Salam sungkem kagem poro sesepuh lan bolowongalus. Nyuwun agunging pangaksami bilih kawulo kalian bopo kawulo sampun damel rubedo atawi ontran-ontran wong blog KWA dinten rabu tanggal 23 April 2011 kalian dinten kamis 25 April 2011. perkawis meniko sampun rampung mboten wonten uneg-uneg malih, kawulo kalian bopo naming pengen paseduluran lan silaturahmi wonten KWA saged langgeng. Monggo kita lajengaken paseduluran lan silaturahmi wonten KWA kersane persatuan lan kesatuan bongso Indonesia kuat lan dados bongso ingkang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi

TTD

BAJUL KESUPEN

TULUNG MBAH ALUS NIKI DIPOSTING

Iklan