ILMU PANGRACUTAN (ILMU KESEMPURNAAN WARISAN KANJENG SUNAN KALIJAGA)


WONGALUS

“BADANINGSUN JASMANI WUS SUCI, INGSUN GAWA MARANG KAHANAN JATI TANPO JALARAN PATI, BISO MULYO SAMPURNA WALUYA URIP SALAWASE, ANA ING ALAM DONYA INGSUN URIP TUMEKANE ‘ALAM KAHANAN JATI INGSUN URIP, SAKA KODRAT IRADATINGSUN, DADI SAKCIPTANINGSUN, ANA SASEDYANINGSUN, TEKA SAKARSANINGSUN.”

“Badan jasmani ku telah suci, kubawa dalam kehidupan sejati yang tidak diakibatkan kematian, dapat sempurna abadi selamanya, di dunia aku hidup, sampai di alam sejati aku juga hidup, dari kodrat iradat KU, terjadilah apa yang KU pikirkan, apa yang KU inginkan ada dan datang apa yang KU kehendaki” (Kanjeng Sunan Kalijaga)

Itulah mantra Ilmu Pangracutan yang terkenal sejak dipergunakan oleh Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Dua pendekar wali tanah Jawa ini terkenal karena kemampuannya untuk meracut seketika dan tiba-tiba. Meracut artinya melepaskan nyawa dari tubuh.

Menurut Sunan Kalijogo yang mendapatkan inti sari ilmu dari Sunan Ampel —-sebagaimana manuskrip huruf Jawa Serat Kekiyasaning Pangracutan Serat Kekiyasaning karya Sultan Agung Raja Mataram (1613-1645) yang ditulis kembali pada tahun shaka 1857 / 1935 masehi oleh R. Ng. Rongowarsito —-untuk menguasai ILMU PANGRACUTAN seseorang perlu memiliki dasar kemampuan spiritual yang mapan dan mumpuni. Kemampuan spiritual itu adalah mukjizat seperti yang di alami para Nabi, atau datangnya karomah seperti para Wali, atau datangnya Ma’unah seperti para mukmin khos.

Caranya adalah menjalani apa yang disebut LAKU LAMPAH 1000. Detail lakunya sebagai berikut:

1. Menahan hawa nafsu, 1000 HARI (siang dan malam)
2. Menahan Syahwat (Seks), 100 hari (siang dan malam)
3. Tidak berbicara, topo bisu 40 hari (siang dan malam)
4. Puasa padam api (pati geni) 7 hari 7 malam
5. Melek, lamanya 3 hari 3 malam
6. Pati raga/Raga Sukma, tidak bergerak-gerak lamanya sehari semalam

Keterangan sebagai berikut: Menahan hawa nafsu, bila telah mendapat 900 hari, lalu diteruskan dengan Menahan syahwat selama 40 hari lalu dirangkap juga dengan Membisu tanpa berpuasa selama 40 hari. Adapun membisu bila sampai pada 33 hari dilanjutkan dengan, Pati geni selama 7 hari tujuh malam, setelah mendapat 4 hari 4 malam dilanjutkan dengan Jaga selama 3 hari tiga malam, bila sudah mendapatkan 2 hari 2 malam dilanjutkan dengan Pati raga/Raga Sukma  sehari semalam.

Pakar ilmu kebatinan menamakan pati raga dengan kemampuan Meraga Sukma yang sangat bermanfaat karena bisa: 1. Mendekatkan yang jauh, 2. Apa yang dipikirkan akan terjadi 3. Mendatangkan apa yang dikehendaki, 4. Sangat bermanfaat bila digunakan di jalan yang benar termasuk bila telah sampai pada sakaratul maut. 5. Sarana melatih kenyataan, supaya dapat mengetahui pisah dan kumpulnya Kawula dan Gusti.

@Waspada: Saat latihan harus serius dan dipandu oleh yang sudah menguasai karena kita akan melewati alam kematian. Bila lengah akan mengakibatkan kematian permanen.

Adapun cara Pati Raga/Raga Sukma sebagai berikut:

1. Tangan Sedekap dengan kaki lurus berdempet, menutup kesemua lubang, jari-jari kedua belah tangan saling bersilang, ibu jari bertemu keduanya, lalu ditumpangkan di dada. Dalam sikap tidur itu kedua belah kaki diluruskan, ibu jari kaki saling bertemu, kelamin diamankan agar tidak terhimpit paha.

2. Pandangan memandang lurus dari ujung hidung lurus ke dada hingga tampak lurus melalui pusar hingga memandang ujung jari. Setelah semuanya dapat terlihat lurus maka memulai menarik nafas tadi. Dari kiri tariklah kekanan dan dari arah kanan tariklah kekiri. Kumpulnya menjadi satu berada di pusar beberapa saat lamanya, maka tariklah keatas pelan-pelan jangan tergesa-gesa. Kumpulkan nafas, tanafas, anafas, nufus gaib lalu pejamkan mata dengan perlahan-lahan, mengatubkan bibir dengan rapat, gigi dengan gigi bertemu. Pada saat itulah heningkan cipta, menyerah dengan segenap perasaan yang telah menyatu, pasrah kepada diri sejati kita pribadi.

Setelah itu, baca dengan kesadaran batin dibawah ini:

MANTRA1

INGSUN DZATING GUSTI KANG ASIFAT ESA, ANGLIMPUTI ING KAWULANINGSUN, TUNGGAL DADI SAKAHANAN, SAMPURNA SAKA ING KUDRATINGSUN.

===Aku mengumpulkan Kawula Gusti yang bersifat Esa, meliputi dalam kawulaku, satu dalam satu keadaan dari kodrat-Ku=.

MANTRA 2
INGSUN DZAT KANG AMAHA SUCI KANG SIFAT LANGGENG, KANG AMURBA AMISESA KANG KAWASA, KANG SAMPURNA NILMALA WALUYA ING JATININGSUN KALAWAN KUDRATINGSUN.

===Aku sebenarnya Dzat Yang Maha Suci, bersifat kekal, menguasai segala sesuatu, sempurna tanpa cacat, kembali pada hakekat-Ku, karena kodrat-Ku.

MANTRA 3
INGSUN DZAT KANG MAHA LUHUR KANG JUMENENG RATU AGUNG, KANG AMURBA AMISESA KANG KAWASA, ANDADEKAKE ING KARATONINGSUN KANGA GUNG KANG AMAHA MULYA. INGSUN WENGKU SAMPURNA SAKAPRABONINGSUN, SANGKEP, SAISEN-ISENING KARATONINGSUN, PEPAK SABALANINGSUN, KABEH ORA ANA KANG KEKURANGAN, BYAR GUMELAR DADI SACIPTANINGSUN KABEH SAKA ING KUDRATINGSUN.

===Aku Dzat yang Maha Luhur, yang menjadi Raja Agung. Yang menguasai segala sesuatu, yang kuasa menjadikan istana-Ku, yang Agung Maha Mulia, Ku Kuasai dengan sempurna dari kebesaran-Ku, lengkap dengan segala isinya Keraton-Ku, lengkap dengan bala tentara-Ku, tidak ada kekurangan, terbentang jadilah semua ciptaanKu, ada segala yang Ku-inginkan, karena kodrat-Ku.

MANTRA 4
JISIMINGSUN KANG KARI ANA ING ALAM DUNYA, YEN WIS ANA JAMAN KARAMAT KANG AMAHA MULYA, WULU KULIT DAGING GETIH BALUNG SUNGSUM SAPANUNGGALANE KABEH, ASALE SAKA ING CAHYA MULIHA MARING CAHYA, SAMPURNA BALI INGSUN MANEH, SAKA ING KODRATINGSUN.

===Aku meracut jisim-Ku yang masih tertinggal di alam dunia, bila telah tiba di zaman keramatullah yang Maha Mulia, bulu, kulit, kuku, darah, daging, tulang, sungsum keseluruhannya, yang berasal dari cahaya, yang berasal dari bumi, api, angin, bayu kalau sudah kembali kepada anasir-Ku sendiri-sendiri, lalu aku racut menjadi satu dengan sempurna kembali kepada-Ku, karena kodrat-Ku.

MANTRA 5
AKU MENARIK ANAK-KU YANG SUDAH PULANG KERAHMATULLAH, KAKI, NINI, AYAH, IBU, ANAK DAN ISTERI, SEMUA DARAH-KU YANG MEMANG SALAH TEMPATNYA, SEMUANYA AKU TARIK MENJADI SATU DENGAN KEADAAN-KU, MULIA SEMPURNA KARENA KODRAT-KU. AKU MENGUKUT KEADAAN DUNIA, AKU JADIKAN SATU DENGAN KEADAANKU, KARENA KODRAT-KU. KETURUNANKU YANG MASIH TERTINGGAL DI ALAM DUNIA, SEMUANYA SEMOGA MENDAPATKAN KEBAHAGIAAN, KAYA DAN TERHORMAT, JANGAN SAMPAI ADA YANG KEKURANGAN, DARI KODRAT-KU.

MANTRA 6
AKU MENGAMALKAN AJI PENGASIH, KEPADA SEMUA MAHKLUK-KU, BESAR, KECIL, TUA, MUDA, LAKI-LAKI, PEREMPUAN, YANG MENDENGAR DAN MELIHAT SEMOGA WELAS ASIH PADAKU, KARENA KODRAT-KU.

MANTRA 7
AKU MENERAPKAN DAYA KESAKTIAN, KEPADA SEMUA MAHKLUK-KU, BARANG SIAPA YANG TIDAK MENGINDAHKAN AKU, AKAN TERKENA AKIBAT DARI KESAKTIAN-KU, KARENA KODRAT-KU.

Setelah selesai membaca mantra di atas, hati ditenangkan dan rasakan sensasinya. Kadang muncul sesak nafas namun harus ditertibkan lagi selalu ingat pada Tuhan dan sentosa. Penting untuk menjaga agar jangan sampai kacau balau pernapasan karena nafas itu ikatan badan berada di hati dan menjadi jembatan yang menghubungkan antara fikiran dan hati.

Bila sudah begitu roh larut lalu terasalah kram seluruh organ tubuh, mengakibatkan mata menjadi kabur, telinga menjadi lemas, hidungpun lemah lubang hidung menciut, lidah mengerut, akhirnya cahaya suram, suara hilang, yang tinggal hanyalah hidupnya fikir dan dzikir saja.

Kita akan merasakan nikmat pada seluruh bagian tubuh, melebihi kenikmatan ketika mengeluarkan rahsa saat bersenggama. Pada saat itulah di batin akan muncul tekad yang kuat bahwa kita ini hidup langgeng karena ada Dzat yang Maha Hidup di dalam diri kita dan kita akan karam dimabuk rindu pada DZAT-NYA…. wallahu’alam.

Begitulah sedikit yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum wr wb. @@@

wongalus

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA, ILMU PANGRACUTAN | 86 Komentar

Navigasi pos

86 thoughts on “ILMU PANGRACUTAN (ILMU KESEMPURNAAN WARISAN KANJENG SUNAN KALIJAGA)

 1. Pa Abd

  Subhanallah…

 2. kidewabesi

  Solar aja ki,qobiltu

 3. Judika

  Mantaaaaf mbakyu Tira.

 4. Judika

  Qobiltuman mbakyu…

 5. khoirul

  ijin nyimam mbakyu,

 6. EKA PAMUNGKAS

  SALAM RAHAYU KAGEM SEDOYO PASEDULURAN KWA KPN NGOPI BARENG LG

 7. garengpung

  Hadir.. Nderek nyimak.. Rahayu

 8. CKP

  Ya AlLoh aku ingin melakukan riyadhoh tersebut akan tetapi koq ya sangat berat, aku ingin melakukannriyadhoh bukan ingin sakti akan tetapi aku hanya ingin di mudahkan dalam sakaratul maut.

 9. kidewabesi

  Bos Ckp
  Pingin mudah to bos.?mau yg muda mudah ni.!xexexe

 10. kidewabesi

  Tumben Bos Aryo blm muncul ni,xexexexe
  Biyung mawar jg deh..jangan2 pd lg ngudek2 bkn jenang kale,xexexe

 11. sugianto

  Mantaaaaaaaaap

 12. ♫ Kwan_Nakama ♫

  Mantaaaaaaaaaaap

 13. putrabantarangin

  Assalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh @all bolo wong alus
  Absen Sore KI
  Subhanalloh, mantab banget nyi
  ijin nyimak
  monggo dilanjut
  Wassalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

 14. Roman

  Assalamualaikum wrWb…
  Udah lama ga prnah absen,, cuma sering mampir..

  Qobiltu.. Harus d dampingi oleh yg sudah mumpuni/ menguasai..

  Selamat menunaikan ibadah puasa..

 15. BP

  Wassalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh
  Selamat menunaikan ibadah puasa..

 16. restu bumi

  seremmm…

 17. Eko_okE

  absen sore poro sesepuh sambil ngantri buat buka….
  minal aidzin wal faidzin selamat menunaikan ibadah bulan suci ramadhan

 18. Jampang Kilat

  Rahayu sedaya-daya..

 19. Judika

  Buka puasa diawali karo kolek kacang ijo,hemm marem tenan cak.!kekeke

 20. Judika

  Mya
  Dimanakah kau berada mbakyu.?kekekeke
  Jampang kilat
  Piye kabare cak.?
  Salam.

 21. yang cuma ingin tapi tidak mau tirakat berat jangan coba-coba, kecuali hanya sekedar mengetahui ilmu (baca-baca)….karena benar-benar bisa tewas, tapi belum saatnya meninggal…rohnya ngelambrang…eman-eman mumpung masih hidup berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya saja. tapi kalau mau melakoni harus sungguh2 dan dibimbing guru, kalau saya termasuk hanya sekedar baca-baca tambah pengettahuan saja…terima kasih

 22. Judika

  Kiwongalus
  Sip ikutan ngopinya ki,!

 23. Absen malam …
  asalamualaikum kasadayan..
  Slam sinareng hormat ka sesepuh kwa.

 24. kidewabesi

  Biyung Mawar
  Kalau da buka puasa dan tarawih hadir ngampus biyung,sini lo ngerumpi bareng2 sambil nunggu mbah sifu biyung,!xixixi

 25. kidewabesi

  Mbah Bos Aryo
  Hadir bos,ada yg kinyis2 nih,awas keduluan ama bos judika lo.!xixixixi

 26. Judika

  Mbakyu kesumawijaya
  Kekekekekeke
  Pantunnya bikin ga ku ku mbakyu,tapi tapi ko aku ga dipantunke yo,kakaka
  Dewabesi
  Tau aja kl ada yg klemis2 Cak Bos ni.!keh keh keh
  Salam super juga yo Cak.!

 27. Judika

  Mbakyu kesumawijaya
  Kekekekekeke
  Pantunnya bikin ga ku ku mbakyu,tapi tapi ko aku ga dipantunke yo,kakaka
  Dewabesi
  Tau aja kl ada yg klemis2 Cak Bos ni.!keh keh keh
  Salam super juga yo Cak.!
  Mbakyu,Aku mau masuk Sapu Jagad ko ga bisa bisa ya mbakyu,carane piye to?keh keh keh

 28. Muchtar

  Maaf, mau bertanya, kalo ga bergerak sama sekali, terus gimana kalo kita mau melakukan sholat? Terima kasih atas jawabannya.

 29. kidewabesi

  Biyung Mawar
  Sip mantap biyung,trims
  Salam super maniz slalu.xixixixi

 30. kidewabesi

  Judika
  Xexexexexe
  Ya taulah bos,ane kan selalu ngintip je.!xixixixi

 31. kesumawijaya

  @ Mbh Judika
  Alala.. jgn marah ya bukan lupa pantun untuk Mbh cuma tak ingat keh keh keh.
  This for you Mbh

  Beli beras berkati-kati
  Buat kenduri menolak bala
  Senang banget rasa dihati
  Melihat Mbah tersenyum ceria

  Hehehe Mbh Judika, sorry Ane kurang fahem bahasa daerah.
  Salam manis juga untk Mbh 🙂

 32. Judika

  Mbakyu kesumawijaya
  Kekekekeke
  Matur thanks you mbak,pantune Good apik tenan,keh keh keh. Keh

 33. Judika

  Dewabesi
  Pantesan timbelen cak Bos,lawong sampean senengane koyok ngonu je.!keh keh keh keh keh keh.

 34. kidewabesi

  Judika
  Timbilen,! enggak la yao bos,xexexexexexe

 35. putraAdam

  gmn cra daftar di kwa ini’mohon sy daftarin.pengen cri ilmu kangsampurnane hurip n beriman.

  Bt smua sesepuh disini mohon ijazahny u/ sy amalkan.
  Asslmkum. . . .

 36. Manusia Biasa

  subhanallah …mmmmm mantab…..

 37. den mas kawijan

  kenapa kalau terjadi hal buruk menimpa seseorg, org bilang hal itu sdh kehendak alloh, seolah olah alloh itu kejam. pdhl alloh pengasih dan penyayang.

 38. kidewabesi

  Salam penyejuk jiwa.
  Ayo berbuka puasa bareng2.hemm nikmatnya berpuasa.!xexexe

 39. kidewabesi

  PutraAdam
  Manusia biasa
  Den mas kawijan
  Salam selamat berbuka puasa bos,salam super.

 40. Judika

  Buka puasa ko ra tawar tawar aku sih cak Dewa.!kekekekeke

 41. Judika

  Subhanallah Allahu akbar.
  Rhacel seorang perwira polisi tlah menjadi mu’alaf dan saat ini dia tlah menemukan agama yg menurut dia mampu membuat ketenangan,bahagia dlm hidupnya.yakni Agama Islam,krn menurut Rhacel Hanya Agama islam lah Agama yg benar dan di ridhoi oleh Allah dibandingkan agama yg di peluk sebelumnya,
  Islam adalah Agama Yg penuh Kedamaian,kebaikan dll dibandingkan dgn agama2 yg lain,
  Sujud shukurpun tlah di lakukan krn dia merasa di sayang oleh allah krn tlah dituntun dan ditunjukkan ke jalan yg sebenar benarnya,yakni ke Agama yg di ridhoinya(Islam).
  Terimakasih tuhan krn enggau tlah menyelamatkanku utk menuju surgamu.alhamdulillah wa shukurilah.Allahu Akbar.
  Salam teruntuk semua umat islam dimuka bumi ini,Wassalam wb.
  By.Rhacel F.

 42. Judika

  Subhanallah Allahu akbar.
  Rhacel seorang perwira polisi dari Negara Adidaya Americ Serikat tlah menjadi mu’alaf dan saat ini dia tlah menemukan agama yg menurut dia mampu membuat ketenangan,bahagia dlm hidupnya.yakni Agama Islam,krn menurut Rhacel Hanya Agama islam lah Agama yg benar dan di ridhoi oleh Allah dibandingkan agama yg di peluk sebelumnya,
  Islam adalah Agama Yg penuh Kedamaian,kebaikan dll dibandingkan dgn agama2 yg lain,
  Sujud shukurpun tlah di lakukan krn dia merasa di sayang oleh allah krn tlah dituntun dan ditunjukkan ke jalan yg sebenar benarnya,yakni ke Agama yg di ridhoinya(Islam).
  Terimakasih tuhan krn enggau tlah menyelamatkanku utk menuju surgamu.alhamdulillah wa shukurilah.Allahu Akbar.
  Salam teruntuk semua umat islam dimuka bumi ini,Wassalam wb.
  By.Rhacel F.

 43. Ustd AZIZ

  ass wb.
  Salam menyapa buat kerabat semua di kwa ini.
  Selamat menjalankan saum bg yg menjalankanya.makasih.
  Judika
  salam ta’dzim perseduluran kang.!

 44. ikut menyimak, amalan yang sangat menantang, dan emng harus seperti itulah kalo kita mau mendapatkan ilmu Allah,,,

 45. kidewabesi

  Salam super penyejuk jiwa.

 46. Terima Kaseh Kerana Menyiarkan (ILMU KESEMPURNAAN WARISAN KANJENG SUNAN KALIJAGA).
  semoga Allah memberikan mencucuri rahmat ,taufiq Dan hidayat terhadap tuan yanh Hormati di Kasehi..Wassalam

 47. den mas kawijan

  Kenapa ya, kalau cowok lain.. dlu ditolak cewek, dlu diremehkan cewek, dlu dicampakkan cewek dll skrng mrk sdh dapet cewek alias nikah. tp kalau saya.. dlu ditolak cewek, dlu diremehkan cewek, dlu dicampakkan cewek dll
  skrng sama saja!

 48. gelas kosong

  assalamualaikum… wr.wb… kepada sedulur KWA semua..
  subhanallah..walhamdulillah…walaailaahaillallah…Allah hu Akbar
  sungguh amalan yang luar biasa….
  wassalam…

 49. elmu lembu sekilan: puasa 3 hari,seperti puasa ramadhan,hanya saja pada hari terakhir begadang dalam kondisi puasa.Mulai puasa ”elmu lembu sekilan ”mulainya ”selasa keliwon”.maka doanya sbb: ”bismillahi allaahumma aku lembu sekilan,kun fayakun wewayangan dzatullah.teguh ma’rifat renokso dening allah.kinemulan dening sukmo.kinalingan dening allah.laaillaahaillaallahu muhammadurrasuulullah.” hasiat elmu ini dalam sejengkal/sekilan tidak tersentuh lawan. By : Bung Ardiansyah dalam ”elmu lembu sekilan”, made in surabaya.jawa timur.

 50. restu bumi

  minta yg ringan2 aja mbak yu,itu yg di atas berat sekaligus serem.
  mohon maaf para sesepuh,saya mau tanya,setiap saya wiridan kok kyk ada yg berjalan di dalam diri saya,kadang sedkkit kadang bnyak,kayak ada semutnya berjalan kesana kemari?
  sudilah kiranya para sesepuh membantu saya ,NUWUN

 51. @restu bumi….mungkin karena Panjenengan pernah coba-coba ilmu warisan Nabi Sulaiman yang berhubungan dengan semut, atau menjiwai an naml

 52. wah manteb pembabarannya bu nyai..ikut menyimak aja dulu

 53. mbah Kawer

  salam kenal , mohon ikut bergabung, matur nuwun

 54. restu bumi

  kok sepi?…
  pada kemana ya?

 55. Joko cilik

  Sugeng rahayu kagem para rektor kwa…sya msh sngat awam skali mngrti pmbljrn diatas.sya ingin mulai dr awal,tp bgaimn crnya??
  Tlong kagem rektor2 se2puh kwa sya diksh pgrtian dan ptnjuk,spaya sya tdk slah..
  Sembah nuwun,salam seduluran kagem sedoyo,,

 56. R.Wijaya

  Materi fantastis, dengan laku yang fantastis. great 2 thumbs up.
  restu bumi @ ada semut….. , rayap ada kang… btw hati hati itu lagi dimasukin energi atau jin.
  niatin aja jika energi diam jika jin keluar… baca ayat kursi, an nas, al falak. kalau semut ga mau keluar keluar, denger dan ulangi bacaan ruqyah mp3. itu saja komentar dari saya yang awam ini, mending tanya langsung ke suhunya.

 57. ragil

  ijin nyimak nyi,,….
  matur nuwun,,…

 58. bregud

  mantab

 59. SALAM/….IZINKAN ZUL MENYEMAK…..TP BELUM SEMPAT MENGAMALKANNYA….

 60. indra

  sepertinya yg punya blog ini sakti luar biasa ya??
  semua ilmu dapat di jelaskannya
  wah wah wah wah wah………….

 61. irawan

  aku adlah cahaya sejati dan aku cahaya petunjuk

 62. Prapto

  Sampean benar2 seorang empu

 63. haris

  mo daftar ki….nama: haris subagio talun-blitar 08155514194

 64. Wandi

  Ap benar mantra diatas&ap bs dicoba kebuktiannya?

 65. Bhrekumoro AS

  Aku suka pangracutan tuk hidup sejati.apa ada cara lain yg lebih mudah tuk sperti itu dr ilmunya njeng sunan kalijaga atau syeh siti jenar atau wali2/syeh2 dipenjuru dunia ini,mohon sedulur2 ajari aku tuk itu .thanks before

 66. damar aji

  Mati sajeroning Urip..nyingkirake/mengatur Howo nafsu,aluamah,amarah ,supiah,Mutmainah,ngambah alam ,Nasrut,laut ,Jabarut, berdialog dengan sedulur badan alus Bumi,Geni,Banyu,Angin…Emang Abot Lakune,kalo gampang semua Orang Bisa…Allahu Akbar…

 67. mbenu

  sugeng rahayu

 68. win al asro

  yg kesekian kali… Qobiltu Nyai

 69. AbdulGhoni

  Qobiltu

 70. AbdulGhoni

  Qobiltu.

 71. Aman

  ini ajaran sunan kalijaga… Firaun juga mengaku dirinya tuhan… Ini ajaran dasar ilmu firaun shingga dia sakti dan ditambah ilmu leluhurnya yg diajarkan ras human berkepala panjang kebelakang dari yg tinggal di planet/bumi lain..dan sering disembah org mesir dgn sebutan “dewa,.mereka jugalah yg telah merekayasa dgn teknologi tinggi manusia+anjing=anubis. Kuat tpi umurnya pendek..

 72. Nuwon sewu

 73. Sieun ah… teu wani…

 74. zaky

  Bismillah. Saya ada membaca komentar kepengen ngamAlin laku ilmu diatas utk supaya mudah melewati gerbang sakarotul maut.. Saya rasa sangat salah faham kalau mau mendapat husnul khotimah dgn cara di atas.
  Dan bagi teman teman saya mau kasih sdikit masukan, bahwa mantra kalau kita tidak mengerti, memahami kalimat perkalimatnya apa maksudnya itu percuma, malah mengundang setan yg menjadi sponsornya.
  Apa lg tentang penjelasan di atas, yg sangat jelas maksudnya adalah kedalaman tauhid. percuma saja kalau pemahaman tauhid kita belum sampe kepada kesadaran itu, yg ada malah kitA berkomat kamit dgn di dasari keinginAn nAfsuh kita sendiri. Yg di khawatirkan, malah syetan yg datang.

 75. tittok kiwarsito

  yo bener brow… belum tentu yang bikin /nulis artikel diatas bisa nglakuin…. apalagi persyaratanya bgt rumit… nggk percaya aku……kalau cuman nulis aku bisa,,,,,

 76. imam mukolis

  qobiltu.mohon izin untok mengamalkan. Dan minta alamat se orang guru dan no tlpn nya

 77. Ass wr wb , Subhanallah , ilmu ini sangat luar biasa , saya setuju ulasan yang disampaikan oleh bung zaki , kalau kita tak mengerti dan tak faham apalagi bahasa jawa (KROMO INGGIL)

 78. Ass wr wb , bukan sembarang orang yang dapat melakukan rangkaian pengamalan ilmu ini , tapi kita bisa ucapkan syukur alhamdulillah paling tidak kita bisa menyimak dan merenung , BETAPA HEBATNYA PARA WALI TANAH JAWA DENGAN ANEKA RAGAM ILMUNYA …Trima kasih wongalus, berkat BLOG KWA kami dapat belajar beberapa ilmu dari berbagai DAERAH DI INDONESIA , SEKALI LAGI , INDONESIA … I LOVE INDONESIA KU …

 79. mohon ijin dicopy paste…..nembah nuwun

 80. Asslmualaikum..
  Di manakah alamat mursyid yang bisa mengajarkan ilmu pengracut ini.. Mhn jwbnya

 81. qobiltu. Mohon izin mengamalkan. Di mana alamat guru nya ya?

 82. ASS

  SALAM SEDULURAN
  DEREK NYIMAK

 83. ricky

  Orang mau moksa harus ada yg mendampingi dan mengurusi, sperti Raja Brawijaya dan Sri Aji Joyoboyo, ada abdinya sendiri yg melayani, kalo gak gimana ngedapetin bahan makanan di tempat bertapa

 84. Yang mau belajar harus di awali dengan niat penyerahan sepenuhnya, jika mau dan sudah bulat tekadnya dengan gratis akan didampingi dan arahkan.

 85. Mntap,qobiltu

 86. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia ( 64471 )
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhii
  m. Wa”alaikumus-Salaamu’alaikum wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ); dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut agar dapat digunakan dijalan ALLOOH SWT tentang pentingnya ILMU PANGRACUTAN tersebut dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) supaya saya berhasil dalam mempelajarinya serta mengamalkan ILMU PANGRACUTAN demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya akan selalu mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah. .. .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: