DOA PERSALINAN LANCAR

DOA AGAR PERSALINAN LANCAR


Bila Anda menunggu kelahiran bayi dan berharap bayi dalam kandungan segera lahir lancar dan selamat, maka memohonlah kepada Allah SWT dengan baca doa di bawah ini:
HAANAH WALADAT MARYAM, WA MARYAM WALADAT IISAA UKHRUJ AYYUHAL MAWLUUD BIQUDRATIL MALIKIL MA’BUUD. (Hanah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Wahai anak yang akan dilahirkan, lahirlah dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Menguasai Yang Disembah).

@wongalus,2010

Categories: DOA PERSALINAN LANCAR | 3 Komentar