KEUTAMAAN BERDOA DAN WAKTU YANG MUSTAJAB


Zainal Riyadi
asza84@gmail.com

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh. Kepada saudara-saudaraku di KWA, izinkan saya menyumbangkan sebuah tulisan sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.
BERDOA
Sebagai seorang muslim adalah suatu bagian dari ritual ibadah yang tidak bisa dipisahkan, dimana hal tersebut sebuah pengharapan seorang hamba yang lemah dan kecil dihadapan Tuhannya untuk memohon atas segala sesuatu yang menjadi niat dan kebutuhannya, karena Doa merupakan inti ibadah dan senjata seorang mukmin untuk memohon perlindungan kepada sang Maha kuasa,dimana dalam suatu Hadist.
Do’a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. (HR. Tirmidzi)
Do’a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR. Abu Ya’la).
Namun dari sebagian orang banyak yang menghiraukan waktu-waktu yang sangat mustajab agar doa-doa kita bisa terkabul. Dan waktu-waktu Mustajab itu antara lain :
1.Malam Jum’at dan Hari Jumat.
Imam ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Malam Jum’at dan hari Jum’at mempunyai hak, maka janganlah sia-siakan kemuliaannya, jangan mengurangi ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shaleh, tinggalkan semua yang haram. Karena di dalamnya Allah swt melipatgandakan kebaikan, menghapus kejelekan, dan mengangkat derajat. Hari Jum’at sama dengan malamnya. Jika kamu mampu, hidupkan malam dan siangnya dengan doa dan shalat. Karena di dalamnya Allah mengutus para Malaikat ke langit dunia untuk melipatgandakan kebaikan dan menghapus keburukan, sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan-Nya dan Maha Mulia.”
Dalam hadist yang mu’tabar, Imam Ja’far Ash-Shadiq berkata: “Sesungguhnya orang mukmin yang memohon hajatnya kepada Allah, Ia menunda hajat yang dimohonnya hingga hari Jum’at agar ia memperoleh bisa keutamaan yang khusus (dilipatgandakan karena keutamaan hari Jum’at).”
Betapa pentingnya malam jum’at dan siang harinya Allah swt berikan kepada hamba-hambanya yang memohon agar apa yang menjadi Hajat dan kebutuhan bisa tercapai, Dimana dalam suatu Riwayat yang lain dijelaskan.
Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Allah swt memerintahkan kepada Malaikat agar pada setiap malam Jum’at ia menyeru dari bawah Arasy dari awal malam hingga akhir malam: Tidak ada seorang pun hamba mukmin yang berdoa kepada-Ku untuk keperluan akhirat dan dunianya sebelum terbit fajar kecuali Aku mengijabahnya, tidak ada seorang pun mukmin yang bertaubat kepadaKu dari dosa-dosanya sebelum terbit fajar kecuali Aku menerima taubatnya, tidak ada seorang pun mukmin yang sedikit rizkinya lalu ia memohon kepadaKu tambahan rizkinya sebelum terbit fajar kecuali Aku menambah dan meluaskan rizkinya, tidak ada seorang pun hamba mukmin yang sedang sakit lalu ia memohon kepadaKu untuk kesembuhannya sebelum terbit fajar kecuali Aku memberikan kesembuhan, tidak ada seorang hamba mukmin yang sedang kesulitan dan menderita lalu ia memohon kepadaKu agar dihilangkan kesulitannya sebelum terbit fajar kecuali Aku menghilangkannya dan menunjukkan jalannya, tidak ada seorang pun hamba yang sedang di zhalimi lalu ia memohon kepadaKu agar Aku mengambil kezhalimannya sebelum terbit fajar kecuali Aku menolongnya dan mengambil kezhalimannya; Malaikat terus-menerus berseru hingga terbit fajar.” (Mafatihul Jinan, Bab 1,pasal 4, halaman 28-38 )
2.Malam Hari Raya Idul Fitri
3.Malam Hari Raya Idul Adha
4.Malam 10 Muharram
Pada malam 10 Muharram ini sangat mustajab bagi seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah SWT untuk memohon segala Hajatnya karena pada malam ini biasa sebagian orang menyebutnya Hari Raya Anak Yatim, dimana Allah memberikan kepada siapa saja yang berdoa pasti Allah mengabulkannya, apalagi disertai dengan puasa 10 Muharram, dimana dalam suatu Riwayat dijelaskan:
Dari Ibnu Abbas Ra berkata Rasulullah SAW bersabda : ”Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah SAW yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka.”
Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : ”Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?”. Maka berkata Rasulullah SAW: ”Ya, memang benar, Allah Ta’ala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub As pada hari Asyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura “
5.Malam Nisfu Syaban
6.Malam Lailatur Qodar
Pada Malam Lailatur Qodar sering dimanfaatkan oleh seluruh umat islam untuk beritikaf dan berdoa kepada Allah SWT, karena pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, dimana dalam Al-qur’an Allah berfirman :
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Dan, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (Al-Qadr: 1-5).
Pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar (malam mulia), yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, do’a dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi :
“Barangsiapa mendirikan shalat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. ” (Hadits Muttafaq ‘Alaih).
7.Sepertiga Malam Yang Akhir Sekitar Jam 02.00-03.000
Pada saat-saat inilah dimana umat islam yang taat untuk memohon segala sesuatunya kepada Allah SWT, karena pada sepertiga malam ini Allah SWT turun ke bumi, dimana dalam suatu Hadist dijelaskan :
Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : “Adakah orang yang berdo’a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa- dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya..?” Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). (HR. Ahmad).
Allah SWT berfirman:
“Mereka (para muttaqin) sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir
malam, mereka memohon ampun (kepada Allah).” (QS. Adz-Dzaariyaat: 17-18).
8.Ketika Hendak Berbuka Puasa
Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, melipat gandakan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk diriNya dari amal-amal ibadah lainnya.
Firman Allah dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi :
“Puasa itu untukKu dan Aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum dari pada aroma kesturi.” (Hadits Muttafaq ‘Alaih).
Dalam Hadist diterangkan :
Ada tiga orang yang tidak ditolak do’a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, (2) Seorang penguasa yang adil, (3) Dan do’a orang yang dizalimi (teraniaya). Do’a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah, “Demi keperkasaanKu, Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera.” (HR. Tirmidzi)
9.Antara Adzan dan Iqomat
Dan di antara waktu mustajab ini merupakan suatu saat dimana doa di dengar oleh Allah SWT, dimana di dalam suatu Hadist menerangkan:
“Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka berdoalah!” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan menurut Al-Arnauth dalam Jami’ul Ushul).
Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr Ibnul Ash RA, bahwa ada seorang laki-laki berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu telah mendahului kita”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muadzin itu dan jika kamu selesai (menjawab), maka memohonlah, kamu pasti diberi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban, di-hasan-kan oleh Al-Arnauth dan Al-Albani).
Disaat akan menunggu shalat berjama’ah, Namun sayangnya waktu mustajab ini sering tidak dimanfaatkan sebagian umat Islam yang kurang mengerti sunnah ataupun orang yang kurang menghargai sunnah Rosulullaah.
10.Pada Waktu Khotib Duduk antara Dua Khutbah
Di dalam hadist Muslim dan Abu Dawud dijelaskan:
”Yaitu waktu antara duduknya imam (khatib) sampai selesainya shalat (Jum’at)”. Inilah Riwayat yang paling shahih dalam hal ini.
11.Setiap Selesai Sholat Fardhu
Rasulullah SAW ditanya, “Pada waktu apa do’a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?” Lalu Rasulullah Saw menjawab, “Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam).” (Mashabih As-sunnah).
12.Antara Dzuhur dan Ashar
Waktu pada pertengahan dzuhur dan Ashar dimana pada waktu tersebut menyingsingkan hari, maka sangat baik untuk bermunajat kepada Allah dengan di dahului shalat hajat.
13.Selepas Mengkhatamkan Al-Qur’an
Barang siapa ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah, maka khatamkan Al-Qur’an selama 7 hari, bila bacaan Al-quran anda sudah khatam, bersujudlah memohon apa yang menjadi hajat.

14.Ketika Hujan Turun Terutama Selepas Kemarau Panjang
Perhatikan Firman Allah SWT:
Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. (QS.Asy-syura:28).
Dimana pada saat-saat seperti inilah Allah SWT menurunkan segala Rahmat dan kasih sayangnya untuk seluruh makhluknya di alam ini, sehingga saat mustajabah dalam memohon segala sesuatu kepada Allah.
15.Setelah Melakukan Amal Sholeh
Sikap amal sholeh yaitu membantu terhadap orang lain yang sedang kesulitan dan kesusahan, perhatikan Hadist berikut :
“Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah.” (HR. Ath-Thabrani).
Dan dalam Riwayat yang lain menerangkan :
“Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya.” (HR. Asy-syihaab)
Intinya ialah bila anda ingin ditolong oleh Allah segala permohonannya maka tolonglah orang lain dan jangan kau sia-siakan kesempatan tersebut.
16.Sesudah Bersedekah Kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim
Perhatikan Hadist berikut:
Allah Tabaraka wata’ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): “Hai anak Adam, infaklah (nafkahkanlah hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu.” (HR. Muslim).
“Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain.” (HR. Ahmad).
Sudah sepantasnya bila anda renungkan, Allah senang kepada orang yang giat bersedekah dan membantu sesama saudaranya yang kekurangan atau tidak mampu, maka Allah pun akan membalasnya dari apa yang dia harapkan.
Itulah semua penjelasan secara ringkas tentang saat-saat yang mustajabah dalam berdoa, dan oleh sebab itu sebagai umat islam yang mukmin lebih banyak berdoa kepada Allah SWT, memohon pertolongan dan perlindungan kepadanya.
“Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha murah hati. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepadaNya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa.” (HR. Al-Hakim).
Mudah-mudahan artikel dari saya bisa bermanfaat kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa agar doa kita di ijabah oleh Allah SWT. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada segenap saudara-saudaraku di KWA. Wassalamu’alaikum Wr’Wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 38 Komentar

BERBAGI PENGALAMAN SPIRITUAL


Nyuwun Pangapunten dumateng poro sesepuh lan pinisepun KWA ugi Nyuwun pangapunten kalian bolo wong alus menawi tulisan ini kurang berkenan di hati poro sesepuh lan pinisepun KWA ugi bolo wong alus. Dalam Penulisan pengalaman pribadi kami ini tidak ada maksud kami untuk menyobongkan diri atau pamer atau suatu ajakan tapi hanya berbagi pengalaman dan membuat kita saling menghargai perbedaan tentang perjalanan spiritual kita. Ini cerita pengalaman saya yang bisa jadi suri tauladan hidup saya sendiri sampai saat ini. Sewaktu kecil keluarga kami hidup sederhana mungkin bisa dibilang hidup dibawah garis cukup sehingga kami perlu prihatin. Setiap malam minimal jam 11 saya melihat bapak bermeditasi diluar rumah dengan menghadap ke Timur. Pernah suatu Waktu saya bertanya karena ya heran aja dengan sikap bapak yang belum pernah kami mendengar tuntunan ato ajarannya. lalu kami mecoba bertanya kepada bapak, ” Bapak nembe nopo ( bapak lg ngapain) ? “. Bapak Menjawab, ” Ngger, Bapak lagi nyuwun dumateng Gusti Sing Akaryo Jagat ( Nak, Bapak lagi meminta pada Gusti ALLAH SWT ).

Lalu saya tanya lagi, ” Kok Nyuwune wonten jawi terus sikape kok silo karo sedakep madepe yo ngetan ( kok, mintanya diluar dengan posisi sedakep dan bersila terus menghadap ke selatan) ?, bapak menjawab, ” Ngger, iki disik sing ngajari simbahmu jarene iki coro jowo sing sering dilakoni karo leluhure dewe ( ini yang ngajari simbahmu katanya ini cara jawa yang sering dilakukan leluhur kita) . Umur 13 tahun aku coba meniru sikap bapak tadi, waktu itu aku punya suatu keinginan setiap malam aku lakukan apa yang dilakukan bapak. Alkhmdulialh keinginanku terkabul dan lagi Selepas kami lulus SMA kami mendaftar kuliah di salah satu universitas negeri, bapak ngendiko ( bilang ), Ngger, kowe duwe gegayuhan ayo bareng – bareng yuwun karo Gusti Singa Akaryo Jagat ben gegayuhanmu kabul ( Nak, kamu punya keinginan ayo bersama-sama minta pada Gusti ALLAH SWT).

Waktu itu setiap malam minimal jam 11 saya dan bapak bermeditasi menghadap ke Timur berdo’a kepada Gusti ALLAH agar apa yang kami inginkan tercapai, Alkhamdulilah walau memakan waktu tapi apa yang jadi keinginan kami terkabul. Mungkin cerita ini hanya sebagai bahan lelucon tapi ini bener-bener nyata, apa yang pernah kami jalani Dan alkhamdulilah hidup kami sekeluarga semakin hari semakin baik. Laku prihatin yang kami tempuh tidak tercantum dalam agama manapun tapi alkhamdulilah apa yang kami inginkan terkabul. sekali lagi kami tidak punya niat menyombonkan diri atau pamer atau ajakan tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman dan membuat kita sadar bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin tali silaturahmi atau paseduluran dan juga kami ingin menegaskan bahwa kunci kita agar terkabul keinginan kita adalah Kesungguhan dan kerendahan hati kita dalam Manembah/menyembah marang Gusti ALLAH SWT secara sungguh sesuai dengan keyakinan kita. Kami Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para sesepuh dan pinisepuh juga bolo wong alus jika tulisan ini kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo….Nuwun

Ttd
BAJUL KESUPEN
( 085876205777 / adityadinda45@yahoo.com )

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 66 Komentar

ILMU REZEKI


jabat mahesa
jabatm@yahoo.com

Di Ijazahkan dari kakek kandung tercinta Alm RM Soejoed Sastrasendjaya kepada Saya dan saya ijazahkan kembali kepada para ikhwan sekalian. Bagi yang punya punya hajat tapi masih kurang dananya rezekinya , atau keperluan tetentu seperti untuk segera dapat bayar hutang ini amalannya

Cukup Puasa Senin & kamis
Setiap Abis Shubuh & Habis Ashar
Sholat Hajat lalu baca wiridnya selama 1 minggu
ini amalannya
baca :
1. Al fatihah untuk Nabi Muhammad SAW
2.Al Fatihah untuk Para Malaikat
3.Al Fatihah untuk Para Sahabat Nabi
4.Al Fatihah untuk Syach Abdul Qodir Djaelani
5.AlFatihah untuk Syec Abul Hasan as Syadzili
6.Al Fatihah untuk Imam Ahmad Al Bunni
7.Al Fatihah untuk orang tua yg sudah meninggal
8.Al fatihah untuk orangtua yg masih hidup

Baca istighfar 11 x
Baca Sholawat 3 x
Lalu Baca Ali imron 173 s.d 174 sebanyak 313 x
Lalu baca Ali imron ayat 26 sebanyak 7 x
kemudian Mohon Hajatnya …

perlu di INGAT dalam membeca wirid , berlahan , di hayati datidak terburu2 alias kejar setoran , insya alloh biasanya kalo ikhlas tidak sampe 1 minggu ,akan di beri petunjuk atao jalan keluar . @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 53 Komentar

REPORTASE RAPAT KWA JAKARTA


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdzim salam rahayu katur sedulur KWA semua, Minggu siang di jalan Baung No. 1C telah terjadi acara pengevaluasian kinerja KWA pada tanggal 25-26 Desember 2010, yang sebelumnya kami dimintai oleh sohibul Bait untuk berdoa bersama demi kelancaran sebuah perusahaan yang kami tempati sebagai tempat Evaluasi kami semua, hitamnya awan dan rintik hujan tak menyurutkan semangat persaudaraan kami, karena kami yakin hujan yang turun menandakan dibukanya pintu rahmat oleh Allah SWT.

Setelah selesai kami melakukan Istighosah Qubro dan diakhiri doa oleh Putra Sapto Argo Al Awwam, akhirnya kita masuk pada Evaluasi kegiatan KWA yang telah diselenggarakan pada tanggal 25-26 Desember 2010, Masuk point pertama Putra Sapto Argo memberikan kesempatan kepada Ketua Panitia yaitu mas Kancil ( sekarang mantan )untuk melaporkan pertanggung jawabanya, selesai itu kemudian ditanggapi oleh ketua umum KWA Jakarta Ki Nur Jati, dan terus ditanggapi oleh para peserta yang intinya adalah memberikan kritik dan saran untuk membangun KWA Jakarta makin SOLID.
Masuk point kedua yaitu menyumbangkan ide-ide kreatif demi kemajuan KWA Jakarta, yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa kami KWA Jakarta akan melakukan 2 macam kegiatan,
Kegiatan Intern ( kegiatan intern ini hanya untuk anggota KWA Jakarta meliputi Penebalan Energi, Evaluasi Pengijazahan atau tinjau ulang apa yang telah diijazahkan oleh sesepuh, dll. ) kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam 2 bualan.
Kegiatan Eksternal ( adalah kegiatan Sosial Masyarakat seperti pengobatan masal , dll ) kegiatan ini insya Allah akan dilakukan 1 Kali dalam 3 bulan

Berbincang pada point kedua no 1, akhirnya kami KWA Jakarta Sepakat akan mengadakan Pertemuan dalam rangka pengasahan kembali apa yang telah selama ini kami dapatkan di blog tercinta ini, yaitu pada hari tanggal : sabtu, 26 Februari 2011 bertempat di Bumi Perkemahan RAGUNAN, selain dari pada acara yang insya Allah kami akan segera laksanakan yaitu adanya usulan bagus dari saudara kami yaitu mengenai KTA ( Kartu Tanda Anggota ) adapun untuk menunjang hal tersebut kemudian kami selaku team dari KWA Jakarta mengadakan hal kreatif yaitu bagi yang ingin memiliki KARTU TANDA ANGGOTA maka silahkan mengirimkan data via Email kwajakarta@gmail.com, atau bisa mendaftarkan diri langsung dan mengisi formulir di sekertariat, adapun data yang kami butuhkan adalah :

Nama :
TTL :
Agama :
Nama Ibu :
Foto :
Alamat :
Pekerjaan :

Insya Allah kartu dapat diambil pada tanggal, 26 Februari 2011 dalam acara intern KWA Jakarta.
Setelah selesai pada perbincangan tersebut diatas akhirnya acara dilanjutkan santai, dalam kesantaian akhirnya kami melakukan ngobrol ngalor ngidul terus ngulon ngetan,…..Hehehehehe ngga nyampe-nyampe akhirnya jam 05.00 kami pamitan untuk menuju rumah masing-masing dengan membawa kesimpulan seperti tertera diatas…. Salam Hormat dan Salam Mulia Kami

Team KWA Jakarta

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 83 Komentar

MENYUCIKAN JIWA DALAM MENUJU ILLAHI BAB-1


kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Assalamu’ alaikum Wr. Wb.
Salam pamuji rahayu katur dulur-dulur semuanya
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dulur-dulur aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan saya menghaturkan terima kepada para pini sesepuh atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.

Monggo kita lanjutkan belajarnya tentang Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-1

Saudara-saudaraku aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara, … sementara ini, saya anggap Saudara semua sudah mengerti tetang dasar-dasar agama, … persoalan-persolan furuiyah (khilafiyah/ perbedaan pendapat) mari kita kesampingkan dulu, … kita hadapkan hati kita dan wajah kita kehadirat Allah dengan penuh tawaddhu’ dan rasa ihsan. Seandainya kebetulan saudara adalah seorang yang mahir tentang agama sementara yang lain kurang dalam hal pengetahuan agama.

Bisakah kiranya kita mencontoh sayyidina Bilal bin Rabah seorang budak berkulit hitam dan sayyidina Salman Alfarisi yang intelektualnya diacungi jempol oleh Rasulullah. Dimana keduanya sangat mencolok mata dari segi fisik dan derajat dimata manusia, namun keduanya duduk sama derajatnya dihadapan Allah tanpa melihat dia sebagai apa. Merekalah contoh orang yang mendapatkan petunjuk dan rasa iman yang tinggi serta kemakrifatan akan Tuhannya.

Saya mengingatkan kembali bahwa setiap tulisan saya, adalah bertujuan mengajak bersama-sama menelusuri kajian ” Dzauq” atau kedalaman rasa iman, yang bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai ” halawatul iman ” (manisnya iman).

Kajian pada bab-bab sebelumnya sudah saya jelaskan secara singkat mengenai syariat, etika Islam, dan hakikat manusia , dimana didalamnya tercantum persoalan dasar untuk menelusuri jalan Allah . Kita tinggal menjalaninya dengan perlahan dan sungguh-sungguh !!

Yang pertama sekali kita perhatikan adalah sosok ” JIWA”

Allah berfirman : “Demi jiwa dan Dia yang menyempurna-kannya dan memperkenalkannya kepadanya keburukannya dan kebaikannya. Sungguh beruntung orang yang dapat mensu-cikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorkannya ( Qs91: 7-10)

Ketahuilah bahwa jiwa adalah musuh dengan wajah seorang teman. Kekejaman dan daya tipunya tidak ada habisnya. Menolak kejahatannya dan menaklukkan-nya merupakan tugas yang paling penting, karena jiwa adalah musuh yang paling buruk lebih buruk dari setan dan kaum kafir……

Untuk melatih jiwa dan membawanya kembali kepada keadaan yang sejahtera dan membuatnya meningkat dari sifat menguasai kejahatan menuju tingkat berdamai dengan Allah merupakan tugas besar. Puncak kebahagiaan manusia terletak pada penyucian jiwa. Sementara puncak kesengsaraan manusia terletak pada tindakan membiarkan jiwa mengalir sesuai dengan tabiat alamiah. Itulah sebabnya Allah befirman : “Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya … ”

Alasannya karena penyucian jiwa dan latihan jiwa mengakibatkan dikenalnya jiwa, dan pengenalan jiwa menimbulkan pengetahuan akan Tuhan, sebab barang siapa yang mengenal jiwanya sendiri akan mengenal Tuhannya.

