TIPS PENGAKTIFAN INDERA KEENAM


Rony Robofics Diavolo Huruhara
zhiloverz@gmail.com

Assalamu ‘alaikum wr.wb. Salam ta’zim dan salam sejahtera bagi seluruh anggota majelis silaturahmi K.W.A di manapun njenengan semua berada. Pada kesempatan kali ini saya ( Rony Robofics Diavolo Huruhara) akan sedikit mengulas tentang indera ke 6 beserta “Kelebihan & Kekurangannya” yang Insya Allah akan menambah cakrawala pengetahuan kita semua tentang hal yang masih banyak orang menanggapnya sebagai sesuatu yang tabu untuk di perbincangkan.

Sebenarnya indera ke 6 atau dalam bahasa gaulnya di sebut “The Sixth Sense”, adalah kemampuan seseorang untuk menangkap sinyal-sinyal ghaib ataupun hal-hal yang belum terjadi. Sinyal-sinyal ini dapat berupa apa saja, bisa berupa wangsit,bisikan ghaib,penglihatan, atau bahkan pertanda melalui mimpi. Indera ke 6 sering di identikkan dengan kemampuan untuk melihat makhluk halus, padahal sebenarnya fungsi dari indera ke 6 sendiri jauh melebihi hanya sekedar melihat makhluk halus. Karena kemampuan melihat makhluk halus hanya merupakan bagian / percabangan dari kemampuan indera ke 6 itu sendiri. Seperti intuisi, namun jauh lebih tajam. Apabila intuisi merupakan suatu hasil pengalaman, indera ke 6 tidak mengenal adanya pengalaman.

Indera ke 6, sejatinya adalah kemampuan terpendam dari manusia. Karena pada hakekatnya kita dapat mendayagunakan kemampuan indera ke 6 ini bila saja kita semua mengetahui caranya.

Terlepas dari itu semua, indera ke 6 sangat bisa sekali untuk di kembangkan dan di miliki oleh siapapun. Karena kini telah begitu banyak metode yang di kembangkan agar seseorang dapat menguasai indera ke 6 itu sendiri. Indera ke 6 dapat muncul / bangkit bila seseorang senantiasa mampu mengolah pikiran,jiwa,raga,rasa dan juga karsanya. Hal ini dapat di tempuh dengan cara meditasi / bertapa / tafakur. Kesemua cara itu bisa di pelajari, yang di butuhkan hanyalah ketekunan dan kemauan dan tentu saja kesungguhan hati dalam menjalankannya dengan niat Lillahi ta’ala.

Dengan cara-cara tersebut, akan terjadi suatu “loncatan fungsi indera”, yaitu dari panca indera ke indera ke 6. Loncatan indera ini bisa kita ibaratkan seperti orang tidur, karena tak seorangpun yang dengan kesadaran penuh, bahwa dirinya telah tertidur. Batas kesadarannya sangat tipis sekali.

Perbedaan budaya antara Timur dan Barat membuat munculnya perbedaan persepsi tentang indera ke 6 ini. Budaya barat yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional berpendapat bahwa indera ke 6 ini lebih di kategorikan sebagai suatu kemampuan yang merupakan salah satu percabangan dari kekuatan pikiran bawah sadar manusia yang belum banyak di gali.

Sedangkan budaya timur, budaya yang tidak asing lagi dengan hal-hal yang bersifat Irasional atau ghaib, membuat indera ke 6 ini mendapatkan kedudukan “istimewa” pada diri seseorang. Merupakan suatu karomah yang luar biasa yang hanya di miliki oleh orang-orang tertentu.
Bagi sedulur-sedulur semua yang mungkin ingin mengaktifkan kemampuan indera ke 6 secara sempurna, berikut ini saya paparkan beberapa tips pengaktifan indera ke 6.
1. Minum air rajah atau kapsul yang telah di transfer energi positif.
—— sisi positif : dapat membantu mengaktifkan cakra ajna (cakra mata ke 3) dan beberapa organ yang berperan dalam indera ke 6.
—– sisi negatif : sebenarnya cara ini bukan membuka cakra ajna, tapi justru merobek saluran antara cakra ajna dan cakra tenggorokan. Hal ini belum tentu akan membuat seseorang untuk dapat melihat sesuatu yang bersifat ghoib, karena cara ini akan menyebabkan seseorang berhalusinasi, sehingga belum tentu apa yang dilihatnya adalah hal ghoib, melainkan hanya sebatas halusinasi dan imaji belaka.
2. Menelan biji mata burung hantu atau gagak.
—— sisi positif : dapat membantu mengaktifkan cakra ajna (cakra mata ke 3) dan beberapa organ yang berperan dalam indera ke 6.
—– sisi negatif : sebenarnya cara ini bukan membuka cakra ajna, tapi justru merobek saluran antara cakra ajna dan cakra tenggorokan. Hal ini belum tentu akan membuat seseorang untuk dapat melihat sesuatu yang bersifat ghoib, karena cara ini akan menyebabkan seseorang berhalusinasi, sehingga belum tentu apa yang dilihatnya adalah hal ghoib, melainkan hanya sebatas halusinasi dan imaji belaka.
3. Meditasi pembukaan cakra ajna
—– sisi positif : Cara ini relatif lebih aman daripada cara 1 dan 2, namun harus tetap dalam pengawasan ahli.
—- sisi negatif: waktu penempuhan untuk mencapai hasil yang relatif ( tergantung dari bakat dan kesungguhan hati pengamalnya).
4. Di bangkitkan oleh orang yang kompeten (misal:Guru spiritual)
—sisi positif : hasil yang di peroleh instant, dan langsung dapat di gunakan.
—sisi negatif : terkadang biaya yang di patok untuk pengaktifan indera ke 6 ini terbilang gila-gilaan. Faktanya bahwa semakin mahal “mahar” yang di minta, justru lebih aman bagi penggunanya.
5. Dan masih ada cara lainnya yang belum tersebutkan di atas.
Menitik beratkan pada poin nomor 5, maka saya akan memberikan cara yang saya dapatkan dari seorang teman saya, cara ini sangat cocok bagi njenengan-njenengan yang lebih senang dengan aliran hikmah.
Setiap selesai shalat Maghrib dan pada malam hari, baca surat Al Fatihah, Al-ikhlas,Al-Falaq,An-naas,Ayat Kursi dan di lanjutkan dengan membaca amalan ini :
“Walau anna qur’anan suyyirat bihil jibalu au khuti’at bihil ardhu au kullima, bihil mauta bal lillahil amru jami’a. la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim”
Hal yang terpenting dan yang tersulit dalam melakukan amalan ini adalah bahwa semua bacaan (Al fatihah,Al-Ikhlas,Al-Falaq,An-naas,Ayat Kursi, dan juga amalan “walau anna qur’anan….dst) harus di baca dalam SATU TARIKAN DAN TAHANAN NAFAS. Akan lebih baik lagi apabila di awali dengan puasa biasa( puasa seperti bulan ramadhan) selama 3 hari sebelum melakukan amalan di atas. Dan perlu di ingat bahwa selama masa penyerapan ilmu ini, para sedulur di larang untuk :
– Berzinah
– Melihat,membaca, atau membuat sesuatu yang sifatnya menimbulkan nafsu syahwat / birahi.
– Minum minuman keras
– Dan segala bentuk pelanggaran kaidah keagamaan.
Apabila ingin melihat sesuatu yang bersifat ghaib di awali dengan membaca semua bacaan di atas lalu berdzikir dengan bacaan “Ya Allah Yaa khobir”.
Kebanyakan mereka yang berhasil mengamalkan ilmu-ilmu ghaib adalah mereka yang ketika membaca wirid, hanyut dalam keheningan dzikir mereka. Entah di sadari atau tidak, semua organ tubuh,pikiran,jiwa dan raganya menjadi lebih tenang mengendap ke dalam rasa. Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang di sebut sebagai “loncatan fungsi indera”.
Jadi bukan mereka yang telah menyelesaikan bacaan wirid sekian ribu kali, yang akan berhasil. Tapi sekali lagi, mereka yang bisa mengendapkan pikiran,jiwa dan raga mereka ke dalam keheningan dzikir yang sejatilah yang nantinya akan berhasil menguasai berbagai ilmu ghaib.
Pesan saya kepada para sedulur adalah jangan memaksakan diri untuk melihat hal-hal yang sifatnya ghoib dengan cepat. Namun apabila telah melihat hal-hal yang ghoib. Jangan pernah sekalipun sedulur terlena dan terbuai di buatnya, karena apabila salah langkah… nanti pada akhirnya sedulur semua akan jatuh pada jurang kemusyrikan.Semoga catatan sederhana ini dapat bermanfaat. Wassalamu ‘alaikum Wr.W. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 135 Komentar

DOA AWAL TAHUN


Tirto Mangkubumi (otnay70@yahoo.co.id)
ASSALAMU’ALAIKUM.WR.WB
Ada doa yg mgkn bs jd referensi kt u/melepaskan akhir tahun ini dan doa menyambut tahun berikutnya. Insya Allah dgn mengharapkan Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya di Tahun yang akan datang, sehingga memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT.

Bismillahir-rahmanir-rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin.

Allahumma inni as-aluka an tushalliya wa tusallima ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala sa’iril anbiya’i wal mursalin, wa ‘ala alihim wa shahbihim ajma’in, wa an taghfira li ma madha wa tahfazhani fima baqiya ya arhamar rahimin.

Allahumma hadzihi sanatun jadidatun muqbilah, lam a’mal fib-tida’iha ‘amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghayra tadharru’i ilayka fa as-aluka an tuwaffiqani lima yurdhika ‘anni minal-qiyami lima laka ‘alayya min tha’atik, wa alzimniyai-ikhlasha fihi liwajhikal-karimi fi’ibadatik, wa as-aluka itmama dzalika ‘alayya bifadhlika wa rahmatik.

Allahumma inni as-aluka khayra hadzihis sanatil muqbilah, yumnaha wa yusraha wa amnaha wa salamataha, wa a’udzu bika min syururiha wa shududiha wa ‘usriha wa khawfiha, wa halakatiha wa arghabu ilayka an tahfazha ‘alayya fiha dinil-ladzi huwa ‘ishmatu amri wa dunyayal-lati fiha ma’asyi, wa tuwaffiqani fiha ila ma yurdhika ‘anni fi ma’adi, ya akramal akramin, ya arhamar-rahimin.

Allahumma anta amartana bidu’a’ika wa wa’adtana bi-ijabatika wa qad da’awnaka kama amartana fa-ajibna kama wa’adtana ya dzal-jalali wal-ikram, innaka la tukhliful-mi’ad. Allahumma ma qadarta lana fi hadzal’amil-jadidi min khayrin wa syara’tu fihi bitawfiqika wa taysirika fatammimhu lana bi-ahsanil-wujuhu kulliha wa ashwabiha wa ashfaha, fa innaka ‘ala ma tasya’u qadir, wa bil-ijabati jadir, ni’mal-mawla wa ni’man-nashir. Wa ma qadarta lana fihi min syarrin wa tuhadzdziruna minhu fashrifhu ‘anna ya hayyu ya qayyumu ya arhamar-rahimin.

Allahumma inni nas-aluka bikullis-min huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ‘allamtahu ahadan min khalqika awis-ta’tsarta bihi fi ‘ilmil-ghaybi ‘indaka an taj’alana wa walidina wa awladana wa ahlana wa azwajana wa masyayikhana wa jami’al muslimina wal-muslimati wal mu’minina wal mu’minati min a’zhami ‘ibadika nashiban fi kulli khayrin taqsimuhu fi hadzihis-sanati wa nurin tahdi bihi wa rahmatin tansyuruha wa rizqin tabsuthuhu wa dhurrin taksyifuhu wa bala’in tarfa’uhu wa fitnatin tashrifuha wa ‘afiyatin tamunnu biha.

Allahummaf’al bina wa bihim ‘ajilan wa ajilan fid-dunya wal akhirati ma anta lahu ahlun wa la taf’al bina wa bihim ma nahnu lahu ahlun, innaka ghafurun halim, jawadun karim, ra’ufur-rahim.

Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in, warzuqna kamalal-mutaba ati lahu zhahiran wa bathinan ya arhamar-rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati ‘amma yashifun, wa salamun ‘alal mursalina wal-hamdu lillahi rabbil-alamin.

Artinya:
“Dengan nama allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar Engkau melimpahkan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kpd semua Nabi dan Rasul, juga kpd keluarga mereka dan para sahabat mereka. Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau mengampuniku atas dosaku yang telah lalu dan memeliharaku pada usiaku yang tersisa, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang.

Ya Allah, tahun baru telah datang, tidak ada amal yang aku kerjakan diawalnya yang dapat mendekatkanku kepada-Mu sedekat-dekatnya selain ketundukanku kepada-Mu agar Engkau memberikan petunjuk kepadaku untuk melakukan apa yang membuat-Mu ridha terhadapku berupa kewajiban terhadap-Mu dengan mentaati-Mu, dan jadikanlah aku selalu ikhlas mengharapkan keridhaan-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyempurnakan itu bagiku berkat anugerah-Mu dan rahmat-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan tahun yang akan datang ini, baik keberkahannya, kemudahannya, keamanannya, maupun keselamatannya. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya, penolakannya, kesulitannya, hal-hal yang menakutkan padanya, dan kebinasaannya. Dan aku berharap kepada-Mu agar pada tahun itu Engkau memelihara diriku, agamaku, yang merupakan pemeliharaan urusanku, dan duniaku, yang merupakan tempat kehidupanku, dan agar Engkau memberikan taufik pada tahun itu untuk mengerjakan apa yang membuat-Mu ridha kepadaku pada hari akhir nanti, wahai Yang Paling Mulia diantara yang mulia, wahai Yang Paling Penyayang diantara yg penyayang.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berdo’a kepada-Mu dan Engkau telah menjanjikan kepada kami untuk menerimanya. Kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami, maka terimalah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami, wahai Dzat yang memiliki kebesarab dan kemuliaan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Ya Allah, apa yang telah Engkau tentukan untuk kami pada tahun yang baru ini berupa kebaikan dan Engkau tentukan dengan taufik-Mu dan kemudahan-Mu, sempurnakanlah ia untuk kami dengan sebagus-bagusnya dan sesempurnanya. Karena, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas apa yang Engkau inginkan dan Maha Berkuasa untuk memenuhi permohonan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang mengurus dan sebaik-baik yang menolong. Dan apa saja yang telah Engkau takdirkan untuk kami pada tahun itu berupa keburukan dan Engkau mengingatkan kami darinya, hindarkanlah kami dari keburukan itu, wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Senantiasa Mengurus hamba-Nya, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau Engkau menurunkannya dalam kitab-Mu, atau Engkau mengajarkannya kepada seorang makhluk-Mu, atau Engkau miliki didalam ilmu yang ghaib disisi-Mu, kami memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan kami, orangtua kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, guru-guru kami, dan semua muslimin-muslimat dan mukminin-mukminat, tergolong hamba-hamba-Mu yang mendapatkan bagian yang paling besar dalam setiap kebaikan yang Engkau bagi tahun ini, cahaya yang Engkau berikan petunjuk dengannya, rahmat yang Engkau sebarkan, rizqi yang Engkau berikan, bahaya yang Engkau hindarkan, musibah yang Engkau hilangkan, fitnah yang Engkau palingkan, dan afiat yang Engkau anugerahkan.

Ya Allah, lakukanlah terhadap kami dan terhadap mereka, baik dimasa segera dan dimasa datang didunia dan diakhirat, yang baik menurut Engkau, dan janganlah Engkau lakukan terhadap kami dan terhadap mereka yang baik menurut kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha Pemurah, Mahamulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga serta para sahabatnya. Dan berikanlah kepada kami kesempurnaan dalam mengikuti beliau, baik lahir maupun bathin, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang. “Mahasuci Tuhanmu, yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.”
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 10 Komentar

KELUAR DARI LINGKARAN TELUR DIRI


BODOKEREMEZKEN
bodokeremezken@hotmail.com

AKU BODO BANGET…………….YAA ALLAH DUH GUSTI KAULO NYUWUN WELAS ASIHIPUN PANJENENGAN. ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH

salam hormat salam ta’zim salam salim salam sungkem katur sedulur-sedulur KWA semoga sukses selalu dan damai selalu. dalam artikel saya yang belepotan atau rakaru-karuan ini, mungkin akan banyak sekali timbul pertanyaan dan saya pribadi akan sangat berterimakasih apabila ada yang meluruskan apalagi didasari dengan pemahaman perjalanan spiritual yang pernah sedulur-sedulur alami.

BISMILLAHILHAQ
dari kecil saya mencoba untuk fokus tapi semakin kucoba semakin bertambah banyak fikiran ini menerawang kemana, dimakan kebijaksanaan akal dan hati tak kunjung hadir dengan stabil. dan sementara yang bisa aku lakukan yaitu kubiarkan aja mata, telinga, akal pikiran, hati, maupun panca indra yang lainya terus melebar hingga pada akhirnya kucoba berzikir mengikuti kemana saja mereka pergi dan kuletakan diri sesuai kemauanya dan kuberzikir disitu dengan zikir yang berbeda-beda, mata zikir, telinga zikir ,cabang-cabang pikiran zikir, akal zikir, hati zikir sampai seluruh tubuh zikir dan semua disekeliling saya zikir, hingga pada suatu saat kudengar dari hati yang zikir ternyata didalam hati ada yang zikir lagi, dengan tidak sadar saya mendengarkan zikir yang ada didalam hati tersebut semakin terdengar jelas sampai tak terasa diri berzikir dengan kalimah HU ALLAH LAILAHAILALLAH dan alhamdulilah walaupun saya dulu bejat dan sekarang bertambah bejat tapi ketika saya dalam keadaan terlalu sedih maupun terlalu marah ataupun terlalu diam maka alhamdulillah suara tersebut terdengar kembali. dalam waktu yang cukup lama sampai diri saya stabil kembali alhamdulillah subhanallah allahuakbar lailahailallah lahaula walaquwwata ilabillah
SAMPAI SAAT INI SEKEDAR YANG KUTAHU YA…………
PADA MULANYA SAYA BELAJAR UNTUK KHUSUK TAPI KETEMUNYA MALAH IKHLAS DAN KETIKA BELAJAR KHUSUK DAN IKHLAS MALAH KETEMUNYA YAKIN DAN KETIKA SAYA BELAJAR UNTUK YAKIN KHUSUK DAN IKHLAS MALAH KETEMUNYA NYERAH PASRAH. DAN PADA SAAT KUBALAJAR NYERAH PASRAH KETEMUNYA MALAH IKHLAS.
JADI SETAKAT INI YANG KUTAHU
IKHLAS ADALAH TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK TERIKAT
KHUSUK ADALAH TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK TERIKAT
YAKIN ADALAH TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK TERIKAT
NYERAH PASRAH ADALAH TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK TERIKAT
MAKA DIALAH YANG MAHA SEMPURNA, MAHA SERBA MAHA, MAHA TAK TERJANGKAU
ngapunten. jika ada salah silaf mohon maaf. Matursembahnuhun.
SUBHANALLAH WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 35 Komentar

SEDULUR PITU


Warsono Gogon
mb4h.demitz@gmail.com

Saya haturkan salam rahayu dumateng SEDULUR, akan saya bahas sedikit tentang pengaktifan SEDULUR PITU.

Pengaktifan pertama adalah : upacara ruwat pembersihan segala dosa yang pernah dilakukan mulai kanak kanak sampai dewasa. sedulur 7 pernah aktif semasa manusia itu masih bayi, karena bayi itu belum tercemar dengan dosa yang parah, maka sedulur 7 masih ikut secara gaib ngemong dan memberikan perlindungan , tetapi karena bayi itu bertumbuh dewasa dan sudah mengenal dosa maka gaib sedulur pitu akan terthimpit oleh dosa sampai mengalami kelemahan dan tidak aktif lagi. maka perlu pensucian secara ruwat .Dan yang kedua setelah diruwat harus suguh, kramas lodo merang ketan hitam dan suguh kembang mawar , telon , melati, dengan doa spt berikut :

NIAT INGSUN SESUGUH NGGUGAH SEDULUR KU , KAKANG KAWAH, ADI ARI-2, ADI RAH, ADI PUSER, SEDULURKU MAR LAN MARTI, tangio marang ragaku, jangkungen kanti temah slamet. kanti panguasane Gusti kang Murbehing dumadi. lalu menepuk dada sebelah kiri. dan dengan iman mengatakan (tangio marang ragaku 3 x).

Tentang ruwat / penyucen adalah : manusia harus di mandikan tujuh air sumber yang ada di wilayah jawa, bunga tujuh rupa,minyak tujuh bau, dan tujuh pengeling-eling yang diwedarkan oleh pemimpin ritual, untuk ngaweruhi pada dasarnya 7 hari Tuhan menyempurnakan ciptaannya, 7gaib pula manusia terbentuk, bahkan 7 cakra mulia manusia terbekali kekuatan, dan 7 sedulur gaib manusia terlindungi, 7 mantra jawa manusia akan melihat gaib, 7 hari manusia akan menjalani waktu (senin s/d minggu) 7 patrap manusia akan mengalami kasampurnan, CARA RUWATNYA adalah mandi air 7 sumber dicampur bunga 7 rupa dan setetes minyak 7 bau dengan niatan “SUN lelaku penyucen kanggo ragaku, jiwoku lan sukmoku kersaning Gusti kang murbeng dumadi” lalu mandi jam 12 malam. per air sumber akan mempunyai rasa yang tidak sama ditubuh anda. itulah cara sederhana ttg ruwat.

Coba saja lakukan ruwat itu , secara otomatis akan datang 7 penjuru khodam tanah jawa , salah satunya sabdo palon noyo genggong yang berjanji akan membangkitkan manusia jawa dengan mendatangi Spiritual -2 jawa. karna beliau termasuk yang merawat tanah dan gunung ditanah jawa. nanti ada tandanya anda akan tahu.

Sebenarnya bisa orang melakukan ritual sucen sendiri tapi lelaku itu berhasil atau tidak biasanya sulit untuk diketahui. caranya tetap gunakan 7 sumber mata air , 7 bunga, 7 minyak ( 1 minyak 1 cc Rp. 3000 ) dgn doa : ingsun lelaku penyucen kanggo ragaku, jiwoku lan sukmoku kersaning Gusti kang murbeng dumadi” lalu mandi jam 12 malam. kalau rasa dari 7 sumber itu berbeda-2 maka kemungkinan berhasil. Lalu sediakan kopi 1 gelas, air putih 1 gelas, dupa 7 dinyalakan, nasi putih 1 kepal ditaruh di piring kecil, jadikan itu sesuguh dikamar , pada saat sesuguh mengucapkan doa : “niat ingsun sesuguh ngaweruhi sedulurku kakang kawah, adi ari-2, adi rah , adi puser, sedulurku mar lan marti. tangio marang badanku, jangkungen ragaku nganti temah slamet”
lalu dilanjutkan puasa 3 hari mulai mulai selasa kliwon. nanti untuk mengetahui apakah sedulur pitu masuk ada doanya.

Ini doanya plus sebagai sarana penyerang gaib yang digerakkan oleh sedulur mar dan marti : ambil nafas ditahan sambil membaca doanya dengan kaki bersila tangan posisi spt yoga. apabila belum bergerak ulangi lagi mantranya berkali2 dibaca dalam hati.

SUN MATEK AJI MONTRO DIRGO
ROGOMULYO ROSO JATI INGSUN
PODO SEBO MARANG DUMADI
SURO DIRO JOYO NINGRAT
LEBUR DENING PANGASTUTI
HAYU HAYU HAYU RAHAYU
KERSANING GUSTI KANG MOHO SUCI

Sedulur pitu akan menggerakkan raga kita dengan otomatis kalau kita tidak bisa melihat gaib maka sedulur pitu akan secara otomatis menyerang gaib negatif sesuai dengan perintah kita, PASTIKAN BERHASIL, KARNA INI TIDAK MAIN MAIN
ingat efeknya pada saat merapal akan terasa panas diruangan rumah bahkan keluarga sampean akan merasakan efek panas juga. beritahukan pada anak istri saat lelaku puasa. supaya tidak kaget semoga berhasil …. Gusti MOHO SUCI tansan amberkahi putro-putro jawi Amien.

Air sumber boleh diambil dari daerah mana saja asal dari mata air asli, tuang ke dalam bak masing-2 satu sumber satu bak, bunga juga satu bak satu jenis bunga.

mengenai minyak 7 rupa minyak jadikan satu mangkuk lalu usapkan di dahi sampai leher belakang setelah mandi 7 air smoga berhasil. RAHAYU Carito sedulur 7, saknaliko pitung sedulur lagi nglakoni topo broto ono ing jero GUA Garbo ya sesebutan gua purno dumadi suwene sangang wulan sepuluh dina, tansah kepikiran si kakang barep ya sesebutan kakang kawah kang duweni laku nitahake sabdone Gusti kudu ngiring lampah brojole sijabang bayi . saknaliko wektune si kakang kawah ajak-ajak sijabang bayi nglereni anggone topo kanti rerayu ” delengen padange jagad gumebyaring bumi duh adiku tansoyo endah yen siro gelem nyawang kerlap kerlip wernane sunar kasunyatan. tanpo den pikir jabang bayi tangi sarono wat wat sakuwat gonjing guwa jabang bayi tumungkul gandeng adine ari ari.rumongso den apusi mulo jabang bayi mular tinangisan, dudu gebyaring jagad endah nanging roso adem njejet kang karoso nanging si ADI ARI-ARI kang kanggonan wicaksono tansah kekudang, ojo nangis mengko dak rewangi sarono sukmo suci, tak belani kanti pecahing dodo wutahing ludiro, mula tekane adi RAH kang kasebut getih melu metu naliko asmane disebut gandeng adi puser, jangkep teko 5 sedulur kang ngrampungi topo broto banjur teko kang senebutan Sukmo putih empune panguripan yo Mar lan Marti kang tansah ngayomi tapaning sedulur limo MAR ateges roso samar sak durunge dulur limo lahir, MARTI ateges roso lego sak wise dulur limo dilahirno. tugase mar lan marti yoiku cipto gaib wenehi pengayoman mring guru cipto (perlindungan kpd ibu) yang menghubungkan komunikasi gaib antara anak dan ibu.
apabila bayi mengalami bahaya maka ibu akan merasakannya itu tugas MAR dan MARTI.

Jangan salah yang namanya empunya panguripan itu untuk kehidupan didalam gua Garbone ibu, karna secara umum bahwa empunya kehidupan itu Tuhan. lalu cipto gaib itu roh suci yang kalau bayi sudah besar akan mendapatkan asmo (asmo) ini khusus untuk orang jawa / kejawen, makanya di arab tidak ada). ADI ARI ARI berjanji bakal ngayomi bayi nganti pecahing dodo wutahing ludiro, mulo diteruske anggone topo broto ing jero bumi, mulo iku ari ari mesti di pendem ngarep omah sarono lampu teplok ateges topo broto dolek pepadang nenuwun pengayomane Gusti Moho Suci kangge keslametane bayi. Ora ketinggalan den pesenke marang si adi puser kang empune kesarasan supoyo ngayomi lewat kesehatan. mulo yen bayi panas cukup den tempelke ing dadane bakal ora suwe temah saras. den pesenke marang adi rah yen bayi meneng bakal dikudang kudang nganti temah mesem mula bayi ngguyu dewe, den pesenke marang kakang kawahe kahanan pangane mulo yen bayi luwe/ngelak susu mesti tetek e ibune bakal kroso ngrangsemi lan metu susune.iku kabeh pesene adi ari-ari marang sedulure supoyo jogo sijabang bayine. nganti temah gede.

Cekap semanten carito kulo saking Putro Jowo, budoyo jawi ingkang kebak misteri lan seni, mugo sedoyo sageto meguru marang guru carito kanti wicaksono. hayu hayu hayu rahayu kersaning Gusti Moho Suci.

Yang membuat manusia selamat dunia akherat adalah diri kita sendiri, Tuhan sudah memberikan banyak jalan dan itu di globalkan menjadi 2 pilihan antara yang BAIK dan Jahat, barang siapa memilih jalan baik maka mereka akan diselamatkan, dalam kebenaran itu Tuhan akan membimbing dengan berbagai Roh penolong contohnya ROH SUCI, NUR MUHHAMMAD, SATRIO SEJATI, ROH KUDUS, TEDJO SUCI itu adalah nama nama Roh Tuhan yang disertakan pada manusia yang memilih kebenaran. Kebenaran adalah laku spiritual yang intinya adalah manunggal dengan TUhan , maka banyak disebutkan sebagai manunggaling kawulo marang Gusti. artinya menyatunya TUhan dalam bathin kita membuat kita selalu dibimbing Roh Tuhan dalam kebenaran ,tanpa ritualpun manusia bisa mensucikan diri dengan cara mengheningkan cipta selalu , atau lebih modern dengan berdoa meminta pengayoman dan pengampunan akan kehidupan kita mulai pagi hinga pagi. yang penting selama kita sebagai manusia mampu membuat hati Tuhan senang maka kita akan dilayakkan, artinya dalam hidup kita selalu menyenangkan hati tuhan. dengan perbuatan dan laku yang baik dan benar.
HANANIRO HANANINGSUN , WUJUD IRO WUJUD INGSUN, SIRO SIRNO MATI DENING SATRIO SEJATI, KETIBAN IDUKU PUTIH , SIRNO LAYU DENING ASMO SEJATI, Estu sebagai kadang jawa harus memegang teguh persatuan dan kesatuan darah kejawen untuk menyingkirkan liturgi dan pengertian yang telah dibelok kan ajaran asing kita harus senantiasa meminta kebijakkan dari Tuhan yang maha Kuasa , oleh sbab itu mari saudara-2 yang berdarah jawa kita kembali pada kebenaran sejati, bangkitlah ” wonten unen-2 “WIS WANCINE JOWO BANGKIT KADUNG KETITIK SILEME GABUS NGAMBANGE WATU ITEM ” sudah saatnya mereka yang berbaju putih-2 itu tenggelam dan yang berbaju hitam-2 akan bermunculan pertanda kejawen tlah bangkit menggenapi 500 tahun bangkitnya para manusia jawa dan bangkitnya gaib tanah jawa yang ditandai dengan gonjang ganjing bawono nuswantoro, eling marang sabdone Noyogenggong. nuhun rahayu.

Untuk mengetahui kemana arah kita berdoa adalah kita harus tahu hari pasaran saat itu…misalnya Sabtu Legi=14 berarti kita berdoa menghadap ke selatan…(tapi kalo sholat kita tetap menghadap kiblat…doa bersama sedulur papat limo pancer plus kakang kawah adi ari-ari bisa dilakukan kapan saja dan untuk keperluan apa saja…karena niat awalnya adalah doa dengan ditemani “saudara-saudara”…jadi bukan untuk digabung dengan lain-lain….ini adalah doa pribadi yang spesial kepada Tuhan)…kakang kawah adi ari-ari adalah pendamping kita yang paling setia..tidak pernah makan,minum,tidur…mereka yang selalu menjaga kita…kalo ingin bertemu ya harus kita sambati. @@@

Categories: SEDULUR PITU | 406 Komentar

TESTIMONI KUNDALINI


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum. Kepada wongalus para sesepuh dan pembaca yang saya hormati. Sebenarnya saya tidak pantas mengungkap kundalini karena saya bukanlah praktisi kundalini.Kundalini hanyalah sebuah istilah bangkitnya energi psikis yang bersemayam ditulang ekor.Tapi untuk memudahkan uraian saya sebut saja kundalini.Walaupun saya bukan praktisi kundalini dan tidak ada niat membangkitkan kundalini namun kundalini saya bangkit dg sendirinya.Yang mengalami spt saya tentunya bukan hanya saya tp bnyk saudara yg mengalami seperti saya. Kundalini saat ini masih menjadi polemik dua pendapat antara aktivitas jin dan bukan aktifitas jin.Awalnya saya juga ada rasa kwatir jangan2 yang saya rasakan ini aktivitas dari makluk lain negatif dlm diri saya.Setelah bertanya pada dukun sakti mbah google dengan aneka paparan saya belum bisa menemukan jawaban yang pas tentang kundalini jin apa bukan jin. Semoga dg tulisan saya yang sederhana ini saudara bisa menyimpulkan sendiri tentang perbedaan pendapat tersebut. Insya alloh saudara juga bisa membangkitkan kundalini mandiri,membolak balikan energi kundalini juga menutup aliran kundalini diri sendiri.

Sekedar apa yang saya pahami kundalini bangkit karena adanya pemusatan perhatian pada titik2 tertentu dalam tubuh.Bisa karena memusatkan pd titik cakra tertentu atau titik lathifah tertentu dalam tubuh.Benarkah? Bisa kita praktekan ungkapan saya tsb.Cobalah anda merasa mati disaat dzikir walaupun sebatas pemahaman tdk masalah.Rasakan seluruh tubuh anda sudah mati kcl jantung kiri anda yg hidup.Karena yg seolah hidup jantung kiri anda maka yg seolah ngucap dzikir adalah jantung kiri anda mengeluarkan suara ya menggema/menggaung.Misal anda dzikir alloh…rasakan menggema di jantung anda dan rasakan seolah seluruh organ tubuh lain dan kompenen diri anda pikiran perasaan dll telah mati.Lebih baik lg dg lidah ditekuk fungsinya untuk menyatukan meredian energi depan dan belakang tubuh.Bukan hanya pas dzikir alloh..Tp saat dzikir yg lain rasakan gema dijantung jg wl tanpa lidah ditekuk.Boleh saat wirid asma hizib mantra dll rasakan gemanya di jantung kiri.

TAPI MAAF TULISAN SAYA INI HANYA SEKEDAR PEMBUKTIAN TERLEPAS DARI NILAI MAKSUD DAN TUJUAN DZIKIR.ini hanya sekedar unt membuktikan saja. Maka jika tehnik td anda jalankan tdk kurang dr 2 minggu dg dzikir intensif maka seperti ada sensasi yg aneh di ubun2 dan tubuh lainya.Terasa ada energi yang memasuki ubun2 bukan hanya saat dzikir tp kapanpun dimanapun.Kalau
anda sudah merasakan apa yg saya sebutkan jangan berhenti disitu.Memang bg pemula yg belum merasakan sensasi energi senang sekali.Apalagi merasakan seolah ada energi besar yg masuk terus menerus tiada henti wow…senang sekali.Tapi ingat terlalu banyak tumpukan energi yang masuk membuat rasa tdk nyaman.Kesimpulan dr tehnik pertama td bila kita memusatkan perhatian(bukan konsentrasi) ke salah satu kompenen kita yg terjadi naiknya energi tulang ekor dan masuknya energi dr ubun2.

TEHNIK KE DUA:Setelah merasakan sensasi energi masuk lwt ubun2 kita bisa merubah tehnik yaitu menyemburkan energi keluar lewat ubun2 kapanpun dimanapum.Caranya saat kita komplementasi entah dzikir meditasi ataupun apapun namanya lupakanlah diri anda pusatkan perhatian sesuatu yg diluar tubuh dan lupakan
seluruh kompenen kita pikiran perasaan nyawa dll dan rubahlah anggapan bahwa diri sejati berada dalam tubuh.Arahkan perhatian anda keluar luasnya alam kosong luasnya jagad raya dll lakukanlah setiap saat anda melakukan komplementasi maka bila anda telah merasakan sensasi di TEHNIK PERTAMA tdk kurang dr 4 hr energi akan menyebur terus menerus dari ubun2 kapanpun dimanapun.TEHNIK KETIGA:Untuk menghilangkan sensasi energi kundalini.Secara tulisan agak mudah tp prakteknya agak susah karena memahami melenyapkan batasan RUANG dalam berkomplementasi.

Walaupun sekedar pemahaman secara teori namun bila anda praktekan tak masalah.Karena dalam kenyataan sehari2 saat kita berkomplementasi dzikir meditasi dan sholat pusat perhatian kita ke dalam atau keluar .Jarang dari kita yang membuang batasan ruang ini.Perhatian kedalam misalnya perhatianya ke perasaan diri sendiri ke
nafas atau ke pikiran atau ruh yg seolah dalam tubuh dll. Perhatian keluar memfokuskan suatu obyek tertentu didalam diri entah titik bentuk tulisan alloh atau perwujudan bayangan yg berkecamuk dlm pikiran dll.Tehnik ketiga ini berusaha melenyapkan batasan RUANG .Caranya saat kita melakukan komplementasi lenyapkan batasan ruang tidak ke dalam tdk keluar.Rasakan diri yg bebas tiada batas.Diri sejati bukanlah pikiran bukanlah perasaan bukanlah jantung bukanlah hati cobalah keluar dr pikiran perasaan hati dll.Keluar maksudnya tdk seolah2 diri kita keluar dari tubuh tp saat itu bebas diri dari belenggu pikiran perasaan dan bayangan apapun. Kita tetap sadar penuh tp diri ini lepas dr pengaruh pikiran dan perasaan.Minimal kita bisa menghilangkan batasan ruang ini walaupun sebatas pemahaman kl dipraktekan maka sensasi kundalini akan tidak terasa lg.Walupun tdk terasa bukan berarti kundalini anda tak aktif lg. Jng kwatir masih aktif cuma sensasinya tidak terasa.

Kesimpulan saya kundilini adalah suatu energi yg bangkit karena memusatkan perhatian ke obyek tertentu saat kita melakukan olah spiritual scr rutin.Tp kalau memang belajar kpd seorang praktisi bangkitnya krn kita ada niat otomatis perhatian kita tertuju pd titik2 tertentu saat melakukan pengaktifan sesuai petunjuk praktisi. Dalam tulisan dulu sy pnh menulis SINDROM KUNDALINI disitu saya menulis sebaiknya sebelum pembangkitan tubuh dibersihkan dr unsur2 energi negatif.Dalam kasus sehari2 saat org belajar kundalini lalu dia linglung atau merasa terganggu karena sblm melakukan pembangkitan sudah ada jin yg bercokol dlm tubuhnya.Hal ini juga kurang mendapat perhatian dari para praktisi kundalini. Sehingga asumsi sesaat mengatakan dia gila karena akibat belajar kundalini.Hal ini jg sering terjadi saat org belajar ilmu hikmah .Terjadi gila saat belajar ilmu krn sblm belajarpun dia sdh kemasukan jin.Namun saat belum belajar si jin blm bikin ulah.Setelah dia belajar br bikin ulah yg menimbulkan aneka gangguan.Secara pintas dan tanpa berfikir orang
akan mengatakan dia gila setelah belajar ini dan itu.

Sekali lagi tulisan saya ini terlepas dari hakekat makrifat ataupun nilai2 ibadah.Saya hanya sekedar mengkungkapkan testimoni dr saya sendiri yang berusaha menguak titik terang kundalini dzikir yg saat ini jd perdebatan antara yg pro dan kontra.Saya juga bukan praktisi kundalini jadi mohon maaf atas testimoni saya yg bnyk kekurangan disana sini.Namun sy sendiri merasakan banyak manfaat atas bangkitnya
kundalini tanpa sengaja ini.Ada juag yang mengatakan kundalini hanyalah kulit ari spiritual.Bisa ya bisa tidak tergantung pelakunya. Bahkan jalur spiritual sehebat apapun bisa dinilai kulit ari spiritual bila pelakunya tdk menuju arah yang semestinya. Sama belajar kundalini kadang dibawa ke fenomena2 yg tak masuk akal kalau kita takjub dan puas dg fenomena kegaiban berarti benar kundalini hanyalah sebatas kulit ari spiritual.Semoga bisa menambah wawasan. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 295 Komentar

HIZIB MANSUBIL MAHABBAH


Al-Habib Syeich bin Ahmad Bafaqih Al-Alawi

rico_endo@yahoo.com

Hizib ini ada dalam kitab Sabilal Muhtadin. Pengamal hizib ini tidak memerlukan puasa dan amalannya cukup diwirid selama tiga hari berturut-turut. Dan kalau belum ada reaksi, dilanjutkan sampai tujuh hari.

lakunya :
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
BISMILLAAHI THORIIQUR-ROHMAAN ROFIIQIRROHIIMI YAHRUSUNII MIN KULLI SYAIIN YALMISUNII AYATUL KURSY TURSI SAIFII HASBIYALLAAHU TAHASH-SHONTU BI-YAASIIN TAWAKKALTU ALALLAAH FA’SYIILUN SYALUUKHIYAA ASYLIIKHUUTHO SYALKHUUTHO WAKHOSYI’ATIL ASHWAATURROHMAANI FALAA TASMA’U ILLAA HAMSYAN YAA SYECH THOYTHOWAL UHJUB ‘ANNII SYARROL JINNI WAL INSI BIHURMATI MAN YAQUULU LISYAIIN KUN FAYAKUUNU BISIRRI SIRRIKAL MASHUUNI WAL ‘ILMIKAL MAKNUUNI WA MAA FII HUKMIKAL MAKHZUUNI ‘ANIL ‘UYUUNI SAKHIRLII QOLBA (……….BINTI……… ) WAKULLA HAAJATII YAAMAN LAAYU’JIJUHU SYAIUN SAKHIRLII KULLA SYAIIN AQSAMTU ‘ALAIKUM BIMAA DA’ALLAAHU BIHII ‘ALAS-SAMAAWAATI WAL AROODHIINA FAQAA LATAA ATAINAA THOO-I‘IINA WA-INNAHU LAQOSAMUN LAUTA’LAMUUNA ‘ADZIIMUN WA SHOLALLAAHU ‘ALAA SYAIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WASHOHBIHI WASSALAM

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang menjalankan rasa kasih sayang. Jagalah diri Saya dari tiap tiap sesuatu yang mengikat. Ayat Qursy menjadi perisai diriku. Pedangku adalah pertolongan Allah. Aku jagakan diri kepada Yaasiin. Dan aku pasrahkan diri kepada Allah. fa’syiilun syaluukhiyaa asyliikhuutho syalkhuutho. Dan suaraku penakluk rasa kasih sayang. Maka janganlah kau dengar kecuali dengan menggigit yaa Syech thoythowal. Lindungilah aku dari kejahatan jin dan manusia. Dengan kemuliaan Dzat yang berkata kepada sesuatu jadilah maka terjadilah. Dan dengan kelembutan-kelembutan Engkau yang bagaikan suara seruling. Dan dengan ilmu- ilmu Engkau yang hebat. Dan kebijaksanaan Engkau yang susah untuk dilihat. Taklukkan kepada Saya hatinya (………binti…….) Dan setiap cita citaku Hai Dzat yang mengalahkan ( melemahkan ) sesuatu. Taklukkanlah kepada Saya tiap tiap sesuatu. Saya bersumpah kepada kalian dengan sesuatu yang telah Saya minta kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah berkata berikanlah apa yang aku cita citakan. Sesungguhnya semua ini adalah sebagai sumpah supaya kamu mengerti Allah yang Maha Agung. Semoga terlimpahkan sholawat dan salam kepada Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya.

Kegunaannya Untuk Mahabbah
Cara mengamalkannya:
o Tidak usah dipuasai amalannya cukup diwirid saja selama 3 hari atau 7 hari. Dan bagi siapa yang akan dituju cukup dipanggil namanya.
o Selama mengamalkan pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah kepada :
1. Ilaa hadrotin nabiyyil mushthofaa muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam….. al fatihah
2. Tsumma ilaa hadrotisy-syaikh abdul qodir zaelani rodiyallaahu anhum….. al fatihah
3. Tsumma ilaa hadroti Al-habib syeich bin ahmad bafaqih al-alawi…. al fatihah
4. Tsumma ilaa hadroti man ajaazani Al-Habib Umar bin Muchdor Syahab, Palembang….. al fatihah

dan membaca amalannya sebanyak 41 x.

Selama mengamalkan setelah selesai shalat lima waktu amalannya di baca sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Hizib ini dapat dibaca kapan saja saat ada hajat. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 55 Komentar

HAKEKAT BERSYUKUR


bagong suwung
jimtomang@gmail.com

Salam hormat menjura yang sedalam dalamnya……untuk semua sesepuh kwa dan seluruh bolo wongalus. Mohon maaf ini hanya sekedar coretan coretan seorang fakir ilmu semoga bermanfaat…

Saudaraku. Akhlak dan adablah yang membedakan antara orang mu’min dan munafik, sekarang coba kita tengok pada wajah hati kita termasuk yang manakah pribadi kita ini? Adakah kita termasuk yang mentauhidkan atau yang munafik. Segala sesuatu selain Allah adalah fitnah [cobaan] kecuali untuk sesuatu yang kita ambil atau manfaatkan untuk tujuan ibadah. Maka apabila dalam niatan kita dalam mengambil dunia baik maka dunia itu menjadi akhirat. Bukannya islam mengajarkan kita hidup susah tanpa memilki dunia akan tetapi mengajarkan umatnya untuk tidak terikat duniawi sehingga mencegahnya dari taat kepada Allah. Berapa banyak kita lihat seseorang yang di anugarahi kekayaan harta akan tetapi hati mereka tidak terikat olehnya, namun berapa banyak pula mereka yang di beri kesempitan oleh Allah akan tetapi hati mereka terikat duniawi. Ba’du ulama mengatakan Pada prinsipnya cinta dunia bukanlah meninggalkan dunia dari tangan kita akan tetapi meninggalkan hati kita dari keterikatan duniawi [semoga Allah menolong kita]. Maka janganlah setiap nikmat yang kita dapatkan kosong dari syukur kepada Allah. Para ulama sepakat bahwa untuk mengikat dunia hendaklah kita ikat dengan syukur kepadanya.

Syukur kepada Allah bisa berupa pujian misalnya dengan mengucapkan hamdalah atau dengan sujud syukur akan tetapi lebih dari semua itu adalah dengan mengaplikasikannya secara real dalam kehidupan sehari hari, misalnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat serta melapangkan saudara saudara kita yang membutuhkan, ya tentunya sesuai kemampuan yang telah Allah berikan. Sebagian ulama mengatakan setiap sesuatu yang menjadikan kita lalai kepada Allah adalah fitnah yang menjadikan seseorang menjadi cemas, gelisah dan bertambah jauh dari Allah. Perbuatan perbuatan baik yang kita lakukan seperti sholat, puasa dan lainnya akan tetapi kita lalai karena sibuk dengan kenikmatan kenikmatan maka adalah kesialan. Semoga kita di jaga dari hal yang demkian itu. Dalam kitab hidayatul adzkiya’ thoriqil auliya syekh Zainudin al ma’bary matan 172-173 mengatakan “para ahli ma’rifat sudah sepakat menyatakan bahwa sebaik baiknya taat kepada Allah yang Maha Tinggi adalah menjaga keluar masuknya nafas dengan “Allah…Allah…” dengan penuh rasa takut dan harap baik ketika di tengah keramaian ataupun sendiri”.

Saudaraku…

Hati yang lalai menjadikan kita berat dalam menjalankan perintah perintahNYA, karena harapan dan cita cita kita kepada selainNYA. Sehingga dusta dan nifak menghiasi setiap gerak gerik kita. Saat sholat kita mengucapkan “ALLAHU AKBAR” [Allah Maha Besar] kita berdusta karena dalam hati masih ada Tuhan selainNYA, segala sesuatu yang mana kita takut dan berharap kepadanya maka itulah tuhan kita. Maka jadilah hati tidak sesuai dengan lidah, perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Janganlah kita mengetahui ilmu dan hanya puas dengan namanya tanpa ada wujud nyata yang berupa amal. Qs. Ash-Shaff;2-3

“ Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

Perintah ayat tsb hanya di peruntukkan orang yang beriman [percaya] yang tidak akan berani mengabaikan dan meremehkan satu huruf pun dalam al-Furqon. Jelas sekali amat besar kebencian Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia kerjakan [ kecuali ada udzur/alasan untuk kemashalatan] yang di perbolehkan oleh syari’. Sedemikian besarkah kebencian Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan?? Kadang kita sering melakukan hal demikian baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari [semoga Allah mengampuni] yang menjadikan diri kita teramat berat untuk menjalankan ketaatan kepadaNYA. Tidak ada lagi rasa takut dan malu karena nifak telah mapan dalam setiap gerak gerik kita.

Saudaraku …

Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali taubat dan istiqomah di dalamnya sehingga Allah SWT menghiasi kita dengan iman, keyakinan dan amanah. Membenarkan atas dasar iman kepadaNYA dan RosulNYA menjadikan sebab turunnya karunia dan anugarah yang sempurna dan tiada batas. Allahumma amin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 27 Komentar

SIRRUL WAQI’AH


Muhammad Fauzi
prima_asyifa@yahoo.co.id

ass.. wr wb. Untuk menghadapi tahun baru islam saya ingin berbagi secuil ilmu dari beberapa guru sekaligus untuk Menanggapi respon dari teman-teman kwa yang sudah terlalu banyak kirim email ke saya, maka saya akan membabar mengenai Sirrul Waqi’ah. Namun harus diingat ilmu yang berasal dari saya bukanlah ilmu jadi seperti Asr, RDR, ALR dan lainnya tetapi harus dgn tirakat yang sungguh – sungguh. Karena saya juga menerima dari guru saya juga pake tirakat seperti puasa biasa, mutih, bila ruh dan khalwat (menyendiri). Jadi teman-teman semua silahkan mau dijalankan atau tidak juga tidak apa-apa.

Sirrul Waqi’ah terdapat berbagai versi. Sedangkan yang saya punya berasal dari daerah banten tempat saya mondok di pesantren salafi. Yang saya tampilkan disini sirrul waqi’ah yang versi 9 hari. Ada yang versi 41 hari dan 100 hari. Nama versi ini saya ambil karena banyaknya puasa yg harus dilakukan oleh sipengamal. Jadi silahkan Tanya diri anda mengenai kesiapan mental dan fisiknya.

Cara mengamalkan untuk khusus perorangan :
Ambil 7 macam bunga terutama mawar dan melati sisanya bunga apa saja. Setiap bunga anda bacakan al-fatihah 7x Setiap selesai satu kali kemudian tiupkan kebunga
Minyak za’faron 1 atau 3 mili bacakan Alfatihah 7x
Mandi dengan 7 macam bunga dan minyak za’faron dicampur dalam satu bak air
Malam nya solat hajat 4 rokaat. Setelah selesai baca al-fatihah 41x baca surat waqi’ah sebanyak- banyaknya. Slt hajat dilakukan tiap malam
Kemudian Puasa 9 hari bila ruh (ga makan yg bernyawa)
Baca surat Waqi’ah 100x dalam sehari Bacaannya boleh dicicil setiap ba’da solat 5 wkt. Jadi 9 hari 900x.
Selama mengamalkan usahakan memakai minyak misik putih
selama 9 hari sodaqohkan harta anda berapapun kpd siapapun (terutama fakir miskin)

Baca Surat Waqi’ah setelah selesai 100x ditutup dengan do’a:
Solawat nariyah 7x
Solawat fatih 7x

Allahummar Zuqna Rizqon Halalan thoyyiban mubaroka fiddun-ya wal akhiroh 7x

Allahumma yassir lanaa rizqoon halalan thoyyiban mubaroka fiddun-ya wal akhiroh. Wa ajib da’watiy bihaqqis mikal ‘adzhiymil ‘adzhiym. Wa bihaqqi sayyidina muhammadin shollawlohu ‘alaihi wa sallam wa aalihi wa ashaabihit thoyyibiynat thoohihiriyn. Allahumma yassirlana rizqon halalan wa ‘ajjil liy bihi (yaa ni’mal mujiib 3x).

Allahumma inni as aluka imanan daaiman, wa as-aluka Qolban khoosyi’ah, wa as-aluka ‘ilman naafi’ah, wa as-aluka yaqiynan shoodiqo, wa as-aluka diynan qoyyima, wa as-aluka ‘afiyah ming kulli baliyyah, wa as-aluka dawamal ‘aafiyah, wa as-aluka tamamal ‘aafiyah, wa as-aluka syukro ‘alal ‘aafiyah, wa as-aluka ghina ‘anin naas. 3x

Allahumma maalikal mulki tu-til mulka mang tasya-u, wa tangzi-‘ul mulka mimmang tasya, wa tu’izzu wa tudzillu mang tasya, biyadikal khoir , innaka ‘ala kulli syaiin Qodiir. 3x
Allahumma laa maani’a lima a’thoyta. Wala mu’thiya lima mana’ta. Wala roodda limaa Qodhoyta walaa yamfa’a dzal jaddi minkal jaddi. Allahummash lih, liy diyniy alladzi huwa ‘ishmatu amriy. Wash lih liy dun-yaya allatiy fiyhaa ma ’asiy. Washlih liy akhirotiy allati ilaiha ma’adiy. Waj ‘alil ziyadatan liy fi kulli khoir. Waj ‘alil mauta roohatan liy ming kulli syarr. Allahumma inni a’udzubika ming zawali ni’matik, watahawwuli ‘aafiyatik, wa fujaa-ati niqomatik, wa jami’I sa-khotik. 3x

Allahumma inni as-aluka………….(minta yg menjadi tujuan anda)
Washollawlohu ‘ala syaidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’iin.

Sirrul waqi’ah ini dikenal juga sebagai pesugihan islami. Karena tidak menyimpang dengan ajaran islam. Biasanya para kiyai memberikan amalan ini kepada santrinya supaya mudah untuk menarik rizqi. Dengan tujuan supaya dunia (uang) yang datang menghampiri kita dalam keadaan tunduk dan hina sehingga para santrinya tidak perlu repot2 mengejar-ngejar dunia. jadi janganlah heran jika ada orang yang kerjaannya Cuma zikir saja tapi rizkinya ga ada habis2nya bahkan menumpuk. Bisa juga di gunakan untuk yg kepepet masalah pekerjaan, cari kerja, punya proyek, supaya menang tender, ada yg menggunakan ilmu ini dengan niat pengen punya mobil,,eh setelah selesai mengamalkan dalam wkt beberapa hari kemudian ada orang yang membelikannya mobil dan langsung diantarkan kerumahnya,hehehe

Jadi semua ini tergantung niat maka berhati-hatilah jika ingin mengamalkannya luruskan niat dulu. Jika saya pribadi mengamalkan dgn niat …… coz takut jika diniatkan kepada sesuatu nti jka trkabul mmbuat sya jauh dari Allah. Namun guru sya membebaskan niat para santrinya untuk urusan apapun. Maka janganlah tertipu oleh dukun palsu yang bisa dana ghoib atau harta ghoib. Kebanyakan palsu tipuan trik sulap. sekalinya asli tetap pake tumbal. Untuk hizib Rifa’I atau isim tunggal insya Allah menyusul coz lagi banyak tugas kuliah ni jadi ribet ngetiknya harus bisa mencuri-curi waktu,hehe

Untuk umum jika tidak punya banyak waktu cukup mengamalkan do’a ini:

Allahumma maalikal mulki tu-til mulka mang tasya-u, wa tangzi-‘ul mulka mimmang tasya, wa tu’izzu wa tudzillu mang tasya, biyadikal khoir , innaka ‘ala kulli syaiin Qodiir. 7x setiap ba’da sholat 5 waktu. 41x ba’da sholat hajat selama 41 hari.

Jika istiqomah anda mengamalkan do’a itu nanti Allah akan membukakan segala macam rahasia kehidupan anda seperti teman2 saya yang saya kasih amalan ini. Mereka merasakan manfaatnya setelah 2 minggu istiqomah mengamalkan bahkan ada yang Cuma 1 minggu maka alangkah bagusnya jika bisa sampai 41 hari. Selanjutnya cukup 3x dibaca per hari.

Oya untuk sirrul waqi’ah yang 41 hari dan 100 hari, harus ijazahan langsung (tatap muka) coz ada penyaluran energi hawa murni (pembangkitan energi tubuh) kepada sipengamal ilmu dari guru yang mengijazahkan. Silahkan anda cari guru yg mumpuni jangan seperti saya yang masih bejat dan doyan wanita,hehe. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada sesepuh semua atas kelancangan saya. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 54 Komentar

EKSKLUSIF KWA: REVIEW LENGKAP ILMU KEBAL ASAL NTT


SEHUBUNGAN DENGAN BESARNYA ANIMO PEMBACA KWA, MAKA KAMI AKAN MEREVIEW KEMBALI ILMU KEBAL ASAL NTT YANG DIPOSTING SESEPUH RAJA RYZAL KELAYANG. SEMOGA BERMANFAAT.

Testimoni Ki Cakra Bayu:

Sebelumnya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ijazahnya mas Raja Rizal. Tiada maksud untuk menyombongkan diri tujuan saya hanya ingin share kepada sedulur semua yg saya hormati semoga amalan ilmu kebal ini bisa digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Sebelum saya praktekan amalan ilmu kebal dari mas Raja Rizal saya pernah mengamalkan amalan kekebalan asmak malaikat, tapi yaitu saya sudah lama tidak mewiridkan jadi saya tidak tahu apakah masih berfungsi apa tidak kemudian saya coba ikut pembangkitan besi kursani tapi pembangkitan ini tetap harus sering di latih untuk mempertajam kekuatannya. Karena rasa penasaran saya dari apa yg mas Raja ceritakan bahwa tidak perlu wiridan artinya cukup sekali baca imbauannya tanpa perlu payah2 puasa ataupun kewajiban baca “mantra” akhirnya saya coba dengan terlebih dahulu saya sholat hajat kemudian saya baca istighfar dan sholawat yang tujuan saya semata-mata memohon karomah ilmu kebal ini untuk mendapatkan ridho Allah, lalu saya lakukan prosesinya selesai prosesi imbauan induk besinya karena air kelapanya menggiurkan dibuang sayang ya udah saya minum juga sueger……setelah itu tanpa ragu saya ambil golok kesayangan saya dan saya bacok sekuatnya ke lengan saya……apa yang terjadi saudara2 alhamdulillah atas ijin Allah tangan saya tidak luka hanya merah2 bekas guratan sajam dan panas. ….maklum bacoknya semangat banget bro. Entah karena saya sudah punya ilmu kebal sebelumnya tapi itu yang terjadi yg saya lakukan. Ya ini testimoni saya tanpa ada rekayasa DEMI ALLAH itu yang saya lakukan. Tapi sekali lagi saya menghimbau sedulur semua gunakan jalan kebaikan. Selamat mencoba bro…..@@@


ILMU KEBAL ASAL NTT BESERTA PENJELASAN LENGKAPNYA:

RAJA RYZAL KELAYANG

rajaryzalkelayang@yahoo.com
+ YM rajaryzalkelayang@yahoo.com

Ass wwb…mau nyumbang ilmu ini, di simpan terus nggak kuat mana tau bermanfaat buat keselamatan keluarga2 kecil di indonesia…Ilmu ini sya dapatkan dr guru saya pak Jamil Abdullah asal NTT (Nusa Tenggara Timur). Ilmu ini sudah lama saya pakai dan berulang2 kali di test alhamdulillah nyata. Karakter dari ilmu ini kebal dari peluru bahkan bom tentu juga bacokan sampai iris senjata….Bahkan kalau sudah terbangkit inti besinya pegang sepuluh orangpun tdk mempan di tembak.

Ilmu ini menggunakan pembangkitan induk besi di 18 titik pd tubuh tdk menggunakan puasa. Untuk membangkitkn titik simpul induk besi di tubuh cukup menggunakan kain biasa yg di bundarkan sebesar jempol tangan dn air kelapa hijau setelah ditekan titik induk besi tsb pd tubuh langsung di test jadi. Tapi ane udh sering di tembak waktu dinas menjadi becking bupati bahkan waktu kerja di thailand dulu sering sekali ane selamat dari peluru atas ijin ALLAH berkat ilmu ini..dulu bahkn teman ane ada yg di gorok lehernya dr belakang alhamdulillah kebal jg rupanya jempol kakinya terinjak oleh kaki ane…hehee…nah agar tdk kepeleset ni ane serahkan seikhlas2nya amalan serta tata caranya:

Mantranya:
NABI GURSANI PALAPISINI, BATANG KALUNGKU,NABI ADA ADAM RI TUBUHKU,NABI MUHAMMAD RI BULUNGKU,ALLAH TA’ALA RI NYAWAKU BERKAT KUN FAYAKUN,AKKUNG PANGAKUNG,AKKING SAMULAJADINYA,ALLAH TA’ALA PATONG KANA BERKAT NABI ARMOI..

Amalan ini di baca saat menekan ttik simpul induk besi pd tubuh dgn menggunakan kain bandulan td yg sdh di basahi dgn air kelapa hijau
titik simpul induk besi yg di bangkitkan pd tubuh.

1. Di tengah kedua jempol kaki(tentu jempol kaki di rapatkn)

2. Ke dua siku kaki

3 Jongkok pd shwat

4. Pusat

5. Ujung jantung

6. Ujung leher…dst…..

silahkn hubungi aja ane ya…capek ngetiknya..07617811235 (raja ryzal kelayang) jamin gratis dn seikhlas2nya kok mumpung ane udh kaya bgt ni duitnya.

@@@

LANJUTAN

assalammualaikum wwb ini lengkapnya tulisan sya semalam..

bismillah…dst

Nabi gursani palapisini batang kalengku

Nabi adam Ri tubuhku,nabi muhammad Ri bulungku

ALLAH taala Ri nyawaku

berkat kun fayakun

akkung pangakkung,aking samula jadinya

Allah taala patong kana

berkat nabi armoi

kun fayakun


titik2 simpul besi pd tubuh yg akan di tekan

1.dua ibu jari kaki

2.pusat

3.ujung dada

4.tenggorokan

5.ubun-ubun

6.tengkuk

7.tengah punggung

8.tengah pinggang belakang

9.tulang iga

10.tengah siku

11.urat nadi pergelangan tangan kanan

12.urat nadi pergelangan tangan kiri

13.kembali ke ibu jari kaki

14.lutut berdiri atau jongkok tiup pd sahwat

15.ibu jari tangan

16.ibu jari ke pusat(tekannya yg ini tdk menggunakn bundalan

17.ubun-ubun

18.tengah ke dua telapak tangan

nah jika cara tsb sdh di lakukan silahkn test langsung sendiri atau jika agak takut bisa jg testkn ke hewan atau benda mati……

LANJUTAN

sepengalaman ane makai ni ilmu ngk ada pantangan,bahkan dulu ane gunakan jg buat isi kebal (polisi,khusus buser gratiss..hehee langsung test tembak di tempat)ane bergurunya di NTT dn guru ane bilang ngk ada pantangnnya krn dulu jg di isikan ke masyarakat daerah sana yg non muslim dn masyarakat pedalamannya waktu terjadi perang suku dan ras….

– no ane itu kartu plexi pekan baru Riau

– kalau takut pulsa habis ya sms aja brother insyaALLAH ane jwb

– ane berdomisili di kota pekan baru Riau walau kadang2 msih di singapore krn ada film yg ane buat di sna…heehee kebetulan dulu kuliah dn kerja di sana……

-wah maaf sodara lama cari sya ngk ketemu,mohon maaf kmren ane belum ikhlas bgt ijazahkn ilmu ini takut di gunakan kejahatan,krn ada beberapa teman yg berprofesi perampok alias bajak laut di selat malaka menggunakn kebal dr imbauan besi ini(tu kn di bwa jahat msih aja tetap bisa kebal..hehe).

aku atas nama Raja ryzal kelayang telah seikhlas2nya mengijazahkn pembangkit induk besi dari guru sya jamil abdulah yg bertempat tinggal di NTT indonesia…. khabul mahgbul berkat laillahhaillallah nur muhammadarosullallah……

LANJUTAN

+no 5 ubun ubun dan no 17 kembali ke ubun ubun..kalau sdh bangkit induk besinya menurut sya amalannya tdk begitu di amalkn lg krn amalan td itu bukn mantranya tp imbauan semula jadi pembangkit kekuatan besi dlm tubuh sja…..paling kalau mau di hapal buat nanti isikan ke orang lg baru di baca……(bukan mantranya tp imbauan induk besinya agar bangkit)

+..iya lutut kiri dan lutut kanan kalau utk ibu jari kaki atau ibu jari tangan rapatkn aja kedua ibu jari tsb lalu bru di tekan tengah2 kedua jari tsb sambil di baca imbauannya….kalau kita membangkitknnya sendiri pd bagian ke 2 jari tangan yg di rapatkn bisa menggunakn bundalan kain di tekan menggunakan jari telunjuk salah satu tangan…..tks

+ maksudnya bukan mantra krn memang amalan yg di atas td tdk di baca tiap hari…dia hnya di baca saat pembangkitan sja…kalau mantra kn harus di baca setiap hari…imbauan induk besinya ya amalan yg di ats itu brother yg di baca saat penekan titik2 simpul besi pd tubuh….for wong itam jambi jempol kaki bawah yg ada garis2 bulat harus sprti sidik jari kaki kalau atasnya kn kuku brother…heheeeee

+ iar ngk bingung gini aja dah….kita anggab aja amalan atas itu mantra sekaligus imbauan induk besinya ya..heheee…smoga bermanfaat.tks

LANJUTAN

baiklah ane coba perjelas lg moga sodare2 dpt merasakn manfaat dr kekebalan tubuh,paling ngak dpt merasakn bagaimana rasanya orang yg memiliki kekebalan tubuh dr senjata besi,jika sodare2 sdh dpt merasakan kekebalan itu nyata maka sedikit bnyk pikiran kita tentang nenek moyang kita yg tubuhnya kebal tdk mempan peluru,senjata dn bom itu bukanlah cerita bohong dan nenek moyang kita benar2 orang yg jujur dlm menceritakan sebuah ilmu……

1.kebingungan soal lutut berdiri/jongkok tiup pd sahwat maksudnya begini:

-jongkokh seperti maaf”buang hajat”tp pantatnya nyentuh di lantai kn jelas tu lututnya tegak lurus ke atas,pakailah kain sarung lalu tiup sendiri arah pd bagian selangkangn tsb pokoknya hembusannya mengarah ke arah bagian kelamin,dan tdk di sentuh aplg di tekan kn ane cuma bilang di tiup…heeee…moga jelas ya.tks

2.apakah mantranya di baca setiap kali melakukn penekan pd simpul besi tubuh….?

-iya,celupkn dulu bundalan kain ke mangkok yg berisi air kelapa hijau yg muda,boleh kelapa hijau jenis apa sja stlh bundalan basah baru mulai tekan,bukan di urut2,tekanannya kira2 lumayan keras,saat menekan boleh tahan napas atau napas biasa sja lalu baca dlm hati imbauan induk besi tsb 1 x baca utk 1 x penekan simpul besi tubuh

3.ibu jari ke pusat…maksudnya

-ibu jari tangan kita sebelah kanan tempelkan ke pusat/udel/puser/ kita sendiri,atau orng yg di isi jgn jari kaki yg kita tempelkn ke pusat ya ngk nyampai kn…heheeee….

4.titik simpul tubuh yg di tekan….

-umpamanya siku tangan…..ente tempelkan aja bandulan tsb di daerah yg namanya siku udh tepat itu…ngk perlu cr titik tepatnya…yg penting daerah siku…jelas kn.

5.bagaimana menentukn induk besinya bangkit apa tdk..?

-utk itu agar nyata dn tdk kepeleset ya harus di coba kebalnya brother,kalau ada pistol silahkn tembak jari tangannya atau yg lebih ringan pergi ke tempat2 kriminal dn ikut dlm pertempuaran td itu lebih meyakinkn dan nyata,atau yg lebih ringan coba sendiri pakai jarum pentul atau apalah yg penting di coba sendiri,tp gejala awalnya sya dulu terbangkitnya demam panas 3 hri….boleh jg kok di ulang2 tata cara pembangkitan simpul induk besi pd tubuhnya.

6.imbauanya”kalengku apa kalungku..?

-kalimat yang benarnya” kalengku”maaf kmren ane salah ketik krn bahasanya ntt bunyinya yg benar adalah kalengku…

7.apakah bisa di isikan ke wanita yg bukn muhrim..?

-bisa asal suruh dia berpakaian lengkap,pakai sarung dn bwa saksi 1 orang biar ngk jadi dukun cabul kita…heheheeee lagian kn kita melakukn penekan dr luar pakaian jgn di dlm pakaian

8.kelapanya hrus tetap tdk jatuh saat di petik atau biasa saja

-kelapa yg ane bawa utk pengisian awal dulu ya kelapa hijau muda yg di petik biasa maksudnya yg jatuh ke tanah

9.apakah kalau sdh kebal tdk bisa gunting rambut..?

-sangat bisa malah krn ini bukn ilmu satria baja hitam jepang,ini imbauan induk besi dalam darah bukan dalam rambut

10.kain bundalannya jenis apa..?

-kain apa saja warnanya jg boleh apa sja yg penting bersih dr hadast kecil dan hadast besar

11.berapa x imbauannya dan celupan bundalannya..?

-setiap x mau melakukn penekan pd simpul tubuh di baca imbauannya celupkan dulu bundalan ke air kelapa hijaunya jadi imbauannya di baca 17 x,celupkn jg bundalan 17 x.

18.tulang iga itu yg mana…?

-kalau tulang iga yg di bangkitkn oleh guru ane dulu ya tulang iga=tulang yg ujung tulang rusuk beberapa cm di atas dubur.

19.apakah ilmu ini menyulitkan kematian…?

-pasti semua orang ngk tau apalg ane krn alhamdulillah msih di beri nikmat hidup oleh ALLAH belum pernah mati….dn guru ane itu alhamdulillah jg msih sehat lgian kalimatnya jelas mengatakn dn mensugestikn ALLAH yg mengkebalkan masak matinya harus sulit,ALLAH YG PANJANGKN UMUR ALLAH JG YG MEMATIKAN UMUR.

20.apakah bisa di suntik…?

-pengalaman ane alhamdulillah di suntik ya ane minta anti body tubuh melemah dulu,induk besi kn membuat anti body tubuh orang menjadi sangat protective terhadap serangn besi ya ane katakn lemah sja dulu…tembus dah di suntik yg penting jgn kaget krn kalau kaget induk besinya akn langsung melakukn perlindungan tubuh…

21.apakah ilmu ini membuat pengamalnya susuh rejeki alias kere harta

-pengalaman ane kok alhamdulillah malah kaya harta tuh,asal kita punya minat yg kuat membangun kekayaan maka kekayaan itu akn di dptkn,creative dlm berusaha,bahkn ada teman yg sama2 di isi induk besi ini malah jadi bupati muda skrng,malah ilmu ini sngt mendukung ane dalam mengerjakan proyek2 besar alhamdulillah minta bnyk pd ALLAH DI KASIH BNYK,minta dikit pd ALLAH YA DI KASIH DIKIT…hehee

ok dah kyknya udh ikhlas ane jwb tu kebingungan2 sodare2 ane sebangsa dn setanah air…tiada lain maksud ane berbagi ini selain hnya ingin hal ini dpt menyelamatkn keluarga2 kecil dr kejahatn dn kezholiman manusia,apalah daya sebuah keluarga kecil yg ekonominya lemah jgnkn meminta bantuan kpd aparat atau tetangga saat keluarganya di rampok atau di hadang dgn senjata utk makan sja mereka msih pas2 an…..mudah2n pengamal ilmu ini dpt menjaga anak dn istrinya dr kejahatan menggunakn senjata dr besi…amin.

LANJUTAN

+…biar lambat asal selamat drpd te egeh egeh tp tak sampai2…hehee….kalau di rubah ke bhsa malaysia spertinya tak jadi induk besinya brhoter….di KL MALAYSIA ada jg tu teman ane yg sama2 di isi induk besi ini,rumahnya jln raja culan dia boss musik…. nanti kalau ketemu apa bukan malah jd dukun kita..heheee…nanti kalau ane ada waktu ngopilah kita di mall pekan baru ya….

+ menghilangkan induk besi dlm tubuh….lakukn cara yg sama sprti waktu pembangkitan awal tp di balik urutan titik penekanannya,yg benar kan awalnya dr ibu jari kaki kanan dn kiri nah kalau mau menghilangknnya mulai aja penekanannya pd tulang iga atau ubun2….hbis tu test msih ada ngk zat besinya aktif…tks

1.-iya tulang iga yg ane maksud adalah tulang ekor,beberapa cm di atas dubur,ada cekukkn kecil/lubang kecil di situ yg jika kita pegang terasa sprti bekas luka jahit yg sdh sembuh(bekas sekaligus bukti otentik tancapan besi gursani jibril pd adam saat beliau lemah..heheeee)tu jg kata guru ane dulu…

2.-terima ksih sodare atas info kalimatnya/bahasa imbauannya,berhubung yg nyata menurunkan induk besi itu guru ane asli orang NTT dn ane jg bergurunya di sna maka syah ane sebut tu ilmu dr NTT kn..hheee…di situ ada bahasa sumbawa,makasar(mungkin ni alhamdulillah ane bru tau.tks)jg ada bahasa timor leste daerah ende sana….jg ada sedikit bahasa melayu kuno/melayu tuo…alhamdulillah kalau begitu ni ilmu jd ilmu made in bhineka tunggal ika dah…

3.-wah kalau tingkat % mangkusnya ane kagak berani bilang bro,yg ane alami ya hbis di bangkitkan langsung test tembak sm guru ane trus ane alami beberapa ketemu lawan yg pake senjata api ya alhamdulillah ngk luka tu kena pelornya cuma panas terasa kena cabe rawit,mohon di mengerti yg ane share ini hnya yg nyata ane alami bukn yg kata mereka atau kata si anu….sesungguhnya beda orang beda pengalaman kebalnya kalau pengalaman teman lain dia lebih suka di tes alam kebalnya ktnya lg ni..hehee…lebih original,asli,lebih yakin dn tampa ada tipuan….silahkan di dalami terus tu kaji besi nanti bisa lebih hebat kebalnya dr ane atau guru ane,di kembalikan pd diri masing2 pengamal smakin butuh dia dgn ilmu tsb maka akan smakin kuat dn nyata kekebalannya.

3.-kalau utk di pindahkn ke benda lain ngetesnya bisa jg…cuma si pengamal harus benar2 bisa merasakan aliran inti besi pd tubuhnya tsb aktif tinggal baca imbauannya sesuka hati seyakin hati lalu pegang gelas stlh itu silahkn gelas tersebut di tembak pake senapan angin

LANJUTAN

utk lebih memahami situasinya ni ane jelaskn dikit lg biar ngk pusing dn bnyk teory…heheee………dulu waktu ane dan jg teman yg lain di bangkitkan oleh guru ane kaji besi ini kita benar2 lg cr makannya di rantau orang,vietnam,brunei dn singapore nah jd setelah di dp tu kebal kita ngk pake tanya2 teorynya segala jd langsung pake aja krn keyakinan kita orang lapangn bukn orang wiridan dn yg di hadapi benar slalu masalah dgn lawan yg bawa senjata,jadi boleh di bilang ini ilmu kebal lapangan bukan jenis ilmu kebal amalan…..jd mohon maaf sodare2 yg bertanya tdk bisa ane jwb semua bagaimana teorytis kekebalan yg ane tau dn yakini ni ilmu kebal yg nyata kebalnya dn berulang2 kali ane dn teman seperguruan ane mendapatkn keselamatn kebal dr ALLAH berkat imbauan ini dan sebelumnya ane jg udh pernah belajar,di isi,puasa 3 bln dll ilmu kebal dr berbagai suku di indonesia paling tidak 39 suku pernah ane pelajari kebalnya namun sayang seribu sayang itu kebetulan hnya di saat kita tenang baru kebal dn saat terjadi benar perang senjata tsb kok ane luka,nah makanya ane bilang ni ilmu ngk ada teory tp pas nyata di lapangn tempur mangkus…makanya hnya ilmu kebal ini yg ane share…..moga di ambil pemahaman yg positif dr pengalaman ane ini…..lebih dan kurang kita pasrahkn ke gusti ALLAH buknkh dia yg maha segala maha,pemilik darah dan nyawa…

+ tengah punggung belakang=satu jengkal tangan orang dewasa dr titik tengkuk bawah itu tengah punggung belakang

tengah pinggang belakang=garis line ikat pinggang yg biasa kita pakai nah tengah2nya itu tengah pinggang belakang.

tulang iga yg ane maksud=tulang rusuk belakang tp ujungnya tulang rusuk yg beberapa centi di atas dubur,ente tekan itu ada tanda sprti bekas luka yg sdh di jahit.

…..wah mungkin jg tu brother tambah hebat silahkn di coba aja kn namanya usaha mana tau ente dpt pemahaman baru dr cara2 tsb kn bisa jg buat bantu saudara2 kita yg lain.

….maaf bukn sprti itu brother….maksud ane ente duduk sprti maaf kita lg buang hajat tp pantat menyentuh lantai nah lutut sedikit agak terbuka lalu ente baca amalannya lalu tiup sja ke arah selangkangn/sahwat….tdk memakai bundalan dn jg tdk menekan lutut. ….salam jg smoga cepat mangkus ya…. @@@

Categories: ILMU KEBAL ASAL NTT | 242 Komentar

SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH 1 MUHARAM 1432 H


KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS YANG DIWAKILI OLEH KOMENTAR SESEPUH KWA, KI SUKMA RAHAYU MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH 1 MUHARAM 1432 H. BERIKUT LENGKAPNYA:

Assalamu alaikum. Wr.wb. Ya Allah…Ya Rabb.. Demi melihat Prilaku hamba, hamba sendiri tidak mengasihi dan menyayangi diri hamba sendiri. Hamba masih berjalan dalam kegelapan, hamba masih membiarkan hati nan kotor yang memimpin kehidupan hamba, hamba masih membiarkan kezaliman menghias diri, dan hamba masih memudahkan lisan berbohong. Lalu, bagaimana mungkin hamba lalu ingin mengasihi dan menyayangi sesama?

Mudahkanlah ya Allah di Akhir Tahun Ini dan Awal Tahun ini bagi hamba untuk bertobat, tetapkanlah keistiqamahan dalam diri hamba, dan biarkan pintu harapan senantiasa terbuka untuk hamba dan untuk segenap orang-orang yang berkenan menjadi hamba-Mu.

Rabb, …berilah kekuatan pada diri hamba untuk bisa memerhatikan dan memedulikan sesama. Karena hamba tahu, jalan keselamatan, khususnya untuk orang-orang seperti hamba yang bermandikan dosa dan berpakaian maksiat, adalah dengan banyak-banyak menolong sesama dan banyak-banyak meringankan penderitaan sesama.

Ya Rabb…Engkau yang Maha Kuat berfirman, lewat Nabiyallah Muhammad Rasul-Mu, bahwa siapa saja yang ingin diringankan penderitaannya, hendaknya ia ringankan penderitaan sesama. Siapa saja yang ingin diangkat kesusahannya, angkatlah kesusahan sesama. Dan bahwa siapa saja yang menginginkan pertolongan-Mu, hendaknya ia menolong sesama.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

WA SALLALLAAHU ‘ALA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA AALIHI WA SAHBIHII WA SALLAM. ALLAAHUMMA MAA ‘AMILTU FI HAAZIHIS-SANATI MIMMAA NAHAITANI ‘ANHU FA LAM ATUB MINHU WA LAM TARDAHUU WA LAM TANSAHUU WA HALIMTA ‘ALAYYA BA’DA QUDRATIKA ‘ALAA UQUUBATI WA DA’AUTANI ILATTAUBATI MINHU BA’DA JUR’ATI ALAA MA’SIYATIKA FA INNI ASTAGFIRUKA FAGFIRLII WA MAA ‘AMILTU FIIHAA MIMMA TARDAAHU WA WA’ATTANI ‘ALAIHIS-SAWAABA FAS’ALUKALLAHUMMA YAA KARIIMU YAA ZAL-JALAALI WAL IKRAAM,AN TATAQABBALAHUU MINNI WA LAA TAQTA’ RAJAA’I MINKAA YAA KARIIM, WA SALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA ‘AALIHII WA SAHBIHII WA SALLAM

BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM. WA SALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA ‘AALIHI WA SAHBIHII WA SALLAM. ALLAAHUMMA ANTAL-ABADIYYUL-QADIIMUL-AWWAL, WA ‘ALAA FADLIKAL-’AZIMI WA JUUDILA-MU’AWWALI,WA HAZAA ‘AAMUN JADIDUN QAD AQBALA NAS’ALUKAL ‘ISMATA FIIHI MINASY-SYAITAANI WA AULIYAA’IHI WA JUNUUDIHI WAL’AUNA ‘ALAA HAAZIHIN-NAFSIL-AMMAARATI BIS-SUU’I WAL-ISYTIGAALA BIMAA YUQARRIBUNI ILAIKA ZULFA YAA ZAL-JALAALI WAL-IKRAAMIN YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN, WA SALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA ‘AALIHI WA ASHAABIHII WA SALLAM. AMIN YAA RABBAL ‘ALAMIN

Terus Membaca :

1. Surah Al Fatihah 1 kali
2. Surah Al Ikhlas 3 kali
3. Surah Al Falq 1 kali
4. Surah An Naas 1 kali
5. Surah Yaa Siin 1 kali

Cara membaca Surah Yaa Siin :
1. Pada ayat pertama dibaca 3 kali, dengan diselingi Shalawat Nabi. Yaa Siin 3x lalu baca Allahuma Shali ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Aali Muhammad.

Diulang sampai 3 kali, lanjutkan pembacaan Surah Yaa Siin ke ayat
berikutnya.

2. Pada ayat Salaamun Qaulam Mirrobbir Rohiim dibaca 3 kali, dengan diselingi membaca Tasbih.

Salaamun Qaulam Mirrobbir Rohiim 3x lalu baca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar.
Diulang sampai 3 kali, lanjutkan dengan membaca do’a untuk :

1. Mohon ampunan kepada Allah bagi diri dan orang tua, (Doa Raja Istigfar/Sayidul Istigfar)
2. Mohon agar diberi Taufiq, Hidayah dan Inayah,Doa Kanzul Arasy
3.Mohon diberi ilmu Ladunni (Ilmu yg Bermanfaat), Doa Nabi Sulaiman
4.Mohon agar diberi kelapangan rizqi, Baca Surat Al-waqiah 3x Sesudanya Membaca Allohuma Ya ghoniyu Ya Hamidu Ya Mubdi’u dst..(Doa Rosululloh)

Setelah selesai berdo’a lanjutkan lagi membaca Surah Yaa Siin ke ayat berikutnya sampai selesai.

3. Setelah selesai membaca Surah Yaa Siin dilanjutkan dengan membaca Shalawat Nabi sebanyak 21 kali : Allahuma Shali ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Aali Muhammad… 21 x.

4. Lanjutkan lagi berdo’a dengan membaca ayat 126 s/d 129 pada
Surah Al Baqarah.

Semoga Bermanfaat. Salam Takdzim Buat Para Sesepuh, Kyai,Ustadz,Saudara,saudari, danTeman-teman, Sahabat semua yang tdk bisa disebutkan satu persatu.

( Minalaidzin walfaidzin Mohon maaf lahir dan batin )

Saya ucapkan “SeLamaT Tahu Baru Hijriyah 1 Muharam 1432″ dan saya berharap segala apa yang Sedulur semua maksud tercapai.. dan di bukakan pintu maaf ku sebesar-besarnya..

Semoga Alloh manjadikan Kita semua memberikan kebaikan,keberkahan, dan Kesuksesan Dunia & Akhirat.

God Bless U N Keep U Safe
Not Only Today But Throughout Life
That is coming In Ur Way.
May Year To Follow
Be Among The Best U ve Ever Spend.

But by showing you when people
And their causes need you most,

And by making you anxious to be
There to help.

Allah’s
Love,
Peace,
Hope

And joy to you for the year ahead.
Amien..amien..Ya Robbal Alamin. @@@

Categories: ARTIKEL KI SUKMA RAHAYU | 104 Komentar

EKSKLUSIF KWA: REVIEW ILMU PUKAU SEMULA JADI


PADA KESEMPATAN KALI INI, KAMI AKAN MENGKAJI (MEREVIEW) KEMBALI ILMU GAIB YANG TELAH DIKIRIM KI RAJA RYZAL KELAYANG. POSTINGAN ILMU INI MENDAPATKAN APRESIASI YANG LUAR BIASA DARI SEDULUR KWA. PARA SEDULUR YANG MENGAMALKAN ILMU INI MENGAKU MERASAKAN BANYAK MANFAAT DARI ILMU INI. SEMOGA MENJADI BERKAH BAGI SEDULUR KWA DI MANAPUN ANDA BERADA.

BERIKUT SATU KESAKSIAN DARI SEORANG ANGGOTA POLISI KI ARYADUTA PADA 2 December 2010 PUKUL 22:24

Assalamualaikum. MasyaALLAH…alhamdulillah sdh hampir 4 thn sya mencari ketua dan akhirnya ketemu di sini….sya aryaduta ketua yg dulu ketua isikan ilmu kebal tembak bersama 36 polisi yg lain,sekarang sya sdh di sumatra selatan dinas alhamdulillah bentar lg mau di angkat jd kapolsek…..o iya maaf saudara2 yg lain kami memanggil pk raja dgn panggilan ketua,karna beliau memang ketua/pemilik 3 perguruan silat tenaga dalam macan kumbang di singapore,malaysia dan pekan baru……orangnya ramah,gayanya gaul bgt mungkin karna beliau lulusan sutradara film animasi itu kali ya..hehee.hehee…tp soal keghaiban ok punya,bahkan dulu sering beliau di minta membantu melumpuhkan penjahat2 buronan yg memiliki ilmu2 ghaib yg bersembunyi di hutan2 sumatra dan sya melihat langsung pak ketua adu tanding ilmu dgn penjahat2 tsb mhn maaf percis sprti di film2 silat….subhanallah…nyata terbang2nya dan pukulan jarak jauh mereka jg nyata mengeluarkan gelombang api jarak 10 meter,sampai2 baju dinas salah satu teman kami benar2 terbakar…..dan sya salah satu orang biasa yg merasakan nyata kekebalan dr ilmu kebal ntt yg ketua posting,cukup bnyk sya memburu2 penjahat2 yg memiliki pistol dan berulang2 kali jg sya terkena tembakan tp tdk mempan….cuma ya itu orangnya susah mau di temui dan kalau dia bertemu tdk akan yakin kalau beliau orang muda yg cukup di segani di riau,setahu sya beliau jg anak muda yg sangat akrab dgn beberapa bupati dn gubernur di riau….dan satu lg ilmu pukau yg beliau posting di sini sya berani jamin benar2 mantap apalg di gratiskan bersyukurlah saudara2 krn kami dulu sngt susah utk mendapatkn ilmu ini dari ketua…….bahkan ada seorang pengusaha di sumatra yg memberikan mahar ratusan juta utk ilmu pukau ini beliau tolak mentah2 sampai skrng….sya harap ketua membaca curhat sya ini dan sudi bertemu dgn sya dimana sja akan sya jemput,kalau sya mau membalas budi baik ketua gunung emaspun tdk cukup utk membalasnya,sya harap dgn dpt bertemu ketua kembali sdh menenangkan utang2 saya,dan terima kasih kepada pemilik blog ini yg telah mempertemukan sya dgn ketua sya kembali….alfateha teriring salam hormat sya hanturkan pd pemilik blog ini…wslm(aryaduta…)

ILMU PUKAU SEMULA JADI LENGKAP

RAJA RYZAL KELAYANG
rajaryzalkelayang@yahoo.com

Berpuluh tahun sdh ane menggunakn kalimat pukau/gendam semula jadi ini, tak elok rasanya jika ane hanya menyimpannya sendiri. Ilmu pukau jenis ini sangat ampuh utk membentuk pemuda indonesia menjadi pialang bisnis dan wirausahawan walau negativenya jika di gunakan utk kejahatan maka akan menimbulkan kejahatan gendam yang sangat lama bahkan mampu membuat korban menangis hiba se hibanya memberikan hartanya sampai habis di badan…..

Tetapi nilai baiknya beserta ke untungnnya sangat banyak sekali jika di gunakn untuk positive dibanding jika di gunakan utk kejahatn. Alhamdulillah selama ane gunakan dirantau selalu mangkus tidak pernah gagal sekalipun. Bahkn dengan pukau jenis ini ane pernah mendapatkn proyek pembangunan pelabuhan kapal laut batam centre dari seorang pebisnis Singapore.

Ilmu pukau ini ane dapatkan dari kepala suku pedalaman Talang Mamak Inderagiri Hulu Riau waktu ane berumur 14 tahun dan kebetulan beliau adalah kakek ane sendiri pewaris tunggal ilmu kuno pedalaman talang mamak Raja Kerajaan Inderagiri yang masih tersisa hingga sekarang beliau bermukim di tengah hutan rimba pedalaman Riau dan ada yg meyakini beliau salah satu dari ketua manusia harimau sumatra krn tdk memiliki cekukan/parit di bawah hidung(mungkin hanya mitos tp biarknlah…hehe).

Berawal saat ane sering beliau bawa ke pondoknya(tapi ini pondok sangat besar terbuat dari kayu kulim dan berbentuk istana inderagiri besar dn nyaman relifnya seperti candi borobudur). Nah di sana ane sering sekali melihat beliau menangkap ikan hanya dengan menyebut 3 kalimat lalu ikan tsb menjadi sangat jinak dan lemah lalu belaiu tangkap dengan tangan, jadi tdk pernah selama bertemu beliau ane melihat dia membunuh hewan atau ikan utk menangkapnya. Selalu hanya dengan menyanyikan 3 kalimat maka jinak dan menurutlah hewan atau ikan tsb…

Nah suatu mlm pd tanggal 13 bulan February tahun 1994 beliau memanggil dan memberikan 3 kalimat pukau tersebut kepada ane, beliau bilang melihat ane akan merantau jauh maka dengan berat hati ilmu pukau tsb harus diberikn pada ane agar pewaris raja Inderagiri tdk mati atau kesusahan di rantau nan jauh….Nah utk memenuhi permintaan saudara saudara di KWA kemaren pada ane tentang ilmu semula jadi penarik rezeki setelah ane tulis ilmu kebal dari NTT kemaren maka ane ikhlaskan dah kalimat semula jadi ini utk dikuasai orang luar inderagiri.

(penjelasan asli asal muasal kalimat ini, langsung dari kitab ilmu Samula Jadi Melayu Tuo yg di pegang kakek ane tsb)…Berpisahlah adam hawa 99 thn dan saat bertemu moyang hawa tertimbun dalam goa di tanah thursina,lalu datuk adam meminta pd ALLAH utk di bukakn pintu goa yg tertutup sebnyk 3 lapis,lalu ALLAH berucap dgn 3 kalimat yg di tirukn jg oleh datuk adam….maka terbukalah pintu goa dan bertemulah moyang kita datuk adam dn nenek hawa…..nah 3 kalimat itulah yg di jadikn ilmu pukau semula jadi td….utk agar td kepeleset lg ni ane beberkan 3 kalimat pukau tsb….

KAJAMAH KATA BUMI
KASIBUN KATA LANGIT
SINTI RUHUM KATA ALLAH

Mntuk mangkusnya silahkan di baca 999x selama 9 mlm di luar rumah dengan arah pandangan ke langit setelah itu pd malam terakhir pakailah tudung kepala/kain sapu tangan yg di letakkan di atas kepala selama membacanya stlh selesai membaca besok siang hanyutkan kain tersebut ke sungai saat melepaskan sapu tangn di air sungai ucapkn kalimat ini
“ASSALLAMUALIKUM DATUK RAJA BUJANG YG MERAJA DI HUTAN RIMBA,KABUL ALLAH KABUL AKU…BERKAT PENGHULUKU NABI MUHHAMMAD.

Setelah itu silahkn d gunakan/test…..kalau ane dulu testnya mencuri anak harimau dn induk harimaunya tetap saja diam, ada jg waktu di singapore ane test tampar orang di jalan stlh orang tsb menoleh dgn marahnya tiba2 setelah melihat ane tu orang hiba sehiba2nya malah ngajak ane makan dn kasih duit…huahauaa….

Agar ilmu pukau ini tdk di gunakn utk kejahatn kuncinya ane pegang dan silahkn sms ane minta kuncinya…07617811235 @@@

LANJUTAN KUNCI ILMU

bismillahirrohhmanirrohhim…………
maaf sodare2 semua yg telah sudi meng sms ane utk meminta kunci pukau tersebut dan mhn maaf terlambat bls berhubung semua nama dr sms yg masuk tsb ane buatkan dulu”nasi kunyit”sebagai bagian dari pengijazahan dan kabul menyatunya pukau tsb krn dulu ane jg buat sperti itu awal di berikn kuncinya tp tenang aja ngk ada unsur bid’ah dlm nasi kunyit tsb sekedar menghormati budaya ane aja tu…heheee..hehee.

lagian kalau di bls semua sms nya kasihan pasti akn ada yg lama bgt di blsnya harus antri dr 500 lebih sms…..makjang udh kyk dukun aja ane ini..huahaaaa…(becanda tu jgn di ambil hati).

KUNCINYA
“Demi ALLAH aku bersumpah bahwa yang menjinakkan dan mengkayakan semua makhluk adalah ALLAH, ALLAH, ALLAH.” di baca 99x setelah selesai dari semua prosesi yg ane tulis di atas dan membacanya dlm posisi harus hampir2 tidur. Cukup sekali saja.

dan utk yg kepercayaannya bukan muslim ni kata kuncinya:

Hai yang bermata putih dan bermata hitam tunduk kau kepada ADAM. 99x dgn cara yg sama dgn prosesi di atas.

“dan jika di gabung maka mampu (ni menurut yg ane alami nyata) menjinakkn sekumpulan gajah krn sering ane buat utk mengambil mani gajah asli/geliga mustika yg ada di kening gajah dan bukan mani gajah versi luaran(maksud ane mani gajah yg beredar skrng kn “sperma gajah”ya jelas cwek yg di colek meludah malah ada yg menampar…heee.heee.). jadi silahkn di pilih kuncinya menurut request sodare masing2…..

ni penjelasan kalimatnya agar puas memakainya:

KAJAMAH itu nama asli bumi, nama bumi yg kita sebut sekarang kan nama buatan/asing (ane rasa pungsi dari manusia yg tau nama semula jadi bumi pasti sodare2 sdh bisa memahaminya utk apa saja)mana bisa seseorang bekerjasama mengerjakn suatu proyek dgn si A sementara nama si A dia panggil z….(visualisasinya tu)

KASIBUN itu nama asli langit di panggil oleh sang pencipta langit,contoh”kasibun kun fa yakun”bukan langit kun fa yakun dst sama dgn penjelasan no 1

SINTI RUHUM itu nama asli bayi manusia yg di berikan stelah 4 bulan spermatozoa menjadi bentuk wujud, dalam kandungan ibu…nama raja ryzal kn nama buatan manusia.

Arti selanjutnya tdk dapat ane babarkan di sini karna berhubungan dgn adat keramat suku aslinya pamali menyebut2 arti keramat sebuah ilmu,nanti kalau ada waktu ketemu bru boleh di bicarakan.

utk pertanyaan di atas ane jwb di sini aja ya….
-kainnya boleh kain apa saja, begitu jg warnanya yg penting sapu tangan

-posisi tertenggadahnya…posisi duduk dgn wajah sedikit mengarah ke langit jgn terlalu ke ats ntr pegal kepala ente ane kagak pandai ngobati tu kepala”maaf bukn tukang pijit”heheee..

-iya ini jg kalimat yg ane gunakan buat menina bobok kn gajah tunggal agar mau di ambil mustika mani gajahnya…

-ilmu ini jg menurut yg ane alami mampu di gunakan sebagai pelet bahkn dulu slalu mangkus di gunakan pd cwek bule dan suku cina (maaf bukan bicara sara atau kesukuan)

-sebenarnya jika sdh menyatu ke tubuh sodare2 pukau jenis ini sangat bnyk pungsi lainnya bahkn ratusan pungsi yg penting sodare2 sdh dapat stylenya(selahnya,rasanya atau apalah bhsa indonesianya).maka oleh itu silahkn gali lebih dalam maka akan dpt jernih mata airnya.

wasalam.terima kasih atas kesabarannya dan moga asin di lidah kakek ane asin di lidah sodare pukaunya. @@@

LANJUTAN ILMU

bismillahirrohmanirrohhim berkat penghuluku nur muhammad….

maaf ya sodare2 ane terlambat menjelaskan berhubung ada dinas yg hrus ane selesaikan di singapore kmren…..

cara yg pertama:
-kajamah kata bumi, kasibun kata langit, sinti ruhum kata ALLAH>di baca 999x di luar rumah boleh dimana saja asal wajah kita bisa memandang ke langit dan badan harus menyentuh bumi dalam posisi duduk,lakukan selama 9 mlm berturut2 tdk boleh putus,nah pd mlm terakhir membacanya memakai sapu tangan bersih warna dan jenis sapu tangan boleh apa saja,stlh selesai 9 mlm tersebut silahkan hanyutkan sapu tangan tsb ke sungai jika tdk ada sungai boleh laut atau kolam yg penting sapu tangan tsb tenggelam atau di tenggelamkan(soalnya kalau timbul pasti di ambil orang kn rugi kita..hehee)boleh jg menghanyutkan sapu tangan tsb besok paginya/siangnya…

Nah setelah itu selesai baru pd mlm berikutnya,saat mlm rasanya udah mau tidur/mengantuk baringlah di kasur posisi sprti orang mau tidur(boleh terlentang,tengkurap tp jgn nungging ya..hehe)bacalah kuncinya 1 x saja sebnyk 99 x…usahakan selesai tu kuncinya sebelum kita terlelap…kuncinya hnya di baca satu kali saja.

Setelah semua prosesi tsb selesai paginya sdh silahkan di test pukaunya,pukaulah yg ringan2 dulu nanti stlah mahir dan dpt stylenya baru pukau yg besar2 sprti harimau,gajah,atau minjam uang besar sm orang yg paling pelit se kota……

Cara pukaunya: bacalah dlm hati(jgn teriak)kalimat “kajamah kata bumi,kasibun kata langit,sinti ruhum kata ALLAH”3x lalu datangi atau bertemulah dgn objek yg akan di pukau.tdk menggunakan kalimat2 yg lain krn jika kalimat tsb sdh bekerja maka orang yg di pukau akan melihat ente sangat hiba…maka silahkn ni sampaikn permintaannya pd orang tsb……

Pukau ini efect nyatanya mengarah pd rasa hiba yg se hiba2nya sehingga orang yg terpukau akan hilang logikanya karna saking hibanya yg sangat….jadi beda dgn ilmu gendam yg efectnya pengasihan keras atau jg pemaksaan kehendak,pukau mangkusnya pd kelembutan,gendam mangkusnya pd pemaksaan kehendak.

bahkan pukau jenis ini jg ampuh(ni pengalaman ane sendiri)utk melunakkn sipat hewani/sipat buas manusia…..ane jamin kekuatannya lembut dn dingin

Kalimat ini tdk ada khodam ataupun jin, ini kalimat semula jadi yg sdh memiliki daya pukau alami semula jadi(dia berdiri sendiri)tanpa harus di sisipi jin atau khodam utk membuat dia menjadi kalimat ghaib,beda dgn mantra.kalimat semula jadi adalah kalimat yg di dapat dn di mengerti oleh zat ghaib, boleh di kata kata2 simbol yg di mengerti oleh zat ghaib sehingga tdk memerlukan puasa atau jin utk dia menjadi ilmu ghaib,sementara mantra adalah kalimat yg di buat oleh manusia(ulama,wali,brahmana,pertapa atau orang sakti) dan agar mantra trsbt dapat di mengerti oleh zat ghaib maka di perlukan puasa, jin atau khodam yg di tempatkn dlm mantra tsbt agar mantra tsb sejajr frekwensinya dgn frekwensi zat ghaib…..maka oleh itu ane berani jamin ente tdk akan menemukan wujud khodam atau jin setelah menyatu kalimat ini di badan(jawaban pertanyaan sodare2 kemaren)

-Pukau jenis ini sepengalaman ane jika terkena memang agak lama efectnya di badan orang yg terpukau,pernah ane coba test larikan anak gadis seorang dukun dgn pukau ini 3 hri ane sembunyikan dan setelah si dukun tau ane yg larikn anaknya ane datangi si dukun..malah tetap sja si dukun baik dan kasihan sm ane….(tp sumpah ngk ane apa2kn tu cwek dan hari ke 4 ane balikn dalam keadaan sehat malah ane kasih kerjaan di sebuah perusaan asing)namun utk melunturkn/mencabut pukaunya dr tubuh orang….cukup “RAMBUT KITA SENDIRI 3 HELAI dn saat mencabut ucapakn kalimat”KAJAMAH KU CABUT KAU TERCABUT ADAM 3x jg di baca.

Soal di buat utk kejahatan..ane tdk mencemaskan sedikitpun karna segala sesuatu di catat melalui niat awal, niat awal ane berzakat melalui ilmu(zakat ilmu)karna bnyk sekali di indonesia yg tdk byr zakat..hehee…

Akankah seseorang yg berniat baik sedekah uang 500 rb di pemberhentian lampu merah jln sudirman kpd anak jalanan/pengemis…setelah itu si pengemis menggunakn uang sedekah itu sebagian utk makan sebagian utk nyabu/narkotika sebagian lg di pakai buat booking cwek di pelacuran tepi jalan…..ikutkah si pemberi sedekah dosanya…?

Yang terakhir tetaplah jadi orang indonesia yg ramah,legowo dan sakti….sakti dalam berpikir,sakti dalam berkarir,sakti dalam bertehnology…….sakti dlm berkemajuan…..@@@

+kalau yg ane dulu ya duduk di bumi walaupun beralasan papan,sebaiknya duduk di bumi sja krn kalimat tsb mengandung nama semula jadi bumi

+ nah kalau di pantai atau pasir lebih bagus lg…menyatu dgn bumi dan alam,ntar kalau ada ikan atau udang yg jinak mendekat jgn di tangkap ya brother…..tu biasanya godaan utk menghentikn mangkusnya pukau biasanya

@@@@

Categories: ILMU PUKAU SEMULA JADI 2 | 1.117 Komentar

DO’A MELEPAS AKHIR TAHUN dan DOA MENYAMBUT TAHUN BARU


Abah Raffi

PADEPOKAN AL-KAAFII

abah.raffi@yahoo.com

ASSALAMU’ALAIKUM.WR.WB

Ada doa yg mgkn bs jd referensi kt u/melepaskan akhir tahun ini dan doa menyambut tahun berikutnya. Yg kita harapkan dalam doa smg tahun yg lalu menghantarkan rahmat dan keberkahan yg memperkuat rahmat dan berkah ditahun berikutnya.

Mari kt saling mendoakan “donga dinonga”u/kebaikan bersama,menambah berkah,syukur,rahmat,hidayah,keselamatan jg keberkahan bagi kt smua jg paseduluran kt. amin.

 

DO’A MELEPAS AKHIR TAHUN

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
ALLOOHUMMA MAA ‘AMILTU FII HAADZIHIS SANATI MIMMAA NAHAITANII ‘ANHU FALAM ATUB
MINHU WA LAM TARDHOOHU WA LAM TANSAHU WA HALIMTA ‘ALAYYA BA’DA QUROTIKA ‘ALAA
‘UQUUBATII WA DA ’AUTANII ILAT TAUBATI MINHU BA’DA JUR-ATII ‘ALAA MA’SHIYATIKA
FA INNII ASTAGHFIRUKA FAGHFIRLII BI FADH-LIKA WA MAA ‘AMILTU FIIHAA MIMMAA
TARDHOOHU WA WA’ADTANII ‘ALAIHITS-TSAWAABA FAS-ALUKA ALLOOHUMMA YAA KARIIMU YAA
DZAL JALAALI WAL IKROOM,AN TATAQOBBALAHU MINNII WA LAA TAQTHO’ ROJAA-II MINKA
YAA KARIIM.WA SHOLLALLOOHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHII WA
SHOHBIHII WASALLAM.WALHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘ALAMIIN.
ARTINYA: DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.WAHAI
TUHAN KAMI,AMPUNILAH SEGALA SESUATU YANG KAMI PERBUAT,DARI APA YANG MENJADI
LARANGAN-MU.SEDANGKAN KAMI BELUM BERTAUBAT,PADAHAL ENGKAU TIDAK MERIDHOINYA DAN
MELUPAKANNYA.DAN ENGKAU TELAH MENYAYANGI KAMI,TELAH MENYERUKAN KEPADA
KAMI,SUPAYA BERTAUBAT SETELAH MELAKUKAN MAKSIYAT KEPADA-MU.MAKA AMPUNILAH KAMI
DENGAN KARUNIA-MU.WAHAI TUHAN KAMI,APA YANG TELAH KAMI KERJAKAN TAHUN
INI,KIRANYA PERBUATAN YANG ENGKAU RIDHOI DAN TELAH ENGKAU JANJIKAN PAHALA UNTUK
KAMI,MAKA KAMI MOHON KEPADA-MU YAA ALLAH TUHAN YANG MAHA MULIA,PEMURAH LAGI MAHA
AGUNG,TERIMA AMAL PERBUATAN KAMI DAN JANGANLAH ENGKAU PUTUSKAN HARAPAN KAMI
WAHAI TUHAN YANG MAHA PEMURAH.SEMOGA RAHMAT DAN KESELAMATAN SENANTIASA
TERLIMPAHKAN ATAS JUNGJUNGAN KAMI NABI MUHAMMAD BESERTA PARA KELUARGA DAN
SAHABATNYA.DAN SEGALA PUJI BAGI ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM.

Membaca do’a ini 3x setelah sholat asyar pada saat hari akhir tahun.akhir
tanggal di bulan dzulhijjah.insya allah maka bagi yang membaca do’a diatas,akan
terhindar dari godaan syetan,dan mendapat pengampunan dosa dari allah selama
setahun itu.

DO’A MENYAMBUT TAHUN BARU


BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
WASHOLLALLOOHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHII WA SHOBIHII WA
SALLAM.

ALLOOHUMMA ANTAL ABDIYYUL QODIIMUL AWWALU WA ‘ALAA FADHLIKAL ‘ADHIIMI WA
JUUDIKAL MU ‘AWWAL. WA HAADZAA ‘AAMUN JADIIDUN QOD AQBAL.

NAS-ALUKAL ‘ISHMATA FIIHI MINASY-SYAITHOONI WA AULIYAA-IHI WA JUNUUDIHI WAL ‘AUNA ‘ALAA HAADZIHIN
NAFSIL AMMAAROTI BIS-SUU-I WAL ISY-TIGHOOLA BIMAA YUQORRIBUNII ILAIKA ZULFAA YAA
DZAL JALAALI WAL IKROOM.

WASHOLLALLOOHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA
AALIHII WA SHOBIHII WA SALLAM.WALHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘ALAMIIN.
Artinya: dengan menyebut asma allah yang maha pengasih lagi maha
penyayang.semoga rahmat dan keselamatan senantiasa terlimpahkan atas jungjungan
kami nabi muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya.wahai tuhanku,engkaulah
dzat yang kekal abadi,terdahulu dan yang awal,hanya dengan anugerah dan ke
agungan-Mu yang agung,maka telah datang tahun baru ini,kami mohon
penjagaan-Mu,terhadap nafsu amarah yang mengajak kejahatan.kami mohon
pertolongan-Mu untuk pekerjaan yang dapat mendekatkan kami kepada-Mu,wahai tuhan
yang maha agung dan mulia. semoga rahmat dan keselamatan senantiasa terlimpahkan
atas jungjungan kami nabi muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya.DAN
SEGALA PUJI BAGI ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM.
Do’a diatas dibaca pada awal hari bulan muharrom setelah sholat maghrib 3x.insya
allah berfaedah untuk aman dan terhindar dari gangguan syetan pada tahun
ini,dikarenakan allah mengutus dua malaikat untuk menjaga agar orang tersebut
yang membaca do’a diatas,terhindar dari fitnah syaitan.
Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.amin ya robbal ‘alamiin.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 42 Komentar

ACARA SUROAN KWA JAKARTA (PEMBERITAHUAN I)


kwajakarta@gmail.com

ASSWRWB…

SALAM PAMUJI RAHAYU…SALAM TAKZIM…SALAM PASEDULURAN….

INSYA ALLAH,APBL ALLAH SWT MENGIJINKAN RENCANA KWA JAKARTA AKAN MENGADAKAN SILATURAHMI DAN KEAKRABAN SEKALIGUS ACR SUROAN,YANG INSYA ALLOH AKAN DIADAKAN DI :

TEMPAT                  : JAKARTA (Informasi mslh tempat kami smpkn dlm pemberitahuan berikutnya)

HARI/TANGGAL : SABTU/25 DESEMBER 2010

TEMA                        : MEMBANGUN JIWA YANG BERSIH UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLOH.
SUSUNAN ACARA INTI :
1. PENGOBATAN MASSAL.
2. PENGRUWATAN .
3. DAN LAIN LAIN (susunan acr lgkp dan vicks akan kami konfirmasikan kmbl)

YANG HADIR AKAN MENDAPATKAN TASBIH BERKAROMAH TINGGI YANG TELAH DI ASMA’ DAN DI SELARASKAN DENGAN ENERGI ALAM DAN ENERGI ILAHI YANG BERGUNA MULTI FUNGSI.

(akan dilakukan koordinasi awal,u/ itu diharapkan kehadirannya untuk menyukseskan acara tsb diundang buat para sesepuh dan warga kwa jakarta untuk menghadiri rapat pada tgl 19 desember 2010 disekretariat kwa jakarta dirumahnya den mas thanmus thepos)

BAGI WARGA KWA JAKARTA ATAU DARI MANA BERBAGAI DAERAH YG BERKENAN HADIR KAMI PERSILAHKAN U/MEMPERSIAPKAN WAKTUNYA,ACR INI TERBUKA U/UMUM DAN GRATIS. SEMOGA MENJADI BERKAH DAN MANFAAT BAGI KT SMUA.

ATAS PERHATIAN DAN KEHADIRANNYA KAMI UCAPKAN TRMKSH.

SALAM HORMAT

KWA JAKARTA

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 142 Komentar

ISMU GUNTING


Ki Bayan
Bayan.Kang@yahoo.co.id

Salam pamuji Rahayu.

Dibawah ini oleh sedulur kt yg bermurah hati ki bayan,berkenan share dan berbagi pengalaman dan salah satu sisi perjalanan hidupnya silahkan dkudapi,smg mjd berkah dan membawa manfaat dan paseduluran kt.  monggo…

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatu.

Terimakasih atas termuatnya artikel ini. Pengalaman masa lalu. Semoga sebagai penambah hasanah perbendaharaan keilmuan di KWA. Pengalaman yang telah sukses melakoni ilmu ini tapak tangan bisa tajam dan kuat bisa matahin rantai dan gembok hanya dengan tangan kosong tanpa keluarin tenaga yang besar. Mungsuh sekali sentuh tak berdaya seakan patah remuk tulang belulangnya. Tapi ada sedikit efek kurang bagus bagi pengamal yaitu sukar mendapatkan keturunan, seandainya bisa kebanyakan anaknya putri, tapi wallohu alam. Ini ilmu keras saya buka rahasianya sbb. Ibarat ilmu anti racun maka dilatih dg meracuni diri shg jadi tahan racun. Ilmu ini berefek memotong melukai memutus segala sesuatu termasuk tulang belulang, jangan diamali disentuh pada perut yang mengandung bisa keguguran,jadi jangan heran waktu tirakatan nglakoni badan terasa remuk putus2 rasa di tulang2. Tapi bila sudah selesai lelaku tidak akan merasakan apa2 ibarat sudah kebal.

“Bismillahirrohmanirrohim,
ya hu jabardas jabardis, bar tatas keris soleiman, den koyo keris mangkono landepe tangan kito”

tata laku:
-puasa 3 hari tidak konsumsi yg bernyawa.
-setelah sholat fardlu hidiah fatehah kpd; kanjeng nabi Muhammad dan shohabat, nabiyulloh Sulaiman, malaikat muqorrobin, syeh Abdul Qodir Jailani, kyai Bantengan, man ijazati.
-do’a amalan dibaca 3x, tiap2 slesai baca 1x telapak tangan dijilat, tapak kiri dulu terus kanan.
-selesai puasa slamatan tasyakuran nasi golong 7 lauk,  jenang sengkala, jenang katul. Di do’ani doa keslamatan. Di berikan fakir miskin, Moga manfaat untuk kebaikan. amin.

Categories: ISMU GUNTING | 70 Komentar

Sirrul laduniy (Rahasia Ilmu Laduniy)


Tambah bintang

Ducati

<prima_asyifa@yahoo.co.id>

Doa di bawah ini adlh doa sirrul laduniy,monggo bagi yg ingin menambah perbendaharaan ilmu dan amalannya bs dlengkapi. silahkan di share dan di komunikasikan. semoga berkah. amin.

Allahumma yaa man huwa fi ‘uluwwihi kaa-in

Yaa man huwa fi ‘ilmihi Muhith

Yaa man huwa fi luthfihi syariyf

Yaa man huwa fi fi’lihi hamiyd

Yaa man huwa fi dzatihi qodiym

Yaa man huwa fi ‘abdihi muniyr

Yaa man huwa fi ‘athoo-ihii katsiyr

Allahumma akrimniy minka binuwril fahmi,  wa-akhrijniy ming dzulumaatil wahmi

Warzuqniy fahman nabiyyin,  wa hifdzhol mursaliyn, wa hifdzhol malaaikatil muqorrobiyn birohmatika yaa arhamar rohimiin.

Ini saya dapat dari daerah jawa tengah, jadi maklum saja jika ada bait-bait berbau tassawuf didalamnya.

Bisa diamalkan bagi para saudara yang sedang menempuh pendidikan baik sd-smp-sma

Atau yang sedang kuliah. Insya Allah saudara akan diberi kefahaman mengenai ke ilmuan yang saudara pelajari dengan cepat, bisa cepat menghafal pelajaran. Bagi anda yang memiliki anak yang kurang cerdas silahkan anda baca do’a ini pada segelas air setiap anak mau tidur atau malam hari suruh dia minum air tsb. Silahkan diamalkan

Untuk umum: baca sebanyak-banyaknya setiap ba’da sholat atau mau memulai belajar

Do’a pelengkapnya saya mendapatkan dari kiyai/guru saya didaerah tangerang….

Allahumma akhrijna ming dzulumatil jahli wal wahmi,  Wa-akrimna binuwril fahmi

Allahummam fa’na bimaa ‘allamtana,  Wa ‘allimna ma yamfa’una

Warzuqna ‘ilman yamfa’una

Allahummarzuqna ‘ilman laduniyyan 3x

Wa ‘ilman naafi’an, wa fahman nabiyyin,  wa hifdzhol mursaliyn, wa hifdzhol malaaikatil muqorrobiyn birohmatika yaa arhamar rohimiin.

Untuk umum: baca sebanyak-banyaknya setiap ba’da sholat atau mau memulai belajar

Jika sudah menyatu dengan anda insya Allah selain anda mempunyai ilmu laduni “tingkat awwam” jangan disamakan dengan laduni tingkat para wali atau nabi namun akan

dibukakan oleh Allah cahaya hikmah dari setiap ilmunya yg kita pelajari.

Pengalaman: saya sendiri dimudahkan oleh Allah untuk menghafal pelajaran

,,baik itu bait2 berbahasa arab dll tergantung niatnya. Bisa juga untuk membuka pemikiran anda yang terlalu fanatic terhadap apapun asal sungguh2 mengamalkannya.

Membungkam lawan debat. Bahkan jika anda berbicara setiap orang yang mendengar akan tertuju pada anda. Bisa jadi juru debat atau ahli debat so gunakan dengan bijak. Lebih bagus buat anda yang menjadi penasehat atau motivator atau penceramah

silahkan gunakan imu ini.

Saya sendiri setelah merasakan manfaat diatas pernah izin sama guru/kiyai untuk menjadi pengacara namun beliau tidak mengizinkan karena berbagai hal. Jadi sya tidak berani masuk fakultas hukum coz tidak dizinkan oleh kiyai sehingga takut ilmu saya tidak berkah. Buat anda yg mau jadi pengacara silahkan amalkan tapi gunakan untuk membela kebenaran bukan membela yg bayar…gunakan dengan bijak…. Jika buat orang lain boleh diamalkan dengan profesi apa saja namun jika saya sendiri sebagai murid beliau dilarang memakai ilmu ini jika menjadi

pengacara. Saya gatau apa mksud guru saya itu……

Dan masih banyak manfaat lainnya yang tidak bisa saya uraikan disini serta kepada Allah lah tempat segala kesempurnaan……

Jika sudah sering mendawamkan amalan diatas biasanya cukup 14 hari dengan tanpa puasa (untuk umum) setiap ba’da slt dan mau belajar sebanyak-banyaknya,, jika sdh 14 hari cukup 1-3x saja baca per hari dan lengkapi juga dengan pellet nur yusuf

“Idzqoola yusufu li-abiyhi yaa abati inniy roaitu ahada ‘asyaro kaukabaw wasyamsa wal qomaro roaituhum liy saajidiyn”

4.  (ingatlah), ketika Yusuf Berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, Sesungguhnya Aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”

Dibaca ayat diatas ba’da dzuhur 77x (untuk umum) yakni boleh diamalkan siapa saja,,berfungsi untuk menundukkan lawan jenis dari golongan manusia bukan jin,hehe

Serta wajah anda memancarkan charisma atau aura positif didalam tubuh anda…

Amalkan selama saudara mengamalkan amalan diatas,, jika butuh baca 1x tiup ketangan dan usapkan ke wajah….

Untuk tirakat khususnya silahkan datang ke kiyai atau guru ditempat anda masing-masing. Jika sulit menemukan guru ditempat saudara silahkan saudara kirim email ke saya beserta biodata diri anda, umur, alamat, nama, tgl lahir dsb

insya Allah sya balas namun sya bukan guru anda jadi posisi saya hanya sebagai ikhwan saja lah,,hanya ingin berbagi ilmu Allah coz sya sendiri masih bejat masih butuh dibimbing bukan membimbing, butuh diajarkan bukan mengajarkan…

insya Allah jka ada wktu lagi saya akn babarkan juga mengenai sirrul waqi’ah beserta amalan dan do’anya. Yang dicari2 oleh banyak orang insya Allah bisa membangkitkan khodam suci surat waqi’ah

Bisa membantu saudara yang sedang dalam problem pekerjaan

terima kasih kepada Wong Alus yang telah memfasilitasi kami semua semoga anugerah Allah selalu terlimpah kepada anda beserta jajarannya. Dan mohon maaf kepada sesepuh semua atas kelancangan saya.

Good luck…

Wassalamu’alaikum wr. wb

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 576 Komentar

ACARA MENYAMBUT MALAM SURO DI SEMARANG


Hijrah

hijrahs6@gmail.com

Majelis Mujahadah dan Dzikir Kawulo Alit Semarang ALHIDAYAH bekerjasama dgn KWA cabang Semarang mengadakan acr dlm rangka menyambut acr malam 1 suro/Tahun Baru Hijrah 1muharam1432 Hijrah.
Acara ini terbuka u/umum dan gratis tdk di pungut biaya apapun. diharapakn dgn acr ini memperkuat tali silaturahmi dan mencari dan menyongsong ijabah Nya dan ridhonya Allah Swt. Dan berdoa semoga Tahun ini adlh lbh baek lebih berkah dr tahun yg telah lalu. amin.
Insya Allah Kami laksanakan pd :
Hari/tanggal : Senin 6 desember 2010
Jam : 22.30 WIB (10.30 Malam) s.d selesai.
Tempat : jl.anjasmoro tengah 1 no.9a karangayu (komplek gerbang PRPP) Semarang
Acara : 1). Mujahadah Asmaul Husnah,mencari rahmat dan Ridho Allah Swt diampu oleh ustadz khumaedi dan Ustadz junaedi..
2). Pengijazahan Asma Kubro (u/bekal beramar ma’ruf nahi munkar)
3). Pembagian Tasbih berasmak yg sdh dselaraskn dgn energi alam u/keselamatan,kerejekian,mahabah kubro,kedigjayaan.
4). Doa awal tahun memohon selamat dan berkecukupan di dunia jg akhirat.
(point 2,3,4 diampu bang kris raka mas jambrong dan syeikh yusuf).

acr ini terbuka dan bebas u/umum tanpa dipungut biaya apapun. semoga acr ini membawa keberkahan dan manfaat bagi yg hadir maupun yg mengetahui undangan ini ato bhkn yg blm sm[t hadir. mohon doa dan restunya acr dan perhelatan sederhana ini dpt bermanfaat dan lbh berhikmah.

u/informasi masalah acr dan tempat  lbh lanjut hub :

1. Pencari guru sejati semarang 088215003820
2. Hijrah semarang 081228182273

Salam Hormat dan Salam Paseduluran.

AL-HIDAYAH CREW & TEAM LITBANG KWA SMG.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 61 Komentar

SHOLAWAT SYAMS AL KANZIL A’DHAM


 

Bismillahirrohmanirrohim. ALLAHUMMAJ’AL AFDHOLA SHOLAWAATIKA ABADAW WA AMMAA BAROKAATIKAA SARMADAN WA’ADKAA NAKHIIYAA TIKA FADZLAW WA ADADAN ALAA ASYROFIIL KHOLAAIQIL INSANIYYATI MA MAJMA’AL HAQO IQIL IIMAANIYATI. WATHURIT TAJALLIYAATIL IKHSAANIYYAATI WAMUQDDAMI JAIISYIL MURSALIINA WAQOOIDI ROKBIL ANBIYAA IL MUKARROMA’IINA WA AFDHOLLAL KHOLAAIQI AJMAIINA KHAMILI LIWAA’IL IZZII’L A’LA WAMAALIKI AZIIMATIL MAJDIL ASNAA. SYAAHIDI ASYROORI ’IL AZALI. WA MUSYAHIDI ANWAARIS SAWABIQIL UWALI WATURJAMAANI LISAANIL QIDAMI WAMANBA’IL ILMI WAL HILMI WALHIKAAM.

Ya Allah, limpahkanlah selalu shalawat-Mu yang paling utama, berkah-Mu yang paling berkembang selamanya dan penghormatan-MU yang paling baik keutamaan dan jumlahnya, kepada manusia yang paling mulia, kumpulan hakikat iman, poros kebaikan yang tampak, pemimpin tentara kaum muslim, barisan terdepan para Nabi yang dimuliakan, seutama-utamanya makhluk, pembawa panji kemuliaan, pemilik kendali kemuliaan, saksi rahasia azali dan sumber ilmu kesantunan dan hikmah.

=Usai sholat subuh dibaca satu kali. Semoga Allah SWT senantiasa memberikah kemuliaan hidup anda dan hidup kita semua. Amin.

@wongalus,2010

Categories: SHOLAWAT SYAMS AL KANZIL A’DHAM | 65 Komentar

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.