SHOLAT BATIN KANGGO NYENYUWUN NUGRAHANING PANGERAN


“Adegku manusa kurda, rukukku jati sampurna, sujudku wujuding suksma, lungguhku barenging nyawa, gleger jager wangsul nugraha” Kapatrapake saben jam 3 bengi ngadeg ana satengahing latar utara satengahing ara-ara. Insya Allah ora suwe enggal katularan sih wahyu nugrahaning Pangeran kang metu saka ing kaelokan. @wongalus,2009