BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT


Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Situasi keamanan, terutama di kota-kota besar semacam Jakarta, dewasa ini memang sangat rawan. Aksi-aksi kejahatan, dengan berbagai macam modus, bisa mengancam siapa saja, dan kapan saja. Salah satu langkah prepentif untuk pengamanan diri adalah dengan mengamalkan ritual gaib, yang insya Allah untuk perlindungan diri kita dari segala macam serangan gaib seperti sihir,tenung,teluh,guna-guna dan lain-lain sebagainya.

”BALA TENTARA 1000 (Seribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

”BALA TENTARA 3000 (Tiga Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124).

Artinya: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

”BALA TENTARA 5000 (Lima Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

”BALA TENTARA (70 Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keterangan : Amalan ini multi fungsi, bisa kita manfaatkan agar Doa kita di AMIN-kan oleh Ribuan para malaikat Allah, Caranya bacalah 4 Surat tersebut sebanyak 21 kali, lalu berdoa diawali dengan membaca Shelawat atas Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Mustajab.

NAAS /LARANGAN BULAN DAN TANGGALNYA

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Naas (larangan) Bulan & Tanggal
1. Jika bulan muharram maka Na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
2. Jika bulan shafar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 20
3. Jika bulan maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 14.
4. Jika bulan ba’da maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
5. Jika bulan jumadil awal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 11.
6. Jika bulan jumadil akhir na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 14.
7. Jika bulan rajab na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =12 dan 13.
8. jika bulan ruwah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
9. Jika bulan puasa na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =9 dan 20.
10. Jika bulan syawwal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
11. Jika bulan khidah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 2 dan 11.
12. Jika bulan besar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 6 dan 20.

Menolak Pengaruh Hari Sial atau Hari Buruk

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Setiap kali kita akan bepergian untuk mengerjakan sesuatu hal, seringkali kita mendengar tentang hari yang buruk, naga hari (nogo dino), hari naas, hari sial, hari sangar ataupun istilah istilah semacamnya. Memang ada kalanya kita tidak ambil peduli dengan segala hal semacam itu, akan tetapi apabila kita telah mengetahui tentang naas hari, maka akan lebih baik jika kita menghindarinya, atau dengan kata lain tidak melawan apa yang telah menjadi ketentuan alam.

Sebab sebagaimana telah kita ketahui bahwa alam semesta, bumi, laut atau apapun yang mempunyai sifat dinamis, maka semua itu mempunyai satu roh atau spirit yang bisa mempengaruhi roh yang lain, seperti roh kita misalnya. Untuk lebih mengenal tentang roh, anda bisa membaca artikel artikel yang telah saya tulis sebelumnya. Seperti artikel tentang Tubuh, Jiwa dan Roh.

Kembali ke masalah hari yang buruk atau sial, sebetulnya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menolak atau melebur pengaruh buruk dari naas hari tersebut, apabila memang dengan terpaksa harus bepergian meskipun tahu bahwa waktu yang kita ambil akan melawan peringatan alam. Sebab dalam dunia roh atau spiritual juga dikenal yang namanya etika, adat atau tata cara dalam versi yang tak tertulis.

Hal atau etika yang harus dilakukan untuk melebur hari sial adalah, jika harus bepergian pada hari:

Minggu
Meraba betis 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Senin
Meraba kemaluan 2 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Selasa
Meraba telapak kaki 1 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Rabu
Meraba Bahu 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Kamis
Meraba hidung 4 kali dan dalam 4 langkah pertama harus menahan napas

Jumat
Meraba ubun ubun 3 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Sabtu
Meraba dada 4 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Uang Berkah
Oleh : Zainal Riyadi (asaz84@gmail.com)

Amalannya : Robbi inni qobalta nafsan far hamha, wa in arsaltaha, an tahfazoha, bima tahfazu bihi `ibadakas sholihin

Do`a ini dibaca 3x, tatkala kita menerima uang dari hasil usaha atau dari pemberian siapapun,setelah didoakan kemudian ditiupkan kepada uang tersebut.

Insya Allah, uang yg sudah kita doakan itu akan menjadi berkah tatkala dibelanjakan lagi. tapi ingat ini bukan sekali-kali “uang balik” ini adalah “uang berkah” yang jika dibelanjakan, maka dia akan memanggil teman-temannya (uang2) secara gaib, meluncur kepada si pembaca do`a tsb. dan ingat lagi, sekali-kali bukanlah uang itu akan datang dan muncul secara tiba2, tetap saja uang datangnya itu melewati jalur dan jalan usaha, atau pergaulan / silaturrahmi.

AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN NABI KHIDIR AS

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Nabi Khidir alayhi sallam ialah seorang Nabiyulloh yang masih keturunan Nabi Nuh as, Nama asli beliau adalah Abil Abbas Balya bin Malkan bin Falekh bin Ghabir bin Saleh bin Arfasad bin Sam bin Nuh as.

Tidak ada seorang pun yang mengetahui makam Nabi Khidir, karena Allah Swt saja yang maha mengetahui yang gaib, beliau mengusai berbagai macam kunci Hikmah dan Laduniah. Karena memang sifatnya ghoib bukan berarti anda tidak bisa menemuinya. Ada 2 cara untuk bisa bertemu dengan sang Nabi Khidir ini diantaranya :

1.Bila anda ingin sekali menemui atau ditemui oleh Nabi Khidir as, maka lakukanlah amalan dibawah ini :

– Duduklah di tepi sungai atau di laut pada malam hari selama 40 (empat puluh) malam, dan setiap malam bacalah asma dibawah ini 100 (seratus) kali dengan memohon pertolongan Allah :

Yaa Lathiifan Bikholqihi, Wayaa aaliman bikholqihii, Wayaa khobiiron bikholqihi ulthuf bii.

Artinya :”Wahai Tuhan yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha waspada terhadap hamba-hambanya, Lindungilah aku.”

– Insya Allah anda akan ditemui oleh Nabi Khidir as, dan sampaikanlah keinginan anda.

– Salah satu ciri beliau ini Ibu Jarinya lunak tak bertulang, Nah, hal ini bisa anda ketahui pada saat anda berjabat tangan dengannya. Maka setiap kali anda di datangi orang saat anda munajat, ajaklah berjabat tangan.

Keterangan : Amalan ini telah di ijazahkan oleh Kyai Mahfudz Sya’roni kepada pengunjung Blog Wong Halus yang ingin mengamalkannya.

2. Cara Kedua untuk bisa bertemu/berjumpa dengan Nabi Khidir ialah dengan membaca doa dibawah ini :

Latinnya:
Bismillahil amaan al amaan, Yaa hanaanul amaan al amaan, Yaa manaan ulamaan al amaan,
Yaa dayaanulamaan al amaan, Yaa subhanul amaan al amaan, Yaa burhaanul amaan al amaan,
min fitnatiz zamaani wa jafaa il ikhwani wa syarrish syaithon wa zulmis sulthon
bi fadhlika ya rohiim ya rohman ya zul jalaali wal ikroom,Wa sallallahu ala khairi khalqi hi muhammadin wa alihi wa as haabi hii ajmaiin bi rahmatika ya arhamar rahimiin.

Tata caranya :

-Ketika anda mau tidur anda berwudhu terlebih dahulu, baca Doanya, lalu segera tidur dan jangan berbicara sedikitpun kepada siapa saja. “Jadi Langsung Tidur.”

– Posisi Tidur anda harus di posisi kanan yaitu Kepala anda di Utara dan kaki anda di selatan, seperti layaknya orang yang mau dikuburkan.

Cara bacanya :

1.Alloohumma sholli alaa sayyidina muhammad, Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11 kali.
2.Baca doa tersebut 15 kali.
3.Lalu ditutup dengan membaca shelawat lagi : Alloohumma sholli alaa sayyidinaa muhammad Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11x.

Insya Allah dalam mimpi anda akan ditemuinya.

AMALAN INGIN BERTEMU SUNAN KALIJAGA
Oleh : Zainal Riyadi (asza842gmail.com)

Amalan ini telah di ijazahkan oleh Romo Kyai Drs.Hartoyo dan guru-guru saya yaitu bila kita ingin bertemu dengan Sunan Kalijaga. Walau Kanjeng Sunan Kalijaga sudah wafat, bukan berarti tidak bisa ditemui. Jika anda ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, cobalah lakukan hal berikut ini :

1.Anda Berendam di sungai yang bening pada tengah malam sampai jam 03.00 (menjelang fajar sidiq).
2.Sambil berendam anda membaca :
– Asyhadu alla ila haillallah, Wa Asyhadu anna Muhammadarasulullah 1x
– Allohu Akbar 11x
Keduanya anda amalkan dengan menahan nafas.

