KHASANAH ILMU GAIB (20/6/2010)

KHASANAH ILMU GAIB (20/6/2010)


rama cinta
http://www.ramacinta.com@gmail.com

ILMU MELIPAT BUMI
** Ilmu Melipat Bumi yang bisa anda miliki melalui syare’at seperti
dibawah ini :
1. Biasakan setelah sholad fardhu anda membaca do’a Ad-Dahruusyiyah
sebanyak 13 kali.
2. Kemudian kalau mau menuju tempat yang jauh maka bacalah do’a yang
lebih sering disebut ilmu melipat bumi ini ditempat yang sepi sambil
memejamkan mata anda.
3. Kalau do’a atau ilmu anda terkabul maka perjalanan anda yang
biasanya di tempuh memakan waktu lama kini dalam sesaat anda sudah
sampai di tempat yang anda tuju.

Do’a atau Mantra ilmu Melipat Bumi yang harus anda amalkan adalah
sebagai berikut :
“Bismillaahi syarohiyan dahmuusyan’aalii muta’aalii fii ‘uluwwihii
aina ajnaadul qawiyatu ainasy syamhaamiryatu aina karduunin wadardamin
aina ishabuun aina shaahibu jabalid dukhaani ainarrakibu ‘alal fiilil
muta’ammimi bitstsa’baani
ajiibuu bihaqqil asmaail ‘ibrooniyyati wabarha muusyaa wasyaimuutsaa
ajiibuu tho-i’iin”.

Demikianlah mantra atau do’a Ilmu Melipat Bumi yang berguna untuk
mempercepat perjalanan dan agar selamat sampai tujuan. Selain itu agar
anda tidak merasakan capek dalam perjalanan anda, anda bisa
menggunakan cara dibawah inbi yang juga merupakan bagian dari ilmu
melipat bumi.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Tulislah ayat atau do’a dibawah ini dengan menggunakan huruf arab
diatas piring dan gosoklah dengan jari tangan anda.
2. Setelah larut dengan air, minumlah air tersebut dan jangan lupa
sebelum anda minum air itu bacalah do’a ini sekali dalam hati.
3. Dengan Syare’at ini insya Allah anda tidak akan mengalami kecapekan
dalam perjalanan anda

Do’a atau amalan yang harus ditulis dalam piring itu adalah :
“Wabaarik lanallaahumma fii jam’i kasbinaa wahulla ‘uquudal usri
yayuuhin armakhat”.

Karena dalam laku syare’atnya tidak menggunakan puasa ataupun lelaku
lainnya tentu membutuhkan keyakinan dari dalam diri anda sendiri. Dan
suatu ilmu atau amalan yang bagaimanapun akan berguna atau bermanfaat
apabila kita amalkan dengan penuh kesungguhan serta keyakinan yang
maksimal. Tentu semua itu semata-mata atas ijin Tuhan yang maha
pengasih.. Kita sebagai manusia memang diwajibkan untuk berusaha namun
keberhasilannya mutlak ditangan Tuhan.

ILMU NADAA ALI
**Fungsinya untuk mengembalikan orang yang minggat
**Caranya:
1.Baca shelawat 11 kali
2.Baca doanya 30 kali *pas titik-titik disebutkan nama yg minggatnya..
3.Baca shelawat lagi 11 kali..
ini doanya:

MATA KETIGA DEWA SHIWA
Setiap orang bisa membuka dan membangkitkan kekuatan gaib dari indera
keenamnya, atau di sebut juga Ajna Chakra asal Anda tahu caranya.
Dengan sedikit ritual Anda mampu membuka serta membangkitkan daya
magis atau kekuatan gaib daripada Ajna Chakra alias Mata ketiga Dewa
Shiwa.
Sesungguhnya yang dimaksud dengan Mata Ketiga adalah lambang dari
indera keenam yang dimiliki oleh setiap orang, namun semua itu belum
di buka atau dibangkitkan. Dalam ilmu Yoga, Mata Ketiga Dewa Shiwa
disebut Ajna Chakra.
Biasanya orang mempunyai 5 indera atau panca indera. Jadi mata ketiga
adalah istilah lain untuk indera keenam yang setiap orang memilikinya
baik pria maupun wanita. Dalam bahasa inggris kemampuan mata ketiga
disebut Extra Sensory Perception atau disingkat ESP.
Sebenarnya, setiap orang bisa membuka dan membangkitkan kekuatan gaib
dari indera keenamnya asalkan tahu caranya. Untuk dapat membuka dan
membangkitkan indera keenam (mata ketiga). Bacalah mantera berikut ini
pada hari Jum’at malam Sabtu, disertai puasa melek selama 24 jam.
Caranya:
– Bacalah mantera dibawah ini pada hari Jum’at malam Sabtu disertai
puasa melek selama 24 Jam.
-Sebelum Mandi bacalah terlebih dahulu Mantra Pembersih Lahir dan Batin ini:
Bismillahirrahmannirrahim
Niat ingsun adus jinabat banyu kodratullah
Ngedusi sadulurku papat, kalima pancer badan
Nenem nyawa, pitu sukma
Sah badan kari sampurna
Kemudian selama melakukan puasa melek bacalah mantera pembuka dan
membangkitkan Ajna Chakra secara berulang-ulang agar indera keenamnya
membuka dan bangkit kekuatan gaibnya.
Kemudian selama melakukan puasa melek, bacalah mantera
pembuka dan membangkitkan Ajna Chakra agar indera keenam terbuka dan
bangkit kekuatan gaibnya. Bacalah Mantra pembangkit dan Pembuka Indera
keenam :
Bismillahirrahmannirrahim
Gedonge sukma pasebani sukma
Nur sukma mulya talirosoku tunggal
Nguling-nguling kapangeran
Harap mantra pembuka dan pembangkit indera keenam ini dibaca
berulang-ulang selama melakukan puasa melek. Selamat mencoba dan
semoga berhasil

PAGAR GAIB DENGAN MEDIA GARAM
**Untuk perlindungan rumah atau pagar gaib, anda bisa menggunakan
media garam. Simak caranya berikut ini :
1. Bacalah doa ini 17x :
A’uudzu billaahis samii’il ‘aliim minasyaitonirrojiim. Huwallaahul
ladzii laa ilaaha illaa huwa ‘aalimul ghoibi was-syahaadati huwar
rohmaanur rohiim. Huwallohul ladzii laa ilaaha illaa huwal maalikul
qudduudud salaamul mu’minul muhaiminul ‘aziizul jabbaarul mutakabbir.
Subhaanallohu ‘ammaa yusrikuun. Huwallahul kholiqul baariul mushawwiru
lahul asmaa’ul husnaa, yusabbihu maa fis samaawaati wal ardi wa huwal
‘aziizul hakiim.
2. Kemudian bacakan ayat Kursi 17x pada garam kemudian
percikkan/taburkan di sekeliling rumah dan kalau perlu di seluruh
bagian rumah. Jangan lupa banyak beramal terhadap fakir miskin-yatim
piatu dan bersikap baik kepada sesama manusia.
* Amalan diatas bisa dijadikan wirid harian menjelang subuh dan
menjelang petang dengan dibaca 17x.

MELIHAT ALAM BARZAH
**Amalan ini mempunyai kegunaan dimana seseorang bisa melihat Alam
Barzah yaitu Alam terakhir manusia setelah meninggal.
**AmalanNya:
1. Bismillahirrohmanirrohim 3x (membacanya tahan nafas)
2. Syahadat 21x
3. Shelawat nabi 33x
Setelah itu anda memberikan uluk salam dengan cara:
1. Assalam salam ya Alloh, Al-Faatihah (baca Al-faatihah 1x).
2. Assalam salam Wassalam Ya Rosululloh, Al-Faatihah (baca Al-faatihah 7x).
3. Terus anda baca huruh hijaiyah (BA,SIN,WA,HA,HA,SIN,QOF).
4. Assalamualaikum 7x
5. Ya Alam Barzah, Al-faatihah (baca Al-faatihah 3x)
6. Baca Al-ikhlas 3x
7. Baca Al-falaq 3x
8. Baca An-naas 7x
9. Terus fokus sambil baca Ya Alloh baca secukupnya sampai tampak yang
di inginkan, kalau apa pun yg dilihat jangan gusar,tapi langsung doain
saja. @@@

AJI PANGEDEPAN
**Kegunaan ajian ini bisa untuk pengasihan,untuk menaklukan hati lawan
agar tunduk dengan kemauan kita persis seperti ilmu hipnotis.
**Tata Lakunya:
o Puasa 2 hari (puasa seperti bulan ramadhan)
o Ketika berpuasa mantra dibaca 21x sehabis sholat fardhu dan 121x
setelah sholat hajat. Setelah selesai menjalani puasa mantra dibaca
3x.
**RapalanNya:
Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma magunung geni pangedekku gelap sewu suaraku
Rep sirep singo ndeleng maring aku.

AJI RAJAH KALA CAKRA
**Ilmu rajah kala cakra adalah ilmu untuk membunuh lawan yang sakti
atau bangsa halus seperti jin,genderuwo,dan sebagainya, bahkan kalau
ilmu ini di amalkan bisa untuk menolak bala/pangruwatn,karena bisa
membuang sengkolo semua makhluk halus takut melihat orang yang membaca
mantra ini, karena kalau di terawang dengan ilmu kasyaf kegoiban akan
tampak seperti roda api di tubuh si pengamalNya. Ilmu rajah kala cakra
sangat ampuh untuk membunuh orang yang sakti, jin sakti,dll.

**Syarat Lakunya:
o Puasa 3 hari dan hari terakhir pati geni 1 hari 1 malam artinya
tidak tidur, tidak makan maupun minum.
o Selama puasa mantra dibaca 27x sehabis sholat fardhu dan 313x
setelah sholat hajat.
o Setelah menjalani puasa mantra cukup dibaca 3x setiap hari.
o Kalau ingin menggunakan cukup baca mantra 1x dan niatkan dalam hati
apa yang dikehendaki.
**RapalanNya:
Ya maroja jaromaya
Ya marani niramaya
Ya silapa palasiya
Ya midosa sadomiya
Ya dayuda dayudaya
Ya sikaya kayasiya
Ya simaha mahasiya
Ya midara daramiya
Nb:Selama berpuasa harus sabar dan suka menolong sesama.

AJI MAKDUM SARPIN
**Aji ini mempunyai kegunaan untuk bertemu dengan bayangan anda
sendiri yang siap anda suruh untuk keperluan apa saja.
**Syarat Lakunya:
o Puasa selama 7 hari dan hari terakhir tidak tidur semalam suntuk.
o Di hari terakhir puasa kalau bisa selamatan ayam kampung jago
o Selama berpuasa mantra dibaca 21x dan setelah sholat hajat dibaca
41x, setelah anda selesai menjalani puasa mantra cukup dibaca 1x
setiap hari.
o Kalau ingin menggunakan ajian ini baca 3x sambil bersemedi,insya
Alloh akan bertemu dengan kembaran anda.
**RapalanNya:
Bismillahirrohmanirrohim
Sang kun dzat sukma
Sukma diluwih kang ono jatining wawayangan
Niendang sukma diningsih kang ngideri jroning,
wawayangan ojo ngaling ngalaing aku
aku arep ketemu kadangku kang sejati kang langgeng tan owah gingsir,
siro metuo dak kongkon (sebut keperluan).

AJI BENGKELENG
**Aji bengkeleng di jaman dahulu sangat di rahasiakan, karena itu
sangat jarang orang yang memilikinya. Keunggulan ajian ini sebagai
ilmu kebal adalah kalau orang yang mengamalkan aji tersebut sempurna,
bila kena senjata tajam ataupun peluru rasanya seperti kena tetesan
air.
**Syarat untuk memiliki ajian ini:
o Puasa 40 hari
o Selama puasa mantera aji tersebut dibaca 21x setiap selesai sholat
fardhu. Dan tengah malam setelah selesai sholat hajat dibaca 75x.
o Setelah selesai puasa, setiap selesai sholat fardhu cukup dibaca 3x
o Dilarang berjinah dan minum-minuman keras.
**RapalanNya:
Bismillahirrohmanirrohim
Salam alaikum salam
Dzatulloh naretes dadi aku
Wirajatulloh reksanen aku
Kijratulloh kedadehane aku
Bengkeleng guruning wesi
Wesi pulsani ratune wesi
Sapa sediya ala marang aku
Ajal banyu tes naretes dadi banyu
(Ya hu Alloh 3x)

AJI PAYUNG ALLOH
**Amalan payung Alloh adalah amalan untuk keselamatan atau pageran
badan. Amalan ini juga nampaknya sederhana,akan tetapi khasiatnya
sangat luar biasa. Amalan ini sangat penting untuk mereka yang sering
bergelut dengan dunia kekerasan.
**Syarat memperoleh kehebatan amalan payung Alloh adalah sebagai berikut:
o Puasa sunah selama 7 hari setiap 10 hari sekali. Sehingga 3x (satu bulan).
o Selama puasa setiap selesai sholat fardhu dibaca 100x, dan setelah
selesai sholat hajat amalan dibaca 1000x.
o Setelah selesai puasa, setiap harinya selesai sholat fardhu dibaca
10x,untuk pageran badan.
**RapalanNya:
Bismillahirrohmanirrohim
Salam alaikum salam
Payungana sapolah tingkahku.
(Ya hu Alloh 3x)

AJI KOMARA GENI
**Aji komara geni ini sejenis Gembala Geni yang juga merupakan aji
pamungkas. Komara geni juga merupakan aji pamungkas. Komara geni juga
bisa digunakan untuk membakar bangsa jin.
Kegunaan aji komara geni ini selain untuk pukulan kontak membakar jin,
juga untuk pageran badan, pageran rumah dan pengobatan berbagai
penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini.
**Syarat untuk menguasai Ajian ini ialah:
o Puasa sunnah 7 hari setiap sebulan sekali, hingga7 bulan berturut-turut.
o Selama berpuasa selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca75x. Dan
jangan lupa mengerjakan sholat hajat khusus.
**Rapalan Aji Komara geni
Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma du’a balisumpah waliyyulloh
Ana muka badan yaa rosululloh
Allohumma yaa bali ya bali,yaa bali sakukudung ingsun
Balika,balika,balika
Balikum,balikum,balikum.

AJI JALA SUTRA
**Aji Jala Sutra ini bila di amalkan dengan baik dapat untuk
melumpuhkan kesaktian musuh. Biasanya musuh yang kena aji jala sutra
akan menjadi lemah tak berdaya, semua kesaktiannya seolah-olah penuh.
**Syarat untuk mengusainya Ajian ini ialah:
o Puasa sunnah 41 hari
o Hari ke 41nya tidak tidur semalam suntuk
o Selama puasa selesai sholat fardhu di wirid 21x, dan setelah selesai
sholat hajat khusus dibaca 75x.
o Selesai puasa setiap selesai sholat fardhu dibaca 3x
Nb:Aji Jala Sutra bisa digunakan bila dalam keadaan sangat terpaksa sekali
**Rapalan Ajian Jala Sutra
Bismillahirrohmanirrrohim
Sholallohu alaihi wassalam
Kancing kuncung pembukak Alloh
Sapa sediya ala karo aku
Diracut dening Alloh dewe
Yaa hu Alloh, ya hu Alloh, yaa hu Alloh.

AJI PENGABARAN
**Aji Pengabaran mempunyai kegunaan untuk mengalahkan musuh hanya
dengan tatapan muka, bila musuh melihat seperti berhadapan dengan
jawara dengan sebilah pedang.
**Syarat yang diperlukan untuk menguasai Ajian ini ialah:
o Puasa 3 hari dimulai hari rabu
o Selama berpuasa tidak boleh/dilarang makan yang mengandung bernyawa
seperti :telur, ikan, daging, terasi,kerupuk dan lain sebagainya.
o Selama puasa Rapalan di baca 3x
**Rapalan Aji Pengabaran
Asyhaduallah ila haillalloh, wa’asyhadu ana muhammadarosululloh 3x
Allohumma sholli ala sayyidina muhammad, wa’ala alihi sayyidina muhammad 3x
Laa tudrikuhul abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal lathiful khobiir 3x
Nb:selama pengamalan Ajian ini dibacaNya dengan menahan nafas.
Cara penggunaan dengan konsentrasi dan membaca doa tersebut dengan
menahan nafas sambil merasakan seakan akan kekuatan dalam mata anda.
@@@

Categories: KHASANAH ILMU GAIB (20/6/2010) | 82 Komentar