ILMU MENGENAL DIRI – 3


semogajayajaya@yahoo.com

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Ilmu mengenal diri adalah untuk merasakan / meniru bagaimana kondisi hati para wali-wali dahulu saat berdoa / berdzikir / beribadah ( kalimat diatas adalah kalimat yang diwejangkan / dinasehatkan kepada saya dalam mimpi setelah -+ seminggu mengamalkan ilmunya )

Jadi intinya tidak hanya anggota badannya saja yang menghamba tetapi hatinya juga belajar ikut menghamba dan untuk yang lebih tinggi lagi seperti para Nabi, cara menghambanya sudah melebihi tingkatan cara pengemis, seluruh jiwa raga dan hatinya sudah melebur ke titik nol dengan kepasrahan tingkat tinggi / tanpa ke egoan sehingga benar-benar menghamba

Dan “La haula wala quwwata illa billah” ( tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan ALLAH ) benar-benar menyatu / melebur ke dalam dirinya

Contoh perbedaan kondisi batin / hati antara Nabi saw dengan umatnya terdapat pada hadist berikut :
Riwayat dari Anas ra. sebelum Nabi saw diberi wahyu
Beliau didatangi oleh 3 malaikat ketika beliau tidur di Masjidil Haram
Malaikat pertama bertanya : “Yang mana dia”
Malaikat yang ditengah menjawab : “Dia yang terbaik”
Malaikat yang terakhir menjawab : “Bawalah dia yang terbaik”
Maka terjadilah peristiwa Isra’ Miraj…………….
Nabi saw melihat mereka dengan mata hatinya
Karena ketika mata Nabi saw tidur, hatinya tidak tidur
Para Nabi memang seperti itu
Yakni ketika mata mereka tidur, hati mereka tidak tidur
Kemudian Nabi saw diajak oleh Jibril hingga naik ke langit bersama beliau
( HR. Imam Bukhari 3570 )

Dan sebaiknya tidak usah bernafsu langsung ke tingkatan tinggi karena ilmu yang tinggi tanpa diikuti pengalaman-pengalaman dan arahan guru bisa membuat terpelesetnya seseorang

Tiba-tiba mengaku-ngaku, merasa tinggi hati, besar hati, dll, sehingga bisa membuat terpeleset hati tanpa disadari / tidak terasa karena itu semua bersifat halus dan lembut
Ilmu mengenal diri juga merupakan kunci ibadah kepada ALLAH SWT, jadi sebelum berfikir surga lebih berfikirlah lagi / dahulu tentang tangga / kendaraan / jembatannya terlebih dahulu untuk menuju kesana

Sama saat kita sedang bersekolah, sebelum menikmati nilai 80 / 90 / 100 maka berfikir terlebih dahulu cara untuk mendapatkannya

Begitu juga sebelum berkumpul dengan jamaah orang-orang yang baik kelak, berfikirlah terlebih dahulu apakah tingkah lakunya serta keramahannya sudah mencerminkan orang yang baik
Dilarang keras menuju surga dengan cara instan yaitu melakukan aksi teroris / pengeboman, demi menuruti kehendak / ego / seenaknya sendiri tanpa melihat hasil perbuatannya kepada orang lain dan tanpa mengenal apa sebenarnya / hakikatnya yang menjadi keinginan TUHAN

Hakikat Islam adalah agama rahmatan lil alamin ( memberi contoh / tauladan yang baik ), jangan jadikan Islam sebagai agama pilihan atau tujuan untuk jalan instan menuju surga dengan melakukan aksi terorisme

Baru mengenal 1 ayat sudah beraksi, padahal ayatnya adalah ayat yang menceritakan kondisi pada masa perang tetapi dipraktekkan pada masa damai ( terpeleset dalam menafsirkan karena merasa ilmunya telah tinggi )

Barang siapa yang menduga bahwa terdapat seseorang yang lebih memusuhi daripada nafsunya sendiri maka sedikitlah mengenal / mengetahui terhadap dirinya sendiri
( Nashaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani Al Jawi )

Contoh # 10 :
Seorang pengemis jalanan sejati tidak akan puas hanya mendapat 1 uang saja, dia akan terus melangkah agar mendapatkan uang yang lain lagi dan amat sangat haus uang

Dan seorang pengemis ALLAH sejati tidak puas hanya beribadah wajib saja, tetapi juga menambah ibadah tambahan lainnya seperti sholat qobliyah dan ba’diyah, berzikir, mengaji Al Quran, bersholawat, dll, dan sangat haus beribadah karena merasa ibadahnya ( rasa syukurnya ) masih sedikit sekali

Kemudian DIA menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaannya) NYA dan DIA menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
( QS. As Sajdah 9 )

Riwayat dari Al Mughirah bin Syu’bah ra. dia berkata :
Nabi saw berdiri dalam sholat Sunnah di malam hari
Sehingga ke 2 telapak kakinya atau ke 2 betisnya bengkak
Kemudian Rasulullah saw ditanya mengenai hal itu
Rasulullah saw ditanya :
Mengapa anda masih juga beribadah seperti itu
Padahal ALLAH swt sudah menjamin anda dengan surga
Maka beliau menjawab :
Apakah aku tidak boleh menjadi hamba ALLAH yang bersyukur
( HR. Imam Bukhari 1130 )

