HIJIB AL JAYLANI

HIJIB AL JAYLANI


Hijib yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jaylani Al Baghdaadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan mengumpulkan kekuatan dari dalam tubuh yang tersembunyi. Ini juga merupakan hijib untuk membangkitkan kembali amalan/ajian/hijib/ilmu kesaktian lama yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Amalan hijib ini sebagai berikut:

Baca Surat Al Fatihah (1x) yang ditujukan untuk Syekh Abdul Qadir Al Jaylani dan baca lagi Surat Al Fatihan (1x) yang ditujukan untuk Syekh Mahfudz Sya’rani (orang yang memberi ijazah hijib ini.

Selanjunya baca hijib ini 72 x:

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM RABBI INNII MAGHLUUBUN FANTASHIR. WAJBUR QALBIL MUNKASIR. WAJMA SYAMLIL MUNDATSIR. INNAKA ANTAR RAHMAANUL MUQTADIR. IKFINII YA KAAFII WA ANAL ABDUL MUFTAQIR. WA KAFAA BILLAAHI WALIYYAN WA KAFAA BILLAAHI NASHIIRAA. INNASY-SYIRKA LAZHULMUN AZHIIM. W AMALLAAHU YURIIDU ZHULMAL LIL’IBAAD. FAQUTHI’A DAABIRUL QAWMILLADZIINA ZHALAMUU WAL HAMDU LILLAAHI RABBIL ALAMIIN.

@wongalus,2009

Categories: HIJIB AL JAYLANI | 85 Komentar