3.Lakukanlah 7 (tujuh) kali ulangan, Insya Allah anda bisa bertemu dengan beliau bahkan ada kemungkinan beliau mau berkenan mengajarkan suatu ilmu.

Dan sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Sunan Kalijaga adalah wali Allah yang memiliki khodam ilmu teramat banyak, karena ia seorang wali yang hidup dan dibesarkan dari dua Kultur yaitu Kultur Jawa yang sarat akan dengan laku tirakat,dan Kultur Sufi keislaman.

Dengan kata lain yang terdapat dalam pribadi Kanjeng Sunan Kalijaga adalah dua energi tinggi dari laku batinnya sebagai orang Jawa dan laku spiritualnya sebagai penyebar Agama. Sehingga beberapa pengamat menyakini bahwa selain memiliki Karomah (langsung dari Allah SWT) Kanjeng Sunan Kalijaga juga banyak menyimpan atau memiliki ilmu Kejawen yang telah di islamkan oleh beliau.

Cara yang kedua :

Pada tengah malam, terlebih dahulu anda sudah wudhu dan mengirimkan Hadiah Al-Faatihah sekali untuk beliau, lalu anda tidur di pinggir sungai atau kali.Insya Allah makbul.

Keterangan : Ketika anda tertidur pulas di pinggir sungai atau kali, Insya Allah dia akan datang dan membangunkan anda, Jangan lupa berikanlah hormat Salam kepadanya.

Dulu ketika saya sedang meditasi dan berzikir didalam kali, saya pernah ditemui olehnya dan ia dengan tangan kanannya memeggang kepala ubun-ubun saya. Sekedar pengalaman saja buat pengunjung Wong Halus.
Semoga semua amalan yang saya sertakan kedalam Blog Wong Halus ini bisa bermanfaat bagi anda. Terima Kasih. @@@

BALASAN BAGI YANG MENINGGALKAN SHOLAT”

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Di Riwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab yang masuk kedalam mesjid dengan menangis. Apabila Rasulullah S.A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, “Wahai orang muda kenapa kamu menangis?” Maka berkata orang muda itu, “Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya.”

Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.a mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, “Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam.”

Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, “Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?” Berkata orang muda itu, “Sebenarnya ayahku ini tidak mau untuk mengerjakan sholat.”

Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, “Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam.”

Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka mencoba membunuh ular itu. Apabila mereka mencoba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, “Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah, mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya sehingga sampai hari kiamat.

Lalu para sahabat bertanya, “Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?”

Berkata ular: “Dia telah melakukan tiga kesalahan, di antaranya.”

Apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sembahyang berjamaah.
Dia tidak mau keluarkan zakat hartanya,Dia tidak mau mendengar nasehat para ulama.
Maka inilah balasannya!”

10 ORANG YANG SHOLATNYA TIDAK DITERIMA ALLAH SWT

Pada kali ini saya akan memberikan suatu hikmah kepada pengunjung Wong Halus mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran yang berarti dalam beribadah kepada Allah SWT.

10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

1.Orang lelaki yang shalat sendirian tanpa membaca sesuatu.
2.Orang lelaki yang mengerjakan shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
3.Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.
4.Orang lelaki yang melarikan diri.
5.Orang lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya (Taubat).
6.Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.
7.Orang perempuan yang mengerjakan shalat tanpa memakai tudung.
8.Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.
9.Orang-orang yang suka makan riba.
10.Orang yang shalatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar.

AZAB MENINGGALKAN SHALAT

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda : “Barangsiapa yang mengabaikan shalat secara berjamaah maka Allah S.W.T akan mengenakan 12 tindakan yang berbahaya ke atasnya. Tiga darinya akan diberikan semasa di dunia antaranya :

1.Allah S.W.T akan menghilangkan berkat dari usahanya dan begitu juga terhadap rezekinya.
2.Allah S.W.T mencabut nur orang-orang mukmin daripadanya.
3.Dia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman.

Tiga macam bahaya adalah ketika dia hendak mati, antaranya :
1.Ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan yang sangat haus walaupun ia telah meminum seluruh air laut.
2.Dia akan merasa yang amat pedih ketika ruh dicabut keluar.
3.Dia akan dirisaukan akan hilang imannya.

Tiga macam bahaya yang akan dihadapinya ketika berada di dalam kubur, antaranya :
1.Dia akan merasa susah terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang sangat mengerikan.

2.Kuburnya akan menjadi cukup gelap.
3.Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang rusuknya berkumpul (seperti jari bertemu jari).

Tiga lagi azab nanti di hari kiamat, antaranya :

1.Hisab ke atasanya menjadi sangat berat.
2.Allah S.W.T sangat murka kepadanya.
3.Allah S.W.T akan menyiksanya dengan api neraka.

Khasiat shalawat Kepada Nabi SAW
Oleh : Zainal Riyadi

Rasulullah S.A.W telah bersabda bahwa, “Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail A.S. telah berkata kepadaku.”

Berkata Jibril A.S. : “Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar.”

Berkata pula Mikail A.S. : “Mereka yang berselawat ke atas kamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu.”

Berkata pula Israfil A.S. : “Mereka yang bersalawat kepadamu akan aku sujud kepada Allah S.W.T dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah S.W.T mengampuni orang itu.”

Malaikat Izrail A.S pula berkata : “Bagi mereka yang berselawat ke atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi.”

Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah S.A.W.? Para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat ke atas Rasulullah S.A.W.

Dengan kisah yang dikemukakan ini, kami harap para pembaca tidak akan melepaskan peluang untuk berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah, Rasul dan para malaikat.

Kelebihan Puasa 10 Muharam
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda : ” Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah S.A.W yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka.”

Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : ”Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?”. Maka berkata Rasulullah S.A.W : ” Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s pada hari Asyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura “.

Tujuh Macam Pahala Yang akan Mendapat Berkah Setelah Mati
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya.

1.Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi mesjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadah di dalamnya.
2.Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya.
3.Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya.
4.Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.
5.Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.
6.Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.
7.Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ia selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar baginya yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur’an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : “Apabila telah mati anak Adam itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam :

1.Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)
2.Ilmu yang berguna dan diamalkan.
3.Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya.

Telah diceritakan bahawa Allah S.W.T telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad s.a.w agar menjawab segala pertanyaan yang baginda tanyakan padanya. Pada suatu hari Iblis pun datang kepada baginda dengan menyerupai orang tua yang baik lagi bersih, sedang ditangannya memegang tongkat.

Bertanya Rasulullah s.a.w, “Siapakah kamu ini ?” Orang tua itu menjawab, “Aku adalah iblis.”

“Apa maksud kamu datang berjumpa aku ?”

Orang tua itu menjawab, “Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanyakan kepadaku.”

Baginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya, “Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umat-umatku ?” Iblis menjawab, “Lima belas.”

Diantaranya :
1.Engkau sendiri hai Muhammad.
2.Imam dan pemimpin yang adil.
3.Orang kaya yang merendah diri.
4.Pedagang yang jujur dan amanah.
5.Orang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk.
6.Orang Mukmin yang memberi nasihat.
7.Orang yang Mukmin yang berkasih-sayang.
8.Orang yang tetap dan cepat bertaubat.
9.Orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram.
10.Orang Mukmin yang selalu dalam keadaan suci.
11.Orang Mukmin yang banyak bersedekah dan berderma.
12.Orang Mukmin yang baik budi dan akhlaknya.
13.Orang Mukmin yang bermanfaat kepada orang.
14.Orang yang hafal al-Qur’an serta selalu membacanya.
15.Orang yang berdiri melakukan solat di waktu malam sedang orang-orang lain semuanya tidur.

Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, “Berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku ?” Jawab iblis, “Sepuluh golongan” :

1.Hakim yang tidak adil.
2.Orang kaya yang sombong.
3.Pedagang yang khianat.
4.Orang pemabuk/peminum arak.
5.Orang yang memutuskan tali persaudaraan.
6.Pemilik harta riba.
7.Pemakan harta anak yatim.
8.Orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat/sering meninggalkan sholat.

9.Orang yang enggan memberikan zakat.
10.Orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah.

Mereka semua itu adalah sahabat-sahabatku yang setia.” Itulah di antara perbualan Nabi dan iblis. Sudah sepatutnya kita maklum bahwa sesungguhnya Iblis itu adalah musuh Allah dan manusia. Dari itu hendaklah kita selalu berhati-hati jangan sampai kita menjadi kawan iblis, karena barang siapa yang menjadi kawan iblis artinya menjadi musuh Allah. Demikianlah sebaliknya, barang siapa yang menjadi musuh iblis bererti menjadi kawan kekasih Allah.

Mudah-mudahan para pengujung Blog Wong Halus dapat mengambil hikmah didalam riwayat Nabi Muhammad SAW ini. @@@

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 59 Komentar

Navigasi pos

59 thoughts on “BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT

 1. zal rengat

  mmmh..makasih ya..tambah kuat pengen perbanyak ibadah.
  duduk menyimak sambil ngopi+rokok..

 2. Syeikh

  Alhamdulillah…D prbanyak ya pencerahannya,buat bekal d akhirat.

 3. kangmasjo

  Alhamdulillah situasi dan kondisi KampusWongAlus sudah kondusif
  membaca artikel bag.bawah jadi takut sekaligus menjadi motivasi juga
  SEMANGAT… 😀

 4. Ki Syarkowi

  Wah…smbil ceramah Agama juga ya Mas…??? Hehehe

  Tapi bagus juga tuch…>!!!!

 5. yan

  alhamdulillah.. dapat pencerahan di pagi ini

 6. Bani

  Alhamdulillah….

 7. niravasesa

  Alhamdulillah, pagi” dah dapet pencerahan dan pengamalan baru…
  Smoga Allah slalu mencurahkan rahmat-Nya untuk Ki zainal beserta keluarga, amien..

 8. rizal

  izin mangamalkan mas,,, Terima kasih sudah mengingatkan kami semua dengan Ceramahnya

 9. Ugie

  Trims Mas Zainal siraman rohaninya menyejukkan hati yg lg semrawut nuwun…

 10. sandika

  trims mas zainal,atas pencerahanny..,.
  d tmbh lg y mas pencrhanny læn waktu..
  wasalam

 11. wong mbohol

                   •     •          

                                

                  ••                            •                                 

 12. yon

  Terimakasih atas pencerahannya mas

 13. Sword Zulfaqor

  Assalamu’alaikum Wr.Wb, bagus sekali dan bermanfaat tulisannya, Mohon izin untuk COPAS ya, untuk bahan renungan saya, karena saya adalah manusia yg sering meninggalkan Kewajiban Dari ALLAH SWT, terimakasih banyak, semoga kebaikan saudara mendapat balasan dari Allah SWT

 14. Pendekar Andalas

  Asalamullaikum Wb…Wb…!!!

  Ki Syarkowi : Permisi Ki Maaf kalo saya lancang…!!!
  Saya hanya sekedar ingin bertanya Ilmu2 yg dishare Oleh Ki Syarkwoi kok sama persis dengan Ilmu2 di Kumpulan Artikel Supranatural di blog :

  http://www.pranayama.webnode.com

  Apa Ki Syarkowi Copy Paste dari blog itu ya…???
  Mohon penjelasannya Ki….???

 15. mejwara guntur geni

  subhanallahhhhhhhhhhhhhhh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 16. Yuan

  Ass.wr.wb. Balligu anni walau ayah.trm ksh atas pencerahannya.wass.wr.wb

 17. Golo Sentot

  qobiltu

 18. OrangHalus

  Asslkm Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim @zainal riyadi , terima kasih atas kesudian membuka pengetahuannya, saya mohon ijin ngamalin Doa2 ini, mudah2an berkah dan bermanfaat buat diri, keluarga dan umum sekaliannya, Amiin

 19. Ki Syarkowi

  Pendekar Andalas : Perasaan setiap artikel ada coment Mas yg bunyinya sama seperti diatas…???
  Harus berapa kali lg saya bilang kalo itu mmng Blog saya, jadi wajar kalo artikelnya sama.

 20. Irjianto

  @zainal riyadi
  mohon izin ngamalin amalan Bala tentara ribuan malaikat.
  Oh ya,bgaimna ta2 cra ngamalinny yg baik?Apakah d bc 21x sehari atw bgaimn??Mohon lbih d prjelas lgi.Trima ksih…

 21. Ki Bayu Putra

  trima kasih ilmunya, bolehkan saya menyimak ilmu tersebut u/ di amalkan dan kebaikan dunia – akherat. amin.

 22. dian

  Assalamualaikum ms.zaenal mohon ijin mengamalkan bala tentara ribuan malaikat

 23. dead man

  aslm. salam knal ki zainal,,,,,,, hanya segelintir orang yg mengetahui rahasia2 tersebur didalam alquran, salim buat se2puh yg satu ini!

 24. dead man

  @irjianto,,,,,,,,,, insya Allah sy hanya membantu menjawab pertanyaan anda. keilmuan dibaca sebanyak2nya dan semampu anda setelah sholat wajib.

 25. Irjianto

  @ dead man….
  Trimaksih mas atas cara pengamalanny….Semoga Allah membls amal baik mas dan semoga Allah jg sllu mencurhkn Rahmat dan Kasih sayangNya kpd kita semua d blog wong alus ini.
  Amien…

 26. a_rif a_za

  Mohon izin mengamalkan,,,,

 27. ZULFAZLI

  Mohon izin pengamalan dan ijazahnya, send alfatihah…

 28. H.IMRAN

  alhamdulillah saya bersyukur dgn adanya kampus wong alus kita yg krg ngerti mslah ghaib jadi tau,dan dpt bersilaturahmi kepada sesama muslim seindonesia …bravo ki wong alus …..by haji imran kal-teng

 29. aslmk….ki zainal sy mohon ijin mengamalkn doa2 bala tentara malaikat y, smoga bermanfaat tuk d gunakan d jln kebaikan
  trima kasih.

 30. ahmad rifai

  asalamualaikum.ki zainal….saya dari pl ratu sukabumi.saya ingin minta izin untuk mengamalkan ilmu hikmahnya…..saya minta di izajahkan amalannya kpada saya. semoga saya berhasil dan mengamalkannya di jalan allah.amin…….. terima kasih salam kenal untuk semua murid kampus wong alus

 31. >Coldfire99

  Assalam WrWb…
  @saya sendiri, @Zainal Riyadi dan sedulur semua yg muslim… menggaris bawahi kutipan hadis diatas tentang seorang laki2 yg merespon panggilan azan dgn sholatr berjamaah dan tidak melakukan sholat brjamaah di masjid maka ALLAH SWT akan murka dan orang itu akan sengsara dlm kubur hingga kiamat dan seterusnya.
  juga kutipan hadist yg ber isi: seorang yg buta bertanya kepada rasuluLLAH bgm dia harus memenuhi panggilan azan? lalu RasuluLLAH menjawab, kamu bisa berjalan menuju arah dimana kmu dengar azan walaupun harus merangkak…

  karena itu sebagian besar ulama di Saudi Arabia memfatwakan bahwa sholat 5 waktu dimasjid hukumnya wajib bagi laki2.. maka setiap azan berkumandang maka seluruh jual beli transaksi, supermarket, warung2, superMall dan sgala perdagangan di hentikan lalu dilanjutkan setelah shalat selesai. makanya negerinya lbh berkah dan semain kaya buah2an, sayur2an, ikan2 dan daging2 melimpah dgn harga yg lebih murah dr kebanyakan negri2 yg hijau alamnya…masyaALLAH tabarakALLAH…

  selain itu, pemimpin Zionis bani israil pernah berkeluh kesah kepada dewan rabi yahudi atas perkembangan kekayaan dan kekuatan umat Islam di dunia… lalu diantara Rabi2 menjawab dengan tenang.. :” Jangan khawatir.. selama orang2 Islam masih malas ke masjid maka mereka akan teus lemah.. karena kebangkitan mereka hanya akan terjadi jika shalat subuh mereka di masjid seramai sholat jumat mereka.. dan itulah saat kehancuran musuh2 mereka”..

  itulah.. dan bahkan orang2 kafir zionis-pun jauh kebih percaya dan yakin terhadap Hadist RasuluLLAH SAW dr pada kita2 yg orang islam yg katanya pengikut dan pecinta RasuluLLAH SAW.. astaghfiruLLAH hal adziim..subhanALLAH…

  hadist : Dan tidak akan bangkit dan berjaya umat Islam didunia ini sebelum shalat subuh dimasjid sebanyak sholat jumatnya…

  Ampuni hamba ini ya ALLAH….
  “coldfire-madinah”

 32. ancha

  ijin mengamalkannya KI………..

 33. assalamiualikum….wr.wb.

  pangestunipun..karno pangeran allah swt.dan rasulnya nabi muhamamd saw

  nyuwun pangestu ijazahnya.maurnuwun,,mugi2..angsal barokah saking gusti allah swt.

 34. setyo

  qobiltu.. nuwun

 35. Panji Ridho

  Qobiltu, mnta izin ngamalin ki..smg berkah, Al Fatihah tuk sohibul ijasah..amiin.

 36. aswb amalan yang paling bagus menurut saya.adalah perhatikan orang disekitarmu……………..bila ada yang masih susah bantulah……dengan sedekah……………….ataupun .cara agar mereka tidak miskin lagi………..selamat mencoba,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Contoh acara bedah rumah di RCTI………….

 37. panglima alam

  mohon ijazahnya ya..terima kasih..

 38. adit cah solo

  Ass. mohon izin untuk mengamalkan…. terima kasih

 39. Abee.Pamana

  Subhanalloh..

 40. Abdul Rahman Ismail

  Asmlkm Pak Zainal Riyadi, izinkan sya mengamalkan ilmu Bala Tentara Puluhan Ribu Malaikat. Qobiltu.

  wass

 41. Baros

  Trmksh atas pencerahanya..! Mhn ijin mengamalkan amalan di atas.

 42. Pertamaxxx

 43. Qobiltu…mohon ijin mengamalkan ki

 44. jalu abang

  qobiltu

 45. berguna

  Assalamulaikum Wrwb. Qobiltu Mas Zainal moga2 bermanfaat, alfateha.

 46. guz san

  Bismillah para guru semua Qobiltu..mhn ijin mengamalkan dan izin pula buat keluarga dan orang lan sekiranya d butuhkan
  Baarokallah alaik..

 47. barob abas

  qobiltu alfateha

 48. Jagad Pratama

  Qobiltu.

 49. mhd zulham

  ass” mohon ijin copy,,buat sanak saudara…moga allah terima amalan om setiap di kerjakan,,amin.

 50. eka sakti

  Qobiltu Ki,.ijin menyimpan dan mengamalkan kelak,..”

 51. Subhanalloh..saya izin untuk mengamalkannya dan bagaima cara untk mengamalkannya,supaya lebih afdol dan bermanfaat.

 52. ade royadi

  assalamu’alaikum ki..ane izin ngml insyallah untuk pengobatan qobiltu..

 53. Abdul Chaalik

  Mhon ijazahnya untuk mengamlknnya ust

 54. Qobiltu ijazakata saya terima dengan iklas.terimakasih,alhamdulillah3x.

 55. Qobiltu ijazakata saya terima dengan iklas.terimakasih,alhamdulillah3x.

 56. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia ( 64471 )
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah tersebut tentang pentingnya
  BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT tersebut dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan supaya saya berhasil dalam mengamalkan BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Kampus Wong Alus dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Kampus Wong Alus ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

 57. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi beserta kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah tersebut tentang pentingnya AMALAN BANTUAN BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT ( 1000 , 3000, 5000, 70.000 MALAIKAT ), NAAS /LARANGAN BULAN DAN TANGGALNYA, MENOLAK PENGARUH HARI SIAL BURUK, AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN NABI KHIDIR AS, AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN SUNAN KALIJAGA, NASEHAT TENTANG PENTINGNYA MENEGAKKAN DAN MENJAGA SHOLAT TANGGALNYA tersebut dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi .Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi supaya saya berhasil dalam mengamalkan AMALAN BANTUAN BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT ( 1000 , 3000, 5000, 70.000 MALAIKAT ), NAAS /LARANGAN BULAN DAN TANGGALNYA, MENOLAK PENGARUH HARI SIAL BURUK, AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN NABI KHIDIR AS, AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN SUNAN KALIJAGA, NASEHAT TENTANG PENTINGNYA MENEGAKKAN DAN MENJAGA SHOLAT tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Kampus Wong Alus dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Kampus Wong Alus ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Zainal Riyadi juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

 58. Arie25

  Qobiltu, mohon izin mengamalkan ki Zainal Riyadi.smg berkah, Al Fatihah tuk sohibul ijasah..amiin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: