CARA MEMILIKI TEMAN JIN


wongalus

Jin adalah salah satu makhluk yang tertera jelas dalam Al Qur’an. Surah Al-Jinn (Arab: الجنّ ,”Jin”) adalah surah ke-72 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat. Dinamakan “al-Jinn” yang berarti “Jin” diambil dari kata “al-Jinn” yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan al-Qur’an dan mereka mengikuti ajaran al-Qur’an tersebut.

Kharaithi di dalam kitabnya yang berjudul Hawatiful Jan (bisikan-bisikan jin) mengetengahkan sebuah hadis yang teksnya bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Bani Tamim yang dikenal dengan nama Rafi’ bin Umair, ia menceritakan tentang keadaannya sewaktu baru masuk Islam. Untuk itu ia menceritakan, sesungguhnya pada suatu hari aku sedang mengadakan perjalanan, dan sewaktu sampai di Ramal Alij telah malam, perasaan kantuk yang sangat menguasai diriku lalu segera aku turun dari unta kendaraanku, kemudian untaku itu kutambatkan dengan kuat.

Aku tidur, dan sebelum tidur terlebih dahulu aku meminta perlindungan; untuk itu aku mengatakan, ‘Aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari gangguan jin.’ Di dalam tidurku aku bermimpi melihat seorang laki-laki yang membawa sebilah tombak kecil di tangannya, ia bermaksud untuk menusukkannya ke leher untaku. Aku terbangun karena terkejut, dan aku melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi ternyata aku tidak melihat sesuatu pun yang mencurigakan. Aku berkata kepada diriku sendiri, ini adalah mimpi buruk.

Kemudian aku kembali meneruskan tidurku, dan ternyata aku kembali melihat laki-laki itu berbuat hal yang sama, maka aku terbangun karena terkejut. Aku lihat untaku gelisah dan sewaktu aku menengoknya ternyata ada seorang laki-laki muda seperti yang aku lihat di dalam mimpiku seraya membawa tombak kecil di tangannya, dan aku lihat pula ada seorang syekh (orang tua) yang sedang memegang tangan laki-laki itu seraya melarangnya supaya untaku itu jangan dibunuh.

Ketika keduanya sedang saling bertengkar, tiba-tiba muncullah tiga ekor sapi jantan liar. Lalu orang (jin) yang tua itu berkata kepada jin yang muda, ‘Sekarang pergilah kamu, dan ambillah mana saja yang kamu sukai dari banteng-banteng liar itu, sebagai tebusan dan pengganti dari unta milik manusia yang aku lindungi ini.’

Lalu jin muda itu mengambil seekor sapi jantan (banteng) liar dan langsung pergi dari situ, selanjutnya aku menoleh kepada jin tua itu, dan ia berkata kepadaku, ‘Hai kamu! Apabila kamu beristirahat pada salah satu lembah, kamu merasa takut akan keseramannya, maka katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb Muhammad dari keseraman lembah ini.’ Jangan kamu meminta perlindungan kepada jin siapa pun, karena sesungguhnya hal itu adalah perkara yang batil.

Aku bertanya, ‘Siapakah Muhammad itu?’ Ia menjawab, ‘Dia adalah nabi berkebangsaan Arab; dia bukan dari timur dan bukan pula dari barat, dan dia diutus pada hari Senin.’ Aku bertanya lagi, ‘Maka di manakah tempat tinggalnya?’ Ia menjawab, ‘Di kota Yatsrib yang banyak pohon kurmanya.’ Maka segera aku menaiki kendaraan untaku ketika waktu subuh telah lewat (matahari terbit) dan aku pacu untaku hingga masuk ke dalam kota Madinah. Sesampainya aku di Madinah Rasulullah saw. melihatku dan beliau langsung menceritakan tentang perihal diriku dan apa yang telah terjadi denganku sebelum aku menceritakan sepatah kata pun tentangnya. Dia mengajak aku untuk masuk Islam, maka aku pun masuk Islam.”

Said bin Jubair mengatakan, “Kami telah memastikan, bahwa berkenaan dengan dialah Allah menurunkan firman berikut ini, ‘Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.'” (Q.S. Al-Jin 6)

Khara’ithi mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Muqatil, sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya, “Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang banyak.” (Q.S. Al-Jin 16) Muqatil menceritakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu sewaktu mereka tidak mendapatkan hujan selama tujuh tahun.

===BERTEMAN DENGAN JIN===

Bersaudara dengan jin tentu saja diperbolehkan asal tidak melanggar batas. Yang dilarang adalah menyembah jin. Perlakukan jin sama dengan makhluk Allah SWT dimana kita perlu menghormati eksistensinya dan kita tidak boleh berlaku semena-mena. Bukankah kita tidak boleh merusak pohon, membunuh binatang semau kita, berbuat jahat kepada siapapun termasuk kepada jin?

Nah, berikut amalan bertemu dan berteman dengan jin adalah:

SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT

AL-FATIHAH

DO’A NURBUAT

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM. ALLAHUMMA DZISSHULTHANIL AZHIIM. WA DZIL MANNIL QADIM WA DZIL WAJHIL KARIIM WA WALIYYIL KALIMAATIT TAMMAATI WAD DA’AWAATI MUSTAJAABATI ‘AAQILIL HASANI WAL HUSAINI MIN ANFUSIL HAQQI ‘AINIL QUDRATI WANNAAZHIRINNA WA ‘AINIL INSI WAL JINNI WA IN YAKADUL LADZIINNA KAFARUU LA YUZLIQUUNAKA BI-ABSHAARIHIM LAMMA SAMI’UDZ DZIKRA WA YAQUULUUNA INNAHU LAMAJNUUN WA MAA HUWA ILLA DZIKRUL LIL ‘AALAMIINA WA MUSTAJAABU LUQMANAL HAKIIMI. WA WARITSA SULAIMAANU DAAWUDA ‘ALAIHIMAS SALAAMU AL WADUUDU DZUL ‘ARSYIL MAJIIDI THAWWIL ‘UMRII WA SHAHHIH AJSADII WAQDHI HAAJATII WA AKTSIR AMWAALII WA AULAADII WA HABBIB LINNAASI AJMA’IN WATABAA ‘ADIL ‘ADAA WATA KULLAHAA MIN BANII AADAMA ‘ALAIHIS SALAAMU MAN KAANA HAYYA WA YAHIQQAL QAULU ‘ALALKAAFIRIINA WAQUL JAA AL HAQQU WA ZAHAQALBAATHILU INNAL BAATHILA KAANA ZAHUUQAA. WA NUNAZZILU MINAL QUR’AANI MAA HUWA SYIFAA-UW WA RAHMATUL LIL MU’MINIINA. WA LAA YAZIIDU ZHAALIMIINA ILLAA KHOSAARON. SUBHAANA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMMAA YASHIFUUNA WA SALAAMUN ‘ALAL MURSHALIINA WAL HAMDU LILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN

SURAH AL-JINN (hapalkan dan baca berulang-ulang sampai anda ditemui jin)

QUL UUHIYA ILAYYA ANNAHU ISTAMA’A NAFARUN MINA ALJINNI FAQAALUU INNAA SAMI’NAA QUR-AANAN ‘AJABAAN YAHDII ILAA ALRRUSYDI FAAAMANNAA BIHI WALAN NUSYRIKA BIRABBINAA AHADAAN WA-ANNAHU TA’AALAA JADDU RABBINAA MAA ITTAKHADZA SHAAHIBATAN WALAA WALADAAN  WA-ANNAHU KAANA YAQUULU SAFIIHUNAA ‘ALAA ALLAAHI SYATHATHAAN WA-ANNAA ZHANANNAA AN LAN TAQUULA AL-INSU WAALJINNU ‘ALAA ALLAAHI KADZIBAAN WA-ANNAHU KAANA RIJAALUN MINA AL-INSI YA’UUDZUUNA BIRIJAALIN MINA ALJINNI FAZAADUUHUM RAHAQAAN WA-ANNAHUM ZHANNUU KAMAA ZHANANTUM AN LAN YAB’ATSA ALLAAHU AHADAAN WA-ANNAA LAMASNAA ALSSAMAA-A FAWAJADNAAHAA MULI-AT HARASAN SYADIIDAN WASYUHUBAAN WA-ANNAA KUNNAA NAQ’UDU MINHAA MAQAA’IDA LILSSAM’I FAMAN YASTAMI’I AL-AANA YAJID LAHU SYIHAABAN RASHADAAN WA-ANNAA LAA NADRII ASYARRUN URIIDA BIMAN FII AL-ARDHI AM ARAADA BIHIM RABBUHUM RASYADAAN WA-ANNAA MINNAA ALSHSHAALIHUUNA WAMINNAA DUUNA DZAALIKA KUNNAA THARAA-IQA QIDADAAN WANNAA ZHANANNAA AN LAN NU’JIZA ALLAAHA FII AL-ARDHI WALAN NU’JIZAHU HARABAAN WA-ANNAA LAMMAA SAMI’NAA ALHUDAA AAMANNAA BIHI FAMAN YU/MIN BIRABBIHI FALAA YAKHAAFU BAKHSAN WALAA RAHAQAAN WA-ANNAA MINNAA ALMUSLIMUUNA WAMINNAA ALQAASITHUUNA FAMAN ASLAMA FAULAA-IKA TAHARRAW RASYADAAN WA-AMAA ALQAASITHUUNA FAKAANUU LIJAHANNAMA HATHABAAN WA-ALLAWI ISTAQAAMUU ‘ALAA ALTHTHHARIIQATI LA-ASQAYNAAHUM MAA-AN GHADAQAAN LINAFTINAHUM FIIHI WAMAN YU’RIDH ‘AN DZIKRI RABBIHI YASLUK-HU ‘ADZAABAN SHA’ADAAN WA-ANNA ALMASAAJIDA LILLAAHI FALAA TAD’UU MA’A ALLAAHI AHADAAN WA-ANNAHU LAMMAA QAAMA ‘ABDU ALLAAHI YAD’UUHU KAADUU YAKUUNUUNA ‘ALAYHI LIBADAAN QUL INNAMAA AD’UU RABBII WALAA USYRIKU BIHI AHADAAN QUL INNII LAA AMLIKU LAKUM DHARRAN WALAA RASYADAAN QUL INNII LAN YUJIIRANII MINA ALLAAHI AHADUN WALAN AJIDA MIN DUUNIHI MULTAHADAAN ILLAA BALAAGHAN MINA ALLAAHI WARISAALAATIHI WAMAN YA’SHI ALLAAHA WARASUULAHU FA-INNA LAHU NAARA JAHANNAMA KHAALIDIINA FIIHAA ABADAAN HATTAA IDZAA RA-AW MAA YUU’ADUUNA FASAYA’LAMUUNA MAN ADH’AFU NAASIRAN WA-AQALLU ‘ADADAAN QUL IN ADRII AQARIIBUN MAA TUU’ADUUNA AM YAJ’ALU LAHU RABBII AMADAAN ‘AALIMU ALGHAYBI FALAA YUZHHIRU ‘ALAA GHAYBIHI AHADAAN ILLAA MANI IRTADAA MIN RASUULIN FA-INNAHU YASLUKU MIN BAYNI YADAYHI WAMIN KHALFIHI RASHADAAN LIYA’LAMA AN QAD ABLAGHUU RISAALAATI RABBIHIM WA-AHATHA BIMAA LADAYHIM WA-AHSAA KULLA SYAY-IN ‘ADADAAN

Ketika membaca berulang-ulang surah jin tentu akan terjadi berbagai fenomena penampakan yang berbeda-beda. Namun lanjutkan saja membaca surah al Jin sehingga jin benar-benar datang (bila belum datang ulangi lain waktu seterusnya), bila jin datang maka dia akan menampakkan tanda-tanda bahkan akan menyapa anda dan kemudian sampaikan niat anda untuk menjadikannya teman dan ajukan syarat agar pertemanan itu berlangsung atas dasar keikhlasan dan tidak ada syarat-syarat yang memberatkan. Bila jin mau bersahabat dengan anda maka dia akan memberikan kunci password pemanggilan. Misalnya: jin meminta agar anda menghentakkan kaki ke tanah sambil memanggil namanya dan seterusnya.

TAMBAHAN: setelah anda selesai wirid maka tiupkan ke sebuah benda (misalnya cincin) maka benda ( cincin ) tersebut akan disayangi  jin.

@@@

Iklan

117 Comments Add yours

 1. Mozand berkata:

  Pertamaxxxx….

 2. Wong Pantura berkata:

  masuk akal juga ki penjelasannya…
  manteppp,…pertamax deh ane…..

 3. Assalamualaikum

  KI WONG ALUS

  Mohon izzin mengamalkannya.

  AL-FATIHAH

 4. nico313 berkata:

  wedeh berteman ama jin ?? takut ahh takut di bikin sesat ma jin nya

 5. Kangmase CKP berkata:

  Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua sesepuh dan sedulur.
  Qobiltu..

 6. marjuki berkata:

  assssss nyimak

 7. Bongbok berkata:

  Assallamu’alaikum

  subhanallah Di dunia ini sungguh tidak ada yg tidak mungkin jika kita mau berusaha apa yg kita cari pasti kan di dapat?

  Matur suwun mbah guru KWA

 8. "panitia kiamat" berkata:

  PERTAMAXXX…….

 9. damarhati berkata:

  KULONUWUN

 10. VENDRA berkata:

  kalau gw lg sakit juga gk ada org yg menjenguk gw tp malah kdng jin yg sudi menjenguk gw. kdng ada jin yg nyoba mengobati gw.

 11. endas berkata:

  Ijin mengamalkan

 12. riki berkata:

  mohon ijin mengamalkannya ki mudah mudahan berkah amin

 13. Puki Libar berkata:

  Boleh ga minta uang sama jin ? mohon bimbingannya

 14. ridho illahi berkata:

  subhannallah

 15. thorique berkata:

  SALAM SALIM

 16. widodo berkata:

  penjelasan yg sgt gamblang dr guru besar kita ki wong alus….
  bahwasanya kita berhak berteman dg siapa sj termasuk jin…
  dulur,jin jg mempunyai sft yg sm dgn manusia ada jg yg solat n puasa…
  mereka jg menyembah Allah…
  sedulur hrs bs membedakan mn yg hak mn yg batil….
  jd kita akan bs menilai tnp menghakimi….
  subhanallah….
  maaf jk org yg awam ini tll bnyk bcara tnp arti…
  ki wong alus—salam salim
  sedulurQ–salam asih lan asuh

 17. kolon berkata:

  berteman selamanya ya ki? Haduh…ngerii
  kalau kita mati, kita gak gantian dimintai tolong sama jin nya kan ki?

 18. Mohamad soleh berkata:

  Sebaik baiknya JIN…..paling badung/nakalnya MANUSIA….
  Ada seorang teman bersahabat dgn JIN……mengeluh karena sering meniduri istrinya dgn wujud dirinya……kasihan

 19. fatah berkata:

  ijin daftar
  nama : alpatah
  alamat: ponorogo jatim
  no. hp 087702384977
  email : al_fata83@yahoo.co.id

 20. Gio Gunawan berkata:

  insya allah di coba… mkasih

 21. Supriadi berkata:

  Terima kasih atas bimbingan yg diberikan pada sya smoga Allah meridhoi niat dan hajat sya, amiiin,,,!

 22. raden sodix berkata:

  qobiltu ijazahnya ki alus ,, trima kasih

 23. manggoloyudo limo berkata:

  nderek nyimaks

 24. Asep sugantar berkata:

  Ijin mengamalkan

 25. Heri berkata:

  ijin mengamalkannya, mudah2an berkah amien…

 26. joko pramono berkata:

  mohon ijin mengamalkan nya … semoga saya bisa berteman dengan jin yang bisa saling menasehati

  al – fatihah

 27. Sayyid Dardayail berkata:

  Asla’miquMzz..

  Pun gUru2 ku.. Slam Silaturrohmi..
  Sya mau minta Maaf munkin bila selama ini sya berbuat salah..
  Kan sebentar lagi mau Bulan Suci Bulan Ramadhan..
  Smoga kita Di berikan umur yg panjang untuk masuk bulan suci.. Amin..

  Qobiltu..

 28. Awan Horohoro berkata:

  Assalammu’alaikum Wr. Wb.
  Ada sebagian yg baik dan buruknya berteman dngan jin, buknkah lebih baik bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan allah dan bisa bertemu para waliyullah..:)

 29. EKA PAMUNGKAS berkata:

  ki widodo kapan main2 lagi ke markas kwa jatim kapan gabung ksini lagi y tk tgu

 30. iyan berkata:

  qolbitu

 31. Arek ilank berkata:

  absen subuh..

 32. Sukma Jaya berkata:

  Salam salim para sedulur…
  Rahayu sedaya-daya..

 33. Salam sejatera para sedulur semua.. 😉

 34. tukgumer berkata:

  mantap infonya ..qobiltu izin ngamalin

 35. ali sadikin berkata:

  assalamu alaiku
  qobiltu…

 36. widodo berkata:

  @ki eka…
  sendiko dawuh…hehe
  kwa sidoarjo sll dhati…
  kalo ada wkt lbh pst brgkt ki….
  kwa-ngen suasana paseduluran dsna…

 37. kencono wungu berkata:

  manusia & jin ==> kebersamaan dalam ridho illah.
  artikel yg mencerahkan..

 38. Rafa berkata:

  salam sejahtera aja bwt dulur kabeh !

 39. Nasir Ahmad berkata:

  ijin kawulo padhe ngamal aken

 40. Qobiltu
  ijin ngamalin ya ki

 41. sngt memerlukan berkata:

  Alhamdulliah

  …sya muhammad zulhelmy…dari malaysia ingin minta restu kebenarann…tuk mengamal ilmu ini..ya..alfatihah ..send
  Org indonesia ni byk ilmu nya..

 42. Abdul Fahmi berkata:

  Bgaimana cara membedakan mna jin islam & mana jin kafir???

  Mohon penerangannya.

 43. Daeng Riyung berkata:

  bagaimana membedakan kalo yg dtg pada saat wirid jin baik atau jin jahat

 44. Sigit AsGar berkata:

  assLlam’muaLlikum …
  Kumah kbbarna dUlur” sadayana sEhat ,,,
  hhy,,

 45. bang jay berkata:

  Asslmalaikm…
  Qobiltu ijin mengamalkan ki mudah mudahan dapat menambah ketakwaan kpd Allah SWT
  ALFATEHA SENT…

 46. R. mayasadana berkata:

  mohon ijin mengamalkan ki…

 47. lembu suro berkata:

  Aslmkm

 48. Ayifprambos berkata:

  Area jkrt dimna markas KWA. yaa poro dulur..

 49. anank berkata:

  Nggak berani qobiltu

 50. arroyyan berkata:

  Kok artikelnya gak ada

 51. fatah berkata:

  Masuuuk

 52. ngawi jeblogan berkata:

  asalammualaikum

 53. 'Yogi fernando berkata:

  Wah menarik juga.

 54. anak keramat(anker) berkata:

  qobiltu ijazahnya ki.. moga brmanfaatt..amin..

 55. assalamualaikum
  SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT itu sholat sunnah apa ya,?

  AL-FATIHAH iitu dibaca pas apa ?

  saya izin mengamalkan semoga berhasil … syukron..

 56. Amri berkata:

  Assalamu’alaikum
  saya izin coba yy admin .. 🙂

 57. Waw aja deghH….
  Salam paseduluran,,

 58. cak mul berkata:

  Ijin mengamalkan semoga berhasil dan ada manfaat nya amin

 59. butuh teman berkata:

  salam kiwong alus, mohon ijin untuk mengamalkan mohon doa nya ki karna saya sangat membutuhkan

 60. Yoga berkata:

  Qobiltu..Ijin mengamalkan nya ki..Trmksh..

 61. arie berkata:

  Aq mau cari yang instan tapi mahar se’ikhlas nya ada ga ki…..
  Buat usaha ni no ku 087899210004. Trimakasih sblm nya…m

 62. ariana berkata:

  izin mengamalkan

 63. sby berkata:

  jin itu baik gk???

 64. stefanus berkata:

  salam salim buat semuanya…
  hati2 susah menentukan mana jin yg brada d jalan Allah mana jin dr kegelapan…
  karna tentu saja banyak tipu daya.
  semoga succes mncoba.. jgn salah melangkah.

 65. stefanus berkata:

  wktu pengamalan saya d temui dalam mimpi namun tidak bisa berkomunikasi….
  bagaimana tanggapannya…???

 66. Zuhriyani berkata:

  Ijin mengamalkan ki.

 67. jebat menderhaka berkata:

  sudah di coba sy cuma bisa melihat di dalam
  mimpi seperi apa orangnya tapi tidak bisa
  berkata kata hanya berdiri tegak

 68. Siti berkata:

  Mhon ijin utk melaksanakan….

 69. celenk arab berkata:

  Boleh coba kn ,,
  tp sc ngeri jg sc

 70. natalia berkata:

  asallam’mualai kum ,
  izin ki , mw ngamalin . mohon doa restu ya .
  amin

 71. ψυμαωωαδ berkata:

  bentuk jin itu gmn ya?
  jadi takut
  kasi jawaban secepatnya ya?

 72. arie serion berkata:

  mantap ki,, aq pgn pnya tmen jin

 73. nico a. berkata:

  Ijin nyimak ki

 74. Andi Setiadi berkata:

  saya mau tanya dan tolong di balas jawabannya via email or facebook saya…..”apakah dengan amalan itu PASTI akan bertemu dengan JIN????? dan berapa lama dari amalan kita mulai sampai kita bertemu???? hari,minggu,bulan, atau tahun???? ditunngggu jawabanya di fb: andi schemeling riddick carneva…makasih

 75. sharil berkata:

  benar-benar tdk bersalah brkwan dgn jin ? Aque slalu dibuli dekat sekolah .. Bagaimana pula jika saya berkwan dgn jin , ktika sya d pukul sma org-org yg samseng ? Adahkah jin tersebut menyakiti orang-orang samseng seperti mana mereka menyakiti saya ? Jika saya mempunyai kwan jin , sya tdak menggunakannya untuk kejahatan atau untuk menunjuk-nunjuk kuat .. Jika jin itu tdak menyakiti sya maka sya akan brteman dgn nya .. Dan sya tdak akan tkut dibuli lgi .. Jika ada sebarang jawaban .. Email me at – justinadek@gmail.com sya ada la dri agama allah s.w.t aitu islam

 76. sharil berkata:

  sya tkut dgn menemui jin .. Bgaimana rupa jin ?

 77. sharil berkata:

  bagaimana pula jika sya membaca surah al-jin sahaja ?

 78. ki tapakjalak berkata:

  Assallamu’allaikum wr.wb nanti jin yg dtg Dari golongan APA Dan APA jenis kelaminnya

 79. masruri berkata:

  asalamualaikum
  qobiltu…

 80. ψυμαωωαδ berkata:

  kmarin saya sudah mencobanya, ketika baca surat al-jin saya mendengar suara hembusan nafas dengan keras.
  saya takut gemetaran hingga melanjutkan membaca sampai selesai.
  apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus saya lakukan?

 81. richi berkata:

  MNTA IJIN BWAT NYIMAK KI,,,,,

 82. angga berkata:

  hbungi langsung dngan cara memangilnya jin atau suruh membantunya 087760208229

 83. subur berkata:

  Apa hrs pakai puasa ga

 84. Laksamana maulana berkata:

  Qobiltu ki

 85. soni ashari berkata:

  assalammualaikum ki …mohon izin untuk mengamalkannya

 86. susanto berkata:

  ass wr wb, apa saya bisa dibantu cara instant memiliki teman dr bangsa jin yang bisa membantu kebutuhan saya, mohon maaf maharnya apa…. terima kasih wss wr wb

 87. Elang berkata:

  Assalamualaikum Mohon izin mengamalkannya ,,

 88. irul berkata:

  Izin ngamalaken ki,,,,

 89. mohamad cou zanwarhum berkata:

  izin mengamalkan ki

 90. Yusuf Aryanto berkata:

  As,,, wr wb .
  Saya minta ijin tuk mengamal kan amalan ini ki , do’akan saya bantu do’akan s’moga berhasil Amin

 91. Irwan berkata:

  Mohon izin mengamalkn

 92. Ralina napitupulu berkata:

  Mohon bimbingannya ..disini sy ingin sekali bertemu jin intuk suatu keperluan tetapi sy beragama non muslim..bgm caranya ?karna menurut penjhelasan harus sholat dan membaca ayat al-quran..mungkin ada cara lain untuk bisa bertemu jin..mohon dibimbing…

 93. Ami Thalib Seqafi berkata:

  Assalamualaikum.
  Mohon izin saya untuk mengamalkannya
  Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
  Wassalam
  Alfager

  Ami

 94. Evita Sari berkata:

  Assalmualaikum Wr. Wb
  pengen xoba u/ hal positive boleh sj…asal tetap pada batasan….tp kalau niatnya setengah-setengah mending ngak usah….karena wajah jin sangat menyeramkan takutnya setelah anda melihatnya anda ketakutan dan jatuh sakit….yang niat silahkan asal dalam batasan

 95. Iran berkata:

  Permisi om sebenernya niat saya memiliki jin hanya untuk teman curhat om ,
  trus surat aljin harus benar benar hafal sedangkan saya belom begitu hafal om ,
  Trus kn jin itu ada beberapa tingkat om kalo misalnya sya berhasil tetapi saya mendapatkan jin tersebut tingkat bawah kn berarti mudah terhasut oleh ghoib hitam nahh apa yang harus saya lakukan om ….
  Satu lagi om saya mau tnya teman saya pernah di masukan oleh jin yang kalo menurut saya enggak jelas agamanya hitam atau putih kalo misalkan hitam saya baca ayat kursi otomatis kepanasan kn om nah ini dia malah ikut baca om , sedangkan kalo misalnya dia putih otomatis kalo saya jawab assalamu’alaikum pasti di jawab sedangkan jin tersebut malah marah” sama saya sudah gitu kalo di suruh keluar susah banget om ….
  Tolong om jawab pertanyaan saya di email saya om irvansidik2903@gmail.com
  Maap om kalo kepanjangan 🙂

 96. hendra berkata:

  sukron kasiron izin ngamalkan ya sohib

 97. Pangeran berkata:

  assalamualaikum
  SHOLAT SUNNAH 2 RAKAAT itu sholat sunnah apa ya,?

  AL-FATIHAH iitu dibaca pas apa ?

  saya izin mengamalkan semoga berhasil … syukron..

 98. dwie berkata:

  assalamualaikum
  nderek nyimak ki…
  n izin ngamalinnya suatu hari nanti.
  qobiltu

 99. ijin coba mengamalkan

 100. Farha fahlevi berkata:

  wowwwwwwwww ngawor aja orang tuh

 101. robin berkata:

  qobiltu ijazahnya ki alus ,, trima kasih

 102. SALAM dari kami anak rantau prapat khusus anak tanjung sarang elang

 103. ass.. izin tolong amalkan ke saya sebuah jin

 104. Asal berkata:

  melihat jin dan berteman dengannya kok dipingini

 105. zzz berkata:

  D coba flu

 106. anto berkata:

  insya Allah berkah

 107. ahmad berkata:

  ahmad syahdi. mau ijazahnya…

 108. Achmad Riadi berkata:

  saya mohon jin itu kembali lagi apakah ki bisa membantu saya mohon jawabannya

 109. roma debrian berkata:

  asik nih kalo punya temen jin bisa di ajak maen catur ma ngobrol 🙂

 110. halim berkata:

  Assalamualaikum,
  Kalau kita berkawan dgn manusia ….apa tujuan.Nk minta pertolongan setiap masa.kawan mana nk bantu.Begitu juga dgn jin.Jin mana nk bantu.Dia pun banyak kja nk dibuat……….

 111. wajib berkata:

  minta izin untuk amalin kang

 112. eeng suhendi berkata:

  Mohon izin ki untuk mengamalkanya
  Kalau di perintah sama kita nurut ga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s