OASE WAQI’AH: PENANGKAL MISKIN


Ki Ageng Mantyasih
hammadzn@gmail.com

Surat al Waqi’ah, surat ke 56, terdiri dari 96 ayat. Tarjamah untuk waqi’ah adalah hari kiamat. Memang dalam gambaran umumnya, surat ini bercerita tentang kejadian hari kiamat. Namun, secara spesifik, surat ini mengetengahkan tentang nasib manusia berdasarkan pilihan hidupnya dalam kaitannya dengan jati diri fitrah kemurniannya. Setiap manusia lahir membawa keimanan. Kelahiran seorang anak Adam benar-benar merupakan berkah bagi bumi, karena hal itu berarti seorang wakil Allah telah bertambah.

Manusia adalah wakil Allah, karena ruh kemuliaan yang dititipkan oleh Nya. Sebuah tajalli yang paling sempurna hingga malaikatpun diwajibkan sujud padanya. Bukan kepada jisim material, melainkan kepada ruh kemuliaan, yang mengandung sir (rahasia): Allah Maha Mengetahui apa yang Dia ciptakan.

Maka tatkala diingatkan dengan kalimah “idza..”, manusia diberikan gambaran tentang waqi’ah (kiamat); sesuatu yang berada diujung kehidupan. Agar setiap jiwa kembali mengingat asal muasalnya. Bukankah awal dan akhir berada dalam satu garis? Mengingat yang akhir, membawa kembali kepada yang awal. Ini hanya soal persepsi. Tepatnya, yang awal adalah yang akhir, sebagaimana kesempurnaan adalah tatkala tidak sempurna.

Makna kiamat, menjurus kepada dua hal, berakhirnya hidup jagad semesta, dan berakhirnya hidup seseorang. Jagad semesta yang bisa jadi secara material lebih besar, sebenarnya berada dalam jagad kecil insan.

Hanya orang-orang yang citra materialnya sangat kuat, yang memiliki anggapan bahwa jagad semesta lebih besar dari jagad manusia. Sehingga, kiamat alam semesta, hanya akan dirasakan oleh orang-orang ini.

Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kehancuran semesta, karena kesadaran ilahiahnya begitu besar sehingga meliput seluruh semesta. Semesta menjadi kecil. Bahkan mereka (orang-orang yang beriman), hanya akan merasakan kiamat pada jagad kecilnya (lepasnya nyawa) seiring berhembusnya angin dari arah Yaman (demikian disebutkan dalam hadits).

Citra material berkaitan erat dengan timbunan-timbunan noda berdasarkan pilihan yang salah tentang arah, atau kesombongan khas iblis yang diakibatkan selalu menjauhnya dari cahaya.

Maka dengan pengingatan ini, kiranya seseorang tidak perlu menunggu, saat-saat “laisa liwaq’atiha kaadzibah”. Karena tentu saja, saat itu adalah saat-saat penuh kemiskinan. Isyarat kesengsaraan abadi yang sungguh ngeri.

Meninggikan dan Merendahkan

Khaafidhoturrofi’ah. Saat itu adalah saat meninggikan suatu golongan, dan merendahkan golongan yang lainnya. Ketinggian adalah simbol kemuliaan, suatu tempat dimana kehormatan berada. Berbeda dengan kerendahan, dimana ia menjadi tanda dari kehinaan dan tidak adanya kehormatan.

Golongan yang ditinggikan tentu saja karena mereka terbiasa merendahkan sayap-sayap mereka, khudu’ dan khusyu’ berhadap-hadapan dengan Allah. Mereka taat, mereka mengharap rahmatNya, karena mereka memahami diri. Sedangkan golongan yang direndahkan, tentulah mereka yang terbiasa meninggikan diri mereka terhadap larangan dan perintah Allah. Kepala mereka mendongak, tidak mau bersujud, akibatnya mereka berjalan dengan kepala; mata hati yang biasa buta, terbentur batu-batu selamanya.

Tiga Golongan

Wa kuntum azwaajan tsalaatsah. Golongan yang ditinggikan terbagi menjadi dua: assabiquunassabiqun dan ashhabul maimanah. Sedangkan golongan yang direndahkan adalah mereka yang disebut ashhabul masy amah.

Golongan elit, yakni mereka yang paling dahulu menyambut seruan keimanan. Merekalah al muqorrobun, orang-orang yang didekatkan. Begitu tingginya golongan ini, hingga disebutkan, “tsullatum minal awwalin, wa qaliilum minal akhirin” golongan elit ini hanya terdiri dari sebagian besar orang-orang yang terdahulu, dan sebagian kecil orang-orang yang terkemudian.

Tidak kalah beruntungnya bagi ashhabul maimanah atau golongan kanan. Ternyata proporsinya adalah “tsullatum minal awwalin, wa tsullatum minal akhirin” sebagian besar orang-orang terdahulu, juga sebagian besar orang-orang yang terkemudian.

Dan kesengsaraan, sungguh sengsara bagi ashabul masy amah atau golongan kiri. Tidak disebutkan proporsinya bisa jadi karena terlampau banyaknya.

Tiga golongan inilah yang akan manusia masuki. Seseorang bisa saja menjadi golongan elit, al muqorrobun, atau golongan kanan, atau golongan kiri.

Sebagaimana pilihan dalam hidup, ada orang-orang sangat mencintai dunia hingga lupa akhiratnya, merekalah calon golongan kiri. Ada pula yang mencintai dunia namun juga tidak melupakan akhiratnya, hati mereka masih terlimput oleh duniawi, namun mereka masih senantiasa mengingat Allah. Mereka membagi hidupnya untuk mengumpulkan dunia dan juga tidak lupa mengumpulkan bekal akhirat. Rahmat Allah meliputi mereka sehingga “Fasalamullaka min ashhabil yamin.” Merekalah golongan kanan.

Dan akhirnya, adalah mereka sangat merindukan akhiratnya, dunia sudah tidak memiliki tempat dihati mereka, rizqi mereka dijamin. Merekalah al muqorrobun.
Afaraayta?

Afaraitummaa tumnun ? Maka jelaskanlah, tentang nutfah yang kamu pancarkan. Inilah sebuah tantangan Allah dalam karunia pengingatan. Terangkan tentang nurfah (mani) yang kemudian menjadi segumpal darah, menjadi seonggok bayi, yang bisa melihat dan mendengar, menjadi dirimu. Siapa yang menjadikan demikian? Kamukah yang menjadikan atau Allah yang menjadikan. Allah yang telah menciptakan kita ke dunia, dan Allah pula yang yang akan menciptakan kita di akhirat. Maka, mengapa manusia tidak mengambil pelajaran tentang penciptaan kedua mereka diakhirat, padahal mereka tahu tentang penciptaan mereka ke dunia. Berikutnya Allah menantang sebuah penjelasan, Siapa yang membuat tanaman menjadi tumbuh besar? Tentang air yang kita minum, Siapa yang menurunkan hujan dari awan? Siapa yang membuat airnya tidak terasa asin? Kamukah atau Allah? Mengapa manusia tidak bersyukur? Terangkan tentang api yang dapat menyala dari sebuah kayu, kamukah atau Allah yang membuat kayu itu? Beragam gebrakan dari Allah untuk mengingatkan kita, menukikkan kesadaran kita tentang hakikat jati diri kita dengan menghadapkan pada kebesaran ciptaan Nya. Memang siapalah kita?

Qasam Allah

Laa uqsimu bi mawaaqi ‘innujum. Allah bersumpah demi tempat orbit bintang-bintang, ada yang menterjemahkan demi masa turunnya bagian-bagian al Qur’an, karena al Qur’an turun berangsur-angsur, dan setiap masa berkaitan erat dengan perputaran bintang pada tempat beredarnya sebagai petunjuk waktu. Manusia bersumpah dengan Nama Allah, sedangkan Allah bersumpah dengan nama ciptaan Nya. Seperti, demi masa, demi waktu dluha, demi malam. Sekali lagi untuk mengingatkan kita tentang sifat keterbatasan makhluq dan sifat kesementaraan alam.

Wa innahu laqosamullau ta’lamuunal ‘adhim, sesungguhnya sumpah ini kalau kamu tahu, adalah sebuah sumpah yang agung.

Betapa tidak? Allah tidak main-main dengan sumpahNya. Setiap bintang beredar pada garis edarnya, begitu juga manusia, telah memiliki jalannya masing-masing. Demi tempat berjalannya manusia dari kelahiran sampai kepada kematian, dengan beragam jalan yang khas yang ditempuh setiap individu, maka hendaklah seseorang memperhatikan jalannya, jalan hidupnya.

Mawaqi’ setiap manusia begitu gamblang bagi mereka yang mengenal diri. Posisi dan darajah yang disadari betul oleh, hanya mereka yang menukik kesadaran ilahiyahnya. Karena sejatinya, manusialah bintang yang bercahaya itu; jika sempurna iman.

Fie Kitaabin Maknun

Innahu laquraanun kariem. Sesungguhnya, al Qur’an ialah bacaan yang sangat mulia. Muara sekaligus hulu setiap ilmu pengetahuan yang benar, menilap habis ilmu pengetahuan yang sesat. Segala sesuatu ada di dalamnya, dan dialah cahaya pada hari dimana kegelapan merata pekat.

Sebagai bacaan, al Qur’an menyajikan sisi keindahan, dan pembersih sekaligus obat bagi mereka yang membaca namun tidak memahami artinya. Dan menyajikan lapis-lapis hikmah dan jawaban atas semua pertanyaan bagi mereka yang membaca dan memahami bacaannya. Lepas dari itu semua, keduanya, baik yang memahami maupun yang tidak berada dalam porsi keunggulannya masing-masing. Masing-masing akan mendapatkan cahaya, mendapatkan penyembuhan, dan berjalan dalam bingkai hikmah, dengan disadari (bagi yang memahami bacaannya), dan dengan tanpa disadari (bagi mereka yang tidak memahami). Yang jelas keduanya otomatis berada di rel keselamatan menuju titik cahaya.

Dan yang memiliki kebun, ialah mereka yang memiliki hafalan. Maka bagi pemilik kebun, ada yang bisa menikmatinya dengan cara memakan buahnya, dan menikmatinya dengan hanya merasa senang tatkala memandangnya. Kedua-duanya adalah pemilik. Yang pertama, ialah mereka yang memiliki hafalan dan memahami hafalannya, yang kedua, adalah mereka yang memiliki hafalan tapi tidak memahami hafalannya. Kedua-duanya adalah pemilik kebun, keduanya sama-sama bahagia.

Bacaan yang mulia, ada pada kitab yang terpelihara, yakni dengan menghafalnya. Tidak boleh menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Orang yang disucikan ialah mereka yang menginginkan kesucian dan berusaha sungguh-sungguh kepadanya. Tidak akan berfaedah apa-apa (al Qur’an) bagi mereka yang hanya ingin bermain-main, dan menggunakannya sebagai bahan olok-olokan. Maka niat ialah penentu segala sesuatu setelahnya. Bagi mereka yang meremehkan al Qur’an, berarti mereka telah mengganti rizki yang baik dengan rizki yang buruk. Mereka mendustakan dan selalulah mereka mengingkari, padahal bacaan ini turun dari Tuhan pemilik seluruh alam.
Hal itu karena hawa nafsu telah menjadi tuhannya.

Kadzib wa Dlaallin

Tsumma innakum ayyuha dlaalliin al mukadzibun. Inilah bagian mereka bagi yang suka mendustakan lagi sesat. Medustakan nasehat, mendustakan kebenaran, mendustakan kejujuran, mendustakan kehormatan, sehingga mereka meluncur menuju jurang kehinaan. Mereka memakan buah zaqum yang berduri, mereka memenuhi perutnya dengan zaqum, dengan kedengkian, kesombongan, syahwat, dan kesenangan dunia. Dan mereka meminum air yang sangat panas, mereka senang dengan barang dan sesuatu yang haram, mereka minum seperti unta yang haus, keadaan diri mereka sudah seperti binatang, karena mereka selalu memperturutkan keserakahan dan sikap berlebih-lebihan. Itulah hidangan kehinaan untuk mereka. Yang sesat dan mendustakan, berada pada naungan yang sempit, karena mereka terbiasa hidup bermewah-mewah. Dan mereka mengerjakan dosa hingga dosa-dosa itu menimbunnya, dan mereka tidak yakin akan dibangkitkan setelah mati. Celakalah mereka!

Surga Keni’matan

Fie jannaatin na’im. Surga sendiri sudah sangat menyenangkan, apalagi surga kenikmatan, surganya surga. Diperuntukkan bagi al muqorrobun, golongan orang-orang yang paling dahulu beriman. Yang senantiasa mengambil kesempatan pertama dalam kebaikan, yang hatinya bersegera dalam memenuhi panggilan kebaikan. Beban-beban keduniaan sudah terangkat dan hilang dari sayap-sayap mereka, sehingga mereka bisa terbang bebas. Rizki mereka tidak terbatas di tanah. Karena mereka bisa terbang dan memetik buah-buahan di pepohonan yang tinggi, sayap mereka mengepak ringan mengunjungi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Wala khoufun ‘alaihim walaa hum yahzanun. Tiada ketakutan dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Merekalah yang senantiasa menantikan azan dikumandangkan dari dalam masjid, merindukan panggilan sholat, sementara mereka selalu siap dengan pakaian yang terbaik, berada di dalam rumah Allah. Kepala-kepala mereka tertunduk karena setiap saat berhadap-hadapan dengan Allah. Pertobatan mereka sungguh mengagumkan, sedekah mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka menyediakan diri mereka sendiri untuk Allah. Tidak takut akan celaan para pencela. Maka, sungguh pantas, mereka mendapatkan “qiilaan salaaman salaama ” Selamat!

Fasabbih Bismi Rabbikal ‘Adhim

Fasabbih bismi rabbikal ‘adhim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Menyebut ialah mengingat sekaligus melafalkan. Dalam keduanya terdapat proses penyebaran jaring-jaring. Jejaring yang pertama merengkuh hati dan pikiran sehingga hati menjadi bening, pikiran menuju kemurniannya. Hati dan pikiran terhubung dengan langit, mengikuti setiap kehendakNya, meraup segala hikmah yang banyak, mengokohkan tiang-tiang pancang petunjuk, dan menguatkan tali-tali maqbulnya doa. Sekaligus adalah meretasnya segala macam korosi dan polusi yang mungkin meliput sebagai akibat bergaul dengan banyak manusia yang belum tersucikan. Jejaring yang kedua, menggetar rahmat dan rizqi yang melimput seluruh udara, menangkap segala keberuntungan, menolak segala bala dan bencana. Memungkinan kasih lebih banyak terkembang, bagai layar kapal yang melajukan kapal kehidupan menuju surga impian. Sekaligus menetralkan bibit kebencian yang tersebar melalui mata-mata penuh amarah dan keserakahan.

Maka dengan menyebut Nama Nya yang Agung, segala hal bertekuk lutut terhadapmu, dan bahkan dirimu yang seringkali terkekang tali nafsu, terjebak pekatnya minuman godaan.

Dengan menyebut-nyebut Nya mengisyaratkan cinta, menggambarkan kerinduan, dan akhirnya mengguratkan ketenangan.

Murni, itulah asal muasal kita. Bertasbih berarti mensucikan diri, dari segala tali penghambat menuju Allah, yang sementara banyak orang terkatung-katung pada harapan dan angan kosong kepada selain Nya, bersandar pada lidi yang rapuh, kita mengosongkan hati kita, memberikan tahta sepenuhnya untuk Allah ar Rahman.

Maka sebutlah Nama Tuhanmu, sebutlah dengan penuh rasa kangen, sebut dengan keseluruhan isi surah waqi’ah yang agung, inna hadza lahuwal haqqul yakin, sesungguhnya inilah sebuah keyakinan yang benar, maka sebutlah, sebut berkali-kali. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 102 Komentar

Navigasi pos

102 thoughts on “OASE WAQI’AH: PENANGKAL MISKIN

 1. gunawan78

  sip

 2. 😀

 3. gunawan78

  alhamdulillah dapet pertamax

 4. Khozin A

  Nyimak ke 4.

 5. Khozin A

  Ke 5 nyimaknya

 6. Khozin A

  6 angka yg mantap tuk nyimak.

 7. Khozin A

  Dulur dulur selamat malam jumat yaaaa..

 8. azmi

  suwun nggih king lampung

 9. Wong anyar

  Ass,salam tuk semua para bolowongalus khususun para dewan wongalus
  kalau saya boleh usul ada baiknya para dewan redaksi ajarkan ilmu SEDEKAH karna banyak manfaat yang terkandung didalamnya salah satunya meringkan beban orang lain.

 10. cikal

  10 besar
  absent malam

 11. Wong anyar

  Ass,salam tuk semua para bolowongalus khususun para dewan wongalus
  kalau saya boleh usul ada baiknya para dewan redaksi ajarkan ilmu (SEDEKAH) karna banyak manfaat yang terkandung didalamnya salah satunya meringankan beban orang lain,khususunya beban kesusahan kita masing masing.amin

 12. Nyimak . . . Cling . . .

 13. Ktinggalan muyuk . . . Qi qi qi qi

 14. Qi qi qi qi … D brong ma mbah Khozin A . . .

 15. semangat malam ,,,,

  @ki wong alus ….
  @gunawan 78….
  @angel cry ,,,,
  @khozin a …..
  @arek pare ….
  @all bolo wong alus …
  selamat malam ,,,,

  mas wardoyo koq belum nongol …..

  selamat malam mas wardoyo ….

  cling ,,,brommmmmm..

 16. si_pitung

  absen malam
  salam perseduluran

 17. @ Ki Muhammad Zainur Rakhman: mantap artikelnya.. Pemahaman yang bernas dan mendalam…terima kasih dan kita tunggu mutiara ilmu-ilmu hakekatnya yang lain.. salam.

 18. Kunci

  A5l4melkum Sesepuh Kampus WONGALUS. Ikut ngaji nih, oase itu.apa ya ki? Maklum hari2 cuma nyangkul. srynday@gmail.com. Mator sekalangkong

 19. Palui

  yah telat…padahal baru sebentar belum ada post terbaru ditinggal sebentar udah banyak yang absen

 20. akar dewa

  nyimak

 21. Kukura ba tapih

  ABSEN kyaknya lagi berebut kursi nich hehe…

 22. Bocah lawu

  @ki wongalus… Sugeng dalu
  @ki ageng mantyasih Makasih tausiahnya. Artikel yg mantab

 23. sudah ,,,,sudah,,,,

  jangan berebut donk ,,,

  malu kalau dilhat tetangga….

  heheheheheh,,

  peace man ,,,,,

  mas wardoyo kemana ???
  koq belum nongol juga ,,,

  capek ya pulang krja nya mas ????

  monggo istirahat dulu …

  wah mas ,ki halilintar udah ada ,mgkin ntar lagi ki tampar petir nyusul,,,,

  makin ribet deh ””’..

  …..”””….”””;:#w

 24. Kukura ba tapih

  Ohh…akhirnya saya bisa duduk di kursi barsan depan walau bkn yang terdepan he…
  Ada yang bilang mlem jumat saat yang di anjurkan tuk memprbanyak shalawat…

 25. AndunWiwaha

  absen malam jumat, ndeprok nyimak, kopi ngebul diseruput, mantap…

 26. pada artikel Ki Muhammad Zainur Rakhman ini, kita mendapatkan tenaga baru yang mencerahkan lahir dan batin … terangkat tinggi diri kita ke alam malakut dan memang …manusia itu begitu luhur bila mau meniadakan aku-nya.. monggo kita simak dan pahami maknanya kata demi kata…matur nuwun. salam kwa-ngen sedulur semua…

 27. Ki Sukma Rahayu

  Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh..

  Syukron

  Semoga Allah senantiasa menyatukan hati-hati yang selau senantiasa beriktiar untuk istikomah di jalan-Nya, saya orang yang baru saja belajar islam dan masih mencari-cari mana yang lebih mendekati kebenaran (karena kebenaran yang hakiki adalah Allah), dan saya melihat artikel-artikel di situs ini sangat bermanfaat…

  Mudah2an….kita tetap bisa istiqamah dijalannya….

  jazakillah khairan katsiran

  Wasalaamu’alaikum warohmatullohi wabarookaatuhu
  Amien…

 28. trinity

  nderek nyimak mawon

 29. Dinamai Al Waqi’ah karena terdapat pada ayat pertama dalam surat ini yang artinya Hari Kiamat. Surat ini terdiri atas 96 ayat, termasuk golongan surat-surat Makiyyah ( surat yang diturunkan di Mekah ) dan diturunkan setelah surat Thaahaa. Pokok-pokok isinya adalah tentang huru-hara di waktu terjadinya hari Kiamat ; Manusia di waktu berhisab terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan yang segera mendapatkan kebaikan, golongan kanan dan golongan kiri yang celaka ; Al-Qur’an berasal dari Lauhil Mahfudz dan gambaran tentang syurga dan neraka. ” Siapa yang membaca surat Al Waqi’ah pada tiap malam niscaya tidak akan terkena kemiskinan selamanya ” (HR.Baihaqi ). ” Ajarilah wanita-wanita kamu surat Al Waqi’ah karena sesungguhnya ia adalah surat untuk kecerdasan ” ( HR.Ibnu Adiy ).

  Klo mau diwirid/tirakatin, bacanya cukup sampai ke ayat 40. dibaca sebanyak 40x ba’da ashar.
  audio bisa pake ini:
  http://nursyifa.hypermart.net/sounds/Al%20Waqiah.rm
  khasiatnya lebih maknyus n lebih cepat. alasannya, mungkin ada sesepuh disini yg tahu? Wallahu A’lam!

 30. Khozin A

  Trinity
  Ayo kl mau nderek.!mau di gendong kemana mana.?wkwkwkwkwkwk

 31. salam damai

  KALAU YANG INI DIAMALKAN AJA YAKIN TDK YAKIN JIKA DIAMALKAN MAKA AKAN BERDAMPAK KEPADA KEKAYAAN, SESUAI DENGAN SABDA KANJENG NABI BAHWA BARANGSIAPA MENGAMALKAN AL WAQIAH MAKA TIDAK AKAN DITIMPA KEFAKIRAN SELAMANYA. (AMIIN)

 32. Khozin A

  -pernahkah kamu merasa bahagia saat kamu ada bersama kekasih hatimu.?
  Jauhpun terasa dekat sakitpun terasa nikmat hiduppun seperti bersama malaekat..
  Badai hanya terasa seperti hujan,terik matahari seperti sejuk saja'”tak ada masalah.”…
  Dankan ada cerita,bila isi hatimu penuh dgn rasa cinta,cinta kepada….
  Dankan ada air mata,jk isi hatimu penuh dgn rasa rindu kdpmu…..

 33. Khozin A

  Ki wongalus
  Salam salim ki,salam takzim lan rahayu slalu ki,.

 34. Abah suhaimi

  Salam kenal ki… Semoga selalu di berkahi Allah dunia Akhirat dn pd pengamal2 nya semoga di-ijabah kn Allah. Wassalam. Dr singapore.

 35. laskar lembu suro

  aslkm….ikut nyimak

 36. ilaw65

  Ass..Ki Wong Alus,All sesepuh/pinisepuh,bolowongalus dimanapun berada,sdikit berbagi pengalaman dalam mendawamkan Surat Al Waqiah ini,klo baca Surat lain yg kira2 setara panjangnya itu serasa berat,tp kalo baca Al Waqiah itu rasanya happy dan smakin lama dawam semakin cinta rasanya sama ini surat,mhn mf bila ada yg tidak berkenan,wass…

 37. ass,wr,wbr
  salam salim karaharjan poro seduilur wong alus
  @ki m.zainur.r salam kenal ki,mantaaap postingan yang menyegarkan, ditunggu postingan lainnya.al-Fateha 1x send.
  @abah suhaimi wilujeng wengi ki mugia darangmang sakeluargi di singapore, nyanggakeun pangabaktos ti sim kuring sarimbit. al-Fatehah 1x send.
  @ilaw65 muhun kitu kang,salam kenal.
  monggo lanjut…

 38. juragan ayam

  nyimak

 39. juragan ayam

  @kunci
  oase adalah sumber mata air di gurun pasir

 40. …_____

 41. anak nelayan daha

  syukur alhamdulillaah
  assaalamu ‘alaikum buat semua yang ada di kampus KWA

  terimaksih atas, materi kuliah yang bagus.. saya menyimak dan mempelajari..

  mudah-mudahan ada yang berkenan MEMBABARKAN makna sejati dari kata “BISMILLAAH” baik dari segi HURUF per HURUF maupun MAKNA (bukan arti secara terjemah) bahasa

  wassalaam

 42. Salamm,,

 43. kang Janoko

  Semangat Pagi, Nderek Abasen……….

 44. adam

  Ass Wr Wb, Ki Ageng Mantyasih …
  Terima kasih Ki atas siraman rohani nya. Memberikan ceramah begini kan jauh lebih elegan, lebih menyentuh qalbu kita … daripada yang selama ini dilakukan oleh org-org yg bisanya cuma teriak-teriak : “bid’ah !” ; “tidak sesuai Al Qur’an dan hadist” ; bahkan sampe ada mengklaim bahwa yg tidak nurut sama nasehatnya adalah kelompok setan dan iblis, padahal udah jelas-jelas Allah SWT menciptakan org itu sbg manusia dan bukan sebagai setan atau iblis !
  Semoga ceramah Ki Ageng menjadi amal ibadah yg tak henti-henti buat anda. amien
  Yang hobinya menghina, mencela org lain tolong distop deh ya.

 45. Bocah lawu

  Absen… Selamat beraktifitas dan sukses.

 46. laskar lembu suro

  absen pagi

 47. Ki Dalang Cipto Kawedar

  ki ageng mantyasih, terimakasih sdh berbagi dgn tausiah ini, walaupun saya merasa bingung karena topik bahasannya yg loncat-loncat. Akan lebih bagus kalau pembahasannya satu topik tetapi tuntas. Mohon maaf karena sdh banyak simbol-simbol di dalam Al-Qur’anul Karim dibahas tetapi justru semakin banyak juga yg tersesat, saya rasa karena belum NGEH atau belum ketemu kliknya seperti saya ini. Misalnya banyak sedulur yg hanya membacanya 40X dgn harapan rejeki akan datang, padahal (saya setuju penjelasan panjenengan) Al-Waqiah itu pengingat kita dan harus diamalkan, bukan hanya diwiridkan. Harapannya dgn wirid tsb kita menjadi hapal sehingga tdk bingung mengaplikasikannya. Sudah jelas perintah Allah ta’ala pada surah At-Thalaq ayat 2-3, bahwa kita akan mendapat rejeki yg tidak disangka-sangka kalau kita berTAQWA.

  Sebagaimana sabda Kanjeng Rasulullah “Serahkan kepada yg ahli” maksud kalimat tsb adalah DAPATKAN PEMAHAMAN ATAS APAPUN YANG KITA UPAYAKAN. Seringnya justru kita selalu menghindari pemahaman tsb karena adanya Ego negatif yg selalu menganggap remeh segala sesuatunya, sehingga banyak orang lebih suka menilai orang lain dsaripada instropeksi dirinya.
  Mohon maaf ini hanya sharing ….

 48. menoreh

  matur nuwun atas pencerahanya ki ageng..salam buat sedulur semua..

 49. thanmust thepos

  NDEREK NYIMAK TAUZIAHIPUN KI MENOREH, MATUR SUWUN PENCERAHANIPUN.

 50. Aq sutuju dengan Ki Dalang Cipto Kawedar.

  Bedoa jangan lupa bekerja keras cari rizki.

  Inget dulur dulur!! ajarkan juga semangat kerja keras, kalu perlu qta yg keluar duwit, jangan minta duwit!!

 51. wardoyo

  assalamu’alaikum wr wb ijin nyimak tausiahnya.salam utk semua saudara kwa.@p.c.buana smlm ngantuk berat jadi yg tdr

 52. ki ageng ustad ifrit

  Halooooooooo absen siang jelang sore..ko gd tukang kopi n rokok ya

 53. Mamat Kumis

  artikelnye muantaffff…! mksh aye ucapin bwat ki ageng mantyasih… salam ta’zim

 54. banyulumut

  top lah…

 55. R$A

  Ikut nyimak…

 56. mahadaya

  Bumi ini diwarisi hamba2ku yg sholeh. Jadi, siapakah yg menguasai dunia kini? Dunia kini dikuasai oleh musuh2 tuhan yg sentiasa berusaha menjauhkan manusia2 dari jalan tuhan semoga mereka akan tetap menguasainya. Hamba menyeru manusia kembali semula ke jalan tuhan yg menjadikan semesta alam ini dan berjuang di jalannya. Apabila tuan hamba semua beriman kpd tuhan yg sebenar barulah segala ilmu2 di zaman lampau dpt di manfaatkan demi menjadi waris alam ini. mahadaya-asalama.blogspot.com

 57. ericsagita

  ikut nyimak juga

 58. imam sy

  Assalamu’alaikum para saudara……slamet sore semua…..

 59. gandri

  Nyebrang jalur. Perang donyo 3. Podho perang rerebutan sifate donyo sing 3. 1. Bondho, 2. Pangkat, 3. Syahwat. Perang dunia 3. 1. Harta, 2. Tahta, 3. Syahwat. He he he he he, bukan perang melawan nafsu tapi perang antar nafsu.

 60. salam kenal buat semua sedulur KWA
  aq salah satu penggemar rahasia wong alus ( krn hanya membaca tanpa pernah memberi koment ). Hampir tiap hari aq pasti membuka blog ini yg banyak memberikan ilmu pengetahuan.
  Sebuah pencerahan yg amat bagus, trus trang aq sdh lama mengamalkan surah al waqiah tiap malam, dan sering membaca terjemahanx. Sehingga aq sering bertax dlm hati kalau melihat dari terjemahax apa hubunganx dengan rezeki dlm surah al waqiah ini. Dengan adax tulisan dari habib terbukalah sedikit pencerahan dalam kalbu ini, trima kasih setulusx aq ucapkan buat habib dan wong alus atas tulisax.

 61. Wulyojati

  hadir absen malam..
  Salam sedulurku semuanya..
  E ya,pd kmn ni.?

 62. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb Mbah Wulyojati

  hehe.. Semua ada dikelas Ki Gataloco tu…

 63. Sgeng ndalu @ mbah Wulyojati , slam slim cium tngan .
  @ mbak zizah37 met mlam
  @ ki Bayu nebo
  @ ki Gandri
  @ Ki Ericsagita
  @ ki imam
  @ Dan yg blum k sbut slam prsaudaraan 100% iklas .

 64. Pada sepi , mending kaboooorrr . . . Cling 121 x

 65. Zizah37

  @ Arek Pare
  Met mlm juga, ngama kabarnya?

  @ Mbah Wulyojati lagi bikin kofi ya?
  Mugi2 Mbah dipunparengi kewilujengan.

 66. ivan fahrezzy

  mantep Ki..monggo dipun lanjut..

 67. tak bernama

  hadir nyimak

 68. tak bernama

  salam KWAangen

 69. bolowongalus soloraya

  buat bolowongalus soloraya utk koordinasi keberangkatan silahkan hubungi mas widodo via sms ke 085647566466

 70. Wulyojati

  Wuaduh mbak zizah37
  Maaf ni br kebuka,smalam keasikan ngobrol sm tamu mbak,,dan ga bs on lg..hehehe.
  Gmn kabarnya mbak.? Semoga lancar2 aza aktifitasnya ya mbak.?

 71. Wulyojati

  Arek pare
  Ga pa2 skrg salam salimnya..?hehehe
  Malam ada sedikit uyyyusan..qiqiqi

 72. Dhoif

  Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah
  saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Wâqi’ah, ia akan
  dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

  Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:
  “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” .” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

  Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan
  penyakit dunia; surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

  Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul
  A’mal, hlm 117).

  Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan
  wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

 73. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb
  Mbah Wulyojati ngobrol dgn tamu atau sijantung hatinye.. Hehe. Aye juga tu masok kampus sebentar aje kerna kurang sehat. Disini ramai yang flu.. Hehe.

  Salam salim selalu Mbah

 74. @azizah37…….sudah makan belum?

 75. GUPITO

  Ass.. Saya menyesal dlu saat saya msh krja dan punya uang bnyk tp saya malah menggunakan uang utk hal hal yg tdk baik spt beli jimat, pasang susuk, maksiat dsb. saya baru sadar stl saya bertemu dg org2 miskin.. mrk cari uang utk makan saja susah tapi saya yg punya uang bnyk malah menggunakan uang utk hal hal yg tdk penting.

 76. Wulyojati

  zizah37
  hehehehehe
  kl ngobrol sama si jantung hati sampe larut malam ya malah ntk di tangkap ma pak hansip lo..hehehehe
  zizah37
  skrg memang musim flu di mana2 dan semoga zizah cepat sehat seperti biasa ya..amin3x

 77. Wulyojati

  ki gatoloco
  mbak zizahnya blm makan ki…!
  Ntk makannya nunggu sy kirim dl..qiqiqi ya mbak ya.?hehehe

 78. Wulyojati

  ki gupito
  ya ki,nasi sdh menjadi bubur dan tdk bs di setting ulang ki..itu semua menjadi pelajaran kt tu kedepan dan jgn sampek terulang dgn kejadian yg sama..!

 79. Ajolaliyow! Ahaha

  Bua ibu saya, mohon restunya gan

 80. Zizah37

  Asalamualaikum Ki Gipito
  Namanya kehidupan Ki, keterlanjuran tu pasti terjadi dlm hidup kita sama ada disengajakan atau tidak. Sesunggohnya apa yg kita lakukan juga pilihan kita yang kadang kala kita tidak terfikir atau lupa sama sekali untuk berfikir jauh akan akibatnya tindak tanduk kita. Benar kata Ki Wulyojati ngak bisa setting keasalnya. Ki Gupito ayoh Ki look forward ya, jgn diulang lagi silapnya ya. Aye juga secara jujur amat terharu mendengar cerita tentang kemiskinan kehidupan diIndo dari pembatu saya asal Semarang dan sedar sesusah2nya warga Spore ada bantuan dari pelbagai badan persatuan ngak kira agama dan bangsa. Ki yok sama2 kita renungkan pantun aye ini ya. Saya susun jari sepuluh memohon ribuan ampun dan maaf sekira2 nya kata2 saya meyinggung perasaan Ki.

  Bendahara Datuk Seri Paduka
  Memerintah kota dan negeri
  Sengsara masuk dlm neraka
  Hendaklah Kota ingatkan diri

  Memerintahkan kota dan negeri
  Pagi dan petang berbunyi nobat
  Hendaklah kita ingatkan diri
  Siang dan malam hendaklah bertaubat

  Pagi dan perang berbunyi nobat
  Nobat beragam bernama Khalil
  Siang dan malam hendaklah bertaubat
  Taubat mengikut hadis dan dalil

  Yok Ki sama2 berjemaah solat magrib

  Wasaalamualaikum wr wb.

 81. Zizah37

  Salam Mbah Wulyojati
  Ki Gataloco juga yok mampir keteratak aye, selesai magribnya kita jamu selera dgn nasi ayam penyet. Klu ngak enak jgn marah ya.. Namanya juga baru belajar.. 🙂

 82. Wulyojati

  Zizah37
  Nyam nyaem nyaem….
  Wah uenak tenan mbak masakane..!..ini baru belajar ya mbak.?..br belajar aja da muantep trus gmn kl da ahli masak ntk.!qiqiqiqi
  Mbak kl gt ntk buka restauran/kafe mbak,biar relasi sy ntk tak giring ke TMES..QIQIQIQIQIQI
  salam selamat malam ya mbak..!

 83. Al Mahadaya

  Al quran diturunkan dlm bahasa yg terang dan tiada kebengkokan padanya. Nabi membacanya semasa dakwah kpd manusia dan hamba bacakan juga sebagai dakwah.
  Surat Al Waqoa’ta
  Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama.
  Azaa Waqoa’ta Al Waqoa’ta.
  Layasa Lawaqoa’taha Kazabata.
  Khofadhota Rofaa’ta.
  Azaa Rojata Al Arodho Rojaa.
  Wa Basata Al Jabala Basaa.
  Fa Kaanata Habaa Manabatsaa.
  Wa Kana Tama Azawajaa Tsalatsata.
  Fa Ashohaba Al Mayamanata Maa Ashohaba Al Mayamanata.
  Wa Ashohaba Al Mashaamata Maa Ashohaba Al Mashaamata.
  Wa Al Sabaqowana Al Sabaqowana.
  Awalaka Al Maqorobawana.
  Faya Janata Al Naa’yama.
  Tsalata Mana Al Awalayana.
  Wa Qolayala Mana Al Akhoroyana.
  A’laya Saroro Mawadhowanata.
  Matakayana A’layahaa Mataqobalayana.
  Yathowafa A’laya Hama Waladana Makholadawana.

 84. riza

  Assalamualaikum Ki Dewa Cakra…maaf,,no.hpnya ganti ya..???kQ susah dihubungi..???saya mau konsultasi dengan anda…mohon dikabari kalau ganti no.hp…nuwun.

 85. ASS…….

  Amiit nderek nyimak njih

  MaaaaaaaaaaanTaaaaaaaaaaaaaaaf Banget Pencerahanx

 86. Ass. Wr. Wb.
  Semoga Rahmat Allah bagi Ki Ageng Mantyasih dan seluruh keluarga.
  Mohon maaf agak lama nggak nongol di kampus tercinta, karena kesibukan.
  Salam buat seluruh warga kampus yang tercinta.
  Adalah sebuah kebenaran, tentang salah satu khasiat Al Waqi’ah, apabila di
  dawamkan dapat menderaskan rizqi. Allah Maha Benar.
  Sure !!!

  Wassalamualaikum Wr. Wb.
  mas Hu

 87. Ki Kacil Buana

  AS.WB. Semua,numpang promosi,nanti mampir ya ke blog saya,cari aja di google yang namanya PURI AGUNG BANUA HUJUNG TANAH ,dan kalo ada kesalahan haraf maklum,karna blog saya masih baru

 88. SINGA MARANTEE

  SALAM ALL….

  Langkah, rezeki, pertemuan, maut ada di tangan Allah…namun kita diberi jalan oleh Allah Swt utk berikhtiar….

  Keselamatan sejati adalah selamat di dunia dan akhirat.
  Imam Al-ghazali membagi beberapa bagian :

  1. Manusia yg selamat dunia dan di akhirat….maka amat beruntunglah manusia yg seperti itu.
  2. manusia yg tdk selamat di dunia tapi selamat di akhirat… inipun termasuk manusia beruntung.
  3. Manusia yg selamat didunia tapi tdk selamat di akhirat..ini termasuk manusia yg rugi.
  4. Manusia yg tdk selamat di dunia juga tdk selamat di akhirat….ini manusia sungguh celaka…di dunia hidup miskin, kere..kufur lagi, iman tdk ada.

  Maka memohonlah padas Yang Maha Kuasa agar tdk termasuk dlm golongan yg ke 3 dan ke 4.

  dlm hal Rezeki usahalah Lahir maupun bathin, yg lahir yaitu kegigihan kita dlm cari rizki, luweslah dlm pergaulan sehari2.., yg bathin itu doa atau amalan.
  Bila tdk berhasil juga bisa jadi kita harus intropeksi, psti ada yg salah dgn kita, bisa jadi krn dosa kita yg perbuat, jadi semacam hukuman, bisa sifat sementara, mohon maaf lah pada Allah swt..

  Bisa juga cobaan, Allah lebih tau yg terbaik bagi hambaNya…kenapa ada hal semacam ini…??????????? jawabnya karena Allah mengatur agar Dunia ini berjalan, berputar.., ada yg kaya, maka si miskin yg bekerja padanya, ada boss ada bawahan.

  Roda dunia tdk selalu di bawah, pasti ada ke atas, semua ada prosesnya, waktu yg berjalan, bos bisa jadi kuli, kuli bisa jadi bos, siapa tahu doa dan ikhtiar kita didengar Allah swt.

 89. SINGA MARANTEE

  Bila lagi kesusahan, cukuplah, padailah dgn apa yg ada, Rasullullah menganjurkan kita mempunyai sifat qana’ah ( merasa cukup dgn apa yg ada ) jadi ini merupakan cara bersyukur juga. bukan berarti tdk berusaha.

  Karena rasa cukup dan senang itu dihati letaknya.., ada juga org yg telah kaya raya tdk merasa cukup dan terlalu memaksakan diri..tidur gak nyaman, asyik mikirin harta, besok gimana…?? dimana letak kesenangan itu…??? kan tdk pada harta..?? makanya org yg tdk beriman itu sesungguhnya adalah penyakit “HATI ” , bukan lever lho…heheheehe….krn hatinya terhijab ( tertutup ).

  Firman Allah :

  KHATAMALLAAHU ‘ALA QULUUBIHIM ”

  yg artinya lbh kurang begini ; ” ketika aku cap / tutup.

  Maka istighfar, bertaubatlah setiap ada kesalahan.

  HADIST :
  Bila org udah berumur 40 tahun tdk juga taubat, maka kecil kemungkinan dia akan kembali kejalan Allah, krn HATINYA sdh keras, bebal.., pikiran sdh mulai pikun, maka dia jauh dari hidayah Allah.

 90. SINGA MARANTEE

  NGUTIP KATA2 RHOMA IRAMA…HEHEHEHE

  KALAU SEMUA DIDUNIA INI BOS …SIAPA YG BEKERJA…?? KALAU SEMUA CAMAT…??? SIAPA YG KERJA JADI BAWAHAN..??? MAKA DUNIA INI TDK AKAN JALAN KLW SEPERTI INI, DUNIA SDH DI ATUR OLEH ALLAH.

 91. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb
  @ Singa Marantee – Comment yang amat bernas, boleh dijadikan pedoman hidup.
  Terima kasih.

  Wasaalamualaikum wr wb.

 92. Bocah lawu

  @ki singa marantee.. Salam.. Ujan2 gini sambil dgr tausiah nyaman seeekaaalee
  @mbk zizah37… Met malam
  monggo dilanjut sy nyimak aja.nwn

 93. waaah masih banyak yang bisa digali dari surat ini bozzzz …

 94. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb
  @ Bocah Lawu met mlm juga
  Apa kabar? Semoga sehat dan damai selalu ya.

 95. Bocah lawu

  @mbk zizah37… Wa’alaikum salam wr wb. Alhamdulillah… Sy sekeluarga msh di berikan nikmat sehat oleh Alloh. Smg mbk zizah jg bgt keadaannya. Swn

 96. R.A.W.I.

  Saya tanggal 1 Mei 2011, mendapat kabar dari mertua saya, katanya saya kena santet , bahwa bekas telapak kaki saya telah dipantek oleh orang pinter yang pernah membantu kesehatan saya waktu saya sakit, dikarenakan saya sudah lama tidak main atau datang ke orang tersebut. Saya pensiunan pns , saya usaha konsultan , dua tahun kebelakan dari hari ini usaha saya jeblok terus….saya termasuk orang yang rajin sholat dimesjid yang kebetulan dekat dgn rumah saya…
  Apakah dgn saya rajin membaca dan mengamalkan surah yang disarankan akan menenangkan hati saya ………? Wassallam

 97. agungsedayu

  Assalamualaikum….sugeng siang nderek nyimak….

 98. ketika mngamalkan surat al-waqi’ah,disaat pada bacaan yg berbunyi :
  wa faa kihatin kasiroh,lamak’atiw walaa mamnu’ah. dibaca 16x
  dan wiridnya Yaa Latif Yaa Wadud sebanyak-bnyknya.

 99. Salam paseduluran untuk Ki Alus, saya sampaikan beribu-ribu maturnuwun, juga untuk semua bolo wongalus sekabehane.

  Semoga cinta dan barokah senantiasa membasahi hati kita. Amin.

  salam ksatrian,
  kidungnagari.blogspot.com

 100. Hehee
  Mantep gan,, allahuakbar!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: