DOA AL JALALAH

DOA AL JALALAH SYAIKH ABDUL QADIR AL JILANI


Zikrullah, mengingat Allah (kata jamaknya azkaar) sangat dianjurkan untuk kaum muslimin. Banyak manfaat dari dzikir karena dengan berdzikir berarti kita berusaha mendekat kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT.

 Dzikir dan doa Syaikh Abdul -Qadir al-Jilani telah disusun dalam banyak buku. Salah satunya adalah AL-FUYUDHAAT UR RABBANIYYA. Artikel ini akan membahas wirid dan dzikir beliau yang dibaca setiap selesai melaksanakan ibadah shalat (shalat wajib biasa).

Zikir utama terdiri dari MEMBACA KALIMAT SYAHADAT, ASMA AL-HUSNA (NAMA-NAMA ALLAH YANG PALING INDAH) dan SALAWAT (doa untuk Nabi Muhammad Sang Kekasih). Dzikir tambahannya setiap usai shalat (shalat wajib biasa) sebagai berikut:

Setelah Fajar: Yaa ‘Azizu Yaa Allah (100 kali)

Setelah Zuhar: Yaa Karimu Yaa Allah (100 kali)

Setelah ‘Asar: Yaa Jabbaru Yaa Allah (100 kali)

Setelah Maghrib: Yaa Sattaru Yaa Allah (100 kali)

Setelah ‘Isya: Yaa Ghaffaru Yaa Allah (100 kali)

Selanjutnya doa lain dari Syaikh Abdul Qadir adalah doa yang namanya DOA AL JALALAH  yang manfaatnya cukup banyak. Salah satunya adalah memohon perlindungan dan keselamatan dari semua marahabaya. Di antara mereka yang rutin mengamalkan doa ini adalah Imam Mekah Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani agar kota Mekkah dilindungi dari aksi teror dan bahaya apapun. Doa ini telah memasukkannya dalam buku Duru ‘u’l Wiqaya bi Ahzaabi’l Himaaya (Perlindungan Bagi Pasukan Keamanan).  Bunyi doanya sebagai berikut:

BISMILLAH I’R RAHMAN RAHIM
ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA
BI-SIRRI DHAATI-DH-WA BI-DHAAT-IS-SIRRI
ANTA ANTA WA HUWA HUWA
IHTAJABTU BI-NURILLAH
WA BI-NURI ‘ARSHILLAH
WA BI-KULLI ISMILLAH
MIN ‘ADUWWII WA’ ADUWWILLAH
MAA’ATI BI ALFI
LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAH
KHATAMTU ‘ALAA NAFSI WA’ ALAA AHLI
WA ‘ALAA KULLI SYAY-IN A’TAANEEHI RABI
BI-KHAATAMILLAHI’L MANEE’ILLADHI
KHATAMA BIHI AQTAAR-AS-SAMAAWAATI WAL ARD, WA
HASBUNALLAHU WA NI’MAL WAKIL
NI’MAN WA NI’MAL MAWLAA NASIIR
WA LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAHI’L ‘ALIYYI’L’ AZIM
SALLALLAHU WA ‘ALAA MUHAMMAD SAYYADUNA-IN
WA ‘ALAA AALIHI WA SAHBIHI WA SALLAMA AJMA’IIN. AAMIIN

@wongalus,2010

Categories: DOA AL JALALAH | 30 Komentar