KUMPULAN ILMU KI ARYA KUSUMA DEWA: HIZIB NAFSI, ILMU MEMANGGIL RAJA JIN, MEMANGGIL KHODAM HARIMAU SANCANG, PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ, TENAGA DALAM RAJEG WESI


***HIZIB NAFSI PENAKLUK JAGAD***

 Khasiat hizib ini akan dapat di buktikan bila di amalkan oleh manusia yang benar benar bertaqwa kepada allah swt, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang di larang allah.

Tata laku pengamalan: Berpuasa sunah senin atau kamis. Tawasul membaca surah al fatihah yang pahala nya di tujukan kepada:
Rasulullah saw
Khlafaurrasyidin
Malaikatul muqorrobin

A”UUDZUBILLAHIMINASSYAITHAANIRRAJIEM BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
BIKHAFIYYI LUTHFILLAAH WABILATHIEFI SHUN’ILLAH
WABIJAMIELI SITRILLAH DAKHALNAA FI KANAFILLAAH
WATASYAFFA’NAA BIRASULILLAAHI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAMA WABAARAKA WA’ALAA AALIHI ILLA YAUMIDDIEN
BIAJIN AHUUJIN HAYYIN YUUHIN NAMUUHIN ASHAALIYAN HALLIN AWAAHIN SYALMAKHIN ASYMAKHIN YAANUKHIN TANAAWIN BAHRAAMIN TAAKHIRIN ABRAAMIN SYARUUKHIN DAAMIEKHIN HAWSAMAT HAWSAMIN DAWSAMIN BARAASHIEMIN SYARANTHAKHIEN; SYAMAARIEKHU; ASYIERAKHIIN ‘ALAA MAA NARUM HAQQAN BIQANSHABIN, HASYKAAKHIN HASYKAAJIN ‘AITHALAN SYAMAAIELIN TA’DAADIN ARMAKHAT SALMATIN SAMAT GHALMAHAT SYAMAKHIN SHAMSHAMIN HALHALAT BAHRAATIN TABRIEZIN MIHRAASYIN BARKHUWU JALLA JALYUTU JALJALUUT SHALSHALAT.
HAJJABNA ANFUSAANA BIHIJAABILLAAH WAMANA’NAAHA BIAAYATILLAH WABIL AYAATIL BAYYINAAT WABIHAQQI MAN YUHYIL ‘IDHAAMA WAHIYA RAMIEM JIBRIEL AN YAMIENINA WA ISRAFIL AN KHALFINA WA MIKAIEL AN YASAARINA WASSAYIDUNA MUHAMMADUN SHALLALLAHU ‘ALAIHII WASSALAMA WABAARAKA WA ‘ALAA AALIHI ILAA YAUMIDDIENI BAINA AIDIENNA WA’ASHA MUUSA FIE AIDIENA FAMAN RAANA HAABANA FILLAH WAKHATAMU SULAIMAN ‘ALA ALSINATINAA FAMAN TAKALLAMNA ILAIHII QADLAA JAMIE’A HAWAAIJINAA FILLAH WASHAWTU DAAWUDA ‘ALA ALSINATINAFAMAN TAKHAYYLA ‘ALAINAAKHADLA ILAINAA FILLAH WANUURU YUUSUFA ‘ALAA WUJUUHINA FAMAN RAANA A HABBANAA FILLAH WALLAHUL MUSTA’AANU ‘ALAA A’DAANA FILLAH WASHALLALLAHU ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN NABIYYIL UMMAH WA’ALAA AALIHI WABAARAKA WASSALAMU ILAA YAUMIL QIYAAMAH  WABIHAQQI INNAHU MIN SULAIMAANA WAINNAHU  BISMILLAHIRROH MANIRROHIM ALLA TA’LUU ‘ALAYYA WA’TUNIE MUSLIMIEN SHADAQALLAHUL’ADHIEM

TERJEMAHAN HIZBUN NAFSI
AKU BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI KEJAHATAN SYETAN YANG TERKUTUK DENGAN NAMA ALLAH YAN MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG, BERKAT KELEMBUTAN GUSTI ALAH YANG MAHA RAHASIA BEKAT KEAHLIAN ALLAH YANG MAHA LEMBUT BERKAT TABIR ALLAH YANG MAHA INDAH KAMI MASUK DALAM PERLINDUNGAN ALLAH DAN MENGHARAPKAN PERTOLONGAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASSALAM WABARAAKA WA ALAA AALIHI ILLA YAUMIDDIEN
BERKAT AAJIN/ALLAH; AHUUJIN/AL AHAD/YANG MAHA ESA; HAYYIN/AL KAAFIE/ YANG MAHA PENCUKUP KEBUTUHAN; YUUHIN/AL AWWAL AL AKHIRU/ YANG MAHA AWAL LAGI MAHA AKHIR; NAMUUKHIN/ADH DHAAHIR/YANG MAHA LAHIR; ASHAALIYAN/YAN MAHA BATIN; HALLIN/AL WADUUD/YANG MAHA PENGASIH;AWAAHIN/AL MUHYIE/YANG MAHA PENGHIDUP; SYALMAKHIN/AL MU’IZZ/YANG AHA PEMBERI KEMENANGAN;ASYMAKHIN/AL KHALIQ/YANG MAHA PENCIPTA; YAANUKHIN/AL WAKIEL/YANG MAHA DI PASRAHI; TANAAWIN/A HASIEB/ANG MAHA PENGHITUNG; ‘AL AZIEZ/BAHRAAMIN/YANG MAHA MENANG; TAAKIRIN/AL NUUR/YANG MAHA PEMBERI CAHAYA; ABRAAMIEN/AL MATIEN/YANG MAHA KUAT; SYARUUKHIN/AL QARIEB/YANG MAHA DEKAT; DAAMIEKHIN/AL KARIEM/YANG MAHA PEMBERI; HAWSAMAAT/AL QAABIDL/YANG MAHA PENGENDALI; DAWSAMIN/AR RAHIEM/YANG MAHA PENYAYANG; BARAASHIEMIN/ADH DHAHIER/YANG MAHA PENOLONG; SYARANTAKHIN/AL HAYY/AL BAAQIE/YANG MAHA HIDUP LAGI MAHA KEKAL;SYAMAARIEKHU/AL MUBDI’/YANG MAHA PEMULA; SYIERAAKHIN/YANG MAHA PENGEMBALI; ‘AALA MAA NARUM HAQQAN YARAWNA BIQANSHABIN/GUSTI ALLAH ADALA YANG MAHA MENANG ERHADAP URUSAN NYA; HASKAAHIN HASYKAAJIN/ YANG MAHA PENOLONG LAGI MAHA LUHUR; ‘AITHALAN /AL QAHHAR/YANG MAHA KUAT LAGI PERKASA; SYAMAIELIN/AL HAQQ/ YANG MAHA BENAR; TA’DAADIN/AL QAWIIE/YANG MAHA KUAT; ARMAKHAT/YAG MAHA KAYA LAGI PEMBERI KEKAYAAN; SALMAATIN SAMAT/YANG MAHA PENYELAMAT; GHALMAHAT/AL QAHHAR DUL BATHSYISYSYADIED/YANG MAHAPERKASA LAGI PENYIKSA YANG MAHA DAHSYAT; SYAMAAKHIN/YANG MAHA PENYANTUN; SHAMSHAMIN/AL BARIE/YANG MAHA PENCIPTA; HALHALAT/YANG MAHA PELAPANG REZEKI; BAHRAATIN TABRIEZINAL AWWAL AL AKHIRU/YANG MAHA PEMULA LAGI MAHA PENUTUP; MIHRAASYIN/YANG MAHA TETAP; BARHUWU/YANG MAHA PEMBERI KEMENANGAN; JALLA JALYUUTU/AL BADIE.YANG MAHA PENCIPTA; JALJALUUT/YANG MAHA KUASA; SHALSHALAT/YANG MAHA PENCUKUP.
KAMI MENABIRI DIRI KAMI DENGAN TABIR CIPTAAN GUSTI ALLAH; DAN LAGI MEMELIHARA DIRI KAMI DENGAN AYAT AYAT ALLAH
BERKAT AYAT AYAT YAN BERMU’JIZAT DAN LAGI BERKAT”TUHAN YANG MENGHIDUPKAN KEMBALI TULANG BELULANG YANG TELAH HANCUR” SEMOGA MALAIKAT JIBRIL MENGAWAL DI SAMPING KANAN, MALAIKAT ISRAFIL DI BELAKANG KAMI, MALAIKAT MIKAIL DI SAMPING KIRI KAMI, DA NABI MUHAMMAD DI HADAPAN KAMI, SHALLALLAHU ALAIHI WASSALAM WABAARAKA WA ALAA ALIHI ILLA YAUMIDDIEN
SEMOGA BERKAT TONGKAT NABI MUSA YANG ADA DI TANGAN KAMI MAKA SIAPA SAJA YANG MELIHAT KAMI AKAN SEGAN KEPADA KAMI DALA HAL YANG DI RIDHOI GUSTI ALLAH
SEMOGA BERKAT KHOTAM NABI SULAIMAN ADA PADA LISAN KAMI MAKA KEPADA SIAPA SAJA SAYA BICARA AKAN MEMENUHI BERBAGAI KEPERLUAN KAMI DALAM HAL YANG TIDA BERTENTANGAN DALAM AJARAN ISLAM
SEMOGA BERKAT SUARA NABI DAUD ADA PADA LISAN KAMI MAKA SIAPA SAJA YANG MENIPU MUSLIHAT KAMI AKAN TUNDUK KEPADA KAMI KARENA ALLAH
DAN BERKAT CAHAYA WAJAH NABI YUSUF SEMOGA PADA WAJAH KAMI MAKA SIAPA YANG MELIHAT KAMI AKAN TIMBUL CINTA KASIH KARENA ALLAH
SEMOGA GUSTI ALLAH MENJADI PENOLONG KAMI DALAM MELAWAN MUSUH MUSUH KAMI DALAM MEMBELA AGAMA SECARA IKHLAS
AKHIR NYA SEMOGA ALLAH MELIMPAHKAN RAHMAT KEPADA PEMIMPIN KAMI MUHAMMAD NAI SEGENAP UMMAT
DAN BERKAT FIRMAN ALLAH YANG ARTINYA “SESUNGGUH NYA SURAH ITU DARI SULAIMAN DAN SESUNGGUH NYA DENGAN MENYEBU NAMA ALLAH YANG MAHAPENGASIHLAGI MAHA PENYAYANG, BAHWA JANGANLAH KAMU BERLAKU SPMBONG TERHADAPKU DAN DATANGLAH KEPADA KU SEBAGAI ORANG ORANG YANG BERSERAH DIRI”
MAHA BENAR ALLAH DENGAN SEGALA FIRMAN NYA

Tata cara pengamalan :
Berpuasa senin kamis
Baca setiap shalat fardhu 7x
Kerjakan setiap segala sesuatu yang wajib
Perbanyak shodaqoh jariyah

Khasiat dan manfaat dari hizib ini multi guna dan multi manfaat, silahkan anda telaah satu persatu ayat di dalam nya, mungkin terlalu dini jika menyebut hizib ini hizib terhebat tetapi tidak berlebihan pulalah jika hizib ini di sebut hizib pamungkas penakluk jagad, karena di dalam hizib ini terdapat ayat ayat allah yang mulia, doa nabi yusuf, kotam sulaiman, tongkat nabi musa, cahaya rasulullah, pengawalan malaikat muqorrobin dan lain lain. Slah kan di amalkan, semoga bermanfaat. @@@

***ILMU MEMANGGIL RAJA JIN***

 Setelah Mengikuti Proses Pembangkitan Energi Haqq insya allah daya energi haqq dalam tubuh anda sudah bangkit dan daya kemampuan energi metafisika telah menyatu dengan tubuh anda melalui transfer energi dan zam zam asma’. Dan juga proses pembukaan chakra dan 7 lathoif melalui pusaran energi bayu atau angin di dalam tubuh juga telah aktif, dan untuk langkah selanjutnya silahkan anda memulai ritual untuk memanggil raja jin muslim dam khodam harimau sancang.

Untuk memanggil khodam raja jin muslim maka hal hal yang harus di lakukan adalah:
Carilah tempat yang sunyi seperti kamar, sungai, kebun, hutan, gunung dan lain lain, tempat yang terbaik adalah di dekat sungai atau aliran air.
Shalat hajat 2 rakaat dan setelah salam membaca:
Hamdalah 1x
Takbir 11x
Shalawat 11x
Istigfar 11x
membaca surat Al jin ayat 6 sebanyak 21x
Minumlah zam zam dengan ketentuan sebagai berikut:
Baca Al Fatihah
Baca Basmallah
Baca Syahadat
Baca Shalawat
Doa “Ya Allah Pertemukan hamba dengan Raja Jin Muslim”
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum sampai habis
Membakar Kayu Gahru/ Serbuk Gahru/ Bukhur Sulaiman
Buka tutup minyak malaikat
Membaca Fatihah Inti: Nabi muhammad saw 7 kali, Khulafaurrasyidin 7 kali Syech Abdul Qodir Jailany 7 kali, Nabiyullah Sulaiman 7 kali, Syech Ashif bin Barhiya 7 kali, Waliyullah khususan “Syech Syarif Hidayatullah” 7 kali, Raja jin muslim yang mau di panggil 41 kali

Pada saat baca Fatihah khususkan pada salah 1 raja jin muslim saja terlebih bagi anda yang masih pemula, jangan di panggil sekaligus karena energi anda mungkin belum cukup kuat berbenturan dengan energi 11 khodam raja jin.

Lalu membaca doa ini sampai raja jin muslim hadir “WANUFIKHO FISH SHUURI FAIDZAA HUM MINAL AJDATSI ILLA ROBBIHIM YANSILUUN, QOOLUU YAA WAILANAA MAM BA’ATSANA MIM MARQODINAA, HAADZAA MAA WA’WADAR ROHMAANU WA SHODDAQOL MURSALUUN, INGKANAT ILLA SHOIHATAW WAAHIDATAN FAIDZAHUM JAMII’UL LADAINAA MUHDHORUUN, WALAQOD ‘ALIMATIL JINNATU INNAHUM LAMUHDHORUUN, HAADZIHI JAHANNAMUL LATII KUNTUM TUU’ADUUN, ISHLAUHAL YAUMA BIMAA KUNTUM TAKFURUUN ”

Apabila Raja Jin sudah datang jawablah salam nya atau anda yang mengucap salam lebih dulu dan utarakan apa hajat anda dan mintalah tanda persahabatan, biasa nya ketika hadir Raja Jin akan bertanya “AYYU SYA’IN URIIDU” (apa yang kamu inginkan) anda jawab seperti ini “ANA AHKUKUM MIN ANDONESI” (saya saudara mu dari Indonesia) maka seketika itu juga Raja Jin akan berbicara dalam Bahasa Indonesia

Dalam beberapa pengalaman murid atau rekan yang mengamalkan amalan ini ketika anda sudah berhasil bertemu dengan Raja Jin maka sukma anda akan di bawa terbang ke Istana Jin, kalau hal itu terjadi saya ingatkan agar anda tidak menyentuh sedikitpun makanan yang di hidangkan, karena sekali anda makan maka sukma anda akan bergentayangan di dua alam (alam jin dan manusia) ini peringatan dari seorang guru kami yang pernah melakukan dakwah di alam jin, dan beliau hafal betul karakter, sifat dan watak jin dan beliau pun memiliki santri dari golongan jin

Pesan utama untuk pengamal ilmu ini agar janganlah sombong, ujub, jumawa, merasa paling hebat jika anda sudah menguasai ilmu ini, para pengamal ilmu 11 khodam Raja Jin akan selalu masuk dalam pantauan radar gaib “NURUL QOLBU” sekali anda menyalahgunakan ilmu ini seketika radar gaib “NURUL QOLBU” akan mengetahui dan seketika itu juga ijazah ilmu ini akan kami tarik jarak jauh, camkan ini…


***ILMU MEMANGGIL KHODAM HARIMAU SANCANG***

Shalat hajat 2 rakaat
Selesai shalat hajat membaca Fatihah inti:
Nabi muhammad saw 1 kali
Malaikat muqorrobin 1 kali
Sri baduga maharaja eyang prabu siliwangi 1 kali
Prabu kian santang 1 kali
Mbah kuwu sangkan cakrabuana 1 kali
Eyang surya kencana padepokan lembah galuh 1 kali
Syech nawawi al bantani 1 kali
Syech abdul mufakir 1 kali
Baca fatihah untuk kedua orang tua 1 kali
“khususon lil abi wal ummi alfatihah..”
Baca fatihah untuk diri sendiri 1 kali
“khususon illa ruuhi wal jasadi(…..)”
Oleskan jakfaron di kedua alis mata anda
Baca Yaa Jabbaru 519 kali
Baca Istigfar 313 kali
Baca Basmallah 786 kali
Baca Yaasin ayat 82 17 kali

“INNAMA AMRUHU IDZA AROODA SYAI’A AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUN” (sesungguh nya jika allah menghendaki sesuatu hanya berucap “jadilah” maka terjadilah)

Baca Shalawat sampai khodam harimau itu datang
Tanda awal kedatangan khodam harimau sancang di awali hembusan angin yang menerpa tubuh anda setelah itu anda akan mendengar auman suara harimau dari arah depan dan suara ini hanya dapat terdengar oleh anda. Jangan takut dan gentar dan teruskan baca shalawat sampai khodam harimau itu terlihat di depan anda.
Tatacara perintah :
Baca Kunci amalan Yaa Jabbaru 3x tahan nafas
Ucapkan keperluan anda, contoh “ya allah hamba mohon kekuatan khodam harimau ini untuk pukulan maut/pikulan pemingsan”
Bagi pengamal khodam harimau sancang di sarankan untuk membaca istigfar setelah shalat fardhu minimal 100x
Seperti hal nya Raja Jin, ke 100 khodam harimau sancang akan masuk dalam pengawasan Radar gaib “NURUL QOLBU” jika diketemukan penyimpangan atau anda tidak kuat dengan ilmu ini maka ijazah akan di tarik jarak jauh. @@@

PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ***

Assalamualaikum wr wb…. Untuk semua sedulur di kampus wongalus yang di rahmati Allah swt puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat NYA dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan umat Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran dan melepaskan umat dari belenggu jahiliyah. Kami pribadi sungguh mohon maaf kepada pengurus, sesepuh dan saudaraku semua atas keterlambatan ijazah ini, semua ini bukan kemauan diri kami pribadi tetapi di karenakan kondisi fisik dan batin yang kurang memungkinkan untuk pembangkitan setelah kehilangan power dan energy yang cukup banyak saat PG II.

Dan ada satu hal yang kami sesalkan, ada beberapa saudara kita yang mungkin kurang suka dengan keberadaan kami di kampus wongalus ini malah memanfaatkan momen ini untuk berbuat yang kurang baik, tidak hanya sekedar teror, hujatan bahkan serangan energi negative kepada kami. Yang jika kondisi kami fit insyaallah segala macam bentuk energy negative tidak akan terlalu berpengaruh, itulah mengapa kami butuh waktu untuk melakukan pemulihan diri dan dengan sangat terpaksa memutus jalur komunikasi telfon, demi ketenangan dalam proses pemulihan.

Kembali ke soal pengijazahan, dengan ini kami mengikhlaskan amalan hizib nafsiy, khodam raja jin, harimau sancang untuk anda amalkan secara lengkap dan sempurna, untuk teknis ritual dan tatacara nya ada di bawah artikel ini. Dan sebagai permohonan maaf atas keterlambatan ijazah ini akan kami berikan bonus “ILMU TENAGA DALAM KHODAM RAJEG WESI” 

BERIKUT INI TATA CARA PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ NYA:
Pukul 00.30 anda shalat taubah 4 rakaat yang di teruskan dengan shalat hajat 2 rakaat
Setelah selesai anda baca shalawat sampai pukul 01.00 WIB
Tepat pukul 01.00 WIB anda duduk bersila dalam posisi meditasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini:


Berikut nya anda buka tutp minyak malaikat dan zam zam nya sebagai media receiver energy, khusus bagi penerima ijazah raja jin sedangkan bagi penerina ijazah khodam sancang cukup siapkan jakfaron 1cc/ 1 mL dan saat sebelum meditasi anda buka tutup nya.
Pembangkitan berlangsung 15 – 20 menit
Selama meditasi usahakan tubuh anda serileks mungkin, kaki ditumpu dipaha dan ujung telunjuk dan ibu jari menyatu membentuk lingkaran (seperti gambar diatas) sehingga posisi meditasi anda membentuk segitiga piramida
Aturlah keluar masuk nafas setenang mungkin
Selama proses meditasi anda baca YAA RAHMAN YAA RAHIIM dan rasakan sensasi yang timbul selama proses meditasi.
Jika posisi meditasi anda rileks dan tenang maka perlahan anda akan merasakan seperti ada pusaran energy pada chakra dasar (muladhara chakr) setelah itu secara perlahan pusaran energy itu akan merambat ke atas sampai ke chakra mahkota. Ketika anda merasakan hal ini visualisasikan seluruh energi negative batin akan terangkat melalui “sushumna” atau jalur energi kundalini.

“SUSHUMNA”

Baca niat ini: Saya niat menyalurkan energi ke jalur sushumna untuk membuka jalur sushumna selebar mungkin dan membersihkan jalur sushumna dari energy-energy negatif, pohon karma negatif, akar-akar karma negatif, bibit-bibit karma negatif, emosi-emosi negative.
Saat pusaran energy mencapai chakra mahkota anda tahan getaran nya selama mungkin dan ucapkan dalam batin kata kata ini “PADMA YANTA AVATRA YEDHA” 3X setelah itu anda hentakkan kedua telapak tangan ke atas sambil mengucapkan “ALLAHU AKBAR” dan visualisasikan semua energy negative anda keluar melalui chakra mahkota
Setelah selesai anda ucapkan alhamdulillah dan usapkan kedua telapak tangan pada wajah anda.
Setelah pembangkitan selesai bagi penerima ijazah raja jin anda tuangkan zam zam ke dalam gelas lebih kurang ¼ gelas dan sebelum anda minum baca:
Baca Al Fatihah
Baca Basmallah
Baca Syahadat
Baca Shalawat
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum zam zam 1 teguk
Baca Hamdallah
Baca Basmallah
Minum sampai habis
Sedangkan bagi penerima ijazah khodam sancang cukup sediakan 1 gelas air putih dan sebelum anda minum baca fatihah 3x dan minum sampai habis.

Dalam teknik pembangkitan energi haqq jarak jauh kami sertakan juga energi potensi tenaga dalam rajeg wesi, untuk membuktikan apakah potensi tenaga dalam ini sudah menyatu dengan anda lakukan langkah berikut ini:
Berdiri dalam posisi mengahadap kiblat. Telapak tangan kanan menghadap ke depan dan tangan kiri di tekankan di perut sambil membaca mantra ini:
JATI KUMELUT TANPO GAWINGAN RAJEG WESI SABUWONO JABANG JIBING TANPO TANDINGAN 7X
Setelah itu tarik nafas panjang 3x dan hitungan terakhir anda tahan di perut dan tegangkan kedua telapak tangan sampai tubuh anda bergetar
Semakin kuat getaran nya maka semakin besar potensi tenaga dalam nya
Silahkan di latih untuk mencapai hasil maksimal dengan cara yang sama seperti di atas

MANFAAT DARI TENAGA DALAM RAJEG WESI:
Pukulan kontak jarak jauh
Perisai tubuh dari serangan black magic
Membuat pagar goib 8 penjuru
Mengobati penyakit jarak jauh
Atraksi tepak botol

Usul untuk para pinisepuh blog dan sedulur sekalian, menindak lanjuti permintaan saudara kita tentang ilmu pengobatan dan bantuan pengobatan maka kami menyarankan agar melakukan transfer energi nur syifa untuk membantu saudara kita yang menderita sakit dan teknik membuat “HIDRO HEALING NUR SYIFA” untuk membantu penyembuhan saudara kita yang sedang di landa sakit, untuk transfer energi kami menyarankan agar @ki wongalus dan @ki Jatiraga sebagai transmitter utama dan dibantu para sesepuh untuk memancarkan gelombang energi kepada 2 transmitter ini, untuk teknik pembuatan air syifa atau penyembuh insya allah akan kami jabarkan ilmu nya. Cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat.

@KI ARYA KUSUMA DEWA, 2010

Iklan
Categories: TENAGA DALAM RAJEG WESI | 86 Komentar

Navigasi pos

86 thoughts on “KUMPULAN ILMU KI ARYA KUSUMA DEWA: HIZIB NAFSI, ILMU MEMANGGIL RAJA JIN, MEMANGGIL KHODAM HARIMAU SANCANG, PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ, TENAGA DALAM RAJEG WESI

 1. Mantappppp ki.

 2. absen sore met puasa

 3. salam…………subhanalloh, maaf ki… bisa dibuat simpel/ringan/gampang….gitu….energinya mencerminkan keganjilannya….., keganjilannya mencerminkan energinya….. cakep ki……mantap

 4. Assalamualaikum wr wb,mohon izin copas dulu ki suatu saat apabila sudah siap akan saya amlkan semoga bermamfaat.Man ajazani ila muntah Alfatihah………………………………………

 5. Rama Yana Bogor

  …… Kemanakah Gerangan Ki Arya Kusuma ?

 6. saveku

  nyimak…

 7. TOBONG

  Ass.wr.wb ..

  Ki mohon di terawang apakah saya ini ada ilmunya apa belum .,.
  Nama : Adi Prayoga
  tnggl lhr : 06-08-1998

  Dan 1 lagi … saya minta doa untuk seseorang yang dicintai (wanita) .
  agar terbuka pintu hatinya buat saya

 8. TOBONG

  Ass.wr.wb ..

  Ki mohon di terawang apakah saya ini ada ilmunya apa belum .,.
  Nama : Adi Prayoga
  tnggl lhr : 06-08-1998

  Dan 1 lagi … saya minta doa untuk seseorang yang dicintai (wanita) .
  agar terbuka pintu hatinya buat saya

  Wass.wr.wb

 9. ABOE NADHIEF

  QOBILTU SEMUA IJAZAHNYA

 10. ubanan

  qobiltu copas dulu tuk diamalkan sewaktu-waktu.. alfatihah…

 11. Minta izinnya ki untuk ngamalakn

 12. sumarno

  Qobiltu ijin mengamalkan kyai…..

 13. Insya Alloh diamalkan hatur nuhun

 14. hisnu

  Qobiltu Ki Untuk Semua Ijazah, Al Fatihah Untuk Shahibul Ijazah….

 15. Ki minta doa restunya tuk mengamalkannya .trima kasih

 16. Slamet Wilujeng

  Qobiltu Ki Untuk Semua Ijazah dan mohon doa restunya… Al Fatihah..

 17. andy

  qobiltu wa karomah izin untuk mengamalkannya…alfateha….amin

 18. TOBONG

  Ass.wr.wb ..

  Ki mohon di terawang apakah saya ini ada ilmunya apa belum .,.
  Nama : Adi Prayoga
  tnggl lhr : 06-08-1998

  Dan 1 lagi … saya minta doa untuk seseorang yang dicintai (wanita) .
  agar terbuka pintu hatinya buat saya
  sblumnya . mksih

  Wass.wr.wb

 19. Assalamu’alaikum Wr. Wb…………
  begitu indah dan nikmat romadhon ini terasa………semoga Allah Menjadikan bulan2 lain seperti romadhon ini dihati kita semua…. Amiin.
  salam kenal, salam rindu, salam ta’dhim, salam wahidah waljama’ah, salam rahayu, salam peseduluran, salam kun…..fayakun….to KWA, rektor KWA, yang mulia para sepuh, shohibul izajah semoga kita bisa duduk bersama dalam singgah sana-Nya amiin.
  maaf pangapunten ki….. ada satu pertanyaan yang menggelitik di benak saya : Apakah ilmu ASR Cirebon pada tinggkatan sempurna mampu mewakili ke-5 ilmu teresbut di atas….? soalnya kalo dilihat2….dan dirasakan dalam pengamalan ASR CRB, nyaris sama sebagian dengan yang dirasakan ketika membaca ke-5 ilmu tersebut……..saya kurang faham… apa energinya atau sebab akibatnya atau manfaatnya atau yang lainnya……………………maaf ki tulisan saya semrawut, ruwed atau bahkan ngawur…… mohon pencerahannya ki………………..
  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 20. Rini

  Qobiltu ki mohon ijin untuk mengamalkan, al fatihah

 21. mau tanya ki….
  Nama 11 khodam raja jin nya siapa aja ya ki…..minta pencerahannya

 22. Arman all jazz

  hadir

 23. cross cek aja boss….. qobiltu jg…!!!

 24. Izin mengamalkan ki semoga bermanfaat ..

 25. qobiltu

 26. 11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM
  Dipublikasi pada 1 Juni 2010 oleh wongalus Edit

  16 Votes

  ASSALAMUALAIKUM WR WB…

  ALHAMDULILLHIROBBIL ALAMIN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, SHALAWAT SERTA SALAM KEPADA PENGHULU UMMAT RASULULLAH SAW.

  TERIMA KASIH KEPADA PARA SEDULUR PENGUNJUNG KAMPUS WONGALUS ATAS RESPON DAN DAN KEINGINAN PARA PEMBACA TENTANG HIZIB NAFSIY DAN PENGUASAAN PEMANGGILAN 11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM. SEKEDAR RALAT DARI ARTIKEL SEBELUM NYA, KARENA 1 DAN LAIN HAL MAKA KHODAM RAJA JIN “SYECH SAHAL HUSEIN” DAN “SYECH ABU HASAN AL MULK” AKAN KAMI GANTI DENGAN 2 KHODAM RAJA JIN BARU YAITU “SYECH MUSTAFA AINUL MUBARAQ” DAN “SYECH MOQODDAS” 3 HARI TERAKHIR INI KAMI MELAKUKAN RIYADOH BATIN UNTUK KELANCARAN PENGIJAZAHAN 11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM. KEPADA MEREKA YANG TERPILIH NANTI NYA AKAN DI BERIKAN IJAZAH INI VIA EMAIL YANG BERSANGKUTAN, UNTUK MENGHINDARI HAL HAL YANG TIDAK DI INGINKAN SEPERTI PLAGIAT DAN LAIN LAIN. DAN BAGI MEREKA YANG BELUM TERPILIH SILAHKAN MENGAMALKAN AMALAN LAIN YANG ADA DI KAMPUS WONGALUS INI. SEMUA INI UNTUK KEMASLAHATAN KITA BERSAMA KARENA DARI SEKIAN RATUS EMAIL YANG MASUK KAMI HANYA MEMBERIKAN IJAZAH INI KEPADA LEBIH KURANG 38 ORANG TERPILIH.

  UNTUK SAUDARA KU YANG TERPILIH YANG BERADA MALAYSIA, BRUNEI, SINGAPURA DAN LAINNYA KAMI HANYA BISA BERPESAN AGAR APABILA SAUDARAKU MENGUASAI ILMU INI DALAM TINGKAT PARIPURNA KAMI HARAPKAN AGAR HENDAK NYA SEMUA KEILMUAN INI DI PERGUNAKAN DI JALAN KEBENARAN DAN UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT. 11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM INI SEPERTI NYANG TELAH KAMI SAMPAIKAN SEBELUM NYA MEMILIKI SPESIALISASI MASING MASING.

  11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM YANG KAMI PILIHKAN :

  SYECH MUHAMMAD AL ASYARI BAGHDADI
  SYECH MALIK ABDUL JABBAR
  SYECH ALIYUDIN KHAN
  SYECH FATTAH ABDUL HAMID
  SYECH UMAR FARUQ
  SYECH MAULANA YUSUF
  SYECH MAULANA MANSUR
  SYECH MUHAMMAD FATIH
  SYECH MUSTAFA AINUL MUBARAQ
  SYECH ABU SHOMAD
  SYECH MUQODDAS

  BERIKUT INI ADALAH SEKELUMIT PENGATAHUAN TENTANG SIRR GHAIB YANG KAMI KETAHUI. DAN DENGAN SEKELUMIT PENGETAHUAN INI SEMOGA BISA MEMBAWA KITA LEBIH BIJAK DALAM MENYIKAPI SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN “SIRR GHAIB”.

  ADA ALAM GAIB ATAU ALAM MAYA DAN ADA PULA ALAM NYATA YANG DI CIPTAKAN ALLAH SWT DENGAN SEGALA KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA, SERTA DI TEMPATKAN DI TEMPAT YANG SAMA. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ITULAH YANG MENYEBABKAN DI ANTARA PENGHUNI NYA TIDAK BISA SALING MENGGANGGU DAN TIDAK PULA SALING TERGANGGU.MEREKA DI CIPTAKAN DENGAN KEMAMPUAN BISA MELIHAT DAN MENGAMATI KITA SEDANGKAN KITA TIDAK. ALLAHU AKBAR ANDAI KITA TERCIPTA DENGAN KEMAMPUAN UNTUK MELIHAT MEREKA MAKA SEBENTAR SAJA MUSNAHLAH MEREKA DENGAN MEMBACAKAN SATU AYAT ATAU MANTERA SAJA, DEMIKIANLAH KESEIMBANGAN DI CIPTAKAN.

  SEPERTI ALAM MANUSIA MAKA DI ALAM GHOIB JUGA ADA PERBEDAAN GOLONGAN DAN STATUS SOSIAL BERDASARKAN ILMU, KEKAYAAN DAN JABATAN NYA KARENA DI ALAM GHOIB JUGA ADA PEMBAGIAN WILAYAH DAN JENJANG KEKUASAAN. SECARA AWAM DAPAT DI DETEKSI BAHWA SEMAKIN TINGGI AURA NYA MAKA SEMAKIN TINGGI STATUS SOSIAL NYA. DAN SEMAKIN TINGGI STATUS SOSIAL MAKA AKAN SEMAKIN SULIT DI TEMUI. DEMIKIAN SEKELUMIT SHARING TENTANG ALAM GHOIB SEJAUH YANG KAMI KETAHUI. KARENA SESUNGGUH NYA HANYA ALLAH LAH YANG MAHA MENGETAHUI YANG GHOIB DAN TIDAK LAH MANUSIA DI BERIKAN PENGETAHUAN MELAINKAN SEDIKIT.

  KEPADA YANG MERASA TELAH MENDAFTAR SILAHKAN CEK EMAIL ANDA MASING MASING. KAMI SUDAH MEMBERIKAN NOMER URUT UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ DAN PENYELARASAN YANG INSYA ALLAH AKAN KAMI ADAKAN MINGGU MALAM SENIN TEPAT PUKUL 01.00 WIB TANGGAL 6 JUNI 2010. KEPADA YANG MENERIMA EMAIL BALASAN DARI KAMI ANDA HARAP MENYEDIAKAN SARANA BERIKUT INI:

  ZAM ZAM 500 ML
  MINYAK MALAIKAT 1 ML
  KAYU GAHRU AL WANGI

  PADA TANGGAL TERSEBUT DI ATAS TEPAT PUKUL 01.00 ANDA BUKA TUTUP ZAM ZAM DAN TUTUP MINYAK MALAIKAT DAN ANDA LETAKKAN 1 FOTO ANDA DI SAMPING ZAM ZAM DAN MINYAK MALAIKAT, UKURANNYA MENYESUAIKAN. DAN INSYA ALLAH AKAN DI LAKUKAN PEMBUKAAN TENTANG 7 LATHOIF ATAU INTI ENERGI TUBUH MANUSIA” LATHOIF TUBUH DARI LATIF SIRRI, LATIF QOLBY, LATIF NAFSI, LATIF QOSIAH DAN LATIF NATIQOH. LATIF-LATIF RUHI : RUH IDHOFI, RUH KUDUS, RUH NURANI, RUH ROKHANI,RUH JASMANI, RUH RAHMANI, RUH ROBBANI, RUH REHWANI DAN RUH NABATI DI TUBUH BESERTA PENJEBOLAN HIJAB / PEMBATAS ALAM GHOIB DAN ALAM NYATA DALAM TUBUH.

  SETELAH TRANSFER ENERGI HAQQ PEMBANGKIT NYA SILAHKAN ANDA MINUM ZAM ZAM YANG ADA DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT

  TUANGKAN ZAM ZAM ¼ GELAS TEH
  BACA AL FATIHAH
  BACA BASMALLAH
  BACA SYAHADAT
  BACA SHALAWAT

  BERDOA “YA ALLAH PERTEMUKAN HAMBA DENGAN 11 KHODAM RAJA JIN MUSLIM”

  MINUM ZAM ZAM 1 TEGUK
  HAMDALLAH
  BASMALLAH
  MINUM ZAM ZAM 1 TEGUK
  HAMDALLAH
  BASMALLAH
  MINUM ZAM ZAM SAMPAI HABIS

  UDAH MUDAHAN BERMANFAAT FIDDUNYA WAL AKHIRAAH, AMIN…..

  INSYA ALLAH SELAIN HIZIB NAFSIY AKAN DI IJAZAHKAN ASMAK TONGKAT NABI MUSA, KAMI PERLU WAKTU UNTUK MEMOHON IZIN KEPADA MURSYID KAMI UNTUK ASMAK TONGKAT MUSA TERSEBUT.

  @@@

  KI ARYA KUSUMA DEWA

 27. PEMBANGKITAN ENERGI HAQQ DAN PENYELARASAN YANG INSYA ALLAH AKAN KAMI ADAKAN MINGGU MALAM SENIN TEPAT PUKUL 01.00 WIB TANGGAL 6 JUNI 2010….??????????????

 28. jibril

  mohon izinkan mengamalkan! !!!

 29. nerah wiranata kusuma

  mohon izin mengamalkan/mendaftar ki mudah2an saya mendapat email balasan dari se2puh sekalian, tapi waktunya kapan ki? mohon di koreksi ..MASA 6 JUNI 2010…SEKARANG JULI 2014…MAKLUM LAGI PUASA YAH.HEHEH, PUNTEN JUST KIDDING

 30. nerah wiranata kusuma

  APAKAH ijazahanya sudah ki tahun 2010 ? yang belum mendapatkan ijazahan gimana, akan di adakan lagi kah?

 31. al_fatah83@yahoo.com

  QOBILTU IJAZAH

 32. Ass.Wr.Wb..
  Salam takzim buat para sesepuh…melihat begitu menariknya amalan-2 diatas, maka izinkanlah saya untuk ikut mengamalkanya demi kemaslahatan bersama…semoga bukan hanya tahun 2010 saja di berikan waktu pengijazahannya…karena kami juga ingin mendapatkan ijazah tersebut di tahun dan bulan ini.
  Wassalam Wr. Wb.

 33. gundah malam

  qobiltu,,ijin copas juga,,

 34. bachtar

  bismillahirrahmannirrahiiiim…..mohon koreksi tgl pengijazahan 6 juni 2010…??? mudah mudahan saya terpilih…salam takzim utk KiWA…

 35. banyu langit

  apakah tidak ada pengumuman perang melawan zionis israil lagi

 36. @mas banyu langit: sebagai bentuk keperdulian kita pada kemanusiaan, monggo kita berdoa bersama di tempat masing-masing. trims

 37. Kalo yg bagi mengamalkan ilmu khodam harimau sancang ki apakah terbatas tidak ki?

  nohon penjelasannya ki ..

 38. AssalamualaikumWr . Wb

  saya mau tananya ki bagi yg mengamalkan ilmu khodam harimau sancang.. apakah terbatas tidak ki?

  mohon penjelasannya ki..

  wassalam .

 39. Qobiltu….

 40. caksalman

  Ass.wr.wb.

  Salam sejahtera buat para sedulur disini. Dengan rendah hati saya meminta ijin untuk menerima dan mengamalkan semua amalan baik yg telah ditulis/diijazahi oleh para penulis maupun yang akan ditulis di masa mendatang. Semoga kita semua senantiasa mendapat ridlo dari yg Maha Kuasa. Alfatehah sent.

  Wassalam.wr.wb.

 41. ki…..itu kalau di laksanakan sendiri boleh apa tidak ki,,,,,,?????

 42. met malam tuk dulur2smuanya slam kekeluargaan terutama buat ki wongalus,aslammualaikum.

 43. assalamu alaikum
  qobiltu…..atas ilmunya

 44. awank

  assalamu alaikum wr.wb.
  dimanakah alamat ki arya kusuma dewa
  klo ada yg tau mohon bantuan nya ke
  abih2727@gmail.com
  makasih sblumnya

 45. h. fian

  Assalamualaikum wr.wb..
  Qobiltu ..guru Ki arya kusuma saya mohon izin menerima dan mengamalkan semua ilmu dr Guru ki arya..insyaalloh saya amalkan dijalsn Alloh Swt..untuk Guru Alfatehah..

 46. minta semar mesem sama jaran goyangnya dunk

 47. maaf ki.lupa qobiltu insya Allah akn sya amalkan bila sudah memungkinkan smoga kita smua mendapat rudho Allah trutama buat guru n ki wongalus salam kekeluargaan tuk semua wasalam..

 48. ijin laku ki

 49. Wong Ganteng

  qobiltu KI

 50. panglima90

  Salam ukhwah..qobiltu lillahi ta’ala..syukran.

 51. Minyak malaikat adakah sama dengan minyak malaikat subuh..minyak wangi

 52. untuk 11 khodam jin muslim ada pengijazahan lagi tidak…..mau ikut mengamalkan mohon pencerahan!!!

 53. kok gak ada jawaban shi ki……untuk penyelarasan 11 khodam jin muslim ada pengijazahan lagi tidak…..????

 54. AFFWAN

  qobiltu…… Saya terima ijazahnya secara lengkap untuk dipergunakan di jalan Allah SWT…….:……

  Tapi yang mana dulu ya yang d amalkan ??????

 55. DELING JATI

  @AFFWAN….coba disimak dulu….. dikumpulkan… dipilih….dan di-istikhorohkan (solat istikhoroh) dan hasilnya….baru qobiltu…… hanya saran saja….

 56. okky

  qobiltu. mohon ijazahnya dan ijin mengamalkan.

 57. Aduh aku lupa ya waktu penyelarasan KWA kemarin dipantai belum disare hampir banyak yang nangis tuh ah ga ada yang sms atau minta buat apa itu ilmu padahal banyak gunanya he he salam pada semua orang yang kelihatan dan tak kelihatan

 58. difa

  Wah ilmunya sangat hebat, hanya saja sy hrus ingat pesan Syekh quthub Zainal Maarif dari Malang yakni ” Amalkan segala ilmu asalkan untuk kebaikan dan Janganlah engkau mencari ilmu dg tujuan keburukan sebab itu pasti akan menjauhkan mu dari Alloh, Dan ingatlah bhw satu ilmu yg kau gunakan untuk kebaikan mk akn mendtangkan kbaikan berlipat atasmu”

 59. Asalamualaikum W.R.W.B
  ,,Maap sebelum nya saya baru membaca situs ini,saya masih bingung apakah ilmu seperti yang di atas itu ! Telah diajarkan nabi (Muhammad S.A.W) dan adakah ilmu seperti itu dalam al Quran,,Dan dari sumber manakah ilmu seperti yang di atas?,,apakah dari Al_Quran atau Kitab,,,! Mohon jawaban dan pencerahanya,,!???

 60. Asalamualaikum W.R.W.B
  ,,Maap sebelum nya saya baru membaca situs ini,saya masih bingung apakah ilmu seperti yang di atas itu ! Telah diajarkan nabi (Muhammad S.A.W) dan adakah ilmu seperti itu dalam al Quran,,Dan dari sumber manakah ilmu seperti yang di atas?,,apakah dari Al_Quran atau Kitab,,,! Mohon jawaban dan pencerahanya,,!??
  ,,,,,Wasalam,,(pejuang islam )

 61. Assalamualaikum Wr. Wb
  Nama saya Eko di bekasi, ada beberapa pertanyaan yg secara pribadi kepada pemilik blog ini, bolehkah kiranya saya mendaparkan email nya?
  Trimakasih

  Wasalam

 62. Assalamualaikum Wr. Wb

  Nama saya Eko di bekasi, ada beberapa pertanyaan yg secara pribadi kepada pemilik blog ini, bolehkah kiranya saya mendaparkan email nya?
  Trimakasih

  Wasalam

 63. Assalamualaikum Wr. Wb..

  Qobiltu..
  Mohon Izin untuk mengamalkannya dan mengkopinya ya puh.
  semoga bermanfaat buat saya.
  amiin.

 64. Heru

  Qobiltu ijazahnya. Mhn sambungan doa.
  Smg para pengasuh dan pemberi ijazah sll dlm ridho Allah SWT.
  Aamiin…

 65. mpu gandring

  qobiltu ilmu2 diatas ki…heri apriyanto,pemalang

 66. Lee

  assalamualaikum w.b.t qobiltu ilmu di atas Ki arya dan semoga bermanfaat bila diamalkan..al fatihah..

 67. Lee

  assalamualaikum..qobiltu ilmu di atas Ki Arya semoga menbawa barokah..insyaAllah,Al Fatihah

 68. Qobiltu amalan macan sancang

 69. saiful

  mohon ijin mengamalkan khodam macan sancang……

 70. Abdu Nur

  Assalamu ‘alaikum,

  Mohon ijin untuk mengamalkan, minta bantuan doanya..

 71. ahmad

  saya terima ijazahnya
  dan izin mengamalkan jika ada waktu
  semoga bermanfaat bagi kita semua
  fatehah …
  insyaAllah
  salam dan terimakasih

 72. assalamualaikum ki sy zainuri saya mau tanya, dulu saya pernah melakukan ritual hizib nafsi,dan hizib barqi tapi sekarang saya lupa doanya ki, karena saya selama ini sudah banyak mengalami ketersesatan, apakah energi hizib yang pernah saya ritualkan bisa di sempurnakan lg ki, dan saya bisa kembali dari kehinaan dan mendapatkan cahaya yg lbh terang untuk menjalani kehidupan yg lbh baik ki, mohon pencerahanya ki, email saya muhzain 81@gmail.com

 73. malik

  kobiltu

 74. rcicak65

  Terhormat admin n para sepuh pini sepuh kirany untuk pengijajahan 11 khofam raja jin,hijib nafsyi dan tenaga dalam rajek wesi apakah ada lanjutan ny untuk tahun ini..
  Sallam.

 75. rcicak

  Maaf sy mau tanya apakah minyak dan air zam-zam tsb yg sudah d asma bisa d dapat d mana?apakah beli d pasar ato telah d sediakan oleh ki arya beserta minyak ny mf sy kurang faham..
  Makasih

 76. Kalau gak paikai jakfaron gak pap

 77. kamaluddin

  Assalamu alaikum….. Mohon daftar anggota wong alus
  Nama: kamaluddin
  Alamat: gowa, sul-sel
  No hp: 081354732782
  Email: luddin250@gmail.com

 78. iwan

  mohon izin mengamalkanya

 79. awang

  Qobiltu ki

 80. pangeran

  Qobiltu ki

 81. Assalamualaikum wr.wb. Bismillahirohmanirohim… Qobiltu Ki… ijazataka… mohon ijin mengamalkan…

 82. mohon pengijazahan ki… mohon ijin mengamalkan…

 83. Putra Sunda

  Mohon maaf apakah Hizib Nafsinya boleh diamalkan?

 84. RIHAN APRIANTO

  Qobiltu

 85. RIHAN APRIANTO

  Kang dan sedulur blog kwa
  Saya sudah mengamlkan khidam harimau sancang pas saat ritual tangan aaya kayak ada energi yg besar
  Dan pas baca sholawat tubuh bergerak sendiri tangan bergerak sendiri,bergerak kayak silat goib,dan pas saat itu saya melihat khidamnya harimau sancang terlihat didepan saya dan beberpa harimau lain datang
  Dan pas itu semua tubuh bergerak kang
  Apakah sudah masuk khodamnya kang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: