ILMU LADUNNY


Sayyid Kahyail Sayyid_Kahyail@gmail.com (Dengan Riyadhoh Jaljalut Qubro Bait Ke 144 ) Di dalam kitab Manba’u Usulil Hikmah hal 243 Di dalam Bab Jaljalut Qubro dalam Bait yang ke 144 ( Jaljalut ada 2 macam : 1. Jaljalut Sugro 60 Bait 2. Jaljalut Qubro 360 Bait masing2 Bait mempunyai Asror2, Manfaat & Khasiat tersendiri ) Diterangkan…