ILMU MENGENAL DIRI – 4


Pemimpin Dirisendiri
pemimpindirisendiri@yahoo.com


Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Salam hormat kepada Sesepuh, semua sahabat KWA yang terkasih dan semuanya di tempat masing-masing dan maaf ganti email karena yang lama banyak gangguan.

Kembali ke pembahasan, ilmu mengenal diri mengambil sebuah perumpamaan dan diperbolehkan mengambil perumpamaan dan jangan khawatir / jangan takut karena ada dalilnya :

Sesungguhnya ALLAH tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.

( QS. Al Baqarah 26 )

ALLAH menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendakiNYA. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.

( QS. Al Baqarah 269 )

Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur’an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.

( QS. Az Zumar 27 )

Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.

( QS. Az Zukhruf 3 – 4 )

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.

( QS. Shaad 29 )

Demikianlah ALLAH mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.

( QS. Ar Ruum 59 )

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

( QS. Al Ankabut 43 )

Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepadaNYA) dengan merendahkan diri.

( QS. Al Mu’minuun 76 )

Riwayat dari Abu Bakrah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda :

Bisa jadi orang yang tidak turut hadir disini pemahamannya lebih baik daripada orang yang hadir

( HR. Imam Bukhari 67 )

Riwayat dari Abu Musa ra, Nabi saw pernah bersabda :

Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diberikan oleh ALLAH kepadaku
Adalah seperti hujan yang lebat yang turun ke bumi
Lalu ada tanah subur yang menyerap air hujan
Sehingga bisa menumbuhkan rerumputan dengan subur……….
Serta ada pula tanah yang tandus yang tidak bisa menyimpan air
Juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan
Itulah perumpamaan orang yang memahami Islam………

( HR. Imam Bukhari 79 )

Imam Ghazali :

– Menempuh jalan ini (Tasawuf) memerlukan tanjakan2 bathin dan hal perlu mengosongkan bathin manusia dan kemudian mengisinya dengan zikir kepada ALLAH (setelah bathin kosong kemudian diisi zikir).

– Penanjakan itu dimulai dari 1 tingkat demi tingkat sampai mencapai tingkat yang lebih tinggi jauh diatas ukuran kata2.

– Ada 4 hal yang harus dikenal dan dipelajari oleh seseorang :

1. Mengenal siapa dirinya.
2. Mengenal siapa TUHANnya.
3. Mengenal dunianya.
4. Mengenal akhiratnya.

Tampilan artikel ini masih membahas yang nomer 1, yaitu mengenal siapa dirinya dan belum membahas yang nomer 2 / 3 / 4.

Dari yang nomer 1 (ilmu mengenal diri), banyak cabangnya, sedangkan yang ditampilkan disini adalah versi hamba yang fakir kepada ALLAH SWT dan masih banyak versi lainnya yang belum ditampilkan.

Syekh Ahmad Rifai :

Ketahuilah saudaraku, kaum Arifun itu bertingkat-tingkat dan beragam.
Dengan tangga yang berjenjang-jenjang.
Serta derajat yang berbeda.
Serta posisi yang bermacam-macam diantara mereka.
Ada yang mengenal ALLAH melalui sifat Maha Mencukupi.
Maka dia sangat fakir kepadaNYA.
Ada yang mengenal ALLAH melalui sifat karuniaNYA.
Maka dia sangat berbaik sangka / husnudzon kepada ALLAH.
Ada yang mengenal ALLAH melalui sifat Qudrat.
Maka dia sangat takut kepada ALLAH.
Ada yang mengenal ALLAH melalui keagunganNYA.
Maka dia meneguhkan rasa takut dan cinta.
Ada yang mengenal ALLAH melalui Muroqobah.
Maka dia mengokohkan kebenaran hatinya.
Ada yang mengenal ALLAH melalui sifat Maha SendiriNYA.
Maka dia meneguhkan kebeningan hatinya.
Ada yang mengenal ALLAH melalui ALLAH.
Maka dia bersambung terus menerus denganNYA.

Contoh # 11 :

Seorang pengemis jalanan tidak akan terus berjalan mencari uang, dia juga akan beristirahat ditempat teduh sambil meminum air kemudian berjalan lagi, kemudian beristirahat lagi, berjalan lagi dan beristirahat lagi.

Begitu juga seorang pengemis ALLAH sejati juga tidak akan berdzikir saja tetapi juga diselingi bersholawat. Tempat beristirahat yang teduh, sejuk dan meminum air ini adalah perumpamaan / gambaran dari bersholawat.

Berkah dari pembacaan sholawat adalah sifatnya yang berhawa dingin dan sejuk, dan sholawat juga paling sering digunakan sebagai peredam dzikir / amalan yang bersifat / berhawa panas.

Pada zaman dahulu ada istilah orang yang tidak kuat ilmu, itu dikarenakan orang tersebut hanya menyerap dzikir yang berhawa panas saja dan tidak / kurang meredamnya dengan dengan dzikir yang berhawa dingin dan sejuk (bersholawat).

Awal mulanya apabila belum selaras suatu dzikir yang dibaca energinya akan bertabrakan dengan energi yang dimiliki oleh seseorang sebelumnya, dan apabila tidak kuat akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman.

Bahasa ilmiahnya, jika sebelumnya berenergi negatif maka akan bertabrakan dengan energi positif, karena gesekan / benturan itulah menimbulkan panas dan membutuhkan pendingin.

Seperti barang elektronik, komputer, dll, juga membutuhkan sebuah pendingin karena barang elektro mudah panas dan tujuan lainnya adalah agar barang elektro tersebut tahan lama / awet.

Para Syekh, Wali dan Auliya terdahulu terbiasa menjalankan zikir dalam jangka waktu yang lama karena dzikirnya diselingi bersholawat yang menimbulkan hawa sejuk.

Dan seseorang tentu saja akan merasa betah / nyaman berlama-lama disuatu tempat apabila berada di temapt suasana yang sejuk.

Apabila tidak diikuti / diselingi dengan pembacaan sholawat sebagai pendingin maka akan timbul rasa tidak nyaman dan akhirnya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat berzikirnya karena merasa tempatnya sudah tidak nyaman lagi ( rasa tidak nyaman bisa juga gangguan dari syaithonirrojim ).

Cara / Tehnik / metode membaca sholawat secara terpisah-pisah, mengikuti pada awal dan akhir suatu dzikir. tersebut sudah dijalankan oleh para Syekh, Wali dan Auliya sejak dahulu kala.

Contoh berzikir yang diselingi bersholawat adalah seperti Zikir Khususiyah yang diajarkan di tarekat-tarekat, karena kesibukan biasanya zikir khususiyah dijalankan 1x setiap hari.

Misalnya saya ambil dari Tarekat gabungan yaitu Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah saat berdzikir Hauqalah dan Hasbunallah yang diselingi bersholawat pada dzikirnya sebagai berikut :

Sholawat…… 100 x.
Lahaula wala quwata illa billah……..400 x.
Sholawat……100 x.
Hasbunallah wani’mal wakil………1100 x.
Sholawat……..100 x.

Sholawat 100x yang dibaca untuk mengiringi dzikirnya adalah : “Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil ummiyi wa ala alihi washohbihi wassalim”.

Ada juga contoh dari tarekat lain yaitu dzikir dari Tarekat Naqsyabandiyah seperti dzikir Khatm Khawjakan (sudah pernah di posting oleh Sayyid Kahyail).

Dzikir Khatm Khawjakan termasuk kategori Dzikir Khususiyah dan dalam dzikir tersebut juga ada tehnik diselingi bersholawat (silahkan dibuka postingan dari Sayyid Kahyail yang berjudul Khatm Khawjakan).

Apabila tidak kuat membaca sholawat 100x bisa dibaca sebanyak 33x terlebih dahulu, jangan dipaksa dan jangan bernafsu langsung ke tingkat tinggi, nanti jika sudah haus berzikir akan meningkat dengan sendirinya atas rahmat dan izin ALLAH SWT.

Jadi intinya tidak hanya berdzikir / menghormati ALLAH SWT saja, tetapi ALLAH SWT juga menyuruh umatnya agar menghormati utusanNYA dengan bersholawat karena utusanNYA juga amat sangat mengharap keselamatan umatnya yang diterangkan dalam surat At Taubah ayat 128 – 129.

Sesungguhnya Allah dan Malaikatnya bershalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

( QS. Al Ahzab 56 )

Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, TUHAN dan Nabi Muhammad saw menyuruh agar seorang anak menghormati orang tuanya, maka si orang tua juga harus menyuruh agar anak menghormati TUHANnya dan Nabi Muhammad saw (kewajiban orang tua).

Melalui penjelasan / tuntunan / contoh Beliau kita mengerti / mengetahui cara beribadah, berzikir, membaca Alquran, membedakan hal / akhlak baik dan buruk, dll, yang warisannya dijadikan tuntunan oleh umatnya hingga sekarang dan tidaklah pantas sebagai umatnya jika melupakan jasa-jasa beliau.

Para Syekh, Wali dan Auliya karena besar cintanya kepada Nabi Muhammad saw membaca sholawatnya diatas rata-rata orang pada umumnya, yaitu dalam sehari semalam jumlahnya hingga minimal 10.000 x dan berikut beberapa contoh kisah yang berkaitan dengan memperbanyak membaca sholawat :

Kisah # 1 :

Ada seorang yang selalu membaca sholawat, dan pada saat tidur beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad saw sehingga rumahnya menjadi terang benderang bercahaya.

Nabi Muhammad saw bersabda : “Berikan kepadaku mulut yang banyak membaca sholawat” dan kemudian beliau bangun dari tidur dan rumahnya berbau harum semerbak bagaikan minyak kasturi.

Kisah # 2 :

Ada seorang yang ahli ibadah bermimpi bertemu dengan sahabatnya (Hafs Al Kaghidi) dan bertanya :

Bagaimana keadaanmu sekarang ?

Hafs menjawab : ALLAH SWT mengampuniku serta merahmatiku lalu memasukkanku kedalam surga

Orang sholeh itu bertanya : Amal apakah yang menyebabkan kamu masuk surga ?

Hafs menjawab :

Ketika aku dihadapkan di depan TUHAN dan diperintahkan malaikat untuk menghitung amal perbuatanku.

Tiba-tiba mereka mendapatkan banyak dosaku.

Tetapi bacaan sholawatku cukup banyak.

Maka ALLAH SWT berfirman kepada malaikat :

Cukup, jangan diteruskan dan bawalah ia masuk ke dalam surga.

Jadi intinya agar pada saat berdzikir apa saja juga diselingi dengan bersholawat (berzikir kemudian bersholawat, kemudian berzikir dan bersholawat lagi, dst) sebagai salam penghormatan dan sebagai pendinginnya terutama karena mengikuti sabda Nabi Muhammad saw yaitu : “BERIKAN KEPADAKU MULUT YANG BANYAK MEMBACA SHOLAWAT”.

Membaca sholawat tidak hanya setelah sholat saja tetapi juga memperbanyak membaca sholawat sambil bekerja / sekolah / kuliah / berdagang / berolahraga, dll, dan bukan mulutnya yang komat kamit tetapi lidahnya yang komat kamit karena bisa saja saat berolahraga tiba-tiba nyawanya diambil dan dihati tetap berzikir menyebut asma ALLAH… ALLAH… ALLAH…

Dengan ucapan sholawat apa saja / ucapan sholawat : “ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN NABIYIL UMMIYI WA ‘ALA ALIHI WASOHBIHI WASSALIM”.  – k –

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 224 Komentar

Navigasi pos

224 thoughts on “ILMU MENGENAL DIRI – 4

 1. shuii

  qobiltu…pertamaxxxx

 2. shuii

  assalamualaikum,,,,,,,alfatehah saya haturkan u para sesepuh npara sedulur semua….makasih atas pencerahan n pembabarannya ,,,,,,saya ijin nyimak n mengambill setitik hikmah dari apa yg tertulis n tertuang barokallahumma amiin

 3. MBAH JATI

  3

 4. hadimetalektra

  assalamu’alaikum, salam hormat takzim pda sesepuh dan salam cinta dan peseduluran selalu to @ll sedulur kwa, alfatihah sent
  izin merenungi dan mengambil hikmah manfaat.
  @mas shuii salam,salim n takzim
  wassalamu’alaikum

 5. MBAH JATI

  no commentno comment

 6. hadimetalektra

  @mbah jati salam salim silaturahminya

 7. mukdis

  absen…

 8. Balaputra

  Asslm.wr.wb
  trimakasih atas pencerahan’a dan salam kenal dr balaputra
  wasslm.wr.wb

 9. shuii

  salam kenal juga u @mas hadi @mbah jati wahkok no comment mbah,,,,ngopi aja mbah nunggu warungnya @ki wulyojatiiii,,,,,,,

 10. Jaya Mendung

  Jadi tambah sedih hidup ini makin kotor harusnya setiap nafas yang kita hirup juga diiringi dengan sholawat agar eling terus urip sholatulloh…
  Qobiltu pencerahanya
  Salam salim sugeng ndalu katur all sesepuh bolo alus.

 11. ijin nyimak………………

 12. Adem Ayem

  Assalamualaikum para sesepuh dan sedulur KWA …Absen malam & izin nyimak…..

 13. alhamdulillah,………..
  dapet 20 besar
  @shuii
  @MBAH JATI
  @hadimetalektra
  @Jaya Mendung
  @Balaputra
  salam kenal buat semua

 14. MBAH SINGO DONGSO

  absen malam sinambi nyimak….

 15. Lubang kosmik menghtam…awan pekat jelegat…tatapan jd hampa…dunia akan binasa…terseret arus hina…sekarat menggelepar…sekarat meregang nyawa…jiwa…luka…dosa…hampa…do’a2 mengumpat…wahyu suci memaki…tuhan yg sekarat…falhala terbuka…lucifer yg tertawa…tiga angka enam tergores dalam jiwa…selamat datang neraka baru…hancurkan hidupmu..para nabi mengantri…doktrin perut terisi…para iblis menyanyi…tinggalkan surga dan pergi…666 setan …tangisan malaikat…patah sayap terjatuh…ditanganku kudngar lirih merintih pedih…

 16. Who i am me????
  Ehemm
  Trimakasih pencerahanya,,,,,

 17. selamat malam keluarga besar Kampus Wong Alus salam sejahtera dan persaudaraan, ijin nyimak..

 18. Aku memang tak berpendidikan…
  Anak tuhan asuhan setan…
  Hidup sesat salah kaprah…
  Kuracun tuk hidupmu…
  Tidak pantas untuk dicintai…
  Kunodai kesucian…
  Kepalaku kosong otaku bohong…
  Umpat aku sampai puas…
  Biar kutelan mentah2…
  Kau takan pernah peduli…

 19. Aku memang tak berpendidikan…
  Anak tuhan asuhan setan…
  Hidup sesat salah kaprah…
  Kuracun tuk hidupmu…
  Tidak pantas untuk dicintai…
  Kunodai kesucian…
  Kepalaku kosong otaku bohong…
  Umpat aku sampai puas…
  Biar kutelan mentah2…
  Kau takan pernah peduli…
  Perih aku bawa terbang…
  Lebih ku terbuang…
  Surga dibawah telapak kaki anjing…
  Apa yg terbesit di otakmu…

 20. ugan surya

  Assalamualaiku wr wb.
  selamat malam sedulurku semua.

  @Pemimpin Dirisendiri: pembabaran yang banyak mengandung hikmah….mantaps kang,salam salim ,salam kenal dan persedulururan dari saya.
  @shuii:
  @MBAH
  @hadimetalektra
  @mukdis
  @Balaputra
  @Jaya mendung
  @Honocoroko Nur: selamat malam salam salim dan salam perseduluran.
  Absen dan nyimak sekalian ambil hikmah dari pembabaran di atas.
  Hatur nuhun.

 21. Wizan

  Salam buat semua. Subhanallah……. Puji syukur kepada Allah yg memberi rahmat & hidayah buat kita sama mempelajari apa yg telah dibentangkan.

 22. Jangan tanya aku tentang penebusan dosa,hidup ini hanya berak dmuka,gadaikan nyawamu pada industri pada pabrik2,industri orang suci tuk produksi mimpi…rasakan dunia dg sudut yg lain..nikmati frustasi sudut terluka…
  Hitam diatas putih..putih bercampur darah..spesifikasi hdup hanya ciptakan marah..khottbah orang suci dg sebotol wisky,.hidup yang kau cintai hidup yg kau benci…kau dapat hanya benci…hidup adalah kutukan…jadikan aku ancaman..norma baru kau cipta…jiwapun mati rasa..mimpikan tentang surga..kenyataam berbeda dunia baru tercipta,tikam foedal maya..surga itu tdk ada hanya ada neraka…jangan tanya pahala…bercodenya di kepala,lupakan masa lalu,..bakarlah masa depan…kau curi hdupku..sebotol intisari,.kau jual kubeli hanya dg belati…hidup adalah kutukan…

 23. abuyudaya sankar

  AbsensiAbsensi

 24. mukdis

  selamat malam bwt semua saudara kwa khususon bwt kang:kang ugan surya..

 25. ANU

  Assalamualaikum…
  hadir…
  absen maning…
  susahnya belajar diam.qiqiqiqiqi..

 26. Absen malam, sekalian ikut nyimak………

 27. Rihlatas

  kata-katamu
  menyayat hati
  namun ku tak
  gentar melawan
  sikapmu meski
  sedikit
  menyakitiku tp
  semua ku
  lakukan karena
  sifat kerasmu . . .Hingg semua kau
  sadari siapa yg
  telah berbuat
  salah . . .
  tp buatku
  siapapun yg salah
  ku tetap cinta
  dengan dirimu
  karna cinta ku
  telah
  mengalahkan
  amarah ku . . .

 28. 99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman
  01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
  02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
  03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
  04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
  05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
  06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
  07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
  08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
  09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
  10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
  11. Jangan tamak kepada harta;
  12. Jangan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan;
  13. Jangan hancur karena kezaliman;
  14. Jangan goyah karena fitnah;
  15. Jangan berkeinginan terlalutinggi yang melebihi kemampuan diri.
  16. Jangan campuri harta dengan harta yang haram;
  17. Jangan sakiti ayah dan ibu;
  18. Jangan usir orang yang meminta-minta;
  19. Jangan sakiti anak yatim;
  20. Jauhkan diri dari dosa-dosa yang besar;
  21. Jangan membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil;
  22. Banyak berkunjung ke rumah Allah (masjid);
  23. Lakukan shalat dengan ikhlas dan khusyu;
  24. Lakukan shalat fardhu di awal waktu, berjamaah di masjid;
  25. Biasakan shalat malam;
  26. Perbanyak dzikir dan do’a kepada Allah;
  27. Lakukan puasa wajib dan puasa sunat;
  28. Sayangi dan santuni fakir miskin;
  29. Jangan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah;
  30. Jangan marah berlebih-lebihan;
  31. Cintailah seseorang dengan tidak berlebih-lebihan;
  32. Bersatulah karena Allah danberpisahlah karena Allah;
  33. Berlatihlah konsentrasi pikiran;
  34. Penuhi janji apabila telah diikrarkan dan mintalah maaf apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenuhi;
  35. Jangan mempunyai musuh, kecuali dengan iblis/syaitan;
  36. Jangan percaya ramalan manusia;
  37. Jangan terlampau takut miskin;
  38. Hormatilah setiap orang;
  39. Jangan terlampau takut kepada manusia;
  40. Jangan sombong, takabur dan besar kepala;
  41. Berlakulah adil dalam segalaurusan;
  42. Biasakan istighfar dan taubat kepada Allah;
  44. Hiasi rumah dengan bacaan Al-Quran;
  45. Perbanyak silaturrahim;
  46. Tutup aurat sesuai dengan petunjuk Islam;
  47. Bicaralah secukupnya;
  48. Beristeri/bersuami kalau sudah siap segala-galanya;
  49. Hargai waktu, disiplin waktu dan manfaatkan waktu;
  50. Biasakan hidup bersih, tertib dan teratur;
  51. Jauhkan diri dari penyakit-penyakit bathin;
  52. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga;
  53. Makanlah secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan;
  54. Hormatilah kepada guru dan ulama;
  55. Sering-sering bershalawat kepada nabi;
  56. Cintai keluarga Nabi saw;
  57. Jangan terlalu banyak hutang;
  58. Jangan terlampau mudah berjanji;
  59. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara;
  60. Jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol yang tidak berguna;
  61. Bergaul lah dengan orang-orang soleh;
  62. Sering bangun di penghujung malam, berdoa dan beristighfar;
  63. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu;
  64. Maafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita;
  65. Jangan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi;
  66. Jangan membenci seseorang karena pahaman danpendiriannya;
  67. Jangan benci kepada orang yang membenci kita;
  68. Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pilihan
  69. Ringankan beban orang laindan tolonglah mereka yang mendapatkan kesulitan.
  70. Jangan melukai hati orang lain;
  71. Jangan membiasakan berkata dusta;
  72. Berlakulah adil, walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian;
  73. Jagalah amanah dengan penuh tanggung jawab;
  74. Laksanakan segala tugas dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan;
  75. Hormati orang lain yang lebih tua dari kita
  76. Jangan membuka aib oranglain;
  77. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita, lihat pula orang yang lebih berprestasi dari kita;
  78. Ambilah pelajaran dari pengalaman orang-orang arif dan bijaksana;
  79. Sediakan waktu untuk merenung apa-apa yang sudah dilakukan;
  80. Jangan sedih karena miskin dan jangan sombong karena kaya;
  81. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk agama,bangsa dan negara;
  82. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan orang lain;
  83. Jangan membuat orang lainmenderita dan sengsara;
  84. Berkatalah yang baik-baik atau tidak berkata apa-apa;
  85. Hargai prestasi dan pemberian orang;
  86. Jangan habiskan waktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan;
  87. Akrablah dengan setiap orang, walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan.
  88. Sediakan waktu untuk berolahraga yang sesuai dengan norma-norma agama dan kondisi diri kita;
  89. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan fisikal atau mental kita menjadi terganggu;
  90. Ikutilah nasihat orang-orang yang arif dan bijaksana;
  91. Pandai-pandailah untuk melupakan kesalahan orang dan pandai-pandailah untuk melupakan jasa kita;
  92. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terganggu dan jangan berkata sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain terhina;
  93. Jangan cepat percaya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya;
  94. Jangan menunda-nunda pelaksanaan tugas dan kewajiban;
  95. Sambutlah huluran tangan setiap orang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan;
  96. Jangan memforsir diri untuk melakukan sesuatu yangdiluar kemampuan diri;
  97. Waspadalah akan setiap ujian, cobaan, godaan dan tentangan. Jangan lari dari kenyataan kehidupan;
  98. Yakinlah bahwa setiap kebajikan akan melahirkan kebaikan dan setiap kejahatan akan melahirkan merusakan;
  99. Jangan sukses di atas penderitaan orang dan jangan kaya dengan memiskinkan orang
  “Sebarkanlah walau satu ayat pun” (Sabda Rasulullah SAW) “Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:71)

 29. Saiiiiiiiiii

  Nyimaaakkk diblakang pintu,hehehe
  Semangat malam smua,,
  Salam cinta damai dari seberang,,ri seberang,,

 30. dm3n_cah_ayu

  ass f all,ikut nyimak,walo tlat yg pnting slamat,amiin.Slm salim@Ki smoga jyjy@mbah WA+tim@smua sspuh&bolo wa,alfatihah

 31. MBAH JATI

  @mas hadi metalektra, salam salim juga mas sama panjenengan, @mbah honocoroko nur, salam penuh hormat kagem panjenengan, @mas ugan surya, salam paseduluran nggih, @sedulur KWA semua, kawulo ngaturaken sugeng ndalu. nuwun.

 32. mas haryo penangsang

  mlebu kampus,
  belajar ben pinter
  SALAM LEKUM. . .warga KWA

 33. MBAH JATI

  @mas shuii, kulo no comment mawon, maklum orang bodoh. Ngopi di warunge mbah wulyo jati namun sanes kopi luwak nggih kulo mboten doyan. Biasane kapal api rasa mantap, monggo mas…

 34. Cakji

  Semangat malam
  ijin ikut nyimak
  semangat…..
  Lanjut……..
  Cling……

 35. Qobiltu pencerahanx. .
  Ijin isi absen, smbil trus nyimak d’pojok belakang. .
  Hormat saya pada ki wong alus dan smua sedulur kwa. Salam salim semua.
  Hatur nuwun.

 36. MBAH JATI

  @om arum manis, mbok saya diajari biar bisa scanning, @mas angger cemani, kok nggak pernah hadir ya atau sudah malih nickname? walah komen kok uwel-uwelan dadi tambah katon bodo aku iki.

 37. dm3n_cah_ayu

  @mbah Asshifriani,mantep wejangan’y,walo brt y smampu’y,trs ush n ush mndkti,lthn2 dkt2 n sunggh2,@mbah2 yg lain,salam.

 38. Tak bernama

  nyimak

 39. MBAH JATI

  @mas TOKEK, salam paseduluran, panjenengan apa kabar? al fatihah terkirim…

 40. MBAH JATI

  para sesepuh KWA dan para sedulur pengunjung dan anggota KWA semua, saya mohon doa dan restu dari panjenengan semua. al fatihah terkirim untuk panjenengan semua…KWA semua, saya mohon doa dan restu dari panjenengan semua. al fatihah terkirim untuk panjenengan semua…

 41. MBAH JATI

  matur kesuwun sakderengipun…

 42. Kangmase CKP

  Assalamualaikum
  Salam takzim untuk semua sesepuh dan semua sedulur bolowongalus.

 43. aslmkmwrwb,…jadilah diri mu sendiri jangan mengandalkan orang lain,karna diri mu sempurna kl bisa mengendalikan nya….
  heemmmmm….
  kabuuuuuuuuurrrrrr………………

 44. aslkm sugeng dalu nunut ngangsu kaweruh wonten KWA

 45. Melek melek mumpung libur 9 hari he he he,,,

 46. qobiltu

 47. Kangmase CKP

  Monggo Ngopi

 48. Wahai Tuhanku mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang2 yg akan membuat …kerusakan padanya dan menumpah darah…
  Harut marut_pun turun kedunia dg nafsu manusia…
  Padahal kami senantiasa bertasbih dg memuji Engkau dan mensucikan Engkau…
  Harut marut_pun turun kedunia untuk berdosa…katakan apa dosanya….
  Tiga dosa…khamar…berzina…dan membunuh…
  Jalani siksa sebelum pulang ke Langit mulia… Dipatahkan sayapnya…
  3 dosa…khamar…berzina…dan membunuh…
  Tersiksa di dunia sebelum pulang…

 49. Sepiii tdk ada teman….pada kemna ya….lebih baik menulis expresi jiwa tentang mengal diri….

 50. Ma’af ya kalo ada yg trsinggung….ini hnya expresi jiwa…

 51. Payudara terbuka,mata hati yg luka,paha mulus tersingkap,birahi memberontak,santapan mahluk liar…hidangan hewan buas….gairah tanpa sudah,industri prostitusi,.selangkangan Agama surga,.selangkangan tawarkan nista… Selangkangan ibu kita,.selangkangan ibu kita…klitoris tabung kaca,senyuman labium mayora,.tempat suci para nabi…selangkangan Agama kita…selangkangan Tuhan kita…..
  Terlentang kalian telanjang,nikmati persenggamaan,.tetesan air ludah…lubrikasi tiada henti…penis lurus tergantung..intalasi sperma mati..penebusan dunia yg fana….tak berdaya aku sembah…tak berasa kita sembah…mimbar suci mengangkang sodomi anus malang atmosfirnya binatang,bakar nafsu jalang semua binatang..semuanya jalang..terbakar dipanggang,terbakar telanjang…,

 52. Expresi jiwa 2…
  Agama tanpa pembebasan,.ajaran penuh pembodohan,keyakina bukan kebenaran,.kenyataan kita dewakan…keyakinan yg cidera..keimanan yg luka..tak pernah ada logika,dibodohi oleh norma…teologi penyesatan,surga dosa,pahala neraka,.terlahir suci..mati misteri..teologi penyesatan..semua tersesat…buta tanpa arah terjerumus jurang tanpa dasar,..
  Teologi penyesatan..ajaran pembenaran…benar salah,surga neraka,semua itu kau tentukan…terseret hilang arah…by kamar mayat sodranya kantong simayat

 53. bolodewe

  Mantep kang kamar mayat sy tak ngikut nyimak ya

 54. sala, dinihari

 55. Palui

  shollu alan nabiy…!!!

  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad
  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad
  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad

 56. koplak

  hmmmmmm

  ahhhh

 57. Rasa ini menjalar jilati nafsu…bakar birahi hampir membunuhku…berjuta lambung jalanan yg perih karna kelaparan..berderet budaya kumuh,..berserak ceceran berak…mengasah belati perak…mobil yg mewah mobil yg megah…tumpukan sampah,segelas mentah…juga kan resah biar kujarah…aku jatuh cimta pada penjarahan,aku jatuh cinta pada pembakaran…rantai aku,sumpah mulutku,ikat kuat dalam belenggu…nyatakan cinta lewat lemparan batu…nyalakan cinta lewat sebotol molotov,..nyatakan cinta lewat pembakaran….anjin setan babi edan makanlah sampai kenyang…aku adalah hembusan nafas terakhirmu………by kamar maxat adik kalian semua..

 58. Aku yg terlahri menjadi bunga neraka…membakar indah setiap hela dosa…yg mempunyai kuasa atas bisikan…dalam relung kesendirianmu
  _aku yg menjadi kabut meresap hilang dalam malam sebagai pesona atas ayat2 durjana….
  Terlahir di hati sang malam,terdidik dihati sang malam,terjaga dihati sangmalam,bertahta dihati sang malam…

 59. koplak

  hmmmmmm

  ahhhh

  koplak

  koplak

  salam kwabeh….

 60. ugan surya

  Assalamualaikum wr wb.
  Absen 1/3 malam.
  @mukdis: Alfatihan sent…samulihna kang,abdi ti Majalengka,ari akang ti mana?
  @MBAH JATI: nggih mbah sami-sami silih doakeun.
  @Rihlah Rahmatullah:kang ustadz kamana nya?kang ustadz hayu ah urang cuang bermunajat kanu maha kawasa,nyuhunkeun salamet berkah dunia akherat amiin.
  @KAMAR MAYAT
  @bolo dewe:salam salim salam kenal dan perseduluran dari saya.
  Hatur nuhun.

 61. Budi j

  Ass wr wb
  Absen

 62. Budi j

  Lho kok ?! tumben bisa koment,…

 63. ugan surya

  @Bajul Kesupen;salam salim,salam dini hari juga ki.
  @palui
  @koplak:salam salim,salam kenal dan perseduluran dari saya.
  Hatur nuhun.k:salam salim,salam kenal dan perseduluran dari saya.
  Hatur nuhun.

 64. kang Dullah

  tJap dJempol ………………………

 65. bolodewe

  Jam 03:00 wib

 66. Joko Sabar

  Absen malam,ijin nderek ngangsu kaweruh.Mugi2 angsal barokahipun.Salam salim kagem sedoyo mawon.

 67. Yoh

  allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa sayyidina muhammadiniil faatihi, limaa ughliqoo wal khotimii, limaa sabaqoo wannashiriil haqqi wal hadi ilaa sirotikal mustaqiem, shalallahu ‘alaihi wa ‘alaa alihi wa shahbihii wa sallim… Salam hormat untuk smuanya, nuwun.

 68. wong katrox

  gw heran dg org2 yg suka berbuat maxiat. mereka gk prnh menyesal sedikitpun. mereka malahan benci dg org2 yg gk suka dg perbuatan mereka. misal nya gw.. gw gk suka dg kerabat gw yg hamil di luar nikah tapi kerabat gw malah benci kpd gw. seharus nya dia mikir kenapa gw gk suka sama dia.

 69. wong katrox

  kakek gw seorg ulama + pejuang kemerdekaan tapi keturunan nya para pembuat maxiat.

 70. aslkm absen pagi

 71. Zakoy

  Mantaaaappp..terima kasih atas pencerahan y,.

 72. Budi j

  Ass wr wb,selamt pagi,

 73. adim

  Assalam ..
  Sugeng enjang saudaraku KWA semuanya ..
  derek nyimak monggo dilanjut ….

 74. mas haryo penangsang

  absen pg,
  sgeng enjang sedoyo sedulur KWA, Mugi tansah pinaringan rahmat, berkah soho hidayaipun Gusti Alloh . . . . . .

 75. Salam rahayu cakji,mas bajul kesupen,mbah jati,tokek semoga sehat selalu.
  Salam rahayu utk semua sesepuh kwa.

 76. anak nelayan daha

  assalaamu ‘alaikum warohmatulloohi…

  hualaah rame bener suasana KWAmpus… para saudara lagi berbicara dan diskusi… mudahan tidak ada lagi penyusup provokator.. semoga KWAmpus aman..

  sedikit ide (jika rektor KWA berkenan).. kenapa ngga dibikin aja pak SATUAN KHUSUS penyidik provokator di KWA ini, yang anggotanya orang melek akan ilmu Teknologi Informatika.. jadi setiap provokator bisa langsung dilacak dan dicekal…

  cuma itu yang saya ingin sampaikan, terima kasih..

  wassalaamu ‘alaikum warohmatulloohi..

 77. Rihlah Rahmatullah

  Assalamu’alaykum..Qobiltu ilmu mengenal dirinya…@Kang Ugan S: wengi teu tiasa OL kumargi ngisi rajaban, pdhl tos Sya’ban ayna tweh..@Kang Shuii:wah dpt prtamaxx, alhamdulillah Kbrku baik2 sj, ini berkat do’a dr sedulur smua…
  Mantaps pembabaran tentang sholawatnya. Dlm sbuah riwayat, sholawat itu sampe 12.000 macam. Jg emg Bener, sholawat itu sbg pendingin, merefresh jiwa jg menyejukkan hati. Bahkan jika mewiridkan Asma2 yg mbuat “panas”,sprti ASR, AMR, RDR, Asma Suryani, Asma Jamas dll hendaknya “disejukkan n disegarkn”kmbali dgn sholawat. Sholawat jg menetralisir “side effect negative”dlm sbuah amalan… ajaban, pdhl tos Sya’ban ayna tweh..@Kang Shuii:wah dpt prtamaxx, alhamdulillah Kbrku baik2 sj, ini berkat do’a dr sedulur smua…
  Mantaps pembabaran tentang sholawatnya. Dlm sbuah riwayat, sholawat itu sampe 12.000 macam. Jg emg Bener, sholawat itu sbg pendingin, merefresh jiwa jg menyejukkan hati. Bahkan jika mewiridkan Asma2 yg mbuat “panas”,sprti ASR, AMR, RDR, Asma Suryani, Asma Jamas dll hendaknya “disejukkan n disegarkn”kmbali dgn sholawat. Sholawat jg menetralisir “side effect negative”dlm sbuah amalan…

 78. Absen pagi,

 79. ABSEN PAGI

 80. Ki Mas Danqow

  Assalamu’alaikum wr, wb ..
  Salam Pamuji Rahayu buat Poro Dosen & Pini Sepuh Khushuson …
  @Mbah Yai Ki Wong Alus : Habib moga2 Kampuse berkah & acara cangkrukane lancar..
  @Ki Mas Kumitir : Ki mana nih tembange, Barokalloohulak
  @Ki Gentar Alam ssb : smoga ilmune berkah ki.. Barokalloohulak
  @Angker Ludiarto El-Bodasyah AL : Habib dicariin sama bang rico …hehe, Barokalloohulak
  @Mbah Jati : wis ngopi Kapal Banyu Mbah, huhu..Barokalloohulak
  @Ki Jati Raga : kemana nih blm muncul2, Barokalloohulak
  @Ki Buyut Tanggal : (ganti nick nih), smoga nama barue berkah ki..
  @Pangerang Sukemilung : ditunggu pencerahannya lg ki, Barokalloohulak
  @Ki Arial Gumilang : emailnya dibajak ya ki, sing sabar..Barokalloohulak
  @Ki Ageng Jumantoro : ilmune bagi2 lg ki, Barokalloohulak
  @Wong Lamo : lg kemana nih ki ko blm absent, Barokalloohulak
  @ki Bajul Kasupen : 234nya disent mbah.. Barokalloohulak
  @Ki Honocoroko Nur : salam ki alfatehah sent .. Barokalloohulak
  @Om Arum Manis : minum teh manis sambil liat om arum makin manis nih.. Barokalloohulak
  @Ki Arifyanto : smoga ilmune makin berkah ki.. Barokalloohulak
  @Ki Ronggo Sentot : salam rahayu, Barokalloohulak
  @Mbah Khozin : semoga sehat mbah.. Barokalloohulak
  @Mbah Singo Dongso : absent pagi mbah.. Barokalloohulak
  @Ki Dewa Besi : bagi2 elmu besine ki.. hehe.. Barokalloohulak
  @Mbah Adim : Sehat Mbah… Barokalloohulak
  @Mbah Sastro Gending : Absen pagi mbah ..Barokalloohulak
  ALL KWA Akar, Pohon, Cabang, Ranting, Daun, Buah DLL dimanapun berada : Semoga ALLOH Swt slalu memberikan ilmu yg Berkah & Manfaat, Rezeki yang cukup dan Kesehatan baik Jasmani maupun Rohani..aamiin yaa Robbal ‘Aalamiin.

 81. Ki Mas Danqow

  Salam Pamuji Rahayu juga buat …
  @Pemimpin Diri Sendiri : Shohibul Lapak terima kasih atas pencerahannya
  @ Ust Rihlah Rahmatulloh : Bagi2 Pencerahannya, @ Mas Haryo Penangsang, @Cakjii, @Ilusi37, @ Kamar Mayat, @Wong Katrox, @ Joko Sabar, @Shuii : Semangat ya jd pertamaxx, @Ugan Surya, @Palui, @Mukdis, @Bolo Dewe, @Budi J, @ Yohon, @Laskar Lembu Suro, @Jaya Mendung, @Balaputra, @Hadimetalektra, @Adem Ayem, @Dedi Menuntut Ilmu, @Kertapati, @ ANU, @Abuyudaya, @Stkookts, @ Wizan, @Rihlatas, @Asshifriani, @Saiii, @Dm3n_cah_ayu, @The Star, @Zakoy, @Nata urip, @Langit Biru ….
  ALL KWA dimanapun berada Salam Kenal & Salam Prsduluran : Semoga ALLOH Swt slalu memberikan ilmu yg Berkah & Manfaat, Rezeki yang cukup dan Kesehatan baik Jasmani maupun Rohani..aamiin yaa Robbal ‘Aalamiin.

  Nuwun,

 82. Ijin nyimak kuliah ….
  @mas pemimpindirisendiri…memang betul bahwa dengan membaca shalawat jiwa ini serasa nyaman,sejuk apalagi jika kita mengamalkan ASR/RDR/Wirid sangat bagus untuk peredam panas.

  Pertanyaanya adalah bukan : ” Mengapa kita harus membaca shalawat sekian ribu kali ?” tapi “Mengapa Allah dan para malaikat-NYA bershalawat kepada Nabi Muhammad ?”.Allah saja bershalawat mengapa kita sebagai manusia enggan bershalawat…???

  @Salam hormat buat para sesepuh,bolo KWA semuanya…saling asih,asah,asuh….nuwun…

 83. Rihlah Rahmatullah

  …ada obrolan sprti ini,,Allah memerintahkn sholat, tp Allah tdk melakukn sholat. Allah memerintahkn puasa, tp Allah tidak melakukannya, begitu pula dgn haji dan zakat. Naaah prtanyaannya;Adakah Allah memerintahkn sekaligus Allah melakukannya? Itulah Sholawat. Bahkan sebelum memerintahkn kpd orang2 beriman untuk brsholawat kpd Nabi, Allah dan pr Malaikat brsholawat kpd Beliau…jadi, begitu agung dan besar fadhilah sholawat itu..shg, SEANDAINYA, skali lg SEANDAINYA Orang yg suka brsholawat kpd Nabi dimasukkn ke dalam neraka, mk neraka akan dingin sedingin salju, dan akan beku sebeku es batu,, melakukn sholat. Allah memerintahkn puasa, tp Allah tidak melakukannya, begitu pula dgn haji dan zakat. Naaah prtanyaannya;Adakah Allah memerintahkn sekaligus Allah melakukannya? Itulah Sholawat. Bahkan sebelum memerintahkn kpd orang2 beriman untuk brsholawat kpd Nabi, Allah dan pr Malaikat brsholawat kpd Beliau…jadi, begitu agung dan besar fadhilah sholawat itu..shg, SEANDAINYA, skali lg SEANDAINYA Orang yg suka brsholawat kpd Nabi dimasukkn ke dalam neraka, mk neraka akan dingin sedingin salju, dan akan beku sebeku es batu,,

 84. @Salam kenal Mas Rihlah….adem,tentrem,mak nyusss dengan shalawat…

 85. Hehehehe, bahasan tingkat tingggi Mas Rihlah Rahmatullah, Mas Tukang angon salam kenal.

 86. tiyangalit

  nderek ngampus.. salam sedulur all, salam salim..

 87. ?

  Numpang nanya nih bwt smw anggota KWA…
  Sebenarnya apa sih yg menyebabkan beberapa pendapat mengharamkan shalawat Nabi dengan menggunakan sayyidina, dan sebaliknya yang mengharamkan shalawat Nabi apabila tanpa menggunakan sayyidina?
  Mohon jawabannya yang seimbang dan tidak berat sebelah!
  Makasih… 🙂

 88. Adem Ayem

  Assalamualaikum para sesepuh dan sedulur KWA …Absen siang & izin nyimak…..

 89. Thanmust thepos

  Mantaps

 90. Thanmust thepos

  Assalamu’alaikum wr wb
  Salam karaharjan, Ki Ustadz Rihlah Rahmatulloh, Mas Tiyang Alit, Mas tukang Angon, Nata Urip, Adem Ayem.
  Monggo dipun lanjut, deprok rumiyin.

 91. Arifyanto

  alhamdulillah selain banyak email yang masuk juga banyak serangan yang masuk ada yg menggunakan pusaran angin rengka bumi,pukulan api,gendruwo dll alhamdulillah saya tidak apa2 cuma ada serangan hecker yang sampai saat ini email saya:zano.street@yahoo.co.id tidak bisa digunakan karena telah di blok paswordnya pas waktu habis isyak,jadi mohon maaf saya sementara belum bisa lihat email sampeyan

 92. nderek kemawon…
  pancen leres punika, “LAMUN PENGIN WERUH GUSTI, KUDU BISA WERUH MARANG SEJATINING AWAKE DHEWE”

 93. Arifyanto

  pembabaran yang bagus untuk ilmu mengenal dirinya……..pembabaran yang bagus untuk ilmu mengenal dirinya……..

 94. ericsagita

  pencerahan yg mantabs, ijin nyimak ki

 95. mas haryo penangsang

  @ki mas denqow, slam blik dr sy, slam ta’dzim katur panjenengan
  @ki thanmust thepost , bascampe kwa jakarta dimana ? Brang kali bsa mampir

 96. absen siang…salim buat mbah Arif…dan semua sedulur……….

 97. Bikin email baru aja Om Arifyanto, mas ericsagita salam kenal mas ….

 98. masagus

  QOBILTU

 99. dulu punyaku juga kena hack bahkan 2x, untung saya punya email cadangan yg terkait dgn email yg kena hack, tinggal isi bbrp pertanyaan, buka email yg gak kena hack, disitu kita dikasih password baru untu email yg kena hack.

 100. ki deglu

  BOHONG SEMUWAH !!!

 101. Arifyanto

  ki deglu:wah barusan bangun tidur ki deglu,telat dong ngikuti acara di kwa…..cuci muka dulu….habis itu ngbrol dengan kita

 102. Ki Mas Danqow

  @?…ttg lafadz sayyidina yg sy tau : menurut peneliti2 hadits saat ini khususnya faham wahabi dll, didlm hadits2 ttg lafadz sholawat tdk ada kata2 sayyidina, shg tidak perlu memakai kata itu krn trmasuk prbuatan bid’ah (jln sesat) dgn menambah2kannya & trmasuk prbuatan trlalu mengagung2kan nabi saw shg dkt kpd syirik (dosa bsr) tokohnya : ibnu taimiyah dll. Sdangkan mnurut ahli hadits & fuqoha salafus sholeh : lafadz sayyidina adl adab kita kpd nabi saw, wlwpun didlm teks haditsnya tdk terdpt kata itu tetapi tdk trmasuk perbuatan bidah dolalah (sesat) & tdk ada ilmu yg lebih unggul drpd ilmu adab (kata imam syamsul romli & imam zarkasih). Ketahuilah pendekar hadits yg terkenalpun yakni ibnu hajar al asqolany, imam nawawy damasqus, 4 mujtahid mutlaq & 6 imam priwayat hadits, ulama2 thoriqoh dunia & wali songo wa ala aalihim washohbihim ajma’in jg yg jd makam2 kramat, mereka semua berfaham memakai sayyidina krn dibalik kata sayyidina ada rahasia marifat rosul yg agung.
  Kami serahkan kpd pembaca semua kesimpulannya..khususnya Mr. ?..

  Itu ilmu dr sy sebesar dzarroh monggo dishare..

  Nuwun,

 103. Ijin nyimak ya sobat n sesepuh wong alus ,

 104. Para sesepuh yang saya hormati saya ingin menanyakan kalau orang memegang jimat apakah di perbolehkan dan kalau kita mengamalkan ilmu tanpa guru apakah bisa menyebabkan gila di mohon jawaban nya asalamualaikum.wr.wb

 105. wong katrox

  Tman tman saya ingin nikah, tinggal nikah! Kalau saya ingin nikah bingung! tdk punya uang dan tdk punya cewek! semua itu sulit didapatkan! saya cari rejeki sering diremehkan org dan saya cari jdoh sering diremehkan cewek! saya kalau cari jdoh dan rejeki, org2 selalu mengungkit ungkit, mempermasalahkan, mengejek dan menertawakan kekurangan saya! saya kalau ingin dpt jdoh dan rejeki hrs jadi org normal dulu! jngn jadi org cacat!Tman tman saya ingin nikah, tinggal nikah! Kalau saya ingin nikah bingung! tdk punya uang dan tdk punya cewek! semua itu sulit didapatkan! saya cari rejeki sering diremehkan org dan saya cari jdoh sering diremehkan cewek! saya kalau cari jdoh dan rejeki, org2 selalu mengungkit ungkit, mempermasalahkan, mengejek dan menertawakan kekurangan saya! saya kalau ingin dpt jdoh dan rejeki hrs jadi org normal dulu! jngn jadi org cacat!

 106. Salam All Hikmater…Alhamdulillah, artikel ini menambah daftar kedewasaan dan kemauan untuk menyerap pengetahuan yang lebih banyak bagi para Hikmater. Seandainya setiap hari kita di cekoki dengan berbagai macam Amalan dengan segudang faedah tanpa mengetahui dan memahami syare’at maka kita akan tersasar ketempat gelap. Bukan faedah yang kita cari…tapi bagaimana kita memahami cara kerja ” ALLAH ” dan kemampuan kita untuk mengenal DIA dengan lebih baik.Allah punya cara yang sangat banyak untuk memberi kita pelajaran. Faedah sebuah amalan hanyalah promosi Ilahiyah agar kita bisa mengenal DIA dengan lebih baik.

  Kampus Wong Alus sekarang ini menuju kedewasaan dalam pembenahan dan kualitas bagi para Hikmater.Terbukti dengan adanya Artikel diatas yang sangat bagus sekali.Hikmater bukan di ajak untuk terbuai dengan iklan suatu amalan, tapi di ajak untuk belajar menganalisa kemauan dan kemampuannya.

  Saya bersyukur sekali keadaan ini berarti ada sebagian Hikmater / Sahabat yang bisa memahami ‘ RUH ‘ dari tujuan Kampus ini. Ada tempat kita sharing dengan sesepuh yang baik.Sebagian mereka punya sanad dan ilmu yang bagus.Merekapun memiliki jiwa yang lebih bijaksana. Siapa yang bilang kalo Kampus ini kehilangan ‘ RUH ‘ nya ??? Justru semakin berkualitas. Para ‘ tentara ‘ Allah berpatroli disini. Mereka menilai dan menyelidiki siapa sesungguhnya yang memang berniat belajar demi memperbaiki kwalitas spiritualnya. Akan hadir para Rijalullah yang akan memberi pemahaman kepada kita akan sebentuk kecintaan kepada-NYA. Siapapun dia….maka kita hanya bisa menanam niat yang banyak, semoga kiranya kita termasuk mereka yang beruntung bisa mengenal-NYA.

  Saya hanya meminta kepada para Hikmater…ayo tunjukkan hasil yang kalian pelajari dari kampus ini ??? tidak peduli berapa nilai raport yang kalian terima, paling tidak niat kalian untuk duduk dan belajar adalah menjadi point penting dimata-NYA. Allah menilai kita dari NIAT…dan hasil yang kau dapat adalah NIAT tadi. Jadi perbaguslah NIAT itu.

  Mari kita berjalan bersama dengan niat yang sama…bahkan kelak MALAIKAT PUN AKAN IRI DENGAN KITA…….semoga !!

  Selamat belajar para Hikmater…mari mencari barokah yang tersembunyi dibalik penyampaian para sesepuh kita.

  Wassalam…..

 107. ROMO-NE DAVID

  paling wegah ono komen-komen sing bahasane ora sopan, ojo nganti anak putuku melu moco. Ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Yen ono maneh sing ngono, mendingan kulo offline mawon. nuwun.

 108. All Hikmater…belajar membaca dan menganalisa itu adalah dasarmu dalam mencari kebijaksanaan….Thx, ane kabur ya…..salam

 109. absen nyimak………

 110. @ ROMO-NE DAVID…om ojo ngambekan ah, sing nduwe comentar elek artine ora nduwe Himah ning njero atine….hehehehe, gampang toh….

 111. ugan surya

  Assalamualaikum wr wb.
  Absen siang…
  @All Bolowongalus:selamat siang,salam salim sedulurku semua.
  Hatur nuhun. siang,salam salim sedulurku semua.
  Hatur nuhun.

 112. aslmkmwrwb..
  menyimax dari pagi……….
  nyimax lagi sambil ngopi…………wuiisss mantab

 113. @Mas Nataurip kepripun pawartos panjenengan ( gimana kabar anda ) ?…salam kenal juga…
  @Ki Thanmust Thepos salam karaharjan…salam kenal juga…
  @? Jawaban pertanyaan njenengan sudah di jawab oleh Ki Mas
  Danqow
  @Ki Mas Danqow…monggo dilanjut…
  @Pangeran Sukemilung…Silahkan panjenengan mbabar ( terangkan ) mengenai untuk apa kita ( manusia )diciptakan oleh Allah,dan betapa DIA sangat berbelas kasihan kepada kita meskipun setiap saat berbuat dosa…saya percaya kapasitas njenengan…saya siap menyimak…nambah ilmu…
  @salam buat semua keluarga KWA….nuwun.

 114. Assalamu’alaykum..hadir kembali silaturrahim di sore hari…
  @Ki Mas Danqow: salam ta’dhim penuh hormat kembali saya haturkan kpd Ki Mas. Jazakallahu khoyron ya Ki atas Do’anya
  @Ki MasThanmust thepos: waduuh Ki aku mah belum pantas menyandang “Ki” n “Ustadz”, aku hanya senang dekat, berkumpul n belajar kpd pr ulama, habaib, ustadz2, pr sesepuh jg sedulur semua, trmasuk senang kenal n dekat dengan Ki Thanmust thepos, dengan harapan semoga aku kecipratan barokah ilmu dan akhlak mereka, juga mendapat Do’a-do’a dari mereka….ya Ki, klo basecamp KWA jkt dimana y? semoga aku bisa silaturrahim ke sana, bisa menyapa secara langsung di dunia nyata dengan Ki n sedulur yang ada di sana.
  @ Ki Mas Tukang angon n ki nata urip: salam kenal n salam ta’dhim juga buat Ki mas berdua
  @Kang Masku Mbah Arifyanto: itu godaan kecil Kang Masku dlm Niat Baik n berbuat Kebaikan,,maju terus Kang Masku, biar badai menghadang, tetap menerjang…bangkit n lebih semangaaat dalm mengamalkan ilmu n menolong sesamanya…hehe
  @Kang Masku Pangeran Sukemilung: wuihh mantaps nieh tanmbahn penjelasannya, dilanjut Kang Masku…Adinda di sini mendukung Kang Masku..hehe
  @Mr “?”: ya jawabannya seperti yang Ki Mas Danqow jelaskan. Jadi intinya, mau memakai sayyidina boleh, ah tidak mau memakai sayyidina juga boleh. Lho lalu yang salah yang mana dong?? dalam hal ini yang JELAS SALAH adalah yang TIdak bersholawat kpd Rasulullah. ” siapa saja yang melupakan(tidak mau) bersholawat kepadaku, maka JELAS TIDAK terSALAH menuju jalan Surga” demikian sabda Rasulullah dalam sebuah hadits. Ini adalah masalah Khilafiyah (perbedaan pendapat yang dapat ditolerir). Tidak perlu dipermasalahkan n diperdebatkan. Ada pun masalah faham Nabi baru, liberalisme, pluralisme(yang mengatakan semua agama benar) dan faham2 yang jelas-jelas berlawanan dengan Al Qur’an n al Hadits, jelas ini bukan masalah khilafiyah yang boleh ditolerir…
  kepada sesepuh n sedulur semuanya salam ta’dhim pamuji rahayu..monggo dilanjut..dilanjut…

 115. Hati ibarat raja yang selalu
  memerintah dan berkehendak.
  Dalam sebuah haditsnya,
  Rasulullah SAW menyampaikan,
  bahwa di dalam tubuh manusia
  ada segumpal daging yang
  apabila ia baik, maka baiklah
  seluruh anggota tubuh manusia
  dan apabila ia rusak, maka
  rusaklah seluruh anggota tubuh
  manusia, dan segumpal daging
  itu adalah hati.
  Hati yang baik, yang penuh
  dengan petunjuk Ilahi akan
  selalu mengantarkan pemiliknya
  pada kebaikan dan
  keselamatan. Ia akan selalu
  mendorong untuk melakukan
  perkara-perkara yang baik dan
  mulia. Baginya tidak ada
  keinginan untuk melakukan hal
  yang buruk dan jahat.
  Hati jenis ini adalah hati yang
  selamat dari pengaruh nafsu
  dan tipu daya setan. Sehingga
  orang yang berhati baik akan
  nampak dari tutur kata, raut
  muka, sikapnya yang selalu
  menyenangkan dan
  menyejukkan. Setiap waktu hati
  jenis ini akan selalu mendorong
  pemiliknya untuk terus
  meningkatkan iman, amal
  kebaikan, ibadah dan
  meningkatkan kualitas ilmu.
  Adapun hati yang rusak selalu
  mengajak pemiliknya pada
  keburukan. Hati jenis ini telah
  dikuasai oleh nafsu dan setan.
  Sehingga orang yang memiliki
  hati yang rusak lebih cenderung
  berbuat dosa dan kemaksiatan.
  Ia tidak suka pada kebaikan.
  Hati tersebut akan selalu
  menyuruh pemiliknya untuk
  melakukan perbuatan yang sia-
  sia dan yang akan
  mendatangkan murka Allah SWT.
  Sahabat Hudzaifah bin Yaman
  menuturkan bahwa Rasulullah
  SAW bersabda, “Ada berbagai
  cobaan yang ditampilkan
  kepada hati, seperti sepotong
  tikar yang disusun dari jerami,
  sehelai demi sehelai. Setiap kali
  ia condong kepada dosa, maka
  hati itu diwarnai satu titik
  hitam. Tetapi jika ia
  menolaknya, maka hati itu
  diwarnai satu titik putih, sampai
  terbentuklah dua macam hati,
  yaitu hati yang berwarna hitam
  pekat, hati semacam ini tidak
  pernah mengenal kebaikan
  sedikitpun. Dan hati yang
  berwarna putih cemerlang, hati
  macam ini tidak condong pada
  keburukan sedikitpun, selama
  langit dan bumi masih ada.”
  Menyucikan hati adalah langkah
  awal sebelum menempuh jalan
  ilmu. Hati yang baik akan mudah
  menerima ilmu dan kebaikan.
  Adapun hati yang rusak akan
  selalu membuat orang menjadi
  malas dan membuatnya menjauh
  dari ilmu dan kebaikan. Imam
  Syafi’i bercerita :
  Aku mengadu pada guruku
  tentang lemahnya hafalanku
  Kemudian guruku
  memerintahkanku untuk
  meninggalkan perbuatan
  maksiat
  Guruku memberi tahuku bahwa
  ilmu adalah cahaya
  Dan cahaya Allah tidak diberikan
  pada orang yang berbuat
  maksiat
  Apa yang mendorong seseorang
  berani terjun ke medan jihad di
  jalan Allah? Ia rela meninggalkan
  anak istri yang dicintainya,
  meninggalkan harta, kampung
  halaman dan segala kesenangan
  dunia untuk mati dalam
  peperangan? Jawabannya
  adalah karena cintanya pada
  Allah yang telah menguasai
  hatinya membuatnya rela
  berkorban harta, nyawa dan
  menempuh segala kesulitan.
  Apa yang mendorong para
  sahabat Rasulullah SAW menjadi
  perisai bagi beliau ketika dalam
  peperangan? Sehingga panah,
  tombak dan sayatan pedang
  menimpa mereka? Adalah
  karena kecintaan yang telah
  menghujam kuat dalam hati
  mereka pada Rasulullah SAW
  sehingga mereka rela terbunuh
  demi membela Rasulullah SAW.
  Demikianlah, cinta dan sebuah
  cita cita yang telah menghujam
  kuat dalam hati bisa membuat
  seseorang rela menempuh
  segala kesulitan dan melakukan
  pengorbanan. Karenanya, hati
  perlu untuk selalu kita didik dan
  arahkan agar ia bersikap sesuai
  yang kita harapkan. Dan hati
  akan mudah kita kendalikan bila
  ia dapat kita lepaskan dari
  pengaruh nafsu dan bisikan
  setan.
  Tidak dapat kita pungkiri bahwa
  roda kehidupan selalu berputar.
  Tidak selamanya kehidupan
  yang kita jalani dan temui
  sesuai dengan harapan dan
  keinginan kita. Terkadang ia
  bertentangan dengan harapan
  kita. Orang-orang yang berhati
  baik akan bisa menyikapi
  keadaan tersebut dengan arif
  dan bijaksana.
  Ketika ia mendapatkan
  kebaikan ia akan banyak
  bersyukur pada Allah SWT dan
  tidak membuatnya lupa diri dan
  terlena. Dan ketika apa yang ia
  temui tidak sesuai dengan
  harapannya, iapun
  menyikapinya dengan sikap
  sabar dan tenang.
  Sedangkan mereka yang punya
  hati sakit, ketika mendapat
  kesenangan, ia begitu
  berbahagia dan bangga
  sehingga terkadang
  membuatnya terlena dan lupa
  diri. Dan ketika yang ia temui
  tidak seperti yang ia harapkan
  akan terlihat kekecewaan dari
  raut mukanya, ia akan
  berputus asa dan mengeluh.
  Untuk menjadikan hati baik
  maka diantara langkah yang
  harus kita tempuh adalah
  mendidiknya untuk cinta pada
  Allah dan Rasul-Nya. Hal itu
  dapat dilakukan dengan
  melatihnya untuk selalu
  membaca dan menghayati al-
  Qur’an, berzikir, shalat dengan
  penuh khusyuk, melakukan amal
  sholih, memperbanyak
  bershalawat kepada Rasulullah
  SAW dan segala bentuk amal
  kebaikan lainnya.
  Ketika hati telah dipenuhi oleh
  kecintaan pada Allah, maka ia
  akan selalu berada dalam
  petunjuk dan bimbingan Allah. Ia
  akan terjaga dari gangguan
  nafsu dan tipu daya setan.
  “Bila hati kian bersih, pikiranpun
  akan jernih, semangat hidup
  akan gigih, prestasi mudah
  diraih. Bila hati sempit,
  segalanya jadi rumit, seakan
  hidup terhimpit, lahir batin
  terasa sakit”, begitulah petuah
  Aa Gym.
  Dengan demikian setiap individu
  hendaklah berupaya untuk
  selalu memenej hati dan
  mengarahkannya pada
  kebaikan. Dimanapun kita hidup
  tidak semua yang kita inginkan
  dan harapkan akan terwujud.
  Ada kalanya kita harus bisa
  bersikap sabar dan lapang hati
  dengan realita yang terjadi.
  Barangkali istri, anak-anak,
  tempat tinggal, pekerjaan,
  dllnya berbeda dari yang kita
  harapkan. Tapi bukan berarti
  tidak ada yang bisa dilakukan.
  Dengan terus melatih hati dalam
  keimanan dan amal soleh, insya
  Allah segala kesulitan dan
  kendala yang menghadang jalan
  cita-cita akan bisa kita sikapi
  dengan bijak dan tepat.
  Orang-orang yang memiliki
  kontrol hati yang baiklah yang
  akan bisa meraih prestasi di
  tengah sulit dan beratnya
  tantangan dan ujian hidup yang
  dihadapi. Mereka tidak pernah
  mengenal lelah, rasa malas,
  putus asa, pesimis dan minder.
  Mereka selalu bersemangat
  walau sesulit apapun rintangan
  yang menghadang jalan cita-
  cita. Tekad yang terpendam
  dalam hati mereka telah kuat,
  lebih besar dari pasir-pasir dan
  kerikil-kerikil rintangan yang
  menghalangi langkah-langkah
  mereka.
  Mari kita senantiasa
  membiasakan diri untuk
  membaca do`a yang pernah
  diajarkan Rasulullah SAW, “Wahai
  (Allah) yang Maha Membolak-
  balikkan hati, tetapkanlah
  hatiku dalam agama-Mu”. Amin.
  Wallahu a`lam bish-showab.
  Salam dari Kairo,

 116. @Mas marif assalman…salam kenal…sebuah doa yang baik ( Mari kita senantiasa
  membiasakan diri untuk
  membaca do`a yang pernah
  diajarkan Rasulullah SAW, “Wahai
  (Allah) yang Maha Membolak-
  balikkan hati, tetapkanlah
  hatiku dalam agama-Mu”. aaaamiiin…
  @Saudaraku Mas Rihlah…maaf,saya belum pantas di panggil “Ki “…karena masih perlu bimbingan guru…

 117. Absen sore

 118. @Mbah arifyanto….moga-moga email mbah yang baru tidak ada gangguan….salam kenal….

 119. Ralat “” siapa saja yang melupakan(tidak mau) bersholawat kepadaku, maka JELAS TIDAK terSALAH menuju jalan Surga” demikian sabda Rasulullah dalam sebuah hadits.
  yang benar begini, ” siapa saja yang melupakan(tidak mau) bersholawat kepadaku, maka JELAS dia terSALAH menuju jalan Surga” demikian sabda Rasulullah dalam sebuah hadits. jadi “tidak” nya diganti dengan “dia”, maksudnya orang yang melupakan sholawat itu..pangapunten tuk semuanya,,,salah ketik

 120. @ki arifyanto,,,kalo utang nya 2 juta bisa di bantu gak ,hi hi hi

 121. Kemiskinan ialah harta yang disimpan oleh tuhan untuk di akhirat kelak

 122. Menurut Hujjatul Islam Al Ghazali bahwa pada garis besarnya, seseorang mendapat ilmu itu ada dengan dua cara:
  1. Proses pengajaran dari manusia, disebut: At Ta’lim Al Insani, yang dibagi menjadi dua, yaitu:
  a. Belajar kepada orang lain (di luar dirinya).
  b. Self study dengan menggunakan kemampuan akal pikirannya sendiri.
  2. Pengajaran yang langsung diberikan Allah kepada seseorang yang disebut At Ta’lim Ar Rabbani. Ini dibagi menjadi dua, yaitu:
  a. Diberi dengan cara wahyu, yang ilmunya disebut: ilmu Al Anbiya (Ilmu Para Nabi) dan ini khusus untuk para nabi.
  b Diberikan dengan cara ilham yang ilmunya disebut Ilmu ladunny (ilmu dari sisi Allah). Ilmu ladunny ini diperoleh dengan cara langsung dari Allah tanpa perantara. Kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu gaib yang sinar itu langsung mengenai hati yang suci bersih, kosong lagi lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada para kekasih Nya (para wali).
  Jadi Ilmu itu secara garis besar terbagi dua; Ilmu Kasbiy dan ilmu ladunniy. Ilmu Kasbiy yaitu ilmu yang diproleh melalui belajar kepada Guru (baik langsung maupun tak langsung).Sedangkan Ilmu Ladunniy adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Contah yang termasuk ilmu ladunniy ialah Kasyaf, firosat orang mu’min, (mungkin juga termasuk terawangan ya)…wallahu A’lam

 123. Ilmu Ladunniy dicontohkan melalui Kisah Nabi Musa yang disuruh belajar Ilmu Ladunniy kepada Nabi Khidir sebagaimana dikisahkan dalam surat Al Kahfi…hmmm ada pertanyaan, kenapa ya koq Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul, bergelar Kalimullah, Ullu ‘azmi, menerima kitab taurat disuruh berguru kepada Nabi Khidir??/ padahal Nabi Khidir adalah seorang Nabi saja? apa hikmahnya? jelas dalam perintah Allah atau pun laranganNYA, bahkan dalam setiap ciptaaaanNYA ada rahasia dan hikmah yang begitu indah. Mungkin di antara hikmahnya adalah bahwa manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak manusia yang serba bisa atau Master dalam segala bidang. juga kita jangan sombogn, menganggap diri paling benar, karena siapa tahu kita tidak mengetahui masalah yang sebenarnya….

 124. waah ralat lagi dweh; maksudnya Tidak ada manusia seorang pun yang serba bisa/serba mengetahui atau master dalam segala bidang. Karna setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan segala bidang. juga diantara hikmahnya kita jangan sombong, merendahkan orang lain, menganggap diri paling benar, karena siapa tahu kita tidak mengetahui masalah yang sebenarnya….suatu saat kita kan membutuhkan orang yang kita rendahkan itu..

 125. @ salut dgn penjelsan para sahabat…inilah discuss yg paling berkesan…good job bro !

 126. absent

 127. adoh..komentare kangmaas kamar mayat itu..
  lebih berbahaya mana ya membaca koment dia..atau dibanding
  menjelaskan siapa tuhan kita ke khalayak umum..

  seperti postingan kali ini..mengenal diri ..baru masuk ke point1

  belum yang ke
  -2
  -3
  -4

  (((((((((((((Imam Ghazali :

  – Menempuh jalan ini (Tasawuf) memerlukan tanjakan2 bathin dan hal perlu mengosongkan bathin manusia dan kemudian mengisinya dengan zikir kepada ALLAH (setelah bathin kosong kemudian diisi zikir).

  – Penanjakan itu dimulai dari 1 tingkat demi tingkat sampai mencapai tingkat yang lebih tinggi jauh diatas ukuran kata2.

  – Ada 4 hal yang harus dikenal dan dipelajari oleh seseorang :

  1. Mengenal siapa dirinya.
  2. Mengenal siapa TUHANnya.
  3. Mengenal dunianya.
  4. Mengenal akhiratnya.

  Tampilan artikel ini masih membahas yang nomer 1, yaitu mengenal siapa dirinya dan belum membahas yang nomer 2 / 3 / 4.

  Dari yang nomer 1 (ilmu mengenal diri), banyak cabangnya, sedangkan yang ditampilkan disini adalah versi hamba yang fakir kepada ALLAH SWT dan masih banyak versi lainnya yang belum ditampilkan.)))))))))))))))))

  sy ko ragu2 apakah semua semua siap menerima.pembabaran .terutama kalo bagi belum bisa menerima kata2 kangmas kamar mayat

  salam salim seduluran
  wekekkekee

 128. absen sonten ,,,
  assalamu’alaikum
  salam buat
  poro sesepuh
  @ ki pangeran Sukemilung
  @ ki Ronggo Sentot
  @ ki arifyanto
  @ kang Rihlah Rahmatullah
  @ tukang angon
  salam kenal buat poro sedulur
  @mas Opick
  @marif assalman
  @ mas rio
  @ ogan surya
  dan sedulur lainnya
  monggo dipun lanjut

 129. @mbah honocoroko nur

  dilanjut theng pundi mbah.. nenggo potingan mawon
  supados pas..coment nipun

 130. @Mas Honocoroko Nur…salam kenal juga semoga kita di satukan dalam panji Rasulullah…
  @Mas Ronggo Sentot
  @Mas Opick
  @Mas Ogan Surya
  @ Mas Rio
  Salam kenal….silakan dilanjut kuliah yang mencerahkan hati…menenangkan jiwa…
  @ Pangeran Sukemilung…ditunggu penjabaran ilmu yang lainnya…

 131. Izin midangetaken pencerahannipuin poro sspuh…mugio andadosaken jejimat ing lampah kulo.

 132. aslkm absen magrib

 133. assalamu’alaikum
  salam buat
  poro sesepuh
  @ abah parakan/ustad abie almunna
  @ ki pangeran Sukemilung
  @ ki Ronggo Sentot
  @ ki arifyanto
  @ kang Rihlah Rahmatullah
  @ tukang angon
  salam kenal buat poro sedulur
  @mas Opick
  @marif assalman
  @ mas rio
  @ ogan surya
  dan sedulur lainnya
  monggo dipun lanjut…mantapppppp.

 134. ?

  @Ki Mas Danqow & Rihlah Rahmatullah: Terima kasih atas penjelasannya yang imbang. Jadi setiap orang bisa menilainya sesuai dengan kata hatinya.

 135. kelingan tembang Syi’ir an e mas kumitir

 136. sukmo wijoyo

  pengenalan diri paling dasar dpt dilakukan dgn cara SADAR DIRI, insya Allah jk ada ksempatan dan rejeki dr Gusti ingkang Moho Suci akan sy posting pengalaman sy dlm mencari Allah sampai sy meyakini bhw Agama Islam adlh agama yg pantas djadikn pegangan hidup

 137. mas haryo penangsang

  @ustad rihlah, sip tenan pembabarannya . . . . .
  @p. Sukemilung . . Sip jga dilanjut
  @ki arifyanto . . . Pantesan ko’ emailipun dreng djawab . . .
  @tkang angon . .salam salim
  @honocoroko . . Salim jg
  @ronggo sentot . . . Monggo dlanjut . .

 138. Ki Mas Danqow

  Sy ada lg nih ilmu sebesar dzarroh yg mau dishare ..
  ALLOH ciftakan mata (‘ainun) kpd kita maksudnya adl basyirun yakni penglihatan, ALLOH ciftaka telinga (udzunun) tetapi yg dimksd adl sami’un yakni pendengaran, ALLOH ciftakan mulut (famun) tetapi yg dimksd adl mutakalimun (berbicara) DLL. Jika seorang manusia tdk mampu melihat, mendengar & berbicara ttg kebenaran yg trsurat & yg trsirat maka manusia itu seperti AL AN’AM yakni Binatang Ternak.
  Dimata ada hurup ba’ (basyirun), ditelinga ada huruf ‘ain (sami’un), DLL seluruh tubuh mengandung hurup hijaiyyah & bagi para hikmater meyakini bhw setiap huruf mengandung ruh cth dlm wafaq. al quran trdiri beberapa juz, setiap juz trdiri beberapa surat, setiap surat mngandung bbrapa ayat, setiap ayat mngandung bbrapa kalimat, setiap kalimat mengandung bbrapa hurup setiap hurup, stiap hurup mengandung ruh, setiap hurup mngandung lafadz, makna & haqiqat. Ada hurup yg bisa membunuh & ada hurup yg tidak bisa dibunuh maupun trbunuh. hurup brjumlah 29 krn alif & hamzah sungguh berbeda, semuanya ada ditubuh manusia menurut ulama ahli haqiqat maka kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal siapa TUHANMU itu pesan dr Imamnya Orang yg bertaqwa.

  Trserah percaya atau tidak kami serahkan kpd pembaca yg budiman ..

  Nuwun,

 139. Assalamu’alaikum.. izin gabung dateng KWA..
  Salim penuh persaudaraan dan hormat takdzim..
  Mengenal diri, yang paling penting untuk kalangan banyak, adalah mengetahui bahwa diri adalah makhluk yang diciptakan dengan banyak kekurangan..sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali menghadapkan diri kepada Sang Khaliq Allah SWT.
  Sedangkan pengenalan diri yang bersifat ingsun/aku atau ego hampir2 tidak perlu, sebab lebih sering menimbulkan ujub, sombong dan angkuh..

  Absen dan menyimak..
  salim dan menjura..

 140. Orang biasa

  Ass,wr,wb

  Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam serta barakah dalam jumlah tiada terbatas kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW beserta seluruh Nabi-MU, keluarga dan sahabat mereka yg dengannya Engkau ridho kepada seluruh Ummat Manusia, Jin, Binatang dan benda yg Engkau ciptakan di tujuh petala langit dan bumi-MU, aamiin. {sy mendapat inspirasi shalawat ini dgn izin Allah namun sehari2 lebih banyak membaca shalawat yg umum}

  Terlepas sebagian muslim mau/tdk menggunakan kata Sayyidina, namun sy pribadi justru merasa pantasnya memanggil Rasulullah SAW dgn sebutan demikian, krn di Arab Saudi pun sy yakin sang Sultan tdk dipanggil nama aja kan? ama ajudan ato rakyatnya, kalo bersua, pdhl beliau itu hanyalah Sultan bkn Nabi apalagi penghulu Nabi. {rasanya semua faham menyebut nama seseorang dgn kehormatan sesuai derajat bkn berarti mengkultuskannya}

  Al-Fatihah utk semua saudara-i yg mapir ke Kampus Wong Alus.

  Wass,wr,wb

 141. franda nababan

  buat yang merasa islma tolong dibuka linknya.

  ://buletindakwahislam.blogspot.com/2009/10/imam-mahdi-itu-hayalan.html

  terima kasih

 142. demit wc nerakka

  @kamarmayat
  mantappp terus lanjutkannn…
  titip slam bwt ketuamu…

 143. mas haryo penangsang

  msih stia menyimaxxx . . ,
  persiapan mlem jumat

 144. Berkontemplasi sejenak untuk menyaksikan kesibukan makhlukNya adalah amat menyenangkan. Di antara kesibukan tsb…seolah DIA berkata “Hai, inilah Aku. Aku iniTuhanmu yang senantiasa menebarkan Rahmat. Tiada yang cacat dalam ciptaan-ciptaanKu. Kuberikan mereka hak dan nafas untuk sedikit menikmati dunia yang Aku ciptakan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan…?”. Segala kemungkinan, segala kejadian DIA tebarkan untuk kita cermati dan pahami sebagai pelajaran dan tanda-tandaNya. DiberikanNya rasa keakuan pada makhluk untuk mencicipi bagaimana rasanya mengaku dan mengada. Sungguh nikmat sekali merasa ada, merasa berkesadaran, merasa memiliki,merasa menjadi bagian dunia, merasa menjadi khalifah, merasa bisa merengkuh bintang di langit. Juga bisa merasa haus, lapar, dingin, panas, sedih, gembira. DiberikanNya lorong bagi pintu masuk informasi (panca indera), melihat sejuta warna, mendengar sejuta nada, mengecap sejuta rasa, menciumsejuta wewangian,merasakan sejuta kelembutan. Sang Ruh yang turun ke bumi, menghidupkan sang bathin dansang jasad. Bagai lampu-lampu kota menghidupkan suasana kota ketika malam tiba.. terpaan jutaan informasi yang tadinya tidak dimengerti sama sekali,.mulai dicerna oleh akal. dengan proses belajar, akal mulai mengingat dan memahami segala fenomena yang ada. Selanjutnya, kisah peradaban manusia mengukir sejarahnya masing-masing. Segala macam peran dimainkan, membuat dunia ini penuh warna. Dari jaman batu menhir hingga jaman batu batere yang setia menemani telepon genggam. Sebuah kisahperjalanan umat manusia yang mengharu biru. Hingga timbul pertanyaan,. sebenarnya apa sihyang kita cari dalam hidup ini…?!

 145. Ki Mas Danqow

  Ada ilmu sebesar dzarroh lg nih..
  Ini sholawat dr Habib Husen Al Idrus Luar Batang RA, namanya Sholawat Farham Mubina, ini bunyinya :
  “yaa ilaahii anta robbi wa mujibad da’awati ij’al farham mubina ‘ala habiibika warosuulika habiibinaa muhammadin saw bimusyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man ‘amila bihaadzihish sholawati tuqbalu du’aauhum istajib (bi’ijaabatil kubro yaa ALLOH 3x), wa shollalloohu ‘ala sayyidal anbiyaa’i wal mursalin walhamdulillahi robbil ‘aalamiin”.
  Ceritanya : Saudara sprjalanan Sy Akhinal Kirom Habib Ahmad Benhil smoga ALLOH merahmatinya, beliau sdang tirakat di luar batang dpt beberapa hari didatangi Hbb Husen Al Idus RA, dikasih sholawat tnp nama & doa khusus utk Dzuriyyah Nabi saw, saudara Sy itu ga bisa nulis apalagi bicara bhs arab ttapi langsung hafal diqolbu beliau. stelah bberapa thn baru dpt petunjuk lg & dikasih namanya yakni Farham Mubina & ini utk umum boleh (diidzinkn hbb husein ra) ttapi utk doanya hanya diprbolehkn utk dzurriyyah nabi saw krn naik imannya bisa cepat ttapi mati muda itu pesannya (kcuali org yg sdh tua mungkin diizinkan..hehehe). Dan saudara sprjalanan Sy tadi itu dlm proses Mengenal Dirinya dari pngalaman2 pribadi sj baru cari tau maksudnya & sharenya biasanya sama Sy krn beliau semenjak dahulu sanawiyyah ingin psantren ttapi sama abinya ga diidzinkan malah disuruh puasa ini & itu, disuruh tirakat ini & itu, disuruh ziarah dimakam kramat sampai tmpt2 yg angker dll, dia ingin prantren sama abinya diomeli dgn brkata : diam kamu, kamu msh kecil blm ngerti apa2 pokoknya krjakan apa yg abi suruh. Inilah cth dlm prjalanan MARIFAT DIRI ada yg dr bwh keatas spt : para ulama, para syekh, ajengan. Tetapi ada pula dari atas kebawah spt : para eyang, kibuyut, mbah, abah dll. Klu para ulama mengkaji kitab yg rusak yakni kitab2/ buku2, tetapi para kibuyut mngkaji kitab yg langgeng ykni Dirinya sndiri & mereka wlwpun jlnnya lain ttapi ktemunya di ISLAM.
  Ada ungkapan :”dahulu baca basmalahnya sj ‘bismilahnirakamnirakim’ ttapi mninggalnya jd makam2 kramat, & skrg baca qurannya fasih2 bahkan hafal ttapi mninggalnya biasa2 sj itu semua kembali kpd LAPTOPnya masing2″.

  Trserah mau prcaya/ tdk kami serahkan kpd pembaca yg budiman..
  Salam rahayu
  Nuwun,
  (ada kprluan nih mau kabuur dulu..)

 146. Saiiiiiiiiii

  Melu nyimak sampe klimakxxx,hehehehe
  Salam seduluran bwt smua,,,

 147. abuyudaya sankar

  Ass.nderek belajar.alfatiha sent utk semua kwa.,

 148. assalam wr wb
  selamat malam saudaraku semuanya
  derek nyimak ..
  monggo dilanjut ……….

 149. Rihlatas

  Sebagaimana yang diketahui,bahawa ajaran Ahwal (suatu perolehan dengan kurnia) dan maqamat (suatu perolehan dengan usaha) yang semuanya itu ditujukan untuk memperbaiki akhlak. Sedang tujuan perbaiki akhlak adalah untuk membersihkan qalbu yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela ( TAKHALLI ) kemudian mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji ( TAHALLI ) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan ( TAJALLI ).
  Dengan demikian maka dapatlah difahamkan bahawa jalan untuk mengenal ALLAH,tidak dapat ditempuh dengan sekaligus,tetapi adalah sesuai dengan peribadi masing masingiaitu harus ditempuh secara bertingkat tingkat.Pada tingkat untuk memasuki Ilmu Hakekat dan Ilmu Ma’rifat,berarti memasuki suatu jalan pengetahuan yang bertujuan untuk mengenal sesuatu itu dengan cara bersungguh sungguh,bahawa siapakah manusia itu,siapakah yang menjadikannya dan siapakah yang menciptakan sekalian itu. Ilmu Tasawwuf meringkaskan jalan pengetahuan ini dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ”Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya.”
  MENGENAL DIRI SENDIRI
  Langkah pertama untuk mengenal diri sendiri ialah dengan mengetahui bahawa diri itu tersusun dari bentuk-bentuk lahir ( yang disebut badan atau jasad ) dan bentuk-bentuk bathin ( yang disebut qalbu atau jiwa ). Yang dimaksudkan dengan Qalbu itu bukanlah yang berupa segumpal daging yang berada disebelah kiri badan di bawah susu ( yang dikatakan jantung ). Tetapi dialah Roh suci dan berpengaruh di dalam tubuh dan dialah yang mengatur jasmani dan segenap anggota badan. Dialah Hakikat Insan Allah ( yang dinamakan diri yang sebenarnya diri ). Dialah yang bertanggung jawab dan dialah yang dipuji atau diseksa oleh Allah SWT.
  Untuk meneliti dan mengenal diri sendiri itu, maka jasad dapat dimisalkan sebagai suatu kerajaan. Dan roh sebagai Rajanya yang berkuasa dan dialah yang mengatur jasmani. Jasmani adalah sebagai suatu Kerajaan dalam bentuk Alamuasyahadah atau Alam Nyata . Seluruh badan jasmani akan hancur binasa setelah mati, tetapi hakikat Roh dan jiwa tidak akan mati, ia tetap tinggal dalam Ilmu Allah. Dan Rohani / Jiwa adalah sebagai Raja dalam bentuk Alam Ghaib, maksudnya bahawa Roh / Jiwa itu adalah ghaib, keadaannya tidak terpisah-pisah, tidak terbatas oleh waktu dan ruang,tidak tentu tempatnya dalam sesuatu bahagian tubuh, oleh kerana itu maka setiap manusiaadalah merupakan pemerintah di atas kerajaan kecil didalam dirinya sendiri. Sungguh benar sekali istilah yang menyebutkan bahawa ”Manusiaitu adalah mikromos” atau dunia kecil dalam dirinya sendiri.
  Sebahagian orang berpendapat bahawa hakekat Qalbu atau Roh itu dapat dicapai dengan cara memejamkan kedua matanya serta melupakan segala yang ada di sekitarnya, kecuali peribadinya. Dengan cara begitu akan dapat juga kilauan dari alam abadi kepada peribadinya (dalam mengenal dirinya). Tetapi bagaimanapun juga segala pertanyaan yang mendalam tentang hakikat Rohyang sesungguhnya, adalah tidak diizinkan oleh Allah Yang Maha Esa. Didalam Quran Allah berfirman: ”Mereka itu bertanya kepada Engkau Muhammad, tentang Roh, katakanlah bahawa Roh itu urusan Tuhanku, tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja” . ( S. Isra 85 ) . Apabila seseorang bertafakur atas dirinya sendiri, maka ia akan dapat mengetahui bahawa dirinya itu pada masa dahulunya, ”tidaknya pernah ada”. Firman Allah: ”Tidaklah manusia itu ingat bahawa kami menjadikannya dahulunya sedang ia belum ada suatu apapun” . Kemudian manusia itu akan mengetahui bahawa ia sebenarnya dijadikan dari setitis air (mani) yang tidak mempunyai akal sedikitpun, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kepala dan sebagainya. Dari sinilah manusiaakan mengetahui dengan terang dan nyata, bahawa tingkat kesempurnaan yang ia dapat capai bukanlah ia yang membuatnya, kerana sehelai rambut pun manusia itu tidak akan sanggup membuatnya.
  Dengan jalan memikirkan hal tersebut diatas maka manusia itu dapat menemukan dirinya di dalam kejadian yang sangat kecil bila dibandingkan dengan Kekuasaan dan Kasih-Sayangnya Tuhan yang menjadikannya. Dan apabila manusia itu berfikir jauh maka ternyata didalam kehidupan ia memerlukan berbagai macam keperluan seperti makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya ,yang kesemuanya itu telah tersedia lengkap didalam muka bumi ini. Disini manusia akan menjadi sedar akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang begitu besar dan luasnya . Demikianlah alam dunia yang diciptakan Allah penuh dengan keajaiban keajaiban. Rangka jasad adalah bukti Kekuasaan dan KebijaksanaanNya dan penuh pula dengan berbagai-bagai alat kelengkapan yang dibuatNya sebagai tanda Kasih Sayang-Nya, pada keperluan hidup manusia, maka oleh kerana itu manusia akan mengetahui bahawa Allah itu ”ADA”. Oleh kerana itu benar-benar bahawa dengan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kunci bagipengenalan Allah.
  MENGENAL ALLAH
  Bahagian yang penting dalam mengenal ALLAH, datangnya dari perbuatan perbuatan kita bagi mempelajari dan meneliti serta memikirkan diri sendiri, yang memberikan kepada kita kekuatan,kepandaian dan mencintai ciptaanNya. Sifat sifat manusia, bukan hanya menjadi gambaran dari sifat sifat ALLAH, tetapi juga ragam adanya jiwa manusia membawakeinsafan kepada pengertian adanya ALLAH. Maksudnya bahawa kedua duanya iaitu ALLAH dan ROH adalah ghaib, tidak terpisah, tidak terbilang, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berukuran.
  Manusia mendapat kesukaran dalam menerima gambaran tersebut, Tetapi kesukaran kesukaran itu sememangnya dirasakan oleh fikiran kita setiap masa seperti perasaan marah,sakit ,gembira dan cinta.Hal ini merupakan faham fikiran dan tidak dapat diketahui oleh otak kerana disebebkan oleh bentuk-dan ukurannya. Seperti halnya, telinga tidak dapat mengenal warna, mata tidak dapat mengenal suara dan begitu pula dalam mengertikan kenyataan kenyataan pokok yakni Tuhan dan Roh, Kita sendiri hanya dapat sampai pada batas batas yang dapat dicapai oleh akal fikiran dan selebihnya akal fikiran kita tidak sanggup lagi memikirkannya sebegitu jauh. Betapapun juga ,kita dapat melihat bahawa ALLAH itulah yang mengatur alam semesta dan Dia adalah tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal bentuk dan ukuran, yang memerintah segenap perkara demikian keadaannya.Sebagaimana yang telah dihuraikan,, ”ROH” tidak mempunyai tempat tertentu dalam sesuatu bahagian badan, tidak terpisah pisah,tidak mengenal bentuk dan ukuran tetapi ia memerintah “JASAD”. Demekianlah ALLAH, tidak mengenal ruang dan masa,tidak mengenal bentuk dan ukuran tetapi DIA memerintah Alam Semesta. Itulah Tuhan Yang Esa,Maha Kuasa,Maha Besar dan Maha Agung.

 150. angin lalu

  Cara Ampuh Tolak Sihir, Santet, Teluh, Pelet dengan Ilmu Fisika

  7 Desember 2009 oleh abasozora 7 Komentar

  Inilah artikel Cara Ampuh Tolak Sihir, Santet, Teluh, Pelet dengan Ilmu Fisika

  Santet, teluh, sihir atau apapun namanya adalah energi negatif yang mampu merusak kehidupan seseorang : berupa terkena penyakit, kehancuran rumah tangga hingga sampai dengan kematian. Berbagai penyelidikan pun telah banyak dilakukan ilmuwan terhadap fenomena
  santet dan sejenisnya. Tentu metode penelitian para ilmuwan agak berbeda dengan agamawan.

  Jika para agamawan memakai rujukan dalil2 kitab suci (ayat kitabiyah), maka para ilmuwan menggunakan ayat kauniyah (alam semesta) untuk menyelidiki santet ini. Penyelidikan menggunakan ayat kauniyah tentunya harus memiliki metode yang sifatnya ilmiah, mulai
  dari mencari kasus2 santet, tipe2 santet, gejala, akibat dlsb. Lalu kemudian dilakukan berbagai eksperimen untuk penyembuhannya. Salah satu kesimpulan/pendapat yang mengemuka adalah santet atau apapun bentuknya itu sebenarnya adalah energi. Kenapa dalam kasus santet bisa masuk paku, kalajengking, penggorengan dll bisa dijelaskan melalui proses
  materialisasi energi.

  Nah, santet dan mahluk halus itu ternyata adalah energi yang bermuatan negatif (-). Bumipun ternyata memiliki muatan negatif (-). Dalam hukum C Coulomb dikatakan bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis justru akan tarik menarik. Rumuse ya kuwe :

  F = K * ((Q1*Q2)/R^2)

  F = gaya tarik menarik
  K = Konstanta
  Q1, Q2 = muatan
  R = jarak

  Siswa MAN pasti dah tau khan….?

  Nah karena demit, memedi, pocong, kuntilanak, genderuwo alias mahluk halus dan bumi itu sama-sama bermuatan negatif (-) ,sebab itulah para demit alias makhluk halus itu tidaklah menyentuh bumi. Orang tua jaman dulu juga sering mengingatkan jika bicara dgn orang yg tidak dikenal
  pd malam hari maka lihatlah apakah kakinya menapak ke bumi atau tidak. Jika tidak maka ia berarti golongan mahluk halus.

  Begitu juga dengan santet yang ternyata bermuatan negatif (-) maka secara fisika bisa ditanggulangi atau ditangkal dengan hukum C Coulomb ini. Saya tidak membahas metode melawan santet dengan zikir karena sudah banyak dibahas tapi saya menawarkan alternatif lainnya yg bisa bersifat “standalone” (utk non muslim) maupun digabungkan dgn zikir (utk muslim).

  Neeeh…….caranya:

  Tidurlah dilantai yang langsung menyentuh bumi. Boleh gunakan alas tidur asal tidak lebih dari 15 cm. Dengan tidur dilantai maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan (-) dari bumi.
  Membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan (-). Mahluk halus, jin, santet dll akan menjauh jika terkena getaran alat ini. Tapi Kelemahan alat ini tidak mampu mendeteksi mahluk baik dan jahat. Jadi, alat ini akan “menghajar” mahluk apa saja. Jika ada jin baik dan jin jahat maka keduanya akan “diusir” juga.
  Melakukan gerakan senam khusus dimana tapak kaki harus menyentuh bumi. Gerakan senam ini hanya punya satu gerakan inti saja jadi mudah sekali dilakukan oleh anak2 hingga orang tua. Selain utk penyembuhan berbagai penyakit medis yg sulit sembuh, senam ini cukup banyak menyelesaikan kasus santet juga. Ini murni senam, tanpa mantra atau pernafasan khusus.
  Menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan (-). Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa “dingin”. Pohon yang memiliki muatan (-) diantaranya : dadap, pacar air, kelor, bambu kuning dll. Tanaman sejenis ini paling tidak disukai mahluk halus. Biasanya tanaman bermuatan (-) ini tidaklah mencengkram terlalu kuat di tanah (bumi)dibandingkan dengan tanaman bermuatan (+). Lain halnya dengan pohon yang memiliki muatan (+) seperti pohon asem,beringin, belimbing, kemuning, alas randu dll maka pohon sejenis ini tentu akan menarik mahluk halus dan seringkali dijadikan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ada gaya tarik menarik antara pohon (+)dan mahluk halus (-) sesuai hukum C Coulomb.

 151. mas haryo penangsang

  wih .0. .0. . . ,0
  mantaf . . . .

 152. sugik sawunggaling

  salam alaikum sedulur semuanya…numpang lewat dan berteduh…kayaknya adem disini…..hemmm…allahumma sholli alaa muhammad…..

 153. KI DEWA BESI

  ABSEN DAN SALAM SEMUANYA.?GMN KABARNYA SAUDARAKU SEMUANYA.?SMOGA PD SEHAT SEMUANYA,AMIN3X,

 154. selamat malam….. ijin nimbrung

 155. KI DEWA BESI

  BELAJAR DAN BELAJARLAH UTK BISA MENYALAMI ISI BATIN YG ADA DALAM DIRI KITA PRIBADI,,KARNA DI SITULAH LETAK SEGALA KEKUATAN YG HAKIKI,,KEKUATAN YG TDK AKAN BISA DI GOYAHKAN OLEH SIAPAPUN,,JATI DIRI YG SAKTI ADALAH…..ADA DI DALAM BUDI PEKERTI YG BERSIH,,,EKUATAN YG HAKIKI,,KEKUATAN YG TDK AKAN BISA DI GOYAHKAN OLEH SIAPAPUN,,JATI DIRI YG SAKTI ADALAH…..ADA DI DALAM BUDI PEKERTI YG BERSIH,,,

 156. Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarokatuhu wamaghfirotuhu waridhwanuh…hadir menyapa pr sesepuh n sedulur semua…jelang 1/3 mlm..monggo dilanjut munajat n brdzikirnya..selamat bermesraan dengan Allah ya..

 157. ..brbicara sholawat n ilmu ladunniy..jadi teringat amalan sholawat agar dikarunia Ilmu ladunniy, karomah, bnyk tamu,rezeki,shbt, menetralisir energi negatif yg ada dlm diri jg dimudahkn dlm segala hal dll. Amalannya didawamkn ba’da maghrib (sktr 20 mnitan). Apa boleh ya dibagikn/dishodaqohkn amalan ini kpd sedulur semua di sini?? Dulu ktk kls 1 SMA, saya mngamalkn amalan sholawat ini, alhamdulillah saya dimudahkn rezeki, bnyk yg syg, mudah kenal, dihormati mski msh bocah, cepat dlm memahami brbg mcm ilmu, shg saya dpt beasiswa dr SMA itu (kbetulan saya dr klg miskin, masuk sklh SMP & SMA ja sendiri n modal “nekat” n pas lulus pun sndiri, krna sejak usiaku 4 th Bundaku wafat, usiaku 9 th ayahku pun wafat,,shg sempat numpang tidur di sbuah ponpes..robbirham humaa..). Namun sayang maklum msih muda, sulit istiqomah, amalan itu smpat sy tinggalkn. Hmm trnyata badai ujian menghadang…alhamdulillah dah seminggu ini mulai diamalkn lg diingatkn oleh kedua Kang Masku: Kang Mas Pangeran Sukemilung n Kang Mas Mbah Arifyanto… adunniy, karomah, bnyk tamu,rezeki,shbt, menetralisir energi negatif yg ada dlm diri jg dimudahkn dlm segala hal dll. Amalannya didawamkn ba’da maghrib (sktr 20 mnitan). Apa boleh ya dibagikn/dishodaqohkn amalan ini kpd sedulur semua di sini?? Dulu ktk kls 1 SMA, saya mngamalkn amalan sholawat ini, alhamdulillah saya dimudahkn rezeki, bnyk yg syg, mudah kenal, dihormati mski msh bocah, cepat dlm memahami brbg mcm ilmu, shg saya dpt beasiswa dr SMA itu (kbetulan saya dr klg miskin, masuk sklh SMP & SMA ja sendiri n modal “nekat” n pas lulus pun sndiri, krna sejak usiaku 4 th Bundaku wafat, usiaku 9 th ayahku pun wafat,,shg sempat numpang tidur di sbuah ponpes..robbirham humaa..). Namun sayang maklum msih muda, sulit istiqomah, amalan itu smpat sy tinggalkn. Hmm trnyata badai ujian menghadang…alhamdulillah dah seminggu ini mulai diamalkn lg diingatkn oleh kedua Kang Masku: Kang Mas Pangeran Sukemilung n Kang Mas Mbah Arifyanto…

 158. Balaputra

  Absen malam

 159. Balaputra

  Absen 1/3 malem

 160. Saiiiiiiiii

  Semangat pagiiiii bolo alus smua,,,
  Salam seduluran&salam cinta damai dari seberang,,,,
  Absen pagiiiiiiiiiiii,,,,,
  Bar absen trus kabur lg,hehehehe
  ^_^

 161. absen pagi dulur,
  @rihlahrahmatullah:>monggo sholawanya di beber
  sapa tau bermanfaat bagi sedulur laennya yang mau mengamalkan
  @ ki saiiiiiii:>absen langsung kabur, kayak saya mawon,hehe
  @ poro sesepuh kwa
  @ ki dewa besi
  @ ki sugik sawunggaling
  @ mas haryo penangsang
  dan semua sedulur kwa SALAM kagem sedoyo
  mugi sedoyo rahayu wilujeng
  kabur ahh………

  budal makaryo rumiyen>>>>>

 162. Balaputra

  Assalamualaikum wr.wb
  para sepuh sareng para sadulur dina KWA salam pasaduluran.
  Absen pagi mumpung lg lbr, nyantai dulu sareng meuleum buhur beureum sareng ngaleueut sajen nu aya.

 163. Absend pgi. .
  Kang mas Rihlan yg cuakep babar dunk sholawatnya. .qiqiqi
  salam kenal buat kang mas Rihlan yg cuakep. .qiqiqi

 164. Ki Demang Vienzchen

  asalmualikum….salam sodara….absen pagi…..salam rahayu bagi sedulur semuanya….

 165. aslkm absen pagi pagi

 166. adim

  Assalamu`alaikum wr.wb
  Selamat pagi saudaraku semuanya …
  Ikut Nyimak ..
  monggo dilanjut ..

 167. Ki Mas Danqow

  absen pagi..absen pagi..absen pagi..
  MAKRIFAT DIRI..SAJATINING MANUSO..IMAN SARI SUKMO MULYO…

 168. Ki Mas Danqow

  Oh iya Saya baru ingat ttg MENGENAL DIRI …
  Ada ilmu sebesar dzarroh lg nih yg mau dishare…
  Saya dilahirkan oleh Ibunda Saya, Ibunda Saya dilahirkan oleh Nenek Saya, Nenek Saya dilahirkan oleh Ibundanya Nenek Saya terusss (jangga, wareng, udeg2, user2 dst).. dipotong aja deh yakni dilahirkan oleh Bunda HAWA AS, Bunda Hawa dari Iga wekasannya Nabi ADAM AS, Nabi Adam AS tercifta dari 4 anasir (unsur/saripati) teruss.. Sampai ke Nur MUHAMMAD SAW. Manusia tercifta dari 4 Unsur (Api,Udara,Air&Tanah) masing2 unsur yg ada ditubuh MANUSIA mengandung huruf2 HIJAIYYAH, yakni : API (alif, ha besar, tho, shod, mim, fa, syin), UDARA (ba, wau, ya, nun, dzal, ta, dhod), AIR (jim, zai, kaf, sin, dal, qof, tsa, zho), & TANAH (ha kecil, lam, ain, ro, kho, ghoin). Huruf2 inilah yg dipakai oleh para hikmater utk pengobatan, pengaktifan chakra2, pembersihan energi negatif dll krn ada banyak chakra yg lebih tinggi dari chakra mahkota tetapi letaknya didkt chakra mahkota. Setiap huruf2 mengandung ruh2 kecil & khodam cthnya didlm ayat2 suryani, birhatih, ibrani, munqothoah dll. Sejarah alam semesta, tingkatan akhlaq, iman, rahasia tubuh manusia sbg makhluq yg sempurna & ajaib terdpt di 29 hurup hijaiyyah. Itu kata ulama tasawuf ..

  Monggo dibabar ttg mengenal diri..
  Salam rahayu
  Matur Nuwun,

 169. Rihlah Rahmatullah

  Assalamu’alaykum..hadir kembali menyapa pr sesepuh n sedulur semua di pagi hari…semoga hari ini lebih baik n indah….
  @Mbah Yai Ki Wong Alus : Habib moga2 Kampuse berkah & acara cangkrukane lancar..
  @Ki Mas Kumitir : Ki mana nih tembange, Barokalloohulak
  @Ki Gentar Alam ssb : smoga ilmune berkah ki.. Barokalloohulak
  @Angker Ludiarto El-Bodasyah AL : Habib dicariin sama bang rico …hehe, Barokalloohulak
  @Ki Mas Danqow: mantaps pembabarannya penuh tawadhu…
  @Mbah Jati : wis ngopi Kapal Banyu Mbah, huhu..Barokalloohulak
  @Ki Jati Raga : kemana nih blm muncul2, Barokalloohulak
  @Ki Buyut Tanggal : (ganti nick nih), smoga nama barue berkah ki..
  @Kang Masku Pangerang Sukemilung : ditunggu pencerahannya lg Kang Masku, Barokalloohulak
  @Ki Arial Gumilang : emailnya dibajak ya ki, sing sabar..Barokalloohulak
  @Ki Ageng Jumantoro : ilmune bagi2 lg ki, Barokalloohulak
  @Wong Lamo : lg kemana nih ki ko blm absent, Barokalloohulak
  @ki Bajul Kasupen : 234nya disent mbah.. Barokalloohulak
  @Ki Honocoroko Nur : salam ki alfatehah sent .. , insha Allah akan saya bagikan Ki..minta Do’a restunya KiBarokalloohulak
  @Om Arum Manis : minum teh manis sambil liat om arum makin manis nih.. Barokalloohulak
  @Kang Masku Mbah Arifyanto : smoga ilmune makin berkah Kang Masku.. Barokalloohulak
  @Ki Ronggo Sentot : salam rahayu, Barokalloohulak
  @Mbah Khozin : semoga sehat mbah.. Barokalloohulak
  @Mbah Singo Dongso : absent pagi mbah.. Barokalloohulak
  @Ki Dewa Besi : bagi2 elmu besine ki.. hehe.. Barokalloohulak
  @Mbah Adim : Sehat Mbah… Barokalloohulak
  @Mbah Sastro Gending : Absen pagi mbah ..Barokalloohulak
  @ Mas Haryo Penangsang: salam ta;dhim Kang Mas..di pagi hari..
  @Cakjii,
  @Ilusi37: insha Allah akan saya bagikan di sini
  @ Kamar Mayat, @Wong Katrox, @ Joko Sabar,
  @kang Shuii : Semangat ya jd pertamaxx, alhamdulillah, telah diterima
  @Ki thanmust thepost: salam ta’dhim Ki Mas…pengen ke KWA Jkt..
  @Ki Demang Vienczchen: salam karahayuan..
  @Kang Ugan Surya, @Palui, @Mukdis, @Bolo Dewe, @Budi J, @ Yohon, @Laskar Lembu Suro, @Jaya Mendung, @Balaputra, @Hadimetalektra, @Adem Ayem, @Dedi Menuntut Ilmu, @Ki Kertapati, @ ANU, @Abuyudaya, @Stkookts, @ Wizan, @Rihlatas, @Akhi Asshifriani: salam ta’dhim wa takrim penuh barokah tuk Akhi, ikhwan n akhwat fillah yang ada Kairo sana
  @Saiii, @Dm3n_cah_ayu, @The Star: Gimana kabrnya Mas?
  , @Zakoy, @Nata urip, @Langit Biru ….
  @Kang Balaputra: kumaha sehat Kang? raos nya nuju nyantai sabari ngaleueut.. pokoknya semuanya dweh..semoga semakin sehat wal a’afyat, semakin baik n semakin sukses n bahagia….

 170. wayae sarapan iki

 171. @Kang mas Rihlah, Allhamdulillah klw bgtu. Mas Rihlah yg cuakep
  d’tunggu ya mas . .qiqiqi
  @Yai wong alus Salam salim yai. Moga KWA nie slalu maju nan jaya.
  @Kang mas Arifyanto kmna ? ? Koq ga dha sich. .buat kang mas moga pha yg d’kerjakan hri nie slalu dapat rahmat n barokah dari Allah swt. .aminn
  @smua sedulur KWA salam peseduluran, d’manapun saudara moga rahmat dan barokah dri Allah selalu terlimpah kepada saudara semua. .amin. .Kang mas Rihlah, Allhamdulillah klw bgtu. Mas Rihlah yg cuakep
  d’tunggu ya mas . .qiqiqi
  @Yai wong alus Salam salim yai. Moga KWA nie slalu maju nan jaya.
  @Kang mas Arifyanto kmna ? ? Koq ga dha sich. .buat kang mas moga pha yg d’kerjakan hri nie slalu dapat rahmat n barokah dari Allah swt. .aminn
  @smua sedulur KWA salam peseduluran, d’manapun saudara moga rahmat dan barokah dri Allah selalu terlimpah kepada saudara semua. .amin. .

 172. Absen pagi sedulur…
  @ Salam hormat buat Ki Wong Alus ( pemilik blog )
  @ Salam karaharjan Ki Kumitir….
  @ Ki Sugik Sawunggaling….alhamdulillah sudah hadir lagi…salam kenal..
  @ Kangmas Rihlahrahmatullah…mantap…silakan di bagi amalan Shalawatnya…
  @ Ki Mas Danqow…silakan dilanjut….siap nyimak…
  @ Ki Rihlatas
  @ Balaputra
  @ Ki Demang Vienzchen
  @ Mas Haryo penangsang
  @ cahpinggirkali
  @ Ki Dewa Besi
  @ Ki Jati Raga…ditunggu nih…kemana ya ?
  @ Laskar Lembu Sora
  @ Ki Honocoroko Nur
  @ Pangeran Sukemilung
  @ Semua bolo Wong Alus
  @ Pemimpindirisendiri
  Salam,salim,salaman…..

 173. boyberry

  Mantap…..Deh…tap…..Deh…

 174. Rihlah Rahmatullah

  @Kang Ilusi37 n @Ki Mas Tukang angon: yups insha Allah ya..met nyuantai n bersiap-siap jum’atan ya Kang n Ki Mas…
  ya inilah amalan sholawat Ladunniyah, saya ikhlaskan bagikan kepada sedulur semua, silahkan jika ada yang tergerak hati tuk mengamalkan, semoga bermanfaat, penuh barokah, semaikn cinta kpd Allah n Rasulullah, dan mendapat syafa’at Beliau dunia akhirat.
  Setelah sholat maghrib, sholat sunnah nya dulu, silahkan tawassul/hadhoroh dulu, terus membaca “BISMILLAHIRROHMAIRROHIM” 7X satu nafas, membaca ‘INNALLAHA WA MALAIKATAHU YUSHOLLUNA ‘ALANNABIY, YA AYYUHALLADZINA AMANU SHOLLU ‘ALAYHI WASALLILMU TASLIMA“ satu kali…(Labbayka)..langsung membaca: “shollallahu ‘ala Muhammad” 313x. trus membaca sholawat ini satu kali: “ALLAHUMMA INNI_ AS’ALUKA ANTUSHOLLIYA ‘ALA SAYYIDINA_ MUHAMMADIN WA ‘ALA SA_’IRIL ANBIYA_I WAL MURSALI_NA WA ‘ALA ALIHIM WA SHOHBIHIM AJMA’I_NA ‘ADADA MA_ FI_ ‘ILMILLAHIL ’ADHI_MI SHOLA_TAN TAJ’ALUNA_ BIHA_ MIN IMA_MI AULIYA_IKAL ‘A_RIFI_NA WA TUKRIMUNA_ BIHA_ KAROMAMATAN BA_HIROTAN HATTA_ QODARNAL MASY-YA MINAL MASYRIQI ILAL MAGHRIBI FI_ SA_’ATIN WA_HIDATIN BI SYAFA’A_TI SAYYIDIL MURSALI_NA WA TARZUQUNA_ BIHA_ KATSROTAT TALA_MI_DZI WAL AMWA_LI WAL ASH HABI WAL ATBA_’I WAL A’WA_NI WAL ADH YA_FI FI_ KULLI YAUMIN WALAYLATIN WA SA_’ATIN MIN JAMI_’IL AFA_QI MIN YAUMINA_ HADZA ILA YAU MIDDI_NI WATUL HIMUNA_ BIHA_ ULUMALLADUNNIYYATAN BI ILHA_MIL MALAIKATIL MUQORROBI_NA WA TUJI_BU BIHA_ DA’WATANA_ BISSA’A_DATI WAL KARO_MATI FIDDUNYA_ WAL AKHIROTI WA MINAL MAGHFURI_NA WA TAHSYURUNA_ BIHA_ BI ‘IBADIKASHO_LIHINA FIDDAROYNI MINAL A_MININA WA TA’UDU BAROKATUHA_ ‘ALAYNA_ WA ‘ALA_ AULADINA_ WA ‘ALA DZURRIYYATINA_ WA ‘ALA AHLI BAYTINA_ WA ‘ALA JAMI’IL MU’MUNINA WA ‘ALA ALIHI WA SHOHBIHI WA BARIK WASALLIM”
  amalan ini juga berfungsi sebagai Lliquid cool/pendingin jika mengamalkan asma2 yang “panas”. semoga ilmu sebesar dzarroh ini bermanfaat dan sebagai amal sholih bagi kita semua…

 175. Rihlah Rahmatullah

  maaf, salah ketik..TUKRIMUNA_ BIHA_ “KAROMAMATAN” Yyang benar “KAROMATAN”…skrg met sholat jum’at ja tuk semuanya…pamit dulu..assalum’alaykum…

 176. .. salam salim sedulur all.. kagem ki thenmust, salam pasedulurun ugi, ijin ngamalkan. hasbunallah wani’mal wakil.. (sirrul jalil)

 177. @Qobiltu…Kangmas Rihlahrahmatullah atas shalawat laduniyyah semoga membawa keberkahan bagi pengijazah dan yang menerima….sehingga dengannya ( shalawat ) Rasulullah akan memberi syafa’at lebih uatam bagi Ummat beliau yang gemar shalawat…hemmm shalawat yang bagus.
  Kang mas Rihlah….maaf, apa ada teks arabnya ? kalau ada dan berkenan bisa dikirim ke email : mzaid2003@gmail.com
  kepada kangmas Rihlahrahmatullah…alfatihan 3x.

  pamit dulu sedulur….mau jumatan…

 178. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb
  @ Ustaz Rihlah
  Mohon izin untuk mengamalkan ya… Alfateha untuk Ustaz.
  Pertanyaan : Boleh digantikan kesolat isya’? Ya, mungkin ada saudara/sedulur yang tidak dpt mengerjakan solat magrib kerna sedang bertugas.

  Terima kasih/Salam hormat
  Wasaalam wr wb.

 179. Assalamualaikum Wr wb.
  Hadir dan turut menyimak. Salam untuk sedulur semua.

 180. Absen siang mnjelang jumatan, wis suwiii ra ngampus, saiki koyo opo yo???

 181. Absen siang sedulurku sedoyo…

 182. KI DEWA BESI

  NUMPANG LEWAT,,,
  Salam salam salam semuanya.

 183. KI DEWA BESI

  Jiah iki jalan ko uakeh pakune sih,,,,mana aku tdk pake sendal lg,,!!!
  Mending menggunakan langkah surabi ae lah,,biar cpt nyampai,,seetttttt,wassalam wb,

 184. Ki Mas Danqow

  @Ada pesan dari Pa haji/ kyai/ khotib wkt Saya jumatan tadi : “saudara2 nanti MALAM NISHFU SA’BAN jatuh pd mlm senin tgl 17 april 2011 dimana pd mlm itu catatan amal kita setiap tahunnya akan dilaporkan kpd ALLOH SWT..dst..”.

  Dalam hati saya berkata : “wih hebat jg tuh pa haji bisa tau kpn jatuhnya mlm nishfu sa’ban dimana amal kita akan dilaporkan..”. mmm..mm (sambil menggeleng2kan kepala)

  Ada yg tau alasannya krn Saya bukan ahlinya dlm bidang ini monggo dishare …
  Nuwun,

 185. PETAI PEDAS

  salam untuk Ki Mas Danqow dan semua pencinta wongalus assalamu’alaikum salam cinta dariku

 186. Qobiltu secara lengkap dan sempurna dari mas Rihlah Rahmatullah. Smoga amalan ini menjadi berkah dan bermanfaat dunia akhirat, serta menjadi amal jari’ah bagi kang mas Rihlah Rahmatullah. Amin. . .
  Trima kasih kang atas amalannya. .
  Alfatihah terkirim untuk kang Rihlah Rahmatullah.

 187. @Ki Mas Danqow…maaf, apa sudah benar penulisan malam Nisfu Sya’ban 17 APRIL 2011 ? barangkali yang dimaksud Ki Mas Danqow 17 Juli 2011 ??….

  Yups…untuk malam nishfu sya’ban ( pertengahan sya’ban/15 Syaban ) memang bisa diketahui karena hal yang sudah umum diketahui.Lain halnya dengan malam lailatul qodar ( hanya orang tertentu atas izin Allah yang mengetahuinya ).

  Memang ada keterangan yang menyebutkan bahwa pada malam nishfu Sya’ban amal perbuatan kita dalam satu tahun ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah ( sebetulnya Allah Maha Mengetahui ).Makanya oleh para Kyai/Ajengan/Habib/Ustadz dan masyarakat mempergunakan malam tersebut untuk beramal shalih semampunya dengan harapan agar di raport penutup tahun ini ( kalender Hijriyah Islam ) diakhiri dengan baik…begitu yang saya pahami selama ini….silakan para sesepuh untuk menambahinya…nuwun

 188. @Kang Mas Tukang Angon: ya silahkan, sbnrnya saya jg ingin mnuliskan dlm huruf Arab, tp d kmptr nya tdk ada font arabicnya. Insya Allah, nanti sy kn tulis dlm huruf arabnya berikut artinya. Ini ol d hp, tp jk blm saya krm via email, silahkn jika trgerak hati sms/telp ja kno. 085215221961 / 085721105330.
  @Mbak Zizah37: ya silahkn Mbak diamalkn. Boleh dikrjakn ba’da Isya jk stlh sholat maghrib brhalangan, insya Allah Tidak kn mengurangi fadhilah dan karomah amalan sholawat itu…
  @Kang Ilusi37: ya silahkn, amien ya Robbal ‘alamien. Smg kita semua bisa istiqomah dlm beramal, ditetapkn iman islam, diberi kekuatan n keikhlasan dlm beribadah n menjalani kehidupan ini…Maaf yg sebesar2nya kpd sedulur yg ada di sini, tak brmaksud menggurui, hny ingin brbagi n bramal, saya jg msih bljr/brguru kpd sesepuh/sedulur yg ada di sini.. Ana adh dho’iful faqir ilallahil khobir…r nya tdk ada font arabicnya. Insya Allah, nanti sy kn tulis dlm huruf arabnya berikut artinya. Ini ol d hp, tp jk blm saya krm via email, silahkn jika trgerak hati sms/telp ja kno. 085215221961 / 085721105330.
  @Mbak Zizah37: ya silahkn Mbak diamalkn. Boleh dikrjakn ba’da Isya jk stlh sholat maghrib brhalangan, insya Allah Tidak kn mengurangi fadhilah dan karomah amalan sholawat itu…
  @Kang Ilusi37: ya silahkn, amien ya Robbal ‘alamien. Smg kita semua bisa istiqomah dlm beramal, ditetapkn iman islam, diberi kekuatan n keikhlasan dlm beribadah n menjalani kehidupan ini…Maaf yg sebesar2nya kpd sedulur yg ada di sini, tak brmaksud menggurui, hny ingin brbagi n bramal, saya jg msih bljr/brguru kpd sesepuh/sedulur yg ada di

 189. asalamualaikum….salam rahayu kanggo seluruh kwa nusantara…absen siang…..

 190. asalamualaikum….salam rahayu kanggo seluruh kwa nusantara…absen siang…..asalamualaikum kanggo kangmas guru eyang atas nama :

  1. kangmas guru ki shuii
  2. kangmas guru MBAH JATI
  3. kangmas guru ki hadimetalektra
  4. kangmas guru ki mukdis
  5. kangmas guru ki Balaputra
  6. kangmas guru ki Jaya Mendung
  7. kangmas guru ki Honocoroko Nur
  8. kangmas guru ki Adem Ayem
  9. kangmas guru ki MBAH SINGO DONGSO
  10. kangmas guru ki KAMAR MAYAT
  11. kangmas guru ki dedimenuntutilmu
  12. kangmas guru ki stkookts
  13. kangmas guru ki ugan surya
  14. kangmas guru ki Wizan
  15. kangmas guru ki abuyudaya sankar
  16. kangmas guru ki mukdis
  17. kangmas guru ki ANU
  18. kangmas guru ki Kertapati
  19. kangmas guru ki Rihlatas
  20. kangmas guru ki Asshifriani
  21. kangmas guru ki Saiiiiiiiiii
  22. kangmas guru ki dm3n_cah_ayu
  23. kangmas guru ki Angker Ludiarto El-Bodasyah ALC
  24. kangmas guru ki mas haryo penangsang
  25. kangmas guru ki Cakji
  26. kangmas guru ki Ilusi37
  27. kangmas guru ki Tak bernama
  28. kangmas guru ki Kangmase CKP
  29. kangmas guru ki wong lamo
  30. kangmas guru ki laskar lembu suro
  31. kangmas guru ki dedimenuntutilmu
  32. kangmas guru ki Ronggo Sentot
  33. kangmas guru ki bolodewe
  34. kangmas guru ki Bajul Kesupen
  35. kangmas guru ki Palui
  36. kangmas guru ki koplak
  37. kangmas guru ki ugan surya
  38. kangmas guru ki Budi j
  39. kangmas guru ki kang Dullah
  40. kangmas guru ki Joko Sabar
  41. kangmas guru ki Yoh
  42. kangmas guru ki wong katrox
  43. kangmas guru ki Zakoy
  44. kangmas guru ki adim
  45. kangmas guru ki The stars
  46. kangmas guru ki anak nelayan daha
  47. kangmas guru ki Rihlah Rahmatullah
  48. kangmas guru ki Nataurip
  49. kangmas guru ki langeit biru
  50. kangmas guru ki Ki Mas Danqow
  51. kangmas guru ki tukang angon
  52. kangmas guru ki Nataurip
  53. kangmas guru ki tiyangalit
  54. kangmas guru ki ?
  55. kangmas guru ki Adem Ayem
  56. kangmas guru ki Thanmust thepos
  57. kangmas guru ki Arifyanto
  58. kangmas guru ki Agung Mp
  59. kangmas guru ki ericsagita
  60. kangmas guru ki cahpinggirkali
  61. kangmas guru ki masagus
  62. kangmas guru ki wisanggeni
  63. kangmas guru ki deglu
  64. kangmas guru ki Opick
  65. kangmas guru ki wong katrox
  66. kangmas guru ki Sukemilung
  67. kangmas guru ki ROMO-NE DAVID
  68. kangmas guru ki ojibua
  69. kangmas guru ki mas rio
  70. kangmas guru ki tukang angon
  71. kangmas guru ki marif assalman
  72. kangmas guru ki Lintang sumirat
  73. kangmas guru ki fredysyifa
  74. kangmas guru ki sukmo wijoyo
  75. kangmas guru ki Gus Itsna
  76. kangmas guru ki raudes
  77. kangmas guru ki demit wc nerakka
  78. kangmas guru ki franda nababan
  79. kangmas guru ki esbeye
  80. kangmas guru ki abuyudaya sankar
  81. kangmas guru ki Rihlatas
  82. kangmas guru ki angin lalu
  83. kangmas guru ki sugik sawunggaling
  84. kangmas guru ki KI DEWA BESI
  85. kangmas guru ki ari.hermana
  89. kangmas guru ki tiyangalit
  90. kangmas guru ki nyimas Zizah37
  91. kangmas guru ki Lintang sumirat
  92. kangmas guru ki Sumulungjati
  93. kangmas guru ki PETAI PEDAS
  94. kangmas guru ki-ki-ki lainya dan lain-lain yang belum kesebut….salam seduluran…salam sapa dari saya…dan salam rahayu…rahayu…rahayu…bagi panjenengan semuanya…moga kita masih di berikan nikmat iman dan islam amien ya rabbal alamien….salam

 191. @ Kang Mas Rihlahrahmatullah…terima kasih banyak atas keihlasan njenengan…saya tunggu versi arabic-nya sekalian artinya…Insya Allah ba’da Isya saya akan sms ke no hp panjenengan ( anda ) karena masih bingung membedakan antara HA besar dengan ha kecil…sekalian silaturrahmi via sms…
  @Kang Mas Ilusi37
  @Mba Zizah37
  Ayo sama-sama kita amalkan sholawat yang penuh berkah ini….,tapi ngomong-ngomong koq dibelakang nickname Kang n Mba ada 37 kembar ya…?

 192. @Ki Demang Vienzchen….Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wa Barakaatuhu ( Semoga keselamatan,Rahmat Allah,dan Keberkahan selalu menaungi hari-hari anda )…

 193. Ki demang fensen slmt rahayu ki mugio panjenengan kaparingono rahayu wilujeng kalis ing sambi kolo..

 194. Zizah37

  Asalamualaikum wr wb
  @ Tukang Angon
  Hehe ngak lah saya diSpore, udah gunakan nick Zizah37 sejak dari sekolah menengah satu lagi. Punya cerita lucu dibalek nick saya.

  Ya, sama2 kita mengamalkan sholawat ini, semoga bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah SWT.

  Wasaalam wr wb

 195. Zizah37

  @ Ki Demang Vienzchen
  Waalaikumsalam wr wb
  Salam kenal, Aminx3 terima kasih atas doanya .
  Semoga Ki juga mendapat berkah, rahmat dari Allah dan dipermudahkan segala urusan.

  Terima kasih

 196. Wa’alaykumussalam warahmatullah..@Ki Demang V..amien makasih atas do’anya.
  @Kang Mas Tukang Angon: sama2 Kang Mas. ya silahkn jk Kang Mas or sedulur yg ada disini mo dilanjut silaturrahimnya via hp. Siapa tau jk main k Sukabumi or suatu daerah bisa ktemu lgsg. IyyYa ya Kang Ilusi37 n Teteh Zizah37 ujungnya sama:37. Apkh ni suatu kebetulan ataukah…hahayy. Klo arti 37 dr Teteh Zizah ayye tau. Naah klo Kang Ilusi gmn twuh??
  Ya, skrg bulan Sya’ban, bulan Sholawat. Karna mnurut sbagian Ulama bhwa ayat tentang perintah brsholawat (innallaha…dst sprti amalan sholawat di atas) diturunkn pd Bulan sya’ban. Rasulullah jg mprbanyak shaum di bln ini. Mlm nishfu sya’ban jg sgt baik tuk brdo’a,brdzikr,mbc alqur’an,n mbc sholawat. Silahkan jk mau mengamalkn sholawat di atas mulai ba’da maghrib skrg. Tuk Kang Mas Tukang Angon, insya Allah jk sms, artinya kn saya smskan.. Mas Tukang Angon: sama2 Kang Mas. ya silahkn jk Kang Mas or sedulur yg ada disini mo dilanjut silaturrahimnya via hp. Siapa tau jk main k Sukabumi or suatu daerah bisa ktemu lgsg. IyyYa ya Kang Ilusi37 n Teteh Zizah37 ujungnya sama:37. Apkh ni suatu kebetulan ataukah…hahayy. Klo arti 37 dr Teteh Zizah ayye tau. Naah klo Kang Ilusi gmn twuh??
  Ya, skrg bulan Sya’ban, bulan Sholawat. Karna mnurut sbagian Ulama bhwa ayat tentang perintah brsholawat (innallaha…dst sprti amalan sholawat di atas) diturunkn pd Bulan sya’ban. Rasulullah jg mprbanyak shaum di bln ini. Mlm nishfu sya’ban jg sgt baik tuk brdo’a,brdzikr,mbc alqur’an,n mbc sholawat. Silahkan jk mau mengamalkn sholawat di atas mulai ba’da maghrib skrg. Tuk Kang Mas Tukang Angon, insya Allah jk sms, artinya kn saya smskan..

 197. Ki Mas Danqow

  @ki demank v : tararengkyu doae smoga diberkah dibln ini ki..
  @ust rihlah : itu sholawat ibnu abbas ra klu tdk salah ya.. Wah banyak sekali khasiatnya tuh klu boleh nanti dibabar ilmu sebesar dzarrohnya utk motivasi klu tdk salah ada dikitab jauharus saniyyah oleh syekh jauhari pasuruan..
  @mas tukang angon : terima kasih, oh iya tgl 17 juli nanti..klu yg Saya tau hadits mengenai itu lafadznya “lailata nishfi sya’bana”, artinya yg tersirat klu menurut Saya “malam pertengahan dibulan sya’ban” bukan “pertengahan (tgl 15) dibulan sya’ban malamnya”. Dalam memahami hadits bukan yg tersurat sj tetapi jg yg tersirat apalagi dlm mengajarkan umat itu hrs hati2.
  Menurut Saya turunnya malam nishfu sya’ban itu jika mengacu kpd hadits, yakni : dari tgl 1 – terakhir dibln sya’ban itu ALLOH pilih salah satu malam utk diturunkannya MALAM NISYFU SYA’BAN dipertengahan malam sd wkt shubuh (fajar shodiq)..maka sholat lail & dzikirnya tiap malam.
  Jika oleh para kyai, ust, ajengan dll pemahaman umat ttg malam nishfu sya’ban kita ajak kemalam tgl 15 sya’bannya ini menurut sy kurang tepat..ya nanti bisa2 sholat lail & dzikirnya dikhususkan pd tgl itu saja spt skrg baca yasin 3x tiap mlm tgl 15..

  Ini hanya sebatas ilmu sebesar dzarroh yg terinkisyaf oleh Saya dr hadits itu..ya percaya ga percaya kami serahkan kpd pembaca yg budiman..ini masalah pemahaman lughoh bhs arab aja..

  Salam rahayu,
  Matur Nuwun,

 198. Wah ada yg kelewat dr amalan sholawat di atas sedikit..”ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA “BIKA”..naah jd ditambah “BIKA”. Terima Kasih, jazakallahu khoyron ya Tuk Kang Mas Tukang Angon brusan telah mngingatkn via telp. Silahkn diamalkn dgn istiqomah/dawam/kontinu. “Sesungguhnya Allah Tdk bosan hingga kamu bosan. Ssungguhnya amalan yg pling dicintai Allah adalah yg dilakukan dgn dawam/rutin walaupun kecil/ringan.”, demikian Sabda Rasulullah dlm sbuah Hadits..

 199. amien smua…salam

 200. asalmualaikum…..ko saya tidak bisa mengomentari di blog tercinta ini….apa ada yang block account saya supaya tidak bisa komentar….salam rahayu…..

 201. @Kang mas Rihlah @Kang mas Danqow
  @Teh Dewi Sri : ma”f yaa kalo nick blkng nya sama,
  pertama nick belakang mw d’kasih angka 666 tpi ga jdi, Soal nya keinget ma pesulap yg d’tv dia salah nebak angka d’angka 37. .hehee lgian tue angka favorit saya. Soal nye ntu angka mnurut saya angka pling cpat di ingat. Hehehehe. . .uhuk. .uhuk. .
  Ma”f batuk bnyakan ktwa sich. . .qiqiqi.
  Salam salim ya kang rihlah, kang danqow, teh dewi. .
  Hatur nuwun. .@Kang mas Rihlah @Kang mas Danqow
  @Teh Dewi Sri : ma”f yaa kalo nick blkng nya sama,
  pertama nick belakang mw d’kasih angka 666 tpi ga jdi, Soal nya keinget ma pesulap yg d’tv dia salah nebak angka d’angka 37. .hehee lgian tue angka favorit saya. Soal nye ntu angka

 202. sholawat adalah jembatan ma’rifat Allah

  ibarat kamu ingin menuju Allah pasti ada jalanya atau jembatanya.untuk arah kesana…. itulah sholawat

 203. Ki Mas Danqow

  Semarak pagi semuaaa….

 204. pagi juga ki mas Danqow

 205. @Kangmas Rihlahrahmatullah…Terima kasih atas penjelasan shalawatnya…he he bukan hamba yang telah mengingatkan kekurangan tersebut tapi Allah yang telah membuat Kangmas Rihlah ingat…saya kebetulan telpon saja.Kapan-kapan main ya ke Tangerang ? Sukabumi ? ehem….ehem….
  @Mba Zizah37…ooh gitu to maksude…jadi bukan karena ….janjian dengan kang Ilusi37 ? maaf….,S’ngapore…what are you doing mis/mba ? salam kenal saja….
  @Kangmas Ilusi37….maaf,nickname anda saya singgung diatas ….habisnya antik gitu lho ????

 206. @Ki mas Danqow…pendapat panjenengan yang memaknai secara tersirat kalimat “lailata nisfi sya’bana ” ( “malam pertengahan dibulan Sya’ban” )…dengan maksud bahwa MALAM NISFU SYA’BAN adalah belum tentu tanggal 15 Sya’ban…adalah berdasar pemahaman pribadi yang mungkin Allah ilhamkan …hanya untuk anda tapi mayoritas Ulama berpendapat bahwa MALAM NISFU SYA’BAN ya tanggal 15 Sya’ban…sebetulnya…makna yang pas secara lughoh adalah”Malam pada pertengahan bulan Sya’ban”….

  “Sesungguhnya perbedaan pendapat adalah rahmat”…mudah-mudahan perbedaan ini semakin mempererat persatuan kita…

  ( hemm…saya jadi membayangkan betapa bagusnya bila kita isi hari-hari/malam-malam dengan ibadah seperti halnya malam lailatul qadar/malam nisfu sya’ban …).
  @Kangmas Rihlahrahmatullah…saya sudah mengamalkan membaca shalawat tersebut sekitar 10-15 menit….mantaappp…atur nuhun…

 207. @Kang Mas Tukang Angon: ya sama Kang Mas. Insya Allah saya jg pngen silaturrahim secara lgsg dgn sedulur yg ada di sini, trmasuk sm Kang Mas Tukang Angon, Ki Mas Danqow(di Tangerang jg y?), bhkn ke Singapore sana ke Abah Hikam n Teh Zizah37..hehe,,. Insya Allah Yakin pasti ditemui rahasia,hikmah, karomah n fadhilah yg agung dan Banyak dr amalan sholawat itu asal Istiqomah n Yakin slalu kpdNYA…smua amalan sholawat itu langsung menembus Langit yg Tujuh…
  @Ki Mas Danqow; emg seharusnya qt hrs mnghidupkn smua mlm dgn fadha’ilul a’mal n munajat, Mau hari/mlm n bln apapun…betul Ki, sholawat itu ada dlm Jawahirussaniyyah hal 25 no.9…stiap sholawat itu ada fadhilah n kaifiyat trtentu, diantaranya amalan sholawat laduniyah ni..

 208. uwa semar semur

  Uwa izin nyimak uraian Den Pemimpin Sendiri, sambil nyeruput bajigur.
  “..Keruhnya hati uwa pasti lebih keruh dari bajigur..” halah ga nyambung ya Den.

 209. Ttmjp

 210. Mamat Kumis

  postingannye muantaf… aye demen bacanye… syukron katsiron akhi

 211. absen malam…hadir dan nyimak…ckckck luarbiasa …mesti coment apa lagi ea…..?? garuk 2…

 212. navi'iz

  mohon ijinnya mas,,, maturnuwun

 213. Ki Mahameru Dilaga

  Kami menyatakan kepengurusan dibawah adalah syah secara hukum dan adat karena setelah diamati dan dicermati kepengurusan KWA Jakarta, beberapa bulan terakhir ini sudah tidak efektif dan tidak ada kebermanfaatan untuk warga Jakarta maka dari itu sudah sepatutnya ada kepengurusan baru yang lebih segar, inovatif dan kreatif adapun susunan dewan sebagai berikut,

  SUSUNAN DEWAN KEPENGURUSAN KWA JAKARTA RAYA TANDINGAN

  1. Ki Mahameru Dilaga (Ketua Dewan Umum)
  2. Ki Patih Singodimedjo(Deputi Ketua Dewan)
  3. Ki Garda Rangga Lawe(Sekjen)
  4. Ki Sugiharto Aziz(Bendahara Umum)
  5. Ki Rangga Lawe Mahmud(Humas Umum)
  6. Ki Aji Kinayungan Genic(Dokumenter)
  7. Ki Batara Malenggang Dilangit(Kerohanian)
  8. Ki Paduko Sutan Rangkayo(Persahabatan untuk P.Andalas)
  9. Ki Daeng Hasan Al Bachri(Persahabatan untuk P. Selebes)
  10. Ki Sukmo Jiwo Segoro(Persahabatan untuk P.Djawa Dwipa)
  11. Ki Gusti Purnawarman(Persahabatan untuk P.Borneo)
  12. Ki Muhammad Kesuma Iskandar Dinata(Persahabatan Warga Sunda-Betawi)

  Jakarta, 15 Juli 2011
  Tertanda,

  Ki Mahameru Dilaga

 214. Nanang setiyawan

  Saya tdk tahu harus memulai …….Kang. tapi yang jelas disaat saya sakit keras dan pasrah……..saya merasakan ada dua org kembar disamping kiri dan kanan say sambil tersenyum dia berdua menepuk …….pundak saya……….Dari kuasaNya YANG MAHA KUASA …….Besoknya saya merasa …Sembuh seperti sedia kala. ” persoalanya sekarang setiap saat saya Habis Berdoa dan bisa sedikit merasakan Hening lan wening ( menurut saya) Saat itu /sadar dlm keseharian atau tampa sengaja …bisa merasakan kedepan walau samar ………satu sampe satu bulang yang akan datang….kejadian , seseorang , terkadang hal-hal yang bagi org awan tdk terlihat saya terliahat dengan sendirinya…..NUwun sewu Kang sabda langit . saya harus memulai dari mana………………! karena bagi saya utk kesana saya belum siap. baik lahir lan bathin . Dan utk saat ini …saya sebisa mungkin …….ngenepake sing atak roso iki.
  salam

 215. Ping-balik: 'KUMPULAN ILMU'

 216. ass,wr,wbr
  ijin nyimak bos,tak donlot.

 217. salam sedulurran…, qobiltu,..

 218. ayuda prawira

  Asslmualaikum,salam persaudaraan.ijin nyimak para sesepuh

 219. riza

  waw

 220. azizy

  minta untuk diamalkan wasalam

 221. Asalamualaikum wr wb

  Mohon izin untuk mengamalkan ya… Alfateha untuk Ustaz.

  Terima kasih/Salam hormat
  Wasaalam wr wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: