DIALOG SYEKH ABDUL QADIR AL JAELANI DENGAN ALLAH SWT


INI ADALAH DIALOG BATINIAH ANTARA ALLAH SWT DAN SULTHANUL AULIA SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI, YANG DITERIMA MELALUI ILHAM QALBI DAN PENYINGKAPAN RUHANI [KASYF MA’NAWI] DIMUAT DALAM RISALAH AL GHAUTSIYYAH. BERIKUT DIALOG TERSEBUT…

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Sang Penghapus Duka. Shalawat atas manusia terbaik, Muhammad. Berkatalah sang penolong agung, yang terasing dari selain Allah dan amat intim dengan Allah.

Allah SWT Berkata : “Wahai penolong agung! (nama panggilan kepada SYEKH ABDUL QADIR AL JAELANI RED.) ”
Aku menjawab : “Aku mendengar panggilan-Mu, Wahai Tuhannya si penolong.”

Dia Berkata : “Setiap tahapan antara alam Naasut dan alam Malakut adalah syariat; setiap tahapan antara alam Malakut dan Jabarut adalah tarekat; dan setiap tahapan antara alam Jabarut dan alam Lahut adalah hakikat.” 1

Lalu Dia berkata kepadaku : “Wahai penolong agung ! Aku tidak pernah mewujudkan Diri-Ku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanKu dalam diri manusia.”

Lalu aku bertanya : “Wahai Tuhanku, apakah Engkau memiliki tempat ?”, Maka Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Akulah Pencipta tempat, dan Aku tidak memiliki tempat.”

Lalu aku bertanya : “Wahai Tuhanku, apakah Engkau makan dan minum ?”, Maka Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minuman-Ku.”2

Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, dari apa Engkau ciptakan malaikat ?”. Dia Berkata kepadaku : “Aku Ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan Aku Ciptakan manusia dari cahaya-Ku.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Jadikan manusia sebagai kendaraan-Ku, dan Aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya.”3

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, betapa indahnya Aku sebagai Pencari ! Betapa indahnya manusia sebagai yang dicari ! Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya.”4

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, manusia adalah rahasia-Ku dan Aku adalah Rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisi-Ku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, ‘milik siapakah kekuasaan pada hari ini ?’.”5

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu, atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam, tidak pula ia melakukan suatu perbuatan, menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali Aku Ada [Berperan] di situ, Bersemayam dalam dirinya dan Menggerakkannya.”6

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu Aku Persembahkan kepadanya oleh Diri-Ku, untuk Diri-Ku. Dia tak lain adalah Aku, dan Aku Bukanlah selain dia.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakai oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara Diri-Ku dan dirinya.”7

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu dan janganlah engkau tidur, kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, barangsiapa terhalang dari perjalanan-Ku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dari-Ku melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wushul, maka ia telah menyekutukan Allah SWT.”8

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, barangsiapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barangsiapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah.”9

Lalu Dia Berkatak kepadaku : “Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, ‘Tuhan, matikan aku !’.”10

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaKu dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada Sang Kekasih.”11

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Melihat Ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapanNya, ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu ?’ sampai hari kiamat.”

Lalu sang penolong berkata : “Aku melihat Tuhan Yang Maha Agung dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, barangsiapa bertanya kepadaKu tentang melihat setelah mengetahui, berrti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barangsiapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah SWT.’”12

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, orang fakir dalam pandangan-Ku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, ‘jadilah !’ maka terjadilah ia.”13

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculan-Ku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaan-Ku kepada para penghuninya.”14

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Yang Paling Mulia di antara semua yang mulia, dan Aku Yang Paling Penyayang di antara semua penyayang.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, tidurlah di sisi-Ku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatKu.” Terhadap hal ini aku bertanya : “Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur disisi-Mu ?”. Dia Berkata : “Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan dzatmu di dalam Dzat.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan dengan-Ku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain Aku.”15

Lalu Dia Berkata : “Wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhluk-Ku, dan beruntunglah jika engkau memaaafkan makhluk-makhluk-Ku.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari do’a kaum fakir, karena mereka bersama-Ku dan Aku Bersama mereka.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Bersama segala sesuatu, Tempat Tinggalnya, Pengawasnya, dan kepada-Ku tempat kembalinya.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat Aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat Aku tanpa perantara.”16

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan oleh-Ku.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api.”17

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, barangsiapa disibukkan dengan selain Aku, maka temannya adalah sabuk [tanda kekafiran] pada hari kiamat.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, sesungguhnya Aku Memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan Aku Tidak Menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum; nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan [dengan Tuhan].”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana Aku Menolak mereka dari rahmat-Ku padahal Aku Telah Menetapkan atas Diri-Ku, bahwa Aku Paling Pengasih di antara yang mengasihi.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dari-Ku, dan tak seorangpun dari ahli ketaatan yang dekat dari-Ku.”18

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepada-Ku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan Aku Memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat Yang Maha Pengasih.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan Aku Jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaran-Ku, maka Aku Meletakkan tirai kegelapan di antara Diri-Ku dan mereka. Dan Aku Menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekati-Ku dan mereka sebagai tirai penghalang.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepada-Ku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain Aku.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepada-Ku.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepada-Ku.”

Maka aku bertanya : “Wahai Tuhanku, shalat sepert apa yang paling dekat dengan-Mu ?.” Dia Berkata : “Shalat yang di dalamnya tiada apapun kecuali Aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari shalatnya dan tenggelam karenanya.”19

Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Berkata : “Puasa yang di dalamnya tiada apa pun selain Aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya.”

Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Berkata : “Amal yang di dalamnya tiada apa pun selain Aku, baik itu [harapan] surga ataupun [ketakutan] neraka, dan pelakunya lenyap darinya.”

Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Berkata : “Tangisan orang-orang yang tertawa.” Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Berkata : “Tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat.” Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Menjawab : “Tobatnya orang-orang yang suci.” Lalu aku bertanya : “Wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisi-Mu ?.” Dia Menjawab : “Kesucian orang-orang yang bertobat.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, pencari ilmu di mata-Ku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan.”20

Berkatalah sang penolong agung : “Aku bertemu Tuhanku SWT dan aku bertanya kepada-Nya, ‘Wahai Tuhan, apa makna kerinduan [‘isyq] ?’, Dia Menjawab : ‘Wahai penolong agung, [artinya] engkau mesti merindukan-Ku dan mengosongkan hatimu dari selain Aku.’” Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepada-Ku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka.”

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayah-Ku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisi-Ku.”

Dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, perjuangan spiritual [mujahadah] adalah salah satu lautan di samudera penyaksian [musyahadah] dan tela dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barangsiapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barangsiapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki.”21

Dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa Aku.”

Dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling Ku Cintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisi-Ku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya.”22

Dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepada-Ku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepada-Ku, maka ia tak akan merasakan lezatnya Kesendirian dan Ketunggalan.”

Dia juga Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, bila engkau ingin memandang-Ku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain Aku.” Lalu aku bertanya : “Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu ?.” Dia Menjawab : “Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu.”

Dan Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat.”

Lalu aku bertanya kepada Tuhanku SWT tentang mi’raj. Dia Berkata : “Mi’raj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali Aku, dan kesempurnaan mi’raj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya [ QS 53 : 17].” Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, tidak ada shalat bagi orang yang tidak melakukan mi’raj kepada-Ku.”23

Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, orang yang kehilangan shalatnya adalah orang yang tidak mi’raj kepada-Ku.”

KETERANGAN :
1. Alam Naasut adalah alam manusia, di dalamnya yang tampak adalah urusan-urusan kemanusiaan yang lembut dan bersifat ruhaniah. Alam Malakut adalah alam dimana para malaikat berkiprah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah SWT. Alam Jabarut adalah alam gaib tempat urusan-urusan ilahiah yang menunjukkan hakikat daya paksa, kekerasan, kecepatan tindak pembalasan, dan ketidakbutuhan kepada segala sesuatu. Alam Lahut adalah alam gaib yang di dalamnya hanya tampak urusan-urusan ilahiah murni.

2. Yang dimaksud fakir disini bukanlah orang yang membutuhkan harta benda, melainkan orang yang merasa butuh kepada Allah SWT.

3. Kendaraan di sini berarti sarana untuk menyampaikan seseorang kepada tujuan. Untuk tujuan tertentu, Allah SWT memanfaatkan manusia sebagai saranaNya, sementara manusia memanfaatkan alam sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

4. Allah SWT sebagai pencari sarana, memilih manusia – makhluk yang paling mulia – sebagai kendaraanNya. Betapa Agungnya Dia dan betapa terhormatnya manusia yang telah dipilihNya. Dan merupakan keagungan pula bagi alam karena telah dijadikan oleh manusia sebagai kendaraan yang membawanya kepada tujuannya.

5. Jika manusia mengetahui secara hakiki betapa tinggi kedudukannya dan betapa dekat ia dengan Allah SWT, maka ia akan merasa bahwa suatu saat nanti – karena kedekatan itu – Allah akan memberikan kekuasaanNya kepadanya. Karena itulah ia akan senantiasa menanti, kapan saat penyerahan itu tiba, dengan kalimat : “Milik siapakah kekuasaan pada hari ini ?.”

6. Allah SWT selalu berperan dalam setiap gerak dan diamnya manusia.

7. Orang yang telah menyadari kefakiran dan kebutuhannya di hadapan Allah SWT, berarti ia telah memahami posisi dirinya terhadap Tuhannya. Sehingga tiada lagi penghalang antara dirinya dan Allah SWT.

8. Penyatuan ruhani antara makhluk dan Khaliq tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika seseorang belum mengalaminya sendiri, maka ia akan cenderung mengingkarinya. Dan orang yang mengaku telah mengalaminya padahal belum, maka ia telah kafir. Orang yang telah mencapai keadaan ini, tiada yang ia inginkan selain perjumpaan dengan Allah. Jika ia menginginkan hal lain, meski itu berupa ibadah sekalipun, dalam maqam ini, ia dianggap telah menyekutukan Allah dengan keinginannya yang lain.

9. Kefakiran dan kebutuhan merupakan sarana yang membawa manusia kepada kesadaran akan jati dirinya dan kebesaran Allah SWT. Orang yang telah sampai pada kesadaran semacam ini berarti telah sampai pada posisinya yang tepat tanpa harus menempuh perjalanan yang berliku-liku.

10. Kematian merupakan saat disingkapkannya hakikat segala sesuatu, dan perjumpaan dengan Tuhan adalah saat yang paling dinantikan oleh orang yang merindukanNya.

11. Cinta tiada lain kecuali keinginan sang pencinta untuk berjumpa dan bersatu dengan yang dicintai. Bila keduanya telah bertemu, maka cinta itu sendiri akan lenyap, dan keberadaan cinta itu justru akan menjadi penghalang antara keduanya.

12. Yang dimaksud mengetahui adalah melihat dengan mata hati. Jadi, di sini melihat sama dengan mengetahui.

13. Fakir dalam pandangan Allah SWT bukanlah orang yang tidak memiliki harta benda, melainkan orang yang merasa butuh kepada Allah SWT, dan tidak memiliki perhatian kepada apapun selain Allah SWT. Orang seperti ini, kehendaknya sama dengan kehendak Allah SWT, sehingga apa yang ia inginkan untuk terwujud akan terwujud.

14. Keinginan dan kenikmatan terbesar manusia di alam akhirat itu hanyalah perjumpaan dengan Allah SWT. Maka kenikmatan di dalam surga dan kesengsaraan di dalam neraka tidak akan terasa jika dihadapkan pada kenikmatan perjumpaan dengan Allah SWT, meski itu hanya dalam bentuk sapaan belaka.

15. Kefakiran adalah suatu keadaan butuh. Jika seseorang tidak membutuhkan apa pun selain Allah, maka kefakirannya telah sempurna. Baginya, Yang Wujud hanyalah Allah SWT, tak ada selainNya.

16. Ini seperti ungkapan Rabi’ah Al Andawiyah : “Aku menyembah Allah bukan karena mengharap surga atau takut akan neraka, melainkan karena Dia memang layak untuk disembah dan karena aku mencintai-Nya.”

17. Penghuni surga berlindung dari kenikmatan agar mereka tidak terlena sehingga lupa akan kenikmatan yang paling besar, yakni perjumpaan dengan Allah SWT.

18. Maksudnya, walaupun seseorang termasuk ahli maksiat, Allah tetap dekat dengannya sehingga jika ia mau bertobat, Allah pasti menerimanya. Dan janganlah seorang yang taat menyombongkan diri atas ketaatannya, karena dengan begitu ia justru akan semakin jauh dari Allah. Memiliki perasaan kekurangan dan penyesalan itulah yang menyebabkan seseorang dekat kepada Allah.

19. Lenyap dari shalat bermakna bahwa niat dan perhatian si pelaku shalat hanya tertuju kepada Allah SWT. Fokusnya bukan lagi penampilan fisik maupun gerakan-gerakan, melainkan kepada makna batiniah shalat itu.
20. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang ada di sisi Allah SWT, sementara ilmu yang kita miliki hanyalah semu dan palsu. Selama manusia tidak melepas kepalsuan itu, ia tidak akan menemukan ilmu sejati. Ilmu sejati tidak akan berlawanan dengan perbuatan. Setan adalah contoh pemilik ilmu yang perbuatannya berlawanan dengan ilmu yang dimilikinya.

21. Mujahadah adalah perjuangan spiritual dengan cara menekan keinginan-keinginan jasmani, nafsu, dan jiwa, agar tunduk di bawah kendali ruh kita. Musyahadah adalah penyaksian akan kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui tanda-tanda keagungan-Nya di alam ini.

22. Kecintaan seseorang kepada anak atau orang tua semestinya tidak melebihi kecintaannya kepada Allah SWT. Ia harus menyadari bahwa orang tua maupun anak adalah anugerah Allah SWT yang bersifat sementara, dan cepat atau lambat ia akan berpisah dengan mereka. Maka seharusnya perpisahan itu tidak membuatnya gundah dan gelisah mengingat hal itu terjadi karena kehendak Allah SWT [ QS 80 : 34-37]

23. Dalam sebuah hadist, Nabi SAW berkata : “Shalat adalah mi’raj kaum mukmin.” Mi’raj berarti naiknya ruh menghadap Allah SWT meski jasad kita tetap berada di alam ini. Jika shalat seseorang belum membawanya kepada keadaan seperti ini, berarti ia belum melakukan shalat dengan sempurna.

@@@

 

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 84 Komentar

Navigasi pos

84 thoughts on “DIALOG SYEKH ABDUL QADIR AL JAELANI DENGAN ALLAH SWT

 1. Pertamak nyimak..

 2. Ass..wr..wb..mohon ijin kpd para sepuh jg guru2 besar KWA utk nyimak. Trimakasih wass..wr..wb..

 3. Segala puji bagi اَللّهُ azza wa jalla

 4. @ Ki Kapal Api

  Buku “Pagar goib”

 5. Rooree

  Alloh Hu
  Hu Alloh

 6. platAG

  Nderek ndeprok nyimak..
  Salam salim..

 7. samsul

  Derek gelar tikar sambil nyimak rahayu rahayu rahayu

 8. Nyimax

 9. paser alit

  Alkhmdulilah semoga kita semua mendapat hidayahnya…amin

 10. dono

  stelah membaca tulisan tersebut saya dpat menyimpulkan.. bahwa kalau kita yakin dan percaya serta cinta kepada allah SWT maka tidak ada yang bisa mempengaruhi, menyakiti, bahkan memprovokatori kita.. tanpa terkecuali… allah hu akbar..!!

 11. SALAM SALIM

 12. rainan

  Sebuah tulisan yang memerlukan perenungan yang mendalam. Terimakasih Ki guru, salam untuk semua keluarga KWA.Semoga kasih dan sayangnya selalu menyertai UmantNya.

 13. tentangNya

  Subhanallah….celakalah org yg slalu mengumbar nafsu utk jd org sakti dgn segudang ilmu.Lepaskan smua…mumpung msh ada waktu.

 14. Ass..wr..wb..salam hormat kpd para sepuh,paragur besar KWA mhn ijin utk nyimak.. Trimakasih wass..wr..wb,

 15. Salam….

  MANTAPP bin MARKOTOP..TOP. Pencerahan yang membumi dan mengangkasa raya…. subhanallah…untuk civitas KWA dan kaum Muslimin pada umumnya, sebetulnya dialog Allah SWT dengan kanjeng Syekh tersebut sadar atau tidak sadar kita juga mengalaminya, karena itu adalah kehendakNya…. cobalah kita sapa seluruh setruktur tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka juga akan menyapa kita, maka akan terjadi komunikasi yang berujung kepada kalimat terakhir ” cintaKu tanpa batas…. takdirKu tanpa batas….Aku adalah zatNya dan ZatNYa adalah Aku….” kurang dan lebihnya kita tunggu pencerahan dari para sesepuh kita … InsyaAllah akan lebih gress… dan mantap….. SALAM ta’dhim dari hamba yang dho’if ini, Yang selalu haus dan dahaga akan cawan anggur dari para MUKHLISIN…… Salam…

 16. Jupri

  Wow…

 17. wong deso ojo neko2

  subhanallah…..

 18. ijin copy….subhanallah

 19. maman-heri

  terimakasih… membuat perenungan2 dalam diri saya

 20. tentangNya

  Aku adalah dzatNya dan dzatNya adalah aku………………………..Dzatullah, Wujudtullah, Sifatullah

 21. Alhamdulillah dapat makrifattullah akan aku copy paste save di hp tuk baca selalu agar membekas di hati,tapi yang aku tau ALLAH itu ada di hati hamba-hamba nya yang tenang dan juga dia ada di saat kita menziarah saudara yang sakit(Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, Aku Dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan Aku Jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya.”ayat ini membuat aku lebih insaf hati aku sebak air mata ku keluar setelah membaca ini ALLAH HU AKHBAR terimakasih ki alus.

 22. adriyan

  SubhanALLAH…. ALLAHU AKBAR,,,,,

 23. Assalamu”alaikum

  Saya amat percaya akan keberadaan, kuasa dan rahmat Allah SWT.
  Niscaya-nya senantiasa menghampiri hambanya,
  seperti yang terkandung/dijelaskan di AL’Quran Nul’Karim.

  Hanya saja 1 hal yang membuat saya bingung atas tulisan diatas,, mengapa seorang syekh dapat menghafal semua ucapan Allah SWT sebanyak itu?
  Sedangkan seorang Nabi yang jelas adalah utusan Allah, hamba Allah, Rasullah (pastinya beliau diberi lebih akan akal sehat dan kepintaran) mendapat wahyu secara bertahap, kemudian beliau menuangkannya didalam sebuah tulisan.
  Mohon Maaf serta mohon penjelasan para sedulur, bagi saya yang benar-benar bodoh ini dalam pengetahuan agama. Wassalam

 24. Ass.Wr.Wb mohon ijin dan ridhonya untuk menjadi anggota.

 25. mohon ijin dicopy paste…..nembah nuwun

 26. Sdr Sandy …Rosululloh mendapat wahyu secara bertahap karena untuk membuktikan kpda kaum kafir qurays apakah mereka mampu membuat kalimat seacam itu,karena pda zaman dahulu kaum kafir qurasy terkenal sangat pandai dalam bersyair,tetapi tak satupun dari kaum kafir qurays yg mampu membuat syair seindah al quran,walaupun hanya 1 ayat.

 27. tengku

  jika hanya membaca tanpa isi, hati hati syetan akan menyeleweng kita ke jalan yang sesat. Carilah mursyid yang bener bener nyampai akan TuHAN, yaitu yang faham dengan ilmu tauhid Allah s.w.t

 28. tengku

  keimanan,keislaman,ketauhidan&kemakrifatan, insyallah yang ingin perjumpaan dengan Allah s.w.t dgn 4 kunci tsb. Semoga kita sadar, kita ini hanya sangkar, tanpa Dia kita bukan apa apa, menuntut lah kepada Nya, semoga dgn kita bersungguh sungguh kita sampai pada TUJUAN.amin ya Allah.

 29. Dialog yang indah dan penuh hikmah, izin copy semoga bermanfaat buat ummat, salam buat ki guru dari ikhwan tqn di Lampung.

 30. AllAH..

 31. Lungit (y)

 32. muslim

  cerita dusta, bertaubatlah. agama islam ini bukan agama dusta. bukan agama katanya. ajaran agama yang hanif ini, semuanya berdasarkan pada dalil alquran dan assunnah. sangat ilmiyah. tidak dusta seperti ini. bertaubatlah wahai para pendusta agama.

 33. muslim

  setiap muslim diwajibkan untuk bersyahadat. syahadat artinya persaksian. tidaklah seseorang mampu bersaksi melainkan jika ia menggunakan akal fikirannya untuk menerima Allah dan semua ajaran-ajarannya sesuai dengan informasi yang valid, baik dari ayat-ayat alquran maupun ayat-ayat kauniyah, juga informasi yang valid dari rasul. ingat loh, yang valid, bukan dari “katanya”-“katanya” tanpa dasar yang jelas. begitukah caranya beragama yang hanif? website ini sangat banyak kesesatan. na’udzubillah. lebih baik kita membaca dan menggali ilmu alquran dan hadist rasul daripada kita sibuk membaca informasi-informasi yang ga jelas pada website ini.

 34. nadia

  @ muslim: anda sebaik nya jangan membahas ini dengan akal pikiran anda yg sangad terbatas sebab akal pikiran anda ngga bakalan sampe……lebih baik anda ganti nama anda yg ” ngaku ” muslim karna lebih masuk akal pikiran semua orang, semoga anda di beri hidayaNYA

 35. banyu samudro

  rencana allah….hanya allah yg tau,hanya ilmu allah yg bisa mengetahui ilmu itu,,,,,,dengan tidak ketahuanya ilmu itu……..kembalikan 20 sifat allah biar qt tau……..wasallam

 36. gunomo89@gmail.com

  wow sama persis kayak nonton mahadewa di antv, disini ada banyak petapa, hayo kapan kita semedi k gunung himalaya

 37. Fauzan

  Mumet

 38. Sip

 39. itulah ciri2 oranf munafik

 40. Abd Djalaluddin

  Terima kasih p kiyai ,sudah baca dan mengilhaminya kepada keseharian perjalanan hidup.
  mohon ikhlas copynya dari p Kiyai

 41. Makasih bgt ya Mas dngan blog ini,,
  Hidup Tarekat!!
  “Ciptakan lah ke Bahagiaan, jgn engkau cari..

 42. “BISMILLAH…SUBHANALLAH…ALLAHUAKBAR…”

 43. ” KENALI DIRIMU,MAKA ENGKAU MENGENAL TUHANMU “

 44. man arofa nafsahu faqod arofa rabbuhu
  man arofa rabbuhu faqod jahilan nafsahu

 45. nawa

  subhanallah

 46. kalajengking

  Allahuakbar 3x

 47. kalajengking

  Janganlah memfonis ahli maksiat sebagai ahli NERAKA, karena belum tentu orang yang ahli ibadah sebagai ahli SURGA.

 48. suryo

  mbah nurkholishw03 kenapa marah2 ….klu g cocok diamlah…hormati pendapat org lain spt nabi menghormati pendapat para sahabatnya.

 49. As mlkm ki.. Bagaimana hukumnya soal dana goib ini , apa tdk menabrak syareat islam,andai brhasil ? Dan apa ada batas nominal yg kt minta. Mohon balasanya

 50. odong odong

 51. ihsan fauzi

  Seseorang yg tak mengakui uraian d atas ,berarti sedang d tutup hidayah dan mata hati,ma’rifat Allah d wajibkan oleh pencari hakekat,semoga sobat semua yg blum sampai maqom ini jngan komentar,jngan anda terima mentah petuah,trmksih roomnya

 52. Allah…allah…allah.

 53. dali candra

  tidak ada yang buruk dari uraian di atas

 54. dali candra

  yang buruk adalah yang menganggap orang lain buruk

 55. dali candra

  benar dan salah adalah kodrat, hanya Allah yg maha mengatur yang ada di dunia dan uchrowi$$$$$$$ Permisiiiiiiii

 56. NunShabrina

  mantab…!!!

 57. ALLAH HU AKBAR. ALLAH YANG MAHA SEGALANYA. HIDUP HANYA SEBENTAR. SISA WAKTU BAIK UNTUK HARUS MULAI MERAWAT PEMBERIANNYA YANG SUCI YANG TIDAK PERNAH BERBUAT TIDAK BAIK SLALU INGAT YANG MENCIPTAKAN. KARNA SLALU BERSAMANYA.

 58. semakin banyak risalah yang disampaikan, sebanyak itu ganjaran yang dapat,yang butuh jauh lebih banyak

 59. yang kita dapat disini sangat berma na bagi semua inshan yang butuh kesucian hati

 60. alhamdulilah nie satu jlan darimu ya robb, lilahitaqallah semuanya karenamu ya robb,

 61. abdulaassubur

  aku di makom yang sagat rendah bahkan pisopun dapat melukaiku. aku kanya serakan semuanya kepada pemilik hati. maaf ana masi belum mengerti jika dikasihi tolong kasi saya jalan untuk bisa mengerti. balasyah ke alamat burhanadi01@gmail.com

 62. Ardi hartanto no hp 085367777562 alamat palembang,plaju jl di panjaitan..

  Pesan yg tersirat dlm tulisan ini alhamdulillah dapat aq cerna dg baik..trmksh untk kwa

 63. Al-islam

  Kasian syekh.. beliau pasti sedih di alam barzah.. beliau itu ahlussunnah..
  Jadi beliau ga salah,, yg salah itu pengikutnya.. yg terlalu meng-agungkan beliau..
  akan tetapi jemaah nya jauh dari al-qur’an dan assunnah..
  bersyahadatlah saudaraku sebagaimana rukun islam pertama..

 64. khirul

  ceritanya ,bohong besar .!!!!

 65. khirul

  klo buat rubrik yang benar ajalah,jangan menyesatkan umat.

 66. khirul

  Nabi Musa aja jumpa sama Allah tidak ada yang tau kalau Allah tidak mengisahkanya dalam Alquran,ini masa manusia biasa seenaknya jumpa ama Allah,seolah olah dia seperti jumpa ama temanya aja

 67. @mas khairul: seorang muslim itu bila sholat maka dia menghadap dan berjumpa dengan Allah SWT. Jadi menghadap Allah itu merupakan rukun ikhsan seorang muslim.

 68. Din

  alhamdulillah ini adalah benar t.kasih kerana dengan dapat sy menambahkan lg pengetahuan dan keimanan terhadap allah

 69. ANDI TOPAN

  ALLAH

 70. Pengembara

  Saudara se iman hal di atas jgnlah dijadikan perdebatan .. bknkah lebih baik saling mengisi dan jika mnrt pribadi baik ya diambil jika tdk gak ush memvonis…islam itu indah…semua akan indah pada waktux..wassalam

 71. Pengembara

  Semua agama ber inti sari di KASIH SAYANG YANG DATANG DARI KE SUCIAN QALBU…
  …saat dilahirkan manusia tidak tau apa apa sehingga dikatakan suci dari disa
  …jika kita mencari surga atau neraka tidak berguna tanpa RIDHO ALLAH…
  …kembalilah keasal seperti lahir tanpa tau apa apa niscaya kita kembali suci…aminn

 72. Hamba Allah

  Alhamdulillah mendapat pencerahan

 73. ISUN

  Ya RABBUL ALAMI…
  LAHAULA… AGHSTAFIRALLAH…

 74. ISUN

  Ilmu tersurat: ALQURAN-HADIS
  Ilmu tersirat: RAHMATAN LIL ALAMI
  Makom pemahaman ilmu masing2 (tidak sama tingkatanya) jadi yg SMA MENGAJAR yg TK, dan yg TK BELAJAR dr yg SMA.
  BISA TAPI JANGAN MERASA BISA
  SEMUA MANUSIA SAMA YG MEMBEDAKAN IMAN LAN ILMUNYA (jgn FANATIK) sbab sudah diatur QODRAT IRADAT QADAR nya masing2 (yg jdi tangan buat pegang, yg jdi kaki buat jalan, mana bisa tangan buat jalan dan kaki buat pegang) mari jalani tugas masing2 menjadi rahmatan lil alami dgn saling memahami.
  DARI 1 OLEH 1 UNTUK 1 MENJADI 1 (AHAD)
  Mohon maaf lahir batin kpd smuanya (tetap ELING LAN WASPADA) WASALAM…

 75. Bambangst

  Subhanallah..walhamdulillah wallahuakbar..

 76. Terima Kasih. Ijin share yaa… semoga bermanfaat bagi kita semua… AMIIN…

 77. Aki Ganung

  Mohon izin untuk komentAr saya sarankan untuk hal perjalanan ruhaniyah sebaiknya jangan dimuat di sosial media karena perjalanan ini hidayah alloh intuk diri sendiri dan akan menjadi perdebatan panjang bagi orang yang masih senang menjadi budak nafsu tidak akan nyambung sedikitpun karena perjalanan ini adalah diawali dari upaya mengngekang nafsu baru tabir demi taBIr Tersingkap dan dapatnyapun sedikit demi sedikit(sayang kalau diumbar ke publik yang tidak semua membutuhkan walaupun pada akhirnya semuanya sangat memerlukan pada saat akhir hayat

 78. Nadai

  Ibu endang sudah masuk dialog dengan 6D…Awas !!!. Tutup kunci semoa Dompetnya !!!

 79. Assalamualaiku wr wb
  Mohon maaf bukan untuk diperdebatkan tapi untuk direnungkan, tiada niat apa pun terkecuali untuk menasehat menasehati dan memperbaiki saling memperbaiki

  Penolong agung : hanya Allah sebagai tempat pertolongan, dan Dia lah Al Adzhim Yang Maha Agung

  Lalu Dia berkata kepadaku : “Wahai penolong agung ! Aku tidak pernah mewujudkan Diri-Ku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanKu dalam diri manusia.”

  Allah SWT pernah menjumpai nabi Musa AS dengan wujud Api, baca surah Toha ayat 10-14

  Lalu aku berkata : “Wahai Tuhanku, dari apa Engkau ciptakan malaikat ?”. Dia Berkata kepadaku : “Aku Ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan Aku Ciptakan manusia dari cahaya-Ku.”

  Al Quran 6:2
  ——————
  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

  Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).

  Al Quran 15:26
  ——————
  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

  diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah melalui istri nabi Aisyah ra[2] yang menyatakan bahawa Rasul saw, bersabda: “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam (manusia) sebagaimana telah dijelaskan pada kalian”

  Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wushul, maka ia telah menyekutukan Allah SWT.”8

  Apa itu manunggaling tiada didalam Alqur’an dan hadizt
  Hanya kaum wabiyah / yahudi yang suka mengkafirkan islam
  Percaya kepada Nya adalah mutlak keagamaan islam, jangan kan percaya, menolong agama Nya dan rasul2 Nya ialah suatu hal tergolong orang beriman rabbaniyah walaupun orang itu tidak melihat Nya
  Al Quran 57:25
  ——————
  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

  Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

  Lalu Dia Berkatak kepadaku : “Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, ‘Tuhan, matikan aku !’.”10

  Manusia itu ada yang kafir ada yang beriman,
  Sebagaimana dalam Alqur’an , malahan manusia kafir minta dihidupkan lagi didunia untuk diberi kesempatan beribadah kepada Nya

  Holy Quran 35:37
  ——————
  وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

  Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan”. Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.

  Lalu Dia Berkata kepadaku : “Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaKu dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur.”

  Semua mahluk : para malaikat, rasul dan para nabi, orang2 beriman dari golongan manusia dan jin tidak tuli, bisu, dan buta

  Lalu Dia Berkata kepadaku : “Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculan-Ku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaan-Ku kepada para penghuninya.”14

  Dihari perhitungan yang mana sebelum diperhitungkan kepada seluruh mahluk untuk kesurga atau keneraka, Allah telah muncul bersama para malaikat, baca Alqur’an ayat dibawah ini :

  AlQuran 2:210
  ——————
  هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

  Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

  Allah SWT juga menegur kepada penghuni neraka, dan neraka pun semakin menyala

  Al Quran 7:38
  ——————
  قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

  Allah berfirman: “Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: “Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka”. Allah berfirman: “Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui”.

 80. Ping-balik: FAKTA SULAWESI

 81. Habib ajril ilham bilfaqih

  Dan Para Jama’ah Minta Ampunlah Kepada Tuhan Muhamad Karena Muhamad Adalah Sebagian TUhan Kita

 82. ya Allah berilah kami rahmat taufik dan hidayah

 83. Terimakasih pencerahannya sangat bermanfaat,barokah.

  Mohon ijin copy
  Terimakasih

 84. Berat tapi fardhu untuk dimengrrti,dilakukan dan dialami…..mg sbg hamba saya pribadi khususnya dan dulur dulur kabeh diberi kesempatan amiiin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: