ASMAK ANFAAL 1000 – 3000 – 5000 MALAIKAT


by wongalus, 2015 Ini amalan untuk memohon pertolongan Allah SWT dalam keadaan mendesak. Dengan doa ini Allah SWT akan mendatangkan ribuan malaikat yang jumlahnya 1000 malaikat untuk pengamalan tingkat 1, 3000 malaikat untuk pengamalan tingkat 2 dan 5000 malaikat untuk pengamalan tingkat 3. Berikut kami ijasahkan ke semua pembaca KWA yang berminat mengamalkannya. tata cara: Bersuci…