ASMAK NURUL JAMAL


aran tanpo jeneng amang_ningrat@gawab.com 202.93.37.84 Khususon ilaa ruhi..(yg dituju) baca al-fatihah1x
Dadane si..(yg dituju) pecah dadi papat lali sanak lali kadang lali bapak lali ibu
Ora ono sedulurmu kang kok elingi sak liyane aku
Asih marang aku, kraket marang aku, kantel kumantel marang aku, katut marang aku
Katut saking kersaning Gusti ALLOH
Yen ora katut keno bendune Gusti ALLOH
Summum bukmum…