Daily Archives: 29 Januari 2010

AJI PANGLEYAKAN SANGHYANG SARASIJA MAYA


Kiriman Pembaca Sdr. Saphiae

Lontar Aji Pangleyakan menunjukkan tentang cara orang nglekas sesuai dengan ilmu yang dipakainya. Demikian misalnya, kalau orang nglekas pakai Aji Pangleyakan Sanghyang Sarasija Maya Hireng , ia memerlukan peralatan ritual atau sesajen, antara lain sebuah nasi tumpeng berwarna hitam, seekor ayam panggang berbulu hitam, sebelas buah canang gantal, canang lengawangi, canang buratwangi, pasepan, dan tempat meletakkan sesajen, yakni sanggah cucuk.

Ritual tersebut dilakukan di kuburan, yakni pada bagian kuburan yang biasanya dipakai tempat membakar mayat yang disebut pangluangan. Ritual dilakukan pada saat tengah malam. Pada saat melaksanakan ritual orang harus menghadap ke sanggah cucuk , sambil mengucapkan mantra sebagai berikut :

Mantra Aji Pangleyakan Sanghyang Sarasija Maya sebagai berikut:

HIDEP AKU SANGHYANG MAYA HIRENG. MELANG-MELANG KADI INDIT. WIJIL GENI HIRENG RING WUWUNANKU. DUMILAH KADI TATHIT. MANGEDEG AKU MAREP WETAN. MANEMBAH KI LEYAK PUTIH RING AKU, MANGADEG AKU MAREP KIDUL, MANEMBAH KI LEYAK ABANG RING AKU. MANGADEG AKU MAREP KULON, MANEMBAH KI LEYAK KUNING RING AKU.
MANGADEG AKU MAREP LOR, MANEMBAH KI LEYAK HIRENG RING AKU.
GURUN TA MAGURU RING AKU. APAN AKU SANGHYANG KUNDHI MANIK
HIRENG. MANGADEG AKU TAN PATALAPAKAN. MIBER AKU TAN PAHELAR. TAN HANA JURANG, TAN HANA PNGKUNG, TEKA ASAH, ASAH, ASAH. AKU ANGADEG TENGAH ING TAN HANA. SARWA DETYA, DANAWA, RAKSASA, SARWA DEWA, WIDYADARA-WIDYADARI, RUMANGSUK RING AWAK SARIRANKU, AKU ANGRANGSUK SARWA AENG, SARWA GALAK. SINGHA RING TANGANKU TENGEN.
BARONG RING TANGANKU KIWA. GARUDA RING AREPKU. NAGA RING
WUNGKURKU SING ANELENG AWAK SASIRANKU PADA NGEB. TEKA NGEB SIREP KUKUL DUNGKUL KE SATRU MUSUHKU KABEH. KUMATAP-KUMITIP NGEB. SING MATANGAN, MASOCA. MAKARNA, MAHIRUNG, MACANGKEM, PADA NGEB.
TAN KWASA NGUCAP-UCAP AWAK SAIRANKU. PAMEDHI NGEB. PANUNGGUN KARANG NGEB. TONYAN MARGA NGEB. ASU NGEB. SING MARA PADA BEGA. MANAK I CILI MANANDAN. SAKTI KAMAJAYA. MARGA KITA RING GAGELANG, MULIH NGAMBAH KABETEN LANGKANGANE. SIREP BUNGKEM SASTRU MUSUHKU WONG KABEH. TAN KWASA NGUCAP -UCAP AWAK SARIRANKU. POMA, POMA, POMA.

Dengan melakukan ritual tersebut seseorang bisa menjadi leyak. Wujudnya tercermin dari isi mantra yang diucapkan, sebab mantra tersebut berisi gambarran tentang wujud leyak yang diinginkannya. Sesuai dengan isi mantra itu, maka wujud leyak dari Aji Pangleyakan Sanghyang Sarasija Maya Hireng adalah manusia berwajah angker dan galak.

Ia mampu berdiri tanpa menyentuh tanah dan mampu terbang tanpa sayap, serta tidak ada lembah dan bukit yang sanggup enghalanginya. Kepalanya mengeluarkan api hitam yang disertai oleh percikan-percikan api laksana kilat. Apabila ia berdiri menghadap ke timur, leyak yang mengeluarkan api putih akan menyembah, bila ia berdiri menghadap ke selatan, semua leyak yang mengeluarkan api merah akan menyembah, bila ia berdiri menghadap ke barat, semua leyak yang mengeluarkan api kuning akan menyembah, dan kalau ia menghadap ke utara, semua leyak yang mengeluarkan api hitam akan menyembah. Semua leyak takut dan berguru kepadanya. Raksasa, bidadari, dan dewa takut kepadanya.

Semua mahkluk hidup yang bertangan, bermata, bertelinga, berhidung dan bermulut merasa ketakutan dan tidur lelap karena terpengaruh oleh ilmu sihirnya. Anjing yang suka menggonggong di malam hari juga akan tertidur pulas. Apabila ada orang yang memergokinya, maka dia akan bungkam dan tidak bisa bergerak karena tidak memiliki tenaga. Dengan demikian leyak tersebut akan dapat dengan mudah melakukan aksinya.

@@@

Categories: AJI PANGLEYAKAN SANGHYANG SARASIJA MAYA | 32 Komentar

DOA MENGATASI KESEDIHAN


Imam As Syadzili R.A mengatakan: “Pada suatu malam saya ditimpa kesedihan yang sangat dalam. Lalu saya mendapat ilham untuk memanjatkan doa. Doanya sebagai berikut:…

MA NANTA ALAYYA BIL IIMANI WAL MAHABBATI WATTHAATI WATTAUKHIDI FAAKHODZAT MINNAL GHPFLATU WASYAHWATU WAMA’SYIYATU WATHARA KHATNI NAFSU FIIBAHRI LATHULMI FAHUWA MUTHLIMATUWWA ABDDUKA MAKHZUUQUM MAHMUUMUM MMAGHMUUMUW WAQAD ILTAQAMATU NUUNULHAWAA WAHUWA YUNADIIKA BIDA ALMAKHBUBIL MAKHSYUUMI NABIYYAKA WAABDI YUNSU IBANA MATA WAYAQUULU LAILAAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNAI KUNTUMINA DHOLIMIIN.

FASTAJIBLII KANASTAJABTA LAHU FANBIDZNII BIARAAI MAKHABBAATI FIIMAKHALLA TAFRIIDI WALWAKHDATI WAANTA ALAA ATZHJARILLUTHFII WAJANANI INNAKA ANTALLAHUL MALIKUL MANNAANU WALAISALII ILLA ANTA WAKHDAKA LASYARIIKA LAKA WALASTA BIMUKHLIFI WAKDIKA LIMAN AMANA BIKA IDZKHULTA WAQAULUKAL KHAQQU (FASTAJABNA LAHU WANAJJANAHUL GHAMMA WAKADZALIKA NUNAJJALMU’MINIIN. (Qs Al Anbiya (21:87)

YA ALLAH YA JAMIILU YA JALIILA LUTHFI ULTHUFNII BILUTHFIKAL LADZII LATHAFTA BIHI WANSYURNII BIRRUKBI SYADIIDI ALAA AKDAIKA INNAKA ALAA KULLI SYAIIN QADIIR. ***

Artinya:
Engkau anugerahkan keimanan dan cinta kepada hamba, serta ketaatan dan tauhid, lalu hamba disergap kelalaian, syahwat dan maksiat. Nafsu melemparkan hamba ke lautan kedzaliman yang gelap gulita, sementara hamba-Mu meratap penuh kesedihan, kemuraman dan kegelisahan karena ditelan Nun hawa, ia pun berseru kepada-Mu dengan seruan kasih yang ma’shum, Nabi dan hamba-Mu, Yunus bin Mata: “Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dzalim.

Kabulkan seruan hamba sebagaimana Engkau kabulkan dia. Teteskan kepada hamba dengan keterbukaan cinta di ruang penyendirian dan kemanunggalan dan tumbuhkanlah di atasnya pohon-pohon kelembutan dan kasih saying. Sesungguhnya Engkau Allah Sang Maha Raja yang Maha Memberi Anugerah. Hamba tidak memiliki siapa-siapa selain Engkau Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Mu, dan Engkau bukan Dzat yang mengingkari janji-Mu kepada orang yang beriman kepada-Mu. Sebab, Engkau berfirman dan firmanmu adalah kebenaran semata: “Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman.

Ya Allah, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat yang Agung kelembutan-Nya, kasihilah hamba dengan belai kelembutan-Mu yang biasa Engkau belaikan pada kekasih-kekasih-Mu. Jayakan hamba dengan gentar ketakutan untuk musuh-musuh-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ***

Dzikir ini bagus dilantunkan pada saat kita ditimpa kesedihan yang sangat dalam. Sehingga hati kita tetap tabah dan tegar menghadapi berbagai persoalan dan terhindar dari keputusasaan menunggu datangnya rahmat dan pertolongan Allah SWT.

@wongalus,2010

Categories: DOA MENGATASI KESEDIHAN | 15 Komentar

DOA AL JALALAH SYAIKH ABDUL QADIR AL JILANI


Zikrullah, mengingat Allah (kata jamaknya azkaar) sangat dianjurkan untuk kaum muslimin. Banyak manfaat dari dzikir karena dengan berdzikir berarti kita berusaha mendekat kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT.

 Dzikir dan doa Syaikh Abdul -Qadir al-Jilani telah disusun dalam banyak buku. Salah satunya adalah AL-FUYUDHAAT UR RABBANIYYA. Artikel ini akan membahas wirid dan dzikir beliau yang dibaca setiap selesai melaksanakan ibadah shalat (shalat wajib biasa).

Zikir utama terdiri dari MEMBACA KALIMAT SYAHADAT, ASMA AL-HUSNA (NAMA-NAMA ALLAH YANG PALING INDAH) dan SALAWAT (doa untuk Nabi Muhammad Sang Kekasih). Dzikir tambahannya setiap usai shalat (shalat wajib biasa) sebagai berikut:

Setelah Fajar: Yaa ‘Azizu Yaa Allah (100 kali)

Setelah Zuhar: Yaa Karimu Yaa Allah (100 kali)

Setelah ‘Asar: Yaa Jabbaru Yaa Allah (100 kali)

Setelah Maghrib: Yaa Sattaru Yaa Allah (100 kali)

Setelah ‘Isya: Yaa Ghaffaru Yaa Allah (100 kali)

Selanjutnya doa lain dari Syaikh Abdul Qadir adalah doa yang namanya DOA AL JALALAH  yang manfaatnya cukup banyak. Salah satunya adalah memohon perlindungan dan keselamatan dari semua marahabaya. Di antara mereka yang rutin mengamalkan doa ini adalah Imam Mekah Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani agar kota Mekkah dilindungi dari aksi teror dan bahaya apapun. Doa ini telah memasukkannya dalam buku Duru ‘u’l Wiqaya bi Ahzaabi’l Himaaya (Perlindungan Bagi Pasukan Keamanan).  Bunyi doanya sebagai berikut:

BISMILLAH I’R RAHMAN RAHIM
ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA
BI-SIRRI DHAATI-DH-WA BI-DHAAT-IS-SIRRI
ANTA ANTA WA HUWA HUWA
IHTAJABTU BI-NURILLAH
WA BI-NURI ‘ARSHILLAH
WA BI-KULLI ISMILLAH
MIN ‘ADUWWII WA’ ADUWWILLAH
MAA’ATI BI ALFI
LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAH
KHATAMTU ‘ALAA NAFSI WA’ ALAA AHLI
WA ‘ALAA KULLI SYAY-IN A’TAANEEHI RABI
BI-KHAATAMILLAHI’L MANEE’ILLADHI
KHATAMA BIHI AQTAAR-AS-SAMAAWAATI WAL ARD, WA
HASBUNALLAHU WA NI’MAL WAKIL
NI’MAN WA NI’MAL MAWLAA NASIIR
WA LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAHI’L ‘ALIYYI’L’ AZIM
SALLALLAHU WA ‘ALAA MUHAMMAD SAYYADUNA-IN
WA ‘ALAA AALIHI WA SAHBIHI WA SALLAMA AJMA’IIN. AAMIIN

@wongalus,2010

Categories: DOA AL JALALAH | 30 Komentar

DOA BALA SEWU


Bala sewu merupakan doa terkenal yang diajarkan kyai-kyai di pondok-pondok pesantren. Mereka mengajarkan kepada para santrinya sebagai pegangan. Sifatnya yang praktis dan mudah untuk dikuasai sehingga doa ini begitu banyak yang mengamalkan sebagai bagian dari pertahanan diri menghadapi berbagai kesulitan dan kejahatan.

Kegunaan doa ini yaitu mendatangkan bala bantuan gaib yang akan membantu melindungi diri dari serangan baik gaib maupun nyata baik mendadak maupun terencana. Mereka yang berniat jahat dan memiliki niat untuk memancarkan kekuatan negatif secara otomatis akan urung niatnya. Bahkan energi perlindungan yang memancar dari doa bala sewu ini mampu mengusir dan membuat ketakutan makhluk-makhluk yang berniat jahat.

Tidak ada laku khusus untuk menguasai doa ini, cara mengamalkannya cukup dengan membaca doa di bawah ini setiap selesai salat wajib lima waktu dan meniupkannya ke telapak tangan kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh. Visualisasikan cahaya petir datang dan masuk ke telapak tangan Anda, selanjutnya petir itu kuaskan ke badan halus Anda dan menjadi pelindung yang sangat kuat dari semua bahaya yang datang. Dengan ijin Allah SWT, Anda akan selamat dari semua serangan gaib maupun fisik yang membahayakan dimanapun berada.

Doanya sebagai berikut:
ALLAHUMMA MA’ALLAAHI NAASHIRUN A’DAA-UN SARHUN QADIIRUN AAMINUN YAA RABBAL AALAMIN, WASHALLALLAAHU ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA-AALIHI WASHAHBIHI AJMA’IN BIRAHMATIKA YAA ARHAMARRAAHIMIN.

@wongalus,2010

Categories: DOA BALA SEWU | 103 Komentar