Auroodus Saifi ( wirid-wirid Pedang )


Enrico Burhan ( Sukemilung )

0852.6846.8720

Rico_endo@yahoo.com
Assalamu’alaikum wr.wb….

Salam KWA-ngen dari negeri nan permai, bayt para Aulia dan syuhada, tempat para santri mengaji dan benteng para Muhibbin. Negeri kami yang bernama Palembang Darussalam. Salam rindu kepada para Hikmater dan semua Bolo Alus.Salam Ta’dhim dengan dua tangan menjura kepada para sesepuh dan pengampuh di kampus Wong Alus ini.

Beberapa doa-doa atau aurod yang menjadi benteng dari serangan atau kejahatan sihir, jin atau manusia adalah salah satunya yang pernah kami terima dari sahabat kami Ust.M.Nur Arifin Al-Hafidz, purwodadi ( PP.Al-Hidayah,Purwodadi ).Ini adalah bacaan aurood / wirid yang sangat kuat dan benteng perlindungan sangat ampuh dari kejahatan yang disebutkan di atas. Wirid ini bernama Auroodus Saifi / wirid-wirid Pedang.

Kaifiatu ‘amal :

Puasa 7 hari dengan tidak memakan barang yang bernyawa atau yang berasal darinya. Auroodnya dibaca setiap selesai sholat fardhu.Selesai puasa wiridnya tetap dibaca setiap ba’da maktubah.

Tawasulnya :

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa Nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS, wa nabiyullah Isa AS wa nabiyullah Ilyaas As, wa nabiyullah Nuuh AS, , wa nabiyullah Musa AS, wa nabiyullah Idris AS, wa nabiyullah Tsits AS, wa ilaa hadrotin Rijalil Ghoib wa Rijalillah wa Rijalil Mu’miniin, wa ilaa hadrotin Sulthonul Auliya Syeikh Abdul Qodir Jailani al-baghdadi, tsumma illa hadroti Syeikh Nawawi Makkatul Mukkaromah mujiizi hadzihil auroodi wa liman qoroo’a. wa man ajazani akhina fillah Ust.M.Nur Arifin Al-Hafidz, purwodadi. Bisirril fatehah……… 7x

Bismillahirrahmannir rahiim…

( ‘Azamtu ‘alaikum yaa ashaabas-sihri wal was-waasi wa’tashomtu bika Ya Allah 3x ). Bi haqqil Hidhiri wa ilyaasi wa bihaqqi mariij kahiijin kaykahjin juujin marjuujin marmanjuujin wa nuuhin wa bihaqqi aiijin jazriin Hamuujin Thofhaajiin Azronjaasiin wa’tashomtu bika min balaa-in. ( Bihaqqi Anjiin 3x.Dariisin 3x.Wanuurisiin 3x ). Wa bihaqqi Ahiyaan Saroohiya Aduunayaa Asbawuuta ( wa bihaqqi ‘adhomaatikal Jaliilatih Yaa Allah 3x ). Ihfadhnii minal balaa-I wa afaati, Bihaqqi Isa wa Musa wa Idriis wa Tsiits wa bihaqqi Sayyidina Muhammadin shallaahu ‘alaihi wassalam, Yaa man laa bidaayata lahu walaa nihaayata lahu. Wa’tashomtu min syarril jiini wal insi bisirri qiro’ati duaa’is- saifi fastajib duaa’I Yaa Ghiyaatsal mustaghitsiin ( Aghitsnii 2x ) Yaa man laisa kamitslihi syaii’un wahuwas-samii’ul bashiir. Yaa ni’mal maulaa wa yaa ni’man nashiir. Birohmatika Yaa Arhamar rohiimin. Wa sholaallahu ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa alihi wa shohbihi wassalam. Walhamdulillahi robbil ‘alamiin.3x

Demikianlah…semoga berguna untukmu. Ini adalah sadaqoh dari kami untuk para sahabat. Barakallohu ‘alaikum…

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 63 Komentar

Wirid Sultan Agung Mataram Sayyid Abdurrahman Ba’bud


Enrico Burhan ( Sukemilung )
0852.6846.8720
Rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr.wb….

Salam KWA-ngen dari negeri nan permai, bayt para Aulia dan syuhada, tempat para santri mengaji dan benteng para Muhibbin. Negeri kami yang bernama Palembang Darussalam. Salam rindu kepada para Hikmater dan semua Bolo Alus.Salam Ta’dhim dengan dua tangan menjura kepada para sesepuh dan pengampuh di kampus Wong Alus ini.

Berikut ini adalah Amaliyah yang konon pernah menjadi gembolan Sultan Agung Mataram. Informasi ini kami terima dari sahabat sekaligus guru kami Ust.M.Nur Arifin Al-Hafidz, purwodadi. Amaliyah ini besar sekali faedahnya. Sahabat bisa melihat Sirr faedah itu dari arti yang terkandung di amalan ini.Jadikanlah dia sebagai amaliyah yang istiqomah, sehingga terbukalah SIRR amalan ini bagimu. Insya Allah….

Berikut sighot wirid yang kami maksudkan…

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS, wa ilaa hadrotin Sulthonul Auliya Syeikh Abdul Qodir Jailani al-baghdadi, tsumma illa hadroti Sultan Agung Mangkurat Mataram Sayyid Abdurrahman Ba’bud Qaddasallahu sirrohum wa nawwaro dhoriihahum wa yu’lii darojaatihim. wa man ajazani akhina fillah Ust.M.Nur Arifin Al-Hafidz, purwodadi. Bisirril fatehah………

Bismillahirrahmannir rahiim…

Laa ilaha ilallahu hawalaina hishooron, Muhammadur-rasulullahi quflan wa mismaaron
Laa ilaha ilallahu Muhammadur-rasulullahi 2x Qoulan wa fi’laan,
Shummun bukmun umyun fahum laa yarji’uun,
Shummun bukmun umyun fahum laa ya’qiluun,
Shummun bukmun umyun fahum laa yatakallamuun,
Shummun bukmun umyun fahum laa yafqohuun,
Shummun bukmun umyun fahum laa yubshiruun,
wa shallahu ‘alaa khoiri kholqihi Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa alihi wa shohbihi ajma’iina. ( diulang 3x )

Demikianlah…semoga berguna untukmu. Ini adalah sadaqoh dari kami untuk para sahabat.Barakallohu ‘alaikum…Wassalamu’alaikum wr wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 127 Komentar

SYEKH SITI JENAR


Oleh benyokta2
Email: oktafen2dy@gmail.com

Tulisan ini di desikasikan Buat saudara saya (Ainul Yaqin) yang kini dirubah namanya menjadi Maulana Ishak, yang terbaring di rumah sakit hampir satu bulan lamanya, Demikian saya pribadi memohon sambung do’a para sedulur sekalian. Semoga saudara saya yang lahir tanggal 22 februari 1995 hari rabu dapat sembuh sediakala. Amin. Buat Saudara HUSNI HIDAYAT EL-JUFRIE Terima Kasih Atas Informasi yang diberikan.

Mengkaji sejarah merupakan sebuah upaya yang tidak mudah. Apalagi bila realitas sejarah tersebut telah menjadi opini yang menghegemoni atau hanya sekedar suara sumbang yang kurang dapat dibuktikan. Kenyataan tersebut menimpa sejarah ulama agung, syeh Siti Jenar. Keberadaannya yang misterius membuat pelbagai kalangan terjebak dalam data-data sejarah yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya sampai sekarang.

Oleh sebab itu , melalui sebuah karya seorang ulama Jawa Timur tersohor K.H. Abil Fadol Senori Tuban dalam karyanya ” Ahla al- Musamarah Fi Hikayah al-Auliya al-‘Asyrah ( sekelumit hikmah tentang Wali sepuluh ). Penulis mencoba menampilkan sejarah yang sinkron dengan realitas. Mendengar karya tersebut, tentu kita akan ta’ajub, sebab selama ini yang terkenal di Jawa sebagai penyebar Islam adalah Wali Songo atau wali sembilan. Nah, K.H. Abil Fadol ingin menyampaikan realitas abu-abu sejarah yang selama ini terabaikan. Sebab realitanya, Syeh Siti Jenar sering diklaim sebagai seorang ulama yang sesat dan menyesatkan. Gagasan K.H Abil Fadol sebenarnya telah bergulir semenjak berpuluh-puluh tahun lalu. Tapi, karena kehati-hatian beliau, karya-karya ” kanonikal ” beliau tidak dipublikasikan secara umum. Akan tetapi, saat ini banyak karya beliau yang mulai dilirik oleh kiyai-kiyai pesantren tanah Jawa. Seperti ringkasan ” Audhoh al- Masalik Ala al-Fiyah Ibn Malik , Kawakib al-Lama’ah Fi Tahqiq al-Musamma Bi Ahlissunnah Waljama’ah, Ahlal Musammarah ” ( sebuah karya yang penulis jadikan rujukan utama dalam biografi Syah Siti Jenar dalam tulisan ini ), dan lain-lain. Bahkan ada karya beliau tentang Syarh Uqud al-Juman Fi Ilmi al-balaghah yang belum selesai, karena beliau telah berpulang kekhadirat-Nya, sehingga proyek balaghah tersebut menunggu uluran tangan para Kiyai di Indonesia. Dan kabar yang penulis terima, tak satu pun ulama Indonesia pada saat ini, mampu menyelesaikan maha karya tersebut, hanya seorang pakar balaghah dari Yaman lah yang mampu mencoba menyelesaikannya.Namun penulis tidak akan menyinggung banyak tentang K.H Abil Fadol, tapi penulis ingin menuangkan data-data beliau dengan realitas yang penulis jumpai.

Syekh Siti Jenar mungkin tidak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Dikatakan bahwa beliau berasal dari seekor cacing yang berubah menjadi manusia, versi yang lain menyebutkan beliau berasal dari persia, bahkan ada juga yang menyatakan beliau sebagai keturunan seorang empu kerajaan Maja Pahit. Bagi penulis, sumber-sumber tersebut tidak dapat disalahkan akan tetapi juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Penulis hanya ingin menampilkan sosok Syekh Siti Jenar alias Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil dengan didukung beberapa data yang realistis. Dalam sumber yang penulis terima, beliau merupakan keturunan (cucu ) Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak merupakan saudara kandung dari Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Siti Asfa yang dipersunting Raja Romawi. Syekh Maulana Ishak merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro, yang secara silsilah keturunan sampai ke Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, sampai ke Rosulullah. Walaupun dalam versi yang lain, Syekh Maulana Ishak merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, namun penulis tetap yakin dengan versi pertama. Syekh Ibrahim Asmarakandi menikah dengan Dewi Condrowulan, putri cempa yang menjadi saudara sekandung istri prabu Brawijaya yang bernama Dewi Martaningrum. Prabu Brawijaya (Rangka wijaya) memiliki banyak istri, diantaranya putri raja Cina yang bernama yang melahirkan Raden Patah, Martaningrum ( putri cempa ) dan Wandan Kuning yang melahirkan Lembu Peteng. Dari pernikahan Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Condrowulan melahirkan tiga buah hati, Raden Raja pendita, Sayid Rahmat (Sunan Ampel ), dan Sayyidah Zainab. Setelah dewasa, Raden Raja pendita dan Raden Rahmat mampir ke tanah Jawa untuk mengunjungi bibinya yang dipersunting Prabu Brawijaya. Tatkala akan kembali ke negeri cempa, keduanya dilarang oleh Prabu Brawijaya sebab keadaan Cempa tidak aman, maka keduanya pun diberi hadiah sebidang tanah dan diperbolehkan untuk menikah dan mukim di tanah Jawa. Raja Pandita menikah dengan anak Arya ” Beribea ” yang bernama Maduretno, sedangkan Raden Rahmat menikah dengan anak Arya teja yang bernama Condrowati. Dari pernikahan dengan Condrowati, Raden Rahmat dianugerahi lima anak, Sayyidah Syarifah, Sayyidah Mutmainnah, Sayyidah Hafsah, Sayyid Ibrahim ( Sunan Bonang ), dan Sayyid Qosim ( Sunan Derajat ).

Adapun Syekh Maulana Ishak menikah dengan seorang putri pasai, dengan dikaruniai dua orang anak, Siti Sarah dan Sayyid Abdul Qadir. Sunan Ampel menyebarkan Islam di daerah Surabaya dan sekitarnya, sedangkan Syekh Maulana Ishak meninggalkan Istrinya di Pasai menuju kerajaan Blambangan ( Jawa Timur bagian Timur ). Walaupun hanya tinggal di sebuah bukit di Banyu Wangi, namun keberadaannya dapat diketahui pihak kerajaan dan beliau berhasil menyelamatkan kerajaan Blambangan dari bencana. Sehingga ia pun diberi hadiah Dewi Sekardadu Putri Menak Sembuyu, Raja Blambangan. Pernikahan tersebutlah yang melahirkan Sunan Giri ( Raden Paku ‘ainul Yaqin ). Sayyid Abdul Qadir dan Sayyidah Sarah sebagai buah hatinya pun tak mau ketinggalan dengan ayahnya, keduanya mondok di pesantren Ampel Denta asuhan Sunan Ampel atas perintah sang ayah.

Setelah mumpuni keduanya pun dinikahkan, Siti Sarah dinikahi oleh Raden Syahid ( Sunan Kali Jaga ) bin Raden Syakur (Adipati Wilatikta) , sedangkan Sayyid Abdul Qadir dinikahkan dengan Dewi Asiyah, anak dari Jaka Qandar (Sunan Malaya). Nah, dari kedua padangan inilah lahir Syekh Abdul Jalil.

Sayyid Abdul Jalil mempunyai himmah untuk belajar Ilmu Tasawwuf kepada Sunan Ampel. Diantara temen-temannya, dialah yang sangat paham dalam menyingkap Ilmu tauhid secara tepat; tidak ingkar dan tidak kufur. Sebab tatkala seseorang memahami Tauhid tentu keyakinannya tehadap Tuhan tidak akan ekstrim kanan (ingkar ) atau ekstrim kiri (kufr ), tetapi berada dalam neutral point ( Nuqtah Muhayidah ).

Kegesitan dalam dunia da’wah melalui kedalaman teologi ( tauhid ) menarik simpati pelbagai keluarga keraton Majapahit, termasuk Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga untuk memeluk agama Islam, Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkir adalah dua sosok guru yang mendidik Mas Karebet alias Jaka Tingkir untuk menjadi manusia yang saleh ritual, sosial dan intelektual. Sehingga keberadaan jaka tingkir sebagai seorang politisi, mampu mendamaikan konflik politik antara Arya Penangsang ( yang di back up oleh Sunan Kudus ) dan Ratu Kalinyamat. Setelah Arya Penangsang dapat ditaklukan, Jaka Tingkir memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang, dan menyerahkan kekuasaannya ke Sutawijaya. Sedangkan beliau mengembara dan berdakwah lewat jalur kultural, hingga meninggal di desa Pringgo Boyo, Lamongan. Kesuksesan Ki Ageng Pengging mendidik Jaka Tingkir tak lepas dari peran Sunan Abdul Jalil yang juga lihai dalam berpolitik. Bila anda mengkaji literatur tentang beliau, banyak sekali yang menyebutkan bahwa kematian beliau dikarenakan faktor politik. Sebagaimana yang telah diteliti oleh Agus Sunyoto dalam 300 literatur Jawa. Jadi bukan karena ajaran ” Manunggaling Kaulo Gusti” ( wihdatul wujud ) ” yang kurang bisa dipahami oleh sebagian kalangan. Memang Wali sepuluh menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan, melainkan dengan kearifan, hikmah, mauidhoh hasanah, dan mujadalah lewat mata hati. Sehingga akulturasi budaya budha, hindu, dan Islam adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi esensi ajaran Islam tetap mendominasi dan tidak bercampur dengan syrik dan kufur. pernahkah kita berfikir, andaikan Wali Sepuluh memisahkan esensi Islam dengan budaya-budaya non Islam tersebut, tentu mungkin Islam belum belum mendarah daging d pulau Jawa, hingga sekarang. Sunan Abdul Jalil adalah seorang Wali yang juga menempuh metode tersebut, sehingga secara intelektual beliau berada dalam papan atas. Tak heran bila banyak kalangan elite Maja Pahit yang masuk Islam, Santri-santrinya lah yang dikhawatirkan mencegah berdirin dan berkembangnya kerajaan Demak Bintoro, sungguh sangat kejam, hanya demi tegaknya negara Syari’at Sunan Abdul Jalil direndahkan reputasinya dan dituduh menyebarka ajaran sesat.

Hal ini dapat anda buktikan dengan kematiannya yang misterius, tanpa diketahui tahun dan tempat eksikusi tersebut. Sehingga seolah-olah beliau hilang begitu saja, padahal santri-santrinya pun aman dan tidak mendapatkan tekanan dari penguasa, seperti Ki Ageng Pangging alias Kebo Kenanga.yang berhasil mendidik Jaka Tingkir. Konflik antara proyek besar negara Islam yang berpusat di Demak Bintoro dan Glagah Wangi (Jepara ) inilah, yang menjadikan nama Syekh Siti Jenar harum sebagai Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil. Makamnya, yang terletak di dekat makam Ratu Kalinyamat (Bupati pertama Jepara) sampai sekarang banyak diziarahi orang,. Memang proyek Demak Bintoro merupakan garapan kontroversial, sebab Raden Patah sebagai pendiri merupakan anak dari Prabu Brawijaya, seolah-olah Demak Bintoro ingin membangun sebuah kerajaan New Majapahit versi Islam. Tak heran bila setelah Raden Trenggono wafat, banyak tarik ulur kekuasaan, terutama Glagah Wangi (jepara ) dengan pusat kerajaan (Demak Bintoro). Oleh sebab itu, tak heran bila kemudian Jaka Tingkir memindahkannya ke Pajang.

Begitulah sekelumit sejarah tentang Syekh Siti Jenar alias Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara, lebih jelasnya anda dapat mengunjungi makamnya dan dapat bertanya kepada juru kunci makam tersebut, yang telah menutup rapat-rapat selama bertahun-tahun. Wallahu A’lam …..@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 50 Komentar

AMALAN PEMBANGKIT INDERA KE – 6


mak sumut
mak.sumut@gmail.com

Assalamu’alaikum Wr Wb

Apa Kabar poro sesepu KWA sEMUA..,sedolor seluruh dunia. kali ini ane ada amalan tuk kita semua..,

Saya ingin berbagi kepada seluruh anggota KWA yang ingin mempertajam indra ke enam nya..
Semoga di berkahi Allah S.W.T Amien.

Doa ini jika diamalkan Insya Allah akan mampu membuat seorang menjadi peka terhadap sesuatunya.

Astagfirullah hal adzim 100X
Shallallaahu alaa Muhammad 100X
Lahaula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim 100X
Ya Allah ya Qadim. 100X

Doa tersebut dibaca seusai shalat 5 waktu, lebih afdhal lagi bila dipuasai 7 hari.
dan biasakan pula dibaca setiap shalat tahajud.

Insya Allah jika dilakukan dengan khusyu akan muncul gejala dalam tubuh sbb:

– Dingin.
– Melayang.
– Bergetar.
– Pandangan mata menangkap sesuatu yang aneh.

selain itu akan tampak pula gambaran seperti dalam film, ini merupakan gambaran alam ghaib. bila menghadapi hal ini tidak perlu takut, bacalah selawat insya allah semua baik2 saja.

Pembangkit memori yang terpendam

NB : Jangan mengamalkan tanpa bimbingan seorang guru.

SALAM

KI AGENG MAS SAHID

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 211 Komentar

ILMU TERAWANGAN


Ahmad Syarif
a.syarif7228@yahoo.com

1.BACA:YAYARAI DADA ARDHI YAA MAYYITI 444X
2.LAKUKAN PADA MALAM HARI DITEMPAT SEPI SEPERI KEBON,KUBURAN,PINGGIR KALI
3.MATA TERPEJAM DUKDUK SILA.FOKUS KE TITIK AJNA
4,SELESAI BACA USAPKAN KE MATA LALU BUKA.
5.BISA LANGSUNG LIHAT JIN
6.BILA BELUM BERHASIK LAKUKAN 7MALAM BERTURUT – TURUT.BIASANYA SEBELUM MALAM KE TUJUH SUDAH BISA LIHAT DENGAN MATA FISIK(MATA TERBUKA)
ILMU TERAWANGAN 2:
1.AMBIL LILIN WARNA MERAH LALU NYALAKAN DI MALAM HARI DITEMPAT GELAP DAN SEPI.LEBIH BAGUS LAGI RUMAH KOSONG.
2.PANDANG API LILIN SELAMA 1JAM TANPA KEDIP(HARU S DILATIH)
3.MAKIN LAMA YANG TERANG JADI GELAP DAN YANG GELAP JADI TERANG. SELANJUTNYA AKAN BERSELIWERAN BAYANGAN – BAYANGAN.SETELAH SATU JAM BAYANGAN ITU AKAN BERUJUD JIN
ILMU TERAWANGAN 3:
1.BACA:SIR ROSO CAHYONING ROSO MUT MOYO TEJONING MOYO. 500X
2.DIBACA DALAM KEADAAN MATA TERTUTUP,DUDUK SILA DITEMPAT SEPI PADA MALAM HARI.
3.SELESAI BACA USAP KEMATA.BIASANYA MATA LANGSUNG SEPERTI KUNANG -KUNANG DAN SETELAH DIBUKA DAPAT MELIHAT JIN SECARA MATA FISIK.
4.BILA BELUM BERHASIL LAKUKAN 7 MALAM BERTURUT – TURUT.
ILMU TERAWANGAN 4:BACA SURAT AL JINN 40X BALIK DI KUBURAN ATAU TEMPAT ANGKER

ILMU TERAWANGAN 5:
1RUMPUT SULANJANA(DAPAT DIAMBIL DIKETINGGIAN 1000M DPL SEPERTI DIDAERAH CIANJUR DAN TEMPAT LAINNYA) DITUMBUK DENGAN ADAS DAN UNTUK OLES KELOPAK MATA MAKA DAPT MELIHAT JIN DENGAN MATA FISIK
ilmu terawangan 6:
Ambil daun kelor 2 lembar rendam di air berisi bunga kerah macan(beli di pasar).pas malam jum’at kliwon usapkan ke kelopak mata sambil terpejam.langsung bisa lihat
ilmu terawangan 7:
1.puasa 1 hari
2.malam harinya setelah pusa,ambil daun dari pohon yang angker seperti daun pohon nangka
3.ambil air zam – zam asli.celupkan daun ke air zam2. untuk dioles ke mata dan air zam2 diminum.maka akan lihat jin dengan mata fisik(lakukan di tempat sepi di kebon ,kuburan atau rumah kosong
ilmu terwangan 8:
1.ambil embun dari jemuran di pagi hari.7 tetes untuk mata kanan dan 7 tetes untuk mata kiri.
2.malam hari cari tempat sepi atau angker fokuskan dengan mata fisik ke titik yang dituju.nanti akan ada penampakan
ilmu terawangan 9:
1.ambil 2daun kelor yang habis terkena hujan pada malam hari
2.usapkan ke kelopak mata secara bersamaan.lalu buka mata perlahan dengan daun kelor tetap dipegang.maka dapat melihat jin
ilmu terawangan 10:
1.ambil air mandi mayat yang jatuh pertama kali ke tanah.untuk usap ke kelopak mata.maka bisa lihat jin.
selamat mencoba!gak usah ke paranormal dengan mahar jutaan. ada yang sampai 45 juta rupiah. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 110 Komentar

SAHADAT TANAH JAWA


Mas Sartono
6281329993338@mms.telkomsel.com

Assalamu alaikum wr.wb..Slam takdzim buat ssepuh &sdulur KWA smua…ikut brbg sdikit ilmu buat sdulur smua, ijazah dr Mbah Jagad(Wonosobo) & atas amanat dr Ki Gentar Alam..Ilmu ini disebut”SAHADAT TANAH JAWA”, insya allah yg fungsinya untuk menundukkn makhluk gaib dimanapun berada…dan cocok buat yg suka menarik barang gaib,pusaka,harta karun dsb…Inilah mantranya….

“BISMILLAHI ROHMAN NIROHIM,SI SILUMAN PUTIH SILUMAN TUMENGGENG,TURUNANE RATU MENDORONG,OJO SIRO WURUK SUDI GAWE KARO AKU,AKU NINDAKAKE SABDANE MBAH AGUNG SUKMO JATI,SIKUTU KUTU WALANG ATOGO PODO ASIH KARO AKU,PODO LULUT,PODO ASIH MARANG AKU,OPO MANEH SIKUTU KUTU WALANG ATOGO,JIN SETAN PRIPRAYANGAN KANG PODO DADI SATRU,DADI MUNGSUH,DADI REWANG DADI SANAK DADI KADANG,LAA ILLAHAILALLAH MUHAMMAD YA ROSULLULLAH,AKU PUTUNE MBAH AGUNG SUKMO JATI,AKU MURIDTE BEGAWAN GUNANI,NUNGGAL KAKI KELAWAN SIRO,LAA HAULA WALA QUWATA ILLA BILAHIL ALIYYIL ADHIM.”…

Tirakat dari SAHADAT TANAH JAWA,puasa biasa 3 hari,tiap malam selama 3 hari tsb tidak tidur dan mantra dibaca tengah malam (jam 12 mlm)sebanyak2nya,dan lebih eloknya didahului dulu dng sholat taubat,hajat, baru baca mantranya…untuk mencoba silakan bc sebanyak2nya ditempat angker tengah malam, nanti anda akan tau sendiri…!Inilah sdikit ilmu yg mungkin bermanfaat buat sdulur smua,Saya ikhlaskn bg sdulur2 yg mau mengamalkan..Mhon ma’af jk ada kekurangan…salam KWAngen,…Wassalamu alaikum.wr.wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 119 Komentar

KASIAT AYAT 5 (QOF 50) BESERTA RAJAHANNYA


A Setiawan
ijazahkubro@gmail.com

Ikut berpartisipasi untuk membabar kasiat Ayat 5 ( Qof 50) Menurut Ijazah dari KH. Ali Musta’in Pengasuh PP Bustanul Furqon Campurdarat Tulungagung :

 1. Jika ditulis lalu direndam kedalam air lalu diminum Insya Allah akan diberi 1000 Kesehatan (kewarasan), Rahmat, Keyakinan, Padang Ati, Menghilangkan keruwetan dan kesusahan dll ketika menulis dan meminumnya yang baik dilakukan pada hari Jum’at

 2. Apabila dibaca sebanyak 9x dalam sehari semalam Insya Allah akan diberi Rizky yang Barokah

 3. Apabila ditulis dan dibawa diberi Panjang Umur, Selamet lan Barokah

 4. Bisa untuk Menambah Power Tenaga Dalam

 5. Salah satu Petikan Bacaan di Ayat yang Ketiga bisa digunakan untuk Ajian Senggoro Macan / Gertak Malaikat

 6. Pengamal Ayat 5 dengan ijin Allah dilindungi dari gangguan musuh, disegani dan disenangi orang bahkan raja yang dhalim / penjahat mampu dilumpuhkan dengan kekuatan perlindungan dari Ayat lima

 7. Hadist Riwayat Sayidina Ali Rasulullah Saw Bersabda : Siapa membaca Ayat Lima Setiap hari yang ayat ada 10 huruf Qof atau ditulis lalu dibuat Azimah diatas kepala, maka Allah utus 12.000 Malaikat Pembawa Rahmat, Pemelihara dari perbuatan jahat, Panca Bahaya dan Bala’ serta dibuatkan 600 taman Yaqut merah disurga Firdaus untuknya

 8. ditetapkan Hatinya/ berpendirian kuat, bertambah besar pengaruhnya, dipatuhi dan disegani orang (ketika dibaca oleh seorang pemimpin/ pemuka agama)

 9. Ketika dibaca secara Istiqomah Akan diangkat  / dilantik menjadi Waliyullah (lahir-batin) dan berkumpul dengan Wali Qutub dan Rijalul Ghaib

 10. diselamatkan dari bala’ racun, sihir dan segala yang menyakitkan bagi yang membacanya dengan istiqomah

 11. untuk Menumbuhkan Cinta yang mendalam kepada seseorang tulis rajah dibawah ini lalu didalam kotak tengahnya tulis nama orang yang berkehendak dan yang dikehendaki lalu diasma’ dengan Ayat 5 lalu azimah dibawa menemui orang dikehendaki dengan Ijin Allah akan diterima

 WIFIQ 5 AYAT ( Kaf-Ha’ Ya’ ’ain Shod / Kama-in Anjalnahu) 

Tulislah kedua wifik dibawah ini yang satu untuk orang yang mempunyai maksud ditulis diatas dan yang satu orang yang dimaksud ditulis diwifiq kedua (bawahnya) supaya ketika dilipat kedua wifiq bisa bertemu. Setelah selesai ditulis wifiq tersebut dilipat supaya garis2nya bertemu kemudian dibacakan lima ayat yang diawali dengan huruf Kaf-Ha’ Ya’ ’ain Shod sambil dibakari kemenyan, lalu wifiq dibawa oleh orang yang menghendaki (thalib) dengan ijin Allah keduanya akan saling mencintai. Inilah wifiqnya 

 Wifiq ke 2

Tulislah wifiq ini dipakaian orang yang dikehendaki, lalu kain tersebut digunakan untuk sumbu lampu dengan memakai minyak wijen, sambil dibacakan Asma’ Kama-in Anjalnahu….dst sebanyak 45 kali

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 78 Komentar

AMALAN SHALAWAT ANWAR


majelisdzikir.attauhid@gmail.com

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

@KI AGENG MAS SAHID

HP. 087868307140

KALE NI SAYA AKAN MEMBERIKAN DAN MENGIJAZAHKAN AMALAN BERUPA SALAWAT ANWAR , AMALAN INI SAYA DAPAT DARI ALMARHUM KYAI AHMAD SADLI TASIK dari TASIKMALAYA.
berikut amalannya :

1. BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
2. DUA KALIMAH SYAHADAT 3X
– ASSALAMU’ALAIKA YA NABI ALLAH
– ASSALAMU’ALAIKA YA RASULULLAH SAW
– ASSALAMU’ALAIKA YA HABIBABALLAH
– ASSALAMU’ALAIKUM YA ANBIYA’ I WAL MURSALIIN
– ASSALAMU’ALAIKUM YA MALAIKATI FISSAMAWATI WAL ARDHI
– ASSALAMU’ALAIKA YA JIBRIL
ASSALAMU’ALAIKA YA MIKA IL
ASSALAMU’ALAIKA YA IZRO’IL
ASSALAMU’ALAIKA YA ISROFIL

# HADIAH AL FATIHAH UNTUK KANJENG NABI MUHAMMAD SAW
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK PARA SAHABAT DAN KELUARGA RASULULLAH SAW
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK SYEKH ABDUL QADIR JAILANI
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK WALI SEMBILAN
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK KYAI HAJI AHMAD SADLI TASIK
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK KI AGENG MAS SAHID
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK AYAH DAN IBU (SEBUT NAMANYA)
# HADIAH AL FATIHAH UNTUK HAJAT DIRI SENDIRI ( SEBUT NAMA)

اَللّهُمَّ صَلِ عَلَى نُورِاْلاَ نْوَارِ وَسِرِّاْلاَسْرَارِ وَتِرْيَا قِ اْلاَغْيَارِ وَمِفْتَاحِ بَا بِ اْليَسَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنالمُخْتَارِ وَالِهِ اْلاَطْهَارِ وَاَصْحَا بِهِ اْلاَخْيَارِ عَدَ دَنِعَمِ اللّهِ وَاِفْضَالِهِ

“Allahuma shalli ‘alaa nuuril anwaar. Wa sirril asraar. Wa tiryaaqil aghyaar. Wa miftaahi baabil yasaar. Sayyidinaa Muhammadini muhtaar, wa aalihil ath haari wa ash haabihil akhyaar. ‘Adada ni”amillaahi wa ifdhaalih.”

MANFA’ATNYA :

1. DI MUDAHKAN REZIKI

2. DI BERIKAN CAHAYA ILAHI

3. SILAT GHAIB

4. MELUNASI HUTANG

5 MENDATANGKAN HARTA KEKAYAAN HALAL

6. MENGOBATI MEDIS DAN NON MEDIS

7. TENANG JIWA

KHUSUS UNTUK MENDATANGKAN KEKAYAAN DI TAMBAHI BACAAN SBB :

“Allahumma Yaa Ghoniyyu Yaa hamiid Yaa Mubdi’u Yaa Mu’iid Yaa Rohimu Yaa Waduud Yaa Fa’alu lima yuriid agnini bihalaalika, anharoomika wa bifadlika’amman siwaak.”

Artinya: “Ya Allah Tuhanku yang maha Kaya dan maha Terpuji, Tuhan yang menakdirkan dan yang mengembalikan, yang maha Kasih dan maha Kasih Sayang. Berilah aku kekayaan harta yang Engkau halalkan bukan yang engkau haramkan, berilah aku kelebihan dari yang lain dengan berkah karuniaMU.”

SYRATNYA :

1. PUASA SUNNAH 7 X SENIN, 7 X KAMIS

2. SEDEKAH

3. BERTQWA KPD ALLAH SWT.

4. JANGAN MELANGGAR PAGAR AYU

SEMOGA BERMANFA’AT

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 95 Komentar

BANGSA MAJU DENGAN BERKARAKTER


By Kang TJ.
Sekretaris KWA Jatim

Perbincangan untuk menjadikan Negara ini maju dari jaman kemerdekaan sampai saat ini tidak ada habisnya, mulai dari hipotesa, seminar, pendapat sampai yang berdasarkan sejarah maupun dalil-dalil yang dianggap menjadi solusi yang sebenarnya ternyata hanya utopis belaka, khayalan. Tidak ada realisasi yang nyata dari semua elemen bangsa.

Ketika tidak ada realisasi mereka beralasan tidak ada kesatuan gerak diantara kita semua untuk mewujudkan Negara yang maju sehingga hal ini dijadikan sebagai alibi bahwasanya pendapatnya benar hanya saja warga Negara Indonesia tidak siap untuk melakukan sebuah perubahan bagi bangsanya. Ya, inilah mental diri kita yang selalu mencari ‘kambing hitam’ untuk menutupi suatu kesalahan yang kita buat, sebuah mental bobrok yang tidak diperlukan di Negara ini. Apalagi dengan menyalahkan Negara-negara lain yang Amerikalah, Israel lah, yahudi lah dan lah-lah lainnya. Apakah anda berharap Negara ini menjadi maju setelah menghancurkan Amerika dan antek-anteknya gitu. Sebuah mental primitive yang tidak siap untuk menjadi bagian dari sebuah peradaban dan kemajuan suatu bangsa.

Sampai kemudian banyak orang-orang mencoba berkiblat kepada Negara – Negara maju untuk kemudian menjadikan hasil kemajuan yang dicapai oleh Negara tersebut untuk diterapkan di Negara kita, dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa ini semakin tidak jelas arah kemajuan yang dicapai dan semakin kehilangan jati diri. Mereka benar-benar tidak belajar tetapi berkhayal tentang sebuah kemajuan bagi negaranya. Mereka tidak akan pernah mengerti akan sebuah porses kemajuan untuk bangsa ini.

Bagi kami jati diri sangat diperlukan untuk menggapai sebuah kemajuan, kemajuan apapun itu harus dimulai dari diri sendiri bukan berasal dari jati diri yang meniru orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan pahamilah dirimu sendiri untuk memahami Allah, untuk mengenal Allah sebagai Tuhan Alam Semesta harus berangkat dari diri sendiri. Kelak ketika manusia mengerti akan hakekat dirinya sendiri maka tabir rahasia Allah akan dibuka oleh Allah sendiri. Sehingga mempelajari hal lain dengan tujuan untuk mengerti hakekat Allah tentu akan sangat sulit dan mustahil.

Di dalam dunia wirausaha maupun dunia kerja ada suatu metode yang sangat terkenal yaitu metode analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Treath) suatu metode untuk mengetahui kemampuan maupun kelemahan diri kita sendiri. Berangkat dari analisa diri sendiri akan didapatkan perhitungan yang matang dan akurat untuk mendapatkan kemenangan maupun menghindari sebuah kekalahan dan kelemahan. Metode analisis SWOT telah banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun individu-individu yang telah mencapai kemajuan maupun kesuksesan yang luar biasa di dalam bidangnya masing-masing. Dari metode analisis SWOT satu hal pokok yang dapat dipelajari adalah kemajuan, kesuksesan, keberhasilan (apapun itu) selalu berangkat dari memahami diri sendiri, hal ini kami anggap sebuah konsep yang diambil dari ‘pahamilah dirimu sendiri untuk memahami Tuhanmu’.

Kenapa harus berangkat dari diri sendiri? Adalah sebuah pertanyaan dasar yang harus kita jawab dengan rasa ketauhidan, rasa nurani yang paling dalam sebagai insan kamil dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang mampu untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Berangkat dari sebuah dalil bahwasanya tidak ada kesempurnaan di dunia ini (kesempurnaan hanya milik Allah) dimana Allah telah menjadikan alam semesta agar berjalan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan untuknya, masing-masing tidak ada yang lebih unggul dari lainnya. Mereka hanya melaksanakan tugas sebagai hamba Allah sesuai dengan fungsi yang telah diberikan, tidak lebih dari itu. Apakah itu manusia, hewan , tumbuhan, batu, air, bulan, matahari, makhluk ghaib dan semua makhluk lainnya.

Dengan demikian Allah telah menganugerahkan potensi maupun kemampuan bagi tiap makhluknya berbeda-beda, tidak ada yang sama persis, hal ini bertujuan agar terjadi harmonisasi diantara semua ciptaan yang ada. Bayangkan seandainya semua makhluk hidup diberikan kemampuan dan potensi yang sama tentu alam semesta akan semrawut dan langsung terjadi kehancuran yang maha dahsyat. Bayangkan seandainya di negeri ini semuanya menjadi presiden, atau semuanya menjadi tukang becak, atau semuanya menjadi ulama, atau semuanya rame-rame menjadi anggota DPR? …………………………………

Allah Maha Adil dengan segala ciptaanNya, Allah tidak akan dholim kepada makhluknya sedikit pun, hanya saja makhluknya yang tidak mengerti akan Maha Keadilan Allah. Pun demikian jika Allah memberikan potensi yang berbeda bagi tiap-tiap makhluknya dengan tujuan agar mereka bisa saling berharmonisasi atau saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dalam kehidupan ini tentu Allah telah memberikan suatu potensi bagi semua bangsa maupun Negara-negara di dunia ini. Sejenak kita belajar dari Negara Jepang. Setelah kalah dalam perang dunia ke dua dimana Negara dalam kehancuran total dan menyisakan berbagai masalah kehidupan, namun Negara tersebut dapat bangkit dan dapat disejajarkan dengan Negara-negara maju lainnya dalan kurun waktu tidak kurang dari tiga dekade, sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Dan lihatlah kemajuan negeri Jepang yang dicapai saat ini tapi identitas yang mencirikan sebuah Negara matahari terbit tidak hilang sama sekali, ya mereka telah belajar untuk tidak meniru maupun mengekor Negara lain, tapi bangsa itu melihat ke dalam kemudian bergerak keluar dengan melihat perubahan zaman yang ada.

Kita mundur kebelakang, bagi anda yang suka dengan sejarah kebudayaan islam. Kekhilafaan islam begitu maju, dan kuatnya sampai-sampai orang islam saat ini begitu termanja dalam euphoria sejarah masa lalu. Gaung-gaung untuk menerapkan sistem islam dalam segala sendi kehidupan begitu kuatnya dengan harapan kejayaan masa kemarin akan terulang di masa besok. Orang-orang seperti ini tidak pernah belajar untuk memahami kehidupan dengan benar, mereka hanya mempelajari apa yang tampak diluar (kulitnya). Kalau kita pahami dengan benar bahwasanya kemajuan orang islam dicapai memang dicapai dengan mendayagunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tempat maupun daerah yang ditempati yang disesuaikan dengan perubahan zaman saat itu.

Konsep untuk menjadikan ideology islam diterapkan di Negara ini kami pikir adalah konsep yang salah kaprah, hal ini akan menyebabkan kita tidak akan mengalami kemajuan sedikit pun. Maksud kami ideology islam yang diterapkan adalah benar-benar mengaplikasikan seluruh sendi kehidupan sesuai dengan kehidupan islam. Apakah anda ingin mengatakan arabisasi? Tunggu dulu, bukan arabisasi tapi islamisasi maksud saya. Kalau begitu anda harus tahu bedanya islamisasi dengan arabisasi. Jangan kemudian Negara ini mau dibuat arabisasi, semua model kehidupan harus mencontohkan kehidupan orang-orang arab atau dengan dalil mencontoh rosulullah. Ok lah saya sangat sepakat kalau kehidupan kita mencontoh rosulullah tapi ingat benang merahnya adalah mana yang menjadi inti ajaran mana yang menjadi sebuah kebudayaan dan kebiasaan.

Contoh kecil kebudayaan arab yang sangat berbeda dengan kebudayaan kita adalah dalam tata karma. Di Negara arab seorang suami memanggil istrinya dengan namanya sendiri adalah bukanlah hal yang tabu di Negara tersebut, maksud saya jika si suami namanya hamdan sementara si istri namanya zaenab, maka si suami memanggil istrinya sehari-hari dengan sebutan wahai zaenab tentu hal itu telah terjadi kepantasan jika diterapkan di Negara arab dan sekitarnya. Tetapi jika kebiasaan tersbut diterapkan di Negara ini akan menyebabkan sebuah ketabuan. Si suami dianggap tidak dapat menghormati pasangannya sebagai wanita yang terhormat, lain lagi jika panggilannya diantara mereka berdua mas dan adik, wah akan terjadi sebuah keromantisan dalam rumah tangganya donk. Atau contoh kecil lainnya sebuah tata karma yang perlu dilestarikan adalah jika kita berjalan kemudian dipinggir jalan ada orang-orang duduk kita akan mengatakan nunsewu atau permisi untuk sekedar menghormati bagi mereka yang sedang duduk karena kita sedang berdiri. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya.

Tapi yang saya lakukan kan sesuai dengan perilaku rasulullah. Ya betul! makanya saudara jangan mempelajari suatu ajaran itu dari kulitnya saja tapi pelajari juga inti ajarannya agar anda mengerti kehidupan dengan sebenarnya. Kalau anda menerapkan kebiasaan orang-orang arab di Negara ini tentu anda akan terasing di negeri sendiri. Pahamilah inti ajarannya kemudian aplikasikan dengan keluhuran budaya setempat. Maka jadilah islamisasi bukan arabisasi, ketika hal itu yang anda lakukan anda akan maju sebagai manusia yang berkarakter sesuai dengan titah yang telah diberikan oleh Tuhan.

Negeri ini pernah mengalami kemajuan yang luar biasa, sejarah telah banyak mencatatnya, tanah maupun bumi telah bicara apa yang telah dicapai oleh bangsa ini pada masa lampau. Berbagai kerajaan telah mengukir prestasinya di zamannya masing-masing tentu tidak kalah dengan sejarah keislaman. Bahkan menurut penelitian seorang professor dari Brasil pada tahun 2008 bahwasanya negeri atlantis yang pernah ada dan hilang bak ditelan bumi terletak di tanah jawa, tentu bukan sembarang penelitian tapi penelitian yang telah dilakukan oleh seorang professor. Atlantis bukanlah Negari biasa tapi sebuah Negari yang luar biasa sampai-sampai plato menyebut negeri tersebut sebagai negeri langit, negeri khayangan karena begitu majunya peradaban yang telah dicapainya.

Bukanlah agama yang membuat maju suatu Negara tetapi identitas diri sendiri yang dapat membuat maju suatu Negara. Kalau pada zaman sekarang ini istilah populernya disebut KARAKTER. Ya namanya karakter. Saat ini ramai gembar-gembornya adalah pendidikan berkarakter, dengan tujuan menjadikan Negara ini menjadi Negara berkarakter dan muaranya adalah kemajuan bagi bangsa. Saya sangat sepakat sekali, kita harus mempunyai karakter yang khas sebagai Negara Indonesia. Bukan berkarakter dengan mencontoh karakter Negara lain. Ingat kerajaan sriwijaya sangat maju pada jamannya karena mereka tidak lupa dengan karakter negaranya sendiri, meskipun sebagai kerajaan hindu tapi mereka tidak menerapkan kehidupan agama hindu seperti di Negara asalnya yaitu India, tapi mereka membuat asimilasi untuk diterapkan di Negara sendiri jadilah mereka menjadi Negara yang berkarakter sehingga mencapai kemajuan yang luar biasa, buktinya keberadaan candi prambanan dan candi lainnya di Negara ini. Candi sebagai tempat peribadatan di Negara Indonesia kalau kita teliti akan sangat berbeda sekali dengan tempat peribadatan agama hindu di Negara india, di Negara tersebut tidak ada bangunan candi seperti yang terdapat di tanah jawa. Prambanan adalah hasil dari asimilasi produk orang-orang jaman dahulu untuk menjadikan negeri ini tetap berkarakter. Pun demikian candi-candi lainnya.

Puncaknya adalah terjadi agama budha-syiwa yang terjadi di era majapahit, sejarah mencatat majapahit adalah sebuah kerajaan yang luar biasa hebat, dan sangat besar daerahnya. Satu lagi terjadi proses asimilasi antara agama yang disesuaikan dengan karakter Negara sendiri yaitu budha-syiwa. Tidak ada di dunia manapun sebuah ajaran budha yang dicampur dengan hindu yaitu syiwa. Bukan hanya dalam agama saja tetapi dalam segala sendi kehidupan yang telah dicapai tanpa menghilangkan karakter yang dimiliki, hal ini wajar sehingga banyak manuskrip-manuskrip kuno dari Negara-negara lain yang pernah berafiliasi maupun bersahabat dengan Negara majapahit sebut saja negeri tiongkok maupun negeri-negeri lainnya.

Apa yang menjadi kesimpulan hari ini adalah pentingnya sebuah ‘karakter’ untuk menjadikan Negara ini menjadi Negara yang maju, Negara yang jaya dan disegani oleh Negara-negara lain. Kita telah mempunyai karakter yang khas yang telah diberikan oleh Allah kepada Negara ini, ingat Allah telah memberikan semua potensi berikut peralatannya untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang maju. Untuk memahami bagaimana karakter yang kita miliki tentu kita harus belajar dari diri sendiri, memahami diri sendiri dan sejatinya diri kita. Untuk belajar memahami diri sendiri tentu kita tidak akan berangkat dari karakter Negara lain atau bahkan mencontoh karakter Negara lain kemudian kita terapkan di Negara Indonesia ini. Menurut kami jika hal tersebut dilakukan tentu akan mustahil untuk mencapai tujuan sebuah Negara maju, karena perbuatan tersebut telah melanggar sunatullah, ya betul sunatullah. Segala potensi yang telah diberikan oleh Tuhan bagi Negara ini tidak dimaksimalkan dengan benar sehingga akan terjadi berbagai kekacauan di segala sendi kehidupan. Jadilah bangsa ini menjadi bangsa yang kehilangan jati diri, kufur terhadap pemberian Allah. Hal ini sama saja ketika negeri ini telah diberikan perangkat yang lengkap untuk menjadi Negara maju eeee malah memakai perangkat Negara lain, apa itu bukan namanya kufur. Ingat dalam Al Qur’an disebutkan yang artinya “bersyukurlah diantara kamu niscaya Kami akan menambahkan (kenikmatan) kepadamu, jika kamu kufur (ingkar) sesungguhnya adzab Kami sangat pedih (dahsyat)”.

Apakah mungkin negeri ini telah di adzab oleh Tuhan karena kurangnya rasa syukur bagi rakyatnya terhadap pemberian Tuhan yaitu jati diri bangsa? Mudah-mudahan tidak demikian. Berbagai masalah sendi kehidupan muncul, kompleksitas masalah telah mencapai puncaknya tapi banyak orang tidak mengerti bagaimana mencari solusi yang benar karena mereka mencari solusi dari luar padahal solusi telah ada di dalam diri sendiri. Kita tinggal menggalinya kembali dan kemudian memunculkan kembali di permukaan untuk dijadikan sebagai blue print, prototype suatu bangsa dengan harapan negeri ini maju dan jaya yang berangkat dari pemahaman diri sendiri dan memunculkan karakter dari dalam sendiri. Leluhur nusantara telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran luhur yang mencerminkan karakter bangsa ini, yang menjadikan negeri ini pernah jaya pada jamannya, kita tinggal mempelajari kembali blue print yang telah ditinggalkan oleh leluhur nusantara ini kemudian kita terapkan dan asimilasikan dengan kehidupan di zaman sekarang. Demikianlah yang namanya bersyukur yaitu memaksimalkan pemberian Allah dengan benar yaitu menjadi insan kamil yang beramanah.

Tidak peduli apa agama anda, apakah islam, Kristen, hindu, budha, ataupun konghucu karena bagi kami agama kecil pengaruhnya bagi kesuksesan maupun kemajuan suatu negara. Kuncinya adalah berangkat dari diri sendiri untuk mengenal diri sendiri, analisis SWOT. Hal ini sesuai dengan sunatullah siapa saja yang berhasil mengenali dirinya kemudian memaksimalkan potensinya maka dialah yang mendapat kesuksesan. Bukan suatu agama yang dapat menjadikan manusia menuju sebuah kesuksesan tapi kesuksesan muncul dari berbagai manusia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Tapi masalahnya negeri ini mayoritas islam! hallo saudara, mau islam ataupun agama lain silakan saja tapi satu yang harus dipegang dan diingat adalah jangan melupakan jati diri bangsa yang telah diberikan Allah kepada kita, karena jati diri itulah yang harus kita pegang dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan jati diri itulah sebagai amanah Allah yang telah diberikan kepada bangsa ini.

Masihkan anda bermimpi menjadi Negara besar dengan mengekor Negara lain?, kalau itu yang anda lakukan silahkan anda terus bermimpi. Tapi siapkah anda menjadi Negara yang maju dengan berangkat dari dalam sendiri? Kalau itu menjadi pilihan anda bersiap-siaplah menjadi bagian dari suatu Negara yang besar dan maju. Salam budaya. Salam asih asah asuh.

JAYALAH NEGERIKU, JAYALAH NUSANTARAKU JAYALAH INDONESIAKU.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 101 Komentar

DISKUSI AMALAN UNGGULAN = AYAT LIMA PULUH QAF


                                                          Wong Alus

 Menarik untuk membahas tentang jenis amalan mahabbah yang terkenal di dunia ilmu hikmah ini. Dalam khasanah sejarah hidup Rasulullah SAW, kita akan menemukan sebuah wacana tentang amalan yang terkenal dengan nama AYAT LIMA PULUH QAF, atau juga di Indonesia kita mengenal juga dengan AYAT LIMA yang lebih ke arah amalan mahabbah/pengasihan.

 Ibnu Mas’ud RA meriwayatkan: Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik beliau sedang berada di situasi yang aman atau sedang dalam perjalanan dan dalam situasi konflik dan peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan selalu mendapat pertolongan ALLAH SWT.

 Aisyah RA meriwayatkan: Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat lima ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka akan disembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan cahaya petunjuk, keyakinan dan kasih sayang. Dan bila dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya. Jika ditulis dan digantungkan pada ujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, maka ALLAH SWT akan memecah-belahkan kekuatan musuh.

 Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayatlimakemudian beliau berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. Tafsir Al-Arais menjelaskan bahwa jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Maka ayatlimaini adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.

Ayat lima sebagaimana yang telah dibeber banyak manfaatnya tersebut sebenarnya ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran  yaitu

 Ayat pertama: Surah Al-Baqarah ayat 246

 Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah”. Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.” Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?”. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim. QS. al-Baqarah (2) : 246

 Ayat kedua : Surah Ali-Imran ayat 181

 Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: ” Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya “. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang membakar. ” QS. Ali Imran (3) : 181

 Ayat ketiga: Surah An-Nisaa ayat 77

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?” Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. QS. an-Nisa’ (4) : 77

 Ayat keempat: Surah Al-Maidah ayat 27

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.
QS. al-Mai’dah (5) : 27

 Ayat kelima : Surah Ar-Rad ayat 16

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.
QS. ar-Ra’d (13) : 17

 Kenapa limaayat ini juga disebut AYAT LIMA PULUH QAF? Sebab setiap satu darilimaayat itu terdapat sepuluh huruf QAF. Untuk asbabun Nuzul atau sebab sebab turunnya ayat di atas, Silahkan dibuka Tafsir Al Qur’annya..

AMALAN MAHABBAH YANG BERKHODAM

Di dalam sebuah postingan dari sedulur  Aditya Riza Kurniawan  di https://wongalus.wordpress.com/2011/01/04/pengasihan-asma-khodam-pengasihan-ayat-5/ yang juga ada di Kitab Mahabbah karya KH Zakhwan Anwar, bahwa Ayat Lima yang disebutkan di atas yang sudah diramu menjadi amalan Mahabbah tersebut adalah:

 KAMAA-IN ANZALNAAHU MINAS SAMAA-I , FAKHTALATHO BIHI NABATUL ARDHI FA ASBAHA HASYIIMAN TADZRUUHUR RIYAH, YAA HAGHQOLZAA-IIL  HUWALLOOHULLADZI LA ILAAHA ILLA HUWA `AALIMUL GHOIBI WASY SYAHAADATI HUWAR ROHMAANUR ROHIIM, YAA JAGHSYAKYAA-IL YAUMAL AZIFATI IDZIL QULUUBUL LADAL HANAJIRI KAZHIMINA MA LIZH-ZHOLIMINA MIN HAMIIMIW WALAA SYAFII-IY YUTHOO` , YAA GHODZ YAA-IIL `ALIMAT NAFSUN MAA AKHDOROT FALAA UQSIMU BIL KHUNNASIL JAWARIL KUNNASI WAL LAILI IDZAA `AS `ASA WAS-SUB HI IDZAA TANAFFAS, YAA WA` ZAL ZAA-IL SHOD WAL QUR`AANI DZIDZ-DZIKRI BALILLADZIINA KAFARUU FII `IZZATIW WA SYIQOQ, YAA DAGHSYA` YAA-IIL TAWAKKALUU YA KHUDDAAMA HAADZIHIL AAYAATI, WA AYYUHAS SAYYID MAYTHOTHORUN BI TAHYIIJI QOLBI … … … (NAMA TARGET) , `ALA MAHABBATI WA MAWADDATI ALUUHAN ALUUHAN, AL `AJAL AL `AJAL, AS SAA`AH AS SAA`AH, `ALAA MULKI SULAIMAANA BIN DAAUDA ALAIHIMAS SALAAM BIHAQQIT TAUROOTI WAL INJIILI WAL ZABUURI WAL FURQOONI BIHAQQI MUHAMMADINIL MUSTOFAA SHOLALLOOHU ALAIHI WA SALLAM WA BIHAQQI HADZIHIL AAYATIL `IZHOM WAL ASMAA-IL KIROOM WA BIHAQQI KAHFAZMAHYUUSYIN ALLOHUMMA INNI AS ALUKA AN TUSAKH KHIROLI WA TUHARRIKA LI QOLBA …. …. ….(NAMA TARGET) `ALAA MAHABBATI WA MAWADDATI NASHRUM MINALLOOHI WA FATHUNG QORIIB.

 Dengan tata cara sebagai berikut dibaca 7x setelah sholat 5 waktu dan 41x sehabis sholat hajat selama 7 hari. Setelah 7 hari bisa dibaca 3x/7x setelah sholat. Pada saat membaca nama target lakukan visualisasi sejenak. Kalau untuk umum …..(nama target) diganti : “semua yang memandangku” -“fii qulubinnas (semua manusia)” -“fii qulubin nisa-i (semua wanita)’ -“fii qulubir rijal (semua laki-laki)”

 Tata cara lain diungkap seorang AHLI HIKMAH yaitu ayat diatas dibaca 93 x pada hari Jumat. Bahkan banyak fadhilah lain dari lima ayat di atas di antaranya pelunasan hutang, rezeki mengalir, memanggir orang yang minggat atau pergi jauh tak kembali, dan seterusnya tentu doa mahabbahnya diganti dengan doa sesuai keinginan kita.

 Konon, amalan ini sudah banyak yang membuktikan kehandalannya. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah mengamalkan amalan ini dan sama sekali tidak tahu apa serta bagaimana amalan ini bekerja. Oleh sebab itu bagi sedulur-sedulur yang sudah mengamalkan atau sedulur pemerhati ilmu hikmah monggo didiskusikan agar sedulur yang lain mendapatkan pengetahuan yang lebih mendetail. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Salam KWA—ngen…. @@@

Categories: AYAT LIMA PULUH QAF | 178 Komentar

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1432 H


Assalamualaikum wr wb.

Keluarga besar KAMPUS WONG ALUS mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Adha
10 Dzulhijah 1432 H
.

Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, limpahan rahmat dan ridho-Nya, serta diampuni
segala kesalahan kita.

Bagi saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji, diberikan keselamatan dan kesehatan hingga kembali di tengah keluarga, serta menjadi haji mabrur.

Pada kesempatan ini pula saya mohon maaf lahir dan batin atas kekhilafan kami.

Wassalamualaikum wr wb.

ttd
wongalus

=========================

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 62 Komentar

DOA BERSAMA UNTUK ALAM SEMESTA


Assallamuallaikum wr.wb, Salam pamuji rahayu dumateng, @ki wong alus, @ki ageng jj, dan @bolo wong alus, sedanten, hari selasa yang lalu saya (@Muhammad Ar Rizky) di datangi, Proklamator kita Bung Karno, di demensi ghaib Beliau memberikan pesan, bahwa saat ini telah terjadi tabrakan lempengan bumi, dan ambrolnya palung2 laut disekitar pantai selatan, dan mengakibatkan perubahan atmosfir bumi, hal ini dipicu karena penyalah gunaan ilmu gaib tanpa control, sehingga merusak tatanan dimensi alam gaib dan dimensi alam nyata kacau balau dan tidak lagi berjalan sesuai jalurnya, sehingga mengakibatkan gempa bumi dan meluapnya laut kidul, ada kemungkinan terjadinya pertengan atau akhir bulan ini, lebih lanjut beliau meminta dilakukan ritual khusus pada hari selasa pahing, serta pada hari2 ini sampai tanggal 15 depan, diadakan majelis dzikir dan penyaluran energi ke alam, untuk tata caranya, ki wong alus, ki ageng jj dan sesepuh2 yang lain lebih mengetahui dan memahaminya, demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Wassallamuallaikum wr.wb.
Muhammad Ar Rizky
===================================
MAJELIS DZIKIR DAN PENYALURAN  ENERGI  KE ALAM SEMESTA.
Rencana akan di gelar tanggal 11-11-2011 Jam :00.11 WIB, hari Kamis malam jumat atau jumat dini hari. Tempat: di seluruh nusantara di manapun dulur dulur berada. Mohon masukan dan dukungannya supaya acara ini berjalan lancar dan mendapat Anugrah dan Rahmat Allah SWT. Sehingga Alam semesta mau bersahabat dengan semua makhlik dan berjalan sesuai jalaurnya. Monggo utk acara tersebut saya serahkan ke Ki Wong Alus untuk memandunya dalam pelaksanaanya. Rahayu
Ki Ageng JJ
====================

Menindaklanjuti email dari Ki Ageng JJ terkait dengan keinginan untuk menyelenggarakan acara doa untuk alam semesta, maka dengan ini kami mengajak kepada sedulur KWA untuk memanjatkan doa bersama kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan caranya masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinan kita agar alam semesta tempat  kita tinggal ini senantiasa dilindungi dan diridhoi oleh Allah SWT pada:

Hari/Tanggal:  Jumat  11-11-2011

Jam :00.11 WIB. 

Tempat: tempat tinggal masing-masing.

Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perkenaannya. Salam persaudaraan penuh kasih dari kami. Wassalamualaikum wr wb.

wongalus

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 73 Komentar

PENGIJAZAHAN & PELATIHAN PEMBANGKITAN ENERGI ILAHI GRATIS


majelisdzikir.attauhid@gmail.com

Assalamu’alaikum wr wb. Dengan ini kami beritahukan kepada sedolor semua khususnya yg berlokasi di medan, deli serdang dan kabupaten2 di sumut. KWA deli serdang akan mengadakan IJAZAH AKBAR KEILMUAN BATHIN & PELATIHAN PEMBANGKITAN ENERGI ILAHI SECARA GRATISSSSS.
ACARA INI AKAN KAMI LAKSANAKAN INSYAH ALLAH PADA :

TANGGAL 26 NOVEMBER 2011, BERTEMPAT DI SEKRETARIAT 1 KWA DELI SERDANG.

BAGI SEDOLOR YANG BERMINAT SILAHKAN HUBUNGI KAMI 1 MINGGU SEBELUM HARI “H”.

ACARA INI TIDAK PAKE MAHAR – MAHARAN KOK.., SEKALIAN KITA TEMU RAMAH, DAN MEMBICARAKAN PROGRAM KWA DELI SERDANG UNTUK KEDEPANNYA.

CP. 087868307140 – 085373474380

SALAM KASIH SAYANG DAN CINTA DARIKU
KI AGENG MAS SAHID

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 144 Komentar

REKAP PENGURUS & PROGRAM KWA DELI SERDANG-MEDAN, SUMUT


majelisdzikir.attauhid@gmail.com

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

sesuai musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 2011 yang lalu, bahwa KWA deli serdang telah megamanahkan PENGURUS KWA DELI SERDANG PERIODE 2011 – 2015 kepada :

1. KETUA UMUM : KI AGENG MAS SAHID
WAKIL KETUA : KI AHMAD HARI
2. SEKRETARIS : MULIA BRUTU
WAKIL SEKRETARIS : MAS NIZAR
3. BENDAHARA : MAS JO

4. HUMAS : MBAH IRUL FAHMI

PROGRAM RUTIN :
1. ZIKIR AKBAR SETIAP MALAM JUM’AT BA’DA ISYA
2. PENGAJIAN FIQIH, SETIAP MALAM SELASA BA’DA MAGHRIB

dengan ini kami mhn do’anya dari seluruh sesepuh dan anggota KWA di seluruh dunia.

sekretariat 1 : kantor MAJELIS DZIKIR ASMA’ UL KAROMAH, jl. trimurti pasar 6 dusun V desa bandar klippa, kec. percut sei tuan, kab. deli serdang 20371, sumut-indonesia.
sekretariat 2 : Rumah kediaman KI AHMAD HARI, pasar 8 dusun gambir desa bandar klippa, kec. percut sei tuan kabupaten deli serdang, medan sumut

CP : 087868307140 – 085373474380 – 085296189700 – 081397543269

DENGAN INI KAMI JUGA MENGHARAPKAN BAGI SAUDARA2 YANG TINGGAL DI MEDAN KHUSUSNYA KABUPATEN DELI SERDANG YANG INGIN BERGABUNG, SILAHKAN HUBUNGI KAMI.
tks .

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 78 Komentar

UPDATE TERBARU PERTANGGAL 31 OKTOBER 2011


KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEDULUR DI BAWAH INI YANG TELAH BERPARTISIPADI DALAM PENGGALANGAN DANA ABADI KWA DALAM BENTUK DONASI THE HOUSE OF KWA. SEMOGA AMAL IBADAH ANDA DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN.

HAMBA ALLAH  RP 1. 110. 000,-

SEDULUR DI BAWAH INI TELAH BERPARTISIPADI DALAM PENGGALANGAN DANA ABADI KWA DALAM BENTUK PEMBELIAN MERCHANDISE KWA. SEMOGA AMAL IBADAH ANDA DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN.

KHAIRUL ANWAR
HULU RIAU

ARDIANSYAH
DELI SERDANG SUMUT

JUMIN MAULANA
MALANG

DODHI KUNCORO & NINA ANGGRAENI
FLORES NTT

ANDRIONO

JL RE MARTADINATA PONTIANAK

AGUS JUWANTO

JL PADMA TIMUR LEGIAN KUTA BADUNG BALI

USMAN ALI

JL MIRAH PONDOK PERMATA SUCI GRESIK

YUDI SURYAATMAJA

VILLA MUTIARA SERPONG TANGERANG

ANJAR ABDI PRIBADI

KEL TENGAH CIBINONG BOGOR

AWEN

TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

HARI SUBEKTI

WATU LIMO TRENGGALEK

ASRI ASRAN

PERUM CITRA PANDAWA ASRI KEC.GADING CEMPAKA, BATAM

RENDRA APRIANTO

JL HANG TUAH KEC.RENGAT, INHU RIAU

M.LATIF IMAM MUNANDAR

TANJUNG RADEN, KEC DANAU TELUK JAMBI

XXXX

PARTISIPAN DANA ABADI DALAM SETIAP PAKET MERCHANDISE KAOS KWA AKAN MENDAPATKAN BONUS SPECIAL IJAZAH AMALAN UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN, STIKER DAN PIN. CARA PEMESANAN: SMS ke 081235153200. Transfer ke A.n. REK: MANDIRI 1420010794260. Saat pemesanan cantumkan alamat anda dengan jelas, No handphone plus size/ukuran kaos yang anda pesan dan informasikan bahwa anda telah mentransfer biaya kaos tersebut via SMS.

Cuma Rp 75.000 + Ongkos Kirim.

@@@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 84 Komentar

ILMU KEKUATAN MATA


(Pengkasih,Hipnotis,Pertakut dsb)

By Ki Ageng JJ
kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

Assalamualaikum Wr. Wb.
Rahayu utk semuanya.
Saya hanya ingin berbagi pengetahuan terhadap para sedulur khususe sedulur batin yang ada di Kampus Wong Alus ini yang sudah madep terhadap ilmu sejati dan memiliki wadah keilmuan serta pengalaman dalam perjalanan dunia sepiritual, supaya jangan ada salah tafsir dalam pemahaman konsep ilmu ini, karena keampuahan suatu do’a itu terletak kepada KEMAHABESARAN ALLAH, do’a hanya sebuah alat untuk wasilah. Ilmu kekuatan mata ini hanya sebuah ilmu sebagai pelengkap dalam kahzanah keilmuan batin bagi sang pengamal, selamat mencoba…monggo mas. Di dalam sebuah pembicaraan dengan orang lain, maka yang pertama kali dilihat adalah mata orang tersebut. Berikut adalah do’a yang membuat pandangan mata kita lebih berwibawa dan menarik serta memiliki kekuatan yang hebat, tergantung niat kita untuk menggunakanya (pengkasih,hipnotis,pertakut dsb).

BISMILLAHIRROHMAN NIRROHIM. { LAMINAL MULKI YAUMA LILLAHIL WAHIDUL QAHAR }.

Di baca 3 kali pada air segenggam sebelum berwudu’ sholat subuh(belum melakukan apa2).
Satu kali genggaman air satu bacaan lalu diusapkan dimata. Jadi ada 3 kali bacan dan 3 kali usapan. Setelah itu cuci bersih tangan baru kumur2 untuk wudu’. Jangan berkumur dengan air do’a itu karena bisa merusak gi2 kita.

Note: Pesan saya jangan di gunakan untuk kejahatan itu ,
kalau sedulur ada yg menggunakan saya protec yg menggunakan badannya akan lemes tidak punya tenaga.
Untuk yg terlanjur mencoba menggunakan utk kejahatan dan badanya lemas
Untuk memulihkan tenaganya silahkan bisa menghubungi saya di No :081381139135

Demikianlah poro sedulur mudah mudahan bermanfaat fidunya wal akhiroh
Amin ya robbal alamin

Rahayu.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 531 Komentar

AJI PENGASIHAN RATU ASMARA JALADRI


–wongalus–

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. NIYAT INGSUN MATEK AJIKU RATU ASMARA JALADRI. SAJRONING BATIN MUHAMMAD, YA MUHAMMAD LAHIR BATIN, YA ALLAH ING BADANINGSUN, IYA LAHIR IYA BATIN, LIR OMBAKING JALADRI, TUNGGAKE ANA ING BANYU, PAN TUNGGAL TINUNGGALAN, POMA SIRNA DEN NASTITI. OWAH GINGSIR SIFATING URIP, KANG ORA OWAH MUNG KATRESNANKU MANJING DADI NYAWIJI SAJIWO LAN SAROGO, KALAWAN JIWO ROGONE SI……. BIN/BINTI…… ANAK TURUNE KANJENG NABI ADAM, ORA PISAH SALAWASE GESANG KARO INGSUN SOKO KERSANING ALLOH.” 

Puasa 3 hari baca doa 17 x saat malam. Sempurnanya ilmu puasa 7 hari/40 hari mutih.

Beras ketan hitam 1 genggam. baca mantra dan taburkan yang dilewati target.

 BOSTER KHUSUS PENGAMALAN AJIAN:

Bakar menyan putarkan mengelilingi tubuh 7x, ambil kunyit patahkan kunyit kemudian di remas dengan jari sampai keluar air. Campurkan 3 butir beras ke air kunyit sampai kuning sambil membayangkan wajah target lalu dibungkus kertas dan masukan foto posisi berdiri dan gelas dibalik sehingga foto menjadi terbalik. Asapi gelas, foto, dan beras dengan menyan sampai putih. Telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke atas pantat gelas bacakan ilmunya 14 x atau 49 x tergantung efek kekuatan yang ingin dikumpulkan.

Catatan

=====meskipun doa mantra di dalam ajian ini menyebut Asma Allah SWT dan menyebut kanjeng Nabi Muhammad SAW tapi ini tergolong mahabbah yang “sangat memaksa” seseorang untuk mencintai kita, apakah seperti ini tidak melanggar hak asasi manusia si target? Mohon disikapi dengan bijaksana dan akan lebih elok hanya untuk pengetahuan dan sebagai bahan diskusi filsafat saja. Dilarang untuk main-main karena sangat berbahaya bagi target karena  resikonya target gila seumur hidup dan ADA HUKUM “KARMA” YANG AKAN KEMBALI KE PENGAMAL AJIAN INI. Jadi banyak mudharatnya daripada manfaatnya untuk hidup sejati kita. Ini dibuka ke umum agar sedulur tidak tertipu dengan pemaharan ilmu-ilmu sejenis yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi semata. Salam Kwangen…. ===== @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 176 Komentar

ILMU LODAYA BELANG


Kiarya Wisesa
kiarya.wisesa@yahoo.com

Ilmu Lodaya Belang { Ilmu Harimau Belang } adalah berasal dari tatar sunda tepatnya di Banten Ilmu ini berkhodam lodaya /harimau dan manfaatnya sangat
luar biasa.  Jika ilmu ini sudah mandarah daging maka si pengamal akan berubah
bentuk jadi harimau.  Ilmu ini sangat langka dan sangat dirahasiakan karena akan sangat berbahaya dan fatal jikalau sudah di matek. Namun kali ini saya Babarkan Di blog yg kita cintai ini. Tak lepas dari segala kelemahan saya, maka ilmu ini saya ijazahkan kepada sedulur yg berminat. Dan satu hal yg perlu diketahui ilmu ini ada efek pada emosional artinya akan timbul di diri sipengamal emosional yg susah dikendalikan manakala jiwanya tersinggung atau tersakiti. Saat itulah emosi akan out of control sehingga akan terjadi gerakan dan auman seperti harimau. Karena sifatnya panas maka untuk pendinginya perbanyak ISTIGHFAR. Khusus orang yang tempramental baiknya prioritaskan istighfarnya.

Beberapa manfaat ILMU LODAYA BELANG:
1.Sebagai benteng pertahanan dari serangan fisik/non
fisik.
2.Mampu menyerang dari jarak jauh
3.Khodam bisa disuruh untuk memecah belahkan lawan.
4.kewibawaan tingkat tinggi,cocok untuk seorang pemimpin.
5.Untuk pengobatan penyakit medis dan non medis.
6.Khodam bisa disuruh untuk memagari orang
lain,toko,rumah,kebun dan benda lainya. Dan masih banyak manfaat lainya, maaf saya tak bisa membabar semua kegunaanya demi untuk menjaga penyalah gunaan, mohon dimaklum. Intinya sang khodam bisa berwujud dan bisa disuruh.

Tata cara pengamalan:
1. Puasa 7 hari dimulai dari hari lahir dan selama puasa tdk boleh makan yg bernyawa kemudian Malamnya dzikir minimal jam 00.00 mulainya.
2. Sebelum dzikir lakukan shalat sunat hajat 2 rakaat lalu
tawasul pada:
– Baginda Nabi Muhamad SAW.
– Syekh Abdul Qodir Zaelani
– Malaikat jibril.Mikail.Isrofil dan Ijroil.
– Syekh Abdul Muhyi Pamijahan
– KH.FAKHRURROJI BANTEN.{ 3x ALFATIKHAH }
– Kedua orang tua.
– Ustadz Ruhiyat Abdul Rohman Tasik Malaya.
– Man Ajazani.
Lalu dzikir sebanyak 6000X.

LAFADZ DZIKIR :
YAA LATIIF dan Nama Khodamnya KH. FAKHRURROJI
3. Pada hari ke 6 dari maghrib sampai maghrib hari ke 7 tak boleh tidur,usahakan terus berdziki terutama pada malam harinya
4. Pada malam ke 4 sampai ke 7 selepas dzikir {masih duduk bersila kedua tangan posisi berdoa lalu tarik nafas lewat hidung dan salurkan keseluruh tubuh lalu tegangkan kedua tangan sekuat tenaga Maka akan timbul getaran energy dan gerakan harimau. untuk menghentikan baca istighfar.selama proses menegangkan tangan baca YAA LATIIF SAMBIL KONSENTRASI}.
5. Setiap mau dzikir siapkan seduhan kopi pahit dan air putih.Setelah dzikir minum kopi dan air putihnya.

Untuk penerimaan ijazah silahkan lakukan point 5
dan 4 yg dalam kurung. kapanpun sedulur membaca blog ini setelah paham langsung lakukan.Insya alloh sudah saya ritualkan dg waktu tak terbatas dan untuk pengamalanya tunggu hari lahir. Namun jangan lupa kirim biodata nama
lengkap,nama ibu, tgl lahir dan alamat lengkap ke kiarya.wisesa@yahoo.com. Sebagai bahan acuan control sedulur wajib mengirim biodata. Demikian semoga bermanfaat. Barokalloh.

Afirmasi pengijazahan : Bismillahirohmanirrohim, Dengan kudrat irodat Gusti Alloh Saya menerima ijazah ILMU LODAYA BELANG dari KIARYA WISESA dengan sempurna, maka menyatulah Pada jiwa ragaku. lakhaola walaquwwata illa billah. Lalu hisap nafas dari hidung sambil baca Yaa Latiif kemudian tahan napas di pusar sambil perut ditegangkan, tahan napas samampunya sambil dzikir Yaa Latiif dan keluarkan lewat mulut secara perlahan.lalu minum kopi dan air putihnya.selanjutnya lakukan poin 4 yg dalam kurung.

Tata cara penggunaan: Dengan qudrat irodat Gusti Alloh Saya memanggil khodam ilmu lodaya belang {lalu sebut nama khodamnya} untuk………{sebut hajatnya}, lakhaolawalaquwata illabillah .
-Jika mau dihadirkan ke tubuh lakukan poin 4 yg dalam kurung,
-Jika mau dihadirkan wujudnya setelah memanggil lakukan dzikir tanpa batas sampai datang dan tentunya siapkan kopi pahit dan air putih. ruangan harus tertutup dan gelap lebih utama kamar khusus.
-Dalam keadaan terdesak cukup panggil nama khodamnya bahkan kalau dzikirnya terus kontinyu tanpa dipanggilpun akan melakukan proteksi dan penyerangan otomatis.dzikir kontinyu 313X/malam atau 6000X/hari lahir. Barokalloh, Semoga bermanfaat.. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 163 Komentar

ILMU ASMA’ PERANG UNTUK KESELAMATAN MUTLAK / ASMA’ 4 MALAIKAT VERSI HIKMAH (Sunan Kalijaga)


By : Ustadz Taofik 087720725806

Via amanah ke sy Gus Noer 0856 2020 397

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam Pamuji syukur Alhamdulillahi robbil ‘alamiin kepada Tuhan kita semua ALLAH TA’ALA, sholawat dan salam untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW Manusia agung penuh cinta kasih pada segenap umat dan alam raya dengan “Rahmatan lil ‘alamiin”.

Yg perlu di ingat bahwa semua apa yg disebut Ajian/Mantra, ASMA’ ILMU HIKMAH, azimat, Rajjah, Mustika, batu, minyak, Tasbih atau pegangan apapun itu hanya sebagai sarana/media sababiyah semata, sesungguhnya tetap permohonan dan do’a hanya wajib kita panjatkan kehadirat gusti ALLAH SWT yg maha kuasa atas segalanya, Jadi jangan menjadikan syirik. Sudah menjadi keniscayaan percaya atau tidak kekuatan metafisik lewat laku spiritual semisal : lantunan do’a khusus, amalan-amalan ilmu hikmah, dzikir, istighotsah, riadho/tirakat, shodaqoh, puasa, qiyamullail, do’a ortu, do’a para guru/kyai/ustadz, sahabat dll. Bisa bekerja mendukung apa yang kita harapkan insyaALLAH. Peliharalah rasa yaqin sebagai suatu bumbu penyedap dari semua syariat bersifat multi amal, karena manusia itu makluk yg sangat lemah hanya punya ikhtiar atau sebab dan yang menentukan hanyalah gusti ALLAH SWT semata. ingat sedulur semua Bahwa kunci mau mengamalkan ilmu hikmah dan apapun itu agar bisa menyatu dengan badan jasmani dan rohani kita maka kuncinya “ASMA’ ALLAH” harus ada dalam hati dan batin kita, Insya ALLAH dengan begitu semua akan menjadi nyata mari kita semua belajar bersama. Wallahu’alam.

Ilmu ini yang di turunkan dan ijazahkan oleh Sedulur Ki Taofik pada saat Acara Halal Bihalal KWA-Bandung Raya yg di laksanakan di CIC di daerah Mbah Wulyojati Samudro, Parompong – Lembang. Untuk Reportasi lengkap Acara Ngariung KWA-BDG kita tunggu sesepuh om Pecinta Habib saja. Dan menurut beliau yg mengijazahkan Asma bagi sedulur KWA yg mau mengamalkan Asma ini silahkan saja. Ini Asma-nya :

“Assalammu’alaikum ya malaikat zibril,mikail,isrofil,izroil. Malaikat zibril siro manjingo kulit ingsun, ingsun teguh sehuruf maring kulit ingsun, malaikat mikail siro manjingo daging ingsun, ingsun teguh sehuruf marang daging ingsun, malaikat isrofil siro manjingo maring balung ingsun, ingsun teguh sehuruf maring balung ingsun, malaikat izroil siro manjingo sumsum ingsung, ingsun teguh sehuruf maring sumsum ingsun. Hiyo iku dadi selirane malaikat papat jibril mikail isrofil izroil lahawla wala quwata illa billahil’aliyul ‘adzhiim.”

Riadhonya kalau mau mengamalkan Asma ini harus :
Puasa Bilaruhi selama 3 hari di mulai hari selasa, rabu dak kamis. Asma di baca 111x di tengah malam dan ba’da sholat di baca 3x
Tawassul seperti biasa fidyah ikhlas al fatehah pada Kanjeng Rosululloh Muhammad SAW, para Nabi & Rosul AS, Syech Abdul Qodir al jaelany, Malaikat 4, Sunan Kalijaga, Rd.Totong Fathona dan Abuyah Zuhri Pandeglang. Serta Rd.Rahmat.
Insya Allah setelah selesai Riadho Saudara akan di naungi oleh aura benteng keselamatan yg tajribah keselamatan mutlak, bi’idznillah. Salam persaudaraan penuh kasih dari kami, apabila ada yg masih kurang jelas bisa di Call no yg bersangkutan Ki Taofik atau ke al fakir. Salam KWA-ngen. wassalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 115 Komentar

ILMU WISIK


ARIZAL 
zal.ari99@yahoo.co.id 
0813 6798 2143

Assalamu’alaikum wr wb…. Segala puji bagi Allah Tuhanku dan Tuhan segala yang menjadi isi semesta ini. Yang mengumpulkan hati kita yang terserak dalam keindahan silaturahim. Semoga sholawat dan salam tetap dicurahkan kepada Junjungan kita Penutup para Nabi, pemilik Syafaat yang Utama, Pemilik rahasia Ketuhanan, Cahayanya cahaya.

Kampus Wong Alus yang kami muliakan……

Mohon dengan sesepuh/pinisepuh KWA kami ingin berbagi kepada sedulur semua di KWA untuk mempelajari ilmu ini untuk menambah perbendaharaan ilmu bathinnya maupun dijadikan sebagai pegangan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf pada semua sedulur/keluarga besar KWA dimanapun berada. Ilmu ini sy dapatkan dimagelang disebuah pesantren disana ini ilmu sejenis ilmu laduni tingta tinggi saya bisa belajar teknologi tanpa guru ya atas wasila keilmuan ini…..atas kebesaran allah smua bisa saja terjadi…tergantung kita mau niat kuat utk…..man jadda wa jadda. waddunya ya’ti wala yu’ ta..mudah2 an baroka buat sedulur semuanya sy hanya ingin berbagi…pada semua mahluk ciptaan allah.

A.  UMUM

 Petunjuk ini hanya untuk yang beragama Islam.

Untuk memulai pengamalan Ilmu Wisik ini harus pada malam Rabu Wage.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai pengamalan :

1 ( satu ) botol air aqua ( merek apa saja )

Parfum minyal/wangi merek apa saja, asalakan tidak beralkohol ( non alkohol).

 Langkah-langkah dalam pengamalan harus berurutan, tidak boleh terbolak-balik.

 B.  PEMBANGKITAN DAN PENGISIAN

Pada  malam  rabu  wage  (sangat  baik  jika  dilaksanakan  pada  jam  1200    tidak boleh lewat jam 300 ). Harus mandi besar dan berwudhu.  Setelah  mandi  kenakan  pakaian  yang bersih dan gunakan parfum/minyak wangi yang non alcohol.

Laksanakan sholat hajat minimal 2 roka’at , setelah jangan pindah dari sholaat tesebut, laksakan langkah ke-4

Ambil ATAU BUATLAH DAHULU WIFIKNYA 1 ( satu ) lembar Wifik dan peganglah dengan tangan kanan. Pandang dan perhatikan Wifik tersebut secara seksama. Pada saat dipandang harus terlihat/terbaca, adapun bentuk Wifik tersebut adalah sebagai berikut :

 PERHATIKAN POSISI ATAS, KANAN, BAWAH,  KIRI

Sambil  memandang/melihat  wifik  tersebut,  bacalah  Surat  Al-Fatihah   sebagai

berikut ditujukan kepada :

 a.   Rosulullah  Muhammad  SAW  beserta  seluruh keluarga dan para sahabatnya.

      1x, lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

b.   Nabi Kahidir Alaihissalam 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

c.   Nabi Musa Alaihissalam. 1x lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

d.   Malaikat Moqorrobin, khususnya Mlaikat Jibri, Mikail, isrofil, izroil. 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

e.   Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

f.    Syeck Abdul Qodir Jailani. 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

g.   Wali Songo khususnya, Syeck Sunan Kali Jaga. 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

h.   Semua oaring Islam, Para jin Islam baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya untuk Bapak dan Ibu kandung, kakek, nenek, para guru dan gurunya para guru. 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

i.    Untuk terkabulnya do’a dan permohonan maka bacalah do’a ini : “Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Ilmu Laduni, Ya Allah Saya Mohon Diberi Ilham Dan Petunjuk, Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Kemampuan Melihat Alam Jin, Ya Allah Saya Mohon Kepekaan Bathin Dan Qolbu Saya Untuk Menembus Alam Malakut, Ya Allah Saya Mohon Dibukakan Tabir Penutup Antara Diri Saya Dengan Alam Gaib, Ya Allah Saya Mohon Dikaruniai Ilmu-Ilmu Yang Bermanfaat, Ya Allah Kabulkanlah Do’a Dan Permohonan Saya” ( do’a diulang 3x, dihayati, diresapi dan penuh kesunguhan ), lanjutkan menbaca “Bihurmatil Fatihah”. Lalu baca Al-Fatihah 1x. lalu tiupkan sekali kewifik tersebut.

 Wifik  dimasukan   dalam  botol  yang  berisi  air  aqua ( awas ! posisi atas, kanan, bawah, kiri haruslah sama.

 Minimlah air wifik tersebut satu gelas.

Selanjutnya lakukan sikap semedi. Bersemedi ini boleh dilakukan dengan sikap duduk bersila, duduk bersimpuh, duduk dikursi, ataupun berbaring yang penting tangan bersedekap ( tangan melingkar dibadan seperti saat kita sholat ), namun sesantai/serilek mungkin, agar bisa khusuk.

 Laksanakan Tarekat Sataria Sunan Kali Jaga, dengan cara ucapkan lafaz : “LA~ILA~HA~IL~LALLAH” lalu ucapkan lafaz ALLAH  ( ﷲا).langsung ada dipusar, lalu gerakan dari pusar keotak ( melingkar di otak dari kanan kekiri), lalu turun kejantung/qolbu/bathin. Lakukan sebanyaki.33x.

 Lihat gambar berikut ini :

 8.      Baca Ayat Kursi 3x.

9.      Hentakan telapak kaki kanan kebumi/kelantai 3x. pada saat menghetakan kaki kanan kebumi tidak perlu berdiri, cukup kaki kanan saja yang diangkat.

10.  Lalu membaca Asma’ Nuraniya. 7x, adapun asma’ tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

 AMSHONIHIN ARHAMIN SALATHISIN YALAARIIHIN SAHLAALIHIN ‘ANAA SALIIMIN SALAAMIN BAHROOSIININ BAHA BIHIIHIN IBROONIIHIN “ABROONAY NIHIN ASLAAMIININ INMAASIININ KANHAAHIIHIN QOSROONIIHIN ‘ALAA NIIHIN SULTHOONIIHIN. ‘AMSHONIYYAH YISROONIYAH QOHROONIYAH NAHROONIYAH AHLAANIYAH YAQSHONIYAH ‘ARNAANIYAH. ROOMANISIIN AHROOMIISIN A’LA KALMASIN MUTHO ‘IN AMIN KAAF HAA YAA A’IIN SHOD, THOOHAA, THOO SIIN MIIM,  THOO SIIN, YAASIIN, ALIF LAAM MIIM ROO, ALIIF LAAM ROO, HAAMIIM, HAAMIIM, A’IN SIIN QOOF, QOOF WAL QUR AANIL MAJIID, SHOOD WAL QUR AANI         DZI DZDZIKRI  WATHTHUURI WA KITAABIM MASTHUURIN, NUUN WAL QOLAMI WAMAA YASTHUURU. 

 Selanjutnya bezikr/membaca dalam hati/qolbu/bathin, lafaz ini : “Allah Al-Haq”   (   ﷲﺍ   ) tanpa hitungan semakin banyak dan semakin lama akan semakin baik.

Catatan :

ò     Proses pembangkitan dan pengisian ini di lakuakan selama 7 malam berturut-turut, sejak malam rabu wage sampai dengan malam selasa kliwon. Pada malam kamis kliwon-malam senin wage tidak harus mandi.

ò     Sisa air di aqua agar digunakan untuk minum, pagi, siang dan malam. Jika Anda sedan gpuasa di minum saat sahur dan berbuka. Air dalam botol sisakan sedikit saja , selanjutnya di isi lagi, air secukupnya untuk proses pembangkitan dan pengisian malam selanjutnya

ò     Wifik di dalam botol tidak boleh diambil, sehingga pada akhir proses pembangkitan dan pengisian di dalam botol tersebut akan ada 7 wifik, jiak proses proses pembangkitan dan pengisian telah selesai, ke-7 wifik tersebut dibakar atau di pendam di dalam tanah. ( Peringatan !!! : air dan wifik jangan sampai tersentuh anak kecil, karena akan menimbulkan dampak pengaruh bathiniah ).

ò     Pada saat melaksanakan zikir “Allah Al-Haq”, kemungkinan besar tangan dan tubuh Anda akan bergerak-gerak. Ikuti gerakan tersebut jangan di tahan, apabila gerakan tersebut menjadi keras dan cepat agar dihentikan, selanjutnya bersikap semedi lagi dan langsung bezikir dalam hati “Allah Al-Haq”.

ò     Pada malam selasa kliwon Insya Allah bila di izinkan Allah maka Anda akan Jika melihat mahluk halus apapun wujudnya ( bahkan wajahnya sama pesis dengan diri Anda ), segerahlah beri salam “Assalamu’alaikum”. Apabila ia memnjawab berarti muslim, maka dapat diajak dialog seperlunya sebagai latihan dan jika telah selesai Anda bisa meminta dia secara baik-baik untuk pergi.namun jika tidak menjawab, bahkan wajhny menjadi seram, segerahlah disuruh pergi, karena akan menganggu proses latihan. Jika tidak mau pergi bacakan “GHORIL MAGHDUBI” agar ia segerah pergi.

ò      Jika anda mendapatkan bisiskan,baik bisikan itu dari makhlk halus yang menampakan wujudnya (Jin, Saudara kembaran diri, Malaikat), bisikan lewat suara, bisikan yang langsung dalam hati/bathin/qlbu ataupun bisikan lewat mimpi, maka ikuti dan laksanakan bisikan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan sariat islam dan aturan hidup bermasyarakat Bila anda merasa ragu tanyakan/dialog dengan bisikan tersebut. Agar anda tidak lupa dengan isi bisikan tersebut maka segera catat dikertas.Bisikan tidak selalu datang pada saat anda melaksanakan amalan ilmu wisik ini, tetapi bisa juga datang pada saat dan keadaan apapun juga, seperti saat bekerja, makan, santai, dll.

Jika anda telah sering memperoleh bisikan/ ilham / petunjuk itulah bagian dari ilmu laduni.

òPeringatan : wanita yang sedang berhalangan / haid tidak diperbolehkan       melaksanakan proses dan pembangkitan ilmu ini. Supaya dilaksanakan pada kesempatan lain.

 C.  RIYADLOH/LATIHAN/PENGASAHAN

Setelahmelaksanakan  proses  pembangkitan  dan  pengisian,  selanjutnya  laksanakan

latihan / pengasahan secara rutin, sbb :

 1.          Berwudlu’ ( wanita yang sedang haid tetap harus berwudlu’ )

2.          Lebih jika mengenakan minyak wangi.

3.          Lebih baik jika sholat hajat, kecuali yang sedang haid.

4.          Pegang Wifik baca Al Fatihah dengan cara seperti tersebut no. B. 4

5.          Sambil memandang Wifik, baca Al-Fatihah  dengan  cara  seperti tersebut no.B. 5

6.          Selanjutnya Wifik dapat diletakkan disajadah atau persis ditempat kita sujud atau disimpan dalam saku baju.

7.          Lakukan semedi seperti tsb. No. B. 9

8.          Baca ayat kursi 3 kali

9.          Membaca Asma’ Nuraniyah 7 kali seperti tersebut no. B. 12

10.      Berdzikir “ Allah Al Haq  “ dalam bathin.

Catatan :

ò     Wifik harus disimpan sebaik-baiknya/dipelihara, karena selalu digunakan dalam latihan/pengasahan .

 D.  PENJELASAN TAMBAHAN

 1.      Hilangkan rasa takut, seperti takut melihat jin, takut kerasukan jin, dll, karena perasaan takut akan menghambat penguasaan ilmu ini.

2.      Untuk mempercepat penguasaan :

 F     Laksanakan latihan ditengah malam.

F     Lebih cepat jika dilakukan ditempat yang tidak beratap/diluar rumah, cukup pada saat berdzikir “ALLAH AL HAQ” PINDAH KELUAR RUMAH .

F     Sambil menahan napas lihatlah gelap sampai kelihatan terang, dan lihatlah terang (seperti : Lampu bolamp, nyala lilin, bintang, bulan, sinar matahari pagi, dll.) sampai kelihatan gelap.

F     Biasakan mandi fajar / mandi besar menjelang subuh.

F     Biasakan untuk berdzikir dalam bathin “ALLAH Al HAQ” Atau “Allah” dimanapun saja, kapan saja dan dalam keadaan apapun juga.

F     Berlaku sabar, tidak mudah emosi dan marah, karena amarah akan menutup kepekaan bathin.

Dengan    mengharap  ijin   dan   ridho  Allah  SWT.  Kami jamin   anda   sekalian akan menguasai Ilmu ini.

 E.   TATA CARA PEWARISAN ILMU

 Kunci ilnu wisik ini dapat diwariskan kepada anak cucu, yaitu apabila anda telah menguasai ilmu ini, tulislah wifik seperti yang kami berikan tersebut sebanyak 8 lembar dengan menggunakan tinta minyak campuran Misik, Mawasr, Jakfaron. Selama menulis lakukan tarekat Satariyah. Selanjutnya masing-masing wifik dibacakan Al Fatihah seperti tersebut no. B. 4dan B.. 5 ditambah 1 Al-Fatihah khusus untuk Anak yang akan diwarisi Ilmu tersebut. Selanjutnya anak tersebut, disuruh mengamalkan Kunci Ilmu Wisik ini.

 F.   PANTANGAN

 Tidak  ada  pantangan  apapun  dalam  mengamalkan  Kunci  Ilmu  Wisik ini,  kecuali

Pantangan   yang  diperoleh  daribisiskan.  Namun  demikian  Kunci  Ilmu  ini  sangat

dipengaruhi tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

 ﷲا SELAMAT MENGAMALKAN SEMOGA ALLAH MERIDHOI.AMIN  ﷲا

Selamat mengamalkan, semoga Allah SWT, meredhoi dan memberi curahan rahmat dan taufik hidayah-Nya serta keselamatan di dunia dan akherat kepada kita semua. Akhirnya kami mohon maaf bila ada kesalahan, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, karena ada pepatah yang mengatakan  “Tidak Ada Gading Yang Tak Retak”.

 Semoga bermanfaat. Jazakumullah bi ahsanil jaza.Terima kasih sesepuh, pinisepuh KWA serta keluarga besar KWA dimanapun berada mohon bantuan koreksinya, untuk memudahkan semua keluarga besar KWA yang tercinta. Semoga hubungan ini bisa terjalin dengan baik sesuai apa yang di redhoi oleh Allah, semoga sukses selalu. Amiin Ya Robbal ’Alamiin.  Wassalamu ‘alaikum wr. wb. @@@

INILAH WIFIK YANG DITULIS…YA TULIS SENDIRI BS SESUAI YANG DISEBUTKAN DIAKHIR PENJELASANNYA :

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 101 Komentar

SILATURAHMI KWA JAKARTA RAYA


ASSALAMUALAIKUM WR.WB

SALAM PAMUJI RAHAYU…SALAM TAKZIM…SALAM PASEDULURAN….

DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SWT INSYA ALLAH KWA JAKARTA AKAN MENGADAKAN SILATURAHMI DAN KEAKRABAN YANG INSYA ALLAH AKAN DIADAKAN DI :

TEMPAT : BUMI PERKEMAHAN RAGUNAN JAKARTA SELATAN

HARI/TANGGAL : AHAD, 23 OKTOBER 2011

PUKUL : 09.00 SAMPAI SELESAI

KEGIATAN ACARA :

– SAMBUTAN SAMBUTAN (PERALIHAN KEPENGURUSAN KWA JAKARTA RAYA)
– ISTIGHOSAH
– PENGIJAZAHAN BERAS BIBIT (HANYA UNTUK KONDISI TERDESAK / HAJATAN)
– PENGIJAZAHAN PENGLARISAN / USAHA – DOORPRIZE (DARI PARA SESEPUH KWA JAKARTA)

DAN AKAN DI ISI OLEH TEMAN-TEMAN KWA JAKARTA RAYA MELIPUTI :

– RUQYAH BATHIN
– PENGOBATAN LAHIR DAN BATHIN
– BUKA AURA
– MEDITASI

TAK LUPA KAMI JUGA MENGHARAPKAN PARTISIPASI SERTA SUMBAHSIH DARI PARA SESEPUH DAN SEDULUR SEMUA UNTUK MENSUKSESKAN ACARA.

DEMIKIAN INFORMASI DARI KAMI DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. MOHON DUKUNGAN DAN DO’A RESTU KEPADA SEGENAP SEDULUR KAMPUS WONG ALUS DAN TIDAK LUPA MOHON KEHADIRANYA DEMI KESUKSESAN ACARA SILATURAHMI INI

SALAM TAKDZIM SALAM RAHAYU SALAM PASEDULURAN

WASSALAMUALAIKUM WR.WB

KWA JAKARTA
kwajakarta@gmail.com

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 281 Komentar

PANGLIMA PAMUNGKAS JAGAD


WONG ALUS

MUMPUNI UNTUK MENGIKAT DAN MELUMPUHKAN RAGAM JENIS ILMU HITAM, TENUNG, TELUH  TERMASUK SANTET KELAS BERAT SEKELAS AJIAN PRING SEDAPUR MAUPUN AMALAN-AMALAN MUSUH JENIS APAPUN. DIBACA USAI SHOLAT FARDHU DAN SHOLAT HAJAT. AMALAN INI SEMPURNA BILA DIBARENGI DENGAN LAKU PUASA MUTIH 41 HARI.

DOANYA:
BISMILLAH
LAU ANZALNAA HAADZAL QUR’AANA ‘ALAA JABALIN LARO-AITAHUU KHOOSYI’AN MUTASHODDI’AN MIN KHOSYYATILLAAH, WA TILKAL AMTSAALU NADHRIBUHAA LINNAASI LA’ALLAHUM YATAFAKKARUUN.

INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, FASUBHAANALLADZII BIYADIHII MALAKUUTU KULLI SYAI-IN WA ILAIHI TURJA’UUN.
(7 X)

UNTUK MELEPAS KE MUSUH.. SETIAP BACA DOA TAHAN NAPAS DAN HEMBUSKAN KE SEBUAH BOTOL YANG TERBUKA TUTUPNYA. SELESAI MEMBACA 7 X, TUTUP BOTOL ITU. KEKUATAN MUSUH AKAN TERIKAT ERAT DI DALAM BOTOL ANDA. BILA BOTOL DIBUANG KE SUNGAI, MUSUH AKAN MENGALAMI KELUMPUHAN SEMASA HIDUPNYA. KEKUATAN MUSUH AKAN KEMBALI KE SEDIA KALA BILA ANDA MENYERAHKAN BOTOL ITU KE MUSUH DENGAN IKHLAS.

PERHATIAN: HANYA UNTUK YANG SUDAH DEWASA DAN  TIDAK UNTUK MAIN-MAIN KARENA BERKHODAM SANGAT KUAT. 
@@@

Categories: PANGLIMA PAMUNGKAS JAGAD | 398 Komentar

AJI INTI LEBUR SAKETI


JATIRAGA

AJI INI CUKUP AMPUH UNTUK PAGERAN GOIB, MEMBAKAR JIN DAN PENGOBATAN.

BISMILLAH YA QOWIYYU YAA MATIN, INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, FII SAMUMIW WA HAMIM, WA TASHIYATU JAMIN, IDZA RUJATIL ARDHURAJA WA BUSSATIL JIBALU BASSA, FAKANAT HABA AMMUM BATSA, KUN FAYAKUN ALAYA ALLOHU AKBAR 3 X

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 159 Komentar

SURAT ANAK NEGERI


Teruntuk ibuku, ibu Pertiwi.

Kami mendengar kesedihan dan rintihan perasaanmu. Kami melihat dan menyaksikan kemarahanmu. Kami mengerti wahai ibu, kami adalah anak negeri yang telah durhaka kepada engkau. Kami hidup, mencari nafkah, berketurunan dan meninggal di dalam kandungmu. Kami tahu engkau tidak puas dengan keadaan saat ini, negerimu yang subur dan mengandung sumber daya alam yang tak terhitung tapi menyisakan berbagai masalah kehidupan. Kekeringan, banjir, longsor, gunung meletus, kecelakaan, korupsi, kolosi, nepotisme, kejahatan, kemiskinan, kefakiran adalah ulah kami kepada negeri ini. Maafkan kami yang telah khilaf kepadamu.

Kami telah jauh dari mengingatmu. Jati diri yang telah engkau berikan telah kami lupakan. jati diri yang sempat membuat kami menjadi negeri yang besar dan disegani telah kami tinggalkan. Kami lebih suka berkiblat kepada timur maupun barat. Kami lebih suka mengagungkan nenek moyang bangsa mereka daripada mengagungkan nenek moyang bangsa sendiri. Kami menjadi sangat benci akan ajaran luhur dari nenek moyang kami.

Dengan sepenuh hati kami akan meminta kepada Tuhan, permintaan dari anak negeri. Tuhan kembalikan senyum Ibuku, Ibu Pertiwi. Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah Ibu Pertiwi. DihadapanMu kami bersimpuh mengaku salah. Negeri yang telah Engkau titipkan kepada kami telah hancur berkeping-keping. Berserakan. Sehingga negeri ini telah menjadi negeri asing bagi kami sendiri.

Tuhan yang Maha Mengerti. Jangan ajarkan kami tentang islam, hindu, budha,  maupun Kristen. Telah lama pikiran kami tersekat-sekat oleh ajaran. Ajarkan kami tentang kebenaran dalam hidup ini. Kebenaran sejati. Telah lama kami saling mengaku yang paling benar diantara sesama. Jangan ajarkan kami tentang persatuan, tapi ajarkan kami tentang perbedaan agar kami bisa memahami bahwa perbedaan adalah hal terindah yang telah Engkau ciptakan. Bahwa perbedaan menjadi dasar persatuan yang paling kuat dengan saling memahami.

Atas nama anak negeri. Dengarkan wahai saudara semua. Siapapun boleh datang ke tanah nusantara ini. Siapapun boleh menyampaikan ajaran yang bisa mencerahkan negeri ini. Berbagi pengetahuan. Berbagi rasa. Berbagi keahlian. Turut serta memakmurkan dan menegakkan keadilan. Tapi ingat, siapa diri anda. Jangan mengobok-obok negeri kami. Walaupun dengan dalih agama. Jangan ikut campur urusan internal kami. Kami tahu negeri ini sedang sakit. Kami pun juga tahu apa yang harus dilakukan.

Wahai saudaraku semua. Maju satu langkah. Kepalkan tangan. Mundur berarti penghianatan. Kita bergerak untuk membuat senyum Ibu Pertiwi terjadi lagi. Bulatkan tekat dan kuatkan hati untuk membuat jaya negeri ini. Kita buat Ibu Pertiwi bangga dengan mewujudkan cita-citanya. Bangun dan songsong hari esok yang lebih baik, karena kita adalah anak negeri. Anak dari Ibu Pertiwi.

JAYALAH NEGERIKU. JAYALAH NUSANTARAKU. TERSENYUMLAH KEMBALI IBUKU.

By Kang TJ
a.judin@yahoo.co.id

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 129 Komentar

UNDANGAN HAUL


Email : rico_endo@yahoo.com
Enrico Burhan
+6282178332307

Undangan Haul Kholifatul Mursyid  Thoriqotul Alawiyah
Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani 

Assalamu’alaikum wr.  Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’alaa yang mana telah memberikan kepada kita semua ni’matul islam serta ni’mat  kesehatan dhohir dan bathin, serta sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih di panjangkan umur.

Kami pimpinan dan segenap pengurus Majelis Ta’lim wa tadzkir Ratibul Haddad Al-Awwabien Li Ahli sunnah wal jama’ah Palembang Darussalam, mengundang segenap kaum muslimin dan muslimat dalam rangka acara HAUL memperingati yang ke-3 tahun wafatnya Al-Maghfurlah KH.Ali Umar Toyyib Rahimahullah Alaihi, yang Insya Allah akan di adakan pada :

Hari / tanggal  : Minggu, 23-Oktober-2011 / 25 Dzulqoidah 1432 H
Waktu  : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat  : Rumah shohibul Hajat
Jln. Ratu Sianum. Komplek Griya Asri. Blok C. N0.21.3 Ilir Palembang.

Mengingat acara tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit maka kami selaku panitia pelaksana mengajak saudara serta kaum muslimin sekalian untuk ikut berpartisipasi Dana agar acara tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan baik.

Atas partisipasi dan bantuannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Ta’alaa akan memberikan serta membalas kebaikan yang lebih sempurna kepada saudara sekalian serta kaum muslimin semua.Amiin Allahumma Amiin.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Panitia Pelaksana Acara Haul Sayyidil Waalid Al-Marhum Ilal Hayyul Qoyyum
KH. Ali Umar Toyyib Rahimahullah Alaihi.

Majelis Ta’lim wa tadzkir Ratibul Haddad Al-Awwabien Li Ahli sunnah wal jama’ah Palembang Darussalam.

Ketua Pelaksana
Ust.Abul Hasan As-Syadzili

Sekretaris
Ust.Abul Hasan As-Syadzili

Bendahara
Ust.Muslimin Al-Anshory

NB :
Bagi yang mau berpartisipasi, silahkan memberikan bantuannya melalui Rekening Donasi Majelis.

Bank BNI Syari’ah. No Rekening : 0201-4773-16. Atas nama : Majelis Awwabien

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 43 Komentar

SHELAWAT MAJEMU’ATIL MUBAROKAH


Zainal Riyadi
asza84@gmail.com

SHELAWAT MAJEMU’ATIL MUBAROKAH : ARTINYA KUMPULAN SELURUH BAROKAH (BERKAT).

Assalamu’alaikum Wr,Wb

Pada kali izinkan saya kepada saudara-saudaraku di KWA untuk berbagi tentang Shelawat yang penuh berkah, dan untuk Amalan kekayaan bisa anda download di Link ini:
http://www.fileserve.com/file/X2QrE43/AMALAN_PEMBUKA_PINTU_RIZKI_DAN_KEKAYAAN.rar

Disini hanya sebahagian kecil kami gambarkan beberapa faedahnya, sebagaimana 4 sahabat Rasululullah S.A.W dan sahabat2nya yang lainya. Masing2 memberi gambaran dan pendapat2 mereka atas doa ini, setelah mereka mendapatkanNya dari Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W.

Selain itu, banyak lagi sahabat2 yang lainya memberikan gambaran atas barokah yang ada dalam doa ini, baik untuk keperluan dunia dan akhirat.

Pada suatu saat pernah Rasulullah S.A.W berkata kepada Jibril a.s :
”YA JIBRIL A.S BERITAHUKAN AKU, APA SEBENARNYA YANG TERLEBIH BAIK UNTUK-KU.  SAMPAIKAN PADA UMATKU. ”Kemudian Jibril a.s berkata : ”YA RASULULLAH S.A.W, TIDAK SATU MAKHLUK MANUSIA PUN TAHU, YANG SELAMA HIDUPNYA DIDUNIA 1 X  (SATU KALI)  SAJA IA MEMBACA DOA INI, MAKA AKAN BERCAHAYA2 TUBUHNYA DIDALAM SURGA KELAK. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril a.s. ”AJARI AKU YA JIBRIL A.S DOA INI UNTUK UMAT2KU.”

Menurut keterangan salah seorang sahabat Rasululullah S.A.W yang selalu ia memperhatikan Rasulullah pada saat beliau sholat, tidak pernah Rasulullah S.A.W meninggalkan doa ini setiap harinya dibaca Rasulullah S.A.W (3 X).

Diantara Barokah Dan Kegunaanya Sebahagian Kecil Adalah :

BARANGSIAPA PADA MALAM JUMAT MEMBACA DOA INI DALAM KEADAAN SUCI, MAKA TURUNLAH 100 MALAIKAT DARI LANGIT MEMOHONKAN BERKAT KEPADA ALLAH S.W.T UNTUK SI FULAN ITU.

APABILA INGIN SESUATU HAJAT DIKABULKAN ALLAH S.W.T, MAKA SHOLATLAH IA 2 RAKAAT (SHOLAT HAJAT), KEMUDIAN SESUDAH ITU IA BERDOA DENGAN DOA INI 100 X, MAKA BERIBU RIBU MALAIKAT MENDOAKANNYA (YAITU TURUT MEMOHONKAN PERMINTAAN ORANG ITU) KEPADA ALLAH S.W.T.

APABILA SESORANG DISURATKAN DIATAS KERTAS,LALU DIBAWANYA KEPERGIAN, MAKA SELAMATLAH DAN JAUH DARI SEGALA YANG MENYETERUINYA. SERTA IA SELALU DIDALAM LINDUNGAN ALLAH S.W.T.

DAN BARANGSIAPA INGIN SUPAYA HAFAL AL-QURAN, MAKA DIBACANYA DENGAN NIAT IKHLAS DAN SUCI HATINYA DIBACANYA  100 X SELESAI SHOLAT MAKA DIKABULKAN NIATNYA ITU.

Dua puluh satu rahmat yang Allah berikan pada doa Majemu, Atil Mubarokah yang tersebut dibawah ini.

 1. BERCAHAYA DIRINYA DI ALAM BARZAH.
 2. TERHINDAR HURUHARA DUNIA DAN AKHIRAT.
 3. JAUH DARI GODAAN SYETAN DAN JIN.
 4. JAUH DARI SIHIR DAN SANTET.
 5. PEMBUKA PINTU REZEKI.
 6. DIJAUHKAN DARI FITNAH.
 7. MENGHINDARI PENYAKIT TA’UN.
 8. DIBUKAKAN PINTU RAHMAT.
 9. HIDUP KITA DISEGANI ORANG.
 10. MUDAH MENGHAFAL ILMU.
 11. DIBUKAKAN PINTU HIJAB.
 12. DIHORMATI PENDUDUK DUNIA.
 13. DIPANJANGKAN UMUR.
 14. JAUH DARIPADA BALA DAN WABAH.
 15. DITUNAIKAN HAJATNYA DIDUNIA.
 16. DIPERTEMUKAN DENGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 17. AMAN DALAM RUMAH TANGGA.
 18. DIBERIKAN AMPUNAN DOSA2.
 19. TERHINDAR DARI AZAB KUBUR.
 20. DIBERIKAN DERAJAT YANG TINGGI.
 21. MENDAPAT RIZKI YANG BERKAH.

#INILAH SHELAWAT MAJEMU’ATIL MUBAROKAH#

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MURSALIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUJAAHIDIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISY SYAAHIDIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL KHO’IFIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL KHOSYI’IIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL THO’I IN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIT TA’IBIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘A’BIIDIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL HAAMIDIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISH SHOOLIHIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIR ROKI’IIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIS SAAJIDIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL QA’IMIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL QAA’IDIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUTTAQIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUSTAGHFIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIN NADIMIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISY SYAAKIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL HAAFIZIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIDZ DZAAKIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘AAQILIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUHSINIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL AKROMIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUNDZHIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUBASYIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDITH THOYYIBIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIN NABIYYIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘ALAMIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN NABIYYIZ ZAKIYYIN NAQIYYI.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADINNIL QUROYSYIYYIL HAASYIMII.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADINIYILL’AROBIYYIL MUKARROMI YAUMILQIYAMAH.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDI AHLIL JANNAH.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SHOHIBIL MAQAMIL MAHMUD.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SHOHIBISHIROOTHILL MUSTAQIM.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN AFDHOLIL AWWALIN WAL AKHIRIIN.

ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIW WA’ALAA  JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALIIN WA’ALAA JAMII’ILMALAIKATIL MUQARROBIIN WA’ALAA’IBAADILLAHISHOLIIHINA MIN AHLISSAMAWAATI WA AHLIL ARDHIINA WA ‘ALAINAA MA’AHUM AJMA’IIN.BIRROHMATIKA YAA AR HAMARROHIMIIN.

INILAH SEBAHAGIAN BERKAT DOA INI, YAA ALLAH YAA ROBBI, YANG MAHA RAHMAN DAN RAHIM DIDALAM SEGALA UJUD KEBESARAN ENGKAU YAA ALLAH S.W.T. RAHMATILAH DIDALAM RIDHA DAN KASIH SAYANG MU BAGI MEREKA YANG SELALU MEMBACA DOA INI DIDUNIA DAN DIAKHIRAT KELAK. WALLAHU-MASTA’AN. WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH SUMMASSALAMU ‘ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.

DOA KHUSUS SELEPAS MEMBACA SELAWAT INI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
ILAAHI YAA ALLAH, HANYA KEPADA ENGKAU HAMBA MOHON BERLINDUNG DARI GODAAN JIN, SHAITON, DAN KEJAHATAN MANUSIA ZAHIRBATIN SERTA DARI HURUHARA DUNIA DAN AKHIRAT. YAA ALLAH……….. (NIAT DAN HAJAT). YAA ALLAH, YAA RAHMAN YAA RAHIM, YAA KAHFI, YAA GHANI, YAA FATTAH, YAA ROZZAQ (DAN LAIN2 NAMA ALLAH), DENGAN BERKAT DOA MAJEMU’ ATIL MUBAROKAH INI YAA ALLAH, DAN ENGKAULAH YANG MELINDUNGI DAN SYAFAAT JUNJUNGAN RASULULLAH S.A.W, SERTA DENGAN RIDHO ENGKAU YAA ALLAH….ILAHI ANTA MAQSUDI WA RIDHO KAMATLUBI, (3X) A’TINII MAHABBATAKA, WA MA’RIFATAKA (KEPADA MU LAH YAA ALLAH YANG AKU HADAPKAN, ENGKAULAH YANG AKU CARI DAN KEREDHAAN MU YANG AKU HENDAK.

WALLAHU’ALAM.

Download juga amalanNya lainNya di:
http://www.fileserve.com/file/X2QrE43/AMALAN_PEMBUKA_PINTU_RIZKI_DAN_KEKAYAAN.rar

Wassalamu’alaikum Wr,Wb.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 122 Komentar

ASMAK IBNU ALWAN


Manwan
hermanwawan1@gmail.com

asslammu’alikum wr wb.

Ijinkan hamba yang fakir ini berbagi dan bercerita tentang asmak ibnu alwan juga untuk menambah perbendaran koleksi amalan di KWA tercinta.

Alhamdulillah amalan ini aq berkali2 di ijzahkan oleh guru2 yang saya hormati dan cintai.

Baca’anya  :

Bismillaahirrohmaannirroohiim
allhuma ibnu ‘alwan ya syyidisy-syaikh abdul qadir  jailani hadhir hadhir hadhir…
laa yamuut laa yamuut laa yamuut…
illaa bi’idznillah laa haulaa walaa quwwata illaa bilaahil ‘aliyyil ‘adhiiim..

Arti:  dengan nama Allah.. ya Allah  ya Sayidisy-Syaikh Abdul Qadir Jaelani.  hadir hadir hadir, tidak mati tidak mati tidak mati. kecuali atas idzin Allah. tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung.

kaifiah :
puasa 3 hari 7 hari 21 hari 40 hari.
baca 313x, 1100x, 4444x.

keguna’an :
kebalan, kesaktian, pengobatan, tumbal, pengasihan dll masih banyak lagi aksiat lainya. yang insyaallah akan di ketahui sendiri.

tawassulnya :
Nabi Muhammad.
Malaikat 4.
Syeh Abdul Qadir Jaelani.
Nabi Khidir.
Sunan Gunung Jati.
Man ijazani.

testimoni :
dulu sewaktu menebusnya saya puasa 7 hari ngrowot. sewaktu selesai puasa pagi harinya ada penjual akik yang di kerubuti orang2.. saya ikut2an melihat2 dan saya memegang salah satu batu tanpa bermaksud mlihat kandungan enerji batu itu.. belum ada 2 detik di dua jari tangan terasa ada arus listrik spontan saya membuang batu itu karena kaget campur heran. kok bisa batu ada arus listriknya. dan pengalaman yang lain2 .. tapi sayang sekarang dah luntur……hehehe

monggo jika berminat di amalkan jika tdk setuju jidikan wacan saja. Trimakasih.

 wasalam wa’alikum slm wr wb.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 160 Komentar

MENGISI KEKUATAN PADA ORANG LAIN


Zal Ari  (Arizal)
zal.ari99@yahoo.co.id
0813 6798 2143

Apabila anda mempunyai anak buah atau murid atau ingin membantu sahabat anda yang lemah,  maka untuk memberikan bantuan kekuatan badan secara bathin maka ikutilah petunjuk dibawah ini.

 1. Puasalah selama tiga hari dengan niat puasa sunnah hajat.
 2. Setelah selesai puasa anda swaktu-waktu hendak mengisis kekuatan pada orang lain yang lemah itu, ikutilah cara-cara dibawah ini :
 • Tulislah rajah dibawah ini pada punggungnya yang akan di isi.
 • Tinta yang untuk menulis harus dicampur dengan minyak misik dan minyak zafaron.
 •  Waktu menulis harus dalam keadaan suci dari hadas.
 • Yang di isi pun harus suci dari hadas besar dan kecil dan harus posisinya berbaring mujur utara (kepalanya dibagian utara).
 • Setelah ditulis rajahnya harus dihapus dengan minyak zafaron.

Setelah di isi orang yang di isi harus menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang agama, misalnya zina, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Insya allah orang yang di isi tadi telah memiliki/mempunyai kekutan gaib yang tersimpan didalamnya, sehingga jika dipukul oleh musuh tak akan terasa sakit dan jika digolok juga tak akan luka sedikitpun. 

Dibawah inilah rajah yang harus ditulis pada punggung orang yang mau di isi.

RAJAHANNYA SY LAMPIRKAN

Semoga bermanfaat. Salam paseduluran. 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 60 Komentar

ASMA’ NURUL JIZIM


arizal
zal.ari99@yahoo.co.id
0813 6798 2134

Saya mendapatkan amalan ini dgn mahar yang cukup lumayan tapi sy ijazahkan  KAMPUS KWA sebagai bahan perbendaharaan bersama, mhn maaf pada sesepuh KWA bila ada yg tidak sempurna penulisan tata cara lakunya karena sy dapatkan begitula tata caranya.

ASMA’ NURUL JIZIM

Illa Hadhrotinnabiyyil Musthofa Muhammadin Saw

Wa Ilaa Hadhroti Syekh ‘Abdul Qodir Jailani Rodhiyallohu ‘Anhu Al-Fatihah.

Yaa Syaikhosy Syaqolaini Yaa Quth Barobbani Yaa Ghousyash Shomadanii Yaa Muhyidin Abaa Muhammad Yaa Sayyidi Ya ‘Abdal Qodir Jailani Aghisyni Wa Amidni Hadzihi Fii Qodhoi Hajati Wa Yaa Qodhiyal Hajat.

Diwirid sehabis sholat fardhu sebanyak 3 x selama tiga hari, sesudahnya cukup 3 x seharinya

Faidahnya :

Lembu Sekilan.
Beladiri Ghoib / Pencak Karomah.

Cara praktek beladiri ghoib :

Gunakanlah pakaian yang longgar dan harus suci lahir dan bathin (hadas kecil dan besar)

Berdiri rentangkan kedua tangan kesamping niat :  ya Allah hamba mohon karomahnya jurus / pencak ……. Atas izin-Mu ya Allah laa hau la wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim 3 x.

Konsentrasikan pada kedua tangan dan kaki jika sudah mulai bergerak jangan ditahan / ditolak di ikuti terus sampai keluar jurusnya dengan sempurna dan cepat. Jika mau berhenti baca “Allahu akbar” dengan suara yang keras di sertai menghentakkan kaki kanan ketanah.

Dalam latihan harus bisa menggabungkan konsentrasi dan emosi dan dilatih minimal  1 x dalam seminggu.

Jika dalam keadaan darurat akan keluar dengan sendirinya.

==##==


ILMU KEWIBAWAAN

Bada’tu bibismillah ruhi bihih tadat ilaa kasy fii asrorin bibathinihim thowat.

Diwirid seharinya cukup 30 x

Faidahnya agar disegani, dikasihi dan di agungkan oleh semua mahluk Allah.

==**==


ILMU ANTI MARA BAHAYA

 1. Bismillahi Masya Allah Laa Yasuuqul Khoiro Illalloh.
 2. Bismillahi Masya Allah Laa Yash Rifussua Illalloh.
 3. Bismillahi Masya Allah Laa Maa kaana Minni’ Matin Faminalloh.
 4. Bismillahi Masya Allah Laa Laa Hau La Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adziim.

Diwirid habis sholat maghrib dan shubuh sebanyak 3 x

Faidahnya : agar selamat dari segala marabahaya baik datangnya dari alam nyata maupun alam gaib.

Semoga bermanfaat. Salam paseduluran.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 167 Komentar

PERJALANAN-PERJALANAN KE DALAM


oleh : wongalus

Hidup segan mati tak mau.

Lelah sudah rasanya mencari tahu dimana kebijaksanaan dan kebenaran itu berada. Timur barat utara selatan sudah aku jelajahi dan ternyata kosong.

Tiada pula orang yang kuanggap paham, ternyata benar-benar paham.

Di ujung rasa putus asa, kulanjutkan sedikit waktu yang tersisa untuk menulis.

Entah,  ada manfaatnya atau tidak.

Tiba di sebuah kawasan yang tiada berpenghuni lagi di penghujung pulau. Ini desa yang jadi saksi kelahiranku dan sudah puluhan tahun silam kutinggalkan. Perlahan kuayunkan kaki  melangkah menuju sebuah surau mungil di tepi telaga. Malam itu terasa begitu suci dan ajaib. Kekuatan apa yang menyuruh kupergi ke sana, aku tidak tahu. Yang aku tahu, sebuah panggilan dari mimpi bahwa aku harus mendekati surau itu.

Bulan di langit tersenyum tipis, sedikit kuning berlatar kehitaman. Suara binatang-binatang malam menjadi musik ringan yang menggema dari segala penjuru penghantar jiwaku yang kosong melompong. Lolongan-lolongan srigala tiba-tiba muncul tidak terduga.. membuat suasana semakin purba dan mencekam.

Tiba di surau, aku menggelar sajadah. Nafas yang iramanya tersengal kuatur ritmis. Kukonsentrasikan pikiran ke keluar masuknya nafas. Hanya kepada nafas. Mulailah kugerakkan dua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar…..Allah Maha Besar…. Yang Maha Besar Kekuasaaannya, Yang Maha Besar Kecintaannya, Yang Maha Besar Kekuatannya, Yang Maha Besar Ilmu Pengetahuannya, Yang Maha Besar semuanya tanpa terkecuali…..

Seketika itulah diriku hilang. Diriku sudah tidak lagi memikirkan apakah aku ada atau tidak, masih hidup atau sudah mati, apakah aku masih aku atau menjadi orang lain, dan aku tak ingat juga diri-diri lain… semua tiba-tiba terasa tidak ada. Dan tiba-tiba lahirlah satu kesadaran aneh yang kutulis berikut ini…:

Sukma yang terbang mengangkasa mencari tahu ada apa?….

Kulihat semua gerakan yang ada berhenti total. Bumi menjadi sunyi dan seluruh alam menjadi diam. Tiada punya suara dan gerakan apa-apa lagi. Mesin-mesin kendaraan tidak lagi menderu. Semuanya berada pada tempatnya. Mati total isi bumi ini sepersekian detik waktu di dunia namun yang kualami terasa begitu lama.

Kucoba melihat teman-teman dekat yang kukenal. Ternyata mereka ada di tempatnya masing-masing, mematung kaku tanpa gerak. Ada yang terlihat bergairah namun sayangnya ia diam mematung meski kutahu mereka masih hidup. Entah, hidup di dimensi yang mana… Ada yang terlihat lemas dan lesu dengan memegang segepok uang, matanya masih melotot dan nadinya terlihat mengeras. Bola matanya nyaris keluar. Nyawanya nyaris tercabut dari ubun-ubun. Penuh hasrat untuk memenuhi keinginannya melampaui kebutuhannya.

Ada lagi teman yang sedang berwirid hatinya.. Nah, di tengah alam yang diam dan tertidur, terlihat gerakan cahaya berpendar dari lubuk hatinya. Hati yang dipenuhi cahaya itu memancar hingga menyilaukanku. Setelah kuucapkan Assalamualaikum maka kuteruskan pengembaraanku. Baru beberapa saat melangkah, aku tertegun dengan sebuah pemandangan mencekam.

Seorang pertapa tegap dan tegar duduk disebuah batu di pinggir pantai. Ia sibuk menyatukan diri dengan diri sejatinya. Masih terlihat gambaran-gambaran pikirannya yang semakin samar seperti asap yang menggantang di atas kepala. Wajahnya tenang dan memancarkan aura terang. Aku tidak bisa menilai, apakah dia sudah berada di jalan yang lurus atau bengkok, namun ada bisikan bahwa dia saat ini harus menjalani ujian yang sangat berat untuk menebus dosanya di masa lalu akibat meniadakan Tuhan dalam hatinya. Maka, aku pun berdoa.. Ya Alloh, berilah petunjuk pada dia agar suatu saat kembali ke jalan-MU. Kemudian kulanjutkan perjalanan…

Tiba di sebuah tempat, terlihat seorang pria di depanku sedang mengasuh anaknya yang masih balita. Namun karena alam sudah diam, maka ia pun menjadi patung dengan posisi duduk. Sementara sang anak yang mematung itu terlihat mencari-cari kebahagiaan sendiri dengan bermain batu-batu kerikil. Hati sang pria tersebut terasa merana setelah ditinggal pergi isteri tercintanya. Menggelegak nyaris mengalir namun belum bergerak. Mungkin baru beberapa saat yang lalu berhenti. Kurasakan uap panas saat mendekati keduanya.

Kupeluk sayang si anak piatu. Ia yang nyaris kepanasan kemudian terasa sejuk. Degup dadanya mengatakan bahwa sang ayah sedang gelisah. Duh Gusti, ingin kubawa pulang dan kuasuh penuh perhatian dia.. namun apa daya memang bukan milikku dan dia adalah milik Alloh Sang Maha Pemilik Sejati…

Kutangisi dan kudukai si mungil itu…Ya Rabb… Tuhan Tercintaku.. kenapa kau sisakan duka di anak-anak milik-MU yang mungil tiada berdosa itu?  Kalau Engkau berkenan Ya Alloh, bunuhlah diriku yang penuh lumuran dosa dan zina sekarang ini sebagai ganti agar mereka yang masih putih dan suci itu bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia sejahtera. Nyaris aku kehilangan keseimbangan diri dari sholatku ketika aku merasakan adanya anak ini didekatku.

Inilah yang terakhir, namun juga berupa awal yang mungkin. Sebagaimana bunga yang layu dan gugur. Musim semi tiba dan kemudian hujan datang adalah bahasa alam tiada akhir yang sesungguhnya. Yang ada adalah berproses dan terus berproses. Itu pertanda adanya Gerak dan Aktif dari Yang Satu dan Kekal.

Di tengah diri yang tenggelam dalam sunyi sepi suwung itu… tergetarlah hati oleh suara khotbah dari ujung angkasa… “Inilah Khotbahku” katanya. Tiada terlihat apa-apa sehingga sulit dikenali siapa yang berucap lantang disukmaku. Tiada gerak lagi. Sukmaku siap menerima perintah apapun.

“Yang kau cari soal kebijaksanaan dan kebenaran itu sejatinya tidak ada…. yang kau cari itu mitos dan semuanya palsu!… hidup itu tidak bermakna sehingga tidak berharga untuk dilanjutkan!” katanya dengan keras.

Aku tidak berpikir lagi, yang ada hanya mengamini perintah dan suara itu. Akalku tak mungkin lagi menganalisis kebenaran ini. Benar atau salah di hatiku pun tiba-tiba melenyap pergi dan aku tak mampu meraihnya lagi. Aku masih menantikan sesuatu yang mungkin terjadi.

“Semuanya tersesat dalam hutan nilai-nilai keakuan sendiri, semua terlempar ke jurang hina nestapa, semua kewajibanmu itu sebuah kebodohan, semua makna yang kau rangkai dan kau bangun menjadi kepercayaan itu sia-sia belaka…agama, surga dan nerakamu itu khayalan… Kalau masih yakin bahwa tafsirmu itu benar, maka kupastikan engkau gagal… Bunuhlah dirimu!” katanya tanpa tedeng aling-aling.

Suara itu berlanjut semakin keras dan detail menjelaskan apa maksud yang sesungguhnya: “Bunuhlah semua hasrat dan keinginanmu… bila masih ingin ketemu AKU itu berarti engkau tidak cinta AKU…..apalagi keinginan mencari AKU!. AKU tidak perlu kau cari karena aku tidak dimana-mana dan tidak kemana-mana.. Aku tidak perlu waktu dan tempat untuk berada, jalanmu jalan nyata jalanku jalan rasa” terangnya.

Suara itu berlanjut: “…Adaku aneh ajaib bercampur unik diluar jangkauan rekaan akalmu.. caraku mencintai atau membenci adalah cara-KU…bahasa-KU tidak sama dengan bahasamu…. Bahkan aku ada atau tidak ada jangan pernah perdulikan AKU… siapa dirimu? Sok tahunya engkau tentang AKU padahal engkau hanyalah sebutir mahluk yang kau katakan sendiri sebagai makhluk paling mulia padahal nyatanya dihadapan-KU, engkau ini tidak begitu…” katanya.

Mendengar suara siapa itu yang begitu keras rasa-rasanya jantung yang tinggal satu dua degup ini pun langsung ingin berhenti untuk selama-lamanya. Linglung dan gila diri ini. Kosong… Suwung… Blank… Zero…. Tiba-tiba aku tersadarkan diri dari sholat dan diriku ternyata mungkin masih ada karena masih kurasakan nafas yang bergerak… meskipun nama pun aku merasa malu memakainya lagi….

Ya,

kini ….

aku tidak punya apa-apa

dan siapa-siapa lagi

aku telah kehilangan segalanya…

Harta, tahta, mereka yang kusayang, agama dan keyakinan…

Bahkan

diriku sendiri

tiada berbentuk lagi….

Remuk!

============

Categories: >>ZERO MIND | 246 Komentar

HIJIB SYAHADATAIN


USTADZ MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN
cqattauhid@gmail.com

Assalamu’alaikum wr.wb.

numpang corat – coret.. pingin bagi2 ilmu ne.., hijib ini dari Almh Asrori Al Ishaqi…,yg di ijazahkan kepada saya beberapa tahun silam. Insyah Allah bermanfaat bagi kita semua. 

ane juga dah lama nih gak online di KWA.

Berikut amalannya..,

 • HADIAH AL FATIHAH BUAT KANJENG NABI SAW, KELUARGA DAN SAHABAT2NYA.
 • HADIAH AL FATIHAH BUAT NABI KHIDIR AS.
 • AL FATIHAH UNTUK AULIYA ALLAH, KHUSUSNYA SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI RA.
 • AL FATIHAH UNTUK SYEKH ABIL HASAN SAJLI QODDASULLAH.
 • AL FATIHAH UNTUK SYEKH AHMAD ASRORI AL ISHAQI IBNU USMANI.
 • AL FATIHAH UNTUK SYEKH FATTAH AL AMIN.
 • AL FATIHAH UNTUK KI AGENG MAS SAHID (USTADZ MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN).

Kemudian baca :

SYAHADAT 7X  (TAHAN NAFAS).
SALAWAT NABI 7 X  ( TAHAN NAFAS).

MANFAATNYA:

1. ILMU KONTAK
2. MENGOBATI MEDIS DAN NON MEDIS
3. MUDAH REZIKI
4. TERAWANGAN
5. ROGO SUKMO
6. MUDAH DAPAT PETUNJUK 
7. DLL

SYARAT :
PUASA 3 HARI ( MULAI HARI KELAHIRAN).
SETELAH PUASA 3 HARI, SETELAH SHOLAT ISYA MAKAN NASIH PUTIH, AYAM BAKAR, SAMBAL.

SEMOGA BERMANFAAT

Assalamu’alaikum wr.wb.
Syekh Fattah Al Amin 085296189700

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 166 Komentar

AMALAN MENJINAKKAN BENDA BERTUAH


AMALAN MENGHAJAR BENDA/MUSTIKA YG REWEL/NGEFEK SAMPING/GALAK AGAR MAU MEMBNTU KITA DENGAN SUKARELA.

Assalamualaikum Wr.Wb.

MANWAN
HERMANWAWAN1@GMAIL.COM

ALHMDULILLAH PADA KESEMPATAN KALI INI KITA MSIH DI IZINKAN  ALLAH S.W.T BISA BERBAGI DI KAMPUS KWA KITA YANG TERCINTA INI.

UNTUK  MENAMBAH KOLEKSI SAUDARA2KU SEBANGSA SETANAH AIR LANGSUNG SAJA. AWAL MULA  MENDAPATKAN AMALAN DI KARENAKAN RASA BINGUNG SSYA YANG MEMLIKI BENDA2 PUSAKA YANG AGAK NGEFEK SELALU MEMBUAT KEPALA SERASA PUSING DANMUAL.

KEMARIN SORE SAYA MENGMBIL SALAH SATU BENDA TERSEBUT  SAYA LETAK’AN DI DEPAN SAYA TIDAK LUPA MMBACA   ‘’YA ALLAH SAYA MINTA MUKJIZAT DAN KAROMAH NABI MUHAMAMAD SAW DAN SYEH ABDUL QODIR JAELANI UNTUK BERKOMUNKASI DENGAN KHADAM YANG DI DALAM BENDA DI HADAPAN SAYA’’     LALU SAYA BACA ASR MADURA SELATAN 3X    DITIUPKAN KE ARAH BENDA TSBT. SETELAH HENING  MEDITASI MATA TERPEJAM , SAYA TAK MERSAKAN APA2 LALU SAYA AMBIL BENDA ITU DLM GENGGAMAN TANGAN KANAN TIBA2 ADA BISIKAN DI TELINGA KANAN BACAALAH :

 YA BATHIN.

YA WAJID

YA WAHHAB

YA MUHYI

SAYA BACA SEBANYAK2NYA SECARA SIRRI, TANGAN BERGETAR LALU BADAN BERGUNCANG, EMNURUT SAYA ENERJI KHADAM TSBT MASUK DALAM BADAN HINGA SAYA BERTERIAK2 SEPERTI KEPANASAN, SAYA BERFIFKIR MEMANFAATKAN SUASANA TERSEBUT UNTUK BERBICARA PADANYA’’ JANGAN GANGGU SAYA DAN KELUARGA SAYA. JANGAN MEMBUAT SAYA PUSING DAN MUAL. BANTU SAYA DENGAN IZIN ALLAH TANPA MEMINTA IMBALAN APA. KEPALA SAYA MENGIYAKAN SMBIL BADAN TERUS BERGUNCANG2 DAN BERTERIAK2 SEPERTI TERBAKAR. ALHAMDULILLAH SEJAK KEMARIN SORE SAMPAI HARI INI BENDA/KERIS YANG SAYA LAKUKAN DENGAN CARA TERSEBUT SERASA TENANG TDK REWEL DAN ADEM2 SAJA.

DAN BISIKAN ITU MENGATAKN AGAR LEBIH SEMPURNA LAGI DI BACA 313X SELAMA 3 MALAM.

DAPAT MEMBAKAR JIN SETEMPAT YG REWEL / MENGGANGU, TAPI SAYA BELUM TAU SAMPAI DIMANA TINGKAT KEKUATAN PANASNYA KARENA  JIN JUGA BERTINGKAT KESAKTIANNYA..

SILAHKN DI AMALKAN BAGI YG INGIN MENGAMALKAN BAGI YG TIDAK SETUJU JADIKAN WACANA SAJA..

wAssalamualaikum Wr.Wb.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 135 Komentar

REVISI PENGUMUMAN CANGKRUKAN/NGARIUNG KWA BANDUNG


Mengundang kepada segenap sedulur dan sesepuh pada acara Silaturrohim dan Halal Bihalal KWA (Kampus Wong Alus) se-Bandung Raya dan sekitarnya, pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 2 Oktober 2011
Jam : 10.00 WIB – sampai selesai
Acara :

Ngobrol-ngobrol sesama anggota biar lebih akrab, serta bagi yang mau di trapi “EGG POWER” silahkan bawa telor ayam kampung 3 butir, insya Allah akan ada pemberian air berenergi do’a-do’a khusus serta energi alamiah untuk kesehatan, penyembuhan serta berbagi masalah lahir & batin, insya Allah. amin.

Tempat :

Di CIC (Ciwangun Indah Camp) Parompong Lembang – dekat Villa Istana Bunga dan Kaveleri Jln. Kol. Masturi Bandung

Dimohon kepada setiap peserta yang hadir kami harapkan kontribusi sebesar Rp. 15.000,- untuk masuk lokasi dan konsumsi, trimakasih atas perhatian dan kehadirannya.

Ttd
KWABANDUNG RAYA.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 334 Komentar

AMALAN DAN AJIAN KULHU ALLAH SONGSANG


Angku pasisia Angku
angkupasisia@yahoo.com

Assalamualaikum Wr.Wb.

Perkenalkan nama saya ASRAL DT RAJO MULIA, dalam dunia kebathinan dikenal “ INYIAK PASISIA BANDA SAPULUAH”

Pertama kali saya ingin mengucapkan salut kepada KWA atas usahanya memepersatukan kita semua sehingga kita dapat berbagi keilmuan dengan ikhlas.

Setelah mengikuti banyak materi yang di sajikan KWA saya merasa terpanggil memeberi sumbangan keilmuan yang kira dapat menambah koleksi saudara2ku sebangsa setanah air.

Karena banyaknya SMS permintaan kepada saya, akhirnya saya postingkan saja ke KWA ini. Semoga bermanfaat.

Tentang Amalan dan Aji Kulhu Allah Songsang khususnya di tanah Melayu teridiri dari berbagai versi. Saya menampilkan versi ini karena telah  saya buktikan sendiri  kekauatan mengembalikan serangan lawan lahir bathin baik dari kalangan hitam maupun putih. Kalau kita mencapai tingkat sempurna Amalan ini di klaim lebih dahsyat dari Ajian KALA CAKRA. Konon amalan Kulhu Allah Songsang ini sangat di segani oleh para pendekar Ilmu bathin dan sanga di buru banyak orang pada zaman kerajaan melayu tapi orang Melayu termasuk Penyimpan Rahasia Ilmu akhirnya hanya sedikit sekali orang yang mewarisinya.

Supaya saudara tidak penasaran saya paparkan saja amalan tersebut. Melihat kitab yang ditunjjukkan kepada saya  Amalan Kulhu Allah Songsan tertulis dalam Bahasa Arab Melayu namun saya tidak mencatatnya dalam Bahasa itu karena saya sa’at itu masih sangat muda menerimanya. Kemampuan Bahasa Arab melayu saya kurang baik.

Amalan Kulhu Allah Songsang :

Bismillahirrahmanirrahiim

Lahu Allah kulhu Allah,
Ya Kuli Alam Amallahu,
Lahu Allah KulhuAllah,
Ya ku ya Rabbi,
Innahu ‘ala raj ‘ihi la kadiir.

Aku mengamalkan do’a kulhuallah songsang,
Songsanga bala balo lahir bathin,
Perbuatan iblis, jin setan, sekalian anak
taluak sidang,
manusia, pailak painda batang tubuah aku.

Keterangan mengamalkan :

Kebiasaan kami orang Melayu khususnya Minang kabau Ajaian atau Amalan tidak di zikirkan sampai 10000000000 x  sperti ajian ajian lain tapi cukup dengan ma’rifatullah tubuh (mengenal diri) Kalua kita bisa ma’rifatullah 1 x saja cukup. Namun bagi kita yang masih pemula tentu kita amalkan sampai benar benar menyatu dengan tubuh kita sendiri.

Manfaat : Mengembalikan semua jenis serangan lawan lahir bathin baik hitam maupun putih dan Pengobatan penyakit yang sulit disembuhkan.  Banyak maaf dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Inyiak Pasisia Banda Sapuluah.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 216 Komentar

PENGUMUMAN / WORO-WORO KWA BANDUNG


Untuk mempererat tali persaudaraan mengharap kehadiran seluruh anggota  KWA-BANDUNG RAYA  dan sekitarnya (CIANJUR, SUBANG, SUMEDANG, GARUT, TASIKMALAYA, PURWAKARTA dll) pada acara Silahturahmi dan Halal Bihalal yang akan diadakan pada :

Hari :     Minggu

Tanggal :     2 Oktober 2011

Jam   :     10.00 WIB – sampai selesai

Tempat  :     Kantor MBAH SELOR. Jln. Cibodas Raya No. 30 A Antapani Bandung

Suatu kebahagia tersendiri  apabila saudara mau berkenan hadir dan terimakasih atas segala perhatiannya.

Ttd
KWA BANDUNG RAYA.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 88 Komentar

FENOMENA MAHAR DALAM KE ABSAHAN JUAL BELI ILMU


Pangeran Sukemilung
+6282178332307
Rico_endo@yahoo.com

Ada fenomena yang menarik dalam proses turunnya suatu ilmu dari seorang Guru ke murid, yaitu adanya imbala n.Beberapa sebutan untuk kalimat keabsahan jual beli ilmu itu antara lain : Mahar, hadiah, uang ijab qobul dan / uang penyelaras keilmuan. Dalam tradisi pesantren (baca : Santri, red) tradisi ini pun sebetulnya jamak dijumpai. Hal ini sebetulnya menunjukkan rasa terima kasih si murid kepada sang Guru. Tetapi ‘ mahar ‘ disini bukanlah berbentuk rupiah. Diluar dari kewajiban membayar uang pondok (yang tidak seberapa !!), para santri menunjukkan pengabdian yang sangat tinggi kepada Kyai-nya.Pengalaman saya selama ‘ mengabdi ‘ di pesantren dahulu…proses turunnya ijazah ini kadang begitu unik.Di antara teman-teman di pondok, saya terkenal sebagai ‘tukang pijat kyai ‘ ! Maksud saya, karena kedekatan saya dengan guru, tidak jarang ijazah itu turun saat saya sedang ‘ mijitin kyai ‘. Bahkan sering saya memanfaatkan ‘ kedekatan ‘ saya dengan sang Guru untuk meminta beberapa ijazah khusus. Entah karena memang bagian saya atau karena Pak Kyai-nya memang lagi lapang hati…ijazah khususon tadi dengan gampangnya saya dapat.Nah…mungkin karena dapatnya ‘ resmi ‘ ditambah barokah doanya pak kyai, tidak jarang ijazah yang semestinya didawamkan…hanya saya pakai saat kepepet, malah membuahkan hasil.

Ada satu kebiasaan di pesantren yang cukup menarik…dibulan-bulan tertentu (biasanya bulan Rajab dan Muharam) biasanya kami mengadakan gemblengan Hikmah. Dimana hal ini merupakan suatu bentuk ‘ promosi ‘ dan mencari pemasukan buat pondok. Tentu saja santri yang datang untuk riyadhoh ditarik bayaran. Besar biaya gemblengan itu  biasanya Rp 300.000 – Rp 500.000, itu tergantung berapa lama mereka tinggal untuk riyadhoh. Paling sebentar biasanya 41 hari. Biaya itu untuk bekal mereka nginap dan makan selama dipondok.Setelah selesai riyadhoh, para santri tadi baru diperbolehkan untuk pulang.Pesantren mengambil keuntungan dari selisih biaya makan tadi. Contoh begini : Jika untuk riyadhoh selama 41 hari mereka di tarik bayaran sebanyak Rp.300.000, maka rinciannya adalah 1 santri biaya makannya Rp 5.000/hari x 41 hari = Rp.205.000. Jadi sisa biaya adalah : Rp 95.000.Biaya ini pun masih dipotong untuk penggantian cetak kitab antara Rp 15.000 – Rp 25.000 per kitab. Sisa itulah yang menjadi keuntungan untuk pondok.

Kembali ke bahasan kita….biasanya yang paling dipersoalkan ‘ pasien ‘ adalah tingginya Mahar untuk sebuah ijazah yang mereka inginkan.Apalagi ditambah dengan keadaan mereka yang lagi kepepet kondisi keuangan. Saya tidak akan menyertakan dalil dalam masalah ini (baca : soalnya semua pihak punya dalil). Cukup ‘ membaca ‘ situasi dari pembicaraan antara saya dan si pasien atau dengan sang spiritualis itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi catatan saya adalah :

Kondisi penghidupan si spiritualis (baca : Paranormal, red)

Beberapa spiritualis yang saya temukan dalam survey adalah kebanyakan dari mereka murni berprofesi sebagai konsultan hikmah.Dengan jam praktek yang tetap dan menggunakan media sebagai sarana promosi. Untuk menutupi besar biaya tadilah maka hal ini dibebankan kepada pasien.Kita tidak bisa menyalahkan si paranormal ini.Karena jika mereka tidak mempromosikan keberadaan dan ilmunya, mustahil kita akan tahu dan mengerti dengan cara apa masalah kita bisa diselesaikan.Untuk jasa inilah mereka berhak untuk menetapkan tariff dalam prakteknya.

Alat-alat yang dipakai untuk ritual

Saat saya hunting ke toko yang menyediakan sarana untuk ritual, mata saya membelalak melihat harga yang ditawarkan.Untuk 1ml  minyak ja’faron asli saja berharga di kisaran ratusan ribu. Yang paling murah ( baca : yang ga bakal di sukai khodam, red ) hanya berharga Rp. 3.000 – 8.000 per mili liter nya.Belum lagi sarana yang lain, seperti apel jin, buhur dll yang saya ga hapal namanya…bisa berharga sampai jutaan rupiah.Salah satu kitab hikmah yang paling fenomenal adalah Kitab Al-Aufaq, Imam Ghozali. Kitab ini hamper 90% menggunakan media sebagai sarana ritualnya. Kitab ini belum pernah saya khatamkan. Karena besarnya Budget dalam sarana ritualnya.Dulu saya berolok-olok dengan sahabat saya…saya bilang begini “ Ji, yang bisa mengkhatamin ini kitab kayaknye Cuma santri-santri kaya + nekat. Selain mahal, sarana ritual juga sulit cari bahannye !”….sambil ketawa sahabat saya nyeletuk,” iye..soalnya walopun kita bisa bikin wafaq atawa jimat, ga bakalan ada khodam yang mau masuk. Kecuali khodam yang murah meriah.” Ha..ha..ha…walhasil gugurlah kami dalam gemblengan karena kurang modal.

Kondisi psikologis / latar belakang si spiritualis

Saya pernah complain sama paranormal kenalan saya waktu tahu dia meminta tariff yang sangat tinggi kepada pasiennya. Sambil menatap saya, dia bercerita kalo dulu pernah “ sakit hati “ kepada seseorang saat dia meminta ilmu itu dan dikenakan biaya yang sangat tinggi.Padahal dia, niat awalnya mau membantu keluarga yang terkena masalah. Karena itulah dikemudian hari dia menetapkan hal yang sama kepada pasien yang datang.

Dari ketiga kondisi tadi saya menemukan kesenjangan.Tapi bukan tidak bisa di ajak negosiasi.Selalu ada kemungkinan.Dengan pendekatan yang baik,sabar dan bijaksana menyikapi kondisi mereka…bukan tidak mungkin malah berbuah manis.Contohnya saya…terkadang main kerumah seorang paranormal yang saya ketahui pribadi dan amaliyahnya, Cuma bermodalkan rokok + gorengan saja saya bisa mendapatkan ijazah ‘dadakan.’

Yang jadi catatan saya selanjutnya adalah sikap orang dalam menilai Mahar tadi.Ada beberapa penilaian mereka dalam hal ini :

Kelompok pertama menilai :

Haram dan tidak ada barokahnya, karena dianggap jual beli ilmu Tuhan. Mereka menjadi sinis dan antipati. Tidak ada ruang dalih untuk paranormal bagi mereka.Bahkan tidak jarang semua disama ratakan. Pesantren yang notabene dianggap tempat paling sacral sekalipun akan dianggap sebelah mata jika diketahui meminta mahar.

Kelompok kedua menilai :

Tidak menjadi masalah, selama yang diajarkan memang betul dan problem mereka bisa dibereskan.kelompok ini jauh lebih flexible dalam menyikapi fenomena mahar tadi.Berapapun tariff yang dikenakan bagi mereka bukan menjadi beban.

Kelompok ke tiga menilai :

Yang ini jauh lebih simple.Mereka akan mencari spiritualis sesuai dengan “ kantong “. Kalau sesuai dengan kondisinya dan ilmu yang diinginkan memang ada, kelompok ini akan memburu ijazah tadi.

Setelah itu kita kembali akan dihadapkan kepada persoalan lain, yaitu bagaimana menilai ke absahan seorang spiritualis. Yang memang diakui benar ilmunya, mustajab dan bisa menuntaskan hajat.Karena semakin maraknya Paranormal Gadungan yang berkeliaran mencari mangsa. Bahkan tidak jarang ini merupakan sindikat. Beberapa tips berikut ini mungkin bisa menjadi acuan bagi kita dalam menghindarkan terjadinya penipuan.

1. Tanya terlebih dahulu kepada tetangga sekitar sebelum menemui si paranormal.Biasanya tetangga lebih paham keseharian si paranormal.Sebaiknya saat bertanya usahakan dalam keadaan yang tidak mencurigakan. Buatlah seolah-olah kita mencari bahan referensi untuk sebuah tulisan / berita.

2. Saat masuk ke tempat si paranormal biasanya ada beberapa orang yang menunggu.Jangan bercerita apapun saat anda di ajak bicara. Di takutkan mereka adalah ‘ orangnya ‘ si paranormal.Jika pun terpaksa harus bicara, usahakan untuk ‘ berbohong ‘ soal kasus yang sebenarnya.Hal ini untuk menghindarkan anda dari ‘ terawangan palsu‘ si oknum paranormal tadi.Kejadian seperti ini sudah banyak menimpa beberapa pasien.Seolah-olah bisa berlagak terawangan, padahal sudah di info sama ‘ pasien gadungan ‘ yang masuk mendahului kita.Pasien gadungan ini biasanya saat bicara akan melebih-lebihkan kehebatan paranormal itu.Otomatis kita akan masuk kedalam khayalan tentang betapa mustajabnya ilmu yang di punya paranormal tadi.

3. Setelah berhadapan dengan si paranormal, tetap jangan langsung menceritakan masalah kita. Usahakan dulu membuat cerita ‘ bohong ‘. Misalnya rumah anda baru saja di bobol maling.Kemudian tanyakan posisi maling dan cirri-ciri maling tersebut. Kita akan mengetahui ‘ kehebatan ‘ si paranormal dari jawabannya.JIka dia tahu kita berbohong, itu tandanya ilmu si paranormal memang benar.

4. Jangan lupa untuk selalu berdzikir didalam hati, hal ini untuk menghindarkan terjadinya pengaruh hipnotis atau gendam. Jika kita masuk dalam pengaruh ini, berarti kondisi bahaya akan kita temui.

5. Untuk menyikapi iklan paranormal yang bertebaran di Blog supranatural, kita pun dituntut bersikap kritis dan waspada.Pelajari trik-trik dan tipuan mereka dengan baik.Jangan terpengaruh dengan testimoni.Bisa saja itu pun palsu dan penuh muslihat.Tetaplah mencari informasi dari berbagai sumber.Sebaik apapun tekhnik yang digunakan, kita tetap bisa menemukan kejanggalan.

Pesan moral artikel ini adalah :

 1. Kembali kepada jalur yang baik yaitu Ilmunya para Ulama.Banyak hadist yang menginformasikan keutamaan bertemu dengan ulama.

 2. Belajar menggarap potensi diri dan tekun mengikuti majelis ta’lim.

 3. Mencari guru yang baik. Acuannya adalah sanad ilmu dan sumber ilmu.

 4. Tidak silau dengan iklan paranormal.

 5. Selalu berpikir logis dan tidak mengedepankan klenik.

Demikianlah sedikit informasi bagi para Hikmater.Belajar bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan.Diri kita terbentuk dari pikiran dan pengalaman.Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalam.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA 2 | 104 Komentar

ILMU SABIL (AMALAN PERANG)


Hud Romel
hudromel.hr@gmail.com

AKU DI AMANAHKAN UNTUK MENYEBARKAN ILMU SABIL INI KEPADA MANA MANA LELAKI DAN WANITA DENGAN NIAT FISABILLILLAH

SEMUA ILMU MILIK ALLAH ,

Bab 1: Usul Sabil, Kebal Sabil dan Senjata Sabil

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ALLAH haynu, sijaa laynu!

Insan kami di dalam dakwat NURULLAHU!

Nur Muhammad dalam sifat FAKHULLAHU!

Kebai aku bukanlah aku Kebai diriku yaa Rasul ALLAH!

Aku tahu akan isi aku tetap Teguh!

Tetap Seni Raa senjatakan aku!

Berkat guruku, ‘insya ALLAH!

Berkat dalam kandung kalimat ALLAH!

Nabi Muhammad yaa Rasul ALLAH!

ALLAH yang memberi berkat!

Nabi Muhammad memberi Cahaya!

Cahaya Nur, Cahaya Muhammad!

Cahaya bangkit yaa Rasul ALLAH!

Fa’alamnahu….”laa ilaha illa Allahu, laa ilaha illa Allahu, laa ilaha illa Allahu…
(zikir tahlil laa ilaha illa Allahu ini sebanyak yg boleh, selama yg kuasa, sehingga peluh sejuk, meremang bulu roma dan timbul bintil-bintil pada liang roma).

Kemudian sebut:
Ya ALLAH ya Tuhan aku! Yang aku tuntut ilmu Kebai diri aku! Aku nak lawan musuh Nabi!!!

Nota:
1. Ayat-ayat bertulisan hitam di atas diamalkan bila-bila masa setiap masa sehingga sebati dalam diri.
2. Sila Rujuk Makrifat bagi kalimat-kalimat di atas dalam Al-Qur’aan.

Bab 2: Amalan Zikir Sabil Sewaktu Subuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْطَ قَدْهِلَتِيْ اَدْرِكْنيِ يَا رَسُولُ الله
(Salawat 300 X)

يَا ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامَ
(Zikir 125 X )

Bab 3: Amalan Sabil, Waktu Hendak Turun Pijak Tanah Pergi Berperang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1. Syarat yg pertama – Mesti ada air sembahyang (elok buat sembahyang sunat 2 rakaat dahulu)

2. Syarat yg kedua – Membaca Surat Yaa-siiiiin sekali dan minum airnya.
Caranya:
a. Baca ‘aauzubi-Allahi min assyaithanirrajim…tiup dalam segelas air.
b. Baca Bismi AllahirRahmaanirRahiim..tiup dalam gelas air.
c. Baca Surat Yaa Siiiiin Ayat 1 – 83, tiup setiap kali dalam gelas
d. Minum airnya sambil niat dalam hati mohon ALLAH beri kekuatan dan pertolongan.
e. Jika berjamaah, maka boleh dibacakan Yaa-Siiin cara berjamaah dan hembus ke dalam takungan air yang lebih besar lalu dikongsi minum bersama.

3. Syarat yg ketiga – Jangan tamak harta dunia melainkan senjata sahaja yg boleh dirampas daripada musuh. Harta musuh yang kalah perang di tangan kita (selain senjata) jangan di usik. (Pengajaran dari Perang Uhud yang mana Tentera Islam kalah kerana pecah barisan akibat tamakkan harta dan kaum wanita yang musuh bawa sebagai umpan)

4. Syarat yg keempat – Membaca ayat ini 10X ketika sedang di atas rumah atau sebelum turun pijak ke tanah.

لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Lā ‘Ilāha ‘Illā ‘Anta Subĥānaka ‘Innī Kuntu Mina Až-Žālimīn
10 X baca

(Nota: Wirid Berserah oleh Dhā An-Nūn yang di ambil daripada penghujung Ayat 87, Surat Al-Anbiya
Terjemahan: “Tiada lain yang berhak melainkan Engkau! sesungguhnya aku ini telah menjadikan diriku sendiri dari orang yang zalim.)

5. Syarat yg kelima – Membaca ayat ini 33X, waktu turun dari rumah (mula pijak tanah) sehingga sampai kepada musuh. Baca lebih tak mengapa, tetapi baca terkurang tak boleh. Misalnya jika kita berada di Kota Bharu tetapi hendak berperang di Johor, maka di baca sepanjang perjalanan menaiki kenderaan pun tak mengapa. Misalan lain jika musuh amat hampir, misalnya tentera musuh berkumpul di depan rumah, bacalah di depan muka pintu sahaja.

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
Wa Allāhu Ghālibun `Alá ‘Amrihi
33 X baca

(Nota: Zikir Ism-ul-Adhom ini oleh Nabi Yūsuf yang di ambil dari Ayat 21, Surat Yūsuf.
Terjemahan: “Dan ALLAH-Dia, Satu-Satu-Nya Yang Mengatasi di atas segala Perintah-Nya ini”)

6. Syarat keenam – Membaca Zikir ini ketika telah berada di Medan Perang. Dibaca zikir ini sebanyak yang mampu seketika melihat bilangan musuh sedang bertambah ramai. Juga boleh dibaca depan muka pintu kalau musuh terlalu dekat dengan rumah.

يَا ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامَ
Yaa Dh Al-Jalāli Wa Al-‘Ikrāma
(Sebanyak yang mampu)

(Nota: Zikir Isim ALLAH ini asalnya di ambil dari Ayat 27 dan 78, Surat Ar-Rahmaan. Perkataan “Dhū” dan Dhidiganti dengan “Dh” atas sebab ma’arifah sabdaan Nabi dan bahasa.
Dhū: Pemilik-Itu (jauh)
Dh: Pemilik-Ini (amat dekat)
Terjemahan: “Wahai Pemilik-Ini Segala Kehormatan (Maruah) dan Kemuliaan ini”
Kehormatan (Jalal) berbeza dengan Terhormat (Majid). Bermaksud kemenangan dalam FisabiliLLAH menaikkan maruah Agama ALLAH.
Yaa: Wahai, ditambah supaya menunjukkan seruan kepada ALLAH, bagi menyokong perubahan Dhū kepadaDh. Bahawa kita masih menyeru ALLAH tetapi ALLAH berada amat dekat memerhatikan agar kita menang.

Dari Anas:
Bahawa Rasul ALLAH bersabda: “Zikir dengan kerap: `Yaa Dh al-Jalali waal-Ikram!” [At-Tirmidhi]

7. Syarat Ketujuh – Baca Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi dan mulai berlawan dengan musuh.
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 233 Komentar