MENGINGAT KEMBALI PESAN DARI MAHA GURU LUQMAN HAKIM


“hai anakku! Allah SWT mengawasi dirimu dalam kepekatan malam, ketika engkau bersholat atau tidur di dalam istana. Dirikan sholat, jangan engkau ragu untuk meninggalkan perkara makruh dan lempar jauh segala kejahatan dan kekejian.” Luqman Hakim adalah seorang maha guru ahli hikmah dari Negeri Habasyah (Ethiopia sekarang). Nama lengkap beliau adalah Luqman Bin Baura, anak dari…