Hadist diatas menerangkan bahwa Nabi saw adalah pribadi yang haus bersyukur

Dalam dunia tarekat ada beberapa penambahan dzikir yang disebut Zikir Sirri, Zikir Khususiyah, dll. Penambahan dzikir ada yang diberikan secara umum / massal ada yang diberikan secara khusus
Zikir Sirri dan Zikir khususiyah pada masing-masing tarekat berbeda-beda hitungannya tetapi tujuannya sama. Zikir Sirri contohnya seperti membaca asma ALLAH dalam hati dengan menggunakan hitungan, pada awalnya 1000x dan kemudian terus meningkat

Tujuan dijalankan Zikir Sirri adalah agar setelah keluar dari tempat berzikir untuk kembali bekerja / melakukan aktifitas lain, di dalam hatinya tetap ingat dan mengucapkan Asma ALLAH
Sedangkan Zikir Khususiyah adalah seperti membaca surat AlFatihah, Al Ikhlas, Al Falaq, AnNass, Al Waqiah, dll

Walau panjang saya usahakan menjelaskan dengan kalimat yang semudah-mudahnya untuk diserap dan mohon maaf apabila ada tulisan yang saya ringkas karena sebenarnya bisa berlembar-lembar apabila benar-benar dituliskan secara mendetail

1. Mengapa bersyukur dengan membaca surat AlFatihah ?
Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin. Arrahmaanirrahiim…………..
Arti :
Segala puji bagi ALLAH, TUHAN semesta alam. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang………………….

Ayat diatas menerangkan dan memerintahkan agar pujilah ( syukurilah ) ALLAH atas sifatNYA yang sangat luar biasa yaitu Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Kita bersalah namun tidak langsung ditimpakan azabNYA kepada kita karena ALLAH SWT sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita

Kita kurang ajar namun tidak langsung ditimpakan azabNYA kepada kita karena ALLAH SWT sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita

Surat Al fatihah selain juga disebut sebagai surat pembuka AlKitab ( Fatihatul Kitab ) dan Induk Bacaan ( Ummul Quran ) juga merupakan surat pujian / surat syukur
Jadi apabila berterima kasih ( mensyukuri ) kepada ALLAH SWT khususnya karena sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita, maka kita berterima kasih / syukuri dengan melantunkan membaca Surat Al fatihah

2. Mengapa bersyukur dengan membaca surat Al Ikhlash ?
Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Qul Huwallahu ahad……….
Arti :
Katakanlah, DIA-lah ALLAH Yang Maha Esa………….

Kita patut bersyukur bahwa ALLAH SWT itu Maha Esa, tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatupun yang setara dengan DIA

Bayangkan jika ALLAH SWT ada dua, pasti para pemikir yang lain akan berfikir lagi jangan2 ALLAH itu ada 3 / 4 / dan masih ada yang lain lagi

Maka perlu disyukuri dengan melantunkan membaca Surat Al Ikhlash sebagai bentuk terima kasih bahwa ALLAH SWT itu memperkenalkan kepada hamba-hambaNYA sebagai TUHAN Yang Maha Esa dan tidak ada TUHAN yang ke 2 / 3 / masih banyak lagi yang lainnya

3. Mengapa bersyukur dengan membaca surat Al Falaq ?
Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Qul ‘Audzubirabbil falaq. Min syarri maa qolaq………….
Arti :
Katakanlah : Aku berlindung kepada TUHAN Yang menciptakan Subuh. Dari kejahatan semua makhluk ciptaanNYA………..

Makhluk ciptaannya ada yang berbuat jahat dan kita dihindarkan dari kejahatan semua makhluk ciptannNYA, maka perlu berterima kasih ( bersyukur ) dengan melantunkan membaca surat Al Falaq

4. Mengapa bersyukur dengan membaca surat An Naas ?
Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Qul A’udzu birabbin naas…….
Min Syaril was wasil khannaas. Alladzi yuwaswisu fii shudurin naas…………..
Arti :
Katakanlah : Aku berlindung kepada TUHAN penguasa manusia…………
Dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan ( kejahatan ) ke dalam dada manusia……….

Anugerah ALLAH SWT yang berupa perlindunganNYA kepada kita sehingga kita tidak terpengaruh / menuruti bisikan / ajakan syetan ke dalam dada kita agar kita korupsi, mencuri, merampok, membunuh, berjudi, mabuk, berkata jorok, cerewet, mudah mengeluh, suka berteriak-teriak, mengadu hewan / melakukan tindak kejahatan yang lainnya, maka kita perlu berterimakasih ( bersyukur ) dengan membaca surat An Naas

5. Mengapa bersyukur dengan membaca surat Al Waqiah ?
Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu
( QS. Al Waqiah 8 )

Sesungguhnya Al Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia
Pada kitab yang terpelihara
Tidak menyentuhnya kecuali hamba2 yang disucikan
Diturunkan dari TUHAN Semesta Alam
Maka apakah kamu menganggap remeh Al Quran ini?
( QS. Al Waqiah 77 – 81 )

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa ALLAH SWT sangat memuliakan golongan kanan dan kitab suci Al Quran

Jika ALLAH SWT memuliakan golongan kanan dan kitab suci Al Quran, yang disampaikanNYA melalui Surat Al Waqiah, maka sebagai hamba ALLAH sejati seharusnya juga ikut memuliakan golongan kanan dan kitab suci Al Quran tersebut

Salah satunya bukti fisik / praktek pertama / awal dari langkahnya adalah dengan turut memuliakannya dengan membaca firman TUHAN tersebut khususnya Surat Al Waqiah
Untuk praktek selanjutnya dalam kehidupan sehari2 adalah menjaga tata krama / kesopanan / adab, dll

* Apakah setelah membaca Surat Al Waqiah, kemudian selesai ?

Setelah membaca Surat Al Waqiah adalah bertasbih

Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayatnya :
Maka bertasbilah dengan (menyebut) nama TUHAN Yang Maha Agung
( QS. Al Waqiah 96 )

Di dalam ayat khususnya ayat terakhir Surat Al Waqiah terdapat perintah agar bertasbih “Maka bertasbihlah” ( berzikir dengan membaca tasbih )

* Apakah setelah membaca Tasbih, kemudian selesai ?

Setelah membaca Tasbih adalah beristighfar

Jawaban sekaligus perintahnya ada pada ayat :

Maka bertasbihlah dengan memuji TUHANmu dan mohonlah ampun kepadaNYA. Sesugguhnya DIA adalah Maha Penerima Taubat
( QS. An Nashr 3 )

Hendaklah kamu meminta ampun kepada ALLAH agar kamu diberi rahmat
( QS. An Naml 46 )

Dan aku tidak membebaskan diriku ( dari kesalahan ), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh TUHANku. Sesugguhnya TUHANku Maha Pengampun dan Maha Penyayang
( QS. Yusuf 53 )

Selain beristighfar untuk diri sendiri juga beristighfar untuk orang lain, Wahab bin Munabah berkata :
Ditulis dalam kitab Taurat, Barang siapa yang ingin mempunyai badan yang sabar, lidah yang berzikir, hati yang khusyu maka hendaklah dia memperbanyak istighfar mohon ampunan bagi orang mukmin baik laki2 maupun perempuan, muslim laki2 maupun perempun
( Nashaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani Al Jawi )

* Apakah setelah membaca Istighfar, kemudian selesai ?

Bisa dilanjutkan dengan membaca sholawat dan perintahnya ada pada ayat :

Sesungguhnya Allah dan Malaikatnya bershalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
( QS. Al Ahzab 56 )

Jika ALLAH SWT bersholawat kepada Nabi Muhammad saw, maka seorang hamba ALLAH sejati juga harus mengikuti perintahnya yaitu bersholawat kepada Nabi Muhammad saw
Ada sholawat yang full bersholawat saja dan ada sholawat plus doa / doa memohon ampunan didalamnya

Dalam Zikir Khusuyiyah Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsyabandiyah paling sering bersholawat “Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi washohbihi wassalim”

Sholawat yang ada doa didalamnya dan yang berkaitan dengan memohon ampunan dan rahmat, contohnya adalah Sholawat Munjiyat dan Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsyabandiyah juga mendawamkan membaca Sholawat Munjiyat

Di dalam Sholawat Munjiyat terdapat kata2 “dengan rahmat itu ENGKAU membersihkan kita dari segala kesalahan / kejelekan”

Didalam Sholawat Nariyah terdapat kata2 yang penting yaitu memohon Husnul Khotimah dan turunnya hujan rahmat.

Kyai Hamid Pasuruan yang terkenal dengan berbagai karamahnyapun juga istiqomah membaca Sholawat Nariyah

Ulama besar seperti Hadratus Syeikh Ahmad Asrori Al Ishaqi ( Ponpes Al Fitrah, Kedinding. Surabaya ) juga dawam / istiqomah membaca Sholawat yang panjang dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani yaitu Sholawat Husainiyah / Sholawat Basyairul khairat / Sholawat Qur’an

Cukup sekian, dan terima kasih sebesar-besarnya atas kesabarannya kepada siapa saja yang telah memposting artikel saya, karena artikelnya saya bagi menjadi beberapa bagian agar tidak terlalu panjang dan tidak menjenuhkan

Sekali lagi dan tak bosan saya sampaikan, hanya ALLAH SWT yang bisa membalasnya dan melipatgandakannya. Aamiin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 112 Komentar

Navigasi pos

112 thoughts on “ILMU MENGENAL DIRI – 3

 1. Salam ki..

 2. ehen zaxis

  alhamdulillah…yg kberapa nechh !!!!

 3. Absen dulu….
  Sallim Wassallm Ki 🙂

 4. IJIN NYIMAK KI…

 5. AREK ILANG..

  tumben 5 besar ya…KWA mantap….

 6. Palui

  Menyimax

 7. hadi

  mantap, sipppp artikel e

 8. shuii

  assalamualaiku
  salam seduluran

 9. Joko Sabar

  10 besar

 10. Joko Sabar

  Ass.Wr.Wb.
  Salam sungkem kagem Ki Wong Alus,selaku sesepuh KWA,salam rahayu kagem poro sesepuh,poro sederek anggota KWA.Mohon ijin nyimak mawon.Wassalam.

 11. Jeriko

  Ikut nyimak aja sekalian absen malam….

 12. dian asrori

  cling….

 13. abah hikam

  ayo dilanjut jatuh cinta berawal dari perkenalan xixixi

 14. mantaaaaaaaaaaap

 15. iblady

  asslmualaikum wr.wb. ki wong aluS lan dlur”sedoyo iznkan kulo copy paste…dulur aku mau nanyak..ma.af sblumnya…seumpama kalaw gak bisa sholat jum’at ke masjid,apa boleh d jamak dngan sholat dzuhur?..suwun

 16. loloy

  ijin nyimak…^_^

 17. Aria dwi pangga

  Nyimax

 18. ki vienzchen anak wong alus majalengka99

  subhanawloh….tulisan yang dalam dan bermakna…sangat menyentuh jiwa sanubari…..allahuakbar….salam ya ki buat yang nulis ini….

 19. Faisal wae

  nyimax
  postingan yg sangat menyegarkan hati….

 20. santri baru

  selamat malam semua para sesepuh kwa ..nih saya mau kasih share link forum yang suka njelekin agama islam
  http://indonesia.faithfreedom.org/forum/tokoh2-wanita-yg-murtad-t16576/page20.html

 21. Faisal wae

  mantap….

 22. pemula

  postingan yang muantap…malam smuax..

 23. Deri

  Absen malam

 24. Semangat malam
  semangat absen
  semangat nyimak
  semangat menempuh hidup baru @AGUS 12 semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah
  lanjut dgn semangat
  cling…..

 25. Cungkring Cerbon

  PERTAMAXXXXXXXX…..!!!!!!!

 26. Nderek nyimak ki………

 27. Ramlansakti

  Salam….sentuhan ajaib….sentiasa merendah diri pada yang KUASA…

 28. chikal bakal

  absen malam nambah ilmu

 29. Sai ajja

  Semangat malam smua,,
  wejangan yg maaaaaanntaaaapppppp,,,,,,,,,,

 30. MBAH JATI

  majelis pengajian, hehehe…

 31. MBAH JATI

  nuwun…

 32. madani latip

  alkhamdulillah…
  salam sungkem Ki @w Alus….
  Matursewuun atas pencerahannya…
  pujian hanya untk alloh… yg mencipta, mencukupi, mengendalikn semesta seisinya dg sempurna… dg rahman rakhimnya terjdilah kehidupan bagi makhluknya.. Alloh jua yg menguasai segala akhir dari semua kehidupan…
  kepada siapa lg yg pantas utk kita tambatkn kepasrakhan, perlindungan, pertolongan, petunjuk…tak lain dan tak bukan… Hanya Kepada Alloh SWT…

  Qul… !!! huwaLloh hu Ahad…. ALLOHUSHOMAD…

  Subhanalloh.. laakhaula walaquwwataillabillah…

  huuuuuuuhuuuuu..ihiiiiiiiiiiiiiiii….
  maap… sedulur… hanya ikut memahamii… newun..

 33. Numpang Absen tengah malam nggih……

  qobiltu

 34. laskar lembu suro

  aslkm hadir lagi,semangat terus mlm

 35. genibiru

  absen menjelang subuh

 36. neo

  salam…posting yg menarik untk dijadikan landasan,,,moga terus nyaman KWA sebagai medan himpunan keilmuan menuju ke akhirat .

 37. wong blaang

  sekarang banyak pengemis kaya tapi masih
  pada ngemis. ah embuh ..

 38. udengudeng

  semangat pge, derek nyimak

 39. Artikel yang mencerahkan ….

 40. “Allah bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan pengetahuan. Allah adalah Ia yang mempunyai alasan atas diri-Nya sendiri”
  Sayyidina Ali r.a

 41. Wulyojati

  41,absen dan salam salim tuk semua sedulurku kwa,trims

 42. MAJENUN

  Assalamualaikum….
  Absen juga……
  postingan yang bagus buat jelang LIGA RAJAB.
  ayo semangaat!!!…

 43. alhamdulillah…..bertambah 1 lagi ..ilmu ku…..makasih hatur nuhun….insyaallah…

 44. mantap nih pencerahannya ki wong alus

 45. Bocah lawu

  Absen pagi
  nyimak…. artikel yg bgs. Mg2 dpt berkahnya…

 46. Mohon izin para sesepuh KWA untuk ikut nyantri.
  Nama : kurnia
  Kota : bandung barat
  No hp : 085926122434
  emaii : Kurniaqirom@yahoo.co.id

 47. MBAH JATI

  entah sampai kapan, entah…

 48. sAGENG

  pegobatan alternatif dan penerawangan,di jamin terbukti.

  Hub :085649299599

 49. hadir…

 50. Ki Lurah

  assalamualaikum. ww
  salam seduluran semua bolo kwa
  alkhamdulillah…
  salam sungkem Ki @w Alus….
  Matursewuun atas pencerahannya

 51. wah mantab,bermanfaat nih tuk mngenal diri.

 52. faisal arsawirja

  INI BARU POSTINGAN…….SAYA SETUJU BANGEEEEEEEEEEETTT….
  TAPI KAYAKNYA KURANG PEMINAT….

  GAK KAYA AJIAN-AJIAN KESAKTIAN….KOMENTNYA BUANYAAAAAKKK, …QOBILTU-NYA BUANYYYYYYYYYAAAAAKKKK BANGEEEEEEEEEETTTT….

  TERBUKTI SUDAH…..

 53. Subhanallah.

 54. ahmad888

  Qobiltu deh,
  izin nyimak sambil meresapi

 55. laskar lembu suro

  absen siang sing hadir

 56. mohd genius

  Assalammualaikum sedilur kampus kwa…
  + lagi satu peminat..erm….

 57. Raden Anom

  Assalamualaikum wr wb .
  Hadir ,..
  Artikel yg Bagus ..

 58. Ahmad Chocho

  assalamualaikum wr wb wong kabeh iki podo wae yg paling baik adlh yg pling bermanfa,at bg wong liane. laaa kyak artikel ni mantaff….notok…nandok….muni….DHUK

 59. kiki dewisafitri

  assalamualaikum wr wb wong kabeh iki podo wae yg paling baik adlh yg pling bermanfa,at bg wong liane. laaa kyak artikel ni mantaff….notok…nandok….muni….DHUK

 60. Rihlah Rahmatullah

  Assalamu’alaykum salam salim salam silaturrahim tuk sedukur semua….waah mantap kajian “ilmu mengenal diri” ni, insya Allah jd amal sholih n bermanfaat dunia akhirat…smg kita bisa mengenal diri kita masing2, istiqomah di jalanNYA, dikaruniai keIkhlasan dlm beribadah dan mnjalani khidupan ini juga mndapat husnul khotimah n syafa’at rasulullah shollallahu ‘alayhi wasallam…amien..

 61. AREK ILANG..

  asalamualaikum..ijin ngelirik kampus..KWA mania Mantabbbbb……
  monggo dipun lanjud lur…

 62. nisa

  saluttttttt, si tunggu bagian 4 yach

 63. Bocha Bumi

  Absent malam

 64. Anto Bwok 77

  Salam salim selamat buat sedulur KWA semua…

 65. Anto Bwok 77

  ass…salam salim selamat tuk sedulur KWA semua…

 66. SL

  Salam salim dumateng Ki WA’Ki Mas Kmtr’Mas Bc dan seluruh rektor maupun sedulur semuanya’
  Assalamualaikum Wr.Wb.

 67. om arum manis

  absen malam.
  qobiltu ki alus, minta ijin ngamalin ajian syukur

 68. Bocha Bumi

  Km wawan piye kbr’e

 69. Sabdo Sejati

  Sugeng Enjing,

  Pencerahan yang luar biasa

 70. SabdaLuhur

  Assalamualaikum’wr.wb

  sengaja untuk saya Upload kembali aetikel ini karena banyak sekali komentar positif dari saudara saudara yang membacanya’yang di smskan ke hp saya 085646 083 777 diantaranya banyak yang mendapat pengalaman pengalaman menarik yang bermanfaat dari Munajat ini,Mulai dari kerezekian’ kesehatan terutama dalam kesembuhan penyakit,dengan Izin dan Ridho Allah SWT. sampai pengalaman spiritual

  salam sungkem dumateng Ki WA’ dumateng Ki KMTR’ Dumateng Mas BC’ lan Sedoyonipun Sedulur tanpa kecuali’

  Dalam kesempatan kali ini’ saya mohon izin untuk membagi sedikit ilmu pengetahuan yang Insya Alloh bermanfaat’

  Amalan ini intinya untuk menghayati akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Semesta Alam (Allah SWT) namun juga bisa sekaligus amalan munajat’ MUNAJAT MENGGUNAKAN FATIHAH
  dan kita harus memahami arti setiap bacaan Fatihah selanjutnya kita ucapkan munajatnya / bisa juga permohonan kita.karena suratul Fatihah merupakan surat Dialog antara Manusia dengan sang pencipta’ diantara nya dialog untuk memohon jalan yang lurus dan sebagainya’ sudah tertuang dalam surat ini’

  MUNAJAT MENGGUNAKAN FATIHAH

  BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
  Munajat:Allahu Allahu Allahu
  ALLHAMDULILLAHIRABIL ALLAMIN
  Munajat:Segala pujian kami haturkan kepada engkau Ya Allah Ya Tuhan kami dan Tuhanya semesta alam beserta seluruh isinya yaitu Tuhan yang maha agung Tuhan yang mempunyai Asmaul Husnah
  ARAHMANIRAHIIM
  Munajat:Ya Tuhanku Engkaulah Maha Pemberi’Maha Mengabulkan,Maha Pengasih diantara semua Pengasih,dan engkau Maha Penyayang diantara semua Penyayang
  MAALIKI YAUMID DIIN
  Munajat:Ya Tuhanku peliharalah kami dari siksa neraka. Karena Engkau maha Kuasa atas segala-galanya.
  IY YAAKA NA BUDU WA IY YAAKA NASTA’IIN
  Munajat:Sesungguhnya tiada tuhan lain selain engkau Ya Allah, yang maha menolong dalam setiap kesulitan Ya Tuhanku berilah aku Ilmu Pengetahuan.
  IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM
  Munajat:Jauhkanlah kami dari godaan dan tipu daya syaiton
  SHIRAATHAL LADZIINA AN AMTA ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM WALADHDHAAL LIIN.
  Munajat:Sesungguhnya engkau maha mengabulkan permohonan hambamu yang memohon kepada engkau’ Ya Allah Hamba Memohon Agar………(di isi permohonan yang sangat penting)misalnya “Hambah mohon agar si….segera sembuh dari sakit yang menimpanya,sembuhkanlah dia,sesungguhnya engkau maha kuasa atas segalanya”.

  NB. Amalan Munajat diatas merupakan Munajat Doa dengan perantara Alfatihah, jadi tidak bermaksud mengubah suatu tatanan ayat maupun lainya,namun tujuan Utamanya Untuk memohon belas kasih Nya dan Ridho Nya.

  Wassalamualaikum wr.wb.
  SabdaLuhur Lamongan

 71. SabdaLuhur

  @ Kang Mas Sabdo Sejati
  Sugeng Enjing Sugeng Melek’an

 72. SabdaLuhur

  Assalamualaikum Wr.Wb.

  Bagi saudaraku yang mempunyai Hobi dengan Binatang Peliharaan atau Dunia Peternakan’ Alangkah Pas dan Bagus nya jikalau setiap hari Mengamalkan Do’a Nurbuat

  Bardasarkan Pengalaman saya selama ini jikalau saya memelihara burung Kicauan yang masih bakalan (liar) hampir Setiap hari saya bacakan Doa Nurbuat’ saya mohon agar suaranya merdu keras dan enak didengar’ Alhamdulillah Selalu berhasil Atas Izin Nya berkat doa Nurbuat.

  jadi buat saudara yang mempunyai hobi maupun bisnis misalnya Peternakan Ayam,sapi,kambing etawa,per Ikanan dan lainya silahkan mengamalkan Doa Nurbuat dengan memohon sesuai tujuanya.

  Wassalamualaikum Wr.Wb.

 73. absen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 74. SabdaLuhur

  di waktu sepertiga malam ini saya mau membagi Amalan yang Insya Alloh Bermanfaat’

  DO’A TOLAK BALAK DARI SEGALA KEJAHATAN GHOIB MAUPUN NYATA TERMASUK KEJAHATAN FITNAH’DAN GUNJINGAN ORANG YANG IRI HATI/DENGKI

  Alfatihah

  Wahai Allah Wahai Tuhan kami, hamba mohon perlindungan engkau
  Dari segala kejahatan mahklukmu,yang nyata maupun yang samar
  Dan kembalikanlah kejahatan yang dikerjakanya itu’ agar mereka mendapat pelajaran

  For Malaikat seluruhnya Alfatiha
  For Rossululloh Muhammad SAW Alfatiha
  For Para Waliyulloh Alfateha

  Bismil laahir rahmaanir rahiim ‘
  Wailul likul-li humazatil lumazah(7x tahan nafas)
  Al-ladzii jama’a maalaw wa ‘ad-dadah
  Yahsabu an-na maalahuu akhladah
  Kal-laa layun badzan-na fil huthamah
  Wa maa adraaka mal huthamah
  Naarul laahil muuqadah
  Al-latii tath-thali’u ‘alal af-idah
  in-nahaa ‘alaihim mu’shadah
  Fii amadim mumad dadah

  Bismil laahir rahmaanir rahiim ‘
  Alam tara kaifa fa’ala rab-buka bi-ashhaabil fiil
  Alam yaj’al kaidahum fii tadhliil
  Wa arsala ‘ alaihim thairan abaabiil
  (Tarmihim 11x tahan nafas) bihijaraatim min sij-jiil
  Faja – alahum ka’ashfim ma’kuul

  Al Ihklas 3x, Alfalaq 3x, Annas 3x.

  Mohon kiranya para Dewan Rektor Untuk MengUpload Artikel yang Insyaalloh Bermanfaat bagi sedulur.

  Hormat saya
  SL’ 085646 083 777

 75. kentir

  asslmkum wr wb
  kulo nuwun guru2 wong alus……….
  kulo nuwun ijin nyimak>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 76. SabdaLuhur

  Salam Adem Ayem Tentrem

  berikut ini saya berbagi ILMU SESUWUK BOCAH SLIRIEN
  (Ilmu Mengobati Anak Balita yang sedang sakit)

  Bismillah,Niatku Ndamoni (meniup) sijabang bayine…….(nama bayi) supoyo penyakite…(sebut sakitnya misal panas/batuk pilek) oleh tombo di ijabahi pengeran kang moho asih’ Allahu ahkbar Allahu ahkbar Allahu ahkbar (kemudian tiupkan ke bayi yang sedang sakit)

  semoga bermanfaat

 77. SabdaLuhur

  Khasiat Dahsyat Suratul Fatihah

  Jikalau kita mempunyai keperluan yang sangat mendesak dan penting sekali, Maka Kita hendaknya kita memohon kepada Alloh agar hajat kita berjalan Mulus lalu baca Alfatihah minimal 7x atau 99x Insya Alloh hajat kita akan berjalan Mulus………banget dengan Izin dan atas RidhoNya

 78. chikal bakal

  Absen Pagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 79. SabdaLuhur

  pagi @ chikal bakal

 80. chikal bakal

  Sabda luhur @ Pagiiii juga mas

 81. Pesan Luhur

  Hakikate Ngonceki Ilmu supoyo oleh ridhoipun Gusti Alloh’ supoyo iso nambah Amal ibadahpun’ amergo sedoyonipun jalma manungso uriping ora mung alam ndonya’ kabeh arepe balek nang nggone Gusti Alloh’ asale awang uwung suwung’ ora ono opo-opo mung Alloh kang ano.

  Mari kita Gunakan Ilmu untuk kegiatan yang bermanfaat’ bukan untuk merugikan diri apalagi orang lain.
  Salam Asah Asih Asuh

 82. Pesan Luhur

  @’chikal bakal
  saya pamit dulu’ silahkan diteruskan cangkruk’anya dengan sedulur -sedulur

  maklum mata saya sudah saya jenjet tapi masih saja ngantuk’ mohon pamit…..

 83. Kangmase CKP

  absen subuh.

 84. laskar lembu suro

  aslkm abis subuhan mampir di KWA ,salam hormat sedulur semua ,semangat pagi

 85. Masdi

  Absen pagi…
  salam seduluran…

 86. Bocha Bumi

  Sepi nya kwa ku…

 87. MBAH JATI(bukan sesepuh)

  Mungkin aku diantara mereka yang lebih banyak tidak mengenali diri sendiri. Aku tidak tahu karena ALLOH, seandainya aku tahu juga pasti karena ALLOH…Aku hanya makhluk hina dan tak berarti di alam semesta ini, begitu kecil dibanding gugusan bintang. Kehormatan, kemuliaan, ilmu, seandainya ada padaku tentulah karena ALLOH…..Duh Gusti Alloh, kawulo nyuwun agunging welas asih…

 88. adam

  Assalamu’alaikum wr wb semuanya …

 89. MBAH JATI(bukan sesepuh)

  Hari ini 1 JUNI diperingati sebagai hari lahirnya dasar negara Indonesia,
  PANCASILA: 1.KETUHANAN YANG MAHA ESA. 2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. 3.PERSATUAN INDONESIA. 4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. 5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

 90. WONG GENDENG

  RAJAB…,SYA’BAN…,RAMADHAN…

 91. manemMBAH marang ingkang seJATI

  selamat pagi sedulur KWA, para guru/ ustadz/sesepuh semua, salam sungkem dan hormat sepenuh hati.

 92. manemMBAH marang ingkang seJATI

  pamit undur diri,..

 93. Baru tau

  Assalamualaikum semuanya
  saya mau komentar semalem saya batuk-batuk dada sakit dan kepala pusing kemudian saya buka buka kwa saya baca artikelnya kisabdaluhur munajat fatihah
  alhamdulilah bangun pagi tadi sakitku hilang
  terimakasih kwa
  wassalamualaikum

 94. salam salim kagem sesepuh KWA khususnya mbah jati,askum mbah.

 95. Baru tau

  Preeeettttt

 96. Baru tau

  Preeety & bautiful Blog ini

 97. faisal arsawirja

  awal bulan gajiaaaaaaaaaaaaaannnnn…….
  absen siang

 98. SEMOGA JAYA JAYA

  @ NISA :

  ILMU MENGENAL DIRI ADA BANYAK TINGKATAN / JENJANG

  YANG SAYA TAMPILKAN ADALAH VERSI HAMBA ALLAH YANG FAKIR KEPADA ALLAH SWT

  ADA JUGA VERSI HAMBA ALLAH YANG TAKUT KEPADA ALLAH SWT, DLL

  ADA YANG MENGUSULKAN UNTUK DIBUKUKAN AGAR TERSEBAR LUAS, DAN JUGA BAGI ORANG YANG TIDAK PERNAH PEGANG KOMPUTER AGAR BISA MEMBACANYA

  JADI UNTUK BAGIAN YANG KE – 4 SAYA MASIH BERFIKIR AKAN SAYA TAMPILKAN LAGI ATAU LANGSUNG SAYA TAMPILKAN SEMUA KE BENTUK BUKU

 99. semoga allah memberikan nur dihati kita semua dan terimakasih atas jabaran saudaraku yang ikhlas allah hu allah

 100. RIZAAAL

  absen siang

 101. Rihlah Rahmatullah

  Assalamualaykum..absent siang..@Ki SabdaLuhur: mohon ijin mengamalkan semua amalan yg Ki posting di sini. Insha Allah jd amal sholih, Barokah n manfaat dunia akhirat..kemarin saya sudah sms ke Ki sabda. terima kasih atas jawabannya Ki.
  @iblady: dulur aku mau nanyak..ma.af sblumnya…seumpama kalaw gak bisa sholat jum’at ke masjid,apa boleh d jamak dngan sholat dzuhur?..suwun..
  saya kn mncoba mnjawab pertanyaan ini, sesuai setetes pengetahuan yang saya miliki. meski ini adalah wilayah kajian dalam ilmu Fiqih, tp ilmu Fiqih pun sangat penting, bahlan dasar ilmu Hikmah…
  jika tidak bisa sholat Jum’at dikarenakan Udzur(misal karena sakit keras/dlm perjalanan jauh) maka gantinya sholat Dzuhur saja, sholat jum’at itu tidak ada jamak/qodho. klo pun dlm perjalanan, maka sholat dzuhur saja dan boleh dijamak dengan sholat ashar. demikian, wallahu A’lam

 102. heheh Alhambdulillah….kita….memang masih pengemis dan belum berilmu,tetapi baru berpengetahuan…..
  ciri berilmu :
  1.Membunuh atau menghilangkan nyawa dengan tujuan …..tanpa hisab atau pertanggungjawabn didunia dan akhirat.
  2.merusak asset…dengan tujuan….tanpa hisab atau pertanggungjawaban dunia akhirat.
  3.menyiapkan dan memberikan bantuan dengan tujuan…..tanpa hisa atau pertanggungjawaban didunia dan akhirat.

  artinya mereka melakukan atas perintah langsung dari Yang Maha Kuasa dan tiada orang lain yang engetahuinya dan meminta pertanggungjawaban,atau dihukum didunia, dan bukan bunuh diri …..heheheh
  siapa ya diantara kita yg telah menjadi sniper……salam

 103. MBAH JATI

  …batosai…

 104. asalamu alaikum warohmatulahi wabarkatuh

  kali ini saya akan membahas sedikit secara rinci tentang syare,at allah

  ya itu tentang sholat (shalatul daimun ) salat mengenal allah untuk awal meniti

  jalan yang di ridoi allah

  SYARE,AT adalah perkataan/ pelaksanaan, pekerjaan ini menunjukan tanda

  percaya kepada kebesaran allah dan ke,esaan tuhan, jadi bukan di katakan

  sembahyang apabila tanpa ruku dan sujud untuk lebih jelas mari kita ikuti

  penjelasan berikut ini,

  1.takbiratau ikhram (menunjukan kebesaran tuhan)

  2.al-fateha adalah ( menyatakan kesempurnaan)

  3.ruku adalah ( menunjukan kerndahan diri)

  4.idtidal adalah (menyatakan secara resmi dalam mencerminkan keadaan batin seorang mukmin)

  5.berdiri adalah (menyatakan pendirian alif ahmad)

  6.sujud yang pertama maksudnya adalah ( menghaluskan yang kasar )

  7.duduk di antara dua sujud artinya ( membenarkan semua nama2 tuhan dan semua sifat2nya )

  8.sujud yang ke dua artinya ( menyatakan kehambaan, hamba kembali pada yang menjadikan )

  9. tahiyatul akhir adalah ( menunjukan kesempurnaan yang menjadikan dan yang di jadikan)

  sa,i sesuatu ibarat memuji allah swt serta nabi muhamad, sa,i menyatakan kesempurnaan

  seseorang,

  – berdiri takbiratul ihkram itu juga menyatakan lima sifat ya itu:

  1.wujud

  2.qidam

  3.baqa

  4.mahlipatul hawadisi

  5.kiyamattullahi ta,ala binafsihi ada yang terdahulu, heli2da kakali

  bersalahan dengan yang baharu berdiri dengan sendirinya

  -dan (ruku) ruku tajalilnya menyatakan 6 sifat kebesaran ya itu:

  1.samma

  2.sami,un

  3.basara

  4.basirun

  5.kalam

  6.mutakalimun artinya

  pendengar yang mendengar

  penglihatan yang melihat

  perkataan yang berkata-kata itulah kenyataan 4 sifat

  dalam hal ini ulama membaginya sbb:

  1.amal ya itu qodrat

  2.ilmu iyalah iradat

  3.hayat adalah kekuasaan

  4.pengtahuan iyalah kehendak

  sifat kaharu dalam diri manusia ya itu kenyataan lima sifat ya itu:

  1.sifat kadir,un

  2.sifat murid,un

  3.sifat alim,un

  4.sifat haji,un

  5.sifat wahdaniya yang artinya kuasa yang berkuasa,

  yang mengetahui yang di ketahui, yang hidup berkeesaan, maka sifat2 ini adalah

  penjelmaan dari 4 macam huruf yakni:

  -alif

  -lam (awal)

  -lam (akhir)

  -ha

  dan menjelma menjadi kalimat :

  -la ( zikirnya hati)

  -ilaha (zikirnya ruh)

  -ilah (zikirnya akal)

  -allah ( zikirnya tubuh)

  jadi pada dasarnya begini, ruku adalah (allah), sujud awal adalah (yang dari ibu bapak)

  sujud akhir yang dari (gudang rahasia )

  jadi apabila kita melakukan duduk tahiyatul akhir maka itu di sebut menyatakan duduk bukan

  seperti mohamadun bazar melainkan seperti mhamaddun lakal bazar

  jadi sudah jelas bagi kita bahwa sembahyang yang sebenarnya ya itu

  menhimpun segala sesuatu yakni 4 unsur dari bagian ibu yang di sebut / taraib

  4 unsur dari bagian bapak ya itu /sulbi

  keduanya ini kita masukan kepada 4 unsur dari bagian allah ya itu

  empat anasir air, api, angin, tanah, kemudian dari ke dua belas unsur ini

  kita satukan lalu kita masukan kepada satu unsur yang dari gudang rahasia

  maka sembahyang (sholat) yang demikian ini yang di sebut sembahyang mengenal adanya

  tuhan di kenal adanya hamba atau yang di sebut (shalatatul da,imun)

  caranya apabila kita melaksanakan nanti saya akan jelaskan secara

  pribadi jika ada yang mau bertanya dan betul2 melaksanakannya

  mohon maaf bila ada kekuranga sesungguhnya saya hanya manusia yang fakir lagi hakir allahu

  jadi begi2 dulu penjelasa saya tentang sayreat jika ada penjelasa2 yang lain lagi wawlahu alam

  salam persaudaraan dan salam penyejuk jiwa dari saya arifin zulfikar al-jalal

  wasalamu, asalamualaikum wrm wbr….

 105. imam

  subhanallah.seperti batre yg udah low bat di cass lagi.trima ksh ats pencerahannya.jd semangat lagi.alfatihah untuk aki…

 106. almadani latip

  alkhamdulillahh… lanjut @Ki jalal… mantap… ijin nyimak…

 107. joko linglung

  assalamu’alaikum……..nderek nyimak…..

 108. asalamualaikum yah begi2lah kita sebegai manusia
  harus saling mengingatkan jangan sampai kita mengerjakan
  sesuatu tanpa kita ketahui terlebih dahulu apa yang kita
  kerjakan itu apa makna dan maksud dari pekerjaan
  itu teruslah melaksanakan apa yang telah di perintahkan
  dan di wajibkan kepada kita dan juga apa telah di sunahkan
  oleh rasul saw sesungguhnya semua perintah allah dan sunah
  rasul punya rahasia di balik rahasia suatu saat hanya diri
  kita sendiri dan allah yang mengetahui rahasia itu
  tetaplah pada keyakinan anda dan jadi diri anda sendiri
  jangan melebih2kan atau merendah2kan keinginan anda
  kendalikan dengan kesadaran anda sendiri sesungguhnya
  di dalam tubuh manusia itu ada yang di namakan dengan
  cahaya iman dan mengendalikan cahaya itu hanya diri kita
  sendiri semnjak kita dari kandungan ibu sampai kita lahir
  di alam dunia ini,
  dan cara melaksanakannya sholat da,imun itu
  insya allah saya akan membabarnya dalam waktu dekat ini
  tetap pada komentar ini mohon maaf saya kepada
  yang punya blog ini salam persaudaraan dan send alfateha
  buat semua sesepuh kwa dan yang ada di komentar ini terima kasih…

 109. assalamu’alaikum……..
  Subhanallah… izin nyimakk

 110. WONG GANTENG

  ILAHI ANTA MAKSUDI..WARIDHOKA MATLUBI..A’TNI MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA…QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA SEMUA ILMU DI BLOG INI DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

 111. Muh. Taslim BH

  QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA SEMUA ILMU DI BLOG INI DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: