QOSAM ASMA’ BARHATIHIN


Satu lagi tambahan wacana bagi kita semua, yaitu tentang Qosam. Apakah Qosam itu? Saya mendapatkan secuil informasi tentang istilah Qosam dari Ki Jatiraga/Bolosewu di komentar blog kampus wong alus dan saya pun menelusuri istilah Qosam ini di internet di forum diskusi supranatural kaskus. Konon, qosam menyangkut pengambilan sumpah dan perjanjian antara kita sebagai pengamal dan sekelompok khodam & arwah yang terlibat dalam asma/ayat tertentu.

Ki Jatiraga membuka wacana di kaskus dengan ucapan sebagai berikut: “Salam kenal buat sesepuh semuanya, berikut adalah Qosam dari Asma Barhatihin yang saya dapat dari seorang teman (mungkin Haji Asef ya ki? pemilik blog sebelah). Siapa tahu sesepuh atau rekan ada yang sedang mengamalkan Asma Barhatiin”

Dipaparkan di Kaskus: “Qosam ini saya ambil dari kitab Durrotul Bahiyyah Fi Jami’il Asrori Ar-Ruhaniyyati (Mutiara Yang Bagus pada semua Rahasia2 Golongan Ruhanny ) kepunyaan Syeikh Ali Bin Muhammad At-Tonda i, Qosam Asma’ Barhatihin Banyak sekali versi seperti Asma’ Sungai Rajeh, Insya Alloh saya terbitkan versi2 yg Lain : seperti Versi Al-Imam Syamsudin Al-Bahnasawy, Versi Syeikh Al-Ustadz Nasiruddin Al-Maghozy, Versi Al-Ustadz Al-Kabir Jamaluddin Al-Qoyrowany, Versi Syeikh Al-Ustadz Abu Abdillah Al-Faasy, Versi Al-Imam Abul ‘Abbas Al-Mursy, Versi Syeikh Al-Ustadz Al -Kusyni, Dan yg saya terbitkan ini adalah versi Syeikh Al-Ustadz ‘Ali bin Muhammad At-Tondata i, masing-masing Versi mempunyai kelebihan masing2 inilah Qosam Asma’ Barhatihin dari daerah HadroMaut Yaman selatan :

BISMILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIMIR ROHMANIR ROHIMI BI ‘IZZATI BARHATIHIN 2 X, KARIRIN 2 X, TATLIHIN 2 X, TOURONIN 2 X, MAZZALIN 2X, BAZZALIN 2X, TARQOBIN 2X, BARHASYIN 2X, GHOLMASYIN 2 X, KHUTIRIN 2 X, QOLNAHUDIN 2 X, BARSYANIN 2 X, KADZHIRIN 2X, NAMUSYALAKHIN 2 X, BARHAYULAN 2 X, BASKAYLAKHIN 2 X, QOZMAZIN 2 X, ANGOLULAYTIN 2X, QOBROTIN 2X, GHOYAHA 2 X, KAYDAHULA 2X, SYAMKHOHIRIN 2 X, SYAMKHOOHIIRIN 2 X, SYAMHAAHIRIN 2X, SYAMHAHIIRIN 2 X, BIKAHTUNAYHIN 2 X, BASYARISYIN 2 X, TUNISYIN 2X, NAMUKHIN 2X, SYAMKHO HUWA BARUKHIN 2 X, NURUN 2 X, SUBBUHUN 2 X, QUDDUSUN 2 X, ROBBANA WA ROBBUL MALAIKATI WAR RUHI AJIIBUU AYYUHAL ARWAHAR RUHANIYYATI BIHAQQI HADZAL ‘AHDIS SYARIFI ALAIKUM WA TO’ATUHU LADAYKUM WA AWFUU BI ‘AHDILLAHI IDZA ‘AHADTUM WA LA TANQUDUUL AYMANA BA’DA TAUKIDIHA WA QOD JA’ALTUMULLOHA ‘ALAIKUM KAFIILA INNALLOHA YA’LAMU MA TAF’ALUUNA, FA MAN NAKSA FA INNAMA YANKUSU ‘ALA NAFSIHI WA MAN AWFA BIMA ‘AHADA ALAIHULLOHA FA SAYU’TIHI AJRON ‘ADZIMA , AYNAMA TAKUNUU YA’TI BIKUMULLOHU JAMI’AN INNALLOHA A’LA KULLI SAY IN QODIRUN WA HUWA ‘ALA JAM’IHIM IDZA YASYA U QODIRUN IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMII’IL LADAYNA MUHDORUN AJIIBUU YA MA’ASIROL ARWAHIR RUHANIYYATI WAL MULUKIL KIROMIT TOHIROTIZ ZAKIYYATI WAL ASKHOSIL JAWHARIYYATI WAL ASBAHIN NURONIYYATI IHBITUU ‘ALAL MULUKIL ARDIYYATI WA TAWAKKALUU BI JALBIL MANAFI’I ILAYYA WA DAF’IL MADORI ANNI WA AMMAN TUHITU BIHI SYAFQOTI BI HAQQI ISMILLAHIL ADZIMIL A’DZOMI ALLADZI AWWALUHU ALIN WA AKHIRUHU ALIN WA HUWA ALIN SYAL’IN YA’WIN YAUBAYHIN, BAYHIN, YAHIN YAHIN AYAHIN AYAHIN AHIN AHIN AHIN AHIN WAHIN WAHIN BITAKHIN BITAKFALIN BI SO’YIN KA’YIN YA’YIN MAMYALIN MUTI’IN LAKA YA ALIN MA A’DZOMA ISMUKA RUHUN WA ‘ASOHU ILLA WA QOSSOT JANAHAHU WA SO’IQO WAKHTAROQO IS’IQ YA ALIN JALLA ZARYALIN WA DZARYALIN AHTARIQU MAN ‘ASO ISMAKA YA ALLOHU AQSAMTU WA ‘AZAMTU ALAIKUM BI ‘ALIMIL GHOYBI WAS SAHADATIL KABIRI L MUTA’ALI WA BIL ISMILLADZI TA’AHADTUM BIHI INDA BABIL HAYKALIL KABIRI WA HUWA BA’LASYAQOSYIN 2 X, MAHROQOSYIN 2 X, AQSYAMAQOSYIN 2 X, SYAQMUNAHASYIN 2 X, WA MAN YU’RID AN DZIKRI ROBBIHI YASLUKHU ‘AZABAN SO’ADA WA BIHAQQI AHYAN SYAROHIYAN BAROHIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA WA BISIRRI BATODIN AJHAZATIN FALA UQSIMU BI MAWAQI’IN NUJUMI WA INNAHU LA QOSAMUL LAUTA’LAMUUNA ADZIMUN INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TA’LUU ‘ALYYA WA’TUNII MUSLIMIINA MASRU’IINA TOI’IINA LI ASMAILLAHI ROBBIL ‘ALAMINA WA MAN YUZIG MINHUM AN AMRINA UDZIQHU MIN ‘ADZABIS SA’IRI YA QOUMANA AJIIBU DA’IYALOHI WA AMINUU BIHI YAGFIR LAKUM MIN DZUNUBIKUM WA YUJIRKUM MIN ADZABIN ALIIMIN WA MAN LA YUJIB DAIYALLOHI FA LAYSA BI MU’JIZIN FIL ARDI WA LAYSA LAHU MIN DUUNIHI AULIAI ULAIKA FI DOLALIN MUBIININ WA KHUSIRO LISULAIMANA JUNUDUHU MINAL JINNI WAL INSI WAT TOYRI FAHUM YU JA’UUNA WA HASARNAHUM FA LAM NUGODIR MIN HUM AHADA WA QOLUU SAMI’NA WA ATO’NA GUFRONAKA ROBBANA WA ILAIKAL MASIRU HAYYAN HAYYAN ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA’ATU AS SA’ATU BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM.”

Ki Jatiraga menutup artikelnya: “Bagi rekan/sesepuh yg mau mengamalkan silahkan saya CUMA MAU berbagi amalannya saja sedangkan utk Ijasahnya hubungi guru masing masing.”

Diskusi di kaskus ditanggapi oleh Raden Mahesa. Dia menjelaskan bahwa Asma Barhatihin merupakan Asma yg berisikan kumpulan Nama ALLAH SWT yg terdiri atas 28 nama, setiap asma memiliki arti dan keistimewaan tersendiri dan terdapat malaikat yg bertugas untuk menjaga. Qosam ini memiliki fungsi utk mengakses malaikat yg menjaga 28 nama ALLAH SWT agar apa menjadi hajat kita cepat di ijabah.

Khodam asma Barhatiyyah yaitu: Sayyid Jubraa-iil, Sayyid Miikaa-iil, Sayyid Israafiil, Sayyid ‘Izraa-iil, Sayyid Thahithamghiyalyaal, Sayyid Maythothoruun, Sayyid Syaranthayaa-iil… inilah salah satu faktor mengapa asma ini begitu kuat pengaruhnya di berbagai dimensi gaib.

Siapakah Sayyid Thahithamghiyalyaal? Sayyid Thahithamghiyalyaal merupakan Malaikat golongan Ruhaniyyun, ia merupakan kepala malaikat yang membawahi banyak sekali Malaikat2 Tinggi dan para Arwah2 termasuk Sayyid Maythothoruun, Sayyid Syaranthayaa-iil, Sayyid Dardayaa-iil, Sayyid Thalhakfiyaa-iil, Sayyid Mahdayaa-iil, Sayyid Mahqiyaa-iil, dll.

Menurut Raden Mahesa, yang perlu diketahui bahwa dalam pengamalan suatu ayat atau asma tertentu ada 2 type pengamalan:

1. Tabarruk
yaitu membaca ayat atau asma hanya sebagai sarana memohon berkah dari ayat atau asma tersebut… untuk type ini, TIDAK HARUS menyertakan qosam didalam pengamalannya.. sebagai contoh, misalnya kita mengamalkan asma ALLAH 66 kali setiap habis sholat, karena tidak ada ijazah, ya kita mengamalkannya sebagai tabarruk saja… memohon berkah asma ALLAH.. bilangannya kita ambil dari hisab jumal (arabic numerology)-nya. tidak diperlukan qosam khusus disini.. cukup baca shalawat dan doa setelah wirid asma ALLAH ini..

2. Istikhdam
yaitu fokus kepada penguasaan khodam ayat/asma tertentu. nah untuk pengamalan type ini mutlak diperlukan tatacara yang khusus.. tidak bisa mengarang-ngarang, harus dengan bimbingan seorang guru, karena ada kaifiyat tertentu dalam pelaksanaannya… misalnya asma ALLAH tadi, ada qosam khususnya… ada aturan waktu pembacaan dna teknik pembacaannya… ada tanda2 ketika khodam sudah hadir… ada tanda2 ketika sudah sepakat antara kita dengan khodam yang bersangkutan dll.

Jadi, sebuah qosam tidak dapat berdiri sendiri. Qosam hanyalah sebagian dari suatu paket istikhdam ayat/asma tertentu.. Tanpa kelengkapan lainnya, qosam tidak akan berfungsi sempurna, malah bisa mencelakai pengamalnya karena qosam menyangkut pengambilan sumpah dan perjanjian antara kita sebagai pengamal dan sekelompok khodam & arwah yang terlibat dalam asma/ayat tertentu.

Demikian sedikit laporan penelusuran saya tentang Qosam dan mari kita diskusikan. Kepada para sesepuh kami mohon info lebih lengkap tentang Qosam ini dan para sedulur semua silahkan memberikan komentar dan tanggapan sehingga semakin memperkaya khasanah metafisika kita. Salam. @wongalus, 2010.

Iklan
Categories: QOSAM ASMA’ BARHATIHIN | 58 Komentar

Navigasi pos

58 thoughts on “QOSAM ASMA’ BARHATIHIN

 1. rizal

  assalamu alaikum ki,,, bener bener tu saya pernah buka forum kaskus tentang asmak itu tapi blum saya amalkan soalnya takut dikuasai khodamnya cos katanya harus pake doa perlindungan ki bener gak ? kalau ada asmak qosam bihartihin n qosam lainnya kirim via email saya ki ? mau saya amalkan email saya : larry.lazzare313@gmail.com

 2. jatiraga

  Salam pamuji rahayu @ki wongalus,
  🙂 subhanallah…kaget saya ini @ki begitu cepat, tanggap dan informatip panjenengan dalam mencari data ….saya yg bodoh ini jadi malu adanya 😦

  alfatiha utk @ki wongalus

 3. anggi abriko

  mohon ijazanya.apa ada tata lakunya 🙂

 4. Ki sabdo

  Mhon ksdiaanya untk mengijazahkan.

 5. jatiraga

  salam pamuji rahayu @ki anggi dan @ki sabdo,
  mari kita samasama menunggu sesepuh yg bisa mengijasahkan asmak ini krn saya yg bodoh juga mau belajar ttg asmak ini 🙂

 6. wong djowo

  Salam pamuji rahayu ki wongalus, salam dalem ingkang poro pini sepuh sedulur sedoyo. Menanggapi asma bihartiyah ini cukup menarik, ini tidak terlepas juga dalam 7 perjanjian sulaiman atau Khatim sulaiman. Mengingat akar keilmuannya berasal dari sana. Nah Asma Bihartiyah ini memiliki 28 Ayat yang masing2 memiliki Qosam atau Khodam ayat yang menjaga masing2 ayat / pasal di asma bihartiyah. Dan masing2 memiliki kegunaan tersendiri. Adapun pengamalannya dilakukan dengan berpuasa senin dan kamis berturut2 dalam jangka waktu tertentu. Adapun masing2 ayat mengandung karomah sbb :
  1.Barhatiyah (zat yg maha suci)
  2.Karirin(ya allah)
  3.Tatliihin(mahasuci & mahakuasa)
  4.Thauraanin(zat yg maha hidup)
  5.Mazjalin(zat yg mahaberdiri)
  6.Bazjalin(zat yg maha esa)
  7.Tarqabin(zat yg maha selamat)
  8.Barhasyin(ya allah kabuikanlah)
  9.Ghalmasyin(zat yg maha suci)
  10.Hauthiirin(zat yg maha kuat)
  11.Qalnahaudin(zat yg maha mendengar dan melihat)
  12.Barsyaanin(zat yg meliputi)
  13.Kadhahiirin(maha suci allah)
  14.Namuu syalahin(wahai tuhan yg maha mulia engkau adalah allah)
  15.Barhayuula(maha suci allah)
  16.Basykailakhin(maha agung maha pengasih dan maha penyayang)
  17.Qazmazin(zat yg memelihara)
  18.Anghalulaithin(zat yg maha agung dan maha bijaksana)
  19.Qabraatin(zat yg maha agung)
  20.Ghayaahaa(zat yg maha mulia)
  21.Kaidahuuala(zat yg maha kuasa ialah allah)
  22.Syamkhaahir(zat allah yg maha tinggi)
  23.Syamkhahiirin(zat yg maha memutus)
  24.Syamhaahiirin(zat yg maha kuasa)
  25.Bikahthahuuniihin(wahai zat yg maha dahulu)
  26.Basyaarisyin(zat yg maha kuasa atas segala sesuatu)
  27.Thuunasyin(wahai zat yg banyak bersyukur)
  28.Syamkhaa baaruuhin(yang maha kuasa adalah allah yg maha mulia)

  Dan sebagian besar berbahasa suryani. Itu sekelumit pengetahuan tentang asma ini muda2han bisa menambah kamus dalam menyingkap rahasia asma ini.

 7. wong djowo

  بسم اللھ الرحمن الرحيم
  برھتيھ٢کرير ٢تتليھ٢ طوران ٢مزجل ٢بزجل ٢ترقب ٢
  برھش ٢غلمش ٢خوطير٢ قلنھود٢ برشان ٢كظھير٢
  نموشلخ٢برھيولا٢بشكيلخ٢قزمز٢أنغلليط٢قبرات٢غياھا٢
  كيدھولا ٢شمخاھر ٢شمخاھير٢ شمھاھير ٢بكھطھنيھ٢
  بشارش ٢طونش ٢شمخاباروخ٢
  اللھم بحق كھكھيج يغطش بلطشغشغويل ٲمويل جلد مھجماھلمج وروديھ مھفياج بعزتك إلا ما أخذت
  سمعھم وأبصارھم سبحان من ليس كمثلھ
  شيء وھوالسميع
  البصير ٭

  Kaifiat Amalan
  • Hendaklah berpuasa 7 hari, isilah waktu berpuasa ini dengan riyadhah yang sempurna.
  • Hendaklah berbuka dengan roti yang tidak bergaram.
  • Hendaklah ditulis 28 isim ini setiap hari pada pinggan putih dengan menggunakan dakwat zakfaran yang dicampur dengan misik dan air mawar. Larutkan tulisan dengan air yang bersih dan minumlah airnya pada waktu pagi.
  • Bacalah Asma Birhatiah ini selepas solat fardhu lima waktu sebanyak 45 kali.
  • Hendaklah memasang setanggi yang harum tiap-tiap hari
  • Jika genaplah seminggu ini dengan sempurna amalan dan mengikut kaifiatnya, maka berhaklah kita menggunakannya dengan apa yang kita kehendaki.
  Insya-Allah makbul.

  1. Isim Pertama ( برهتيه ) “ Birhatihin”
  Wazannya ialah (تفعليه) “tif-alihin”. Huruf Ba berbaris di bawah, Ra bertanda mati, Ha berbaris atas, Ta berbaris bawah, Ya tandanya mati dan Ha berbaris dua di bawah. Demikianlah semua isim-isim yang lain, huruf akhirnya berbaris dua di bawah. Dan baginya ialah huruf alif.
  Makna nya dalam Bahasa Arab ialah Al-Quddus, ada pendapat lain mengatakan maknanya Subbuhun.
  Khasiatnya :
  • Perempuan yang susah beranak
  Tulislah isim ini pada pinggan putih sebanyak 35 kali, dan larutkan tulisan itu dengan air. Beri minum insya-Allah mudah beranak.
  • Meluaskan rezeki
  Bacalah isim ini sebanyak seratus kali tiap-tiap hari selama 40 hari, insya-Allah akan terbuka pintu kekayaan kepadanya.
  • Menguatkan ingatan
  Tulis isim ini pada tapak tangan kanan sebanyak 7 kali pada waktu pagi, kemudian di jilat hingga hilang tulisan itu. Insya-Allah kuat ingatannya.

  2. Isim kedua ( كرير ) “ Karirin”
  Wazannya ialah (فعيل) “fa-ilin”. Huruf Kaf berbaris atas, huruf Ra berbaris di bawah, huruf Ya tandanya sukun dan huruf Ra terakhir berbaris dua di bawah. Dan baginya ialah huruf Ba.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah: اله كل شيء (tuhan bagi tiap-tiap sesuatu) dan ada pendapat lain dengan makna Ya Allah.
  Khasiatnya :
  • Barangsiapa yang bersungguh-sungguh mengamalkannya 100 kali pada setiap malam, insya-Allah dia akan dapat melihat jin dengan mata kepalanya. Kemungkinan jin itu akan menjadi khadamnya.
  • Jika Isim ini ditulis pada kertas sebanyak 11 kali dan diletakkan di dalam tempat perniagaan, kedai, peti simpanan harta dan lain-lain, insya-Allah tidak akan dicuri.
  • Sakit Mata
  Tulis Isim ini pada pinggan dan larutkan tulisan ini dengan air yang bersih. Titik air ini ke dalam mata yang sakit sebanyak 17 titik selama 3 hari, insya-Allah akan segera sembuh.
  • Pengasih
  Tulislah isim ( Birhatiihin, Karirin) pada sebarang makanan dengan air liur, Sesiapa yang makan makanan itu, akan timbul lah perasaan kasih sayang dalam hatinya insya-Allah. Jika dibaca pada minuman pun akan terhasil juga kasih sayang.
  • Cepat dipinang orang
  Ukirlah kedua-dua Isim ini pada cincin dan diberi pakai kepada anak dara yang belum dipinang, InsyaAllah akan segera mendapat pinangan.
  • Pelaris
  Jika kedua-dua Isim ini ditulis pada barang yang tidak laku dijual, insya-Allah akan segera dibeli dan akan mendapat keuntungan yang banyak.

  3. Isim Ketiga ( تتليھ ) “ Tatlihin ”
  Wazannya ialah (تفعيل) “taf-ilin”. Huruf Ta berbaris di atas, Huruf Ta kedua bertanda sukun, huruf Lam berbaris di bawah, huruf Ya sukun dan huruf Ha berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Jim.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Al-Quddus Al-Qaadir, ada pendapat lain dengan makna Subbuhun Quddusun, Al-Khabir dan Mujir
  Khasiatnya :
  • Kaya
  Barangsiapa yang membacanya setiap hari sebanyak 70 kali,
  insya-Allah akan mendapat rezeki, kekayaan dan kehidupan yang baik.
  • Pendamai
  Jika berlaku salah faham di antara suami dan isterinya, maka tulislah Isim ini sebanyak 70 kali pada kulit kijang dengan menggunakan misik dan zakfaran. Pakailah kulit kijang itu diatas kepalanya, insya-Allah akan segera berdamailah keduanya.
  • Penunduk
  Barangsiapa yang bersungguh-sungguh mengamalkan Isim (BIRHATIIHIN, KARIRIN, TATLIIHIN) insya-Allah akan tunduk kepadanya arwah-arwah alam tinggi dan rendah.

  4. Isim keempat ( طوران ) “ Thuranin”
  Wazannya ialah (فعلان) “fu’lanin”. Huruf Tho’ berbaris hadapan, huruf Wau tandanya sukun, huruf Ra berbaris atas, Alifnya sukun dan huruf Nun berbaris dua di bawah.Baginya ialah huruf Dal.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya Hayyu, ada pendapat lain dengan makna Ya Muhyi.
  Khasiatnya :
  • Pendinding
  Sebagai pendinding, hendaklah ditulis isim ini sebanyak 5 kali bersama dengan 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr, 3 kali huruf ha (ھ ) dan tujuh kali huruf Hamzah (ء). Tulisan ini dijadikan sebagai azimat dan dipakai. Insya-Allah selamat dari sebarang kejahatan jin dan manusia atau dari kezaliman pembesar-pembesar kerajaan/orang berpangkat.
  • Panah malam
  Barangsiapa yang menuju isim ini kepada orang yang zalim di setiap malam dengan membacanya sebanyak 1000 kali dan mewakilkannya dengan kecelakaan pada setiap 100 kali bacaan. Tidak sampai 3 malam orang itu akan ditimpa kecelakaan.
  • Melepaskan orang yang dipenjara
  Caranya ialah dengan menulis isim ini sebanyak 21 kali pada sekeping roti (spt : roti tempayan), setelah siap ditulis roti itu diberi kepada orang yang dimaksudkan. Roti itu hendaklah dibahagi empat, dan makan satu bahagian sehari. Ini bererti roti tersebut dihabiskan dalam masa 4 hari. Insya-Allah Allah akan mempermudahkan jalan keluarnya.
  • Masuk hantu/disihir.
  Caranya dengan menulis ( BIRHATIIHIN, KARIRIN, TATLIIHIN, THURANIN ) pada sekeping kertas dan kalungkan kepada orang yang dirasuk hantu, insya-Allah dia akan sedarkan diri dan terbakarlah hantu/jin yang merasuk itu. Jika dia disihir, insya-Allah akan terbatallah sihir itu dengan kuasa Allah Taala.

  5. Isim kelima ( مزجل ) “ Mazjalin”
  Wazannya ialah (مفعل) “maf-alin”. Huruf Mim berbaris atas, Huruf Zai tandanya sukun, huruf Jim berbaris atas dan huruf Lam berbaris dua di bawah, baginya ialah huruf Ha (ھ).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya Qayyum, ada pendapat lain dengan makna Ya Qoimu (ياقاءم )
  Khasiatnya :
  • Perempuan mandul
  Caranya ialah dengan menulis isim ini sebanyak 7 kali bersama dengan 8 asma’ Althohathil pada cawan atau pinggan. Tulisan itu hendaklah dilarutkan dengan air dan diberi minum kepada perempuan yang mandul sebanyak 7 kali minum selama 7 hari. InsyaAllah dia akan hamil.Dan inilah 8 asma’ Althohathil itu :

  ( للطھطيل مھطھطيل قھطيطيل فھطيطيل نھھططيل جھلططيس لخھططيل لمقفنجل )
  • Pangkat besar
  Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 50 kali, insya-Allah akan terampun dosa-dosanya, akan dapat menzirahi maqam Baginda Rasulullah SAW sebelum sampai ajalnya, akan mencapai martabat yang besar dan dikasihi siapa yang melihatnya.

  6.Isim keenam ( بزجل ) “ Bazjalin”
  Wazannya sama dhobit dengan isim sebelumnya. Huruf Ba berbaris atas, huruf Zai tandanya sukun, huruf Jim baris diatas dan huruf Lam berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Wau.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Wadud. Ada empat lagi pendapat lain dengan makna Ya-Allah, Ya-Qoohir, Ya-Ahad dan Ya-Wahid.
  Khasiatnya :
  • Tunai Hajat
  Caranya ialah dengan menulis isim ini pada kertas merah. Waktu menulisnya ialah sebelum terbit matahari hari khamis dan sebelum bercakap-cakap dengan sesiapa. Pergi ke tepi pantai dan pohonlah hajat itu kepada Allah Taala. Setelah hajat disebutkan, maka kertas merah itu dicampakkan ke dalam laut. Insya-Allah hajat kita akan ditunaikan pada hari Jumaatnya.
  • Membatalkan sihir
  Ambil sedikit air yang telah dicampur dengan tiga biji garam. Kemudian bacalah pada air itu ( مزجل بزجل ) sebanyak 66 kali. Berikan air itu kepada mangsa sihir untuk dibuat air tawar dan mandian. Insya-Allah akan hilanglah sihir itu dan terhurailah ikatan-ikatannya.
  • Kejayaan
  Barangsiapa yang membaca kedua-dua isim ini ketika melaksanakan sesuatu urusan atau kerja, insya-Allah akan cepat mendapat kejayaan.

  7. Isim ketujuh ( ترقب ) “ Tarqobin”
  Wazannya ialah (تفعل) “taf-alin”. Huruf Ta berbaris atas, huruf Ra tandanya sukun, Qafnya berbaris atas dan huruf Ba berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Zai.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Salam.
  Khasiatnya :
  • Pelaris
  Caranya ialah dengan menulis isim ini pada sekeping kertas berserta dengan Firman Allah :

  كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
  dan bersama wifiq ini :

  ١٥٥ ١ ٧ ٢٥٥
  ٢٥٥ ١٥٥ ١ ٧
  ٧ ٢٥٥ ١٥٥ ١
  ١ ٧ ٢٥٥ ١٥٥

  Setelah siap, hendaklah diasapkan dengan kayu gaharu. Kemudian gantunglah di kedai atau tempat perniagaan. Insya-Allah akan ramailah pelanggan yang datang.

  8. Isim kelapan ( برھش ) “Barhasyin”
  Wazannya ialah (تفعل) “taf-alin”. Huruf Ba berbaris atas, huruf Ra bertanda sukun, huruf Ha berbaris atas dan huruf Syin berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf ha (ح). Maknanya dalam Bahasa Arab ialah (يا اللھ عبدك أجبھ ), pendapat lain dengan makna Ya-Muqtadir. Isim ini merupakan tasbih Malaikat Mikail alaihissalam.
  Khasiatnya :
  • Supaya musuh/penjahat ditimpa sakit
  Takutlah kamu kepada Allah, Caranya ialah dengan menulis isim ini sebanyak 11 kali pada kertas kuning. Tulis bersamanya Thilsam ini:
  (tak dapat dimasukkan )
  Waktu menulisnya ialah pada akhir bulan Ramadhan. Setelah siap ditulis hendaklah diasapkan dengan kayu cendana. Kemudian gantunglah pada pokok tamar/kelapa yang kuning mayangnya dengan nama musuh kita itu. Maka akan bertambahlah sakitnya dan berkemungkinan akan membawa maut.
  • Menyeru orang dari jarak jauh
  Bacalah ( ترقب برھش) sebanyak 1209 kali. Setiap kali cukup bacaannya seratus kali hendaklah diwakilkan dengan menyeru nama orang yang kita kehendaki itu supaya datang dengan segera.
  Khadam bagi kedua-dua isim ini ialah Zahroyiilin (زحراييل) dan Syithoyiilin (شيطا ييل ). Bukhur untuk kedua khadam ini ialah gaharu dan liban zakar. Waktu membacanya ialah tengah malam.

  9. Isim kesembilan (غلمش ) “Ghalmasyin”
  Wazannya juga (تفعل). Huruf Gha berbaris atas. Lamnya sukun, Mim berbaris atas dan huruf Syin berbaris dua di bawah.Baginya ialah huruf
  Tho (ط).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Hamidu Ya-Majidu.
  Khasiatnya :
  • Supaya hajat kita ditunai orang
  Bacalah isim ini setiap malam sebanyak 300 kali secara riadhah dan berpuasa. Tiap kali bacaan cukup 100 kali, baca pula : Tawakkalu ya khuddamu hazal ismi fi shifati (fulan) ila (fulan),Wa amaruh (sebut hajat /perintah kita itu ). Insya-Allah hajat kita akan ditunaikan dalam masa tiga hari.
  • Mengusir Jin
  Caranya ialah dengan membaca isim ini sebanyak 1370 kali di tempat yang ada jin itu. Semasa membaca isim ini pasanglah setanggi daripada Barnuf (برنوف). Insya-Allah jin akan segera keluar dari tempat itu. Jikalau kita mahu jin itu kembali semula ketempat asalnya, Maka pasanglah setanggi kayu gaharu yang telah direndam dengan air mawar dan bacalah isim ini dengan cara terbalik : شملغ (syamlaghin), kemudian baca pula : Bihaqqi hazal ismi ayyatuhal malaikatu ikzinu liljaani an yarji’u ila amakinihim wa ila ma wakkalu alaihi, barakallahu fikum wa alaikum.

  10. Isim kesepuluh (خوطير) “Khuthirin”
  Wazannya ialah (فوعيل) “fu-ilin”. Huruf Kha berbaris hadapan, huruf Wau bertanda sukun, huruf Tho berbaris bawah, huruf Ya sukun dan huruf Ra berbaris dua di bawah. Ada pendapat lain mengatakan huruf Kha itu berbaris atas. Yang paling sahih ialah baris hadapan. Baginya ialah huruf Ya.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Qawiyyu, ada pendapat lain dengan makna Ya-Matin, Ya-Alim dan Ya-Hakim.
  Khasiatnya :
  • Supaya anak kecil tidak diganggu
  Caranya ialah dengan menulis isim ini pada kertas bersama Surah
  At-thariq dengan diceraikan huruf-hurufnya. Kalungkan tulisan ini pada anak kecil insya-Allah selamat dari gangguan jin dan qarin.
  • Penerang hati
  Amalkan membaca isim ini setiap hari sebanyak 70 kali, insya-Allah kuat ingatannya dan terpancarlah hikmah dari hatinya.
  • Hebat memanah dan bermain pedang
  Pakailah cincin yang diukir asma ini ( مزجل بزجل ترقب برھش غلمش خوطير ) insya-Allah akan mendapat kekuatan dan melebihi dengan orang yang setanding dengannya.
  • Memagar rumah dari anjing
  Tulis asma yang tersebut pada kulit serigala yang telah disamak. Kemudian tanamlah kulit tersebut di bawah tangga rumah, di pintu masuk kampung atau bandar, insya-Allah anjing tidak akan masuk selama mana kulit itu tertanam.
  • Pengasih
  Baca Asma tersebut sebanyak 7 kali bersama dengan nama orang yang dikehendaki itu pada sebiji buah epal. Kemudian berilah buah itu kepadanya, insya-Allah akan teguh dan tetap lah perasaan kasih nya kepada kita.
  • Dipandang hebat
  Jika seorang raja mahu dipandang hebat oleh tentera-tenteranya, Maka tulislah asma tersebut pada kertas emas yang bersih dan dipakainya, insya-Allah.

  11. Isim kesebelas ( قلنھود ) “Qolnahudin”
  Wazannya (حضرموت) “Hadramautin”. Huruf Qaf berbaris atas, huruf Lam sukun, huruf Nun berbaris atas, huruf Ha berbaris hadapan , huruf Wau sukun dan huruf Dal berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf kaf.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Matin. Pendapat lain dengan makna Ya- Sami’ Ya-Basir, Ya-Sami’ Ya-Badi’, Ya-Mughni dan Ya-Muhith.
  Khasiatnya :
  • Kerasukan atau sawan
  Bacalah isim ini kepada orang yang dirasuk jin atau sawan sebanyak 20 kali dengan memasang bukhur kulit anbar, jawi dan liban. Insya-Allah ia akan bercakap-cakap dan memberitahu kita perkara yang menimpanya. Jika jin itu tidak mahu keluar dari tubuh badannya, maka bacalah kesemua Asma Birhatiah ini sebanyak 7 kali, insya-Allah jin itu akan segera keluar. Setelah jin keluar dari badannya maka hendaklah dia sentiasa mengamalkan doa-doa pelindung supaya jin itu tidak lagi kembali menggangunya.

  12. Isim kedua belas ( برشان) “Barsyanin”
  Wazannya ( رحمان) “rahmanin”. Huruf Ba berbaris atas, huruf Ra bertanda sukun, huruf Syin berbaris atas, Alif nya sukun dan huruf Nun berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf lam.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya- Muhith. Pendapat lain dengan makna Ya-Allah Ya-Aziz.
  Khasiatnya :
  • Menunaikan hajat
  Tulis isim ini dan Sulam Sulaimani ( # ) pada cincin Qasdir ( قصدير ) dan dipakai ketika hendak melaksanakan sesuatu hajat, insya-Allah hajatnya akan ditunaikan.
  • Mengetahui khabar-khabar dari alam arwah
  Jika kita ingin mengetahui sesuatu khabar dari alam arwah, maka hendaklah dia membaca “Qolnahudin Barsyanin” sambil memasang bukhur liban zakar dan meminta arwah supaya hadir, insya-Allah dia akan hadir dan akan bercakap-cakap dengan kita mengenai hal yang kita hendak tahu itu.

  13. Isim ketiga belas ( كظھير) “Kazhirin”
  Wazannya (تكريم) “takrimin”. Huruf Kaf berbaris atas, huruf Zho bertanda mati, huruf Ha berbaris bawah, huruf Ya bertanda sukun dan huruf Ra berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Mim.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Subhanallah. Pendapat lain dengan makna Ya-Qawiyyu Ya-Matin dan Ya-Rahim. Isim ini merupakan tasbih Nabi Yunus alaihissalam.
  Khasiatnya :
  • Selamat dari kecurian, rompakan dan kebakaran
  Ukirlah isim ini dalam bentuk yang berikut pada sekeping tembaga dan gantunglah di dalam rumah insya-Allah akan terpelihara dari pencuri, perompak dan kebakaran.

  ر ي ھ ظ ک
  ک ر ي ھ ظ
  ظ ک ر ي ھ
  ھ ظ ک ر ي
  ي ھ ظ ک ر

  • Menyakitkan Jin yang degil
  Perbanyakkan membaca isim ini supaya jin yang merasuk merasa sakit dan segera keluar dari tubuh badan.

  14. Isim keempat belas ( نموشلخ ) “Namusyalakhin”
  Wazannya ( بنوقمر ) “banuqamarin”. Huruf Nun berbaris atas, huruf Mim berbaris hadapan, huruf Wau bertanda sukun, huruf Syin barisnya atas, huruf Lam berbaris atas dan huruf kha berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Nun.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Allah Ya-Aziz, pendapat lain dengan makna Ya-Allah Ya-Hu.

  Khasiatnya :
  • Lepas dari penjara
  Jika orang yang dipenjara sentiasa membacanya insya-Allah akan dilepaskan oleh Allah Taala.
  • Menghentikan darah
  Tulis Asma ini pada pakaian orang yang keluar/turun darah itu, insya-Allah akan berhenti dengan segera (Qolnahudin, Barsyanin, Kazhirin, Namusyalakhin).

  15. Isim kelima belas ( برھيولا) “Barhayula”
  Wazannya ( فيعلولا ) “fai-alula”. Huruf Ba berbaris atas, huruf Ra sukun, huruf Ha berbaris atas, huruf Ya berbaris hadapan, Wau nya sukun dan Lam berbaris atas. Baginya ialah huruf Sin.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Subhanallah. Pendapat lain dengan makna Ana Allah Amanal Khoifin.
  Isim ini merupakan tasbih Nabi Ibrahim alaihissalam.
  Khasiatnya :
  • Melihat sesuatu dalam tidur
  Untuk melihat sesuatu dalam tidur, maka sembahyanglah 6 rakaat dengan 3 salam. Setelah sudah sembahyang, tulislah isim ini sebanyak 7 kali pada tapak tangan kanan dan membaca :
  ( توكلوا ياخدام هذا الإسم الشريف وأروني كذا وكذا. )
  dan tidurlah dengan mengiring ke kanan, insya-Allah dia akan dapat melihat dengan jelas perkara yang dia hendak tahu itu.

  16. Isim keenam belas ( بشکيلخ ) “Basykailakhin”
  Wazannya (مفعيلل) “maf-ailalin”. Huruf Ba berbaris atas, huruf Syin sukun, huruf Kaf berbaris atas, huruf Ya sukun, huruf Lam berbaris atas dan huruf Kha berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Ain.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Mukminun

  Khasiatnya :
  • Melepaskan kesusahan
  Jika kita berada dalam kesusahan, dukacita dan dibebani masalah hutang, maka bacalah isim ini tiap-tiap malam sebanyak 70 kali insyaAllah akan mendapat pertolongan dari Allah Taala.
  • Ubat sakit mata
  Tulis isim ini sebanyak 7 kali pada hari Isnin di sekeping kertas dan juga bait-bait berikut. Kemudian pakaikan kepada orang yang sakit mata insyaAllah akan segera sembuh :

  ( ﯾا ناظري بيعقوب أعيذ كما ٭ بما استعاذ به إذ مسه الكمد)
  ( قميص يوسف إذ جاء البشير به ٭ بحق يعقوب فاذهب أيها الرمد)

  17. Isim ketujuh belas ( قزمز) “ Qazmazin”
  Wazannya ialah (مقعد) “maq-adin”. Huruf Qaf berbaris atas, huruf Zai bertanda sukun, huruf Mim berbaris atas dan huruf Zai berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Fa.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya- Muhaimin. Isim ini merupakan tasbih Nabi Isa alaihissalam.
  Khasiatnya :
  • Duit barakah
  Tulis isim ini dan wifik di bawah pada secarik kain sutera biru dan masukkan ke dalam kantung / karung bersama duit yang tidak dikira jumlahnya. Kemudian gantunglah kantung itu pada dahan pokok berduri dan diasapkan dengan anbar dan misik. Bacalah qosam ini pada kantung itu dengan sempurna pada malam jumaat sebanyak 100 kali. Insya-Allah turunlah barakah pada kantung itu dan tidak akan habis duitnya dengan izin Allah.

  ١٥ 8٥ ١٥٥٥
  ١٥٥٥ ١٥ 8٥
  8٥ ١٥٥٥ ١٥

  • Melepaskan diri daripada musuh
  Supaya selamat dari kejahatan musuh seteru, maka banyakkanlah membaca
  ( Basykailakhin, Qozmazin)

  18. Isim kelapanbelas ( أنغلليط) “ An-gholalitin”
  Wazannya ( أقطع ذيب) “ Aqtoa zibin”. Huruf Hamzahnya berbaris atas, huruf Nun bertanda sukun, huruf Ghain berbaris atas, huruf Lam berbaris atas, Lam kedua berbaris bawah, huruf Ya bertanda sukun dan huruf Tho berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Shod.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Azhimu Ya-Hakim. Pendapat lain dengan makna Ya-Hakim Ya-Khobir Ya-Lathif dan Arrahman Arrahim.
  Khasiatnya :
  • Memindah / menghalau orang zalim
  Jika kita hendak memindahkan orang zalim atau jahat dari rumahnya, maka tulislah isim ini dengan surah Al-fiil pada sekeping tembikar yang pecah. Kemudian lumatkan menjadi debu. Lontarkan debu ini ke arah rumah si zalim itu, insya-Allah akan segera berpindah.
  • Memadamkan api
  Barangsiapa yang banyak membaca isim ini dengan niat hendak memadamkan api, insya-Allah api itu akan terpadam.

  19. Isim kesembilan belas ( قبرات ) “ Qobaratin”
  Wazannya ialah ( رحمات) “ Rohamatin”. Huruf Qaf berbaris atas, huruf Ba barisnya di atas, pendapat kedua dengan huruf Ba bertanda sukun, huruf Ra berbaris atas, Alifnya sukun dan huruf Ta berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Qaf.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Aziz. Pendapat kedua dengan makna Ya-Baqi.
  Khasiatnya :
  • Menjauhkan penyakit taun dan seteru
  Tulislah isim ini dengan firman Allah :
  ( فاليوم ننجيك ببدنك) lalu memakainya insya-Allah selamat dari taun dan seteru.
  • Melihat perkara yang baik
  Barangsiapa yang mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh setiap hari sebanyak 60 kali, insya-Allah dia tidak akan melihat akan perkara yang dibencinya selama-lamanya.

  20. Isim kedua puluh ( غياھا) “Ghoyaha”
  Wazannya ialah (حياھا) “hayaha”. Huruf Ghain dan Ya berbaris atas, Alifnya sukun dan huruf Ha berbaris. Baginya ialah huruf Ra.
  Maknanya dalam Arab ialah Ya- Karim, Ya-Qahar.

  21. Isim kedua puluh satu ( کيدھولا) “Kaidahula”
  Wazannya ialah ( فيعلولا ) “fai-alula”. Huruf Kaf berbaris atas, huruf Ya bertanda sukun, huruf Dal berbaris atas, huruf Ha berbaris hadapan, huruf Wau sukun dan huruf Lam berbaris atas. Baginya ialah huruf Syin.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah ( القاھرھواللھ ), pendapat lain dengan makna Ya-Qadim Ya-Qohir
  Khasiatnya :
  • Menghapuskan sihir
  Tulislah isim ini sebanyak 100 kali berserta dengan ayat :

  (وٲلق ما في يمينك تلقف ماصنعوا… الخ)
  (قال موسى ماجئتم به السحر…الخ)

  dengan huruf yang bercerai-cerai di sekeliling wifik di bawah. Pakaikan tulisan ini pada orang yang kena sihir, insya-Allah batallah sihir itu.( wifik tak dapat di masukkan)

  • Al-wusul Attami
  Barangsiapa yang ingin sampai kepada kesempurnaan sepertimana yang telah dicapai oleh Assadatul Akhyar, maka hendaklah dia melakukan khalwat dengan betul-betul sempurna syarat-syaratnya. Banyakkanlah berzikir dengan ( غياھا كيدھولا). Setiap kali genap seratus kali bacaannya, bacalah pula Isim-isim Attijani sekali. Insya-Allah ia akan mencapai apa yang dikehendakinya.

  22. Isim kedua puluh dua ( شمخاھر) “Syamkhohirin”
  Wazannya ialah (جبراﺋل) “jabra-ilin”. Huruf Syin berbaris atas, huruf Mim bertanda sukun, huruf Kho berbaris atas, huruf Ha barisnya di bawah dan huruf Ra berbaris dua di bawah. Baginya ialah huruf Ta.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah ( تعاليت ياعلي ياعليم).
  Khasiatnya :
  • Menghalau semut
  Tulis isim ini sebanyak 7 kali dalam mangkuk. Larutkan tulisannya dengan air bersih dan renjiskan ke tempat yang ada semut itu, insya-Allah ia akan segera beredar.

  23. Isim kedua puluh tiga ( شمخاھير ) “ Syamkhohiirin”
  Dhobit wazannya adalah sama dengan isim yang sebelumnya, hanya ditambah satu huruf sahaja, yaitu huruf Ya sukun selepas daripada huruf Ha (ھ). Baginya ialah huruf Tsa ( ث).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Qodhi, pendapat lain dengan makna Ya-Hu Ya-Hu dan Ya-Robbah Ya-Robbah:
  Khasiatnya :
  • Menghalau nyamuk
  Tulis isim ini sebanyak 15 kali pada kertas dan bakar ditempat yang banyak nyamuk, insya-Allah nyamuk-nyamuk itu akan lari.

  24. Isim kedua puluh empat ( شمھاھير ) “Syamhahiirin”
  Dhobit wazannya juga sama dengan isim yang terdahulu, kecuali huruf Kha ditukarkan dengan huruf Ha ( ھ). Baginya ialah huruf Kha.
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah ( ياقدير ياقادر ), pendapat lain dengan makna Ya-Kafi, Ya-Aziz dan Ya-Jabbar.
  Khasiatnya :
  • Memecah belah pakatan jahat
  Tulis isim ini sebanyak 100 kali dengan ayat :
  ( ﻮٲلقينا بينھم العداﻮۃ ﻮالبغضاء إلی ﯾﻮم القيامۃ)
  Kemudia tulis pula dua nama orang yang berpakat melakukan perkara yang tidak di redai Allah, insya-Allah akan timbul api perpecahan dan perbalahan diantara keduanya.
  • Mengesan kehadiran Al-Arwah
  Jika kita hendak mengetahui kehadiran mereka semasa melakukan amalan, bertapa, berkhalwat dan sebagainya, maka berzikirlah dengan ( شمخاھيرشمھاھير ) sebanyak 100 kali, kemudian serulah dengan kata-kata ini : ( إن كنتم حضرتم أﯾتھا الأرواح فأرونى من شعاع نوركم ). Nescaya akan terpancarlah cahaya seperti pancaran cahaya matahari.

  25. Isim kedua puluh lima ( بكهطهونيه ) “Bikahthohaunaihin”
  Wazannya ialah ( فعفعونيه ) “fi’afau-naihin”. Huruf Ba berbaris bawah, huruf Kaf berbaris atas, huruf Ha bertanda sukun, huruf Tho dan Ha berbaris atas, huruf Wau sukun, huruf Nun baris atas, huruf Ya sukun dan huruf Ha berbaris dua di bawah.
  Di sana ada tiga lagi riwayat isim ini yang sedikit berbeza dari segi baris dan hurufnya. Imam Al-Buni mengatakan riwayat ini adalah yang betul. Baginya ialah huruf Zal ( ذ ).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Qadim, pendapat kedua dengan makna Ya-Da-imu.
  Khasiatnya :
  • Menolak lapar
  Tulis isim ini 70 kali pada pinggang putih dan larutkan dengan air yang bersih. Minum pada waktu pagi insya-Allah kita tidak akan berasa lapar.

  26. Isim kedua puluh enam ( بشارش ) “Basyarisyin”
  Wazannya ialah ( منا صر) “manasirin”. Huruf Ba dan Syin berbaris atas, huruf Alif sukun, huruf Ra baris di bawah dan huruf Syin baris dua di bawah.
  Baginya ialah huruf Dhod (ض). Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Qodiran ala kulli syai-in. (يا قادرا على كل شيء) .
  Khasiatnya :

  • Membersihkan jiwa
  Barangsiapa yang sentiasa membaca isim ini dengan tanpa had bilangan, InsyaAllah ia tidak akan merasa dahaga, bersih jiwanya, dihalang daripada khowatir-khowatir nafsunya dan lancar lidahnya bila berbicara.

  27. Isim kedua puluh tujuh ( طونش ) “Thunasyin”
  Wazannya ialah ( مهتد ) “muhtadin”. Huruf Tho berbaris atas, huruf Wau sukun, huruf Nun baris atas dan huruf Syin baris dua di bawah.
  Di sana ada tiga lagi riwayat isim ini yang sedikit berbeza dari segi baris dan hurufnya. Seperti ( طوش ٭ طرش ٭ طوياش). Imam Al-Buni mengatakan riwayat ini ( طونش ) adalah yang sowab. Baginya ialah huruf Zho (ظ).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah Ya-Syakur, pendapat kedua dengan makna
  ( هوالله الكريم) .
  Khasiatnya :
  • Kanak-kanak yang selalu menangis dan terkejut
  Tulis isim ini dalam bentuk wifik beserta dengan Surah Al-Fatihah 11 kali, kemudian tambat atau kalungkan pada kanak-kanak tersebut, insya-Allah dia akan berhenti dari menangis.

  ش ن و ط
  ط ش ن و
  و ط ش ن
  ن و ط ش

  • Menunaikan hajat
  Jika kita mempunyai hajat kepada Allah Taala, maka bacalah isim ini selepas solat isyak sebanyak 80 kali dalam keadaan sujud (niat sujud syukur) dan mohonlah hajat itu kepada Allah Taala, insya-Allah akan ditunaikan.
  • Sakit kepala
  Tulis isim (طوش) “thausyin” pada sekeping kertas sebanyak 20 kali beserta dengan huruf Shod (ص) sebanyak 90 kali. Kemudian kalungkan pada orang yang sakit kepala, insya-Allah akan segera sembuh.

  28. Isim kedua puluh lapan ( شمخا با روخ) “ Syamkho-Barukhin ”
  Wazannya ialah ( فعلا فاعول) “fa’la fa-ulin”. Huruf Syin berbaris atas, huruf Mim sukun, huruf Kha dan Ba berbaris atas, huruf Ra baris hadapan, huruf Wau sukun dan huruf Kho baris dua di bawah. Baginya ialah huruf Ghain (غ).
  Maknanya dalam Bahasa Arab ialah ( القادر هو الله الكريم).

  Khasiatnya :
  • Membatalkan sihir
  Tulis isim ini dengan ayat ( ما ﺟﺌتم به السحر…. ) dalam mangkuk dan larutkan tulisan itu dengan air. Beri minum air kepada mangsa sihir, insya-Allah akan terbatal sihirnya itu.
  • Mengalahkan musuh
  Tuliskan 28 isim ini pada mata pedang dan baca pula qosam ini padanya sebanyak 45 kali, insya-Allah musuh-musuh kita akan jadi lemah dan bertempiaran lari.
  • Menyembuhkan penyakit
  Caranya ialah dengan menulis 28 isim ini pada mangkuk dan baca qosam sebanyak 7 kali, berilah pesakit minum airnya insya-Allah akan sembuh .

 8. Otong Surotong

  Bacaan dalam bahasa Arabnya hampir sama dengan Asmahulhusna ya…
  Kok engga baca Asmaulhusna saja, apakah ada yang lebih hebat bacaan dari pada bacaan dari ALLAH…..?

 9. JOKO

  kun fayakun

 10. arw4n1

  maa syaa allah
  @wong djowo : sampean ternyata sudah mahir dan menguasai mambaul ushulil hikmahnya…..
  salam kenal………

 11. mohon izin ijasahken & copas

 12. luar biasa, terima kasih atas informasinya

 13. manusia_bodoh

  masyaallah laquwwata illa billah..

  ajib yaaaa akhiii

 14. muhammad

  saya ingin ijazah langsung ke mujiz x? siapa nama x ya…? alamat x mana?

 15. muhammad

  tlng d kirim yaaaa d email aq ya… trims

 16. muhammad

  tlng d kirim yaaaa d email aq ya… trims??

 17. abhy

  alhamdullilah, mohon ijin untuk pengamalanx, soalx mursyid saja untuk mengamalkan saja dulu… nti klo dah sampai waktux akan diberitahu… alfatihah

 18. buta

  allhamdulillah , brtambah juga ilmu ! yang saat ini masih dibutakan dengan kedunian,….Al_fatiah

 19. nana

  trims atas wawasanya atas ilmu yg ada tapi saya mau berpesan jangan mengamalkannya kalau tidak didampingi guru yang ahli karena akan fatal

 20. azhar rahman

  Ass.mhon izin mengamalkan ..terimakasih

 21. asif

  salam.. Mohon izin mengamalkan..terima kasih. Smoga bermanfaat

 22. hasbynafsy

  salam…
  alhamdulillah, akhirnya ketemu juga pertanyaan saya selama ini..
  ijin copy paste dan diamalakan..
  KM wong djowo, bisa ana minta email atau nomor antum ?

 23. anshar amin

  alhamdulillah,,,,,,,,,,,,saya mohon untuk mengcopy amalannya dan juga memohon agar dapat diberikan IJAZAHNYA,,,,,,,,,,,,

  Mohon bimbingannya,,,,,,,,,,,

 24. Alhamdulillah bisa mampir di kwa langsung dapat ilmu yg belum pernah saya dapatkan, pengetahuan yg cukup tinggi, mohon ijin mengcopy sekalian ijazahnya.
  jza kumullahu khoirul zaza, syaukran katsiran.

  Anang Martapura

 25. pathamsyah

  Salam lekum qobiltu

 26. fajar darmawan

  izinkan saya menjadi anggota kampus wong alus

 27. fiqhan

  saya dulu pernah dapat amalan seperti diatas, cuma tdk terlau panjang kalimatnya

 28. mohon ijin copy dan ijazahnya

 29. mohon izin copy dan ijazah

 30. salamsalim,mohun izin dzn ridhonya untuk share n mengcopynya…terimakaseh diatas pencerahan oleh sedulur2 sekelian maka alfateha khusus pd sedulur semua amin.

 31. blom berani amal kan
  krna blom tau apa2
  ijin minya ki…..
  Salam hormat buat para sesepuh cmua….
  Thanx’z . . .

 32. Yusuf

  Q jg punya asmak barhatihin tp di gunakan untuk penglaris. Q jg bru tw klo asmak itu ada sumpah / janjinya. Trimakasih wong alus untk informasinya.

 33. Assalamualaikum

  Mohon izin mengamalkannya dan ijazahnya
  AL-FATIHAH

 34. asalamu alaikum ..qobiltu guru…….

 35. Kepad wong dijowo pada; saya wasio budi utomo ingin silattrohmi ke rumah panjenengan mohon kirim almat rumah lengkap atau no hp,,
  karena hingga saat ini saya mengamalkan ayat tersebut belum bisa nyatu untuk di gunakan,,,? Insayak alloh secepatnya saya akan silartrohmi kerumah panjenengan,,, kirim ke imeal saya,, atau hubungi no hp saya mohon keiklasannya saya sedang membutuhkan,,, semoga alloh merahmatinya,?

 36. kresna

  Bismillahirrohmanirrohim,…
  ijin copas penjelasannya,.mudah2an bermanfaat..

 37. kesuw n mang atas infonya mudah2an manfa’at

 38. Tj Ali KSM

  Salam kenal sdr semua,, jngan lupa niat yg lurus dan selalu mohon bimbingan yg maha kuasa,

 39. riedwan

  cukup menarik n sangat menarik pembahasan asma ini. kebetulan sebelum puasa kemarin saya dapat keridho’an allah sehingga bisa langsung bertemu guru mursyid yg membuka kitab ini dan saya juga dapat langsung membacanya walau belum mengamalkanya karena satu dan lain hal.
  tapi bagi yg mau mengamalkanya, saya bisa menunjukan dimana letak rumah ahli hikmah tersebut.

 40. ahyarn

  Maaf tulisan & bacaanx salah jadi klo d amalkan tdk akan mujarab.. Sebab satu huruf salah maka arti dan maknanya meleset

 41. Judin

  Qobiltu.katanya qosam barhatihin ini bisa di gunakan untuk menambah kekuatan energi rajah ya ki.

 42. sundha

  SAMPURASUN,,,,, NUHUN DI COPI PASTE…

 43. Mahfud

  Mohon ijin Ijazah nya

 44. Ki…wong jowo, mohon alamat lkp dan no. Hpnya….saya sangat ingin bersilaturrahmi….sms alamat lkpnya ya ki….
  ini HP saya…087851213919

 45. qobiltu izin ngamalin

 46. RIDHO LANGIT

  SUBHANALLOH……

 47. adli

  ada gak ki yang boleh kembalikan khodam yang hilang..mohon penjelasan

 48. jaka gemblong

  nyimak

 49. wibiadi

  qobiltu,mohon ijasahnya

 50. waktu mulai ngamalin qosam asma barhatihin tubuh mengalami hawa panas.tapi pas kesana dah gag lagi malah kyk ada angin yg semilir gitu.

 51. Canggah Cakrabawana

  Qobiltu, kang Wong Jowo..

 52. ahmad

  Qobiltu
  terimakasih guru-guru

 53. Salamu’laikum saudara-saudaraku yg seiman..bacaan itu banyak faidahnya alhamdulilah.Bisa juga digunakan untuk pengusiran dan mengundang .adabacaan tambahan awalannya sesuai fungsi dan keinginan.aqshomokosyin mahrokhosyin selanjutnya…terima kasih berbagi ilmunya..semoga bermanfaat amien

 54. Jangan mengamalkan tanpa guru akibatnya bisa patal.

 55. Alhdulillah saya sudah ijasah

 56. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia ( 64471 )
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kepada Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazahannya dengan lengkap dan sempurna dan bisa dipergunakan di jalan ALLOOH SWT tentang pentingnya ASMA BAHARTIHIN ATAUPUN BIHARTIYAH tersebut dari Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan supaya saya berhasil dalam mengamalkan ASMA BAHARTIHIN ATAUPUN BIHARTIYAH tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Kampus Wong Alus dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Kampus Wong Alus ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWOdan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz KI JATI RAGA , KI WONG JOWO dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

 57. acep bin anan

  Qobiltu ki wong jowo ijin ngamalkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: