AMALAN-AMALAN DALAM WASHIYYATUL MUSTHAFA


Ki Ageng Mantyasih

hammadzn@gmail.com

Allahumma shalli wa sallim ‘alaa
Sayyidina wa maulana muhammadin
‘Adadama fi ‘ilmillahi sholatan
Daimatan bidawami mulkillahi
Bismillah ngawiti anggonku ngaji
Kanti nyebut asma Gusti kang suci
Allah kang Moho Welas tur Asih
Sholawat salam kanggo Nabi kekasih
Ikilah wasiyate Kanjeng Nabi
Marang shohabate, baginda ‘Ali
Kapetik saking kitab kang mulya
Kanti aran washiyatul musthafa
Kulo muji ngarsaning Gusti Allah
Tawasul marang Kanjeng Rasulullah
Fatihah kagem kang nyusun kitab
Imam Sya’roni, satunggaling wali quthab
Dikisahke ing sawijining dina
Marang ‘Ali, Kanjeng Nabi Ngendika
“He Ali, panggonanmu nang sisihku
Kayadene, Harun neng sisi Musa”
“ Temen ingsun, wasiyat marang sliramu,
Kanti wasiyat, nek sira iso njogo
Mongko siro uripe bakal mulya
Mati siro bakale entuk syahid
Mbenjang ana ing dina kiamat
Gusti Allah bakal mbangkitna siro
Wonten ing golongan tiyang kang faqih
Ugo wonten golongane ulama.”

(Petikan Pembuka Suluk Kamulyan, Ringkasan Washiyatul Musthafa, Ki Ageng Mantyasih)

“Barangsiapa memelihara wasiyat-wasiyat Nabi berikut ini, maka akan mendapat hidup yang terpuji, mati dalam keadaan syahid, dan Allah bangkitkan pada hari kiamat sebagai golongan faqih dan alim.”

PENDAHULUAN

Menjaga makanan, hanya memakan yang halal.  (makanan halal membuat jernihnya agama seseorang, lembutnya hati, dan mudah dikabulkan doanya).

Menjauhi perkara syubhat. (makanan yang tidak jelas kehalalannya, membuat samarnya agama seseorang, hatinya menjadi gelap).

Tidak memakan yang haram. (makanan yang haram membuat hati mati, agamanya mengambang, lemah keyakinan, Allah menolak doanya, dan sedikit ibadahnya. Apabila Allah murka kepada eseorang, maka Allah memberinya rizki dari harta haram, serta Allah menyuruh syetan untuk menemani orang tersebut, membimbingnya kepada perkara yang haram, membuatnya sibuk dengan urusan dunia, menjauhkan dari agama, dan memudahkan dalam urusan dunia (sehingga ia larut dalam kelalaian)).

Allah tidak menerima shalat tanpa wudhu, dan Allah tidak menerima sedekah dengan harta haram.

Orang mu’min akan otomatis tambah mendalam ilmu agamanya, selama tidak memakan yang haram.

Siapa yang menjauhi ulama, matilah hatinya, serta butalah ia akan mematuhi perintah Allah.

Menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. (dalam al Qur’an).

WUDLU DAN SHALAT

Menyempurnakan wudlu, wudlu separo dari iman, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air.

Setelah membasuh kaki membaca “inna anzalnaahu fie lailatil qadr” sepuluh kali , maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu.

Setelah selesai wudlu, ambil air secukupya, lalu basuh leher dengan dua tangan, dan ucapkanlah “subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an laa ilaaha illa anta, wahdaka laa syarika laka, astaghfiruka wa atuubu ilaika”, lalu melihatlah ke bumi dan ucapkan “asyhadu anna muhammadan ‘abduka wa rasuuluka”; maka Allah akan mengampuni segala dosa kecil dan dosa besarnya.

Malaikat akan memintakan ampun bagi orang-orang yang selalu dalam keadaan suci (berwudlu/ selalu menjaga wudlu/ selalu dalam keadaan memiliki wudlu; yakni jika batal langsung wudlu lagi).

Mandi pada hari jum’ah, maka Allah akan mengampuni dosa antara jum’at tersebut dengan jum’at yang lain, menjadikannya pahala dalam kubur, dan membuat berat timbangan kebaikannya di hari kiamat.

Menggunakan siwak, dalam siwak terkandung dua puluh empat keutamaan dalam agama dan badan.

Shalat pada awal waktunya. Shalat pada awal waktu adalah pokok pangkal segala keutamaan dan pokok segala ibadah.

Perbanyak dan serakahlah terhadap tujuh hal: shalat jama’ah, mendampingi ulama, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memberi minum orang yang kehausan, mendamaikan perselisihan antar manusia, memulyakan tetangga dan anak yatim. (Jibril menginginkan menjadi manusia karena tujuh hal tersebut).

Shalat malamlah meskipun seperti memerah kambing (meski hanya dua raka’at). Orang yang shalat malam paling bagus (tampan) wajahnya. Shalat malam adalah pengasihan akbar.

Ketika akan bertakbir shalat, renggangkan jari-jarimu, dan angkat kedua tangan searah dua pundak. Bersedekaplah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan letakkan di bawah pusar. Jika akan ruku’ letakkan dua tanganmu di atas dua lututmu, dan renggangkan jari-jarimu.

Bersegeralah menunaikan shalat shubuh dan shalat maghrib (dari tenggelamnya matahari seukuran orang memerah susu kambing). Yang demikian adalah perbuatan para Nabi AS.

Shalatlah berjama’ah, pahalanya seperti pahala perjalanan haji dan umrah. Orang yang shalat berjama’ah tanda bahwa ia mukmin yang dicintai Allah, dan orang yang menjauhi shalat jama’ah tanda bahwa ia orang munafiq yang sangat dimurkai Allah.

Hamba-hamba yang paling dicintai Allah, adalah hamba yang sujud seraya membaca, “rabbi inni dholamtu nafsi faghfirlii dzanbi, fa innahu laa yaghfiru dzunuuba illa anta”

Hendaklah selalu melakukan sholat dluha, baik ketika dalam perjalanan maupun di rumah. Orang-orang yang selalu melakukan sholat dluha, akan dipanggil dari surga untuk memasuki pintu dluha. Sholat dluha adalah kewajiban dan kebiasaan yang dilakukan setiap nabi.

Kemuliaan seorang mukmin disebabkan oleh empat hal: istri yang cocok, mengerjakan shalat dluha, shalat berjama’ah, dan tetangga yang mencintainya.

PUASA

Berpuasa ramadhan, menjauhi yang haram, dan menjauhi dusta, maka Allah ridla padanya, dan mewajibkan surga untuknya.

Berpuasa ramadhan, lalu mengikutkan dengan berpuasa enam hari di bulan syawwal, maka Allah mencatat baginya pahala seperti puasa setahun penuh.

SHADAQAH

Para auliya tidaklah mendapatkan keluasan rahmat Allah serta keridlaanNya sebab banyaknya ibadah, tetapi para auliya itu mendapatkannya sebabkedermawanan hati dan memandang rendah terhadap dunia.

Orang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada rahmatNya, dan jauh dari siksaNya, sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatNya, dan dekat kepada siksaNya.

Tertulis di pintu surga: “surga diharamkan bagi tiap-tiap orang: yang bakhil, yang menyakitkan hati, dan yang suka mengadu domba.”

Surga diciptakan untuk orang bertakwa, sedangkan neraka diciptakan untuk orang yang sombong dan bakhil.

Siapa yang melawan hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Barangsiapa yang mengikuti hawa nafsu maka neraka jahannam tempat kembalinya.

Takutlah dengan doanya orang dermawan, karena jika ia tergelincir (berbuat kesalahan) maka Allah akan membimbing tangannya.

Siapa yang memberi makan seorang muslim dengan senang hati, maka Allah mencatat baginya sejuta kebaikan, menghapus darinya sejuta kejahatan, dan mengangkat baginya seribu derajat.

Cintai saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri.

Carilah kebaikan tatkala wajah dalam keadaan berseri-seri, dan muliakan tamu. Jika tamu inggah pada suatu kaum, maka turunlah rizqi bersamanya, dan apabila ia pulang pamit, maka ia membawa dosa-dosa penghuni rumah itu dan menuangkannya di laut.

Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambar-gambar, patung-patung, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, atau rumah yang tidak dimasuki para tamu.

Berbuat baiklah meskipun kepada orang rendah. Siapa orang rendah? Orang yang jika dinasehati tidak mengikuti, jika dilarang tidak mau berhenti, tidak memperhatikan apa-apa yang ia sendiri katakan, dan apa-apa yang dikatakan kepadanya.

Sedekah yang dirahasiakan, bisa menghentikan murka Tuhan, menyebabkan berkah dan rizqi yang banyak. Cepat-cepatlah dalam bersedekah, karena bala (bahaya) itu datang sebelum pagi. Sedekah bisa menolak qodlo Allah yang ada di angkasa.

Bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik yang dimiliki.

Bersedekahlah untuk keluargamu yang telah meninggal.

Beramalah dengan ikhlas. Allah hanya menerima amal yang ikhlas karena Allah semata.

DOA DAN ZIKIR

Doa diantara azan dan iqomah tidak ditolak.

Jika berdoa, maka bukalah/ tengadahkan tanganmu antara dadamu, dan jangan engkau angkat tanganmu di atas kepalamu, dan berisyaratlah kepada Allah dengan telunjuk jarimu yang kanan.

Jangan keraskan bacaanmu dan doamu ketika orang-orang sedang shalat, karena itu bisa merusak shalat mereka.

Siapa yang berzikir sebelum fajar, sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari, maka Allah malu menyiksanya di dalam neraka.

Jika selesai shalat shubuh, maka duduklah ditempatmu hingga matahari terbit (untuk berzikir). Yang demikian itu, Allah catat pahalanya seperti pahala haji dan umrah atau memerdekakan budak, atau sedekah seribu dinar.

Bacalah “astaghfirullahal ‘adhim, lii waliwaalidayya, walijami’il muslimin wal muslimat, wal mu’minin wal mu’minat al ahyaa i minhum wal amwat”, setiap hari 25 kali, maka Allah mencatatkanmu ke dalam golongan kekasihNya.

Bacalah, “laa ilaha illallah, qabla kulli ahadin, laa ilaha illallah ba’da kulli ahadin, laa ilaha illallah  yabqa rabbuna wa yafnaa kulli ahadin.” Setiap hari sepuluh kali, maka malaikat di langit selalu memohonkan ampun bagimu.

Bacalah setiap hari “Allahumma baariklii fil mauti wa fiima ba’dal maut”, maka Allah tidak akan memperhitungkan apa-apa (kejelekan-kejelekan) yang ia kerjakan di dunia.

Bacalah takbir seratus kali sebelum matahari terbit, seratus kali sebelum terbenam, maka Allah catat bagimu pahala seratus orang yang beribadah dan seratus orang yang berjuang di jalan Allah.

Bacalah shalawat untuk Nabi SAW, seratus kali siang hari, seratus kali malam hari, maka wajib untukmu mendapat syafa’at Nabi SAW.

Masuk masjid, dahulukan kaki kanan, keluar masjid dahulukan kaki kiri.

Tetaplah membaca Yasin diwaktu pagi dan sore. Maka kamu selalu berada dalam lindungan Allah.

Bacalah surat al Hasyr, setiap malam. Maka engkau akan dijaga dari kejelekan dunia dan akherat.

Bacalah surat al Baqarah setiap malam jum’at, maka akan tampak bagimu cahaya diantara langit ketujuh sampai ke bawahnya beberapa bumi.

Bacalah surat ad dukhon dan surat al mulk pada malam jum’at, maka Allah mengampuni dosanya, dan dijaga dari siksa kubur.

Bacalah akhir surat al kahfi ketika berada di ranjang (hendak tidur) maka akan di beri cahaya dari mulai kepalanya hingga mata kaki.

Bacalah surat at thariq ketika hendak tidur, maka ditulis kebaikan sejumlah hitungan bintang-bintang dilangit.

Siapa yang membaca surat al mulk dan setelah selesai berdoa: “Allahumma’ shimnii bil islam qa’idan wa raaqidan walaa tusymit fiyya ‘aduwwan walaa haasidan. Allahumma inni a’udzubika min syarri kulli daabbatin anta aakhidzun binaa shiyatihaa wa as alukal khairalladzii biyadik.” Maka Allah akan mencegah dari sesuatu yang menyusahkan, baik datang dari jin, manusia atau binatang.

Jika punya hajat (keinginan), maka bacalah ayat kursy, lalu berdoalah dengan khusyuk seraya berkata: “ya hayyu ya qayyum laa ilaaha illa anta birahmatika astaghits, faghfirlii, wa ashlihli sya’nii, wa farrij hammii.” Maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan akan memenuhi kebutuhanmu.

Jika sedang terkena masalah atau perkara yang berat maka berdoalah: “subhanaka rabbi laa ilaaha illa anta ‘alaika tawakkaltu anta rabbil ‘arsyil adhim”.

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 121 Komentar

Navigasi pos

121 thoughts on “AMALAN-AMALAN DALAM WASHIYYATUL MUSTHAFA

 1. test

 2. kebrapaxx

 3. zulfikar

  Tiga besar

 4. lhadalah

 5. MBAH ARIFYANTO

  khomsun

 6. Bajra gini

  assalamualaikum malam jumah nya kok baca albaqarah semen tara banyak riwayat yang mengatakan membaca sq kahfi mohon petunjuk matur nuwon wasalam

 7. MBAH ARIFYANTO

  terbang….lah……garudaku,singkirkan kutu kutu disayapmu,
  DIRGAHAYU RI
  mudah mudahan ke depannya kutu kutu negara bisa lenyap……amiin

 8. Balaputra

  Assalamualaikum wr wb
  slm hormat pd pr sesepuh serta pr bolo alus
  izin absen mlm
  langsung tancap gas
  wassalamualaikum

 9. Assalamu’alaykum..Qobiltu ya Kang Masku Muhammad Zainur Rakhman alias Ki Ageng Mantyasih

 10. Nuragung

  Pencerahan yang bagus… Mantaf

 11. dm3n_cah_ayu

  ass…
  @Ki WA&TIM
  @all ssepuh&bolo wa
  @Ki Ageng Mentyasih
  ijin nyimak…

 12. @Bajra: ya memang jk mbc srt al kahfi pd hr(mlm/siang) jum’at mk kn trlindung dr fitnah dunia akhrt jg dr fitnah dajjal. Tp, mbc srt al Baqarah jg ada riwayatx brdasarkn hadits n atsar Shbt Nabi. Sbnrny mbc al Qur’an itu Tdk dhrskn pd waktu trtentu dgn srt trtentu. Krna semua ayat/srt al Qur’an mpunyai rahasia yg agung dan mberi syafa’at n karomah bg pembacanya

 13. Naaahh trutama mlm ini, mlm Nuzulul Qur’an. Prbnyk mbc al Qur’an. Jika mau silahkn mlm ini, saya ijazahkn amalan Nuzulul Qur’an, yaitu mbc srt al Qodr 41x dan Du’anya 41x:….

 14. abah hikam

  absen

 15. nuringz

  100 besar!!!

 16. Raden raddin

  absen…
  @ustad rihlah,qobiltu amalan nya

 17. Saiii

  Semangat malam smua,,
  Absen+nyimak,
  Tak lupa salam salim salam takdzim bwt para sesepuh&sedulur smua,,,

 18. tukangtakon

  @KiAgeng&Ust.Rihlah,qobiltu.doa’y mn y?
  share:sy klo bc qur’an ko da energi sjukdingin mancar dr qur’an.
  apa itu y?tq..

 19. Mang Hasan

  Hadir

 20. agus.wdd

  absen malam,salam salim buat sesepuh dan sedulur semuanya…qobiltuuu

 21. aku

  MANTAFFF…

 22. Mas Cetho

  Salim semuanya… Nyimak dulu

 23. Tak bernama

  Qobiltu

 24. Wah gk bs nulis koment pnjang. Sms/telp ja y k 085215221961 /085721105330

 25. Amalan itu diamalkn tiap mlm ramadhan,minimal 7 mlm. Silahkn rahasianya bisa dirasakn di hr ke-8 stlh ngamal ini.

 26. Mo pamit dl ya. Assalaamu’alaykum

 27. PULAMPAS

  Hadir

 28. salam malam

 29. Absen dini hari lailatul qadar

 30. Sabdo Sejati

  Sugeng ndalu,

  Renungan yang perlu direnungkan di saat puasa dan peringatan HUT RI.
  @ Berbuat baiklah, meskipun kepada orang rendah.
  @ cintailah saudaramu seperti dirimu sendiri.

  Nuwun

 31. siap tunggu ruh-ruh suci dari langit,lailatul qodar di mana kau..

 32. assalammu’alaikum wr.wb. 🙂 seluruh anggota KWA.

 33. Adon

  Qobiltu….

 34. yoan

  perlakuan koruptor didunia: 1. Di arab para koruptor di potong tangan. 2. Dicina para koruptor dipotong leher. 3. Diindonesi para koruptor dipotong masa tahanan.

 35. “Qobiltu”
  om yoan: betul 3x

 36. firdaus:waalaikum salam wr wb..

 37. Abah suhaimi

  mantaaaaaap, pembabaran nya semoga yg di-babar selalu mendapat ridho dn jg yg mengamal kn dgn ikhlas.

  Salam kenal buat nanda yg menyampai keterangan dn amalan ini… Dn selamat menjalani ibadah puasa.
  Wassalam dr Abah Suhaimi.

 38. Hanyokrokusuma

  mantaf. ijin mengamalken

 39. Ki umbul lojajar

  absen pagi……..

 40. kang tj

  askum. Absen lan ijin nyimak nang pojokan

 41. dm3n_cah_ayu

  ass
  salam salim to all ssepuh&bolo wa
  mat santap saur

 42. merdeka…

 43. Bambang Ismaya

  Merdeka…Allahu Akbar

 44. bigbhard

  kWA-ngeeeeen……

 45. jaahahahahh nongkrong di sini wahahahahah

 46. qobiltu amalan nuzulul quran-nya dr pak ust.Rihlah R. tlg krm amalan dn doa nya ya pak ust. wassalam. salam bolo alus sedoyo,merdeka…….ALLAHU AKBAR

 47. tukangtakon

  @all met pg
  HUT RI 66
  AYO ISI KMERDEKAAN
  DNG HAL BAIK YG BS DILAKUKAN
  merdeka
  merdeka
  SMG ARWAH PR PAHLAWAN DTRIMA-NYA

 48. salam siang

 49. Poro sedulur ada yg tahu NO HP
  @Ki arya kusuma dewa ???

  Ini ada PARCEL utk beliau mau dikirim kemana yah…… ?

 50. Ilusi

  Absend siang. .
  Sambil ijin nyimak.

 51. Ilusi

  Absend siang. .
  Sambil ijin nyimak.
  Merdeka. . .merdeka. . .INDONESIA yg ke 66 tambah semangat KWA.

 52. Pak oga

  …DIRGAHAYU INDONESIA…

  berdendang sedikt, untk memperingati hari kemerdekaan RI
  WALAU KEMERDEKAAN,hanya milik orang2 gendut saja.
  Dan ORANG2 YG PUNYA UANG SAJA.
  Muda mudahan
  Arwah parah pahlawan akan sedkit tersenyum dari tangis meronta ronta melihat perjuangan mereka yg sia2.
  (tapakur tertunduk sedih sambil berurai air mata.)…

  Iwan Fals : – ^Aku Berjalan^ –

  Aku berjalan
  diatas jembatan
  Waktu hari siang
  Tengah keramaian kota
  ..Kupandang kebawah
  Berhimpit gubuk liar
  Tempat tinggal gelandangan

  Tampak anak kecil gundul
  Tenang menggaruk koreng
  Ditepi sungai yang kotor

  ..Diseberang sana
  aku melihat
  Seorang ibu duduk
  Sedang melamun

  ..Kan adakah masa depan
  yang cerah?
  Bagi orang seperti dia
  Kan TEGAKAH melihat saudara kita?
  Hidup menderita

 53. Pak oga

  Iwan Fals :
  “Bangunlah Putra Pertiwi Bangsa”

  ..Sinar matamu tajam
  namun ragu
  Kokoh sayapmu semua tahu
  Tegap tubuhmu tak kan tergoyahkan
  Kuat jarimu kala mencengkeram

  Bermacam suku yang berbeda
  Bersatu dalam cengkerammu
  Angin genit mengelus merah putihku
  Yang berkibar sedikit malu malu
  Merah membara tertanam wibawa
  Putihmu suci penuh karisma
  Pulau pulau yang berbencar
  Bersatu dalam kibarmu

  …Terbanglah garudaku
  Singkirkan kutu kutu di sayapmu
  Berkibarlah benderaku
  Singkirkan benalu di tiangmu
  Hei jangan ragu dan jangan malu
  Tunjukkan pada dunia
  Bahwa sebenarnya kita mampu

  Mentari pagi sudah membumbung tinggi
  Bangunlah putra putri ibu pertiwi
  Mari mandi dan gosok gigi
  Setelah itu kita berjanji

  Tadi pagi esok hari atau lusa nanti

  Garuda bukan burung perkutut
  SANG SAKA
  bukan sandang pembalut
  Dan coba kau dengarkan pancasila itu
  Bukanlah rumus kode buntut
  Yang hanya berisi harapan
  Yang hanya berisi khayalan

 54. Pak oga

  Semoga kita semua bisa memetik hikma dari apa2 yg suda kita leweti,kita dengar,kita lihat dan kita saksikan.
  Untk menjadi renungan

  Jangan biarkan negri ini hancur lebur oleh karna ulah manusia yg memikirkan urusan perut saja.

  Mari kita terus berusaha memperbaiki diri untk menjadi manusia yg lebi berkualitas demi kemajauan bangsa, negara dan keluarga setidak tidak nya untk diri sendiri.

  SALAM PENU SEMANGAT DARI SAYA UNTK MENYONGSONG HARI ESOK YG LEBIH CERA. Wassam

 55. wisnu setiawan

  nyimak……
  Pak oga@mantaFFF
  selamat siang pak oga,lagi ngapain??

 56. Gambir

  Mbah Arif kalo saya perhatikan dr kemaren-kemaren buka praktek mulu..lha kenapa ga buka blog aja sendiri dan dipampang fotonya dan alamat jelas serta no telp. biar jelas dan gak samar…kalo bisa disini juga kasih foto gravatarnya biar yg mau konsul yakin…
  sori nih mbah arif saya ngerasa mbah masih muda dibawah 30an..kalo salah ya maklum bukan paranormal..

 57. Pak oga

  Om wisnu pantat behenol.
  Met siang jg.
  Hari ini gak ada kegiatan,Lagi nyantai ajah dirumah.
  Gimana dg manjengan uda banyak dapat duit buat lebaran apa..qiqiqi…
  Muda mudahan makin laris ajah ya om.

  @om gambir mbh arif mah..Uda tua,uda bau tanah sebentar lg juga mau diawetin.
  Jadi berbagai carah dia lakukan untk ngumpulin amal,buat bekal kelak.
  Tp ya… penyakit lama nya masih sering kumat, masi suka pake rock mini kata nya biar kelihatan cantk dan mengairakan kyk om wisnu qiqiqi..
  @mbh arif niat baik belum tentu dinilai dan di sambut baik
  .Lillahita’allah saja. qiqiqi…

 58. Poro sedulur ada yg tahu NO HP
  @Ki arya kusuma dewa ???

  Ini ada PARCEL utk beliau mau dikirim kemana yah…… ?

 59. @Pak Oga wuiiih fansnya iwan fals ya… Sama dong.. Nynyi lg pak oga enTar tak kasih cepek dah… Ayo pa oga

 60. Pak oga

  Lagu ini teruntuk..
  Kepada para pemegang amat perut gendut kepala botak mata melotot di istana sang raja.
  Semoga mata mereka sayu melihat perbedaan yang ada.

  Iwan Fals :
  “Siang Seberang Istana”
  ……
  Seorang
  anak kecil bertubuh dekil
  Tertidur berbantal sebelah lengan
  Berselimut debu jalanan

  Rindang pohon jalan menunggu rela
  Kawan setia sehabis bekerja
  Siang di seberang sebuah istana
  Siang di seberang istana sang raja
  Kotak semir mungil dan sama dekil
  Benteng rapuh dari lapar memanggil
  Gardu dan mata para penjaga
  Saksi nyata yang sudah terbiasa
  Tamu negara tampak terpesona
  Mengelus dada gelengkan kepala
  Saksikan perbedaan yang ada
  Sombong melangkah istana yang megah
  Seakan meludah diatas tubuh yang resah
  Ribuan jerit didepan hidungmu
  Namun yang ku tahu tak terasa mengganggu
  Gema azan ashar sentuh telinga
  Buyarkan mimpi sikecil siang tadi
  Dia berdiri malas melangkahkan kaki
  Diraihnya mimpi digenggam tak dilepaskan lagi

 61. Pak oga

  Om fals mania ini lg nyanyi..
  Tak kasih buat om jg.
  Om kan kepala botak perut gendut mata melotot kan qiqiqi…
  Biar om sayu melihat perbedaan yg nyata.

 62. zaki

  qobiltu,izin mengamalkan

 63. MBAH ARIFYANTO

  @pak oga:sang pujaan dan idola kampus kwa,tadi malam konser dapat berapa duit,makanya tadi malam dicari Ogaster julukan (Fans berat pak oga)ada yang bilang pak oga sedang ngamen di perempatan,trus ada yang bilang pak oga lagi cari duit buat amal.yang benar yang mana nich?
  @gambir:weleh weleh mbah gak mau buka praktek,cuma beramal baik saja skalian cari saudara di kwa.saya sudah cukup sibuk dengan usàha saya,buka konsultasi di kwa cuma buat cari persaudaràan & beramal biar ilmu saya bermanfàat buat sesama

 64. Pak oga

  qiqiqi…
  Iya..Mbh arif
  kemaren malam saya gak ngampus
  saya melihat2 dan membagikan nasi bungkus buat saudara2 kita yg kurang beruntung.
  Rasa nya hati ini sangat terenyu,menitikkan air mata melihat keadaan mereka.
  Tapi saya sangat salut, di tengan dera derita meraka masih sempat tersenyum dan bercanda.Seakan Mereka tak peduli akan hari esok, Seakan meraka adalah manusia yg paling bahagia didunia. (menangis terharu)
  andai suatu saat saya punya rizki lebih saya akan berbuat banyak buat mereka.Amin

  begitu jg di sisi lain mbh
  Saya melihat pemandangan yg berbedah, banyak manusia berpakaian mini memamerkan aurat nya dg rama mereka menyapa orang2 yg berlalu lalang,seakan mereka kekal hidup di dunia.
  Dan salah satu nya kayak nya saya kenal mbh.., pake rock mini,sepatu hak tingi,pake gincu dg wajah berseri seri. Tapi uda tua pantat nya kagak ada dan tak ada yg menoleh kepada nya qiqiqi…
  Kasihan ya..
  Mbh semalan kagak tarawihan lg kan.?

 65. @ka mantyasih…qobiltu..ki ageng mantyasih…moga bermanffat
  @ustadz rilah….do’any a lailatul qodar yg mana pak ustadz..??

 66. absent sore.@ust.Rihlah R. trm kasih sms atas amalan nuzulul qurannya.alfatihah sent. @mas bajul kesupen,moga slslu sehat walafiat amiin

 67. sari

  As salam.. qobiltu.. mohon izin amalkan..

 68. jaya terus INDONESIA .

 69. Langjati

  APAKAH SADULUR TAHU NOMOR HPNYA KI NUR JATI YANG BARU.KARENA NOHPNYA TIDAK BISA DIHUBUNGI.KARENA SY ADA KEPERLUAN SANGAT PENTING SAMA BELIAU.

 70. MBAH ARIFYANTO

  @pak oga: dikasih tau kok gak percaya,saya sholat tarawih di musholah kilat yang 30 menit kelar….maklum yg jadi imam mantan atlet balap lari,jadi secepat itu, ah salah lihat barangkali pak oga,mungkin yang rok mini itu langganannya pak oga,maklum pak oga kan hyper,tinggal plorot lalu sedooooootttttt……
  gimana kabar ronggo sentot pak oga?tutut37?azizah?Langganan pak oga dalam dunia ejek mengejek

 71. Langjati

  Ki alus minta tolong kalo ada kabar dari ki nur jati kasih kabar ke saya.karena sy sgt berterima kasih sama beliau yg telah membantu usaha saya menjadi maju pesat spt sekarang ini

 72. MBAH ARIFYANTO

  sent alfatehah 33x buat pak oga,biar selalu lolos dari operasi kantibmas,alfatehah….

 73. askum wrwb. Banyaklah amal selagi mudamu
  Jagalah diri tabur jasamu
  Harta dicinta bukan milikmu
  Inilah amal jadi bekalmu

 74. umur mnusia akan ditanya
  sejak ia lahir smpai matinya
  selagi muda selagi sehatnya
  semuany ini ada tulisannya.

 75. Pak oga

  Mbh arif iya..Percaya tapi kalau uda pulang mangkal jangan lupa sholat tobat,biar ada penyeimbang nya ya qiqiqi…
  Khususon mbh arif
  Alfateha….41x terkirim
  semoga segera mendapat hidaya dan ampunan nya.Amin.

  @om winassuna benar sekali mumpung masih muda perbanyak bekal dan ibadah.
  Muda mudahan tak jadi selogan saja.

  Motto ini semoga menjadi pegangan kita semua :
  “MUDA POYA POYA
  TUA KAYA RAYA DAN
  MATI MASUK SURGA”

  Nyaman…qiqiqiqi…

 76. Pak oga

  ALL BOLO WONG ALUS
  SELAMAT BERBUKA PUASA
  ..Wassalam..

 77. Ilusi

  Absen. . .
  Siaap berangkat tarawih. .
  Sedulur kwa. .pda tarawihan yuk breng”.

 78. MBAH ARIFYANTO

  cari teraweh yg jumlahnya 23 rekaat,biar banyak pahalanya…..eits ada pak oga lewat….pak oga kagak teraweh?oh ya lupa saya….ternyata pak oga sedang nyari sumbangan ke perempatan jalan sambil bawa karton bekas

 79. MBAH ARIFYANTO

  cari teraweh yg jumlahnya 23 rekaat,biar banyak pahalanya…..eits ada pak oga lewat….pak oga kagak teraweh?oh ya lupa saya….ternyata pak oga sedang mau pergi buat nyari sumbangan ke perempatan jalan sambil bawa karton bekas

 80. wisnu setiawan

  “Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad terutama pak oga, apabila setelah bulan Ramadhan berakhir dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:
  – Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada);
  – Tidak berma’afan terlebih dahulu kepada istrinya;
  – Tidak berma’afan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.

 81. @ Ki Ageng Mantyasih….salam hormat kepada tuan, semoga nasehat dan amanat ini dapat kami patri didalam hati dan laksanakan dalam ibadah kami….

  @ All Indonesia ….Kebaya Merah Bunda Pertiwi. Merdekaaaaaaa…..!!!

 82. MBAH ARIFYANTO

  saatnya pengambilan energy malam lailatul qodar mulai malam 19,21,23,25,27,29 fungsi penyerapan energi ini adalah untuk membuang segala sengkala hidup,menaikkan derajat,melancarkan karir,melapangkan rezeki,menambah karisma,melunasi hutang
  dan terakhir malam hari raya adalah buat kejayaan

 83. salam malam…

 84. Benarkah kita sudah merdeka slma 66 th??? Apanya yg merdeka?? Mnrt pngamatan manusia yg penuh noda & dosa ni, trnyata bangsa kita masih terjajah oleh hawa nafsu. Terjajah ekonomi, pola pikir, pekerjaan dan kelakuan…

 85. Kulihat bnyk pabrik2 yg mewajibkn krja dr jam 07.00 s/d jam 21.00. Dipulangkn pd waktu shalat, misal pd wktu shlt magrib. Ktk istrht, air n waktux tdk cukup tuk shalat. Dituruti ja peraturan pabrik meski menyulitkn bribadah. Knp gk protes?? “Mau gimana lg atuh? Kita kn butuh.” bgitu jawabanx. Tuk saat ni hny bs menangis Sedih menyaksikn smua ini

 86. Apakah merdeka itu bebas lepas dr Hukum? Apakah merdeka itu bebas bicara? Bebas berbuat? Meski ucapan & perbuatan itu menyakitkn orang lain? Sa’ena’e dewek semau gue? Bebas menghina & mencaci maki orang lain? Aku belum mengerti, apa & bgmn merdeka itu???

 87. yoan

  salam sejahtera buat smua dulurku di kwa. Berusahalah untuk selalu jujur dlm hidup. Dalam hidup janganlah menyusahkan orang lain. Mudahkanlah urusan orang yg berurusan dg kita. Tolonglah yg butuh pertolongan kita.

 88. Mgkn Merdeka itu tdk lg menghamba kpd materi & makhluk lainnya. Merdeka itu Bebas , Tenang dan mantaps dlm beribadah & melakukan kBaikn, slalu brikhtiar tuk menghamba sepenuhnya kpd Allah.

 89. “Atas berkat rahmat Allah yg Maha Kuasa…”begitu bunyi Mukaddimah UUD 1945. Silahkn maknanya direnungkn sndiri

 90. yoan

  untuk kang mas rihlah keprihatanan anda keprihatinan saya juga. Klu di tempat saya malah lebih parah lagi. Banyak pemuda2 dan ayah2 yg mabuk2kan. Ngebut di jalan raya. Bahkan banyak kecelakaan yg menyebabkan kematian. Kadang saya berpikir kapan mau maju bangsa ini? Atau apa mereka gak mikir betapa pentingnya hidup? Kok malah disia2kan. Weleh2 bingung…

 91. salam damai

  hadir dan menyimak

 92. boleh jg motto pak oga..lg kmn pak oga?udh bobo ya..tu di cri om wisnu ama mbh arif…slm prsaudaraan

 93. sahurr..sahurr..oiii..cepat sahurr..cepatt tidurrr..

