HIZIB AL BARR (HIZIB DARATAN)


Nama kecil Abu Hasan Al Sadzili adalah Ali dan bergelar Taqiyuddin. Julukannya adalah Abu Hasan ia diakui oleh banyak kalangan sebagai wali yang memiliki banyak karomah semasa hidupnya. Ia lahir di Negeri Maghrib pada tahun 1197 Masehi di sebuah desa yang bernama Ghumarah, di wilayah kota Sabtah. Ia belajar fikih berdasarkan Mazhab Imam Malik. Kemasyhuran…