AJI KUDALI KOMBANG


Artikel kiriman Hadi Pratama (Yoga) “INGSUN AMATEK AJIKU KUDALI KOMBANG,ANGISEP SARINING WESI,ANGISEP SARINING WOJO, ANGISEP SARINING SEPUH,ANGISEP SARINING PAMOR,SING WESI LARUT,SING WOJO LARUT MARING AKU, OPO KUWASANE,TEGUH OTOTE KOTOT,TALIBUK-TALIBUK,TALI RANTE TAPAK PALUNE PANDE,SASINE KIKIR, SATILASE WUNGKAL,SASINE GUNENDA SAKAT HAHING BROJO LUPUT,CEDHAK TUNO ADOH LUPUT KERSANING ALLAH, TEGUH TEGEN SAKING ALLAH,TEGUH KERSANING ALLAH”. Cara Mengamalkannya :…