Arsip Bulanan: November 2012

ZIARAH SURO KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS KE PARA WALI LELUHUR NUSANTARA SERTA MEDITASI BERSAMA


ASSALAMUALAIKUM WRB WB.

DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA SEDULUR-SEDULUR SEMUA, BAHWA PADA HARI KAMIS, 29 NOVEMBER 2012 KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS AKAN MENGADAKAN ACARA ZIARAH SURO KE MAKAM WALI SYEKH JUMADIL QUBRO DAN  PARA WALI YANG LAIN SERTA LELUHUR NUSANTARA YAITU PRABU BRAWIJAYA V & PUTRI CHAMPA, DI KAWASAN TROWULAN DIAKHIRI DENGAN LAKU MEDITASI/MALADIHENING DI TAMBAK SEGARAN, TROWULAN, MOJOKERTO.

BAGI YANG INGIN MENGIKUTI, DIPERSILAHKAN UNTUK HADIR DI BALAI DIKLAT KAB SIDOARJO JL MAJAPAHIT 5 SIDOARJO, PUKUL 19.00 WIB UNTUK BERANGKAT BERSAMA-SAMA KAMI.

KEGIATAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA ALIAS GRATIS SEHINGGA KAMI TIDAK MENYEDIAKAN KENDARAAN DAN KEPERLUAN LAINNYA. INI KEGIATAN MANDIRI AGAR TIDAK MEMBERATKAN KITA SEMUA. JADI SAUDARA-SAUDARA DIPERSILAHKAN MEMBAWA KENDARAAN (SEPEDA MOTOR/MOBIL) SENDIRI-SENDIRI. JANGAN LUPA MEMBAWA BUNGA DAN DUPA WANGI UNTUK ZIARAH LELUHUR NUSANTARA LHO YA….

SEMOGA ACARA KITA MENDAPAT BERKAH DAN RIDHO ALLAH SWT. AMIN.

TERIMA KASIH DAN SALAM PASEDULURAN. RAHAYU KANG SAMI PINANGGIH. WASSALAMUALAIKUM WR WB.

NB: Boleh juga langsung ke TKP dan bertemu disana….bebas…..

TTD

KWA

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 57 Komentar

SURAT AL FATIHAH: PEMBUKA SEMUA HAJAT (*****)


wongalus

Ini adalah sebuah amalan dahsyat yang dibaca setelah setiap selesai shalat fardhu. Barang siapa mengamalkannya secara rutin insya Allah akan mendapatkan beragam karomah luar biasa, biidznillah. Yang sakit akan sembuh, yang seret rejeki akan lancar, yang lemah akan perkasa, yang punya hutang akan terbayar dan banyak manfaat lainnya. Derajat akan naik setinggi mungkin. Coba simak kandungan artinya…. Bagi yang sudah mantap, silahkan mengamalkannya semoga bermanfaat.

Amalan ini juga merupakan pembuka semua ilmu. Bagi yang sudah mengamalkan beragam asmak, hizib dan wirid, namun belum merasakan hasilnya silahkan mengamalkan amalan ini.

Tata caranya cukup mudah yaitu membaca Surah Al-Fatihah setelah selesai SHOLAT dalam sehari-semalam 100 x.

Perinciannya sebagai berikut :
Usai Subuh 30 X
Usai dhuhur 25 X
Usai Ashar 20 X
Usai maghrib 15 X
Usai Isya 10 X.

setelah selesai membaca Al- Fatihah membaca doa ini tiga kali.
Inilah doanya :

======
Bismillaahirrohmaanirrohiim

(ALHAMDULILLAAHI RABBIL-‘AALAMIIN) MUNAWWIRI ABSHAARIL-‘AARIFINA BINUURIL-MA’RIFATI YAQIINI, JAADZIBI AZIMMATI ASRAARIL-MUHAQQIQIINA BIJADZABAATIL-QURBI WAT-TAMKIIN, FAATIHI AQFAALI QULUBIL-MUWAHHIDIIN BIFAATIHATIT-TAWHIIDI WAL-FATHIL-MUBIIN, ALLADZII AHSANA KULLA SYAY-IN KHALAQAHU WABADA-A KHALQAL-INSAANI MIN THIININ TSUMMA JA’ALA NASLAHU MIN SULAALATIN MIN MAA’IN MAHIIN.

(ARRAHMAANIR-RAHIIM) AL-‘AZIIZIL-HAKIIMIL-‘ALIYYIL-‘AZHIIMIL-AWWALIL-QADIIM, KHAATHABA MUUSAAL-KALIMA BIKHITHAABIT-TAKRIIMI WA SYARRAFA NABIYYAHUL-KARIIMA BINNASHSHISY-SYARIIF, WALAQAD AATAYNAAKA SAB’AN MINAL-MATSAANII WAL-QURAANAL ‘AZHIIM.

(MAALIKI YAWMID-DIIN) QAAHIRIL-JABAABIRATI WAL-MUTAMARRIDIINA WA MUBIIDITH-THUGHAATIL JAAHIDIINA DZA LIKUMULLAAHU RABBUKUM FATABAARAKALLAAHU AHSANUL-KHAALIQIIN, FAYAAMAN LAA SYARIIKA LAHU WALAA MU’IN.
(IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN) MU’TARIFIINA BIL-AJZI ‘ANIL-QIYAAMI WA HIYA RAMIIM.

(IHDINASH-SHIRAATHAL-MUSTAQIIM) SHIRAATHA AHLIL-IKHLAASHI WAT-TASLIIM

(SHIRAATHAL-LADZIINA AN’AMTA ‘ALAYHIM)
SHIRAATHAL-LADZIINA TASALLAW BIL-HUDAA WAFARIHUU BIMAA LADAYHIM.

(GHAYRIL MAGHDHUUBI ‘ALAYHIM) HABNALLAAHUMMA MINKA MAWAJIBASH-SHIDDIIQIIN. WA ASYHIDNAA MASYAAHIDASY-SYUHADAA’I WALAA TAJ’ALNAA DHALLIINA WALAA MUDHILLIINA WALAA TAHSYURNAA FII ZUMRATIZH-ZHAALIMIINA

(WALADH-DHAALLIIN) (AAMIIN)
ALLAAHUMMA BIHAQQI HAADZIHIL-FAATIHATI, IFTAH LANAA FATHAN QARIIBA, ALLAAHUMMA BIHAQQI HAADZIHISYSYAAFIYATI ISYFINAA MIN KULLI AAFATIN WA ‘AAHATIN FIDDUNYAA WAL AAKHIRAH. ALLAAHUMMA BIHAQQI HAADZIHIL-KAAFIYATI, IKFINAA MAA AHAMMANAA MIN AMRID-DUNYAA WAL AAKHIRATI WA AJRI TA’ALLUQAATII WA TA’ALLUQAATI ‘IBAADIKAL-MU’MINIINA ‘ALAA AJALLI ‘AWAA’IDIKA WASYFA’LANAA BINAFSIKA ‘INDA NAFSIKA FID-DUNYAA WAL-AKHIRAH, IDZ LAA ARHAMA BINAA WABIHIM MINKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN.

WA SHALLALLAAHU ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA TASLIIMAN KATSIIRAN ILAA YAWMID-DIIN WAL HAMDU LILLAAHI RABBIL-‘AALAMIIN.====

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
(Segala Puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam) Yang menyinari pandangan orang-orang arif dengan cahaya ma’rifah dan keyakinan, Yang menarik kendali rahasia-rahasia para muhaqqiq (orang yang tahu detail-detail sesuatu) dengan tarikan-tarikan kedekatan dan kekokohan, pembuka kunci-kunci hati orang-orang yang bertauhid dengan pembuka tauhid dan kemenangan yang nyata, yang membaguskan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, dan memulai penciptaan manusia (yakni penciptaan Adam) dari tanah kemudian menjadikan keturunannya dari suatu saripati air yang hina.
(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Maha Awal, Maha Terdahulu. Dia berbicara kepada Nabi Musa, Kalamullah, dengan pembicaraan yang memuliakan. Dan Dia memuliakan Nabi-Nya yang mulia (Nabi Muhammad) dengan nash yang mulia, Wa laqad aataynaaka sab’an minal matsaani wal-qur’anal-‘azhiim (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung).
(Yang menguasai hari kemudian) Yang mengalahkan orang-orang yang zhalim dan mereka yang sewenang-wenang, Yang membinasakan para thaghut yang ingkar. Itulah Allah, Tuhan kalian. Maha Suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Wahai Dzat Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula ada penolong.
(Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Dengan mengakui kelemahan dalam melaksanakan hak-Mu di setiap waktu dan saat. Wahai Dzat Yang Membangkitkan angin yang diam, wahai Dzat Yang menghidupkan tulang-belulang yang dalam keadaan hancur.
(Tunjukilah kami jalan yang lurus) Jalan orang-orang yang memiliki keikhlasan dan penyerahan diri.
(Yakni jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka) Jalan orang-orang yang terhibur dengan petunjuk dan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka.
(Bukan jalan orang-orang yang dimurkai) Berikanlah kepada kami, Ya Allah, dorongan-dorongan kaum shiddiqin, dan perlihatkanlah kepada kami pemandangan-pemandangan para syuhada, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang sesat dan jangan pula tergolong orang-orang yang menyesatkan, dan janganlah Engkau kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang zhalim.
(Dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Aamiin).
Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah (pembuka) ini, bukakanlah bagi kami keterbukaan (kemenangan) yang dekat. Ya Allah, dengan kemuliaan penyembuh ini, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan gangguan kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan surah yang mencukupi ini, cukupilah kami dalam segala yang penting bagi kami dari urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah kecintaan kami dan kecintaan hamba-hamba-Mu yang mukmin adalah pada manfaat dari-Mu yang terbesar. Berilah kami pertolongan dengan diri-Mu pada diri-Mu di dunia dan akhirat, karena tidak ada yang lebih penyayang terhadap kami dan terhadap mereka daripada Engkau, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya sebanyak-banyaknya sampai hari akhir kelak, dan segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.”

###

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 229 Komentar

SHOLAWAT PERLINDUNGAN, KEAMANAN, PENJAGAAN DARI SEGALA FITNAH SERTA KESULITAN YANG KELUAR DARI DALAM BUMI


Ijazah Rois Am Jam’iyah Ahli Thoriqoh KH Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Ba’  Alawy…….

=====ALLOHUMMA SHOLLI ALAA SAYIDINAA MUHAMMADIN NABIYYIL UMMI WA ‘ALAA ALIHI WA SHAHBIHI WA SALIM SHALATAN WA AN TAGHFIRALII BIHA WALIWALIDAYYAA WAL MU’MININA WAL MU’MINAT WAL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT AL-AHYA’I MINHUM WAL AMWAAT WA ASHLIH BIHAA AL IMAMA WAL UMMATA WAR RA’IYA WAR RA’IYYATA WA ALLIF BAYNA QULUBIHIM WADFA’ SYARRA BADHIHIM ‘AN BADH WA MIM MA NAKHAFU WA NAHDZAR====

3 x bakda sholat fardhu

artinya
Ya Allah limpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi, dan keluarganya serta para sahabatnya kesejahteraannya dengan Shalawat ini Engkau Mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah mati dan memperbaiki kepada ulama dan umat serta pemimpin dan rakyat, dan satukanlah hati-hati mereka, dan menjauhi segala keburukan diantara mereka dan dari segala yang kami takuti dan kami khawatirkan.

Shalawat ini merupakan amalannya para Wali Abdal, Autad dan Aqthab. Shalawat ini mempunyai banyak faedah, manfaat dan khasiatnya serta keajaiban yang tidak bisa dihitung dan tak terbatas. Diantara keuntungan itu adalah Allah SWT akan melimpahkan maghfirah-ampunan dan memperbaiki, melindungi, mendapatkan perlindungan, keamanan, penjagaan dari segala fitnah serta kesulitan yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit, perlindungan dari segala keburukan seperti penyakit dan akibat dari perbuatan buruk yang mengenai fisik dan jiwa, juga mendapatkan keselamatan dari segala urusan lahir dan batin di dalam urusan agama, dunia dan akhirat.

Boleh dibaca kapan saja, sebanyak sekali, tiga kali atau tujuh kali, boleh setiap sehabis sholat, setiap pagi dan malam, atau setiap hari. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 80 Komentar

AMALAN REZEKI TERCEPAT TAK DISANGKA


Wongalus

Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan amalan wirid dari para leluhur ini untuk sedulur yang berkenan mengamalkannya secara rutin untuk segala hajat…. Baca wirid ini satu kali secara rutin selesai sholat fardhu secara istiqomah Biidznillah. Syarat lain: Banyak beramal.

Rangkaian Wiridnya mulai dgn Tawassul/ kirim al fatihah:

Nabi Muhammad SAW, sahabat dan isteri-isteri beliau, Para nabi dan rasul, Malaikat 4, Para Waliyullah khusushon Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, semua ulama, leluhur kita, ayah ibu kita, diri sendiri.

Baca wirid ini:

BISMILLAAHIRROHMAANIRRAHIIM.
ALLAAHUMMA INII AS-ALUKA BIHAQQI BISMILLAAHIR ROHMAANIR-RAHIIM,
WABIHURMATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIFADHLI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABI’AZHAMATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIJALAALI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIJAMAALI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIKAMAALI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIHAYBATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIMANZILATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIMALAKUTI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIJABARUTI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIKIBRIYAA-I BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABITSANAA-I BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIBAHAA-I BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIKARAMATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABISULTHAANI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIBARAKATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABI’IZZATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIQUWWATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
WABIQUDRATI BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM
IRFA’ QADRII WASYRAH SHADRII WA YASSIR AMRII WARZUQNII MIN HAYTSU LAA YAHTASIB BIFADHLIKA WA KARAMIKA, YA MAN HUWA KAAF HAA YAA ‘AIN SHAD HAA MIM ‘AIN SIN QAAF, WA AS-ALUKA BIJALAALIL-‘IZZATI WA JALALIL-HAYBATI WA JABARUUTIL ‘AZHAMATI AN TAJ’ALANII MIN ‘IBAADIKASH-SHAALIHIINAL-LADZIINA (LAA KHAWFUN ‘ALAYHIM WALAA HUM YAHZANUUN) BIRAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIN WA AN TUSHALLIYA ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAI’AN AYYAQULLA LAHU KUN ……………………FAYAKUN.

(Keterangan: Ketika anda membaca KUN maka anda harus menahannya terlebih dulu beberapa saat untuk menyampaikan secara batiniah hajat apa yang ingin anda laksanakan. Baru setelah itu anda membaca kelanjutannya yaitu FAYAKUN).

Arti wirid di atas seperti ini:
Ya Allah, Sesungguhnya Aku Memohon Kepada-Mu Dengan Haq Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keutamaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keagungan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kebesaran Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keindahan Bismillaahir rahmaanir -Rahiim, Dan Dengan Kesempurnaan Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kewibawaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kedudukan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kekuasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keperkasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kebesaran Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Pujian Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Cahaya Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kekuasaan Bismillaahir rahmaanir-Rahiim Dan Dengan Keberkahan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kekuatan Dan Dengan Kekuasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Angkatlah Kemuliaanku, Lapangkanlah Dadaku, Mudahkanlah Urusanku, Dan Berikanlah Aku Rizqi Yang Tak Disangka-Sangka Datangnya Dengan Keutamaan-Mu Dan Kemuliaan-Mu, Wahai Dzat Yang Dia KAF HA YA ‘AIN SHAD HA MIM ‘AIN SIN QAF Dan Aku Memohon Dengan Kebesaran Kemuliaan-Mu, Dengan Kebesaran Kewibawaan-Mu, Dengan Keperkasaan Keangungan-Mu, Agar Engkau Menjadikanku Tergolong Hamba-Hamba-Mu Yang Shalih, Dengan Rahmat-Mu, Wahai Yang Paling Pengasih Di Antara Yang Pengasih. Dan Aku Memohon Agar Engkau Senantiasa Melimpahkan Rahmat Kepada Junjungan Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Junjungan Kami, Nabi Muhammad.

Terima kasih semoga bermanfaat. Salam persaudaraan KWA

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 336 Komentar

PERANG GOIB KAMPUS WONG ALUS MELAWAN NEGERI ZIONIS ISRAEL


LATAR BELAKANG

Israel menyerang Jalur Gaza. Negeri Zionis itu mengancam akan meningkatkan serangan udara yang lebih mematikan ke Gaza. Ancaman itu dilontarkan Menteri Israel Urusan Militer, Ehud Barak. Ia mengatakan negeranya akan menimbang beberapa pilihan guna menghukum Palestina, salah satunya menyerang Gaza. Selama dua hari terakhir, milter Israel (IDF) telah mengevaluasi sejumlah pilihan untuk menanggapi lebih keras terhadap Hamas dan organisasi lainnya di Gaza. Kami akan menyerang dengan sebuah peningkatan intensitas,” ancamnya seperti dikutip dari Press TV, Senin (12/11).

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu juga memperingatkan eskalasi serangan negaranya melalui jalur pantai. “Angkatan Darat akan bertindak tegas terhadap organisasi di Jalur Gaza. Mereka akan menerima pukulan kuat dari tentara kami,” tegas Netanyahu. Dalam beberapa terakhir, Israel terus menggempur Gaza. Intensitas serangan udara ke Gaza terus ditingkatkan Israel.

Dalam kurun waktu 48 jam, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya enam warga Palestina dan hampir 45 warga lainnya terluka. Saat ini, kondisi beberapa korban yang terluka sedang kritis. Serangan militer Israel ke Gaza sudah tak terhitung. Negeri Zionis tersebut mengklaim serangan ke Gaza adalah serangan balasan dari pejuang Palestina yang lebih dulu menyerang. Namun, langkahnya itu justru menyebabkan banyak warga sipil tidak berdosa menjadi korbannya.

RENCANA:
Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang ingin agar terwujud perdamaian dan keamanan dunia, maka dengan ini KAMPUS WONG ALUS mengutuk keras serangan Israel tersebut dan dengan ini kami mengajak kepada seluruh sedulur, sesepuh dan simpatisan KWA untuk mengadakan doa bersama sekaligus Serangan Goib.

SASARAN/TARGET;

1. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu
2. Menteri Israel Urusan Militer, Ehud Barak

SENJATA PERANG GOIB:
Semua amalan wirid hizib asmak ajian yang sudah diijazahkan di KAMPUS WONG ALUS.

JADWAL:
Serangan Goib akan dilakukan secara bergelombang selama 3 Hari. Hari Selasa, 20 November 2012 pukul 21.00 WIB,
Hari Rabu, 21 November 2012 pukul 21.00 WIB dan
Hari Kamis, 22 November 2012 pukul 21.00 WIB.

Secara serentak pada Jam dan tanggal itu kita di rumah, di masjid, di mushola atau dimanapun tempatnya melakukan serangan Goib ke target dan sasaran.

Kita kobarkan semangat Jihad agar dua orang penentu kebijakan Israel itu lebih menghormati dan tidak semena-mena menginjak harkat dan martabat kemanusiaan.

Demikian pengumuman dari kami. Salam persaudaran. Rahayu kang sami pinanggih. Wassalamualaikum wr wb.

Hormat saya

Wongalus

===========================================

TARGET

1. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu

2. Menteri Israel Urusan Militer, Ehud Barak

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 266 Komentar

RUGI SEUMUR HIDUP KALO NGGAK IKUT “JELAJAH SURO KWA INDONESIA 2012″


ASSALAMU’ALAIKUM WR WB. BISMILLAHIR ROHMANIRROHIM. MENYAMBUT BULAN SURO,  KAMPUS WONG ALUS INDONESIA BERENCANA MENGADAKAN ACARA  “JELAJAH  SURO  KWA  INDONESIA” PADA:

 HARI KAMIS : 22 NOVEMBER 2012,

 PUKUL           :  18.00 WIB s/d selesai 

ACARA   : PERJALANAN MALAM UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA SERTA DOA BERSAMA (doorprize:  Ijazahan)

PEMANDU DOA DAN IJAZAH: GURU SEPUH ABAH DAYAT (73 Tahun, Pendekar sepuh ”Ilmu Putih” dan ”Ilmu Hitam” dari Baduy Banten)

ROUTE PERJALANAN: BERKUMPUL DI BALAI DIKLAT KAB SIDOARJO MENUJU TRAWAS DAN KEMBALI LAGI.

 TEMPAT START: BALAI DIKLAT, JL MAJAPAHIT 5  SIDOARJO JAWA TIMUR.

 DETAIL ACARA:

PUKUL 18.00 WIB PENDAFTARAN PESERTA DI BALAI DIKLAT

PUKUL 19.00 WIB BERANGKAT MENUJU TRAWAS

PUKUL 20.30 WIB SAMPAI DI  T.K.P.

PUKUL 21.00 WIB DOA BERSAMA DAN TOPO BROTO

PUKUL 22.00 WIB KEMBALI KE BALAI DIKLAT

PUKUL 23.30 WIB SAMPAI DI BALAI DIKLAT

PUKUL 24.00 WIB ACARA BEBAS, DISKUSI DAN NGOBROL SANTAI

 KONTRIBUSI PESERTA:

  • Bagi yang ingin bersama naik kendaraan yang disediakan panitia: Rp 100.000,- /orang
  • Bagi yang naik sepeda motor pribadi: Rp 50.000,-/orang
  • Bagi yang naik kendaraan pribadi: Rp 50.000,-/orang

PENDAFTARAN HANYA DILAKUKAN SECARA TATAP MUKA LANGSUNG PADA HARI KAMIS SATU JAM SEBELUM ACARA DIMULAI) PANITIA TIDAK MENYEDIAKAN PENDAFTARAN MELALUI SMS/ONLINE.   

============YANG PERLU DIPERHATIKAN ===========

  1. MESKIPUN INI ACARA INFORMAL TAPI BISA KITA SAMPAIKAN BAHWA INI BUKAN ACARA SILATURAHIM BIASA DAN BUKAN PULA ACARA REKREASI BERSAMA. INI ACARA SAKRAL. BANYAK HAL YANG HARUS KITA PAHAMI DAN AKAN DIJELASKAN OLEH PANITIA SEBELUM BERANGKAT. APA TUJUAN KITA BERKUMPUL DAN KEMUDIAN BERANGKAT MELAKUKAN PERJALANAN DOA, BAGAIMANA TATA CARA LAKU DOA YANG HARUS DIPANJATKAN DAN PROSESI RITUAL YANG BAGAIMANAKAH YANG AKAN KITA JALANI. SEMUA ITU PERLU DIJALANKAN SECARA TERTIB TAHAP DEMI TAHAP SECARA KOMPAK DAN BERSAMA-SAMA SEHINGGA TUJUAN KITA TERWUJUD SECARA SEMPURNA. INI BUKAN ACARA INDIVIDU NAMUN SECARA BERKELOMPOK/BERJAMAAH.
  2. ACARA PENGIJAZAHANNYA DI MUSHOLA BALAI DIKLAT. INI BUKAN PENGIJAZAHAN SEBAGAIMANA PENGIJAZAHAN BIASANYA DI BLOG. INI PENGIJAZAHAN SANGAT SPESIAL DAN PENGIJAZAH AKAN MENDETEKSI KESIAPAN LAHIR DAN BATIN ANDA SATU PERSATU. BAGI YANG TIDAK MENDAFTAR MAKA TIDAK AKAN DIDETEKSI DAN PENGIJAZAH TIDAK AKAN BERKENAN MEMBERIKAN PENGIJAZAHAN KARENA BERESIKO TINGGI. PENGIJAZAH TIDAK BERTANGGUNGJAWAB BILA ADA HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN BILA MENGAMALKAN ILMU TANPA BIMBINGAN. DI TKP KITA TIDAK AKAN LAGI BERTANYA TANYA INI IJAZAHAN APA, SYARATNYA APA, BAGAIMANA CARA MENGAMALKANNYA DLL.
  3. BILA MAU IKUT ACARA PENGIJAZAHAN MAKA HARUS MENDAFTAR KE PANITIA DAN NANTI AKAN DI ABSEN DI BALAI DIKLAT. DEMIKIAN PENGUMUMAN DARI KAMI. TERIMA KASIH

TANYA JAWAB

Berapa lama perjalanan dari Sidoarjo ke Trawas?
memakan waktu kurang lebihnya 1, 5  s/d 2 jam.

Biayanya koq segitu?
Perincian biaya di atas untuk urunan bensin (bagi yang menggunakan mobil), selain itu kita perlu memberikan tanda rasa terima kasih kepada pengijazah guru sepuh yang jauh-jauh kita undang dari Jawa Barat pedalaman Baduy Banten dan biaya masuk kawasan wisata air terjun. Jadi tidak mahal kan?…

Kenapa kok konsumsi/makanan tidak ditanggung ?
Untuk makanan/konsumsi kami tidak menanggungnya, karena beban biaya setiap peserta akan lebih besar.

Kalau mau makan dan minum bagaimana ?

Untuk makan malam dan kopi peserta dapat membeli makanan yang sudah matang.

Perlengkapan apa saja yang dibawa?

Bunga yang biasa untuk nyekar makam. Cukup beli Rp 2500,- saja. Kalau mau hajatan khusus anda perlu membawa bunga berwarna putih 7 macam. Perlengkapan lainnya adalah senter karena disana masih hutan dan tidak ada lampu sama sekali. Bawa juga pakaian ganti karena nanti pengijazahan akan dilakukan dalam posisi berendam.

Boleh membawa konsumsi sendiri?
Silahkan membawa makanan dan minuman sendiri-sendiri agar tidak membebani siapapun. Tapi kalau mau bawa untuk panitia juga juga boleh hehe.

Bolehkah membawa Kamera ?
Semua jenis elektronik semua diperbolehkan di bawa. Pada saat pengijazahan HP harap dimatikan.

 Bisakah kita foto-foto di sana ?
Bisa.

Apakah disana boleh merokok ?
Merokok diperbolehkan. Tetapi mohon puntung-puntung rokok dimatikan dan jangan dibiarkan menyala. Mencegah kebakaran hutan.

Apakah yang perlu diperhatikan?

Pertama, tempat yang akan kita kunjungi kita nanti adalah hutan yang wingit dan angker. Harap menjaga ucapan tindakan dan perilaku agar tidak mengusik makhluk goib yang ada di sana. Kedua, harap berhati-hati karena disana banyak lintah. Kalau terkena lintah, segera dikasih tembakau dicampur dengan air. Sedulur sedulur akan membantu anda.

Ketiga, harap berhati-hati dan mengikuti petunjuk panitia karena disana banyak tumbuhan perdu yang berbahaya, bila terkena kulit akan terasa gatal selama 7 hari.

Jaket Harus di bawa ?
Ya. karena disana kondisinya dingin apalagi bila nanti naik sepeda motor maka harus berhati-hati dalam menjalankan perjalanan malam. Routenya naik dan turun. Jaga keselamatan masing-masing karena panitia tidak menyediakan asuransi. Maklum biayanya murah meriah

Dimana tempat berkumpulnya?
Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo, selatan RSUD Kab Sidoarjo Jl. Majapahit 5 Sidoarjo.

TERIMA KASIH. SALAM PASEDULURAN. WASSALAMUALAIKUM WR WB.

ttd

wong alus

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 76 Komentar

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1434 H


Memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1434 H, menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan interospeksi secara kolektif, guna melakukan perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik sebagai revitalisasi hijrah. Meningkatkan spritualitas dan kesadaran keagamaan menjadi keniscayaan terutama ketika bangsa ini dihadapkan dengan berbagai musibah yang sepatutnya direnungkan sebagai momentum menguji kualitas keimanan sehingga perlu direnungi untuk diambil hikmahnya.

 Kita refleksikan dan aktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam perjalanan hijrah nabi secara kontekstual, yakni hijrah dari nilai-nilai yang buruk menuju nilai yang lebih baik.

 Tahun hijriyah ini sepatutnya baik secara personal maupun kolektif melakukan koreksi total. Dimulai dari diri sendiri dengan usaha untuk menghitung amal perbuatan kita,  karena dengan cara yang demikian, kita dapat terhindar dari perbuatan – perbuatan maksiat dan bisa memperbaiki amalan – amalan yang kurang baik. Firman Allah : Hitunglah amal – amal kalian semuanya, sebelum kamu sekalian dihisab/dihitung oleh Allah SWT.

 Koreksi selanjutnya adalah lingkungan keluarga menuju lingkaran sosial yang lebih besar. Kini saatnya bangsa ini berhijrah menuju sistem yang lebih arif dengan sistem yang demokratis guna mewujudkan kehidupan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

 Kearifan memaknai hijrah dengan melakukan transformasi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, termasuk didalamnya keberanian untuk melakukan rekayasa sosial dengan berbagai varian inovasinya amatlah ditunggu dan didambakan. Dengan begitu, setiap kita perlu melakukan perbaikan dalam pelbagai lini kehidupan sebagai cerminan semangat hijrah dan menyambut tahun baru Islam dengan membuka lembaran baru yang lebih baik di hari-hari mendatang.

 Ya Allah ya Tuhan kami

Berikan kekuatan lahir bathin bagi kami

Agar mudah bagi kami dalam melalui segala rintangan,

tantangan, cobaan dan hambatan dalam hidup ini

Jangan Engkau berikan cobaan yg berat kepada kami yang tak sanggup kami pikul sebagaimana cobaan kepada pendahulu kami

Berikan kenikmatan, kemuliaan dan rejeki yg berlimpah kepada kami

Seperti yang telah Engkau berikan kepada pendahulu kami

Ampuni dosa kami, keluarga kami, para sahabat kami dan seluruh umat-Mu ini

Agar ringan langkah kami menapaki kehidupan ini

 

Ya Allah ya Tuhan kami

Jadikanlah anak cucu kami dan keturunan kami

Menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga dan agama

Bekali mereka dengan rasa cinta kasih yang ikhlas

Hilangkan mereka dari sifat iri dan dengki

Tanamkanlah rasa cinta terhadap sesama kepada mereka

Sebagaimana kami mencintai mereka

Ya Tuhan Kami

Ridhoilah jalan kami

Tunjukkan yang benar itu benar

Tunjukkan yang salah itu salah

Kabulkanlah doa kami

Agar negeri ini bangkit dari keterpurukan

Agar negeri ini menjadi negeri yang di hormati

Karena kebersamaan dan persatuannya

karena keanekaragamannya

Karena kasih dan sayang antar sesamanya

Karena ke Bhineka Tunggal Ika-annya

Bukan menjadi negeri yang di cela

Karena perpecahannya dan perbedaannya

Karena korupsi dimana mana

Karena bencana tak jua reda

 

Ya Allah kami disini bersujud memohon Kepada-Mu

Kabulkanlah doa kami yang hina dihadapan-Mu

Yang berharap setitik kasih-Mu

Yang hanya bisa berharap dan meminta keridhoan-Mu

Amien Amin Amin Ya Rabbal Alamin.

 

 

TTD

 

Admin blog

KAMPUS WONG ALUS

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 59 Komentar

AMALAN PERTAHANAN, MURAH REZEKI, JUNJUNG DERAJAT, PENOLAK BAHAYA, PEREDAM DAN PENYEMBUH ILMU HITAM, ILMU TERAWANGAN, PELEMBUT QALBU, CEPAT BAYAR HUTANG, JELAJAH ALAM GAIB, MENGEMBALIKAN ORANG MINGGAT


Wongalus

SAYA IJAZAHKAN WIRID INI UNTUK SEDULUR YANG BERMINAT MENGAMALKANNYA….

CARA MENGAMALKANNYA:
1. BERSIHKAN DIRI DENGAN PUASA LEBIH BAGUS SELAMA 7 HARI. DAHULUI DENGAN SEMANGAT BERTOBAT. SELAMA PUASA WIRID USAI SHOLAT FARDHU 5 KALI SEHARI JANGAN PUTUS. KALAU PUTUS ULANGI DARI AWAL.
2. SETELAH PUASA LAKSANAKAN SECARA RUTIN WIRID INI DI SAAT-SAAT YANG BAIK. BAKDA SHOLAT FARDHU DAN SHOLAT TAHAJUD.
3. BILA ADA KEBUTUHAN MENDESAK, BACA WIRID INI LENGKAP. SEMOGA BAROKAH BIIDZNILLAH.

BERIKUT AMALANNYA….

TAWASSUL Kirim Al Fatihah untuk Rasullah SAW, Para isteri dan Sahabat Rasulullah, Semua Nabi, mulai Adam dst, Nabi Khidir, Malaikat Muqarrabin Qaribin, Semua Wali dan aulia, Syekh Abdul Qadir al Jailani, Para Leluhur kita, Orang Tua kita, diri kita sendiri.)

1. AUDZUBILLAHIMINASSYAITONIRROJIM. 3X

2. BISMILLAH HIROHMANIR RAHIM. 3X

3. AL FATIHAH 3X

4. LAQOD JAA’AKUM RASULLU MIN ANFUSIKUM, AZIZUN ‘ALAIHI MAA ANITUM HARISON ‘ALAIKUM BIL MUKMININ NAROUFUN RAHIM. 3X

5. FA’IN TAWALLAU FAKHUL HASBIYALLAH HULA ILLA HA ILLA HUWA ‘ALAIHI TAWAKAL WAHUA RABBUL ‘ARSIL ‘AZIM. 3X

6. QUL NA YAA NARUKUNNI, BARDAN WASSALAMAN ‘ALA IBRAHIM, SALAAMUN ‘ALAA NUHHIN FIL ‘ALAMIN, SALAAMUN QAU LAM MIRRABIR RAHIM, SALAMMUN HIYAHATTA MAF LA’IL FAJR. 3X

7. WAM TAA ZUL YAU MA AIYUHAL MUJRIMUN, ALAM AQ HAD ILAIKUM YAA BANI ADAMA ‘ALA TAQBUDU SYAITAN, INNAHU LAKUM ADUU UN MUBINN – 3X

8. HAA ZIHI JAHANNAMATUL LATI QUN TUM TUU ADUN – 3X

9. THO HA. MA ANZALNA ALAIQAL QURAN LALITASH KHO ILLA TAZKHIROTAL LIMAN YAQSHA TANZIL LAMMINMAN KHO LAKHO ARDHO WASSAMAWA TIL ‘ULA ARRAHMAN NU’ALA ‘ARSIS TAWA 3X

10. SURAH AL-INSYIRAH 3X ( ALAM NASHRAH )

11. SURAH AN-NAS 3X ( QUL A’U ZUBIROBIN NAS )

12. SURAH AL-IKHLAS 3X (QUL HUWALLAH HU AHAD )

13. ALLAH HUMMA INNI A’U ZUBIKAMIN GHOLABATID DAINI, WASYAMATATIL, AQDA’A 3X

14. AL YAK LAMUMAN KHO LAKHO WA HUWA LATHIFFUL KHABIR 3X

15. INNAMA AMRUHI IDZA ARODA SYAI’AN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 3X

16. LA ILAHA ILLALLAH 3X, HU ALLAH 3X, YA HAQQ 3X, YA HAYYU 3X, YA QAYYUM 3X, YA QAHHAR 3X, YA WAHHAB 3X, YA FATTAH 3X, YA WAHID 3X, YA SOMAD 3X

17. ALLAHUMMAFTAH ALAINA, FUTUHAL ARIFINNA, BIHIKMATIKA, WANSYURK ALAINA, BIROHMATIKA WAZARKKIRNA, MAANASITA, YA ZALJALALI WAL IQRAM. 3X

18. ROBBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIROTI NASANAH WAQINAA ADZA BANNAR 3 X

19. ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN. 3X.

====

UNTUK MENGGUNAKANNYA

UNTUK DIRI SENDIRI: CUKUP DIBACA DAN DITIUPKAN KE TELAPAK TANGAN KEMUDIAN USAP KE SELURUH TUBUH. POWER AKAN MASUK KE TUBUH.

UNTUK ORANG LAIN: BACA WIRID DI ATAS DAN TIUPKAN KE AIR, MINUMKAN KE ORANG YANG SAKIT. BISA JUGA DIUSAPKAN.

UNTUK MENGEMBALIKAN ORANG TERDEKAT MINGGAT, KEKASIH PERGI TANPA PAMIT DLL.. BACA WIRID DI ATAS DAN TIUPKAN KE BENDA-BENDA PRIBADINYA (PAKAIAN DAN LAIN-LAIN)

DAN CARA CARA LAINNYA.

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 142 Komentar

PUISI SUFISTIK JALJALUT


Sumber: kitab Mamba Fi Ushul Al-Hikmah Karya Al-Buni.

 Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Anugerah agung semoga tercurah

Pada sebaik-baik ciptaan-Nya

Muhammad sang penghapus segala salah segala sesat

Ku memohon dengan isim yang tinggi nilainya

Dengan perantara Ajin, Ahujin Jaljalyut Halhalat

 

Oh Tuhanku

Jadilah Engkau penghilang celaka dan bala

Dengan Hayyin menjadi jelas segala cita

Dengan Hallin dengan Halhalat

 

Oh Tuhanku

hidupkan hati setelah mati

Dengan mengingat Mu

Satukan dalam hatiku ilmu dan hikmah

Sucikan dari kotor dan salah

Tambahkan aku keteguhan kepadaMu

 

Oh sang maha benar dengan haq

Tertuang dalam hati limpahan kasih

Dengan hikmah Sang Kuasa hatiku berbunyi

Cahaya-cahaya meliputiku dari segenap penjuru

Haibah Sang Kuasa menaungiku

 

Maha suci Engkau Oh Sebaik-baik Pencipta

Oh Sang Maha karya Sang Maha Mulia

Pancarkan padaku cahaya yang melimpah dahsyat

Bangkitkan bangkai hatiku dengan Thaythaghat

Kenakan aku pakaian kuasa dan martabat

Hentikan tangan musuh dariku dengan Gholmahat

bentengi aku dari musuh dan pendengki

dengan kebenaran Syamakh Asymakh Sallamat Samat

 

Dengan Mihrasy Shamsham dan huruf tilsam

Dengan Mihrasy Thomthom padam segala api

Dengan cahaya agung Bâzikh dan Syaronthokh

dengan kesucian Barkût berlalu gelap

 

Oh Tuhan

sempurnakan hajatku dengan cahaya

dengan Asymakh paripurna segala hasrat segera

Oh Sang Pemudah

Mudahkan segala urusanku

Berikan aku kemuliaan

Selamatkan aku dalam samudera

Berikan keindahan pulaunya

Turunkan padaku tirai penutupnya

 

Dengan kebenaran huruf yang bertemu dalam abjad

Hantarkan hatiku pada maksud dan Hasrat

dengan rahasia huruf yang termantra dalam jimat

hantarkan aku pada segala cita

menjadi satu dengan apa yang ada

dengan Yahin Yahuh Namuh Ashaliya

dengan shalshalat mudahkan urusan bahagia mulia

 

Oh Sang Pemilik Keagungan

dengan Kaf dalam Kun cukupkan aku

dengan Nash Selamatkan aku dari teror dan tekanan

Engkaulah harapan sarwa sekalian alam

limpahkan aku rizki curahan rahmat

Engkaulah harapan hati yang patah oleh salah

tulikan, bisukan dan butakan musuh kami

wahai Sang Pemilik Keagungan

dengan Khausamat, kelukan mulut mereka

Dalam Khausam, Dausam dan Barasam

Kubertahan dengan isim mulia dari kesalahan

Luluhkan untukku hati sarwa alam

dengan syalmahat Kenakan aku busana terima

 

Ya Allah

Berkahi segala usahaku

Lepaskan buhul kesukaran

Yahuh Armahat

Yahin Yayuhin

wahai sebaik-baik pencipta

Oh Dzat yang menumbuh kembangkankan

Segala rizki yang ada pada kami karena kemurahannya

Dengan Asma Mu kutolak musuh dari segala penjuru

Dengan Asma ini bubarkan mereka dari jauh

 

Engkaulah Harapanku

Tuhanku Oh Junjunganku

Halau barisan musuh yang siap siaga

jika mereka melempariku

Wahai sebaik-baik tempat meminta

Semulia-mulia pemberi

 

Wahai sebaik-baik yang diharapkan

kebebasan sebuah bangsa

Dengan Sandad Kahir dengan cacah jiwa Aizam

Bahrat Tibriz yang terformasi dengan Lam

lampu dipandu Takir cahaya

menuju rahasia pencipta

Sinar Pelita pada cahaya yang membuat bangga

Abarikh Bairukh dan Damikh

Syamarikh Syirakh Syarukh Syalmakhat

 

Dengan wasilah Yamlikh Tsamyatsa

dan Yanukh setelahnya

Damikh Yasmukh semerbak harum sarwa mayapada

Kamahin, Biyahin serta Awahin seluruhnya

 

Dengan Hasykah Hasykah terbentuklah semesta

huruf Bihram itu unggul dan mulia

kegelapan berlalu sudah oleh asma tongkat musa

Aku memohon kepadamu,

Ya Allah dengan rahasianya

permohonan orang yang hina,

menuju kepadamu semua manusia

 

Dengan isim ini

tuntunlah bintangku menuju cahaya semarak

sepanjang masa sepanjang hari

wahai cahaya jaljalat

Ya Syamkhitsa Ya Syalmakha engkaulah Syamlakh

Ya Ithala kelegaan udara jernih sudah

kepadamu kekuatan dan daya upaya

bagi siapa saja yang datang dan

mengharap pintu sayapmu terbuka

maka habislah gelap

 

Dengan taha yasin thasin

untuk kami hadirlah selalu

dengan tha sin mim kebahagian menuju

Dengan kaf ha ya ain shad

Cukuplah sebagai pelindungku

Dari segala kejelekan yang selalu mengikutiku

 

Dengan ha mim ain sin qaf

Cukuplah sebagai penjagaku

Karenanya gunung berguncang

Dengan alif lam mim shad

Kutarik hati semesta alam tuk menghadap

 

Dengan alif lam mim ra

Aku bertajalli dengan isim dan ruh yang tinggi

Dengan qaf nun shad dan lam mim ra

segala rahasia didalamnya dan apa yang ada

Dalam kitabullah dari setiap surat

Ayat dan huruf-huruf yang terhormat

Aku memohon kepadamu

dengan Quran, dengan seluruh kitab, 

dengan asma Mu yang mulia, 

dengan ayat-ayat yang terpisah

 

Ya Tuhanku

Sungguh Aku berdoa kepadamu,

Sungguh aku bertawasul dengan seluruh ayat yang ada

dengan rahasia huruf yang termantra dalam jimat

dengan cahaya Isim dan Ruh yang terbit semburat

tiga tongkat yang berbaris setelah cincin

diatasnya tergambar busur panah

yang melengkung panjang

 

Mim thamis yang terpisah-pisah dan Tangga

Bergabung dengan dua buli-buli ditengahnya

seperti semut yang berbaris empat

menunjuk pada kebaikan rizki

yang berkerumun rapat

 

Ha dan Bunga berbentuk bintang

Disusul wawu yang terbentang

Laksanai lengkung pipa menggulung rahasia

Sebagaimana yang awal, terakhir adalah cincin

Dengan sudut segilima yang meliput rahasia

 

Didalamnya terdapat Ahdu, Mitsaq,Wa’d dan Wafa

terpungkas misik, kapur barus dan embun

Shalawat tersuci dan Tahiyyat terkhidmat

Semoga tercurah pada sang mustafa (Muhammad SAW)

Dan umat yang mengikutinya.

Puisi sufistik ini berisikan rangkaian doa yang di kalangan ahli ibadah dikenal memiliki ‘power’ yang sangat dahsyat dan banyak fadhilah di dalamnya. Tentu syaratnya yaitu meyakini dan menjalani pesan-pesan di dalam puisi tersebut. Puisi ini ada dalam dua versi yaitu Jaljalut Kubra dan Jaljalut Syughra. Jaljalut Kubra terdiri dari 225 bait, sedangkan Jaljalut Syugra terdiri dari 60 bait dan merupakan ringkasan dari Jaljalut Kubra. Perhatikan banyak kalimat dalam Puisi Jaljalut yang mengandung asma-asma ganjil. Berikut bersi arab nya:

بدأت ببسم الله روحي به اهتدت     إلى كشف أسرار  بباطنه  انطوت

وصلّيت في الثّاني على خير خلقه      محمّد من زاح الضّـلالة والغلت

سألتك بالإسم المعـظّم  قـدره      بآج أهـوج  جلجليوت  هلهلت

فكن يا إلهي كاشف الضر  والبلا      بهي  جـلا همي  بهل  بهلهلـت

واحيي إلهي  القلب من بعد موته      بذكرك ياقـيوم حـقا تقومـت

احد يا إلهي فيه عـلما  وحكمة      وطهر به قلبي من الرجس  والغلت

وزدني يقينا ثابـتا  بك  واثـقا     بحقك ياحـق  الأمـور  تيسرت

وصبّ على قلبي شآبيب  رحمة        بحكمة مولانا  الكريم  فأنـطقت

أحاطت بي الأنوار من كلّ جانب     وهيبة مـولانا العظيم  بنا عـلت

فسبحانك  اللّهمّ  يا خير خـالق     ويا خير خلاّق وأكـرم  من بعت

أفض لي من الأنوار  فيضة مشرق     عليّ وأحيي  ميت  قلبي  بطيطغت

ألا و ألبـسنّي  هيبـة وجـلالة     وكفّ يـد الأعداء  عنّي بغلمهت

ألا واحجبنّي من عدوّ  وحـاسد     بحقّ شماخ  أشمخ سلّمت سمت

بصمصام مهراش  وبحرف مطلسم     بمهراش طمطام بها الناّر  أخمدت

بنـور جلال بازخ   و شـرنطخ    بقدّوس برهوت  به الظّلمة  انجلت

ألا واقض يا رباه  بالنّور حـاجتي    وياأشمخ جليا سريعا  قد انقضت

ويسّر  أموري  يا ميسر وأعـطني    من  العزّ والعليا  عزا تسـاميت

وسـلّم ببحر واعطني خير بـرّها    وأسبل على السّترواحجب من الغلت

وبـلغ  بـه  قلبي  وكل مـآربي    بحقّ  حروف  بالهجاء تجـمّعت

بسرّ حروف أودعت في عـزيمتي      تبلغنا الامــال جمعا  بما  حوت

بـياه  و ياهوه   نموه   أصـاليا     نجا عاليا يسّر أموري  بـصلصلت

ألا واكفني يا ذاالجلال بكاف كن     بنصّ حكيم  قاطع  السّرّ   أسبلت

وخلّصني من  كلّ هول  وشـدّة     فأنت رجـاء العالمين  ولو طغت

وصبّ  عليّ  الرّزق  صبّة  رحمة      فأنت رجا قلبي  الكسير من الخبت

وصـم وأبكم ثمّ أعـم عـدوّنا     وأخرسهم يا  ذا الجلال  بحوسمت

ففي حوسم  مع  دوسم   وبراسم    تحصّنت بالإسم العظيم من الغلت

وعطف قلوب العالمين بأسـرهم      عليّ  وألبسني  قبولا   بـشلمهت

وبارك  لنا  اللهمّ  في جمع كسبنا     وحلّ  عقود العسر  ياهوه  أرمخت

فـياه و يايوه  و يا  خير بـارئ    ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت

نردّ بك الأعداء من كلّ  وجـهة     وبالإسم ترميهم من البعد  بالشّتت

فأنت رجائي  يا إلهي   وسـيّدي    ففلّ لميم الجيش  إن رام بي  عبت

فيا خير مسؤول  وأكرم من  عطى    ويا خير مأمـول إلى أمّة  خـلت

بتعداد   أيـزام   بسنداد  كـاهر   ببـهراة  تبريز  بـلام  تكـونت

سـراج  يقاد  النّور  سرّا   بتاكر    يقاد  سراج  النّور  نورا  تشمخت

أبـاريخ  بيروخ و داميخ  بعدها     شماريخ  شيراخ  شروخ  تشلمخت

بيمليخ سمياثا و يا نوخ  بعـدها     وداميخ  يشموخ  بها الكون عطرت

على ما نرم حقا يرون بقنصب        بحـق تنـاو يوم زحم  تزاحـمت

كماه بياه مع أواه جــميعها       بهشكاخ هشكاخ كنون تكونت

حروف لبهرام  علت  وتشامخت      وأسما عصى موسى بها الظلمة انجلت

توسّـلت يا ربّ إليك بسـرّها      توسّل ذي ذلّ ،  بك الناس اهتدت

أقد كوكبي بالإسم نورا وبهجة       مدى الدّهر والأيام  يا نور جلجلت

فيا شمخثا يا شلمخا أنت شملخ        ويا عيطلان غوث الّرياح تخلخلت

بك الطول والحول الشّديد لمن أتى     لباب جنابك وارتجى ظلمة جلت

بـطه و يس و طس كن لنا          بـطاسين ميم بالسّـعادة  أقبلت

بكاف  و ها يا ثم عين و صادها      كفايتنـا من كلّ سـوء بنا حوت

بحم عين ثـمّ  سين  و قافـها       حـمايتنا مـنها الـجبال تزلزلت

بألف و لام  ثمّ  ميم  وصـادها      جـذبت قلوب العـالمين فأقبلت

بألف  و  لام  ثمّ  ميم  ورائـها     تجلت بنور الاسم والروح قد علت

بقاف و نون  ثمّ صاد وماانطوى      من السـر والأسرار فيها وماحوت

بما في كتاب الله من كل سورة        واياته ثم الحروف تعظمت

سألتك بالقرآن والكتب كلها         بأسمائك العلا بآيات فصلت

دعوتك يا رباه حقا وإنني             توسلت بالآيات جمعا بماحوت

بسرّ حروف أودعت في عزيمتي        علوت بنور الإسم والرّوح قد علت

ثلاث عصيّ صفّفت بعد خاتم         على رأسها مثل السّهام تقوّست

وميم طميس أبتر ثمّ سلّم              وفي وسطها بالجرّتين تشربكت

وأربعة شبه الأنامل صفّفت            تشير إلى الخيرات للرّزق جمّعت

وهاء شقيق ثمّ واو مقوّس             كأنبوب حجّام من السّرّ التوت

وآخرها مثل الأوائل خاتم             خماسيّ أركان وللسّرّ قد حوت

بها العهد والميثاق والوعد والوفا       وبالمسك والكافور والنّدّ ختّمت

فأزكى صلاة مع أجلّ تحيّة            على المصطفى المختار مع أمّة تلت

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 48 Komentar

MERESAPI KANDUNGAN DOA AKASHAH IBNU MUHSAN R.A.


Sumber: kitab Majmu’ Syarif

Akashah ibn Muhsan RA. merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau merupakan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT selain dari sahabat yang berjumlah 10 orang. Akashah meriwayatkan sebuah doa yang oleh kalangan ahli ibadah diberi nama “Doa Akshah”. Kami hanya menampilkan arti doa ini dengan harapan agar kita bisa menyelami maknanya dan menjalani apa saja yang kita minta. Apakah kita sudah meminta dengan pantas? Sebab berdoa perlu dilantunkan sesuai dengan kepantasannya dengan perilaku kita sehari-hari. Misalnya kita memohon kelapangan dan keluasan rezeki, namun apabila tidak kita imbangi dengan perilaku untuk membuka usaha dan peluang maka doa kita juga terasa kurang sempurna. Sebab Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Berikut ini doa akashah:

 ===

DOA AKASHAH

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, tetapkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluarga dan shahabat-shahabat beliau.

Dengan Asma’ Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta Nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitab yang tertulis, Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan atas senang dan susah yang disyukuri dan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling.

 KAF HA YA ‘AIN SHAAD, HA MIM ‘AIN SIN QAF, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia sangat kuat dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah aku dan palingkanlah dariku segala sesuatu dengan kekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau berkuasa atas segala-galanya.

 Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagus perbuatannya, Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya’ dan sum’ah / menonjolkan diri dan kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohong berjalan pada mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma’rifatku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, seandainya sifat riya’ masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, lalu aku tidak dapat mensyukuri sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidak bergembira atau tidak menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah aku dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu aku salah gunakan, durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, lalu aku tidak bersyukur kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku tidak memujiMu, sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, lalu aku menutup mata, sedang aku mengetahui atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku, lalu Engkau tidak ridha, sedang aku mengerti atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-harap rahmatMu, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalam kecelakaan dan bahaya, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan pandanganku salah, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), karena memohon kepada selain Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : LA ILA HA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH SAW.

 Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyak anugerahNya, banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, maha suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri, (firman Allah) : “Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang beriman.  Zakariya ketika menyeru tuhannya, ya Tuhanku: “Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri, Engkaulah waris yang paling baik”.

 Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya, hak ‘Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hak Ridlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma’il dan disembelihnya, hak Ya’kub dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan syafa’at ‘Udhmanya SAW.

 Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya aku bertawakkal, Dia pengurus ‘Arsy yang Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.

 ===

BERBAGAI FADHILAH

Pada suatu hari aku duduk di hadapan Rasulullah SAW di dalam mesjid Madinah Al Munawarah,kemudian datanglah Malaikat Jibril dengan membawa Doa Akashahyang diberikan kepada Rasulullah SAW seraya berkata : “Wahai Rasulullah, yang aku bawa ini adalah doa Akashah : sejak zaman Nabi Adam AS dan nabi-nabi lain belum pernah kuturunkan doa ini kecuali kamu ya Rasulullah” demikian penjelasan dari Abu Bakar RA.

Abu Bakar ASh Shidiq ra telah berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda padaku Janganlah kautinggalkan membaca Akashah ini karena sebab membaca do ini kamu akan dapat kesentosaan dan anugrah dari Allah SWT dapat menghafalkan Alquran dan kitab.

Umar Bin Khatab berkata : Rasulullah SAW telah bersabda Wahai Umar bacalah doa ini,karena membaca doa ini akan memperoleh pahala yang sangat besar, tujuh puluh ribu Malaikat berbuat kebajikan karena membaca doa ini, satu Malaikat mempunyai mulut,tujuh puluh dan mempunyai kepala tujuh puluh. Tiap satu memuji kepada Allah SWT dan semua itu diberikan kepada orang yang mau membaca doa ini, Allah memberi rahmat kepadanya.

Usman bin Affan RA berkata : Sesungguhnya aku dapat menghafalkan Al quran karena berkah doa ini.

Ali Bin Abi Thalib RA: Aku menjadi kuat karena berkah doa ini.

Hasan Basri (semoga selalu mendapatkan rahmat Allah SWT berkata : Sesungguhnya  aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya seseorang tidak akan memperoleh pahala seprti pahalanya orang yang membaca doa ini.

Syech Sya’ba (semoga senantiasa mendaptkan rahmat Allah SWT berkata : Aku mendengar dari sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini,
jika ia meninggal dunia, maka akan senatiasa mendapat anugrah dari Allah SWT tujuh puluh ribu Malaikat yang mengantar jenazahnya ke qubur yang setiap satu Malaikat alam nur/cahaya. Malaikat berkata : jangan takut engkau, sesunguhnya Allah SWT telah memberikan anugrah kepada engkau nanti hari kiamat dan membukakan pintu sorga untukmu. Allah SWT pun berfirman : Wahai Fulan sesungguhnya aku malu menyiksa engkau karena telah mengamalkan membaca doa ini.

Malaikat Jibril berkata : Sesungguhnya aku melihat doa Akashah ini tergantung di bawah Arsy sembilan puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan bumi.

FADHILAH LAIN YANG UMUM

Barang siapa membaca doa ini setiap hari tiga kali, pada hari kiamat wajahnya akan seprti bulan purnama tanggal 14 dan masuk surga tanpa kira-kira  karena berkah doa ini.

Barang siapa yang membaca doa ini, Allah SWT akan selalu melindunginya dari bahaya kebakaran.

Barang siapa yang membaca doa ini setiap hari, sebulan sekali, setahun sekali atau seumur hidup sekali, maka Allah SWT merintahkan tujuh puluh ribu malaikat dari langit membawa kebajikan, serta diberikan mudah rizqinya dan memperoleh rahmat.

Doa ini apabila diamalkan tiap hari dan malam hari dengan hati ikhlas, maka ia tidak akan sakit kecuali sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia.

Jika akan bepergian atau pergi berlayar, maka bacalah doa ini sewaktu akan pergi dan berlayar, Insya Allah akan selama dari marabahaya.

Barang siapa yang membaca doa ini sehari sekali atau seumur hidup sekal: jika tidak dapat membaca,maka tulisannya saja diletakkan di dalam rumah, Allah akan
memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya.

Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, maka  mandilah keramas pada malam Jumat dengan memakai wewangian kemudian melakukan shalat dua rakaat kemudian setelah selesai shalat membaca doa ini lima kali dengan penuh ihklas, maka Insya Allah memperoleh anugrah berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi.

Jika ada orang yang sakit gila karena godaan syetan atau sakit panas dan di bacakan doa alasah ini Insya Allah lekas sembuh.

Barang siapa yang tidak ingin kekurangan rizki bacalah doa ini, Insya Allah tidak kekurangan rizqi.

Barang  siapa mempunyai tanggungan hutang dan ingin lekas dapat membayarnya dengan membaca doa ini, Insya Allah lekas dapat membayarnya.

Barang siapa yang ingin menghafalkan Alquran, maka tulis doa ini dengan tinta yang dicampur minyak kasturi serta minyak za’faran dalam mangkok putih yang diisi dengan air, kemudian airnya diminum selama tujuh hari, Insya Allah akan lekas dapat menghafalkannya

Jika ada orang yang meninggal dunia, tulislah doa ini pada kain kafannya, jika mayit ini didatangi ole dua malaikat Munkar dan Nakir untuk mengajukannya beberapa pertanyaannya, Insya Allah mayit ini akan dapat menjawabnya Allah berfirman : Sesungguhnya Aku malu menyiksa engkau karena ada doa ini dan menyebabkan ia lepasdari siksa kubur karena berkah doa ini.

jika ada anak,istri, pembantu atau yang lainnya pergi dari rumah tanpa pamit maka lakukanlah shalat dua rakaat dengan hati yang ikhlas tiga karena Allah  sesudah membaca Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas tiga kali, sesudah salam membaca doa ini, Insya Allah orang yang mingat tersebut akan lekas kembali.

@wongalus,2012

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 37 Komentar

======AYO DULURRR… HADIRI TEMU KANGEN KWA JAKARTA… MANTAPPPPP BROOOOO======


PENGUMUMAN
ASSALAMMU’ALAIKUM WR WB. KWA JAKARTA, BERENCANA AKAN MENGADAKAN SILATURAHMI DALAM
BENTUK TEMU KANGEN DAN GATHERING, YANG INSYAALLAH AKAN KAMI ADAKAN BESOK PADA :

HARI : KAMIS
TANGGAL :15 NOPEMBER 2012
TEMPAT : BUMI PERKEMAHAN RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
WAKTU : JAM 08.00 s/d SELESAI
ACARA : TEMU KANGEN DAN PENGIJASAHAN DARI PARA SEDULUR KWA

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI KAMI BERITAHUKAN KEPADA PORO SEDULUR SEMUA DAN SEKALIGUS SEBAGAI UNDANGAN, UNTUK HADIR.  ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH.

KWA Jakarta,
ttd.
thanmust thepos

=========

Sebagian Pendekar KWA Jakarta ( dari kanan ke kiri: Ki Abdul Jabar, Ki Nurjati, Ki Deadman, Ki Angker Ludiarto, Ketua kwa jakarta: ki thanmust thepos , dll )……

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 136 Komentar

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.