HIZBUL BAHR: HIZIB GAIB PENYERANG MUSUH


Ini hizib yang disusun oleh Syekh Abul Hasan Asy Syadzili, pendiri Tarekat Syadziliyah, dari ilham yang diterima dari Allah SWT. Kegunaannya sangat banyak, di antaranya adalah disegani kawan maupun lawan, kebal senjata dan serangan gaib, menundukkan musuh bahkan mampu menewaskan musuh.

Hizib ini cocok diamalkan saat keadaan genting dan kekuatan musuh tidak sebanding dengan kekuatan kita. Misalnya saat perjuangan melawan penjajah dan kita harus menghadapi lawan yang jumlahnya berlipat ganda dan persenjataannya lebih hebat.

Dalam riwayatnya, hizib ini banyak dimiliki oleh para kyai dan pejuang kemerdekaan kita dulu. Mereka kebal senjata tajam dan peluru tidak mampu menebus tubuhnya. Karena sangat mematikan, hizib ini dilarang keras diamalkan oleh mereka yang belum cukup dewasa, sebab kalau salah niat bisa berakibat fatal dan tidak mendatangkan manfaat bagi kedamaian hidup di dunia dan akhirat.

CARA MENGAMALKANNYA SEBAGAI BERIKUT: Puasa sunah biasa 7 hari dimulai pada hari Jumat. Saat puasa malam hari tidak tidur, tidak boleh bicara dan kumpul orang lain. Selama puasa setiap selesai sholat lima waktu membaca hizib tiga kali. Setelah selesai puasa, hizib hanya dibaca setiap usai sholat Ashar satu kali dan setelah sholat subuh satu kali. Sebelum membaca hizib, baca surat Al Fatihah untuk: Nabi Muhammad, Syekh Abul Hasan Asy Syadzili, dan Syekh Mahfuzh Sya’Rani (orang yang memberi ijazah hizib ini.

Bila punya musuh tertentu dengan hizib ini dia dapat tunduk, minta maaf bahkan hingga bisa membunuhnya. Cara mengetrapkannya adalah membaca hizib ini 3 kali pada hari Senin atau malam Senin menghadap ke arah musuh berada dalam keadaan duduk meluruskan kaki (selonjor) dan tanpa penutup kepala. Saat akan maju perang, amalan hijib ini bekerja secara otomatis melindungi pengamalnya dari bahaya.

Hizib Bahr ini sebagai berikut:
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALLAHUMMA YAA ALIYYU YAA AZHIIMY YAA HALIIMU YAA ALIIMU ANTA RABBI WA ILMUKA HASBII FANI MARRABBU RABBI WANI’MAL HASBU HASBII TANSHURU MAN TASYAA U WA ANTAL AZIIZURRAHIIM. NAS ALUKAL ISMATA FIL HARAKAATI WAS SAKANAATI WAL KALIMAATI WAL IRADAATI WAL KHAIRAATI MINASY SYUKUUKI WAZH ZHUNUUNI WAL AWHAMIS SAATIRATI LILQULUUBI AN MUTHAALA’ATIL GHUYUUBI FAQADIBTULIYAL MU’MINUUNA WAZULZILUU ZILZAALAN SYADIIDA. WA IDZ YAQUULUL MUNAAFIQUUNA WALLADZIINA FII QULUUBIHIM MARADZ. MAA WA’ADANALLAAHU WARASUULUHUU ILLA GHURUURAA, FATSABBITNAA WANSHURNAA WASAKHKHIR LANAA HAADZAL BAHRA KAMAA SAKHKHARTAL BAHRA LIMUUSAA WASAKHKARTAN NAARA LIL IBRAAHIIMA WASAKHKHARTAL JIBAALA WALHADIIDA LIDAAWUUDA WASAKHKHARTAR RIIHA WASYSYAYATHIINA WALJINNA LISULAYMAANA WASAKHKHIR LANAA KULLA BAHRIN HUWA LAKA FIL ARDHI WASSAMA’I WALMULKI WAL MALAKUUTI WABAHRAD DUNYAA WABAHRAL AKHIRAATI WASAKHKHIR LANAA KULLA SYAY’IN YAA MAN BIYADIHII MALAKUUTU KULLI SYAY’IN KAAF HAA YAA AIN SHAD (3x).

UNSHURNAA FA INNAKA KHAYRUN NAASHIRIINA WAFTAH LANAA FA INNAKA KHAYRUL FAATIHIIN WAGHFIR LANAA FA INNAKA KHAYRUL GHAAFIRIIN WARHAMNAA FA INNAKA KHAYRUR RAAHIMIIN WARZUQNAA FA INNAKA KHAYRUR RAAZIQIIN WAHDINA WANAHHINAA MINALQAWMIZH ZHAALIMIIN WAHAB LANAA RIIHAN THAYYIBATAN KAMAA HIYA FII ILMIKA WANSYURHAA ALAYNAA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA WA AHMILNAA BIHAA HAMLALKARAAMAATI MA’AS SALAAMATI WAL AAFIYATI DID DIINI WADDUNYAA WAL AAKHIRATI, INNAKA ALAA KULLI SYAYIN QADIIR. ALLAHUMMA YASSIR LANAA UMUURANA MA’AR RAAHATI LIQULUUBINAA WA ABDAANINAA WASSALAAMATI MAL AAFIYATI FIDIININA WA DUNYAANA WAKUN LANAA SHAAHIBAN FII SAFARINAA WA KHALIIFATAN FII AHLINAA WATHMIS ALAA WUJUUHI A’DAA INAA WAMSAKH HUM ALAA MAKANAATIHIM FALAA YASTATHII UUNAL MUDHIYYA WAL MAJIIA ILAYNAA WALAWNASYAA’U LATHAMASNAA ALAA AYUNIHIM FASTABAQUSHIRAATA FA ANNA YUBSHIRUUNA WALAW NASYAA U LAMASAKHNAAHUM ALA MAKAANATIHIM FAMASTHATHAA’UU MUDHIYYAN WALAA YARJI’UN, YAA SIIN (7 x)

WAL QURAANIL HAKIIM INNAKA LAMINALMURSALIIN ALAA SHIRAATTHIM MUSTAQIIM TANDZIILAL AZIIZIRRAHIM LITUNDDZIRA QAWMAM MAA UNDZIRA ABAAUHUM FAHUM GHAAFILUUN LAQAD HAQQAL QAWLU ALAA AKTSARIHIM FAHUM LAA YU’MINUN, INAA JA’ALNAA FII A’NAAQIHIM AGHLAALAN FAHIYA ILAL ADZQAANI FAHUM MUQMAHUUN WAJA’ALNA MIM BAYNI AYDIIHIM SADDAN FA AGHSYAYNAAHUM FAHUM LAA YUBSHIRUUN, SYAAHATIL WUJUUHU (3 x)

WA’ANATIL WUJUUUHU LILHAYYILQAYYUMI WAQAD KHAABA MAN HAMALA ZHULMAN THAA SIIN, HAA MIIM, HAA MIIM, AIN SIIN QAF, MARAJAL BAHRAYNI YALTAQIYAANI BAYNAHUMAA BARZAKHUN LAA YABGHIYAANI, HAA MIIM (7 x)

HUMMAL AMRU WAJAA AN NASHRU FA’ALAYNAA LA YUNSHARUUN, HAA MIIM TANDZIILUL KITAABI MINALLAAHIL AZIIZIL ALIIM GHAARIRINDZANBI WAQAABILITTAWBI SYADIIDIL IQAABI DZITH THAWLI LAA ILAAHA ILLA HUWA ILAYHIL MASHIIR. BISMILLAAHI BAABUNAA TABAARAKA HIITHAANUNAA, YAA SIIN SAQFUNAA, KAAF HAA YAA AIN SHAAD KIFAYATUNAA, HAA MIIM. AIN SIIN QAAF HIMAYAATUNAA FASYAKFIIKAHUMULLAAHU WAHUWAS SAMIIUL ALIIM (3 x).

SITRUL ARSYI MASBULUN ALAYNAA WA’AYNULLAAHI NAAZHIRATUN ILAYNAA BIHHAWLILLAAHI LAA YUQDARU ALAYNAA WALLAAHU MIN WARAA IHIM MUHIITH BAL HUWA QUR’AANUM MAJIID, FII LAWHIM MAHFUZH FALLAAHU KHAYRUN HAAFIZHAA, WAHUWA ARHAMURRAAHIMIN, INNA WALIYYILYALLAHULLADZII NAZZALAL KITAABA WAHUWA YATAWALLASH SHAALIHIN FAIN TAWALLAW FAQUL HASHBIYALLAAHU LAA ILAAHA ILAA HUWA ALAYHI TAWAKALTU WAHUWA RABBUL ARSYIL AZHIIM (3 x)

BISMILLAAHILLADZII LA YADHURRU MA’ASMIHII SYAY’UN FIL ARDHI WALAA FI SAMAA’I WAHUSSAMII’UL ALIIM (3 x) WALAA HAWLA WALAA QUWWATA ILAA BILLAAHIL ALIYYIL AZHIIM.

NB: Tulisan yang dihitamkan dibaca berulang kali.

@wongalus,2009

Iklan
Categories: HIZIB BAHR | 66 Komentar

Navigasi pos

66 thoughts on “HIZBUL BAHR: HIZIB GAIB PENYERANG MUSUH

 1. wah mantep ki …dan bacaannya duwowo tenan hihihihi………

  kalo gak salah setiap pengamalan hizib dan asmak perlu pengijasahan atau attunment dari sang guru…apa benar gitu ya ki

 2. wongalus

  Ada yang pakai pengijasahan dan ada yang tidak. Bila pengarang ilmu itu mempassword ilmunya, maka ya perlu diattunement yang caranya adalah menyebutkan asal usul dan riwayat ilmu hingga nama pengarangnya. Banyak hizib dan juga tradisi Yoga, prana shakti, reiki dan berbagai tradisi mistik mengharuskan pengamalnya untuk itu.

  Namun ada pula amalan yang bebas dari pasword dan amalan ini biasanya yang ringan dan tidak begitu berat dampaknya bila dipraktekkan. Amalan tradisi Jawa malah banyak yang tidak di pasword, sehingga dengan bebas bisa diamalkan. Ini mungkin karena pengarang ilmu dari Jawa sudah ikhlas memberikan ilmunya kepada orang lain. Mungkin begitu ki.. ada pendapat lain? Monggo dibeber ki.

 3. kalo menurut pendapat2 di forum2…maklum ki saya ini cuman bisa mengamati dan tidak punya amalan ilmu apapun…….pengijasahan atau transfer energi itu sekarang bahkan bisa lewat email atau tulisan di situs, mungkin pengamatan saya itu semacam mentransfer energi khodam dari si pengijasah ke si penerima ilmu tsb, sedangkan utk mengembangkan energi khodam tsb maka biasanya perlu dibaca sehari dengan jumlah tertentu dan biasanya selama 40 hari, kebanyakan memang tanpa puasa…..ini yg ngelmu versi asmak dan hizib………….

  lain lagi yg ngelmu versi kejawen spt aji2 yg kebanyakan mengharuskan puasa 40 hari dan ditambah membaca mantranya dgn jumlah tertentu perhari ditambah di akhri puasa ditutup dengan ngebleng…..memang berat sih dibanding pengamalan versi asmak atau hizib…..tapi ya itu aji2 itu kebanyakan tidak pake ijasahan, sedangkan kalo asmak ato hizib perlu pengijasahan dan mbayar lagi kalo menurut iklan di majalah :mrgreen:

  tapi kalo saya pribadi cenderung ke ngelmu versi jawa ki…agak berat dikit gak papa asalkan gak pake media pengorbanan daging dan darah, lagipula mantranya juga mudah dipahami serta yg terpenting adalah sebagai permohonan kepada Tuhan bukan kepada sesama makhluk….njih nopo njih ki……

 4. maaf ki, hizibnya ada sedikit salah ketik. atau memang sedikit beda2?

 5. Ki Pandu Dewata

  assalamualaikum.. Bukankah puasa mulai pd hari jum’at dilarang agama islam, ki?

 6. Ki Pandu Dewata

  Maaf.. trnyta puasa yg dilarang, kalau cuma puasa pd hari jum’at saja.

 7. Yach…?Hijib dengan ajian beda khodam..?

 8. herrywae

  good job

 9. daenk

  izin copy n ngamalin

 10. mohon maaf sebelumnya sy pendatang baru yg nyasar…
  di sini ingin nitip masukan sedikiiit sj kalo diperkenankan (maaf dg gaya bahasa yg sy edit meski sumbernya dr orang yg lebih faham)…

  Hizib oleh ‘beliau’ diibaratkan seperti obat atau vitamin yang memerlukan dosis yg tepat dan berlainan antara Hizib satu dg yg lain. Jika berlebihan tentu malah akan berakibat negatif. Di sini perlu adanya pengijazahan yg diharapkan sanad keilmuannya bersambung hingga kepada sang “penyusun”.
  Perbedaan yg ada di atas berkaitan dg asrar yg terkandung dlm rangkaian ayat, doa, atau kutipan hadits yg menurut ‘beliau’ disesuaikan dg waqi’iyah/latar belakang penyusunan.
  Hizib sejak awal dirancang oleh sang “penyusun” untuk kalangan tertentu yg oleh “Waliyullah” tersebut dianggap memiliki kemampuan lebih, sehingga kandungan asrar di dalamnya ber’dosis’ sangat tinggi.
  Hizib juga mengandung banyak sirr/rahasia yg tidak mudah dipahami oleh orang awam. Hizib juga biasanya mengandung banyak Al Ismul A’zham (Nama-nama Allah yang Maha Agung)
  Pastinya Hizib tidak disusun apalagi “dikarang” berdasarkan keinginan sang ulama salafush shalih yg termasyhur sebagai Waliyullah semata, karena rata-rata merupakan ilham dari Allah SWT.
  Ada juga yg mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW seperti Hizb di atas.
  Beberapa menerapkan syarat usia yg cukup bagi pengamal Hizib, sebab orang yg sudah mengamalkan Hizib lumrahnya tidak lepas dari ujian.
  Ada yg hatinya mudah panas jadi lekas marah, ada yg karena Allah SWT menampakkan salah satu Hizibnya dalam bentuk kehebatan lalu pengamalnya kehilangan kontrol terhadap hatinya dan menjadi sombong, ada yg berpengaruh kepada rizqi yg selalu terasa panas sehingga sering menguap tanpa bekas, dsb.
  Sehingga sangat diperlukan sekali adanya pengijazahan dari seorang ulama yg benar-benar memiliki sanad ijazah Hizib yg bersambung hingga ke “penyusun” serta tentunya mengerti dosis Hizib.
  Lebih dari itu diharapkan pengijazah/mujiz adalah seorang guru yg shalih, yg mengerti ilmu hati dan penataannya untuk mendampingi dan membantu pengamal dalam menata hati serta menghindari efek negatif Hizib.
  Yang lebih penting lagi untuk pengamal adalah tujuan Hizib adalah pendekatan diri kepada sang Khaliq (Allah SWT) maka akan lebih tepat jika Hizib digunakan untuk mengendalikan hawa nafsunya sendiri (menghizib hawa nafsunya) dan bukan sebaliknya hawa nafsunya tidak terkendalikan Hizib sehingga pengamal mendapat efek negatif.
  wallahu a’lam.
  cmiiw

 11. amin

  mohon ijazah dan mengamalkan secara lengkap semoga mendapat ridho ALLAH SWT ……………..Amin

 12. SINGA MARANTEE

  mohon ijazah dan mengamalkan secara lengkap

 13. dody

  …..qobiltu

 14. anwar

  atas rahmat allah kami siap membantu poro sedulur yg punya penyakit blm lama sembuh
  1)yg disebabkan karena guna guna atau santet
  2)memisahkan pil atau wil
  3)bisnis macet karena ulah orang yg gak tanggung jawab
  4)pelet,wibawa dll
  silahkan konsultasi di
  anwarmuhamad93@yahoo.co.id
  semoga bermanfaat,amin
  wslm

 15. Hendri

  mohon ijazah dan mengamalkan secara lengkap semoga mendapat ridho ALLAH SWT ……………..Amin

 16. YUDI

  TERIMA KASIH BANYAK…

 17. ass…wr.wb
  Segala puji bagi Allah, mohon kepada para sesepuh yang memiliki sejarah murni atw yg pernah mendapatkan pengijazahan langsung dari orang yg mendapat izin allah, kiranya bersedia mengijazahkan hizib ini kepada saya email belagakus@yahoo.com, karena sy mengamalkan hizb ini tanpa ijazah, hanya ketertarikan dan keyakinan bahwa kalimat Allah akan membawa kebaikan dan sy amalkan, tapi tubuh saya terasa sedikit panas terutama di bagian dada, dan saya mengamalkan ini mulai memasuki bulan ke-7 itupun setelah shalat tahajud setiap malam, dan tidak ada niat minta ini itu, kecualiu untuk menembus lapis dimensi kabulnya doa, maka saya berharap semoga dengan doa ini ada dimensi khusus yang terbuka untuk lancarnya doa…mohon pencerahannya

 18. Jamaluddin

  Kunci dari hizib bahr adalah
  ( kham mim 7x ) dhafa`tu kulla qadhain wa bala`in min hadzihil jihhati sitti bi idznillah.diulang 3x.
  Sy dpt dari kyahi muhammad cirebon n diberi ijin utk mengijazahkannya.
  TANPA PUASA…

 19. ARI

  qobiltu ki

 20. Mohamad Salleh Abdullah Albanjari

  Assalamu’alaikum Wr.wb.
  Qabiltu. Mohon izin mengamalkannya . semoga Allah meridhoi kita semua. amin. Wassalam

 21. Fitri dewi fatma

  SblmNy Sye mNt Ma’af dah gngGu. .Saye nak mnt penijazahan do’anye.. Bleh pa tdk ne. . .?

 22. Muiz Naim

  Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ki yg di kasihi,nuwon di ijazahkan amalan hizbul bahri tersebut kpd saya.amin tksih semoga kita dlm pandangan ksih Allah .

 23. waWAN (WaNDA kusWANda)

  mohon ijazah semoga mendapat ridho ALLAH SWT ……………..Amin //email:kawan_q@yahoo.co.id

 24. hamba alloh

  as.wr.wb snior yg terhormat saya takut mengamal kan izib tersebut karna tdak ada yg meng ijazah kanya mohon pencerahan…

 25. qobiltu….alfatehah sent 3 x………

 26. muhammad awal

  assalamu alaikum ki, mohon ijazahkan sy,untuk mengamalkan hizib bahr ini.

 27. pathamsyah

  salam lekum qobiltu ki wongalus

 28. joehari

  qobiltu,,ijin ngamalin hizib bahr

 29. mas kenther pamungkas jagat alus

  asslmkm ki alus para kiyai ada di kwa

 30. mas kenther pamungkas jagat alus

  qobiltu …..ijin kan amengal kan……ya,jogja

 31. karma

  hizib bahri adalah hizib yg ampuh,tapi tidak sembarang orang yg bisa mengijasahi,apalagi mengamalkan/ membacanya pakai tulisan latin.

 32. Abdullah

  tdk boleh diamalkan tanpa ijazah dr Mursyid Tareqot sadzilyah atau Mursyid Tareqot lain yg sudah mempunyai kewenangan khusus,tujuannya agar tdk disalahgunakan & menghormati penulis asli Hizib tersebut yaitu Syaikh Abul Hasan Sadzily,seorang Wali Besar pendiri Tareqot Sadzilyah

  Hizib Bahr & Hizib2 lain adalah doa2 magis yg sngat ampuh jk dibacakan oleh mrk2 yg sudah menjalankan syariat,hakikat secara sempurna.Kalau sholatnya msh bolong2,msh suka pamer,riya & tdk ikhlas justru akan berdampak ke pribadi sendiri,apalagi tanpa ijazah dr Mursyid yg memiliki sanad ke Rasullulah Saw.Pusat Tareqot sadziliyah Indonesia adalah di Tulungagung,di Pondok PETA (Pesulukan Tareqot Agung)

 33. abdul ghofur

  assalm.wrb…saya mohon bantuan pada para sedulur…cara menangkal sihir/teluh..dan amalan apa yg bisa saya kerjakan…terimakasih atas bantuan nya…salam.

 34. abdur rohman

  mohon ijazahnya ki…
  biar manfaat ilmunya bwt saya…
  smg smwx mendapat barokahnya hizb bahr imam assyadzily..
  amiiinn…

 35. Thian Al Bantam

  Bismillaahirrohmaanirrohiim.

  Ilaahi Anta Maqsudii Waridhooka Mathlubii, A’thinii Mahabbataka Wama’rifataka.

  Insya Alloh…nawaitulillahita’ala, Qobiltu saya terima ijazah HIZBUL BAHR dengan lengkap dan sempurna, semata mengharap ridho Alloh swt, aamiin.

  Ilaa hadhoroti shohibul ijazah…lahu alfatihah…..

 36. gus zan

  Bismillah para guru semua Qobiltu..mhn ijin mengamalkan dan izin pula buat keluarga dan orang lan sekiranya d butuhkan
  Baarokallah alaik..

 37. Kang emen

  Qobiltu ki mohon ijin ngamalin ki..

 38. Ahmad

  Sya juga mengamalkannya dari K.H. Mahfudz sya’rani. Pertama kali terasa hangat atau panas, ketika yang saya niatkan untuk memohon kekuasaan atas semua makhluk. tapi ketika sy ganti niatnya untuk taqorrub sekarang jadi dingin

 39. abza

  Qobiltu ajaztuka, semoga sang pengijazah dalam rahmat dan hidayah Allah SWT amin, Al Fatihah

 40. Antok

  Waduh2…ngapunten nggih?kok ngono yo carane?wah2…jebule isih manut kepentingan nepsune….walah2 saget menggok, kadohan, kesasar yen mung kanggo ngunukuwi..hhmmm..yen wis ngono sopo sing tanggung jawab…wong intine hizbul bahr iku nggo ngendalekkeopo kang ono ing atine dewe2 rupo nepsu kang ngejak olo kang marahi ora podho gelem tongat karo bendoro yo iku Allah SWT. sing ampuh dudu sing ora mempan pluru..sing hiso ngendalekne nepsune dewe2..ngapunten nggih????? monggo mrenahke atine dewe2…SING NGIJAZAHKE KUWI ORA SALAH YEN IKU BENER2 NDUWE KEWENANGAN..MUNG YUK KANGGONE KOK NGUNUKUWI WAH KOK KOYONE ORA PATRAPE..

 41. wiwid

  bismillah qobiltu mohon ijin mengamalkan dan ijazahnya

 42. assalamu’alaikum,dgn besar hati sy mengharap sungguh pd kampus wong alus,untuk memberi izin pd sy tuk mengamal kan hizbul bahr.atas kebaikan nya sy ucapkan ribuan terima kasih.

 43. syair ilham

  maaf beribu maaf untuk ki wona Alus cah angon ini ingin memberi welingan sekedar masukan
  ki jangan terlalu sombong
  ki wong alus anda sudah hafal 10ribu hadits kah pasti jenengan lebih tau kenapa saya bertanya ini
  ki nabi saja pernah salah walaupun dia sudah ma sum
  ki sebagai penyedia blog ini juga tidak luput dari dosa atas ini
  tapi juga berpahala
  sebagian
  karena harus syariat sebelum thorekot sebelum hakikat harus thorekot dulu
  maafin saya ya ki sebagai santri disini mungkin lancang karena saya ingi

 44. ijin nyimak Ki……

 45. ijin mengamalkan smoga bermanfaat..

 46. Pencari ilmu

  Izin mengamalkan

 47. Nursidik

  Mohon Izin mengamalkannya Ki Wongalus.. Semoga di Halalkan untuk Saya .. Amiin

 48. zaidan23th

  Assalamu’alaikum.
  Dengan mengharapkan ridho Allah, saya izin mencatat dan mengamalkan suatu saat nanti.
  Semoga membawa berkah dunia dan akherat.
  Aamiin.

 49. Ijazah Hizib BAHR bisa anda dapatkan secara otomatis
  JIKA anda
  sudah BAIAT THOREQOH SYDZILIAYH
  karena anda pewaris resmi
  dari SYEIKH ABU HASAN ASYADZILI tentang Hizib BAHR

  PUSAT THOREQOH SYADZILIYAH di
  Pondok Pesulukan Toreqot Agung ( PETA )
  Tulungagung Jawa Timur

 50. Ijazah Hizib BAHR bisa anda dapatkan secara otomatis
  JIKA anda
  sudah BAIAT THOREQOH SYADZILIYAH
  karena anda pewaris resmi
  dari SYEIKH ABU HASAN ASYADZILI tentang Hizib BAHR

  PUSAT THOREQOH SYADZILIYAH di
  Pondok Pesulukan Toreqot Agung ( PETA )
  Tulungagung Jawa Timur

 51. cappo avatar's

  asalamu alaikum

  mohon ijazah hizib bahr……

  soel_kafka76@yahoo.com

  makaseh sebelumnya

  salam damai

 52. WONG GANTENG

  ILAHI ANTA MAKSUDI..WARIDHOKA MATLUBI..A’TNI MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA…QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA ILMU2 YANG ANDA IJAZAHKAN DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

 53. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
  Kepada yang terhormat pini sepenuh,mohon izin dan ijazah Hizib Bahr untuk di amalkan, semoga bermanfaat Dunia Akherat. Aamiin.

 54. YA ALLOH ……….,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ENGKAU CIPTAKAN MANUSIA TAMPAN DAN CANTIK ,KAU CIPTAKAN KEMEWAHAN DUNIA DAN KAU CIPTAKAN INDAHYA SURGA…. ,,,,,,,,,,,,,,, ………………………………AKU INGIN MEMILIKINYA TAPI KAU MELARANGKU DALAM ILHAM DARIMU KARENA ENGKAU HENDAK MEMILIHKU SEBAGAI KEKASIHMU MAKA KINI AQ MENGERTI ……….SEMUANYA HAL YG INDAH ITU .MENURUT ORANG YG TELAH KAU PILIH MENJADI WALIMU…….MAKA TIDAK ADA KEINDAHAN DAN KENIKMATAN HAKIKI SELAIN MEMANDANG KEINDAHAN DAN KEABADIAN WAJAHMU …….YA ALLOH ….WAHAI KEKASIHKU AQ BERLINDUNG KEPADAMU DARI SEGALA YG AKAN MENGALIHKAN PERHATIANKU DARIPADA MU DAN AQ BERLINDUNG DARI SEGALA DINDING PEMISAH YG AKAN MEMISAHKAN ANTARA AQ DG ENGKAU…..,,,,,,KINI PERBUATLAH MENURUT KEHENDAKMU MAKA SEGALA PEMBERIAN DAN UJIAN DARIMU AQ HADAPI DG CINTA KPDMU……..WAHAI ALLOH ,KEKASIHKU ….MESKI KAU BERIKAN AKU DUNIA DAN SURGA DAN MESKI KAU HUJANI AQ DG LAUTAN NIKMATMU……TAPI SUNGGUH AQ ADA UNTUKMU ,HATI INI HANYA MEMANDANG KEINDAHAN WAJAHMU YG ABADI……..YA ALLOH KEKASIHKU…… SESUNGGUHNYA AKU KEKAL BERSAMAMU DALAM KENIKMATAN TIADA TARA DAN KEBAHAGIAAN KU HANYA BISA DIRASAKAN ORANG YG TELAH MEMILIH JALAN INI….SUNGGUH HANYA WALIMU YG LAINLAH YG MERASAKAN SAMA DG APA YG AQ RASAKAN…..SEGALA PUJI BAGI ALLOH YG RELA MEMBUKA HIJABKU DENGANNYA DAN DEGALA PUJI BAGI ALLOH YG MENJADIKANKU DAN ORANG TERPILIH LAINNYA SEBAGAI WALI ALLOH.. ………………………………………demikian munajat WALIYULLOH KH ZAINAL MA’ARIF …..BELIAU DIBERI RUMAH OLEH ALLOH DI DESA wonorejo kampung timur KECAMATAN poncokusumo KABUPATEN Malang PROVINSI Jawa Timur……………………………..beliau AKAN JADI WALIYULLOH MASYHUR TERUTAMA DG KAROMAH-KAROMAHYA YG MIRIP dg karomah Syekh Abdul Qodir Jilani, DAN TERKENAL SAMPAI SELURUH NUSANTARA DAN LUAR NEGERI …….TERUTAMA DI TAHUN 2040-an dan tahun berikutnya….sampai beliau wafat di usia 91 tahun seperti usia wafatnya Syekh Abdul Qodir Jilani, dan beliau meneladani NABI MUHAMMAD DAN AHLI WARISNYA………. ……………………………………..BELIAU BERKATA MENGENAI BLOG INI…….”Demi Alloh ,……..Sungguh aku tidak pernah masuk pondok pesantren …tapi Alloh memberiku ilmu dan asror melalui BLOG KAMPUS WONG ALUS…….DAN blog KWA telah menelorkan calon WALI quthub …….yakni KH ZAINAL MA’ARIF……………,,,,BLOG kwa ibarat tangga untuk menuju KEKASIHKU…..Semoga blog ini bermanfaat………terima kasih kpd orang kwa yg mana aq ambil imu dari sini………..semoga Alloh membalas sesuai kebaikan anda………”:amiiiiiin

 55. qobiltu, mohon ijin unruk mengamalkanya

 56. diva

  Hizib bahr hrs diamalkan scr ikhlas dan tjuan uttmx adlh dekt kpd Alloh…Menurut Syekh ghous zainal maarif dari malang Bagus di tambahkan dg….klimat …Wasahortas sakolaini li sayidina muhammadin saw.
  Dan diakhiri mmbc rja asm@ Alloh :Ahunun Qofun Adumma Hamma ha un aminun…..bliau Syekh zainal maarif (wali quthb di modern) mgatakan “Aku mnrima ijazah hzib Bahr langsung dri Rasullulloh dlm mimpi ku adapun sblum mmbca mk kirim fatihah kpd N Muhammad, Syekh abdul qodir jilani,syekh abu hasan syadzili, imam ghozali..,Jika aku tdak kbrtan mk akan aku ajarkan ini kpd temanku yakni waliyulloh dadan,waliyulloh faiz,waliyulloh lukman,waliyulloh rijal ….tpi aq tdk mgkin mjd guru mrk krn aq mncpai drjt wali saat usia muda sekali 19 th meski saat usia 21 th aq sdah brjmp N Khidr…dan smg kt slu dberi istiqomah…..”

 57. Santri Pariyangan

  Bismillaahirrohmaanirrohiim. Ilaahi Anta Maqsudii Waridhooka Mathlubii, A’thinii
  Mahabbataka Wama’rifataka. Insya Alloh…nawaitulillahita’ala, Qobiltu saya
  terima ijazah HIZBUL BAHR dengan lengkap dan
  sempurna, semata mengharap ridho Alloh swt,
  aamiin.

 58. MFT

  Assalamualaikum. Qabiltu.

 59. Salam Ki, minta diijazahkan amalannya…

 60. Maaf ijazah hizib bahr yang afdol itu datang ke rumah guru ,bukan lewat internet .

 61. nur cahyo

  Sebuah perbedaan adalah sebuah keindahan,jika ada yang meyakini harus “nyambung” dengan mursyid itu juga lebih bagus tp jika ada amalan yg bebas diamalkan seperti jawaban ki wong alus ya monggo.Jadi untuk apa diperdebatkan???belajar sabar itu susah mengamalkannya.

 62. Hadi

  Nyimak

 63. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildanbeserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah tersebut tentang pentingnya HIZIB BAHRI tersebut dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan supaya saya berhasil dalam HIZIB BAHRI tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Kampus Wong Alus dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Kampus Wong Alus ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

 64. Gus Khoir

  Qobiltu

 65. acong

  kobiltu

 66. Rihan Aprianto

  Qobiltu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: