HIJIB AL JAYLANI


Hijib yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jaylani Al Baghdaadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan mengumpulkan kekuatan dari dalam tubuh yang tersembunyi. Ini juga merupakan hijib untuk membangkitkan kembali amalan/ajian/hijib/ilmu kesaktian lama yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah lama ditinggalkan. Amalan hijib ini sebagai berikut: Baca Surat Al Fatihah (1x) yang ditujukan…