 94. Hanyokrokusuma

  indonesia belum merdeka dari korupsi

 95. SAMPAI KIAMAT PUN KORUPSI TETAP ABADI…Knp?iblis setan trus mnggoda

 96. wisnu setiawan

  sahuuuurrr……

  Yang mau puasa,silakan sahur
  yang gak puasa silahkan TIDUUR……

 97. Semangat pagi
  untuk bolo wongalus
  sugeng makaryo
  cling…..

 98. Ki umbul lojajar

  absen pagi

 99. @merdeka

 100. MBAH ARIFYANTO

  MAHASISWA SUDAH CAPEK UNJUK RASA BUAT MENEKAN PEMERINTAH YANG TIDAK LAGI PEDULI SAMA RAKYAT,INIKAH YANG DINAMAKAN DINASTI KERBAU?
  YANG HANYA PEDULI PADA PERUTNYA SENDIRI,HARGA HARGA MULAI NAIK,
  TANPA PEMBERITAAN TARIF DASAR LISTRIK DI NAIKKAN PELAN PELAN,
  HARGA SEMBAKO DINAIKKAN
  BAGAIMANA DENGAN NASIB BURUH YANG BEKERJA SEHARI CUMA DAPAT Rp.15.OOO
  ALHAMDULILLAH BAGI MEREKA YANG BERTAWAKAL KEPADA ALLOH ADA MUKJIZAT TERSENDIRI DALAM MEMPEROLEH REZEKI……ENTAH ITU DATANGNYA DARI MANA SAJA
  QS AT THOLAQ AYAT 3

 101. Semangat siang
  cling…..

 102. Gus noer

  sy hanya ucapkan salam kemerdekaan pd ruh para pahlawan yg ikhlas dlm berjuang demi kt anak cucunya…al fatehah sent. untk saat skrg ana stuju pd kang ust.rihlah…

 103. ass.wwb..salam kenal semuax.qmo ikutan di KWA mhn di izinkn

 104. mohamad soleh

  @Ki Rihlah Rahmatullah…….salam kenal dari saya Ki…….sekiranya berkenan saya mohon penjelasan tentang ilmu KASAFAH yang dilarang bahkan diharamkan ……dan kepada siapapun yang mengetahuinya dibabar…….

 105. mohamad soleh

  @Mbah Arifyanto………Ki…..jaman sekarang itu jamane dusun/songong,laka adabe…..mahasiswa bukanya belajar malah sibuk demo…..anak murid berani melawan gurune eeehhh….wong tuane milu edan….malah nuntut gurune…..akhire ya kaya ngono…..anake jadi pinter tapi pinter ngebohngi wong,pinter nipu wong …….ilmune mboten berkah…..dadine kaya ngono………cuaaapppeeee……ddddduuuuuuuueeeehhhhhh…….” BANYAK ORANG PINTER TAPI BODOH”….. Ini saya perhatikan sewaktu ada lindu pada waktu ashar,kira kira jam 04:00…sehabis ada lindu iseng iseng buka buku primbon…..keteranganya yaitu……AKAN BANYAK ORANG PINTAR TAPI BODOH…..tadinya saya bingung koq PINTAR koq BODOH…….ternyata……lihat…lah….TERBUKTI……..TERBUKTI……..perhatikan aja…….

 106. Mang Hasan

  Alhamdulillah ternyata masih banyak pecinta sunnah…walau tak sedahsyat pecinta hikmah…nuhun buat kang rihlah dan mbah arif yg mau berbagi dg warga kwa

 107. Matur Nuwun Sedayanipun …

  Ki Alus, Ki Rahmat, Abah Suhaimi, Kanjeng Sukemilung, lan sedaya sesepuh uga bolo wong alus ingkang tansah kinasih dening Allah.

  Mugi wilujeng gesang, purna tugas, ngantos dumugi akherat, angsal kanugrahan lan kabegjan.

  Salam Pamuji Rahayu,

 108. absent malam ,………….ijin copas

 109. mas haryo penangsang

  qobiltu, ki ageng mantyasig

 110. Alimudin

  Assalamualaikum wr wb. MBAH ARIFYANTO, beberapa hari yang lalu saya pernah konsultasi lewat email Mbah mengenai MENAGIH HUTANG, tapi koq sampai saat ini belum ada jawabannya Mbah.

  Apakah Mbah sibuk ya…

  Adapun email saya : Alimudin.Pa@gmail.com

  Mohon pencerahannya

 111. Tri Basoeki

  Assalamualaikum, wr wb. Nice artikel… Wassalam.

 112. kang anom

  Assalamualaikum.wr.wb. kapada semua sesepuh kwa,sedulur kwa.saya ucapkan taqobbalallohu minna waminkum.mohon maaf atas sgl salah dan dosa dan smoga kita semua sllalu ada dalam ridho dan magfiroh Alloh SWT…khusus buat ki wong alus,ki jatiraga,ki sadewa,ki nurjati,ki hongmankimdan ki sawungguling saya haturkan beribu terima kasih atas semua ijazah yg tlah di berikan.smoga menjadi ilmu naf’i yang senantiasa mengalir pahala dan ganjarannya sampai hari qiamat kelak.amiiin.wss

 113. kang Dullah

  Di tunggu postingan selanjutnya
  Dengan kitab-kitab yang laen ………..

  Mohon maaf lahir dan bathin.

 114. yusof

  salam..mohon diperjelaskan akan maknanya dari doa2 yang dinyatakan…harap ada yang dapat membantu…emailkan buat saya..atantaiko@yahoo.com….wasallam..

 115. Izank

  Boleh minta nbr angota KWA yang bisa diajak knsultasi?

 116. selamat sore selamat menunggu buka puasa..

 117. Ping-balik: Pola Rok Gunting Payung - Sepatu Adalah Bagian Dari Fashion

 118. Qobiltu ijazahnya halal n sempurna
  Amin
  Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: