MAKRIFAT SUNAN KALIJAGA


Jeng Sunan Kalijaga ngling Amdehar ing pangawikan Den waspada ing mangkene Sampun nganggo kumalamat Den awas ing pangeran Kadya paran awasipun Pangeran pan ora rupa Nora arah nora warni Tan ana ing wujudira Tanpa mangsa tanpa enggon Sajatine nora nana Lamun ora anaa Dadi jagadipun suwung Nora nana wujudira (Sunan Kalijaga berkata, memaparkan pengetahuannya. Hendaknya…