CARA MEMILIKI TEMAN JIN


wongalus

Jin adalah salah satu makhluk yang tertera jelas dalam Al Qur’an. Surah Al-Jinn (Arab: الجنّ ,”Jin”) adalah surah ke-72 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat. Dinamakan “al-Jinn” yang berarti “Jin” diambil dari kata “al-Jinn” yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan al-Qur’an dan mereka mengikuti ajaran al-Qur’an tersebut.

Kharaithi di dalam kitabnya yang berjudul Hawatiful Jan (bisikan-bisikan jin) mengetengahkan sebuah hadis yang teksnya bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Bani Tamim yang dikenal dengan nama Rafi’ bin Umair, ia menceritakan tentang keadaannya sewaktu baru masuk Islam. Untuk itu ia menceritakan, sesungguhnya pada suatu hari aku sedang mengadakan perjalanan, dan sewaktu sampai di Ramal Alij telah malam, perasaan kantuk yang sangat menguasai diriku lalu segera aku turun dari unta kendaraanku, kemudian untaku itu kutambatkan dengan kuat.

Aku tidur, dan sebelum tidur terlebih dahulu aku meminta perlindungan; untuk itu aku mengatakan, ‘Aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari gangguan jin.’ Di dalam tidurku aku bermimpi melihat seorang laki-laki yang membawa sebilah tombak kecil di tangannya, ia bermaksud untuk menusukkannya ke leher untaku. Aku terbangun karena terkejut, dan aku melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi ternyata aku tidak melihat sesuatu pun yang mencurigakan. Aku berkata kepada diriku sendiri, ini adalah mimpi buruk.

Kemudian aku kembali meneruskan tidurku, dan ternyata aku kembali melihat laki-laki itu berbuat hal yang sama, maka aku terbangun karena terkejut. Aku lihat untaku gelisah dan sewaktu aku menengoknya ternyata ada seorang laki-laki muda seperti yang aku lihat di dalam mimpiku seraya membawa tombak kecil di tangannya, dan aku lihat pula ada seorang syekh (orang tua) yang sedang memegang tangan laki-laki itu seraya melarangnya supaya untaku itu jangan dibunuh.

Ketika keduanya sedang saling bertengkar, tiba-tiba muncullah tiga ekor sapi jantan liar. Lalu orang (jin) yang tua itu berkata kepada jin yang muda, ‘Sekarang pergilah kamu, dan ambillah mana saja yang kamu sukai dari banteng-banteng liar itu, sebagai tebusan dan pengganti dari unta milik manusia yang aku lindungi ini.’

Lalu jin muda itu mengambil seekor sapi jantan (banteng) liar dan langsung pergi dari situ, selanjutnya aku menoleh kepada jin tua itu, dan ia berkata kepadaku, ‘Hai kamu! Apabila kamu beristirahat pada salah satu lembah, kamu merasa takut akan keseramannya, maka katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb Muhammad dari keseraman lembah ini.’ Jangan kamu meminta perlindungan kepada jin siapa pun, karena sesungguhnya hal itu adalah perkara yang batil.

Aku bertanya, ‘Siapakah Muhammad itu?’ Ia menjawab, ‘Dia adalah nabi berkebangsaan Arab; dia bukan dari timur dan bukan pula dari barat, dan dia diutus pada hari Senin.’ Aku bertanya lagi, ‘Maka di manakah tempat tinggalnya?’ Ia menjawab, ‘Di kota Yatsrib yang banyak pohon kurmanya.’ Maka segera aku menaiki kendaraan untaku ketika waktu subuh telah lewat (matahari terbit) dan aku pacu untaku hingga masuk ke dalam kota Madinah. Sesampainya aku di Madinah Rasulullah saw. melihatku dan beliau langsung menceritakan tentang perihal diriku dan apa yang telah terjadi denganku sebelum aku menceritakan sepatah kata pun tentangnya. Dia mengajak aku untuk masuk Islam, maka aku pun masuk Islam.”

Said bin Jubair mengatakan, “Kami telah memastikan, bahwa berkenaan dengan dialah Allah menurunkan firman berikut ini, ‘Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.'” (Q.S. Al-Jin 6)

Khara’ithi mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Muqatil, sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya, “Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang banyak.” (Q.S. Al-Jin 16) Muqatil menceritakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu sewaktu mereka tidak mendapatkan hujan selama tujuh tahun.

===BERTEMAN DENGAN JIN===

Bersaudara dengan jin tentu saja diperbolehkan asal tidak melanggar batas. Yang dilarang adalah menyembah jin. Perlakukan jin sama dengan makhluk Allah SWT dimana kita perlu menghormati eksistensinya dan kita tidak boleh berlaku semena-mena. Bukankah kita tidak boleh merusak pohon, membunuh binatang semau kita, berbuat jahat kepada siapapun termasuk kepada jin?

Nah, berikut amalan bertemu dan berteman dengan jin adalah:

SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT

AL-FATIHAH

DO’A NURBUAT

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM. ALLAHUMMA DZISSHULTHANIL AZHIIM. WA DZIL MANNIL QADIM WA DZIL WAJHIL KARIIM WA WALIYYIL KALIMAATIT TAMMAATI WAD DA’AWAATI MUSTAJAABATI ‘AAQILIL HASANI WAL HUSAINI MIN ANFUSIL HAQQI ‘AINIL QUDRATI WANNAAZHIRINNA WA ‘AINIL INSI WAL JINNI WA IN YAKADUL LADZIINNA KAFARUU LA YUZLIQUUNAKA BI-ABSHAARIHIM LAMMA SAMI’UDZ DZIKRA WA YAQUULUUNA INNAHU LAMAJNUUN WA MAA HUWA ILLA DZIKRUL LIL ‘AALAMIINA WA MUSTAJAABU LUQMANAL HAKIIMI. WA WARITSA SULAIMAANU DAAWUDA ‘ALAIHIMAS SALAAMU AL WADUUDU DZUL ‘ARSYIL MAJIIDI THAWWIL ‘UMRII WA SHAHHIH AJSADII WAQDHI HAAJATII WA AKTSIR AMWAALII WA AULAADII WA HABBIB LINNAASI AJMA’IN WATABAA ‘ADIL ‘ADAA WATA KULLAHAA MIN BANII AADAMA ‘ALAIHIS SALAAMU MAN KAANA HAYYA WA YAHIQQAL QAULU ‘ALALKAAFIRIINA WAQUL JAA AL HAQQU WA ZAHAQALBAATHILU INNAL BAATHILA KAANA ZAHUUQAA. WA NUNAZZILU MINAL QUR’AANI MAA HUWA SYIFAA-UW WA RAHMATUL LIL MU’MINIINA. WA LAA YAZIIDU ZHAALIMIINA ILLAA KHOSAARON. SUBHAANA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMMAA YASHIFUUNA WA SALAAMUN ‘ALAL MURSHALIINA WAL HAMDU LILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN

SURAH AL-JINN (hapalkan dan baca berulang-ulang sampai anda ditemui jin)

QUL UUHIYA ILAYYA ANNAHU ISTAMA’A NAFARUN MINA ALJINNI FAQAALUU INNAA SAMI’NAA QUR-AANAN ‘AJABAAN YAHDII ILAA ALRRUSYDI FAAAMANNAA BIHI WALAN NUSYRIKA BIRABBINAA AHADAAN WA-ANNAHU TA’AALAA JADDU RABBINAA MAA ITTAKHADZA SHAAHIBATAN WALAA WALADAAN  WA-ANNAHU KAANA YAQUULU SAFIIHUNAA ‘ALAA ALLAAHI SYATHATHAAN WA-ANNAA ZHANANNAA AN LAN TAQUULA AL-INSU WAALJINNU ‘ALAA ALLAAHI KADZIBAAN WA-ANNAHU KAANA RIJAALUN MINA AL-INSI YA’UUDZUUNA BIRIJAALIN MINA ALJINNI FAZAADUUHUM RAHAQAAN WA-ANNAHUM ZHANNUU KAMAA ZHANANTUM AN LAN YAB’ATSA ALLAAHU AHADAAN WA-ANNAA LAMASNAA ALSSAMAA-A FAWAJADNAAHAA MULI-AT HARASAN SYADIIDAN WASYUHUBAAN WA-ANNAA KUNNAA NAQ’UDU MINHAA MAQAA’IDA LILSSAM’I FAMAN YASTAMI’I AL-AANA YAJID LAHU SYIHAABAN RASHADAAN WA-ANNAA LAA NADRII ASYARRUN URIIDA BIMAN FII AL-ARDHI AM ARAADA BIHIM RABBUHUM RASYADAAN WA-ANNAA MINNAA ALSHSHAALIHUUNA WAMINNAA DUUNA DZAALIKA KUNNAA THARAA-IQA QIDADAAN WANNAA ZHANANNAA AN LAN NU’JIZA ALLAAHA FII AL-ARDHI WALAN NU’JIZAHU HARABAAN WA-ANNAA LAMMAA SAMI’NAA ALHUDAA AAMANNAA BIHI FAMAN YU/MIN BIRABBIHI FALAA YAKHAAFU BAKHSAN WALAA RAHAQAAN WA-ANNAA MINNAA ALMUSLIMUUNA WAMINNAA ALQAASITHUUNA FAMAN ASLAMA FAULAA-IKA TAHARRAW RASYADAAN WA-AMAA ALQAASITHUUNA FAKAANUU LIJAHANNAMA HATHABAAN WA-ALLAWI ISTAQAAMUU ‘ALAA ALTHTHHARIIQATI LA-ASQAYNAAHUM MAA-AN GHADAQAAN LINAFTINAHUM FIIHI WAMAN YU’RIDH ‘AN DZIKRI RABBIHI YASLUK-HU ‘ADZAABAN SHA’ADAAN WA-ANNA ALMASAAJIDA LILLAAHI FALAA TAD’UU MA’A ALLAAHI AHADAAN WA-ANNAHU LAMMAA QAAMA ‘ABDU ALLAAHI YAD’UUHU KAADUU YAKUUNUUNA ‘ALAYHI LIBADAAN QUL INNAMAA AD’UU RABBII WALAA USYRIKU BIHI AHADAAN QUL INNII LAA AMLIKU LAKUM DHARRAN WALAA RASYADAAN QUL INNII LAN YUJIIRANII MINA ALLAAHI AHADUN WALAN AJIDA MIN DUUNIHI MULTAHADAAN ILLAA BALAAGHAN MINA ALLAAHI WARISAALAATIHI WAMAN YA’SHI ALLAAHA WARASUULAHU FA-INNA LAHU NAARA JAHANNAMA KHAALIDIINA FIIHAA ABADAAN HATTAA IDZAA RA-AW MAA YUU’ADUUNA FASAYA’LAMUUNA MAN ADH’AFU NAASIRAN WA-AQALLU ‘ADADAAN QUL IN ADRII AQARIIBUN MAA TUU’ADUUNA AM YAJ’ALU LAHU RABBII AMADAAN ‘AALIMU ALGHAYBI FALAA YUZHHIRU ‘ALAA GHAYBIHI AHADAAN ILLAA MANI IRTADAA MIN RASUULIN FA-INNAHU YASLUKU MIN BAYNI YADAYHI WAMIN KHALFIHI RASHADAAN LIYA’LAMA AN QAD ABLAGHUU RISAALAATI RABBIHIM WA-AHATHA BIMAA LADAYHIM WA-AHSAA KULLA SYAY-IN ‘ADADAAN

Ketika membaca berulang-ulang surah jin tentu akan terjadi berbagai fenomena penampakan yang berbeda-beda. Namun lanjutkan saja membaca surah al Jin sehingga jin benar-benar datang (bila belum datang ulangi lain waktu seterusnya), bila jin datang maka dia akan menampakkan tanda-tanda bahkan akan menyapa anda dan kemudian sampaikan niat anda untuk menjadikannya teman dan ajukan syarat agar pertemanan itu berlangsung atas dasar keikhlasan dan tidak ada syarat-syarat yang memberatkan. Bila jin mau bersahabat dengan anda maka dia akan memberikan kunci password pemanggilan. Misalnya: jin meminta agar anda menghentakkan kaki ke tanah sambil memanggil namanya dan seterusnya.

TAMBAHAN: setelah anda selesai wirid maka tiupkan ke sebuah benda (misalnya cincin) maka benda ( cincin ) tersebut akan disayangi  jin.

@@@

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 117 Komentar

Navigasi pos

117 thoughts on “CARA MEMILIKI TEMAN JIN

 1. Mozand

  Pertamaxxxx….

 2. masuk akal juga ki penjelasannya…
  manteppp,…pertamax deh ane…..

 3. Assalamualaikum

  KI WONG ALUS

  Mohon izzin mengamalkannya.

  AL-FATIHAH

 4. wedeh berteman ama jin ?? takut ahh takut di bikin sesat ma jin nya

 5. Kangmase CKP

  Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua sesepuh dan sedulur.
  Qobiltu..

 6. marjuki

  assssss nyimak

 7. Assallamu’alaikum

  subhanallah Di dunia ini sungguh tidak ada yg tidak mungkin jika kita mau berusaha apa yg kita cari pasti kan di dapat?

  Matur suwun mbah guru KWA

 8. "panitia kiamat"

  PERTAMAXXX…….

 9. damarhati

  KULONUWUN

 10. VENDRA

  kalau gw lg sakit juga gk ada org yg menjenguk gw tp malah kdng jin yg sudi menjenguk gw. kdng ada jin yg nyoba mengobati gw.

 11. endas

  Ijin mengamalkan

 12. mohon ijin mengamalkannya ki mudah mudahan berkah amin

 13. Puki Libar

  Boleh ga minta uang sama jin ? mohon bimbingannya

 14. ridho illahi

  subhannallah

 15. thorique

  SALAM SALIM

 16. widodo

  penjelasan yg sgt gamblang dr guru besar kita ki wong alus….
  bahwasanya kita berhak berteman dg siapa sj termasuk jin…
  dulur,jin jg mempunyai sft yg sm dgn manusia ada jg yg solat n puasa…
  mereka jg menyembah Allah…
  sedulur hrs bs membedakan mn yg hak mn yg batil….
  jd kita akan bs menilai tnp menghakimi….
  subhanallah….
  maaf jk org yg awam ini tll bnyk bcara tnp arti…
  ki wong alus—salam salim
  sedulurQ–salam asih lan asuh

 17. kolon

  berteman selamanya ya ki? Haduh…ngerii
  kalau kita mati, kita gak gantian dimintai tolong sama jin nya kan ki?

 18. Mohamad soleh

  Sebaik baiknya JIN…..paling badung/nakalnya MANUSIA….
  Ada seorang teman bersahabat dgn JIN……mengeluh karena sering meniduri istrinya dgn wujud dirinya……kasihan

 19. fatah

  ijin daftar
  nama : alpatah
  alamat: ponorogo jatim
  no. hp 087702384977
  email : al_fata83@yahoo.co.id

 20. insya allah di coba… mkasih

 21. Terima kasih atas bimbingan yg diberikan pada sya smoga Allah meridhoi niat dan hajat sya, amiiin,,,!

 22. raden sodix

  qobiltu ijazahnya ki alus ,, trima kasih

 23. manggoloyudo limo

  nderek nyimaks

 24. Ijin mengamalkan

 25. Heri

  ijin mengamalkannya, mudah2an berkah amien…

 26. mohon ijin mengamalkan nya … semoga saya bisa berteman dengan jin yang bisa saling menasehati

  al – fatihah

 27. Sayyid Dardayail

  Asla’miquMzz..

  Pun gUru2 ku.. Slam Silaturrohmi..
  Sya mau minta Maaf munkin bila selama ini sya berbuat salah..
  Kan sebentar lagi mau Bulan Suci Bulan Ramadhan..
  Smoga kita Di berikan umur yg panjang untuk masuk bulan suci.. Amin..

  Qobiltu..

 28. Assalammu’alaikum Wr. Wb.
  Ada sebagian yg baik dan buruknya berteman dngan jin, buknkah lebih baik bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan allah dan bisa bertemu para waliyullah..:)

 29. EKA PAMUNGKAS

  ki widodo kapan main2 lagi ke markas kwa jatim kapan gabung ksini lagi y tk tgu

 30. iyan

  qolbitu

 31. absen subuh..

 32. absen subuh

 33. Sukma Jaya

  Salam salim para sedulur…
  Rahayu sedaya-daya..

 34. Salam sejatera para sedulur semua.. 😉

 35. mantap infonya ..qobiltu izin ngamalin

 36. assalamu alaiku
  qobiltu…

 37. widodo

  @ki eka…
  sendiko dawuh…hehe
  kwa sidoarjo sll dhati…
  kalo ada wkt lbh pst brgkt ki….
  kwa-ngen suasana paseduluran dsna…

 38. manusia & jin ==> kebersamaan dalam ridho illah.
  artikel yg mencerahkan..

 39. Rafa

  salam sejahtera aja bwt dulur kabeh !

 40. ijin kawulo padhe ngamal aken

 41. Qobiltu
  ijin ngamalin ya ki

 42. sngt memerlukan

  Alhamdulliah

  …sya muhammad zulhelmy…dari malaysia ingin minta restu kebenarann…tuk mengamal ilmu ini..ya..alfatihah ..send
  Org indonesia ni byk ilmu nya..

 43. Bgaimana cara membedakan mna jin islam & mana jin kafir???

  Mohon penerangannya.

 44. Daeng Riyung

  bagaimana membedakan kalo yg dtg pada saat wirid jin baik atau jin jahat

 45. assLlam’muaLlikum …
  Kumah kbbarna dUlur” sadayana sEhat ,,,
  hhy,,

 46. bang jay

  Asslmalaikm…
  Qobiltu ijin mengamalkan ki mudah mudahan dapat menambah ketakwaan kpd Allah SWT
  ALFATEHA SENT…

 47. R. mayasadana

  mohon ijin mengamalkan ki…

 48. lembu suro

  Aslmkm

 49. Area jkrt dimna markas KWA. yaa poro dulur..

 50. anank

  Nggak berani qobiltu

 51. arroyyan

  Kok artikelnya gak ada

 52. fatah

  Masuuuk

 53. nyimak

 54. asalammualaikum

 55. Wah menarik juga.

 56. anak keramat(anker)

  qobiltu ijazahnya ki.. moga brmanfaatt..amin..

 57. Qobiltu…

 58. assalamualaikum
  SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT itu sholat sunnah apa ya,?

  AL-FATIHAH iitu dibaca pas apa ?

  saya izin mengamalkan semoga berhasil … syukron..

 59. Amri

  Assalamu’alaikum
  saya izin coba yy admin .. 🙂

 60. Waw aja deghH….
  Salam paseduluran,,

 61. cak mul

  Ijin mengamalkan semoga berhasil dan ada manfaat nya amin

 62. butuh teman

  salam kiwong alus, mohon ijin untuk mengamalkan mohon doa nya ki karna saya sangat membutuhkan

 63. Qobiltu..Ijin mengamalkan nya ki..Trmksh..

 64. arie

  Aq mau cari yang instan tapi mahar se’ikhlas nya ada ga ki…..
  Buat usaha ni no ku 087899210004. Trimakasih sblm nya…m

 65. ariana

  izin mengamalkan

 66. jin itu baik gk???

 67. stefanus

  salam salim buat semuanya…
  hati2 susah menentukan mana jin yg brada d jalan Allah mana jin dr kegelapan…
  karna tentu saja banyak tipu daya.
  semoga succes mncoba.. jgn salah melangkah.

 68. stefanus

  wktu pengamalan saya d temui dalam mimpi namun tidak bisa berkomunikasi….
  bagaimana tanggapannya…???

 69. Zuhriyani

  Ijin mengamalkan ki.

 70. sudah di coba sy cuma bisa melihat di dalam
  mimpi seperi apa orangnya tapi tidak bisa
  berkata kata hanya berdiri tegak

 71. Siti

  Mhon ijin utk melaksanakan….

 72. Boleh coba kn ,,
  tp sc ngeri jg sc

 73. asallam’mualai kum ,
  izin ki , mw ngamalin . mohon doa restu ya .
  amin

 74. bentuk jin itu gmn ya?
  jadi takut
  kasi jawaban secepatnya ya?

 75. mantap ki,, aq pgn pnya tmen jin

 76. Ijin nyimak ki

 77. saya mau tanya dan tolong di balas jawabannya via email or facebook saya…..”apakah dengan amalan itu PASTI akan bertemu dengan JIN????? dan berapa lama dari amalan kita mulai sampai kita bertemu???? hari,minggu,bulan, atau tahun???? ditunngggu jawabanya di fb: andi schemeling riddick carneva…makasih

 78. sharil

  benar-benar tdk bersalah brkwan dgn jin ? Aque slalu dibuli dekat sekolah .. Bagaimana pula jika saya berkwan dgn jin , ktika sya d pukul sma org-org yg samseng ? Adahkah jin tersebut menyakiti orang-orang samseng seperti mana mereka menyakiti saya ? Jika saya mempunyai kwan jin , sya tdak menggunakannya untuk kejahatan atau untuk menunjuk-nunjuk kuat .. Jika jin itu tdak menyakiti sya maka sya akan brteman dgn nya .. Dan sya tdak akan tkut dibuli lgi .. Jika ada sebarang jawaban .. Email me at – justinadek@gmail.com sya ada la dri agama allah s.w.t aitu islam

 79. sharil

  sya tkut dgn menemui jin .. Bgaimana rupa jin ?

 80. sharil

  bagaimana pula jika sya membaca surah al-jin sahaja ?

 81. Assallamu’allaikum wr.wb nanti jin yg dtg Dari golongan APA Dan APA jenis kelaminnya

 82. asalamualaikum
  qobiltu…

 83. kmarin saya sudah mencobanya, ketika baca surat al-jin saya mendengar suara hembusan nafas dengan keras.
  saya takut gemetaran hingga melanjutkan membaca sampai selesai.
  apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus saya lakukan?

 84. richi

  MNTA IJIN BWAT NYIMAK KI,,,,,

 85. angga

  hbungi langsung dngan cara memangilnya jin atau suruh membantunya 087760208229

 86. subur

  Apa hrs pakai puasa ga

 87. Laksamana maulana

  Qobiltu ki

 88. assalammualaikum ki …mohon izin untuk mengamalkannya

 89. susanto

  ass wr wb, apa saya bisa dibantu cara instant memiliki teman dr bangsa jin yang bisa membantu kebutuhan saya, mohon maaf maharnya apa…. terima kasih wss wr wb

 90. Assalamualaikum Mohon izin mengamalkannya ,,

 91. Izin ngamalaken ki,,,,

 92. mohamad cou zanwarhum

  izin mengamalkan ki

 93. As,,, wr wb .
  Saya minta ijin tuk mengamal kan amalan ini ki , do’akan saya bantu do’akan s’moga berhasil Amin

 94. Irwan

  Mohon izin mengamalkn

 95. Ralina napitupulu

  Mohon bimbingannya ..disini sy ingin sekali bertemu jin intuk suatu keperluan tetapi sy beragama non muslim..bgm caranya ?karna menurut penjhelasan harus sholat dan membaca ayat al-quran..mungkin ada cara lain untuk bisa bertemu jin..mohon dibimbing…

 96. Ami Thalib Seqafi

  Assalamualaikum.
  Mohon izin saya untuk mengamalkannya
  Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
  Wassalam
  Alfager

  Ami

 97. Assalmualaikum Wr. Wb
  pengen xoba u/ hal positive boleh sj…asal tetap pada batasan….tp kalau niatnya setengah-setengah mending ngak usah….karena wajah jin sangat menyeramkan takutnya setelah anda melihatnya anda ketakutan dan jatuh sakit….yang niat silahkan asal dalam batasan

 98. Permisi om sebenernya niat saya memiliki jin hanya untuk teman curhat om ,
  trus surat aljin harus benar benar hafal sedangkan saya belom begitu hafal om ,
  Trus kn jin itu ada beberapa tingkat om kalo misalnya sya berhasil tetapi saya mendapatkan jin tersebut tingkat bawah kn berarti mudah terhasut oleh ghoib hitam nahh apa yang harus saya lakukan om ….
  Satu lagi om saya mau tnya teman saya pernah di masukan oleh jin yang kalo menurut saya enggak jelas agamanya hitam atau putih kalo misalkan hitam saya baca ayat kursi otomatis kepanasan kn om nah ini dia malah ikut baca om , sedangkan kalo misalnya dia putih otomatis kalo saya jawab assalamu’alaikum pasti di jawab sedangkan jin tersebut malah marah” sama saya sudah gitu kalo di suruh keluar susah banget om ….
  Tolong om jawab pertanyaan saya di email saya om irvansidik2903@gmail.com
  Maap om kalo kepanjangan 🙂

 99. hendra

  sukron kasiron izin ngamalkan ya sohib

 100. Pangeran

  assalamualaikum
  SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT itu sholat sunnah apa ya,?

  AL-FATIHAH iitu dibaca pas apa ?

  saya izin mengamalkan semoga berhasil … syukron..

 101. dwie

  assalamualaikum
  nderek nyimak ki…
  n izin ngamalinnya suatu hari nanti.
  qobiltu

 102. ijin coba mengamalkan

 103. wowwwwwwwww ngawor aja orang tuh

 104. robin

  qobiltu ijazahnya ki alus ,, trima kasih

 105. SALAM dari kami anak rantau prapat khusus anak tanjung sarang elang

 106. ass.. izin tolong amalkan ke saya sebuah jin

 107. melihat jin dan berteman dengannya kok dipingini

 108. zzz

  D coba flu

 109. insya Allah berkah

 110. ahmad syahdi. mau ijazahnya…

 111. Achmad Riadi

  saya mohon jin itu kembali lagi apakah ki bisa membantu saya mohon jawabannya

 112. asik nih kalo punya temen jin bisa di ajak maen catur ma ngobrol 🙂

 113. halim

  Assalamualaikum,
  Kalau kita berkawan dgn manusia ….apa tujuan.Nk minta pertolongan setiap masa.kawan mana nk bantu.Begitu juga dgn jin.Jin mana nk bantu.Dia pun banyak kja nk dibuat……….

 114. wajib

  minta izin untuk amalin kang

 115. Mohon izin ki untuk mengamalkanya
  Kalau di perintah sama kita nurut ga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: