QOSAM ALLAH SWT


YAA-SIIN. WAALQUR-AANI ALHAKIIMI. INNAKA LAMINA AL MURSALIINA

Surat Yasin termasuk dalam satu surat Al-Qur’an, yang diturunkan di Mekah  dan terdiri dari ada delapan puluh tiga ayat. Ayat-ayatnya pendek dan sangat mengena di hati. Pembahasan surat Yasin tentang tauhid Uluhiyah dan Rububiyah dan akibat orang-orang yang mendustakannya. Tiga ayat tersebut yaitu adalah awal surah Yasin dan merupakan qosam atau sumpah pengakuan-tegas Allah kepada orang-orang yang mengingkari kerasulan dan kenabian Muhammad SAW.  “Demi Al-Quran yang mengandung hikmah.dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah sebagian dari rasul-rasul.

Allah telah membaca surah yasiin dan surat thoha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 2000 tahun. Tatkala para malaikat menyimak apa yang telah di baca Allah, lalu berkatalah malaikat : “Alangkah bahagiannya umat nabi Muhammad dimana Allah akan menurunkan dua surah (Yasin dan Toha), alangkah bahagianya bagi orang-orang yang hafal kedua surat itu, dan alangkah bahaginya lidah-lidah yang membacakannya. Sesungguhnya ahli surga adalah ahli baca Alquran khususnya surah thoha, yasin dan Arrahman.

“inna likulli syain qolban, waqolbul qurani yasin”: sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya(jantung). Dan hatinya alquran adalah surat yasin. “man qoro’a yasin, kataballahu lahu qira’atalqurani ‘asyara maratin: siapa orang yang membaca surah yasin, maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca 10 x khatam Qur’an.

Fadhilah surat Yasin luar biasa banyak. Misalnya siapa orang yang membaca surat yasin pada malam hari karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Maka bacakanlah yasin disisi orang mati. Ada pula yang suka membaca secara terus menerus pada setiap malam, maka Allah akan mewafatkannya dalam keadaan Syahid.

Seorang muslim yang di bacakan surat yasin pada saat ajal menjemputnya, maka turunlah malaikat dari setiap satu huruf didalam surat yasin sepuluh malaikat. Mereka berdiri dihadapannya bershaf-shaf, meraka menshalatinya, mereka membacakan isthigfar untuknya, mereka menyaksikan pemandiannya, mereka mengiringi jenazahnya, dan mereka menyaksikan pemakamannya.

Malaikat maut tidak akan mencabut ruhnya sampai datang malaikat ridwan–malaikat penjaga pintu surga– membawa minuman dari surga dan memberikan minum kepadanya . Dan setelah itu malaikat maut mencabut ruhnya sedangkan ia dalam keadaan tidak kehausan, ia masuk kedalam kubur tidak kehausan, ia sedikitpun tidak membutuhkan air dari telaga para nabi, sampai ia masuk surganya Allah tanpa kehausan.

Membaca surah yasin maka pahalanya berbanding 10 kali berhaji dan siapa orang yang mendengarkanya maka pahalanya berbanding shadaqoh 1000 dinar dijalan Allah. Dan siapa orang yang mencatatnya kemudian meminumnya maka masuk kedalam perutnya 1000 obat, 1000 cahaya, 1000, berkah, 1000 rahmat, dan diangkat segala macam penyakitnya.

Oleh sebab itu dalam surah yasin ada 20 keberkahan. Maka tiadalah orang kelaparan membacanya melainkan Allah mengenyangkannya. (FUNGSI REJEKI), Tiadalah orang telanjang membacanya melainkan Allah akan memakaikan pakaian untuknya. (FUNGSI DERAJAT), Tiadalah orang yang belum kawin membacanya melainkan Allah akan mendatangkan jodohnya. (FUNGSI MAHABBAH),  Tiadalah orang yang takut membacanya melainkan Allah akan melindunginya. (FUNGSI PERLINDUNGAN), Tiadalah di bacakan disisi orang mati melainkan diringankan siksa kuburnya. (FUNGSI AKHIRAT), Tiadalah orang yang kehausan membacanya melainkan Allah akan menghilangkan dahaganya (FUNGSI KECUKUPAN REJEKI), Tiadalah orang yang sakit membacanya melainkan Allah akan menyembuhkanya. (FUNGSI PENGOBATAN)

Di dalam Al-Quran ada satu surat yang bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya dan diampui segala dosa orang yang mendengarkannya dan itu adalah surah yasin. Membaca surat yasin bagus pula bila dilanjutkan dengan surat Ad Dukhan bersamaan pada satu malam dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah sehingga insyalllah kita akan diampuni dosa yang pernah kita lakukan.

Nabi Muhammad SAW bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memulikanku dan memuliakan umatku dengan surah Yasin, ayat Kursi, dan surat Al-Ikhlash.  Ada pula yang ketika shalat sunat dua rakaat pada malam jumat lalu membaca surat Yasin pada rakaat pertama dan surat Tabarak (al-mulk) pada rakaat kedua maka Allah akan memberikan cahaya yang berjalan mengitarinya, dan pada hari qiamat nanti Allah memberikan kitab amalnya dari tangan kanannya. Allah mencatat untuknya bebas dari api neraka dan dia bisa mensyafaati 70 orang dari keluarganya biidznillah.
Dalam satu riwayat dari Said bin Zubeir, Rasulullah bersabda: siapa orang yang membaca surah yasin atas orang gila maka sembuhlah orang gila tersebut dengan berkah surah Yasin. Siapa orang yang menjadikan surat yasin sebagai imam hajatnya, maka Allah akan mengabulkan segala permohonannya.

Selama ini umumnya kita mengenal surat Yasin hanyalah sebuah nama dari nama-nama surah yang ada didalam Al-Quran. Akan tetapi sesungguhnya, sudah berabad-abad lamanya terjadi beda argumentasi mengenai makna yasin.

Makna Yasin bisa dibagi menjadi beberapa katagori. Pendapat yang Pertama : Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kata “yasiin” dengan arti “ya insan” . Dengan satu alasan bahwa adat dan kebiasaan orang arab dalam mengambil suatu kata melalui satu hurufnya, kemudian mereka mengucapkannya. Meraka mengambil kata untuk “nida” (memangil seseorang) dari huruf “ya”. dan mengambil kata insan dari huruf “siin”, maka meraka menyusunnya kedua kata tersebut menjadi dua huruf yaitu “yasiin”. Yang destinasi maknanya adalah: “Ya insan, mempunyai artinya “wahai manusia . dengan implementasi Maksud kalimatnya adalah : “ Ya Muhammad”

Pendapat yang kedua: “Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kata yasiin dengan arti “ya sayyidil-mursaliin. Yang artinya “ wahai pemimpin para rasul”.
Pendapat yang ketiga : “Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kata “yasiin dengan sebuah nama dari nama-nama Quran
Pendapat yang keempat :”Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kata “yasin, dengan sebuah nama dari nama-nama surah.
Pendapat yang kelima : Sebagian ulama ahli tafsir memaknai kata “yasin dengan sebuah nama dari nama-nama Allah SWT

Sesungguh-nya Allah memiliki “4000 nama”. 1000 namanya tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. 1000 nya lagi tidak ada yang mengetahui melainkan malaikat-malaikatnya. 1000 nya lagi disimpan di “lauhul-mahfuzh”. 300-nya terdapat didalam kitab taurat. 300-nya terdapat didalam kitab injil. 300-nya terdapat didalam kitab jabur. 100- nya lagi terdapat di dalam kitab Al-Quran, dan Allah perlihatkan 99 namanya dan merahasiakan salah satu namanya. Dan tidak ada mengetahuinya melainkan para nabi dan rasulnya. Sebagian ulama berpendapat “yasin” itulah nama Allah SWT.

Pada ayat kedua didalam surat yasin kedudukannya adalah sebagai QOSAM dan jawab-qosam yaitu “sumpah Allah yang berisikan pengakuan yang tegas : “Demi Al-Quran yang mengandung hikmah, Bahwa sesungguhnya engkau (ya Muhammad) adalah sebagian dari salah satu rasul-rasulnya. “Allah Bersumpah Dengan Al-Quran yang mengadung hikmah”

Qosam dalam bahasa arab yang berarti sumpah. Makna Qosam sama halnya dengan makna “yamin dan makna halaf dalam bahasa tersebut, akan tetapi untuk lebih jelas lagi mengenal huruf Qosam, mari kita mengetahui huruf qosam secara ilmu nahwu. Didalam kitab “Tasywiqulkholan” karangan syekh muhammad ma’sum  dijelaskan Huruf Qosam terbagi menjadi 3 bagian Yaitu: “wawu, “ba dan “ta.

Ada sedikit perbedaan diantara huruf-huruf Qosam tersebut. “kenapa ini dinamakan huruf-huruf (Qosam) sumpah? beliau menjawab: “karena masuknya salah satu huruf-huruf tersebut pada orang yang bersumpah dan selalu digunakan sebagai isyarah sumpah. Syekh sanwani didalam kitab tersebut mengatakan:”ada tiga sarat mutlak didalam menggunakan wawu Qosam didalam sumpah:

Yang pertama: pada wawu qosam diharuskan membuang fiil qosamnya(kata kerjanya)yang menyertainya. seperti contoh : “Uqsimu waallahi”. seperti yang di bolehkan pada huruf ba” seperti contoh : “uqsimu bihazalbalad. karena yang demikian banyak sekali menggunakanya.

Yang Kedua: wawu qosam tidak boleh di gunakan pada qosamu-sual(pada kalimat permintaan) seperti contoh waallah ikhbirni” yang artinya : demi allah kabarkanlah aku. seperti yang dibolehkan pada huruf “ba” seperti contoh : billahi akhbini.

Yang Ketiga: Wawu Qosam tidak dapat masuk pada isim-isim dhomir. Seperti contoh : “waka artinya :demi kamu. seperti yang dibolehkan pada huruf ba. Seperti contoh : “bika” yang artinya: “demi kamu.
Tiga ayat tersebut di atas merupakan sumpah dan pengakuan-tegas Allah kepada orang-orang yang mengingkari kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. bahwa sesungguhnya beliau adalah salah satu dari rasul-rasulnya,

Ahli Tafsir menafsirkan kata HAKIM dengan makna MAHKAMAH yg artinya kitab yang memiliki kandungan yang sempurna dari yang maha sempurna, kandungan yang berisi ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa tingginya. Dan didalam ayat ini Allah telah bersumpai: “Demi Al-Quran yang mengandung hikmah.dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah sebagian dari rasul-rasul.

Yasin sebagai jantung Al-Quran bisa ditelusur sebab turunnya ayat ini yang berhubungan dengan penghinaan orang-orang kafir terhadap nabi Muhammad SAW. Beberapa orang kafir mengejek, memaki, dan menghina nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata : “sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi dan bukanlah seorang rasul,  dia hanyalah yatim abi thalib, dia hanyalah seorang penganggur, dia orang yang tidak punya pekerjaan, dia tidak pernah menutut ilmu dimanapun. ”bagaimana Muhammad bisa menjadi seorang nabi dan rasul?

Keraguan dan penyangkalan orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW dijawab Allah SWT dengan menurunkan 3 ayat di atas yang artinya : “ demi alquran yang mengandung hikmah, sesungguhnya engkau wahai muhammad, adalah sebagian salah satu diantara rasul-rasul.

Kemudian Allah bersumpah dan menyaksikan dengan zatnya atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Lalu Allah Berkata : “Ya Muhammad, sengguhnya orang kafir telah mengingkari kerasulan dan kenabianmu, maka janganlah engkau bersedih atas ucapan mereka. Hari ini aku bersumpah demi Al-Quran yang mengadung hikmah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah sebagian dari rusul-rasulku.

Sejarah mencatat dalam kisah tadi, tatkala Allah bersumpah dan bersaksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Dan menolak segala bentuk pengingkaran orang-orang kafir yang telah mengejek, memaki, dan menghina, bahkan mengancam nabi Muhammmad dengan ribuan acaman lalu Allah membangun jiwa rasul yang di cintainya dengan perkataan : “Ya Muhammad Janganlah engkau bersedih sekalipun mereka tidak mengakuimu sebagai seorang nabi dan rasul, “hari ini aku berumpah dan bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah sebagian dari rasu-rasul-ku.
Perkataan Allah pada ayat ini terungkap jelas, sehingga ini ayat sebagai penunjukan, dan sebagai saksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Oleh karena itulah tiga ayat diatas menjadikan yasin sebagai jantung hati Al-Quran.

Terakhir, marilah kita menyelami samudra Yasin dengan istiqomah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah ta’ala… Salam paseduluran, saling asah asih dan asuh.

@redaksi KWA dari berbagai sumber terkait, 2014.

Iklan
Categories: QOSAM ALLAH | 16 Komentar

Navigasi pos

16 thoughts on “QOSAM ALLAH SWT

 1. Rooree

  Salam ta’dzim dumateng ki wong alus sesepuh soho pinisepuh kampus meniko…
  Salam paseduluran kagem sedoyo anggota, pembaca dan pecinta blog meniko….
  Dados kelingan menawi mangke dhalu malem jum’at wancinipun rutinan kirim leluhur lan yasinan….
  Monggo dipun lanjutttt…..

 2. ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
  TERIMA KASIH ATAS PEMBABARANNYA. KALAU BISA KI, TOLONG DIBABAR JUGA HAL YASIN FADILAH DAN YASIN KAIFIYAT.
  WASSALAMU’ALAIKUM WR WB

 3. papat

  mantab

 4. nerah wiranata usuma

  artikelnya membumi..hehe ijin copas ki buat referensi ke ilmuan..haaah

 5. salam pamuji rahayu.. ki..

 6. SANGKELAT 13

  artikel yg bagus. sesungguhnya Allah tdk pernah berfihak langsung mengurusi ciptaanNYA. semua melalui utusanNYA. krn Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Perkasa. Tidak akan sanggup seluruh semesta ini melihat Zat NYA.

 7. taufik belajar

  mantap penjelasanya..murid menyimak..
  salam pamuji rahayu..

 8. Se tau saya kitab yang menjelaskan mengenai huruf sumpah itu di kitab jurumiyah,,,,,,,yg bunyinya,,,,”wakhurufil kosami wa hiya,al wau,wal ba’u,wa ta’u…….

 9. Lamsin Membukajendela Memandangrembulan

  Assalamu’alaikum wr.wb para saudara terksih, saya mau menyampaikan berita duka dari teman sekaligus sahabat saya yang dikenal sebagai Rezky Cool, beliau sore tadi terjatuh dari pohon kelapa, langsung dilarikan ke rumah sakit ulin Banjarmasin, dan sampai saat ini belum sadarkan diri..
  Saya selaku sahabat mewakili beliau, meminta maaf jika ada tersalah dalam pergaulan di dunia maya internet selama ini

  WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

 10. Mahari

  Cara minta pasword Ilmu Laduni 7 Tingkat bagaimana yaa???

 11. Elang cadaluarrssa

  Subhanallah….
  terima kasih pencerahaannya…

 12. Mohon kemurahan hati KWA agar saya dapat di daftarin sebagai anggota keluarga KWA
  Nama : Ahmad Suryadharma
  Alamat : Perumahan Griya Permata IV Blok J No 46 Tanjung Anom Kab Deli Serdang
  Email : ahmad78surya@gmail.com

 13. ariesandy

  allahu akbar…hebat hebat hebat dua saya acungkan dua jempol sekaligus

 14. Panitia Milad Kampus Wong Alus (KWA) ke-5 membutuhkan :

  1. 1 orang yg berdomisili di wilayah Yogyakarta, diutamakan yg berdomisili dekat dekat lokasi Milad KWA, yaitu di Pantai Parang Kusumo, untuk dijadikan sebagai Panitia Milad KWA.

  2. Desain kaos panitia Milad KWA. Desain bebas menyertakan tulisan “Panitia Milad KWA ke-5” dan logo KWA. Desain terdiri dari desain bagian depan kaos dan bagian belakang.

  Untuk point 1 harap menyertakan data diri yang berisi Nama lengkap, Tanggal Lahir, Alamat Lengkap serta pas foto dan

  Untuk point 2 harap menyertakan gambar desain bagian depan dan bagian belakang kaos serta identitas diri.

  Kirimkan ke e-mail anyabrea212@gmail.com

  Bagi yang terpilih :

  1. Sebagai Panitia Milad, berhak mengenakan atribut Panitia selama berlangsungnya Milad plus point tambahan senilai 450 point.

  2. Desain yang terpilih, akan mendapatkan kaos Panitia Milad dan point tambahan senilai 450 point atau pengijasahan keilmuan jarak jauh yang memiliki point yang sama.

  Anda kah yang kami cari ?

 15. mantap izin copas ya..

 16. Donatur Acara Milad KWA ke-5 :
  1. Dedy Suhendar, Alumni KWA IV (Jakarta) –> 10 blankon koncer
  2. Cahyanto Chandrakusumah, Alumni KWA V (Kal Sel)–> 10 blankon koncer
  3. Elison Swlyn Hawai, Pembaca Blog KWA (Pekanbaru)–> Rp 1.500.000
  4. Rainan Afandi, Alumni KWA X (Blitar) –> Rp 1.000.000

  Sukarelawan Pengisi Acara Konsultasi :
  1. Ki Budak Gemblung (Indramayu)
  –> Mengaktipkan Ruhul Goibul wujud yg dapat dipergunakan berbagai macam keperluan. Juga bisa mengaktikan kundalini dan rasa jati manusia sebagai insan yang sempurna Insya Allah hati tentram.

  2. Kimas Cakra Wicaksana (Caruban, Madiun)
  –> Bedah dan terapi aura utk meningkatkan keberuntungan, daya kharisma dan kesehatan.

  3. Gus Nurkholis (Lamongan)
  –> Dgn terapi alternatif yang masih dipertimbangkan,dan bisa jd salah satunya terapi telur, pengambilan penyakit dgn media telur ayam kampung atau dgn menggunakan metode alternatif yang lain.

  Sukarelawan Pengisi Acara Cara Lesehan (Kajian Spiritual, Budaya, Religi dan Supranatural) :
  1. Ki Abdul Jabar (Bekasi, Cikarang)
  –> Mengisi materi aplikasi potensi magnetisi dan biofeed back tubuh manusia untuk kesuksesan dan keselamatan.

  Sukarelawan yang akan mengijasahkan keilmuan kepada Peserta Milad :
  1) Lintang Kusumo (Padepokan Haryo Kusumo)
  a) Ajian Senggoro Geni
  b) Ilmu Karomah
  c) Ilmu Pamungkas

  2) Abah Raffi (Cirebon)
  –> Ilmu Penderas Rizqi

  3) Agus Aleq Kurniawan (Abine Roro Afrizal)
  a) Ilmu Balik (Pembalik Kejahatan)
  b) Ilmu Pembuka Cakra & Memudahkan Penyerapan Ilmu

  Doorprize :
  a) 5 pusaka (keris) tua –> Ketepel Alit (Cirebon)
  b) 17 pasang Buluh Perindu –> Ki Ageng Jembar Jumantara (Banten)
  c) 2 batu alami dr hasil riadhoh di alam : Kecubung Es dan Kecubung Wulung–> Shang Jalak Jiwa (Semarang)
  d) 1 Golok Ciomas, Banten –> Feriyandi aka Bang Begie AJ (Jakarta)
  e) 1 Keris tua –> Bambang Purwanto aka Ki Dagoel Badranaya (Jakarta)

  Peserta yang telah membayar untuk mengikuti acara “Go West” :
  1. Bayu WD — Jakarta
  2. Elison Swlyn Hawai — Pekanbaru
  3. Elison Swlyn Hawai — Pekanbaru
  4. Suherman — Jakarta
  5. Rahman Hakim — Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: