>>PERPUSTAKAAN UTAMA

SAMPURNANING SEMBAH


SAMPURNANING SEMBAH LAWAN PUJI
TAN HANDULU MUNGGUH ANANING HYANG
TAN DINULU ING ANANE
PAPAN TULIS WUS LEBUR
SIPATING RO TAN ANA KARI
MUNG MANTAP ANANIRA
APA KANG DEN DULU
PAN TAN PARAN PINARANAN
PRANAWENG TYAS TAN KAWORAN BANGSA PIKIR
SANGKING NENG NINGING NALA

LUWIH GAWAT GAWATING PAKARTI
NORA KENA RASAN RINASANAN
TAN KENA GINUROKAKE
REKE PRIYAN DEN RAMPUNG
PANGRASUKE HENENG LAN HENING
IKU NUGRAHANING PANGERAN
RASA KANG PITUDUH
DENE KASIDAYANING SEDYA
AMUNG SIRA DHEWE DEDALANE DADI
SANGKING HENENG NINGIRO.

(CENTHINI)

KESEMPURNAAN DARI SEMBAHYANG BUKAN BERARTI MELIHAT TUHAN, KEADAAN-NYA TIDAK KELIHATAN MATA, PAPAN TULIS TELAH LENYAP, KEDUA DUANYA TIDAK MENINGGALKAN BEKAS, HANYA KEMANTAPAN BERADA, BAHWA “TIDAK ADA APA-APA” ITULAH HATI YANG TERANG, TIDAK TERGANGGU OLEH PERSOALAN PIKIRAN. DEMIKIANLAH KETENANGAN KARENA TERANGNYA PANDANGAN. ITULAH SEGAWAT GAWATNYA PEKERJAAN, YANG TIDAK BOLEH HANYA MENJADI BAHAN PEMBICARAAN DAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN. MASALAH PENYELESAIANNYA YAITU MENCAPAI ALAM TENANG DAN PANDANGAN YANG TERANG, ADALAH ANUGERAH TUHAN. YANG MENJADI PETUNJUKNYA ADALAH RAHSA. ANDA SENDIRILAH YANG MENEMPUH JALAN SETEPATNYA DAN MENCAPAI TUJUAN ENENG-ENING. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 185 Komentar

DOA PARA NABI: DOA PERTOBATAN, PENGAKUAN LEMAH DAN DZHOLIMNYA DIRI


Setidaknya ada empat alasan kenapa kita perlu berdoa.
(1). Doa sebagai sarana dzikir. Allah menyuruh kita berdoa agar kita ingat kepada-Nya. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang dan ini kunci menjalani hidup dengan benar, bijaksana dan bahagia. QS Ar Ra’d 28: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang.
(2). Sadar posisi kita sebagai ciptaan (hamba) dan Allah sebagai Pencipta. Memahami hakikat penghambaan, akan menjadikan kita rendah hati menjauhi sikap sombong, malas, dan menghindari bergantung kepada selain Allah.
(3). Doa adalah pernyataan keinginan dan diteruskan dengan ikhtiar agar tercapai. Maka doa yang benar harus yang disertai dengan ikhtiar yang paling maksimal. Itulah garis perjuangan manusia yang harus dilakukannya: beriman dan beramal saleh.

(4). Doa adalah energizer. Pada saat berdoa, maka muncul harapan, dan harapan akan melahirkan semangat.

Dalam kitab Al Quran, kita akan mendapatkan banyak contoh doa saat para Nabi bermunajah kepada Allah SWT, berikut contoh doa tersebut dan sangat bagus untuk kita amalkan.

@ Adam As @
“ ROBBANA DHOLAMNA ANFUSANA WAILAM TAGFIRLANA WATARHAMANA LANA KUNNANA MINAL KHOSIRIN “
Ya Allah , kami telah mendholimi pada diri kami sendiri, jika tidak engkau ampuni kami dan merahmati kami tentulah kami menjadi orang yang rugi.

ALLAAHUMMA INNAKA TA’LAMU SIRRII WA ‘ALAANIYYATII FAQBAL MA’DZIRATII
Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yg saya rahasiakan dan tidak saya rahasiakan maka terimalah permintaan ampunan saya

WA TA’LAMU HAAJATII FAKTHINII SUKLII
dan Engkau tahu hajatku maka kabulkanlah permintaanku

WA TA’LAMU MAA FII NAFSII FAGHFIR LII DZUNUUBII
dan Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku maka ampunilah dosa-dosaku.

ALLAAHUMMA INNII AS’ALUKA IIMAANAN YUBASYIRU QALBII
Ya Allah, aku meminta kepadaMU iman yang menancap di kalbu

WA YAQIINAN SHAADIQAN
dan -aku minta kepadaMU- keyakinan yang sejati

HATTAA A’LAMU ANNAHUU LAA YUSHIIBUNII
hingga saya tahu bahwa tiada yang menimpa diriku

ILLAA MAA KATABTAHU ‘ALAYYA
kecuali apa yang telah Engkau takdirkan atasku

WARRIDHAA BIMAA QASAMTAHU LII
dan -aku minta kepadaMU- rela dengan apa yang telah Engkau bagikan

YAA DZAL JALAALI WAL IKRAM
wahai Dzat Yang Maha Agung dan Mulia

Doa ini biasa dipakai oleh jamaah haji yang sedang thawaf. KONON, Pada saat Nabi Adam hendak bertobat, sebelumnya beliau thawaf dulu 7 kali, lantas sholat 2 rokaat. Nabi Adam bertobat sambil memanjatkan doa ini.

@ Yunus As @
saat di dalam perut ikan paus :

LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUBHAANAKA INNII KUNTU MIN AL-DZAALIMIIN
Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang dzalim. Al-Anbiya’: 87

@ Nuh As @
“ ROBBI INNI AUDZUBIKA AN AS ALAKA MAA LAISALLI BIHI ILMUN WA ILLAM TAGFIRLI WATARHAMNI AKUM MINAL KHOSIRIN “ (surat Hud; 47)
Ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sesuatu yang aku tidak mengetahui hakekatnya, dan sekiranya tidak Engkau ampuni dan belas kasih niscaya aku termasuk orang – orang yang merugi

@ Ibrahim As @
“ ROBBANA TAQOBAL MINNA INNAKA ANTA SAMI’UL ALIM WA TUB ALAINA INNAKA ANTAT TAWWABURROKHIM “ (al baqarah; 128-129)
Ya Tuhan kami terimalah amalan kami sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Mengetahui, dan termalah taubat kami, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Penyayang.

“ ROBBI JA ALNI MUQIMAS SHOLATI WA MIN DZURIYYATI, ROBBANA WA TAQOBAL DOA, ROBBANNAGH FIRLI WA LI WA LI DAYYA WA LI JAMIIL MUKMININA YAUMA YAQUMUL HISAB “ (ibrahim ; 40 -41)
Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang – orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan seluruh orang mukmin, pada hari terjadinya hisab.

@ Zakariya As @
“ ROBBI LATADZARNI WA ANTA CHOIRUL WARISIN “ (an biya ; 89)
Ya Allah janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, sesungguhnya engkau pemberi waris yang paling baik

“ ROBBI HABLI MILADUNKA DURIYATTAN, THOYIBATAN INNAKA SAMI’UD DU’A “ (ali imron;28)
Ya Tuhan berilah aku seorang anak yang baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau maha pendengar Doa

@ Musa As @
“ ROBIS SHROHLI SHODRI WA YA SHIRLI AMRI WAH LUL UQDATAM MIL LISSANI YAH KHOHU KHOULI “ (Thoha ; )
Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku

“ ROBBI INNI DHOLAMTU NAFSI FA FIRLHI “ (al qhosos ; 16)
Ya Allah aku menganiaya diri sendiri, ampunilah aku

“ ROBBI NAJ JINI MINAL QUMID DHOLIMIN “
Ya Tuhan lepaskanlah aku dari kaum yang dholim

“ ROBBI INI LIMA ANZALTA ILLAYYA MIN KHOIRIN FAQIR “ (al qhosos; 24)
Ya Tuhanku sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku

“ ROBBI FIRLI WA LI AKHI WA ADKHILNA FI ROHMATIKA, YA ARHAMAR ROKHIMIN “
Ya Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatMu, dan Engkau Maha Penyayang diantara yang menyayangi

@ Isa As @
“ ROBBANA ANZIL ALAINA MA IDATAM MINAS SAMAI TAQUNU LANA IDZAL LI AWALINA, WA AKHIRINA, WA AYYATAM MINKA WAR ZUKNA WA ANTA KHOIRU ROZIQIN “ ( al maidah ; 114)
Ya Tuhanku turunkanlah pada kami hidangan dari langit, yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang – orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah kami rejeki dan Engkaulah pemberi rejeki yang paling baik.

@ Syuaib As @
“ ROBBANA TAF BAINANA, WA BAINA KAUMINA BIL HAQQI , WA ANTA KHOIRUL FATIHIN “ (A araf; 89)
Berilah keputusan diantara kami dan kaum kami dengan adil, Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik – baiknya.

@ Ayyub As @
“ ROBBI INNI MASYANIYAD DURRU WA ANTA ARHAMUR ROHIMIN “
Bahwasanya aku telah ditimpa bencana, Engkaulah Tuhan yang paling penyayang diantara penyayang.

@ Sulaiman As @
“ ROBBI AUZIDNI AN ASKHURO NI’MATAKALLATI AN AMTA ALLAYA WA ALA WA LI DAYYA WA AN A’MALA SHOLIKHAN TARDHOHU WA AD KHILNI BIRROHMATIKA FI IBADIKAS SHOLIKHIN “ (an naml; 19)
Ya Tuhan kami berilah aku ilham untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua ibu bapakku dan mengerjakan amal sholeh yang Engkau ridloi, dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hamba-hambMu yang Sholeh.

@ Luth As @
“ ROBBI NAJ JINI WA AHLI MIMMA YA’MALUN “
Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan

“ ROBBIN SURNI ALAL KAUMIL MUFSIDIN “ (assyu araa ; 169)
Ya Tuhanku tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan

@ Yusuf As @
“ FATIROS SAMAWATI WAL ARDLI ANTA FIDDUNYA WAL AKHIRO TAWWAFFANI MUSLIMAN WA AL HIQNI BISSHOLIHIN “ (yusuf ; 101)
Wahai pencipta langit dan bumi Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan pasrah (islam), dan masukkanlah aku dengan orang – orang sholeh.

@ Muhammad SAW @
“ ROBBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WA FIL AKHIROTI HASSANAH WA QINA ADZA BANNAR “
Ya Tuhanku berikanlah aku kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah aku dari api neraka

“ ROBBANA LATUZIG QULLUBANA BA’DAIDZ HADDAITANA WAHABBLANA MILADUNKA, ROHMATAN INNAKA ANTAL WAHAB” (Ali Imron)
Ya Tuhanku janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau adalah dzat yang banyak pemberiannya.

Doa lainnya ……………………………

Do’a Nabi IBRAHIM AS
AL BAQARAH (2): 126-129
Ash Shaaffaat (37): 100
Al Mumtahanah(60): 4-5
IBRAHIM (14): 35-41
MARYAM (19): 47

Do’a Nabi MUSA AS
Yunus (10): 88
THAA-HAA (20): 25-35
Al Qashash (28): 16
Al Qashash (28): 21-22
Al Qashash (28): 24
AL A’RAAF (7): 151
AL A’RAAF (7): 155

Do’a Nabi NUH AS
HUUD (11): 47
AL MU’MINUUN (23): 26
AL MU’MINUUN (23): 28-29
ASY SYU’ARAA’(26): 117-118
Al Qamar (54): 10
NUH (71): 26

Do’a Nabi YUSUF AS
YUSUF (12): 101

Do’a Nabi ZAKARIA
MARYAM (19): 3-6
ALANBIYAA’ (21) :89
ALI ‘IMRAN (3): 38

Do’a MARYAM, ibu dari Nabi Isa AS
MARYAM (19): 18

Do’a istri ‘IMRAN
ALI ‘IMRAN (3): 36

Do’a Nabi AYYUB AS
Al Anbiyaa’ (21): 83
Shaad (38): 41

@@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 116 Komentar

EXPOSE THE SPIRIT WORLD


Helmi andrian
helmi.andrian17@gmail.com

Kejadian-kejadian luar biasa yang ditampilkan Allah s.w.t di dalam peristiwa Isro’ Mi’roj Nabi Besar Muhammad s.a.w yang sekaligus menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya yang wajib diimani oleh setiap pribadi muslim, di antaranya ada tiga kejadian:

1. Dengan Ilmu dan urusan Allah Seorang hamba berpotensi berdialog langsung dengan Tuhannya.

Itulah kejadian yang paling besar dan paling luar biasa dari apa yang terjadi di dalam peristiwa Isro’ Mi’roj Nabi Besar Muhammad s.a.w. Bahwa Baginda Nabi s.a.w adalah satu-satunya manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia yang ada, di waktu masih hidup Beliau pernah berdialog langsung dengan Allah s.w.t di suatu dimensi yang lain dari dimensi yang ada di dunia ini dengan tanpa hijab dan tanpa perantara. Setelah pertemuan itu Beliau dapat kembali lagi ke dimensi dunia ini dalam keadaan selamat dan sehat walafiat, bahkan dengan membawa ilmu pengetahuan yang luar biasa. Demikian itu sesuai dengan apa yang diisyaratkan Allah s.w.t dengan firman-Nya:
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

“Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana”. (QS. asy-Syuraa; 42/51)

Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena sepulang dari perjalanan itu, beliau membawa pengalaman pribadi dan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa pula. Ilmu pengetahuan yang telah mampu membuka tabir rahasia kehidupan yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh siapapun. Dengan peristiwa itu kebesaran Allah s.w.t dengan segala ciptaan-Nya yang ada di dimensi lain dari dimensi dunia telah terkuak dengan nyata.

Keadaan yang ada di alam barzah dan alam akherat telah dipertontonkan kepada manusia yang paling dapat dipercaya itu, sehingga ketika peristiwa tersebut harus diceritakan kembali kepada manusia, cerita-cerita itu tidak akan disertai dengan kebohongan-kebohongan manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam kaitan itu, seharusnya manusia yang hidup di zaman sesudahnya wajib bersyukur, lebih-lebih bagi umatnya yang beriman. Karena dengan peristiwa itu mereka menjadi tahu serta mengenal jalan-jalan yang harus ditempuh di dalam hidupnya. Yaitu bahwa tujuan akhir dari pengabdian yang dijalani adalah; Manakala seorang hamba telah sampai kepada Tuhannya. Mereka dapat wushul kepada-Nya sehingga dapat mengenal (ma’rifat) kepada-Nya.

Perjalanan Isra’ dan Mi’raj itu merupakan mu’jizat Nabi s.a.w yang terbesar selain mu’jizat besar lainnya. Perjalanan yang tidak dapat masuk di akal manusia. Betapa seorang manusia dengan dimensi manusiawinya mampu memasuki relung dimensi lain sehingga dapat mengetahui dan melihat dengan mata kepala keadaan-keadaan yang ada di dalam dimensi itu. Adapun nilai terbesar dari peristiwa itu adalah; Setelah seorang hamba terlebih dahulu diperlihatkan kepada keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya, di akhir perjalanan itu dia dipertemukan kepada Sang Pencipta Yang Maha perkasa yang telah memperjalankannya.

Mu’jizat besar Nabi akhir zaman itu ternyata bukan dengan memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga Beliau selalu dapat mengalahkan musuh-musuh utamanya—seperti mu’jizat Nabi Musa a.s yang dengan kekuatan dari Allah s.w.t, dapat mengalahkan Fir’aun dengan seluruh kekuatannya. Mu’jizat besar itu ialah; Dengan ilmu pengetahuan yang sudah di dapat dari pengalaman hidup yang dijalani, menjadikan seorang hamba mengenal (ma’rifat) kepada Tuhannya. Dengan ma’rifat itu menjadikannya mampu melaksanakan pengabdian yang hakiki kepada-Nya.

Inilah gambaran ‘tujuan akhir’ dari sebuah perjalanan ibadah. Jalan thoriqoh yang ditempuh para salik dalam kehidupan beragama. Tujuan akhir itu bukan supaya manusia menjadi kaya raya, bukan supaya manusia menjadi pimpinan partai politik sebagai jenjang awal kemudian bisa menjadi seorang penguasa Negara atau Daerah, bukan supaya manusia mempunyai karomah-karomah sehingga menjadi orang khowas atau waliyullah, bukan untuk mendapatkan harta karun yang diyakini oleh sebagian orang tersimpan di kuburan-kuburan kuno, bukan supaya orang mendapatkan khodam-khodam dari bacaan yang diwiridkan supaya orang bisa menolong kesulitan orang lain, bukan untuk menjadi tabib-tabib supaya manusia bisa mengobati orang yang sedang sakit, bukan supaya menjadi orang kuat agar bisa menanggulangi orang yang kesurupan. Akan tetapi, dengan perjalanan ibadah itu supaya seorang hamba dapat berbakti kepada Tuhannya dengan pengabdian yang sempurna.

2. Seorang hamba yang masih hidup dengan Ilmu dan Kehendak Allah s.w.t berpotensi untuk bersama-sama melaksanakan satu pekerjaan dalam waktu yang sama dengan orang lain yang sudah mati.

Di dalam peristiwa Isro’, Baginda Nabi s.a.w melaksanakan shalat berjama’ah bersama-sama para Nabi yang sudah meninggal dunia dan ketika bermi’roj Beliau s.a.w juga bertemu dan berdialog dengan mereka, untuk bersama-sama membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia di masa mendatang.

Itulah pertemuan antara dua manusia yang sudah berada pada dimensi yang berbeda, yang satu manusia dengan dimensi basyariah dan yang satunya segolongan manusia dengan dimensi barzahiah atau yang hidup pada dimensi alam barzah. Dengan peristiwa ini menujukkan bahwa manusia yang masih hidup, dengan ilmu Allah s.w.t dan izin-Nya dapat bertemu dan bersama-sama dalam satu pekerjaan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Untuk memahami rahasia yang terkandung di dalam peristiwa tersebut, ada satu pertanyaan; “Manusia yang masih hidup di dunia memasuki dimensi alam barzah ataukah manusia yang sudah meninggal dunia kembali memasuki dimensi alam dunia…?” Kalau kita sudah sepakat bahwa orang mati tidak dapat hidup lagi, maka berarti, di dalam peristiwa isro’ mi’roj itu orang yang masih hidup di dunia dengan dimensi dunianya, berhasil menembus lapisan alam sehingga dapat memasuki dimensi alam barzah.

Sungguh peristiwa ini telah membuka tabir teka-teki dan sekaligus menjadi bukti bahwa orang yang sudah meninggal dunia masih dapat saling memberi kemanfaatan kepada saudaranya yang masih hidup di dunia, dan Rasulullah s.a.w adalah pelopor perjalanan itu. Dengan syafa’at beliau yang sudah ada di tangan serta ilmu Allah dan izinnya, semestinya umat penerus perjuangan Beliau atau Ulama’ pewarisnya dapat mengikuti perjalanan itu walau tentunya di dalam keadaan dan kondisi yang berbeda.

Dalam keadaan sadar mereka mengadakan perjalanan ruhaniah untuk menembus dimensi alam barzah dengan melaksanakan interaksi ruhaniah atau tawasul kepada guru-guru ruhani, yaitu para Nabi, ash-Shiddiq, asy-Syuhada’ dan ash-sholihin yang telah mendahului menghadap kepada Allah s.w.t. Dengan itu seorang hamba mampu merasakan keberadaan mereka di saat bersama-sama dalam pengembaraan tersebut untuk sampai atau wushul kepada Tuhannya.

Allah s.w.t telah mengisyaratkan peristiwa itu dengan firman-Nya:
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

“Ketika “Sidrah” diliputi oleh sesuatu yang meliputinya . Penglihatan (manusia) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya . Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar”. QS.an-Najm; 53/16-18

Dengan uraian di atas menyimpulkan; Bahwa orang yang tidak percaya dengan kemanfaatan pelaksanaan tawasul secara ruhaniah berarti telah menafikan arti yang terkandung di dalam hikmah perjalanan Isro’-Mi’roj nabi besar Muhammad s.a.w. Peristiwa besar sepanjang sejarah manusia yang semestinya dapat dipergunakan sebagai acuan serta dasar pijakan bagi perjalanan ruhaniah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku umat Muhammad s.a.w.

3. Seorang hamba dengan Ilmu dan Kehendak Allah s.w.t berpotensi dapat melihat dan mengetahui alam gaib.

Ketika Nabi s.a.w bermi’roj dengan dikawal malaikat Jibril, Beliau dipertontonkan oleh Allah s.w.t kepada alam gaib. Yakni keadaan di surga, di neraka dan keadaan-keadaan yang akan menimpa umatnya di masa yang akan datang. Dengan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud alam gaib itu bukan alam Jin atau alam Malaikat dan bahkan alam Ruh (ruhaniah), semua itu sesungguhnya merupakan alam yang masih berada di dalam dimensi alam Syahadah walau berada pada dimensi yang berbeda dari bagian dimensi yang ada di dunia. Yang dimaksud dengan alam gaib adalah masa yang belum terjadi atau alam yang akan datang.

Surga dan Neraka dikatakan gaib karena keberadaannya setelah hari kiamat. Mati dikatakan gaib karena datangnya pada waktu yang akan datang. Jadi, hikmah terbesar dari perjalanan ruhani manusia dengan mengadakan pengembaraan ruhaniah (bertawasul) untuk berisro’ mi’roj kepada Allah s.w.t dengan ruhaninya, adalah terbukanya hijab-hijab basyariah sehingga dengan matahatinya atau firasatnya yang tajam manusia dapat mengetahui alam gaib atau apa-apa yang akan terjadi pada dirinya.

Kejadian-kejadian yang terjadi pada masa dahulu dan yang akan datang dikatakan gaib. Alam barzah dan alam akherat, tentang neraka, tentang shiroth, semuanya dikatakan gaib karena kejadiannya pada masa yang akan datang. Demikian pula sejarah-sejarah para Nabi terdahulu dikatakan gaib, karena terjadi pada masa lampau. Allah s.w.t telah menyatakan dengan firman-Nya:
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad) padahal kamu tidak hadir beserta mereka” . (QS. Ali Imran; 3/44)

Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah s.w.t. Kalau ada seseorang ingin mengetahuinya, maka jalannya hanya satu yaitu dengan mengimani apa-apa yang sudah disampaikan oleh Wahyu Allah s.w.t, kemudian ditindaklanjuti dengan amal ibadah (mujahadah dan riyadhah). Selanjutnya, apabila Allah s.w.t menghendaki, maka orang tersebut akan dibukakan matahatinya. Allah s.w.t telah mengisyaratkan demikian dengan firman-Nya:
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

“Dan pada sisi Allahlah Kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah”. (QS. al-An’am; 6/59)

Apa yang akan terjadi dalam waktu satu jam mendatang dikatakan gaib. Karena tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah s.w.t. Kalau ada seseorang yang mempunyai firasat tajam kemudian dia seakan-akan mengetahui apa-apa yang akan terjadi, hal itu bisa terjadi, karena yang demikian itu dia melihat dengan “Nur Allah”. Demikianlah yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah s.a.w, yang artinya:”Takutlah kamu akan firasatnya orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan Nur Allah”.

Kadang-kadang hanya dengan kekuatan cinta, firasat seseorang bisa menjadi tajam kepada orang yang dicintainya. Seorang ibu misalnya, yang sedang jauh dengan anaknya, kadang-kadang tanpa sebab, ibu itu mengalami perasaan yang gundah-gulana, ketika dia mencoba menghubungi anaknya, ternyata anaknya sedang sakit. Kalau kekuatan cinta antara sesama makhluk saja—bahkan kadang terjadi dalam kondisi yang masih haram misalnya, mampu menjadikan tajamnya firasat, apalagi cinta seorang hamba terhadap Tuhannya.

Seorang hamba yang selalu bertafakkur, memikirkan Kekuasaan dan Kebesaran Allah s.w.t hal tersebut semata-mata terbit dari dorongan rasa cinta dan rindunya, hatinya akan menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang menempel, bersih dari hijab-hijab yang menutupi dinding penyekat alam batinnya sehingga pada gilirannya matahatinya akan menjadi cemerlang dan tembus pandang. Demikian itu telah ditegaskan Allah s.w.t dengan firman-Nya:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang bermujahadah di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjuki kepada mereka jalan-jalan Kami”. (QS. al-Ankabut; 29/69)

Apa saja yang terjadi di waktu yang akan datang, dari urusan rizki, urusan jodoh, urusan mati dan sebagainya, baik penderitaan ataupun kebahagiaan, yang terjadi di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akherat, semua itu dikatakan hal yang gaib, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Adapun Jin dan Malaikat dan bahkan Ruh atau ruhaniah tidaklah termasuk dari golongan Alam Gaib dalam arti yang disebut Metafisika akan tetapi termasuk dari golongan Alam Syahadah atau yang disebut Alam Fisika, hanya saja fisiknya berbeda dengan fisik manusia. Bau harum misalnya, walau tidak tampak fisiknya, tidak termasuk Alam Gaib tapi Alam Syahadah, atau alam yang bisa dirasakan, hanya saja untuk merasakannya membutuhkan alat, dan alat itu ialah indera penciuman.

Seandainya ada seseorang yang tidak mempunyai indera penciuman atau indera penciumannya sedang rusak misalnya. Walaupun orang lain dapat merasakan bau harum, dia tidak, yang demikian itu bukan karena bau harum itu tidak ada, tapi karena indera penciuman orang tersebut sedang tidak berfungsi. Demikian juga terhadap suara, akan tetapi untuk merasakan suara membutuhkan alat yang berbeda. Kalau merasakan bebauan dengan alat hidung, maka merasakan suara dengan alat telinga. Orang tidak bisa merasakan bau harum dengan telinga dan suara dengan hidung, masing-masing harus dirasakan dengan alat yang sudah dipersiapkan Allah s.w.t menurut kebutuhan kejadiannya. Seperti itu pulalah keadaan yang ada pada dimensi yang lain, dimensi jin, dimensi malaikat dan bahkan dimensi ruhaniah.

Jin dan malaikat misalnya, sebenarnya mereka juga adalah makhluk fisik, bukan metafisika. Asal kejadian fisik jin diciptakan dari api, sedang fisik malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana manusia yang asal kejadiannya diciptakan dari tanah, bentuk kejadian selanjutnya tidaklah tanah lagi, melainkan terdiri dari tulang dan daging, maka demikian juga yang terjadi terhadap makhluk jin dan malaikat.

Meskipun fisik jin diciptakan dari api dan malaikat diciptakan dari cahaya, kejadian selanjutnya tidaklah api dan cahaya lagi, tapi dalam bentuk fisik tertentu yang oleh Allah s.w.t telah ditetapkan tidak bisa dirasakan dengan indera mata manusia. Namun demikian, bentuk fisik jin dan malaikat itu boleh jadi bisa dirasakan oleh manusia dengan indera yang lain selain indera mata. Indera tersebut bisa disebut dengan nama atau istilah apa saja, indera keenam misalnya, atau dengan istilah-istilah atau nama – nama yang lain.

Semisal suara telah ditetapkan oleh Allah s.w.t tidak bisa dirasakan oleh hidung, tapi harus didengar oleh telinga, maka telinga atau hidung hanyalah istilah-istilah yang ditetapkan bagi alat perasa yang dimaksud supaya manusia dapat dengan mudah memahami atau mengenal terhadap alat perasa tersebut. Allah s.w.t berfirman:
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

“Sesungguhnya ia (setan jin) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dari dimensi yang kamu tidak bisa melihatnya “. (QS. 7; 27)

Bukan berarti manusia tidak dapat mengobservasi atau berinteraksi dengan jin karena jin berada pada dimensi yang di atasnya, akan tetapi hanya saja untuk mengobserfasi atau berinteraksi dengan jin itu manusia tidak bisa dengan mempergunakan indera mata. Sebagaimana berinteraksi dengan suara tidak bisa mempergunakan indera hidung, akan tetapi harus mempergunakan alat perasa yang lain yang sesuai menurut kebutuhannya.

Allah s.w.t menghendaki manusia tidak dapat melihat jin, karena sesungguhnya matanya sedang tertutup oleh hijab-hijab basyariah. Ketika penutup mata itu dibuka, maka penglihatan manusia akan menjadi tajam. Artinya mempunyai kekuatan untuk tembus pandang sehingga saat itu manusia dapat merasakan alam-alam yang ada di sekitarnya. Allah s.w.t telah menegaskan hal itu dengan firman-Nya:
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

“Maka Kami singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu menjadi amat tajam “. (QS.Qaaf.; 50/22).

Istilah yang dipergunakan Allah s.w.t untuk membuka penutup penglihatan manusia di dalam ayat di atas adalah firman-Nya: فكشفنا عنك غطاءك “Fakasyafnaa ‘anka ghithooaka” Kami singkapkan darimu penutup matamu, atau penutupnya dihilangi, atau hijabnya dibuka. Ketika manusia tidak dapat berinteraksi dengan dimensi yang lain berarti karena penglihatannya sedang ada penutupnya. Oleh karena itu ketika penutup itu dibuka, maka penglihatannya menjadi tajam atau tembus pandang. Ini adalah rahasia besar yang telah menguak sebuah misteri tentang alam-alam yang ada di sekitar alam manusia.

Bahwa jalan untuk menjadikan mata manusia menjadi tembus pandang supaya kemudian manusia mampu berinteraksi dengan dimensi yang lain,—dengan istilah melihat jin misalnya, adalah hanya dengan mengikuti tata cara yang berkaitan dengan istilah di atas. Tata cara itu ialah dengan jalan melaksanakan mujahadah di jalan Allah. Sebagaimana yang telah disampaikan Allah s.w.t dalam firman-Nya di atas, QS. 29/69 yang artinya: “Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjuki kepada mereka jalan-jalan Kami”.( QS. 29; 69)

Allah s.w.t yang menciptakan Hukum Alam secara keseluruhan. Maka hanya Allah s.w.t pula yang mampu merubahnya. Seandainya seorang hamba menginginkan terjadi perubahan terhadap hukum-hukum tersebut, maka tidak ada cara lain, dia harus tunduk dan mengikuti hukum-hukum yang sudah ditetapkan pula, meskipun perubahan yang dimaksud tersebut, juga merupakan sunnah yang sudah ditetapkan.

“Mujahadah di jalan Allah”, adalah suatu istilah untuk menyebutkan sesuatu yang dimaksud. Atau nama dari suatu tata cara bentuk sarana untuk mendapatkan petunjuk dari Allah s.w.t. Supaya dengan itu penutup mata manusia dibuka sehingga penglihatannya menjadi tajam. Sedangkan hakekat mujahadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah s.w.t, hanya Allah s.w.t yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba yang menginginkan terjadinya perubahan-perubahan atas dirinya supaya usahanya dapat berhasil dengan baik, yang harus dikerjakan ialah, terlebih dahulu dia harus mengetahui dan mengenal dengan benar terhadap apa yang dimaksud dengan istilah mujahadah itu.

Oleh karena yang dinamakan mujahadah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmu pengetahuan saja, melainkan juga amal atau pekerjaan, bahkan mujahadah adalah ibarat kendaraan yang akan dikendarai manusia untuk menyampaikannya kepada tujuan, maka cara mengenalnya, lebih-lebih cara mengendarainya, seseorang harus melalui tahapan praktek dan latihan. Untuk kebutuhan ini—seorang hamba yang akan melaksanakan mujahadah harus dibimbing seorang guru ahlinya. Allohu A’lam.

MENEMBUS GUGUSAN LANGIT DAN GUGUSAN BUMI

Allah s.w.t menantang masyarakat jin dan manusia supaya mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Mereka tidak boleh tinggal diam hanya berpangku tangan tetapi mengharapkan keberuntungan. Mereka bahkan ditantang untuk menembus gugusan langit dan gugusan bumi. Diundang untuk datang ke Istana-Nya, dipersilahkan memasuki haribaan-Nya, menikmati hidangan yang tersedia, namun itu dengan syarat, terlebih dahulu mereka harus mampu menguasai ilmu dan teknologi yang berkaitan dengannya atau dengan istilah Qur’ani disebut “sulthon”. Allah s.w.t berfirman:
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

“Hai masyarakat jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus gugusan langit dan gugusan bumi, maka tembuslah, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan “Sulthon” (QS. ar-Rahman; 55/33)

“Sulthon” dari kata sallatho artinya menguasai, kalau dikaitkan dengan ayat di atas berarti penguasaan. Kadang-kadang Sulthon juga berarti Penguasa atau Raja. Maka maksud ayat ialah: “Kalian tidak akan mampu menembus gugusan langit dan gugusan bumi, sebelum kalian terlebih dahulu mampu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologinya”. Sedangkan lafad “aqthor” adalah kata jamak dari lafad qithrun, artinya gugusan. Jadi “aqthor”, artinya beberapa gugusan. Sedangkan tantangan yang dimaksud adalah menembus gugusan langit dan gugusan bumi yang ada di alam semesta.

Kalau orang mencari makna ‘gugusan langit’ dalam ayat di atas, barangkali mereka masih berpikir untuk menafsirkan ayat tersebut dengan langit bumi yang ada di atas kepala. Langit yang bisa dilihat dengan mata, yang ada mataharinya, ada bulan dan bintangnya. Coba kalau ayat tersebut dikaji lebih luas dan lebih dalam lagi. Di manakah letak gugusan bumi itu? Padahal bumi yang kita pijak hanya satu dan terdiri dari tanah dan batu. Kalau demikian: Bagaimana cara orang bisa menembusnya? Dengan alat apa orang mampu menggali lubang tembus itu? Siapa pula yang pernah berhasil melakukannya?

Padahal Allah s.w.t juga berfirman di dalam QS. ath-Thalaq Ayat 12, bahwa Allah s.w.t menciptakan tujuh langit dan bumi sepertinya. Oleh karena itu, pasti yang dimaksud gugusan langit dan gugusan bumi di dalam ayat tersebut bukan langit dan bumi yang lahir saja, akan tetapi juga gugusan-gugusan langit dan bumi batin yang terletak di dalam keajaiban-keajaiban ciptaan Tuhan yang ada dalam jiwa manusia. Allah s.w.t berfirman:
وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi orang yang telah yakin -Dan juga pada jiwamu, apakah kamu tidak melihat?”.
(QS. Adz-Dzariyaat; 51/20-21)

Jika orang sudah memaklumi bahwa penguasaan ilmu dan teknologi menjadikan syarat utama bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia, maka demikian pula untuk kehidupan manusia di alam ruhaniah. Tidak bisa tidak, seorang hamba harus menguasainya pula untuk memenuhi tantangan Tuhannya bagi pengembaraan ruhaniahnya. Dalam arti menembus belenggu hawa nafsu, mendobrak barak-barak setan yang ada di dalam hati, mencuci hati dan menyepuh ruhani dengan jalan melaksanakan ibadah dan pengabdian di jalan Allah.

Ilmu pengetahuannya adalah mutiara-mutiara wahyu yang teruntai di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits Nabi sedangkan teknologinya adalah sunnatullah yang sudah tersedia dalam jiwa manusia itu sendiri. Manusia tinggal menghidupkan kembali teknologi itu dengan melaksanakan pengembaraan ruhaniah yang terbimbing. Pertama adalah usaha yang kuat dan tepat dari seorang hamba untuk menolong di jalan Allah, selanjutnya adalah datangnya pertolongan Allah s.w.t —sebagai buah ibadah yang dijalani itu, guna terpenuhi segala maksud dan segala kebutuhan yang diharapkan.

Yang di luar adalah alam besar dan yang di dalam jiwa manusia adalah alam kecil. Masing-masing alam tersebut penuh dengan rahasia dan misteri. Manakala seorang hamba bermaksud mencari Tuhannya, mengadakan pengembaraan ruhaniah untuk wushul dengan Allah s.w.t. Pencarian itu tidaklah harus dilakukan di alam yang luar, tapi di alam yang dalam. Yaitu dengan melaksanakan mujahadah dan riyadhoh di jalan Allah s.w.t. Merontokkan hijab-hijab basyariah yang menyelimuti hati dengan dzikir dan fikir kepada Tuhannya. Mengekang kendali hawa nafsu dengan kendali ibadah supaya setan tidak mampu memanfaatkannya untuk membelokkan arah perjalanan.

Adapun pelaksanaan tawasul secara ruhaniah di dalam pelaksanaan ibadah tersebut berfungsi untuk mencari penerang jalan yang dilalui. Seperti ketika purnama sedang menampakkan mukanya yang rupawan, ke mana saja sang musafir melangkahkan kaki, dengan senang hati bulan dan bintang selalu mengiringi perjalanan. Seperti itulah gambaran orang bertawasul kepada guru ruhaniah, rahasia ‘nur tawasul’ itu akan setia mengiringi perjalanan sehingga seorang musafir selalu mendapat bimbingan. Sang salik akan selamat sampai tujuan meski setan selalu menghadang dengan segala jebakan di tengah jalan.

MENEMBUS ALAM RUHANIAH

Asy-Syekh Abdul Qodir al-Jailani R.A di dalam kitabnya al-Ghunyah; 1/101, menyebutkan: “Di dalam hati manusia terdapat dua ajakan: Pertama ajakan malaikat. Ajakan malaikat itu mengajak kepada kebaikan dan membenarkan kepada yang benar (haq); dan kedua, ajakan musuh. Ajakan musuh itu mengajak kepada kejahatan, mengingkari kebenaran dan melarang kepada kebajikan”. Yang demikian telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud R.A.

Al-Hasan al-Bashri R.A berkata: “Sesungguhnya kedua ajakan itu adalah kemauan yang selalu mengitari hati manusia, kemauan dari Allah dan dari musuh, hanya dengan sebab Rahmat Allah, seorang hamba mampu mengontrol kemauan-kemauannya tersebut. Oleh karena itu, apa-apa yang datang dari Allah hendaknya dipegang oleh manusia dengan erat-erat dan apa yang datang dari musuh, dilawannya kuat-kuat “.

Mujahid R.A berkata; Firman Allah s.w.t:
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

“Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi”. (QS. an-Nas; 114/4)

Bisikan itu mencengkram hati manusia, apabila manusia berdzikir kepada Allah, maka setan itu akan melepaskan cengkramannya namun apabila manusia kembali lupa, maka setan itu akan kembali mencengkram hatinya. Muqotil R.A berkata: “Dia adalah setan yang berbentuk babi hutan yang mulutnya selalu menempel di hati manusia, dia masuk melalui jalan darah untuk menguasai manusia lewat hatinya. Apabila manusia melupakan Allah Ta’ala, dia menguasai hatinya dan apabila manusia sedang berdzikir kepada Allah dia melepaskan dan keluar dari jasad manusia itu“.

Asy-Syekh Abdul Qodir al-Jailani R.A berkata, bahwa di dalam hati ada enam bisikan (khotir): (1) Bisikan nafsu syahwat; (2) Bisikan setan; (3) Bisikan ruh; (4) Bisikan malaikat; (5) Bisikan akal; dan (6) Bisikan keyakinan.

1. Bisikan Nafsu Syahwat
Bisikan nafsu syahwat adalah bisikan yang secara qudroti tercipta untuk memerintah manusia mengerjakan kejelekan dan memperturutkan hawa nafsu.

2. Bisikan Setan
Bisikan setan itu adalah perintah agar manusia menjadi kafir dan musyrik (menyekutukan Allah), berkeluh-kesah, ragu terhadap janji Allah s.w.t cenderung berbuat maksiat, menunda-nunda taubat dan apa saja yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi hancur baik di dunia maupun di akherat. Ajakan setan ini adalah ajakan paling tercela dari jenis ajakan jelek tersebut.

3. Bisikan Ruh
Bisikan ruh adalah bisikan yang mengajak manusia mengikuti kebenaran dan ketaatan kepada Allah s.w.t dan juga kepada apa saja yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan keselamatan dan kemuliaan manusia, baik di dunia maupun di akherat. Ajakan ini adalah dari jenis ajakan yang baik dan terpuji.

4. Bisikan Malaikat
Bisikan malaikat sama seperti bisikan ruh, mengajak manusia mengikuti kebenaran dan ketaatan kepada Allah s.w.t dan segala yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan juga kepada apa saja yang menyebabkan keselamatan dan kemuliaan.

5. Bisikan Akal

Bisikan akal adalah bisikan yang cenderung mengarahkan pada ajakan bisikan ruh dan malaikat. Dengan bisikan akal tersebut sekali waktu manusia mengikuti nafsu dan setan, maka manusia terjerumus kepada perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa. Sekali waktu manusia mengikuti bisikan ruh dan malaikat, maka manusia beramal sholeh dan mendapatkan pahala. Itulah hikmah yang dikehendaki Allah s.w.t terhadap kehidupan manusia. Dengan akalnya, supaya manusia mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidup yang dikehendaki namun kemudian manusia juga harus mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan kejahatan dengan siksa dan neraka dan menerima balasan dari amal sholeh dengan pahala dan surga.

6. Bisikan Keyakinan
Bisikan yakin adalah Nur Iman dan buah ilmu dan amal yang datangnya dari Allah s.w.t dan dipilihkan oleh Allah s.w.t. Ia diberikan khusus hanya kepada para kekasih-Nya dari para Nabi, ash-Shiddiq, asy-Shuhada’ dan para Wali-wali-Nya. Bisikan yakin itu berupa ajakan yang selalu terbit dari dalam hati untuk mengikuti kebenaran walau seorang hamba itu sedang dalam lemah wiridnya. Bisikan yakin itu tidak akan sampai kepada siapapun, kecuali terlebih dahulu manusia menguasai tiga hal; (1) Ilmu Laduni; (2) Ahbārul Ghuyūb (khabar dari yang gaib); (3) Asrōrul Umur (rahasia segala urusan).

Bisikan yakin itu hanya diberikan oleh Allah Ta’ala kepada orang-orang yang dicintai-Nya, dikehendaki-Nya dan dipilih-Nya. Yaitu orang-orang yang telah mampu fana di hadapan-Nya. Yang telah mampu gaib dari lahirnya. Yang telah berhasil memindahkan ibadah lahir menjadi ibadah batin, baik terhadap ibadah fardhu maupun ibadah sunnah. Orang-orang yang telah berhasil menjaga batinnya untuk selama-lamanya. Allah s.w.t yang mentarbiyah mereka. Sebagaimana yang telah dinyatakan dengan firman-Nya:
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِي

“Sesungguhnya Waliku adalah Allah, dan Dia mentarbiyah (memberikan Walayah) kepada orang-orang yang sholeh”. (QS. al-A’raaf; 7/196)

Orang tersebut dipelihara dan dicukupi dengan sebab-sebab yang dapat menyampaikan kepada keridlaan-Nya dan dijaga serta dilindungi dari sebab-sebab yang dapat menjebak kepada kemurkaan-Nya. Orang yang setiap saat ilmunya selalu bertambah. Yaitu ketika terjadi pengosongan alam fikir, maka yang masuk ke dalam bilik akalnya hanya yang datangnya dari Allah s.w.t. Seorang hamba yang ma’rifatnya semakin hari semakin kuat. Nurnya semakin memancar. Orang yang selalu dekat dengan yang dicintainya dan yang disembahnya. Dia berada di dalam kenikmatan yang tiada henti. Di dalam kesenangan yang tiada putus dan kebahagiaan tiada habis. Surga baginya adalah apa yang ada di dalam hatinya.

Ketika ketetapan ajal kematiaannya tiba, disebabkan karena masa baktinya di dunia fana telah purna, maka untuk dipindahkan ke dunia baqo’, mereka akan diberangkatkan dengan sebaik-baik perjalanan. Seperti perjalanan seorang pengantin dari kamar yang sempit ke rumah yang luas. Dari kehinaan kepada kemuliaan. Dunia baginya adalah surga dan akherat adalah cita-cita. Selama-lamanya mereka akan memandang wajah-Nya yang Mulia, secara langsung tanpa penghalang yang merintangi. Allah s.w.t menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, berada di taman-taman dan sungai-sungai – Di tempat yang disenangi di sisi Tuhannya yangMaha Kuasa” .
(QS. al-Qomar; 54/54)

Dan firman Allah s.w.t:
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan tambahan “. (QS. Yunus; 10/26)

Firman Allah s.w.t di atas: “Ahsanuu”, artinya berbuat baik dengan menta’ati Allah s.w.t dan Rasul-Nya, serta selalu mensucikan hatinya dengan meninggalkan amal ibadah yang selain untuk-Nya. Allah s.w.t akan membalasnya di akherat dengan surga dan kemuliaan. Diberi kenikmatan dan keselamatan. Ditambahi dengan pemberian yang abadi. Yaitu selama-lamanya memandang kepada wajah-Nya yang Mulia.

“Nafsu dan Ruh” adalah dua tempat bagi setan dan malaikat. Keadaannya seperti pesawat penerima yang setiap saat siap menerima signal yang dipancarkan oleh dua makhluk tersebut. Malaikat menyampaikan dorongan ketakwaan di dalam ruh dan setan menyampaikan ajakan kefujuran di dalam nafsu. Oleh karena itu, nafsu selalu mengajak hati manusia untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan fujur.

Di antara keduanya ada Akal dan Hawa. Dengan keduanya supaya terjadi proses hikmah dari rahasia kehendak dan keputusan Allah yang azaliah. Yaitu supaya ada pertolongan bagi manusia untuk berbuat kebaikan dan dorongan untuk berbuat kejelekan. Kemudian akal menjalankan fungsinya, memilih menindaklanjuti pertolongan dan menghindari ajakan kejelekan, dengan itu supaya tidak terbuka peluang bagi hawa untuk menindaklanjuti kehendak nafsu dan setan. Sedangkan di dalam hati ada dua pancaran Nur, “Nur Ilmu dan Nur Iman”. itulah yang dinamakan yakin. Kesemuanya indera tersebut merupakan alat-alat atau anggota masyarakat hati. Hati bagaikan seorang raja terhadap bala tentaranya, maka hati harus selalu mampu mengaturnya dengan aturan yang sebaik-baiknya. (Asy-Syekh Abdul Qodir al-Jailani, “Al-Ghunyah”; 1/101)

Walhasil, yang dimaksud alam ruhaniah itu bukan alam jin atau alam ghaib, tetapi alam-alam batin yang ada dalam jiwa manusia. Alam batin yang menyertai alam lahir manusia secara manusiawi. Dengan alam batin, manakala indera-indera yang ada di dalam alam batin itu hidup, maka manusia bisa mengadakan interaksi dengan makhluk batin dengan segala rahasia kehidupan yang ada di dalamnya sebagaimana dengan alam lahir manusia dapat mengadakan komunikasi dengan makhluk lahir dengan segala urusannya.

Untuk menghidupkan indera-indera yang ada di alam batin tersebut, manusia harus mampu mencapainya dengan jalan melaksanakan mujahadah dan riyadhoh di jalan Allah. Mengharapkan terbukanya matahati (futuh) dengan menempuh jalan ibadah (thoriqoh) dengan bimbingan seorang guru mursyid sejati. Perjalanan tersebut bukan menuju suatu tempat yang tersembunyi, melainkan menembus pembatas dua alam yang di dalamnya penuh mesteri. Dengan itu supaya ia mencapai suatu keadaan yang ada dalam jiwa yang dilindungi, supaya dengan keadaan itu ia dapat menemukan rahasia jati diri yang terkadang orang harus mencari setengah mati. Itulah perjalanan tahap awal yang harus dicapai seorang salik dengan sungguh hati. Lalu, dengan mengenal jati diri itu, dengan izin Allah selanjutnya sang pengembara sejati dapat menemukan tujuan akhir yang hakiki, yakni menuju keridhoan Ilahai Rabbi. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 49 Komentar

HIBAH 2 BATU MUSTIKA MACAN RADEN SANCANG UNGU/ BHATARA WISNU


Raden Sancang Ungu (Padepokan Ubi Cilembu & Roti Unyil)

Assalamu’alaikum wr wb…

Salam paseduluran asah – asih – asuh untuk warga kwa semua, sekian lama tiada bertegur sapa dalam blog ini di karenakan kesibukan kami, kini padepokan ubi cilembu ingin kembali sharing dan berbagi cerita kepada sedulurku warga kwa. Sesuai janji yang pernah terucap bahwa setelah ijazah RDR maka kami akan offline sementara dari kwa dan lebih sering berada di belakang layar untuk melihat komentar dari sedulurku semua.

Sesuai head line pada artikel ini maka kami tidak akan mengijazahkan keilmuan apapun melainkan hanya memberikan hibah 2 buah batu mustika macan yang kami kirim secara gaib ke sekretariat kwa semarang dan berhasil di tarik oleh kawan kawan kwa di sekretariat kwa semarang jalan anjasmoro 9 yang di komandani raka mas jambrong dan saat ini di simpan oleh rektor bengawan candhu. Lebih kurang 2 minggu yang lalu setelah berbincang sejenak dengan rektor kwa mas bengawan candhu tentang acara kwa semarang tanggal 18-19 desember 2010 maka timbullah ide untuk memberikan souvenir khusus untuk sedulur kwa yang berkenan hadir pada acara tanggal 18-19 tersebut, selain ijazah RDR yang akan di wedar pada saat acara kwa semarang.

Tepat tengah malam pukul 24.00 dua minggu yang lalu padepokan ubi cilembu mengadakan ritual pentransferan batu mustika dan cundrik serta beberapa pusaka lainnya ke kwa semarang, pusaka tersebut kami kirim dengan pengawalan “SEGELAR SEPAPAN PASUKAN GAIB PAJAJARAN” di bawah pimpinan “Raden Arya Seta” pusaka tersebut pada awalnya berbentuk nyata yang kita gaibkan lalu di kirim ke sekretariat kwa semarang, walaupun pusaka yang kami kirim tidak sempat tertarik semua tapi syukur alhamdulillah untuk batu mustika macan berhasil di wujudkan oleh raka mas jambrong dan kawan kawan.

2 buah batu mustika macan ini kami dapat saat mengamalkan asmak jabbarut beberapa tahun yang lalu, dan mustika ini datang dengan sendiri nya pada saat melakukan riyadoh zikir ing wengi yang tepat berada di bawah sajadah dengan mengeluarkan sinar warna merah dan biru, mustika ini di huni khodam “kyai waringin” dan “ki manguntapa” adapun khasiatnya antara lain untuk kewibawaan dan keberanian juga beberapa khasiat lainnya. Akan tetapi selama berada di padepokan ubi cilembu mustika ini jarang di pakai dan hanya disimpan sehingga kekuataan khodamnya menurun, salah satu keunikan batu ini adalah dapat mengambang diatas air dan berputar berlawanan arah jarum jam jika kita letakkan diatas baskom air, dan jika batu ini di bungkus dengan kain putih lalu kita genggam maka secara otomatis si pemegang batu tersebut akan memiliki keberanian laksana harimau, sangat cocok jika di pegang oleh mereka yang berprofesi seperti satpam dll sebagai piranti keberanian.

Semoga pada saat acara kwa semarang ada sedulur yang berjodoh dengan batu mustika macan ini dan akan kami bantu untuk mengaktifkan kembali kekuatan khodam mustika ini.

Akhirul kalam semoga acara kwa semarang yang akan di gelar nanti berlangsung sukses dengan mengibarkan bendera kwa dalam semangat paseduluran asah asih asuh dan bermanfaat bagi masyarakat, kami dari keluarga besar padepokan ubi cilembu mendukung penuh acara tersebut. Wassalamu’alaikim wrb wb…@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 447 Komentar

DOA PENGASIH


Ustadz Helmi Andrian
helmi.andrian17@gmail.com

Kemarin malam saya sedang membaca kitab klasik yg saya sukai Yaitu (Al-Bâqiyâtush Shâlihât Mafatihul Jinan),Dmana didalam kitab tersebut ada sebuah doa yang bernama (Doa Pengasih).Saya bagi kepada anda semua Keluarga Besar Kampus Wong Alus

Doa Pengasih ini berkhasiat, orang yang awalnya berniat jahat berkat doa ini bisa berubah menjadi kasihan dan memberi hadiah. Doa Pengasih ini dikenal sebagai Hirz Imam Ali Ridha (sa). Doa ini dikenal dengan nama Ruq`atul Jayb, yakni doa ini ditulis di kertas lalu disimpan di dalam saku dan dibawa saat akan menghadapi orang yang berniat jahat. Berikut ini doanya:

BISMILLÂHIR RAHMÂNIR RAHÎM
ALLÂHUMMA SHALLI `ALA MUHAMMADIN WA ÂLI MUHAMMAD

BISMILLÂHI INNÎ A`ÛDZU BIRRAHMÂNI MINKA, INKUNTA TAQIYYAN AW GHAYRA TAQIYYIN. AKHADZTU BILLÂHIS SAMÎ`IL BASHÎR `ALÂ SAM`IKA WA BASHARIKA, LA SULTHÂNA LAKA `ALAYYA, WALÂ `ALÂ SAM`Î WALA `ALÂ BASHARÎ, WALÂ `ALÂ SYA`RÎ WALÂ `ALÂ, WALÂ `ALA LAHMÎ WALÂ `ALÂ DÂMÎ, WALÂ `ALÂ MUKHKHÎ WALÂ `ALÂ `ASHABÎ WALÂ `ALÂ `IZHÂMÎ, WALÂ `ALÂ MÂ RAZAQANÎ RABBÎ. SATARTU BAYNÎ WA BAYNAKA BISITRIN NUBUWWATIL LADZISTATARTA ANBIYÂULLÂHI BIHI MIN SATHAWÂTIL JABÂBIRATI WAL FARÂ`INATI JIBRÂÎLU `AN YAMÎNÎ, WA MÎKÂÎLU `AN YASÂRÎ, WA ISRÂFÎLU `AN WARÂÎ, WA MUHAMMADUN SHALLALLÂHU `ALAYHI WA ÂLIHI AMÂMÎ. WALLÂHU MUTHTHALI`UN `ALAYYA YAMNA`UKA MINNÎ WA YAMNA`USY SYAYTHÂNA MINNÎ. ALLÂHUMMA LÂ YAGHLIBU JAHLUHU ANÂTAKA AN YASTAFIZZANÎ WA YASTAKHIFFANÎ. ALLÂHUMMA ILAYKA ILTAJA’TU, ALLÂHUMMA ILAYKA ILTAJA’TU, ALLÂHUMMA ILAYKA ILTAJA’TU.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Dengan nama Allah, aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Pengasih darimu, baik kamu takut atau tidak takut kepada Allah. Aku memohon penjagaan kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat dari bahaya pendengaranmu dan pandanganmu. Engkau tidak memiliki kekuasaan atasku, atas pendengaranku dan pandanganku, rambutku dan kulitku, dagingku dan darahku, otakku dan syarafku serta tulangku, atas hartaku dan rizki yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku.

Aku memohon tirai (penjagaan) antara aku dan kamu dengan tirai kenabian. Dengan tirai ini para Nabi Allah memohon perlindungan dari kesombongan orang-orang yang sombong dan Fir’un-Fir’un (para penguasa zalim). Jibril di kananku dan Mikail di kiriku, Israfil di belakangku dan Muhammad saw di depanku. Allah-lah yang akan hadir padaku secara tiba-tiba untuk menjagaku dari kejahatanmu dan kejahatan setan.
Ya Allah, kejahilan dia tidak dapat mengalahkan kehadiran-Mu untuk menakut-nakutiku agar aku lari dan bersembunyi. Ya Allah kepada-Mu aku berlindung, ya Allah kepadaMu aku berlindung, ya Allah kepada-Mu aku berlindung. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 228 Komentar

ISTERI SELINGKUH GARA GARA SUKA CHATTING DAN FACEBOOK


SALAM, PERKENALKAN SAYA, INISIAL A BARU SAJA MEMBACA BLOG WONGALUS. SAYA INGIN KONSULTASI JIKA TIDAK KEBERATAN.

Saya mempunyai istri yang selingkuh, begini ceritanya. Saya dulu hobby chat, sehingga mendapat kenalan seorang cewek yang mengaku bernama S. Saya diberi no hpnya juga. Karena sibuk maka saya hanya simpan saja no hp ini. Beberapa minggu kemudian saya mencoba menelepon no tsb, ketika diangkat saya bilang mau berbicara dengan S, dari A. A mana ?…seharusnya dia tau ternyata yang angkat adalah tetangganya, L. Karena enak diajak ngobrol maka saya minta saja no hp L, dan kami ngobrol. Dengan berjalannya waktu saya enjoy saja.

Suatu hari seorang temen saya R main ke kostan saya dengan seorang cewek karena kebetulan mereka baru saja main ke TMII tapi sudah tutup sehingga blom mau pulang karena masih agak sore. Saya di kenalkan dengan cewek ini, sampai di kasih no hpnya. Karena saya blom pernah pacaran, maka saya sering menelepon M ini sekedar sharing info aja.

Beberapa minggu kemudian, L mendapat musibah ingin diperkosa bapak tirinya. Sehingga dia akhirnya kabur dari rumah, L main ke serpong BSD. Karena saya tersentuh hati dan ingin berniat membantu maka saya menemui L ke BSD. Setelah pertemuan pertama ini saya jadi jatuh hati. Akhirnya saya ajak saja tinggal di kostanku. Selama tinggal di kostan, saya sering menelepon M karena M sering misscall, dan saya gak enak kalo cuekin. Memang saya telponan agak mesra sehingga L merasa cemburu. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya putuskan tidak menghub L lagi dan meneruskan hub dengan L.

Dua tahun kemudian saya menikahi L. L mempunyai hobby chat juga, sehingga selama saya tinggal kerja dia sibuk chat dengan teman2 cowoknya, katanya kalo chat sama cewek gak enak karena terlalu cengeng. Kebetulan istri saya ini hanya lulusan SMA. Dan sebelum menikah saya sudah mengenalkan dengan keluarga saya baik di jakarta maupun di kampung, keluarga saya (ibu) sebenarnya tidak mempermasalahkan pendidikan L, hanya minta L kalo bisa kerja juga untuk bantu2 ekonomi saya.

Setelah menikah L punya keinginan untuk kuliah agar bisa bekerja dengan lebih baik gajinya. Saya tidak berkeberatan dan saya berusaha untuk membiayainya. Mendengar rencana istri saya ini, keluarga saya yang dijakarta (paman,tante) agak usil, mengapa istrinya dikuliahkan sedangkan adik saya di kampung tidak. Saya sudah nanya ke adik saya, dan dia gak mempermasalahkan jika dia tidak bisa kuliah, dia memilih
membantu ortu kerja dirumah.

Setelah beberapa lama, L berkenalan dengan seorang TKI asal lombok di korsel. Tadinya hanya teman biasa aja. sering kali jika agak jengkel kepada saya, sering menyebut M…karena cemburu. Saya sudah sering kali bilang saya tidak cinta M, saya anggap saja hanya TTM saja dan saya juga tidak pernah bilang cinta ke M atau nembak dia. Setelah sekian lama, TKI ini (mungkin namanya E) ingin membiayai kuliah istri saya dan mengaku masih bujang.

Saya sih tidak berkeberatan toh untuk kepentingan L juga. Sampai suatu hari mereka ketemuan, E pulang ke indo dan mampir ke jakarta. Saya tentu agak cemburu mengetahui hal ini, walaupun ketemuannya di mall. Tapi saya sangat percaya dengan istri saya dan tidak berbuat macam-macam. Ketika E pulang ke lombok tuk bertemu keluarganya, dan cerita ketemuan dengan istri saya kepada keluarganya. Kemudian E balik lagi ke korsel untuk kontrak 3 tahun lagi.

Sebelum ke korsel, dia ke jakarta dulu. dan istri saya ketemuan lagi. Ketika sudah sampai di korsel,…istri saya diteror oleh wanita yang mengaku sebagai anaknya E dan ada juga yang mengaku istrinya E dan minta jangan ganggu hub dia. Lalu istri saya melabrak E tuk konfirmasi dan akhirnya terkuak bahwa selama ini dia bohong. Sampai suatu hari istri saya minta tuk menceraikan istri si E. Saya agak bingung juga, kenapa sejauh ini mencampuri urusan orang lain.

Waktu terus berlalu, istri saya sering telponan dan chat dengan E. Saya agak cemburu juga tapi saya anggap mereka hanya temenan biasa saja dan istri saya menganggap sebagai kakaknya ( menyebut sebagai kanda). Mereka berencana menjual rumah E yang di lombok, tetapi karena blom ada sertifikat maka minta bantuan sodaranya di lombok dengan uang 5 juta ( keluarganya mempunyai tanah yang digadaikan 20jt, 15 jt dipake kakaknya E untuk bantu suaminya usaha). Setelah sekian lama sertifikat belom jadi juga.

Ketika sudah jadi sertifikatnya, E minta dikirimkan ke alamat istriku tetapi ditahan oleh sodaranya dan dia mau kasih jika E sendiri yang datang. Akhirnya dibuatlah skenario istri saya sebagai istri E dan E akan memberi surat kuasa kepada L tuk ambil sertifikat ke lombok. Karena perlu tanda tangan E maka februari kemarin E cuti 2 minggu ke jakarta. Kebetulan juga istri saya liburan habis ujian akhir semester. L minta ijin berlibur ke cibodas bareng temennya ( M dan T, dan seorang cowok A).

Karena setahu saya hanya M dan T maka saya perbolehkan saja, kebetulan M punya sodara di cibodas. Sehari dua hari timbul rasa kangen, apalagi disana agak susah sinyal dan di kantor saya lantai 23 juga susah sinyal sehingga susah sekali menelepon dan sms.

Ketika saya tahu ada A disana saya timbul rasa curiga dan cemburu, jangan-jangan…..tapi sudahlah saya percaya kepada L. Ketika saya tanya kapan balik ke jakarta selalu ada alasan, entah itu masih hujan dan sebagainya. Ketika saya tahu disana sedang cerah maka saya minta L pulang ke jakarta mumpung gak hujan, takut jalanan licin. Akhirnya saya marah sekali dan mengirim sms berisi “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” sekedar menyindir L karena maminya pernah mentelantarkan suaminya tuk selingkuh dengan suami orang, dan ternyata selingkuhannya ini akhirnya menjadi suaminya dan punya niat memperkosa L.

Setelah L pulang ke jakarta, dia hari berikutnya ke lombok…saya kira L ketemuan dengan E hari itu sebelum ke lombok. Setelah pulang dari lombok untuk urusan mengambil sertifikat saya mendapatkan foto2 dari flesdis L yang isinya terdapat foto mesra mereka, ada yang di kolam renang. Memang fotonya tidak vulgar / porno tetapi jika ada orang lain yang melihat pasti menganggap itu pasti suami istri. Saya sangat merasa cemburu hampir pecah kepala ini terbakar api cemburu. Saya curiga terjadi hal-hal yang lebih parah, melihat foto yang begitu mesra.

Akhirnya saya pasang saja aplikasi spy yang akan mencapture layar laptop istri saya tanpa sepengetahuan L. Dan ternyata benar saja, suatu hari L berbugil ria di webcam dan hanya E yang melihat. Dari obrolan mereka, saya tau betapa mesranya. Saya mendapati berbugil ria ini tidak hanya sekali tapi berkali-kali di hari yang berbeda. Dan bukan cuma L, E juga bugil sambil memegangin burungnya…mungkin coli.

Dan terakhir saya mendapatkan info hasil capturan tersebut, ada kalimat yang menunjukkan terjadi hubungan badan berkali-kali pada bulan februari tersebut, dan sepengatahuan E istri saya hamil. Walaupun saya tahu L sudah 3 bulan ini dapat mens. Yang saya bingung, mereka beli cincin dan istri saya selalu pakai cincin tersebut yang harganya jutaan. Jadi di jari istri saya ada 2 cincin, kiri dan kanan. Saya sudah tanya ke T, sepengetahuan dia L mengganggap E sebagai sapa…dan dia bilang sebagai sahabat dan kakak. Tapi yang saya heran selama ini L selalu menyembunyikan statusnya di kampus, walaupun temannya sudah ada yang menikah tetapi mereka tidak tahu status sebenarnya L.

Pernah L mencetak foto mesra dia dengan E dan di tempatkan di binder L dan pernah temen kampusnya tanya…entah apa jawabnya L. Nah, sekian cerita saya. Yang ingin saya tanyakan adakah amalan yang bisa membuat istri saya tidak selingkuh lagi, dan bisa melupakan cintanya kepada E. Saya ingin L hanya akan menganggap E sebagai teman saja. Atau amalan untuk bisa mengetahui jodoh sejati (istri yang akan menemani saya sepanjang hidup), karena sering L menyuruh saya jika ada cewek lain yang saya cintai silahkan menikah lagi, tentu saja hal ini sangat membingungkan saya.

Sampai L sering menjodoh jodohkan dengan M, dan sering saya minta L melupakan kata M karena saya tidak pernah cinta dengan M, kalo terbawa / tergoda mungkin saja.

Saya masih sangat cinta dengan L, walaupun saya tahu perasaan L sudah tidak 100% lagi kepada saya, mungkin karena saya tidak kuat di ranjang atau gaji saya masih pas-pasan…tidak bisa menabung…walaupun jika dilihat dari gaji lebih dari cukup…hal ini karena saya masih mencicil kredit elektronik.

Saya tidak tahu jalan pikiran L, apakah dia minta saya menikah lagi agar dia bisa menikah dengan E….atau ada tujuan lain. Saya ingin L sadar dan tobat, padahal saya memberi kebebasan kepada dia…tidak seperti kebanyakan cowok lain yang membatasi… semisal jangan chat atau FBan atau smsan dengan cowok lain atau yang lain padahal hub mereka masih sebatas pacaran.

Saya mohon nasehat dan petunjuknya…saya ingin mempunyai istri sekali saja dan solehah. Tapi jika memang tidak bisa dihindari mungkin harus berpisah…di keluarga saya tidak ada yang kawin cerai karena selingkuh dan semacamnya. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 198 Komentar

KEMBALIKAN ISTERIKU YANG TERCINTA


Ini adalah email yang kami terima dari seorang sedulur KWA ”Ayah Peace” dengan email: ayahpeace@gmail.com dan telepon: +60196755xxx

Salam kenal, terlebih dahulu minta izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya XXX, saya dari Melaka, Malaysia. Masalah saya , isteri saya telah berlaku curang dan sedang membina hubungan terlarang dengan lelaki lain. Lantaran itu, layani saya dari segala sudut tidak diendahkan, jauh sekali layanan dikamar tidur.

Hidupnya kini lebih cenderung kearah cowok itu, paginya bergegas keluar rumah semata-mat ingin menyiapkan titipan sarapan cowok itu. Pulan kerja langsung bersolek, rumahtangga tidak berkemas. Terus tidur. Begitulah rutin hariannya. Manakala dari mulutnya tidak putus-putus mengungkap minta dicerai. Saya dibenci dan tidak ada hak lagi ke atasnya. Anak-anak ikut senang dia, mau dilayan udah…tidak mahu juga udah. Masak jauh sekali, yang dicuci cuma pakaian peribadinya. Selain itu saya dan anak-anaka yang kerjain.

Selain sayang, saya juga kasihani dia. Dia seorang yang sangat tidak tahu apa-apa selain keras hati. Dikebanyakkan peristiwa, dia lebih senang dipergunakan oleh teman-teman sekerja. Selalu dihasut dengan keseronokkan sehingga tidak tahu diri yang sudah 5 anak dan masih isteri orang.

Saya sudah berusaha dengan banyak cara..,dari memujuk sehingga meminta air jampi untuk dia. Tetapi tidak berhasil. Saya amat berbesar hati bila asa yang membantu saya didalam kemelut ini. Saya amat menyayangi dia keran sudah 15 tahun kami bersama. Saya tidak boleh terima jika ianya hilang dalam sekelip mata.

Apakah ada ilmu atau amalan yang paling berkesan dan bisa mengembalikan isteri saya dalam keadaan yang baik. Saya boleh sertakan jika ada usaha terpaksa menggunakan”guna-guna” saya izinkan. Tolonglah saya ini. saya amat berharap. Yang memerlukan bantuan.

XXX

Redaksi KWA juga menerima email sedulur yang isinya hampir sama: suami yang mohon bantuan karena isterinya minggat. Berikut email ….. 360@gmail.com itu:

Perkenalkan nama saya DX. Saya sering membaca tulisan2 di blog mas. Saking seringnya membaca saya jadi bingung harus bagaimana. Begini ceritanya mas, saya lagi ada masalah dalam rumah tangga saya mas, sudah 3 bulan saya tidak serumah dengan istri. Istri saya kabur dari rumah. Mohon maaf saya tidak bisa menceritakan masalahnya dengan detail disini. Sempat saya konsultasi ke beberapa paranormal, hampir rata2 bilang ada pengaruh magic dari orang ketiga. Saya cuma ingin rumah tangga saya kembali utuh. Saya bener2 lost contact dengan istri saya, baik no hp dan alamat tinggal. Mohon bantuan, apa langkah untuk mengatasi masalah saya. Mungkin ada laku, tirakat ato apalah itu, segala saran saya terima.

Sementara ini saya selalu berdoa & terus berikhtiar. Bila membutuhkan cerita detail mengenai masalah, biodata, ato foto dsb, saya siap menyediakan. Mohon bantuan dan terima kasih sangat sebelumnya. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 84 Komentar

MEMUDAHKAN SKRIPSI(ilmu copas)


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum kepada ki wongalus, pengelola blog, para sesepuh dan pembaca yang saya hormati. Sebelum membahas amalan memudahkan skripsi(ilmu copas).Saya mengajak berdiskusi kepada para sesepuh dan para pembaca tentang maraknya ilmu2 rahasia yang sekarang ini bermunculan entah itu sekedar copas dari kitab dari blog atau dari perkataan para guru. Secara pribadi saya berpendapat hal itu boleh2 saja.Namun ada suatu hal yang perlu kita cermati dan diskusikan bersama tentang KULAKAN ILMU GAIB yg sudah marak dari beberapa tahun yang lalu.

Apa yang saya maksud KULAKAN ILMU GAIB?.Maksud saya orang yang banyak menumpuk wacana ke ilmuan tanpa diamalkan lebih dahulu lalu ditularkan bahkan di ijazahkan kepada pihak lain.Misal sy berguru kpd seseorang lalu saya diberi puluhan amalan dari guru tsb.Belum sy amalkan sudah saya beberkan ke orang lain atau si A.Lalu si A tanpa mengamalkan pula membeberkan kepada si B.Begitu seterusnya sehingga seolah2 wacana sebuah keilmuan hanyalah wacana kosong tanpa pengamalan. Pengijazah seperti yg saya sebutkan tadi kurang bisa dipertanggung jawabkan ijazahnya.Karena disaat si murid menemui kegagalan dia tidak bisa membimbing muridnya/orang yg di ijazahi.Begitu juga ilmu2 hikmah yang diambil dari kitab2 hikmah karangan ulama tempo dulu.Tidak semuanya bisa dibenarkan.Kenapa begitu?Karena kondisi ruhaniyah si pengarang kitab dg kondisi pengamal kitab jauh berbeda.

Contoh dlm suatu kitab disebutkan siapa yang mendawawkan ayat kursi 1000x selama 40hr akan tersingkap hijabnya/atau terbuka mata batinya.Tapi apakah tiap orang islam yg melakukan itu akan tersingkap hijabnya tanpa menata kondisi ruhaninya?Untuk kasus semacam itu menurut saya sebelum mengamalkan isi kitab tsb kita tahu riwayat hidup penulis kitab dan kita berusaha mentauladani perilaku beliau. Jaman sekarang yang terjadi adalah dapat wejangan dari guru yg berdasar kitab hikmah padahal si guru jg belum punya pengalaman tentang wedaran kitab tsb. Lalu diajarkan kpd murid 1. Si murid 1 pun blm dapat pengalaman lalu diwedarkan ke murid level dibawahnya. Maka nanti yang terjadi si pengamal ilmu seterusnya seolah tidak mendapat khasiat yg diharapkan.

Contoh ada seorang mengamalkan amalan yg telah di istiqomahkan bertahun2 dg harapan mendapat pertolöngan alloh melalui wasilah amalanya namun yg diharapkan tak kunjung datang juga. Kalau mendapat keluhan semacam itu dari saudara saya langsung menjawab tinggalkanlah amalanmu gantilah amalan yg lain yg lebih cocok. Banyak para sepuh bilang agar amalan dilakukan semata2 karena alloh tapi hal itu tdk mudah dalam hati kecil kebanyakan terselih harapan. Apa tidak boleh mengharap kpd alloh lewat suatu amalan? Boleh2 saja namun agar harapanya terkabul sbg manusia biasa tentu ada kuncinya. Kalau memakai kunci yang satu tidak cocok kenapa tidak mencoba kunci yang lain?.

Kesimpulanya ilmu diambil dari manapun copas sana copas sini sah saja namun ada baiknya sebelum kita mengijazahkan kita telah mempunyai pengalaman ttng ilmu itu shg bila ada orang baru belajar dan menemui kendala kita bisa mengarahkan dg jelas.Itu wacana pribadi saya silahkan didiskusikan bersama saling tanya jawab dg baik antara kita. Saya juga copas amalan dari blog alhamdulillah bnyk berguna bg adik2 mahasiswa yg skripsinya dipersulit para dosen. Apalagi bagi mahasiswi kalau tdk kuat keimanan akan hilang kohormatanya demi mencapai skripsi.

Inilah amalan copasnya:cari minyak alkausar 3gram.Lalu bacakan aliklas 11x ke minyak lalu tiupkan.Campurkan minyak td ke seember air.Lalu campuran minyak dan air tadi bc kan aliklas 9x.Berdoalah agar diberi kemudahan alloh.cara mandi tiap mengguyurkan tahan nafas dalam hati membaca yaa fatah yaa rohman ‘indal hisap. Malamnya wirid dg persiapan buhur sulthon. Kertas ukuran 8×12 cm tulisi kertas td nama dosen dan kotanya. Perapian unt membakar buhur/bisa pakai arang.Ditengah malam bakarlah buhur sulthonya dulu jg siapkan smua alat td.Dalam keadaan suci pegang kertas yg ditulisi nama dosen td asapi diatas bakaran buhur sambil terus diasapi lakukan wirid sa’altuka bil ismil mu’adhomi qodruhu biajin ahujin jalla jalyuta
jalljalat 77x.Syamkhohirin syamhahirin 100X. Kalau sudah selesai usapkan kertas td ke sajadah /lantai 3x. Dalam blog tsb diterangkan bs unt meruwat namu saya belum berani mengatakan bgt harus dicermati dulu scr seksama. Demikian semoga bisa menjadi wacana bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yg tidak berkenan. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 71 Komentar

DO’A BASMALLAH


Ustadz Arifin
ustadz_arifin@yahoo.com

Assalamualaikum wr wb untuk anggota KWA tercinta saya akan membagi sedikit ilmu saya, dan semoga ki bengawan candu memperkenankan saya untuk mengijazahkan pada sdulor KWA tercinta,

Saya akan memperkenalkan sedikit tentang DOA BASMALLAH:
“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAAHIIM” kelihatanya sebuah kalimat yang ringkas tapi di dalam nya terdapat arti yang sangat dalam, doa ini termasuk tahap rendah yaitu hanya untuk memenuhi hajat, bagi yang mempunyai hajat silahkan mengamalkan doa ini, doa ini adalah amalan yang pertama saya dapat dari kyai arif pada saat di pondok. Berikut doanya:

“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA BI FADLI BISMILLAAHIRRAHMAANIRAHIIM, WA BI HAQQI BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM, WA BH HAIBATI BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM, WA BI MANZILATI BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM, IRFA’ QADRII, WA YASSIR AMRI, WASYRAH SHADRII, YAA MAN HUWA KAAF HAA YAA ‘AIN SHAAD, KHAAM MIIM SIIN ‘AIM QAAF, ALIF LAAAM MIIM, ALIF LAAAM MIIM SHAAD, ALIF LAAAM MIIM RAA, KHAAM MIIM, ALLAAHULAAILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM, BI SIRRIL HAIBATI WALQUDRATI WA BI SIRRIL JABARUUTI WAL ‘ADZAMATI , IJ’ALNII MIN ‘IBAADIKAL MUTTAQIIN, WA AHLI THAA’ATIKAL MUHIBBIIN, WA SHALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADHN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAM”

Bagi orang yang ingin tercapai hajatnya,amalkanlah doa tsb. Misal : saudara ingin mempunyai ilmu kebal,berdoalah setelah sholat hajat dan sesudah membaca do’a tsb 71x
setelah 3 hari akan kebal secra otomatis, umumnya setelah mengamalkan biasanya saudara akan di temui seorang bersorban dan berpakaian baju putih di mimpi dan akan di sebuah amalan yang anda maksud. Smoga bermanfaat

WASSALAMUALAHKUM WR WB. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 26 Komentar

TEKNIK GROUNDING (untuk menyelaraskan energi dalam tubuh)


tanpamantra@yahoo.com

Menanggapi adanya sdr kita yang mengamalkan suatu dzikir yang mengalami keluhan adanya hawa panas pada tubuh, pusing atau yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya pengaksesan energi illahi berlebihan akibat suatu amalan dzikir. Pada dasarnya suatu amalan itu cocok bagi siapa saja, mengingat semua ilmu itu milik Allah. Menurut sesepuh yg berpengalaman, bahwa energi yg terserap hasil dzikir seharusnya terasa dingin bukan panas dan tidak menimbulkan keluhan.
Keluhan seperti itu terjadi karena persiapan wadag (tubuh eterik) kurang siap. Hal ini terjadi karena pe-dzikir tidak bisa memprediksi power (energi illahi) yang terserap hasil dzikir yang di lafalkan/amalkan. Sebenarnya rasa panas, pusing, gemetar atau yang lainya itu, akibat dari pembakaran energi negatif dalam tubuh eterik oleh energi ilahi secara besar-besaran dan terus menerus. Jika terjadi pembakaran yang berlebihan terus menerus bisa berakibat fatal. Bisa merusak syaraf-syaraf tubuh atau bahkan mampu membakar otak. Dalam tradisi pembangkitan KUNDALINI, kasus seperti ini dinamakan KUNDALINI SYNDROM. Tradisi TAO menyebut energi YIN dan YANG tidak seimbang. Terlalu banyak menyerap energi YANG sehingga terjadi keluhan seperti di atas.

Untuk mengatasi keluhan semacam ini biasanya para praktisi Yoga/Tao melakukan teknik GROUNDING untuk menyerap energi dingin/YIN dari Bumi. Adapun Grounding di sini saya akan menyajikan 2 variasi yang pertama teknik meditasi sedangkan yang kedua cara Islami yang saya ambil dari hasil googling yaitu saran dari sesepuh Raden Mahesa di forum supranatural sebelah.

Grounding Teknik Meditasi

1. Duduk di kursi/bersila
bagi yg duduk dikursi telapak kaki harus menyentuh lantai
2. Pejamkan mata
3. Punggung harus tegak lurus
5. Gulung lidah ke atas menyentuh langit2 mulut
5.a. Bagi yg duduk di kursi posisi tangan mengelantung kebawah lurus di samping tubuh, kedua telapak tangan menghadap ke bawah/bumi
b. Bagi yg duduk bersila posisi tangan sama dg (a) atau bisa ditempel di lantai
6. Hirup napas secara halus sebanyak 3 hitungan
7. Tahan napas kemudian Kerutkan otot lingkar anus-tahan beberapa saat-kendurkan. Lakukan sebanyak 3x/5x/7x/9x.
8.a. Bagi yang duduk di kursi Visualisasikan bahwa anda bernapas melalui telapak kaki dan telapak tangan.
Tarik napas perlahan, tahan sebentar, keluarkan.
b. Bagi yang duduk bersila
Visualisasikan bahwa anda bernapas melalui tulang ekor dan telapak tangan.
Tarik napas perlahan, tahan sebentar, keluarkan.
9. No 8.a dan b lakukan sampai anda merasa energi dingin (bumi/yin) masuk melalui gerbang energi/cakra di atas.
10. Jika energi sudah terasa menjalar ketubuh melalui cakra-cakra tersebut anda sudah boleh bernapas biasa tapi tetap vokus pada energi yang terserap/masuk ketubuh.
11. Biarkan energi mengalir dengan sendirinya jangan diatur.
12. Setelah anda sudah merasa cukup anda bisa mengakhiri meditasi ini.

Cara kedua (cara Islami)

Baca Sholawat thibbil qulub/sholawat syifa sebanyak 11x
“Allohumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dhawaa ihaa wa ‘aafiyatil abdhaani wa syifa ihaa wa nuuril abshoori wa dhliyaa ihaa wa ‘alaa aa-lihi wa shokhbihii wa shalim”

Sholawat ini berfungsi utk penyembuhan dan menetralisir amalan yang berhawa panas.

Untuk penulisan arabnya monggo para sesepuh memberikan pencerahan pada saudara yang lain karena bahasa arab saya gak bagus.

Terima Kasih
Patra Mantra

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 50 Komentar

MOHON BANTUANNYA,KAMI SANGAT MEBUTUHKAN


asswrwb….dear…bolowongalus semua,dan sgenap sesepuh dan pini sepuh dimanapun semua berada ada saudara kita yg mebutuhkan bantuan dari poro sedulur. siapa tau ini mjd berkah dan rahmat bagi mrk dr uluran tangan dan doa kita. dan mjd ladang amal dan keberkahan bagi kt smua.

Ini dari klrg AGUS SUPARMAN DLINGO BANTUL. Anak Kami menderita sakit TUMOR GANAS dan dirawat di RSUP SARDJITO sedangkan kami tdk mampu membiayainya,kami dr klrg tdk mampu. mohon bantuannya,kami sangat membutuhkannya. Karena anak Kami tsbt akan di operasi,kami dr klrg tdk mampu dan tdk mempunyai jaminan apapun. Kami sangat kesulitan u/nenbiayai rumah sakit. Kami sangat mengharapkn alternatif PENYEMBUHAN DAN PERTOLONGAN bagi kesembuhan putra Kami. Besar harapan Kami mendapat uluran tangan dari para Bapak/ibu. Atas perhatian dan bantuannya Kami sekeluarga mengucapkan trmksh.
data :
Nama Anak :
Tomi bantul 28 nov 2002/8 tahun
Nama Ayah :
d.a Ngliseng banjar harjo 2 muntuk dlingo bantul

Nama Ibu Wartiyah
d.a ngliseng Banjar harjo 2 muntuk dlingo bantul.

pekerjaan :
Buruh tidak tetap.

Demikian setitik harap dr sms yg beliau kirimkan ke segenap team litbang Kwa. smg ini mendapat solusi,pemecahan yg mampu meringankan beban mereka. Sebagai wadah sosial kemasyarakatn mrk mengetuk pintu hati panjenengan smua u/berbagi dan berbelas kasihan. semoga ini menjadi pencerahan tersendiri bagi kita. monggo dtindak lanjuti. nuwun.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | Tags: | 92 Komentar

ASMA’ SUNGE RAJEH (versi lain)


KI IBLIS
Iblis8880@yahoo.com

Tawassul kpd Allah: SALAAMUN ‘ALALLOH SUBKHANAKALLOH ALFATIHAH ILA FI DZATILLAH ALLAH ALLAH ALLAH LAHUMUL FATIHAH (baca Alfatihah 9x buat laki2, 11x buat wanita)

tawassul kpd malaikat:
SALAAMUN ‘ALAL MALAAIKAH ALFATIHAH ILAL MALAAIKAH (sbt nama malaikatnya) baca Alfatehah 7x lalu YA NUUR 33x

tawassul kpd Nabi Muhammad SAW:
SALAAMUN ALAIKA YA HABIBI SOLAATU WASSALAM YAA ROSULULLOH ALFATIHAH ILA RUH WA NUR MUHAMMAD ROSULILLAHI LAHUMUL FATIHAH (baca Alfatihah 5x)

Sanad :

Alloh s.w.t
Malaikat Jibril
Rosululloh
Nabiyulloh khidir.
Tawasul Pada :
Alloh s.w.t
Malaikat Jibril
Rosululloh
Nabiyulloh khidir
Ibu dan Bapak
Ruh dan Nur tubuh sendiri.

Amalan wiridnya :

THOO HAA…..QUWWATAMBILLAH…
THOO SIIN MIIM….QUWWATIMBILLAH…
THOO SIIN….QUWWATUMBILLAH….
ALLOHA….HA….HA….WUJUUDALLOH….

Cara mengamalkan :
amalkan selama 33 hari pada selesai sholat tahajjud pada jam 00:00.
Posisi menghadap kiblat seperti sedang tafakur.
Dibaca pelan-pelan , di hayati, diresapi.
Istiqomah dan ikhlas kan mencari ridho Alloh s.w.t.
Tiupkan 7x pada segelas air, lalu minum.
Khasiatnya. Anda rasakan sendiri setelah 33 hari kemudian.
Asma ini asli dari nabi khidir.
Tolong gunakan sebagaimana mestinya. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 347 Komentar

PEMBENTUKAN KWA JATIM


–mbah sareb–

PENGUMUMAN !
buat poro sedulur boloalus di jawa timur.sehubungan dengan rencana
Pembentukan korwil jawa timur.maka saya umumkan pada hari minggu tanggal 21 november 2010 kita adakan pertemuan.

tempat : rumah saya,desa gempol sampurno RT02/RW04 porong sidoarjo. jawa timur
waktu : pukul 10 pagi. wib

saya mengharapkan kehadiran poro sedulur semua agar korwil jawa timur dapat segera terbentuk.

Nb: untuk para sedulur yg datang menggunakan kendaraan umum baik dari malang atau surabaya turun di pertigaan porong lalu telp saya nanti saya jemput. acara ini adalah murni acara silaturahmi dengan agenda pembahasan rencana pembentukan korwil jawa timur.
trima kasih.

KONFIRMASI: 1. MBAH SYAREB – SIDOARJO – 08883426447
2. ZEUS – MALANG – 081803830714

YANG BERKENAN HADIR

1.MBAH SAREB-sidoarjo
2.ZEUZ-malang
3.CAKJI-surabaya
4. Wong Alus – Sidoarjo
5. Mas Kumitir – Sidoarjo

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 129 Komentar

Energi Ilahiah


Dewa Pelet
<dewapelet@ymail.com
Assalamu'alaikum wr wb. slm hormat dan salam sejahtera rektorku Ki Wongalus dan slm persaudaraan buat sluruh pecinta KWA, shalawat dan salam smg slalu tercurah kehadhirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW,, izinkanlah sy yg bodoh dan serba kekurangan ini berbagi sdkit pengetahuan tentang cara untuk mendptkan energi ilahiah,yaitu dg melakukan wiridan antara jam 22.00-jam 03.30 sesudah shalat isya slama 7 mlm berturut2
caranya:
1.tawasul pd Nabi Muhammad saw,para aulia Allah,kedua org tua,suami/istri ( jk sdh nikah ),para alim ulama baik yg msh hidup/yg sdh meninggal,muslimin muslimat,dan pada para guru.Al fatihah masing2 1x.
2. baca Al Fatihah 3x 3. baca QS Al Baqarah ayat 155 :
"walanablu wannakum bisyai in minal khaufi walju'i wanaqsyim minal amwaali wal anfusi wal tsamaroti wabatsiris shobirin" 3x
3. subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar 3x
4. Al Ikhlas 3x
5. do'a:
"Ya Allah,sibukkanlah jiwa dan ragaku kapanpun dan dimanapun untuk slalu mengingat-Mu,mdhkanlah sgala urusanku,curahkanlah rejeki-Mu kpdku,sehatkan,sejahterakan dan kuatkan aku.Masukkan kekuatan dan ruh-Mu kedalam jiwa dan ragaku.Kun kata Allah,fayakun kata Muhammad.Allah bermaksud akan terwujud,Muhammad bersabda akan terlaksana.Maksudku adalah maksud-Mu,Amin Ya Rabbal 'alamiin"
6. ta'awudz 7x
7. basmallah 7x
8. syahadat 7x
9. istighfar 101x ( sambil goyangkan kepala kekanan dan kiri )
10. "shallallahu 'ala Muhammad " 101x ( goyang kepala )
11. "la ilaha illallah" 101x ( goyang kepala )
12. "hasbunallah wa ni'mal wakiil,ni'mal maula wa ni'man nashiir" 101x ( goyang kepala )
13. "rabbana atina miladunka rahmatan wahayikhlana min amrina rasyadan,rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannaar " 3x amin ya rabbal 'alamiin walhamdulillahi rabbil'alamiin.
khasiatnya insya Allah untuk :
1. untuk pengobatan medis/non medis jarak dekat/ jarak jauh
2. membuang energi negatif dan mengisi energi positif
3. pertahanan dari serangan gaib
4. mendeteksi penyakit
5. mengisi energi kebenda menjadi bertuah
6. memindahkan penyakit ketelur / media lain
7. membuka cakra
8. dll…. bila sdh slesai 7 mlm,wiridan bs dilakukan seminggu sekali ( lbh sering lbh baik ).
dan alangkah lbh baik lg jika ditambah dg menyerap energi alam seperti air,pohon,angin,dll
semoga artikel ini bs membawa manfaat,dan bila ada kesalahan penulisan dan kekurangan sy harap ada teman2 yg bs mengoreksi dan melengkapinya,,
wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu 'alaikum wr wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 65 Komentar

PEMBANGKITAN INTI BESI KURSANI


FRANKY ADINEGORO
15 November 2010 at 12:49

assalamualaikum wr wb………..
Salam hormat kepada Ki Wong Alus selaku pengasuh blog ini. Saya juga mau mohon ijin berbagi sedikit karunia Allah berupa ilmu atau amalan untuk membangkitkan Besi Kursani dari tubuh kita. Ijazah ini juga saya berikan secara gratis. Kebetulan ilmu ini merupakan warisan turun-temurun yang dipakai keluarga saya mulai dari Kakek Buyut saya bernama (Alm) M Yasin, Imron, dan Suri Kesumo, di daerah Desa Karang Gede, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. Meskipun tumbuh besar dan diamalkan di daerah Sumsel, keilmuan ini sebenarnya diperoleh kakek buyut saya dari tanah minang Sumatera Barat.

Jujur saja, ilmu pembangkit besi kursani yang bakal saya tulis ini tidak dapat dites/tajrib secara langsung daya kekebalannya sebaimana iklan-iklan yang bertebaran menawarkan ilmu seperti itu. Namun, ilmu ini akan bereaksi dengan kuat ketika berhadapan langsung dengan musuh. Walaupun demikian, ilmu ini tidak bias dianggap remeh.

Pernah suatu ketika Suhardi, seorang pemuda asal Palembang dan kebetulan pernah diijazahi ilmu ini oleh Bpk Suri Kesumo langsung, berhadapan dengan para begundal. Ketika dibacok dengan golok, ternyata begundal itu kebal. Akhirnya dengan keilmuan besi kursani itulah tubuh si begundal dapat ditembus daya kekebalannya.

(Alm) M. Yasin juga pernah berhadapan dengan seorang anggota RPKAD (kalo sekarang mungkin Kopassus), saat itu terjadi silang pendapat antara keduanya hingga akhirnya (Alm) M. Yasin menantang oknum anggota itu untuk menembak dirinya, namun, boro-boro mau menembak, tubuh si oknum anggota tersebut malah gemetar tidak berkutik. Dari cerita yang saya peroleh secara turun-temurun, salah satu kelebihan yang dimiliki kakek buyut saya (Alm) M. Yasin itu, selain Guru Silek hebat, jika ditembak pun tidak dapat memetus. Ilmu yang banyak dia pakai justru pembangkit besi kursani saja. Dan masih banyak lagi cerita tentang kehebatan ilmu besi kursani ini.

Berikut adalah salah satu bacaan ilmu pembangkit besi kursani dimaksud:

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
UJUD SAHADIAH
AKU MENYOROM BAJU MAHERAM BESI KURSANI
HAI MUTLAK, NA KATO ALLAH, NA KATO MUHAMMAD, NA KATO BAGINDA RASULULLAH
HU ALLAH 3X

Bagi saudara yang kepingin mengetahui tata cara dan mengamalkan keilmuan ini, silakan hubungi saya di frankyadinegoro@rocketmail.com. Insya Allah saya beritahu secara rinci tata cara pengamalannya. Dan pengijazahan ini benar-benar GRATIS!!!
Wasslm wr wb……..

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 186 Komentar

JIKA SAHABAT TIDAK BAIK


SUDADI
sudadijawi@yahoo.com

Yang mulia AL-Imam Ibnu Athaillah Askandary dalam Kalam Hikmah sebagai berikut :
“Kadang kala anda org yg tidak baik, maka Allah memperlihatkan kepada anda kebaikan anda, karena persahabatan anda kepada orang-orang yg lebih jahat kaadaannya dari anda”.

Pengertian Kalam Hikmah tersebut diatas:
Apabila kita msh tergolong yg blm baik, artinya meskipun kita tdk pernah meninggalkan ibadat dan tdk pernah absen dlm beramal dan mengerjakan taat, tetapi apabila keikhlasan dlm hati blm dpt kita buat seluruh ibadat dan amaliah kita, maka itu kita masih disebut dg org yg blm baik. Justeru itu wajiblah kita menyadari diri sendiri untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit agar kita menjadi org yg baik. Salah satu jalannya adalah berteman dan bergaul dg org yg baik.

Bahwa bergaul dengan orang-orang baik itu terbagi dua bagian yaitu:

Pergaulan Shuhbatul Iraadah, artinya pergaulan menyerah diri menurut kehendak sahabat dan teman kita. Pergaulan dlm tingkat ini biasanya pergaulan kita dg seorang guru besar di samping itu ia mempunyai pengetahuan yang banyak dan mengamalkan ilmunya serta selalu menuntun manusia kepada jalan kebaikan, jg guru besar itu hrs mengetahui pula penyakit-penyakit hati kita, spt dengki, pemarah, khianat dan lain-lain. Maka bagi kita yg bergaul dengan beliau hendaklah kita jadikan diri kita laksana si mayit dg org yg memandikannya. Artinya segala nasihat guru itu dan tuntunan-tuntunan kebaikan buat kita tdk kita bantah, tetapi kita patuh sepatuh-patuhnya dan mengerjakannya sebaik-baiknya. Hal keadaan ini yg banyak kita jumpai dalam sejarah hamba-hamba Allah yg saleh di zaman dahulu hingga mereka diangkat martabatnya oleh Allah sehingga auliaNya dan hamba-hamba yg dicintai olehNya.

Pergaulan Shuhbatut Tabarruk, artinya pergaulan dan persahabatan dg org2 baik agar kita menjadi anggota jamaah mereka dg mengikuti peraturan2 yg diatur oleh mereka sampai kepada pakaian yg kita pakai. Pergaulan dlm tingkat kedua ini adalah pergaulan dg org2 baik utk dpt meniru mereka dlm segala kebaikan, baik yg bersifat pribadi apalagi yg bersifat jamaah. Misalnya saja seperti kita bergaul dg org2 yg taat, tdk pernah meninggalkan sembayang, tdk pernah mengerjakan dosa2 besar dan mengekalkan dosa2 kecil, di samping itu pula ia tdk lupa kepada Allah dan tdk lupa pula kepada NabiNya, Rasulullah SAW. Pergaulan yg begini faedahnya semoga Allah memberikan keberkahan org baik itu buat diri kita. Perlu diketahui, bahwa jamaah atau masyarakat dimana kita bergaul itu tdk dihrskan mereka itu org2 alim yg banyak ilmu pengetahuannya, tetapi cukup dg keadaan mereka.

Awas kita jgn sampai kita bergaul dg org-org yg tdk baik, di mana saja dan kapan saja. Apabila kita bergaul dg org yg tdk baik, maka awas pula jangan sampai kita bersahabat dg org yg lebih rusak dr kita, karena org-org itu bukanlah memperlihatkan kekurangan-kekurangan kita pd tempat-tempat yg kita memang kurang, tapi selain menina bobokkan kita dg menutup-nutupi segala keaiban dan kejelekan kita juga diperlihatkannya kpd org-org lain, bahwasanya itu semua bukan jelek tetapi baik. Dengan demikian maka jatuhlah kita dalam lubang ujub, dan terdamparlah kita dlm perasaan fatamorgana, seolah-olah amal ibadah yg telah kita kerjakan sudah cukup, dan kita tdk berkeinginan lg utk menambahnya dan meningkatkannya. Na’udzubillahi min dzalik, berlindunglah kita dg Allah dr pergaulan yg demikian dg segala akibat-akibatnya. Amin, ya Rabbal ‘alamin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 113 Komentar

HAKIKAT MANUSIA DALAM MENUJU ILLAHI BAB-4


“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Assalamu’ alaikum Wr. Wb. Salam pamuji rahayu katur dulur-dulur semuanya

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dulur-dulur aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan saya menghaturkan terima kepada para pini sesepuh atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.

Monggo kita lanjutkan belajarnya tentang Hakikat Manusia Dalam Menuju Illahi Bab-4

Namun kita telah mencoba melakukan pembangkitan kesadaran yang lebih luas. Yaitu kesadaran dimana tubuh bukanlah apa yang kita lihat seperti ini. Tubuh adalah susunan inti materi yang setiap saat berubah dan berganti. Terbatasnya kesadaran bahwa badan bukan lagi sekedar tangan, kaki, kepala. Akan tetapi berubah meluas menjadi kesadaran universal, yaitu kesadaran yang tidak ada batas. Pada tingkat kesadaran ini kita agak bingung, yang mana sebenarnya wujud ini sebenarnya. Karena setelah ditelusuri secara rinci, bahwa badan yang tadinya disadari sebagai sosok laki-laki atau wanita yang punya rupa cantik dan gagah. Pelan-pelan terhapus oleh kesadaran yang lebih luas, yaitu kesadaran jagat raya atau disebut kesadaran makrokosmos. Bahwa wujud badan ini tidak lagi sesempit dulu, aku tidak lagi sebatas kepala, tangan, dan kaki saja. Akan tetapi badanku adalah angin yang bergerak, atom-atom yang bertebaran serta bergantian saling tukar dengan benda-benda yang lain, badanku adalah butiran-butiran zarrah yang saling mengikat, ya .. aku saling ikat dengan tumbuhan, binatang, bumi serta dengan angkasa yang maha luas. Badanku adalah jagad raya. Dimana kesadaran sudah berubah luas dan menjadi satu kesatuan dengan lingkugan kita. Kesadaran ini akan memudahkan mengidentifikasikan siapa diri sebenarnya. Setelah tahu esensi badan ini. Yaitu kesadaran hakiki yang menggerakkan dan mengatur alam semesta.

Dikatakan dalam Al qur’an : “Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya dalam gejala-gejala itu terdapat ayat-ayat Allah -(atau tanda-tanda kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mempergunakan akal”. (QS An Nahl 12).

Sebenarnya di dalam ayat ini tercantum juga ungkapan bahwa Allah menunduk-kan dan mengatur kelakuan matahari, bintang dan bulan dengan perintah-Nya. Peraturan inilah yang diikuti oleh seluruh alam semesta (makrokosmos), bagaimana ia harus bertingkah laku. Ia juga disebut hukum alam, atau peraturan yang diikuti oleh alam.

Lebih jelas lagi bila kita baca ayat 11 surat Fushilat : “Kemudian Dia mengarah kepada langit yang masih berupa kabut lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi : “Silahkan kalian mengikuti perintah-Ku dengan suka hati atau dengan terpaksa”. Jawab mereka : “Kami mengikuti dengan suka hati”.

Ayat ini membuktikan bahwa alam taat mengikuti segala perintah dan peraturan sang pencipta. Dan peraturan yang telah ditetapkan Allah itu tidak berubah selamanya, seperti yang telah ditegaskan dalam ayat 23 surat Al Fath : Artinya : “Sebagai sunatullah (atau peraturan Allah) yang telah berlaku sejak dahulu, sekali-kali kamu tak akan menemukan perubahan bagi sunatullah (atau hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah) itu.

Apabila zat-zat, tubuh manusia dan benda-benda dalam alam sudah dipahami sebagai rangkaian kejadian-kejadian, serta menurut kemauan sunatullah. Maka sebenarnya atom-atom atau zarrah bergerak bukan atas kemauannya sendiri, akan tetapi ada sosok yang bukan dirinya.

Dimana atom-atom itu bergerak mengikuti kekuatan yang maha besar. Benda-benda kecil itu hanya patuh terhadap yang tidak bisa diperbandingkan dengan sesuatu. Wujud itu begitu absolut. Ternyata benda-benda ini mati. Akan tetapi ia bergerak dan dihidupkan oleh suatu kuasa yang maha besar. Itulah metakosmos yang hidup, yang perkasa, yang meliputi segala benda. Ialah Rabbul alamin…..

Pada kesadaran ini sebaiknya kita berhenti sejenak dan jangan dipahami dengan pemikiran yang berlarut-larut. Biarkan Allah yang akan menuntun hati dan pengetahuan tentang ilmu selanjutnya dengan tetap mematuhkan jiwa dan tubuh kita kehadirat Allah yang maha suci.

Apabila kita meluruskan pandangan jiwa dan tubuh kita terhadap perintah-perintah-Nya (Ad dien) serta menundukkan dan memasrahkan segala ketaatan. Tubuh ini akan taat seperti taatnya alam semesta tanpa kita rekayasa, ia akan hidup seperti hidupnya alam, serta ia akan teratur seperti teraturnya matahari serta planet-planet yang tidak berbenturan. Ia akan patuh seperti patuhnya malaikat.

Demikianlah justru menurut pikiran logis, bahwa adanya diri (mikrokosmos), dan alam semesta (makrokosmos), telah mengajak kesadaran untuk sampai kepada pembuktian adanya Allah yang maha ghaib (metakosmos).

Pada pembahasan kali ini, mungkin ada hal-hal yang menyulitkan pembaca memahami hakikat diri. Untuk itu maka selanjutnya saya akan mengajak poro kadang Kampus Wong Alus masuk ke dalam dunia yang lebih kongkrit, yaitu bagaimana melakukan dan memasuki dunia rohani dengan benar. Pada kesempatan berikutnya kalau saya masih di kasih umur panjang dan ada waktu akan saya untai praktek-prakteknya dan poro kadang Kampus Wong Alus bisa mengikuti dengan seksama. “Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua). Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah . Wassalamu alaikum wr. Wb.

Ki Ageng JJ

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 41 Komentar

LAPORAN PENYALURAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA MERAPI


Alhamdulillah atas Ridho dan rahmat Allah Swt yg Maha Pengasih lagi Maha Penyayang shg acr KWA di Merapi dmudahkan dan dberi kelancaran tnp kekurangan sesuatu apapun.

Harapan kami smg acr sejenis ini dimasa yad dpt lbh meningkatkan keperdulian dan kebersamaan buat berbagi rasa sayang dan cinta kita kpd sesama. Tdk lupa kami smpkn ucapan trmksh jg doa kpd poro sedulur yg berkenan memberikan sumbangsih dalam berbagai bentuk support,semoga amal ibadah panjenengan smua mendapat ridho dan keberkahan dr Allah swt,shg lbh memberkahi dan lbh memantul dan terpancar kmbl dgn lbh agung,lbh manfaat dan terberkahkan dsepanjang wktnya. amin.

Dan tetap rasa hormat dan khidmat kami kpd yg belum berkesempatan berbagi kasih,trmksh atas sgenap doa dan supportnya kpd kami shg acr ini dpt terlaksana dgn baek tnp kekurangan sesuatu apapun,shg kami dpt plg dan berkumpul dgn segenap klrg dalam keadaan sehat tnp kekurangan sesuatu apapun. amin.

Kepada segenap sesepuh dan bolowongalus semua trmksh atas sgenap support,share dan masukannya slm ini kpd kami,shg acr ini dpt terealisasi. Dibawah ini akan kami smpkn laporan keuangan dan penggunaan dana scr transparan,bill dan nota sdh dsaksikan scr bersama2 diantara kami smua jd bs slg kroscek dan saling transparan. sbg wujud tanggung jawab diantara kt smua.

Dana + pulsa yg terkumpul adlh senilai lbh kurang 11.000.000 (sebelas juta):

Pembelian pakaian dalam…………………………….1.490.000 by bill
Bill I berisi :
snack pillus garuda,chickentomatobetter vanilla,nissin lovelly,taro snack,sun asi beras,garuda atom,balado sauce chilli,nestle bubur susu
senilai…………………………………………..2.585.159 by bill

Bill II berisi :
soklin,nuvo fam,sgm 1,2,3,lifebuoy shampoo……………4.228.965 by bill

Bill III berisi:
indomilk cair,better vanilla,softex,nestle bubur susu
senilai…………………………………………..2.390.286 by bill

Bill IV berisi :
hit aerosol,teh kotak,gulaku,you c,pocari sweat,mizone,roma sari gandum,minute maid…………………………………..174.607 by bill

Bill IV berisi :
kantong plastik……………………………………….5.000 by bill

kmdn pakaian pantas pakai sebanyak lbh krg 15 karung besar dan 10 kantong plastik dr sgenap poro sedulur.

Dana masuk + pulsa …………………….11.000.000
(sebelas juta rupiah)
Dana keluar……………………………10.874.000
(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Dana Lain lain……………………………125.983
(seratus dua puluh lima sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
——————————————————————– –
sisa dana………………………………………..0 (enol)…..

CATATAN: da dana tambahan dr kwa jkt senilai 619rb, dana ini nnt akan dserahkan kpd kwa jogja ki sabdo langit u/dsalurkan kmbl.

Bersama dengan ini,brarti u/acr sosial di merapi sdh dinyatakan selesai dan dtutup di blog wongalus ini. bagi yg berniat menyalurkan kmbl bs melalui lembaga sosial ato lembaga independent yg laen. dmkn laporan yg kami smpkn harap menjadikan maklum adanya. trmksh yg tak terkira atas sgenap support dan atensinya.
Salam takzim.

Team Relawan blog Wongalus.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 29 Komentar

LAYANAN SOSIAL


@@@

JAJARAN PENGURUS KWA,
FOE-KWA, LITBANG KWA, SELURUH CABANG KWA DI INDONESIA
DAN
KELUARGA BESAR KWA

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1431 H

SEMOGA PENGORBANAN KITA SEMUA
MENDAPAT RESTU, RAHMAT DAN RIDHO-NYA.
AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 43 Komentar

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.