ILMU PENGUNCI AGAR TIDAK SERONG/SELINGKUH


WONGALUS

Ilmu ini adalah sebuah amalan yang berfungsi untuk mengunci hati siapapun agar orang yang kita cintai/kita sayangi/kita hormati tidak berpaling ke hati yang lain. Jadi target yang kita kunci ini, misalnya anak kita, pacar kita, suami kita, isteri kita, atau siapapun agar tidak selingkuh dan tetap menyayangi kita.

Bila target didatangi orang untuk mengajak selingkuh maka target tidak akan bisa berkutik. Tubuhnya akan layu dan tidak bisa bergerak seperti orang mati. Hal ini berlaku untuk pria dan wanita.

Berikut tata caranya…
Ambil barang-barang/benda-benda misalnya sisir rambut/rambut milik target yang akan kita kunci. Pilih salah satu. Ambil kain putih dan buntallah barang-barang milik target dan bikin seperti pocong ukuran kecil. Baca 3 x doa dibawah ini dan tiupkan ke pocong kecil tersebut.

BISMILLAHIRROHAMIRROHIM. KETEKA KETEKUNG BELANGA BESI. PAHA SUDAH KU SENGKANG HATI SUDAH KUKUNCI. KUNCI ALLAH KUNCI MUHAMMAD KUNCI BAGINDA RASULULLAH. KUN ….(nama target)… FAYAKUN. ALHAMDULILLAHIR ROBBALALAMIN.

Asapi dengan kemenyan selama 30 menit dan setelah selesai simpan pocong kecil tersebut. Usahakan agar target tidak pernah tahu pocong kecil tersebut. Sekali target tahu maka pengunci goib tersebut akan hilang. Bila hilang anda perlu ritual dari awal.

Demikian semoga ada manfaatnya buat anda. Gunakan secara dewasa dan bijaksana. Saya ikhlaskan bagi siapa saja yang ingin membutuhkannya. Salam paseduluran.

@2013,wongalus

Categories: ILMU PENGUNCI AGAR TIDAK SELINGKUH | 78 Komentar

AJI PANGLIMUNAN


achmad bassrofi

Yth. para pembaca serta Yth.admin dan pihak terkait. Assalamu’alaikum.warohmatullahi.wabarokhatu. perkenal.kan nama saya : achmad bassrofi. perkenalan saya di sini bukan untuk menjajaki ke ilmuan atau mencari lawan atau musuh melainkan ingin bersahabat dan bersaudara dari berbagai kalangan.

dan di sini hanya sekedar berbagi ilmu sufi, ilmu mujarobah karena ke ilmuan itu hanyalah anugrah pemberian Allah SWT. Dan Semua ke ilmuan itu hanya sebagai sarana peningkatan iman dan taqwa. semua orang itu sejujurnya bisa dan mampu memiliki keilmuan karena sejak lahir dia di bekali akal dan pikiran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan …….

Dalam pembahasan ilmu kanuragan seperti aji panglimunan jawabnya hanya ada di hati sesuai Laku Anda Dan tidak bisa di wujudkan dengan Materi tapi LAKU.
karena aji panglimunan ini termasuk dalam Golongan Putih dan LAKU.nya pun juga Berat.

untuk menempuh.nya sebelum menginjak penguasaan ilmu yang di tuju, sebaiknya membaca Doa Dengan Ketulusan Hati, jiwa dan raga supaya pintu kelapangan pikiran kita di beri pikiran yg jernih dan di beri kecerdasan dalam berpikir oleh ALLAH SWT :

Bismillahirrochmanirrochim,
Allahumma nawir,
Kholbi binuri hidayatika,
Kama nawartal ardho binuri,
hidayatin samsika,
abadan, abadan, abadan.

Jika ingin belajar ilmu sebaiknya di baca 3x supaya cepat menangkap dan di jauhkan dari kelupaan.
dan lebih bagus lagi jika sebaiknya sehabis selesai sholat wajib, hajat, tahajud Doa tsb juga di baca dan jangan lupa baca al-fatihah 7x, shalawat nabi 7x, basmalah 786x (sekhusuk-khusuk.nya anda).

——————————————————————————————————————–
kemudian
langkah selanjutnya Membaca Do’a Minta ilmu :

”Yaa Man ‘Allama ibrahiimal Hikmata, ‘Allimni”
(artinya : wahai dzat yang mengajarkan kepada nabi ibrahim ilmu hikmah, ajarkanlah kepada.ku)
Doa tsb di baca 17x.

”Yaa Fattaahu”
(artinya : wahai dzat yang maha pembuka hati.)
Doa tsb di baca 72x.

Lebih bagus lagi jika sebaiknya sehabis selesai sholat wajib : salah satunya subuh, hajat, tahajud Doa tsb juga di baca yang rutin.
Jika sudah mampu menggunakan rasa langsung saja memfokuskan dari pikiran ke arah hati terfocus pada jantung.
——————————————————————————————————————
kemudian baca doa lulus dan ketuntasan (baca sehabis shalat hajat) :

Yaa Fattah 100x
Yaa Wahhaabu 1000x
Bismillahirrochmanirrochim 1000x
Laa Haula wa laa quwatta illaa billaahil ‘aliyyil ‘adhiim 40x

allaahumma inni as-aluka bismika bismillaahirrahmaanir rahiim. wa as-aluka bismika bismillaahir rahmaanir rahim al ladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuum, laa tak khudzuhuu sinatuw walaa nauum.
wa as-aluka bismika bismillaahirrahmaanir rahiim al ladzii ‘anat lahul wujuuhu wa khasya’at lahul ashwaat, wa khadha’at lahur riqaab, wa wajilat minhul quluubu antushalliya wa tusallima ‘alaa sayyidinaa muhammadiuw wa ‘alaa aalihii wa shahbih, wa an tamunna ‘alayya bi ‘almin naafi’i wal fahmish shaaibi wadz dzakaa-i wa an taj ‘ala lii min umuurii yusran , wa farajan, wa makhrajan watu’ aafiyanii minad daini wa tughniyanii minal faqri wa tarzuqaanii rizqan halaalan mubaarakan fiih. wa taqdhiya lii jamii’a haajaatii wa tughiitsanii.
”yaa ghiyaatsal mustaghiitsiina, aghitsnii 3x.
bi rahmatika yaa arhamar raahimiin”.

(artinya : ya allah SWT, sesungguhnya aku minta kepada-mu dengan menyebut nama-mu bismillaahir rahmaanir rahiim yang tidak ada melainkan Dia , yang mengetahui barang gaib dan terang, dia-lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. dan aku minta kepada-mu dengan menyebut nama-mu bismillaahir rahmaanir rahiim, yang tidak ada tuhan kecuali dia, yang hidup dan berdiri sendiri, yang tidak mengenainya rasa ngantuk dan tidak pula tidur.
dan aku minta kepada-mu dengan menyebut nama-mu bismillaahirrahmaanir rahiim, yang tunduk kepadanya semua wajah dan rendahlah kepadanya semua suara, dan tunduk kepada-nya semua leher , dan gemetarlah karena-nya semua hati, agar engkau limpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita nabi muhammad saw, keluarganya dan sahabat-nya.

dan agar engkau beri kepadaku ilmu yang bermanfa’at, kepahaman yang tepat dan cerdas, dan agar engakau jadikan untuk.ku dari semua urusanku, kemudahan, lapang dan jalan keluar, dan agar engkau sejahterakan aku dari hutang, dan agar engkau beri kekayaan aku dari kemiskinan,
dan agar engkau datangkan kepadaku semua hajatku, dan agar engkau beri pertolongan aku. wahai dzat yang maha penolong orang-orang yang minta tolong, tolonglah aku berkat kasih sayangmu, wahai dzat yang maha penyayang dari semua penyayang).

————————————————————————————————————–
Selanjutnya amalan aji panglimunan siap di baca guna di terapkan :
“shalallohu ‘alaihi wassalam,
allohumma khulhualloh, (lebih bagus lagi : shalawat kemudian al-fatihah)
dzat gumilang tanpa sangkan,
gumilang tanpa enggon,
liyep ilang salin raga .
ina fatohia lakofat kanmubilla,
sir abubakar, sir umar, sir ali, sir usman,
sir jabarail, sir malaikatul mukharobin,
sir allah SWT, la ilaha illalloh mohammadurosulullah,
sir wali, sir kuat berkat,
sir teguh, sir luput, sir ora katon.
lungguhku imbar,
mimang mimong si wisakarma,
tengahing angin,
apipit maya-maya ora kathon apa-apa,
kang hima kakalangan peteng ndedet alimengan,
si ambar ngemuli aku,
wong sabuwana bloloken ora weruh aku.

amalan di atas -> baca 3x

la tudrikuhul abshor,
wa huwa, yudrikul abshor,
wa huwal lathifu khobir.”

