Author Archives: wongalus

FORUM SILATURAHMI KWA JATIM


Mengingat kondisi sekitar kita yang sangat memprihatikan dalam soal budaya alangkah baiknya kita lakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada sedulur semua di sekitar kita.karena keprihatinan ini saya mengusulkan kepada sedulur semua dalam beberapa kegiatan yang mengajak poro sedulur untuk mau berbagi saling asah asih dan asuh dengan sekitar dan memberi pemahaman akan budaya yang mulai terlupakan dan tergeser oleh budaya asing. Sehingga nantinya sedulur bisa memahami bahwa KWA bukan hanya berisi tentang klenik, mistik,ilmu –ilmu hikmah,dan asma’-asma saja melainkan semua dimensi keilmuan dan budaya, adapun schedule acara tersebut adalah.

RENCANA KEGIATAN :
1. Diskusi bersama
2. Laku bersama
3. Bakti sosial

WAKTU DAN TEMPAT :
1. Setiap hari rabu 2 minggu sekali.bertempat mabes FORSIKWA JATIM
2. 2 bulan sekali ( waktu dan tempat menyusul )
3. 1. bulan sekali ( waktu dan tempat menyusul )

PENDANAAN :
Untuk pendanaan berasal dari pengadaan aksesoris dan sumbangan dari para donator yang nantinya dikelola untuk kegiatan sosial.

PENGEMBANGAN KEGIATAN :
1. Pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu
2. Bantuan kepada panti-panti asuhan
3. Mengadakan sekolah / kuliah gratis

Karena ruang lingkup Jawa Timur yang cukup luas maka saya mengusulkan bahwa kepada poro sedulur yang mau mengadakan acara cangkruan di willayah masing-masing daerah dipersilahkan saja. Kita akan terus mendukung dan mengkoordinir poro sedulur di derahnya.dan nantinya setiap daerah akan diharapkan ada koordinatornya.

Untuk memudahkan koordinasi maka pengurus dibentuk lagi dan diusahakan pengurus nantinya domisili di wilayah Kabupaten atau kota .

Ketua KWA Jatim
Ttd
Mbah Sarib

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 35 Komentar

CARA BERTAWASUL KEPADA PARA AULIYA-ILLAHI TA’ALAA


( Khususon Fil Maqbaroh )

Ijazah ‘an :
• Syeikhina wa Mursyidina wa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bi Ali bin Hasyim bin Yahya,R.a. Pekalongan ( Mursyid ThoriQoh Syadziliyah )
• Wa Syeikhina wa Mursyidina Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani,R.a.Palembang Darussalam ( Mursyid ThoriQoh Alawiyyah )

Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr,wb santri wong alus…..bab berikut ini adalah Kaifiatul untuk bertawasul di Maqom Waliyullah. Sebagian dari adab berziarah ke maqam waliyullah adalah :

1. Perbaguslah niat
2. Perbaiki akhlak
3. Bersih lahir dan batin.
4. Mengingat dan meneladani perjuangan para Dai Ilallah
5. Menyadari bahwa hidup didunia adalah sementara

Insya Allah jika telah memenuhi sebagian syarat tersebut, kemungkinan Qobul akan cepat. Tujuan ziarah kepada para Wali adalah meneladani perjuangan mereka dalam menegakkan kalimat Tauhid. Bertawasul kepada mereka, menurut ijma’ para Ulama hukumnya : DIBOLEHKAN. Tawasul atau wasilah artinya Mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah berfirman :

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Al-Maidah : 35 )

Ayat ini dikuatkan oleh firman Allah SWT :

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka” ( Al-Isra : 57 )

Perbuatan Tawasul sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah ( HR.Ath-Thabrany dalam kitab Ausath dan Al-Kabir juga Ibnu Hibban dan Hakim ), serta para sahabat beliau, diantaranya Sayyidina Umar bin Khotob ( Ad-Durratus Saniyyah fir-raddi ‘alal Wahabiyah : Syekh Ahmad Zaini Dahlan ), Sahabat Bilal bin Harits.

Hakekat Tawasul kepada Nabi, Wali dan Ulama

Tawasul adalah sebagai sebab yang dapat menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah. Tawasul diperbolehkan dilakukan dengan seseorang yang masih hidup atau pun yang sudah wafat. Yang dalam hal ini jelas kesholehannya. Perbuatan tawasul ini ada tuntunan langsung dari Qur’an maupun Al-Hadits serta bimbingan dari Alim Ulama.

Berbagai macam cara tawasul telah diajarkan para Alim Ulama kepada kita. Dan menjadi warisan turun-temurun diantara murid-murid mereka. Maka diantaranya adalah yang Al-Faqir tuliskan dibawah ini. Maka jika engkau berkeinginan agar hajatmu tercapai, dengan kondisimu yang hina di mata Allah SWT-maka carilah asbab yang dapat mengantarkan keinginanmu dihadapan Allah SWT.

Inilah Ritual Tawasul yang dimaksud.

( Sebaiknya sebelum memulai bertawasul sebaiknya membaca Qoshidahnya Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thohir Ba ‘Alawy saat berada didepan Maqom Sang Wali )

Dan setelah itu dalam posisi masih berdiri, bacalah salam untuk wali yang kita Ziarohi.

Assalamu’alaika Yaa Waliyullah

Assalamu’alaika Yaa Da’i ilaa Thoriiqillah

Assalamu’alaika Yaa Man akromahulloh bil ‘ilmi wal wilayah wa ‘inda qobri ahli baitin nabiyyi Sholallahu ‘alaihi wa sallama tuzaadu bihadzihil kalimaati.

Assalamu’alaika Yaa Ahla baiyti Rasulillahi Sholallahu ‘alaihi wa sallama.

Assalamu’alaika Yaa Baniiz Zahroo-il Batul.

Assalamu’alaika Yaa Baniil Musthofa Sholallahu ‘alaihi wa aalihi wa sallama..

Assalamu’alaika wa ‘alaa jaddika Rasulillahi Sholallahu ‘alaihi wa sallama.

Assalamu’alaika wa ‘alaa jaaddatika Sayyidatina Fatimataz zahro sayyidati nisaa-il ‘aalamiin warohmatullahi wa barokatuh.

Kemudian duduk sambil membaca :

Attahiyyaatul mubaarokaatush-sholawaatuth-thoyyibaatu lillahi.Assalamu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu warohmatullahi wa barokatuhu.

Assalamu’alainaa wa’alaa ‘ibaadillahish-shoolihiin…( Yaa Hayyu Yaa Qoyyum.7x tanpa nafas )

Allahumma inni waaqifun bibaabika walaa-idzun bijanaabika wa muta’awwidzun bijalaalika wa mutawassilun bi auliyaa-ika wa mustasyfi’un bi waliyyika……………..bin…………..antaqdhiya jamii’a haajati…..( sebut hajat kita )

( Cat : setelah kalimat bi Waliyyika sebut nama Wali yang kita Ziarohi )

Setelah itu membaca :
• Asyhaduan laa ilaha ilallah wa asyhaduanna Muhammadar rasulullah.3x
• Astaghfirullahal adhiimal ladzii laa ilaha illa huwal Hayyul Qoyyumu wa atubu ilaihi.3x
• Sholawat Ruh :

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Allhohumma sholli ‘alaa ruuhi sayyidina Muhammadin fiil arwaahi wa ‘alaa jasadihi fil ajsaadi wa ‘alaa Qobrihi fiil Qubuuri wa ‘alaa alihi wa shohbihi wabarik wa sallim tasliiman bi qodri ‘adhoomati dzaatika fii kulli waqtin wahiin.11x

Setelah itu bacalah surah yasiin wa tahlil seperti biasanya. Baru kemudian kita membaca fatehah khusus kepada waliyullah tersebut. Mulailah dengan pembacaan fatehah sebagai berikut….

1. Alfatehah liridho illahi ta’alaa… syai-un lillahi ta’alaa…. alfatehah.1x

2. Alfatehah lisyafaa’atin Nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam….Alfatehah 1x

3. Alfatehah libarokaati karoomati auliyaa-illahi ta’alaa….Alfatehah 1x

4. Alfatehah liridhol walidayni syai-un lillahi ta’alaa….. Alfatehah 1x

5. Alfatehah li akhi wa tau-amaani wa qoriibi syai-un lillahi ta’alaa….. Alfatehah 1x

6. Alfatehah ilaa ruuhi karoomati ………( Nama Wali yang dimaksud )…….wawalidayhi wa masya-ikhihi. …..Alfatehah 1x

7. Assalamu’alaika Yaa Syekh……….( Nama Wali yang dimaksud ) 7x…( Hadir )

8. Hatta Arokum bi’aiini wa ukallimukum bilisaanii. 7x

9. Kemudian baca Dzikir ini : Yaa Huu.1511x

Kemudian bacalah Amalan Asadullahil Gholib.

Pembacaan ini dimaksudkan untuk pencegahan dari kedatangan Ruhaniyyah atau sebangsa jin yang akan menyerupai Wali yang kita inginkan. Insya Allah setelah membaca ini maka ruhaniyyah / Jin / Khodam itu tidak akan bisa menyerupai sang Waliyullah. Ciri-ciri kedatangan Waliyullah biasanya diiringi dengan suasana yang terasa hening, badan dan pikiran kita terasa tenang, hati merasa haru.Terasa tumbuh Jiwa Tauhid kepada Allah SWT, meleburnya nafsu dalam diri, timbul rasa berdosa akan kesalahan / maksiat yg kita perbuat.

Alfatehah ‘ala niyyatil hifzhi wassalamati min syarril kholqi ajma’in,waliridho illahi ta’alaa syai-un lillahi bissiril fatehah…..
1. Asyhaduan laa ilaha illallah wa asyhaduanna muhammadan rasulullah. 3x
2. Astaghfirullahal adziim. 3x
3. Allahumma sholli ‘alaa sayyidina muhammadin nabiyil’ummi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallam.3x
4. Fakasyafna ‘anka ghithoo-aka fabashurkal yauma haddid.3x
5. Lahaula walaa quwwata illa billah.
6. Bismillahi…( Allahu akbar.3x senafas) tawasaltu bi sayyidil imam masyriq wal maghrib asadullahil gholib sayyidina ali bin abi tholib wa tilmidzihi dzul-iman laqobuhu kian santang, wal habib abdullah bin abdul qodir bil-faqih, wa syekh……..( isi dengan nama wali yang kita ziarohi )
7. Allahumma iyyakana’budu wa iyyaka nasta’iin…….( Niatkan disini hajatmu)
8. Ihfazhna wa salimna min syarril kholqi ajma’iin.
9. Bihaqqi…. : Laa ilaha illallah. 7x ( tahan nafas….)
10. sambung dengan ucapan : Muhammadur rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam.
11. Ya ‘ibadallah a’iinuuni.3x
12. Ya Rijal Ghoib unshuruni billah.3x
13. Ya Allah..66x / 1000x

14. Sholawat Nuur:
Allahumma sholli ‘ala nuril anwar, wa sirril asror,wa tiryaqil aghyaar, Wa miftahii baabil yasaar, sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil ath-har,wa ashabihil akhyaar, ‘adada ni’amillahi wa ifdholi…11 x

Selanjutnya hidupkan dzikir nafasnya selama kurang lebih 10 menit / selama setengah jam / selama yang kita inginkan )
Caranya:
1. Tarik nafas dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun, baca : HUU
2. Turun nafas dari ubun-ubun kebawah susu kanan 2 jari, baca : ALLAH……sambil munajat kepada Allah dibatin . Fokus untuk kehadiran sang waliyullah.

=== Ritual Ziarah & Tawasul selesai. Tutup dengan Doa ===

Catatan : Pada maqom-maqom tertentu ( kedudukan seseorang dimata Allah SWT ) kehadiran seorang Waliyullah bisa dilihat dan dirasakan dengan mata kepala kita. Hati dan semua panca indera lahir batin akan mengetahui kehadiran Sang Wali. Namun apabila Maqom yg kita punya jauh dibawah itu, maka kedatangan beliau biasanya hadir dalam mimpi secara urut. Artinya minimal selama 3 hari ( malam ) berurutan beliau akan mengabarkan kehadirannya. Saat itulah akan ada komunikasi antara kita dan beliau. Bentuk komunikasi tersebut tidak sama antara satu dengan yang lain. Alangkah baiknya jika pengalaman spiritual ini tidak dibuka kepada orang lain. Tapi kabarkan saja kepada Guru / Syekh kita sendiri.

Silahkan dicoba semua saudaraku di KWA. Mohon maaf jika ada salah dalam translet bahasa. Semoga manfaat dalam menumbuhkan jiwa tauhid kita kepada Allah SWT. Jazakumullah bi ahsanal jaza !
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 83 Komentar

SHOLAT TASBIH SARANA PENYEMBUH SEGALA PENYAKIT


Perkenankanlah sy yang lemah ini akan memberikan sedikit tetesan ilmu yang insyaalloh bermanfaat buat anggota Kwa semua nya, dan juga kepada para sesepuh Pengasuh Kwa Wong Alus saya mohon ijin buat memasuki gerbang Wong Alus ini.

Ketika saudara saya mengalami sakit Kanker Rahim… telah segala upaya dilakukan baik medis maupun non-medis….dokter udah memvonis umur saudara sy tersebut kurang dari 3 bulan jika penyakitnya tak kunjung sembuh, karena kami keadaannya memang kondisinya gak punya, kadang makan kadang tidak sering kali… puasanya…..suatu hari saudara sy tadi melakukan sholat tasbih, setiap malam, pagi siang…..

Dengan tetap mengharap kesembuhan dari Alloh atas penyakitnya dia terus melakukan sholat tasbih tersebut hingga waktu terlewati masa 3 bulan tersebut dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang, Sampai-sampai dokter yang dulu memeriksa penyakitnya keheranan kok bisa sembuh total yang secara ilmu kedokteran jelas-jelas saudara sy tersebut sakitnya begitu parah….. badan kurus sekali tinggal tulang belulang saja.

Soal tatacara SHOLAT TASBIH saudaraku semuanya bisa anda lihat dibuku tuntunan Sholat… sehabis sholat baca sholawat (bebas) seikhlasnya….. lalu minta hajat anda
Saya rasa cukup sekian dulu sedikit tetesan ilmu yang dapat sy berikan semoga bermanfaat buat anda semua..

Wassalam,….
Yudha Kelana

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 51 Komentar

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KWA DELI SERDANG


ASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

MOHON IZIN KEPADA SESEPUH DAN PENGURUS KWA. DENGAN INI KAMI MENYAMPAIKAN KEPADA SAUDARA – SAUADARAKU KHUSUSNYA YANG TINGGAL DI KAWASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG DAN SEKITARNYA. BAGI REKAN – REKAN YANG INGIN BERGABUNG SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI HP 0852 9618 9700.

KARENA KITA AKAN MEMBENTUK KEPENGURUSAN KWA DELI SERDANG DAN MEMBUAT PROGRAM. DEMIKIAN HARAP MAKLUM. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.

WASSALAM
KYAI AGENG MAS SAHID cs
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 19 Komentar

ASMAK PUTER GILING


Kifli Burung
mistik_sejati@yahoo.co.id

Nuwun sewu kepareng Derek latihan dadi wong apik nebaraken winih wonten blog wong alus kagem sedulur sedulur sedoyo kususipun seluruh alam amin.

Ilmu asma puter giling bermanfaat untuk memanggil orang dari jarak jauh khususnya orang yang pergi tidak kembali (minggat) dari rumah agar cepat pulang. Ilmu puter giling ini juga dapat menggerakkan hati kekasih atau seseorang yang ditaksir agar mempunyai perasaan sayang terhadap si pemilik aji ini. Bisa juga untuk memanggil pencuri,memanggil hewan,seperti burung walet dll. Dan bagi pedagang bisa memanfaatkannya untuk menarik para pembeli.

(“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLAA ‘TA’LUU ‘ALAYYA WA’TUUNII MUSLIMIIN”)
(Q.S An-Naml : 30-31)

1.Puasa bila ruh selama 3 hari, malam terakhir tidak boleh tidur sampai masuk waktu Subuh, mulai puasa hari Jum’at Legi.
2.Selama puasa, asma dibaca tiap selesai solat fardu sebanyak 21x.
3.Bila sudah hatam bila ada perlu asma dibaca cukup 7x, dengan ditambah kalimah “Yaa AllaaHu arinii…..”(titik-titik di isi keinginan, sebut keinginan dalam batin saja)
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 491 Komentar

PENGASIHAN YUSUF AYAT 31


aditya kurniawan
rizafanaa@gmail.com
Kepada para sedulur KWA yg saya hormati izinkan saya membagikan Pengasihan yg diijazahkan oleh seorang teman&sudah saya buktikan sendiri. Pengasihan ini berasal dari Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 31 dimana dicertikan para wanita sampai mengiris jari mereka sendiri dengan pisau melihat ketampanan nabi Yusuf AS.
Kl sering didawamkan insyaallah akan memilki aura pengasihan yg dahsyat, mudah dalam menaklukan lawan jenis, disukai dalam pergaulan, perdagangan dll.
Cara Pengamalan :
 syahadat 3X
 Astagfirullaahal ‘azhiim min kulli dzanbin wa atubu ilaih – 3X
 Sholawat 3X
 Subhanallah wal hamdulillaah walailaaha illallah wallaahu akbar laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim 3X
kemudian kirim surat al fateha kepada:
1. ilaa hadratin nabi muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam
2. ilaa hadratin Malaikat Jibrail, wa Mikail, wa Isroil wa Izrail
3. ilaa hadratin Abu Bakrin, wa Umar , wa Ustman , wa Ali radiyallahu anhum
4. ilaa hadratis Syaikh Abdul Qodir Jaelani
5. orang yg dituju ( fulanah binti fulanah )…
amalannya :
“Bismillahirrohmanirrohiim.
Falamma roainahuu akbarnahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lil-lahii maa haadzaa basyaroo,in haadzaa illa malakun kariim.”
-Dibaca setelah sholat hajat minimal 313X dan setelah sholat subuh 100X selama 7 hari. Setelah 7 hari setelah sholat 5 waktu dibaca 7X. Setelah membaca tiupkan ke 2 telapak tangan&sapukan ke wajah.
Kl untuk pengasihan umum setelah mengamalkan mohon pada Allah agar dikasihani orang yang melihat.
Testi :
– dulu waktu aQ kuliah semester akhirk paz bimbingan skripsi sering ngamalin pengasihan nie.waktu ntu iseng2 ja g da target&niatnya buat naklukin dosen biar dipermudah skripsinya.kdang paz nunggu dosen aQ kmpul2 di kantor jurusan m temen2.nah,,waktu ntu da cew cuakep abiezzz nmny “M” dia primadona kampus yg sring dibicarain m tmen2 cowQ tp bru kli ni q liat lngsung maklum beda kelas.nah ktika ntu dia kan duduknya berhadapan m aQ jd qt sling pandang cm qt g ngobrol krn g kenal. Kbtulan dosen pmbimbingQ dateng jd sbntar j qt duduk berhadapan. selesei bimbingan si M udh g ada. Nah,,keesokan harinya da temnQ cew nymperin aQ ktnya si “M” nanyain ttg aQ.kyknya dia pnsaran bgtz km aQ gt.akhirnya,,stlah ktmu lg si “M’ nyapa duluan gtu&lma2 qt sring ngbrol&smsan akhirnya kdng kmna2 breng kyk pcaran j pdhl g,,,hehehehe. aQ g berniat njadiin pcar coz beda agama gitu.
– slma Q rjin ngmalin nie gmpng bgtz pdkt m cew2 yg br Q knal. Ibaratnya “kesan pertama” begitu menggoda selanjutnya terserah anda.
– sring kl jln2 byk cew yg liatin smbil tersnyum gtu.
– g pernah Q ditolak m cew mlah stlah jadian cewnya mlh jd posesif&cemburuan gtu.hehehe
– aQ jg hmpir m’buat pertunangan s’org cew gagal coz si cewny jd cinta mati m aQ, pdhl Q tau dia udh tunangan eh pz Q tmbak dia mau udh deh jd “slingkuh itu indah”. Pz aq tny knp kQ njalanin hbngan m Q pdhl dia udh pny tunangan&byk yg ngantri jd pcarnya (dia kembang desa).dia blang d sesuatu pd diriQ yg beda dgn cow2 yg laen yg m’buatnya jd jatuh hati m Q.tp,pz putus cewnya mlah bnci abiz&ngomong m temen2y ktanya aQ pakai susuk. Hehehe
Cm skrg aQ sudah malez ngamalin lg jd efeknya dah berkurang gtu. Kepada para sedulur KWA silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua,,Amin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 1.813 Komentar

PENGALAMAN AMALKAN ILMU KWA


Dewa Pelet
dewapelet@ymail.com

Assalamu’alaikum
slm hormat dan takzim ‘tuk para sepuh dan saudara2 KWA.sholawat dan slm smg slalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW. kali ini sy ingin berbagi pengalaman saat mengamalkan ilmu postingan Abah Raffi,yaitu “Amalan dahsyat untuk menyerang musuh org2 kafir jarak jauh”. bbrapa waktu lalu sy pernah kenalan dg seorang perempuan di salah satu jejaring sosial.lama kelamaan dia menyukai sy,tp krn dia sdh bersuami maka sy tak meladeninya krn sy tak mau merusak rmh tangga org.suatu hari tanpa tau sebabnya perempuan tsb memfitnah saya dan mengatakan hal2 yg tak pantas keluar dr mulut seorang perempuan.Krn kesal dan jengkel,mlmnya sy lakukan sholat hajat 2 rakaat dan baca amalan tsb ditambah amalan dr leluhur
Assalamu’alaikum hai Angeran Habang, Assalamu’alaikum hai Datu Panglima Kumbang.. cucu pian dalam sengsara….dst. saat baca QS.Al Fil 141x trasa ada 2 bayangan hitam melesat keluar dr tubuh..

stlah selesai sy lgsung tidur,saat bangun keesokan harinya sy merasa sakit pd punggung sblah kiri,bgitu dilihat ternyata ada gosong/terbakar dan melepuh sbesar uang logam ratusan,serta wajah trasa panas.Krg lbh 1 bln stlh kejadian itu,perempuan tsb menemui sy ditempat kerja dan meminta maaf atas smua fitnahnya kpd sy.Dia jg cerita bahwa stlah kejadian itu dia merasa seluruh badannya panas,kepala sakit sperti kena pukul dan melepuh/gosong antara dada sampai perut. jgnkan berdiri,dudukpun susah katanya,,.. baru stelah dia baca QS Yasin sakitnya berkurang dan sembuh.Hari itu tgl 15 desember 2010..tiga hari kemudian dia masuk rumah sakit krn sakit perut..Tgl 22 desember 2010 dia meninggal dunia,innalillah…

Entah krn aku atau memang sdh takdir,Wallahu a’lam.
Harapan sy smg sedulur KWA bs menggunakan ilmu2 di KWA untuk kebaikan sesama.. dan tentang pengalaman ini silakan anda nilai sendiri,
blh mencaci, blh menghina, tp semua ada tanggung jwbnya. tabur tuai pasti ada.wslm. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 102 Komentar

ILMU RIZKI


jabat mahesa
jabatm@yahoo.com

Ass wrwb
di ijazahkan dari KH ahmad Zarkasih ( haji engkos ) pengasuh ponpes darus sa’adah mamak sayuti lewiliang bogor jawa barat kepada saya dan saya meng ijazahkan kepada para ikhwan sekalian

barang siapa , ingin rizkinya tercukupi , rizki di datangkan dari segala arah , rizki di anter ke rumah kita

setiap 1/3 malam melanggengkan baca :
robbigh firlii wali waalidayyaa 100 x
laa ilaaha illallaahu malikul haqqun mubiin 100 x
laa haulaa walaa quwwata illaa billaah 100 x
sholawat ( apa saja ) 100 x
lalu baca alwaqi’ah 1 x saja
baca surat yassin 1 x saja
lalu baca
Allaahumma kifnii bihalaalika an haraamika wa aghnini bi fadhlika amman siwaak 70 x
di tutup dgn sholawat kamilah/nariyah 1 x saja

wassalam

kang Noor Fajar

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 50 Komentar

DO’A PENGHILANG RASA TAKUT


Noer Cholish
satria_lamong77@yahoo.com
Assalamua’alaikum WR.WB.
Puji syukur kehadirat illahi Robbi gusti ALLAH SWT atas segala karunia yang tlah dianugerahkan kepada kita semua ciptaanNYA. Salam ta’dzim kita Padepokan ”Nur Langit” kepada ki wongalus beserta sesepuh pengampuh blog ini. kepada sedulur semua mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kami kepada semua dulur di KWA ini dan juga anggota kami semua.

Terima kasih atas kepercayaan sedulur semua yg menghubungi saya via SMS/telp serta E-mail, sungguh saya ini Cuma manusia yg lemah tanpa punya daya upaya dan kekuatan, semua kembali hanya milik Gusti ALLOH SWT Tuhan saya dan Tuhan kita semua yang maha segalanya, sesungguhnya tetap permohonan dan do’a hanya wajib kita panjatkan kehadirat gusti ALLAH SWT yg maha kuasa atas segalanya, Jadi jangan menjadikan WARNING..!!! SYIRIK atas apapun itu karena semua ini apa itu berupa ilmu atau benda hanyalah makluk. Sudah menjadi keniscayaan percaya atau tidak kekuatan metafisik lewat laku spiritual semisal : lantunan do’a khusus, amalan-amalan ilmu hikmah, dzikir, istighotsa, riadho/tirakat, shodaqoh, puasa, qiyamullail, do’a ortu, do’a para guru/kyai/ustadz, sahabat dll. Bisa bekerja mendukung apa yang kita harapkan insyaALLAH. Peliharalah rasa yaqin sebagai suatu bumbu penyedap dari semua syariat bersifat multi amal, karena manusia itu makluk yg sangat lemah hanya punya ikhtiar atau sebab dan yang menentukan hanyalah gusti ALLAH SWT semata. Allahu a’lam bissawab

” DO’A PENGHILANG RASA TAKUT DARI ANCAMAN ORANG DHOLIM ATAU SUATU KAUM ”

Amalan ini merupakan apa yang telah diajarkan kanjeng Rosul Muhammad S.A.W. lewat sebuah hadits pada kita semua umat Beliau apabila di timpah sebuah rasa takut atau merasa tidak aman, gamang, tertekan, tertindas oleh suatu masalah yg mengakibatkan kita menjadi sangat takut dan terancam. Dengan nikmat dan kebesaran gusti kang murbeing dumadi gusti pangeran ALLOH TA’ALA saya pribadi penulis tlah diberikan begitu banyak bukti kehebatan serta manfaat dari amalan ini yang haqqul yaqin kalau kita dawamkan dengan istiqomah tiap selesai sholat fardhu serta sunah insyaALLAH pada saat kita butuhkan akan ijabah dengan cukup membacanya 3 x. Atau disaat kita tertekan dengan banyaknya masalah, intimidasi, teror dan ancaman dll maka berdasar pengalaman penulis baca sebanyak-banyaknya sampai saudara semua merasa mantab, yaqin dan pasrah InsyaALLOH makbul, Do’a tersebut adalah :

” ALLOHUMMA INNA NAJ’ALUKA FII NUJUURIHIM WA NA’UUDZUBIKA MIN SYURUURIHIM ”

Artinya kurang lebih : Yaa Allah sesungguhnya kami menjadikan(menyerahkan) pada Engkau leher-leher mereka dan kami berlindung Kepada-MU dari kejahatan mereka.
InsyaALLOH kalau anda bersungguh-sungguh dan yaqin dalam mengamalkan do’a yang sederhana ini saya yaqin akan muncul rasa optimisme dan kepasrahan pada Gusti ALLAH TA’ALA Tuhan kita yang maha segalanya. Amiin.
”Robbii anta maqshuudii wiridhoka mathluubii a’thinii mahabbatika wa maghfifirotika” wahai ya ALLAH Tuhanku, Engkau tujuanku dan Ridho-MU yang aku cari, anugerahilah aku atas cinta kasih-MU dan makrifat-MU, amien. Mohon maaf apabila salah dan terima kasih. Salam persaudaraan kepada semua. Wassalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 25 Komentar

ASMA SILEMAN


Pangeran Sukemilung
Assalamu’alaikum, wr.wb……..

Diantara banyaknya cara atau laku untuk mendapatkan Ilmu menghilang, maka kami pernah mendapatkan Ijazah Ilmu ini saat masih di Pesantren dahulu. Ilmu ini di ijazahkan oleh Al-Mukarom KH. Mustajab Kholil, Jember. Di pondok kami Asma ini biasa disebut dengan panggilan Asma Sileman.Selama pengamalan ilmu ini, al-faqir sudah merasakan manfaatnya. Apalagi sejak zaman dimulainya Reformasi. Dimana saat itu kami masih berstatus sebagai mahasiswa. Berbagai kejadian bisa kami lewati asbab ilmu ini.

Ada satu pengalaman yang sampai saat ini masih berbekas dihati kami, adalah pada saat suatu malam gerakan mahasiswa tercium oleh Pasukan Brimob yang patroli. Saat itu polisi bersama Tentara mengejar kami dan teman-teman. Saya saat itu terjebak didepan gerbang Universitas Binadarma, Palembang. Sebagian teman-teman tertangkap dan diangkut ke mobil Truck petugas. Sebagian lagi menyelamatkan diri memasuki area perumahan penduduk disekitar kampus. Kami terjebak di gerbang dan tidak bisa kemana-mana.Sementara petugas dengan beringas mendekati saya.

Saat itulah saya teringat Asma Sileman ini. Ditengah rasa takut, cemas dan sebagainya, asma ini kami rapal didalam hati. Benar-benar berharap akan pertolongan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah…petugas yang mengejar mendadak bengong karena kehilangan kami. Padahal jaraknya dengan kami kurang lebih hanya selengan saja. Jika saja petugas itu menembakkan senjatanya atau menebaskan kearah depan, sudah tentu kami akan terkena senjata mereka.

Kami fikir tidak ada salahnya membagi pengetahuan ini kepada teman-teman di KWA khususnya. Semoga manfaat ilmu ini bisa dirasakan oleh saudara sekalian. Silahkan disimak tata cara / kaifiatul ‘amal asma sileman ini.

Tawasulnya :
1. Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW
2. Sayyidina Khidir AS
3. Sayyidina Ibrohim AS
4. Sayyidina Musa AS
5. Sayyidina Harun AS
6. Sayyidina Isa AS
7. Sayyidina Nuh AS
8. Sayyidina Dawud AS
9. Sayyidina Sulaiman AS
10. Sulthonul Auliyai Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani
11. Sulthonul Auliyai Syekh Abul Hasan Aly Asy-Syadzily
12. Syekh Abu Syamsudin ( Buju’ Latthong ) Batu Ampar
13. Syekh Muhammad Kholil, Bangkalan
14. Syekh Adlan Aly,cukir tebu Ireng Jombang
15. Syekh As’ad, Sukorejo Situbondo
16. Syekh Ma’shum, Lasem
17. Syekh Thohir, Pelamunan
18. Syekh Nawawi, Berjan Purworejo
19. Syekh KH. Mustajab Kholil
20. Walidayni abi wa umi

Kaifiatu A’mal :

Puasa Bilaa Ruh 3 hari.
Asma dibaca di dalam air sambil Menyelam 300x setiap malam.
Cara pembacaan : Baca sekuatnya didalam air sambil menyelam sedapatnya.
Contoh : Jika kuat membaca 10x maka angkat kepalamu dari dalam air, ambil nafas kemudian masuk kembali ( menyelam ) kedalam air. Baca lagi sekuatmu. Begitulah berulang kali sehingga genap 300 kali.

LAA TUDRIKUHUL ABSHORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATHIIFUL KHOBIIRU.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan dialah yang Maha halus lagi Maha Mengetahui.( Al-An’am : 103 )
Cara Penggunaan

Untuk mencoba ilmu ini, ba’da riyadhoh bisa anda tes. Sederhananya seperti ini : Saat bertemu dengan seseorang yang anda kenal, beberapa meter sebelumnya baca Asma ini 3x tahan nafas sambil melihat objek. Jika setelah bertemu, si Objek tidak menyapa dan seakan tidak melihat atau mengetahui diri anda berarti ilmu ini sudah menyatu kedalam diri.

