Monthly Archives: Februari 2011

WIRID REZEKI LANCAR


wongalus

Bismillahirrohmanirrohim, dengan memohon ridho Allah SWT, saya ijazahkan amalan wirid agar rezeki senantiasa mengalir barokah.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM…

WA ANNAHU HUWA AGNA WA AGNA 313 X

Dan sesungguhnya DIA yang memberikan kekayaan dan kecukupan

Semoga bermanfaat.

@@@

Categories: WIRID REZEKI BAROKAH | 326 Komentar

HIZIB KURSY


SUDADI
sudadijawi@yahoo.com

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Salam hormat dan takzim kepada para sesepuh pinisepuh serta para santri kwa yang saya hormati.

Puji Syukur saya haturkan ke haribaan Allah SWT, karena berkat rahmat, inayah dan hidayah-Nya saya dapat berbagi ilmu pengetahuan hizib kursy.

Sebelum memulai membaca do’a hizib terlebih dahulu membaca :

LAA ILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMADARASULALLAH > 3x

ASTAGHFIRULLAAHAL ‘AZHIIM > 3x

A’UUDZU BILLAAHI MINASY-SYAITHAANIRROJIIM > 3x

Diteruskan tawasul kepada:

Nabi Muhammad Rasulullah SWA, Khulafaurrasidin Abu Bakar – Umar – Usman – Ali r.a, Malaikat Muqorrobin, Syekh Abil Hasan As-Syadziliy r.a, Syekh Abdur Qodir Jailani Al-Baghdadiy r.a, Syekh Ahmad Ali Al-Bunni r.a, Habib Abubakar As-Sakran, Habib Alwi Al-Haddad, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Man Ajazani

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

*ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA MUHYII BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA AHYII QOLBII WA DIINII WA AHLII WA RIZQII WA MAALII WA DUNYAA WAL-AAKHIROH, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YAA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*LAA TA’KHUDZUHUU SINATUN WALAA NAUM*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA DZUL JALAALI WAL IKRAAM BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA ASHLIHLII SA’NII KULLIH, WA LAA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA ‘AIN. ALLAHUMMA YAA MAN NUURUHU FII WASYIRRUHU FII KHALQIHII AKHFINII ‘AN A’YUNINNAAZHIRIIN, WA QULWUBIL KHAASYIDIIN WALBAAGHIINI KAMA AKHFAITARRUUKHA FIL JASAD, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAA FIL-ARDHI*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA BADII’AS-SAMAAWAATI WAL-ARDHI YAA DAAIMAL FADHLI ‘ALAA MUSA KAIDA FIR’AUNA WA KAFA IB-RAHIIMA NARAN-NAMRUUD BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA IKFINII MUWJIBAATI RAHMATIKAL GHANIIMATA MIN KULLI BARRIN WASSALAMATA MIN KULLI SYARRII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*MAN DZAL-LADZII YASYFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI-IDZNIHII*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA KHUDZ BIYADIIQALLAT HIILATII AD-RIKNII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHALFAHUM*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA ‘ALIIMU YAA ‘AFUWWU YAA ZHAHIRU YAA BATHINU YAA LATHIIFU YAA KHABIIRU BIRAHMATIKA ASTAHIITSU, INNI AS-ALUKAL ‘AFUWA WASSALAAMATI WAL’AAFIIYATI FII QOLBII WADIINII WA-AHLII WARIZQII WA MALII WADUNYAYA WAL-AAKHIRAH, WASTUR’AWRAATII WA MIN RAW’AATII, WAHFADZNII WA-A’UUDZUBII ’ADHOMATIK, MIN BAINII YADAYYA WA MIN KHALFII WA ’AN-YAMIINII WA ‘ANSYIMAALII WA MIN FAUQII WA MIN TAHTII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*WALAA YUHIITHUUNA BISYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA-A*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA KARIIMU YAA FATTAHU YAA ‘ALIIMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI AS-ALUKA IK-RIMNII WARZIQNII FAHMAN-NABIYYIINA WA HIFDHALMURSALIINA WAILHAMAL MALAAIKATIL MUQORROBIIN, IFTAH QOLBII FUTUW ’AL’AARIFIINA WANAWWIR QOLBII KAMA NAWWIR TASY-SYAMSA WALQOMAR, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL-ARDHA*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA MAALIKULMULKI WALMALAKUUTI WALJABARUUT BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI AS-ALUKA ADKHILNII WAWALIDAYYA WA-AHLII BIRAHMATIK, BIRAHMATIKA ADKHILNII WAWALIDAYYA WA-AHLII FII ‘IBADIKASH-SHOOLIHIIN, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

*WALAA YA-UDUHUU KHIFDZUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL ‘AZHIIM*

(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA ‘ALIYYU YAA ‘AZHIIMU YAA QABIDHU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, HASBIYALLAAHU MIN KULLI SYAI-IN, ALLAAHU YAGHLIBU KULLI SYAI-IN, LAA YAQIFU LI-AMRILLAAHI SYAI-IN, RADHIITUBILLAAHIRABBA WABIL ISLAAMI DIINAA WABIMUHAMMADIN SHALALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAMA NABIYYAN WARASUULAN QOBIDH ‘ALAYYA BINAASHIYATII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x

WASHALALLAAHU ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WASHAHBIHII WASALLAM.

Cara mengamalkan:
Puasa mutih 7 hari/puasa biasa 7 hari di akhiri tidak tidur semalaman
Selama puasa hizib kursy diwiridkan 11x pada waktu tengah malam setelah sholat hajat
Setelah puasa hizib kursy diwiridkan sesudah sholat subuh dan maghrib 1x, apabila mampu wiridkan sebanyak-banyaknya lebih bagus.

Kegunaan/manfaat Hizib Kursy:
Untuk keselamatan dan kesejahteraan diri, ahli keluarga, harta benda, dan kaum muslimin dari segala bala bencana, malapetaka, kemalangan
Diberikan kewibawaan di hadapan orang baik kawan maupun lawan.
Untuk menjaga diri dan mengembalikan serangan musuh seperti santet, teluh, sihir dan tolak bala
Dihormati dan disegani oleh makhluk
Untuk pengobatan medis dan non medis,
Dan insyaAllah masih banyak lagi kegunaan/manfaat dari hizib ini yang tak bisa kami sebutkan.

Tentunya para pembaca tahu, bahwa tidak sedikit orang mendapat kesulitan telah tertolong dengan menggunakan ilmu-ilmu tenaga bathin, yang sudah tentu orang yang mengamalkan ilmu mutlaq harus percaya kepada Allah semata, yang mewajibkan hamba-Nya berusaha sedangkan Dialah yang menentukannya.

Demikianlah ilmu pengetahuan hizib kursy yang saya jabarkan, bila di amalkan tentunya insyaallah akan bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah sembari mengharap limpahan barokah rahmat dan nikmatnya.

Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf lahir bathin apabila ada kesalahan penulisan teks dalam hizib tersebut diatas mohon diralat.

Wa’alaikum Salam Wr.Wb
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 82 Komentar

ILMU KARUHUN UNTUK PENGOBATAN


“Gus Noer”
Noer Cholish
satria_lamong77@yahoo.com

Puji Syukur tiada hentinya kami panjatkan kepada Gusti Pangeran ALLAH TA’ALA yang tlah begitu banyak melimpahkan Rahmat-Nya, Sholawat salam semoga tercurah untuk Kanjeng Rosul Muhammad SAW. Semoga dengan berkah Sholawat yang merupakan salah satu do’a yang tidak akan tertolak, pada hakekatnya do’a Sholawat itu akan kembali pada kita. Semoga kita semua tetap dalam Naungan dan Ridho-NYA, amiin.

Salam ta’dziem dan salam hormat kami bagi semua sesepuh KWA, semoga Rahmat Tuhan terlimpah pada sedulur semua, salam hangat dan salam Rahayu bagi ki wongalus, ki Bengawan Chandu, ki camat, ki kumutir, ki Ageng JJ, ki Abdul jaba, ki selor, Ki Nur Jati dan semua saja yang tidak bisa disebut satu persatu. Salam kenal silaturohim dari jauh.

Mohon Maaf sebelumnya pada semua dulur KWA bahwa saat ini saya hanya akan sarr dan semoga bisa menjadi khasanah pengetahuan, karena ilmu oleh sesepuh belum bisa saya ijazahkan secara umumiyah, tapi Cuma sekedar biar bolowongalus menjadi banyak pengetahuan ragam ilmu di seluruh Nusantara ini, sebagai salah satu Motto dari blog ini yaitu ingin melestarikan ilmu-ilmu warisan Leluhur. Mohon maaf juga kepada sesepuh dari daerah Pasundan apabila tulisan ini ada yang salah ataupun tidak berkenan.

Ilmu ini saya peroleh dari seorang sahabat yang kebetulan Guru Besar Padepokan Gunung Godog yaitu Ust.Hikmah, saya biasa panggil kang Jabar kerana dia sendiri yg menginginkan panggilan tsb dengan alas an dia merupakan salah satu pendekar jebolan Ponpes di Cisoka Banten yang mengajarkan aliran ilmu tenaga dalam Al Jabar atau jeblak yang pendirinya fa’insya ALLAH makomnya ada di daerah Dayeuhkolot-Bandung. Wallahu’alam.

Dari sekian ilmu atau Methode Pengobatan yang saya pelajari, saya sangat bersyukur bisa mempelajari ilmu luhur ini kerana begitu bermanfaat dan energi serta powernya begitu dasyat dalam membantu teraphy pada pasien, ilmu Pengobatan yang di namakan “EGG POWER” atau totog telur, atau totog saraf dengan methode telor ayam kampung yang masih baru. Proses pengisian atau penurunan ilmu ini juga saya rasa sangat unik dan original mencerminkan ilmu-ilmu karuhun yaitu dengan syarat-syarat utama harus menyediakan : Pisang Ambon 2 biji, rokok gudan garam merah 2 batang, roti mari, susu dan kain putih 1 meter. Dan dalam prosesnya insyaALLAH khodam ilmu ini akan hadir dan mengihasap rokok serta menyeruput susu…hehehe. Wallahu’alam.

Uniknya lagi dalam mempelajari ilmu ini juga ada kuncinya untuk memperbesar power energi dan hawa positifnya dengan sebuah kalimat do’a bahasa sunda karuhun yang hanya bisa langsung di hafal tanpa harus di tulis kerana pamali…do’a ini harus di amalkan beberapa hari untuk menyatukan kekuatan do’a pengobatan…..

Ilmu ini lumayan langkah dan merupakan asli ilmu warisan karuhun, kegunaannya sangat banyak untuk mengobati penyakit medis yang berhubungan dengan peredaran darah maupun syaraf-syaraf tubuh tapi semuanya menggunakan kekuatan Holistik do’a dan energi murni tubuh. Apabila pasien di tempeli telor ayam yang sudah di bacakan mantera atau do’a maka akan merasakan sakit sesuai penyakit yang di derita. Macam-macam dari yg terasa panas, sakit seperti di tusuk duri/jarum, seperti kesetrum terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga pasien akan menjerit kesakitan serta keringat akan keluar dari badannya dll pernah rekan praktek di daerah BSD Tangerang ada pasien Jawara yang kebal segala macam senjata tapi setelah di teraphy dengan sebutir telur dia tidak kuat dan hampir pingsan, itu kalau pasien benar-benar sakit dalam tubuhnya tapi kalau pasien tidak sakit di totog seperti apa juga tidak akan terasa sakit. Wallahu’alam.

Ilmu ini sungguh luar biasa kalau kita ajeg mengamalkan do’anya, insya ALLAH semakin lama energi akan tersimpan dalam diri kita semakin besar dan sewaktu-waktu di gunakan akan Makyusss….hehe di jamin pasien akan merasakan energinya Alhamdulillah dengan ilmu ini saya bisa mengamalkan dengan menolong pada sesama, tidak terhitung sudah ratusan pasien dan rata-rata semua merasa puas. Kalau energi kita sudah besar maka biasanya telor ayam yang mentah tsb setelah kita isi dengan energi murni akan tampak seperti telur yang ½ matang. Dan kerasnya akan seperti batu…hehe

DO’A THERAPY ENDOG

● Ta’awwudz

● Istighfar…………..100 x

● Sholawat Nabi…..100 x
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah mujizat Nabi Muhammad Saw.
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah mujizat Nabi Ibrahim AS
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah mujizat Nabi Musa AS
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah mujizat tipara Nabi, para Rosul AS
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah karomah tuan Syeh Abdul Qodir Al jaelani Rodhi Allahu ‘anhu.
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah ti ibu Bapak abdi
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah tipara Guru
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeun barokah tina ayat suci Al Qur’an
Yaa Allah abdi Gusti nyuhungkeung pandamangkeun segala rupi panyawat pasien nu aya’ ti payunan abdi ieu’
Do’a diatas ini digunakan sebelum mengisi energi ke dalam telor dengan 9X tarikan nafas, lebih bagus setiap wasilah di baca Al fateha 1x.

Di baca sewaktu nempelkan telur ke pasien :
Innama amruhu idza aroda syai’an anyaqula lahu kun fayyakun
Fasubhanalladzi biyadihi malukutu kulli syaiin wailaiihi turjauun.

Sedangkan untuk pengisian ilmu kutipan manteranya :

……………………………………………………………………………………………

Lahaula wa Quwwata illabillahil ‘aliyyil adziim

Yaa Allah Yaa Rohman Yaa Rohiim

Yaa Allah mugi gusti ngersakeun karomah gusti, safaat gusti, mujizat gusti, maunah gusti tina rahasia ieu’ kalimat tumarepkeun sareng rereupkeun kana Roh jasad abdi kanggo ngajagi keselamatan dunia sareng akherat.

Yaa Allah abdi Gusti suhungkeun gerak pantulanana kanggo pangkajian diri

Yaa Allah…………… 3 x

……………………………………………………………………………………………

Mahon maaf dulur amalan ini sebagai pemahaman dan pengetahuan saja.

Semoga apa yang saya babar berkaitan dengan salah satu ilmu pengobatan leluhur Pasundan ini dapat menjadi Pengetahuan dalam Perbendaharaan khasanah kekayaan Tradisi dan beragam ilmu asli Nusantara yg kita cintai ini, salam persaudaraan dan salam kenal bagi semua dulur kwa di seluruh penjuru bumi. Terimakasih pada pengasuh blog ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulis dari kami, mohon maaf juga kapada semua yang berbeda pemahaman dengan kami, semoga kami terlindung dari prasangka dan sifat syaitoniyah (iri, drengki, hasut, riya’, ujub, merasa benar sendir dll, amien ) Mohon Maaf pada semua dulur bukan ada maksud apa-apa, Cuma sekedar berbagi pemahaman saja.

Gus Nur pengampuh sanggar ”Nur Langit”. Wassalam.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 57 Komentar

PESANAN NABI KHIDIR AS


ABAH SUHAIMI
manugaling@hotmail.com

Dgn ini sy ingin berbagi PESANAN DR KHIDIR AS…. Dr Allah,Dgn Allah, kpd Allah,hanya Allah……… Zat wajibul ujud.

Kalau Di-umpama kn ilmu Rasa ini,ibarat bumbu yg di-campur dgn ikan.

Utk menyata kn lazat nya yaitu Rasa.
Rasa itu hati suci yg nyata yaitu Nurbuat sejati.

Permulaan nya Jamal,kalau sudah keluar di-nama kn Johar awal.

Di-nama kn Shahadat itu penerima Roh
Dari hati memancar (Rasa) nya pada Allah.

Sedang kn yg di-nama Iman ia-lah tanpa putus2 penglihatan Rasa nya pd Allah.

Apabila belum kita tercapai darjat saperti itu belum sempurna iman nya.
Dalam Roh ada Rasa….Rasa itu ya Rasa Allah. Badan Jasmani di-kuasai hati dn hati di-kuasai oleh Rasa

Rasa di-kuasai Allah setiap gerak dn geri nya badan Jasmani ada lah gerak geri Rasa.

Hakikat nya Rasa….ya Rasa ya-itu penerima yg tetap pada Zatullah,Sifatullah,Afaalulllah hal ini sesuai dgn sabda Rasulullah saw……BAITULLAH QALBU MUKMIN.

Tempat batin ada lah di-situ SEJATI NYA KERATON AGUNG LINUHUNG. Kalo di-terima dn di-ijin kn Allah tdk perlu di-cari lagi itu sejati nya ilmu. Walau pn manusia itu telah mati itu akn tetap abadi. Kerna ilmu nya telah menyatu dapat di-terap kn kemana2 yg di-bawa itu Keraton yg sudah ada pd diri anda.
Kerna yg jati itu pati. Yg mati itu nafsu.
Sukma kembali pd yg Haq..

Terima kaseh pd Ki wong Alus kerna sudi membabar kn setitis dr ilmu2 Allah dn buat siapa saja yg membaca nya ini semoga terbuka hijab2 Allah walau utk satu tirai dn di-beri nikmat kasyaf bukan melihat jin atau iblis tetapi GUSTI ALLAH.
Wassalam. Dr Allah kita dtg kepada nya kita kembali..dr :Abah suhaimi @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 65 Komentar

GAYUNG


rahmad kadri
kadri_rm@yahoo.com

Assalamualaikum wahai saudaraku yang dimuliakan Allah karena keingintahuan dan pengetahuan yang bermanfaat.

Izinkanlah sekali lagi saya yang masih anak kemarin sore ini kembali berbagi, ilmu peninggalan leluhur dari Ranah Minang. Oleh Almarhum Inyiak yang dulu menurunkan kepada saya, ilmu ini disebut Gayuang. Beliau mengaku bahwa ilmu ini sering memberi manfaat pada beliau saat perang kemerdekaan dan berbagai kekacauan pasca kemerdekaan. Karena saat dalam pertarungan dimasa pergolakan, ilmu ini dikatakannya sangat mematikan. Adapun doanya adalah:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

UREK SILENGGANG ALI

UREK NAN BASUSUN

DARAH NAN MAMBAKU

INSAN NAN BAKATO

KATO NAN KA SAKIK

KATO NAN KA PADIAH

KATO NAN KA MATI

ALLAH HAK!

Cara mengamalkannya:

Carilah tempat yang sepi dari keramaian, orang yang bias melihat atau berbagai hal yang akan mendatangkan gangguan dan konsentrasi saat mengamalkannya. Dilakukan sekitar jam 23.00 Wib. Lakukan Shalat Hajat. Setelah itu,berdoa kepada Allah agar kita diberi perlindungan selama mendzikirkannya dan mudah mendapat rasa.

Bacaan Dzikir:

Bismilahirromanirrohiim, Syahadat 3 kali, salawat 7 kali doa dibaca satu kali dan kemudian mengheningkan diri sambil terus membaca Allahu.. Allahu.. Allahu sampai mendapatkan “rasa”.. Rasa ini yang akan menunjukan dunsanak menguasainya atau tidak. Jika telah mendapat rasa, maka saya akan menunjukan ‘jalan’nya agar bisa mematikan dalam pertarungan. @@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 74 Komentar

RASA SYUKUR KEPADA ALLAH MELALUI HAKIKAT DIRI MALAIKAT 16


jhon cokro wibowo
jhoncokrowibowo@gmail.com

assallammualaikum kepada segenap pemilik dan pengasuh blog kampus wong alus,salam hormat juga kepada semua pembaca dan pengamat di blog ini,ijinkanlah saya menuliskan rasa syukur saya karena telah sembuh dari santet/ilmu hitam yang sangat menyakitkan selama bertahun tahun,tentu kesembuhan ini mutlak dari GUSTI ALLAH yg di syareatkan kepada banyak benda benda,manusia,hewan dan juga ilmu ilmu ALLAH,dan kepada pemilik blog jika tulisan saya ini mengganggu/mendiskreditkan peraturan peraturan dari blog yg sudah di tentukan maka saya mohon untuk tidak usah di muat,tetapi jika ada hikmah dan kebaikan yg terkandung dalam tulisan saya ini maka saya sangat berharap untuk di muat dengan dalih dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang hal hal unik yg sebenarnya setiap hari terjadi di negara kita ini.
saya di lahirkan dari keluarga berkecukupan di PURWOKERTO JAWA TENGAH INDONESIA,dahulu bapak saya adalah seorang Bupati tahun 70 an,oleh karena itu saya bernama sangatlah jawa sekali,setelah bapak meninggal saya mendapatkan warisan harta yang pada saat itu cukup banyak sekali,oleh saran dari seorang kawan baik saya membuka usaha SHOW ROOM MOBIL di malaysia dan SINGAPORE,hingga saya beristrikan seorang wanita chines singapore,saat tahun 2000 saya berpindah ke indonesia karena usaha show room mobil saya bankruft/jatuh pailit,saya boyong anak dan istri saya berpindah kenegaraan ke indonesia khususnya PULAU BATAM,di pulau batam inilah hingga sekarang saya membuka usaha yg sama SHOW ROOM MOBIL dengan nama DELTA FOX SHOW ROOM daerah JODOH BATAM.sejak memulai hidup di negri sendiri inilah kejadian unik sekaligus menyakitkan terjadi,berawal dari saya memenangkan tender proyek pengadaan mobil dinas seluruh anggota dewan provinsi di pulau sumatra,setelah deal dana yg di cairkan dari proyek tersebut,saat malam sekitar jam 11 malam saya biasa duduk di kursi kerja di halaman belakang rumah saya,tiba tiba saya merasakan tangan sangat panas seperti terbakar,lalu rasa terbakar itu menjalar ke seluruh tubuh,sangat panas sekali sehingga menyebabkan saya langsung berguling di lantai seperti cacing kepanasan dan berteriak sekencang kencangnya….istri dan anak anak saya berlarian menghampiri setelah mereka sampai menghampiri saya tiba tiba rasa panas tersebut hilang,jadi panasnya hanya berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit,setelah itu seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun,sejak malam itulah setiap malam rasa panas tersebut menghampiri saya,terkadang siang tapi kebanyakan tengah malam datang hawa panas tersebut,jika rasa itu datang sungguhlah sangat menyakitkan rasanya,terkadang dari seluruh pori pori kulit saya mengeluarkan butiran keringat darah.
sebagai orang yang di lahirkan dalam komunitas bersuku jawa maka saya juga tertarik lama dengan ilmu ilmu kebathinan,sayapun menempuh pengobatan mistis dengan pulang ke kampung yang kebetulan di kampung saya purwokerto masih ada pak de saya yang menekuni dunia spiritual,saya beliau obati selama 3 minggu,alhamdulillah sembuh lalu saya pulang kembali ke batam,1 minggu setelah pulang sakit tersebut kambuh kembali dan tentu saya terpaksa pulang ke kampung kembali,sampai di kampung pakde saya mengarahkan saya berobat ke temannya dan alhamdulillah sembuh juga,lalu saya pulang dan setiap seminggu saya pulang maka hawa panas yang menyakitkan itu kembali datang,kali ini saya berobat ke beberapa paranormal yang kebetulan di batam cukup banyak paranormal yang memasang iklan di koran koran batam pos jadi alhamdulillah mudah di jumpai alamatnya,namun mungkin karena belum berezeki sembuh maka penyakit saya masih tetap bercokol dalam diri,saya tidak mau menyerah saya coba juga berobat ke beberapa paranormal di jakarta yang dapat di temui dari beberapa majalah supranatural di jakarta,tp tetap mungkin karena saya belum berezeki sembuh maka hawa panas tersebut tetap saya rasakan setiap malam walau hanya berlangsung 5 sampai 10 menit,atas saran seorang kawan saya berpindah rumah dengan terpaksa saya jual murah dan rugi besar rumah saya tersebut untuk pindah ke rumah lain,dengan maksud mana tau di rumah tersebut ilmu hitam itu di tanamkan,namun dasar belum berezeki sembuh maka penyakit tersebut tetap saja masih saya alami setiap malam,ya ALLAH cobaan seperti apa yang tengah engkau uji cobakan kepadaku,kadang saya terucap seperti itu untuk menghibur diri,karena sakit yang berkepanjangan tentu kantong kantong uang saya sudah sangat menipis,mertua saya di singapore yang kebetulan sangat berbaik hati pada saya membawa saya berobat pada beberapa rumah sakit karena saya di anggab terkena penyakit cancer darah atau kangker darah namun anehnya setiap di cek/scan dan di lab sungguh sungguh terlihat badan saya sehat wal afiat bahkan dokter memvonis saya termasuk orang yang sehat dengan umur seperti saya,52 tahun jantung dan darah stabil.sungguh saya sekeluarga benar benar bingung.
saya telah membaca tulisan tulisan di blog ini sejak setahun lalu tp mohon maaf hanya membaca dan mengamalkan mana yang patut di amalkan,tidak berani comment apa lagi menulis postingan postingan,dan saya sudah membaca tulisan bung rizal ini sejak awal beliau menulis ilmu kebal dari ntt namun saya juga tetap hanya membacanya saja sama dengan membaca tulisan tulisan kawan kawan lain,semua bagus bagus tp karena saya belum membutuhkan jadi saya tidak berani mengamalkannya walau harus saya akui tulisan tulisan keilmuan tersebut sungguh bagus bagus dan bermanfaat.hingga pada tulisan malaikat 16 kemaren saya juga membacanya sengan serius tapi karena dalam sugesti saya ilmu ini tetap mengarah pada seni bela diri atau kedigdayaan maka saya tidak mengamalkannya,suatu malam saya membuka kembali tulisan bung rizal ini dan kebetulan istri saya yang baru 3 tahun memeluk islam juga melihat tulisan tersebut lalu spontan dia menyuruh saya untuk coba saja telepon nama penulis artikel malaikat 16 tersebut,bertanyalah kepadanya pengobatan dari penyakit saya ini,awalnya saya ragu ragu tapi karena istri tetap memaksa ya saya coba saja telephon sambil menambah silaturahmi lah,alhamdulillah pembicaraan yang kami lakukan sangatlah bersahabat dan penuh pengetahuan,beliau juga dari suaranya saya mendunga orang yang sangat ramah,bahasanya juga simple dan penyabar dalam menjawab beberapa pertanyaan saya,karena saya merasa connect dengan pembicaraan malam itu maka malam berikutnya saya nekad memohon di bangkitkan langsung inti tenaga diri sebenar diri ini kepada beliau dan alhamdulillah di sela sela kesibukan beliau yang tengah memimpin sebuah lembaga bantuan hukum pidana untuk kaum kaum marginal,masyarakat low economi beliau bersedia membanagkitkan langsung melalui telephone beserta kunci putus makrifatnya ilmu kaji diri ini.setelah di bangkitkan saya di anjurkan mengikuti tata cara seperti yang beliau posting dan khusus untuk pengobatan penyakit saya beliau memberikan tehnik usapan khusus pada seluruh tubuh.malam pertama saya kirimkan alfateha 1000x biasa biasa saja cuma terasa badan seperti terapung apung di tengah laut,malam kedua malah tidak merasakan apa apa dan pada malam ke ketiga saya mendapatkan kebangkitan dari seluruh tenaga diri saya,tiba tiba bayang bayang tubuh saya bergerak sendiri berdiri di dinding di hadapan saya padahal tadi bayang bayang tersebut jelas di samping saya di lantai dan lampu kamar saya tidak pernah berubah posisi,bayang bayang tersebut bergerak menghampiri saya dan dalam keadaan masih termangu bayang bayang tersebut masuk ke tubuh saya dan langsung mengacak acak seluruh bagian dalam saya percis seperti orang menggali parit sangat terasa ada benda benda/serpihan serpihan seperti pasir yang berpentalan terpelanting dari dalam tubuh saya tersebut,karena takut saya hidupkan lampu utama kamar yang sangat terang,terlihat jelas dari pori pori saya keluar butiran butiran pasir kecil bercampur darah tp sungguh tidak terasa sakit,itu berlangsung sekitar 43 menit setelah itu saya merasakan hawa sejuk yang memancar dari seluruh titik maqom tubuh yang saya tekan dan pijit tadi,…SUBHANALLAH !!! saya sungguh sungguh merasakan kekuatan hawa dingin berlipat lipat dan melihat saya memiliki 16 kekuatan diri yang tampil,sejak malam itu hingga kini syukur kepada ALLAH,melalui blog wong alus ini saya sembuh dari penderitaan saya yang hampir 10 tahun saya alami.
sebagai rasa terima kasih saya kepada pemilik blog ini maka saya akan mengirimkan alfateha 1000x selama 1 bulan setiap sholat magrib kepada bung ryzal beserta sesepuh sesepuh dan pemilik blog ini yang namanya saya ketahui semoga rezeki dari sesepuh sesepuh dan pemilik blog ini selalu di lancarkan gusti ALLAH serta nanti saya akan mengunjungi posko pusat blog ini untuk bersilaturahmi dan mengenal lebih dalam.
dan untuk kawan kawan lain saya akan tulis putus makrifat dari ilmu malaikat yang telah bung ryzal ijazahkan langsung kepada saya tentu ini sudah se IJIN dari bung rizal,mana tau putus makrifat ini di perlukan oleh kawan kawan lain yang kini tengah mendalami ilmu kaji diri malaikat 16 ini.berikut pemahaman putus kajinya :
a)menurut guru saya Raja ryzal kelayang.SH.Ms.F bahwa ilmu malaikat 16 ini adalah ilmu diri sebenar diri,dia berdiri untuk mendirikan kemampuan diri yang selama ini berbaring atau tertidur,diri itu hakikatnya ghaib dengan telah alami memiliki kekuatan ghoib.jadi jika sudah ghoib kenapa mesti menggunakan khodam dan jin untuk memiliki kemampuan ghoib,diri itu sebenarnya kuat karena penguat alam ini ada dalam diri semua manusia,jika sudah alami kuat kenapa menggunakan tenaga tenaga luar diri untuk menjadi kuat,kuat nya diri karena SELALU DI KUATKAN SENDIRI bukan di kuatkan khodam,jin dan ayat,maka kuatkan tubuh dengan makanan kuatkan diri dengan kiriman,kiriman DOA KIRIMAN SEMANGAT KEPADA DIRI SENDIRI.JADI PUTUS MAKRIFAT DARI ILMU INI ADALAH SUDI,MAU,SENANG MENGIRIMKAN MAKANAN DAN SPIRIT UNTUK DIRI SENDIRI,JELASLAH SUDAH MENGIRIMKAN ALFATEHA KEPADA MALAIKAT 16 PENJAGA BATANG TUBUH ADALAH SAMA MEMBERIKAN DOA,SPIRIT,APPLOUSE,PERHATIAN,RASA SAYANG KEPADA DIRI KITA SENDIRI,sesungguhnya manusia itu hancur,kalah,lemah,loro di karenakan hanya karena manusia itu tidak pernah memperhatikan dirinya,tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri,tidak pernah peduli pada diri sebenarnya diri sendiri,manusia lebih banyak peduli pada hal hal di luar dirinya,manusia banyak perduli pada jin,perduli pada khodam,benda benda ghaib,terkadang manusia lebih banyak berdoa untuk jin.berdoa untuk khodam,berdoa untuk orang orang sakti dan lupa berdoa untuk diri sebenar diri nya.maka oleh itu hakikat sesungguhnya mengirimkan alfateha kepada malaikat penjaga batang tubuh adalah sama dengan mengirimkan alfateha kepada DIRI KITA SENDIRI,jika sdh tahu bahwa kita berdoa kepada diri kita kenapa kita melakukannya dengan setengah hati,pakai target terkadang di paksa paksa serta di buat buat mengirimkan alfateha kepada malaikat 16 tubuhnya sendiri,KENAPA KITA TIDAK BERSENANG HATI MENGIRIMKAN ALFATEHA/DOA TERSEBUT KEPADA DIRI KITA SENDIRI/MALAIKAT PENJAGA BATANG TUBUH KITA SENDIRI, DI SINILAH PUTUS MAKRIFAT DARI KAJI MALAIKAT PENJAGA BATANG TUBUH KITA SENDIRI INI,jangan bertanya kepada orang lain diri kita sudah bangkit apa belum,bertanyalah dan rasakanlah kepada diri sendiri bangkit apa belumnya…?itulah yang di namakan ilmu kaji diri,mengkaji diri sebenar diri.
akhir kata KULO NYUWUN NGAPUNTEN NEK WONTEN KATA KATA YANG SALAH,salam hormat untuk seluruh sedulur sedoyo.amin barokahtullah wasallammualaikum.
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 87 Komentar

==PROPOSAL SILATURAHIM NASIONAL KE-2 KAMPUS WONG ALUS==


TEMA: MENJADI KUAT DI TENGAH KEPUNGAN MASALAH

PROLOG:
GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO; SIC HOMO FIT SAPIENS BIS NON, SED SAEPE LEGENDO = Batu berlubang bukan karena kekuatan yang dashyat tapi akibat tetesan air yang berulangkali; Begitu pula manusia menjadi bijak bukan karena satu dua kali belajar tapi karena sering belajar dan mempraktekkannya.

Manusia yang tangguh dan kuat tentu menjadi modal sebuah bangsa untuk maju. Sebaliknya manusia yang lemah, apalagi jumlahnya banyak, membuat sebuah bangsa itu mundur dan mengalami kebangkrutan.

Kuat disini tidak bisa diartikan hanya kekuatan ekonomi, fisik dan biologis semata, namun juga kuat mental spiritualnya kuat pula semangatnya. Berani untuk tegar menghadapi masalah sehari-hari tanpa khawatir akan kalah dan tersungkur. Simaklah Indonesia, pemimpin dan rakyat yang lemah ekonomi, mental spiritualnya lambat laun terjajah di segala sektor. Sektor ekonomi: kita sekarang menjadi bangsa konsumtif dan menjadi serbuan pasar asing. Sementara produk lokal kita lemas dan lama-lama kolaps. Sektor budaya: kita menjadi bangsa yang kehilangan identitas. Budaya lokal kita lupakan, kita lebih bangga menjadi bagian dari budaya global dan popular. Seni asli kampung kita sendiri terlupakan, sibuk dengan mencari hiburan di kota-kota besar.

Sektor politik: kita mengalami kemajuan berdemokrasi namun juga masih banyak yang menebar janji tanpa mampu merealisasikan janji-janji. Politikus sibuk beretorika namun belepotan dalam karya sementara partai politik sibuk cari uang. Sektor hukum: banyak aturan namun dipenuhi mafia. Sektor lain-lain juga tidak kalah parah.

Sekian banyak pekerjaan rumah dan tumpukan persoalan ini haruskah membuat kita putus asa? Tidak. Kita tidak boleh putus asa dengan keadaan yang sedemikian bertali temali. Kita harus bangun dan bangkit dengan optimis menatap ke depan. Kita benahi satu persatu kondisi yang compang camping dengan karya-karya kecil namun berdampak besar. Candi Borobudur dan Mendut bisa tegak berdiri karena leluhur kita telaten menumpuk satu persatu batu-batu sungai yang dibentuk sedemikian rupa. Akhirnya, kita bisa merasakan hasilnya: karya-karya monumental yang bisa dijadikan wahana pembelajaran antar generasi.

Kalau misalnya batu-batu candi itu bisa ngomong mereka bisa jadi akan berteriak begini:

”hai sedulurku semua yang sedang melihat saya… jangan hanya diam terpaku seperti saya sekarang ini. Lihatlah proses bagaimana saya dibentuk oleh nenek moyangmu. Lihatlah bagaimana nenek moyangmu membentukku dari bahan dasar batu-batu kasar di sungai-sungai, lalu menatah dan membentukku menjadi bentuk yang indah. Cermatilah prosesnya.. Jangan hanya menikmati hasilnya…

Nenek moyangmu bukanlah orang-orang yang lembek dan lemah, pemalas dan penidur. Mereka rajin, kuat dan pemberani karena laku prihatin yang tinggi. Nenek moyangmu adalah para pelaut ulung yang berani mengarungi samudra yang ganas bergelombang. Menatap masa depan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri.. Namun menatap masa depan sejauh-jauhnya, memberi manfaat lintas generasi hingga sepanjang masa. Biarlah diri ini hancur lebur oleh tantangan yang menghadang asal anak cucuku bahagia”

Jaman sudah berubah, perilaku pun berubah. Semangat dan mental juga berubah. Kita menjadi manusia pemalas, pengkhayal dan penunggu uluran tangan daripada berkarya otodidak. Bila kita tidak segera bangun, apa jadinya bangsa ini sepuluh dan seratus tahun ke depan? Bisa jadi Indonesia tetap ada namun bangsa yang selama sekian abad dikenal sebagai bangsa pejuang tangguh sudah lenyap dari peta!

Saya percaya Tuhan lah yang memberikan kesadaran untuk memperbaiki situasi dan kondisi semacam ini. Kesadaran tidak tumbuh otomatis begitu saja. Kesadaran adalah hidayah yang diberikan-NYA sebagai bagian dari sifatnya Yang Maha Membangun dan Memperbaiki. Saat Anda menyadari kekeliruan dan kesalahan, saat itu pula harusnya engkau bergerak sesuai dengan kemampuan untuk meluruskannya. Itu artinya engkau bersyukur pada-NYA sudah diberi olehnya daya pertimbangan baik buruk benar salah. Saat engkau mendengarkan adzan, bersegeralah untuk wudhu dan melaksanakan sholat. Ini perintah! Dan perintah harus dilaksanakan suka atau tidak suka, paham atau tidak paham hakikatnya. Begitu seterusnya hingga akalmu akhirnya menemukan sendiri hakekat kenapa engkau harus melaksanakan sholat. Sama seperti hidup. Adalah kodrat alam ketika awal engkau hidup tidak tahu hakekat hidup.. saat kita bayi dan anak-anak tidak jadi soal kita tidak tahu hakekat hidup.. namun seiring usia yang berangkat senja, kita kemudian berpikir.. lha iya, hidup ini untuk apa ya? Kenapa saya dihidupkan? Apa bedanya hidup saya dengan hidupnya seekor ayam atau beda hidup saya dengan hidupnya pohon, matahari dan rembulan?

Akhirya, kita pun secara otodidak menjadi ahli hikmah.. menjadi ahli hakekat hidup karena kita sekian lama mengalami hidup dan kemudian merumuskan prinsip-prinsipnya. Maka, setiap prinsip, nilai dan falsafah hidup yang dianut setiap orang tidak pernah sama satu sama yang lain. Garis-garis tangan dan nasib setiap orang juga tidak pernah sama. Begitu pula proyeksi, mimpi dan cita-cita yang ingin diraih setiap orang. Namun secara universal, Tuhan tidak tinggal diam setelah melihat banyak manusia kehilangan peta. DIA Maha Kasih dan Maha Sayang sehingga membuat peta agar kita tidak salah arah. Itu adalah nilai-nilai abstrak umum dan universal yang berlaku dimanapun dan sampai kapanpun. Bersyukurlah pada hidup.

Sebagai bagian dari luapan rasa syukur atas hidup yang diberikannya itulah, blog Kampus Wong Alus terbentuk. Merangkai persahabatan dan persaudaraan yang berserak-serak untuk menyatukan dan mengingatkan kembali semangat dan visi nenek moyang kita dulu untuk hidup dan menghidupi lingkungan sekitarnya. Guyup rukun bergotong royong untuk saling membantu satu sama lain. Sebab kita bukan bangsa yang individualis dan egois. Kita adalah bangsa yang rela berkorban demi tegaknya kehormatan sebagai manusia. Manusia yang kuat, tangguh dan merdeka! Manusia yang bersujud dan mengetahui hakekat hidupnya… Itulah yang ingin kita raih dalam Silaturahim Nasional Ke-2 Kampus Wong Alus. @wongalus, 2011.

TEMPAT : CANDI MENDUT, JAWA TENGAH
WAKTU : 22-23 APRIL 2011

PENGISI ACARA:

1. KI SABDA LANGIT
Pengajaran Sasro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, olah rasa, teori dan praktek tenaga dalam, Wisata Alam Ghaib.

2. SESEPUH INISIAL X
Pengajaran olah energi alam

3. KI DEN BAGUS dan KI CAMAT KRIAN
Pengajaran laku prihatin antar dimensi, NLP, Hipnosis dan Reiki

4. KI ABDUL JABAR
Pembangkitan tenaga dalam dan tenaga batin

5). KI CIPTO HUSODO
Pengajaran terapi bekam, pijat refleksi, totok, terapi listrik

6). KIAGENG UNGARAN
penyelarasan energi alam semesta, pengsian dan jamasan.

7). RAKA MAS JAMBRONG,
Pengobatan alternatif

8). KI JURU ANGON
Pencerahan dan motivasi sangkan paraning dumadi

9. KI BAMS SATRIA Pelatihan teori dan praktek terapi pengobatan non ghoib

10). Pengobatan via air kombinasi mustika merah delima dr beberapa sesepuh SANGHYANG JENGKANGALAM, KI GENTAR ALAM dan lain lain.

11). GUS NUR
Pemberian tujuh batu alam hasil kontemplasi dan pengijazahan

12) KI ARYA KUSUMA DEWA, KI JATIRAGA, KI WONG ALUS, MAS KUMITIR
Pengijazahan ASMAK dan wedar Kawruh Pemupusan Nafsu Ego Manusia

13) KI AGENG JEMBAR JUMANTORO, KI NURJATI, KI THAN MUST THE POST dll.
Pengijazahan ASMAK dan HIZIB.

==Catatan: Panitia menunggu partisipasi spontanitas para sesepuh agar acara ini bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya kepada sedulur yang hadir. Kami menunggu kedatangan KI JAFFAR, RAJA RYZAL KELAYANG, PANGERAN SUKEMILUNG dan sesepuh lain untuk secara langsung bergabung di acara ini==

SUSUNAN PANITIA:
KOORDINATOR I Bajul Kesupen Boyolali 085725534448
KOORDINATOR II Bengawan Candhu 085216123458

SEKRETARIS : Hijrah Semarang 081228182273
Wongabangan banten 081399214971

BENDAHARA : Ki Sabdo Sejati,
Mbah Abduljabbar Bekasi 0821 1214 1963

SIE ACARA :
Cakji Surabaya 085732234068 ( koor )
Agus Kenthus Semarang,
sindur semarang 085641164090
Kupu-kupu Surabaya 08121622712

SIE TRANSPORTASI ;
Satria Surya Alam Magelang 085743335618 ( koor )
Pemandu transportasi dari arah jawa timur bagian timur dan selatan Mbah Sarib 085731008738
Pemandu transportasi dari arah jawa timur utara Sekarmayang–lamongan–085850854746
Pemandu transportasi dari arah jawa barat bagian utara Budak Gemblung Indramayu 081313027665
Pemandu transportasi dari arah jawa barat bagian selatan angdidi.jatitujuh-majalengka
Pemandu transportasi dari arah jakarta Rony Kurniawan Jakarta dan Banten 08159709075/081932283212
Pemandu transportasi dari arah jawa tengah bagian timur semarang Pencari Guru Sejati semarang 082133526671
Pemandu transportasi dari arah jawa tengah bagian barat semarang Mas Harsa Satya mandala Semarang 02470031795
Pemandu transportasi dari arah jawa tengah bagian Miftahudin, Yogyakarta 085878297936
Pemandu transportasi dari arah solo sekitarnya Afit Sukoharjo 085647335

SIE PERIJINAN DAN PERLENGKAPAN :
ki Prabowo – Magelang – 08562560237 ( koor )
sapto, magelang, 085643259219
Sheva Ananda – Magelang-085729677502,
ki Mondong sejati – Magelang-085867456867
Rievs Hard,Magelang 083867526185

SIE KONSUMSI :
Andika Artlagadar Saputra Magelang 085643706577 ( koor )
Ki demang Glemboh 085529729227
ki diwantoro klaten 08561741839

SIE DANA :
Laskar Lung Gading Semarang 085740011189 ( koor )
kang janoko-kudus-08156533060

SIE KEAMANAN :
maz elank bagus yogyakarta085727383025 ( koor )
yai aufanisa yogyakarta 081931703826
Satrio mataram yogyakarta 081252503754100
Afif Badawi yogyakarta 081215527993
garuda99 jogja 081802764393
Andra Yogyakarta 085225767787

SIE PUDEKDOK :
Pak Adim ( koor ) dan Wawan Sleman

TUGAS MASING-MASING SIE
Sie acara, memandu berjalannya acara.
Sie transportasi ; memandu poror sedulur yang akan datang sampai ke tempat tujuan .
Sie perijinan perlengkapan : mencari perijinan yg diperlukan dan menyiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan selama acara.
Sie Konsumsi : menyediakan makanan dan minuman bagi yg memerlukan
Sie Dana : sumbangan ke sedulur sedulur.
Sie Keamanan, menjamin berlangsungnya acara supaya aman.
Sie Pudekdok, mendokumentasikan acara.

DANA YANG DIBUTUHKAN:
Dana yang dibutuhkan meliputi perijinan, persewaan tempat, dan lain-lain dengan perincian sebagai berikut:
Alokasi Biaya Gathering Nasional KWA 2 :

I. Iuran Panitia : @ Rp. 20.000,- x 35 Rp. 700.000,-
II. Pengeluaran (Rp. 3.500.000,-)
a. Spanduk : Rp. 500.000,-
b. Dokumentasi : Rp. 150.000,-
c. Peminjaman Pendopo` : Rp. 200.000,-
d. Presrealis / Fotocopy : Rp. 100.000,-
e. Merchadise / Souvenir : Rp. 400.000,-
f. Konsumsi: Makan: Rp. 600.000,- Minum dan Snack : Rp. 350.000,-
g. Tenda : Rp. 300.000,-
h. Sound dan Listrik : Rp. 300.000,-
i. Lain-lain : Rp. 600.000,-

TOTAL KEKURANGAN: Rp. 2.800.000,-

Sedulur KWA, Kami bukan orang kaya dan berkecukupan. Kami orang biasa-biasa saja sehingga membutuhkan uluran tangan bantuan dana dari sedulur demi suksesnya terselenggara acara ini. Bila sedulur ada kelebihan rezeki, monggo berpartisipasi dengan mengirim transfer sumbangan ke:

BRI KANTOR UNIT CANDI SIDOARJO a/n
MUHAMMAD WILDAN
NOMOR REKENING: 3156-01-000870-50-6

Sebelum dan setelah transfer harap konfirmasi ke:
Ki Bengawan Candhu 085216123458 atau Ki Wongalus 081-330236219

PENUTUP
Demikian sekelimut proposal kegiatan SILATURAHIM NASIONAL KE-2 KAMPUS WONG ALUS ini kita susun dengan harapan agar sedulur mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb.

Ttd

PANITIA BESAR SILATURAHIM KWA-2

Categories: >DAPUR KWA, SILATURAHIM NASIONAL KWA 2011 | 167 Komentar

HIZBUL TASKHIRUL A’DAA


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Sayyidil Imam Masyriq wal Maghrib Asadullahil Gholib
Sayyidina Ali Bin Abi Tholib Ra.

Assalamu’alaikum wr wb….santri Kampus Wong Alus yang kami muliakan, berikut ini adalah salah satu Hizib yang di ajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Tholib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai banyak gelar yang diberikan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berada dalam pengasuhan langsung An-Nabi SAW, sehingga tidak heran jika beliau mempunyai banyak ilmu dan di gelari oleh Nabi SAW sebagai Kota Ilmu, diantara berbagai gelar yang ada, Sayyidina Ali terkenal dengan sebutan Al-Imam Masyriq wal Maghrib Asadullahil Gholib yang artinya Pemimpinnya/penghulunya segala yang ada di sebelah Barat dan Timur dan beliau adalah Singa Allah yang Perkasa. Harapan kami semoga artikel ini bermanfaat bagi para ikhwan. Apa yang kami tuliskan untuk para ikhwan di Kampus Wong Alus ini semata – mata dalam niat menjalankan SULUK kami. Sesederhana niat kami maka sesederhana pula permintaan kami kepada para ikhwan…semoga menyertakan kami dalam setiap doa yang kalian panjatkan kehadirat Allah SWT. Amin Allahumma Amiin. Berikut ini adalah Hizib Taskhirul A’daa dan tata caranya.

Kaifiatu ‘Amal   :

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS. Khususon ila hadrotin Al-Imam Masyriq wal Maghrib Asadullahil Gholib Sayyidina Ali bin Abi Tholib, wa man ajazani Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab – Palembang. Bisirril Al-fatehah….

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Allahumma sakhirlii a’daa-ii kamaa sakhortar riiha li sulaimaana ibni daawuuda ‘alaihis salaam. Walayyinhum lii kamaa layyantal hadiida li dawuuda ‘alaihis salam. Wa dzallilhum lii kamaa dzallallta fir’auuna li muusaa ‘alaihis salaami wa aqhirhum lii kamaa qohharta abaa jahlin li muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wa sallama.bihaqqi Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shood – Haa Miim ‘Aiin Siin Qoof, shummun bukmun ‘ummyun fahum laa yarji’uuna. Shummun bukmun ‘ummyun fahum laa ya’qiluuna.fasayak fikahumullahu wahuwal samii’ul ‘aliim. Wa sholallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa alihi ajma’iina. Bismillahir rahmaanir rahiim bihurmati Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shood – Haa Miim ‘Aiin Siin Qoof wa laa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim.7x

Saat pembacaan huruf : Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shood – Haa Miim ‘Aiin Siin Qoof, lakukan dengan tahan nafas. Setelah selesai pembacaan hizib lalu meniupkan bacaan itu ke enam penjuru ( Depan – Belakang – kanan – kiri – atas – Bawah ) Insya Allah bagi yang mengamalkannya akan terpelihara dari bahaya apapun, dan semuanya tunduk kepadanya. Pengaruh doa ini sangat besar sekali. Musuh akan tunduk dan tidak akan berkutik sama sekali, sehingga tidak bisa mengganggunya. Akhirul kalam…inilah sadaqoh ilmu untuk para ikhwan.

Semoga bermanfaat. Barakalloh fikum…

Wabillahit-taufiq wal Hidayah, wassallamu’alaikum wr wb.

 

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: HIZBUL TASKHIRUL A’DAA | 97 Komentar

HIZAB AL-MASTUR


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

(Dinding Ghaib Yang Menutupi Dan Menyembunyikan)

Assalamu’alaikum wr wb….santri Kampus Wong Alus yang kami muliakan. Sebelumnya marilah kita merenung sejenak mengkaji dan bermuhasabah akan diri dan segala bentuk maksiat lahir maupun batin yang telah kita lakukan. Pernahkah kita sadar, terkadang didalam diri seorang pengamal / penganut spiritual ada sesuatu kesombongan. Dia muncul karena ketidak sadaran kita dan kelemahan akan Iman yang ada didalam Qolbu.Terkadang tidak sadar, merasa diri ini berisi dengan Ilmu Hikmah tingkat tinggi, bisa melihat ghaib atau mengetahui keadaan seseorang ( istilah kawan-kawan di scanning ) tanpa sadar tergoda untuk mencobakan ilmu tadi ?? Akhirnya timbul reaksi dari pihak lawan. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu dan mengadakan reaksi balasan. Beruntung kalo kesudahannya dengan Happy Ending, yang ditakutkan kalo masing-masing pihak tidak bisa menahan diri. Terus saja mengirim serangan. Tidak puas pake bom Molotov, dicobalah Rudak Scuut, belum berhasil Nuklir 2011 pun dikeluarkan. Masya Allah….!!!

Yang lebih mengherankan, tindakan tidak gentleman sebagai seorang yang berilmu ( Biasanya aliran Hitam ) mencoba melakukan suatu serangan terhadap seseorang yang jelas-jelas tidak pernah mempelajari Ilmu Hikmah. Yang akhirnya mengakibatkan suatu penderitaan kepada yang diserang. Istilah yang masyhur adalah santet, tenung atau teluh.

Prihatin akan keadaan itulah, kami berniat membabarkan salah satu bacaan yang dikalangan Habaib disebut dengan nama Hizab Al-Mastur ( Dinding tersembunyi yang tidak terlihat ). Ayat yang tertulis dibawah ini adalah potongan ayat dari surah Al-Isra : 45-46 dan Surah At-taubah : 129. Faedahnya antara lain adalah untuk menjadikan Dinding yang tidak terlihat oleh jin ( Khodam jin ), menghilangkan was-was yang datangnya dari syeton, dan mengusir yang jahat dari golongan jin dan syeton dari segala bentuk gangguan mereka.Dan menghilangkan segala bentuk khayalan yang ada didalam pikiran kita disebabkan bisikan dan gangguan mereka dari golongan Jin atau syetan.

Reaksi dari amalan ini bukanlah perlawanan, tetapi lebih seperti dinding yang menutupi sipembaca. Sehingga keadaannya tidak bisa dideteksi ( discanning ) oleh pihak lawan. Akibatnya bisa dimaklumi, karena serangan yang ditujukan tidak ada reaksi seakan-akan hilang lenyap tanpa arah, bisa dipastikan timbul ‘kemalasan’ atau malah membatalkan sama sekali serangan ghoib tadi. Dan ini jauh lebih bijaksana menurut saya dari pada meladeni hal-hal seperti itu. Sahabat-sahabat kami semasa di Majelis dulu lebih menyukai pembacaan wirid ini, dan mereka selalu menganjurkan untuk kami dawamkan. Alhamdulillah…walaupun kadang terlupa tapi tidaklah lepas sama sekali. Kami persilahkan bagi para ikhwan jika ingin mencoba mengamalkan wirid ini. Berikut tata caranya  :

Kaifiatu ‘Amal   :

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa ilaa Hadrotin Nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS. Tsumma ila hadrotin Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husein bin Shohibur ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, wa khususon Ila Hadrotin Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghozaly at-tusi Ra. Bisirril al-fatehah….

Bismillahir rahmaanir rohiim…

Wa idza qoro’tal qur’ana ja’alna bainaka wa bainal-ladziina laa yukminuuna bil aakhiroti hijaabaan mastuuroo. Wa ja’alna ‘alaa quluubihiim akinnatan an yafqohuuhu wa fii adzaanihim waqroo, wa idzaa dzakarta robbaka fiil qur’aani wahdahu, wallau ‘alaa ad-baarihim nufuuroo.Faa-in tawallaw faqul hasbiyallahu Laa Ilaaha illa Huwa ‘alaihi tawakkaltu wa huwa robbul ‘arsyil ‘adhii.3x

Ma’nanya :

Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup, Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang Karena bencinya,( Qs.Al-Israa : 45-46 )

Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiKu; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya Aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung”. ( QS.At-taubah : 129 )

Waktu yang tepat membaca amalan ini adalah setelah sholat fardhu atau sekurang-kurangnya ba’da maghrib dan shubuh. Setelah membaca wirid itu maka tiupkanlah bacaan tadi kesekujur badan tanpa ada yang tertinggal. Pembacaan boleh dilakukan senafas atau biasa saja. Karena sesungguhnya syetan atau jin tidak mempunyai kekuatan terhadap diri seseorang yang bertawakkal / berserah diri kepada Allah SWT.

Kami kira cukup sekian penjelasan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Sesungguhnya kesalahan berasal dari kami dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Barakalloh…

Wabillahit-taufiq wal Hidayah, wassallamu’alaikum wr wb.

 

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: HIZAB AL-MASTUR | 100 Komentar

ILMU PENAKLUK MULTIFUNGSI


RAHMAD KADRI
kadri_rm@yahoo.com

Assalamualaikum WW

Bismillahirrahmannirrahim……salamun qaulam mir robbir rohim ya RASULLALLAH penghulu ku pemberi syafaat,.. Segala salam dan rindu kami hanturkan kepada penghulu kami dari umat mu semesta alam..dan salam hormat yang tiada pupus teruntuk semua sedulur, semua sesepuh dan pemilik blog KAMPUS WONG ALUS ini..

Dengan kerendahan hati menyadari diri yang masih sangat bodoh dalam bidang keilmuan, dan sekedar ingin berbagi pengetahuan keilmuan yang sangat sedikit yang saya miliki, izinkanlah saya untuk membagi peninggalan leluhur dari Minangkabau dengan harapan bias dimanfaatkan oleh saudara sekalian dan menjaga agar keilmuan ini tak hilang ditelan zaman.

Adapun ilmu yang saya paparkan adalah Ilmu Penakluk Multifungsi. Artinya dalam satu ilmu, jika dipenggal, akan menjadi beberapa ilmu yang Insya Allah bias berguna dan mudah untuk diamalkan. Adapun amalannya adalah:

ILMU KEWIBAWAAN

Sebelum keluar rumah baca:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
ALLAHUMA SIGANTAR ALAM
ALLAHUMMA SIGAGAR ALAM
MANIK MANTIKO INTAN TARUIH
KILEK (KILAT) SELATAN DI KANIANG (KENING) AKU
SUARO (SUARA) AKU SEPERTI GURUH
HARIMAU BURANSANG (GARANG) DI HARANG AKU
BERKAT LAILAHAILALLAH HAK (WAKTU MEMBACA HAK DIBENTAKKAN)

PENUNDUK

Doa diatas dibaca sampai Harimau buransang diharang aku, ditambahkan dengan:

TUNDUAN SEKALIAN NAN MELATO (TUNDUK SEMUA YANG BERJALAN DIATAS BUMI).

NAN GAGAH TUNDUAK, MAKO TUNDUAKLAH SI… (JIKA DITUJUKAN, DAN JIKA TIDAK DIGANTI DENGAN SELURUH ANAK CUCU NABI ADAM) KEPADO AKU.

BERKAT LAILAHAILALLAH HAK (SAMBIL MEMBAYANGKAN KEKUATAN DAN DERJAD KITA DIATAS ORANG YANG DITUJU).

PENGOBATAN

Setelah sampai pada bacaan NAN GAGAH TUNDUAK ditambah bacaan
NAN BISO TAWA (BISA/RACUN TAWAR) NAN ANGEK (PANAS) DINGIN.
MAKA DINGINLAH PENYAKIT DITUBUH SI….
BERKAT LAILAHAILALLAH.

Sesudah itu ditiupkan pada ais sambil membayangkan air tersebut akan menjadi obat dan mendinginkan penyakit dalam tubuh.

Semoga bermanfaat, Amiin.. @@

Posted by wongalus,2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 239 Komentar

HIZBUL QUR’AN atau QOLBU QUR’AN


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr,wb…Segala puji bagi Allah Tuhanku dan Tuhan segala yang menjadi isi semesta ini. Yang mengumpulkan hati kita yang terserak dalam keindahan silaturahim. Semoga sholawat dan salam tetap dicurahkan kepada Junjungan kita Penutup para Nabi, pemilik Syafaat yang Utama, Pemilik rahasia Ketuhanan, Cahayanya cahaya, Tuanku dan Junjunganku Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW putra Sayyidina Abdillah bin Abdul Mutholib. ‘Amma ba’du…..

Santri Kampus Wong Alus yang kami mulyakan…artikel panjang dibawah ini merupakan bacaan (wirid) nya para Ahlil Qur’an. Sebagian para sahabat kami menyebutnya Hizbul Qur’an dan sebagian lagi menyebutnya Qolbu Qur’an. Disebut demikian karena isi dari bacaan ini merupakan bagian dari surat ( ayat ) yang ada didalam Al-Qur’an Al-Kariim. Wirid ini mengandung 114 ayat Qur’an .Dimana didalam setiap surat diambillah satu ayat. Sahabat kami para Hafizh ( penghapal Qur’an ) menyebutkan berbagai faedah yang mereka dapatkan dari mengamalkan bacaan ini. Alangkah baiknya jika kitapun turut beramal seperti mereka. Dan mendapatkan faedahnya sebagai karunia Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Harapan kami semoga artikel ini bermanfaat bagimu dan kehidupanmu, dengan itu dapat membuatmu menjadi lebih dekat dengan Ar-Rahman. Jadikanlah Hizbul Qur’an ini sebagai wasilahmu dalam mendapatkan semua keinginan dan kebutuhan, dengan wushulnya doamu maka Qobul yang kau harapkan akan semakin dekat. Insya Allah !!

Maka dahuluilah pembacaan Hizbul Qur’an ini dengan pembacaan Fatehah. Selanjutnya bacalah dia dari awal hingga penghabisan. Dan tutuplah dengan doa apa saja yang kau inginkan.

Alfatehah bil-Qobuuli wa tamaami kulli suulin wa ma’muulin wa sholaahis-sya’ni dhohiron wa bathinan dafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khoirin was-sholahi was-suruuri wa ilaa hadrotir rasuuli Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa sallama.Bisirril al-fatehah….1x

Bismillahir rahmaanir rahiim.

 • Maaliki yaumiddiin.Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iinu.

 • Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uuna.

 • Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uunii yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunuubakum wallahu ghofuurur-rohiim.

 • Man yuthi-‘ir rasuula faqod athoo’allaha wa man tawalla famaa arsalnaaka ‘alaihim hafiidhoon.

 • A’lamuu annallaha syadiidul iqoobi wa annallaha ghofurur rohiim.

 • Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshoroo wahuwal lathiiful khobiiru.

 • Qoolaa robbanaa dholamnaa anfusanaa wa inlam taghfirlanaa watarhamnaa lanakuu nanna minal khosiriina.

 • Falam taqtuluuhum walakinnallaha qotalahum wamaa romayta idz romayta walakinnallaha romaa, waliyubliyal mukminiina minhu balaa-an hasanaan, innallaha samii’un ‘aliim.

 • Qullan yushiibanaa illa maa kataballahu lanaa huwa maulanaa, wa ‘alallahi falyatawakkalil mukminuuna.

 • Wa in yamsaskallahu bidhurrin falaa kaasyifa lahu illa huwa, wa in yuridka bi khoirin falaa rodda li fadhlihi yushiibu bihi man yasyaa-u min ‘ibaadihi, wahuwal ghofuurur rohiimu.

 • Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthonin mubiin.

 • Idz qoola yuusufu li-abiihi yaa abati inni ro-aytu ahada ‘asyaro kaukabaan wasy-syamsa wal qomaro ro-aytuhum lii saajidiina.

 • Salaamun ‘alaikum bimaa shobartum fani’ma ‘uqbad-daari.

 • Robbanaa innaka ta’lamu maa nukhfii wa maa nu’linu wamaa yakhfaa ‘alallahi min syai-i fiil ardhi walaa fis-samaa-i. Alhamdulillahil ladzii wahaba lii ‘alal kibari ismaa’iila wa ishaaqo, inna robbii lasamii’ud-du’aa-i.

 • Nabbi’ ‘ibaadii anni anaal ghofuurur rohiimu.

 • Ilaahukum ilaahun waahidun falladziina laa yu’minuuna bil akhiroti qulubuhum munikrotun wahum mustakbiruuna.

 • Wayas-aluunaka ‘anir-ruuhi, Qulir-ruuhu min amri robbii wamaa uutiitum minal ‘ilmi illa qoliilan.

 • Almaalu wal banuuna dziinatul hayawaatid-dunyaa, wal baaqiyaatus-shoolihaatu khoirun ‘inda robbika tsawaban wa khoirun amalan.

 • Wadz-kurun fiil kitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqoon nabiyyan. Wa rofa’naahu makaanaan ‘aliyyaan.

 • Qoola robbisy-rohlii shodrii. Wa yassir lii amrii.

 • Qulnaa yaa naaru kuuni bardaan wasalaaman.

 • Innallaha yudkhilul ladziina aamanuu wa ‘amilush-shoolihaati jannaatin tajrii min tahtihaal anhaaru, innallaha yaf’alu maa yuriidu.

 • Qoola robbi unshurnii bimaa kadz-dzabuuni.

 • Wa ‘adallahul ladziina aamanuu minkum wa ‘amiluus-shoolihaati la yastakh-lifannahum fiil ardhi kamaas takhlafal-ladziina min qoblihim walaa yumak-kinanna lahum diinahumul-ladzii artadhoo lahum wala yubaddi lannahum min ba’di khoufihim amnaan, ya’buduunanii laa yusy-rikuuna bii syaii-an, wa man kafaro ba’da dzaalika fa-uulaa-ika humul fasiquuna.

 • Walladziina yaquuluuna robbana hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imaamaan.

 • Fa-anjaynaahu waman ma’ahu fiil fulkil masyhuuni. Tsumma aghroqnaa ba’dul baaqiina. Inna fii dzaalika la-ayatan wamaa kaana aktsaruhum mukminiina.

 • Innahu min sulaimaana wa innahu Bismillahir rahmaanir rohiim. Alla ta’luu ‘alayya waktuunii muslimiina.

 • Walaa tad’u ma’allahi ilaahaan aakhoro laa ilaaha illa huwa, kullu syai-in haalikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja’uuna.

 • Qoola robbi unshurni ‘alal qoumil mufsidiina.

 • Walam yakul-lahum min syurokaa-ihim syufa’aa-u wa kaanuu bi syurokaa-ihim kafiriina.

 • Lillahi maa fiis-samaawaati wal ardhi, innallaha huwal ghonniyul hamiidu.

 • Walau taroo i-dzil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘inda robbihim robbanaa abshornaa wa sami’naa farji’naa na’mal shoolihaan inna muuqinuuna.

 • Wa tawakkal ‘alallahi, wa kafaa billahi wakiilan.

 • Walaqod aataynaa dawuuda minna fadhlaan, yaajibaalu awwibbii ma’ahu wathoiro, wa alannaa lahul hadiida. Ani’mal saabighootin wa qoddir fis-sardi, wa’maluu shoolihan inni bimaa ta’maluuna bashiirun.

 • Innallaha ‘alimu ghoibis-samaawaati wal ardhi innahu ‘alimun bi dzatish-shuduuri.

 • Salaamun qoulam mir-robbir rohiimin.

 • Subhaanallahi ‘ammaa yashifuuna.

 • Fasajadal malaa-ikatu kulluhum ajma’uuna.

 • Allahu khooliqu kulli syai-in, wahuwa ‘alaa kulli syai-in wakiilun.

 • Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthoonin mubiinin.

 • Waman ahsanu qoulam mimman da’aa ilallahi wa ‘amila shoolihaan wa qoola innani minal muslimiina.

 • Allahu lathifun bi’ibaadihi yarzuqu man yasyaa-u, wahuwal qowiyyul ‘aziizu.

 • Adkhuluul jannata antum wa ajwaa-jukum tuhbaruuna.

 • Rahmatan mir-robbika innahu huwas-samii’ul ‘aliimu.

 • Hadzaa hudaan wal-ladziina kafaruu bi-aayaati robbihim lahum ‘adzaabun(m) mir-rijdzin aliimun.

 • Awalam yarau annallahal-ladzii kholaqos-samaawaati wal ardho walam ya’yaa bi-kholqihinna bi qoodirin ‘alaa an yuhyiyal mautaa, balaa innahu ‘alaa kulli syaii-in qodiirun.

 • innamaal hayaatud dunyaa la’ibun walahwun wa in tu’minuu watat-taquu yuktikum ujurokum walaa yas-alkum amwaalakum.

 • Innal-Ladziina yubaa yi’uunaka innamaa yubaa yi’uunallaha yadullahi fauqo aidiihim, faman nakatsa fa-innamaa yankutsu ‘ala nafsihi, waman aufaa bimaa ‘aahada ‘alaihullaha fasayu’tiihi ajroon ‘adhiimaan.

 • Innal-Ladziina yunaaduunaka min waroo-il hujurooti aktsaruhum laa ya’qiluuna.

 • Man khosyiyar-rohmaana bil ghoibi wajaa-a bi qolbin(m) muniibin.

 • Wamaa kholaqtul jinna wal insa illa liya’buduuni.

 • Qul tarobbashuu faa inni ma’akum minal mutarobbishiina.

 • Wa qouma Nuuhin(m) min qoblu, innahum kaanuuhum adhlama wa athghoo.

 • Fafatahnaa abwaabas-samaa-i bimaa-in(m) munhamirin.

 • Kullu man ‘alaihaa faanin. Wa yabqoo wajhu robbika dzuul-jalaali wal ikroomi.

 • Farauhun wa roihaanun wa jannatu na’iimin.

 • Wa maghfirootun(m) minallahi wa ridhwaanun, wamaal hayaatud-dunyaa illa mataa’ul ghuruuri.

 • A’addallahu lahum ‘adzaaban syadiidan, innahum saa-a maakaanuu ya’maluuna.

 • Walladziina jaa-uu min(m) ba’dihim yaquuluuna robbanaagh-firlanaa wali-ikhwaaninaal-ladziina sabaquunaa bil-iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghilaan(l) lil-ladziina aamanuu robbanaa innaka ro-uufur rohiimun.

 • Robbanaa laa taj’alnaa fitnatan(l) lil-ladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa, Innaka antal ‘azizul hakiimun.

 • Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu hal adullukum ‘alaa tajiirotin tunjiikum min ‘adzaabin aliimin.

 • Yaa ayyuhaal ladziina aamanuu idzaa nuudiya lish-sholaati min yaumil jum’ati faas’au ilaa dzikrillahi wa dzaruul bai’a. Dzaalikum khoirul-lakum in kuntum ta’lamuuna.

 • Sawaa-un ‘alaihim astagh-farta lahum amlam tastaghfir lahum lan yaghfirollahu lahum, Innaallaha laa yamdil qoumal faasiiqiina.

 • Allahu laa ilaaha illa huwa, wa ‘alallahi fal-yatawakkalil mukminuuna.

 • Fadzaa qot wabaala amrihaa wa kaana ‘aaqibatu amrihaa khusroon.

 • In tatuubaa ilallahi faqod shoghot quluu bukumaa, wa in ta dhooharoo ‘alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibriilu wa shoolihul mukminiina, wal malaa-ikatu ba’da dzalika dhohiirun.

 • Qooluu balaa qod jaa-anaa nadziirun.

 • Inna lil-muttaqiina ‘inda robbihim jannaatin na’iimi.

 • Fa idzaa nufikho fish-shuuri nafkhotun waahidatun.

 • Innal insaana khuliqo haluu’aan.

 • Yursilis-samaa-a ‘alaikum midrooroon.

 • Qul inni laa amliku lakum dhorroon walaa rosyadaan.

 • Wadhrib ‘alaa maa yaquuluuna wahjurhum hajroon jamiilaan.

 • Wamah-hadtu lahu tamhiidaan.

 • Wujuuhun yauma-idzin-naadhirotun. Ilaa robbihaa naadhirotun.

 • Wa yathuufu ‘alaihim wildaanun(m) mukhol-laduuna idzaa roaitahum hasibtahum lu’lu-an(m) mantsuuroon.

 • Alam nakhluq-kum mimmaa-in(m) mahiinin.

 • Jadzaa am-minar robbika ‘athoo-an hisaabaan.

 • Wa ammaa man khoofa maqooma robbihi wanahaan nafsaa ‘anil hawaa.

 • Min ayyii syaii-in kholaqohu. Min nuthfatan kholaqohu faqoddarohu.

 • In huwa illa dzikrul-lil ‘aalamiina.

 • Yaa ayyuhal insaanu maa ghorroka birobbikal kariimi.

 • ‘Ainaan yasyrobu bimaal muqorrobuuna.

 • Innahu dhonna an(l) lan yahuuro. Balaa inna robbahu kaana bihi bashiiroon.

 • Fa’aalul limaa yuriidu.

 • Yakhruju min(m) bainis-shulbi wattaroo-ibi.

 • Wa dzakarosma robbihi fashollaa.

 • Wa ilal jibaali kaifa nushibat.

 • Wajaa-a robbuka wal malaku shoffaan shoffaan.

 • Wahadainaahun-najdaini.

 • Faqoolalahum rasulullahi naaqotallahi wasuqyaahaa.

 • Wamaa yughnii ‘anhu maaluhu idzaa taroddaa.

 • Wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa.

 • Warofa’naa laka dzikroka.

 • Tsumma rodadnaahu asfala saafiliina.

 • Alam ya’alam bi-annallaha yaroo.

 • Khoirun(m) min alfi syahrin. Tanadz-dzalul malaa-ikatuh war-ruuhu fiihaa.

 • Wamaa umiruu illa liya’buduullaha mukhlishiina lahud-diina.

 • Asytaa-taan(l) liyurou a’maalahum.

 • Wa innahu lihubbil khoiri lasyadiidu.

 • Faa-ammaa man tsaqulat mawaadziinuhu. Fahuwa fii ‘iitsatir-roodhiyah.

 • Kalla saufa ta’lamuuna.

 • Watawaa shou-bish-shobri.

 • Wamaa adrooka maal huthomah.

 • Wa arsala ‘alaihim thoiroon abaabiila.

 • Alladzii ath’amahum min juu’in.

 • Fawailul-lil musholliina. Alladziina hum ‘an sholaatihim saahuuna.

 • Fasholli lirobbika wanhar.

 • Walaa antum ‘aabiduuna.

 • Yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaan.

 • Sayashlaa naaroon dzaata lahabin.

 • Allahus-shomadu.

 • Min syarri ghoosiqin idzaa waqob.

 • Ilaahinnaasi.

Bil Qobul al-fatehah……. (tutup dengan surah Al-fatehah dan selanjutnya doa & pintalah hajatmu).

Ma’nanya ( Artinya )   :

 1. Yang menguasai di hari pembalasan.Hanya Engkaulah Yang Kami Sembah, Dan Hanya Kepada Engkaulah Kami Meminta Pertolongan.

 2. Mereka tuli, bisu dan buta, Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).

 3. Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

 4. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

 5. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

 6. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui.

 7. keduanya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.

 8. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

 9. Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”

 10. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

 11. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata,

 12. (ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”

 13. (sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum”. Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

 14. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang Kami sembunyikan dan apa yang Kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.

 15. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

 16. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.

 17. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “roh itu termasuk urusan tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.

 18. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

 19. Dan Ceritakanlah (Hai Muhammad Kepada Mereka, Kisah) Idris (Yang Tersebut) Di Dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.Dan Kami Telah Mengangkatnya Ke Martabat Yang Tinggi.

 20. Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku.

 21. Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah .”

 22. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

 23. Nuh berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku.”

 24. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

 25. Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

 26. Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

 27. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.

 28. Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

 29. Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.

 30. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa’at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.

 31. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

 32. Dan ( alangkah ngerinya ) jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang yakin.”

 33. Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.

 34. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada daud karunia dari kami. (kami berfirman): “hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama daud”, dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.

 35. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.

 36. (kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

 37. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.

 38. Lalu Seluruh Malaikat-Malaikat Itu Bersujud Semuanya.

 39. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.

 40. Dan Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,

 41. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

 42. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa.

 43. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan”.

 44. Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

 45. Ini (Al Quran) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab Yaitu siksaan yang sangat pedih.

 46. Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, Kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 47. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.

 48. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

 49. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.

 50. (yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan Dia datang dengan hati yang bertaubat,

 51. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

 52. Katakanlah: “Tunggulah, Maka Sesungguhnya akupun Termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.

 53. dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,

 54. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.

 55. semua yang ada di bumi itu akan binasa.dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

 56. Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.

 57. ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

 58. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.

 59. dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

 60. “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

 61. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

 62. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

 63. sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

 64. (Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja.

 65. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.

 66. jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.

 67. mereka menjawab: “Benar ada”, Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan.

 68. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

 69. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.

 70. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

 71. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.

 72. Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan”.

 73. dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

 74. dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya.

 75. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.kepada Tuhannyalah mereka melihat.

 76. dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.

 77. Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?

 78. sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,

 79. dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.

 80. dari Apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

 81. Al Qur’aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.

 82. Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.

 83. (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

 84. Sesungguhnya Dia menyangka bahwa Dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).(Bukan demikian), yang benar, Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

 85. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

 86. yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

 87. dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.

 88. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?

 89. dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris.

 90. dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

 91. lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (“Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya”.

 92. dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

 93. dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

 94. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.

 95. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).

 96. tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

 97. Kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril.

 98. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.

 99. dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,

 100. dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

 101. dan Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,Maka Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

 102. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).

 103. dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran.

 104. dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

 105. Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong.

 106. Yang Telah Memberi Makanan Kepada Mereka Untuk Menghilangkan Lapar.

 107. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat.(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.

 108. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

 109. Dan Kamu Tidak Pernah (Pula) Menjadi Penyembah

 110. Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.

 111. Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

 112. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

 113. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.

 114. Sembahan manusia.

Catatan :
Bacalah dia kapan saja kau sempat, diwaktu dan disaat kau lapang, atau saat kau berhajat, atau saat kau dirundung kesusahan. Didalam perjalananmu atau saat kau bermuqim ditempat yang kau khawatirkan keadaannya. Sertakanlah kami didalam doamu. Barakalloh fikum…

Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb.

=== Tammat Hizbul Qur’an ===

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: HIZBUL QUR’AN | 90 Komentar

PENYELARASAN ASMAK SIR LANGIT


Ki Ageng Jembar Jumantoro
kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

SALAM PAMUJI RAHAYU KATUR DULUR-DULUR KWA SELURUH NUSANTARA. INSYA ALLAH KALAU MASIH ADA UMUR PANJANG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM……LILLAHITA’ALAA……
SAYA AKAN MENGIJAZAHKAN ASMAK SIR LANGIT, DI ACARA GATHERING JAKARTA 26 PEBRUARI 2011.

UNTUK PENYELARASAN ASMAK SIR LANGIT, SILAHKAN BAGI DULUR-DULUR KWA NANTI MENYIAPKAN AIR MINERAL 1 GELAS DAN DAUN SIRIH TEMU ROS 3 LEMBAR YANG MEMETIKNYA DARI PANG DAUNNYA JADI BUKAN DAUNYA SAJA TAPI PANGNYA/GAGANGNYA BAGI YG KURANG JELAS TENTANG DAUN SIRIH TEMU ROS BISA KONSULTASI SAMA PINI SEPUH SETEMPAT ATAU KONTAK KE SAYA.

MUDAH-MUDAHAN BERMANFAAT UNTUK KELUARGA LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA, ITU SAJA DARI SAYA.

NUWUN

KI AGENG JJ

 

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 83 Komentar

HIZIB JALALAH


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alikum wr wb…santri Kampus Wong Alus yang kami muliakan. Hizib yang tertulis dibawah ini merupakan Ijazah dari KH. Ahmad Zaenuri Rosyid. Ponpes Nurul Huda, Botomulyo cepiring, Kendal- Jawa Tengah. Saat kami sekeluarga masih berdomisili di desa Johorejo- Kendal. Selama ini Hizib Jalalah ini hanya tersimpan rapi didalam arsip kami. Alangkah baiknya jika dibabarkan sebagai perbendaharaan keilmuan di Kampus Wong Alus, karena bacaannya yang sarat dengan manfaat. Semoga ditangan para ikhwan, ilmu ini dapat lebih berdaya guna didalam menuntaskan kesulitan yang ditemui didalam kehidupan. Amiin…

Kaifiatu ‘amal  :

Riyadhohnya puasa bilaa ruuh ( tidak makan yang bernyawa / yang keluar darinya ) selama 3 hari.  Dimulai pada hari selasa terakhir malam jum’at. Maghrib berbuka dengan air secukupnya. Ba’da sholat dibaca 7x dan tengah malam 41x. Selama berpuasa setiap akan membaca Hizib ini ( baik yang dibaca ba’da sholat fardhu atau tengah malam ) siapkan air didalam gelas. Dan setiap pembacaan 1x hembuskan bacaan tadi kedalam air yang sudah disiapkan. Gunakan air ini sebagai pembuka saat berbuka puasa.

Tata cara pengamalan  :

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS. Tsumma ila ruuhi Syech KH. Ahmad Zaenuri Rosyid, Kendal, wa Syech Maskun Jalil- Banyuwangi, wa Syech Mahrus ‘Ali, wa Syech Abdul karim- lirboyo Kediri. Bisirril al-fatehah…

Asyhaduallaa ilaaha ilallaahu wahdahulaa syariikalahu, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu.

 • Ifdhili minal anwaari faidhotan musyriqi
 • ‘Alayya wa  ahyi mayta qolbii bithoy-thoghot
 • Ala wa albisannii haibatan wa jalaalah
 • Wa kuffa  yadal a’daa-i ‘anni bi-gholmahat
 • Ala wahjubanni min ‘aduwwii wa zhoolimi
 • Bi haqqi syamaakhin asymakhin salmatin samat.. 7x / 41 x

Faedahnya antara lain :

 • Akan dikasihi Allah SWT.
 • Akan disegani dan dihargai oleh orang banyak.
 • Ucapannya Mustajab.
 • Berwibawa dihadapan manusia. dll.

Demikianlah sedikit manfaat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakalloh fiikum…

Wabillahit-taufiq wal Hidayah, wassallamu’alaikum wr wb.

 

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: HIZIB JALALAH | 156 Komentar

RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Berawal dari ijazah Syeikhina Al-Mukarom Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib mengenai sholawat untuk bermimpi / berjumpa dengan Rasulullah SAW, saya mulai mencari dan menyelidiki sekiranya ada metode khusus untuk dapat mewujutkan niat itu. Alhamdulillahnya…saat dipondok dulu ada satu kitab yang berjudul MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL SAW ( MAGHNATIS : RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW ) buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar. Pengantar kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin Syech Al-Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad, Sukabumi. Tempat dimana saya belajar dan menimba ilmu agama. Kitab yang sangat bagus karena diberi sambutan / referensi oleh beberapa Ulama besar. Diantaranya :

 • Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf
 • Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad
 • Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur
 • Al-Habib Hasyim Al-Idrus
 • Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird
 • As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff
 • As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf
 • As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh
 • As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily
 • As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa
 • As-Syekh Abdullah Sirajuddin
 • As-Syekh Musa Abduh Yusuf
 • As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy
 • As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy

Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL, adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang kuat juga dari Ijazah yang bersambung secara berantai sanadnya. Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita-cita untuk dapat bertemu dengan Junjungan Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW.

Perangkum kitab ini merangkumnya kedalam tiga bahasan pokok dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati kepada Nabi SAW secara sistematis dan proporsional berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf melalui pengamalan sholawat. Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam nyata.

Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam ( hadist no : 252 ).Kata RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. Terkadang kata Ru’yah digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pada bahasan itu- dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda : “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan Hulum yang buruk berasal dari Syetan.”

Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya tentang Ru’yah dan beliau mengatakan,” Mimpi adalah bagian dari kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat bathin dengan kesadaran ( yagdhah ) yang bersifat zhohir.” Kewalian biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di awali oleh Rasulullah SAW pada awal kenabian. Namun tidak setiap mimpi yang diawali oleh seseorang bersifat demikian . Orang yang suka mencampur adukkan yang haq dengan yang batil kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang benar ( Shidig ). Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap jujur dan menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk.

Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari mengutamakan dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh setiap insan yang mencintai beliau.Sesuai dengan sabda Nabi SAW,” Tidak beriman ( dengan sempurna ) satu diantara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari pada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” Setelah Allah menganugerahi para pecinta dengan kemampuan melihat Nabi-NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka menjadi tinggi dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil mengikuti jejak beliau yang sempurna, sehingga Allah Yang Maha Mulia memberi mereka keutamaan. Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul bersama beliau dalam keadaan terjaga. Itulah yang termasuk pangkat yang tinggi dan derajat yang agung.

Sebagaimana sabda beliau SAW,” Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai aku.”  ( Sungguh benar Nabi SAW yang benar dan dibenarkan ). Setelah itu beliau memberi kabar gembira kepada kita : “ Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat aku di waktu terjaga atau ( dia seakan-akan melihat aku di waktu terjaga ) setan tidak dapat menyerupai aku.” (HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah :

 • Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang kokoh dalam semua amal ibadah disamping niat yang benar  dengan ikhlas).

Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan agung :

 • Dicintai Oleh Allah SWT.
 • Taat kepada Rasulullah SAW.
 • Diampuni dosa-dosanya.

Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih : Barangsiapa bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia akan mendapatkan Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya- jika keduanya muslim. Dia termasuk yang mengkhatamkan Qur’an sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan baginya, siksa kubur dihilangkan dari padanya, diselamatkan dari kesulitan da hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan akhirat dengan kasih sayang dan karunia-NYA.

Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq. Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi kecuali dengan hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki shaleh dan benar ucapannya. Adapun orang yang banyak kebohongannya, tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak kerusakan dan perbuatan maksiatnya akan gelap hatinya, sehingga apa yang dilihatnya adalah bunga-bunga tidur.

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, terkadang dia melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, karena perobahan tingkah lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah fardhu dengan benar. Apabila amalan orang yang melihat Rasul SAW baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. Terkadang beliau nampak dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kendatipun demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari kebagusan, kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia beliau yang merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak diketahui kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung.

Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib menambah :

1.Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT.

2. Beradab bersama Rasulullah SAW.

3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh Allah dan Rasul-NYA.

4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan Rasul-NYA.

Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah…ambillah dia untukmu dan semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan pemberi Taufiq.

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW.

1.Surah Al-Kautsar

Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. ( Mujarab Shahih )

2. Surah Al-Muzammil

Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. ( Mujarab shohih )

3. Surah Al-Qodr

Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. ( Mujarab )

4. Surah Al- Qurays

Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan tercapai maksud serta tujuannya. ( Mujarab )

5. Surah Al-Ikhlas

Riwayat Ibnu Abbas : Dibaca malam hari 1.000 kali , maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. ( Mujarab )

Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan : “ Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at , pada setiap rakaatnya setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini :

Sholallahu ‘alaa sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali.

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat Nabi SAW maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. ( Mujarab Shohih )

Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW.

1.Sholawat Nur

Bismillahir rahmanir rahiim…

Allahumma inni as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidina Muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka.

Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. ( Ini Mujarab )

2. Sholawat Ummi

Bismillahir rahmanir rahiim…

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi.1.000 kali.

Caranya : Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah : Ayat Qursy.1x dan Surah Al-Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali.( Mujarab )

3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra.

Bismillahir rahmanir rahiim…

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika  wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa sallim.500x

Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra : “ Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari semalam sebanyak 500 x , maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata ( terjaga ).”Syekh  Yusuf An-Nabhani menambahkan  dan menerangkan : Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam nyata , tentunya sholawat tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur.” ( Ini Mujarab )

4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra.

Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata,” Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur , lalu beliau SAW berkata kepadaku “ Bacalah olehmu ketika hendak tidur…

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x

Allahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan.5x

Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur , maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali. “ Lalu beliau menuturkan “  alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi jika engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW.” (Ini Mujarab Shohih).

5. Sholawat Rahmat

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata : “ Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad  Al-Habsy Ra berkata : “ Barang siapa banyak membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW.”

Inilah sighat sholawat yang dimaksud :

Bismillahir rahmanir rahiim…

Allahumma sholli  wa sallim’ala Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa ali sayyidina Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, ‘adada maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bi dawamii mulkillah.”

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah.

Saya kira cukup sedemikian itulah beberapa contoh dari beberapa faedah yang berguna untuk dapat bertemu dengan An-Nabi SAW. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada ikwanul muslimin, baik yang berada di kampus KWA tercinta ini atau dimanapun berada untuk mencari dan mengamalkannya faedah-faedah lain untuk tujuan yang sama. Hal ini sebagai bukti Mahabbah kita kepada beliau SAW. Bahwasanya seseorang pecinta akan sangat berharap berkumpul dengan orang yang dicintainya.

Akhirul kalam…artikel ini hanya sebagai motivator untuk para ikhwan agar semakin menyuburkan Mahabbahnya kepada Junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Banyak sekali metode yang bisa dipergunakan baik melalui pembacaan surah-surah ataupun dengan sholawat. Semoga dengan ini kita akan mengikuti beliau SAW dengan lebih baik. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb….

 

Posted by Mas Kumitir,2011

Categories: RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW | 74 Komentar

MAKNA DZIKIR DALAM PEMBEBASAN DARI PENDERITAAN DUNIA


Patramantra
tanpamantra@yahoo.co.id

Assalamu alaikum wr.wb
Agar bisa terbebas dari sengsara…. dzikir saja tidak cukup. Karena selain berdzikir kita juga harus berusaha berpikir yang benar dan merenung yang benar Jika tidak, maka (maaf) dzikir pun hanya menjadi pekerjaan yang sia-sia belaka

Secara umum orang menganggap dzikir berarti membaca puji-pujian atau asma Allah dan doa yang dilakukan berulang-ulang dalam hitungan tertentu. Dzikir dalam arti bahasa adalah mengingat Dzikirullah berarti mengingat Allah. Arti mengingat yaitu memfokuskan perhatian yang melibatkan pikiran dan perasaan pada obyek tertentu. Sementara yang menjadi pertanyaan apakah dalam melakukan dzikir bisa fokus bila perasaan sedang kacau atau emosi sedang tidak stabil?

Jika diperhatikan manusia memiliki 3 masa kehidupan
Masa lalu/silam diwakili oleh emosi/perasaan
Masa sekarang diwakili oleh Sang Aku
Masa datang diwakili oleh pikiran/angan-angan/keinginan

Penyebab penderitaan dunia/sengsara sang aku tidak mampu menyelaraskan antara pikiran dan perasaanya

Cara berpikir yang keliru juga menyumbang adanya penderitaan. Sehingga pikiran yang seharusnya bisa mengendalikan untuk meredam gejolak dalam diri/psikis (emosi negatif= kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dll), justru memperberat penderitaan. Tanpa disadari mereka telah memperkuat penderitaannya, dengan mensugesti diri dalam bentuk pikiran-pikiran negatif (selalu sial, tidak pernah beruntung, Tuhan tidak adil, dll). Hal ini akan tertanam dalam otak bawah sadar. Pada hari-hari berikutnya akan ditemui penderitaan yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena permasalahan yang lebih berat, tapi bentuk pikiran negatif masa lalu yang telah memblokir pemikiran-pemikiran yang lain yang bersifat positif. Sehingga yang dilihat serba hitam dan kelam. Selain itu, pikiran negatif juga mempengaruhi pemberian makna Sabar dan Ikhlas cenderung ke dalam sikap yang pesimis. Seolah-olah merubah keadaan menjadi lebih baik adalah suatu pekerjaan yang sulit.

Dalam Qur’an banyak disinggung perintah untuk berpikir. Dengan artian berpikir positif. Berpikir bisa berarti merenung. Merenung berarti memfokuskan perhatian pada suatu obyek tertentu dari beberapa sudut pandang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman baru. Dengan berpikir benar dan perenungan yang benar disertai dengan tindakan yang tepat, maka seseorang baru bisa membebaskan diri dari penderitaan.
Wassalam.

Posted by Wongalus,2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 26 Komentar

GATHERING KWA BANDUNG


Bayu Rizky
bayumalmsteen@gmail.com

Salam.
KWA BANDUNG berencana mengadakan acara gathering yang ke dua. Bagi sedulur KWA Bandung mari kita mengadakan koordinasi demi suksesnya penyelenggaraan acara ini. Hormat kami.

Ki Bayu digdoyo & Ki Selor

Posted by Wongalus,2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 67 Komentar

ILMU LELUHUR UNTUK KESELAMATAN


Oleh : Gus Noer
satria_lamong77@yahoo.com

 

Puji Syukur kiranya tiada henti kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi Gusti ALLAH TA’ALA  atas segala Nikmat dan Kasih Sayang-NYA yang begitu besar kepada kita hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Manusia Agung yang penuh cinta kepada umatnya Baginda Rosululloh Muhammad S.A.W. semoga dengan barokah dan safa’at dari sholawat itu akan menentramkan hati kita dan menjadi wasillah kita mendapat Nikmat-Nya di yaumil akhir kelak, amiin.

 

Salam salim Rahayu penuh hormat dan ta’dziem kami kepada sesepuh yang dengan lapang dada serta sabar mendampingi kita dalam mencari dan memaknai akan ilmu warisan leluhur asli Nusantara, salam kagem yang digjaya Ki Wongalus, Mas “BC”, Mbah Abdul Jabar, Ki Selor, ki Sabdalangit, Gus Santri, ki Nur Jati beserta semua sesepuh semua salam hormat dan salam ta’dziem slalu. Dan bagi sedulur semua Bolowongalus salam persaudaraan jabat erat tangan kita. Monggo silahkan semua dulur, rekan, sahabat hadiri Cangkrukan/Pertemuan Nasional KWA ke-II di Candi Mendut insyaALLAH saya hanya bisa memberikan kenang-kenangan bagi sedulur yang hadir Cuma sebanyak 7 Butir Batu Alam yg sudah melalui proses pengisian energi dan asma’ khusus serta saya syareati di rendam dalam Minyak-minyak bertuah dari beberapa Majelis yang fa’ insyaALLAH akan mengadung banyak keberkahan. Amiin. Makanya hadir dulur untuk saling sarring dan tamasya spiritual….hehehe.

 

Sebelum saya akan berbagi mengenai ilmu yang menurut saya sangat simple dan sederhana ini pada poro sedulur, ijinkan penulis membabar asal mula ilmu atau amalan ini. Pada sekitar tahun 1997 di saat konsentlasi perpolitikan di Negeri tercinta ini lagi di uji dengan gonjang ganjing banyak isu, salah satunya isu “Naga Merah dan Naga Hijau” waktu itu penulis masih aktif insyaALLAH di sebuah Majelis Istighotsa & Majelis Manaqib Syeih Abdul Qodir Al Jaelani ra. Di kota Lamongan. Mungkin sudah menjadi hal lumrah apabila akan terjadi sesuatu hal besar dalam Negeri ini seorang ulama’ soleh atau kyai-kyai khos yang hidupnya ikhlas di persembahkan untuk Gusti ALLAH TA’ALA dan umat ini akan di berikan suatu hawatif/ilafat apa yang akan terjadi di masa depan, baik itu masalah bencana, politik Nasional, kepemimpinan dll. Dan bagi kita yang mungkin pernah ikut dalam Majelis-Majelis dzikir khusus, ponpes salafiyah, cangkrukan sesepuh akan sangat faham dan mahfum serta beruntung biasanya akan mendapatkan info atau sekedar isyarat akan hal-hal tsb. Beberapa kali penulis merasakan itu dari sebelum adanya Tsunami di Banyuwangi dulu, atau saat sebelum meninggalnya orang penting di Negeri ini sang kyai secara bahasa isyarat akan berpesan pada para murid/santri dan jamaahnya akan hal tsb. Pada saat-saat seperti itu biasanya sang guru akan memberikan wejangan dan mengijazahkan wiridz, ilmu/amalan do’a, atau hizib-hizib tertentu. Dan amalan yang penulis bagikan ini asal mulanya demikian.

 

Inilah amalan tersebut :

 

“ A I U E O   ALLAH  INGSUN  URIP “


Amalan ilmu ini diberikan seorang Kyai kharismatik yang sangat dermawan dari Lamongan pada kami semua Jamaah Manaqib untuk di amalkan setiap selesai sholat fardlu setelah baca wiridz dan tawasul maka baca amalan ini 3X dengan menahan nafas. Dan apabila menghadapi masalah seperti ancaman, dalam bahaya atau menetralisir hawa negative dan perasaan tidak tenang maka ambil nafas pelan beberapa kali lalu baca do’a ini 3X dengan menahan nafas insyaALLAH semua akan baik-baik saja.

 

Pertanyaan klasik pada diri kita yang suka mengamalkan wiridz, ilmu hikmah, do’a-do’a ampuh serta amalan lainnya, apa tandanya bahwa ilmu itu sudah masuk dalam diri kita? Ini juga sebagai jawaban atas masuknya pertanyaan poro sedulu lewat ratusan sms dan telp. Yang paling pokok dan utama pada hakekatnya kalau suatu amalan yang kita amalkan sudah masuk dan menyatu dalam diri kita biasanya kita akan semakin mantab dalam mengamalkan, semakin tenang & damai hati serta perasaan ini dan yang paling utama ibadah kita semakin baik serta kita semakin yakin dengan do’a yang kita mohonkan kehadirat-NYA. Wallahu’alam. Tapi memang ilmu atau amalan tertentu kadang juga biasanya secara kasat mata ataupun mata batin akan dapat di lihat dan di rasakan hawa/power kodamnya. Bi’idznillah.

 

Semoga amalan yang saya berikan ini bermanfaat buat dulur semua, salam persaudaraan dan salam kenal bagi semua dulur kwa di seluruh penjuru bumi. Terimakasih pada pengasuh blog ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulis dari kami, mohon maaf juga kapada semua yang berbeda pemahaman dengan kami, semoga kami terlindung dari prasangka dan sifat syaitoniyah (iri, drengki, hasut, riya’, ujub, merasa benar sendiri serta merasa-merasa yg lain…… dll) amien.

 

Gus Nur (Banjaran) dan Gus Zein 0857 3240 1751 (arek Lamongan bumi Jaka Tingkir) pengampuh Sanggar ”Nur Langit”. Wassalam.

Mas Kumitir, 2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 89 Komentar

ILMU TATAL BAB HOKI HARI


bayan.kang
bayan.kang@yahoo.co.id 

 

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatu.

Salam pamuji rahayu wilujeng slamet para sesepuh, para guru, para sedulur KWA semua. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kejunjungan kita nabi Muhammad saw, lumeber kluarga, shahabat dan semua pengikut pengikutnya. Yang mana kita  nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Syukur Alhamdulillah kita ikrorkan kehadirat Alloh SWT, yang telah memberi banyak nikmat yang tak terhingga kpd kita semua. Perkenankanlah saya yg dhoif ini, yang fakir, yang tak punya daya apa apa. Dengan segenap keterbatasan saya,  menshare ilmu tatal warisan  leluhur tanah jawa. Saya tidak menganjurkan mengimani tapi biarlah sebagai tambahan kekayaan khasanah budaya. Saya tidak menampik bahwa saya keturunan orang pribumi orang jawa. Tapi saya juga bangga ternyata nusantara kaya budaya yang adiluhung dan luhur. Tatal ilmunya pujangga/perjangga, yang dihasilkan dari kolaborasi macam2 disiplin ilmu, ilmu fikir, ilmu kitab, ilmu titen niteni, ilmu ghoib, ilmu hitung dll.
Dari kata dasar tatal mengandung pengertian :

1.      Serpihan/potongan  kayu kayu, tatal kayu jati adalah salah satu sokoguru/tiang masjid demak yang terkenal bikinan sunan kalijaga.

2.      Tatal juga berarti petunjuk aturan tak tertulis, ketatalan berarti kena apes sial karna melanggar rambu tatal yang tersurat.

Pertama tama kita pahami dulu dasar dasarnya diantaranya menghitung
Neptu hari sbb; radite/minggu jumlah 5, sumo/senin jml 4, anggoro/selasa jml 3, budho/rabu jml 7, respati/kamis jml 8, sukro/jumat jml 6, tumpak/sabtu jml 9.
Neptu pasaran sbb; pon jml 7, wage jml 4, kliwon jml 8, legi jml 5, pahing jml 9.

Setelah neptu pahami juga

Posisi naga dino/naga hari sbb; Pon(dibarat), wage (diutara),  kliwon (ditengah),legi (ditimur), pahing (diselatan).

Pepatah jawa berbunyi “ninggal petung glundong” maksudnya sesuatu itu harus diperhitungkan masak masak supaya tidak gagal, terjungkal, batal atau hancur. Ilmu tatal adalah ilmu petung atau perhitungan, yang memuat banyak hal yang berkaitan dg neptu hari dan pasaran, tatal bukanlah suatu ramalan tapi serpihan serpihan segala kejadian yang sudah terjadi (sing wis ketatalan/yang sudah terbukti terjadi dirangkum menjadi rambu). Ilmu tatal memilah memilih hari hari baik yang terbaik  disesuaikan hajat keperluan yang akan dijalankan misal mau mengawali membuka usaha, mau mendirikan rumah, mau menanam tanaman, mau menemui seseorang untuk berhajat, mau pernikahan dll. Kita tidak membahas hal lain lain dulu. Dikesempatan ini kita bahas tentang rahasia kekuatan hari jarak dino/jarak hari/tempat keberuntungan bawaan dari sifat hari.

Diatas sudah disebutkan berdasarkan neptu pasaran kekuatan hari (naga) berada ditempat tempat tsb sbg contoh pon dibarat berarti apapun yang berasal dari barat punya power yang kuat untuk unggul/menang. Cara memperoleh power kita harus bisa bersinergi dg barat caranya kita harus berada paling barat dari musuh2 maupun pesaing2 yang kita hadapi. Bisa juga kita ambil posisi barat menghadap ke timur sedang musuh/saingan kita berada ditimur menghadap ke barat. Naga dino/pasaran masih kalah dengan hitungan kolaborasi neptu hari + neptu pasaran jumlah total, berapa nanti jumlah total tsb digunakan untuk menghitung jarak dino sbb:
Contoh hari sabtu legi, sabtu 9, legi 5 jadi 9+5=14. 14 tsb kita jadikan dasar pitung sing memet njlimet. Kita pahami dulu alur cakra naga dino yaitu dari tengah ke timur ke selatan ke barat ke utara ke tengah kembali. Untuk mulai menghitung sediakan dulu 5 wadah/lubang dakon, letakkan di barat, utara, tengah, timur , dan selatan.   Sediakan batu kecil2 bisa juga batang korek api jumlah 14 (karna kita membuka jarak hari sabtu legi jml 14). Masukkan ke lubang dakon satu satu diawali pada lubang timur (legi ditimur) terus masukkan sampai habis.

Jangan lupa alur gerak masuknya lubang dakon sesuai arah cakra naga dino. Setiap jatuhan biji terakhir dlm lubang maka lubang tsb dikuras bijinya diputar lagi ke lubang lubang berikutnya sampai tidak ada lagi yang yang bisa dikuras pada jatuhan terakhir. Setelah selesai coba dilihat dihitung masing2 pos lubang dakon ada berapa biji. Yang terkuat adalah pos lubang yang berisi genap bisa 2, 4, 6, 8 dll. Diantara yg genap, yg genap terkecil yg menang/untung/hoki/kuat. Arahya mana? Misal barat tinggal mensinergikan dg barat. Ini saya amati dalam pilkada 99.9% ternyata tepat yang bersinergi yang jadi. Bila tempur yg bersinergi yang menang. Tidak memandang besar kecil. Wallohu alam.

Mas Kumitir, 2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 54 Komentar

ILMU SEMBUNYI PADA TEMPATNYA


El-Rahmani Syah Abadillah.
rochmansyah_rochmani@yahoo.com 

Assalamualaikum wr.wb,

Salam takzimku untuk para sedulur KWA.

Izinkanlah aku yang fakir ilmu ini membagi sedikit amalan untuk para sedulur. Amalan ini namanya ILMU SEMBUNYI PADA TEMPATNYA. Amalaan ini diamalkan pada saat sebelum tidur malam ketika roh dan jasad kita sudah berada diatas tempat tidur. Untuk Sedulur yang sudah berkeluarga silahkan diikutkan juga ISTRI dan ANAK didalam amalan ini…

Bismillahirrohmanirrohiim,
Aku Sembunyikan Tubuhku Di Dalam Perut Hawa.
Aku Sembunyikan Rohku Di Dalam Roh Muhammad.
Aku Sembunyikan Rahasiaku Di Dalam Rahasia Allah.
Berkat Lailahaillallah Muhammadarrasulullah.
Allahu Akbar.

Semoga amalan sederhana ini dapaat bermanfaat bagai para sedulur dan semoga dapat melengkapi perpustakaan Blog KWA yang kita cintai ini.

“Salam Perseduluran”.

Mas Kumitir, 2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 111 Komentar

SABDO JATI


==wongalus==

Hawya pegat ngudiya Ronging budyayu, Margane suka basuki, Dimen luwar kang kinayun, Kalising panggawe sisip, Ingkang taberi prihatos…..

Ini satu bait Serat Sabdo Jati yang artinya kurang lebih adalah anjuran untuk tidak berhenti berusaha berbuat kebajikan agar mendapat kegembiraan serta keselamatan serta tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang nista dan tercela. Bagaimana caranya? Sukailah laku prihatin.

Saat kita berusaha untuk meraih kemuliaan, saat itu pula hampir setiap saat kita diingatkan untuk selalu menjalankan laku prihatin ini. Apakah hakekat dari laku prihatin itu? Laku prihatin merupakan satu kecermatan untuk melihat, mengawasi dan memikirkan setiap detail dari perilaku kita. Mulai hal-hal yang kecil hingga perilaku-perilaku yang memberi dampak luas kepada masyarakat disekeliling kita.

Darimana kecermatan itu lahir? Kita lanjutkan menyimak serat ini… Ulatna kang nganti bisane kepangguh, Galedehan kang sayekti, Talitinen awya kleru, Larasen sajroning ati, Tumanggap dimen tumanggon…

Dalam menjalani laku hidup prihatin ini kita diminta untuk memandang dengan seksama gerak gerik batin kita. Mengintropeksi diri agar jangan sampai salah, selanjutnya mengendapkan jawabannya didalam hati, agar bisa menangkap “sesuatu” yang bersemayam yang adanya di dalam jiwa yang senantiasa mendambakan kebaikan, mengendapkan pikiran, dalam mawas diri di dalam rasa kosong atau suwung namun sebenarnya di sanalah kita menemukan cipta yang sejati. Inilah kunci Ikhlas…

…Pamanggone aneng pangesthi rahayu, Angayomi ing tyas wening, Eninging ati kang suwung, Nanging sejatining isi, Isine cipta sayektos…

Yang muncul kemudian adalah perilaku dan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu alangkah sayang bila kita tidak segera menuruti hati nurani karena kebaikan muncul dari suara hati yang bersih. Sebaliknya bila kita melupakan atau menindas suara hati maka kecenderungan perilaku kita bisa jadi mengarah pada perbuatan nista.

Bila terbiasa melakukan perbuatan nista maka diri kita pun tidak tertarik untuk berbuat kebajikan. Segala yang baik-baik lari dari dirinya, sebab sudah diliputi perbuatan dan pikiran yang jelek. Pada titik ini, kita melupakan Tuhan dan Ajaran-Nya sudah kita musnahkan sendiri hingga berkeping-keping.

Nora kengguh mring pamardi reh budyayu, Hayuning tyas sipat kuping, Kinepung panggawe rusuh, Lali pasihaning Gusti, Ginuntingan dening Hyang Manon.

Manusia-manusia yang hidup didalam alam yang repot dengan urusan duniawi dan kemudian tidak mau menjalani laku prihatin introspeksi diri cenderung akan berbuat ceroboh atau semau gue. Ini tentu saja perbuatan tercela karena perbuatan individualistis cenderung tidak toleran dan mengesampingkan kepentingan umum. Pikiran akan senantiasa melenceng dari kebijaksanaan dan kebenaran. Keagungan jiwa hilang diganti dengan jiwa-jiwa yang kerdil.

Para jalma sajroning jaman pakewuh, Sudranira andadi Rahurune, saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasekten wus nora katon

Kita tidak lagi tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengawasi Gerak Gerik kita. Padahal Dia menyaksikan segala sesuatu. Dia menciptakan dunia ini dengan seluruh rinciannya dan melihatnya dalam berbagai wujudnya. Sebagaimana Dia beritahukan kepada kita dalam Al Qur’an:

…Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah, 2: 233).

Kita terlena dan tekun dalam kesalahan-kesalahan yang baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Di sisi yang lain, bila kita tobat dan kembali ke ajaran-NYA dengan berusaha kembali tekun untuk mengikuti hati nurani kita akan mendapatkan setitik hikmah karena Tuhan itu Maha Pemurah.

Nora ngandel marang gaibing Hyang Agung, Anggelar sakalir-kalir, Kalamun temen tinemu, Kabegjane anekani Kamurahane Hyang Manon…

Tuhan sesungguhnya bukanlah Dzat yang pelit. Tanpa kita minta pun udara dan hidup terus dialirkan. Ini artinya Tuhan Maha Tahu kebutuhan kita. Tuhan juga selalu memberi pertolongan dan bimbingan dengan cara-NYA sendiri yang misterius… Sangat tidak etis dan tidak sopan bila kita mendikte dan terus menerus meminta bantuan-NYA karena ini adalah sikap tidak bersyukur. Ingatlah bahwa doa tidak hanya meminta, tapi lebih utama adalah bersyukur dan memuji-NYA. Utamakan keinginan-NYA di atas keinginan kita.

Hanuhoni kabeh kang duwe panuwun, Yen temen-temen sayekti, Dewa aparing pitulung, Nora kurang sandhang bukti, Saciptanira kelakon….

Akhirnya, apapun yang datang kepada diri kita maka kita tidak perlu merasa bisa memperhitungkan maksud Tuhan dengan cepat: bencana itu azab, terjadi untuk tujuan tertentu dan seterusnya… Padahal, kita … bisa jadi bersujud kepada Tuhan yang sebenarnya tak sungguh sungguh akrab. Tuhan di dalam angan-angan tentu saja bukan Tuhan yang sesungguhnya….Semua orang, tentu saja hakikinya harus bersujud kepada Tuhan yang sama. Tapi bersujudlah kepada Yang Sungguh-Sungguh Tuhan yang masih membuat gentar, takjub, dan bertanya….

Wongalus,2011

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 109 Komentar

GATHERING KWA SOLORAYA


KWA SOLORAYA mengadakan GATHERING pada :

Hari / Tanggal : 5 Maret 2011
Jam                         : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat          : RUMAH (ALM. ) BAPAK SRIYONO d/a DUKUH PULUMUTAN RT 05 RW I, BANYUDONO, BOYOLALI ( dekat dengan UMBUL PENGGING BOYOLALI ).

Pendaftaran peserta lewat SMS KE NOMER 087835119060 paling lambat tanggal 3 Maret 2011

Adapun Susunan Acara :

 • Pembukaan : (Sambutan oleh Ki Rizang selaku Sesepuh KWA SOLORAYA).

 • Pengijazahan Pembangkitan Kundalini oleh Ki Rizang Mukti.

 • Pengobatan dan Konsultasi Masal.

 • Penutup.

Nb : Jika ada sesuatu hal yang menyangkut acara silahkan contac :
Gus Widodo ( 085647566466 )
Seno ( 085789108008 ),
Bajul Kesupen ( 085725534448 )

Ttd
Panitia

maskum, 2011

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 160 Komentar

TATA CARA BESERTA PENJELASAN LENGKAP PEMBANGKITAN INTI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN


rajaryzal kelayang
rajaryzalkelayang@gmail.com

TATA CARA PEMBANGKITAN SENDIRI :

– dalam keadaan berwuduk,posisi duduk bersila boleh di sajadah atau di mana saja yg penting bersih
-lalu mulailah dengan cara seperti ini :

bismillahirrahmannirrahim….
assallammualaikum ibu ku bumi
assaammuaaikum bapak ku langit
adup namanya malam,tajoli namanya siang
hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuh ku
JIBRIL MENJAGA NYAWA
MIKAIL MENJAGA RAHASIA
ISROFIL MENJAGA HATI
ISRAIL MENJAGA JANTUNG
UMAR MENJAGA DARAH
USMAN MENJAGA DAGING
ALI MENJAGA TULANG
ABU BAKAR MENJAGA URAT
KUDU MENJAGA SENDI
KIDAM MENJAGA SELERANG
DEROJA MENJAGA BULU ROMA
KOMPEH MENJAGA KULIT
KIROMAN MENJAGA OTAK
KATIBIN MENJAGA BONAK
AKAD MENJAGA LENDIR
MUKKORROBIN MENJAGA LEMAK
NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA…..(kirimkan alfateha 3 x,boleh juga sebanyak yg kita mampu)

ini maqom/titik organ organ 16 tersebut bersemayam/bercokol/bertumpu

-NYAWA titik tumpunya di UBUN UBUN/UYENG UYENG (bhsa jawa)
-RAHASIA titik tumpunya di MATA
-HATI titik tumpunya di DADA (tengah antara 2 susu)
-JANTUNG titik tumpunya di UJUNG DADA (di bawah sedikit titik dada)
-DARAH titik tumpunya di SIDIK JARI TELUNJUK KANAN
-DAGING titik tumpunya di ATAS KELAMIN (cakra solar bhsa tenaga dalam)
TULANG titik tumpunya di TULANG RUSUK BELAKANG (sepanjang tulang rusuk)
-URAT titik tumpunya di NADI TANGAN KANAN
-SENDI titik tumpunya di DENGKUL KAKI
-SELERANG titik tumpunya PANDANGI BAYANG BAYANG TUBUH KITA SENDIRI
-BULU ROMA titik tumpunya di BULU TANGAN
-KULIT titik tumpunya di PIPI/WAJAH SEBELAH KANAN
-OTAK titik tumpunya di KENING DEPAN
-BONAK titik tumpunya di BELAKANG KEPALA (OTAK BESAR )
-LENDIR titik tumpunya di LOBANG HIDUNG SEBELAH KANAN
-LEMAK titik tumpunya di PINGGANG PERUT KANAN.

-titik tumpu dari 16 organ penting di tubuh manusia inilah yang di tekan dengan ibu jari tangan kanan,saat pembangkitan tersebut,menekannya harus kuat,cara penekanan tekan lalu geser sedikit ke belakang jempol jari tersebut lalu ulangi terus tekan dan geser kebelakang,lakukan cara pembangkitan ini jika ingin mengirimkan alfateha kepada satu2 malaikat,sebagai contoh : hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuhku,ALI MENJAGA TULANG NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA (bacalah alfateha 3 x atau boleh sebanyak yg kita mampu sambil jempol jari kita menekan RUSUK BELAKANG,tekan lalu geser/gesek ke belakang sedikit jempol jari tadi,lalu ulangi terus gerakan tersebut sampai alfateha yang kita baca selesai semua) biasanya jika bangkit malaikat penjaga tulangnya maka sangat terasa ada rasa hangat mengalir dalam seluruh tulang dan terkadang tenaga dari tulang terasa berlipat ganda.kelak jika sdh aktif malaikat penjaga tulang ini lah yang akan banyak berpungsi untuk ilmu beladiri dan mementalkan musuh jarak jauh tampa emosi,juga untuk lain2 yg berubungan dengan ilmu kadigdayaan diri.

-lakukan cara ini hanya jika akan memberi alfateha kepada satu satu malaikat 16,jika memberi alfatehanya dengan menyebut dahulu semua malaikatnya maka cukup alfatehanya saja langsung di tawasulkan/di kirimkan 3x atau sebanyak yg kita mampu,nanti jika akan menggunakan salah satu malaikatnya saja baru titik tumpu malaikatnya di gesek dgn jempol jari sambil memerintahnya…untuk berbagai keperluan diri.

TEHNIK PENGGUNAANNYA :

-jika sdh merasakan aktif malaikat 16 ini maka menggunaknnya : panggillah sekaligus perintahkanlah salah satu atau semua malaikat tersebut dengan cara : hai malaikat penjaga (……..) KU PERINTAHKN KAU….(…..) boleh dengan menahan napas baca dalam hati,lalu bernapaslah dengan napas masuk menyebut ALLAH napas keluar menyebut HU,secara terus menerus sampai objek yang menyerang terpental,tetapi jika dalam kondisi kepepet/terdesak maka cukup ucapkan HAI..lalu bernapaslah ALLAH napas masuk dan HU napas keluar,latih cara ini sesering mungkin agar nanti setiap kaget maka akan spontan terucap tehnik napas seperti ini. (kata HAI itu bukanlah kalimat say hallo tetapi 3 huruf semula jadi yg menjadi signal atau tanda panggil untuk malaikat 16 nya, H (simbol ALLAH),A ( huruf alif sebelum alif atau ba titik/kuk titik),dan I (adalah alif tegak,tegak alif tegak tubuh,sebelum bengkok alif belum kalah tubuh,belum hancur alif tak kan hancur tubuh) jadi kata H.A.I. yg di maksud di sini adalah kata/huruf yg perintahnya pasti di lakukan oleh ke 16 malaikat penjaga batang tubuh tadi.

cara standar untuk melihat sudah aktif apa belum..?

-panggillah malaikat 16 tersebut boleh juga salah satu malaikat saja lalu coba perintahkan untuk melemahkan tulang teman yg lagi duduk di kursi tentu dengan cara yg sdh saya jelaskan di atas,lalu lihat reaksi teman tersebut,jika dia sulit berdiri dari duduk di kursi tersebut atau berdiri seperti orang hamil (maksud saya kesusahan berdirinya) maka malaikat 16 di batang tubuh kita sdh aktif dan perintahkan tarik lagi malaikat 16 tersebut lalu dekati teman itu dan hembuskan napas kita sedikit saja mengarah ke lututnya maka insyaALLAH dia akan pulih kembali (mintalah maaf kepada teman tersebut dan jelaskan,ingat ini wajib jika tdk di lakukan saya akan berharap anda kehilangan kemampuan tersebut).

-tehnik dan cara ini juga untuk semua malaikat tersebut tetapi alangkah baiknya setiap menggunakannya seluruh nama2 malaikat 16 ini di panggil agar menjadi satu kesatuan daya yang ampuh,bukankah ber 16 itu jauh lebih kuat dari pada berdua atau bertiga saja jika melawan musuh.
-lama atau cepat bangkitnya tergantung dari si pengamal masing masing,WAJJADA MAN JADDA (SESIAPA BERSUNGGUH SUNGGUH DIA AKAN DAPAT).

UNTUK SAUDARA SAUDARA SAYA YANG NON MUSLIM (yg mau membangkitkan malaikat 16)

-carilah batok kelapa biasa yg muda,bakarlah hingga hangus menghitam lalu giling hingga halus sampai menjadi abu,lalu campurlah dengan bunga melati yang juga di giling serta sampai halus,letakkan bubuk tersebut pada kain biasa secara merata seperti persegi panjang lalu tulislah pada abu tersebut huruf H.A.I. lalu abu/bubuk batok kelapa tersebut usapkan ke telapak kaki sambil menahan napas dan memanggil nama2 malaikat tadi. 1 x napas untuk 16 nama malaikat lalu lepaskan napas lakukan cara ini 7 atau 9 x pernapasan,namun menaburkan bubuknya hanya 1 x saja.lakukan cara ini sekitar 3 atau 5 malam dan setelah itu boleh di test :

-peganglah kayu sebesar tangan anak umur 2 tahun lalu panggil lah malaikat penjaga darah kulit tulang dengan di awali kata hai malaikat penjaga………bangkitlah,kuatkanlah darah,kulit dan tulangku (tahan napas lalu pukulkan kayu tersebut ke badan kita,coba pelan2 dulu nanti jika sdh mulai terasa kebas/bius baru di kuatkan,nah jika dia aktif maka badan tdk akan mengalami kesakitan jika di pukul.)

-terakhir PEMBANGKITAN DARI SAYA LANGSUNG HANYA BISA 2 ORANG DALAM SATU HARI KARENA MEMBUTUHKAN TENAGA YANG SUPER EXTRA ITUPUN SAYA HARAPKAN DAPAT BERSABAR DAN SAYA SANGAT MEMILIH DALAM PEMBANGKITAN LANGSUNG,USAHAKAN BANGKITKANLAH SENDIRI DULU JIKA NANTI SDH AKTIF NAMUN INGIN MENDALAMI KHUSUS DAN SUNGGUH SUNGGUH BARULAH MEMINTA BANTUAN SAYA.

SELAMAT MERAIH BANGKITNYA KEKUATAN DIRI,DIRI YANG SEBENAR DIRI,KAJI YANG SEBENAR KAJI…salam hormat utk semua pengunjung KAMPUS WONG ALUS. AMIN. @@@

Categories: KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU | 626 Komentar

VIRUS XN MENGAMUK DIPALEMBANG


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum para sesepuh dan pembaca yang saya hormati. Bukan maksud membesar besarkan perkara yang ghoib karena perkara ghoib tetaplah urasan yang maha ghoib.Namun bila yang maha ghoib menghendaki perkara yang ghoib menjadi nyata dialam dhohir. Mungkin kejadian beberapa malam yang lalu belum pernah saya alami sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu ada seorang mahasiswi dari palembang berkirim email kepada saya tentang kejadian tragis yang dialami dia dan keluarganya. Lalu dia tidak ada kabar beritanya . Baru beberapa hari kemarin dia kirim email lg ke saya intinya problemnya yang dulu belum tuntas dan ada kejadian janggal dia alami diantaranya pohon kelor dan pepaya dihalaman rumahnya kering dalam semalam. Dan waktu dia dan
kakaknya berziarah ke makam sultan hasanudin serang banten para peziarah lain sepertinya ketakutan meninggalkan areal makam saat dia memasuki cungkup makam.Ada yang aneh lagi tanpa hujan dan angina bangunan disamping makam sultan hasanudir roboh mendadak.Lalu lewat email saya anjurkan agar dia menelpon saya.Dia membalas setiap mau telpon katanya badanya gemetar tidak karuan.Lalu saya suruh pulsa ke
saya biar saya yg nelpon dia.Saat saya telpon 10x lebih nada sambungnya berbunyi namun tak diangkat.Mulanya saya gusar dan agak marah pd dia dan saya sms maunya mbk itu gimana?Karena awalnya saya menduga dia orang iseng.Lalu ada sms balasan intinya minta maaf karena dia gemetar menerima telpon dan ketika sms katanya badanya ada yang memukul dari belakang. Lalu saya mencoba telp dia lagi setelah dia memaksakan diri mengangkat telp gantian saya yg tdk bisa mendengar suara dia.Lalu ku sarankan kontak lwt facebook.Ketika dicoba katanya gprs eror tidak seperti biasanya.Walau komunikasi agak sulit saya berusaha mendeteksi dia sekitar 1 jam.Setelah 1jam selesai dia sms katanya badanya dibanting2 dan hp nya jg dibanting. Dia juga cerita keramik dilantainya meledak semua juga bak kamar mandi pecah tanpa
diketahui sebabnya. Setelah saya sarankan agar membaca ayat2 tertentu alquran berjamaah bersama keluarga malah dia bergerak kesana kemari seperti gerakan ular dan suaranya menjadi suara pria.Sedangkan ibunya merasakan sakit di kaki dan panas penglihatanya saat membaca al.Quran.Dia dapat komunikasi lancar dg saya setelah ke warnet dan ganti nomer hp.Kejadian ini dialami oleh albathin99@yahoo.co.id kampung xx ke xx ogan komering ilir palembang.Dari mana saya dapat menyimpulkan dia dan keluarga dihancurkan virus xn? Ketika saya katakan ke dia mbak dan keluarga tdk kena teror santet tp mbak kena virus xn.Dia menjawab memang dia selama ini dekat dg orang2
tersebut.Sepanjang pengetahuan saya kasus2 serangan ini sesah ditanggulangi oleh paranormal/kyai kecuali si korban mau ritual mandiri.Pengalaman yang lain bersama saudari R dari jakarta dia punya keluhan tuli total selama puluhan tahun.Dia menemui saya karena diberi tahu temanya anggota kwa. Katanya dia pernah dirawat oleh seorang ustad yg sering show di tv dg bengkel hatinya dan belum lagi penyembuhan medis maupun non medis sudah tdk dapat dihitung.Aneh saat saya bacakan aliklas katanya dia tuli tapi telinganya ditutup rapat2 dg ke dua tanganya dan badanya gemetar.Sehingga saat mau pulang naik kemobil dia tidak punya daya dan digotong.Sayangnya dia tidak berani melakukan terapi mandiri alasanya setiap dia membaca al.Iklas gemetar mau muntah. Bukan bermaksud apa2 saya menulis tulisan ini kecuali sekedar mengingatkan untuk lebih medekatkan diri kepada yang maha kuasa agar kita terhidar dari kejahatan makluk2nya. Baru beberapa bulan saya bergabung di kwa korban keganasan fenomena ganjil ini sudah tidak dapat dihitung dengan keluhan aneka macam:buta mendadak diusia belasan tahun lumpuh mendadak di usia muda. Impoten di usia muda susah menikah
sakit yang tak kunjung sembuh di usia muda porak poranda kehidupanya.Memang semua itu sudah kehendak alloh namun didunia ini ada hukum sunatulloh/ketetapan alloh yang berlaku mutlak.Memegang api pasti panas itu hukum sunatulloh.Kecuali yang memegang orang sakti yg punya ilmu anti api tentu tidak merasakan panas. Dekat dengan orang pembawa virus pasti hidupnya hancur entah rusak syarafnya atau porak poranda ekonoinya atau susah nikah kecuali orang tersebut iman taqwa dan istiqomah

Coba mari kita cocokan fenomena ganjil ini dengan bunyi
hadits ini:BILA NANTI UMATKU INGIN SELAMAT DARI SERANGAN DAJJAL MAKA MENYINGKIRLAH KALIAN KE PUNCAK2 GUNUNG ATAU PEGANGLAH APINYA DAJJAL KARENA SEBENARNYA APINYA DAJJAL ITU DINGIN.DAN AIRNYA DAJJAL YG DISANGKA DINGIN SEBENARNYA PANAS.

Secara pribadi mengartikan hadis diatas sudah berlaku dijaman ini. Bagi yang hidup di kota si DIA ada dimana2 disekolah tetangga rekan kerja dll.Memang fenomena ini tak
lazim dan susah dipercaya maka tak ayal saya dikatakan sesat mengada2 tahayul hal itu wajar karena sebuah pemahaman baru sangat sulit diterima kecuali orang banyak mengatakan ya/orang2 ramai membicarakanya.Apalagi yang hanya menggunakan logika ikut2an tanpa analisa dalam kenyataan kehidupan kebanyakan mengatakan saya sesat
penyebar tahayul.Bagi umat muslem yang sudah wudhu siap melaksanakan sholat lalu kenthut wudhu lagi kenthut lagi dan sering terjadi dalam hari2 anda berhati2lah anda sudah terjangkit tinggal menunggu bom waktu.Memang para ulama menilai itu hal yang biasa tapi bagi saya hal itu pertanda yang tidak baik bukan berdasarkan alquran hadis wisik gaib maupun kitab lainya namun berdasarkan NGELMU TITEN/mengamati.Begitu pula bagi yang sudah tua masih jomblo anda sering mimpi sekolah biasanya kalau tidak segera melenyapkan power gaib ini akan jomblo selamanya.Mengamalkan ilmu pelet sepertinya seolah sia2 belaka.Benar tidak????.Mohon maaf bila ada tulisan yang tidak berkenan anda jangan terlalu percaya yang lebih penting selalu waspada mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dengan iman taqwa dan istiqomah.Semoga bermanfaat. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 284 Komentar

KWA NASIONAL 2 : DAFTAR SOHIBUL IJAZAH DAN DAFTAR PENSUPPORT ACARA TERBARU


Trmksh dan salam takdzim kami haturkan kpd segenap sohibul ijazah yg tlh berkenan memberikan support,atensi dan kontribusi u/mensuksesakan acr ini. Berikut ini kami smpkn daftar terbaru poro sesepuh jg sohibul ijazah yg tlh berkenan memberikan support dan attensinya acr gathering bln apr hr kms dan jmt 22-23apr 2011. smg dgn adanya informasi ini menambah manfaat jg menambah guyub kt dsana nntnya.

1) Ki Sabda Langit
– Teori pelatihan dan praktek tenaga dr alam makro dan mikro kt (tenaga dalam). Diharapakn dgn pelatihan ini kt akan lbh dpt mengenal potensi diri dan membangkitkan dan mengoptimalkan kemampuan yg kt miliki,khususnya tenaga dlm.
– Wisata Alam Ghaib II (mhn doa dan restunya, agar isyarat alam mengijinkan kt melakukan scr bersama2wisata alam ghaib ini). Disertai dgn pembangkitan dan pembukaan mata batin.

2) Mr. XXX akan melakukan suatu afirmasi trhdp obyek2 tertentu, Dgn energi alam semesta yg sdh kt afirmasi ini dpt digunakan u/mengetahui ilmu ato amalan yg sdh kt tirakati itu sdh msk ato blm, sdh manjing ato belum. ini sgt berguna skl,bagi kt2 yg msh menyangsikan ato krg mantap thdp adanya amalan ato ilmu yg prnh kt amalkan apkh sdh merasuk kebadan kt.

3). Den Bagus dari Jatim, berkenan u/ melakukan penyelarasan benda2 pusaka dr alam ghaib ke alam nyata. insya Allah, dengan media segelas air putih, bagi kita yg mgkn msh merasa awam dan ingin melihat keajaiban karunia alam, monggo silahkan disaksikan di depan mata.

4). Mbah Abdul Jabar pembangkitkan tenaga dalam dan tenaga sedulur bathin para sedulur Bolowongalus yg berkenan hadir berkenan hadir di pendopo candi mendut nntnya.

5). Ki Cipto Husodo dengan terapi bekam,pijat refleksi,totok,terapi listrik bagi mrk yg ingin terapi alternatif sumonggo silahkan bergabung di mendut.

6). Kiageng Ungaran, penyelarasan dan pembangkitan energi alam semesta u/keselamatan tahap II. berguna u/keselamatan,kharisma,daya pesona. Metode pengsian dan jamasan.

7). Raka Mas Jambrong

8). Ki Wongalus dan Ki Angon dgn KUPAT nya (kuliah seperempat jamnya) u/pencerahan dan motivasi jg eling kpd sejatinya kt hidup ini.

9). Bams Satria Klaten Pelatihan teori dan praktek lgsg,terapi pengobatan non ghoib yg diharapkan memahami suatu penyakit,penanganannya dgn obatnya. misalnya terapi syaraf u.obati buta,tuli,ambeyen,jantung,lumpuh,asma dan penyakit2 kronis lainnya. Diharapkn kt bs mempergunakannya buat membantu org laen kmbl. krn metode ini diajarkan menangani penyakit2 tsbt spy segera sembuh dan miniml mengalami keringana/berkurang penyakitnya. Karena kt mengetahui penyakit jg kunci2nya.

10). Pengobatan dgn wasilah air kombinasi mustika merah delima dr bbrp sesepuh yg berkenan mengamanahkan mustika2 beliau buat digunakan dlm pengobatan ini. Diantaranya mustika merah delima dr

1)Sanghyang Jengkangalam(1biji), 2)Ki gentar Alam(1biji) 3)Sesepuh dr blora(2biji) 4)sesepuh dr Kendal(1biji).

Yg rncn akan kami kombinasikan dgn air shalawatan nariyahan dr majelis Alhidayah,pusaka mustika bambu pethuk,omyang jimbe penambah beras yg diperoleh wkt riadoh dimakam Empu Supo Kadilangu Demak. khususnya u/menetralisir dan penyembuhan dr energi negatif,memperkuat pancaran kharisma,penguat aura kerejekian tentunya dgn seijin dan ridho Allah. Plus sebagaimana acr digedong songo kami kombinasikan kmbl ada rajah syifa jabalut,zam zam asma’. Dan msh puluhan fungsi yg tdk dpt kami smpkn satu persatu.

11). Gus Nur mengijazahkn tujuh buah batu alam hasil kontemplasi dan riadoh beliau,yg sdh diperkuat dan di asma’ di rendam dgn beberapa myk bertuah Al Barokah dr sebuah ponpes di jatim, yg didoakan u/mksd hoki, kwibawaan,pengasihan dll. Ini mrpkn persembahan dr majelis yg beliau pimpin “Nur Langit”Bandung.

U/smntr ini daftar sohibul ijazah yg sdh berkenan berkoordinasi dan konfirmasi ke kami kmbl,kami msh menunggu koordinasi dan konfirmasi kmbl dr ki Ardewa Mahaputra, Habib ahmadroi,Ki Risang Mukti,Gus santri,ki nurjati,ki deadman,ki ageng jembar jumantoro,raden haryo wisanggeni,ki wongdjowo. Silahkan klo mmg bs meluangkan wkt sbg sohibul ijazah. Kami mengharapakn support guna mensukseskan jlnnya acr gathering dan silaturahmi ini. Nuwun.

Hormat Kami,

Koordinator.

BAGI PORO SEDULUR YG BERENCANA HADIR DAN MEMPERMUDAHKAN MASING2 DAERAH BUAT KOORDINASI KEBERANGKATAN KAMI PERSILAHKAN U/MENGISI DAN COPAS KEBAWAH DATA2 SBB :
NAMA……………..DAERAH ASAL……………….NMR HP…………………..
1. Rahman A.R Banyumas 085695506607
2. Maung Luwe (asal/nmr hp)?
3.
4.
5.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 188 Komentar

BEBERAPA JAMPI/ MANTRA MELAYU


zal_rengat
Tiada maksud mengajari itik berenang, Tiada maksud pula mengajari limau berduri
Sekadar memancing orang nan bijak, patik cobalah lancang berbagi.
Siapa yang tak percaya, terserah. Itu biasanya belum ‘terkena’. Tapi kalau sudah ‘terkena’, baru percaya. Sama halnya seperti tidak percaya buah priya/ pare itu pahit. Tapi pas dimakan, baru percaya kalau itu pahit.
Sodare2 tu janganlah :
‘Keatas tak menyampai, Kebawah tak jejak’
‘Bual tak berpangkal, Cakap tak berhujung’
‘Akal tak sampai sejengkal, Bual berapi, Kepala tak berisi’
‘Bercakap patah lidah, Berjalan mati langkah’
‘Ke laut hanyut, Ke darat sesat’
‘Bodoh tak masuk tunjuk, Cerdik tak masuk ajar’
Ilmu Melayu itu banyak yang semula jadi/ instant. Tidak pakai itu yg namanya puasa2 segala. Cukup dengan menghafal jampi/ mantranya dan faham dengan KAJI-nya. Nah, KAJI disini berhubungan dengan MAKRIFAT dan HAKIKATNYA BATANG TUBUH MANUSIA itu sendiri.
Jampi/ mantra pada masyarakat Melayu sangat menekankan sekali dengan keyakinan terhadap Dzat Tunggal (Allah SWT) dan Nabi Muhammad SAW karena dengan keyakinan tersebut maka akan menghasilkan kekuatan. Jampi/ mantra yang digunakan adalah bahasa “Hakikat” sehingga bukan hanya sekedar jampi/ mantra. Oleh sebab itu terkesan simple dan praktis. Bahkan ada yang hanya dengan membaca SHALAWAT NABI saja langsung jadi.
Semuanya perlu pemahaman bait demi bait dari jampi/ mantra itu sendiri. Dan yang tak kalah penting harus mengerti akan kaji diri dan kaji ketuhanan. Sebab kalau tak tahu dan tak faham mengenal kaji diri dan ketuhanan mustahil jampi/ mantra akan berjalan didalam pemakaian. Ilmu baru akan berjalan apabila jampi/ mantra dan makrifatnya menyatu. Adakalanya dalam jampi/ matera itu ada kode2 tertentu yang dimengerti oleh alam sekitar.
Dalam pengucapan jampi/ mantra, orang Melayu mempunyai kiat yang agak unik, ada ucapan dalam bentuk narasi biasa, ada ucapan dalam bentuk narasi berlagu bahkan ada ucapan dalam bentuk bersenandung. Ada yang seperti pantun ada juga seperti ungkapan.
Contoh beberapa Jampi/ mantra :
Bismillahirrahmanirrahim
Hak Allah, Allah menawar
Muhammad punye tawar
Hilang penyaket bise tawarku (3x)
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Bismillahirrahmanirrahim
Salbundal alun mengalun
Tobal jadi tipis
Tawar Allah tawar Muhammad
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Bismillahirrahmanirrahim
Aku tahu asal engkau, Nurlela engkau, Nurjelani putih, Namemu bosi
Bismillahirrahmanirrahim
Sirillah name bosiku, siri gumilat name bosimu
Telah engkau makan darah adam
Darah anak adam diharamkan Allah
Engkau tidak memakan kulitku
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Bismillahirrahmanirrahim
Rangas bosi tapak tangan bosi
Haluan menuju ke pasir yang lumat
Dua ‘arsy dengan kursi
Allah berjumpa dengan Muhammad
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Bismillahirrahmanirrahim
Kun kate Allah, Fayakun kate Muhammad
Robbikum kate Jibril
Tutup hawa hati jantung si ….
Hati bernama si tutup Allah
Rang bername paku Rasulullah
Lidah tekunci asal namenye
Empedumu serinu Allah
Aku tahu asal kau jadi
Dari wadi mani manikam
Air setitik darah segumpal
Jatuh ke rahim ibumu
Ak kate engkau menjadi
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Bismillahirrahmanirrahim
Wadu wadi mani manikam
Sang putih cendrawasih
Sang putih gemala putih
Air susu siti Fatimah
Asal alam mula jadi
Berkat Laa ilaa haillallah, Muhammadarasulullah
Oh ya… Khusus bagi yang tak percaya dan mau main takabur2an, sombong, angkuh. silahkan main2 ke Rengat, Kab. Indragiri Hulu Prop. Riau. main2 dikampung2nya dan di pedalamannya. Dipersilahkan dengan hormat biar hati sodare2 bisa terbuka dan bisa tau bagaimana khasnya ilmu MELAYU itu. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 247 Komentar

INTI TENAGA DALAM BATANG TUBUH MALAIKAT 16


==KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU==

RAJARYZAL KELAYANG
rajaryzalkelayang@gmail.com
07617811235


Bismillahirrahmannirrahim……salamun qaulam mir robbir rohim ya RASULLALLAH penghulu ku pemberi syafaat,assallammualaikum ya maulid nabi muhammadarasullallah,dalam hari maulid nabi ini segala salam dan rindu kami hanturkan kepada penghulu kami dari umat mu semesta alam..dan salam hormat yang tiada pupus teruntuk sesepuh sesepuh dan pemilik blog KAMPUS WONG ALUS ini…amin

Izinkan saya dalam hari yang baik ini membuka kan salah satu ilmu pengetahuan bathin warisan nenek moyang kita indonesia,tepatnya warisan orang bunian di pedalaman riau yang kerap di sangka kan bahwa mereka adalah golongan jin atau hantu,sesungguhnya sangatlah berbeda jauh apa yang di sangka kan itu tetapi ya mungkin karena tak kenal maka tak sayang,sehingga karena tidak banyak lagi anak cucu yang mengenal orang bunian maka mereka di sangka kan jin dan hantu hanya karena mereka memiliki pengetahuan pengetahuan ilmu yang berkarakter mendekati pengetahuan bangsa jin…

Pada tahun 80 an orang bunian masih sering turun atau datang ke tengah tengah kampung saya,biasanya pada hari Rabu karena memang hari rabu adalah hari pasar di desa saya,mereka berbelanja keperluan dapur dan pembayarannya selalu menggunakan benda benda ghaib/pusaka serta jimat barter dengan cara seperti itu sudah di pahami oleh para penjual dan toko toko di pasar tersebut bahwa mereka adalah orang bunian,selain itu ciri-ciri mereka adalah jari kakinya rapat menyatu seperti ikan tetapi hanya ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki saja yg menyatu,tidak di herankan pada waktu itu di desa saya jika ingin memiliki atau meminjam benda benda pusaka seperti,mirah delima,uang tongkat dan benda benda ghaib lain cukup dengan berjualan sayur di pasar dengan sabar maka benda benda tersebut dapat di miliki….

Sesungguhnya orang bunian bukanlah bangsa jin apalagi hantu(ini bisa di buktikan dengan datang ke kampung manusia bunian di desa saya,desa KELAYANG RIAU )juga banyak lagu serta budaya yang penciptanya adalah komunitas bunian,lagu lancang kuning jelas tdk di cantumkan siapa penciptanya dari komunitas manusia karena lagu tersebut memang di nyanyikan dan di gugah oleh orang bunian)orang bunian adalah manusia biasa yang terikat hukum hukum sebab akibat seperti manusia biasa namun mereka adalah orang orang berbudi luhur,beragama ketuhanan tunggal ( ALLAH saja ) di sebabkan mereka sangat menguasai ilmu ilmu kuno panglimunan (menghilang ) maka mereka ahli dalam menghilangkan jasad serta benda benda yang mereka pegang dan yang sangat perlu di pahami adalah bahwa mereka di jamin otentik nenek moyang semua suku melayu tanah sumatra,bugis dan malaysia yang menurunkan/melahirkan generasi generasi manusia moderen sekarang ini,dalam kitab sumpah si pahit lidah dari sumatra selatan jelas tertera bahwa nenek moyang sumatra bersumpah terbagi 2,satu golongan tetap memegang agama lama berupa ilmu ilmu semula jadi dan yang ke 2 berniat hijrah dengan menerima budaya moderen yang masuk ke desa,nah yang tetap memegang agama lama inilah yang men zahirkan/me panglimunkan komunitasnya ke alam bunian dengan maksud agar agama serta budaya asli mereka tidak terkontaminasi dengan ilmu atau budaya serta tipu daya moderen.jadi saya tidak bisa memungkiri bahwa nenek dan kakek moyang saya adalah orang bunian,dan saya memiliki sepupu bernama NUAR yg hidup di komunitas bunian hingga hari ini yang pernah memberikan saya ajian pelet rokok nanti bila ada masa akan saya posting.

Sebagai komunitas yang juga terikat oleh sebab akibat seperti juga manusia mereka juga memiliki pertikaian pertikaian dan oleh sebab itulah mereka juga memiliki ilmu beladiri ( membela diri saja jika di zalimi bukan ilmu musuh diri ya..ilmu buat cari musuh..he.he ) ada cukup banyak jurus jurus silat semula jadi yang biasa di pakai oleh orang bunian ini,ada silat pengian,silat harimau,silat campa,silat siti Rodiah ( sejenis tai chi saolin cina )dan dasar dari semua seni beladiri mereka itu adalah ilmu kaji 16 malaikat batang tubuh (kita orang moderen menamakannya tenaga dalam malaikat 16 )nah ilmu tenaga dalam malaikat 16 inilah yang berniat saya buka kan pada khalayak umum dengan maksud tentu niat dapat berbagi dengan saudara saudara sebangsa dan setanah air mana tau pengetahuan warisan nenek moyang ini dapat di gunakan untuk melawan kezaliman oknum oknum jahiliyah yang semakin marak di negri kita tercinta ini…..(atau sebagai penambah koleksi pengetahuan saja )

Karakter dari ilmu ini sangatlah banyak daya pungsinya,selain untuk tenaga dalam mementalkan musuh tampa tersentuh, pengobatan, pelarisan juga sangat ampuh untuk meningkatkan IQ intelegensi berpikir kita sampai pada level genius,sangat bagus juga untuk anak anak kita kelak.  ini dasar kenapa ilmu malaikat 16 ini memiliki kegunaan vital dalam kebathinan,ada banyak kawan kawan belajar berbagai macam ilmu ghaib/kebathinan,dari yang bertapa di gunung gunung,berpuasa puluhan hari,memiliki mantra yang sangat panjang,jin khodam yang konon sangatlah dashyat,namun kerap kawan kawan tadi belum merasakan khasiat dari ilmu yang di tirakati, menurut hemat saya mantra atau tirakat hanyalah sebuah media ibarat panah sedangkan busurnya adalah batang tubuh/badan,walaupun terbuat dari emas panah tersebut jika busurnya tidak bisa di aktifkan maka panah yang begitu bagus tidak akan berpungsi untuk apapun,dalam tubuh itu terdapat ribuan simpul simpul tenaga ghaib yang bekerja siang malam menghasilkan dan memproduksi daya yang berhubungan dengan hal hal ghaib,seperti mimpi yang sangat ghaib adalah hasil dari simpul simpul ghaib dalam tubuh kita tadi,ribuan simpul simpul ghaib ini bertumpu pada ke 16 organ organ tubuh kita,16 organ penting dalam tubuh ini semula jadinya memang sudah di berikan penjaga atau yang berkuasa mengolah dan mematikannya,bahwa segala sesuatu itu ada rajanya/wakilnya memang dapat kita yakini,ke 16 yang di berikan kuasa menjaganya ini memiliki NAMA SERTA TEHNIK MEMERINTAHNYA jadi ke 16 organ organ penting dalam tubuh inilah yang siap sedia me maujudkan khasiat nyata dari ayat,mantra ataupun doa yang kita amalkan,jika 16 organ penting ini aktif melontarkan daya daya ghaib maka bismillah saja amalan yang si pengamal baca maka akan menjadi sebuah ilmu yang sangat dashyat daya gempurnya/khasiat nyata nya…agar kita sama sama mengetahui maka saya akan buka kan nama nama malaikat penjaga batang tubuh ini beserta cara mengaktifkan dan memerintahnya :

Bismillahirrahmannirrahim….

assallammualaikum ibu ku bumi assallammualaikum bapak ku langit  adup namanya malam tajoli namanya sianghai malaikat 16 yang menjaga batang tubuh ku

JIBRIL MENJAGA NYAWA

MIKAIL MENJAGA RAHASIA

ISROFIL MENJAGA HATI

IZRAIL MENJAGA JANTUNG

UMAR MENJAGA DARAH

USMAN MENJAGA DAGING

ALI MENJAGA TULANG

ABU BAKAR MENJAGA URAT

KUDU MENJAGA SENDI

KIDAM MENJAGA SELERANG

DEROJA MENJAGA BULU ROMA

KOMPEH MENJAGA KULIT

KIROMAN MENJAGA OTAK

KATIBIN MENJAGA BONAK

AKAD MENJAGA LENDIR

MUKKOROBIN MENJAGA LEMAK

NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA…..

Jika sudah aktif malaikat 16 nya maka si pemiik ilmu ini cukup mengucapkan nama malaikat yang akan ia perintah lalu bernapas masuk menyebut kata ALLAH dan napas keluar menyebut kata HU,boleh test pada hewan untuk di pentalkan….(lebih mak nyoss jika di gabung dengan pernapasan tenaga dalam )jika untuk mementalkan hewan jarak jauh coba pandangi mau arah mana terpentalnya maka insyaALLAH dimana yg kita pandang maka di situlah hewan tersebut akan terpental.jadi tdk perlu menggunakan jurus jurus khusus nanti kelihatan sekali pendekar silatnya,lagian kalau sdh di serang musuh mana sempat lagi pasang jurus atau kuda2…he.he..he..

PENGAKTIFAN/PEMBANGKITAN ke 16 malaikat penjaga batang tubuh:

1)-kirimkanlah makanan alfateha kepada malaikat 16 batang tubuh ini 3 x setiap habis sholat fardhu,karena sumpahnya jika sesiapa mampu memberikan makan alfateha kepadanya maka si pengirim alfateha itu adalah sahabatnya,dan jika sdh bersahabat maka ke 16 malaikat ini dapat di perintah untuk berbagai keperluan sesuai dengan keahlian yang mereka jaga masing masing,selain untuk tenaga dalam pukulan jarak jauh ada 16 disiplin ilmu ghaib lain yang mampu di milki dan di gunakan oleh si pengamal.

2)-pengaktifan langsung dari saya melalui suara maksudnya saya perintahkan malaikat 16 yang sudah bangkit di batang tubuh saya untuk masuk dan membangkitkan malaikat 16 di batang tubuh si pengamal.cara yg kedua ini lumayan cepat aktifnya walau terkadang agak sulit memilih milih orang seperti apa yang mampu menerima pengaktifan langsung tersebut (karakter si pengamal harus benar2 saya yakini tdk brutal).

-ilmu warisan orang bunian ini sudah lulus test beberapa kali baik secara genetika logica mauhpun melalui kaji makrifat orang orang suluk,di singapore sampai sekarang masih buka IQ intelegensi center malaikat 16 (pusat meningkatkan IQ logika juga IQ bathiniah menggunakan tehnik malaikat 16 )

-ilmu malaikat 16 batang tubuh ini sangat bagus jika di gabung dengan berbagai imu ghaib yang tengah kita amalkan,silahkan di lihat efect nyata ilmu yg kita amalkan setelah di lambari/di gabung dengan ilmu kaji batang tubuh ini-

-jika sempurna malaikat 16 batang tubuh ini maka si pengamal mampu memerintah orang untuk bertindak sesuka kehendaknya,hanya dgn memerintahkan malaikat penjaga otak untuk mengusai otak orang lain,hembusannya mampu mematahkan tulang lawan hanya dgn memrintahkan malaikat penjaga tulang,panggilannya mampu mendatangkan orang untuk mengantarkan projek projek besar hanya dengan memerintahkan malaikat penjaga hati,bayang bayangnya saja (selerang) mampu membuat hewan ataupun orang terpukau,karena bayang bayang si pengamal adalah zat yang memiliki berbagai kemampuan untuk di daya gunakan ( yang ini terkusus untuk pelet si bayang bayang,si jundai jika di minang,pelet mata kucing hitam jika di palembang,bahkan ilmu panglimunan si bayang bayang jika di bugis atau tepatnya di desa jene ponto)

-sangat banyak sekali pungsi positive nya dari terbangkitnya malaikat 16 batang tubuh ini,yang tidak muat jika saya tuliskan di sini,tetapi semua anggota perguruan saya yg sdh saya bangkitkan langsung siap untuk membimbing dan menjelaskan daya pungsi lain karena mereka memang sdh sempurna saya beberkan pungsi pungsi lain tersebut

-silahkan di gabung dengan ILMU PUKAU SUKU TALANG MAMAK yang sudah saya posting maka insyaALLAH akan menjadi pukau yang dashyat (nyanyian orang bunian) tiada lain niat saya memposting ini agar saudara saudara saya semakin bangga menjadi orang indonesia,memiliki berbagai jimat hidup yang di waris kan oleh nenek moyang kita dengan niat agar anak cucunya tidak begitu sulit melawan arus hidup yang setiap hari semakin berat…salam hormat dan merunduk kan kepala kepada saudara2 saya yang sudah lebih dahulu memiliki kesaktian…..assallammualaikum. @@@

 

Categories: KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU | 799 Komentar

AMALAN DOA KESELAMATAN


Tukang Rombeng
trustwest@yahoo.com

Dengan memohon bimbingan Allah SWT dan dengan memohon ridho-NYA, saya ijazahkan secara benar dan sempurna amalan doa untuk keselamatan.

Bismillahirrohmanirrohim
INNA ANNA AMANNA

Dibaca dengan jumlah seikhlasnya pada saat-saat genting. Dan lebih elok bila ditambah tawassul sebelum membacanya. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 166 Komentar