Laku dan syaratnya :
puasa 40 hari. hari ke 37-40 di usaha tidak tidur tapi berlatih kanuragan (di usahakan persiapannya yang matang : tetap focus dan kosentrasi penuh).
selama puasa sehabis sholat fardhu baca 3x dan sehabis sholat hajat juga 3x di tambah
“yaa latifu” 2000x (khusuk)

catatan : ojo rumongso isoh, isoh’o rumongso.
————————————————————————————————————

cukup sekian,
waridho wal ‘inayah
Wassalamu ‘alaikum.warohmatullahi.wabarokhatu.
semoga berhasil.

Categories: AJI PANGLIMUNAN | 41 Komentar

FILSAFAT SATUS


(JAGONGAN MAS KUMITIR DAN WONGALUS TENTANG BATARA KALA DAN RAJAH KALACAKRA)

Kami bertemu di sebuah tempat umum yang terletak di tengah alun-alun kota Sidoarjo yang asri. Sejak lama kami berteman dan ngobrol sana sini, termasuk obrolan di pagi itu…

WONGALUS: Upacara Ruwatan adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa yang sudah terkenal. Di upacara itu dilakukan matek aji mantra rajah kalacakra oleh dalang ruwat. Selain isi aji rajah kalacaakra yang sudah banyak disebutkan di banyak kajian budaya ada banyak makna di dalam upacara tersebut.
MAS KUMITIR: Batara kala melambangkan kesalahpahaman atas makna waktu, lahir sebagai kama salah, salah netes justeru ketika batara guru ayahnya tidak mendapat pelayanan dari Dewi Uma, isteri dan spermanya menetes ke laut dan menjadi raksasa, bernama Batara Kala. Karena Dewi Uma yang tidak bersedia memenuhi hasrat Batara Guru, maka Batara Guru mengutuknya menjadi BATARI DURGA. Batari Durga ini kemudian diperisteri oleh BATARA KALA.

WONGALUS: Wah, ibu diperisteri oleh anak? Jelas ini menggambarkan RUSAKNYA POLA PEMAHAMAN ATAS STRUKTUR REALITAS ATAU SISTEM KONSEKUENSI. Hubungan sebab akibat menjadi tidak linear. Asas kebenaran menjadi tidak runtut lagi.
MAS KUMITIR: Ya … Tabiat batara kala adalah kelaparan (maknanya adalah menggeloranya hawa nafsu yang tidak terkendali) yang tidak pernah terpuaskan, padahal tentunya jatah itu sangat amat terbatas. Disinilah uniknya upacara ruwatan, yang mengandung makna penuh SIMBOL DAN LAMBANG.

WONGALUS: Mereka yang menjadi korban batara kala, yaitu mereka yang menjadi obyek. OByek ini pada dasarnya tidak berada pada posisi himpunan yang seimbang.
MAS KUMITIR: begitulah yang terjadi… misalnya anak ontang anting/tanpa kakak adik dan cenderung montang manting, tanpa teman terputus dari himpunan sosial.
WONGALUS: Setiap satuan, substansi, tentu tidak bisa kita pahami terlepas dari kedudukannya dalam teks dan konteks. Mereka inilah obyek sasaran kala karena tidak berkedudukan sebagai SUBYEK.

MAS KUMITIR: Mereka ini disebut sukerta dan memerlukan ruwatan, BUKAN TERUTAMA UPACARANYA MELAINKAN PENGHAYATANNYA ATAS PESAN TERSEMBUNYI DI BALIKNYA. Kiranya hal ini menjadi pelajaran berharga agar jangan sampai tidak titis dalam OLAH MANAH sehingga segala sesuatunya selamat dunia akhirat, awal akhir lahir batin.
WONGALUS: Salah satu syarat menjadi dalang ruwat adalah memiliki sifat KANDA BUWONO yaitu wisnu.
MAS KUMITIR: Wisnu itu sosok kearifan hidup yang paham makna kelanggengan sesuai dengan ungkapan sambat sebutnya Iwang Suksma Adi Luwih Hong Buwono Langgeng…. ingat hakekat rajah kalacakra…

WONGALUS: Rajah kala cakra pada hakekatnya merupakan lawan/negasi dari sesuatu yang negatif akibat kesalahan struktur dan fungsi, pemulihan makna kelanggengan, agar seimbang dengan pengalaman spasial kita. Makin paham atas kelanggengan, kita makin mengalami keluasan spasial yang pada akhirnya menjadi bulatnya lahir batin, awal akhir, spasial temporal.
MAS KUMITIR: Dalam upacara ruwatan kita dikenalkan beberapa macam sukerta yaitu jatah makanan batara kala. Sukerta pada hakikatnya ialah mereka yang menjadi obyek penderita yang dengan upacara ruwatan diharapkan akan mengalami koreksi total, dikembalikan sebagai subyek pelaku. Kenapa manusia bisa beralih fungsi menjadi obyek penderita?
WONGALUS: Pergantian fungsi itu terjadi karena KACAUNYA STRUKTUR PANGKAL DAN PENDUKUNG NILAI ATAU RUSAKNYA POLA KONSKUENSI, yang berakar pada kesalahan pemahaman atas hakikat waktu yang ditandai dengan pencarian kemudahan di muka dan kesulitan di belakang. Sebagaimana dilambangkan oleh ‘pecahan’ atau kepingan kala, yaitu hewan yang berbisa pada ujungnya misalnya kala bang, kala jengking, kala menthel, kala sundep atau sesuatu yang berwatak menjerat seperti laso.
HUKUM SEBAB AKIBAT: BERSAKIT-SAKIT DAHULU BERSENANG-SENANG KEMUDIAN. DIBALIK AKAN MENJADI: BERSENANG-SENANG DAHULU BERSAKIT-SAKIT KEMUDIAN.
Mereka yang sudah kacau dan hidupnya rusak karena sistem konsekuensi atau pola hubungan sebab akibatnya tidak beraturan akan membuat rusak pula struktur pemahaman atas realitas atau kenyataan sehingga menjadikan seseorang itu sasaran waktu; MANGSA BATARA KALA.

MAS KUMITIR: RAKSASA; jegang percaka belah, iblis laknat jeg jegan. SATRIA; Jagad dewa batara, ora jagad pramudita. KSATRIA PINANDITA; Iwang suksma adi luwih hong buwono langgeng. Maka, seseorang itu bisa AMBEG ANGKARA MURKA nya atau ambeg sinatriya apabila bergantung pada sistem sambat sebutnya atau ‘ambeg’annya.
WONGALUS: Itulah MAKNA BELA DIRI SESEORANG. Nah, agar kita bisa TITIS NITIS TETES NETES maka kita harus mengendarai burung kita setelah TRIWIKRAMA menjadi burung GARUDA lalu menguasai ula-ula sejalan dengan lakon anoman duta: mencapai pohon NAGASARI. Anoman adalah lambang sperma. Orientasi awal sebelum getaran kehidupan merambat ke sungsum nadi. Sebagaimana disampaikan Sri Rama ketika bertemu Anoman.

MAS KUMITIR: Kuneng lingnya Ramandyapati, hangandika Sri Batara Rama, Heh bebakal sira kiya, gampang kalawan ewuh, yekti hana ing hakardi, yen waniya ing gampang, wediya ing kewuh, sabarang nora tumeka, yen antepan gampang ewuh dadi siji, ing purwa ora hana.
WONGALUS: ENGKAU ADALAH PENENTU BAGI KETENTUANMU NANTI. MUDAH DAN SUKAR ITU MELEKAT PADA DIRIMU. APABILA BERANI KEPADA HAL-HAL MUDAH DAN TAKUT HAL-HAL SULIT MAKA TIDAK ADA PENCAPAIAN APAPUN. APABILA ADA KEMANTAPAN, KESULITAN DAN KEMUDAHAN ITU SATU KESATUAN YANG DAHULU KALA TIDAK ADA.

MAS KUMITIR: Diruwatnya rukmuka dan rukmala di gunung candra muka oleh bima sehingga kembali menjadi Batara Indra dan Batara Bayu memperjelas MAKNA FILOSOFIS UPACARA RUWATAN.
WONGALUS: Sepakat…. YAITU AGAR SUBYEK YANG MENJADI OBYEK DIKEMBALIKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI SUBYEK PENDUKUNG NILAI-NILAI KEHIDUPAN YANG IMANEN SEKALIGUS TRANSENDEN.
MAS KUMITIR: Hukum alam, hukum sebab akibat sesuai dengan logika. Subyek itu adalah manusia yang plus, yaitu MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBACA BERPIKIR SERTA BERPERILAKU YANG TERPUJI DI JALAN YANG LURUS yang berkebulatan sebagaimana dalam sejarah mulai Adam s/d Isa dan risalah Muhammad SAW sebagai intisari kelurusan dan kebulatan tersebut.

WONGALUS: Alam ini berdiri di atas prinsip kepercayaan. Kita percaya kalau kita menanam biji mangga akan tumbuh pohon mangga dan berbuah mangga. Kita percaya kalau menanam kebaikan akan tumbuh pohon kebaikan dan berbuah kebaikan. Itulah system kepercayaan kita yang memuncak sebagai IMAN. Tetapi kepercayaan atau keimanan kita itu hanya akan membuahkan kebenaran melalui amalan sholeh yaitu amalan menanam biji kebenaran yang membuahkan kebenaran asal kita SABAR.
MAS KUMITIR: Oleh sebab itulah ada istilah Filsafat SATUS, manusia harus memiliki kekuatan untuk sabar mengolah hidupnya. HIDUP HARUS DISAT (dikosongkan sekosong-kosongnya) DARI SEMUA KENIKMATAN KEINGINAN dan DI TUS (sampai tetes keringat perjuangan yang terakhir)

WONGALUS: Kalau sudah di SATUS, maka wadah akan menjadi bersih dan kering, berkilau dan bersinar. Berkah apapun, bacaan doa apapun, ilham apapun, semua yang kita dapat, kita lihat, kita dengar akan dengan mudah meresap dan menjadi ILMU DAN PASTI ADA KEMANFAATANNYA. HIDUP MENJADI PENUH SYUKUR.
MAS KUMITIR: ini kunci… sedulur sedulur yang mau mengamalkan amalan ilmu, asmak, hizib, ajian apapun di Blog KAMPUS WONG ALUS maka agar bisa meresap dan sempurna lakukan FILSAFAT SATUS tersebut.
WONGALUS: QOBILTU memang demikianlah seharusnya kita berproses mendaki……………..
@WONGALUS,2013

Categories: FILSAFAT SATUS | 18 Komentar

RIYADHOH KALIMAT TOYYIBAH : MENEMPUH JALAN SUNYI BERTOBAT DI JALAN ILAHI


kwa

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. ASHADU ANLA ILAHA ILLALLAHU WANDAHU LA SYARIKA LAHU, WA ASYHADU ANNA SAYYIDANA

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami

MUHAMMADAN `ABDUHU WAROSULUH. AMANTU BILLAHI WA MALAIKATIHI WA KUTUBIHI WA RUSULIHI WA BIL YAWMIL AKHIRI WABIL QADARI KHAYRIHI WA SYARRIHI, SHADAQALLAHU WA SHADAQA RASULUH, SHADAQALLAHUWASHADAQA RUSULUH.

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku beriman kepada Allah dan malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; utusan-utusan‑Nya; hari kiamat; dan adanya takdir,baik ataupun jelek.Mahabenar Allah, dan benar pula rasul-Nya.

AMANTU BISY-SYARI’ATI WA SHADDAQ‑TU BISY-SYAFI’AH. WA IN QULTU SYAY-AN KHI‑LAFAL IJMA’I RAJA’TU FANHU WATABARRA’TU MIN KULLI DININ YUKHALIFU DINAL ISLAM.

Aku beriman pada syariat dan aku membenarkan syariat. Apabila aku berkata tentang sesuatu berbeda dengan kesepakatan (ijrnak) ulama, aku segera mencabutnya. Dan aku lepaskan dari setiap agama yang tidak cocok dengan agama Islam.

  ALLOHUMMA INNI UMINU BIMA TA’LAMU ANNAHUL HAQQU INDAKA WA ABRA-U ILAYKA MIMMA TALAMU ANNAHUL HAQQU ‘INDAKA WA ABRA-U ILAYKA MIMMA TALAMU ANNAHUL BATHILU INDAKA FAKHUDZ MINNI JUMALAN WALA TUTHALIBNI FIT-TAF-SHILI.

Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah benar dari-Mu, dan aku lepas dari-Mu sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah batal menurut-Mu. Maka ambillah dariku keseluruhannya dan janganlah siksa aku dalam keadaan terpisah-pisah.

  ASTAGH-FIRULLOHAL `ADHIM WA ATUBU ILAYHI – 3 X.

Aku mohon ampun kepada Allah, Zat yang Mahaagung, dan aku bertobat kepada-Nya – 3 x

NADAMTU MIN KULLI SYARRIN. ASY-HADU AN LA ILAHA ILLALLAHU WANDAHU LA SYARIKA LAHU WA ASYHADU ANNA SAYYIDANA MUHAMMADAN `ABDUHU WARASULUHU, WA ANNA ABDULLAHI WARASULUHU WABNU AMATIHI.

 Aku menyesal dari setiap perbuatan buruk. Aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa,yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul‑Nya

WAKALIMATUHU ALQAHA ILA MARYAMA WA RAUHUN MINHU. WA ANNAL JANNATA HAQQUN WA ANNAN NARO HAQQUN WA ANNA

Dan sesungguhnya Nabi lsa adalah hamba dan rasul-Nya, dan putra hamba-Nya, dan kalimah-Nya, yang Dia berikan kepada Maryam,dan roh yang berasal  dari-Nya. Dan sesungguhnya surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya, dan

 KULLA MA AKH-BARA BIHI RASULULLAHI SHALLALLAHU `ALAYHI WASALLAMA HAQQUN. WA ANNA KHAYRAD DUN-YA

 setiap yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah benar adanya. Dan sesungguhnya kebaikan dunia

WAL AKHIRATI FII TAQWALLAHI WA THA’ATIHI, WA ANNASY-SYARRAD DUN-YA WAL AKHIRATI FI MA’SHIYATILLAHI

dan akhirat itu terletak pada takwa kepada Allah, dan taat kepada-Nya. Dan sesungguhnya kejelekan dunia dan akhirat terletak pada maksiat kepada Allah

 WAMUKHALAFATIHI. WA ANNAS SA’ATA ATIYATUN LA RAYBA FIHA WA ANNALLAHA YAB’ATSU MAN FIL QUBUR.

dan menentang-Nya, Dan hari kiamat itu pasti datang, tidak diragukan lagi, dan Allah akan membangkitkan mayat di dalarn kubur, juga tidak diragukan lagi.

 ASY-HADU AN LA-ILAHA ILLALLAHU WANDAHU LA SYARIKA LAHU, WA ASY‑HADU ANNA SAYYIDANA MUHAMMADAN RABDUHU WA RASULUHU.

Aku bersaksi, sesungguhnyatidak ada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah harnba dan rasul-Nya.

LA ILAHA ILLALLAHU AFNA BIHA ‘UMRI.

LA ILAHA ILLALLAHU AD-KHULU BIHA QABRI.

Tiada Tuhan selain Allah, aku habiskan umurku dengan kalimat tayibah ini.

TiadaTuhan selain Allah, aku masuk ke dalam kuburku bersama kalimat tayibah ini.

LA ILAHA ILLALLAHU AKHLU BIHA WAHDI.

LA ILAHA ILLALLAHU ALQA BIHA RABBI.

Tiada Tuhan selain Allah, aku menyendiri bersama kalimat tayibah ini.

Tiada Tuhan selain Allah, aku bertemu dengan Tuhanku bersama kalimat tayibah ini.

LA ILAHA ILLALLAHU QABLA KULLI SYAY-IN.

LA ILAHA ILLALLAHU BA’DA KULLI SYAY-IN.

TiadaTuhan selain Allah, sebelum berwujud segala sesuatu.

Tiada Tuhan selain Allah, setelah berwujud segala sesuatu.

LA ILAHA ILLALLAHU YABQA RABBUNA WA YAFNA KULLA SYAY-IN.

LA ILAHA ILLALLAHU ASTAGHFIRULLAH,

Tiada Tuhan selain Allah, tuhan yang meliputi wujud segala sesuatu.

Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.

LA ILAHA ILLALLAHU ASTAGHFIRULLAH,

LA ILAHA ILLALLAHU ASTGHFIRULLAH, WA ATUBU ILAYH.

Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.

Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah. dan aku bertobat kepada-Nya.

========================================================================================

*DISUSUN OLEH  AHMAD BIN ABU BAKAR  AS  SAKRON

Habib Ahmad lahir di Tarim. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahnya. Beliau juga seorang yang hafal alquran yang ia pelajari dari Syaikh Muhammad bin Umar Ba’alawi. Melazimkan membaca lafadz sahadat tujuh puluh ribu kali setiap harinya. Selain ayahnya beliau dididik oleh pamannya Syaikh Umar Muhdhar. Dari pamannya beliau belajar ilmu fiqih, tasawuf dan ilmu hakikat. Di samping kepada pamannya Imam Ahmad belajar kepada Sayid Muhammad bin Hasan Jamalullail, Syaikh Said Ba’ubaid, keluarga Baqasyir dan keluarga Baharmi dan kepada saudaranya Syaikh Abdullah Alaydrus.

Beliau mahir dalam ilmu hadits, fiqih dan ushuluddin, rahasia nama-nama Allah, ilmu aufaq dan huruf. Murid-murid beliau di antaranya Abu Bakar al-Adeni , sehingga beliau berkata::Sesungguhnya Syaikh Shahabuddin al-Faqih Ahmad bin Syaikh Abu Bakar Sakron adalah berita gembira yang sempurna dan penghulu manusia yang bersih suci, cinta kepada amal kebajikan”. Murid yang lainnya adalah Husin bin Abdullah Alaydrus, al-Faqih Abdullah bin Abdurahman Balahij, al-Allamah Muhammad bin Abdurahman Bilfaqih. Imam Ahmad bin Abi Bakar wafat di Lisik tahun 869 hijriyah dikuburkan di Zanbal Tarim. Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Sakron wafat di Tarim tahun 869 H.

Berikut nasab beliau Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Sakron bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-segaf bin Syekh Muhammad Maula Ad-Dawilayh bin Syekh Ali Shohibud Dark bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib Marbat bin Sayyidina Al-Imam Kholi Qosam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib As-Shouma’ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Shohib Saml bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Shohibul Aradh bin Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husein. Rodiyallahu ‘Anhum Ajma’in.

 AI-FATIHAH ILA RUHI SAYYIDINA AL-HABIB ‘ALI BIN ABI BAKRI AS-SAKRON WA USHULIHI WAFURU’IHI, ANNALLAHA YU’LI DARAJATIHIM FII JANNAH, WA AN YU’IDA ‘ALAYNA MIM BARAKATIHIM WA ASRARIHIM WA ANWARIHIM WA’ULUMIHIN WANAFAHATIHIM FID-DINI WAD‑DUN-YA WAL AKHIRAH. WA ILA HADH-RATAN NABIYYI SAYYIDINA MUHAMMADAN SHALLALLAHU `ALAYHI WA ALIHI WA‑SALLAMA. AL-FATIHAH.

Al-Fatihah dipersembahkan untuk ruh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As‑Sakron, dan nenek moyangnya serta keturunannya. Semoga Allah akan mengangkat derajat mereka di dalam surga, dan akan mengembalikan berkah-berkah mereka kepada kita semua segenap rahasia, cahaya, ilmu, dan bau harumnya di dalam agama, dunia, dan akhirat.Dan juga diperuntukkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi wa Alihi wa Sallam. Al-Fatihah.

Categories: RIYADHOH KALIMAT TOYYIBAH | 21 Komentar

SUSUHE ANGIN NGENDI NGGONE?


wongalus

DAMAI RASA HATI KETIKA PADA LARUT MALAM MENDENGARKAN LANTUNAN KIDUNG KARYA KANJENG SUNAN KALIJAGA. KIDUNG DARMAWEDA……………. SIAPA YANG TIDAK KENAL? KIDUNG ITU BAGI PARA SULUK, PEJALAN SPIRITUAL SANGAT DIKENAL KARENA PENGHAYATAN AKAN KEBERADAAN TUHAN YANG MAHA KUASA YANG SANGAT DEKAT …………….  LEBIH DEKAT DARI RASA DEKAT.

Tuhan tidak jauh di atas langit dan kalaupun banyak disebut bahwa Tuhan itu berada di atas arasy……………. maksudnya tentu bukan terletak jauuuhh.. aras itu berada di dalam sekat terdalam hati manusia. Manusia yang terbuka tabir hatinya……………. yang bersih dari lemak-lemak nafsu yang membungkus kemurnian dan kesucian.

Simaklah…

Ana pandhita akarya ing wangsit….. mindha kombang angajab ing tawang ….. susuh angin ngendi nggone …. lawan galihing kangkung …..wekasane langit jaladri …..isining wuluh wungwang lan gigiring punglu…. tapaking kuntul anglayang ….manuk miber uluke ngungkuli langit…. kusuma anjra ing tawang.

Nah, mencari Tuhan itu ibarat mencari sarangnya angin. Dimana sarang angin? Tentu tidak ada, dimana galihnya tumbuhan kangkung? Tentu kosong… dimana pula kita kita bisa mendapatkan tapaknya burung yang terbang? Tentu tidak akan bisa kita temukan…. Dimana batas dari langit, tentu tidak terjangkau dan tidak berbatas

Ngambil banyu apikulan warih……………. amek geni sami adadamar……………. kodhok ngemuli elenge…. miwah kang banyu den kum…. kang dahana murub kabesmi …. bumi panetak ingkang……..pawana katiyub…….tanggal pisan kapurnawan…….yen anenun sonteg pisan anigasi kuda ngrap ing pandegan………..

Bertemu dengan Tuhan itu maknanya adalah bertemunya dengan diri yang sejati, kenali diri maka kau akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dicari dengan apapun, karena Tuhan itu ADA dan jelas tidak punya sifat TIDAK ADA. Tuhan Maha Melihat. Bukan MAHA DILIHAT (pantas bila tidak bisa dilihat bukan?).

Ana kayu apurwa sawiji wit buwana epang keblat papat……….agedong mega tumembe …….. apradapa kukuwung kembang lintang segara langit …………….sami andaru langit…………….woh surya lan tengsu….asirat bun lawan udan …………….apupuncak akasa bungkah pratiwi oyode bayu bajra.

Diri menjadi pancer atau pusat bertemunya kiblat yang sejatinya ada di semua arah…..  diri yang memangku kekayaan khasanah ilmu seluruh jagad, bumi memang tempat berpijak, namun bumi yang sejati adalah badan/tubuh kita yang menjadi wadah hidup kita.

Wiwitane duk anemu candi…………….gegodhongan miwah wawarangkan sihing hyang kabesmi kabeh …………….tan ana janma kang weruh yen weruha purwane dadi …..candi segara wetan …………….ingobar karuhun…………….kahyangane sanghyang tunggal …………….sapa reke kang jumeneng mung hartati …………….katon tengahing tawang.

Rahasia tersembunyi di dalam hati dan jiwa.. kemanapun manusia mencari Tuhan dan kedamaian, hanya akan ditemukan bila kita menilik ke dalam

Aunung agung segara sarandil…………….langit ingkang amengku bawana …………….kawruhana ing artine …………….gunung segara umung…………….guntur sirna amnegku bumi …………….tug kang langit buwana…………….dadya weruh iku mudya madyaning ngawiyat…………….mangasrama ing gunung agung sabumi…………….candhi candhi sagara.

Gunung luhure kagiri giri…………….sagara agung datanpa sama…………….pasampun kawruhan reke…………….artadaya ounuku …………….datan kena cinakreng budi…………….anging kang sampun prapta ing kuwasaning …………….angadeg tengahing jagad …………….wetan kulon lor kidul ngandhap myang nginggil …………….kapurba wisesa.

Berdiri dan bangkitlah, hayatilah kuasa-kuasa Ilahi yang hidup dan menghidupi dirimu

Bumi sagara gunung myang kali…………….sagunging kang isining bawana…………….kasor ing artadayane …………….sagaar sat kang gunung …………….guntur sirna guwa samya nir…………….singa wruh artadaya…………….dadya teguh timbul lan dadi paliyasing prang…………….yeng lulungan kang kapapag wedi asih sato galak suminggah.

Jim perih prayangan samya wedi……………. mendhak asih sakehing drubiksa…………….rumeksa siyang dalune singah anempuh lumpuh…………….tan tumama ing awak mami kang nedya tan raharja…………….kabeh pan linebur…………….sakehe kang nedya ala…………….larut sirna kang nedya becik basuki…………….kang sinedya waluya.

Siyang ndalu…………….rineksa hyang widhi …………….dinulur saking karseng hyang widhi…………….kadhep ing jalma kabeh…………….apan wikuning wikuwikan liring pujasamadi …………….dadi sasedyanira mangunah linuhung paparab hyang tegalanang asimpen yen tuwujuh jroning ati…………….kalis ing pancabaya.

Yen kinarya atungguh wong sakit ejim setan datan wani ngambah rineksa malaekat …………….nabi wali angepung sakeh lara samya sumingkir …………….ingkang nedya mitenah …………….maring awak ingsun …………….rinusak dening pangeran …………….eblis laknat sato marah padha mati……………. tumpes tepis sadaya………….

Selagi masih hidup, jangan pernah takut dan khawatir… dengan cinta kasih dan rasa syukur mendalam kepada ilahi akan sirna segala bencana… biarkankah hidupmu menjadi penerang dengan berbudi baik dan bermoral, manfaatkan waktu yang ada untuk berkarya sebagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa ada untuk mu, untuk alam semesta.. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah diam… senantiasa dia berfirman dan berkarya….

@Wongalus,2013

Categories: SUSUHE ANGIN NGENDI NGGONE | 23 Komentar

PROGRAM PELATIHAN PARANORMAL PROFESIONAL KWA (TINGKAT GURU) AKHIR SEPTEMBER


enlightenment2Dalam rangka menunjang kesiapan SDM yang berminat di bidang jasa keparanormalan maka bersama ini kami sampaikan bahwa PROGRAM PELATIHAN PARANORMAL PROFESIONAL (TINGKAT GURU) akan digelar lagi pada bulan September 2013.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Program Pelatihan akan dilangsungkan mulai pada hari Jumat sore, 27 September s/d Minggu pagi, 29 September 2013 atau selama 2 (dua) hari pelatihan intensif bertempat di sebuah villa di pegunungan wilayah Mojokerto, Jawa Timur (tempat sementara dirahasiakan).

TEMPAT BERKUMPUL:

Peserta berkumpul di MARKAS KWA Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo Jl Majapahit 5 Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 siang. Peserta di sediakan kendaraan dan bersama-sama menuju lokasi.

PESERTA
Peserta pelatihan untuk masyarakat UMUM dengan jumlah maksimal 7 peserta berusia sekitar 25 tahun hingga usia tidak terbatas.

TRAINER
Trainer Pelatihan ini adalah Ki Wong Alus dari CV Motivasindo Perkasa —usaha jasa berbadan hukum yang menangani pelatihan pengembangan SDM, pengelola dan pendiri http://www.wongalus.wordpress.com, pemegang sertifikasi TOT/TOC yang telah berpengalaman dalam bidang pengembangan SDM.

EnlightenedMATERI DAN METODE

Materi pelatihan ini adalah PENGIJAZAHAN ILMU-ILMU KEPARANORMALAN meliputi di antaranya: ILMU NGESTI /SEMEDHI, ILMU PENGOBATAN, ILMU KEREJEKIAN, ILMU PELET PENGASIHAN PERJODOHAN, ILMU KEKUATAN-KEKEBALAN, ILMU TERAWANGAN, ILMU MERAGA SUKMA (OUT OF BODY EXPERIENCE), INTI BESI QURSANI, ILMU PENGISIAN ENERGI KE BENDA-BENDA, ILMU-ILMU HIKMAH LAINNYA yang dilanjutkan dengan pengamalan langsung bersama trainer dan asistensi/pendampingan langsung

Metode pelatihan ini menganut ‘Two Way Active System’ yang melibatkan semaksimal mungkin interaksi dua arah antara trainer dan peserta. Peserta mendapatkan bimbingan intensif dan CARA-CARA PRAKTIS MENGUASAI ILMU-ILMU tersebut. Sekaligus konsultasi tahapan perkembangan spiritual secara pribadi dan mendalam. Program pelatihan memadukan ilmu, teori, tanya jawab dan sekaligus praktik tahapan kemajuan yang berlangsung dengan komposisi secara berimbang.

INVESTASI
Pembiayaan program pelatihan ini dilakukan secara otonom dan mandiri. Tidak ada donatur dari siapapun sehingga peserta dikenakan biaya total sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup selama diasrama dan kebutuhan pelatihan yang lain.

TATA CARA PENDAFTARAN

SMS kan niatan anda mengikuti program ini ke 081-233500577 (kiwongalus). Cara lain selain SMS anda juga bisa mengirimkan email kiwongalus2013@gmail.com.

Selanjutnya Transfer biaya pelatihan lengkap sebelum pelaksanaan (biaya PALING LAMBAT kami terima tanggal 22 September 2013).

Transfer ke BANK JATIM (kode transfer 114) nomor rekening: 0262927024  atas nama Muhammad Wildan.

PENUTUP

Demikian rencana ini disampaikan agar saudara bisa mempertimbangkannya secara transparan dan bijaksana. Diharapkan dengan terselenggaranya Program Terbatas ini nantinya peserta akan bisa menjadi paranormal yang profesional dan bertanggungjawab dalam melayani klien/costumer masyarakat dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.
Penanggung Jawab Program
ttd

wongalus

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA

JIMAT PAKU: AMPUH UNTUK KESELAMATAN


paku6Carilah paku (bisa juga beling dan benda-benda berbahaya yang cenderung melukai orang) di jalan umum. Paku itu harus benar-benar paku yang entah disebar orang secara sengaja atau tidak. NAMUN: Anda DILARANG KERAS membuang/menyebar paku dan mengambilnya untuk dijadikan jimat karena TUAH nya pasti akan hilang.

Selanjutnya, cari kain/kertas sepotong saja. Boleh kain/kertas warna apapun dan bungkus paku ke dalam kain/kertas dan lipat yang rapi.

Sebelum membungkus paku, baca doa berikut ini dengan bersuara 3x:

BISMILAHIROHMANIRROHIM, PAKUNING BUMI PAKUNING ALLAH DADIO SIRO PAKUNE LAKU KESLAMETANKU DONYA AKHERAT LAILAHA ILALLAH MUHAMMADARRASULULLAH.

Usai berdoa, tiuplah paku tersebut sekali saja.

Selanjutnya bungkus paku tersebut dengan kain dan simpan di dompet anda.  Anda sekarang sudah memiliki jimat untuk keselamatan lahir dan batin atas ijin Alllah SWT. Nah, paku yang membuat orang lain celaka itu ternyata bisa menjadi jimat yang sangat ampuh. Anda boleh menyimpan jimat paku tersebut dalam jumlah berapapun. Insya allah Anda turut serta menyelamatkan orang lain dari celaka dan bencana. Misalnya ban kempes, kecelakaan dll.

Terima kasih. Salam persaudaraan.

ki wongalus

Categories: JIMAT PAKU | 76 Komentar

PENGUMUMAN


SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

Sebagaimana anda ketahui bersama bahwa Menyemarakkan HARI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 2013 ini, Blog Kampus Wong Alus mengadakan PROGRAM IJASAHAN TERPILIH bagi ANDA PEMBACA KWA. Yaitu ijasahan ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH yang masih terpassword.  

ADAPUN ILMU YANG TERPASSWORD TERSEBUT ADALAH:

ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH >>>>

KLIK: https://wongalus.wordpress.com/ilmu-kalimah-tiga/

Dari sekian banyak peserta yang telah mengirimkan biodata lengkap, kami menganggap SEMUANYA LAYAK MENDAPATKAN IJASAHAN ILMU KALIMAH TIGA tersebut dan kami persilahkan ANDA  membuka ARTIKEL YANG MASIH TERPASSWORD.

ADAPUN PASWORDNYA ADALAH JAWABAN DARI PERTANYAAN SAYA BERIKUT INI:

APA DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA?

Bagi saudara yang tidak mengirimkan biodata, maka kami tidak memberikan IJAZAH meskipun bisa membuka pasword dan membaca artikel di atas. TERIMA KASIH kami sampaikan atas partisipasinya mengikuti ijasahan dan SALAM PERSAUDARAAN.

hormat saya

ki wongalus

SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 78 Komentar

ILMU MAHABBAH UNTUK KEWIBAWAAN PESONA DAN MENAKLUKKAN ORANG YANG DITEMUI


oleh
wongalus

KAROMAH FADHILAH DAN MANFAAT ILMU INI UNTUK MAHABBAH UMUM, PEMIKAT DAN KEWIBAWAAN, SIAPAPUN AKAN MANUT TAKLUK DAN HORMAT PADA ANDA. JANGANKAN TEMAN SAHABAT, MUSUHPUN TIDAK AKAN BERANI PADA ANDA.

CARANYA: SEBELUM KELUAR RUMAH, BACALAH DOA ILMU INI SEKALI SAJA DAN HENTAKKAN KAKI KE TANAH 3 X dan LUDAHKAN AIR LUDAH ANDA KE SISI KIRI TEMPAT ANDA BERDIRI.

BERIKUT DOANYA:

Allohumma bilhakki

Allah memasang dinding

Muhammad memasang payung

Macan putih tungganganku

Hai Umat Nabi Muhammad takluklah kepadaku

Berkat doa la ilaha ilallah

Berkat Muhammadarrosululloh

DEMIKIAN APA YANG BISA SAYA BAGIKAN KEPADA ANDA. SEMOGA BERMANFAAT DAN SALAM PERSAUDARAAN.

@@@

Categories: ILMU MAHABBAH UMUM | 472 Komentar

ILMU KESELAMATAN, KEMULIAAN DAN KEBERUNTUNGAN DUNIA AKHIRAT


wongalus

Ijasah dari KH Arwani Kudus.

Boleh diamalkan kapan saja hitungannya terserah anda yang penting ikhlas.

Bismilahirrohmanirrohim.

====Ya Allah, mugi Panjenengan paring dumateng kulo lan keluarga kulo kamulyan ndonya akherat, beja donya akherat lan slamet ndonya akherat. Amin ===

Banyak yang membayangkan, seorang Kiai besar akan mengajari doa atau ijazah kepada santri dengan doa berbahasa Arab yang panjang.  Tapi KH Arwani justru mengajari doa yang sangat pendek, mudah dicerna, mudah dipahami dan mudah dihafal, dan berbahasa Jawa. Salah satu doanya adalah doa di atas tadi.

Dengan doa mustajabah tadi, para murid dan santri KH Arwani sukses atas ijin Allah SWT. Monggo diamalkan bagi yang berkenan. @@@

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 89 Komentar

ILMU KEBAL ANEKA SENJATA


wongalus

Ijazah dari Mbah KH. MOHAMMAD Ma’roef RA, Pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Kediri Jatim.

Cara:

Silahkan cari masjid yang paling tua di daerah Anda. Misalnya di masjid Saka Tunggal, Masjid ini terletak ± 30 km dari kota purwokerto. Masjid Tua Wapauwe di Maluku, Masjid Ampel di Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Agung kasepuhan Cirebon, Masjid Sultan Suriansyah di Kalimantan Selatan, Masjid Menara Kudus, masjid Agung Banten, Masjid Mantingan di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Masjid Katangka di Katangka, Gowa dan masjid-masjid yang lainnya.

Baca Basmalah sebelum masuk masjid, selanjutnya silahkan berjalan perlahan ke tempat wudhu di serambi Masjid.

1.       Baca tawassul  kirim al fatihah kepada sohibul ijazah Mbah KH. MOHAMMAD Ma’roef RA

2.       Berdo’alah dengan doa  ini satu kali saja

3.       Doanya, bismilahirrohmanirrohim…

===ALLOHUMMA SALIMNA MINAL BOM WAL BUNDUQ, WAL BEDIL WAL MARTIL, WA UDDADA HAYATINA===

dan kemudian minumlah air wudhu sekitar satu gelas. Insya allah do’a sudah berfungsi dan aktif. Anda akan kebal aneka senjata.

Berbagai kisah nyata tentang doa di atas:  Kyai Bisri Mustofa ayah Kyai Mustofa Bisri Rembang, selamat dari kejaran penjajah Jepang. Beliau kemudian lari ke Kedunglo minta perlindungan kepada Mbah Ma’roef. Kemudian Mbah Ma’roef mengijazahi sebuah do’a, setelah diamalkan beliau selamat dari incaran orang Jepang.  Gus Nawawi dari Jombang bertempur tapi selamat meski punggungnya terkena martil setelah mengamalkan doa di atas. Kyai Hamzah, besan Mbah Ma’roef saat mengikuti pertempuran di Surabaya terkena bom tapi selamat, biidznillah.@@@

@wongalus,2013

Categories: ILMU KEBAL ANEKA SENJATA | 140 Komentar

ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN


wongalus
Sudah terlalu sering kita bahas di banyak forum, termasuk di blog KWA bahwa untuk mengenal Tuhan seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya. Maksudnya, untuk sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan, haruslah terlebih dahulu dipahami dua hal. Pertama, ia harus terlebih dahulu mengenal asal mula akan kejadian dirinya sendiri, dari mana, di mana dan bagaimana ia dijadikan? Kedua, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa sesuatu yang mula-mula dijadikan oleh Allah SWT. Kedua perkara di atas menjadi prasyarat kesempurnaan bagi para salik dalam mengenal Allah.
Kita paham, yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah Nur Muhammad SAW yang kemudiannya dari Nur Muhammad inilah Allah jadikan roh dan jasad alam semesta. Bermula dari Nur Muhammad inilah maka semua roh termasuk roh manusia diciptakan Allah sedangkan jasad manusia diciptakan mengikut jasad Nabi Adam as.
Karena itu, Nabi Muhammad Saw adalah ‘nenek moyang roh’ sedangkan Nabi Adam as adalah ‘nenek moyang jasad’. Hakikat dari penciptaan Adam as sendiri adalah berasal dari tanah, tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, dan api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Sehingga pada prinsipnya roh manusia diciptakan berasal dari Nur Muhammad dan jasad atau tubuh manusia pun hakikatnya berasal dari Nur Muhammad. Jadilah kemudian ‘cahaya di atas cahaya’ (QS. An-Nuur 35), di mana roh yang mengandung Nur Muhammad ditiupkan kepada jasad yang juga mengandung Nur Muhammad.
Bertemu dan meleburlah roh dan jasad yang berisikan Nur Muhammad ke dalam hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya. Tersebab bersumber pada satu wujud dan nama yang sama, maka roh dan jasad tersebut haruslah disatukan dengan mesra menuju kepada pengenalan Yang Maha Mutlak, Zat Wajibul Wujud yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, dan yang semula menciptakan, sebagaimana mesranya hubungan antara air dan tumbuhan, di mana ada air di situ ada tumbuhan, dan dengan airlah segala makhluk dihidupkan (QS. Al-Anbiya 30).
Pengenalan terhadap hakikat Nur Muhammad inilah maqam atau stasiun yang terakhir dari pencarian akan makrifah kepada Allah, Martabat Nur Muhammad inilah martabat yang paling tinggi, dan pengenalan akan Nur Muhammad inilah yang menjadikan ilmu menjadi sempurna.
Nur Muhammad mempunyai dua bentuk, yakni Nabi Muhammad yang dilahirkan dan menjadi cahaya rahmat bagi alam “tidaklah engkau diutus wahai (Muhammad Rasulullah Saw) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam” dan yang berbentuk Nur.
Nur Muhammad adalah cahaya semula yang melewati dari Nabi Adam ke nabi yang lain bahkan berlanjut kepada para imam maupun wali; cahaya melindungi mereka dari perbuatan dosa (maksum); dan mengaruniai mereka dengan pengetahuan tentang rahasia-rahasia Illahi. Allah telah menciptakan Nur Muhammad jauh sebelum diciptakan Adam as. Lalu, Allah menunjukkan kepada para malaikat dan makhluk lainnya, bahwa: “Inilah makhluk Allah yang paling mulia”. Oleh itu, harus dibedakan antara konsep Nur (Muhammad) sebagai manusia biasa (seorang Nabi) dan Nur Muhammad secara dimensi spiritual yang tidak dapat digambarkan dalam dimensi fisik dan realitas.
Nur Muhammad sebagai prinsip aktif di dalam semua pewahyuan dan inspirasi. Melalui Nur ini pengetahuan yang kudus itu diturunkan kepada semua nabi, tetapi hanya kepada Ruh Muhammad saja diberikan universal. Nur Muhammad memiliki banyak nama sebanyak aspek yang dimilikinya. Ia disebut ruh apabila dikaitkan dengan ketinggiannya. Tidak ada kekuasaan makhluk yang melebihinya, semuanya tunduk mengitarinya, karena ia kutub dari segenap ruh. Ia disebut al-Haqq al Makhluq bih, (al-Haqq sebagai alat pencipta), hanya Allah yang tahu hakikatnya secara pasti.
Dia disebut al-Qalam al-A’la (pena tertinggi) dan al-Aql al-Awal (akal pertama) karena wadah pengetahuan Tuhan terhadap alam maujud, dan Tuhanlah yang menuangkan sebagian pengetahuannya kepada makhluk. Adapun disebut al-Ruh al-Ilahi (ruh ketuhanan) karena ada kaitannya dengan ruh al-Quds (ruh Tuhan), al-Amin (ruh yang jujur) adalah karena ia adalah perbendaharaan ilmu tuhan dan dapat dipercayai-Nya. Oleh itu, tajalli al-Haq yang paling sempurna adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini telah ada sejak sebelum alam ini ada, ia bersifat qadim lagi azali. Nur Muhammad itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam berbagai bentuk para nabi, yakni Adam, Nuh, Ibrahim, Musa hingga dalam bentuk nabi penutup (khatamun nabiyyin), Muhammad Saw.
Dalam teori martabat tujuh dipahami bahwa dunia manusia merupakan dunia perubahan dan pergantian, tidak ada sesuatu yang tetap di dalamnya. Segalanya akan selalu berubah, memudar, dan setelah itu akan mati. Oleh karena itulah, manusia ingin berusaha mengungkap hakikat dirinya agar dapat hidup kekal seperti Yang Menciptakannya. Untuk mengungkap hakikat dirinya, manusia memerlukan seperangkat pengetahuan batin yang hanya dapat dilihat dengan mata hati yang ada dalam sanubarinya.
Seperangkat pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu ma‘rifatullah. Ilmu ma’rifatullah merupakan suatu pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk mengenal dan mengetahui Allah.
Ilmu ma‘rifatullah dipilah menjadi dua macam, yaitu ilmu makrifat transeden dan ilmu makrifat imanen. Tuhan menyatakan diri-Nya dalam Tujuh Martabat, yaitu martabat pertama disebut martabat tidak nyata dan martabat kedua sampai dengan martabat ketujuh disebut martabat martabat nyata, terinderawi. Yakni, martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Ahadiyyah (ke-’ada’-an Zat yang Esa); martabat Wahidiyyah (ke-’ada’-an asma yang meliputi hakikat realitas keesaan); Keempat, martabat Alam Arwah; martabat Alam Mitsal; martabat Alam Ajsam (alam benda); dan martabat Alam Insan.
Ketujuh proses perwujudan di atas, keberadaannya terjadi bukan melalui penciptaan, tetapi melalui emanasi (pancaran). Untuk itulah, antara martabat transenden atau martabat tidak nyata dengan martabat imanen atau martabat nyata secara lahiriah keduanya berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya sama.
Seorang Salik yang telah mengetahui kedua ilmu ma‘rifatullah, ia akan sampai pada tataran tertinggi, yaitu tataran rasa bersatunya manusia dengan Tuhan atau dikenal dengan sebutan Wahdatul-Wujûd. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan air laut dan ombak. Air laut dan ombak secara lahiriah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada hakikatnya ombak itu berasal dari air laut sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah.
Maqam Nur Muhammad adalah maqam paling tinggi dari pencarian dan pendakian sufi menuju makrifah kepada Allah, tiada lagi maqam atau stasiun paling tinggi sesudah ini. Kesimpulannya, berbahagialah orang-orang yang dapat menyandingkan penyatuan sumber asal mula penciptaannya dalam satu harmoni, yakni Nur Muhammad, sebab ia berada pada satu kedudukan yang tinggi dan terbukanya segala hijab yang membatasinya.
Allah telah menciptakan Nur Muhammad dan Nur itu telah diwarisi melalui generasi nabi-nabi hingga ia sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib dan turun kepada Nabi Muhammad Saw. “sesungguhnya yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah cahaya-ku (Nur Muhammad)”.
Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu, Nur Nabi-mu daripada Nur-Nya’. Maka jadilah Nur tersebut berkeliling dengan Qudrat-Nya sekira-kira yang dihendaki Allah. Padahal tiada pada waktu itu lagi sesuatu pun; tidak ada lauh mahfuzh, qalam, sorga, neraka, Malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia; tiada apa-apa yang diciptakan, kecuali Nur ini.
Dari nur inilah kemudian diciptakan-Nya qalam, lauh mahfuzh dan Arsy. Allah kemudian memerintahkan qalam untuk menulis, dan qalam bertanya, “Ya Allah, apa yang harus saya tulis?” Allah berfirman: “Tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.” Atas perintah itu qalam berseru: “Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama Asma-Mu yang Suci, ya Allah.” Allah kemudian berkata, “Wahai qalam, jagalah kelakuanmu ! Nama ini adalah nama kekasih-Ku, dari Nur-nya Aku menciptakan arsy, qalam dan lauh mahfuzh; kamu, juga diciptakan dari Nur-nya. Jika bukan karena dia, Aku tidak akan menciptakan apa pun.”
Ketika Allah telah mengatakan kalimat tersebut, qalam itu terbelah dua karena takutnya akan Allah dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup, sehingga sampai dengan hari ini ujung nya tetap terbelah dua dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiah yang agung. Maka, jangan seorangpun gagal dalam memuliakan dan menghormati Nabi Suci, atau menjadi lalai dalam mengikuti contohnya (Nabi) yang cemerlang, atau membangkang dan meninggalkan kebiasaan mulia yang diajarkannya kepada kita.
Berikut salah satu ilmu dalam khasanah budaya nusantara agar kita bisa menuju Nur Muhammad yang Agung tersebut. Baca, hapal, hayati, resapi dan amalkan dalam hidup sehari-hari:

===WAHAI SEDULURKU ADAM SUFI
BADANKU TIDUR ROHKU TERJAGA
GERAKKAN AKU NUR MUHAMMAD===

Silahkan diamalkan sesuai dengan kemampuan. Semoga kita akan sampai kepada NYA. Salam paseduluran. Rahayu…
@wongalus,2013

Categories: ILMU MENYATUKAN DIRI DENGAN TUHAN | 162 Komentar

WAYAHE PITULASAN DULUR ….


KWA2

SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

Menyemarakkan HARI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 2013 ini, Blog Kampus Wong Alus mengadakan PROGRAM IJASAHAN TERPILIH bagi ANDA PEMBACA KWA yang beruntung.  Gratis tanpa biaya. Yaitu ijasahan ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH yang masih terpassword.  

KWASilahkan mengirimkan biodata (NAMA, ALAMAT, TANGGAL LAHIR, FOTO) ke email rdrkwa@gmail.com dan kami akan memilihnya setelah kami SCANNING JARAK JAUH. Ijasahan ini akan ditutup tanggal 1 SEPTEMBER 2013. Terima kasih dan salam paseduluran.

ADAPUN ILMU YANG TERPASSWORD TERSEBUT ADALAH:

ILMU KALIMAH TIGA TINGKAT, PUNCAK TERTINGGI ILMU HIKMAH >>>>

KLIK: https://wongalus.wordpress.com/ilmu-kalimah-tiga/

OKE?… SALAM SATU HATI UNTUK NEGERI INDONESIA… MERDEKAAAAAAA!!!!

 =======================

@Program Ijasahan terpilih ini tidak berlaku bagi PARA GURU KWA— alumni program paranormal profesional KWA. Para GURU KWA secara otomatis akan mendapatkan password ijasahan ini bila anda mengirimkan email kepada kami . Terima kasih.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 80 Komentar

Diproteksi: ILMU GENGGAM BHUMI RANGKUL LANGIT: KESEJAHTERAAN, KEKAYAAN, KEJAYAAN, KESUKSESAN, KEKUATAN, KEKUASAAN dan KEBAHAGIAAN


Konten ini diproteksi dengan kata sandi. Untuk melihatnya cukup masukkan kata sandi Anda di bawah ini:

Categories: ILMU GENGGAM BHUMI RANGKUL LANGIT | Masukkan kata sandi Anda untuk melihat komentar.

ILMU MERUKUNKAN PASANGAN YANG HAMPIR CERAI DAN MENGUNCI NAFSUNYA KEPADA PIHAK LAIN


wongalus

Saat ini fenomena perceraian bukan lagi hal yang langka karena banyak terjadi di masyarakat. Datanglah ke Pengadilan Agama di kota/kabupaten anda, maka anda akan melihat begitu banyak pasangan yang bersidang dengan niat cerai dari pasangannya.

Banyak sebab kenapa perceraian terjadi, misalnya akibat salah satu pasangan serlibat perselingkuhan. Nah perceraian itu pasti ada konsekuensi/akibatnya. Salah satu akibat tersebut adalah masa depan anak (apabila pasangan tersebut sudah dikaruniai anak) dan juga masa depan masing-masing pihak yang melangsungkan perceraian.

Berikut ini salah satu Ilmu yang berisi CARA/METODE agar perceraian tidak terjadi dan pasangan yang hampir bercerai itu bisa kembali rukun. Khususnya apabila perceraian itu akibat adanya PIHAK KETIGA (PIL/WIL) dan ada salah satu pasangan yang tertarik, mencintai dan berpaling. OLeh sebab itu ilmu ini merupakan ilmu untuk merapatkan pasangan sehingga mampu memegang amanah. /komitmen yang sudah diikrarkan saat ijab qobul.

Caranya:

1. Secara sembunyi-sembunyi ambillah salah satu baju atau celana dalamnya. Pilih salah satu saja.

2. Tuliskan di bagian dada baju tersebut potongan AYAT 1 SURAT AL MAIDAH (DALAM BAHASA ARAB) yang bunyinya : yaa ayyuhalladziina amanuu aufuu bil uqud yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

3. Bila anda ingin agar dia tidak akan bisa dan tidak mampu bermain seks dengan PIL/WIL, jadi kita MENGUNCI NAFSU SEKSNYA KEPADA PIHAK LAIN DAN HANYA BERNAFSU KEPADA ANDA SEBAGAI PASANGAN RESMINYA maka tuliskan ayat tersebut di (mohon maaf) di CELANA DALAM nya.

4. Setelah ditulis bacalah  yaa ayyuhalladziina amanuu aufuu bil uqud   sebanyak 70 x sambil meniatkan dalam hati agar orang tersebut menunaikan janji sewaktu akad nikah dan teteskan minyak misik atau jafaron non alkohol di baju atau celana dalam itu.

5. Simpanlah di tempat yang aman dan tidak diketahui olehnya.

Semoga cinta kasih suami isteri akan langgeng dalam lindungan Ilahi dan tercapai tujuan yaitu terwujudnya kerluarga sakinah mawaddah warahmah. Salam persahabatan selalu.

 @wongalus,2013

Categories: MERUKUNKAN PASANGAN YANG HAMPIR CERAI DAN MENGUNCI NAFSUNYA | 142 Komentar

ILMU UNTUK PIDATO


wongalus

Pidato atau berbicara di depan khalayak publik tentu membutuhkan skill/keterampilan dan pengalaman. Seorang juru kampanye, seorang pejabat publik, pembicara, penceramah, salesman, dll adalah mereka yang umumnya sudah menguasai teknik dan materi pidato yang sudah dipersiapkan secara matang. Oleh karena itu menguasai teknik berpidato tentu merupakan tuntutan bagi mereka yang ingin agar ide-idenya didengar dan diikuti orang lain.

Berikut ada ilmu yang berfungsi sebagai penguat dan stimulus agar kita bisa menjadi ahli pidato. Caranya:

1. Giat berlatih berbicara di hadapan orang banyak, tahap awal ungkapkan ide dan gagasan anda kepada minimal dua orang atau lebih

2. Kuasai diri dan jangan minder. Cara menghindari atau paling tidak mengurangi sifat minder adalah dengan “menganggap” bahwa masing-masing orang itu punya kelebihan, termasuk Anda. Ingatlah anda ini adalah CIPTAAN ALLAH SWT, Dzat yang Maha Mulia sehingga anda juga memiliki kemuliaan yang sama dengan yang lainnya.

3. Bacalah doa berikut sebelum pidato: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  NUR TAJALLI SIFATULLAH, SIFAT AKU KALAM ALLAH, TERANG HATIKU HAMBA ALLAH, SEPERTI MUHAMMAD RASULULLAH, BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH, BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH.

4. Selanjutnya mulailah berpidato dengan gaya bahasa yang lancar dan tenang. Sapalah pendengar/hadirin dengan ucapan pembuka, misalnya ASSALAMUALAIKUM WR WB… SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA dll dan berikanlah kata pembuka yang baik dan sopan. Sampaikan materi pidato dengan jelas dan gamblang.

5. Akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pendengar/hadirin dan tutup dengan kalimat dan doa yang baik, misalnya WASSALAMUALAIKUM WR WB dll.

Demikian sedikit uraian dari saya, semoga ada manfaatnya.

 salam asah asih dan asuh. Rahayu kang sami pinanggih.

@wongalus,2013

Categories: ILMU UNTUK PIDATO | 31 Komentar

MENYEMBUHKAN SAKIT SAWAN


wongalus

Sawan adalah kekuatan gaib yang suka mengganggu balita.Gejala balita yang kena sawan:anak selalu menangis tdk mau diam. Sawan adalah keadaan di mana terjadi korsliting dari unsur-unsur bio elektrik di otak di luar kendali. Bila sindrom sawan itu terjadi berulangkali maka akan mengakibatkan epilepsi, yaitu sejenis penyakit syaraf yang pengobatannya memerlukan waktu yang panjang.

Untuk menyembuhkan sawan, harus dilakukan penngobatan medis dan non medis. Pengobatan non medis berbagai macam cara bisa dicoba. Salah satunya adalah ikhtiar batin berupa pemberian doa dengan cara sebagai berikut:

1. Ambil air di baskom

2. Bacalah doa ini:

BISMILLAHORROHMANIRROHIM
LA TUDRIKUHUL ABSORU WA HUWA
YUDRIKUL ABSORO WA HUWAL LATIFUL KHOBIRU
WAN BANGSAWAN DIAM DI GUNUNG BANTAN AKU TAHU ASAL KAU SAWAN
URI TEMBUNI TUTUP KETUBAN

3. Setelah membaca doa di atas maka tiupkan ke air baskom tersebut dan sedot air ke mulut. Semburkan ke kepala anak tersebut. Ulangi sampai 3 hari. waktunya pada sore hari.  Hari ketiga (terakhir) gunakan air sisa yang ada di baskom untuk memandikan anak yang kena sawan tersebut.

4. Selanjutnya untuk mengunci agar anak tidak kena sawan lagi, baca doa mantra ini sekali:

BAPA SELEMAMA IBU SELEMIHA BERANAK SABUT SALBIHA BURU SETAN MINHA

5. Tutup dengan bacaan ALHAMDULILLAIROBBILALAMIN.

Demikian salah satu khasanah budaya leluhur kita di masa lalu. Terima kasih dan salam asah asih dan asuh.

@wongalus,2013

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 40 Komentar

ILMU PENUNDUK DAN PENAKLUK


wongalus

Ilmu ini digunakan untuk mengunci, menundukkan dan menaklukkan orang lain/musuh/siapapun yang sedang marah, emosi, kalap, tidak simpatik, menunjukkan permusuhan kepada kita. Bisa juga digunakan untuk isteri/suami/anak/anggota keluarga yang susah di atur dan tidak taat lagi. Caranya sebagai berikut:

1. berwudhu lah seperti mau sholat

2. selesai berwudhu dalam kondisi tubuh suci, bacalah doa ini (CUKUP DALAM HATI) ketika bertemu/berhadapan dengan target yang akan dikunci hawa nafsunya amarahnya..

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ALLOHUMMA ROH IMANI YA ROBBI
YA ROBBA LUWA TERTUTUP
TERKUNCI HAWA NAPSU  SI  (sebutkan nama target)

BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

3. tetaplah tenang dan santai berhadapan dengannya

Atas ijin dan kuasa Allah SWT maka target akan tunduk dan takluk pada anda seketika itu juga.

@wongalus,2013

Categories: ILMU PENUNDUK DAN PENAKLUK | 166 Komentar

ILMU PENGOBATAN SITI FATIMAH


wongalus

Ilmu ini digunakan untuk  mengobati/menyembuhkan sakit. Semua jenis penyakit bisa diobati menggunakan ilmu ini. Semoga yang sakit akan segera sembuh, dan yang sehat akan terjaga kesehatannya atas ijin dan kuasa Allah SWT.  INGAT!!!  YANG MENYEMBUHKAN SAKIT ADALAH KARENA KUASA ALLAH SWT.

Caranya:

1. Ambil air dari sumber mata air alam

2. Baca mantra ini sekali dan TIUPKAN ke air sebelum diminum penderita

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
WADU WADI MA’NI MA’NIKAM
SANG PUTIH CENDRAWASIH
SANG PUTIH GEMALA PUTIH
AIR SUSU SITI FATIMAH
ASAL ALAM MULA JADI
SEMBUH SAGALA PENYAKIT

BERKAT DOA LAILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

 

Terima kasih dan silahkan dipraktekkan bagi yang membutuhkannya. Salam paseduluran.

@wongalus,2013

Categories: ILMU PENGOBATAN SITI FATIMAH | 103 Komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.