AJI COCAK IJO

AJI COCAK IJO


Aji Cocak Ijo iki aji pangasihane Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Senopati Mataram. Lakune pasa bukane mutih pitung dina, banjur pati geni sadina sawengi. Riyayane sego golong pecel pitik jangan menir, dinonganan donga Nurbuwat. Mantrane:

“INGSUN AMATAK AJIKU SI COCAK IJO, SUN CUCUKAKEN ROHE WONG SAJAGAD KABEH PADA SUJUD PADA SUMUJUD MARANG AKU KABEH SUN AMADEP MANGETAN TERUS JAGAD WETAN, WONG KANG ANA WETAN MARA-MARA TEKA-TEKA ASIH, SI ……. (NAMA YANG DITUJU) ASIH MARING AKU SUN AMADEP MANGIDUL TERUS JAGAD KIDUL WONG KANG ANA KIDUL MARA-MARA ASIH TEKA-TEKA ASIH SI ….. (NAMA YG DITUJU) ASIH MARANG AKU, SUN AMADEP MANGULON MARA-MARA ASIH TEKA-TEKA ASIH SI ….. (NAMA YG DITUJU) ASIH MARANG AKU, SUN AMADEP MANGALOR TERUS JAGAD ELOR, WONG KANG ANA ELOR MARA MARA ASIH TEKA TEKA ASIH SI ……… ASIH MARANG AKU, SUN ANGADEP TENGAHING JAGAD ALLAH KANG NYAHIDI. NABI MUHAMMAD KANG NGIDENI, LA ILAHA ILALLAH, MUHAMMAD RASULULLAH”

(DIWACA KAPING 7, JAM 12 WENGI PAS NGLAKONI PASA)

@wongalus,2009

Categories: AJI COCAK IJO | 10 Komentar