Tonton “NATIONAL TREASURE: KADGA!” di YouTube


Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Tonton “NATIONAL TREASURE: KADGA!” di YouTube

  1. Assallamuallaikum,wr,wb. Kagem Admin,Sesepuh ketua KWA,

    Salam taklim kulo katur dateng sesepuh ugi ketua KWA,nyuwun bantuanipun mbok menawi kepareng longgaraken wedal saged sabiantu diri kulo ,nami kulo Suparman ,Klaten . Nyuwun tulung sanget ,nyuwun ikhlasipun sagedto sabiantu kulo ingkang saweg susah,Insya Allah dalan kaleresan marginipun ibadah ,mugi gusti Allah ngijabahi. Bilih kulo gadah bojo naminipun Dewi Purwonegoro. Lenggah wonten tlatah indramayu kalih tiyang sepuhipun kekalih. Cekakipun crito ,wonten tiyang jaler ingkang srakah menghalalkan segala cara kangge rebat bojo kulo meniko,kanthi mlampah mboten sebahene ..Guna guna utawi santet kanthi bantuan ghoib, menawi kulo saweg kesah makaryo tiyang jaler selingkuhipun meniko dugi,lan ugi nglampahi kumpul kebo wonten griyanipun piyambak ,ingkang dados perkawis meniko tiyang sepuhipun meniko saben dinten sumerep menawi anak putri nipun meniko nglampahi mboten bener,nanging mboten dipun elingaken malah kados dipun dukung… Sekawit hubungn kalih tiyang sepuhipun meniko sae ,dipun pengaruhi,dipun damel benci kalih kulo . Nah 2bulan terakhir ngantos desember sakniki,dewi mboten aweh kabar,mboten sama sekali eling dateng kulo bojo resminipun,malah mung kirim tulisan lewat WA,njaluk pisah utawi cerai,nanging mboten wonten suratipun,terus pakain kulo sedoyo dipun kirim lwt paket dateng omah kulo. Intine kulo mboten salah digawe salah ,ben dibenci,trus ben ketok salahe,intine ben tambah wong tuwane kecewa,trus menerima tiyang jaler ingkang sampun sabendino di ajak kumpul kebo. Harapan kulo matur ,nyuwun sih kawelasan ,ugi keikhlasannipun dateng sedulur KWA,sagedto sabiantu dateng kulo,saged to dewi kembali dateng kulo,lan ugi tiyang sepuhipun pulih,sadar sedoyo dateng keutamaanipun tiyang gesang sing kedah mlampah wonten ing bebenering Agama ugi secara hukum negara. Lan ugi niatkulo nyuwun bantuan meniko kedorong niat pengen ngemutaken ingkang lali,beneraken wong salah ,sagedto kembali amanah,sagedto wangsul dateng marginipun tumuju Gusti Allah. Cekap semanten atur kulo,mawantu wantu nyuwun balasan,ugi sabiantunipun dateng penandang kulo meniko. Sak dereng lan sak sampunipun nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kulo anggen kulo matur,lan ugi matur nuwun sanget sabiantu nipun kagem kulo.

    Wassallamuallaikum,wr,wb.

    Salam kulo Suparman

    Pada tanggal Min, 22 Des 2019 21:05, MARKAS KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: