Daily Archives: 6 Juli 2010

BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT


Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Situasi keamanan, terutama di kota-kota besar semacam Jakarta, dewasa ini memang sangat rawan. Aksi-aksi kejahatan, dengan berbagai macam modus, bisa mengancam siapa saja, dan kapan saja. Salah satu langkah prepentif untuk pengamanan diri adalah dengan mengamalkan ritual gaib, yang insya Allah untuk perlindungan diri kita dari segala macam serangan gaib seperti sihir,tenung,teluh,guna-guna dan lain-lain sebagainya.

”BALA TENTARA 1000 (Seribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

”BALA TENTARA 3000 (Tiga Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124).

Artinya: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

”BALA TENTARA 5000 (Lima Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

”BALA TENTARA (70 Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keterangan : Amalan ini multi fungsi, bisa kita manfaatkan agar Doa kita di AMIN-kan oleh Ribuan para malaikat Allah, Caranya bacalah 4 Surat tersebut sebanyak 21 kali, lalu berdoa diawali dengan membaca Shelawat atas Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Mustajab.

NAAS /LARANGAN BULAN DAN TANGGALNYA

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Naas (larangan) Bulan & Tanggal
1. Jika bulan muharram maka Na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
2. Jika bulan shafar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 20
3. Jika bulan maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 14.
4. Jika bulan ba’da maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
5. Jika bulan jumadil awal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 11.
6. Jika bulan jumadil akhir na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 14.
7. Jika bulan rajab na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =12 dan 13.
8. jika bulan ruwah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
9. Jika bulan puasa na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =9 dan 20.
10. Jika bulan syawwal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
11. Jika bulan khidah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 2 dan 11.
12. Jika bulan besar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 6 dan 20.

Menolak Pengaruh Hari Sial atau Hari Buruk

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Setiap kali kita akan bepergian untuk mengerjakan sesuatu hal, seringkali kita mendengar tentang hari yang buruk, naga hari (nogo dino), hari naas, hari sial, hari sangar ataupun istilah istilah semacamnya. Memang ada kalanya kita tidak ambil peduli dengan segala hal semacam itu, akan tetapi apabila kita telah mengetahui tentang naas hari, maka akan lebih baik jika kita menghindarinya, atau dengan kata lain tidak melawan apa yang telah menjadi ketentuan alam.

Sebab sebagaimana telah kita ketahui bahwa alam semesta, bumi, laut atau apapun yang mempunyai sifat dinamis, maka semua itu mempunyai satu roh atau spirit yang bisa mempengaruhi roh yang lain, seperti roh kita misalnya. Untuk lebih mengenal tentang roh, anda bisa membaca artikel artikel yang telah saya tulis sebelumnya. Seperti artikel tentang Tubuh, Jiwa dan Roh.

Kembali ke masalah hari yang buruk atau sial, sebetulnya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menolak atau melebur pengaruh buruk dari naas hari tersebut, apabila memang dengan terpaksa harus bepergian meskipun tahu bahwa waktu yang kita ambil akan melawan peringatan alam. Sebab dalam dunia roh atau spiritual juga dikenal yang namanya etika, adat atau tata cara dalam versi yang tak tertulis.

Hal atau etika yang harus dilakukan untuk melebur hari sial adalah, jika harus bepergian pada hari:

Minggu
Meraba betis 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Senin
Meraba kemaluan 2 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Selasa
Meraba telapak kaki 1 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Rabu
Meraba Bahu 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Kamis
Meraba hidung 4 kali dan dalam 4 langkah pertama harus menahan napas

Jumat
Meraba ubun ubun 3 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Sabtu
Meraba dada 4 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Uang Berkah
Oleh : Zainal Riyadi (asaz84@gmail.com)

Amalannya : Robbi inni qobalta nafsan far hamha, wa in arsaltaha, an tahfazoha, bima tahfazu bihi `ibadakas sholihin

Do`a ini dibaca 3x, tatkala kita menerima uang dari hasil usaha atau dari pemberian siapapun,setelah didoakan kemudian ditiupkan kepada uang tersebut.

Insya Allah, uang yg sudah kita doakan itu akan menjadi berkah tatkala dibelanjakan lagi. tapi ingat ini bukan sekali-kali “uang balik” ini adalah “uang berkah” yang jika dibelanjakan, maka dia akan memanggil teman-temannya (uang2) secara gaib, meluncur kepada si pembaca do`a tsb. dan ingat lagi, sekali-kali bukanlah uang itu akan datang dan muncul secara tiba2, tetap saja uang datangnya itu melewati jalur dan jalan usaha, atau pergaulan / silaturrahmi.

AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN NABI KHIDIR AS

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Nabi Khidir alayhi sallam ialah seorang Nabiyulloh yang masih keturunan Nabi Nuh as, Nama asli beliau adalah Abil Abbas Balya bin Malkan bin Falekh bin Ghabir bin Saleh bin Arfasad bin Sam bin Nuh as.

Tidak ada seorang pun yang mengetahui makam Nabi Khidir, karena Allah Swt saja yang maha mengetahui yang gaib, beliau mengusai berbagai macam kunci Hikmah dan Laduniah. Karena memang sifatnya ghoib bukan berarti anda tidak bisa menemuinya. Ada 2 cara untuk bisa bertemu dengan sang Nabi Khidir ini diantaranya :

1.Bila anda ingin sekali menemui atau ditemui oleh Nabi Khidir as, maka lakukanlah amalan dibawah ini :

– Duduklah di tepi sungai atau di laut pada malam hari selama 40 (empat puluh) malam, dan setiap malam bacalah asma dibawah ini 100 (seratus) kali dengan memohon pertolongan Allah :

Yaa Lathiifan Bikholqihi, Wayaa aaliman bikholqihii, Wayaa khobiiron bikholqihi ulthuf bii.

Artinya :”Wahai Tuhan yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha waspada terhadap hamba-hambanya, Lindungilah aku.”

– Insya Allah anda akan ditemui oleh Nabi Khidir as, dan sampaikanlah keinginan anda.

– Salah satu ciri beliau ini Ibu Jarinya lunak tak bertulang, Nah, hal ini bisa anda ketahui pada saat anda berjabat tangan dengannya. Maka setiap kali anda di datangi orang saat anda munajat, ajaklah berjabat tangan.

Keterangan : Amalan ini telah di ijazahkan oleh Kyai Mahfudz Sya’roni kepada pengunjung Blog Wong Halus yang ingin mengamalkannya.

2. Cara Kedua untuk bisa bertemu/berjumpa dengan Nabi Khidir ialah dengan membaca doa dibawah ini :

Latinnya:
Bismillahil amaan al amaan, Yaa hanaanul amaan al amaan, Yaa manaan ulamaan al amaan,
Yaa dayaanulamaan al amaan, Yaa subhanul amaan al amaan, Yaa burhaanul amaan al amaan,
min fitnatiz zamaani wa jafaa il ikhwani wa syarrish syaithon wa zulmis sulthon
bi fadhlika ya rohiim ya rohman ya zul jalaali wal ikroom,Wa sallallahu ala khairi khalqi hi muhammadin wa alihi wa as haabi hii ajmaiin bi rahmatika ya arhamar rahimiin.

Tata caranya :

-Ketika anda mau tidur anda berwudhu terlebih dahulu, baca Doanya, lalu segera tidur dan jangan berbicara sedikitpun kepada siapa saja. “Jadi Langsung Tidur.”

– Posisi Tidur anda harus di posisi kanan yaitu Kepala anda di Utara dan kaki anda di selatan, seperti layaknya orang yang mau dikuburkan.

Cara bacanya :

1.Alloohumma sholli alaa sayyidina muhammad, Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11 kali.
2.Baca doa tersebut 15 kali.
3.Lalu ditutup dengan membaca shelawat lagi : Alloohumma sholli alaa sayyidinaa muhammad Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11x.

Insya Allah dalam mimpi anda akan ditemuinya.

AMALAN INGIN BERTEMU SUNAN KALIJAGA
Oleh : Zainal Riyadi (asza842gmail.com)

Amalan ini telah di ijazahkan oleh Romo Kyai Drs.Hartoyo dan guru-guru saya yaitu bila kita ingin bertemu dengan Sunan Kalijaga. Walau Kanjeng Sunan Kalijaga sudah wafat, bukan berarti tidak bisa ditemui. Jika anda ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, cobalah lakukan hal berikut ini :

1.Anda Berendam di sungai yang bening pada tengah malam sampai jam 03.00 (menjelang fajar sidiq).
2.Sambil berendam anda membaca :
– Asyhadu alla ila haillallah, Wa Asyhadu anna Muhammadarasulullah 1x
– Allohu Akbar 11x
Keduanya anda amalkan dengan menahan nafas.

3.Lakukanlah 7 (tujuh) kali ulangan, Insya Allah anda bisa bertemu dengan beliau bahkan ada kemungkinan beliau mau berkenan mengajarkan suatu ilmu.

Dan sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Sunan Kalijaga adalah wali Allah yang memiliki khodam ilmu teramat banyak, karena ia seorang wali yang hidup dan dibesarkan dari dua Kultur yaitu Kultur Jawa yang sarat akan dengan laku tirakat,dan Kultur Sufi keislaman.

Dengan kata lain yang terdapat dalam pribadi Kanjeng Sunan Kalijaga adalah dua energi tinggi dari laku batinnya sebagai orang Jawa dan laku spiritualnya sebagai penyebar Agama. Sehingga beberapa pengamat menyakini bahwa selain memiliki Karomah (langsung dari Allah SWT) Kanjeng Sunan Kalijaga juga banyak menyimpan atau memiliki ilmu Kejawen yang telah di islamkan oleh beliau.

Cara yang kedua :

Pada tengah malam, terlebih dahulu anda sudah wudhu dan mengirimkan Hadiah Al-Faatihah sekali untuk beliau, lalu anda tidur di pinggir sungai atau kali.Insya Allah makbul.

Keterangan : Ketika anda tertidur pulas di pinggir sungai atau kali, Insya Allah dia akan datang dan membangunkan anda, Jangan lupa berikanlah hormat Salam kepadanya.

Dulu ketika saya sedang meditasi dan berzikir didalam kali, saya pernah ditemui olehnya dan ia dengan tangan kanannya memeggang kepala ubun-ubun saya. Sekedar pengalaman saja buat pengunjung Wong Halus.
Semoga semua amalan yang saya sertakan kedalam Blog Wong Halus ini bisa bermanfaat bagi anda. Terima Kasih. @@@

BALASAN BAGI YANG MENINGGALKAN SHOLAT”

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Di Riwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab yang masuk kedalam mesjid dengan menangis. Apabila Rasulullah S.A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, “Wahai orang muda kenapa kamu menangis?” Maka berkata orang muda itu, “Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya.”

Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.a mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, “Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam.”

Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, “Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?” Berkata orang muda itu, “Sebenarnya ayahku ini tidak mau untuk mengerjakan sholat.”

Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, “Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam.”

Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka mencoba membunuh ular itu. Apabila mereka mencoba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, “Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah, mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya sehingga sampai hari kiamat.

Lalu para sahabat bertanya, “Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?”

Berkata ular: “Dia telah melakukan tiga kesalahan, di antaranya.”

Apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sembahyang berjamaah.
Dia tidak mau keluarkan zakat hartanya,Dia tidak mau mendengar nasehat para ulama.
Maka inilah balasannya!”

10 ORANG YANG SHOLATNYA TIDAK DITERIMA ALLAH SWT

Pada kali ini saya akan memberikan suatu hikmah kepada pengunjung Wong Halus mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran yang berarti dalam beribadah kepada Allah SWT.

10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

1.Orang lelaki yang shalat sendirian tanpa membaca sesuatu.
2.Orang lelaki yang mengerjakan shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
3.Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.
4.Orang lelaki yang melarikan diri.
5.Orang lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya (Taubat).
6.Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.
7.Orang perempuan yang mengerjakan shalat tanpa memakai tudung.
8.Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.
9.Orang-orang yang suka makan riba.
10.Orang yang shalatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar.

AZAB MENINGGALKAN SHALAT

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda : “Barangsiapa yang mengabaikan shalat secara berjamaah maka Allah S.W.T akan mengenakan 12 tindakan yang berbahaya ke atasnya. Tiga darinya akan diberikan semasa di dunia antaranya :

1.Allah S.W.T akan menghilangkan berkat dari usahanya dan begitu juga terhadap rezekinya.
2.Allah S.W.T mencabut nur orang-orang mukmin daripadanya.
3.Dia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman.

Tiga macam bahaya adalah ketika dia hendak mati, antaranya :
1.Ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan yang sangat haus walaupun ia telah meminum seluruh air laut.
2.Dia akan merasa yang amat pedih ketika ruh dicabut keluar.
3.Dia akan dirisaukan akan hilang imannya.

Tiga macam bahaya yang akan dihadapinya ketika berada di dalam kubur, antaranya :
1.Dia akan merasa susah terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang sangat mengerikan.

2.Kuburnya akan menjadi cukup gelap.
3.Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang rusuknya berkumpul (seperti jari bertemu jari).

Tiga lagi azab nanti di hari kiamat, antaranya :

1.Hisab ke atasanya menjadi sangat berat.
2.Allah S.W.T sangat murka kepadanya.
3.Allah S.W.T akan menyiksanya dengan api neraka.

Khasiat shalawat Kepada Nabi SAW
Oleh : Zainal Riyadi

Rasulullah S.A.W telah bersabda bahwa, “Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail A.S. telah berkata kepadaku.”

Berkata Jibril A.S. : “Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar.”

Berkata pula Mikail A.S. : “Mereka yang berselawat ke atas kamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu.”

Berkata pula Israfil A.S. : “Mereka yang bersalawat kepadamu akan aku sujud kepada Allah S.W.T dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah S.W.T mengampuni orang itu.”

Malaikat Izrail A.S pula berkata : “Bagi mereka yang berselawat ke atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi.”

Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah S.A.W.? Para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat ke atas Rasulullah S.A.W.

Dengan kisah yang dikemukakan ini, kami harap para pembaca tidak akan melepaskan peluang untuk berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah, Rasul dan para malaikat.

Kelebihan Puasa 10 Muharam
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda : ” Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah S.A.W yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka.”

Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : ”Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?”. Maka berkata Rasulullah S.A.W : ” Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s pada hari Asyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura “.

Tujuh Macam Pahala Yang akan Mendapat Berkah Setelah Mati
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya.

1.Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi mesjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadah di dalamnya.
2.Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya.
3.Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya.
4.Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.
5.Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.
6.Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.
7.Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ia selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar baginya yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur’an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : “Apabila telah mati anak Adam itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam :

1.Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)
2.Ilmu yang berguna dan diamalkan.
3.Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya.

Telah diceritakan bahawa Allah S.W.T telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad s.a.w agar menjawab segala pertanyaan yang baginda tanyakan padanya. Pada suatu hari Iblis pun datang kepada baginda dengan menyerupai orang tua yang baik lagi bersih, sedang ditangannya memegang tongkat.

Bertanya Rasulullah s.a.w, “Siapakah kamu ini ?” Orang tua itu menjawab, “Aku adalah iblis.”

“Apa maksud kamu datang berjumpa aku ?”

Orang tua itu menjawab, “Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanyakan kepadaku.”

Baginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya, “Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umat-umatku ?” Iblis menjawab, “Lima belas.”

Diantaranya :
1.Engkau sendiri hai Muhammad.
2.Imam dan pemimpin yang adil.
3.Orang kaya yang merendah diri.
4.Pedagang yang jujur dan amanah.
5.Orang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk.
6.Orang Mukmin yang memberi nasihat.
7.Orang yang Mukmin yang berkasih-sayang.
8.Orang yang tetap dan cepat bertaubat.
9.Orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram.
10.Orang Mukmin yang selalu dalam keadaan suci.
11.Orang Mukmin yang banyak bersedekah dan berderma.
12.Orang Mukmin yang baik budi dan akhlaknya.
13.Orang Mukmin yang bermanfaat kepada orang.
14.Orang yang hafal al-Qur’an serta selalu membacanya.
15.Orang yang berdiri melakukan solat di waktu malam sedang orang-orang lain semuanya tidur.

Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, “Berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku ?” Jawab iblis, “Sepuluh golongan” :

1.Hakim yang tidak adil.
2.Orang kaya yang sombong.
3.Pedagang yang khianat.
4.Orang pemabuk/peminum arak.
5.Orang yang memutuskan tali persaudaraan.
6.Pemilik harta riba.
7.Pemakan harta anak yatim.
8.Orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat/sering meninggalkan sholat.

9.Orang yang enggan memberikan zakat.
10.Orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah.

Mereka semua itu adalah sahabat-sahabatku yang setia.” Itulah di antara perbualan Nabi dan iblis. Sudah sepatutnya kita maklum bahwa sesungguhnya Iblis itu adalah musuh Allah dan manusia. Dari itu hendaklah kita selalu berhati-hati jangan sampai kita menjadi kawan iblis, karena barang siapa yang menjadi kawan iblis artinya menjadi musuh Allah. Demikianlah sebaliknya, barang siapa yang menjadi musuh iblis bererti menjadi kawan kekasih Allah.

Mudah-mudahan para pengujung Blog Wong Halus dapat mengambil hikmah didalam riwayat Nabi Muhammad SAW ini. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 59 Komentar

BERBAGI KEILMUAN HIKMAH ISLAMI


Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Bismillaahirrohmanirrohim, Assalaamu’alaikum Wr,Wb.

Salam sejahtera bagi semua pengunjung Blog WongAlus, dan pada kali ini ijinkan saya mengijzahkan berbagi amalan yang saya miliki dan telah di Ijazahkan oleh guru saya yang termasuk murid Sunan Kalijaga dan Nabi Khidir as untuk kemaslahatan umat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anda anda. Amiin..
Perhatian!!

Janganlah kita bersikap sombong dan takabur, sebab segala ilmu yang kita miliki di dunia ini hanya Setetes Ilmu ALLAH Swt. Bila anda melanggarnya maka otomatis ilmu yang anda miliki akan menipis sedikit demi sedikit.

Pesan saya:

Jika engkau menginginkan dunia capailah dengan ilmu, Jika engkau menginginkan akhirat capailah dengan ilmu juga, Hanya orang yang mau belajarlah Derajatnya akan di Tinggikan dan di Muliakan Allah Swt.Sertailah dengan Niat ikhlas dan Sikap yang terpuji, Insya Allah.. ilmu yang anda miliki akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amiin.

Dalam proses mengamalkan suatu ilmu apa saja haruslah di iringi sikap sabar dan tawakal, Jangan berhenti sebelum terbukti, Jangan putus asa sebelum terasa, Sesungguh Allah beserta orang-orang yang istiqomah dalam ibadah.

“ILMU TEGUH IMAN”

Bismillaahirrohmaanirrohim, Shallallaahu alaa muhammad,Alloohumma robbana Ya Hayyu Ya Qoyyum,Ya Bathiinu,Ya Robbal aalamiin, Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim,Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshooro wahuwal lathiiful khobiir, Fain tawallaw faqul hasbiyalloohu laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wahuwa robbul arsyil azhiim, Walaa haula walaa quwwata illa billaahil aliyyil azhiim.

Artinya: Dengan nama Alloh yang maha pengasih lagi maha penyayang.Semoga Alloh melimpahkan rahmat dan keagungan atas Nabi muhammad,Wahai Alloh,Wahai Tuhanku,Yang Maha hidup,Yang Maha berdiri sendiri,Yang Maha tak kelihatan dzatNya, Wahai Tuhan semesta Alam,Dialah Alloh Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia,Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata,Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui, Jika mereka berpaling (dari keimanan),maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku: tidak ada Tuhan selain Dia,Hanya kepadaNya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”.Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Alloh yang maha Luhur lagi Maha Agung.

Beberapa Khasiatnya :

ini suatu amalan yang memang multi fungsi dan baik sekali di amalkan diantaranya :

Membuka mata batin/ indera ke-enam anda secara baik.
Mempunyai Daya pengasihan yang luar biasa hebatnya.
Otomatis bila anda dalam keadaan bahaya terdesak akan di Ribuan Malaikat Allah yang akan membantu.
Melipat Bumi yaitu berjalan secepat kilat.
Untuk memohon segala Hajat atau keperluan apa saja kepada Allah.
Ditakuti bangsa Halus Jin, Syetan, Kuntilanak dan Genderuwo, karena Aura pengamalnya bersinar terang yang membuat ia tak sanggup untuk mendekati kita.
Terawangan untuk melihat keghoiban atau melihat orang yang jauh.
Rezeki akan lancar dan tak di sangka-sangka dari segala arah.
dan masih banyak lagi dan hanya Allah-lah yang maha mengetahui segalanya.

Tata cara mengamalkannya :

1.Tanpa puasa yaitu selama 40 hari anda harus shalat secara berjamaah baik di Masjid ataupun dirumah. Bila anda shalat berjamaah dirumah minimal 2 orang dan harus dijalani tanpa putus-putus, Bila putus harus mengulang dari awal lagi.

2.Setiap selesai shalat fardhu amalan ini dibaca 21x dan Shalat Hajat 313x secara istiqomah.

3.Sebelum membaca amalan dahului dengan Tawassul seperti ini:

1.Illahi Anta Maqsudi Waridhoka Matlubi atini Mahabbataka Wa Makrifataka. Laa Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyul Azhiim. Al-Faatihah (1x).

2.Liridho lillahi ta’alla Wa’alaa Niyyati (Sebut ilmu yang ingin diamalkan) Lillahi Ta’alla Al-Faatihah… (1x).

3.Ilaa Hadroti Rasuulullaah Sayyidinaa Wa Maulaanaa Nabiyyil Musthafaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam, Al – Faatihah …… (1x).

4. Asyhadu Allaa Illaaha Illallaah, Wa Asyhadu Annaa Muhammadar Rasuulullaah (3 x).

5. Allaahumma Shalli Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wa ’Alaa Alii Alaa Sayyidinaa Muhammad…. (11x).

6.Wa Ilaa Hadhroti Malaa’ikati Jibril, Wa’Mikail, Wa’Isrofil, Wa’Izroil,,Wa Hamalatil Arsy,Wal Hafadzoh,Wal Karrubiyyin Wal Malaa’ikatil Muqorrobin wa Qorribin Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah…. (1x)

7.Wa Ilaa Hadhroti Arba’atil Khulafaa’ir Roosyidiin sayyidinaa Abii bakrin wa Umaro wa Utsmaana wa Aliyi Rodhiyallaahu Anhu, Wa Ilaa baqiyyatish shohaabati ajma’iina Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah…. (1x)

8.Wa Khushushon Ilaa Hadhroti Nabiyyi Khidir Abil Abbas Balyan Ibnu Mulkan Alayhi Salam….. Al-Faatihah (1x)

9. Wa Khushushon Ilaa Hadroti Sulthonul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani Al-Baghdadi Radhiyallaahu Anhu, Al – Faatihah …… (3x).

10.Wa Ilaa Hadroti Wali Qutub Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili Radhiyallaahu Anhu, Al-Faatihah (3x).

11. Wa Ilaa Hadroti Jamii’i Waliyullooh minal awal ilal akhir Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah.. (1x).

12.Wa Ilaa Hadhroti Wali Songo : Raden Ahmad Ali Rahmatulloh Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Syekh Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri, Raden Qosim Sunan Drajat, Raden Maqdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Said Sunan Kali Jaga, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Ja’far Shodiq Sunan Kudus, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah (1x)

13.Wa Ilaa Hadhroti Ummi Wa Abii, Wa Ilaa Jamii’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati Al-ahya’i minhum wal amwat Syai’u Lillahi Lahumul Al-Faatihah (1x)

14.Wa Khushushon Ilaa Hadhroti Shokhibul Ijzaah (Zainal Riyadi) Al-Faatihah (1x).

15.Wa Khushushon Ilaa Ruuhi Wajasadi Shokhibul Hajat (Nama anda dan ibu kandung) Wal Qorini Al-Faatihah (1x).

16.Wa Khushushon Ilaa Haajatii (Hamba mohon diberikan mu’jizat dan karomah serta ma’uunahNya ilmu Teguh Iman) Lillaahi Ta’aala, Al-Faatihah (1x).

17. Lalu anda baca Al-Faatihah untuk pemegang semua kunci Ilmu Hikmah dibawah:

Bimu’jizati Sayyidina Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x
Wabibarokati Sayyidina Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x
Wa ilaa ruuhi Nabiyyi Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x

18.Kemudian Berdoa kepada Allah :

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Allaahumma innii Atawassalu Anisy Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani Wa’Anisy-Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili Bihizbil Ghoutisyahika Wabikaroomatiha Wassalaamatiha Wal’aafiyatiha, Wabihurmati Jamaalikal Baaqii Wawajhikal A’zhomi Wabihurmati Nabiyyinaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam Antaqdhiya Haajatii (sebut ilmu yang diamalkan).

19.Baca Asma pembuka dan penutup Wadag ilmu gaib. (agar wadag anda terbuka).
-Asyhadu alla ila haillallah, Wa Asyhadu anna Muhammadarasulullah 3x (Tahan Nafas) -Allahuma sholi ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayidina Muhammad 3x (Tahan Nafas) -Astagfirullahil Adzim, alladzi lailaha ilallah Huwal Hayyul Qayyum Wa-atubu Ilaih 3x (Tahan Nafas) -Ya Qayyum 3x (Tahan Nafas) -Yaa Fattahu 3x (Tahan Nafas) -Allahu Akbar 3x (Tahan Nafas) -Laa haula Walaa Quwwata Ilaa Billahil Aliyyil Azhiim 3x(Tahan Nafas) Setelah dibuka Wirid Amalannya yang diamalkankan : Misalnya: Ilmu Teguh Iman lalu ditutup kembali dengan asma diatas, biar wiridnya tidak memuai / kemana-mana dan kalau bisa juga dikunci.

ILMU PEMBUKA PINTU KHASAF

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Khasaf merupakan tabir antara yang tampak dengan yang tak tampak. Seandainya tabir ini telah terbuka, maka akan terlihatlah segala yang tersembunyi. Pintu Khasaf merupakan pintu penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar akan menuntun orang untuk memahami alam yang ada diluar dirinya seperti alam gaib yang menyimpan begitu banyak misteri yang hanya dengan ilmu Allah SWT sajalah yang akan terbuka rahasianya.

Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan diberi kemudahan untuk merasakan, membaca dan melihat segala sesuatu yang akan terjadi ataupun berada jauh diluar kemampuan indera fisiknya. Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan terbuka pula indera Keenam ataupun Mata Ketiganya. Bila kita telaah lebih jauh, sebenarnya Pintu Khasaf merupakan pintu yang diperuntukan bagi orang yang berhati suci dimana batas antara hamba dan khalik sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kesucian hati menjadi mutlak sebelum membuka Pintu Khasaf.

Pembukaan Pintu Khasaf dapat dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya dengan cara yang relative aman namun tetap efektif, yaitu dengan mengamalkan doa atau ayat suci Al-Quran tertentu dengan jumlah dan tata cara tertentu. Tata cara yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan keyakinan yang akan menstimulasi organ-organ tertentu dari sifat fisik dan kimia tubuh manusia sehingga memiliki frekwensiyang memungkinkannya untuk mendeteksi hal-hal diluar indera. Tentu saja, ini semua tidak terlepas dari ijin dan ridho Allah SWT sebagai pemilik suatu ilmu.

Ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membuka Pintu Khasaf. Pertama adalah niat dan kesungguhan. Niat menjadi penting artinya mengingat segala sesuatu sangat tergantung kepada niat kita. Niat yang kuat akan menghasilkan energi terfokus, sebaliknya niat yang lemah hanya akan menyebabkan energi terpecah.

Sedangkan yang kedua adalah besar kecilnya potensi batin yang dimiliki seseorang turut pula mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini. Potensi batin terkadang sangat terkait dengan kesinambungan rohani kedua orang tua, keinginan untuk meluruskan hati dan pemahaman yang sempurna akan segala sesuatu yang bersifat hakiki. Kesungguhan dalam mengasah batin, turut pula menetukan besar kecilnya potensi batin seseorang.

Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan memiliki begitu banyak kelebihan. Diantaranya akan mampu membaca apa yang telah, sedang dan akan terjadi, mampu melakukan teropong gaib dari jarak yang tak terbatas, mampu membaca isi hati orang lain, mengukur ilmu lawan, menangkap getar-getar dari alam gaib, melihat mahluk dari dimensi lain dan sebagainya yang bermuara pada ketajaman Alam Bawah Sadar. Semua orang sakti mengandalkan intuisi semacam ini untuk menunjang kesaktiannya.

Dalam menguasai ilmu ini tidak perlu melakukan puasa atau ritual ditempat-tempat angker. Cara inipun tidak menggunakan bantuan jin, namun murni memohon kemurahan Allah SWT. Yang berat dalam menempuh cara ini hanyalah kesanggupan untuk menahan nafas selama mungkin. Semakin lama kita mampu menahan nafas, menunjukan kalau kita semakin mampu melawan nafsu dan dan mengendalikan diri. Demikian sebaliknya Apabila kita belum mampu menahan nafas menurut yang semestinya, kita harus melatihnya setahap demi setahap sampai kita mampu membaca semua bacaan dalam satu tahanan nafas.

Berikut ini akan dikemukakan bagaimana cara membuka Pintu Khasaf dengan menggunakan Ayat suci Al-Quran.

Tata cara membuka Pintu Khasaf :

Setiap selesai Sholat Maghrib dan ketika hendak tidur, bacalah:
Surat Al-Fatihah 1x
Surat Al-Ikhlas 1x
Surat Al-Falaq 1x
Surat An-Naas 1x
Ayat Kursi 1x
Walau Anna Qur’aanaan Suyyirat Bihil Jibaalu Aw Quththi’at Bihil Ardhu Aw Kullima Bihil Mautaa Bal Lillahil Amru Jamii’aa, La haula wala quwwata illa billahi’aliyyil’adziim. 1x

Semua bacaan diatas harus dibaca dalam satu satu tahanan nafas sambil dalam hati memohon kemurahan Allah SWT untuk membuka Pintu Khasaf.

Bila memang belum sanggup membaca bacaan di atas dalam satu nafas, cobalah pada tiga hari pertama mengamalkan bacaan 1 sampai 3 dalam satu tahanan nafas. Tiga hari berikutnya mengamalkan bacaan 1 sampai 4 dalam satu tahanan nafas. Tiga hari berikutnya mengamalkan bacaan 1 sampai 6 dalam satu tahanan nafas dan setelah itu mengamalkan keenam bacaan diatas dalam satu tahanan nafas.

AMALAN AGAR MEMPUNYAI AURA TUBUH YANG BERSINAR

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com) Bila anda menginginkan Aura tubuh dan Wajah anda bersinar sehingga banyak orang yang memandang anda, cobalah amalan ini.

Bacalah Doa ini setiap kali anda mandi,bercuci muka, dan menyisir rambut, agar doa ini meresap kedalam tubuh,maka caranya lebih tepat dengan mandi Junub atau Mandi Hadas Besar
Caranya : Niatlah dalam hati anda hendak mandi besar, kemudian ambil nafas sedalam mungkin dan tahanlah sambil menyiramkan air di kepala bacalah doa tersebut 1x lalu guyurkan air ke kepala hingga sekujur badan, demikian lakukan hal tersebut sebanyak 7x.
Doanya :

Bismillahirahmanirahim
Robbana at-mimlana nurrona waghfirlana innaka ala kulli syai’in qadir Artinya : “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qs.At-Tahrim :8).

Categories: ILMU HIKMAH ISLAMI | 220 Komentar

PARTISIPASI KI UMAR JOGJA UNTUK KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS DALAM ACARA SILATURAHIM


Rasa Sejati rasa.sejati@yahoo.com

Assalamu alaikum wrwb, Alhamdulillahi rabbil alamiin, Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para pengikutnya. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kita semua.

Salam persaudaraan untuk kampus wongalus dari kami keluarga besar Rasa Sejati di Jogjakarta. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca di blog kampus wongalus akan diadakannya acara Gathering yang rencananya akan dilaksanakan di Pantai Parang Kusumo Jogjakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, jika diperkenankan kami ingin turut berpartisipasi dengan:

Menyediakan Minuman dan Snack sebanyak 100 kotak.

Makan malam untuk 100 peserta.

Kenang-kenangan berupa Serban dari Ki UmarJogja, InsyaAllah bermanfaat untuk Pagar diri ghaib (keselamatan), menumbuhkan aura Kewibawaan dan Pengasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sesepuh semua di kampus wongalus, hanya sekedar berbagi kenang-kenangan bagi 20 peserta yang berminat saja.

Demikian partisipasi kami dalam acara ini. Jika disetujui mohon memberikan konfirmasi dengan membalas email ini. Mohon saling koordinasi, khususnya jumlah peserta yang hadir. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan demi suksesnya acara ini.

Nuwun,

ttd,

Ki UmarJogja

Categories: >SILATURAHIM NASIONAL KWA 2010 | 81 Komentar

ASMA SURYANI: INI RAJAHNYA


A Setiawan
ijazahkubro@gmail.com

BAGI PARA SEDULUR YANG INGIN MENGAMALKAN ASMA SURYANI DAN MEMBUTUHKAN RAJAHNYA, SILAHKAN MENGCOPI PASTE GAMBAR RAJAH BERIKUT INI DAN KEMUDIAN SILAHKAN DI PRINT. MATUR NUWUN KAGEM MAS A. SETIAWAN YANG TELAH BERKENAN MENGIRIMKAN RAJAH ASMA SURYANI VIA EMAIL KE SAYA. SEMOGA AMAL IBADAH PANJENENGAN DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.  (WONGALUS)

Categories: ASMA SURYANI | 64 Komentar

ILMU MADANI KAWERUH


Ki. Aji Setiawan
ijazahkubro@gmail.com

Ini ijazah dari saya namanya ilmu MADANI KAWERUH, memiliki ilmu ini ibaratnya memiliki semua ilmu, karena pada intinya mirip asma sabdo, bisa digunakan untuk membuat wadah ilmu dalam diri kita, tinggal tergantung niatnya…bisa untuk membuka tenaga dalam, menyamai ilmu musuh, jadi musuh bisa terbang kitapun insya Allah juga bisa dll,

Bisa untuk mengambil pusaka dengan cara amalan ini digunakan untuk uluk salamnya, wiridnya terserah pakai amalan apun bisa, Nurbuat, Yasin, Waqiah, Kulhu dll (insya Allah akan saya Ijazahkan nanti ASMA SINGO BARONG untuk sedot pusakanya, ilmu ini juga bisa untuk penyerta ilmu/amalan lain yang tidak bisa jalan, kurang terasa kasiatnya..

ini adalah dasar amalan yang harus dijalankan di SPKM sedangkan untuk merasakan lebih cepatnya masuknya khodam ilmu menggunakan ASMA KONTAK AL JABAR atau bisa dengan ASMA AL MADAD, tapi jalankan ini dulu untuk selanjutnya akan dibabar pelan-pelan..amalan ini fleksibel saya diijazahi oleh 3 orang Guru Yaitu alm Mbah Abdul Karim, alm Mbah Abdul Salam dan Mbah Yon yang kesemuanya berakar dari Mbah Wali Dimyati dan Mbah Raden Sunandar Cirebon (makamnya didaerah surabaya yang terkenal dengan makam yang selalu mengeluarkan cahaya) dan disurabaya ada juga SPKM (Surabaya Pencak Kordo Manyuro) dibawah asuhan Abah Mi’un…

inti dari amalan ini harus dicoba disetiap saat biar akrab, rasakan efeknya walau hanya sedikit untuk mendidik hati bagaimana merasakan sebuah keberhasilan, tidak usah berharap yang ekstrim-ekstrim, yang keajaiban kecil lebih bermakna daripada mengharapkan keajaiban besar namun tidak pernah kita rasakan keberadaanya..semoga bermanfaat

MANTRANYA : BISMILLAHIRROHMANIROHIM.. SIRI ROSO NIRO – LUNGGUH IRO – ROH IDOFI PANUTAN IRO KANJENG NABI SULAIMAN KANG DEN NGISAK-AKE AKU MAIN SILAT 100% CIMANDE LAN TENAGA DALAM, AKU ISO MAIN SILAT LAN TENAGA DALAM SAKING KERSANING ALLAH LAILAHA ILALLAH MUHAMMADARASULULLAH

KATA KATA KANG DEN…………………………BISA DIISI SESUAI KEINGINAN KITA : NGISAKAKE AKU MAIN SILAT 100% CIMANDE LAN TENAGA DALAM

AKU ISI……………………………………………DIISI SAMA PERSIS DENGAN NIAT DIATAS

tidak ada puasa, tirakatnya melek sehari semalam, malamnya dibaca seikhlasnya, misal 11x ditempat terbuka tapi harus diperbanyak dzikir ismu dzatnya (dzikir Allah…Allah…) ya paling tidak 5000 -11 ribu untuk pembersihan diri di titik2 lathoif kita , inti dzikir adalah ingat Allah, me-non aktifkan mind sejenak dari hiruk pikuk dunia…jika kita benar – benar ingat, Insya Allah masuknya ilmu ini bisa kita rasakan untuk tawasulannya sama dengan Asma Suryani. @@@

Categories: ILMU MADANI KAWERUH | 88 Komentar

AMALAN AGAR MUKA BERSERI


rama cinta

amalan ini untuk sedulur semua yg mau mengamalkanya, untuk laki-laki
maupun perempuan, biar terlihat ganteng/cantik di pandang lawan
jenisnya.

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim holakod dunya minan nuuri walakho adama wa’tini
cahaya nur muhammad.

“CARA PENGAMALAN’NYA”
amalanya di baca 21x atau lebih, setiap selesai shalat fardu 5 waktu.

“AMALAN AGAR SELURUH TUBUH BERSINAR”

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim robbana at’mimlana nurrona waghfirlana innaka
ala kulli syai’in qadir.

“CARA MENGAMALKAN’NYA”
baca doa ini 3x tahan nafas, setiap anda akan mandi, bercuci muka, dan
menyisir. Untuk cara mengamalkan di sa’at anda mau mandi, anda baca
amalanya sambil di barengin dengan mengguyur seluruh tubuh dengan air,
begitu juga dengan mencuci muka dan menyisir. RITUAL DI LAKUKAN SAMPAI
BERHASI.

“AMALAN AGAR TANGAN TIDAK PERNAH SEPI DARI UANG”

ini adalah amalan rahasia para kiayi agar uang tiada habis-habisnya
selalu menjumpai kita, selalu ada saja rejeki yg tidak terguga
menjumpai kita, INTINYA ingsya allah jika anda mengamalkan amalan ini
setiap tahunya anda tidak akan pernah kehabisan uang.

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim muhammadun rosulullahi shollallahu alaihi
wassalam, ahmadur rosulillahi shollallahu alaihi wassalam.

“CARA MENGAMALKAN’NYA”
amalanya di baca pada malam jumat terakir di bulan rajab, dan amalanya
di baca 35x. @@@

Categories: AMALAN AGAR MUKA BERSERI | 539 Komentar