ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN


wongalus
Sudah terlalu sering kita bahas di banyak forum, termasuk di blog KWA bahwa untuk mengenal Tuhan seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya. Maksudnya, untuk sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan, haruslah terlebih dahulu dipahami dua hal. Pertama, ia harus terlebih dahulu mengenal asal mula akan kejadian dirinya sendiri, dari mana, di mana dan bagaimana ia dijadikan? Kedua, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa sesuatu yang mula-mula dijadikan oleh Allah SWT. Kedua perkara di atas menjadi prasyarat kesempurnaan bagi para salik dalam mengenal Allah.
Kita paham, yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah Nur Muhammad SAW yang kemudiannya dari Nur Muhammad inilah Allah jadikan roh dan jasad alam semesta. Bermula dari Nur Muhammad inilah maka semua roh termasuk roh manusia diciptakan Allah sedangkan jasad manusia diciptakan mengikut jasad Nabi Adam as.
Karena itu, Nabi Muhammad Saw adalah ‘nenek moyang roh’ sedangkan Nabi Adam as adalah ‘nenek moyang jasad’. Hakikat dari penciptaan Adam as sendiri adalah berasal dari tanah, tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, dan api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Sehingga pada prinsipnya roh manusia diciptakan berasal dari Nur Muhammad dan jasad atau tubuh manusia pun hakikatnya berasal dari Nur Muhammad. Jadilah kemudian ‘cahaya di atas cahaya’ (QS. An-Nuur 35), di mana roh yang mengandung Nur Muhammad ditiupkan kepada jasad yang juga mengandung Nur Muhammad.
Bertemu dan meleburlah roh dan jasad yang berisikan Nur Muhammad ke dalam hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya. Tersebab bersumber pada satu wujud dan nama yang sama, maka roh dan jasad tersebut haruslah disatukan dengan mesra menuju kepada pengenalan Yang Maha Mutlak, Zat Wajibul Wujud yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, dan yang semula menciptakan, sebagaimana mesranya hubungan antara air dan tumbuhan, di mana ada air di situ ada tumbuhan, dan dengan airlah segala makhluk dihidupkan (QS. Al-Anbiya 30).
Pengenalan terhadap hakikat Nur Muhammad inilah maqam atau stasiun yang terakhir dari pencarian akan makrifah kepada Allah, Martabat Nur Muhammad inilah martabat yang paling tinggi, dan pengenalan akan Nur Muhammad inilah yang menjadikan ilmu menjadi sempurna.
Nur Muhammad mempunyai dua bentuk, yakni Nabi Muhammad yang dilahirkan dan menjadi cahaya rahmat bagi alam “tidaklah engkau diutus wahai (Muhammad Rasulullah Saw) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam” dan yang berbentuk Nur.
Nur Muhammad adalah cahaya semula yang melewati dari Nabi Adam ke nabi yang lain bahkan berlanjut kepada para imam maupun wali; cahaya melindungi mereka dari perbuatan dosa (maksum); dan mengaruniai mereka dengan pengetahuan tentang rahasia-rahasia Illahi. Allah telah menciptakan Nur Muhammad jauh sebelum diciptakan Adam as. Lalu, Allah menunjukkan kepada para malaikat dan makhluk lainnya, bahwa: “Inilah makhluk Allah yang paling mulia”. Oleh itu, harus dibedakan antara konsep Nur (Muhammad) sebagai manusia biasa (seorang Nabi) dan Nur Muhammad secara dimensi spiritual yang tidak dapat digambarkan dalam dimensi fisik dan realitas.
Nur Muhammad sebagai prinsip aktif di dalam semua pewahyuan dan inspirasi. Melalui Nur ini pengetahuan yang kudus itu diturunkan kepada semua nabi, tetapi hanya kepada Ruh Muhammad saja diberikan universal. Nur Muhammad memiliki banyak nama sebanyak aspek yang dimilikinya. Ia disebut ruh apabila dikaitkan dengan ketinggiannya. Tidak ada kekuasaan makhluk yang melebihinya, semuanya tunduk mengitarinya, karena ia kutub dari segenap ruh. Ia disebut al-Haqq al Makhluq bih, (al-Haqq sebagai alat pencipta), hanya Allah yang tahu hakikatnya secara pasti.
Dia disebut al-Qalam al-A’la (pena tertinggi) dan al-Aql al-Awal (akal pertama) karena wadah pengetahuan Tuhan terhadap alam maujud, dan Tuhanlah yang menuangkan sebagian pengetahuannya kepada makhluk. Adapun disebut al-Ruh al-Ilahi (ruh ketuhanan) karena ada kaitannya dengan ruh al-Quds (ruh Tuhan), al-Amin (ruh yang jujur) adalah karena ia adalah perbendaharaan ilmu tuhan dan dapat dipercayai-Nya. Oleh itu, tajalli al-Haq yang paling sempurna adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini telah ada sejak sebelum alam ini ada, ia bersifat qadim lagi azali. Nur Muhammad itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam berbagai bentuk para nabi, yakni Adam, Nuh, Ibrahim, Musa hingga dalam bentuk nabi penutup (khatamun nabiyyin), Muhammad Saw.
Dalam teori martabat tujuh dipahami bahwa dunia manusia merupakan dunia perubahan dan pergantian, tidak ada sesuatu yang tetap di dalamnya. Segalanya akan selalu berubah, memudar, dan setelah itu akan mati. Oleh karena itulah, manusia ingin berusaha mengungkap hakikat dirinya agar dapat hidup kekal seperti Yang Menciptakannya. Untuk mengungkap hakikat dirinya, manusia memerlukan seperangkat pengetahuan batin yang hanya dapat dilihat dengan mata hati yang ada dalam sanubarinya.
Seperangkat pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu ma‘rifatullah. Ilmu ma’rifatullah merupakan suatu pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk mengenal dan mengetahui Allah.
Ilmu ma‘rifatullah dipilah menjadi dua macam, yaitu ilmu makrifat transeden dan ilmu makrifat imanen. Tuhan menyatakan diri-Nya dalam Tujuh Martabat, yaitu martabat pertama disebut martabat tidak nyata dan martabat kedua sampai dengan martabat ketujuh disebut martabat martabat nyata, terinderawi. Yakni, martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Wahidiyyah (ke-’ada’-an asma yang meliputi hakikat realitas keesaan); Keempat, martabat Alam Arwah; martabat Alam Mitsal; martabat Alam Ajsam (alam benda); dan martabat Alam Insan.
Ketujuh proses perwujudan di atas, keberadaannya terjadi bukan melalui penciptaan, tetapi melalui emanasi (pancaran). Untuk itulah, antara martabat transenden atau martabat tidak nyata dengan martabat imanen atau martabat nyata secara lahiriah keduanya berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya sama.
Seorang Salik yang telah mengetahui kedua ilmu ma‘rifatullah, ia akan sampai pada tataran tertinggi, yaitu tataran rasa bersatunya manusia dengan Tuhan atau dikenal dengan sebutan Wahdatul-Wujûd. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan air laut dan ombak. Air laut dan ombak secara lahiriah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada hakikatnya ombak itu berasal dari air laut sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah.
Maqam Nur Muhammad adalah maqam paling tinggi dari pencarian dan pendakian sufi menuju makrifah kepada Allah, tiada lagi maqam atau stasiun paling tinggi sesudah ini. Kesimpulannya, berbahagialah orang-orang yang dapat menyandingkan penyatuan sumber asal mula penciptaannya dalam satu harmoni, yakni Nur Muhammad, sebab ia berada pada satu kedudukan yang tinggi dan terbukanya segala hijab yang membatasinya.
Allah telah menciptakan Nur Muhammad dan Nur itu telah diwarisi melalui generasi nabi-nabi hingga ia sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib dan turun kepada Nabi Muhammad Saw. “sesungguhnya yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah cahaya-ku (Nur Muhammad)”.
Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu, Nur Nabi-mu daripada Nur-Nya’. Maka jadilah Nur tersebut berkeliling dengan Qudrat-Nya sekira-kira yang dihendaki Allah. Padahal tiada pada waktu itu lagi sesuatu pun; tidak ada lauh mahfuzh, qalam, sorga, neraka, Malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia; tiada apa-apa yang diciptakan, kecuali Nur ini.
Dari nur inilah kemudian diciptakan-Nya qalam, lauh mahfuzh dan Arsy. Allah kemudian memerintahkan qalam untuk menulis, dan qalam bertanya, “Ya Allah, apa yang harus saya tulis?” Allah berfirman: “Tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.” Atas perintah itu qalam berseru: “Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama Asma-Mu yang Suci, ya Allah.” Allah kemudian berkata, “Wahai qalam, jagalah kelakuanmu ! Nama ini adalah nama kekasih-Ku, dari Nur-nya Aku menciptakan arsy, qalam dan lauh mahfuzh; kamu, juga diciptakan dari Nur-nya. Jika bukan karena dia, Aku tidak akan menciptakan apa pun.”
Ketika Allah telah mengatakan kalimat tersebut, qalam itu terbelah dua karena takutnya akan Allah dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup, sehingga sampai dengan hari ini ujung nya tetap terbelah dua dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiah yang agung. Maka, jangan seorangpun gagal dalam memuliakan dan menghormati Nabi Suci, atau menjadi lalai dalam mengikuti contohnya (Nabi) yang cemerlang, atau membangkang dan meninggalkan kebiasaan mulia yang diajarkannya kepada kita.
Berikut salah satu ilmu dalam khasanah budaya nusantara agar kita bisa menuju Nur Muhammad yang Agung tersebut. Baca, hapal, hayati, resapi dan amalkan dalam hidup sehari-hari:

===WAHAI SEDULURKU ADAM SUFI
BADANKU TIDUR ROHKU TERJAGA
GERAKKAN AKU NUR MUHAMMAD===

Silahkan diamalkan sesuai dengan kemampuan. Semoga kita akan sampai kepada NYA. Salam paseduluran. Rahayu…
@wongalus,2013

164 thoughts on “ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN

 1. uttama adhikari 19 Agustus 2013 / 07:51

  Salam tuk semesta,Semangat pagi sesepuh dan sedulur semuanya

 2. kang Dullah 19 Agustus 2013 / 08:01

  Absen …………

 3. Mas JatiRaga 19 Agustus 2013 / 08:07

  ……………….Numpang Lewat Saja Mbah

 4. calling 19 Agustus 2013 / 08:12

  Assalamualaikum wr.wb…..

 5. hadifunk 19 Agustus 2013 / 08:13

  ijin menyimak dan menelaahnya lbh lanjut..

 6. wongalus 19 Agustus 2013 / 08:41

  mas Jatiraga: waalaikumsalam wr wb…. walahh… sarungnya ketinggalan mbah..

 7. ady 19 Agustus 2013 / 09:08

  nice info gan…
  thank’s

 8. ady 19 Agustus 2013 / 09:25

  usul : agar di forum KWA ini membahas mengenai Tauhid, Tasawuf .

 9. adis 19 Agustus 2013 / 09:49

  ikut hadir sapa tau ada lanjutannya

 10. afizan rahmat 19 Agustus 2013 / 10:06

  Assalamualaikum
  KI WONG ALUS

  Mohon izin mengamalkanya semoga mendapat keredhaan Allah swt.

  AL-FATIHAH

 11. dody 19 Agustus 2013 / 10:07

  Qobiltu sip ki,yang ilmu bumi passwordnya apa ya ki?

 12. erik widodo 19 Agustus 2013 / 10:12

  salam salim kangge poro sesepuh n gubes kwa KIWA….
  monggi dipun lanjut….
  kulo namung alfatehah—–aminnn
  amittt…..nyimak….

 13. ridho illahi 19 Agustus 2013 / 10:21

  assalamualaikum.
  qobiltu ki

 14. zizo syafii 19 Agustus 2013 / 11:04

  assalamualaikum dulur smua ….ijin nyimak….

 15. dody 19 Agustus 2013 / 11:53

  qobiltu,kok yg ilmu bumi di pasword ki,paswordnya apa donk?

 16. Uripjoko 19 Agustus 2013 / 12:09

  Mohon penjelasan dari”wahai sedulurku adam sufi badanku tidur rohku terjaga gerakan aku nur muhammad” agar tidak salah dalam memahaminya. Siapa yang dimaksud “sedulur adam sufi” itu? Apa maksud”gerakan aku nur muhammad”? Pada siapa kita meminta? Mohon yang tahu beri penjelasan

 17. yonoaj 19 Agustus 2013 / 12:40

  Salam salim ki..

 18. selim 19 Agustus 2013 / 13:05

  Qobiltu @wongalus,,,,Insyah Allah bermanfaat

 19. ratualam 19 Agustus 2013 / 13:15

  Saya terima Ijazahnya dan @wongalus,,,sudilah kiranya untuk menerangakan makna yg dimaksud dg Adam Sufi

 20. Wahyu Ramdani 19 Agustus 2013 / 13:37

  Salam KWA…
  semoga semua selalu damai sejahtera. Amiin…

 21. garengpung 19 Agustus 2013 / 14:16

  Ndherek ndeprok..
  Salam Salim..

 22. Damar Jawadwipa 19 Agustus 2013 / 14:22

  Qobiltu.. InsyaALLAH saya amalkan.. Terima kasih..

 23. ferly syeel 19 Agustus 2013 / 14:22

  Wahhhh

 24. samsul 19 Agustus 2013 / 16:17

  APSEN PETANG IJIN NYIMAK DAN MENGAMALKAN .QOBILTU ALFATEHAH SEN ……..

 25. PUTRABANTARANGIN 19 Agustus 2013 / 16:36

  Assalaamu’alaikum wr. wb.WONG ALUS
  Insya ALLAH ikut ngamalaken ki
  Sugeng sonten, mugi ALLAH SWT tansah paring kanugrahan karaharjan dumeteng KI ALUS lan klg sedoyo, Amin
  Wassalaamu’alaikum wr. wb.

 26. dudutz23 19 Agustus 2013 / 16:46

  tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah
  tiada yang berkehndak dengan sebenarny melainkan Allah
  tiada yang berbuat dengan sebenarnya melainkan Allah

  salam hormat buat ki gusti habaib wong alus dari bumi kalimantan selatan.

 27. thorique 19 Agustus 2013 / 17:21

  SALAM SALIM
  MATUR NUWUN SANGET BOPO GURU
  QOBILTU
  SENT ALFATEHA 7 X

 28. Shoheh 19 Agustus 2013 / 17:23

  Assalamu’alaikum Ki Wong Alus
  Ijin dulu unutk mengamalkannya.

  Maaf ya Ki, saya mau tanya.
  Artikel diatas judulnya: menyatukan Diri dengan Tuhan, tapi pada amalan wiridnya :
  Diri dengan Nur Muhammad. Apakah tuhan itu Nur Muhammad ?
  Mohon pencerahannya ki, saya takut salah persepsi.
  Hatur nuhun.
  Wassalam.

 29. Krezno 19 Agustus 2013 / 17:26

  Subhanalloh, sebuah pemaparan yang wooow…

 30. Hizib 19 Agustus 2013 / 18:19

  Qobiltu ki alus.

 31. bonjos 19 Agustus 2013 / 19:03

  Salam seduluran
  matur suwun ki wongalus
  sore td saia dah masuk jadi anggota

 32. dany nugraha 19 Agustus 2013 / 21:35

  bukan main, ilmu yg sangat tinggi yg dapat saya petik dari postingan ini…alhamdulillah.
  Salam peseduluran.
  illa hadroti khususon sesepuh kwa, alfatihah

 33. Kencana 19 Agustus 2013 / 22:53

  Mohon penjelasan ki Wongalus tentang “Johar Awal”

 34. riki 19 Agustus 2013 / 23:26

  qobiltu.. mohon ijin mengamalkannya…

 35. kaldi maskhudi 19 Agustus 2013 / 23:33

  ijin menyimak dan menelaahnya lbh lanjut..

 36. kempong pengelana 19 Agustus 2013 / 23:40

  As salamuallaikum semoga jadi informasi yang berguna bagi semua insan salam salim 1 jiwa asah asih asuh lebur dening pangastuti

 37. anank 20 Agustus 2013 / 03:17

  Assalamu’alaikum wr wb.
  Mantap…baca artikel ini jadi ingat mp3 ceramah Guru Sekumpul Martapura tentang Nur Muhammad.

 38. joko 20 Agustus 2013 / 05:50

  alhamdulillah…50 besar…..Barokalloh….alfatehah

 39. Arul Pulau Dewata 20 Agustus 2013 / 07:10

  Subhanallah.. Maha Suci Allah yg telah menciptakan Nur sebelum yg lainnya.. Laillaha ila Allah.. MuhammaddaRasulullah..

 40. Dedi rustandi 20 Agustus 2013 / 07:23

  nyimak n ikut ngedeprok ya ki

 41. r dg nassa 20 Agustus 2013 / 09:37

  salam kenal to seluruh penghuni kwa.salam sejahtera-makassar

 42. M. Amin 20 Agustus 2013 / 10:11

  Mohon izin ki ..
  alfatihah..

 43. Edi Purnomo 20 Agustus 2013 / 16:53

  Assalamu’alaikum wr wb.

  Mohon penjelasannya ki
  agar tidak salah dalam memahaminya.
  Siapa yang dimaksud dengan “wahai sedulur adam sufi” itu?
  Apa yang dimaksud dengan “badanku tidur rohku terjaga”?
  Apa yang dimaksud dengan”gerakkan aku nur muhammad”?

  iji mengamalkan ki QOBILTU…
  al-fatehah send

  trima kasih

 44. kang mas raden buana 20 Agustus 2013 / 17:54

  nderek nyimak…

 45. guntur 20 Agustus 2013 / 18:16

  qobiltu…..izin mengamalkannya

 46. langsambar 20 Agustus 2013 / 18:37

  asalamualaikum salam kasih sayang kepada semua sedara2ku di KWA. dan juga tidak dilupakan KI WONG ALUS. alhamdulillah dengan rahmat allah dapat juga saya mengetahui akan hal2 ini. terimakasih pada KI WONG ALUS kerna sudi berbagi amanah ilmu milik allah. tandanya KI WONG ALUS telah faham akan hal2 amanah yang ada dalam diri, sebagaimana nikmat yang allah taala berikan. terimakasih atas amanah amalan kajidiri nya itu.

 47. Yudie kelana 20 Agustus 2013 / 20:59

  Bismillah
  Mohon dimaafkan sekiranya tulisan saya ini sedikit kurang berkenan.
  sebagai penambah wawasan dan bahan kajian sufisme. sedikit kalimat membangunkan nur muhammad di alam batang tubuh lembaga adam.

  Syahadat 3x
  WAALAIKUMMUSSALAM KUNHI KATA ALLAH ENGKAU BERNAMA HU

  WA ALAIKUMMUSSALLAM KUNHIJAT KATA ALLAH ENGKAU BERNAMA AYANKHORJIAH

  WAALAIKUMMSUSSALLAM KUN FAYAKUN KATA ALLAH ENGKAU BERNAMA AYANSABITAH

  WAALAIKUMMUSSALAM WAJIBUL UJUD KATA ALLAH ENGKAU BERNAMA NUR YANG AHMAD

  ADAM YANG MEMANGGILMU NUR MUHAMMAD

  BANI YANG MEMANGGILMU CAHAYA

  INSAN YANG MENYERUMU HAKIKAT

  AKU YANG MEMBANGUNKANMU

  WAHAI KEKUATAN NUR MUHAMMAD DIBATANG TUBUHKU

  JIKA TAK BANGUN ENGKAU…

  DST…
  kata makrifat ini mengandung rahim enerji ketuhanan insya Allah mampu dirasakan.
  untuk membangunkan nur muhammad butuh bimbungan dan tehnik safaat tertentu. demi wajah Allah yang mulia ALLAHUMMA silahkan emailkan saya dengan maksud baik akan saya bukakan kaji cara menghidupkannya sedikitnya saya diberi rasa.

  wassalam..
  salam hormat saya kepada ki wongalus dan para sesepuh disini.
  wassalamullah

 48. ki AKU 20 Agustus 2013 / 21:03

  mohon doa ngamalken>barokallah. amin

 49. zaky 20 Agustus 2013 / 21:32

  permisi para kyai, ulama, ustadz yg saya hormati krn allah…
  Pelajaran yg sangat berharga… Tapi ini cuma rapalan… Padahal yg mengantarkan manusia memasuki tingkatan tiap maqom adalah sifat dan sikap yang nyata, bukan kalimat… Menurut pemahan seorang musafir yg lemah…

 50. Muridanteng 20 Agustus 2013 / 22:49

  Assalamu’alaikum ki wong alus
  mohon izin mengamalkan moga manfaat dunia akhirat alfatihah sent wassalam

 51. Erwin sikayadosa 21 Agustus 2013 / 08:52

  Qobiltu ki wongalus..mohon izin mengamalkan..terima kasih..

 52. Erwin sikayadosa 21 Agustus 2013 / 09:14

  Dari semua paparan ki wongalus diatas sepertinya bisa ditarik benang merah bahwa Rasulullah SAW adalah Nabiyullah terakhir sebagai penyempurna dan pengkoreksi dari kesalahpahaman pandangan sebagian umat terhadap Nabi sebelumnya yaitu Isa a.s yang dianggap sebagai Anak Tuhan…sepertinya Allah hendak menegaskan ”lihatlah maksudku..selami..jangan salah menilai seperti demikian..bukan anakKU..tapi ruhKU yg bersamanya…”
  Subhaanallaah..

 53. Erwin sikayadosa 21 Agustus 2013 / 09:23

  Dan seandainya Allah menjadikan Nabi Isa a.s sebagai Nabi Terakhir maka niscaya seluruh umat manusia akan berpandangan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan..
  Maha Sempurna Allah dengan segala Kehendaknya..

 54. jun edy 21 Agustus 2013 / 10:03

  punten, , numpang lewat gan

 55. jun edy 21 Agustus 2013 / 10:07

  teruntuk smua sodaraku d kampus nie, semuga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunianya kpd kTA smua. aamiin alfaatihah. . .

 56. ***_nurcahyo_*** 21 Agustus 2013 / 12:25

  QOBILTU BAROKALLOH

 57. jammi 21 Agustus 2013 / 13:53

  Assalammu’alaikum Ki Wong Alus…
  Qobiltu ijazaah lillahi ta’ala…

 58. husen 21 Agustus 2013 / 15:41

  mohon ijin nyimak dan mengamalkan

 59. Setiyono 21 Agustus 2013 / 17:34

  Absen…nderek

 60. hari 21 Agustus 2013 / 20:26

  qobiltu ki…

 61. Mas bro 21 Agustus 2013 / 23:43

  Maksud dari gerakkan aku nur muhammad tu apa ki? apakah maksudnya gerak kita adalah nur muhammad atau maksudnya adalah minta nur muhammad menggerakkan kita..

 62. Bejos 22 Agustus 2013 / 07:53

  mhn ijin untk amlkan lb lnjt

 63. Rosyid 22 Agustus 2013 / 08:14

  asalamualaikum
  qobiltu,,mohon ijin mengamalkan nya mugia barokah.

 64. ahmad said 22 Agustus 2013 / 22:29

  assalamu’alaikum..wr..wb.

  izin-ikut nyimak

 65. Moenoe 22 Agustus 2013 / 23:53

  Assallamualaikum sedulur semuanya,.. Ijin nyimak ki wong alus sekalian Qobiltu ijin ngamalin,…

 66. Moenoe 22 Agustus 2013 / 23:58

  Assallamualaikum wrwb sedulur semuanya,.. Ijin nyimak ki wong alus

 67. Setiyono 23 Agustus 2013 / 04:50

  Absen

 68. nerah wiranata kusuma 23 Agustus 2013 / 14:55

  salamualaikum..mohon ijin mengamlkan ..alfatiha send to pengijazah

 69. anto104 23 Agustus 2013 / 16:40

  qobiltu

 70. hadimughni 23 Agustus 2013 / 17:15

  qobiltu ki

 71. tuanbart 23 Agustus 2013 / 17:30

  Assalamualaikum….. kalau kata2 saya ini ada terkasar bahasa…. dlm mendalami ilmu hakekat ini kita sering dipusingksn kata2 dan akhirnya kita sendiri masih tertanya2 siapa diri kita yg sebenarnya…..Hamka sendiri pernah berkata jikalau kamu mencari Allah di luar diri kamu maka terpelecerlah kamu…..dlm diri itu ada 3 batang Alif yg harus disatukan menjadi satu….apabila sudah bersatu baru boleh bertemu sang khalik…..selagi tidak disatukan selagi itu kita tidak mampu bertemu denganNya….wallahualam

 72. langsambar 23 Agustus 2013 / 17:45

  alif diatas a, alif dibawah e ,alif di depan u, bunyinya a. e .u.

 73. satria elank 25 Agustus 2013 / 01:30

  asslmlkm…
  mhn izin mengamalkan ki…

 74. Arjuna Hitam 26 Agustus 2013 / 01:14

  Assalamu Alaikum Wr Wb

  Untuk Ki Wong Alus, Terimakasih atas pembabarannya, saya mohon izin untuk mengamalkannya
  Semoga Alloh memberikan kebaikan dan manfaat untuk perjalanan hidup saya dunia hingga ke akhirat.

  AlFatihah send..

 75. uji ls 26 Agustus 2013 / 10:42

  qobiltu mohon pencerahan ijin ngamalin

 76. UndhinK 26 Agustus 2013 / 13:05

  Mantab,mhn ijin ngamalin

 77. UndhinK 26 Agustus 2013 / 13:07

  Mantab,

 78. arisaskun 27 Agustus 2013 / 22:25

  assalamu alaikum wr wb,qobiltu ijin mengamalkan,alfatikah send…

 79. joni 28 Agustus 2013 / 18:33

  q0biltu ki

 80. Kuntoro 29 Agustus 2013 / 16:04

  Ky mantra meraga sukma ajah..

 81. rayci farel 29 Agustus 2013 / 23:29

  Ass.. Sadulur wong alus saya mohon izin untuk mengamalkan. Mohon do’anya.

 82. yudi.supriyadi 30 Agustus 2013 / 03:06

  Izin mengamal kan ki… Allfatihah

 83. s 30 Agustus 2013 / 22:31

  biarlah yg terahasia menjadi rahasia….kasihan mereka yg sedang berjalan ….kalaulah tersesat akan menjadi tanggungan….

 84. Rahmat Zebua 31 Agustus 2013 / 09:24

  Qobiltu Ki

 85. anton 1 September 2013 / 00:04

  adakah yg mengenal pdt. daud tony yg mengaku sbg mantan dukun nomor satu Indonesia

 86. rohmat yasin 1 September 2013 / 08:09

  Itu adalah jalan yang mulia dan telah terbukti dalam menuju kehadirat Tuhan Yang Maha Agung !

 87. UndhinK 1 September 2013 / 16:49

  Bismillah Ass… Khusus u/ ABANG YUDIE KELANA di JAMBI,Smoga Rahmat & Ridho ALLAH slalu menaungi ABANG beserta keluargax,trimah kasih atas ijazah ilmu membangungkan Nur Muhammad pd batang tubuh.Smoga dpt membawh manfaat dunia-akhirat.

 88. Mukarromah 4 September 2013 / 09:40

  Izin mengaji dan isya Allah mengamalkan …

 89. rifqi qowiyul iman 8 September 2013 / 00:44

  Qobiltu ki.. Izin ngamalken.. Alfatihah sent..

 90. Baco Dg. Puraga 8 September 2013 / 21:02

  Assalamu ‘alaikum wr. wb…
  Salam Kenal, hormat dan takzim buat Ki WongAlus, dan para dosen KWA maupu saudara-saudaraku seiman.

  Tiadalah kata yg terindah terucapkan kecuali Alhamdulillaah wa subhaanallah, wa astaghfiruka wa atuubu ilahi, washallallahu ‘alaa sayyidina Muhammad ‘abduhu wa rasuluhu…. semoga kita diberi ridho, mahabbah dan makrifat Allah pada warga KWA dalam mencari jalan menuju Ilahi Rabbi.

  Begitu indah dan dalam pemaknaan untaian yg dipaparkan Ki WongAlus, hingga tergerak hati menulis yg tidak tertulis, membaca yg tidak terbaca sebagai ungkapan alunan hati yg tergetar dari pengantar artikel ini.

  Mohon maaf Ki WongAlus, bukan maksud menggurui Ki Wongalus, para sesepuh KWA ataupun para sedulur KWA dan para al mukarram yg ikut membaca artikel2 ini … hanya sekedar sharing & berbagi hati … semoga Allah mengijabah niat lurus kita semua, … Aamiin!

  Allahu rabbul ‘izzati menciptakan pertama kali “Nyawa Muhammad” sebelum apapun diciptakan (lihat hadits Nabi diatas). “Nyawa Muhammad” ini berupa “Nur Muhammad” atau banyak yg istilahkan “Nurun Muhammad” — semuanya sama — sebagai suatu bentuk pengejawantahan kehendak Allah SWT dan berasal dari “Nur ‘Izzatillah”. Apa yg dikehendaki oleh Allah, yaitu “Allah ingin Disembah” (lihat banyak ayat Al-Qur’an menyebutkannya dan Janji/Sumpah kita masuk Islam adalah “Laa ilaaha illallaah”) , tapi “saat belum ada sesuatu apapun”. Nah dalam proses penciptaan ini “Tajang” (istilah bhs. bugis: artinya “Cahaya”) atau “Nur Allah” inilah yg membentuk/menciptakan “Nur (Nyawa) Muhammad”. (Maaf, dalam proses ini, ada rahasia Huruf tunggal, yg tdk bisa disebutkan disini, “Sha’da Tallu” (Suara yg Tiga))

  Namun dalam aplikasi diri kita saat ini, pemaknaan “Nyawa (Nur) Muhammad” itu semakin jauh ditinggalkan dari diri kita sebagai manusia, karena begitu banyak hijab-hijab yg merintangi diri kita untuk ber-“IQRA” (membaca, mengkaji, menganalisa) diri kita. Sampai-sampai Sabda rasulullah SAW “Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu” maupun “Awaluddin Ma’rifatullah” (awal agama adalah Mengenal Allah) juga diri kita LUPAKAN. Alhasil … diri kita sangat sulit “Mengenal Allah”.
  Disuruh “Ingat Allah” (Dzikrullah) saja kita sulit lakukan, apalagi kalau kita ditanya orang-orang: “Dapatkan anda INGAT ALLAH setiap saat, setiap waktu?”, atau “INGAT ALLAH di setiap helaan keluar masuk nafas kita?”
  ataukah “Dapatkah Kita Menghitung INGATAN KITA KEPADA ALLAH setiap saat setiap waktu?”

  jawaban diri kita pasti “SANGAT SULIT … bukan ?!!!” (Siapakah yg menghitunganya? .. jawab: Allah)

  Inilah yg menjadi “MISI UTAMA” para Nabi-nabi, Rasul-rasul, dan para auliya-auliya (wali-wali) yaitu menegakkan kalimat “Laa Ilaaha Illallah” (tiada tuhan selain Allah) … dan dgn penguasaan “Ruh Laa ilaaha illallah” secara syariat, tarikat dan hakikat akan berbuah Makrifat dalam “Hablum minallah” (vertikal) dalam bentuk “keimanan (Aamanuu)”, yg dibuktikan hasilnya dalam implementasi diri kita yaitu “Ibadah (Hajaruu)”, dan “Jihad Fii Sabilillah (Jaahadu)”. Inilah konsep islam yg khaffah.
  Cobalah anda buktikan pada diri anda sendiri, contoh: “shalat” …. dimanakah bukti “aamanuu’, “haajaruu”, “jaahadu” setelah kita shalat???. Bukankah kita masih sering marah-marah, ngeyel, ngumpat, ghibah, menghasut … dsb????. padahal semuanya itu adalah bukti “Ruh laa ilaaha Illallah” yg menguasai dalam setiap aplikasi diri kita (tubuh, hati, ruh dan rahasia).
  Kalo bukan ruh Laa ilaaha illaallah …. silahkan perbanyaklah “istighfar”, shalat taubat dan shalat tasbih …. semoga diijabah oleh Allah …

  kembali kehubungannya dgn artikel Ki WongAlus … pada prinsipnya merupakan salah satu “Hakikat Diri dalam mem-“FANA” (mematikan) “Diri Jasad/Tubuh” ke “Diri Hati”, dari “Diri Hati” ke “Diri Ruh/Nyawa” dan dari “Diri Ruh/Nyawa” ke “Diri Rahasia”. Selanjutnya …. bila amalan di atas anda lanjutkan dgn “IKHLAS, YAKIN dan ISTIQAMAH”, Insya Allah akan bermuara di “Hakikat Ruh/Nyawa Muhammad” yg selanjutnya akan bermuara dalam “Penyatuan ke Al-Haq Allah ‘Azza wajalla” yg secara teoritis telah diajarkan didalam Hadits Qudsi yg terjemahan bebasnya: “Dengan PendengaranKu engkau Mendengar … dengan PenglihatanKu engkau Melihat ….. dst” (silahkan buka sendiri, resapi dan maknai dgn hatimu, “bukan akal pikiranmu”).

  Oleh karenanya, didalam Lontara Bugis, dijabarkan sbg berikut:
  “Tubuhku lenynye’ diatikku”
  “Atikku lenynye’ ri nyawaku”
  “Nyawaku lenynye’ ri rahasiaku”
  “rahasiaku lenynye’ ri puwangku” … dst

  Artinya:
  “Tubuhku Fanaa (menyatu) di hatiku” (rahasia zikir “Laa ilaaha illallaah”), terbuka pintu HATI
  “Hatiku fanaa (menyatu) di Nyawaku” (rahasia zkir idzmu Dzat “Allah”), terbuka pintu NYAWA
  “Nyawaku fanaa (menyatu) di rahasiaku” (rahasia zikir “…”), terbuka pintu RAHASIA
  “Rahasia fanaa (menyatu) di Tuhanku” (rahasia zikir “…”), terbuka pintu MAKRIFAT AL-HAQ

  sehingga … Laa Maujuda illallah … laa af’ali illallaah … laa syifaatii illallaah … kita tidak memiliki kehendak lagi, meskipun saat itu kita “SADAR SESADAR-SADARNYA”…. maka jadilah diri kita “karena KUASA ALLAH” menjadi orang yang “KUN FAYAKUN (SABDO DADI)”, memiliki kelebihan dan kharomah ….
  (Ingat!!!! …. kemampuan — kelebihan/kharomah — kita ini bukan khusus dicari-cari, tapi diberikan oleh Allah SWT dan atas Ridho dan Mahabbah Allah kepada diri kita yg taat, dan cinta kepadaNya) …
  olehnya itu, pesan saya buat para sedulurku di KWA … bila ingin mengamalkan salah satu ilmu di KWA ini … niatkanlah “ilaahi anta maqsuudi, waridhaaka mathluubi” (Yaa Allah, engkau yg aku Maksud dan keridhaan engkau yg aku cari).

  Begitulah proses yg Ki Wongalus maksudkan (begitu ya Ki … maaf kalo salah) melalui “wirid dan Peresapan Amalan” di atas, kita dapat menyatukan diri kita (ADAM) dgn NUr Muhammad (rahasia kita) melalui perantaraan “Hati” dan “Ruh/Nyawa” kita.

  Dalam istilah bugis dan Makassar …. ilmu ini termasuk kategori “ILMU PAKUBBURAN”… yaitu suatu ilmu pemahaman dan keyakinan dalam mencari titik-titik kuburnya (matinya) setiap bagian diri (jasad, hati, ruh, huruf dan rahasia) hingga menyatu kepada Allah Rabbul ‘Izzati. Contohnya: dimanakah matinya Akal .. yaitu di “Bayang-bayang” … dimana matinya “bayang-bayang”, yaitu di Missa…”, dst…
  Pada prinsipnya, rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu “berziarah Kubur (menjenguk orang mati)”, dengan hakikat kata kuncinya adalah “MATI” dan kita disuruh untuk selalu “Ingat Mati”.
  Secara syariah … ingatlah dosa-dosamu yg telah kita perbuat dan bertaubatlah. Sedangkan secara Hakikat adalah “Mencari tempat matinya didirmu”…
  Contohnya: Tubuh kita terbuat dari 4 jenis (lihat artikel di atas), yaitu api, air, angin, dan tanah… Api itu matinya di huruf Alif yg pertama, begitulah Alif bertakbir Allahu Akbar ketika Shalat …. Angin pada Lam Awal tersimbolkan pada saat Ruku Shalat, …dst.

  nah .. dalam ilmu laduni .. orang-orang banyak mengucap: “ALIM LAM MIM” …. nah kalo diwiridkan “ALIF” (Allah) … Lam disebut … tunduklah semua wanita …. (berabe kan) , karena “MIM”.. kan sangat berbahaya.. bukan!!! kalo ilmu itu diajarkan kepada orang awam yg belum memiliki “Aqidah/Tauhid” dan “Amaliah/Akhlak” yg benar.

  Saya rasa … cukup dulu…. semoga dapat memberi pencerahan dan saling berbagi diantara saudaraku muslim ….
  Assalamu ‘alaikum wr. wb…
  Salam hormat dan takzim buat Ki WongAlus, dan para dosen KWA maupu saudara-saudaraku seiman.

  Tiadalah kata yg terindah terucapkan kecuali Alhamdulillaah wa subhaanallah, wa astaghfiruka wa atuubu ilahi, washallallahu ‘alaa sayyidina Muhammad ‘abduhu wa rasuluhu…. semoga kita diberi ridho, mahabbah dan makrifat Allah pada warga KWA dalam mencari jalan menuju Ilahi Rabbi.

  Begitu indah dan dalam pemaknaan untaian yg dipaparkan Ki WongAlus, hingga tergerak hati menulis yg tidak tertulis, membaca yg tidak terbaca sebagai ungkapan alunan hati yg tergetar dari pengantar artikel ini.

  Mohon maaf Ki WongAlus, bukan maksud menggurui Ki Wongalus, para sesepuh KWA ataupun para sedulur KWA dan para al mukarram yg ikut membaca artikel2 ini … hanya sekedar sharing & berbagi hati … semoga Allah mengijabah niat lurus kita semua, … Aamiin!

  Allahu rabbul ‘izzati menciptakan pertama kali “Nyawa Muhammad” sebelum apapun diciptakan (lihat hadits Nabi diatas). “Nyawa Muhammad” ini berupa “Nur Muhammad” atau banyak yg istilahkan “Nurun Muhammad” — semuanya sama — sebagai suatu bentuk pengejawantahan kehendak Allah SWT dan berasal dari “Nur ‘Izzatillah”. Apa yg dikehendaki oleh Allah, yaitu “Allah ingin Disembah” (lihat banyak ayat Al-Qur’an menyebutkannya dan Janji/Sumpah kita masuk Islam adalah “Laa ilaaha illallaah”) , tapi “saat belum ada sesuatu apapun”. Nah dalam proses penciptaan ini “Tajang” (istilah bhs. bugis: artinya “Cahaya”) atau “Nur Allah” inilah yg membentuk/menciptakan “Nur (Nyawa) Muhammad”. (Maaf, dalam proses ini, ada rahasia Huruf tunggal, yg tdk bisa disebutkan disini, “Sha’da Tallu” (Suara yg Tiga))

  Namun dalam aplikasi diri kita saat ini, pemaknaan “Nyawa (Nur) Muhammad” itu semakin jauh ditinggalkan dari diri kita sebagai manusia, karena begitu banyak hijab-hijab yg merintangi diri kita untuk ber-“IQRA” (membaca, mengkaji, menganalisa) diri kita. Sampai-sampai Sabda rasulullah SAW “Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu” maupun “Awaluddin Ma’rifatullah” (awal agama adalah Mengenal Allah) juga diri kita LUPAKAN. Alhasil … diri kita sangat sulit “Mengenal Allah”.
  Disuruh “Ingat Allah” (Dzikrullah) saja kita sulit lakukan, apalagi kalau kita ditanya orang-orang: “Dapatkan anda INGAT ALLAH setiap saat, setiap waktu?”, atau “INGAT ALLAH di setiap helaan keluar masuk nafas kita?”
  ataukah “Dapatkah Kita Menghitung INGATAN KITA KEPADA ALLAH setiap saat setiap waktu?”

  jawaban diri kita pasti “SANGAT SULIT … bukan ?!!!” (Siapakah yg menghitunganya? .. jawab: Allah)

  Inilah yg menjadi “MISI UTAMA” para Nabi-nabi, Rasul-rasul, dan para auliya-auliya (wali-wali) yaitu menegakkan kalimat “Laa Ilaaha Illallah” (tiada tuhan selain Allah) … dan dgn penguasaan “Ruh Laa ilaaha illallah” secara syariat, tarikat dan hakikat akan berbuah Makrifat dalam “Hablum minallah” (vertikal) dalam bentuk “keimanan (Aamanuu)”, yg dibuktikan hasilnya dalam implementasi diri kita yaitu “Ibadah (Hajaruu)”, dan “Jihad Fii Sabilillah (Jaahadu)”. Inilah konsep islam yg khaffah.
  Cobalah anda buktikan pada diri anda sendiri, contoh: “shalat” …. dimanakah bukti “aamanuu’, “haajaruu”, “jaahadu” setelah kita shalat???. Bukankah kita masih sering marah-marah, ngeyel, ngumpat, ghibah, menghasut … dsb????. padahal semuanya itu adalah bukti “Ruh laa ilaaha Illallah” yg menguasai dalam setiap aplikasi diri kita (tubuh, hati, ruh dan rahasia).
  Kalo bukan ruh Laa ilaaha illaallah …. silahkan perbanyaklah “istighfar”, shalat taubat dan shalat tasbih …. semoga diijabah oleh Allah …

  kembali kehubungannya dgn artikel Ki WongAlus … pada prinsipnya merupakan salah satu “Hakikat Diri dalam mem-“FANA” (mematikan) “Diri Jasad/Tubuh” ke “Diri Hati”, dari “Diri Hati” ke “Diri Ruh/Nyawa” dan dari “Diri Ruh/Nyawa” ke “Diri Rahasia”. Selanjutnya …. bila amalan di atas anda lanjutkan dgn “IKHLAS, YAKIN dan ISTIQAMAH”, Insya Allah akan bermuara di “Hakikat Ruh/Nyawa Muhammad” yg selanjutnya akan bermuara dalam “Penyatuan ke Al-Haq Allah ‘Azza wajalla” yg secara teoritis telah diajarkan didalam Hadits Qudsi yg terjemahan bebasnya: “Dengan PendengaranKu engkau Mendengar … dengan PenglihatanKu engkau Melihat ….. dst” (silahkan buka sendiri, resapi dan maknai dgn hatimu, “bukan akal pikiranmu”).

  Oleh karenanya, didalam Lontara Bugis, dijabarkan sbg berikut:
  “Tubuhku lenynye’ diatikku”
  “Atikku lenynye’ ri nyawaku”
  “Nyawaku lenynye’ ri rahasiaku”
  “rahasiaku lenynye’ ri puwangku” … dst

  Artinya:
  “Tubuhku Fanaa (menyatu) di hatiku” (rahasia zikir “Laa ilaaha illallaah”), terbuka pintu HATI
  “Hatiku fanaa (menyatu) di Nyawaku” (rahasia zkir idzmu Dzat “Allah”), terbuka pintu NYAWA
  “Nyawaku fanaa (menyatu) di rahasiaku” (rahasia zikir “…”), terbuka pintu RAHASIA
  “Rahasia fanaa (menyatu) di Tuhanku” (rahasia zikir “…”), terbuka pintu MAKRIFAT AL-HAQ

  sehingga … Laa Maujuda illallah … laa af’ali illallaah … laa syifaatii illallaah … kita tidak memiliki kehendak lagi, meskipun saat itu kita “SADAR SESADAR-SADARNYA”…. maka jadilah diri kita “karena KUASA ALLAH” menjadi orang yang “KUN FAYAKUN (SABDO DADI)”, memiliki kelebihan dan kharomah ….
  (Ingat!!!! …. kemampuan — kelebihan/kharomah — kita ini bukan khusus dicari-cari, tapi diberikan oleh Allah SWT dan atas Ridho dan Mahabbah Allah kepada diri kita yg taat, dan cinta kepadaNya) …
  olehnya itu, pesan saya buat para sedulurku di KWA … bila ingin mengamalkan salah satu ilmu di KWA ini … niatkanlah “ilaahi anta maqsuudi, waridhaaka mathluubi” (Yaa Allah, engkau yg aku Maksud dan keridhaan engkau yg aku cari).

  Begitulah proses yg Ki Wongalus maksudkan (begitu ya Ki … maaf kalo salah) melalui “wirid dan Peresapan Amalan” di atas, kita dapat menyatukan diri kita (ADAM) dgn NUr Muhammad (rahasia kita) melalui perantaraan “Hati” dan “Ruh/Nyawa” kita.

  Dalam istilah bugis dan Makassar …. ilmu ini termasuk kategori “ILMU PAKUBBURAN”… yaitu suatu ilmu pemahaman dan keyakinan dalam mencari titik-titik kuburnya (matinya) setiap bagian diri (jasad, hati, ruh, huruf dan rahasia) hingga menyatu kepada Allah Rabbul ‘Izzati. Contohnya: dimanakah matinya Akal .. yaitu di “Bayang-bayang” … dimana matinya “bayang-bayang”, yaitu di Missa…”, dst…
  Pada prinsipnya, rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu “berziarah Kubur (menjenguk orang mati)”, dengan hakikat kata kuncinya adalah “MATI” dan kita disuruh untuk selalu “Ingat Mati”.
  Secara syariah … ingatlah dosa-dosamu yg telah kita perbuat dan bertaubatlah. Sedangkan secara Hakikat adalah “Mencari tempat matinya didirmu”…
  Contohnya: Tubuh kita terbuat dari 4 jenis (lihat artikel di atas), yaitu api, air, angin, dan tanah… Api itu matinya di huruf Alif yg pertama, begitulah Alif bertakbir Allahu Akbar ketika Shalat …. Angin pada Lam Awal tersimbolkan pada saat Ruku Shalat, …dst.

  nah .. dalam ilmu laduni .. orang-orang banyak mengucap: “ALIM LAM MIM” …. nah kalo diwiridkan “ALIF” (Allah) … Lam disebut … tunduklah semua wanita …. (berabe kan) , karena “MIM”.. kan sangat berbahaya.. bukan!!! kalo ilmu itu diajarkan kepada orang awam yg belum memiliki “Aqidah/Tauhid” dan “Amaliah/Akhlak” yg benar.

  Saya rasa … cukup dulu…. semoga dapat memberi pencerahan dan saling berbagi diantara saudaraku muslim ….

  Wassalam
  Baco Dg. Puraga

 91. Moenoe 9 September 2013 / 16:28

  Ijin nyimak,.. Lanjuuuut

 92. Mohamad Effendy 10 September 2013 / 19:49

  saya msh awam, dan saya selalu menggunakan logika utk bisa mengerti akan seuatu hal apapun, sulit mengeritnya, logika saya apakah bisa manusia ciptaan Allah SWT bisa menyatu dgn Allah SWT, se-tinggi2nya pencapaian derajat lahir dan batin manusia adalah tdk sama DIMENSI Allah SWT Yg Maha Pencipta dan Maha Raja Dirajanya Alam Semesta ini, kita saksikan nyata Allah SWT menurukan wahyu bahasa Tuhan pun hrs melalui perantara melalui Malaikan Jibril yg ada di dlm dimensi NURILLAHIYAH, mentrasformasikan ke dalam bahasa Arab kpd Nabi Muhammad SAW maka jadilah Al Qur’an, demikian pula dlm pengurusan alam semesta jagad raya ini Allah SWT selalu mengutus Malaikat2nya, yg paling mungkin adalah Manusia yg beribadah menyembah Allah SWT dgn baik benar diridoi dan diberkahi adalah mendekati darajat Malaikat yg ada di alam malakut/ Nurillahiyah, maka ia bisa masuk ke alam malakut/ Nurillahiyah, maka INILAH yg bisa dimugkinkan bhw pencapaian derajat utama tertinggi dari makluk Manusia itu berarti “SAMA DENGAN” yg dimaksud “MENYATU DGN ALLAH SWT atau dgn istilah Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti itu, plis koreksi my komen trims …

 93. HAFIZ 14 September 2013 / 01:43

  Qobiltu amalan ini

 94. operatorkita 15 September 2013 / 21:13

  Assalamu’alaikum…

 95. autada 15 September 2013 / 21:25

  Segala Amalan itu haruslah berdasarkan Al-Qur’an dan hadits sebagai rujukan, juga perlu guru yang kamil mukammil dan khalis mukhlisin dalam membimbing si salik mengarungi jalan ketuhanan.
  Semoga kita semua mendapat petunjuk dan ketemu dengan Waliam Mursida.. :)

 96. najibyusuf 16 September 2013 / 01:18

  Assalammu’alaikum Tuan.. mohon izin kongsi pengajaran ilmu di sini

 97. tukgumer 20 September 2013 / 09:13

  qobiltu,izin ngamalin n copas buat share

 98. Suparman 3 Oktober 2013 / 23:47

  Ass…moga allah meridhoi kita dan mengabulkn apa yg diinginkn para kwa smua…dan tak lupa mga aja bermanfa’at khusus bgi sy unk menjalani ibadah lebih baik.amin dan mhon ajaran diatas dpt bermanfa’at bagi sy dan smuanya.

 99. Yudie kelana 7 Oktober 2013 / 20:01

  Bismillah semoga bisa mengambil saling mengisi pemahaman Nur muhammad
  Orang yg tenggelam dan mesra
  dengan nur muhammad maka
  merekalah yg berhak mendapat
  syafaat rasulullah,bahkan neraka
  berkata, aku malu menyiksa mereka
  sementra mereka begitu mesra dan
  cinta kepada rasullullah,
  apakah nur muhammad ini bisa
  dibangkitkan jawabnya bisa,tetapi
  kalangan ahli hakikat tidak
  dibangklitkan tetapi dimesrakan
  dengan nur muhammad untuk
  memesrakan diri keasal kejadian
  kita perlu kehalusan rasa,
  mempanakan rasa tubuh dari
  tanah kembali rasa tubuh menjadi
  nur,
  apabila kita mampu mempanakan
  diri tenggelam dalam asal diri dari
  nur,maka kita akan merasakan
  dingin yg sejuk,bahkan terkadang
  runa runa bulu bulu ditubuh
  berdiri, mereka menyaksikan pada
  tubuh,urat,tulang,sumsum,bahwa
  mereka adalah pancaran
  nurmuhammad,tubuh mereka akan
  dingin menggigil laksanakan es,
  dan hati mereka seakan begitu
  dekat dengan rahasia allah pada
  nur muhammad, laksanakan kain
  dan warnanya kain begitu dekat
  bahkan sangat dekat,
  timbul pertanyaan apakah sama
  dibangkitkan dan dimesrakan
  nurmuhammad dibatang tubuhnya, jawabnya beda,
  kalau kita bangkitkan kita hanya
  merasakan maunahnya saja,
  tetapi jika dimesrakan/difanakan rasa
  pada nur muhammad maka kita
  akan merasakan seluruh tubuh kita
  nikmatnya tenggelam dengan
  nurmuhammad juzbah
  iman,ZUZBATUN MIN ZUZBATUL
  HAQ HAIRUN MIN IBADATI
  SAQALAIN tenggelam satu saat dari
  tenggelam dengan rahasia allah
  dan rasulnya niscaya kita
  akan merasakan diambil rasa
  memiliki diri sebenar diri kembali kerasa asal
  kita dari nur muhammad,
  tidak hanya lidah yg mengatakan
  bahwa kita nur muhammad tetapi
  disaksikan oleh bulu,urat
  daging,tulang,sumsum, semua
  anggota batang tubuh kita kita akan merasakan dan
  ikut menyaksikan.

 100. berlian191 7 Oktober 2013 / 21:22

  Yudie kelana ; cara memesrakan dengan nur muhammad bgmn cara amalannya mas yudi ?

 101. ahmad ridho 8 Oktober 2013 / 07:24

  Qobiltu
  Al fatehah

 102. Yudie kelana 17 Oktober 2013 / 22:37

  Salam rahmatullah

 103. samsul 18 Oktober 2013 / 17:15

  serasa menagis membacanya. ya allah hukumlah aku yg selalu mengingkari nikmatmu di sepersekian detik.

 104. Moenoe 20 Oktober 2013 / 03:13

  Monggo sedulu di lanjut,… Mudah”n aku bisa memahami apa yang telah di ihlaskan,.. Salam persaudara’n semuanya,..

 105. Yudie kelana 25 Oktober 2013 / 20:01

  Bismillah. Ucapkan bersama Allah (Allah maha awal dan akhir) Mari kita memfanakan rasa. Rasa sebenar rasa, rasa didalam diri. ucapkan secara lisan dan sedikit dirasa Ucapkan kata ini:

  WA’ALAIKUMMUSSALLAM HAI NUR YANG AHMAD.

 106. putra 999 7 November 2013 / 00:07

  as.pak ustaz saya ingin dibgnkitkn inti cel induk
  nur muhammad dibatng tubuh saya.nic email saya budybrenksex@gmail.com
  maaf nama email agak ngk sopan karena teman saya yg buat email tersebut mana ngk bisa dignti lagi..niat saya utk membngun nur muhammad biar dekat dn makin cinta ama nabi muhammad s.a.w dn allah s.w.t dn untuk mengobati orng sakit dn keluarga dngn inti cell induk sendiri.kiranya pak ustaz bersedia mengirim email saya karena saya ud kirim email kepak ustaz ngk terkirim jua.sallam silahtuhrahim salam santun aku tunggu emailnya pak ustaz wassalm

 107. putra 999 7 November 2013 / 00:08

  as.MAS DULUR SEMUA SIAPA YG BISA BNGUNKN NUR MUHAMMAD DGN CEPAT MELALUI TELEPON NGK PAKE MINYAK DN BERSEDIAH IJAZAHKN SHOLAWAT QULLU GHAIB KIRANYA DAPAT BERBAGI DN MOHON HUBUNGI FB INI putra.m.keadilan.1@facebook.com mohon inbox fb ini sudinya kiranya berkenan mas saudara murid yg mendapatkn ijazah lengkap guru RRK WASSALAM SILAHTUHRAHIM

 108. putra 999 7 November 2013 / 00:19

  as.w.t.wb qobiltu ki kwa salmsilahtuhrahmi para dulur semua..ABNG GURU YUDIKELANA@ MOHON BIMBINGNNYA MEMBNGUN NUR MUHAMMAD DIBATNG TUBUH SAYA.NIC EMAIL SAYA MAAF AGAK KASAR HABISNYA DIBUATKN OLEH TEMAN SAYA YG ISENG NGASIH NAMA KEK GINI MANA NGK BISAH DIUBAH LAGI..nic budybrenksex@gmail.com
  subahanallah begitu tingginya ilmu abng saya hanya bisah mengirimkn alfateha kpd bng dn keluarga 7x sen tolong email saya karena saya kirim berulng kl tdk terkirim ke ang yudi@maksi semoga abng dn keluarga selalu dlm ridoh dnlindungn allah swt.sayaasal sulawesi utara asli keturunan GORONTALO WASSALM

 109. hidayat 9 November 2013 / 17:08

  subhallah……. , Qobiltu semoga barokah, , ila Al Fatihah untuk kelurga wong alus, Bismilah…..

 110. Yudie kelana 17 November 2013 / 20:53

  Nur Muhammad adalah pancaran
  Nur Allah yang diberikan kepada
  Para Nabi mulai dari Nabi Adam as
  sampai dengan Nabi Muhammad SAW,
  dititipkan dalam dada para Nabi
  dan Rasul sebagai conductor yang
  menyalurkan energi Ketuhanan Yang
  Maha Dasyat dan Maha Hebat.
  Dengan penyaluran yang sempurna
  itu pula yang membuat nabi Musa
  bisa membelah laut, Nabi Isa
  menghidupkan orang mati dan Para
  nabi menunjukkan mukjizatnya
  serta para wali menunjukkan
  kekeramatannya. Karena Nur
  Muhammad itu pula yang
  menyebabkan wajah Nabi Muhammad
  SAW tidak bisa diserupai oleh syetan.

 111. aditya alhusna 21 November 2013 / 20:50

  qobiltu,salm silaturahmi untk ki wong alus dan poro sedulur,sungguh suatu pencerahan yang luar biasa,kpd bang yudi sy tlh mengirimkan email smg bang yudi berkenan membukanya,alfatekhah buat bang yudi send…

 112. surya 6 Desember 2013 / 02:52

  subhnallah..KLAU BLEH TAU ALMAT. Ny sadara yudi kelana dimana sypa tau dket ama tmpat saya saya ingin bljar ilmu agama.

 113. zaein 6 Desember 2013 / 16:07

  salam salim dulur semua. Qobiltu amalan a..

  Oa kang yudie kelana. Sy sdh inbox tuan. Semoga kang yudie smpat membalas a. Trimakasih

 114. nasim 10 Desember 2013 / 09:37

  membangun tauhid dan keimanan kita, agar mantap tauhid kita.

 115. Yudie kelana 23 Desember 2013 / 15:30

  Bahwasanya belajar makrifat itu kesempurnaan syareat. Salam silaturokhim sesama umat muslim.

 116. permadi 26 Desember 2013 / 12:10

  Qobiltu.. guru… insya allah akan semakin mendekatkan kita pada sang maha pencipta.. amiin

 117. Amak kesek 11 Januari 2014 / 13:33

  Insya allah kami akan lebih taat pada allah

 118. ningratningsih 13 Januari 2014 / 13:55

  Assalamualaikum,
  ijin menyimak dan mengamalkan!
  terimakasih.

 119. toni 16 Januari 2014 / 17:40

  Ilmu ngawor,

 120. hamba allooh 18 Januari 2014 / 19:13

  TUHAN TUBUHKU, MAHASUCI NYAWAKU, YA BUDDUHUN

 121. MENDAPATKAN JATI DIRIKU DAN HIDUP YG SEJATI 5 Februari 2014 / 21:56

  ASS.WR.WB mohon maaf terlebih dahulu klau ada ucapan dan tulisan sebelum dan sesudah menulis comment ini,yg kurang berkenang dihati para sedulurku,sulessurekku (saudaraku),dan para sesepuh yg ada di KWA ini aku mohon maaf yg sebesar-besarnya.untk mengenal dan menYAKSIKAN,dan menyatu dgn ALLAH SWT,tidak begitu sulit dan tidak butuh rapalan atau mantra seperti yg sudah ditulis oleh saudara2ku yg diatas,klau orang sudah mengerti, dalam hitungan detik.kita bisa menyaksikan dan melihat dgn mata keberadaan nur muhammad dan ALLAH SWT.dibaca dan difahami baik2. yg dikatakan oleh BACO DG PURAGA sha da tallu (suara 3) itu adalah A I U. huruf yg 3 ini diambil dari suara nafas yg keluar dari hidung,angin yg masuk dari lubang hidung berbunyi huruf A dan huruf I bunyi ditenggorokan,dan bunyi huruf U adalah angin (nafas) yg keluar dari hidung,klau disimpulkan
  kita bernafas setiap hari (angin yg keluar dari kedua lubang hidung tiu berbunyi huruf A dan Huruf U)klau dijabarkan menjadi SAHADAT.yaitu ASHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.
  ada lagi yg dimaksud asal usul manusia ada 4 unsur tanah,air,angin,api,ke 4 unsur ini semuanya ada ditubuh kita sendiri,tapi banyak orang yg tidak mau memberitahukan.saat ini akan aku ajarkan,tanah adalah seluruh tubuh kita.,kita mati tubuh kembali jadi tanah,air ada dilangit didlm mulut kita sendiri,angin berada di kedua lubang hidung dan dikedua lubang telinga,api berada dikedua bola mata,jadi segala ilmu sareat,torekat,hakekat sampai dgn ilmu ma*rifattullah.semuanya diambil dari 9 lubang yg ada didalam tubuh kita sendiri.1.mata kiri.2 mata kanan 3 telinga kiri 4 telinga kanan 5 lubang hidung kiri 6. lubang hidung kanan 7 lubang mulut 8 lubang alat kelamin kita sendiri 9 lubang dubur.cukup sampai disini ajalah,jgn terlalu dalam nanti anda setres.klau anda ingin mengejar ilmu ma^rifatullah (mengenal TuhanNya) datanglah kerumahku,aku orang bugis dari sulawesi selatan,carilah kabupaten SIDRAP desa EMPAGAE.disitulah alamatku.apapun yg anda ingin ketahui insyaAllah akan aku jabarkan dan akan aku perlihatkan sampai ilmu yg paling tinggi ma*rifatullah (mengenal Tuhannya).akan aku perlihatkan.amin ya rabbal alamin ass.wr.wb

 122. sely 7 Februari 2014 / 20:41

  sungguh luar biasa

 123. Opik 8 Februari 2014 / 22:16

  Assalamu’alaikum wr.wb. .
  Qobiltu. .saya mohon izin untk mengamalkannya. .

 124. fahri 10 Februari 2014 / 12:14

  Qobiltu. .saya mohon izin untk mengamalkannya. .

 125. paser alit 10 Februari 2014 / 15:38

  Ya alloh berikanlah aq safaat rosululloh…

 126. paser alit 10 Februari 2014 / 15:38

  Ya alloh berikanlah ridhomu dan safaat rosululloh…

 127. Ryan 15 Februari 2014 / 00:45

  Mf sedulur sekalian…ikut nyimak ya….

 128. Achmad Rifani 15 Februari 2014 / 03:50

  Assalamu alaikum wr wb
  @ yudhi kelana
  aku sudah lama ingin membangun nur muhammad pd tubuhku, pernah aku coba kirim email ke seseorg yg menawarkan.tp tdk bisa membuka balasannya,maklum ..gaptek
  jadi kumohon allahhuma bimbing aku dg phonecel,ini no.hp ku 087816548252.,sebelumnya kuucapkan terimakasih wassalamullah

 129. Yudie kelana 27 Februari 2014 / 12:00

  Add saja ya hehehe.. 74A32B04 salam paseduluran.

 130. azrafa 3 Maret 2014 / 02:54

  Adam namaku, nur muhammad aku, Tuhan saksi ku, nur Allah tempatku…

 131. agus firdaus 3 Maret 2014 / 12:58

  Assalamualaikum….wr.wb…….! salam persaudaraan semuanya….!
  Alfatehah…..buat Bg yudie kelana! Qobiltu…….izin ngamalin ilmunya…Kabul lillahi ta’la..! Add ya Bg….:)

 132. rankbalai 17 Maret 2014 / 17:36

  assalamualaikum mas yudi kelana..bisakah membantu sy membangunkan nur muhammad dlm dr sy.insya allah bermanfaat buat dr sy dan org bnyk.jawab aja ke email sy chans.rommy@gmail.com 082371580703. Wassalam

 133. Wandi 21 Maret 2014 / 10:50

  assalammualaikum wr. wb.
  ijin unuk memahami nya ya…

 134. Yudie kelana 26 Maret 2014 / 21:38

  rankbalai>> Inbox saya saja ya saudara sekalian mempererat tali silaturokhim sesama umat islam.

 135. nelda 13 April 2014 / 11:07

  apa maksud wahai seduluhurku adam sufi badanku tidur rohku terjaga gerakkan aku nur muhammad

 136. roni 13 April 2014 / 12:34

  Hakikat,,,jangan blajar tanpa bimbingan guru y,,baahayaa,,bisa ngeces tu ludaah…,,FaNA…

 137. ajal sudah tiba 18 April 2014 / 10:12

  assalamualaikum wr. wb. prose penyatuan diri adalah peroses yang menuju untuk mengenal tuhannya

 138. sadri 7 Mei 2014 / 04:38

  usappa de’e uruntu..
  uruntu,e usaringg,i togegge

 139. putra langit 1 Juni 2014 / 23:27

  qobiltu mawon mbah

 140. mohd nur zainal bin abdullah 5 Agustus 2014 / 00:05

  Asslmkm wr.wb saya dari malaysia timur..begitu teruja dan tertarik dengan apa yang saudara dari sulawesi itu tadi bicara mengenai 9 lubang nafas dan A.i.U..kepingin mendalami Ilmu kenal diri..kalo boleh kasih alamat lengkap ya saudara…

 141. Herdiana 14 Agustus 2014 / 14:15

  Qobiltu. Ikut nyimak ki
  Aku,Iki,Urip

 142. muhammad sugi 14 Agustus 2014 / 21:35

  asslmkm wr wb trimks ya allah trimaks saudara seiman bagus banget

 143. Muh. Taslim BH 13 September 2014 / 12:20

  Assalamu’alaikum…..
  Qobiltu. .saya mohon izin untk mengamalkannya.

 144. Pengemis 20 September 2014 / 08:53

  Allah >Nur Allah>Nur Muhammad>Muhammad,….[dunia dan seiisinya,alam nyata/ghaib,…/pada kita.,manusia,berupa nyawa/ruh,…],…jadi,secara syareat,Muhammad adalah Nabi,…tetapi,secara hakekat,…Muhammad adalah ruh/nyawa kita,….Allah dan Muhammad,…2 yang hakekatnya 1,…ibarat api dengan panasnya,…ibarat air dengan buihnya,…

 145. Umar 22 September 2014 / 02:45

  Kalau faham ilmu ketuhan nya masih sedikit gk usah komen bru tau yg trsurat aja byk komen.. Yg sudah tau dia kagak bakalan asal ngoceh sama yg blum faham

 146. parno 19 Oktober 2014 / 19:46

  ass.salam salam perdamaian dan persaudaraan selalu.tuk mz yudi kelana mhn ijin dn ridhonya tuk membangkitkan nur muhamad dlm btng tubuh saya karna sangat bermanfaat buat diri dn sesama dlm mengarungi hidup ini.kira2 apa saja syaratnya,mhn d bls di email saya:jakakelana292@gmail.com.wasalam wrwb

 147. Wong Bego 23 Desember 2014 / 10:08

  Iji nyimak Ki ….. o ya Ki ! Bagaimana kalau sekalian Ki Wong Alus babar tentang MATI , SORGA ALAM KUBUR LAHUL MAHFUZH < Agar pemahaman tentang hidup sesudah mati tersebut lebih terang benderang ? Bukan hanya katanya ( jarene ) ,,,, Sebab semua manusia bakal mengalaminya ! tak pandang bulu ? kecuali Manusia yang dikehendaki NYA !Terima kasih Ki …. sungkem dan salam paseduluran tuk warga besar KWA .

 148. budi arifin 3 Januari 2015 / 15:39

  saya sedang bingung dan tertarik mendapat jawaban juga. dan ada info pribadi menurut saya.

  saling berbagi bertukar untuk menjadi lebih baik sobat :) hehe..

  maaf penganut buddha. hanya sedikit artikel pribadi
  jalan-tuhan00.blogspot.com

 149. FAREL MKAIKO 16 Januari 2015 / 15:58

  setahu saya klo diri kita bisa menyatu dengan tuhan…bagaimana dengan nabi musa yg saat itu menerima wahyu di bukit thor,pingsan selama 40 hari 40 malam,karena allah berkata kepada musa,HAI MUSA SESUNGGUHNYA ENGKAU TIDAK AKAN SANGGUP MELIHATKU KARENA AQ BUKAN BENDA BUKAN DZAT,dan musa ngotot untuk melihat allah,maka allah berkata,HAI,,,MUSA LIHATLAH KEDUA BUKIT ITU KALO BUKIT ITU BISA BERDIRI TEGAK MAKA KAMU AKAN MELIHATKU,,,dan disitulah allah menmpakan diri,,,saat itu pula musa pingsan,artinya kalo manusia bisa menyatu dengan tuhannya(allah)maka aku yakin jasad kita akan hancur karena tidak mampu menahan kedatangan allah dalam diri kita,WASALAM

 150. Bocah kemplu 12 Mei 2015 / 18:07

  Assalamu’alaikum datu’ .
  Qabiltu, saya terima ijazah ilmunya dg sempurna untuk diamalkn, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amiin.
  Trmksh datu’ . Wassalam.

 151. wong Bodoh 31 Mei 2015 / 06:26

  Roh ku muhammad jasat ku muhammad.. Roh ku milik MU Jasat ku milik MU aku tidak punya apa-apa. aku hamba yang Bodoh..

 152. gunduljan 22 September 2015 / 16:10

  Assalamu alaikum, maaf buat daeng yg di desa empagae-Kab. Sidrap kalo boleh tau berapa alamat pastinya dan dgn siapa saya bisa kontak untuk belajar, kebetulan saya sedang mencari2 ilmu ini, sy dari jawa yg krn tugas sekarangb ada di Mamuju, wassalam

 153. made pawitra 21 November 2015 / 20:48

  apakah ini sama dengan moksha
  Hindu yaitu manunggaling kawula lan gusti
  yaitu atman menyatu dengan brahman ?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s