Pembersihan dari kotoran yang melekat pada jiwa, adalah salah satu fokus kita kali ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya hati kita menjadi bening dan nyaman. Jiwa menjadi tenang dan akan mendapat sapaan Allah seperti dalam ayat-Nya : “Wahai jiwa yang tenang datanglah kehadirat Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhai ” ( Qs Al fajr 27-28 )

Jiwa yang seperti inilah yang kita tuju. dan tentunya dengan niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh.

Bersambung… Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-2

“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”
Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua).
Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah .

Wassalamu alaikum wr. Wb.
Ki Ageng JJ

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 29 Komentar

TERBENTUK KWA SUMUT DAN NAD


Assalamualaikum wr.wb. semoga kita berada dalam lindungan dan naungan Allah,SWT yang kepada-Nya kita berharap ridho, magfiroh,maunah,hidayah dan hikmah.  mohon maaf para sesepuh dan sedulur kabeh kami yang dhoif ini baru mempublish hasil gathering KWA di Medan tanggal 29 oktober 2010.

Ada beberapa kejadian dan momen yang berhasil kami rekam dan ada juga photo kenang-kenangan yang hanya inilah yang dapat diambil..tidak sempat dan tidak ada tukang photo ataupun kami terlena lupa untuk mengabadikan acara yang diikuti, maklum saja semua ikut pengijazahan dan ritual jadi ya gak sempat lagi jepret-jepret.hehehehe

Acara ini terselenggara setelah beberapa kali cangkrukan saya bersama sesepuh diantaranya ki maghrobi dan ki aria pasma, malah sudah beberapa kali kami cangkruk di Merdeka Walk di lapak Killiney sambil minum teh tarik..amboi maknyus…sempat juga kita cangkrukan di padepokan Ki Aria Pasma ditemani goreng-gorengan di sore hari,lumayan kenyang, shalat maghrib berjamaah kemudian ngalor ngidul untuk mematangkan acara dan bicara keilmuan dibabar lagi….

Agak berbeda dengan di jawa sepertinya animo untuk mengikuti gath KWA Medan tidak semeriah di daerah jawa (kalau disana yang ikut bisa sampai ratusan orang, sementara di acara di Medan yang tercatat di database KWA daerah SUMUT dan NAD hanya 20-an orang, itupun ada juga yang nomornya tidak bisa dihubungi atau tidak ada balasan sms sama sekali) mungkin masih banyak yang malu-malu untuk menunjukkan identitas diri dan ada juga beberapa yang tidak berada ditempat (tugas luar kota) sehingga tidak dapat hadir, semoga acara kedepan bisa lebih banyak lagi dan lebih meriah. Malah yang dari pekanbaru juga mau hadir namun batal.

Setelah berdiskusi untuk menentukan jadwal yang pas akhirnya kita putuskan menyesuaikan dengan jadwal kunjungan ki sabdo sejati yang sedang berada di Medan.

Tanggal : 29 Oktober (malam sabtu)

Jam : 19.00 WIB sampai selesai

Tempat :JL SEI BELUTU 39- Medan Baru – Medan

Krriiinnggg….kringg…..jam 8 pagi tanggal 29 oktober Hape butut saya bergetar, terdengar diujung telpon Bung Herry dari simalungun (sekitar 5 jam perjalanan darat dari medan) yang mengabari akan datang kemedan dan minta dipandu, akhirnya sore beliau sampai tempatku dan berboncengan kami bergerak ke TKP, ada kejadian unik karena gak pakai helm sementara disetiap persimpangan ada razia polisi, akhirnya saya suruh bung Hery tiupkan ASR ke Polantas…alhamdulillah kami bisa lewat, mereka gak liat kita lewat, hehehehhe, (makjang mantap juga ilmu bung herry ini) mungkin pak polisi anggota KWA Juga ya hehehee…..

Sampai di TKP sudah menunggu Ki Aria Pasma dan Ki Ageng Panca (wah padepokannya dah rapi banget, dah dipel dan dah wangi) terima kasih ya Ki aria pasma….

Hape butut saya terus berdering kali ini kabar dari Surip (Lubuk Pakam, sekitar 2 jam dari Medan) yang menanyakan kapan selesai acara…wah acara belum selesai udah nanya kapan selesai hehhehe, saya bilang aja acara selesai jam 12 malam, Surip menawarkan mau bawa ubi rebus goreng dari kampungnya..eh rupanya benar pas nongol bawa ubi yang masih ngebul2,sip mantap, beliau bilang jalan dari lubuk pakam ke medan ngebut aja dan jalannya lurus aja (wah perlu kita minta amalannya nih) padahal jalannya gak lurus-lurus amat, ada belok2nya dikit..nah ini beliau bantai lurus aja…kerren.

Kemudian sedang asyik ngobrol kami kedataangan seorang yang tidak dikenal berperawakan tinggi besar, ganteng kayak photo model dan mengenalkan namanya…….lagi-lagi kami bengong kok belum pernah dengar ini nama di komentar2 KWA, barulah beliau mengklarifikasi bahwa namanya adalah LASKAR CINTA….oalah ini tho orangnya yg sering pertamax, guanteng,necis,berkulit putih wah pokoknya kalau sedulur atau sesepuh pernah baca kho ping ho dalam serial Pendekar mata Keranjang, inilah orangnya hehhehehee, eh kayaknya lebih mirip chou you fa dalam serial king of gambler deh….buat para wanita setia kami persembahkan Ki Laskar Cinta (lihat picnya).

Hape butut saya bergetar lagi kali ini telpon dari Ki maghrobi yang mengatakan dalam perjalan ke TKP dan mau mampir ke rumah makan dulu dan mengphoto copy buku amalan…amalan? wah keren….

Hape butut bergetar kembali dilayar tertera sms dari Ki sabdo sejati yang menyampaikan akan datang 5 menit lagi, sambil seloroh ki aria bilang mari kita hitung berapa menit datangnya hehheeehe, akhirnya ki sabdo hadir walaupun agak meleset waktunya hehehe, namun kami sudah sangat berterima kasih dan bersyukur Ki sabdo berkenan hadir dan sekaligus memberikan wejangan2 bagi KWA sumut.

Kemudian susul menyusul para sedulur datang dan Ki Singa Maranthee yang jauh-jauh dari aceh datang bersama keluarganya (kira-kira 7 jam perjalanan darat) dalam satu mobil akhirnya sampai walaupun harus dipandu untuk sampai dilokasi.

Gak nyangka kok ganteng2 semua yang datang ya apalagi ki singa maranthee wah handsomenya, apalagi kita kenal singa maranthe banyak mewarisi keilmuan dari aceh…..dan sering ijazah keilmuan.

————–cut———————-

Hujan gerimis mengguyur kota Medan….

Acara dimulai dengan terlebih dahulu membaca doa agar diberi kesehatan dan keselamatan dan kirim doa untuk para korban merapi, korban mentawai dan korban wasior.

Acara  dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah Ki aria pasma, yang intinya menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan sedulur semua dan mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan …..

Selanjutnya kata sambutan dari Kisabdo Sejati, beliau mengeluarkan Blackbery dari kantong dan memencet beberapa nomor..tuutt..tuutts…tuuuts..diujung telp ada suara serak-serak basah yang agak kurang kedengaran karena diselingi suara hujan..ternyata diujung telp adalah KIWONG ALUS sendiri..oalah ini tho suara pendiri dan pemilik WongALUS, secara teleconference acara dibuka secara resmi oleh Kiwong alus (tanpa harus meraga sukma terlebih dahulu..hehehe).

Dalam wejangannya ki wong alus memberikan petuah-petuah dan arahan buat sedulur-sedulur semua yang dengan takzim menyimak sambil mengerahkan indra pendengaran dan indra ke-6 untuk memilah mana suara hujan dan mana suara orang…..hehehehehe

Semoga dengan KWA, Indonesia lebih bersatu untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu ” Titi Tentrem Kerto Raharjo”. Begitu harapan dari sesepuh Ki sabdo Sejati.

Setelah itu kita temu ramah dan silaturahmi dan mengenalkan diri masing-masing.

Acara dilanjutkan untuk pembentukan pengurus, yang menjadi pembahasan adalah apa nama KWA untuk ini? Kalau pakai KWA Medan berarti hanya orang-orang yang di Medan yang ikut, padahal ada yang datang ada yang dari luar kota malah ada yang ada dari propinsi tetangga, akhirnya diputuskanlah nama KWA SUMUT dan NAD sebagai nama.

Susunan anggota KWA Sumut dan NAD adalah sebagai berikut:

  • Penasehat : Ki Aria Pasma, Ki Wong Alus, Ki sabdo Sejati
  • Ketua : Ki Maghrobi
  • Wakil Ketua : Ki Singa Maranthee
  • Sekretaris : Tiang Bungkuk
  • Bidang Humas : Surip dan Bung Herry
  • Laskar Cinta
  • Ki Ageng Panca
  • Dll (mohon maaf dan mohon dilengkapi soalnya catatan saya ilang nih..)

 

akhirnya acara puncak yang ditunggu sedulur dimulai; acara dibagi dalam beberapa 3 tahap: namun sebelum dimulai ada pengantar dari Ki sabdo Sejati tentang keilmuan dan zikir dan sedulur pancer dalam budaya jawa.

tahap pertama adalah pengijazahan afirmasi dan metode zikir nafi isbat dengan tahan napas untuk mencapai makam fana ul fana oleh Ki Maghrobi, semuanya larut dalam keheningan dalam derai gerimis hujan yang tak terdengar lagi.

Tahap selanjutnya adalah pengijazahan kitab hikmah yang didalamnya terdapat berbagai amalan-amalan dan hizib2, kitabnya lumayan tebal, dan ketika itu kita di baiat oleh Ki Maghrobi dan mengucapkan janji untuk menggunakan keilmuan yang ada dalam kitab hikmah ini sebaik-baiknya.semoga

Tahap ketiga adalah pembangkitan kundalini tingkat master:sebelum dimulai affirmasi kami diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu dan melepaskan semua onderdil yang mengandung logam seperti jam,cincin,gelang,dompet,dll termasuk juga CD underwear (kalau memang mengandung logam, kalau saya gak pakai logam entahlah kalau ki Laskar Cinta,hehehe)

Pembangkitan kundalini dengan metode afirmasi oleh seorang grand master kundalini yaitu Ki Maghrobi: membuka jushumna, sampai dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar – membuka ke tujuh cakra utama, yaitu cakra mahkota, cakra dasar,cakra sex,cakra moladara, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna/mata ketiga dan kedua cakra telapak tangan dan kaki – menghubungkan cakra-cakra tersebut dengan jalur sushumna secara sempurna – membangkitkan kundalini, yaitu mengaktifkan api kundalini.  menguatkan dan membuka beberapa cakra seperti  Solar Plexus Chakra Dasar. ”Api” kundalini menjadi lebih kuat dan mencapai keatas dan keluar melalui chakra mahkota-kundalini naik secara penuh

Pada saat affirmasi beberapa dari kami merasakan aura seperti panas,kedutan dan sebagainya.

Selanjutnya Ki maghrobi menyampaikan bahwa untuk afirmasi kundalini jangan gonta-ganti orang, bagi affirmator yang tidak tau bisa mengakibatkan kundalin syndrom- sebaiknya kita harus sering bertanya dan berguru ke beliau supaya terkontrol. Ki Maghrobi menyampaikan juga bahwa nanti akan dikasih affirmasi booster untuk meningkatkan energi kundalini sebanyak 999 biliun kali dari energi semula. Kundalini reiki booster memperkuat penerimaan attunement sebelumnya, pada masin-masing tahap seluruh chakra, saluran/jalur energi utama dan jalur energi ke tangan dilebarkan dan diperkuat. Setelah kundalini, kekuatan anda untuk menyalurkan reiki akan meningkat sekitar 999 biliun kali. (beliau berpesan semua ini tergantung latihan,semakin sering latihan maka kekuatan akan semakin mantap)-setelah 2 minggu affirmasi booster sudah kami dapatkan. Terima kasih tiada terhingga untuk Ki maghrobi semoga Allah mensucikan ruh dan jasadnya, dan diberi kelapangan dan kemudahan rezeki,amin

Disela-sela acara antara tahap 2 dan tahap 3 Ki Maghrobi maka Ki Aria pasma berkenan memberikan amalan ilmu pelet dengan nama ‘pelet sri perkutut’ sepertinya Ki laskar Cinta paling cocok amalan ini (ntah ditest dia ntah nggak), ada satu amalan lagi dari Ki Aria Pasma yang belum diijazahkan yaitu amalan nomor 6: membesarkan dan memperpanjang senjata…sepertinya banyak yang tertarik dengan ilmu mak erot ini..hehehehe

Setelah  acara pengijazahan dilanjutkan acara pengobatan, kali ini pasiennya adalah seorang wanita yang mengalami serangan ghaib. Langsung ditangani oleh Ki Maghrobi sebagai sesepuh.

Akhirnya jam 12 malam acara selesai, dan kita sedikit demi sedikit beranjak dari padepokan Ki Aria, suasana hangat masih menjalar walaupun hujan baru saja reda mengguyur kota Medan, mungkin pengaruh kundalini yang sudah bangkit ataupun juga abis kena ngopi kopiko yang maknyus sodapnyo.hehehehe.

demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon ampun

salam takzim Ki magrobi,ki Aria, Kisabdo,Kiwong Alus, wabillah hitaufik wal hidayah وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

Tiang Bungkuk
tiangbungkuk@hotmail.com

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 56 Komentar

WIRID AL-ALLAMAH AS-SYAIKH ACHMAD AT-TAMIMI R.A


Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr, wb….semua Santri wong alus. Rahmat Allah atas kalian semua. Inilah jawaban untuk para santri yang menginginkan pemecahan dari semua persoalan yang mereka hadapi. Inilah jalan keluar walau semustahil apapun permasalahan yang kau hadapi. Inilah wirid yang di Ijazahkan kepada saya oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab, saat saya terpuruk dan tidak menemukan jalan keluarnya.Seperti inilah yang dilakukan para pendahulu dari guru-guru kami saat beliau-beliau itu menghadapi persoalan yang tidak lagi bisa mereka pecahkan.Dan inilah yang seharusnya para santri lakukan saat kehidupan terasa memberatkan, saat terasa semua jawaban atas ribuan pertanyaan tertutup.Carilah jawaban itu dengan cara yang baik, saat itu kau lakukan maka Allah SWT akan menjawabmu dengan baik.Kebaikan-NYA akan meliputi hidupmu selamanya.Amiin….!!

Inilah wirid yang dimaksud.

بسم الله الرحمن الرحيم
انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده,واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط,وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمان,واتينا داود زبورا,ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.( النساء : 163-164 )

Inna auhayna ilaika kamaa auhaynaa ilaa Nuuhin wannabiyyinna mim ba’diha. Wa auhaynaa ilaa Ibrohiima wa ismaa’iila wa Ishaaqo wa Ya’quuba wal asbaa-thi,wa Isaa wa Ayyuuba wa Yunuus wa Haruun wa Sulaimaana, wa ataynaa Dawuuda Dzabuuro.Wa Rasuulan Qod Qoshoshnaahum ‘alaika wa kallamallahu Muusaa takliimaa. ( An-Nisa : 163-164 )

Ma’nanya :

“ Sesungguhnya kami telah memberikan Wahyu kepadamu sebagai mana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu ( pula ) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.
Dan ( Kami telah mengutus ) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.” ( QS.An-Nisa : 163-164 )

Riwayat Shohibul Wirid :
Al-Allamah Ahmad At-Tamimi R.a, menyebutkan, siapa saja mempunyai masalah/urusan yang sangat penting baik itu urusan Diniyyah atau Dunyawiyah dan sudah tidak ada lagi seseorang yang bisa membantu untuk mengatasinya, dan dia sendiri sudah tidak mampu lagi dan cemas dikarenakannya, maka untuk itu caranya adalah : Jangan memakan segala yang bernyawa atau yang keluar dari yang bernyawa selama 7 hari, dan setiap hari-hari itu dia membaca ayat tersebut 72 x . Pada malam terakhirnya atau malam ketujuhnya nanti maka dia akan melihat seorang Ruhaniah dari Aulia Allah memberitahukan kepadanya suatu cara untuk mengatasinya, dan turutilah apa yang telah diajarkannya itu. Jika ajaran itu betul-betul dipatuhi maka semua itu akan menjadi beres. Insya Allah !

=== Sempurna Ijazah ===

MENITI SUNNAH MENUJU MARDHOTILLAH

Biografi Singkat Sayyidul Walid Al-Mukarom
Pangeran Muhammad KH Ali Umar Thoyyib Al-Palembani.
Palembang Darussalam.

Assalamu’alaikum wr,wb semua santri wong alus….Izinkan kami menyampaikan sekelumit kisah tentang pribadi yang sangat kami hormati didalam hidup kami. Beliaulah Sang Guru terhormat, yang dengan ketegasannya menyampaikan kebenaran yang Haq, yang dengan kelembutannya merangkul semua insan yang tersesat dalam maksiat. Kami kumpulkan kisah ini dari berbagai tulisan yang terserak dan kami kumpulkan sebagai manifestasi rasa cinta kami kepada Sang Guru. Dan ketahuilah bahwa sebagian Ijazah yang kami persembahkan bagi santri KWA ini adalah berasal dari Sang Guru Teladan ini.

Beliau bernama lengkap As-Syeikh K.H.Ali UmarThoyyib yg dilahirkan di Palembang 54 Tahun yg tepatnya pada tanggal 9 November 1952 dan Beliau di besarkan di lingkungan keluarga yg teguh memegang dan menjalankan norma2 agama,dari situlah terbentuk karakter Beliau sebagai orang yg Ta’at dan taqwa terhadap perintah2 Allah Subhaanahu Wata’ala dan Rosul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam.Beliau memulai pendidikan formalnya di Madrasah Al-Khoiriyyah 3 ilir Palembang, setelah selesai pendidikan di Madrasah tersebut Beliau melanjutkan Pendidikannya ke PGAN Palembang setelah menyelesaikan pendidikan formalnya tepatnya tahun 1970 Beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Darul Hadist Al-Faqihiyyah Malang Jawa Timur yg diasuh oleh seorang ahli Agama Islam terutama dibidang Ilmu Hadist yaitu Prof.Dr.Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Abdullah Bin Al-Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Bilfaqih.

Dengan bimbingan Gurunyalah maka terbentuk karakter Beliau sebagai Ad-Da’i ilallah dan pengajar terutama masalah2 ke Imanan dan Ketaqwa’an Kepada Allah SWT dan dari Gurunya tersebut Beliau menerima Ijazah untuk menyebarkan Thoriqoh Ahlil Bait,dan pada Tahun 1975 Beliau menyelesaikan Pendidikan Pesantrennya sampai ke jenjang Kuliyatul Mu’allimin atau setarap dengan STRATA SATU ( S1 ). Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren yaitu pada tahun 1975 Beliau pulang ke kota Palembang dan mengajar di Pondok Pesantren ArRiyadh 13 Ulu dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1983, kemudian Beliau mendapat perintah dari gurunya Al-Habib Alwi Bin Ahmad Bahsin 13-14 Ulu Palembang,untuk berdakwah kepada masyarakat umum dan Beliau mulai merintis Majlis Ta’lim Wat Tadzkir Al-Awwabin Li Ahlis Sunnah Waljama’ah Palembang Darussalam.

Sejak Tahun 1983 sampai dengan sekarang Beliau juga mendapat Gelar dari Kesultanan Palembang Darussalam sebagai Penasehat Kesultanan dengan gelar Pangeran Muhammad Syarif Noto Igamo. Dan Beliau juga mengemban amanat sebagai Imam Dzikir / Ketua Umum Majelis Dzikir Sby Nurussalam Sumatera Selatan yg beralamat di Jl.Dr.M.Isa No.38 Kel.Kuto Batu Palembang Indonesia.

Sekilas tentang Shohibul Fadhilah wal Karomah
KH. Bahri Bin Pandak, Tanjung Atap-Palembang Darussalam.

Bagi orang Indonesia umumnya dan Palembang khususnya pasti tahu dengan sosok Ulama satu ini.Salah satu dari Waliyyulah yang bermagom ( berkedudukan ) Quthb, ialah yang bernama KH. Bahri bin Pandak.Seorang Ulama’ yang sangat tawadhu’ dan waro’ lagi kasyaf zhohir dan bathin, beliau tinggal di daerah Tanjung Atap kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Beliau sangat masyhur dengan kekeramatannya yang nyata terhadap mereka yang berhadapan langsung dengan beliau, sehingga orang-orang beramai-ramai mendatangi beliau agar mendapatkan berkah. adapun berbagai keramat beliau adalah sebagai berikut :

1. Pada suatu hari pernah datang beberapa orang tamu, lalu mereka langsung saja masuk ke musholla dan ketika sampai dilihat mereka Kiyai sedang tidak ada lalu mereka bertanya kemana Kiyai Bahri lalu penjaga musholla bilang Kiyai sedang mencangkul disawah. ketika itu juga salah seorang dari tamu tersebut langsung mengambil perahu dan menyusul ketempat Kiyai berladang, ketika sampai orang tersebut mengucap salam dan dibalas Kiyai akan salamnya lalu tamu tersebut mengutarakan bahwa ada tamu yang mau bertemu dengan Kiyai lalu Kiyai menjawab kamu duluan aja entar saya nyusul tapi dilihat oleh tamu tersebut tidak ada perahu buat kiyai pulang nanti tetapi Kiyai masih menyuruh tamu tersebut pulang duluan, maka tamu tersebut pulang duluan. Dan ketika tamu tersebut sampai ke Musholla tiba-tiba Kiyai sudah duduk sambil menulis sebuah wirid, maka terheran tamu yang menyusul Kiyai tadi. didalam hatinya dia berkata: bagaimana Kiyai bisa pulang mendahului saya sedangkan tidak ada perahu buat kiyai pulang dan jalannya pun sama yakni tidak ada jalan pintas buat pulang. Lalu Kiyai memandang wajah tamu tersebut sambil tersenyum.

2. Pada suatu malam ketika beliau ( kiyai Bahri ) sedang mengajar tiba-tiba lampu padam, lalu salah seorang muridnya hendak menghidupkan jenset buat penerangan tetapi Kiyai malah menyuruhnya tetap duduk dan tidak usah menghidupkan jenset lalu Kiyai berkata: coba kalian sama-sama menghitung dari satu sampai tiga insya Allah lampu akan hidup lagi, lalu mereka sama-sama menghitung dengan hati yang heran 1, 2, 3 maka lampu kembali hidup dan semua orang terheran-heran.

3. Suatu malam ketika jam sudah menunjukan pukul 11.00 WIB. ada salah seorang tamunya hendak pulang kerumahnya tetapi hari sudah larut malam dan tidak ada lagi mobil yang menuju Palembang kalau sudah larut malam, tetapi dia masih ingin pulang lantas ia mengutarakan kepada Kiyai bahwa ia ingin pulang terus Kiyai memperbolehkannya pulang dan menyuruhnya lewat jalan situ sambil menunjukan jalannya tapi Kiyai berpesan kepada tamu tersebut untuk jangan menoleh kekanan dan kekiri serta ngomong ketika jalan.lantas tamu tersebut menuruti perintah Kiyai, lalu dia pun pamit terus pulang. Ketika sampai dirumah dia merasa aneh waktu dia melihat jam baru menunjukan pukul 11.30 WIB padahal jarak antara Kota Palembang dengan Tanjung Atap itu memerlukan waktu 2 jam atau secepatnya 1,5 jam.lalu esok harinya dia ingin melihat tempat yang dilaluinya semalam ternyata tempat tersebut adalah rawa-rawa yang sangat luas. Dia pun merasa takjub dengan keramat Kiyai Bahri bin Pandak.

4. Suatu pagi yakni hari Jum’at terlihat Kiyai sangat sibuk membersihkan Musholla, dan membentangkan permandani yang sangat bagus, lalu seorang murid beliau yang termasuk juga ayahanda ane bertanya ada apa Kiyai membersihkan Musholla dan membentang permadani? Lalu Kiyai menjawab : Akan ada tamu agung yang akan datang. Setelah beberapa lama terlihat seorang yang berkulit hitam seperti orang negro memakai celana jeans berbaju kemeja dan memakai blangkon, lalu orang itu masuk dan duduk dihadapan Kiyai, anehnya mulut ayahanda ane serta murid-murid Kiyai yang lain seperti membisu tidak dapat berkata apa-apa hanya bisa memandang dan mendengar perbincangan Kiyai dengan orang tersebut, selang beberapa lama orang itu pergi lalu Kiyai Bahri bertanya kepada para muridnya tahukah kalian siapa orang yang datang tersebut? Kami tidak tahu Kiyai. Lalu Kiyai menjawab itulah Nabiyallah Khidhir AS beliau datang mau bersilaturahmi. Maka murid-murid Kiyai pun mencari orang tersebut, ternyata orang itu sudah tidak ada lagi.

Karomah Ki Bahri bin Pandak Tg. Atap.
Di kalangan warga kota Palembang dan sekitarnya, nama Ki Bahri bin Pandak desa Tanjung Atap cukup dikenal. Teristimewa di lingkungan masyarakat di daerah Pangkalan Lampam, Selapan, Sungai Bungin, Sungsang dan sekitarnya.
Banyak cerita aneh (“karomah”) mengenai Ki. Bahri bin Pandak Tanjung Atap, namun kali ini kami hanya menyajikan cerita dari orang yang langsung mengalaminya bersama Ki Bahri bin Pandak Tg. Atap, di antaranya adalah :
A Rohim Abdullah, warga desa Tanjung Atap, menceritakan bahwa beliau bersama tiga orang lainnya pernah diajak oleh Ki Bahri untuk menebas rumput di pesanteren beliau di seberang desa Tanjung Atap. Kepada mereka berempat Ki Bahri berpesan agar membawa perlengkapan sholat, karena mereka akan bekerja sampai sore. Menjelang tengah hari mereka merasa lelah dan lapar. Melihat hal itu, Ki Bahri lalu memberi mereka masing-masing satu helai daun untuk dimakan. Anehnya, setelah memakan daun tersebut badan mereka menjadi kembali segar, dan rasa laparnya hilang seketika, sehingga mereka kembali dapat melanjutkan pekerjaannya sampai sore hari.

Salah seorang keponakan beliau, menceritakan bahwa pada suatu hari ia menginap di rumah Ki Bahri. Di malam harinya, ia membuka semua laci mesin jahit untuk mencari jarum, karena salah satu kancing bajunya terlepas. Namun ia tidak menemukannya. Laci mesin jahit itu kosong, tidak ada apa-apa di sana. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh Ki Bahri, dan diperintahkan untuk membeli semen dalam jumlah yang cukup banyak. Ki Bahri juga berpesan untuk mengambil uangnya di dalam laci mesin jahit yang ia lihat tadi malam. Tentu saja keponakan beliau itu bingung, karena ia tahu persis bahwa laci mesin jahit itu kosong. Ia berusaha menjelaskannya kepada Ki Bahri, tapi beliau terus mendesak untuk memeriksa kembali laci mesin jahit itu. Akhirnya, karena penasaran, keponakan beliau itu kembali memeriksa laci mesin jahit tersebut. Ternyata, keempat lacinya semua penuh berisi uang, lebih dari cukup untuk membeli semen.

=== Tammat Kisah ===
Inilah cerita sederhana untuk Guru yang sederhana namun besar dihati kami. Salam Untukmu Guru, salam ta’dzim kami. Teriring doa untukmu selalu. “ Yaa Alloh, kelak kumpulkan kami kembali bersama Guru terkasih di surga nan Abadi. Amiin.” @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 47 Komentar

PUNCAK 29


SELAIN BERBAGI AMALAN KEILMUAN, BLOG KAMPUS WONG ALUS MENGAJAK PARA SEDULUR UNTUK BERBAGI KEUNIKAN BUDAYA DAN KISAH KISAH MISTIK DI MASING-MASING DAERAH. KIRIMKAN ARTIKEL ANDA KE EMAIL rdrkwa@gmail.com. BERIKUT INI ARTIKEL KIRIMAN SEDULUR BERJUDUL PUNCAK 29.

Oleh minary citraeleanora
minaryal2@gmail.com

Assalamualaikum wr wb. Pada postingan kali ini saya  pengen mengenal kan salah satu gunung di gugusan gunung di daerah kota kudus-jawa tengah, mungkin nama gunung ini terdengar asing di telinga anda bagi yg luar jawa. Tapi di balik nama  asing gunung ini tersimpan keindahan budaya tanah  jawa yg teramat kental dan  mistik……  gunung ini terkenal dengan sebutan Wukir Rahtawu (puncak 29 ).

Rahtawu sebenarnya adalah nama desa di lereng Gunung Muria masuk Kecamatan Gebog itu, bagi masyarakat Kudus dikenal banyak menyimpan misteri. Sekitar tiga dasa warsa yang lalu (lebih 30 tahun-Red), Rahtawu merupakan sebuah desa yang sangat terisolir. Sebab, belum ada jalan poros desa. Roda empat pun tak bisa menuju ke desa itu, termasuk angkudes. Satu-satunya jalan adalah lewat jalan setapak. Pendatang harus rela berjalan kaki sekitar lima kilometer mulai dari Desa Menawan. Berkat jasa Bupati Marwotosoeko, dengan tekad gugur gunung, jalan menuju desa tersebut sudah dilebarkan, sehingga Rahtawu menjadi seperti sekarang ini.

Meskipun lokasi tidak mudah dicapai, Rahtawu mempunyai daya tarik tersendiri bagi mereka yang suka melakukan ritual ziarah. Di kawasan Rahtawu banyak menyimpan petilasan (bukan makam-Red) dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa. Sebut saja petilasan Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu, Palasara, Abiyoso. Selain itu di sana juga ada kawasan yang diberi nama Jonggring Saloka dan Puncak Songolikur.

Petilasan itu banyak menarik minat orang untuk datang berziarah. Di setiap daerah biasanya ada pantangan tertentu. Di Rahtawu juga ada pantangan, yakni warga dilarang nanggap wayang kulit. Meski di sana banyak nama petilasan bernama leluhur Pandawa. Sampai sekarang tidak ada yang berani melanggar. Bila dilanggar, konon yang bersangkutan terkena bencana. Jadi kalau ada warga punya hajat, paling nanggap tayub, karena diperbolehkan.

Kata orang desa sana nama  Rahtawu mempunyai arti getih yang bercecer (bahasa jawa) kalo  indonesianya (darah yang bercecer ) Menurut mitos, Wukir Rahtawu merupakan tempat pertapaan Resi Manumayasa sampai kepada Begawan Abiyoso yang merupakan leluhur Pandawa dan Korawa. Menurut cerita babad dan parwa, konon leluhur raja-raja Jawa merupakan keturunan  dinasti Bharata/para shangyang.

Sebuah misteri yang membingungkan , ( aku aja bingung…..hehehehhe ) banyak sekali tokoh 2 pewayangan yang petilasan nya  masih di rawat oleh penduduk sekitar sampai sekarang bahkan banyak orang – orang dari luar kudus ( jateng ) banyak yg berdatangan untuk menikmati  suasan pegunungan dan  mistik yg ada di gunung tersebut , menurut pengalaman saya tidak  salah kalau orang -orang yang  suka mistik ( terutama yang beraliran kejawen ) banyak yang berdatangan ke gunung Rahtawu karena memang dari lereng gunung sampai puncak gunung itu berjajar banyak sekali petilasan – petilasan dari para tokoh pewayangan yang di sucikan dan di sebut ” eyang ” oleh penduduk sekitar . Berikut ini adalah nama – nama petilasan para tokoh pewayangan yang ada di gunung Wukir Rahtawu : Eyang Sakri (Bathara Sakri), di Desa Rahtawu Eyang Pikulun Narada dan Bathara Guru, di Joggring Saloko, dukuh Semliro, desa Rahtawu. Eyang Abiyasa dan Eyang Palasara, di puncak gunung “Abiyasa”, ada yang menyebut “Sapta Argo”.

Eyang Manik Manumayasa, Eyang Puntadewa, Eyang Nakula Sadewa di lereng gunung “Songolikur”, di puncaknya tempat pertapaan Eyang Sang Hyang Wenang (Wening) dan sedikit ke bawah pertapaan Eyang Ismaya. Eyang Sakutrem (Satrukem) di sendang di kaki gunung “Sangalikur” sebelah timur. Eyang Lokajaya (Guru Spiritual Kejawen Sunan Kalijaga, menurut dongeng Lokajaya  nama samaran Sunan Kalijaga (sebelum bertaubat), di Rahtawu. Eyang Mada (Gajah Mada) dan Eyang (Romo) Suprapto, berupa makam di dusun Semliro. Memang didaerah rahtawu  peradaban Hindu, budha tidak tampak jelas karena tidak di temukan candi / arca yang sebagai mana di temukan di daerah lain yang mempunyai peradaban hindu / budha , yang ada hanyalah petilasan 2 batu datar yang menurut penduduk sekitar merupakan bekas tempat bersemedinya para ” suci “.

Ada satu lagi yang aneh dari  kebudayaan warga sekitar, meskipun semua petilasan yang ada di Wukir Rahtawu identik  dengan para tokoh Pewayangan ( Mahabarata – Hindu ) tapi di sana sangat di tabukan untuk mengadakan pagelaran wayang. Konon cerita para penduduk setempat, pernah ada yang melanggar larangan tersebut, maka datang bencana angin ribut yang menghancurkan rumah dan  dukuh yang mengadakan pagelaran wayang tersebut. Menurut saya pribadi sesungguhnya gunung rahtawu dlm kajian mistik adalah netral dalam artian ,Hitam dan Putih tergantung manusianya. Kalau mau wisata mistik ke rahtawu pasti ketemu macam2 dukun/orang pintar dr mana saja datang saja dan nginap dr yg saya tahu dukun2 yg kejawen di daerahku gak lepas dr rahtawu. Saya yakin ada para bolowongalus yg sudah pernah ke rahtawu…… Wassalam. @@@

Categories: PUNCAK 29 | 159 Komentar

DOA 4 KITAB (MINANGKABAU)


AHMAD ABRAR
abrardatuk@hotmail.com

Bismillahirahmanirrahim,Assalamu’laikum utk seluruh keluarga Besar KWA, mohon maaf sebelumnya kepada para sedulur yg tingkat keilmuan dan pengalaman yg tentunya sudah sangat tinggi jika dibandingkan dgn saya yg hanya tahu sedikit saja dan masih berusaha belajar mencari hikmah kebesaran Ilahi, untuk menambah-nambah file catatan sedulur semua,juga sebagai tanda persaudaraan maka saya yg fakir ilmu ini ingin berbagi suatu ilmu yg diturunkan oleh seorang Datuk dari pagaruyung,minangkabau – sumatera barat. Ilmu ini disebut DOA AMPAT KITAB,diambil dari ibu 4 kitab taurat,zabur dan injil. Energi ilmu ini bisa digunakan untuk pertahanan,penyerangan dan pengobatan.

Bacaanya adalah :

DAS  SANDAL  MUJUK KULLU SYAIUN SYAULILLAHI ALFATIHAH

Katerangan : Das artinya tempat Bersandar(Taurat) , Sandal artinya tempat berpijak(Zabur),Mujuk artinya  tempat berpegang (Injil), KULLU SYAIUN SYAULILLAHI ALFATIHAH (Alquran) artinya segala sesuatu itu bagi Allah ada di alfatihah, kira2 maksud doa diatas adalah Baik menurut Zabur,taurat, injil bahwa apa saja dimuka bumi  bergantung kepada Allah dan disimpulkan pada Alfatihah,alfatihah bersimpul pada bismillah,bismillah tersimpul pada ”Ba”, Ba tersimpul pada satu titik, titik air asal kejadian alam,termasuk manusia.

Cara Pengamalannya : Baca satu nafas dan diakhiri dgn alfatihah,trus telan ludah dan baca amin,,ulangi beberapa kali sampai benar2 paham akan maksud kata perkata tsb.,jika benar2 paham dan yakin maka lakukan pengetesan :

Ambil lampu dinding/lampu semprong,trus nyalakan sampai semprongnya benar2 panas,trus baca doa ini dlm satu nafas dan alfatihah,trus tiup ke arah semprong,bisa jarak deket maupun dr jauh,yakinkan klu atas kekuatan  ibu empat kitab dan izin Allah semprong yg panas itu menjadi dingin,kemudian siram dgn air semprong panas tadi,jika tidak pecah atau retak berarti kekuatan ilmu ini sudah meresap kediri anda.

Sekian semoga bermanfaat,klu kurang berkenan angap saja untuk mengisi2 waktu luang anda dan bahan obrolan kita dalam keluarga besar KWA ini. Terima kasih untuk Ki Wong Alus atas media silaturahim ini.

Wasalam

DATUK

 

Categories: DOA 4 KITAB (MINANGKABAU) | 136 Komentar

PELATIHAN DZIKIR


Ki ageng Raden mas sahid
kiagengradenmassahid@yahoo.com

ASSALAMU’ALAIKUM, SALAM BUAT SEDOLOR, SESEPUH KWA SEMUA. Dalam hidup, kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan, dimana kita harus memutuskan. Ingat, keputusan anda hari ini akan berpengaruh besar bagi kehidupan anda besok. Berani mengambil keputusan untuk memilih, berani menjalani pilihan meski ujian dan cobaan menghadang, berani bertanggungjawab dengan segala risikonya; Itulah rahasia meraih sukses! Ambil Keputusan anda sekarang juga. Dan mulailah hidup baru anda.

YAYASAN CAHAYA QOLBU adalah yayasan yang membimbing untuk mengembangkan Kecerdasan Spiritual berdasarkan metode yang Islami. Program ini bersifat murni sosial, sehingga peserta yang berminat tidak dipungut biaya sama sekali.

Pelatihan yang kami berikan bersifat praktek langsung, untuk mengolah energy yang ada di dalam diri untuk dipadukan dengan energy AL HAQ. TUJUAN utamanya utk memperoleh keselarasan dengan Allah SWT, Menjadikan Allah sebagai orbit spiritual dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga tercapailah kesempunaan hidupnya di dunia dan akhirat yang meliputi Sehat Sukses Sejahtera Kaya berlimpah Rejeki Bahagia Dunia Akherat.

1. Untuk menjaga kondisi lahir batin agar senantiasa dalam perlindungan, bimbingan dan rahmat karunia Allah SWT.
2. Metode meditasi Islami, untuk melatih Cipta Rasa Karsa manusia agar senantiasa terhubung dengan kesadaran Ilahiah yang ada di dalam dirinya. Menjadikan Allah SWT sebagai orbit spiritual di dalam hidup dan kehidupannya. anda berminat?? mari bergabung dengan saya KYAI AGENG MAS SAHID kami siap di undang keluar kota (min. 10 orang). kegiatan ini tidak di pungut biaya HP: 0852 9618 9700. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 50 Komentar

ILMU SAMAR KHODAM


minary citraeleanora
minaryal2@gmail.com

Assalamualaikum wr wb,salam rahayu,takdzim ,bagi seluruh bolowongalus.disini saya akan mengurai jenis amalan/ilmu yg insyaalah biasa2 saja, akan membuat pengamalnya di kawal khodam.dan jenis ilmu ini seseungguhnya ilmu khodam. yg insyaallah selalu membantu kita maupun sekeluarga tanpa kita minta,dikirimi benda2 misal keris,batu,merah delima,dll itupun datang dgn sendiri.bahkan pusaka
tetangga kalau anda beruntung akan jg ikut anda,mata bathin kita jg tajam..saya sendiri mengamalkan 3 tahun lebih secara dangtex<kurang istikhomah>padahal lakunya seharusnya istikomah.

Doa & Lakunya:

TAWASSUL

BASSMALLAH. 1x

SHODAQTA WABARARTA WA ANAA ‘ALAA DZALIKA MINASYSYAHIDIINA. 3x

ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH. 1x

HAUHAULAH/LAHAULA WALAA dst. 1x

BI IDZNILLAH SUBHANAHU WATA ‘ALAA. 3x

BASSMALLAH. 7x

seluruh amalan di amalkan dgn tahan napas seusai sholat.terutama subuh dan maghrib.jika ingin jadi lebih mapan ilmu ini,di baca pagi hari ketika matahari mulai naik dan kelihatan utuh sambil tahan napas dan tanpa kedip jgn takut mata anda rusak insyaallah aman aman saja.dr saya sendiri sudah beberapa kali dapat manfaat saat kepepet dan selalu ada jalan.misal dulu saat di jakarta saya dgn beberapa teman kontrak tempat,selang 1 hari saya nginap dirumah teman 2 hari. setelah saya balik ke kontrakan ternyata pintu kontrakan terkunci.dalam hatiku wah bagaimana mau ganti baju sedang semua baju,tas,isinya di dalam. duit tongpes lagi.sedang yg punya kontrakan bertempat tinggal jauh di bogor.akhirnya saya balik ke rumah teman antara enak gak enak .malam harinya saya amalan itu doa saat tidur saya mimpi di bukakan pintu seorang laki2 sambil tersenyum.

Pagi harinya saya punya ide untuk buat kunci serep padahal saya sendiri belum sempat lihat bentuk kuncinya.gak tahu kenapa di otak saya ada bentuk kunci tapi samar2.setelah pesan kunci dan menerima penolakan dr beberapa tukang kunci karena mereka curiga karena saya gak punya aslinya,akhirnya ada kakek2 yg mau buatin,saat dia tanya bentuknya saya hanya kira2 sesuai
gambaran dalam pikiran.setelah sampai kontrakan saya coba sekali klik
langsung pintu terbuka..Allhamdullilah.setelah 5 hari teman2 saya
datang dan bertanya tanya, lo ..bukannya kuncinya satu ,lalu aku lihat
kunci yg di bawa temanku ..Lo kok sama 100% kuncinya.bedanya cuma satu
ada merek,satu gak ada merek.dan sesungguhnya masih bnyk cerita yg ganjil tp nyata. Misal: saat kehilangan ongkos padahal cuma tinggal 5ribu dan jarak dgn kontrakan masih 20km. tentang brg gaib yg datang sendiri.gak ada maksud untuk ujub atau pamer, cuma bagi pengalaman..walaupun saya pribadi celelekan.pesan saya ..kejarlah rahasia istikhomah.Wassallam. @@@

Categories: ILMU SAMAR KHODAM | 363 Komentar

ASMA SAMBATAN KHAROMAH 7


Raden Anom
erge_me@yahoo.com

Assalamu alaikum.wr wb,.. Kepada Ki Wong Alus dan para sesepuh ,dan para pembaca yang saya hormati. Semoga tulisan ini bermanfaat, Selawat dan Salam pada Junjungan kita Nabi Muhammad s a w..dan para sadulur di-blog ini semoga di-berkahi oleh Allah S W T.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

Cara Mengamalkan

Tawassul:
Nabi Muhammad SAW,Sayyidina Malaikat Jibril,Mikail,Isrofi dan “izroil,Kholafaur Rosyidin Sayyidina Abu Bakar,Umar,Usma dan Ali,Sulthanul Auliya Syeh Abdul Qadir al Jailani
Ayah dan Ibu kita, Diri pribadi .

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

1). Shahadat – 3X

2). Sholawat- 3X

3). Istigfar -3X

4).Ya Allah Ya rossululoh – 10X

5). Allohu Nasirun Allahu Dawaun – 10 X

6). Yaa Nashirru – 100X

7). Allohu Jabar Allohu Jabir – 10X

8). Yaa Jabarruloh Yaa jadirruloh – 10X

9). Yaa jabaru – 100X

10). Bismilahi khoerul Asma’i – 10X.

Diteruskan dengan membaca Kunci doa :

Yaa Allah,Yaa Rossululoh, Yaa Syekh Abdul Qodir Zaelani saya minta ,Safaatnya ,karomahnya panjenengan.

Saya minta ke Allah ,……….. ( sebut kan niat kita dan ingat kita hanya minta ke Allah SWT )

Laku penyelarasan Ilmu :

Puasa bilaruhin ( tidak memakan ikan yang bernyawa ) 3 hari ,

Dimulai dari hari SELASA,RABU,KAMIS ,( Pada hari terakhir puasa hari kamis bukanya hanya satu teguk air putih i tidak boleh makan minum dan tidak tidur sampai bada dluha/ kira2 jam 7 pagi ).

Fadillah amalan diatas :

1). Shahadat 3x,sholawat 3x,Istigfar 3X , Yaa Allah yaa rosulluloh 3X lalu baca Kunci doa minta ke Allah,…….— fadilah Pencak Silat Setrum (sebutkan jurus yang di inginkan )atau yang di sebut sambatan jurus .

2). Allohu Nasirun Allahu Dawaun – 10 X lalu baca Kunci doa minta ke Allah,…….( fadilah untuk mencabut /menarik /menghilangkan penyakit )

3). Yaa Nashirru – 10 X, lalu baca Kunci doa minta ke Allah,…….( fadilah untuk mencabut /menarik /ilmu lawan jarak jauh )

4). Allohu Jabar Allohu Jabir – 3 X, ,…….( fadilah untuk pukulan jarak jauh tingkat 3, baca tahan nafas sambil hentakan pukulan pada yang dituju )

5) Yaa Jabarruloh Yaa jadirruloh – 3 X, ,…( fadilah untuk pukulan jarak jauh tingkat 2 ,baca tahan nafas sambil hentakan pukulan pada yang dituju )

6). Yaa jabaru – 3 X, ,…….( fadilah untuk pukulan jarak jauh tingkat 1, baca tahan nafas sambil hentakan pukulan pada yang dituju)

Maksudnya untuk tingkatan pukulan jarak jauh apabila lawan orang atau khodam apabila tidak kena oleh tingkat 1 ,bias pakai tingkat 2 dan tingkat 3 ( bobot pukulan jarah jauh dari tingkat rendah sampai tinggi )

7). Bismilahi khoerul Asma’i – 3X (fadilah untuk pengunci badan /pagar ghoib sebelum menggunakan samabatan pencak silat setrum atau nyambat khodam yang masuk ke badan agar sesuai dengan yang sambat sesuai dengan keinginan : misalkan Yaa Allah,Yaa Rossululoh, Yaa Syekh Abdul Qodir Zaelani saya minta ,Safaatnya ,karomahnya panjenengan, Saya minta ke Allah ,untuk penca silat stetrum CIMANDE .,jadi yang datang atau masuk nanti gerakan CIMANDE bukan gerakan pencak silat yang lain yang lain ). Apabila berpergian dapat dibaca asma pengunci sebagai pagar diri di jalan .

Setelah itu wiridkan amalan asma SAMBATAN KHAROMAH diatas secara istiqomah . Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada para sedulur KWA, kiranya dapat digunakan secara bijaksana. Semoga ilmu yang saya tulis bisa bermanfaat bagi kita semua,,, Amin.yaa Roball Allamin,  Salam sedulur Wassalam .@@@

Categories: ASMA SAMBATAN KHAROMAH 7 | 159 Komentar

MERCHANDISE/SOUVENIR KWA


BLOG KAMPUS WONG ALUS MENYEDIAKAN  MERCHANDISE/SOUVENIR BERUPA KAOS DAN HASILNYA AKAN DISUMBANGKAN UNTUK BERBAGAI KEGIATAN SOSIAL SEPERTI MENYANTUNI FAKIR MISKIN, PENGOBATAN GRATIS DAN LAINNYA. ADAPUN DESAIN LENGKAP KAOS KWA YANG TERSEDIA SAAT INI SILAHKAN DI KLIK:

https://wongalus.wordpress.com/merchandisesouvenir-kwa/

CONTOH  :

Categories: >DAPUR KWA | 109 Komentar

MENGUAK TABIR SUSAH MENJUAL TANAH/RUMAH(SERET REJEKI)


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum.Kepada wongalus para sesepuh dan pembaca yang saya
hormati.Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang sedang dirundung
masalah seperti judulnya.Begitu susahnya ketika cobaan duniawi tak
kunjung berakhir.Hutang menumpuk rejeki seret mau menjual apa yang
dimiliki sekedar membayar hutang tp tidak laku2.Mau cari paranormal
maharnya mahal.Ketemu paranormal malah kena tipu.Aduh sakitnya sudah
jatuh tertipa tangga.Banyak kasus mau menjual tanah rumah begitu
sulitnya.Tanahnya sudah ditumbali dg mahar yang cukup tinggi namun
belum juga laku.Si pembeli ditembak ilmu pengasihan blm juga mau
membeli.Lalu bagaimana langkah kita?.

Pertama analisa diri kita sendiri APAKAH DILEHER BELAKANG SERING KAKU? Padahal tensi darahnya normal.APAKAH DIPUNDAK BELAKANG SERING SAKIT? Padahal tdk capek.Kalau jawabnya ya maka percuma kita menumbali tanah yang akan dijual. Percuma menembak calon pembeli dg ilmu penunduk/pengasih.Coba dirituali badanya bukan tanahnya bukan pembelinya.Untuk ritualnya tentunya harus diteliti dari mana datangnya hambatan susah menjual tanah. Kalau sudah ketemu sumbernya insya alloh juga mudah menemukan ritualnya.Kalau
hambatanya ringan perjuangan tidak terlalu berat. Untuk hambatan berat
tentu perlu kesabaran dan perjuangan.Jadi solusi yang saya maksud
disini beragam harus benar2 dicari sumbernya dulu dari mana?.

Untuk sekedar membantu ritual apa yg cocok bg saudara yg mengalami gejala
seperti yg saya sebut diatas silahkan telpon kalau tdk keberatan.Insya
alloh saya berusaha membantu lewat getaran suara anda. Jangan kwatir
dengan mahar.Yang perlu anda siapkan cuma isi pulsa hp anda dan anda
mau melakukan wirid dan dzikir. Semoga bermanfaat. SAK MANDHI MANDHINE
LAKUNE WONG LIYO ISIH MANDI LAKUNE DEWE(SEMANJUR2NYA RITUAL ORANG LAIN MASÌH MANJUR RITUAL KITA SENDIRI). @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 284 Komentar

SEDIKIT KISAH KYAI NDESO


minary citraeleanora
minaryal2@gmail.com

Assalamualaikum wr wb..Ini sedikit kilasan cerita seorang Kyai
lakudalam perjalanan hidup ruhani/jasmani yg memang
terjadi,kejadian ini berawal saat awal2 tragedi sampit..Mohon maaf gak
ada maksud sara,dan juga jgn dikomentari kearah sara, maupun apalah yg
menyinggung,sedikit kisah ini hanya sebagai kilasan gambaran bagaimana
seharusnya bersikap arif dan yg utama iklas walau nyawa
taruhannya..Sosok kyai ini sampai sekarang masih hidup.kisah ini
berawal saat beliau mendapatkan sejenis ilham atau isyarat atau apalah
yg membuat beliau gundah dan bisa gak bisa harus beliau lakukan yaitu
ke kalimantan.karena keyakinan ini beliau pamit sama bapaknya yg sudah
renta dan juga pamit sama anak/istrinya dan seluruh santrinya yaitu
pamit pati dalam artian kalau dalam 3 minggu gak pulang berarti sudah
meninggal..saat pamit bapaknya yg memang hanya dia yg masih hidup,
bapaknya melarang dan marah …Untuk apa km kesana itu kan tugas
aparat untuk mengamankan..apa km lupa bagaimana dulu awal2 ponpesmu
berdiri bagaimana kelakuan aparat ke kamu dan ponpesmu. siapa yg
nyuruh km ..Lanjut bapaknya, apa jawab beliau, dgn singkat kata:saya
di suruh ALLAH .akhirnya dgn iklas bapak,anak/istrinya,santri2nya
melepas beliau dgn tangisan dan doa..gak maksud apa memang kenyataanya
begitu.singkat cerita beliau sampai di daerah konflik antara d dan
m..dari ilham yg di terima beliau akhirnya sampai di suatu desa.yg
dimana desa itu mayoritas suku M ..dan di kampung itu ada ponpes tak
di nyana tak di duga ternyata pengasuh ponpes itu adik ngaji saat di
lirboyo.pertemuan itu begitu mengharukan.dan yg sangat mengkawatirkan
di kampung itu terus berusaha bertahan dari serangan orang2 D ,padahal
kampung itu gak tahu menahu akan permasalahan antara D dan M .mungkin
karena mayoritas M ikut jg di jadikan sasaran.dr beliau kasih saran
usahakan perempuan dan anak kecil di keluarkan/ungsikan.harap pembaca
tahu padahal di kampung itu jg banyak keturunan M dan D yg sudah
berbaur jd suami istri.dgn susah payah mengeluarkan perempuan/anak
kecil akhirnya berhasil.pasti pembaca semua tahu arti ritual mangkuk
merah khan..Kalo mangkok merah sudah masuk ke suatu daerah/kampung
pasti disitu para prajurit2 D sudah siap untuk perang dan disusupi
kekuatan gaib.karena tahu akan mangkok merah..Beliau berinisiatif
untuk mencegah akhirnya beliau minta di sediakan kamar khusus..Beliau
pun berdzikir .dari yg saya tahu ternyata beliau berusaha menghalau
pasukan2 gelap leluhur yg berusaha di susupkan ke pemuda maupun
masyarakat yg mayoritas D yang padahal mayoritas muslim juga di desa
itu.dengan segenap karomah beliau,beliau jg mengerahkan beberapa
kekuatan kerajaan jin muslim dr martapura dan 9 jagoan jin
muslim@santri beliau dr alas ketonggo,mereka perang untuk mengusir
sawab kekuatan ganas.akhirnya ritual mangkok merah yg masuk ke desa D
itu yg membawa ribuan pasukan gelap gagal dan pasukan2 gelap pun gak
jadi menyusup ke pemuda2 D yg siap perang .mungkin bolowongalus pernah
dengar gagalnya mangkok merah masuk ke beberapa desa .akhirnya beliau
langsung terjun ke lapangan untuk menemui tokoh2 D yang sebenarnya jg
beragama islam,dgn pertemuan itu akhirnya tokoh2 D yg muslim sadar
bahwa sesama muslim adalah saudara.dan dr tokoh2 D muslim beliau
bertemu tetua adat di beberapa desa yg mayoritas D .akhirnya
kesepakatan damai di capai dan tdk ikut ikutan dgn kekisruhan antara
suku D+mel dan M karena sudah di tunggangi politik.karena berjasa
mendamaikan beberapa desa beliau jg di angkat oleh tetua adat sebagai
saudara dan di beri penghargaan tinggi dr tokoh2 desa D dan M yg
awalnya berseteru.bahkan 5 pusaka dayak pemberian tanda persahabatan
sampai sekarang masih di simpan.ini hanya sedikit kisah nyata yg di
alami seorang kyai yg melakukan hal yg tanpa pamrih dan demi
kedamaian sesama umat.Untuk bolowongalus ini hanya gambaran untuk kita
senantiasa hidup dalam tolong menolong tanpa pamrih dan penuh
keikhlasan. dan memang nama beliau sengaja saya rahasiakan takut di
jewer saya..He.He.He..apabila ada kata maupun ucap yg salah mohon di
maafkan.semoga kita semua dan seluruh umat muslim selalu di jaga dr
fitnah Dajjai akhir jaman. Amien..,@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 98 Komentar

ILMU LADUNI


PUNCAK DARI SEMUA ILMU HIKMAH KAROMAH YANG ADA DIMUKA BUMI INI

Noer Cholish
satria_lamong77@yahoo.com
Assalammu’alakum wr.wb

Salam ta’dziem kepada semua para sesepuh serta pengampuh blog yg sangat uni bagi saya ini, ditengah modernisasi segala kecanggihan teknologi yg banyak di infokan dan digambarkan dalam dunia maya, media elektronik maupun media cetak dari seluruh penjuru dunia baik yang berupa penemuan alat canggih dibidang kesehatan, teknologi komunikasi, hiburan dan pernak pernik dunia yang semua mengandalkan kemampuan akal manusia, serta berbau hedonisme, materialisme dll.

Tapi syukur Alhamdulillah masih ada perhatian dari segelintir orang yang mau nguri-nguri kearifan local asli dari hasanah bumi pertiwi ini. Terlepas dari perbedaan suku, ras, agama dan keyaqinan kita smua. Sungguh ini ibarat oase ditengah kegersangan sebagian besar penduduk negeri ini akan pencerahan yang bersumber dari ilmu spiritual/kebatinan. Banyak orang meng-agungkan semua yang berkaitan dengan kepandaian serta tafsir berdasar kemampuan akal yang sangat terbatas, juga meng-agungkan materi sampai-sampai kita ketahui bersama Negeri yang kita cintai ini digerogati oleh orang yang rakus akan kemewahan harta/kuasa sehingga menghalalkan segala cara dengan KORUPSI, kelicikan sikut kanan kiri demi diri sendiri, kelompok serta golongannya sendiri. (gimana nich ki saya mengusulkan dengan kemampuan kita masing-masing demi rasa Cinta pada Negeri ini kita kirim do’a bersama supaya para Koruptor mendapat Hidayah, kalau tidak mau maka biarlah mereka semua menjadi Tumbal Keserakahan untuk kemajuan Bangsa ini).

Dan akhir-akhir ini bencana demi bencana tlah menyadarkan kita untuk berbenah secara batiniah dengan slalu berusaha melaksanakan apa yang tlah menjadi kewajiban kita masing-masing berdasar agama & keyakinan kita, serta menjauhui segala apa yang tlah dilarang-Nya. Pada akhirnya semua apa yang tlah kita ikhtiarkan dengan jungkir balik, sampai lupa akan segalanya ternyata akan kembali pada hukum ketentuan Gusti ALLAH TA’ALA yang maha dari segala maha.

Berkaitan dengan pendalam kajian ilmu Hikmah batiniah kali ini saya akan berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan :
Ilmu laduni adalah puncak dari ilmu hikmah, terbukti dari Nabi Musa AS yang diberikan gusti ALLOH SWT mu’jizat tapi masih perlu berguru kepada Nabiyulloh Khidir AS yang mempunyai ilmu laduni. Untuk memperoleh ilmu laduni yang utama adalah semua itu merupakan hak prerogative mutlak dari Alloh SWT, selain itu harus pula mempunyai kecerdasan yang tinggi selain giat dan tekun belajar dengan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Alloh SWT serta juga ada amalan sebagai pelicin guna mendapatkannya karena tidak semua orang sakti mandraguna sekalipun atau ahli pakar ilmu hikmah memiliki ilmu laduni, tapi berdasar beberapa kajian para ahli zuhud serta ahli batiniah ada beberapa ikhtiar yang fa’insya ALLAH dapat memudahkan kita dianugrahi ilmu tsb. Diataranya amalannya adalah :

Harus belajar memikirkan dan merenungkan kejadian atau peristiwa yang aneh, karena itu merupakan pelajaran dari Alloh SWT yang harus diterjemahkan.

Setiap habis sholat lima waktu tidak lupa bertawassul A Fateha masing-masing minimal 1x kepada Nabi Khidir AS/ Baliya bin Malkan, dan setelah sholat malam baca Tawwasul sebagai berikut :
☻ Bi Mu’jizati Nabiyyina Khidir ‘alaihis salam, Al Fateha 1.111 x
☻ Bi Barakati Nabiyyina Khidir ‘alahis salam, Al Fateha 1.111 x
☻ Wa llaa ruuhi Nabiyyina Khidir ‘alahis salam, Al Fateha 1.111x
Begitu cara mendapatkannya penulis sendiri baru belajar, dan Alhamdulillah sedikit ilmu dan kepekaan yg penulis dapat merupakan bagian dari mengamalkan ilmu Tawassul insya’ Alloh ibarat kita dekat dengan orang jualan minyak wangi maka kemungkinan besar kita akan kebagian wanginya juga.

Dengan rajin bertawassul kepada Nabi Khidir AS insya’ Alloh kita jadi peka terhadap alam sekitar dan mudah memahami setiap ada kejadian yang ghoib/aneh.

Salam dari saya kepada semua Rekan, sahabat, dulur dimanapun berada. Salam persaudaraan dari saya dan Mohon maaf apabila ada salah kata dan trimakasih kepada semua dulur. Wassalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 60 Komentar

PENJELASAN ILMU MELANGKAH


Suhaimi
manugaling@hotmail.com

Ass.wth.wb.. Selawat dn Salam pada Junjungan kita Nabi Muhammad saw..dan sadulur di-blog ini semoga selalu di redho Allah dn di-berkahi nya.

Utk penjelasan biar jelas lg ada di-antara ikhwan di-blog menanya kn penjelasan tentang ilmu pelangkah.

Insya Allah ilmu pelangkah ini satu pentunjuk saat hari maut kita maksud nya…seandai nya (tiga) dari kata2 kalimat ilmu pelangkah itu di-saat menjelang maut kita tdk bisa membaca nya..walau pn kita sudah menghafal di-kepala kita dn mengamal kan selalu kita tdk akn bisa ingat lg dgn kalimat ilmu pelangkah tadi

Dan lagi kalau (satu) dari kalimah ilmu pelangkah itu kita tdk bisa membaca nya walau pun kita sudah menghafal nya dan mengamal kn selalu namun di-saat kita lupa (satu) dari kalimat itu pertanda kita akn tercedera walau tdk sampai kapada kematian..sekebal apa pn kita namun akn tembus juga…

Seterus nya kalau kita tidak bisa membaca (dua) dari kalimat dari ilmu pelangkah tadi sedang kn kita sudah menghafal nya dan mengamal kn nya namun seandai kita cuba juga utk membaca nya…tapi tdk bisa mengingati kalimat dari kata2 ilmu pelangkah tadi bererti akan cedera yg berat sekali namun insya Allah kita tdk akn menghadapi maut bi-iznillah.

Saya ulangi lagi..kalau ketiga2 dari kalimat dari ilmu pelangkah tadi kita tdk bisa mengingati nya dn membaca dari kalimat itu sedang kn kalimat nya begitu pendek dn gampang di-ingati bererti kita akan kembali pd hari yg kita tdk dpt membaca dari kalimat2 yg sudah kita hafal sebelum nya…

Maksud nya di-cuba membaca namun kita tdk bisa ingat walau satu dr kalimat2 ilmu pelangkah td nah ini bererti kt akn Rojiun pd sang pencipta insya Allah…

Dan amalan ini tdk perlu di-amalin cuma harus di-ingati agar saat kita mau keluar dari rumah di-ucap kn tiga dari kalimat ilmu pelangkah itu..sebagai petunjuk apa kah kita menghadapi maut atau tdk..

Dn utk penyelarasan nya tiap saat kepepet atau sesudah mengamal kn ilmu pelangkah ….

Mohon di-baca firman Allah ini dlm hati serta nafas di-tahan di-pusar sambil baca firman Allah ini..KUN FAYAKUN 17X (1NAFAS)..MOHON MAAF KALAU ADA YG KHILAF DR SAYA…SUHAIMI DR SINGAPORE WASALAM…..

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 29 Komentar

SHOLAT HAJAT KHUSUS AYAT 1000 DINAR


( UNTUK MEMUDAHKAN REZKI )

Pangeran Sukemilung

Assalamu’alaikum wr,wb santri wong alus….semoga Rahmat Allah selalu bersama kalian. Artikel berikut ini adalah mengenai Sholat Hajat dengan membaca ayat 1000 dinar.Ketahuilah ada banyak cara untuk membuka kesulitan rezeQi. Ayat 1000 Dinar adalah yang sangat dianjurkan oleh para salafush sholih.Maka ambillah cara ini sebagai kunci untuk membuka kesulitanmu.Beginilah cara yang di Ijazahkan Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab, Palembang.

Kaifiatu ‘amal :
Adalah melaksanakan sholat hajat dua rakaat selama 7 ( tujuh ) hari berturut-turut.Dengan cara : Setiap rakaat ba’da al-fatihah membaca ayat At-Tholaq 2-3 hingga akhir sebanyak 25 kali. Setelah salam membaca doa dibawah ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas 100 kali.

Di bawah ini bacaan Surah At-Thalaq ayat 2-3 :

Wa man yattaqillaha yaj’al lahu makhrojaa,wayarzuqhu min haitsu laa yahtasiib. Wa man yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu.Innallaha balighu amrihi, Qod ja’alallahu likulli syaii-in Qodroo. ( At-Thalaq ayat 2-3 ) :

Ma’nanya :
“ Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya DIA akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya DIA akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah menjalankan urusanNYA. Sesungguhnmya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu “ ( QS Ath-Thalaq : 2-3 )

Dan ini doa yang dibaca 100 x :
بسم الله الر حمن الرحيم
اللهم اكفنى بحلالك عن حرا مك واغنني بفضلك عمن سواك.X١٠٠
Allahummakfinii bihalaalika ‘an haroomika waghninii bifadhlika ‘amman siwaaka.100x

“ Ya Allah berilah kecukupan kepadaku dari rezeki yang halal dari-MU dan ( jauhkan ) jangan yang haram, dan dengan keutamaan-MU kayakanlah aku dan jauhkan aku ( dari rezeki ) yang selain dari Engkau.” 100 x.

Menurut guru kami, jika shalat ini dirutinkan terus-menerus ( jadi tidak terbatas hanya 7 hari ) itulah yang sebaik-baiknya. Dan bagi yang mengamalkannya dia tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun dalam keperluan hidupnya. Mujarab Shohih !!

=== Sempurna Ijazah ===
Semoga bermanfaat. Barakalloh…

Wirid Al-Allamah As-Syaikh Achmad At-Tamimi R.a

Pangeran Sukemilung

Assalamu’alaikum wr, wb….semua Santri wong alus. Rahmat Allah atas kalian semua. Inilah jawaban untuk para santri yang menginginkan pemecahan dari semua persoalan yang mereka hadapi. Inilah jalan keluar walau semustahil apapun permasalahan yang kau hadapi. Inilah wirid yang di Ijazahkan kepada saya oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab, saat saya terpuruk dan tidak menemukan jalan keluarnya.Seperti inilah yang dilakukan para pendahulu dari guru-guru kami saat beliau-beliau itu menghadapi persoalan yang tidak lagi bisa mereka pecahkan.Dan inilah yang seharusnya para santri lakukan saat kehidupan terasa memberatkan, saat terasa semua jawaban atas ribuan pertanyaan tertutup.Carilah jawaban itu dengan cara yang baik, saat itu kau lakukan maka Allah SWT akan menjawabmu dengan baik.Kebaikan-NYA akan meliputi hidupmu selamanya.Amiin….!!

Inilah wirid yang dimaksud.

بسم الله الرحمن الرحيم
انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده,واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط,وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمان,واتينا داود زبورا,ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.( النساء : 163-164 )

Inna auhayna ilaika kamaa auhaynaa ilaa Nuuhin wannabiyyinna mim ba’diha. Wa auhaynaa ilaa Ibrohiima wa ismaa’iila wa Ishaaqo wa Ya’quuba wal asbaa-thi,wa Isaa wa Ayyuuba wa Yunuus wa Haruun wa Sulaimaana, wa ataynaa Dawuuda Dzabuuro.Wa Rasuulan Qod Qoshoshnaahum ‘alaika wa kallamallahu Muusaa takliimaa. ( An-Nisa : 163-164 )

Ma’nanya :

“ Sesungguhnya kami telah memberikan Wahyu kepadamu sebagai mana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu ( pula ) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.
Dan ( Kami telah mengutus ) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.” ( QS.An-Nisa : 163-164 )

Riwayat Shohibul Wirid :
Al-Allamah Ahmad At-Tamimi R.a, menyebutkan, siapa saja mempunyai masalah/urusan yang sangat penting baik itu urusan Diniyyah atau Dunyawiyah dan sudah tidak ada lagi seseorang yang bisa membantu untuk mengatasinya, dan dia sendiri sudah tidak mampu lagi dan cemas dikarenakannya, maka untuk itu caranya adalah : Jangan memakan segala yang bernyawa atau yang keluar dari yang bernyawa selama 7 hari, dan setiap hari-hari itu dia membaca ayat tersebut 72 x . Pada malam terakhirnya atau malam ketujuhnya nanti maka dia akan melihat seorang Ruhaniah dari Aulia Allah memberitahukan kepadanya suatu cara untuk mengatasinya, dan turutilah apa yang telah diajarkannya itu. Jika ajaran itu betul-betul dipatuhi maka semua itu akan menjadi beres. Insya Allah !

=== Sempurna Ijazah ===

Semoga bermanfaat. Barakalloh…

@@@

Ismul A’dhoom Syaikh Hasan Al-Bashri R.a

Pangeran Sukemilung

Assalamu’alaikum wr,wb…..Ikhwani fillah, inilah Doa bagi mereka yang terbelit kesempitan ekonomi dan hutang yang menumpuk. Doa ini mempunyai riwayat yang luar biasa. Inilah Ismul A’dhoom yang di ajarkan oleh Syeikhul A’dhoom Hasan Al-Basri Ra.Gunakanlah pengetahuan ini sebaik mungkin, untukmu dan kehidupanmu.Mintalah jalan keluar pada Allah SWT, sesulit apapun kehidupanmu, sesempit apapun rezeQimu. Insya Allah dengan wasilah Asmaul A’dhoom ini, semua kesempitan dan kesusahan akan terhurai dan kau akan menemukan makhroju yang kau inginkan.
Inilah Ismul A’dhoom yang di Ijazahkan oleh Syaikhina Habibina Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab, Palembang.

Redaksi Asma’ul A’dhoom Syekh Hasan Al-Basri, Ra.
دعاء الشيخ الحسن البصرى
بسم الله الر حمن الرحيم
يا الله يا الله انت الله بلى,والله انت الله لا اله الا انت,الله الله الله,
والله انه لا اله الا الله,اقض عني الدين,وارقني بعد الدين.

Doa Syaikh Al-Hasan Basri, Ra.

Bismillahir rahmaanir rahiim
Yaa Allah Yaa Allah Antallahu bala, wallahi antallahu Laa ilaha illa anta. Allah Allah Allah, Wallahi innahu laa ilaha ilallah. Iqdhi ‘annid dayni, warzuqnii ba’dad-dayni

‘ Ya Allah Ya Allah, Engkaulah Allah. Memang sebetulnyalah demi Allah Engkaulah Allah, Tiada Tuhan terkecuali Engkau, lunasilah dariku semua hutang dan berilah aku rezki terjauh dari hutang ‘

Catatan :

Doa ini berasal dari Syaikh Hasan Basri. Salah seorang dari Waliyullah Agung dan mempunyai banyak karomah. Diriwayatkan dari beliau mengenai kisah do’a ini, sebagai berikut :

Dikisahkan suatu hari beliau kedatangan seorang temannya yang sengaja datang berkunjung dan ingin meminta suatu do’a dari beliau. Temannya menceritakan tentang keadaannya yang terjepit oleh hutang dan kesulitan ekonomi yang parah. Si teman berkata,” Wahai Aba Saiid saya sedang terbeban hutang dan saya ingin agar engkau ajarkan kepada saya Isim Allah Ta’alaa Al-A’dham, yang jika seorang hamba berdoa dengan memanggil-NYA dengan isim itu maka do’anya dikabulkan-NYA.”

Maka dijawab beliau,” Jika itu yang engkau inginkan maka engkau berdirilah dan berwudhulah !” Maka temannya itu bangun dari duduknya dan pergi berwudhu. Setelah itu ia kembali menghadap beliau. Kemudian Syaikh Hasan Basri mengajarkan do’a tersebut.

Pada malamnya orang itu mulai mengerjakan apa yang diajarkan oleh beliau. Dan mengulang-ulanginya ditempat shalatnya. Keesokan harinya saat shubuh, dia mendapatkan ditempat sholatnya itu ada sebuah wadah berisi seratus ribu Dirham dalam bentuk berbagai mata uang dan dalam keadaan utuh seperti uang baru. Dibagian kepala wadah itu tertulis ,” Seandainya Engkau Meminta Lebih Dari Itu Maka Itupun Akan Kami Berikan, Kenapa Bukannya Surga Yang Engkau Minta ?”

Mendapatkan hal tersebut orang itu kemudian pergi menemui Syaikh Hasan Bashri dan diceritakannya perihal apa yang telah ditemukannya itu. Maka Al-Hasan pergi bersama orang itu untuk menyaksikan sendiri berita itu. Lalu temannya itu berkata lagi padanya,” Saya jadi sangat menyesal kenapa saya tidak meminta kepada Allah agar diberi-NYA surga ?” maka Al-Hasan menjawab “ Sesungguhnya yang mengajarkan isim itu padamu, tidaklah dia diajarkannya kepadamu melainkan untuk suatu kebaikan yang diinginkan-NYA untukmu. Maka simpanlah dia baik-baik, dan jagalah agar dia tidak sampai didengar oleh Hajjaj, karena jika dia mengetahuinya maka tak akan ada lagi orang yang bisa lolos dari kekejamannya.”

Catatan :
Do’a ini termasuk do’a yang mempunyai ‘ dosis ‘ berat. Ijazah yang ada pada kami dibaca 7 kali setiap ba’da sholat fardhu. Untuk kepentingan yang dirasa berat dapat dibaca 77 sampai 700 kali. Doa ini mustajab sekali untuk mendapatkan jalan keluar dari hutang yang melilit. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 399 Komentar

SHALAWAT A’DHOM LI RIJALUL GHAIB.


Al-Imam As-Sayyid Syekh Taqyudien Ad-Damsiq Al Hanbaly R.a

Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr, wb…inilah diantara sholawat yang mempunyai banyak fadhilah.Kebesaran dan ke agungan sholawat ini telah banyak dibuktikan oleh para Alim Ulama Shalaf.Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sendiri telah mencantumkan Sholawat ini didalam kitab beliau Sa’adatud dara’in. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabiyullah Khidir AS.

Inilah redaksi Sholawat tersebut.

بسم الله الر حمن الرحيم
الفاتحة…. نية…. الى روح سيدى الوالد الحبيب علوى بن احمد باحسين والحبيب احمد بن حامد الكاف والامام الشيخ بوسف بن اسماعيل النبهانى ومشاءخيه والامام محمد تقي الدين الدمشقى ورجال الغيب وارواح المقدسة واصحاب النوبة والى رئسيهم والى حضرة نبي الله خضر عليه السلام والى ضرةالنبى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم. الفاتحة……

Al-Fatihah…( niatkan )… kepada Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaff, dan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhaani, dan semua guru-guru beliau, dan kepada Al-Imam Shohibus sholawat Syaikh Muhammad Taqyudien Ad-Damsiq, dan semua Rijal Ghoib, dan semua arwah dari golongan mereka yang suci, juga kepada semua para ahli Taubat, dan semua pemimpin mereka. Kepada Nabi Allah Sayyidina Khidhir AS, dan kepada kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW. Al-Fatihah …

بسم الله الر حمن الرحيم
اللهم انى اسالك باسمك الاعظم المكتوب من نوروجهك الاعلى الموبدالدائم الباقى المخلد فى قلب نبيك ورسولك محمد واسالك باسمك الاعظم الوحدبودةالاحد المتعالى عن وحدةالكم والعدد المقدس عن كل احد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياةالوجود والسبب الاعظم لكل موجود صلاة تثبت فى قلبى الايمان وتحفظنى القران وتفهمنى منه الايات وتفتح لى بها نورالجنات ونورالنعيم ونورالنظر الى وجهك الكريم وعلى اله وصحبه وسلم

Sholawat A’dhoom lii Rijalil Ghoib :

Allohumma inni as-aluka bismikal A’dhoomil maktuubi min nuuri wajHikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukhollad. Fii Qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad.
Wa as-aluka bismikal a’dhoomi waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal’adad.Al-Muqoddasi ‘an kulli ahaad. Bihaqqi…( baca surah Al-Ikhlas dari Basmalah sampai akhir surat ). An tusholliya ‘alaa Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujuudi was-sababil a’dhoomi likulli maujuudi sholaatan tu-tsab-bitu fii Qolbil Iimaani wa tuhaffidhunil Qur-aan, wa tufah-himunii minhul ayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim wa nuuron nadhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallim.

Terjemah dan ma’nanya :

`Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari cahaya wajahMU yang maha Tinggi dan maha Besar, yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul dan NabiMU Muhammad SAW.Aku memohon dengan AsmaMU yang Agung dan Tunggal dengan kesatuan yang manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari setiap sesuatu, dan dengan hak BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSSHOMAD. LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD. Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan shalawat yang menetapkan iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan memberikan pemahaman padaku akan ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang Mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.Limpahkan pula salam sejahtera padanya.`

Catatan dan cara :

Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq ( Shahib Aqidatul Ghaib wa Thariq Rijalul Ghaib Qodasallahu Sirrohu wa Nafa`na bihi.Amin ) Tertulis dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusup bin Ismail An-Nabhani.Dalam satu risalahnya tentang Ismul A`dhom disebutkan faedah tasarruf dengan shalawat ini mengandung rahasia luar biasa, antara lain :

1. Jika dibaca 100x tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari Auliya Allah.
2. Apabila dibaca 1000x tiap hari, engkau akan dapat memberi nafkah secara ghaib.Dengan kata lain bila ada keperluan masukkanlah tanganmu kedalam satu, maka akan engkau dapatkan yang engkau perlukan.
3. Untuk membinasakan orang zholim, dibaca pada malam sabtu 1000x maka engkau akan melihat keajaibannya, kebinasaannya.( hati-hati jangan sembarangan, bisa kena diri sendiri )
4. Untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, bacakan shalawat ini 7x, tiupkan pada tanah tersebut ( dijampikan ) dan lemparkan kearah dimana musuh/perampok berada, akan terjadi kebinasaan pada mereka seketika.
5. Untuk mengembalikan barang hilang dam melunasi hutang, bacalah tiap hari 7x.Tiap mulai satukali diniatkan pahala yang engkau baca dihadiahkan keHadratun Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashaabun Naubah dan kepada pemimpin mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai engkau bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk mereka. Atau kau dapat memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah karena barokah merekalah dan shalawat ini sehingga hajatmu tercapai.Insya Allah.
6. Untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migran ( sakit kepala sebelah ) dibacakan pada air mawar 7x dan diminumkan pada sisakit.Insya Allah sembuh !
7. Untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air dari mata air ( sumur ) baca shalawat ini 7x diusapkan pada teteknya dan diminum, maka air susunya akan banyak.Insya Allah.
8. Untuk kencing tersumbat ( kencing batu ) dan wanita yang akan melahirkan ( susah melahirkan ) dibacakan seperti diatas.
9. Untuk sesak nafas, medu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak/menakutkan, masuk angin, sakit dada, TBC, sulit tidur bikinlah air jampian seperti tadi dan dikerjakan / diminum MALAM HARI.
10. Dibaca untuk perempuan/laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibikin air diminumkan pasti banyak yang menyukainya dan cepat menemukan jodohnya. Sudah dibuktikan !!
11. Bila didawamkan/rutin dibaca 100x setiap hari selama 40 hari, engkau akan menjadi seorang Arif mungkin Kasyaf.
12. Untuk wanita yang menginginkan anak/mandul dibaca diair seperti diatas pada MALAM JUM`AT dan diminumkan kemudian dicampur oleh suaminya pada malam itu juga, dia akan hamil, Insya Allah yang telah dicoba pada air untuk diminumkan dan dimandikan.

Catatan

Semua faedah shalawat tersebut kami dapatkan dari Syaikhina Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab dan Al Mukarom As syekh Al Mursyid Al-Ustadz Ali Umar Toyyib,Palembang.

Sholawat ini adalah salah satu dari amalan tetap kami. Dan mempunyai kedudukan khusus, karena secara pribadi banyak diijazahkan oleh guru-guru kami untuk diamalkan dan jangan ditinggalkan.
Antara lain yang mengijazahkan :

• KH. Ali Umar Toyyib. Palembang
• Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab Palembang
• KH.Hanifun Nusuk ( Gus Nif ),Krapyak Pekalongan
• Habib Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Bahr Sukabumi
• Ajengan KH. Fathilah Sukabumi

Cara pengamalan sholawat ini :

Sholawat ini termasuk salah satu sholawat yang mempunyai asror yang luar biasa. Ijazah yang ada pada kami adalah dibaca 1 kali setiap ba`da sholat fardhu atau 3 kali setiap shubuh dan maghrib. Jika mempunyai hajat dibaca 100 kali. Sebaiknya malam jum`at. Sholawat ini termasuk sholawat yang Multifungsi dengan kata lain dapat digunakan untuk niat apa saja.

Cara penggunaannya dengan dibaca 7 kali. Setelah membaca fatehah tawasul, maka baca lagi fatehah baru sholawat ( Fatehah + Shalawat ). Diulangi 7 kali.( Cara membaca fatehah adalah cara dibaca senafas )

Cara yang ini diajarkan pada kami oleh Habib.Muhammad bin Ali Syihab. Dan Masya Allah menurut kami ini sangat mujarab. Sering sekali kami takjub dengan hasilnya.

Menurut Al-Maghfurlah KH. Kholil Bisri, Rembang bagi siapa yang mempunyai hajat, misalnya berniat akan pergi Haji, sholawat tersebut dibaca 100 x. Coba saja !

=== Sempurna Ijazah ===

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 184 Komentar

SUDUT KWA YANG MUNGIL


Iseng-iseng ak sms sedulur – sedulur KWA yang berdomisili di Boyolali ya intinya ya ajak-ajak kumpul-kumpul sinambi jagongan karo Nge-Teh Bareng, ternyata sedulur – sedulur oke dengan rencana itu maka disepakatilah Jum’at malam kami kumpul-kumpul sinambi jagongan karo Nge-Teh Bareng di gubuk tercintaku yang selama ini menemaniku. Jum’at malam Sepulang dari rumah orang tuaku aku mampir cari gorengan buat sandingan teh hangat yg akan menemaniku ngobrol bersama teman2 KWA yang berasal dari Boyolali, walau anggota KWA dr Boyolali sangatlah sedikit tapi tak menyurutkan langkah kami untuk mempererat paseduluran yang malam Jum’at ini ngumpul bareng di gubukku yang tercinta. Jam menunjukkan pukul 20.00 WIB, hape mungilku yg selalu setia menemaniku berbunyi menandakan adanya sms ternyata sms dr sedulur satu kotaku yang berasal dr cepogo, mas widodo biasa kumemanggilnya, beliau telah menunggu didepan kantor Polisi Resort Boyolali lalu ak meluncur dengan kuda putihku menuju tempat menanti mas widodo. setelah sampai tempat tujuan aku menelpon beliau ternyata beliau menanti dibarat lalu aku suruh beliau menyusul ke timur tempat aku menantinya. kami sempat bingung karena baru pertama kali kami bertemu. setelah kami bertemu lalu kami menuju ke gubug yang selama ini menemaniku, sebelum berangkat si hape berbunyi lagi kali ini dari mas sopian yang anggota KWA BOYOLALI, beliau menanti didepan gapura masuk kampungku lalu kami bertiga meluncur bersama. tiba di gubugku 10 menit kemudian lalu kami ngobrol di depan teras gubukku ( maklum rumah RSSSS : Rumah Sederhana Sulit Selonjor makanya kami ngobrol di teras gubukku ) belum ada 5 menit kami ngobrol si hape meraung menandakan ada sms masuk, kubuka lalu kubaca ternyata temen kami dari sukoharjo yang akrab aku panggil mas hafit beliau adalah tamu kehormatan kami karena beliau satu-satunya anggota KWA yang berasal dari luar Boyolali telah menanti dimana tempat ak menjemput mas widodo. ak meluncur bersama kuda putihku lagi akhirnya aku bertemu lalu kami berdua menuju gubug obrolan, ditengah jalan si hape berdering lagi kali ini telpon dari mas edi yang memberitahu bahwa beliau telah masuk di kampungku lalu kami berkumpul. sesaat setelah kami ngobrol keluarlah teh hangat dan snack ringan yang telah disiapkan istriku yang tersayang. sruup…sruupp.. kami minum teh hangat bersama sambil mencomot tahu goreng. kami telah terlibat obrolan hangat sambil kami berkenalan karena baru kali kita bertemu, dipertemukan oleh BLOG KWA. beberapa saat kami ngobrol si hape berbunyi sms masuk dari mas seno yang meberitahu bahwa beliau sebentar lagi akan ikut nimbrung bersama kami. kami berlima asik ngobrol tentang pengalaman – pengalaman pribadi baik pengalaman spiritual atau pengalaman kehidupan. tiba-tiba mas seno datang suasana obrolan semakin hangat. ternyata walau anggota KWA BOYOLALI tak seberapa banyak tapi membawa pelajaran banyak. pengalaman-pengalaman dari diri kita telah meluncur dari bibir mungil kami ber-enam tapi sayang salah satu teman kami bernama mas handoko tidak bisa hadir karena ada suatu acara. mungkin satu jam kami ngobrol mas hafit mengeluarkan Laptop kesayangannya buat Online menuju BLOG KWA tercinta tapi sungguh sayang sinyal tak begitu baik mendukung tapi lumayanlah buat jalan-jalan berselancar bersama KWA. tak terasa jam menunjukkan pukul 23.30 WIB, akhirnya mas sopian dan mas hafit pamit pulang. kami ber-empat melanjutkan obrolan hingga pukul 00.30 WIB tapi kemudian kami bubarkan obrolan hangat karena sudah tak kuat menahan kantuk dan juga buat menjaga stamina karena besok pagi kami harus beraktivitas untuk urusan duniawi. kami pulang dengan senyum di hati karena kami dapat berkumpul dan berbagi cerita walau hanya dengan beberapa teman. kami berharap obrolan dilain waktu tambah asik karena bertambahnya sedulur, khususnya sedulur-sedulur di wilayah kota susu Boyolali dan Umumnya bagi sedulur-sedulur KWA diseluruh jagad raya. teruntuk sedulurku diwilayah kota susu tolong kontak kami di 085876205777 atau e-mail adityadinda45@yahoo.com supaya menambah hangat obrolan kami mendatang sehangat teh malam yang masih setia menemani kami dalam menulis coretan ini.
ttd

BAJUL KESUPEN

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 172 Komentar

ILMU PELANGKAH


Suhaimi
manugaling@hotmail.com

Ass.wth.wb. Ikhwan di-Kwa semoga di-berkati Allah. Di-sini sy ingin berbagi satu ilmu melangkah saat kita mau keluar dr rumah atau kemana saja agar kita tau apa kah kita akn menghadapi bahaya atau tdk ada naas yg akn kita hadapi.
Bermula dgn baca………….

Bismillahirahmanirahim.
(1) KUN KATA ALLAH.
(2) FAYAKUN KATA MUHAMMAD.
(3) ALIKUN KATA JIBRIL.

Cara nya kalo sewaktu kita keluar dr rumah kalo 3 dari kata amalan itu kita ingat insya Allah kita gak ada halangan apa2 di-jalanan.

Seandai nya DUA dari kata2 itu kita ingat membaca dn satu di-antara nya kita lupa membaca nya. Bererti kita akn ada bahaya yg menanti namun kita akn terkena bahaya atau cedera yg sedikit umpama nya terluka atau apa saja yg bersifat tdk memudharat kn.

Seandai nya DUA dari kata2 itu kita terlupa membaca nya. Bererti akan ada bahaya atau cedera berat akan megenai kita bererti kita harus menghafal kn dgn benar akan ke-tiga2 perkataan amalan tersebut agar jgn lupa. Seandai nya kalau ketiga dari kata2 amalan tersebut kita lupa bererti kita akan menghadapi maut. Mengikut yg mengijazah kn amalan tersebut kalau ajal kita sudah tiba insya Allah kita akn lupa dan tidak bisa membaca (ketiga2) amalan tersebut walau pn amalan itu mudah di hafal dn sering kita amal kn tiap hari. Amalan ini sudah sy amal kn sejak tahun 1970 kakek yg mengijazah kn ilmu pelangkah berasal dr Pulau Bentan…

Lebih jelas lg cara pengamalan nya begini
umpama nya kalau kita baca KUN KATA ALLAH..LALU AMALAN YG KEDUA DN KETIGA KITA LUPA BERERTI KALAU KITA DI-MEDAN TEMPUH ATAU SEWAKTU KEMANA2 AKAN ADA BAHAYA DN AKAN CEDERA BERAT.

Dan kalau kita ingat umpama nya,
KUN KATA ALLAH, FAYAKUN KATA MUHAMMAD DN ALIKUN KATA JIBRIL KITA LUPA INI KITA AKAN DAPAT CEDERA RINGAN SAJA..
Akan tetapi kalau kita lupa membaca KE-TIGA2 AMALAN TERSEBUT BERERTI KITA AKN TEMBUS WALAU BAGAI MANA KEBAL PN AKN CEDERA DN MAUT..

Kalau bisa secara praktikal nya kita kita tutup satu mata kanan kita dn cuba lihat di-hidung yang kiri kalau gak lihat bererti ada bahaya. Dan cuba lagi tutup mata kiri kita lihat gak hidung kita yang kanan kalau gak bererti ada bahaya..tdk perlu kita lihat sepenuh nya cukup sedikit aja udah cukup sebagai syarat. Kerna hidung kita tempat kita menghirup nafas kita kalau tempat kita menghirup kehidupan kita gak lihat bererti kita sudah dekat dgn aj……salam utk para pengamal ilmu kebal dn pendekar2 ini amat baik kerna kita bisa tau apa kah naas kita ada atau sebalik nya wasalam. Suhaimi dr Singapore. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 415 Komentar

ASMA PENGIKAT HATI


Aditya Riza Kurniawan /085742238395
rizafanaa@gmail.com

Assalamualaikum,sedulur KWA yang saya hormati dan saya cintai dimanapun berada. Ijinkanlah saya membagikan sedikit koleksi pengasihan yang saya punyai. Pengasihan ini memiliki power yang lumayan besar. Berguna untuk mengunci mati hati target hanya pada si pengamal jadi nanti targetnya sukar melupakan si pengamal ilmu ini (cinta mati). Pengalaman teman yang iseng-iseng mengamalkan asma ini si target menjadi cinta mati pada si pengamal. Walaupun akhirnya tidak menjadi istrinya tp si ceweknya tetap “termehek-mehek” pada teman saya walupun sudah menikah dengan pria lain sehingga mengangu rumah tanganya. Tidak disarankan untuk yang masih dalam tahap pacaran tapi asma ini sangat baik untuk yang sudah menikah untuk mengikat agar pasangan saling mencintai dan tidak mudah berpaling ke yang lain.

YA WADUUD 40X

BISMILAHIROHMANIROHIM ,

ALLAHUMMA YA WADUUD, YA MUQOLLIBAL QULUUB, MALIKNI QOLBAHA …(SEBUT NAMA PASANGAN ANDA) WA QOLLIB QOLBAHA WA SAM’AHAA WA BASHOROHAA ILAYYA BI KULLI SYAIN QODIR (dibaca 41 kali)

ARTINYA :
(WAHAI TUHAN YANG MAHA ASIH, WAHAI YANG MEMBOLAK-BALIKKAN HATI, KUASAKANLAH HATI SI……. DAN KUNCI MATI HATINYA UNTUKKU DAN PENDENGARANNYA DAN PENGLIHATANNYA KUMINTA PADAMU DENGAN KEKUASAAN YANG MENGUASAI SEGALA SESUATU).

Tata cara :
Puasa sunah 3 hari, selama puasa setelah sholat 5 waktu dibaca sesuai ketentuan diatas.
Sebelum membaca kirim al-fatehah/tawasulan seperti biasa.
Setelah tawasulan membaca asma pembuka dan penutup segala keilmuan :
Ashadu Alla ila Ha ilallah, Wa Ashadu anna Muhammadarasulullah 3x
Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad 3x
Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim 3x
Astagfirullahil Adzim, aladzi Lailaha ilallah Huwal Hayul Qayum Wa-atubu Ilaih 3x
Ya Qayum 3x
Allahu Akbar 3x
Setelah itu wiridkan amalan asma pengikat hati diatas setelah selesai tutup kembali dengan asma pembuka dan pengunci segala keilmuan tersebut.
Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada para sedulur KWA, kiranya dapat digunakan secara bijaksana. Semoga ilmu yang saya tulis bisa bermanfaat bagi kita semua,,,Amin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 260 Komentar

PENGAMALAN ASMA SUNGE RAJEH


Suhaimi
manugaling@hotmail.com

Ass.wth.wb. Para ikhwan di-kwa semoga selalu di-berkahi Allah. Di-sini sy ingin mengshare pengalaman tentang Asma sunge rajeh versi madura utara. Sebenar nya sy secara peribadi belum mengamal saperti petunjuk yg di-ijazah kn. Cuma cara pengamalan yy sy amal kn saat mengamal kn sy begitu fokus sehingga merasa diri kosong sekosong nya..sehingga tiap kali mengamal kn sy sering merasa titik nol dlm diri sy sehingga merasa dr amalan apa jua yg sy amal kn.

Kerna di-saat diri merasa kosong di-situ akn terasa energi apa juga amalan yg kita amal kn. Kerna apabila kita merasa saat keheningan di-situ akn terasa vibrasi dr amalan yg kita amal kn. Cara sy mengamal kn sesuatu amalan selalu dgn menahan nafas dan kedut di-perut agar lebih kuat energi sesuatu amalan sambil menghening kn cipta.Pengalaman sy sewaktu ketemu teman lama sy menghidapi lumpuh di-Tanjung Balai Karimun beliau menguna kn kn tongkat semasa berjalan dn terlalu lemah dn tdk berdaya seluroh tubuh beliau lemah sekali. Sebagai teman sy tersentuh melihat beliau dn ingin membantu.

Saya beri bantuan atas izin Allah hanya satu hari saja kerna sy di rumah beliau hanya satu malam. Dgn karomah asma sunge raja versi madura utara berserta keyakinan sy pd Allah sy buat kn ayer utk beliau mandi dan ayer buat beliau minum. Subhanallah hasil nya amat menakjub kn keesuk hari nya sy berangkat pulang ka Singapore dn mendapat pangillan dr beliau dn sy di-beritahu oleh nya beliau sudah bisa berjalan dgn tanpa tongkat nya. Dan menurut kata beliau terasa sangat panas sesudah mandi ayer yg sy baca kn asma tersebut. Memang beliau ada diabetik dn darah tinggi yg bikin beliau lumpuh kaki mungkin juga stroke.

Sy merasa amat terharu atas kebesaran Allah liwat asma sunge rajeh dn rasa terima kaseh sy pd Ki Jati Raga, Ki Sadewa. Dan Ki Wongalus atas setitis dr ilmu2 Allah semoga persaudaraan kita akn berkekalan sampai kapan pn Salam hormat dr sy insya Allah kita akn saling asah asih dn asuh kerna tdk ada yg pintar utk saudara2 di-kwa hargai lah sesepuh yg memberi setitis ilmu2 di-blog ini..

Suhaimi
Perguruan Al-Haq
Singapore.

Wasalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 112 Komentar

Eksklusif KWA: ASMA SONGAI RAJEH MADURA-SUMENEP


S-SAWUNGGALING
singarajeh_madura@yahoo.com

ASSALAMUALAIKUM

Salam hormat,ta’dzim untuk semua para sesepuh Padepokan Maya KWA, ijinkan saya untuk berbagi dengan satejeh taretan anggota KWA tentang amalan Asma Songai Rajeh madura utara dari sumenep. amalan ini konon saya dapatkan secara tidak sengaja yang saat itu saya menjadi pemantau pemilu di daerah kepulauan di sumenep Madura pada tahun 2004 dari seorang “tokoh” masyarakat, beliau tidak dipandang sebagai kyai/ustadz dilingkungannya,karena beliau memang bukan kyai dan bukan nasab kyai, penampilannya yang biasa dan sederhana seperti masyarakat lainnya yang kadang memakai celana pendek. dan saya memanggil beliau “Ki Atun” termasuk masyarakat disitu,dan kata masyarakat disitu,beliau juga tukang Nembang Macapat, sebutan “Ki” dikalangan masyarakat Madura khususnya di sumenep adalah sebutan untuk seseorang yang sudah sangat sepuh, karenanya sama dengan sebutan “kakek” .

Dari pertemuan singkat itu dengan beliau yang hanya 2 hari (termasuk dengan kerja pemantauan saya) sayapun juga di ijazah “Nakaban”,begitulah beliau menyebutnya…dan setelah saya kenal dengan beberapa sesepuh termasuk di KWA, baru saya tau bahwa itulah Asma Nakaban yang sama dengan beberapa sesepuh warisi.

(………) Setelah agak lama saya tidak bersua dengan beliau dikarenakan jarak yang harus melewati laut,saya berkeinginan untuk menemui beliau lagi, hasrat itu ada pada tahun akhir 2006 saat saya bekerja di PT Lapindo Brantas.Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya sebagai tim sosial dan tim verifikasi korban luapan lumpur Sidoarjo sampai awal tahun 2009, selain rasa kangen pada beliau,ada sesuatu yang ingin saya “minta” bukan untuk apa waktu itu saya ingin “meminta“ sesuatu pada beliau…. saya waktu itu sadar yang saya hadapi tiap hari ditempat kerja adalah warga yang panik yang secara psikologis mereka lebih tempremental,emosional saya mafhum karena mereka korban.dengan kesadaran itu saya berharap bagaimana mereka bisa “kasihan” pada saya..minimal tidak berbuat sesuatu yang “salah” pada saya.

Singkat cerita…setelah saya sampai dikediaman beliau saya dikasih tau oleh keluarga beliau, ternyata beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu…Inna lillah…Allahummaghfirlahu…

Untuk mengabadikan amal baik beliau saya ijazahkan Asma ini buat sedulur Anggota KWA yang telah terdaftar,Semoga bermanfaat dan barokah.Amin.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

Cara Mengamalkan

Tawassul:
Nabi Muhammad SAW
Sayyidina Malaikat Jibril,Mikail,Isrofi dan “izroil
Nabiyullah Khidir A.S
Kholafaur Rosyidin Sayyidina Abu Bakar,Umar,Usma dan Ali
Sulthanul Auliya Syeh Abdul Qadir al Jailani
Syeh Basaniyah Bujuk Tompeng Pamekasan Madura
Syekh Abu Syamsudin
Syeh Habib Muhammad Alwiy Bawean Sumenep Madura
Syeh Moh. Kholil Bangkalan Madura
Ayah dan Ibu kita
Shohibul Ijazah dan semua guru Asma Sungai Rajeh
Ilaa Ruhi wa jasadi…………….wa ala niyati wal hajat……………..

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INNA QUWWATI ASMA’AN KAFANZA IHYA FATAROH. 1000x (3-7 malam)
INNA QUWWATI AHIYAN SYAROOHIYAN ASMA’AN KAFANZA IHYA FATAROH.1000x (3-7 malam)

Cara mengamalkan:

Di amalkan seperti ASR Madura Utara selama 3-7 malam

Cara penyelarasannya sama dengan Asma Kajuh/Kayu Rajeh

Untuk Asma yang no-2 (bukan tingkatan) insyaallah selain untuk pengobatan,kesurupan, juga bisa digunakan oleh pengijazah ASR dan semua variannya untuk mencabut ASR yang pernah di ijazahkan pada seseorang yang dianggap melanggar pantangan/sombong,takabbur,atau alasan lain.

Cara mencabut/mengembalikan:

Baca ASR yang no-2 sebanyak 7x tahan nafas lalu lepas pelan-pelan, lalu baca niatnya;ya allah semua ilmu dari engkau dan akan kembali juga pada engkau ya allah,kembalikan ASR yang pernah saya ijazahkan pada……(sebut nama).lalu baca ASR yang mau di cabut 3x tahan nafas (ASR,AKR,ALR dll) lalu lepas nafas pelan-pelan.

Kemudian baca “INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROOJI_’UUN.3X sambil menarik nafas dan menvisualisasikan menarik sesuatu dari seseorang sembari menyilangkan tangannya di dada.(tangan kakan di dada kiri,tangan kiri di dada kanan.) nafas taruh di bawah di pusar. dan lepas lagi pelan-pelan sambil membaca Hauqolah 7x sembari jempol tangan kanan menekan pusar dan memvisualisasikan mengunci.

Keterangan:

Yang bisa mencabutnya hanya pengijazahnya. misal saya mengijazahkan ASR kepada si A. dan si B mengijazahkan pada si C. jadi saya hanya bisa mencabut ASR si A tidak bisa untuk si C.

tapi perlu di fahami bahwa ASR itu warisan waliyullah, tidak sembarangan bisa di cabut/dikembalikan.namun jika sipewaris/pengamal lebih istiqomah dan suci hatinya dari pada si mujiz/pengijazah, insyaallah tidak bisa di cabut lagi. apalagi ijazah yang melalui “jual beli” dengan harga yang di patok jutaan….hehehe gak tau deh ane kalo getooo.

Demikian dari saya…BERKAT DI GURU MAKBUL DI AKU..BERKAT KUASA ALLAH, BERKAT SYAFAAT ROSULALLAH BERKAT KAROMAH WALIYULLAH.amein!

WASSALAM…!

MATOR SAKALONGKONG
@@@

Categories: ASMA SONGAI RAJEH MADURA-SUMENEP | 386 Komentar

RITUAL PUJI DINA TINGKAT TINGGI


untuk segala sesuatu bisa tercapai dgn sempurna termasuk pemanggilan khodam , di amal kn selama 24 jam sampai 7 hari

1.pada malam ke 1 baca ya hayyu ya qayyum 500x dan tidak boleh makan sayuran dan pucukan
2.pada malam ke 2 baca ya rahman ya rahim 400x dan tidak boleh makan barang yg bernyawa
3.pada malam ke 3 baca ya maliku ya quddus 300x dan berpuasa saja
4.pada malam ke 4 baca ya hannan ya mannan 700x dan tidak boleh makan garam
5.pada malam ke 5 baca ya a’limu ya a’zhim 800x dan tidak boleh minum air
6.pada malam ke 6 baca ya khafiyyu ya mughni 600x dan tidak boleh memakan makanan yang kena api
7.pada malam ke 7 baca ya fattah ya razak 900x dan tidak boleh tidur

MEMANGGIL KHODAM MALAIKAT KANDIYAS
Baca dahulu ayat kursi 50x dan doa di bawah ini 7x selama 41 malam / 15 malam / 7 malam berturut turut tdk blh ketinggalan

Bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil a’lamin wassalatu wassalamu a’la sayyidina muhammadin wa a’la aalihi washahbihi wa sallam , allahumma inni as aluka atawas salu ilaika
ya allah 3x ya rahman 3x ya rahim 3x ya hin 3x ya rabbah 3x ya sayyidah 3x ya huwa 3x
ya giyaasi i’nda syiddati ya anisa i’nda wahdati ya mujibi i’nda da’wati
ya allah 3x
(allahu laa illaa ha illa huwal hayyul qayyum)
ya hayyu ya qayyum ya man taqumus samawati wal ardi bi amrihi ya jami’al makhluqati tahta luthfihi wa qahrihi , as aluka allahumma an tusakh khirali ruhaniyyati hadzi hil ayatis syarifati tu’inuni a’la qadhai hawaiji ya man
(la ta khuzdu sinatuw wala naum)
ihdina ilal haqqi wa ila thariqim musthaqim hatta istariha minan naumi laa ilaa ha illa anta subhanaka inni kuntu minazh zhalimin ya man
(lahu ma fissamawati wal ardi man zdal lazdi yasfa’u i’ndahu illa bi izdnih)
allahumma ìsfa’li wa arsyid ni fima uridu min qadhai hawaiji wa isbati qauli wa fi’li wa a’mali wa barik li fi ahli ya man
(ya’lamu ma baini aidihim wama khalfahum wala yuhithuna bi syain min i’lmihi)
yaman ya’lamu dhamira i’badihi sirran wa jahran as aluka allahumma an tusakh khirali khadami hazdil ayatil a’zhimati wad da’watil manifati yakunu li a’unan a’la qadhai hawaiji
Hailan 3x haulan 3x mulkan 3x
ya man laa yatasharrafu fi mulkihi
(illa bima sya a wasi’a kursìyyuhus samawati wal ardhi)
sakh khirli a’bdika kandiyasi hatta yukallimani fi hali yaqzhati wa yu’inuni fi jami’i hawaiji ya man
(wala ya uduhu khifzhohuma wahul a’lìyyul a’zhim)
Ya hamidu ya mujibu ya ba’itsu ya syahidu ya haqqu ya wakilu ya qawiyyu ya matinu kun a’unan a’la qadha i hawaiji bi alfi alfin la haula wala quwwata illa billahil a’liyyil a’zhim. aqsamtu a’laika ayyuhas sayyidul kandiyasi,ajibni anta wa khudamika wa a i’nuni fi jami’ì umurin bi haqqi ma ta’taqiduunahu minal a’zhimati wal kibbriyaa i wa bi haqqi hadzihil ayatil a’zhimati wa bi sayyidina muhammadin a’laihish shalati wa sallam, ajib ayyuhas sayyidul kandiyasi asra’a minal barqi wama amartu illa wahdatin kalamhin bil bashar aw huwa aqrabu a’la kulli syai in qadir wa shallallahu a’la sayyidina muhammadin wa a’la aalihi wa shahbihi wa sallam tasliman katsira wal hamdulillahi rabbil a’lamin.
Bila hendak berjalan panggil dan beri salam
Assalamu a’laika ya malaikat kandiyas ajibni bi hudhuri bi haqqi
Baca ayat kursi sampai habis 1x
Laa ilaaha illa anta muhammad rasulullah

Kurang jelas
Facebook. Rezky cool
Email.rezky-agglass@hotmail.com
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 161 Komentar

FORUM SILATURAHMI KWA JATIM


Mengingat kondisi sekitar kita yang sangat memprihatikan dalam soal budaya alangkah baiknya kita lakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada sedulur semua di sekitar kita.karena keprihatinan ini saya mengusulkan kepada sedulur semua dalam beberapa kegiatan yang mengajak poro sedulur untuk mau berbagi saling asah asih dan asuh dengan sekitar dan memberi pemahaman akan budaya yang mulai terlupakan dan tergeser oleh budaya asing. Sehingga nantinya sedulur bisa memahami bahwa KWA bukan hanya berisi tentang klenik, mistik,ilmu –ilmu hikmah,dan asma’-asma saja melainkan semua dimensi keilmuan dan budaya, adapun schedule acara tersebut adalah.

RENCANA KEGIATAN :
1. Diskusi bersama
2. Laku bersama
3. Bakti sosial

WAKTU DAN TEMPAT :
1. Setiap hari rabu 2 minggu sekali.bertempat mabes FORSIKWA JATIM
2. 2 bulan sekali ( waktu dan tempat menyusul )
3. 1. bulan sekali ( waktu dan tempat menyusul )

PENDANAAN :
Untuk pendanaan berasal dari pengadaan aksesoris dan sumbangan dari para donator yang nantinya dikelola untuk kegiatan sosial.

PENGEMBANGAN KEGIATAN :
1. Pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu
2. Bantuan kepada panti-panti asuhan
3. Mengadakan sekolah / kuliah gratis

Karena ruang lingkup Jawa Timur yang cukup luas maka saya mengusulkan bahwa kepada poro sedulur yang mau mengadakan acara cangkruan di willayah masing-masing daerah dipersilahkan saja. Kita akan terus mendukung dan mengkoordinir poro sedulur di derahnya.dan nantinya setiap daerah akan diharapkan ada koordinatornya.

Untuk memudahkan koordinasi maka pengurus dibentuk lagi dan diusahakan pengurus nantinya domisili di wilayah Kabupaten atau kota .

Ketua KWA Jatim
Ttd
Mbah Sarib

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 35 Komentar

CARA BERTAWASUL KEPADA PARA AULIYA-ILLAHI TA’ALAA


( Khususon Fil Maqbaroh )

Ijazah ‘an :
• Syeikhina wa Mursyidina wa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bi Ali bin Hasyim bin Yahya,R.a. Pekalongan ( Mursyid ThoriQoh Syadziliyah )
• Wa Syeikhina wa Mursyidina Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani,R.a.Palembang Darussalam ( Mursyid ThoriQoh Alawiyyah )

Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr,wb santri wong alus…..bab berikut ini adalah Kaifiatul untuk bertawasul di Maqom Waliyullah. Sebagian dari adab berziarah ke maqam waliyullah adalah :

1. Perbaguslah niat
2. Perbaiki akhlak
3. Bersih lahir dan batin.
4. Mengingat dan meneladani perjuangan para Dai Ilallah
5. Menyadari bahwa hidup didunia adalah sementara

Insya Allah jika telah memenuhi sebagian syarat tersebut, kemungkinan Qobul akan cepat. Tujuan ziarah kepada para Wali adalah meneladani perjuangan mereka dalam menegakkan kalimat Tauhid. Bertawasul kepada mereka, menurut ijma’ para Ulama hukumnya : DIBOLEHKAN. Tawasul atau wasilah artinya Mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah berfirman :

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Al-Maidah : 35 )

Ayat ini dikuatkan oleh firman Allah SWT :

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka” ( Al-Isra : 57 )

Perbuatan Tawasul sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah ( HR.Ath-Thabrany dalam kitab Ausath dan Al-Kabir juga Ibnu Hibban dan Hakim ), serta para sahabat beliau, diantaranya Sayyidina Umar bin Khotob ( Ad-Durratus Saniyyah fir-raddi ‘alal Wahabiyah : Syekh Ahmad Zaini Dahlan ), Sahabat Bilal bin Harits.

Hakekat Tawasul kepada Nabi, Wali dan Ulama

Tawasul adalah sebagai sebab yang dapat menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah. Tawasul diperbolehkan dilakukan dengan seseorang yang masih hidup atau pun yang sudah wafat. Yang dalam hal ini jelas kesholehannya. Perbuatan tawasul ini ada tuntunan langsung dari Qur’an maupun Al-Hadits serta bimbingan dari Alim Ulama.

Berbagai macam cara tawasul telah diajarkan para Alim Ulama kepada kita. Dan menjadi warisan turun-temurun diantara murid-murid mereka. Maka diantaranya adalah yang Al-Faqir tuliskan dibawah ini. Maka jika engkau berkeinginan agar hajatmu tercapai, dengan kondisimu yang hina di mata Allah SWT-maka carilah asbab yang dapat mengantarkan keinginanmu dihadapan Allah SWT.

Inilah Ritual Tawasul yang dimaksud.

( Sebaiknya sebelum memulai bertawasul sebaiknya membaca Qoshidahnya Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thohir Ba ‘Alawy saat berada didepan Maqom Sang Wali )

Dan setelah itu dalam posisi masih berdiri, bacalah salam untuk wali yang kita Ziarohi.

Assalamu’alaika Yaa Waliyullah

Assalamu’alaika Yaa Da’i ilaa Thoriiqillah

Assalamu’alaika Yaa Man akromahulloh bil ‘ilmi wal wilayah wa ‘inda qobri ahli baitin nabiyyi Sholallahu ‘alaihi wa sallama tuzaadu bihadzihil kalimaati.

Assalamu’alaika Yaa Ahla baiyti Rasulillahi Sholallahu ‘alaihi wa sallama.

Assalamu’alaika Yaa Baniiz Zahroo-il Batul.

Assalamu’alaika Yaa Baniil Musthofa Sholallahu ‘alaihi wa aalihi wa sallama..

Assalamu’alaika wa ‘alaa jaddika Rasulillahi Sholallahu ‘alaihi wa sallama.

Assalamu’alaika wa ‘alaa jaaddatika Sayyidatina Fatimataz zahro sayyidati nisaa-il ‘aalamiin warohmatullahi wa barokatuh.

Kemudian duduk sambil membaca :

Attahiyyaatul mubaarokaatush-sholawaatuth-thoyyibaatu lillahi.Assalamu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu warohmatullahi wa barokatuhu.

Assalamu’alainaa wa’alaa ‘ibaadillahish-shoolihiin…( Yaa Hayyu Yaa Qoyyum.7x tanpa nafas )

Allahumma inni waaqifun bibaabika walaa-idzun bijanaabika wa muta’awwidzun bijalaalika wa mutawassilun bi auliyaa-ika wa mustasyfi’un bi waliyyika……………..bin…………..antaqdhiya jamii’a haajati…..( sebut hajat kita )

( Cat : setelah kalimat bi Waliyyika sebut nama Wali yang kita Ziarohi )

Setelah itu membaca :
• Asyhaduan laa ilaha ilallah wa asyhaduanna Muhammadar rasulullah.3x
• Astaghfirullahal adhiimal ladzii laa ilaha illa huwal Hayyul Qoyyumu wa atubu ilaihi.3x
• Sholawat Ruh :

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Allhohumma sholli ‘alaa ruuhi sayyidina Muhammadin fiil arwaahi wa ‘alaa jasadihi fil ajsaadi wa ‘alaa Qobrihi fiil Qubuuri wa ‘alaa alihi wa shohbihi wabarik wa sallim tasliiman bi qodri ‘adhoomati dzaatika fii kulli waqtin wahiin.11x

Setelah itu bacalah surah yasiin wa tahlil seperti biasanya. Baru kemudian kita membaca fatehah khusus kepada waliyullah tersebut. Mulailah dengan pembacaan fatehah sebagai berikut….

1. Alfatehah liridho illahi ta’alaa… syai-un lillahi ta’alaa…. alfatehah.1x

2. Alfatehah lisyafaa’atin Nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam….Alfatehah 1x

3. Alfatehah libarokaati karoomati auliyaa-illahi ta’alaa….Alfatehah 1x

4. Alfatehah liridhol walidayni syai-un lillahi ta’alaa….. Alfatehah 1x

5. Alfatehah li akhi wa tau-amaani wa qoriibi syai-un lillahi ta’alaa….. Alfatehah 1x

6. Alfatehah ilaa ruuhi karoomati ………( Nama Wali yang dimaksud )…….wawalidayhi wa masya-ikhihi. …..Alfatehah 1x

7. Assalamu’alaika Yaa Syekh……….( Nama Wali yang dimaksud ) 7x…( Hadir )

8. Hatta Arokum bi’aiini wa ukallimukum bilisaanii. 7x

9. Kemudian baca Dzikir ini : Yaa Huu.1511x

Kemudian bacalah Amalan Asadullahil Gholib.

Pembacaan ini dimaksudkan untuk pencegahan dari kedatangan Ruhaniyyah atau sebangsa jin yang akan menyerupai Wali yang kita inginkan. Insya Allah setelah membaca ini maka ruhaniyyah / Jin / Khodam itu tidak akan bisa menyerupai sang Waliyullah. Ciri-ciri kedatangan Waliyullah biasanya diiringi dengan suasana yang terasa hening, badan dan pikiran kita terasa tenang, hati merasa haru.Terasa tumbuh Jiwa Tauhid kepada Allah SWT, meleburnya nafsu dalam diri, timbul rasa berdosa akan kesalahan / maksiat yg kita perbuat.

Alfatehah ‘ala niyyatil hifzhi wassalamati min syarril kholqi ajma’in,waliridho illahi ta’alaa syai-un lillahi bissiril fatehah…..
1. Asyhaduan laa ilaha illallah wa asyhaduanna muhammadan rasulullah. 3x
2. Astaghfirullahal adziim. 3x
3. Allahumma sholli ‘alaa sayyidina muhammadin nabiyil’ummi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallam.3x
4. Fakasyafna ‘anka ghithoo-aka fabashurkal yauma haddid.3x
5. Lahaula walaa quwwata illa billah.
6. Bismillahi…( Allahu akbar.3x senafas) tawasaltu bi sayyidil imam masyriq wal maghrib asadullahil gholib sayyidina ali bin abi tholib wa tilmidzihi dzul-iman laqobuhu kian santang, wal habib abdullah bin abdul qodir bil-faqih, wa syekh……..( isi dengan nama wali yang kita ziarohi )
7. Allahumma iyyakana’budu wa iyyaka nasta’iin…….( Niatkan disini hajatmu)
8. Ihfazhna wa salimna min syarril kholqi ajma’iin.
9. Bihaqqi…. : Laa ilaha illallah. 7x ( tahan nafas….)
10. sambung dengan ucapan : Muhammadur rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam.
11. Ya ‘ibadallah a’iinuuni.3x
12. Ya Rijal Ghoib unshuruni billah.3x
13. Ya Allah..66x / 1000x

14. Sholawat Nuur:
Allahumma sholli ‘ala nuril anwar, wa sirril asror,wa tiryaqil aghyaar, Wa miftahii baabil yasaar, sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil ath-har,wa ashabihil akhyaar, ‘adada ni’amillahi wa ifdholi…11 x

Selanjutnya hidupkan dzikir nafasnya selama kurang lebih 10 menit / selama setengah jam / selama yang kita inginkan )
Caranya:
1. Tarik nafas dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun, baca : HUU
2. Turun nafas dari ubun-ubun kebawah susu kanan 2 jari, baca : ALLAH……sambil munajat kepada Allah dibatin . Fokus untuk kehadiran sang waliyullah.

=== Ritual Ziarah & Tawasul selesai. Tutup dengan Doa ===

Catatan : Pada maqom-maqom tertentu ( kedudukan seseorang dimata Allah SWT ) kehadiran seorang Waliyullah bisa dilihat dan dirasakan dengan mata kepala kita. Hati dan semua panca indera lahir batin akan mengetahui kehadiran Sang Wali. Namun apabila Maqom yg kita punya jauh dibawah itu, maka kedatangan beliau biasanya hadir dalam mimpi secara urut. Artinya minimal selama 3 hari ( malam ) berurutan beliau akan mengabarkan kehadirannya. Saat itulah akan ada komunikasi antara kita dan beliau. Bentuk komunikasi tersebut tidak sama antara satu dengan yang lain. Alangkah baiknya jika pengalaman spiritual ini tidak dibuka kepada orang lain. Tapi kabarkan saja kepada Guru / Syekh kita sendiri.

Silahkan dicoba semua saudaraku di KWA. Mohon maaf jika ada salah dalam translet bahasa. Semoga manfaat dalam menumbuhkan jiwa tauhid kita kepada Allah SWT. Jazakumullah bi ahsanal jaza !
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 98 Komentar

SHOLAT TASBIH SARANA PENYEMBUH SEGALA PENYAKIT


Perkenankanlah sy yang lemah ini akan memberikan sedikit tetesan ilmu yang insyaalloh bermanfaat buat anggota Kwa semua nya, dan juga kepada para sesepuh Pengasuh Kwa Wong Alus saya mohon ijin buat memasuki gerbang Wong Alus ini.

Ketika saudara saya mengalami sakit Kanker Rahim… telah segala upaya dilakukan baik medis maupun non-medis….dokter udah memvonis umur saudara sy tersebut kurang dari 3 bulan jika penyakitnya tak kunjung sembuh, karena kami keadaannya memang kondisinya gak punya, kadang makan kadang tidak sering kali… puasanya…..suatu hari saudara sy tadi melakukan sholat tasbih, setiap malam, pagi siang…..

Dengan tetap mengharap kesembuhan dari Alloh atas penyakitnya dia terus melakukan sholat tasbih tersebut hingga waktu terlewati masa 3 bulan tersebut dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang, Sampai-sampai dokter yang dulu memeriksa penyakitnya keheranan kok bisa sembuh total yang secara ilmu kedokteran jelas-jelas saudara sy tersebut sakitnya begitu parah….. badan kurus sekali tinggal tulang belulang saja.

Soal tatacara SHOLAT TASBIH saudaraku semuanya bisa anda lihat dibuku tuntunan Sholat… sehabis sholat baca sholawat (bebas) seikhlasnya….. lalu minta hajat anda
Saya rasa cukup sekian dulu sedikit tetesan ilmu yang dapat sy berikan semoga bermanfaat buat anda semua..

Wassalam,….
Yudha Kelana

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 51 Komentar

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KWA DELI SERDANG


ASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

MOHON IZIN KEPADA SESEPUH DAN PENGURUS KWA. DENGAN INI KAMI MENYAMPAIKAN KEPADA SAUDARA – SAUADARAKU KHUSUSNYA YANG TINGGAL DI KAWASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG DAN SEKITARNYA. BAGI REKAN – REKAN YANG INGIN BERGABUNG SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI HP 0852 9618 9700.

KARENA KITA AKAN MEMBENTUK KEPENGURUSAN KWA DELI SERDANG DAN MEMBUAT PROGRAM. DEMIKIAN HARAP MAKLUM. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.

WASSALAM
KYAI AGENG MAS SAHID cs
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 19 Komentar

ASMAK PUTER GILING


Kifli Burung
mistik_sejati@yahoo.co.id

Nuwun sewu kepareng Derek latihan dadi wong apik nebaraken winih wonten blog wong alus kagem sedulur sedulur sedoyo kususipun seluruh alam amin.

Ilmu asma puter giling bermanfaat untuk memanggil orang dari jarak jauh khususnya orang yang pergi tidak kembali (minggat) dari rumah agar cepat pulang. Ilmu puter giling ini juga dapat menggerakkan hati kekasih atau seseorang yang ditaksir agar mempunyai perasaan sayang terhadap si pemilik aji ini. Bisa juga untuk memanggil pencuri,memanggil hewan,seperti burung walet dll. Dan bagi pedagang bisa memanfaatkannya untuk menarik para pembeli.

(“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLAA ‘TA’LUU ‘ALAYYA WA’TUUNII MUSLIMIIN”)
(Q.S An-Naml : 30-31)

1.Puasa bila ruh selama 3 hari, malam terakhir tidak boleh tidur sampai masuk waktu Subuh, mulai puasa hari Jum’at Legi.
2.Selama puasa, asma dibaca tiap selesai solat fardu sebanyak 21x.
3.Bila sudah hatam bila ada perlu asma dibaca cukup 7x, dengan ditambah kalimah “Yaa AllaaHu arinii…..”(titik-titik di isi keinginan, sebut keinginan dalam batin saja)
@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 492 Komentar

PENGASIHAN YUSUF AYAT 31


aditya kurniawan
rizafanaa@gmail.com
Kepada para sedulur KWA yg saya hormati izinkan saya membagikan Pengasihan yg diijazahkan oleh seorang teman&sudah saya buktikan sendiri. Pengasihan ini berasal dari Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 31 dimana dicertikan para wanita sampai mengiris jari mereka sendiri dengan pisau melihat ketampanan nabi Yusuf AS.
Kl sering didawamkan insyaallah akan memilki aura pengasihan yg dahsyat, mudah dalam menaklukan lawan jenis, disukai dalam pergaulan, perdagangan dll.
Cara Pengamalan :
 syahadat 3X
 Astagfirullaahal ‘azhiim min kulli dzanbin wa atubu ilaih – 3X
 Sholawat 3X
 Subhanallah wal hamdulillaah walailaaha illallah wallaahu akbar laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim 3X
kemudian kirim surat al fateha kepada:
1. ilaa hadratin nabi muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam
2. ilaa hadratin Malaikat Jibrail, wa Mikail, wa Isroil wa Izrail
3. ilaa hadratin Abu Bakrin, wa Umar , wa Ustman , wa Ali radiyallahu anhum
4. ilaa hadratis Syaikh Abdul Qodir Jaelani
5. orang yg dituju ( fulanah binti fulanah )…
amalannya :
“Bismillahirrohmanirrohiim.
Falamma roainahuu akbarnahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lil-lahii maa haadzaa basyaroo,in haadzaa illa malakun kariim.”
-Dibaca setelah sholat hajat minimal 313X dan setelah sholat subuh 100X selama 7 hari. Setelah 7 hari setelah sholat 5 waktu dibaca 7X. Setelah membaca tiupkan ke 2 telapak tangan&sapukan ke wajah.
Kl untuk pengasihan umum setelah mengamalkan mohon pada Allah agar dikasihani orang yang melihat.
Testi :
– dulu waktu aQ kuliah semester akhirk paz bimbingan skripsi sering ngamalin pengasihan nie.waktu ntu iseng2 ja g da target&niatnya buat naklukin dosen biar dipermudah skripsinya.kdang paz nunggu dosen aQ kmpul2 di kantor jurusan m temen2.nah,,waktu ntu da cew cuakep abiezzz nmny “M” dia primadona kampus yg sring dibicarain m tmen2 cowQ tp bru kli ni q liat lngsung maklum beda kelas.nah ktika ntu dia kan duduknya berhadapan m aQ jd qt sling pandang cm qt g ngobrol krn g kenal. Kbtulan dosen pmbimbingQ dateng jd sbntar j qt duduk berhadapan. selesei bimbingan si M udh g ada. Nah,,keesokan harinya da temnQ cew nymperin aQ ktnya si “M” nanyain ttg aQ.kyknya dia pnsaran bgtz km aQ gt.akhirnya,,stlah ktmu lg si “M’ nyapa duluan gtu&lma2 qt sring ngbrol&smsan akhirnya kdng kmna2 breng kyk pcaran j pdhl g,,,hehehehe. aQ g berniat njadiin pcar coz beda agama gitu.
– slma Q rjin ngmalin nie gmpng bgtz pdkt m cew2 yg br Q knal. Ibaratnya “kesan pertama” begitu menggoda selanjutnya terserah anda.
– sring kl jln2 byk cew yg liatin smbil tersnyum gtu.
– g pernah Q ditolak m cew mlah stlah jadian cewnya mlh jd posesif&cemburuan gtu.hehehe
– aQ jg hmpir m’buat pertunangan s’org cew gagal coz si cewny jd cinta mati m aQ, pdhl Q tau dia udh tunangan eh pz Q tmbak dia mau udh deh jd “slingkuh itu indah”. Pz aq tny knp kQ njalanin hbngan m Q pdhl dia udh pny tunangan&byk yg ngantri jd pcarnya (dia kembang desa).dia blang d sesuatu pd diriQ yg beda dgn cow2 yg laen yg m’buatnya jd jatuh hati m Q.tp,pz putus cewnya mlah bnci abiz&ngomong m temen2y ktanya aQ pakai susuk. Hehehe
Cm skrg aQ sudah malez ngamalin lg jd efeknya dah berkurang gtu. Kepada para sedulur KWA silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua,,Amin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 1.870 Komentar

PENGALAMAN AMALKAN ILMU KWA


Dewa Pelet
dewapelet@ymail.com

Assalamu’alaikum
slm hormat dan takzim ‘tuk para sepuh dan saudara2 KWA.sholawat dan slm smg slalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW. kali ini sy ingin berbagi pengalaman saat mengamalkan ilmu postingan Abah Raffi,yaitu “Amalan dahsyat untuk menyerang musuh org2 kafir jarak jauh”. bbrapa waktu lalu sy pernah kenalan dg seorang perempuan di salah satu jejaring sosial.lama kelamaan dia menyukai sy,tp krn dia sdh bersuami maka sy tak meladeninya krn sy tak mau merusak rmh tangga org.suatu hari tanpa tau sebabnya perempuan tsb memfitnah saya dan mengatakan hal2 yg tak pantas keluar dr mulut seorang perempuan.Krn kesal dan jengkel,mlmnya sy lakukan sholat hajat 2 rakaat dan baca amalan tsb ditambah amalan dr leluhur
Assalamu’alaikum hai Angeran Habang, Assalamu’alaikum hai Datu Panglima Kumbang.. cucu pian dalam sengsara….dst. saat baca QS.Al Fil 141x trasa ada 2 bayangan hitam melesat keluar dr tubuh..

stlah selesai sy lgsung tidur,saat bangun keesokan harinya sy merasa sakit pd punggung sblah kiri,bgitu dilihat ternyata ada gosong/terbakar dan melepuh sbesar uang logam ratusan,serta wajah trasa panas.Krg lbh 1 bln stlh kejadian itu,perempuan tsb menemui sy ditempat kerja dan meminta maaf atas smua fitnahnya kpd sy.Dia jg cerita bahwa stlah kejadian itu dia merasa seluruh badannya panas,kepala sakit sperti kena pukul dan melepuh/gosong antara dada sampai perut. jgnkan berdiri,dudukpun susah katanya,,.. baru stelah dia baca QS Yasin sakitnya berkurang dan sembuh.Hari itu tgl 15 desember 2010..tiga hari kemudian dia masuk rumah sakit krn sakit perut..Tgl 22 desember 2010 dia meninggal dunia,innalillah…

Entah krn aku atau memang sdh takdir,Wallahu a’lam.
Harapan sy smg sedulur KWA bs menggunakan ilmu2 di KWA untuk kebaikan sesama.. dan tentang pengalaman ini silakan anda nilai sendiri,
blh mencaci, blh menghina, tp semua ada tanggung jwbnya. tabur tuai pasti ada.wslm. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 102 Komentar

ILMU RIZKI


jabat mahesa
jabatm@yahoo.com

Ass wrwb
di ijazahkan dari KH ahmad Zarkasih ( haji engkos ) pengasuh ponpes darus sa’adah mamak sayuti lewiliang bogor jawa barat kepada saya dan saya meng ijazahkan kepada para ikhwan sekalian

barang siapa , ingin rizkinya tercukupi , rizki di datangkan dari segala arah , rizki di anter ke rumah kita

setiap 1/3 malam melanggengkan baca :
robbigh firlii wali waalidayyaa 100 x
laa ilaaha illallaahu malikul haqqun mubiin 100 x
laa haulaa walaa quwwata illaa billaah 100 x
sholawat ( apa saja ) 100 x
lalu baca alwaqi’ah 1 x saja
baca surat yassin 1 x saja
lalu baca
Allaahumma kifnii bihalaalika an haraamika wa aghnini bi fadhlika amman siwaak 70 x
di tutup dgn sholawat kamilah/nariyah 1 x saja

wassalam

kang Noor Fajar

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 51 Komentar

DO’A PENGHILANG RASA TAKUT


Noer Cholish
satria_lamong77@yahoo.com
Assalamua’alaikum WR.WB.
Puji syukur kehadirat illahi Robbi gusti ALLAH SWT atas segala karunia yang tlah dianugerahkan kepada kita semua ciptaanNYA. Salam ta’dzim kita Padepokan ”Nur Langit” kepada ki wongalus beserta sesepuh pengampuh blog ini. kepada sedulur semua mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kami kepada semua dulur di KWA ini dan juga anggota kami semua.

Terima kasih atas kepercayaan sedulur semua yg menghubungi saya via SMS/telp serta E-mail, sungguh saya ini Cuma manusia yg lemah tanpa punya daya upaya dan kekuatan, semua kembali hanya milik Gusti ALLOH SWT Tuhan saya dan Tuhan kita semua yang maha segalanya, sesungguhnya tetap permohonan dan do’a hanya wajib kita panjatkan kehadirat gusti ALLAH SWT yg maha kuasa atas segalanya, Jadi jangan menjadikan WARNING..!!! SYIRIK atas apapun itu karena semua ini apa itu berupa ilmu atau benda hanyalah makluk. Sudah menjadi keniscayaan percaya atau tidak kekuatan metafisik lewat laku spiritual semisal : lantunan do’a khusus, amalan-amalan ilmu hikmah, dzikir, istighotsa, riadho/tirakat, shodaqoh, puasa, qiyamullail, do’a ortu, do’a para guru/kyai/ustadz, sahabat dll. Bisa bekerja mendukung apa yang kita harapkan insyaALLAH. Peliharalah rasa yaqin sebagai suatu bumbu penyedap dari semua syariat bersifat multi amal, karena manusia itu makluk yg sangat lemah hanya punya ikhtiar atau sebab dan yang menentukan hanyalah gusti ALLAH SWT semata. Allahu a’lam bissawab

” DO’A PENGHILANG RASA TAKUT DARI ANCAMAN ORANG DHOLIM ATAU SUATU KAUM ”

Amalan ini merupakan apa yang telah diajarkan kanjeng Rosul Muhammad S.A.W. lewat sebuah hadits pada kita semua umat Beliau apabila di timpah sebuah rasa takut atau merasa tidak aman, gamang, tertekan, tertindas oleh suatu masalah yg mengakibatkan kita menjadi sangat takut dan terancam. Dengan nikmat dan kebesaran gusti kang murbeing dumadi gusti pangeran ALLOH TA’ALA saya pribadi penulis tlah diberikan begitu banyak bukti kehebatan serta manfaat dari amalan ini yang haqqul yaqin kalau kita dawamkan dengan istiqomah tiap selesai sholat fardhu serta sunah insyaALLAH pada saat kita butuhkan akan ijabah dengan cukup membacanya 3 x. Atau disaat kita tertekan dengan banyaknya masalah, intimidasi, teror dan ancaman dll maka berdasar pengalaman penulis baca sebanyak-banyaknya sampai saudara semua merasa mantab, yaqin dan pasrah InsyaALLOH makbul, Do’a tersebut adalah :

” ALLOHUMMA INNA NAJ’ALUKA FII NUJUURIHIM WA NA’UUDZUBIKA MIN SYURUURIHIM ”

Artinya kurang lebih : Yaa Allah sesungguhnya kami menjadikan(menyerahkan) pada Engkau leher-leher mereka dan kami berlindung Kepada-MU dari kejahatan mereka.
InsyaALLOH kalau anda bersungguh-sungguh dan yaqin dalam mengamalkan do’a yang sederhana ini saya yaqin akan muncul rasa optimisme dan kepasrahan pada Gusti ALLAH TA’ALA Tuhan kita yang maha segalanya. Amiin.
”Robbii anta maqshuudii wiridhoka mathluubii a’thinii mahabbatika wa maghfifirotika” wahai ya ALLAH Tuhanku, Engkau tujuanku dan Ridho-MU yang aku cari, anugerahilah aku atas cinta kasih-MU dan makrifat-MU, amien. Mohon maaf apabila salah dan terima kasih. Salam persaudaraan kepada semua. Wassalam. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 25 Komentar

ASMA SILEMAN


Pangeran Sukemilung
Assalamu’alaikum, wr.wb……..

Diantara banyaknya cara atau laku untuk mendapatkan Ilmu menghilang, maka kami pernah mendapatkan Ijazah Ilmu ini saat masih di Pesantren dahulu. Ilmu ini di ijazahkan oleh Al-Mukarom KH. Mustajab Kholil, Jember. Di pondok kami Asma ini biasa disebut dengan panggilan Asma Sileman.Selama pengamalan ilmu ini, al-faqir sudah merasakan manfaatnya. Apalagi sejak zaman dimulainya Reformasi. Dimana saat itu kami masih berstatus sebagai mahasiswa. Berbagai kejadian bisa kami lewati asbab ilmu ini.

Ada satu pengalaman yang sampai saat ini masih berbekas dihati kami, adalah pada saat suatu malam gerakan mahasiswa tercium oleh Pasukan Brimob yang patroli. Saat itu polisi bersama Tentara mengejar kami dan teman-teman. Saya saat itu terjebak didepan gerbang Universitas Binadarma, Palembang. Sebagian teman-teman tertangkap dan diangkut ke mobil Truck petugas. Sebagian lagi menyelamatkan diri memasuki area perumahan penduduk disekitar kampus. Kami terjebak di gerbang dan tidak bisa kemana-mana.Sementara petugas dengan beringas mendekati saya.

Saat itulah saya teringat Asma Sileman ini. Ditengah rasa takut, cemas dan sebagainya, asma ini kami rapal didalam hati. Benar-benar berharap akan pertolongan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah…petugas yang mengejar mendadak bengong karena kehilangan kami. Padahal jaraknya dengan kami kurang lebih hanya selengan saja. Jika saja petugas itu menembakkan senjatanya atau menebaskan kearah depan, sudah tentu kami akan terkena senjata mereka.

Kami fikir tidak ada salahnya membagi pengetahuan ini kepada teman-teman di KWA khususnya. Semoga manfaat ilmu ini bisa dirasakan oleh saudara sekalian. Silahkan disimak tata cara / kaifiatul ‘amal asma sileman ini.

Tawasulnya :
1. Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW
2. Sayyidina Khidir AS
3. Sayyidina Ibrohim AS
4. Sayyidina Musa AS
5. Sayyidina Harun AS
6. Sayyidina Isa AS
7. Sayyidina Nuh AS
8. Sayyidina Dawud AS
9. Sayyidina Sulaiman AS
10. Sulthonul Auliyai Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani
11. Sulthonul Auliyai Syekh Abul Hasan Aly Asy-Syadzily
12. Syekh Abu Syamsudin ( Buju’ Latthong ) Batu Ampar
13. Syekh Muhammad Kholil, Bangkalan
14. Syekh Adlan Aly,cukir tebu Ireng Jombang
15. Syekh As’ad, Sukorejo Situbondo
16. Syekh Ma’shum, Lasem
17. Syekh Thohir, Pelamunan
18. Syekh Nawawi, Berjan Purworejo
19. Syekh KH. Mustajab Kholil
20. Walidayni abi wa umi

Kaifiatu A’mal :

Puasa Bilaa Ruh 3 hari.
Asma dibaca di dalam air sambil Menyelam 300x setiap malam.
Cara pembacaan : Baca sekuatnya didalam air sambil menyelam sedapatnya.
Contoh : Jika kuat membaca 10x maka angkat kepalamu dari dalam air, ambil nafas kemudian masuk kembali ( menyelam ) kedalam air. Baca lagi sekuatmu. Begitulah berulang kali sehingga genap 300 kali.

LAA TUDRIKUHUL ABSHORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATHIIFUL KHOBIIRU.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan dialah yang Maha halus lagi Maha Mengetahui.( Al-An’am : 103 )
Cara Penggunaan

Untuk mencoba ilmu ini, ba’da riyadhoh bisa anda tes. Sederhananya seperti ini : Saat bertemu dengan seseorang yang anda kenal, beberapa meter sebelumnya baca Asma ini 3x tahan nafas sambil melihat objek. Jika setelah bertemu, si Objek tidak menyapa dan seakan tidak melihat atau mengetahui diri anda berarti ilmu ini sudah menyatu kedalam diri.

Seandainya belum berhasil, maka usahakan saat membaca amalan ini anda bersentuhan dengan air. Karena ilmu ini diriyadhohi didalam air, maka reaksinya adalah menguat bila bersentuhan dengan air. Coba lagi seperti cara diatas.
Bagaimana jika tidak ada air ?? pokoknya walaupun setetes tetapi badan anda sudah bersentuhan dan terasa basah ( dinginnya air ) ilmu ini akan bereaksi.
Jikapun belum berhasil berarti riyadhoh saudara belum sempurna. Untuk mengetahui hasil riyadhoh itu berhasil atau tidak, setelah riyadhoh coba anda berkaca di air. Jika bayangan anda tampak samar atau tidak jelas berarti ilmu sudah masuk. Tetapi cara ini juga tidak bisa dijamin 100% benar.Karena banyak diantara sahabat kami, yang merasa gagal diriyadhoh tetapi saat pengamalan dilapangan mereka berhasil.
Kuncinya adalah KEYAQINAN. Maka yaqinkan saja dalam diri anda, bahwa Allah akan menolong hambanya yang terjepit dan terdesak.

Catatan : Untuk menjaga agar Khodam ayat ini tidak lari, maka jagalah Amalan ini setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 21x. Caranya bacalah tiap 7x dengan tahan nafas. ( 7×3=21 ) sekurangnya dibaca ba’da maghrib dan shubuh.
Semoga bermanfaat. Jazakumullah bi ahsanal Jaza. Barakalloh… @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 67 Komentar

ISMUL A’DHOOM


Sayyidina Ummarah Bin Zaid, R.a

Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Sayyidina Ummarah bin Zaid R.A adalah salah seorang dari perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna. Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah, dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.

Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu dan aku ketahui bahwa engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti dikabulkan-NYA.

Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan dikabulkan-NYA.
Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,” Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah, yaitu :

بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يامالك يامحيط يا قدير ياعليم ياحكيم ياتواب يابصير ياواسع ياسميع يابديع ياكافي ياروف ياشاكر ياواحد ياغفورياحليم ياقابض ياباسط باحي ياقيوم ياعلي ياعظيم ياولي ياغني ياقائم ياوهاب ياسريع ياخبير يارقيب ياحسيب ياشهيد ياعفو يامقيت ياوكيل يافاطر ياقاهر ياظاهر ياقادر يالطيف يامحي يامميت يانعم المولى يانعم النصير ياحفيظ اقريب يامجيب ياحميد يامجيد يافعال لمايريد ياودود ياكبير يامتعالي يامنان ياخلاق ياصادق ياوارث ياباعث ياكريم ياحق يامبين يانور ياهادي يافتاح اشكور ياغفار ياقابل التوب ياشديد العقاب ياذا الطول ياحي يارزاق ياذاالقوةالمتين يابر يامليك يامقتدر يارب المشرقين يارب المغربين ياذاالجلال والاكرام يااول يااخر ياظاهر ياباطن يامالك ياقدوس ياسلام يامومن يامهيمن ياعزيز ياجبار يامتكبر ياخالق يابارئ يامصور يامبدئ يامعيد يااحد ياصمد اللهم انى اسالك يا الله بسمك العظيم الاعظم وبحق اسمائك الحسنى ان تيسرلى حاجتى وان تقضى مقصودي…

Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha….
Yaa Allah, Yaa Robbi, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Kaafi, Yaa Rouufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofaaru, Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, YaaQoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu, Yaa Faathiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu, Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu, Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa Zhoohiru, Yaa Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi maqshuudii……( Hajat kita )

Dan Hanya bagi Allah semua Asma-Asma yang Indah, dan memintalah dengan Nama-NYA……. Wahai Allah, Wahai Tuhan, Wahai Sang Maha Pengasih, Wahai Sang maha Penyayang,Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Menggenggam Segala Sesuatu, Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Bijaksana, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Maha Luas ( Anugerahnya ), Wahai Yang Maha Mendengar,Wahai Engkau Yang menciptakan yang Baru (tanpa contoh),Wahai Yang Mencukupi, Wahai Yang Maha Belas Kasihan, Wahai Yang Menerima Syukur, Wahai Yang Maha Esa, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Penyabar,Wahai Yang Menyempitkan, Wahai Yang Melapangkan, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Menguasai, Wahai Yang Maha Kaya, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Pemberi, Wahai Yang Maha Cepat, Wahai Yang Maha Waspada, Wahai Yang Maha Mengawasi, Wahai Yang Maha Menghitung, Wahai Yang Maha Menyaksikan,Wahai Yang Maha Memaafkan, Wahai Yang Maha Menjaga, Wahai Yang Maha Mengurusi, Wahai Yang Menciptakan, Wahai Yang Maha Memaksa, Wahai Yang Dhohir Kekuasaannya, Wahai Yang Berkuasa, Wahai Yang Maha Lembut, Wahai Yang Menghidupkan, Wahai Yang Mematikan, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menguasai, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menolong, Wahai Sang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Dekat, Wahai Yang Maha Mengabulkan Doa, Wahai Yang Maha Terpuji, Wahai Yang Maha Mulia,Wahai Yang Maha Mengerjakan segala sesuatu yang Dikehendaki, Wahai Yang Maha Membuat Rasa Kasih sayang, Wahai Yang Maha Besar, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Memberi Karunia, Wahai Yang Maha Pencipta, Wahai Yang Maha Benar, Wahai Yang Maha Mewarisi, Wahai Yang Maha Membangkitkan, Wahai Yang Maha Mulia ( Pemurah ), Wahai Yang Maha Menetapkan, Wahai Yang Maha Menjelaskan, Wahai Yang Maha Menerangi,Wahai Yang Memberi Petunjuk, Wahai Yang Membukakan Pintu Rahmat, Wahai Yang Maha Berterima Kasih, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Dzat Yang sangat Pedih Siksanya, Wahai Yang Maha Berkuasa, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Memberi Rezki, Wahai Yang Maha Kuat / Kokoh, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha sangat Berkuasa, Wahai Tuhan Yang Menguasai Dua Ufuk Timur dan Dua Ufuk Barat, Wahai Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Wahai Yang Maha Awal, Wahai Yang Maha Akhir, Wahai Yang Maha Dhohir kekuasaannya, Wahai Yang tidak kelihatan Dzatnya, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha Suci, Wahai Yang Maha Memberi Keselamatan, Wahai Yang Maha Memberi Keamanan, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Perkasa / Mulya, Wahai Yang Maha Pemaksa, Wahai Yang Mempunyai Kebesaran, Wahai Yang Maha Menciptakan, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Membentuk Rupa, Wahai Yang Maha Memulai, Wahai Yang Maha Mengembalikan, Wahai Yang Tunggal / Esa, Wahai Yang menjadi tempat Meminta, Aku meminta kepada-MU Ya Allah, dengan menyebut Nama-MU yang Agung yang Di Agungkan dan dengan Haq Asma-MU yang Indah , semoga Engkau memudahkan Hajatku dan mengabulkan maksudku ……( Sebut Niat )

Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat ijabahnya. ”

Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari bahaya itu.”

Sempurna Syarah Al-Ismul A’dhoom.
Nukil Min Kitabi Al-Qirthas- Syarah Ratib Al-Attas
( Al- Habib Ali bin Hasan Al Atthos, R.a. Shohibu Masyhad ) @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 52 Komentar

PEMBENTUKAN KWA JATENG&DIY


Bismillahi Tawakaltu Alallah, Kepada yth : sesepuh pinisepuh dan segenap majelis blog wongalus yg kami hormati dan kami muliakan…..

Kepada yth : sedulur bolowongalus di jateng diy yang kami sayangi dan kami cintai….

Salam takzim….salam hormat…salam paseduluran……
Seiring sang waktu yg mengisyaratkan dan memanggil jiwa yg tlh menghangat….
Diiringi deru dan debunya sang fajar yg mengumandangkan berkumpulnya jiwa2 yg cinta dan damai…
Bersama iringan suara alam dan sejatinya ruh silaturahmi dan paseduluran yg mengharu biru….

Bersama dengan ini kami menghimbau dan mengajak bagi yg mencintai paseduluran dan silaturahmi kpd segenap bolowongalus,kami bermaksud mengajak bersama2 duduk segelaran membentuk dan menyusun secara bersama2 kwa cabang jateng dan diy.

Hal ini mengingat wadah dan kapasitas masing2 daerah tdklah sama,agar trjd pemerataan dan kesimbangan dlm hal kebersamaan dan aktivitas,shg perlu dbentuk wadah yg mewadahi kebersamaan dgn lingkup yg lbh besar dan luas lg. Sehingga kt dpt lbh saling mengenal satu dgn yg lainnya. Menambah saudara dan kerabat dimanapun kt berada. Menghilangkan rasa dan bhkn prasangka yg krg bijak bs diantara kt bersama yg mgkn dkarenakan kt blm slg kenal satu dgn yg lainnya,blm prnh saling jumpa,blm prnh saling berbincang scr langsung.

Dharapkn dgn adanya prtemuan ini akan lbh mendekatkan hati,lbh saling mengenal dan lbh saling mencintai di antara sesama anggota. Yg menumbuhkan kebersamaan dan saling hormat menghormati dan mawas diri diantara sedulur bolowongalus yg satu dgn sedulur yg lainnya. Pembelajaran yg kita lakukan dan tumbuhkan scr bersama2,mskpn mgkn apresiasi kt masing2 akan berbeda dlm menanggapi dan mengartikannya.

Silahkan kami mengajak mengundang dan memohon kesediaan dan kehadirannya pd :

Hari / tanggal : Sabtu 22 Januari 2010
Jam : 21.00 WIB (jam9mlm)
Tempat : Sekretariat sementara KWA Jateng DIY Jl.puri anjasmoro tengah no 9A pintu gerbang PRPP karang Ayu Semarang Barat.
Agenda : – Pembentukan kepengurusan KWA Jateng DIY
– Menyusun acara perdana kwa Jateng DIY 2011
– Ziarah Kemakam Sebagian Para Wali dan Ulama

Silahkan diluangkan waktu. Krn kt pd dasarnya tdk akan prnh akan ada wkt luang,kecuali kt dgn ikhlas dan kesadaran masing2 buat meluangkan wktnya u/bisa menghadiri acr tsbt.

Acr ini nntnya merupakan doa bersama di majelis dan ngalab berkahnya para wali allah,murni silaturahmi dan paseduluran.

Silahkan bagi yg rmhnya jauh ato khawatir kemalaman di jalan silahkn datang lbh awal siang/sore hari,kami buka dan sediakan sekretariat lbh awal,mhn dkabari dulu shg sohibul bait bs menyediakan tmpt yg selayaknya buat poro sedulur yg hadir lbh awal/siang/sore hari.

Bagi yg merasa capek krn hbs krj,bs naik bis,nnt akan kami pandu smp titik terdekat disemarang buat djemput.

Ini smua adlh dr kita oleh kita dan untuk kita. Kami mhn keikhlasan dan kehadirannya.

Bagi penggemar ziarah,shbs meeting malam hari akan kt lanjutkan dgn cr ziarah ke makam para wali dan aulia.

Acara ini dilaksanakan pd tgl hari minggu tanggal 23 Januari 2011 start mulai jam 07.00 s.d selesai pagi dr sekretariat smntr Kwa dgn acr ziarah ke :

1) Eyang Sunan Pandanaran Semarang
2) Kyai Soleh Darat Semarang
3) Syeikh Jumadil Kubro Semarang
4) Sunan Katong /Batara Katong Kaliwungu Kendal

(dalam rencana klo mmg memungkinkan waktunya mbah wali shodik jago dukuh jago wringinjajar mranggen demak dan Pangeran Sambong(Sam Hong) weleri kendal)

NOTE :
Untuk kebersamaan dan meringankan jg keguyuban kt bersama,dimohon setiap peserta yg hadir diharapakn membawa makanan/snack apa sj,minimal snilai tiga ribu rupiah,silahkan nnt dtumpuk dkumpulkan kpd panitia,u/dinikmati bersama2 kembali. Trmksh.

Silahkan di copas ke bawah daftar dibawah ini :

Daftar Peserta Meeting Perdana KWA JATENG dan DIY :
1) Wawan sleman Yogyakarta 085729994755
2) Andra Yogyakarta 081226119538
3) Tjah Mumet Magelang 085743335618
4) Hijrah Semarang 081228182273
5) Laskar Lung_gading Semarang 085740011189
6) Pencari Guru Sejati Semarang 082133526671
7) Raka Mas Jambrong Semarang 08157736941
8) Sindur Semarang 085641164090
9) Agus Kenthus Semarang 08813745438
10) Bengawan.Candhu Salatiga 085216123458

11) Ki Ageng Ungaran Semarang
12) Ki Cipto Husodo Semarang
13) Satrio Mataram
14) Bang Djali Yogyakarta 085868330605
15) Elang Cakti yogyakarta
16) Sinom Megantara Magelang 08122573773

Salam Hormat dan salam takzim……

Team Independent KWA

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 117 Komentar