Seandainya belum berhasil, maka usahakan saat membaca amalan ini anda bersentuhan dengan air. Karena ilmu ini diriyadhohi didalam air, maka reaksinya adalah menguat bila bersentuhan dengan air. Coba lagi seperti cara diatas.
Bagaimana jika tidak ada air ?? pokoknya walaupun setetes tetapi badan anda sudah bersentuhan dan terasa basah ( dinginnya air ) ilmu ini akan bereaksi.
Jikapun belum berhasil berarti riyadhoh saudara belum sempurna. Untuk mengetahui hasil riyadhoh itu berhasil atau tidak, setelah riyadhoh coba anda berkaca di air. Jika bayangan anda tampak samar atau tidak jelas berarti ilmu sudah masuk. Tetapi cara ini juga tidak bisa dijamin 100% benar.Karena banyak diantara sahabat kami, yang merasa gagal diriyadhoh tetapi saat pengamalan dilapangan mereka berhasil.
Kuncinya adalah KEYAQINAN. Maka yaqinkan saja dalam diri anda, bahwa Allah akan menolong hambanya yang terjepit dan terdesak.

Catatan : Untuk menjaga agar Khodam ayat ini tidak lari, maka jagalah Amalan ini setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 21x. Caranya bacalah tiap 7x dengan tahan nafas. ( 7×3=21 ) sekurangnya dibaca ba’da maghrib dan shubuh.
Semoga bermanfaat. Jazakumullah bi ahsanal Jaza. Barakalloh… @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 66 Komentar

ISMUL A’DHOOM


Sayyidina Ummarah Bin Zaid, R.a

Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Sayyidina Ummarah bin Zaid R.A adalah salah seorang dari perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna. Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah, dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.

Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu dan aku ketahui bahwa engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti dikabulkan-NYA.

Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan dikabulkan-NYA.
Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,” Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah, yaitu :

بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يامالك يامحيط يا قدير ياعليم ياحكيم ياتواب يابصير ياواسع ياسميع يابديع ياكافي ياروف ياشاكر ياواحد ياغفورياحليم ياقابض ياباسط باحي ياقيوم ياعلي ياعظيم ياولي ياغني ياقائم ياوهاب ياسريع ياخبير يارقيب ياحسيب ياشهيد ياعفو يامقيت ياوكيل يافاطر ياقاهر ياظاهر ياقادر يالطيف يامحي يامميت يانعم المولى يانعم النصير ياحفيظ اقريب يامجيب ياحميد يامجيد يافعال لمايريد ياودود ياكبير يامتعالي يامنان ياخلاق ياصادق ياوارث ياباعث ياكريم ياحق يامبين يانور ياهادي يافتاح اشكور ياغفار ياقابل التوب ياشديد العقاب ياذا الطول ياحي يارزاق ياذاالقوةالمتين يابر يامليك يامقتدر يارب المشرقين يارب المغربين ياذاالجلال والاكرام يااول يااخر ياظاهر ياباطن يامالك ياقدوس ياسلام يامومن يامهيمن ياعزيز ياجبار يامتكبر ياخالق يابارئ يامصور يامبدئ يامعيد يااحد ياصمد اللهم انى اسالك يا الله بسمك العظيم الاعظم وبحق اسمائك الحسنى ان تيسرلى حاجتى وان تقضى مقصودي…

Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha….
Yaa Allah, Yaa Robbi, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Kaafi, Yaa Rouufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofaaru, Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, YaaQoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu, Yaa Faathiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu, Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu, Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa Zhoohiru, Yaa Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi maqshuudii……( Hajat kita )

Dan Hanya bagi Allah semua Asma-Asma yang Indah, dan memintalah dengan Nama-NYA……. Wahai Allah, Wahai Tuhan, Wahai Sang Maha Pengasih, Wahai Sang maha Penyayang,Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Menggenggam Segala Sesuatu, Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Bijaksana, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Maha Luas ( Anugerahnya ), Wahai Yang Maha Mendengar,Wahai Engkau Yang menciptakan yang Baru (tanpa contoh),Wahai Yang Mencukupi, Wahai Yang Maha Belas Kasihan, Wahai Yang Menerima Syukur, Wahai Yang Maha Esa, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Penyabar,Wahai Yang Menyempitkan, Wahai Yang Melapangkan, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Menguasai, Wahai Yang Maha Kaya, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Pemberi, Wahai Yang Maha Cepat, Wahai Yang Maha Waspada, Wahai Yang Maha Mengawasi, Wahai Yang Maha Menghitung, Wahai Yang Maha Menyaksikan,Wahai Yang Maha Memaafkan, Wahai Yang Maha Menjaga, Wahai Yang Maha Mengurusi, Wahai Yang Menciptakan, Wahai Yang Maha Memaksa, Wahai Yang Dhohir Kekuasaannya, Wahai Yang Berkuasa, Wahai Yang Maha Lembut, Wahai Yang Menghidupkan, Wahai Yang Mematikan, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menguasai, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menolong, Wahai Sang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Dekat, Wahai Yang Maha Mengabulkan Doa, Wahai Yang Maha Terpuji, Wahai Yang Maha Mulia,Wahai Yang Maha Mengerjakan segala sesuatu yang Dikehendaki, Wahai Yang Maha Membuat Rasa Kasih sayang, Wahai Yang Maha Besar, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Memberi Karunia, Wahai Yang Maha Pencipta, Wahai Yang Maha Benar, Wahai Yang Maha Mewarisi, Wahai Yang Maha Membangkitkan, Wahai Yang Maha Mulia ( Pemurah ), Wahai Yang Maha Menetapkan, Wahai Yang Maha Menjelaskan, Wahai Yang Maha Menerangi,Wahai Yang Memberi Petunjuk, Wahai Yang Membukakan Pintu Rahmat, Wahai Yang Maha Berterima Kasih, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Dzat Yang sangat Pedih Siksanya, Wahai Yang Maha Berkuasa, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Memberi Rezki, Wahai Yang Maha Kuat / Kokoh, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha sangat Berkuasa, Wahai Tuhan Yang Menguasai Dua Ufuk Timur dan Dua Ufuk Barat, Wahai Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Wahai Yang Maha Awal, Wahai Yang Maha Akhir, Wahai Yang Maha Dhohir kekuasaannya, Wahai Yang tidak kelihatan Dzatnya, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha Suci, Wahai Yang Maha Memberi Keselamatan, Wahai Yang Maha Memberi Keamanan, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Perkasa / Mulya, Wahai Yang Maha Pemaksa, Wahai Yang Mempunyai Kebesaran, Wahai Yang Maha Menciptakan, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Membentuk Rupa, Wahai Yang Maha Memulai, Wahai Yang Maha Mengembalikan, Wahai Yang Tunggal / Esa, Wahai Yang menjadi tempat Meminta, Aku meminta kepada-MU Ya Allah, dengan menyebut Nama-MU yang Agung yang Di Agungkan dan dengan Haq Asma-MU yang Indah , semoga Engkau memudahkan Hajatku dan mengabulkan maksudku ……( Sebut Niat )

Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat ijabahnya. ”

Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari bahaya itu.”

Sempurna Syarah Al-Ismul A’dhoom.
Nukil Min Kitabi Al-Qirthas- Syarah Ratib Al-Attas
( Al- Habib Ali bin Hasan Al Atthos, R.a. Shohibu Masyhad ) @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 50 Komentar

PEMBENTUKAN KWA JATENG&DIY


Bismillahi Tawakaltu Alallah, Kepada yth : sesepuh pinisepuh dan segenap majelis blog wongalus yg kami hormati dan kami muliakan…..

Kepada yth : sedulur bolowongalus di jateng diy yang kami sayangi dan kami cintai….

Salam takzim….salam hormat…salam paseduluran……
Seiring sang waktu yg mengisyaratkan dan memanggil jiwa yg tlh menghangat….
Diiringi deru dan debunya sang fajar yg mengumandangkan berkumpulnya jiwa2 yg cinta dan damai…
Bersama iringan suara alam dan sejatinya ruh silaturahmi dan paseduluran yg mengharu biru….

Bersama dengan ini kami menghimbau dan mengajak bagi yg mencintai paseduluran dan silaturahmi kpd segenap bolowongalus,kami bermaksud mengajak bersama2 duduk segelaran membentuk dan menyusun secara bersama2 kwa cabang jateng dan diy.

Hal ini mengingat wadah dan kapasitas masing2 daerah tdklah sama,agar trjd pemerataan dan kesimbangan dlm hal kebersamaan dan aktivitas,shg perlu dbentuk wadah yg mewadahi kebersamaan dgn lingkup yg lbh besar dan luas lg. Sehingga kt dpt lbh saling mengenal satu dgn yg lainnya. Menambah saudara dan kerabat dimanapun kt berada. Menghilangkan rasa dan bhkn prasangka yg krg bijak bs diantara kt bersama yg mgkn dkarenakan kt blm slg kenal satu dgn yg lainnya,blm prnh saling jumpa,blm prnh saling berbincang scr langsung.

Dharapkn dgn adanya prtemuan ini akan lbh mendekatkan hati,lbh saling mengenal dan lbh saling mencintai di antara sesama anggota. Yg menumbuhkan kebersamaan dan saling hormat menghormati dan mawas diri diantara sedulur bolowongalus yg satu dgn sedulur yg lainnya. Pembelajaran yg kita lakukan dan tumbuhkan scr bersama2,mskpn mgkn apresiasi kt masing2 akan berbeda dlm menanggapi dan mengartikannya.

Silahkan kami mengajak mengundang dan memohon kesediaan dan kehadirannya pd :

Hari / tanggal : Sabtu 22 Januari 2010
Jam : 21.00 WIB (jam9mlm)
Tempat : Sekretariat sementara KWA Jateng DIY Jl.puri anjasmoro tengah no 9A pintu gerbang PRPP karang Ayu Semarang Barat.
Agenda : – Pembentukan kepengurusan KWA Jateng DIY
– Menyusun acara perdana kwa Jateng DIY 2011
– Ziarah Kemakam Sebagian Para Wali dan Ulama

Silahkan diluangkan waktu. Krn kt pd dasarnya tdk akan prnh akan ada wkt luang,kecuali kt dgn ikhlas dan kesadaran masing2 buat meluangkan wktnya u/bisa menghadiri acr tsbt.

Acr ini nntnya merupakan doa bersama di majelis dan ngalab berkahnya para wali allah,murni silaturahmi dan paseduluran.

Silahkan bagi yg rmhnya jauh ato khawatir kemalaman di jalan silahkn datang lbh awal siang/sore hari,kami buka dan sediakan sekretariat lbh awal,mhn dkabari dulu shg sohibul bait bs menyediakan tmpt yg selayaknya buat poro sedulur yg hadir lbh awal/siang/sore hari.

Bagi yg merasa capek krn hbs krj,bs naik bis,nnt akan kami pandu smp titik terdekat disemarang buat djemput.

Ini smua adlh dr kita oleh kita dan untuk kita. Kami mhn keikhlasan dan kehadirannya.

Bagi penggemar ziarah,shbs meeting malam hari akan kt lanjutkan dgn cr ziarah ke makam para wali dan aulia.

Acara ini dilaksanakan pd tgl hari minggu tanggal 23 Januari 2011 start mulai jam 07.00 s.d selesai pagi dr sekretariat smntr Kwa dgn acr ziarah ke :

1) Eyang Sunan Pandanaran Semarang
2) Kyai Soleh Darat Semarang
3) Syeikh Jumadil Kubro Semarang
4) Sunan Katong /Batara Katong Kaliwungu Kendal

(dalam rencana klo mmg memungkinkan waktunya mbah wali shodik jago dukuh jago wringinjajar mranggen demak dan Pangeran Sambong(Sam Hong) weleri kendal)

NOTE :
Untuk kebersamaan dan meringankan jg keguyuban kt bersama,dimohon setiap peserta yg hadir diharapakn membawa makanan/snack apa sj,minimal snilai tiga ribu rupiah,silahkan nnt dtumpuk dkumpulkan kpd panitia,u/dinikmati bersama2 kembali. Trmksh.

Silahkan di copas ke bawah daftar dibawah ini :

Daftar Peserta Meeting Perdana KWA JATENG dan DIY :
1) Wawan sleman Yogyakarta 085729994755
2) Andra Yogyakarta 081226119538
3) Tjah Mumet Magelang 085743335618
4) Hijrah Semarang 081228182273
5) Laskar Lung_gading Semarang 085740011189
6) Pencari Guru Sejati Semarang 082133526671
7) Raka Mas Jambrong Semarang 08157736941
8) Sindur Semarang 085641164090
9) Agus Kenthus Semarang 08813745438
10) Bengawan.Candhu Salatiga 085216123458

11) Ki Ageng Ungaran Semarang
12) Ki Cipto Husodo Semarang
13) Satrio Mataram
14) Bang Djali Yogyakarta 085868330605
15) Elang Cakti yogyakarta
16) Sinom Megantara Magelang 08122573773

Salam Hormat dan salam takzim……

Team Independent KWA

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 117 Komentar

PENGUMUMAN


==DISKUSI RABU MALAM KWA==

Diskusi kecil rutin diagendakan KWA setiap dua minggu sekali pada hari Rabu Malam pukul 20.00 wib S/D selesai bertempat di Mushola Balai Diklat, Jl Majapahit 5 Sidoarjo. Diskusi ini adalah wahana belajar dan bersikap ilmiah tentang tema-tema yang dibatasi dalam paradigma Ilmu Filsafat. Adapun Tema Diskusi Rabu Malam KWA, 13 Januari 2011 adalah “Sejarah Kegilaan” (HISTORY OF MADNESS) dengan moderator wong alus. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 71 Komentar

R U Q Y A H


IWAN KUN
iwan.fajarbp@gmail.com

Assalamualikum Wr.Wb. “ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim “

Salam Pamuji Lan Rahayu, Sholawat Serta Salam Kita sama sama Haturkan Kejunjungan dan Pemberi Safaat Nabi Muhammad Rasululloh SAW, Salam Takdzim saya haturkan Kepada Seluruh Sedulur KWA yang saya Cintai dan saya Mulyakan

Dalam Kesempatan ini Ijinkan saya Yang Dhoif Ingin menyampaikan Sedikit Artikel Di Karenakan Keterbatasan dan Kebodohan Saya Mengenai Pengobatan, Dalam Hal Ini Saya Menyampaikan Artikel “ RUQYAH “. Ruqyah adalah Metode Pengobatan dengan Ayat Al-Quran, Dzikir dan Wirid., Ruqyah adalah Suatu Tekhnik Pengobatan yang dianjurkan Dalam Islam dan Disamping Ruqyah kita juga berusaha Ikhtiar dengan Pengobatan yang dilakukan dengan Medis.

Wa Idzaa Maridhtu Fa Huwa Yasyfiin : Dan Apabila Aku Sakit maka Dia Penyembuhku

( QS Asy-Syu’araa : 80 ), Wa Nunazzilu Minal Qur-aani Maa Huwa Syifaa-uw wa Rohmatul Lil Mu’Miniina : Dan Kami Turunkan Dari Alquran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang Mukmin ( QS Al-Israa : 82 )

Langkah-Langkah Awal untuk Technik Ruqyah Adalah kita Memohon Kepada Allah SWT Untuk Penyembuhan penyakit apabila penyakit yang datangnya karena Allah mohon diberikan obat dan penyembuhan dan apabila Penyakit yang datangnya akibat gangguan makhluk Lain mohon dimusnahkan dan di berikesembuhan karena Seizin Allah SWT.

1 – Mengucapkan Istiqfar lalu dilanjutkan Dengan Niat Untuk Penyembuhkan Penyakit hanya Karena Allah Semata “ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim Yaa Allah dengan Se-IzinMu, Dan Dengan RidhoMU Serta Ridho Kedua Orang Tua Mohon Disembuhkan (Nama Yg Diruqyah Bin/Binti ),apabila Penyakit Ini datang karena Engkau Hamba Mohon diberikan obat dan Penyembuhan dengan Ruqyah ini sebagai obat,dan Apabila Penyakit ini datang Karena Mahluk lain Hamba Mohon Disembuhkan dan Di Musnahkan dari Pengaruh JIN atau Syetan yang berada di Tubuh (Nama Yg Diruqyah Bin / Binti ), Laa Illaaha Illaa Antaa, Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil’Aliyyil’Azhiim

2 – Tawasul Kepada Nabi Muhammad Rasululloh SAW.

3 – Membaca Sholawat Syifaa Atau Sholawat Thibbil Qulub 1 X

Sholawat Syifaa:

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

“ Allahumma Sholi Alaa Sayyidina Muhammadin Thibbil Qulubi Wa dawa’ihaa Wa Afiyatil Abdani Wa Syifa’ihaa Wa Nurill Abshori Wa Dhiya’Ihaa Wa Quwtila arwahi Wa Ghidza’ihaa Wa Alaa alihii Wa Shohbihii Wa Salliim”.

Diteruskan Dengan membaca :

4 – Bismillahil-Ladzi Laa yadhurru Ma’as-mihi Syai-un Fil Ardhi Wa Laa Fis Sama-i Wa Huwas-Sami’ul Aliim . ( 3 x )

5 – A’udzu Bikalimatillahit-tammatillati Laa Yujawizu Hunna Barrun Wa La Fajirun Min Syarri Ma Kholaqa Wa Dzaro-a Wa Baro-a Wa Min Syarri Ma Yanzilu Minas-sama-I Wa Min Syarri Ma yakh’ruju Fiha Wa Min Syarri Ma Dzaro-a Fil Ardhi Wa Min Syarri Ma Yakhruju Minhaa, Wa Min Syarri Fitanillailli Wannahar, Wa Min Syarri Tho-wariqillailli Wannahar Illaa Thoriqon Yatruqu Bikhoirin Yaa Rohman. ( 1 X )

6 – Bismillahi Arqika Wallahu Yasyfika Min Kulli Da-in Yu’dzika Wa Min Kulli Nafsin Au’ainin hasidin, Allahu Yayfika Bismillahi Arqik. ( 3 x )

7 – Allahumma Robban-nasi Adz-hibil ba’sa Isyfi an-tasy-syafi laa syifa-a illa syifa-uku syifa-an Laa yughadiru Saqoma. ( 3 x ).

8 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Kulliha Min Syarri Ma Kholaqa. ( 3 x )

9 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Min Ghodhobihi Wa Iqobihi Wa Min Syarri Ibadihi Wa Min Hamazatisy-Syayathini Wa an Yahdhurun. . ( 1 x )

10 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Min Kulli Syaithon Wa Hammatin Wa Min Kulli A’inin Lammah . ( 3 x )

11 – Robbi a’udzu Bika Min Hamazatisy-Syayathin, Wa a’udzu bika Robbi An Yahdhurun. ( 3 x ).

12 – Membaca Surat Al-faatiha . ( 1 X )

13 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 1 – 5. ( 1 X )

“ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Aliif Laammiim. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudal Lilmuttaqiin Alladziina yu minuuna bil ghoibi wa yuqii Muunash-sholaata Wa Mimmaa Rozaqnaahum Yunfiquun Walladziinaa Yu Minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qobliq Wa bil aakhirotihum yuuqinuun. Ulaa-ika alaa hudam mir robbihim wa ulaa-ika humul muflihuun.”

14 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 102 , ( 3 X atau 7 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wattaba’uu Maa tatlusy Syayaathiinu alaa Mulki Sulaimaana Wa maa Kafaro Sulaimaanu Walaakinnasy Syayaathiina Kafaruu Yu’allimuunan naasa sihro wa maa unzila ala malakaini bi baabila haaruuta wa maaruuta wa maa yu’allimaani min ahadin hattaa yaquulaa innamaa nahnu fitnatun fa laa takfur fa yata’allamuuna Min Hummaa Maa yufarriquuna bihii bainal mar-I wa zaujihii wa maa hum bi dhoorriina bihii min ahadin illaa bi idznillaahi wa yata’allamuuna Wa laqod alimuu la manisy taroohu maa lahuu Fil Akhiroti Min kholaaqiw Wa La Bi’sa Maa Syarau bihii anfusahum Lau Kaanuu Ya’lamuun “

15 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 163 – 164 . 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Illaaha Illaa Huwar Rohmaanur Rohiim. Inna Fii Kholqis samaawaati wal ardhi wakhtilaafil lailli wan Nahaar wal fulkil latii tajrii fil bahrii bi maa yanfa’un naasa wa maa anzalallaahu minas sama-i mim maa in fa ahyaa bihil ardho ba’da mautihaa wa batstsa fiihaa min kulli daabbatin wa tashriifir-riyaahi was sahaabil musakh-khoir bainas-sama-i wal ardhi laa aayaatilli qaumiy ya’ qiluun “

16 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 255 / Ayat Kursi . 1 X

17 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 285 – 286, 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Aamanar rosuulu bi maa unzila ilaihi mir robbihii wal mu’minuuna kullun aamanaa billaahi Wa malaaikatihii wa kutubihii wa rosullihii laa nufarriqu baina ahadim mir Rosulihii wa qooluu sami’naa wa atho’naa ghufraanaka robbanaa wa ilaikal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa mak tasabat Robbanaa laa tu aakhidznaa in nasiinaa au akhto’naa robbanaa wa laa tahmil allaina ishron ka maa hamltahuu allal ladzinaa min qoblinaa robbanaa wa laa tuhammilna maa laa thoqotolanaa bihii wa’fu annaa wagh fir lanaa war hamnaa anta maulaanaa fan shurnaa alal qoumil kaafiriin “

18 – Membaca Surat Ali – Imron , Ayat 18 – 19 , 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Syahidallaahu annahuu laa illaaha illaahuwa wal malaaikatu wa ullul ilmi qooimam bil qisthi laa illaaha illaa huwal aziizul hakim. Innad dinnaa indallaahil islamu wa makhtolafal ladziina uutul kitaaba illaa mim ba’di maa jaa-a humul ilmu baghyam bainahum wa man yakfur bi aayaatillaahi fa innallaaha sarii’ul hisab”.

19 – Membaca Surat Al– A’Raaf , Ayat 54 – 56 , 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Innaa Robbakumullahul ladzi kholaqos-samaawaati wal ardho fii sittati ayyaa min tsumma tawaa alal arsyi yughsyii lailan naaharo yathlubuhuu hatsiitsaw wasy syamsa wal qomaro wan nujuuma musakhkhorootim bi amrihii allaa lahul kholqu wal amru tabaarokallaahu robbul’aalamiin. Ud’uu Robbakum tadhorru’aw wa khufyatan innahuu laa yuhibbul mu’tadiin. Wa laa tufsiduu fil ardhi ba’da ishlaahihaa wad’uuhu khaufaw wa thoma’an inna rohmatillahii Qoriibum minal Muhsiniin “.

20 – Membaca Surat Al– A’Raaf , Ayat 117 – 122 , ( 5 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa auhainaa illaa Muusaa an alqi ashaaka fa idzaa hiya talqofu maa ya’fikuun Fa waqo’al haqqu wa bathola maa kaanuu ya’maluun.

Fa ghulibuu hunaalika wan qolabuu shooghiriin.

** WA – ULQIYAS SAHAROTU SAAJIDIIN …… 33 X

Qooluu aamannaa bi robbil aalamiin ,Robbii Muusaa wa Haaruu.

21 – Membaca Surat YUUNUS , Ayat 81 – 82 , ( 5 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Fa Lammaa alqau qoola Muusaa maa Ji’tum bihis sihr

** INNALLAAHA SA YUBTHILUH…. 33 X , Innallaaha Laa yushlihu’amalal mufsidiin Wa yuhiqqullaahul haqqo bi kalimaatihii wa lau karihal mujrimuun “.

22 – Membaca Surat THAA-HAA , Ayat 69 , ( 7 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa alqi Maa Fii Yamiinika talqof Maa Shona’uu innamaa shona’uu kaidu saahiriin wa laa yuflihus saahiru haitsu ataa “.

23 – Membaca Surat , AL-Mu’Minuun , Ayat 115 – 118 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. A Fa Hasibtum annamaa Kholaqnaakum’abatsaw wa annakum ilainaa laa turja’uun. Fa ta’aalallaahu malikul haqqu laa illaaha illaa huwa robbul ‘ arsyil kaariim. Wa may yad’u maa allaahi illaaha aakhor laa burhaana lahuu bihii fa innamaa hisaabuhuu inda robbihii innahu laa yuflihul kaafiruun. Wa Qur Robbigh Fir War Ham Wa Antaa Khoirur Roohimiin “.

23 – Membaca Surat , ASH-Shaaffaat , Ayat 1 – 10 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wash Shooffaati Shoffaa faz zaajirooti zajroo Fat taaliyaati dzikroo Inna Illaahakum lawaahid Robbus samaawaati Wal ardhi wa maa bainahumaa wa robbul masyaariq Innaa Zayyannas samaa-ad dunyaa bi ziinatinil kawaakib Wa hifzhom min kulli syaithoonim maa-rid Laa Yassamma’uuna illaal mala-il aalaa wa yuqdzafuuna min kulli jaanib, Duhuuraw wa lahum adzaabuw waashib. Illaa Man Khothifal khathfata fa at ba’ahuu syihaabun tsaaqib “.

23 – Membaca Surat , AL-Ahqaaf , Ayat 29 – 32 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa Idz Shorofnaa Ilaika Nafarom Minal Jinni Yastami”uunal Qur-aana Fa lammaa hadhoruuhu qooluu anshituu Fa Lammaa Qudhiya wallaw illaa qoumihim Mundziriin, Qooluu Yaa Qoumanaa Innaa Sami’naa Kitabaan unzila mim ba’di muusaa mushoddiqol lii ma baina yadaihi yahdii illaal haqqi wa illaa thoriiqiim mustaqiim Yaa qoumanaa ajiibuu daa’iyallaahi wa aaminuu bihil yaghfir lakum min dzunuu bikum wa yujirkum min’adzaabin aliim, wa mal laa yujib daa’iyallaahi fa laisa bi mu’jizin fil ardhi wa laisa lahuu min duunihii auliyaa-u ullaa-ika fii dholaalim mubiin “.

24 – Membaca Surat , Ar-Rahmaan , Ayat 33 – 36 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Yaa Ma’syarol Jinni Wal insi Inistatho’tum an tanfudzhuu min aqthooris-samaawaati wal ardhi fanfudzuu laa tanfudzuuna illaa bi sulthoon Fa bi ayyi aalaa-I robbikumaa tukadziban Yursalu ‘alaikumaa syuwaazhum minnaaiw wa nuhaasun fa laa tantasshiroon, Fa Bi ayyi aalaa-I robbikumaa tukadziban

25 – Membaca Surat , AL-Hasyr , Ayat 21 – 24 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim.Lau Anzalnaahaadzal Qur-aanaa allaa jabalil la ro’aitahuu khaasyi’am mutashoddi’ammin khasyyatillaahi wa tikal amtsaalu nadhribuhaa lin naasi la’allahum yatafak-karuun,Huwallaahul Ladzii Laa Illaaha illaa Huwa’aalimul ghoibi wasy syahaadati huwar rohmaanur rohim,Huwallaahul Ladzii laa illaaha illaa huwal malikil qudduusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbiru Subhaanallaahi ammaa yusyrikuun, Huwallaahu khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa-ul husnaa yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal ‘Aziizul Hakiim. “

26 – Membaca Surat , AL-JINN , Ayat 1 – 9 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim.Qul uuhiya ilayya annahus tama’a nafarum minal Jinni Fa qooluu innaa sami’naa qur-aanan’ajaba Yahdii illaar rusydi fa aamannaa bihii walan nusyrika bi robbinaa ahadaa,wa annahuu ta’aalaa jaddu robbinaa mat takhodza shoohibataw wa laa wa ladaa, Wa annahuu kaana yaquulu Safiihunaa’alallahi syathothoo Wa annaa zhonannaa al lan taquulal insu wal jinnu ‘alallaahi kadzibaa, Wa annaahuu kaanaa rijaalum minal insi ya’uudzuuna bi rijaalim minal Jinni Fa Zaaduuhuum Rohaqoo,Wa annahum zhannuu ka maa zhonantum al lay yab’atsallaahu ahaadaa, Wa anna Kunnaa Naq’udu minhaa maqoo’idalissa’I Fa may yastami’il aana yajid lahuu syihaabar roshadaa”.

27 – Membaca Surat , AL-IKHLAS, ( 1 X )

28 – Membaca Surat , AL-FALAQ, ( 1 X )

29 – Membaca Surat , AN – NAAS, ( 1 X )

Demikian Saya Sampaikan artikel mengenai Metode Pengobatan Dengan Ruqyah, bila ada sesuatu yang kurang lengkap mengenai Rukyah ini saya pribadi Mohon Maaf yang sebesar-besarnya kepada sesepuh KWA, serta Poro sedulur KWA, ini adalah sesuatu kebodohan saya pribadi sessungguhnya kesempurnaan Hanyalah Milik Allah SWT, dan saya yakin Poro sesepuh dan Sedulur KWA, yang lebih mumpuni mengenai pengobatan dengan Metode Ruqyah, Mudah-mudahan Dengan Artikel Pengobatan Metode Ruqyah Dapat Diambil Manfa’atnya Untuk Sedulur Sedulur KWA , dan disamping Metode Ruqyah Mohon Kiranya Sedulur Juga Ber ikhtiar Dengan Jalan Medis , Akhirul kalam Wabillaahii Taufiq Wal hidayah Wasalammualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 177 Komentar

KHASIAT ILMU SYAHADAT LANGIT (1)


Herjuno Boudhitama
boudhitamah@yahoo.com

Khasiatnya:
1. Bentengan diri dari serangan gaib dan untuk senjata gaib : Membaca kalimat tauhid”Laa Ilaaha Ilallooh” tahan nafas sebanyak 11x Lakukan beberapa kali ulang:3x/7x/9x bebas.diwirid tiap malam atau selesai sholat fardhu
2.Membuat pagaran gaib untuk perlindungan rumah dsb: Baca doa nurbuwwah 1x,doa sulaiman 1x dan doa benteng ghoib 7x. kemudian berdoa:” Ya Alloh hamba berniat menggunakan semua kekuatan ghoib yang ada pada diri hamba. Hamba mohon dengan perantara air ini lindungilah……….. (sebut misal:rumah/tanah/kebun dsb)………… bin……..(sebut pemiliknya dan nama bapaknya) yang beralamat……..(alamat lengkap lokasi yang hendak dipagari) dari kejahatan kasar dan halus.amin. lalu tiupkan ke air dalam botol 3x.digunakan untuk menyiram sekeliling tempat yang dipagari.
3. Menyerap energy metafisis: duduk sila telapak tangan terbuka menghadap ke atas letakkan diatas lutut.bayangkan energy yang akan diserap sperti air,matahari,bintang dsb.. Baca sholawat Nariyah 3x dan berdoa:”Ya Alloh berikanlah kepada hamba energy metafisis dari energy………….(misal matahari/bulan/tanah dsb). Berikanlah manfaat dan kebaikan yang banyak untuk hamba .amin.”
tarik nafas dan tahan sekuat mungkin sambil membca :”Yaa Alloh Yaa Lathiif” dalam hati sebanyak – banyaknya.Bila tidak kuat nafas hembuskan dan tarik lagi seperti diatas. lakukan berulang kali sekuat mungkin dan rasakan energy yang masuk melalui telapak tangan. Rasnya seperti kesemutan/kesetrum/ada pusaran angin yang halus dsb.khasiatnya dapat menyerap energy positif,energy ghoib dan mengosongkan energy lawan.
4. Menyingkirkan hujan/mendung
Membaca sholawat nariyah 3X dan nurbuwwah 1x sambil memandang ke arah mendung.lalu berdoa:”Yaa Alloh dengan barokah sholawat dan doa yang hamba baca ini, saya mohon singkirkan hujan/mendung(pilih sala satu) ini sampai hajat…..(sebutkan hajatnya misal pernikahan dsb) selesai .amin.”
tiup ke arah mendung/hujan sambil visualisasi mendung pindah/hujan berhenti dan cuaca menjadi cerah kembali.
5.Komunikasi dengan isi pusaka
Ini dengan gerakan karomah.lebih baik sudah bisa silat karomah dahulu. untuk menguasai cara ini perlu latihan beberapa kali baru bisa.tapi ada pula langsung menguasai.saya sendiri perlu latihan beberapa kali baru bisa.caranya: membaca amalan utama. Lalu berdoa:”Yaa Alloh bukakanlah tabir ghaib untuk hamba untuk mengetahui isi pusaka ini.Amin.Tiup ke telapak tangan. kemudian membaca Alfatihah 1x,al ikhlash 3x,al Falaq1x,Annas 1x,syahadat 1x,hakalah 3x tiup ke telapak tangan tadi 3x.arahkan telapak tangan diatas pusaka kira- kira 3 – 5 cm.tarik nafas sambil membaca hawkalah(Laa Hawla wa la Quwwata…Azhiim.).Kemudian tahan nafas sambil niat untuk menarik isi pusaka.Bila telpak tangan berasa seperti menyentuh bola energy atau seperti kesetrum langsung genggam. dan hembuskan ,lemaskan tangan.kemudian ajak komunikasi. Seperti: “Apa kami isi pusaka?Apa kamu jin?Apa kamu energy?Apa kamu berkhasiat kekebalan?dan sebagainya. Bila ya maka tangan akan turun naik/mengangguk.bila tidak akan bergerak ke kanan-kiri. Bila sudah selesai kembalikan isi pusaka ke tempatnya.caranya:buka genggaman dian tiup 3x ke telapak tangan sambil baca hawkalah. Cara ini pula dapat memindahkan isi pusaka.
6.Silat Karomah
-Ambil posisi berdiri,mata terpejam kemudian membaca amalannya:
-Amalannya:
Basmallah 1x
Illa Hadrati Rosulillah Muhammad SAWW, al fatihah 1x
Illa Hadroti Syekh Abdul Qodir Al Jaelani,al Fatihah 1x
Doa Nurbuwwah 1x
berdoa:”Yaa Alloh berikanlah kepada hamba kebaikan dan berkah dari karomah Syekh Abdul Qodir Al Jailany untuk memainkan jurus…….(sebut jurusnya).amin”
Ulurkan/luruskan kedua tangan kedepan.kemudian tarik keduanya ke samping pinggang kanan-kiri. sambil tarik nafas. kemudian tahan nafas. Dan masih keadaan tahan nafas ulrkan tangan kembali kedepan.Pada hitungan ke tiga(hitung dalam hati) lepas nafas.Lemaskan tangan sambil baca:” Yaa Alloh Yaa Lathiif” sampai ada gerakkan.bila gerkkan makin cepat keraskan tenaga dan mata boleh terbuka. untuk meyudahi baca istighfar 3x dan usapkan ke wajah. silat karomah ini dalam keadaan sadar. Lebih baik mengambil jurus Taichi dan jurus Harimau yang mudah untuk masuk ke tubuh. kalau sudah mahir baru ambil jurus lain seperti karate,taekwondo,wushu,jurus monyet dsb.

7.Melancarkan rejeki
-Sholat Tahajjud 2 rakaat sekitar pukul 02.00. Salam kemudian membaca:”Subhanallohil wa bi hamdi Subhanallohi ‘Azhiim Astaghfirulloh sebanyak 2x nya. Dilanjutkan sholat fajar. kemudian baca amalan diatas 100x.

8.Membuat air husada
Ambil air putih dalam gelas bacakan doa nurbuwwah 41 x. tiap 1x baca tiup ke air. kemudian berdoa:”Yaa Alloh dengan perantara air ini sembuhkanlah …..(sebutkan nama pasien) dari segala penyakit.Amin.”
Kemudian baca:”Ta’awwudz.Basmallah.Bismillahisy syaafi bismillahil kaafi bismillahil mu’aafi bismillaahil waafi bismillahil syai un fil srdhi wa laa fis samaa’i wa huwas samii’ul ‘aliim. Allohumma robbannas adhibil ba’sa isfi wa antas safi la sifa’an illa sifa uka sifa’an la yughodhiru sakoma.3x. tipu ke air 3x. Diminumkan sampai habis

9.Membuat minyak husada
Pembuatannya sama seperti diatas cuma menggunakan minyak kelapa ditambah sedikit garam dan bawang merah yang dicampur menjadi satu. untuk oles bagian yang sakit

10.Pengobatan
Niatkan dalam hati untuk mengobati dan menyembuhkan pasien. Letakkan telapak tangan 2 cm diatas bagian tubuh yang sakit. baca nurbuwwah 1x dan berdoa:”Yaa Alloh berikanlah kesembuhan kepada….(sebut nama pasien) dari segala penyakit.amin. Kemudian gerkkan tangan seperti membuang keluar area tubuh pasien sebanyak 3x dengan menggunakan tenaga. kemudian beri air husada.
Pengobatan jarak jauh menggunakan foto/membayangkan wajahnya bisa dilakukan dengan cara ini. Visualisasikan pasien didepan kita dan lakukan cara diatas.

11.Terapy halilintar
Ambil 1 kg es batu yang sudah halus,1 kg garam kasar dan 3 liter minyak tanah. Semuanya dicampur dalam ember lebar. Bacakan nurbuwaah 3x. Kaki dimasukkan ke dalam ember tersebut Pertama lima menit kemudian kaki diangkat kemudian masukkan kembali kaki selama 10 menit kemudian angkat kembali,kemudian masuukan kembali selama 15 menit angkat kemudian masukkan selama 20 menit.setelah itu mandi air hangat. Untuk beri-beri dan komplikasi tidak boleh lama merendam karena akan menyebabkan pembengkakkan.

12. Transfer penyakit ke telur
Masukkan elur ayam kampung ke dalam gelas berisi air bibit(air hujan/mata air) selama 1-2 jam. bacakan Syahadat 1x,sholawat nariyah 3x,Alfatihah 3x,Ayat Qursy 3x,sholawat nariyah lagi 3x,nurbuwwah 3x,doa sulaiman 3x. kemudian berdoa:”Yaa Alloh hamba mohon kekuatanMu berikanlah keluatan agar penyakit dan kebathilan yang berada didalam tubuh…..(sebut nama pasien) berpindah ke dalam telur ini melalui izin dan kuasaMu, Yaa Alloh.”Tiup ke telur yang berada dalam gelas tersebut 3x. Air diminumkan ke pasien telur diambil. PAsien bersila /tidur menghadap kiblat. Pasien diperintah berzikir:”YAA ALLOH” sebanyaknya. Dan beri sugesti bahwa penyakitnya akan pindah ke dalam telur. Tempelkan telur ketempat yang sakit selama 5 menit sambil visualisasi penyakit pindah ke dalam telur. Selama pemindahan membaca doa nurbuwwah dan doa sulaiman bergantian.Selesai terapy minta pasien agar berdoa kepada Alloh agar diberi kesembuhan dan kesehatan. Bila telur dipecah kalau penyakit ringan maka akan keruh,bila penyakit sedang kuning telur rusak,penyakit berat isi telur akan kehitaman. Dapt juga untuk meyembuhkan penyakit non medis seperti terkena teluh. Telur dibuang jangan sembarangan.buang disungai mengalir lebih baik.

13.Pengobatan kesurupan
Pegang tengkuk bacakan doa nurbuwwah atau sulaiman.bacakan di telinganya.BIsa ditambah seperti menarik dengan tenaga dari ujung kaki sampai ke kepala sambil baca doa sulaiman atau nurbuwwah. Kemudian beri air husada agar tidak kembali kesurupan

14.Pengobatan Narkoba
Ambil 3 cangkir berisi air putih bacakan Al Fatihah 7x tiup 3x. air Kelapa ijo asli(dagingnya merah) ditambah garam sedikit. Bacakan Al Fatihah 3x,Nariyah 3x,nurbuwwah 3x,sulaiman 3x.tiup 3x.air kelapa jadikan 3 cangkir. satu cangkir air putih Dan satu cangkir air kelapa diminum pagi,siang dan malam. Selesai minum minta pasien duduk menghadap kiblat.kemudian kita berdoa untuk kesembuhan pasien. Letakkan kedua tangan pada kepala,baca alfatihah,nariyah,nurbuwwah,sulaiman. Kemudian letakkan kedua tangan didada baca seperti diatas.lakukan pagi,siang,sore. bisa dilakukan selama 7 hari.bila ringan 1 hari sudah berhasil

15. Bedah aura
Ambil air dari 7 sumur masing- masing 1 ember.satukan menjadi satu ember.Kalau di Jakarta,Bogor dan Depok bisa ambil di daerah Depok Utara dekat makam Mbah Beji. Baca amalan utama dilanjutkan alfatihah 7x,ayat Qursy 7x,nurbuwwah 9x. Tiap satu kali baca tiup ke air dalam ember. Digunakan untuk mandi niatkan aagar energy negatif hilang,aura menjadi bersinar terang. Lakukan mandi dialam terbuka pada malam hari.

16.Menawarkan santet
sholat hajat.kemudian baca nurbuwwah 40x ke air dalam gelas.tiap 1x baca itup ke air. untuk diminum.

17.Untuk Tarik Khodam,Tarik Sukma,Tarik Pusaka,Melihat aura,Tunduukan hewan galak,membakar jin,pengasihan,puter giling,ruqyah menyusul.. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 67 Komentar

ISIM BUDUH


emmy ar
manugaling@hotmail.com

Ass.wth.wb. Selamat pagi saudara2 se-iman yg ada di-blog kwa ini sy ingin mengshare lg amalan yg sy dapat dr Almarhom Syeh saidi Raden Kh.Md.Noor sekali gus jg mengijazah kn satu wiritan yg Almarhom nama kn (Isim Buduh) faedah dr wiritan ini buat pagar rumah. Kewibawaan.pengasehan dn juga buat bungkem musuh tergantung pada musuh atau lawan kita.
Kalo utk pagar rumah cara nya dgn menguna kn garam kasar satu gengam dn kacang hijau satu gengam di-campur menjadi satu. Kemudian di-baca kn wiritan ini.

Bismillahirahmanirahim.
Selawat nabi 3x (selawat apa aja bisa)
Yaa Buduh. 120x 1200x atau12000x

Allahuma Yaa Maliku,Yaa Buduh Yaa Muqollibal quulubi malikni qulla aqlin mahluki…….. waqolibal qullubahom wasam ahom,wa absarahom,biihaulika,wa quwwatika wa qudratika, minallahi innaka ala kulli shai in qodir.
Pada titik di-masuk kn hajat yg kita ingin kan. Apa kah utk pengerun, pengasih atau pagar rumah. Semoga bermanfaat utk kehidupan harian agar keluarga bisa selamat. Sesudah itu di-tiup kn di-kacang hijau dn garam kasar yg sudah di campur lalu di-taburi di-keliling rumah kita insya Allah kalo di-izin kn gak ada mahluk yg berniat jahat bisa masuk di rumah kita.

Boleh juga di-tulis dgn huruf qur’an saperti..( YAA) 1 huruf ( BA) 1 huruf (DAL) 1 huruf (waw) 1 huruf (HA) 1 huruf .
Jadi kesemua nya 5 huruf tunggal di-tulis di-atas pintu rumah dn di-atas tingkap dgn pensil atau pen yg suci dr alkohol ketika menulis nafas di tahan lidah di tongkat kn di-langit2 serta gigi di-tutup rapat. Dn nafas di-tahan di-pusar wktu menulis harus ada wudhu dn nafas kencang di-lobang hidung kanan. Tulisan biar kecil jd gak bisa di-lihat orang. Smoga bermanfaat. Wslm.

Tawasul nya harus di-kirim pada Almarhom sesudah fatiha pd Rasul dn sahabat2 dn Auliya2 Allah. Boleh jg di- jadi kn wirit tambahan setiap hari dgn hitungan di-atas agar selaras dgn kita.. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 45 Komentar

MENGENAL SUARA HATI (Membedakan Suara Pikiran dan Suara Hati)


Patramantra
(tanpamantra@yahoo.co.id)

Assalamu alaikum wr.wb. Selama ini, mungkin kita telah sering mendengar kata “suara hati”, bahkan ketika kita ingin sharing maupun minta pertimbangan dan saran mengenai suatu permasalahan pada teman, seringkali mereka tidak memberi keputusan untuk kita. Mereka hanya mengatakan sebagai saran ikuti SUARA HATIMU, sebab itulah yang terbaik untuk dirimu.

Sewaktu masa sekolah dulu kita sering diajarkan untuk membaca dalam hati agar tidak terjadi saling mengganggu konsentrasi dengan yang lain. Bahkan mungkin sampai sekarang telah menjadi kebiasaan bagi kita untuk membaca dalam hati. Kebiasaan melamun, berkhayal, berpikir, merenung merupakan suatu pengalaman yang bisa memberi kekayaan bagi hati/bathin kita. Suatu pengalaman sebagai akibat aktivitas dari dalam diri manusia dan bukan aktivitas yang bisa dilihat oleh mata orang lain. Kegiatan seperti ini, sering kita lakukan bahkan telah menjadi teman disaat kita sendiri, kesepian, merasa takut, khawatir serta saat kita ingin merubah keadaan dalam kehidupan. Aktivitas tersebut telah membuat kita rancu untuk menandai mana SUARA HATI dan mana suara pikiran.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa baik-buruknya perilaku seseorang ditentukan oleh qolbu/hatinya. Jika qolbunya baik maka perilaku orang itu pasti juga baik. Begitu pula sebaliknya. Qolbu disini berarti bukan hati yang sesungguhnya (liver) tapi hati yang dimaksud adalah jantung (heart).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai suara hati, mari kita berjalan-jalan ke negeri barat untuk mempertanyakan kepada para sarjana di sana. Ada 2 pendapat mengenai cara manusia menggunakan pikirannya dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan bagi mereka. Pendapat PERTAMA menganggap manusia berpikir dengan menggunakan hati/liver. Sementara pendapat KEDUA menganggap manusia berpikir menggunakan jantung/heart. Jika dilihat secara sistem kerja biologis. Jantung memiliki jalur hubungan dengan otak, sementara hati/liver tidak sama sekali. Sedangkan kaum Taoisme di Cina menganggap Shen/roh adalah pikiran dan terletak di jantung, bukan di otak. Pengertian ini mencakup semua aktivitas mental, emosi dan berbagai aspek jiwa.

Berdasarkan sudut pandang dari salah satu keilmuan otak manusia penggunaan otak terdiri dari 2 fungsi besar yaitu :
1. Otak kiri (otak analitis/empiris)
Biasa diidentikkan dengan rapi, perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, terstruktur, analitis, matematis, sistematis, linear dan tahap demi tahap. Otak kiri berfungsi sebagai pengendali IQ (Intelligence Quotient) berkembang berdasarkan pengalaman yang bersifat empiris.
2. Otak kanan (otak kreatif) diidentikkan dengan kreativitas, persamaan, khayalan, bentuk atau ruang, emosi, musik dan warna, berpikir lateral, tidak terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ (Emotional Quotient) dimana seseorang dapat mendapatkan inspirasi, ide-ide dan instuisi.

Dengan pemanfatan otak kanan yag terarah dan terorganisir, maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan spiritual.
Adapun keberadaan Suara Hati ada pada setiap manusia, tanpa terkecuali. Bahkan seorang pendosa/penjahat sekali pun. Mereka juga bisa memanfaatkan suara hati dengan tepat. Untuk memperlancar urusannya. Hal ini menandakan bahwa Allah tidak membedakan manusia baik dan jahat. Allah maha pengasih dan penyayang. Allah maha adil. Sebab tidak pernah memaksa. Orang baik dan jahat mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing. Dan Allah pun tidak akan pernah menghukum orang yang berbuat jahat, kecuali perbuatannya yang akan menghukum manusia itu sendiri.

Hampir semua tradisi spiritual ke-AGAMA-an maupun KEBATHINAN mengajarkan tentang adanya dan manfaat SUARA HATI. Banyak yang menganggap suara hati identik dengan bisikan malaikat (kebenaran) sedangkan yang lain adalah bisikan setan karena cenderung mengajak pada kerusakan/menyesatkan. Sementara yang lain menganggap suara hati berasal dari pernyataan Roh manusia itu sendiri, sehingga mereka mendapatkan pandangan-pandangan tentang kebenaran. Karena Roh bisa melihat dan mendengar melampaui mata dan telinga tubuh fisik manusia. Agar manusia bisa memilih jalan hidup yang barokah dan diridhoi (suatu kebahagiaan yg hakiki). Sedangkan suara yang lain dianggap berasal dari NAPSU.

Dalam tradisi spiritual KEAGAMAAN maupun olah KEBATHINAN banyak mengajarkan titik fokus perhatian pada cakra jantung atau bahkan pada jantung. Dengan harapan untuk memperkuat KEHENDAK ROH, karena dianggap bahwa Roh bersemayam di JANTUNG. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran pada akal pikiran kita adanya suara hati yang berasal dari ROH.
Banyak yang meyakini bahwa informasi yang didapat dari suara hati lebih tepat dan akurat dibanding penglihatan mata ke-3. Bahkan suara hati sering bekerja secara otomatis tanpa harus melakukan konsentrasi dan sebagainya. Setiap kita akan melakukan suatu pekerjaan, suara hati secara otomatis bekerja untuk kita. Memberi petunjuk, peringatan, pertimbangan atau yang lainnya.

Agar kita bisa mendengarkan bisikan suara hati pun tidak sesulit cara membuka mata ke-3. Kita hanya perlu mencermati dan mengingat bagaimana suara hati bekerja saat kita akan melakukan sesuatu…….
Semoga bermanfaat. Wasalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 74 Komentar

BIBIT UANG/ HIZIB BIL FULUS


BAYU PAMUNGKAS
bpamungkas89@yahoo.com

ASSALAMU’ALAIKUM
amalan ini sy dpt sdh lama, aq lp thn brp, yah dr pd jd catatan usang yg nntny hancur dimakan rayap lebih baik berbagi amalan lg, maaf bwt semuany langsung aja

*uang asma’*
Mantra ini berupa uang yg diasma sendiri kemudiam dimasukkan kantong kain warna hijau. Kegunaan mantra uang asma sebgai pemancing mempercepat datangny rizki/harta. Halal berupa uang ato materi lainny

crny:
1.uang hrs brsih n mash baik
2.diberi minak wangi yg baik
3.diletakkan diatas telapak tangan kanan
4. Dibckn doa 1s/d7
5.tiap2 selesai membc 1 nomor,tiupkn 1x, bl tlh slsai bc 1s/d7, uangny dilipat, disapukan minyak wangi non alkohol n masukan kantong warna hijau, kantongny kemudian dijahit dgn tangan dgn bc
bismillahirrohmaa nirrohim
bc setiap menjarumny sampe selesai,
7. Doany dibuat wirid pagi n sore tiap hr pabila ingin tuahny
ini doany
1.bibarokati ismillah 10x
2. Bibarokati qur’an kalaamullah 10x
3.bibarokati muhammad nabiyur rohmati wal barokah 10x
4.bibarokati syahri romadlona syahrullah 10x
5.bibarokati lailatil mubarokah 10x
6.yafattahu yaa rozzaaqu 40x
7.allahu lathiifun bi’ibaadihi yarzuku man yasyaa’u wahuwal qowiyyul’aziiz 10x

dari pertamakali dpt sampe skrng amalan ni blm sy amalkn. Klo poro sedulur yg mau mencobany, salam bg semua sesupuh n para sedulur semua, wassalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 122 Komentar

AJI PUTER GILING


Kifli Burung
mistik_sejati@yahoo.co.id

Nuwun sewu kepareng Derek latihan dadi wong apik nebaraken winih wonten blog wong alus kagem sedulur sedulur sedoyo kususipun seluruh alam amin.

Ilmu aji puter giling bermanfaat untuk memanggil orang dari jarak jauh khususnya orang yang pergi tidak kembali (minggat) dari rumah agar cepat pulang. Ilmu puter giling ini juga dapat menggerakkan hati kekasih atau seseorang yang ditaksir agar mempunyai perasaan sayang terhadap si pemilik aji ini. Bisa juga untuk memanggil pencuri,memanggil hewan,seperti burung walet dll.

MANTRA AJI PUTER GILING :
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
“Asyhadu alla ilaaha illallaah”
“Nini danyang kaki danyang”
“Jangkar bumi kemoro bumi puter bumi”
“Sabdo kumolo pangeran jangkung syeh Qodir Jaelani”
“Ingkang sumere wonten tanah.”

Riyadhoh untuk memiliki ilmu ajian ini :
-Puasa nyireh 7 hari, nyireh (Meninggalkan asin terutama garam).
-hari terakhir/hari ke-7 tidak makan,tidak minum,tidak tidur (selama sehari semalam).
-selama riyadhoh,mantra dibaca tiap usai solat fardu sebanyak 100x, dan pas hari yang terakhir mantra dibaca dari pagi sampai pagi lagi (dibaca terus dari pagi kamis sampai pagi jum’at).
-Waktu tengah malam yang terakhir,yakni malam jum’at,diselamati dengan bubur merah.
-Bila sudah hatam bila ada perlu mantra dibaca cukup sekali, dengan ditambah kata “Kulo nyuwun…..”(titik-titi di isi keinginan). Kulo nyuwun=Saya minta.

PANTANGAN
Ilmu ini tidak boleh untuk mengganggu orang lain khususnya orang yang sudah berkeluarga, dosanya sangat besar. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 87 Komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.