ILMU KESELAMATAN, KEMULIAAN DAN KEBERUNTUNGAN DUNIA AKHIRAT


wongalus

Ijasah dari KH Arwani Kudus.

Boleh diamalkan kapan saja hitungannya terserah anda yang penting ikhlas.

Bismilahirrohmanirrohim.

====Ya Allah, mugi Panjenengan paring dumateng kulo lan keluarga kulo kamulyan ndonya akherat, beja donya akherat lan slamet ndonya akherat. Amin ===

Banyak yang membayangkan, seorang Kiai besar akan mengajari doa atau ijazah kepada santri dengan doa berbahasa Arab yang panjang.  Tapi KH Arwani justru mengajari doa yang sangat pendek, mudah dicerna, mudah dipahami dan mudah dihafal, dan berbahasa Jawa. Salah satu doanya adalah doa di atas tadi.

Dengan doa mustajabah tadi, para murid dan santri KH Arwani sukses atas ijin Allah SWT. Monggo diamalkan bagi yang berkenan. @@@

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 88 Komentar

ILMU KEBAL ANEKA SENJATA


wongalus

Ijazah dari Mbah KH. MOHAMMAD Ma’roef RA, Pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Kediri Jatim.

Cara:

Silahkan cari masjid yang paling tua di daerah Anda. Misalnya di masjid Saka Tunggal, Masjid ini terletak ± 30 km dari kota purwokerto. Masjid Tua Wapauwe di Maluku, Masjid Ampel di Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Agung kasepuhan Cirebon, Masjid Sultan Suriansyah di Kalimantan Selatan, Masjid Menara Kudus, masjid Agung Banten, Masjid Mantingan di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Masjid Katangka di Katangka, Gowa dan masjid-masjid yang lainnya.

Baca Basmalah sebelum masuk masjid, selanjutnya silahkan berjalan perlahan ke tempat wudhu di serambi Masjid.

1.       Baca tawassul  kirim al fatihah kepada sohibul ijazah Mbah KH. MOHAMMAD Ma’roef RA

2.       Berdo’alah dengan doa  ini satu kali saja

3.       Doanya, bismilahirrohmanirrohim…

===ALLOHUMMA SALIMNA MINAL BOM WAL BUNDUQ, WAL BEDIL WAL MARTIL, WA UDDADA HAYATINA===

dan kemudian minumlah air wudhu sekitar satu gelas. Insya allah do’a sudah berfungsi dan aktif. Anda akan kebal aneka senjata.

Berbagai kisah nyata tentang doa di atas:  Kyai Bisri Mustofa ayah Kyai Mustofa Bisri Rembang, selamat dari kejaran penjajah Jepang. Beliau kemudian lari ke Kedunglo minta perlindungan kepada Mbah Ma’roef. Kemudian Mbah Ma’roef mengijazahi sebuah do’a, setelah diamalkan beliau selamat dari incaran orang Jepang.  Gus Nawawi dari Jombang bertempur tapi selamat meski punggungnya terkena martil setelah mengamalkan doa di atas. Kyai Hamzah, besan Mbah Ma’roef saat mengikuti pertempuran di Surabaya terkena bom tapi selamat, biidznillah.@@@

@wongalus,2013

Categories: ILMU KEBAL ANEKA SENJATA | 121 Komentar

ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN


wongalus
Sudah terlalu sering kita bahas di banyak forum, termasuk di blog KWA bahwa untuk mengenal Tuhan seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya. Maksudnya, untuk sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan, haruslah terlebih dahulu dipahami dua hal. Pertama, ia harus terlebih dahulu mengenal asal mula akan kejadian dirinya sendiri, dari mana, di mana dan bagaimana ia dijadikan? Kedua, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa sesuatu yang mula-mula dijadikan oleh Allah SWT. Kedua perkara di atas menjadi prasyarat kesempurnaan bagi para salik dalam mengenal Allah.
Kita paham, yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah Nur Muhammad SAW yang kemudiannya dari Nur Muhammad inilah Allah jadikan roh dan jasad alam semesta. Bermula dari Nur Muhammad inilah maka semua roh termasuk roh manusia diciptakan Allah sedangkan jasad manusia diciptakan mengikut jasad Nabi Adam as.
Karena itu, Nabi Muhammad Saw adalah ‘nenek moyang roh’ sedangkan Nabi Adam as adalah ‘nenek moyang jasad’. Hakikat dari penciptaan Adam as sendiri adalah berasal dari tanah, tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, dan api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Sehingga pada prinsipnya roh manusia diciptakan berasal dari Nur Muhammad dan jasad atau tubuh manusia pun hakikatnya berasal dari Nur Muhammad. Jadilah kemudian ‘cahaya di atas cahaya’ (QS. An-Nuur 35), di mana roh yang mengandung Nur Muhammad ditiupkan kepada jasad yang juga mengandung Nur Muhammad.
Bertemu dan meleburlah roh dan jasad yang berisikan Nur Muhammad ke dalam hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya. Tersebab bersumber pada satu wujud dan nama yang sama, maka roh dan jasad tersebut haruslah disatukan dengan mesra menuju kepada pengenalan Yang Maha Mutlak, Zat Wajibul Wujud yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, dan yang semula menciptakan, sebagaimana mesranya hubungan antara air dan tumbuhan, di mana ada air di situ ada tumbuhan, dan dengan airlah segala makhluk dihidupkan (QS. Al-Anbiya 30).
Pengenalan terhadap hakikat Nur Muhammad inilah maqam atau stasiun yang terakhir dari pencarian akan makrifah kepada Allah, Martabat Nur Muhammad inilah martabat yang paling tinggi, dan pengenalan akan Nur Muhammad inilah yang menjadikan ilmu menjadi sempurna.
Nur Muhammad mempunyai dua bentuk, yakni Nabi Muhammad yang dilahirkan dan menjadi cahaya rahmat bagi alam “tidaklah engkau diutus wahai (Muhammad Rasulullah Saw) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam” dan yang berbentuk Nur.
Nur Muhammad adalah cahaya semula yang melewati dari Nabi Adam ke nabi yang lain bahkan berlanjut kepada para imam maupun wali; cahaya melindungi mereka dari perbuatan dosa (maksum); dan mengaruniai mereka dengan pengetahuan tentang rahasia-rahasia Illahi. Allah telah menciptakan Nur Muhammad jauh sebelum diciptakan Adam as. Lalu, Allah menunjukkan kepada para malaikat dan makhluk lainnya, bahwa: “Inilah makhluk Allah yang paling mulia”. Oleh itu, harus dibedakan antara konsep Nur (Muhammad) sebagai manusia biasa (seorang Nabi) dan Nur Muhammad secara dimensi spiritual yang tidak dapat digambarkan dalam dimensi fisik dan realitas.
Nur Muhammad sebagai prinsip aktif di dalam semua pewahyuan dan inspirasi. Melalui Nur ini pengetahuan yang kudus itu diturunkan kepada semua nabi, tetapi hanya kepada Ruh Muhammad saja diberikan universal. Nur Muhammad memiliki banyak nama sebanyak aspek yang dimilikinya. Ia disebut ruh apabila dikaitkan dengan ketinggiannya. Tidak ada kekuasaan makhluk yang melebihinya, semuanya tunduk mengitarinya, karena ia kutub dari segenap ruh. Ia disebut al-Haqq al Makhluq bih, (al-Haqq sebagai alat pencipta), hanya Allah yang tahu hakikatnya secara pasti.
Dia disebut al-Qalam al-A’la (pena tertinggi) dan al-Aql al-Awal (akal pertama) karena wadah pengetahuan Tuhan terhadap alam maujud, dan Tuhanlah yang menuangkan sebagian pengetahuannya kepada makhluk. Adapun disebut al-Ruh al-Ilahi (ruh ketuhanan) karena ada kaitannya dengan ruh al-Quds (ruh Tuhan), al-Amin (ruh yang jujur) adalah karena ia adalah perbendaharaan ilmu tuhan dan dapat dipercayai-Nya. Oleh itu, tajalli al-Haq yang paling sempurna adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini telah ada sejak sebelum alam ini ada, ia bersifat qadim lagi azali. Nur Muhammad itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam berbagai bentuk para nabi, yakni Adam, Nuh, Ibrahim, Musa hingga dalam bentuk nabi penutup (khatamun nabiyyin), Muhammad Saw.
Dalam teori martabat tujuh dipahami bahwa dunia manusia merupakan dunia perubahan dan pergantian, tidak ada sesuatu yang tetap di dalamnya. Segalanya akan selalu berubah, memudar, dan setelah itu akan mati. Oleh karena itulah, manusia ingin berusaha mengungkap hakikat dirinya agar dapat hidup kekal seperti Yang Menciptakannya. Untuk mengungkap hakikat dirinya, manusia memerlukan seperangkat pengetahuan batin yang hanya dapat dilihat dengan mata hati yang ada dalam sanubarinya.
Seperangkat pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu ma‘rifatullah. Ilmu ma’rifatullah merupakan suatu pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk mengenal dan mengetahui Allah.
Ilmu ma‘rifatullah dipilah menjadi dua macam, yaitu ilmu makrifat transeden dan ilmu makrifat imanen. Tuhan menyatakan diri-Nya dalam Tujuh Martabat, yaitu martabat pertama disebut martabat tidak nyata dan martabat kedua sampai dengan martabat ketujuh disebut martabat martabat nyata, terinderawi. Yakni, martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Wahidiyyah (ke-’ada’-an asma yang meliputi hakikat realitas keesaan); Keempat, martabat Alam Arwah; martabat Alam Mitsal; martabat Alam Ajsam (alam benda); dan martabat Alam Insan.
Ketujuh proses perwujudan di atas, keberadaannya terjadi bukan melalui penciptaan, tetapi melalui emanasi (pancaran). Untuk itulah, antara martabat transenden atau martabat tidak nyata dengan martabat imanen atau martabat nyata secara lahiriah keduanya berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya sama.
Seorang Salik yang telah mengetahui kedua ilmu ma‘rifatullah, ia akan sampai pada tataran tertinggi, yaitu tataran rasa bersatunya manusia dengan Tuhan atau dikenal dengan sebutan Wahdatul-Wujûd. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan air laut dan ombak. Air laut dan ombak secara lahiriah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada hakikatnya ombak itu berasal dari air laut sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah.
Maqam Nur Muhammad adalah maqam paling tinggi dari pencarian dan pendakian sufi menuju makrifah kepada Allah, tiada lagi maqam atau stasiun paling tinggi sesudah ini. Kesimpulannya, berbahagialah orang-orang yang dapat menyandingkan penyatuan sumber asal mula penciptaannya dalam satu harmoni, yakni Nur Muhammad, sebab ia berada pada satu kedudukan yang tinggi dan terbukanya segala hijab yang membatasinya.
Allah telah menciptakan Nur Muhammad dan Nur itu telah diwarisi melalui generasi nabi-nabi hingga ia sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib dan turun kepada Nabi Muhammad Saw. “sesungguhnya yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah cahaya-ku (Nur Muhammad)”.
Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu, Nur Nabi-mu daripada Nur-Nya’. Maka jadilah Nur tersebut berkeliling dengan Qudrat-Nya sekira-kira yang dihendaki Allah. Padahal tiada pada waktu itu lagi sesuatu pun; tidak ada lauh mahfuzh, qalam, sorga, neraka, Malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia; tiada apa-apa yang diciptakan, kecuali Nur ini.
Dari nur inilah kemudian diciptakan-Nya qalam, lauh mahfuzh dan Arsy. Allah kemudian memerintahkan qalam untuk menulis, dan qalam bertanya, “Ya Allah, apa yang harus saya tulis?” Allah berfirman: “Tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.” Atas perintah itu qalam berseru: “Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama Asma-Mu yang Suci, ya Allah.” Allah kemudian berkata, “Wahai qalam, jagalah kelakuanmu ! Nama ini adalah nama kekasih-Ku, dari Nur-nya Aku menciptakan arsy, qalam dan lauh mahfuzh; kamu, juga diciptakan dari Nur-nya. Jika bukan karena dia, Aku tidak akan menciptakan apa pun.”
Ketika Allah telah mengatakan kalimat tersebut, qalam itu terbelah dua karena takutnya akan Allah dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup, sehingga sampai dengan hari ini ujung nya tetap terbelah dua dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiah yang agung. Maka, jangan seorangpun gagal dalam memuliakan dan menghormati Nabi Suci, atau menjadi lalai dalam mengikuti contohnya (Nabi) yang cemerlang, atau membangkang dan meninggalkan kebiasaan mulia yang diajarkannya kepada kita.
Berikut salah satu ilmu dalam khasanah budaya nusantara agar kita bisa menuju Nur Muhammad yang Agung tersebut. Baca, hapal, hayati, resapi dan amalkan dalam hidup sehari-hari:

===WAHAI SEDULURKU ADAM SUFI
BADANKU TIDUR ROHKU TERJAGA
GERAKKAN AKU NUR MUHAMMAD===

Silahkan diamalkan sesuai dengan kemampuan. Semoga kita akan sampai kepada NYA. Salam paseduluran. Rahayu…
@wongalus,2013

Categories: ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN | 148 Komentar

WAYAHE PITULASAN DULUR ….


KWA2

SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

Menyemarakkan HARI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 2013 ini, Blog Kampus Wong Alus mengadakan PROGRAM IJASAHAN TERPILIH bagi ANDA PEMBACA KWA yang beruntung.  Gratis tanpa biaya. Yaitu ijasahan ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH yang masih terpassword.  

KWASilahkan mengirimkan biodata (NAMA, ALAMAT, TANGGAL LAHIR, FOTO) ke email rdrkwa@gmail.com dan kami akan memilihnya setelah kami SCANNING JARAK JAUH. Ijasahan ini akan ditutup tanggal 1 SEPTEMBER 2013. Terima kasih dan salam paseduluran.

ADAPUN ILMU YANG TERPASSWORD TERSEBUT ADALAH:

ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH >>>>

KLIK: http://wongalus.wordpress.com/ilmu-kalimah-tiga/

OKE?… SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

 =======================

@Program Ijasahan terpilih ini tidak berlaku bagi PARA GURU KWA— alumni program paranormal profesional KWA. Para GURU KWA secara otomatis akan mendapatkan password ijasahan ini bila anda mengirimkan email kepada kami . Terima kasih.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 80 Komentar

Diproteksi: ILMU GENGGAM BHUMI RANGKUL LANGIT: KESEJAHTERAAN, KEKAYAAN, KEJAYAAN, KESUKSESAN, KEKUATAN, KEKUASAAN dan KEBAHAGIAAN


Konten ini diproteksi dengan kata sandi. Untuk melihatnya cukup masukkan kata sandi Anda di bawah ini:

Categories: ILMU GENGGAM BHUMI RANGKUL LANGIT | Masukkan kata sandi Anda untuk melihat komentar.

ILMU MERUKUNKAN PASANGAN YANG HAMPIR CERAI DAN MENGUNCI NAFSUNYA KEPADA PIHAK LAIN


wongalus

Saat ini fenomena perceraian bukan lagi hal yang langka karena banyak terjadi di masyarakat. Datanglah ke Pengadilan Agama di kota/kabupaten anda, maka anda akan melihat begitu banyak pasangan yang bersidang dengan niat cerai dari pasangannya.

Banyak sebab kenapa perceraian terjadi, misalnya akibat salah satu pasangan serlibat perselingkuhan. Nah perceraian itu pasti ada konsekuensi/akibatnya. Salah satu akibat tersebut adalah masa depan anak (apabila pasangan tersebut sudah dikaruniai anak) dan juga masa depan masing-masing pihak yang melangsungkan perceraian.

Berikut ini salah satu Ilmu yang berisi CARA/METODE agar perceraian tidak terjadi dan pasangan yang hampir bercerai itu bisa kembali rukun. Khususnya apabila perceraian itu akibat adanya PIHAK KETIGA (PIL/WIL) dan ada salah satu pasangan yang tertarik, mencintai dan berpaling. OLeh sebab itu ilmu ini merupakan ilmu untuk merapatkan pasangan sehingga mampu memegang amanah. /komitmen yang sudah diikrarkan saat ijab qobul.

Caranya:

1. Secara sembunyi-sembunyi ambillah salah satu baju atau celana dalamnya. Pilih salah satu saja.

2. Tuliskan di bagian dada baju tersebut potongan AYAT 1 SURAT AL MAIDAH (DALAM BAHASA ARAB) yang bunyinya : yaa ayyuhalladziina amanuu aufuu bil uqud yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

3. Bila anda ingin agar dia tidak akan bisa dan tidak mampu bermain seks dengan PIL/WIL, jadi kita MENGUNCI NAFSU SEKSNYA KEPADA PIHAK LAIN DAN HANYA BERNAFSU KEPADA ANDA SEBAGAI PASANGAN RESMINYA maka tuliskan ayat tersebut di (mohon maaf) di CELANA DALAM nya.

4. Setelah ditulis bacalah  yaa ayyuhalladziina amanuu aufuu bil uqud   sebanyak 70 x sambil meniatkan dalam hati agar orang tersebut menunaikan janji sewaktu akad nikah dan teteskan minyak misik atau jafaron non alkohol di baju atau celana dalam itu.

5. Simpanlah di tempat yang aman dan tidak diketahui olehnya.

Semoga cinta kasih suami isteri akan langgeng dalam lindungan Ilahi dan tercapai tujuan yaitu terwujudnya kerluarga sakinah mawaddah warahmah. Salam persahabatan selalu.

 @wongalus,2013

Categories: MERUKUNKAN PASANGAN YANG HAMPIR CERAI DAN MENGUNCI NAFSUNYA | 92 Komentar

ILMU UNTUK PIDATO


wongalus

Pidato atau berbicara di depan khalayak publik tentu membutuhkan skill/keterampilan dan pengalaman. Seorang juru kampanye, seorang pejabat publik, pembicara, penceramah, salesman, dll adalah mereka yang umumnya sudah menguasai teknik dan materi pidato yang sudah dipersiapkan secara matang. Oleh karena itu menguasai teknik berpidato tentu merupakan tuntutan bagi mereka yang ingin agar ide-idenya didengar dan diikuti orang lain.

Berikut ada ilmu yang berfungsi sebagai penguat dan stimulus agar kita bisa menjadi ahli pidato. Caranya:

1. Giat berlatih berbicara di hadapan orang banyak, tahap awal ungkapkan ide dan gagasan anda kepada minimal dua orang atau lebih

2. Kuasai diri dan jangan minder. Cara menghindari atau paling tidak mengurangi sifat minder adalah dengan “menganggap” bahwa masing-masing orang itu punya kelebihan, termasuk Anda. Ingatlah anda ini adalah CIPTAAN ALLAH SWT, Dzat yang Maha Mulia sehingga anda juga memiliki kemuliaan yang sama dengan yang lainnya.

3. Bacalah doa berikut sebelum pidato: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  NUR TAJALLI SIFATULLAH, SIFAT AKU KALAM ALLAH, TERANG HATIKU HAMBA ALLAH, SEPERTI MUHAMMAD RASULULLAH, BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH, BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH.

4. Selanjutnya mulailah berpidato dengan gaya bahasa yang lancar dan tenang. Sapalah pendengar/hadirin dengan ucapan pembuka, misalnya ASSALAMUALAIKUM WR WB… SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA dll dan berikanlah kata pembuka yang baik dan sopan. Sampaikan materi pidato dengan jelas dan gamblang.

5. Akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pendengar/hadirin dan tutup dengan kalimat dan doa yang baik, misalnya WASSALAMUALAIKUM WR WB dll.

Demikian sedikit uraian dari saya, semoga ada manfaatnya.

 salam asah asih dan asuh. Rahayu kang sami pinanggih.

@wongalus,2013

Categories: ILMU UNTUK PIDATO | 29 Komentar

MENYEMBUHKAN SAKIT SAWAN


wongalus

Sawan adalah kekuatan gaib yang suka mengganggu balita.Gejala balita yang kena sawan:anak selalu menangis tdk mau diam. Sawan adalah keadaan di mana terjadi korsliting dari unsur-unsur bio elektrik di otak di luar kendali. Bila sindrom sawan itu terjadi berulangkali maka akan mengakibatkan epilepsi, yaitu sejenis penyakit syaraf yang pengobatannya memerlukan waktu yang panjang.

Untuk menyembuhkan sawan, harus dilakukan penngobatan medis dan non medis. Pengobatan non medis berbagai macam cara bisa dicoba. Salah satunya adalah ikhtiar batin berupa pemberian doa dengan cara sebagai berikut:

1. Ambil air di baskom

2. Bacalah doa ini:

BISMILLAHORROHMANIRROHIM
LA TUDRIKUHUL ABSORU WA HUWA
YUDRIKUL ABSORO WA HUWAL LATIFUL KHOBIRU
WAN BANGSAWAN DIAM DI GUNUNG BANTAN AKU TAHU ASAL KAU SAWAN
URI TEMBUNI TUTUP KETUBAN

3. Setelah membaca doa di atas maka tiupkan ke air baskom tersebut dan sedot air ke mulut. Semburkan ke kepala anak tersebut. Ulangi sampai 3 hari. waktunya pada sore hari.  Hari ketiga (terakhir) gunakan air sisa yang ada di baskom untuk memandikan anak yang kena sawan tersebut.

4. Selanjutnya untuk mengunci agar anak tidak kena sawan lagi, baca doa mantra ini sekali:

BAPA SELEMAMA IBU SELEMIHA BERANAK SABUT SALBIHA BURU SETAN MINHA

5. Tutup dengan bacaan ALHAMDULILLAIROBBILALAMIN.

Demikian salah satu khasanah budaya leluhur kita di masa lalu. Terima kasih dan salam asah asih dan asuh.

@wongalus,2013

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 38 Komentar

ILMU PENUNDUK DAN PENAKLUK


wongalus

Ilmu ini digunakan untuk mengunci, menundukkan dan menaklukkan orang lain/musuh/siapapun yang sedang marah, emosi, kalap, tidak simpatik, menunjukkan permusuhan kepada kita. Bisa juga digunakan untuk isteri/suami/anak/anggota keluarga yang susah di atur dan tidak taat lagi. Caranya sebagai berikut:

1. berwudhu lah seperti mau sholat

2. selesai berwudhu dalam kondisi tubuh suci, bacalah doa ini (CUKUP DALAM HATI) ketika bertemu/berhadapan dengan target yang akan dikunci hawa nafsunya amarahnya..

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ALLOHUMMA ROH IMANI YA ROBBI
YA ROBBA LUWA TERTUTUP
TERKUNCI HAWA NAPSU  SI  (sebutkan nama target)

BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

3. tetaplah tenang dan santai berhadapan dengannya

Atas ijin dan kuasa Allah SWT maka target akan tunduk dan takluk pada anda seketika itu juga.

@wongalus,2013

Categories: ILMU PENUNDUK DAN PENAKLUK | 135 Komentar

ILMU PENGOBATAN SITI FATIMAH


wongalus

Ilmu ini digunakan untuk  mengobati/menyembuhkan sakit. Semua jenis penyakit bisa diobati menggunakan ilmu ini. Semoga yang sakit akan segera sembuh, dan yang sehat akan terjaga kesehatannya atas ijin dan kuasa Allah SWT.  INGAT!!!  YANG MENYEMBUHKAN SAKIT ADALAH KARENA KUASA ALLAH SWT.

Caranya:

1. Ambil air dari sumber mata air alam

2. Baca mantra ini sekali dan TIUPKAN ke air sebelum diminum penderita

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
WADU WADI MA’NI MA’NIKAM
SANG PUTIH CENDRAWASIH
SANG PUTIH GEMALA PUTIH
AIR SUSU SITI FATIMAH
ASAL ALAM MULA JADI
SEMBUH SAGALA PENYAKIT

BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

 

Terima kasih dan silahkan dipraktekkan bagi yang membutuhkannya. Salam paseduluran.

@wongalus,2013

Categories: ILMU PENGOBATAN SITI FATIMAH | 93 Komentar

PAKET PROMO MERCHANDISE KWA: KAOS KWA + GELANG NAGASARI + STIKER+ GANTUNGAN KUNCI HANYA 300 RIBU + ONGKIR 50 RIBU….


Gelang Nagasari dari area keramat Makam Pangeran Poncowati Kudus (Panglima Perang P. Diponegoro) dengan keistimewaan khusus yaitu POWER ENERGI ALAMI YANG SANGAT KUAT — pohon tersebut adalah pohon yang tumbang karena alam. Bukan ditebang oleh manusia— Gelang kayu juga kami isi dengan asmak/doa untuk hajat hidup (KEKUATAN, KEMENANGAN, KESELAMATAN, PELET PENGASIHAN dan REJEKI LANCAR).

k2

Bonus:

1. Kaos KWA bahan Combet 20-s/katun halus yang keren

kaoskwa3

2. Stiker KWA, spesial

STIKER 1

STIKER2

 3. Gantungan Kunci

1079819_222467727904745_499406556_n

Bagi sedulur yang berminat dengan PAKET PROMO di atas silahkan mentransfer mahar Rp 300 ribu + ongkos kirim (Rp 50 ribu untuk DALAM NEGERI –seluruh wilayah di indonesia– atau tarif ongkos kirim LUAR NEGERI menyesuaikan negara dan berat barangnya). 

Silahkan menghubungi via SMS/telp ke nomor tim kami: 085642064466 (Widiyadi)

Rekening: Bank BCA (kode transfer 014). Nomor REK:  4564889298 atas nama Widiyadi.

Terima kasih dan salam paseduluran.

wongalus

=============================================

SETIAP MAHAR DARI PAKET INI KAMI ALOKASIKAN SEBAGIAN UNTUK BERAMAL KE ANAK YATIM.  JADI ANDA PUNYA ‘JIMAT’  GELANG, KAOS KWA + STIKER + GANTUNGAN KUNCI YANG TIDAK DIJUAL DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN TABUNGAN AMAL AKHIRAT. MANTAP BUKAN? NAH TUNGGU APA LAGI DULUR, SILAHKAN PESAN SEKARANG …

Categories: PAKET PROMO MERCHANDISE KWA

Blog pada WordPress.com. The Adventure Journal Theme.