Diproteksi: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR


Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Categories: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR | Masukkan password Anda untuk melihat komentar.

SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H


KELUARGA BESAR KWA MENGUCAPKAN SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H – 2016. SEMOGA IBADAH DAN AMAL PERBUATAN KITA DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN

TTD

KI WONGALUS

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 12 Komentar

HIZIB SAIFI SURYANI


 HIZIB SAIFI SURYANI

Berikut ini saya ijasahkan doa Hizib Saifi Suryani dengan fadhilah: pertahanan proteksi penyerangan. Bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Semoga bermanfaat.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

ANA’L MAUJUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TATLUB SIWALI LAM TAJIDNI

ANA’L MAQSUUDU LA TAQSUDU SIWA’I

KASIIRUL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII YAKHSHAA AAZABI

JAMII’UL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MUHAI’MINU JAL’LA QODRI

ADHIIMUL MULQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MA’BUDU LA TA’ABUD SIWA’I

ANA’L JABBARU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA LIL’ABDI ARHAMU MIN AKIHI

WA MIN ABA’WAI’HI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WAHIDAAN SAMADAAN ADHIIMAN

KASIIRO’L BIR’RI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI MUSTA’GHASAAN’LI MUGHIISAN

ANA’L QOH’HARU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA’ARHAMU MIN IBADI MAN AASA’NI

BIJAH’LIN-M- MINHU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAWADI’L LAILI ABDI

QORIIBAN-M-INQO FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI ROHIMAM BAR’RON-R- ROUFAN

BIKUL’LIL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WASI’AM BIL’KHALQI ABDI

ANA’L MAZKURU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAJUDIQO HI’NA TAD’UU

WA HI’NA TAQUMU FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUHQOFI NADANI KAZIIMAN

AAQUL LAB’BAIQO FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUZTAR’RU QOLA LA TARONI

NAZARTU ILAIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

AAT’TARIFU MAI’UGHIISU’L KHALQO GHAIRI

SARII’UL AKHZI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MUNQIZAAN GHAIRI SARI’AN

MIN’AL HALAKATI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAI’YAQUL LIL’SHAI’I GHAIRI

YAKUN FAYAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU SAATIRON LILGHAIBI GHAIRI

ANA’S SAT’TARU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TABA AATUBU AALAIHI INDI

ANA’T TAWABU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA MAM’MISLI WA AINA YAKUNU MISLI

WA LAISA YAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

HALUM’MAA ILAI’YA LA TAQSUD SIWA’I

ANA’L MAQSUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATAZKUR LAI’LATAN NA’DAITA SIR’RON

A’LAM ASMA’QO FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’LA YUNJIQO YA ABDI SIWA’I

MI’NAN NIRONI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA LAISA YAMLIQU’L FIRDAUSA GHAIRI

ANA’R ROZZAQU FAT’LUBNI TAJIDNI

 

AAHAL FIL’KHALQI MAI’UTI JAZIILAN

SIWA’I LAISA FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU GHAFIRON’LIZ’ZAMBI GHAIRI

ANA’L GHAF’FARU FAT’LUBNI TAJIDNI

SA’AGHFIRU LIL’IBADI WA LAA UBALI

AZABA’L HASHRI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAN UURIDU BILA HISABIN

ANA’L WA’HABU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’AZ’ZIZNI WA LAM TARO’QOTU MISLI

WA LASTA TAROHU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAI’YATUBU ILAIYA KHAUFAN

LIYA’L IKROMU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAL AA’LAAUU WAN’NAMAAUU ABDI

LI’YAL KHAIROTU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAD DUNYA WA MA FIHA JAMI’AN

LI’YAL MALAQUTU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAN’LAHUU ISMUN KA’ISMI

ANA’R ROHMANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L LLAHU’LAZII LAA SHAI’AA MISLI

ANA’D DA’YANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MAMLUQU WA KUL’LI MULQIN

LI’YAL MIROSU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L UFNI’D DUHURU WA QOBLA QOBLIN

WA BA’AD’AL BA’ADI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L WAH’ABU YA IBADI SARI’AN

WALI’UL AHDI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L FARDU’L MUDABIRU FAUQO ARSHI

BIL’AT TAKSIFI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII LAA ZULMA INDI

WA LASTU UUJURU FAT’LUBNI TAJIDNI

KHALAQTU MUHAMMADAN’NUURON QODIIMAN

LAHU’L BUSHRO FAT’LUBNI TAJIDNI

WA YASH’FA’UU FIL KHAALA’IQI YAUMA HASHRIN

USH’FIUU FIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

 

Usai berdoa suryani di atas tambahi dengan doa di bawah ini:

 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AAJABAN’LIL MUHIBI KAIFA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL JAN’NATI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL LAILI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL KHALQI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARSHU WAL KURSI’U LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL’LAUHU WAL QOLAMU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KUL’LUL MALAKUTI LA YANAMU

QUM AUM YA HABIBI KAM TANAMU

ASH’SHAMSU WAL QOMARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARZU  WAS’SAMAAUU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN NAJMU WA’SH SHAJARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL BAR’RU WAL BAHRU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL JANNATU WAN’NARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL HUURU WAL QOSURU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AT’TAIRU WAL WAHSHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN’NAUMU ALAL MUHIBI HAROMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL MAULA  LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL AASHIQU WAL MASHUUQU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ISHQU WAL MUHABBATU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL LAILU WAN’NAHARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

NAIM AL MAULA ZUL’IKROMA LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AADAMA SAFIU’ULLAHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

IBROHIIMU KHALIILULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUUSA KALIIMULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ISSA RUUH’HULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU.

 

ijasah selesai sempurna.

@KWA,20165

Categories: HIZIB SAIFI SURYANI | 15 Komentar

ILMU PENGOBATAN MENGGUNAKAN TELAPAK TANGAN: TAPAK SYIFA


Pengobatan alternatif semua penyakit  ada banyak cara dan bentuknya. Salah satu caranya adalah: Menggunakan kekuatan telapak tangan kanan kita. Selanjutnya Pasien diminta minum air putih matang yang sudah didoakan

Berikut caranya.

Baca dalam hati/ boleh juga bersyuara pelan dan dengan KEYAKINAN SEPENUHNYA terhadap KEKUATAN ALLAH SWT!!! (ini kunci semua ILMU)

Bukalah telapak tangan kanan anda dan visualisasikan/bayangkan tangan anda mendapatkan obat langsung dari Allah SWT.

berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. BISMILLAHIS SYAFI’, BISMILLAHIL  KHAFI’, BISMILLAHI MU’AFI, BISMILLAHI ROBBUSSAMAWATI WAL ARDHI, BISMILLAHILLADZI LAA YADURU MA’AS MIHI SYAI-UN FIL ARDHI WALA FISSAMA-I WAA HUWASSAMI’UL ‘ALIM.

Selanjutnya tempelkan telapak tangan ke pasien. Tepatnya di bagian fokus kepada sumber sakit. Dan lanlutkan dengan meniup ke air putih dan di minumkan ke pasien. Maka pasien sembuh atas IJIN ALLAH SWT. Amin YRA.

@kwa,2016

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA, TAPAK SYIFA | 61 Komentar

ILMU INDUK REJEKI DENGAN SHOLAWAT DAN SYAFAAT RASULLAH SAW


Assalamualaikum wr wb. Perkenankan saya mengajak seluruh pembaca KWA untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kita semua masih dapat berjumpa walau hanya melalui blog sederhana ini di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Apa yang akan kita tuliskan disini adalah salah satu amalan sholawat yaitu Miftahu Babil Arzaq  yang awalnya disusun oleh Syekh Muhamad Al Budairi yang bagus untuk Anda amalkan. Dengan Manfaat: Rejeki mampet seret jadi lancar dan bila rejeki sudah lancar maka akan semakin lancar atas ijin Allah SWT. Amin

AMALANNYA:

tawassul kirim Al Fatihah khususnya Nabi Muhammad SAW dan Syekh Muhamad Al Budairi.

Berikut ini Bacaannya:

===ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMAD ABDIKA WA ROSUULIKA NABIYIR ROHMAH, WA ‘ALA AALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM. ‘ADADA MAA AHATO BIHI ‘ILMUKA,WA JARO BIHI QOLAMUKA,WA NAFADZA BIHI HUKMUKA. ALLOHUMMA YAA MAMBIYADIHI KHOZA’ INUSSAMAAWATI WAL ARD, WA YAAMAY YAQULUSYAI-IN KUN FAYAKUN, AS ALUKA AN TUSOLLIYA ‘ALA SAYIDINAA MUHAMAD, WA AN TU’AFIYANI MINADDAIIN, WA TUGHNIYANII MINAL FAQRI, WA ANTARZUQONII RIZQONN HALALAN WAA SI’AN MUBAROKAN FIIH,  WA SOLLI ALLAHMUMMA ‘ALA SAYIDINAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAM.===

Dibaca  ba’da sholat Subuh dan Asar 10 x.

Demikian semoga bermanfaat untuk menggapai ridho Allah SWT. Amin YRA.

@kwa,2016

Categories: SHOLAWAT INDUK REJEKI | 43 Komentar

HIZIB TENAGA DALAM, KEKEBALAN DAN PUKULAN JARAK DEKAT – JAUH


Bismillahirrohmanirrohim, dengan meresapi kebesaRan dan kekuatan dari Allah SWT, di pagi yang mulia ini saya ijasahkan Hizib Akbar dengan hak dan sempurna kepada pembaca KWA yang budiman, terutama kepada adik-adik yang sedang giat belajar tenaga-tenaga dalam di perguruan-perguruan.

bacaannya:

hizib akbar 2

YAALLLAH (3 x)  HUWAL JALILUL ‘AKBAR WALMUHIT BI’ALMAHABBATI WALMAWADATI ALAAL MAKHLUUQIIN BI AL’ AJHARI WAKFINA MIN SHARI KULI DHI SHARIN BIHAWLIKA WAQUWATIKA WAQUDRATIKA BIASMIKAL ALIIyiL AKBARI LAA TAQTA JILDI ‘IILAA BI’IIDHNILLAHI WALA TAQTA ASHA’RI ‘ILAA BI’IIDHINILLAHI WALATAQTA AZMI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALA TAQTA URUQI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALATQTA LAHMI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALATAQTA DAMI ‘IILAA BI’IIDHNILLAHI WALAA HAWLA WALAA QUWWATA ILAA BILLILALIZIL ADZIM.

TATA CARA PENGAMALAN:

 1. Puasa selama 7 hari dan meninggalkan makanan yang bernyawa (puasa bilaruhin)
 2. Malam terakhir melek’an pati geni
 3. Selama puasa, Hizib Akbar ini dibaca sebagai wirid sebanyak 41 kali setelah sholat ashar dan 100 kali setelah sholat isya’
 4.  Untuk keperluan/hajat, hizib akbar ini dibaca 3 kali saja tahan nafas.

FADHILAH  MANFAAT

 1. Untuk mengundang tenaga dalam yang dahsyat
 2. Untuk menambah kekuatan fisik
 3. Untuk kebal dari senjata apapun
 4. Untuk pukulan jarak jauh
 5. Untuk menambah daya tahan tubuh dan pukulan yang kuat
 6. Untuk ditakuti lawan dan untuk kewibawaan
 7. Untuk menundukkan jin (bangsa gaib) dan binatang
 8. Untuk mempermudah menarik rizki
 9. Untuk menimbulkan efek pukulah halilintar.

Ijasah selesai sempurna.

@kwa,2016

Categories: HIZIB AKBAR UNTUK KEKEBALAN | 55 Komentar

UPDATE NAMA MASTER KWA – ALUMNI PROGRAM PRIVATE MASTER KWA s/d 22 MEI 2016


ANGKATAN  I/ 1

 1. KI AGENG BAYU PENANGGUNGAN, Jakarta  0877 7557 3775
 2.  KI AGENG AGUNG PENANGGUNGAN, Kediri    0854 9183 905
 3.  KI AGENG ISLANUDIN PENANGGUNGAN, Indramayu
 4.  KI AGENG AGUS PENANGGUNGAN, Bekasi
 5.  KI AGENG YOHAN PENANGGUNGAN, Cirebon

=============================================

ANGKATAN  II/ 2

 1.  KI AGENG WAN MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Malaysia tokkutan@gmail.com

==============================================


ANGKATAN   III/ 3

 1. KI CAKRA RASYID PENANGGUNGAN, Jakarta 0977 8008 0019
 2. KI CAKRA SARYANTO PENANGGUNGAN, Purworejo 0857 4315 4447
 3. KI CAKRA MELSANOFRI PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7854 474
 4. KI CAKRA WASLAN PENANGGUNGAN, Mimika Papua 0852 4490 0456
 5.  KI CAKRA SAMSUL PENANGGUNGAN, Lampung Timur 0812 6601 4575
 6.  KI CAKRA WIDODO PENANGGUNGAN, Pati Jateng 0856 4085 9477
 7. KI CAKRA AKBAR PENANGGUNGAN, Enrekang Sulsel 0819 4426 0882

======================================


ANGKATAN  IV/ 4

 1. KI NENGGALA DEDY PENANGGUNGAN, Jakarta 021 7169 4925
 2. KI NENGGALA CAHYA PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7482 7071

===========================================


ANGKATAN  V/ 5 

 1. KI CAHYANTO PASOPATI TROWULAN, Kalimantan Selatan 0858 1414 7433

ANGKATAN  VI/ 6

 1.  KI ONTOREJO MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Jambi 0896 9642 6286
 2.  KI ONTOREJO SONI PENANGGUNGAN, Sidoarjo 0856 4848 4545
 3.  KI ONTOREJO ADI PENANGGUNGAN, Tangerang 0813 8172 4964
 4.  KI  ONTOREJO GATOT PENANGGUNGAN, Magelang 0856 4330 1388

=======================================

 

ANGKATAN VII/ 7 

 1.  KI ANOM ‘INDRIAWAN’ PENANGGUNGAN, Pacitan 0823 3156 0636
 2.  KI ANOM ‘TAHIR’ PENANGGUNGAN, Mimika – Papua 0815 4776 614
 3.  KI ANOM ‘MURSALIM PENANGGUNGAN’, Tanah Merah – Papua 0812 8999 8118
 4.  KI BIMO  SABDA  PENANGGUNGAN, Surabaya

=============================================

ANGKATAN  VIII/ 8 

 1. KI “LU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 2. KI “SU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bali
 3. KI “YU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Yogyakarta
 4. KI “YA” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jakarta 0812 9676 6923
 5. KI “BU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 6. KI “DODI” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bekasi
 7. KI “RO” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Barat

============================================

ANGKATAN IX/ 9 

 1. KI KUSUMO ASHARI MONGROGO, Sumatera
 2. KI KUSUMO EKO  MONGROGO, Jakarta
 3. KI KUSUMO S.S MONGROGO, Sumatra

==============================================

ANGKATAN X/ 10

 1. KI RAINAN  SOERJO MENTARAM, Blitar – Jatim, rainan44@gmail.com
 2. KI SUJONO SOERJO MENTARAM, Sidoarjo – Jatim.

Phone 087702853596

=================================

ANGKATAN XI/ 11

 1. KI NAWAWI SUROPATI, Pasuruan, Phone 082334079399
 2. KI IRVAN SUROPATI, Belitung Timur, Phone  081949200806
 3. KI SIGIT SUROPATI, Sidoarjo, Phone 082245301000
 4. KI ZAKI SUROPATI, Malaysia. Phone +60167762132.

======================================

ANGKATAN XII/ 12

 1. KI GEDE PANEMBAHAN SUNTIKA PENANGGUNGAN – TANGERANG – 085780472021

  2. KI GEDE PANEMBAHAN GANDA PENANGGUNGAN – BEKASI – 081297055737


  3. KI GEDE PANEMBAHAN USEP PENANGGUNGAN – GARUT – 087724957546


  4. KI GEDE PANEMBAHAN ISWANTO “SULING” PENANGGUNGAN – SIDOARJO – 085334991908

=======================================

ANGKATAN XIII /13 

 1. HAMBA ALLAH
 2. HAMBA ALLAH
 3. HAMBA ALLAH
 4. HAMBA ALLAH
 5. HAMBA ALLAH
 6. HAMBA ALLAH
 7. HAMBA ALLAH

====================================


ANGKATAN XIV/ 14

 1. KI AGENG SUWIIN TROWULAN– PASURUAN– 082302103075
 2. KI AGENG DONO TROWULAN– PEKALONGAN– 087733416495
 3. KI  AGENG GUNAWAN TROWULAN– JOGJA
 4. KI AGENG PRASETYA TROWULAN –JAKARTA– 087878600863
 5. KI AGENG SARIJAN TROWULAN — PONOROGO — 081332688199
 6. KI AGENG IRAWAN TROWULAN –TEGAL– 085642620113
 7. KI AGENG RISTIAWAN TROWULAN– SEMARANG– 087876102440
 8. KI AGENG ARGO TROWULAN — SEMARANG — 081372675850

==========================================

ANGKATAN XV / 15

 

 1. KI BACHTARUDIN PENANGGUNGAN, PADANG SUMBAR, 081-1666083
 2. KI SISWANTO PENANGGUNGAN, BANDUNG.

==========================================

ANGKATAN XVI/ 16

 1. KI SURATNO PENANGGUNGAN, LUAR NEGERI (LAOS), 0852054408017 dan CILACAP (081392697466/082242014149)
 2. KI PUJI PENANGGUNGAN, SRAGEN (081226198670).

================================

ANGKATAN XVII/ 17

 1. KI AGENG GIMAN PENANGGUNGAN, Pekanbaru Riau (085272942597)
 2. KI AGENG ANDI PENANGGUNGAN, Jakarta (08111288280)
 3. KI AGENG SUPRIYADI PENANGGUNGAN, Tangerang (0811952698)
 4. KI AGENG HERY PENANGGUNGAN, Sidoarjo (081230008898).

=========================================

ANGKATAN XVIII/ 18

 1. KI AGENG DUNAL JOLOTUNDO, Salatiga (085713339086)
 2. HAMBA ALLAH, Sidoarjo (0816530039)

===========================================

ANGKATAN XIX/ 19

 1. KI AGENG NYOMAN ALIT PENANGGUNGAN, Surabaya (081332332777)
 2. NYAI HAMBA ALLAH

============================================

ANGKATAN XX  / 20    ——    9 AGUSTUS 2014

 1. KI ADI PANATAGAMA JOLOTUNDO, Jombang – Jatim
 2. KI TEDDY PANATAGAMA JOLOTUNDO, Berau – Kaltim
 3. KI ROHMAN PANATAGAMA JOLOTUNDO, Makassar, Sulsel

==============================================

ANGKATAN XXI / 21

 1. KI ANDRI PANATAGAMA PENANGGUNGAN

==============================================

ANGKATAN XXII / 22

 1. KI PUNTODEWO BAGUS PENANGGUNGAN, JAKARTA  08997777717
 2. KI PUNTODEWO  S PENANGGUNGAN, Lampung
 3. KI PUNTODEWO KARYANI PENANGGUNGAN, PAPUA, 082197564321

==============================================

ANGKATAN XXIII/ 23

KI SADEWA NURZAKI PENANGGUNGAN, TEGAL 

==============================================

ANGKATAN XXIV/ 24

KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN, PONOROGO, PHONE 082230107210

==============================================

ANGKATAN XXV/ 25

 1. KI SASTRO HARTONO PENANGGUNGAN –SOLO
 2. KI SASTRO WIRAWAN PENANGGUNGAN — KALIMANTAN
 3. KI SASTRO SUNARKO PENANGGUNGAN– TULUNGAGUNG

==============================================

ANGKATAN XXVI/  26

KI SUNAN ANWAR PENANGGUNGAN –KALIMANTAN

==============================================

ANGKATAN XXVII/ 27

KI SUNAN IRZAN TROWULAN —– SINGAPORE, Phone +6582181612

==============================================

ANGKATAN XXVIII/ 28

 1. KI AGENG WAHYU JENGGALA — (JAKARTA), 08128600892
 2. NYAI AGENG FANNY JENGGALA –(TANGERANG)
 3. KI AGENG RIZA JENGGALA — (BANJARMASIN, KALSEL), 08565184403

=============================================

ANGKATAN XXIX/ 29

 1. KI SAMPANG SUGITO, Purwokerto
 2. KI ALFAN JENGGALA, Makassar

==============================================

ANGKATAN XXX/ 30

KI JAKFAR JENGGALA, LAMPUNG

==============================================

ANGKATAN XXXI/ 31

 1. KI AGENG JOHAN PADJADJARAN — SUKABUMI, PHONE 085759332006
 2. KI AGENG BAMBANG BETAWI — JAKARTA, PHONE 087880632722

==========================================

ANGKATAN XXXII/ 32

 1. KI PANEMBAHAN YUS MATARAM (YOGYAKARTA) 
 2. KI PANEMBAHAN RAMLAN MATARAM (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) 
 3. KI PANEMBAHAN SHYGIT MATARAM (BANJARNEGARA)

==========================================

ANGKATAN XXXIII/ 33

 1. KI WICAKSONO DONI PENANGGUNGAN — BALIKPAPAN— (08115442754)
 2. KI WICAKSONO JAROT PENANGGUNGAN –LAMPUNG (081279951110)
 3. KI WICAKSONO RUDIANTO PENANGGUNGAN –SULAWESI

==========================================

ANGKATAN XXXIV/  34

NYAI SRIKANDI NUSANTARA PENANGGUNGAN —–D.I.Y

==============================================

ANGKATAN XXXV/  35

KI  DAENG ASRUL PENANGGUNGAN ——-MAKASSAR

==============================================

ANGKATAN XXXVI/ 36

KI  SUNAN BAEHAQI PENANGGUNGAN ——- ABU DHABI (UNI EMIRAT ARAB)

=============================================

ANGKATAN XXXVII / 37

KI SULTAN HADI PENANGGUNGAN ———- SINTANG (KALBAR)

=============================================

ANGKATAN XXXVIII / 38

 1. KI JATI AZHAR PENANGGUNGAN — YOGYAKARTA
 2. KI JATI DIMAS PENANGGUNGAN — SIDOARJO
 3. KI JATI WIDIO PENANGGUNGAN — BEKASI
 4. KI JATI ADEN PENANGGUNGAN — BEKASI

=============================================

ANGKATAN XXXIX

RADEN PANGERAN YULIANTO — DEPOK  JABAR (081318005690)

================================

ANGKATAN XXXX / 40

KI WERKUDORO PENANGGUNGAN, DKI JAKARTA

================================

ANGKATAN XXXXI/ 41

KI  EKO SENOPATI BANG WETAN, SURABAYA

=================================

ANGKATAN XXXXII/ 42

KI SUNAN ANOM ABDURRAHMAN,  KUWAIT 

==================================

ANGKATAN XXXXIII/ 43

 1. KI GUSTI NYAWIJI FIAN PENANGGUNGAN – MAKASSAR
 2. KI GUSTI NYAWIJI WAHYU PENANGGUNGAN – BOYOLALI

==================================

ANGKATAN XXXX IV/ 44

KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, — SUMEDANG  — 089679121237

===================================

ANGKATAN XLV / 45

 1. KI SEPTIAN SAWONGGALING  — Sidoarjo 
 2. KI ANDRI SAWONGGALING — Surabaya

====================================

ANGKATAN XLVI / 46

 1. KI AZIZ SAKTI PENANGGUNGAN  –  SAMARINDA
 2. KI TRUNAJAYA SAKTI PENANGGUNGAN  – RIAU

====================================

ANGKATAN  XLVII / 47 

 1. KI JOKO KHOIRUL PENANGGUNGAN (MALANG)
 2. KI JOKO SUTEGO PENANGGUNGAN (KENDAL)
 3. KI JOKO EVAN PENANGGUNGAN (BEKASI)
 4. KI JOKO WACHID PENANGGUNGAN (LUMAJANG)

=====================================

ANGKATAN XLVIII / 48

KI  NURHALIM  WINDU SAKTI  (CIANJUR)  –  085624193655

=========================================

ANGKATAN XLIX / 49

KI BAMBANG  HERJUNO ( JAMBI)

=======================================

SUSUNAN PENGURUS IKATAN ALUMNI MASTER KWA

 

KETUA ALUMNI: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN (PONOROGO) :  PHONE 082230107210

WAKIL KETUA: KI YASIN DAENG PENANGGUNGAN (BEKASI)

SEKJEN: KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, (SUMEDANG). pHONE : 089679121237

Alamat Sekretariat Alumni:
MARKAS BESAR KAMPUS WONG ALUS.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA

ILMU MAKRIFAT TRAWANGAN MATA TERBUKA


mata kwa

TRAWANGAN adalah ilmu untuk melihat (dengan mata jiwa –mata ruhani — mata hati, dan /atau mata fisik). 

Melihat adalah aktivitas arus informasi dari stimulus dari luar diri/bisa jadi di dalam diri dan selanjutnya di teruskan ke otak untuk diproses lebih lanjut menjadi sebuah keputusan tindakan.

Berikut adalah ilmu trawangan dengan mata fisik yang kita buka.

KUNCINYA: KEYAKINAN!

Caranya sebagai berikut:

 1. Baca Audzubillahiminasyyaitonirrojim.
 2. Baca Bismillahirrohmanirrohim. 
 3. Nafas santai, pikiran tenang. Kita kendalikan pikiran dan emosi. Bukan pikiran dan emosi yang mengendalikan kita.
 4. Bukalah mata Anda dan bacalah doa dalam hati: Wahuwa ma’akum ayna maa kuntum waallaahu bimaa ta’maluuna bashiir. 
 5.  Selanjutnya arahkan mata Anda  ke obyek apa yang ingin anda lihat. DALAM HATI WIRIDKAN ALLAH…. ALLAH… ALLAH… ALLAH… ALLAH… ALLAH 
 6.  Selanjutnya pejamkan mata sesaat (sekitar 5 detik saja) untuk menyimpan informasi tersebut. Insya allah informasi yang kita dapatkan itu akan membawa manfaat buat kehidupan kita. Amin Y.R.A.

CATATAN:

Wahuwa ma’akum ayna maa kuntum waallaahu bimaa ta’maluuna bashiir artinya “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al Hadid ayat 4).

Ayat ini juga bagus untuk meminta perlindungan agar kita senantiasa SADAR  (kebanyakan dari kita tidak menyadari)  bahwa:

ALLAH ADA DI SETIAP TEMPAT DAN DI SETIAP SAAT SELALU MENEMANI KITA!

MENJAGA KITA!

MELINDUNGI KITA!

MENGASIHI KITA!

namun INGAT!

ALLAH MENEMANI DENGAN CARA DIA MENEMANI,

ALLAH MELINDUNGI DENGAN  CARA DIA MELINDUNGI,

ALLAH MENYAYANGI DENGAN CARA DIA MENYAYANGI,

ALLAH MENGAJARI KITA DENGAN CARA DIA MENGAJARI.

BUKAN DENGAN CARA KITA… TAPI CARA ALLAH SWT.

AYO KITA RENUNGKAN SEDULUR….

Wassalamualaikum wr wb.

@KWA,2016

Categories: ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA | 153 Komentar

ILMU SINGIR NABI


Mas Kumitir

Ini adalah doa dzikir untuk keselamatan dunia akhirat. Diwiridkan bebas waktunya bebas jumlahnya.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,

ALLAHU ALLAHU AL-AZIZU AL-HAKIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-MALIKU AL-QUDDUUSU.

ALLAHU ALLAHU AL-GHAFUURU AL-WADUUDU, ALLAHU ALLAHU AL-SYAKUURU AL-HALIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-SHAMADU, ALLAHU ALLAHU AL-HAMIIDU AL-KHABIIRU, ALLAHU ALLAHU SAYYIDU AL-JABBAARU, ALLAHU ALLAHU AL-ILAIKA AL-KHABIIRU, ALLAHU ALLAHU AL-KABIIRU AL-AKBARU, ALLAHU ALLAHU AL-QAADIRU AL-WAHHAABU, ALLAHU ALLAHU AL-WAAHIDU AL-QOHHAARU, ALLAHU ALLAHU AL-AZHIIMU AL-QUDDUUSU, ALLAHU ALLAHU AL-KHAALIQU AL-MUBIINU, ALLAHU ALLAHU AL-„ALIYYU AL-MUTA‟AALI, ALLAHU ALLAHU AL-ZHAAHIRU AL-BAATHINU, ALLAHU ALLAHU AL-AWWALU AL-AAKHIRU, ALLAHU ALLAHU AL-BAARI‟U AL-MUSHOWWIRU, ALLAHU ALLAHU AL-MALIKU AL-QUDDUUSU AL-RAUFU, ALLAHU ALLAHU AL-MUKMINU AL-MUHAIMINU, ALLAHU ALLAHU AL-RAUFU AL-RAHIIMU.

ALLAHU ALLAHU AL-BAA’ITSU AL-WAARITSU, ALLAHU ALLAHU AL-DAYYAANU, ALLAHU ALLAHU AL-SYAHAADATU, ALLAHU ALLAHU AL-QAABIDLU AL-KARIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-KHALLAAQU, ALLAHU ALLAHU AL-HAKIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-QAWIYYU AL-MUNIIRU, ALLAHU ALLAHU MUHAMMADU RASULULLAH, LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMMADU RASULULLAHU SHALLALLAHU „ALAIHI WASALLAMU WA „ALA AALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IINA. AAMIIN. WALLAHU AL-HALIIM.

Terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wr wb.

@kwa,2016

Categories: ILMU SINGIR NABI | 12 Komentar

BILA (TERPAKSA) MENJADI PERAMAL TOGEL


Lima belas tahun yang lalu, tahun 2001, saat saya bekerja sebagai redaktur di sebuah media nasional, saya diminta untuk menulis di satu artikel tetap mingguan yaitu ramalan bintang/zodiak. Meski tidak pernah belajar  ilmu falak yang ada  hubungannya dengan perilaku manusia (astrologi), banyak orang yang membaca artikel tersebut merasa bahwa ramalan saya itu banyak tepatnya. Kok bisa?

Awalnya adalah tidak sengaja. Gara-gara pengasuh tetap rubrik ramalan bintang tidak bisa memenuhi jadwal deadline pada hari Rabu malam, karena Kamis dini hari sudah harus masuk cetak. Tim redaktur kebingungan, sebab rubrik yang panjangnya satu halaman itu menurut survey sangat disukai oleh pembaca dan masuk dalam lima besar rubrik yang paling disukai.

Keempat redaktur dan satu redaktur pelaksana memutuskan keputusan darurat dan strategis: “Pokoknya artikel harus ada dan siap untuk dilayout sehingga besok tidak ada alasan media kami tidak ada ramalan bintang”

Beban menulis ramalan bintang itu jatuh ke pundak saya yang memang diberi amanah mengasuh rubrik tersebut. Tanpa panjang diskusi, jari saya pun mengetuk-ngetuk tuts keyboard komputer dengan kecepatan tinggi. Tidak lebih dari 30 menit, artikel ramalan bintang itu sudah masuk ke layouter dan langsung dicetak sejam kemudian.

Sebagai media nasional dengan oplah ratusan ribu eksemplar, saya yakin bahwa  artikel ramalan bintang yang saya tulis dibaca jutaan orang. Asumsinya satu eksemplar dibaca 5 orang.

Respon pembaca biasanya saya dapatkan dari informasi dari bagian pemasaran. Merekalah garda depan perusahaan media. Baik buruknya isu yang dijual dan apakah tulisan kita itu diminati atau tidak, bagian pemasaran yang paling mengetahui.

Lima hari setelah media terbit, saya mendapatkan informasi bahwa artikel yang saya tulis itu diminati pembaca.  Bahkan dalam artikel tentang jenis ramalan angka keberuntungan untuk masing-masing bintang itu, konon menurut informasi pemasaran, sangat disukai karena banyak  cocoknya dengan angka togel.

Ah.. kok bisa begitu? Dalam batin saya sendiri pun tidak yakin akan kemampuan meramal saya. Soalnya selama ini kalau urusan ramal meramal atau memprediksi sesuatu sebelum kejadian, malah kebanyakan melesetnya. Saya tertawa dalam hati akan kejadian unik ini.

Singkatnya, karena ‘kejadian’ meramal secara  tidak sengaja yang saya tuangkan ke artikel di media tersebut  membuat saya dipercaya untuk ‘memegang’ ramalan  bintang selama sekitar satu tahun. Dan dari kegiatan menulis tetap artikel ramalan bintang itu saya jadi tahu bahwa ramalan itu ada yang benar-benar dapat terjadi atau sebaliknya. Tidak terjadi atau mungkin juga belum terjadi.

Semenjak itu, saya yang sebelumnya awam dengan dunia ramal meramal mulai sedikit demi sedikit belajar tentang dasar-dasar meramal dengan berbagai metode (mimpi, tarot, I’ching, biji-bijian, alquran dan sebagainya).

Satu hal yang patut anda waspadai ketika anda membaca sebuah prediksi/ramalan.  Bahkan misalnya anda ingin mendalami profesi meramal sekalipun. Hindari untuk melakukan dan mempercayai ramalan yang buruk dan waspadalah jangan sampai anda tersugesti olehnya.

Jadikan ramalan itu sebagai ‘permen’ saja, yang derajat kebenarannya bisa jadi “kosong” namun bisa jadi ada “isi”nya. Sebab begini, ramalan pasti bukan  kitab suci yang harus kita yakini kebenarannya seribu persen. Dan sebuah ramalan pun banyak macamnya. Ada ramalan/prediksi ekonomi dengan dasar-dasar argumentasi  berdasarkan kaidah ilmu ekonomi. Ada ramalan/prediksi politik dengan dasar ilmu politik.

Dari pengamatan saya,  masih banyak saja peramal yang memberikan ramalan buruk dan membuat pembaca tersugesti oleh hal-hal buruk yang ia berikan.  Ini berarti sang peramal ini tidak memahami bahwa dengan menyampaikan isi ramalan yang buruk, akan membuat situasi klien bertambah buruk. Membuat klien/pembaca ramalannya semakin tersugesti dan repotnya  justeru dijadikan sarana untuk mencari-cari keuntungan pribadi.

Padahal kita diajari oleh para kyai sepuh yang mata batinnya sudah terbuka dengan sungguh-sungguh: peramalan sangat dimungkinkan bila mata batin kita terbuka dengan sendirinya (otomatis) seiring dengan perbaikan ibadah dan perbaikan perilaku yang kita lakukan. Namun kita harus arif bijaksana dan dewasa untuk menyampaikan kepada pihak lain.

Saya ingat sebuah cerita ketika ada seseorang tamu yang sakit datang ke kyai untuk minta dilihat bagaimana kondisi sakitnya. Kyai itu hanya menjawab dengan memberikan sebuah pisang yang sudah membusuk. Itu bahasa paling santun dari perlambang bahwa sakitnya sudah parah dan tidak bisa disembuhkan lagi.

Itulah kode etik  yang harusnya dipegang oleh peramal. Tidak boleh mengumbar informasi yang nantinya akan memperburuk situasi yang dihadapi oleh klien.

Bila ia tidak memakai kode etik dalam meramal artinya dia tidak peduli akan nasib dari si klien (orang yang diramal) bila ia nantinya jadi ke fikiran atau khawatir terhadap ramalan buruk yang ia peroleh. Peramal yang tidak memakai kode etik dalam meramal sama halnya seorang dokter yang sedang melakukan mal praktik, dimana klien dibuat bahan uji coba saja dalam menentukan benar-tidaknya ramalan yang ia berikan kepada si klien.

Peramal yang tidak memakai kode etik akan selalu meyakinkan si klien kalau ramalannya adalah jitu atau akan benar-benar kejadian dengan gaya meramalnya yang seakan-akan ia memiliki indra ke enam, sementara peramal yang memakai kode etik akan selalu menganggap dan juga mengatakan kepada kliennya bahwa ramalan hanyalah untuk memotivasi dan mengantisipasi bukan untuk dipercaya sepenuhnya.

Banyak peramal dengan sikapnya yang angkuh dan merasa dirinya paling benar lantaran ia merasa dirinya memiliki indera ke enam, meyakinkan klien kalau ramalan buruk yang ia berikan akan menjadi kenyataan, faktanya ramalan adalah masih dapat dipatahkan dan dapat dicari jalan keluarnya juga dengan media ramal tersebut pula.

Menjadi seorang peramal yang handal adalah bukan ditentukan lagi oleh benar-tidaknya ramalan buruk yang ia berikan, melainkan ramalan yang baik yang dapat membawa klien kepada kebaikan, bukankah orang yang datang kepada peramal itu untuk mencari solusi dan jalan keluar?

Maka, jadilah motivator atau spiritual healer bagi setiap klien yang ingin menemukan solusi pada setiap masalah yang dihadapinya. Coba saja tengok beberapa peramal yang tidak memakai kode etik, mereka tidak mencarikan jawabannya atau solusinya untuk klien yang sedang dihadapi masalah, justru terkesan senang dan merasa bangga ketika kliennya mulai panik karena mempercayai ramalannya, bahkan masih saja ada peramal yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan pada diri si klien.

Mungkin itulah mengapa nabi Muhammad SAW melarang umatnya mendatangi seorang ahli nujum atau peramal, karena mungkin memang kebanyakan peramal hanya memberikan sugesti-sugesti yang buruk saja dan tidak memberikan solusinya.

Ingatlah Law of Attraction atau hukum magnetik/ketertarikan  Michael Losier  tahun 1906 dan di popularkan kembali Rhonda Byrnie dalam buku the Secret-nya: apa yang kamu fikirkan (ramalan buruk) akan menarik ramalan buruk yang difikirkan secara terus-menerus ke dalam dirinya sehingga akan menjadi kenyataan.

Itulah mekanisme dari ramalan yang dapat menjadi kenyataan….

Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan jauh sebelumnya hal ini.  Beliau melarang umatnya agar tidak menjumpai peramal dan memberikan ancaman akan tidak diterimanya Sholat selama 40 hari lamanya. Kenapa selama 40 hari? atau sebulan lebih 10 hari?

Mungkin 40 hari itulah orang yang datang kepada peramal akan selalu teringat apa yang dikatakan peramal (ramalan buruk), sehingga pada saat berdo’a selepas sholat yang klien lakukan hanyalah memikirkan atau membayangkan agar hal buruk yang dikatakan peramal agar tidak kejadian. Dan dalam buku the Secret dikatakan “Apa yang kamu coba hindari, akan selalu kamu dapati”.

Fungsi visualisasi amatlah memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan ramalan, baik itu ramalan yang buruk maupun yang baik sekalipun, dan sayangnya banyak peramal yang hanya membuat klien membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal yang buruk saja dan bila benar-benar terjadi menjadi kenyataan maka yang menjadi senang adalah peramalnya sendiri karena merasa hebat ramalannya benar-benar jitu.

Mulai sekarang mari kita belajar dan mencoba untuk menebarkan pikiran positif dengan kekuatan fikiran bersama. Dan bagi sedulur yang memiliki “kelebihan” mata batinnya yang cocok jadi peramal, sudah seharusnya menjadikan ramalan membuat klien menjadi lebih baik dan bukan lebih buruk. Peramal yang dapat memotivasi dan mencarikan solusi untuk si klien dibutuhkan kematangan, kedewasaan pendidikan dan wawasan yang luas, sehingga klien merasa nyaman atau bahagia setelah diramal.

Salam paseduluran.

@kwa,2016

Categories: TERPAKSA JADI PERAMAL TOGEL | 7 Komentar

PENGALAMAN SAAT MENGAMALKAN ILMU DARI BLOG KWA “ALHAMDULILLAH BERHASIL DAPAT PUSAKA”


Alhamdulillah
Semalam saya telah berasil mencoba amalan ini
Tepat 6 mei 2016
Di daerah kaliwungu kab. Kendal jateng
Untuk lokasi maaf tdk bisa d publikasikan
Saya berterima kasih bagi pembuat amalan dan yang berbagi amalan
Al Fateha send

Matur suwun

POINT PENTING BAGIAN 2 AMALAN INI (PENGALAMAN SAYA)

Maaf bukan menggurui cm berbagi saja
Saya akan jabar dr awal sd akhir
1. Pilih tujuan tempat
2. Siapkan barang yg d bawa (senter, tikar, wewangian dll)
3. Berdoa dari rumah agar selamat dan berangkat
4. Sampai tempat ucap salam unggah ungguh dan utarakan niat silaturahmi misal kpd makam mbah ini ato patilasan raden itu dan utarakan niat kita utk apa dlm batin.
5. Pediteksian, penerawangan dimana posisi barang / benda gaib yg mau di ambil. Klo tdk bs nerawang ya bil aja tempat dmn menurut hati anda aja. Bila tempat jauh dr makam / patilasan usahakan ke makam / patilasan dl. (Wudhu dl klo blm usahakan dr rmh aja klo dkt. Berdoa disana diberi kelancaran tahlil biasanya kirim2 doa)
6. Ini tahap ini gelar tiker, bakar hongsua klo mau (tdk jg gpp)
7. Tenangkan hati batin pikiran, STOP ambisi utk berasil. Disini kita meminta kpd Allah jd jgn ambisi bisa dikasih bisa tidak jd iklas dan mengalir aja.
8. Kalo tempat di hutan / rawan ular dan binatang beracun lainnya di cek dl apa ada binatang di dekat kita
9. Kalo semua udh OKE siap2 baca wirid diatas sesuai urusan
10. Di saat baca kunci amalan, klo ada teman disuruh bantu baca al iklas, an nas, al falaq (3 org) masing2 baca 1 surat tnpa berhenti pake mulut aja bc nya ga ush batin
11. Setelah tangan di depan dada dan teman msh baca surat nya masing2 rasakan aja seperti menarik benda sambil baca ALLAHUAKBAR (dlm batin) sekuat tenaga dan fokus, tarik ke dada seolah menarik tali, kadang jg tangan seloah mengumlulkan sesuatu. Pokoknya baca trs Allahuakbar dlm batin terus tnpa napas. Bila ga kuat ambil napas tngan di dpn dada lagi dan terus lakukan proses narik itu.
12. BIsa cepat / lama. Pengalaman ada yg 15 menit dapat ada yg 2 jam baru dapat. Tergantung besar nya barang itu.
13. Bila gagal ulangi lagi , bila 3 x gagal lanjut besok di tempat berbeda.

Klo pernah berasil 1x besok2 akan lebih mudah.
Yg ptg berusaha dg iklas.
Tulus aja .

OIYA SEDIKIT TAMBAHAN PENGALAMAN DENGAN AMALAN DI ATAS

Usahakan tempat untuk ritul benar2 ada pusaka / barang gaib nya jd keberasilan diatas 70% lbh byk brasil d bdg gagal
2. Usahakan wudhu dl
3. Usahakan ijin kpda penunggu tempatnya dg cara ucap salam dan kirim doa
4. Hati bersih / jgn terlalu ambisi utk dpt hasil, ngikuti aja dan rasakan sensasi nya nanti akan dtg sendiri
5. Ke GAGALAN pasti ada bagi yg beru pertama mencoba jadi usahakan point 1-4 harus d taati
6. Saya biasanya minta bantuan 3 teman utk proses, 3 teman saya mintai bantuan membaca al iklas, an nas, al falaq
7. Saya jg memakai wewangian, biasanya kemenyan / hongsua, bukan utk ksh makan goib tp tujuan saya menambah rilek dan fokus saja. Klo tdk jg gpp
8. Pertama coba biasanya ada rasa takut dan rasa akan gagal jd kuat kan hati tetep fokus
9. Jgn meminta kpd djin penunggu utk memberikan barang gaib itu, mnta lah kpd Allah. Penting!
10. Biasanya barang akan terjatuh / terlempar bisa di depan kita bisa jg agak jauh kira2 3-6 meter jd perlu mencarinya bila terdengar siara benda jatuh. Siap2 senter / penerangan.
11. Bila berasil berterima kasihlah kepada Allah YME, niat baik berujung baik dan akan selamat dr awal proses s/d plg d rumah.
12. Bila dapat barang gaib dibalut dg kain putih, biasanya kain mori / kafan dan ada jg kemungkinan msh panas / hangat
13. Smpai rumah bersihkan dl tangan kaki muka dengan air agar yang nempel2 tidak masuk rumah.
14. Apa lg ya iya inti nya amalan ini menurut saya ampuh.

Ini pengalaman saya.
Wahyu semarang

Inilah amalan yang dimaksud: ………………………………

***ILMU TARIK SEDOT PUSAKA***

AUDZUBILLAHIMINASSYAITONIRROJIM

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 21 X Tahan nafas

ASTAGHFIRULLOHALADZIM 7 X Tahan nafas

ASYHADUANLA ILAHA ILALLAH WAASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH 7 X Tahan nafas

ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WAALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD 7 X Tahan nafas

LAHAWLA WALA QUUWATA ILA BILLAHILALIYYIL ADHIM 7 X Tahan nafas

ALLAHU AKBAR 21X Tahan nafas

Baca Kunci amalan ini.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM. KAF HA YA ‘AIN SHOD.HA MIM ‘AIN SIN QOF.QUWMITU WA QUWMITU 3 X Tahan nafas

Telapak kedua tangan arahkan lurus ke depan dan tarik kearah tubuh kita sambil mengucap ALLOHU AKBAR sebanyak mungkin sampai pusaka ada didepan kita.

NB: Dalam prakteknya, akan lebih mudah menarik benda goib bila kita mencari tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, seperti sungai, kamar yg jarang dimasuki orang atau tempat gelap. Biasanya kita tidak tahu secara pasti dimana benda goib itu berada sehingga perlu dicoba di beberapa tempat. Kalau tempat itu ada benda pusakanya, akan ketarik dengan amalan ini. Dalam beberapa kasus benda itu seperti dilemparkan ke arah kita meskipun tidak sampai kena tubuh. Pada kasus yang lain benda itu tiba-tiba tertangkap tangan kita. Bila nafas tidak kuat, segera bernafas lalu tahan lagi begitu seterusnya. Monggo dicoba atau dilatih sampai bisa menguasai ilmu ini. Ada baiknya energi magnet di tubuh eterik diperkuat dengan melakukan puasa-puasa dan laku tirakat. Ini juga untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan dipilih yang menurut anda paling bagus. Bila anda sudah pernah sekali saja berhasil melakukan penarikan, maka di lain waktu penarikan akan lebih mudah. Beda bila belum pernah sama sekali. Nuwun. @@@

 

Categories: PENGALAMAN SEDOT PUSAKA DARI AMALAN BLOG KWA | 102 Komentar

PELET PENGASIHAN MAHABBAH KHUSUS


berikut doanya

Bismillahirrohmanirrohim.

“Waaththif quluubal aalamiina biasrihrim alayya waalbisnii qobuulan bisalmahat”

tata cara:

Baca doa 60 x dibaca tengah malam. Sambil pegang foto target. Lakukan selama 7 malam. Maka target akan tunduk patuh terikat pada kita atas ijin Allah SWT. Ijasah selesai sempurna.

@KWA,2016

###

Categories: PELET PENGASIHAN MAHABBAH KHUSUS | 98 Komentar

PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA ANGKATAN XLVII/ 47


PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA ANGKATAN  XLVII / 47 telah dilaksanakan PADA HARI SABTU sd MINGGU, 7 MEI 2016 dan Alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Dengan selesainya Peserta Pelatihan  mengikuti program, maka kami berikan gelar:

 1. KI JOKO KHOIRUL PENANGGUNGAN (MALANG)
 2. KI JOKO SUTEGO PENANGGUNGAN (KENDAL)
 3. KI JOKO EVAN PENANGGUNGAN (BEKASI)
 4. KI JOKO WACHID PENANGGUNGAN (LUMAJANG)

Semoga dengan pelatihan tersebut, kita bisa berkarya di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Amn YRA.

20160507_120545

IMG-20160508-WA0020IMG-20160507-WA0034 (1)IMG-20160507-WA0060 (1)IMG-20160508-WA0030IMG-20160507-WA0029 (1)20160507_113647

 

 

 

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 5 Komentar

SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU.


ALHAMDULILLAH, atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT acara SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU pada hari JUMAT 6 MEI 2016 selesai dilaksanakan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sedulur atas dukungannya dan semoga upaya kita ini diridhoi ALLAH SWT.

Dalam IJASAHAN KUBRO ALUMNI KWA, juga diisi dengan pemilihan pengurus baru Alumni KWA yaitu KETUA ALUMNI KWA dari semula yang dijabat KI AGENG BAYU PENANGGUNGAN (JAKARTA), kini terpilih sbb:

KETUA ALUMNI: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN (PONOROGO),

WAKIL KETUA: KI YASIN DAENG PENANGGUNGAN (BEKASI)

SEKJEN: KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, (SUMEDANG)

====================

KETUA ALUMNI DAN JAJARAN PENGURUS ALUMNI BARU

IMG-20160506-WA0039

IMG-20160508-WA0021

 

 

 

 

DOKUMENTASI IJASAHAN KUBRO UNTUK ALUMNI KWA.

IMG-20160506-WA0029

 

IMG-20160506-WA0041IMG-20160507-WA0007IMG-20160508-WA0025IMG-20160506-WA0019IMG-20160508-WA0037IMG-20160506-WA0012IMG-20160507-WA0008

Categories: IJASAHAN KUBROM ALUMNI MASTER KWA | 6 Komentar

DOA REJEKI SEMULA JADI DARI TANAH MELAYU


Berikut ini doa REJEKI SEMULA JADI dari tanah Melayu untuk mendapatkan rezeki mengalir sebagai pelengkap usaha dan kerja keras Anda.

Caranya mudah yaitu doa dibaca 1 x dengan KEYAKINAN yang mendalam.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALLOHUMMA NUR HIDAYAH MASUK KE DALAM GEDUNG RUHANI. CAHAYA BERNAMA INSAN KAMIL LIMPAHAN AKU ENAM TITIK.

BOSI BERNAMA SERI NURJANI PADI BERNAMA SERI NUR ALLAH KAPAS BERNAMA SOLAWATULLAH PERAK BERNAMA MANIKAM NUR ALLAH INTAN BERNAMA SERI NURKUNTUM. DI MASYRIK DAN MAGHRIB HU ALLAH.

YA MIKAIL AMBILKAN AKU REJEKI DARI LAUT DI DARAT. YANG DI BUMI YANG DI LANGIT YANG DI TIMUR YANG DI BARAT YANG DI TURSINA YANG DI FARSINA. MASUKKAN DI DALAM GEDUNG ROHANI MASUKKAN DI PINTU TELAPAK TAIM.

YA HU (3X)
LAM (3X)

TAHIYATUL HAK ALHAMDULILLAHI ROBBILALAMIN.

Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin YRA.

@KWA,2016

Categories: DOA REJEKI SEMULA JADI | 58 Komentar

DUA ILMU KANJENG SUNAN KALIJOGO


berikut ini NGELMU PAWANG HUJAN dari Kanjeng Sunan Kalijaga

=Waiyyaka Nasta’in Wujudku Byak Byak Byak. Alamtaro Kaifafa ‘ala Robbuka Byas Byas Byas=

dibaca di depan rumah/gedung yang akan ditolak hujannya sambil membakar kemenyan jawa. Selama anda ingin tidak terjadi hujan, maka anda dilarang untuk mandi.

NGELMU SIREP DURJONO juga dari Kanjeng Sunan Kalijaga

=Sang turonggoning bayu saking dzatulloh lunglunganing Alloh.Ya Latif latif sang durgo menduk. Sang Kolo rep sirep banyune durjono kabeh yo aku Sang kolowaseso=

Dibaca tahan napas ketika terjadi kejahatan dan bahaya  atau dibaca sebelum Anda berangkat pergi ke sebuah tempat yang berbahaya/potensi kejahatannya tinggi.

@KWA,2016

Categories: DUA ILMU KANJENG SUNAN KALIJOGO | 14 Komentar

IJAZAH ILMU PIJAT (PEGEL LINU, REFLEKSI, KESEHATAN, KEBUGARAN, CAPEK-CAPEK, PIJAT TRADISIONAL, PIJAT TULANG PATAH DLL)Pijat TradisionalAssalamualaikum wr wb. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi saudara yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk mencari penghasilan. Maupun pijat untuk keperluan pribadi/keluarga di rumah tangga kita sendiri.

Sebelum memiliki ilmu goib, Anda perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang anda dapatkan untuk memiliki keahlian sebagai ahli pijat baik itu pijat urat – pegel linu maupun pijat tulang patah. Anda bisa belajar kursus maupun belajar berguru ke ahlinya. Setelah memiliki pengalaman, maka amalkan ilmu yang langsung dipraktekkana ketika ada pasien.

Setelah memiliki pengalaman meskipun sedikit tidak apa-apa, maka amalkan ilmu ini:

Bismillahirrohmanirrohim  (1 x)

=NAHNU KHOLAQOKUM WA SYADADNA ASROHUM= 

(dibaca berulang terus dalam hati sambil memijat) 

artinya:
“Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka” (Al Insan 28)

Demikian IJASAHAN ILMU PIJAT semoga bermanfaat buat kehidupan anda, wassalamualaikum wr wb, salam paseduluran dan terima kasih.

@KWA,2016

Categories: ILMU PIJAT PEGEL LINU DAN TULANG | 57 Komentar

=AYAT LIMABELAS: LIMABELAS AYAT DALAM ALQURAN YANG MUSTAJABAH=


DI KALANGAN AHLI HIKMAH, amalan dibawah ini disebut Ayat Lima Belas (15). Yaitu ayat-ayat yang diyakini memiliki fadhilah untuk berbagai hajat.

Terkait dengan ayat 15,  saya berpendapat  bahwa semua ayat (jumlah ayat dalam Al Quran ada 6666 dan ada yang menghitungnya dengan metode lain berjumlah 6.236) dalam Al Quran itu memiliki karomah, berkah dan power yang berbeda-beda. Yang Mengetahui tentunya Alla Ta’ala dan kita bisa mengambil manfaatnya dengan keyakinan yang penuh.

Tidak hanya ketika diwiridkan secara berulang-ulang, namun makna dan arti dari ayat-ayat Al Quran itu bila dihayati secara mendalam maknanya (tadabbur) pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam hidup sehari-hari kita.

Berikut ayat-ayat itu:

 1. “ALIF LAAMIM, ALLAHU LAA ILAAHA ILLALLAH HUWAL HAYYUL QOYYUM“
 2. “QAAIMAN BILQISTHI DZAALIKUMULLAAHU FA-ANNAA TUKFAKUUNA“
 3. “WALAU ANNA QUR’AANAN SUYYIROT BIHIL JIBAALU AUQUTHTHI-AT BIHIL ARDHU AU KULLIMA BIHIL MAUTA BALILLAAHIL AMRU JAMII-AN”
 4. “INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI AN AN YAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN”
 5. “ALHAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIIN”
 6. “BALHUM FII LABSIIN MIN KHALQIN JADIIDIN”
 7. “WAHUWA MA-AKUM AINAMAA KUNTUM WALLAAHU BIMAA TA’MALUUNA BASHIIR”
 8. “INNALLAAHA QAWIYYUN AZIIZUN. ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA WA ALALLAAHI FAL YATAWAKKALIL MU’MINUN”
 9. “WAMAYYATAWAKKAL ALALLAAHI FAHUWA HASBUHUU INNALLAAHA BALIGHU AMRIHI QAD JA-ALALLAAHU LIKULLI SYAI-IN QADRAAN”
 10. “WA AHAATHO BIMAA LADAIHIM WA AHSHAA KULLA SYAI-IN ‘ADADAN”
 11. “ROBBUL MASYRIQI WAL MAGHRIBI LAA ILAAHA ILLAA HUWA FATTA KHIDZHU WAKIILA”
 12. “LAA YATAKALLAAMUUNA ILLA MAN ADZINA LAHU RRAHMAANU WAQAALA SHAWAABAN”
 13. “MIN AYYI SYAI IN KHALAQAHUU MIN NUTHFATIN KHALAQAHUU FAQADDARAHUU”
 14. “INDA DZIL ARSYIL MAKIINI”
 15. “WALLAAHU MIN WARAA IHIM MUHITHUN BAL HUWA QUR AANUN MAJIDUN FII LAUU HIN MAH FUDHIN”

Dalam beberapa literature mistik ditulis bahwa FADHILAH SERTA TATA CARA PENGAMALAN MASING-MASING AYAT yaitu:

 1. Ali Imran : 1-2 dan 18.

Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT.

 1. Al-An`am : 95

Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari, maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya.

 1. Ar-Ra`d : 31

Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah akan berhasil.

 1. Yasin : 82

Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim, maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf.Tangan mencincang bahu memikul, barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. 

 1. Al-Fatihah : 2

Dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya

 1. Qaf : 15

Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun, dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat.

 1. Al-Hadid : 4 dan 25

Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun, insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah.

 1. At-Taghabun : 13

Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

 1. Ath-Thalaq : 3

Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu flu lainnya.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.

 1. Al-Jinn : 28

Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana.

 1. Al-Muzzammil : 9

Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk  maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT.

 1. An-Naba : 38

Siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin

 1. Abasa : 18-19.

Mencegah perampokan dan pembunuhan. Caranya ambilllah debu baca  sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika sebuah rumah terbebaskan dari kejahatan.

 1. At-Takwir : 20

Sehari-hari setiap diri pribadi selalu kita temukan arogansi dan kesombongan. Apalagi bila seseorang itu memiliki kekuasaan. Padahal kekuasaan atau jabatan itu tidak langgeng. Untuk mencegah kesombongan dan tindakan sewenang-semang maka Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya.

 1. Al-Buruj : 20-22

Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. Semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. jadi, janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. kemudian taatlah pada hukum allah. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata, barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. Dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai.

Para sedulur yang budiman, Marilah kita jadikan setiap amalan/ilmu itu sebagai bagian dari semangat ghirroh untuk menjadikan Al Quran itu bacaan wajib bagi kita setiap hari.

Sebab kadang tanpa kita sadari, dengan bertambah banyaknya aktifitas keseharian kita, kita sering lupa dengan Al Quran yang kita taruh di atas meja kita, lemari atau munngkin dalam saku kita. Seakan hanya sekedar menjadi hiasan maupun pajangan diantara buku-buku dan majalah lainnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan al quran maka ia seperti halnya rumah yang roboh”

Keutamaan Membaca Al Quran:

 1. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan alquran
Sabda Nabi Muhammad saw: “Sebaik-baik kalian adalah siapa yang memperlajari al-Qur’an dan mengamalkannya.” (HR. Bukhari)

 2. Pahala membaca Al Quran

Sabda Nabi Muhammad saw: “Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur’an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya.” (HR. At-Tirmidzi).

 3. Keutaman membaca Al Quran, Menghafalnya dan pandai membacanya

Sabda Nabi Muhammad saw: “Perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya maka baginya dua pahala.” (Muttafaq ‘alaih).

 4. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al Quran

“Siapa saja membaca al-Qur’an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, ‘bagaimana dipakaikan kepda kami semuanya itu?’ Dijawab, ‘karena anakmu telah membawa al-Qur’an”. (HR. Al-Hakim).

 5. Al Quran memberi syafa’at kepada ahlinya di akhirat

Sabda Nabi Muhammad saw: “Bacalah al-Qur’an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada para ahlinya.” (HR. Muslim) Dan sabda beliau Nabi Muhammad saw: “Puasa dan Al-Qur’an keduanya akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat…” (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

 6. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dn mengkajinya

Nabi Muhammad saw bersabda: “Tidak berkumpul sauatu kaum di salah satu rumah Allah SWT, sedang mereka membaca kitab-Nya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisi-Nya.” (HR. Abu Dawud).

 7. Dapat menentramkan hati

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS.13:28).

 8. Dapat menyembuhkan penyakit

“Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat: madu dan Al-Qur’an” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Mas’ud).

 9. Pembaca Al Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah SWT dan dipeliharanya dari kegelapan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra yang maksudnya: “Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang medengar satu ayat daripada Kitab Allah Ta’ala (al-Qur’an) ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahanya di hari kiamat.”

 10. Pembaca Al Quran memperoleh kemulian dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya

Nabi Muhammad saw bersabda maksudnya: “Siapa yang membaca Al-Qur’an dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya (mahkota) lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu (dipenuhi dengan sinarnya), maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini (al-Qur’an).” (HR. Abu Daud).

 11. Pembaca Al Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam syurga

Bersabda Rasulullah saw yang maksudnya: Dikatakan kepada pembaca al-Qur,an: “Bacalah (al-Qur’an), naiklah (pada darjat-darjat syurga) dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil didunia. Sesungguhnya kedudukan drajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca.” (HR. Ahmad).

 12. Membaca satu huruf Al Quran akan memperoleh sepuluh kebaikan

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidaklah mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi).

 13. Orang yang membaca Al Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan

Rasulullah saw bersabda: “Orang yang membaca Al-Qur’an terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, orang yang membaca Al-Qur’an secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i, lihat shahihul jaami’:3105).

 14. Al Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadistnya “Bacalah Al Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya”

 15. Al Quran adalah cahaya ditengah kegelapan

Sabda Rasulullah saw,”Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al Qur’an sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari maka bacalah dengan sungguh-sungguh.” (HR. Baihaqi)

 16. Ahlul Quran adalah keluarga Allah SWT

Sabda Rasulullah saw,”Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia.’ Beliau saw ditanya,’Siapa mereka wahai Rasulullah.’ Beliau saw menjawab,’mereka adalah Ahlul Qur’an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus-Nya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

 17. Yang mahir membaca dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat dua pahala

Sabda Rasulullah SAW “Orang yang mahir membaca Al-Qur’an kelak (mendapat tempat disurga) bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dan masih terbata-bata, dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan dua pahala.”

Dua pahala ini, salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Qur’an itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya.

Terima kasih dan salam paseduluran.

@kwa,2016

 

Categories: AYAT 15 YANG MUSTAJABAH | 10 Komentar

DUA PENGUMUMAN


UNTUK PEMBACA UMUM:

DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT BAHWA KWA AKAN MENGADAKAN PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA PADA HARI SABTU sd MINGGU, 7 MEI 2016.

Tata cara pendaftaran  SMS kan niat anda mengikuti program ini ke 081-234588111 (kiwongalus). Sebutkan nama dan alamat anda. Apabila anda sudah mendapatkan jawaban dari kami silahkan  lanjutkan dengan TRANSFER sebesar 5,7 juta (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke: BANK BNI (kode transfer 009) nomor rekening: 0339523244  atas Nama Muhammad Wildan (KI WONG ALUS). Selanjutnya silahkan datang ke tempat berkumpul di markas KWA, Mushola Diklat Jl Majapahit 5 Sidoarjo.

Keterangan lengkap  bisa buka di https://wongalus.wordpress.com/cs/.

==============================================

UNTUK MASTER KWA (ALUMNI PROGRAM PELATIHAN MASTER)

DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT BAHWA KWA AKAN MENGADAKAN ACARA SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN  IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU =UNTUK ALUMNI SEMUA IJASAHAN GRATIS= PADA HARI JUMAT 6 MEI 2016 BERTEMPAT DI PPLH SELOLIMAN TRAWAS MOJOKERTO.

KETERANGAN LENGKAP silahkan menghubungi KOORDINATOR ACARA: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN PHONE/WA: 082230107210.

@@

Categories: IJASAHAN KUBRO MASTER KWA | Tinggalkan komentar

THE LEGEND OF “AYAT 1000 DINAR”


Di kalangan ahli hikmah, ayat 2 dan 3 dalam QS At Thalaq ini dikenal sebagai ayat 1000 dinar karena keampuhannya mendatangkan rejeki yang tidak disangka-sangka dan bermacam-macam caranya. Cocok diamalkan oleh siapapun dan saya merekomendasikan “silahkan diamalkan bagi yang sudah mendapat petunjuk untuk mengamalkannya.” Di KWA, ilmu sudah diijasahkan beberapa kali dan kali ini diijasahkan ulang dengan harapan semoga ada manfaatnya.

Berikut ayat 1000 dinar itu:

ayat_seribu_dinar_

WAMAN YATTAQI ALLAAHA YAJ’AL LAHU MAKHRAJAAN

WAYARZUQHU MIN HAYTSU LAA YAHTASIBU

WAMAN YATAWAKKAL ‘ALAA ALLAAHI FAHUWA HASBUHU 

INNA ALLAAHA BAALIGHU AMRIHI QAD JA’ALA ALLAAHU LIKULLI SYAY-IN QADRAAN

“…Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS Ath-Thalaq : 2-3)

Tata cara mengamalkannya:

Dibaca 1000 x dalam sehari

Lamanya pengamalan  tergantung hati nurani anda. Bisa 3 hari bisa 7 hari atau sebanyak-banyaknya.

Ijazah selesai.

————————————————————————————————-

CARA-CARA LAIN UNTUK MENGAMALKAN AYAT SERIBU DINAR SEBAGAIMANA YANG UMUM DI KALANGAN ILMU HIKMAH:

CARA PERTAMA.

Bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriyah (bukan bulan kalender Masehi) sebanyak 1000 kali dan SURAT AL MAIDAH AYAT 114:

QAALA ‘IISAA IBNU MARYAMA ALLAAHUMMA RABBANAA ANZIL ‘ALAYNAA MAA-IDATAN MINA ALSSAMAA-I TAKUUNU LANAA ‘IIDAN LI-AWWALINAA WAAAKHIRINAA WAAAYATAN MINKA WAURZUQNAA WA-ANTA KHAYRUALRRAAZIQIINA

“Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama.” (QS Al-Maidah : 114)

Lanjutkan dengan membaca ayat 1000 dinar –At Thalaq 2-3:

WAMAN YATTAQI ALLAAHA YAJ’AL LAHU MAKHRAJAAN WAYARZUQHU MIN HAYTSU LAA YAHTASIBU WAMAN YATAWAKKAL ‘ALAA ALLAAHI FAHUWA HASBUHU   INNA ALLAAHA BAALIGHU AMRIHI QAD JA’ALA ALLAAHU LIKULLI SYAY-IN QADRAAN

“…Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS Ath-Thalaq : 2-3)

Masing-masing ayat diatas dibaca sebanyak 21 kali, lalu bacalah asma Allah berikut ini sebanyak 10 kali :

ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA BISMIKA, YAA RAZZAAQU YAA FATTAAHU YAA WAHHAABU YAA GHANIYYU YAA MUGHNIYYU YAA BAASITH.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu dengan nama Mu, wahai Yang memberi rezeki, wahai Yang membuka, wahai yang memberi karunia, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang mencukupi, wahai Yang membentangkan”.

Kemudian berdoalah kepada Allah sesuai dengan hajatnya.

CARA KEDUA.

Sahabat Ibnu Abbas ra. pernah berkata,”Siapa yang membaca ayat-ayat ini (Ath-Thalaq : 2-3) di hadapan penguasa penguasa yang ia takuti kezhalimannya, atau ketika terjadi ombak yang ia takut tenggelam, atau ketika berhadapan dengan binatang buas, maka hal itu tidak akan membahayakan sedikitpun”

(Disebutkan As-Suyuthi dalam Kitab Durrul Mantsur)

Disini dijelaskan bahwa ayat Ath-thalaq bisa digunakan sebagai wasilah untuk mendapat pertolongan Allah saat menghadapi penguasa zholim, atau ketika kita sedang dalam marabahaya.

CARA KETIGA.

Membaca ayat At-Thalaq 2-3 sebanyak 1000 kali dalam sehari. Caranya dapat mendawamkan bacaan 1000 kali dalam sekali duduk, atau membaca seusai sholat fardhu 200 kali, jadi dalam 1 hari total jumlah bacaan adalah 1000 kali. Baca dengan ikhlas sambil meresapi maknanya. Setelah itu berdoa kepada Allah sesuai apa yang menjadi hajatnya.

Cara ini lazim diamalkan oleh sebagian mereka yang mengamalkan ayat 1000 dinar. Dari para praktisi spiritual biasanya menerangkan ayat-ayat Al-Qur’an mengandung energi positif yang sangat dahsyat. Sehingga membaca ayat secara berulang-ulang akan mengakumulasikan energi positif bagi mereka yang membacanya.

Atau cara-cara yang lain sebagaimana keyakinan Anda masing-masing.

BERBAGAI PENGALAMAN DAN PENDAPAT2 TENTANG AYAT 1000 DINAR

Kolonel (purn)  Nurhana Tirtaamijaya, pernah dimuat di blog pribadinya https://tirtaamijaya.com.

Sekarang ini di Indonesia mencari keadilan hukum itu sangat amat sulit dan mahal, karena hampir seluruh aparat penegak hukum dan keadilan, dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi,  telah menyalah gunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja…terbelenggu oleh nafsu duniawi mereka…

Akibatnya mayoritas rakyat Indonesia sudah apriori terhadap supermasi hukum di Indonesia dan memilih jalan pintas berbuat kriminal dan mengikuti aliran sesat…..

Tidak semua rakyat Indonesia memiliki ketahanan mental spiritual yang tinggi dan mampu tetap menyerahkan semua ketidak adilan tersebut dengan pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT …kebanyakan menjadi stress dan sakit berat….

Saya mau sharing tentang bagaimana solusinya kalau kita didzalimi orang lain tapi mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum…mereka punya kekebalan hukum positif/nyata…

Pada saat musibah tersebut menimpa diri saya pada tahun 1990 di Denpasar Bali, saya sedang menjabat Dan Pomdam IX Udayana( peristiwanya sudah saya ceritakan dalam artikel berjudul Tawakal), saya pergi ke Jakarta untuk  konsultasi dan diberi petuah oleh bapak Profesor DR. Singgih (almarhum, tokoh pemuda 1945 yang memimpin penculikan atas Soekarno di Rengas Dengklok agar Soekarno mau membacakan Proklamasi 17 Agustus 1945) ), Rektor Universitas Pancasila Jakarta, dan putrinya ibu Titi Soediro seorang praktisi Notaris, Advokat dan spiritualis Muslim..( mereka keturunan Sunan Kalijaga ke 13 dan 14)…agar sabar dan tawakal, berserah diri kepada kuasa Allah…..

Saya jawab bahwa saya akan berusaha sabar dan tawakal menerima ujian Allah, tapi apakah Allah tidak bisa menegakan keadilan yang nyata di dunia ini?…Mengapa mereka yang dzalim dibiarkan merajalela?…..

Setelah beliau berdua menasihati panjang lebar yang intinya saya tidak boleh dendam, harus terima cobaan dengan tulus dan ikhlas, karena kalau emosi dan dendam, maka justru kehidupan pribadi  saya akan hancur..tapi kalau sabar, tawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT, nanti Allah akan memberikan jalannya sendiri tanpa kita minta…Nanti Allah akan mengirim orang yang tak terduga, menolong semua kesulitan saya dan Allah akan menghukum yang bersalah dengan caranya sendiri tanpa kita minta…berdoalah yang baik baik saja….lepaskan jiwa dari amarah dan dendam, serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT…

Nasihat dan petuah itu enak didengar tapi sulit sekali untuk dilaksanakan….Saya ingin petunjuk yang realistis saja….biar sulit dan berat asal keadilan bisa ditegakkan….

Akhirnya saya diberi solusi cukup sulit dan berat, yaitu harus melakukan tirakat/mendekatkan diri kepada Allah dengan harus selalu menjalankan syariat agama Islam, terutama Shalat wajib lima waktu tidak boleh lalai satu kalipun dan setiap selesai shalat wajib, harus wirid/membaca “Ayat 1000 Dinar” sebanyak 200 kali nonstop..berarti sehari semalam membaca(dalam hati/wirid) 1000 kali…

Selama melaksanakan tirakat tersebut, saya harus melepaskan diri dari rasa marah, dendam, benci dll, terutama kepada yang diduga mendzolimi saya….Sulit sekali!…Pembaca bisa membayangkan bagaimana saya harus menekan emosi, ego saya ketitik nol begitu saja?…Tapi apa boleh buat….saya berusaha sebaik mungkin…

Saya pelajari apa sih arti dan makna isi dari Ayat 1000 Dinar tersebut?….Ternyata ayat ini diambil dari Al Quran yang artinya sebagai berikut: “ Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT, pasti akan diberikan kelapangan/kemudahan dan rezeki yang tidak terduga…Barang siapa yang bertawakal, pasti akan dijaminnya…Sesungguhnya Allah itu sangat tegas dalam perintahnya…Dia-lah yang mentakdirkan segala sesuatu”

Makna doa ayat 1000 dinar adalah semacam penegasan akan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, yang selalu akan memberikan kemudahan, rezeki tak diduga dan selalu yakin akan kuasaTakdir Allah yang tak bisa dibantah…..Semacam ikrar ketaqwaan kita kepada Allah….

Saya lakukan tirakat itu setahun penuh dengan tekun dan khusu…..ternyata memang betul, dendam dan amarah secara bertahap dan berlanjut sirna dari hati ini…..sampai akhirnya ada orang/pejabat datang tanpa  diminta untuk menanyakan dan menyelesaikan masalah saya dan orang/pejabat yang merasa bersalah datang dari Jakarta ke Denpasar tempat saya bertugas dan minta maaf kepada saya….

 Berbagai musibah yang sangat berat menimpa orang yang diduga melakukan kedzoliman tersebut, sampai para pejabat tinggi militer di Jakarta geger..itu terjadi selama setahun saya tirakat…Allah telah membuktikan sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Bijaksana…asal kita berserah diri sepenuhnya kepada-Nya….

Akhirnya setelah tirakat selama 1 tahun penuh, semua masalah saya selesai dengan baik dan semua orang/pihak mengagumi kesabaran dan ketegaran saya menghadapi cobaan tersebut…(sebagian juga ada yang jadi takut ganggu saya..dikira saya jago santet dari Banten….karena di Denpasar ada kelompok Debus Banten yang berada dibawah pembinaan saya saat dikontrak oleh Dinas Pariwisata Bali …)

Tirakat yang saya lakukan selama 1 tahun penuh nonstop itu, kalau menurut versi ESQ training adalah Zero Mind Process dan enerji yang muncul menolong saya menyelesaikan semua kesulitan saya adalah Zero Mind Power ( Kuasa Illahi).

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

MASRURI PENULIS BUKU

Hikmah terbesar dari doa 1001 dinar bukan hanya pada teks ayatnya, melainkan pada makna yang terdapat pada ayat itu, yaitu janji Allah SWT bahwa barang siapa yang bertakwa dan tawakal akan diberi jalan keluar dari segala persoalan dan diberi rejeki yang tidak diduga-duga.

artinya, jangan sekedar “keampuhan” teksnya, melainkan hakikat dari ayat itu yang harus dijadikan pedoman dalam hidup sehari-ari.

Ayat identik dengan oyot (akar), buahnya adalah hakikat atau makna dari ayat itu ketika dijadikan pedoman hidup. Oke?

Saya mencoba mengamalkan ayat ini walau tidak istiqomah, tetapi lebih menitikberatkan pada arti yang tersirat dalam ayat itu. Salam!

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

HAJI BETA HAJI OMAR TUSIN (BETA)

Bagi saya, Ayat 1000 Dinar ini adalah salah satu amanah yang saya anggap sebagai “warisan” bu Titi kepada saya untuk terus diamalkan karena ini lah yang akan menjaga diri saya dalam menapaki kehidupan serta keluar dari segala keteraniayaan dan perbuatan dzolim orang lain. Setelah banyak membaca blog bapak tentang perjalanan hidup, manfaat Ayat 1000 Dinar ini, serta menyinggung nama Ibu Titi Soediro sebagai pemberi ayat tsb kepada bapak, maka saya tersentak seakan dalam kerinduan saya ini kepada beliau ia hadir melalui fasilitasi sarana pak Nurhana ini, sekaligus mengingatkan saya untuk terus mengamalkan amanahnya tsb agar saya dapat kembali bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berarti lagi, sesuatu yang beliau sangat harapkan bagi diri saya.

PENGALAMAN-PENGALAMAN LAIN YANG SANGAT BANYAK TIDAK TERTULIS DISINI. SILAHKAN DI SEARCH DI BLOG KWA “AYAT 1000 DINAR”

@@@

Categories: ILMU REZEKI AYAT 1000 DINAR YANG LEGENDARIS | 33 Komentar

JALBUR ARZAQ DENGAN SHOLAWAT


Jalbul Arzaq adalah sejenis do’a yang menjadikan pemilik atau pengamal do’a tersebut di liputi rizqi tiada di sangka kedatangannya (min khaitsu laa yahtasib) bahkan sampai lebih di luar kebutuhan (kaya). tentunya kaya yang barokah dunya samapi akhirat. Amin.

Berikut ijasah dari KH A Mustofa Bisri Rembang, KH. ABDUL KHANAN MAKSUM kwagean pare Kediri, KH. MAHRUS A’LY LIRBOYO, KH. ABDUL LATIF MUHAMMAD, KH. Abdul Syukur pengasuh PONPES AL ISLAH DLOPO, dan banyak kyai lain.

Baca sholawat:

SHOLLALLOHU A’LA MUHAMMAD

1000 x / 3333 x/7.000 x/10.000 x tiap hari

atau sebanyak kita mampu.

Insya allah masalah keuangan beres, dimudahkan dalam setiap usahanya, disenangi para manusia, keselamatan karena semua mendapat safa’at Nabi MUhammad SAW di duniya dan akhirat berkat rutin mengamalkan sholawat ini.

Gus Mus bahkan mengatakan: “Jika tiap bibir kita sedang menganggur komat-kamit/mengucapkan “sollallooh ‘ngalaa Muhammad (Ya Allah, limpahkan solawat untuk Nabi Muhammad SAW, –huruf hidup dobel dibaca panjang) terus-menerus sedikitnya setahun, kok tidak sukses-bahagia-tentram-sentosa, datangi aku, ludahi mukaku dan caci-makilah diriku!””

Demikian semoga bermanfaat.

@KWA,2016

 

Categories: SHOLALLOHU ALA MUHAMMAD | 76 Komentar

WIFIK AGAR DAGANGAN LAKU KERAS


Bismillahirrohmanirrohim. Berikut silahkan ditulis/print wifik ini dan gantungkan diatas barang dagangan anda. Atas ijin Allah SWT maka barang dagangan yang anda pajang akan laku keras. INi wifiknya:

kwa

Categories: WIFIK DAGANGAN LAKU KERAS | 72 Komentar

DOA POLIGAMI


Soal poligami sampai kapanpun tetap diperdebatkan dan ada banyak macam tafsir. Bahkan masalah ini cenderung kontroversial. Ada yang membolehkan dengan berbagai syarat dan bahkan ada yang melarangnya. Terlepas mana yang yang benar, maka marilah kita saling menghargai pendapat yang berbeda dan tidak perlu menyalahkan pihak lain meskipun anda memiliki pendapat yang anda yakini benar. 

Berikut ini adalah doa agar istri bisa ikhlas dan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami.

TATA CARA:

Berpuasa mulai subuh dan berbuka ketika maghrib tiba untuk kemudian berpuasa kembali semalam suntuk  sampai subuh. Ritual cukup sehari semalam saja (24 jam).

Sediakanlah air putih satu gelas dan baca doa ini pada malam hari seribu kali (1000 x)

Niatnya: agar istri anda ikhlas dan tulus memberikan izin nikah.

DOANYA adalah:

WAALLADZIINA YAQUULUUNA RABBANAA HAB LANAA MIN AZWAAJINAA  WADZURRIYYAATINAA QURRATA A’YUNIN WAIJ’ALNAA LILMUTTAQIINA IMAAMAAN.

Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. [QS Al Furqan:74]

Setiap sepuluh  kali membaca tiupkan ke segelas air putih matang tadi dan usai wirid maka berikanlah kepada isteri anda. Insya allah, Isteri bisa ikhlas dalam berpoligami.

Bila anda sudah berpoligami maka doa ini juga sekaligus bisa dilakukan agar dua istri saling rukun dan menjaga ketentraman lewat air yang diminum sebagian untuk istri pertama dan sebagian untuk istri kedua.

Karna itu selalu sisihkan sebagian air untuk istri kedua —meski saat ini belum memiliki, tapi simpanlah air tersebut pada botol tertutup — yang kelak diminumkan kepada istri kedua. Ulangilah riyadhah ini dengan ikhlas dan bertawakallah kepada Nya. Pertolongan Allah memang tidak selalu cepat namun pasti tidak akan terlambat. Dan jangan lupa untuk berlaku adil ketika dikabulkan mendapatkan istri kedua.

Salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: ILMU POLIGAMI | 22 Komentar

DOA PENGAMPUNAN


Suatu ketika Rasulullah masuk masjid dan mendapati seorang yang berdoa saat usai tahiyat sebelum salam. Rasulullaah SAW bersabda: Sungguh Allah telah mengampuninya,  sungguh Allah telah mengampuninya, sungguh Allah telah mengampuninya”.

Fadhilah doa yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, an-Nasai, dan dishahihkan oleh syekh al-Albani ini dengan demikian adalah agar semua kesalahan kita diampuni-ALLAH SWT.

Berikut doanya:

=ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKA YAA ALLAAH, BI ANNAKAL WAAHIDUL AHADUSH SHAMAD, ALLADZIY LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKUL-LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIRALIY DZUNUUBIY INNAKA ANTAL GHAFUUUR RAHIIM=

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ya Allah, Yang Maha Esa lagi tempat bergantungnya seluruh makhluk, Yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan-Nya, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

TATA CARA:

Dibaca saat sholat setelah tasyahud sebelum salam. Detailnya sebagai berikut:

Baca:
at-Tahiyaatu lillaah, wash-Shalaatutuh thayyibaat, assalaamu ‘alayka ayyuhannabiy warahmatullaahi wabarakaatuh, assalaamu ‘alayna wa ‘ala ibaadillaahish shaalihiin’. ‘asyhadu an laa ilaaha illaLLaah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh’.

Lanjutkan dengan sholawat Ibrahim. Kemudian baca doa ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKA YAA ALLAAH  dan seterusnya sampai selesai.

Akhiri dengan SALAM toleh ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat fardhu biasanya.

Demikian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat bagus diamalkan kapan saja dan dimana saja. Silahkan diamalkan bagi yang berkenan. Salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: DOA PENGAMPUNAN | 9 Komentar

DOA MINTA PETUNJUK, TAQWA, PENJAGAAN DAN KEKAYAAN


Berikut doa yang diajarkan Rasululah SAW:

=ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKAL HUDAA WAT TUQAA WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA=

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan”

tata cara: Dibaca usai fardhu atau setiap saat dengan jumlah seikhlasnya.

Dalam doa yang diriwayatkan dalam Hadits Riwayat  Muslim no. 2721, At Tirmidzi no. 3489, Ibnu Majah no. 3105, Ibnu Hibban no. 900 dan yang lainnya ini, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memohon:

Al Hudaa: petunjuk yang sempurna dari Allah untuk menjalani jalan yang lurus

At Tuqaa: yaitu ketaqwaan yang menyeluruh dalam semua hal, dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi yang dilarang dalam agama.

Al ‘Afaaf: keterjagaan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hal-hal yang tidak halal, sehingga hati dan jiwa kita menjadi shalih.

Al Ghina: yaitu kekayaan sehingga tidak merasa bergantung dan terlalu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, melainkan bergantung dan berharap pada apa yang ada di tangan Allah.

Demikian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat bagus diamalkan kapan saja dan dimana saja. Silahkan diamalkan bagi yang berkenan. Salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: PENJAGAAN DAN KEKAYAAN | 16 Komentar

UPDATE NAMA MASTER KWA – ALUMNI PROGRAM PRIVATE SD 17 APRIL 2016


ANGKATAN  I/ 1

 1. KI AGENG BAYU PENANGGUNGAN, Jakarta  0877 7557 3775
 2.  KI AGENG AGUNG PENANGGUNGAN, Kediri    0854 9183 905
 3.  KI AGENG ISLANUDIN PENANGGUNGAN, Indramayu
 4.  KI AGENG AGUS PENANGGUNGAN, Bekasi
 5.  KI AGENG YOHAN PENANGGUNGAN, Cirebon

=============================================

ANGKATAN  II/ 2

 1.  KI AGENG WAN MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Malaysia tokkutan@gmail.com

==============================================


ANGKATAN   III/ 3

 1. KI CAKRA RASYID PENANGGUNGAN, Jakarta 0977 8008 0019
 2. KI CAKRA SARYANTO PENANGGUNGAN, Purworejo 0857 4315 4447
 3. KI CAKRA MELSANOFRI PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7854 474
 4. KI CAKRA WASLAN PENANGGUNGAN, Mimika Papua 0852 4490 0456
 5.  KI CAKRA SAMSUL PENANGGUNGAN, Lampung Timur 0812 6601 4575
 6.  KI CAKRA WIDODO PENANGGUNGAN, Pati Jateng 0856 4085 9477
 7. KI CAKRA AKBAR PENANGGUNGAN, Enrekang Sulsel 0819 4426 0882

======================================


ANGKATAN  IV/ 4

 1. KI NENGGALA DEDY PENANGGUNGAN, Jakarta 021 7169 4925
 2. KI NENGGALA CAHYA PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7482 7071

===========================================


ANGKATAN  V/ 5 

 1. KI CAHYANTO PASOPATI TROWULAN, Kalimantan Selatan 0858 1414 7433

ANGKATAN  VI/ 6

 1.  KI ONTOREJO MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Jambi 0896 9642 6286
 2.  KI ONTOREJO SONI PENANGGUNGAN, Sidoarjo 0856 4848 4545
 3.  KI ONTOREJO ADI PENANGGUNGAN, Tangerang 0813 8172 4964
 4.  KI  ONTOREJO GATOT PENANGGUNGAN, Magelang 0856 4330 1388

=======================================

 

ANGKATAN VII/ 7 

 1.  KI ANOM ‘INDRIAWAN’ PENANGGUNGAN, Pacitan 0823 3156 0636
 2.  KI ANOM ‘TAHIR’ PENANGGUNGAN, Mimika – Papua 0815 4776 614
 3.  KI ANOM ‘MURSALIM PENANGGUNGAN’, Tanah Merah – Papua 0812 8999 8118
 4.  KI BIMO  SABDA  PENANGGUNGAN, Surabaya

=============================================

ANGKATAN  VIII/ 8 

 1. KI “LU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 2. KI “SU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bali
 3. KI “YU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Yogyakarta
 4. KI “YA” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jakarta 0812 9676 6923
 5. KI “BU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 6. KI “DODI” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bekasi
 7. KI “RO” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Barat

============================================

ANGKATAN IX/ 9 

 1. KI KUSUMO ASHARI MONGROGO, Sumatera
 2. KI KUSUMO EKO  MONGROGO, Jakarta
 3. KI KUSUMO S.S MONGROGO, Sumatra

==============================================

ANGKATAN X/ 10

 1. KI RAINAN  SOERJO MENTARAM, Blitar – Jatim, rainan44@gmail.com
 2. KI SUJONO SOERJO MENTARAM, Sidoarjo – Jatim.

Phone 087702853596

=================================

ANGKATAN XI/ 11

 1. KI NAWAWI SUROPATI, Pasuruan, Phone 082334079399
 2. KI IRVAN SUROPATI, Belitung Timur, Phone  081949200806
 3. KI SIGIT SUROPATI, Sidoarjo, Phone 082245301000
 4. KI ZAKI SUROPATI, Malaysia. Phone +60167762132.

======================================

ANGKATAN XII/ 12

 1. KI GEDE PANEMBAHAN SUNTIKA PENANGGUNGAN – TANGERANG – 085780472021

  2. KI GEDE PANEMBAHAN GANDA PENANGGUNGAN – BEKASI – 081297055737


  3. KI GEDE PANEMBAHAN USEP PENANGGUNGAN – GARUT – 087724957546


  4. KI GEDE PANEMBAHAN ISWANTO “SULING” PENANGGUNGAN – SIDOARJO – 085334991908

=======================================

ANGKATAN XIII /13 

 1. HAMBA ALLAH
 2. HAMBA ALLAH
 3. HAMBA ALLAH
 4. HAMBA ALLAH
 5. HAMBA ALLAH
 6. HAMBA ALLAH
 7. HAMBA ALLAH

====================================


ANGKATAN XIV/ 14

 1. KI AGENG SUWIIN TROWULAN– PASURUAN– 082302103075
 2. KI AGENG DONO TROWULAN– PEKALONGAN– 087733416495
 3. KI  AGENG GUNAWAN TROWULAN– JOGJA
 4. KI AGENG PRASETYA TROWULAN –JAKARTA– 087878600863
 5. KI AGENG SARIJAN TROWULAN — PONOROGO — 081332688199
 6. KI AGENG IRAWAN TROWULAN –TEGAL– 085642620113
 7. KI AGENG RISTIAWAN TROWULAN– SEMARANG– 087876102440
 8. KI AGENG ARGO TROWULAN — SEMARANG — 081372675850

==========================================

ANGKATAN XV / 15

 1. KI BACHTARUDIN PENANGGUNGAN, PADANG SUMBAR, 081-1666083
 2. KI SISWANTO PENANGGUNGAN, BANDUNG.

==========================================

ANGKATAN XVI/ 16

 1. KI SURATNO PENANGGUNGAN, LUAR NEGERI (LAOS), 0852054408017 dan CILACAP (081392697466/082242014149)
 2. KI PUJI PENANGGUNGAN, SRAGEN (081226198670).

================================

ANGKATAN XVII/ 17

 1. KI AGENG GIMAN PENANGGUNGAN, Pekanbaru Riau (085272942597)
 2. KI AGENG ANDI PENANGGUNGAN, Jakarta (08111288280)
 3. KI AGENG SUPRIYADI PENANGGUNGAN, Tangerang (0811952698)
 4. KI AGENG HERY PENANGGUNGAN, Sidoarjo (081230008898).

=========================================

ANGKATAN XVIII/ 18

 1. KI AGENG DUNAL JOLOTUNDO, Salatiga (085713339086)
 2. HAMBA ALLAH, Sidoarjo (0816530039)

===========================================

ANGKATAN XIX/ 19

 1. KI AGENG NYOMAN ALIT PENANGGUNGAN, Surabaya (081332332777)
 2. HAMBA ALLAH

============================================

ANGKATAN XX  / 20    ——    9 AGUSTUS 2014

 1. KI ADI PANATAGAMA JOLOTUNDO, Jombang – Jatim
 2. KI TEDDY PANATAGAMA JOLOTUNDO, Berau – Kaltim
 3. KI ROHMAN PANATAGAMA JOLOTUNDO, Makassar, Sulsel

==============================================

ANGKATAN XXI / 21

 1. KI ANDRI PANATAGAMA PENANGGUNGAN

==============================================

ANGKATAN XXII / 22

 1. KI PUNTODEWO BAGUS PENANGGUNGAN, JAKARTA  08997777717
 2. KI PUNTODEWO  S PENANGGUNGAN, Lampung
 3. KI PUNTODEWO KARYANI PENANGGUNGAN, PAPUA, 082197564321

==============================================

ANGKATAN XXIII/ 23

KI SADEWA NURZAKI PENANGGUNGAN, TEGAL 

==============================================

ANGKATAN XXIV/ 24

KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN, PONOROGO, PHONE 082230107210

==============================================

ANGKATAN XXV/ 25

 1. KI SASTRO HARTONO PENANGGUNGAN –SOLO
 2. KI SASTRO WIRAWAN PENANGGUNGAN — KALIMANTAN
 3. KI SASTRO SUNARKO PENANGGUNGAN– TULUNGAGUNG

==============================================

ANGKATAN XXVI/  26

KI SUNAN ANWAR PENANGGUNGAN –KALIMANTAN

==============================================

ANGKATAN XXVII/ 27

KI SUNAN IRZAN TROWULAN —– SINGAPORE, Phone +6582181612

==============================================

ANGKATAN XXVIII/ 28

KI AGENG WAHYU JENGGALA — (JAKARTA), 081286008922

KI AGENG FANNY JENGGALA –(TANGERANG)

KI AGENG RIZA JENGGALA — (BANJARMASIN, KALSEL), 08565184403

=============================================

ANGKATAN XXIX/ 29

 1. KI SAMPANG SUGITO, Purwokerto
 2. KI ALFAN JENGGALA, Makassar

==============================================

ANGKATAN XXX/ 30

KI JAKFAR JENGGALA, LAMPUNG

==============================================

ANGKATAN XXXI/ 31

 1. KI AGENG JOHAN PADJADJARAN — SUKABUMI, PHONE 085759332006
 2. KI AGENG BAMBANG BETAWI — JAKARTA, PHONE 087880632722

==========================================

ANGKATAN XXXII/ 32

 1. KI PANEMBAHAN YUS MATARAM (YOGYAKARTA) 
 2. KI PANEMBAHAN RAMLAN MATARAM (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) 
 3. KI PANEMBAHAN SHYGIT MATARAM (BANJARNEGARA)

==========================================

ANGKATAN XXXIII/ 33

 1. KI WICAKSONO DONI PENANGGUNGAN — BALIKPAPAN— (08115442754)
 2. KI WICAKSONO JAROT PENANGGUNGAN –LAMPUNG (081279951110)
 3. KI WICAKSONO RUDIANTO PENANGGUNGAN –SULAWESI

==========================================

ANGKATAN XXXIV/  34

SRIKANDI NUSANTARA PENANGGUNGAN —–D.I.Y

==============================================

ANGKATAN XXXV/  35

KI  DAENG ASRUL PENANGGUNGAN ——-MAKASSAR

==============================================

ANGKATAN XXXVI/ 36

KI  SUNAN BAEHAQI PENANGGUNGAN ——- ABU DHABI (UNI EMIRAT ARAB)

=============================================

ANGKATAN XXXVII / 37

KI SULTAN HADI PENANGGUNGAN ———- SINTANG (KALBAR)

=============================================

ANGKATAN XXXVIII / 38

KI JATI AZHAR PENANGGUNGAN — YOGYAKARTA

KI JATI DIMAS PENANGGUNGAN — SIDOARJO

KI JATI WIDIO PENANGGUNGAN — BEKASI

KI JATI ADEN PENANGGUNGAN — BEKASI

=============================================

ANGKATAN XXXIX

RADEN PANGERAN YULIANTO — DEPOK  JABAR (081318005690)

================================

ANGKATAN XXXX / 40

KI WERKUDORO PENANGGUNGAN, DKI JAKARTA

================================

ANGKATAN XXXXI/ 41

KI  EKO SENOPATI BANG WETAN, SURABAYA

=================================

ANGKATAN XXXXII/ 42

KI SUNAN ANOM ABDURRAHMAN,  KUWAIT 

==================================

ANGKATAN XXXXIII/ 43

KI GUSTI NYAWIJI FIAN PENANGGUNGAN – MAKASSAR

KI GUSTI NYAWIJI WAHYU PENANGGUNGAN – BOYOLALI

==================================

ANGKATAN XXXX IV/ 44

KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, — SUMEDANG  — 089679121237

===================================

ANGKATAN XLV / 45

KI SEPTIAN SAWONGGALING  — Sidoarjo 

KI ANDRI SAWONGGALING — Surabaya

====================================

ANGKATAN XLVI / 46

KI AZIZ SAKTI PENANGGUNGAN  –  SAMARINDA

KI TRUNAJAYA SAKTI PENANGGUNGAN  – RIAU

Terima kasih dan salam paseduluran.

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA

IJAZAH SHALAWAT FATIH SEBAGAI SHALAWAT NURONIYYAH — CAHAYA ALAM GHAIB QUDRATULLAH


Assalamualaikum wr wr. Di Jumat yang mulia ini, Saya ijazahkan kepada anda pembaca blog KWA. Semoga dengan mengamalkannya Allah Taala akan memberikan keberkahan kepada kita, dimantapkan iman islam serta ihsan, terkabul segala hajat, tertolak segala mushibah, dijauhkan dari Sihir, syarrul ain dan thoun, penyembuh segala penyakit, hidup sehat afiat gemar ibadah mendapatkan kekhusyuannya, rajin shodaqoh serta berakhlaqul karimah. Amin yra.

Saudaraku semua, kemuliaan dan anjuran untuk bersholawat ada dalam surah Al Ahzab ayat 56:  Artinya : “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Berikut sholawat al Fatih (versi asli belum ada tambahan redaksi)  yang kami ijasahkan:

ALLOHUMMASHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADINIL FATIHI LIMAA UGHLIQO WAL KHOOTIMI LIMA SABAQO NASHIRIL HAQQO BIL HAQQO WALHAADII ILAA SHIROOTIKAL MUSTAQIIMI WAALAA ALIIHI HAQQO QODRIHI WAMIQDAARIHIL ADZHIIMI.

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ, نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمَسْتَقِيْمِ وَعَلىَ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيْمِ .

 

Artinya: “Ya Allah berikanlah Rahmat yang disertakan ta’zhim kepada penghulu kami Nabi Muhammad sebagai pembuka apa yang tertutup dan yang menutup sesuatu yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung.”

DIBACA USAI FARDU 3 X SECARA ISTIQOMAH.

Riwayat yang disebutkan Syekh Abu salim al-‘Iyasiy semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau, beliau ini merupakan ulama yang pertama kali membawa shalawat fatih dari mesir ke Maroko.  Ketika sidi syekh Maulana al-Quthb Ahmad bin muhammad attijani Radhiyallahu Anhu diberikan kesempatan agung peristiwa akbar bertemu secara langsung dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau mentalqinkan sidi syekh Ahmad.

Melihat kronologi datangnya shalawat fatih kepada sidi syekh Muhammad al-Bakri assiddiqiy Radhiyallahu anhu, setelah beliau melakukan munajat selama 30 tahun, bahkan riwayat dari syaikh Muhammad Fathan Bin Abdul Wahid an-Nazhifiy menyebutkan munajat beliau selama 60 tahun. Dalam munajatnya, beliau memohon kepada Allah Taala agar diberikan redaksi shalawat yang mengungguli shalawat yang ada di alam. Sehingga pada waktunya Allah Taala mengabulkan permohonan beliau datang dari alam ghaib sebagai tahqiq bahwa shalawat fatih bagian dari kalam qadim Allah sesuai dengan firman Allah (innallaha wa malaikatahu yushollluna alan Nabiy).

Redaksi shalawat Allah dan para malaikat hanya menggunakan kata shalawat sebagaimana dalam pernyataan ayat ( Innallaha wa malaikatahu yusholluna Alan Nabiy). Inilah sebagian jawaban yang mengukuhkan bahwa shalawat fatih bagian dari kalamul qadim.

Menurut syaikh Ahmad at-Tijaniy Ra  shalawat Fatih tidak memakai kalimat wa sallim karena shalawat Fatih bersumber dari Allah, bukan susunan yang dibuat oleh manusia.  Lafazh-lafazh dalam shalawat al-Fatih merupakan iqtibas (cuplikan) dari firman Allah dalam ayat-ayat al-Qur’an:

اللَّهُمَّ :

Diambil dari ayat

(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ) (يونس: 10)
صَلِّ عَلىَ :

Diambil dari ayat

(اِنَّ اَللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيّهَا اَلذِينَ آمَنُوا صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) (الأحزاب: 56)

سَيِّدِنَا :

Diambil dari ayat

(وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيئاً مِنَ اَلصَّالِحِينَ) (آل عمران: 39)

Dalam ayat tersebut, Allah menyebut Nabi Yahya dengan sebutan Sayyid. Menyebut Rasulullah dengan sebutan Sayyid adalah lebih utama karena beliau adalah Sayyid al-Khalq (pemimpin makhluk). Dalam sebuah hadis beliau mengatakan:

انا سيد ولد ادم ولا فخر

Artinya:”Saya adalah pemimpin manusia dan tidak sombong.”

Demikian semoga bermanfaat.

@KWA,2016

Categories: SHOLAWAT FATIH IJASAHAN | 118 Komentar

IJAZAH HIZIB MAGHNATIS: ILMU PENUNDUKAN TINGKAT TINGGI


Hizib maghnatis adalah doa Syekh ibnu ‘Arobi Ra. Maghnatis artinya magnet. Hizib maghnatis ini fadhilah/ manfaatnya, siapapun yang mengamalkannya akan dicintai oleh semua golongan jin dan semua golongan manusia.  Hizib ini tergolong ilmu hikmah penundukan tingkat tinggi.

Fadhilah umum: Anda didampingi/ ditunduki golongan ruhani Allamul ‘ulya dan sufla. Sehingga anda memiliki daya pikat dan derajat tinggi di masyarakat. Caranya adalah  baca sesudah sholat subuh 7x dan asar 7 x sampai secara istiqomah.

Fadhilah khusus: menundukkan target khusus satu orang. Telunjuk Tangan diacungkan ke atas, tahan napas baca hizibnya 1 x. (bila tidak kuat berhenti dulu baru kemudian dilanjutkan sampai selesai baca. Telunjuk diarahkan ke target (jarak dekat/jarak jauh sambil bayangkan target di depan anda). Target akan tunduk patuh luluh kepada Anda. Apapun yang anda omongkan akan diturutinya. Seperti kerbau dicocok hidungnya.

 TATA CARANYA:

Tawassul biasa terkhususnya kepada pengijazah Syekh Ibnul ‘Arobi

Doa hizibnya:

SUBHAANA MAN ALJAMAKULLA JABBARIN BIQUDRATIHI WA AHAATO ‘ILMUHU BIMAAFII BARRIHI WABAHRIHI.

TAHASSONTU BIASMAAIHILLATII AQFALUHAA AL’AZAMATU LILLAHI WAMIFTAAHUHAA. LAAHAWLA WALAAQUWWATA ILLABILLAHIL’ALIYYIL’AZIIMI.

ALLAHUMMA BINUURI WAJHAKAHFAZNII MIN ASRAARI KHOLQIKA WAHFAZNI YAAMAN SATRUHU JAMIILUN. YAA WAAHIDAN QOBLA KULLI AHADIN WAAYAA WAAHIDAN BA’DA KULLI AHADIN.

LAATAKILNII LIAHADIN BIHAQQI
“QULHUWALLAHUAHAD IYWALLAHU AHADUN IYWALLAHI” 3 x.

“ALLAHUSSOMAD IYWALLAHI” 3 x
“LAMYALID LAAWALLAHI ” 3 x
“WALAMYUULAD LAAWALLAHI” 3 x
“WALAMYAKULLAHUU KUFUWAN AHAD LAAWALLAHI” 3 x

 ALLAHUMMA BIHAQQI HAADZIHISSURATIL ‘AJIIBATISSARIIFATI. AS ALUKA ANTAHJUBANII MINKULLISARRI YANZILU MINASSAMAA-I.

WAMINKULLISARRIN YAKHRUJU MINAL ARDI. WAMINKULLISARRIMAA TALIDUHUNNISAA-U. BIALFI LAAHAWLA WALAAKUWWATA ILLABILLAHIL’ALIYYIL ‘ADZIM.

BISMILAHIROHMANNIROHIM  AL IKHLAS,  AL FALAQ,  AN NAS,  AL FATIHAH. AMIN

Artinya:

Maha suci zat yang mengendalikan semua penguasa dengan kekuasaan-Nya Dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu di daratan-Nya dan lautan-Nya, Ku buat benteng perlindungan dengan nama2-Nya yang mana penutup2nya adalah “Keagungan itu milik Allah”, dan kunci pembukanya adalah “Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi maha Agung”,
Duhai ALLAH, dengan cahaya wajah-Mu, jagalah diriku dari kejelekan2 makhluk-Mu. Dan jagalah aku, wahai zat yang tirai-Nya sangat indah. Wahai Zat yang satu sebelum semuanya dan yang satu sesudah semuanya. Jangan Kau serahkan diriku kepada seseorang (selain Engkau) dengan haq/ kebenarannya “qul huwallohu ahad” Allah itu esa, hai demi Allah, “Allohus shomad” hai demi Allah, “lam yalid” tidak, demi Allah, “wa lam yulad” tidak, demi Allah, “wa lam yakul lahu kufuwan ahad”, tidak, demi Allah..
Ya Allah, dengan haq/kebenarannya surat ini (alikhlas) yang menakjubkan lagi mulia, aku mohon kepada-Mu, agar Engkau menghalangiku dari semua keburukan yang turun dari langit. 
dan dari semua keburukan yang keluar dari bumi, dan dari semua keburukan perkara yang dilahirkan para wanita, dengan 1000 “la haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim”
Bismillahirrahmanirrahim, alikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim, al falaq.
Bismillahirrahmanirrahim, annas,
Bismillahirrahmanirrahim surat alfatihah.

Ijazah selesai dan sempurna. SARAN: Bagi yang mau mengamalkan dan memanfaatkannya saya persilahkan untuk shodakoh ke anak yatim (jumlahnya semampu anda) disekitar rumah anda saja. Terima kasih.

@@@

Categories: HIZIB MAGHNATIS IJASAHAN | 120 Komentar

ILMU HAQ PEMBANGKITAN KEKUATAN KESEHATAN KEBUGARAN BADAN


Hidup adalah sebuah sketsa fenomena yang dimiliki tiap manusia yang dilahirkan dengan titian fitrah dari Yang Maha Pencipta dalam keadaan suka dan duka. Yang di hatinya tertoreh rasa bahagia ataupun ujian di tiap langkahnya meniti jalan lurus menuju Cinta Illahi suatu hal yang akan dialaminya.

Manusia dengan segala ambisi, idealisme dan cita-cita untuk menaklukkan dunia atau sekedar mencari materi, kadang terlalu sombong dan angkuh untuk menyadari bahwa sepenggal episode perjalanan hidupnya didunia adalah serangkaian takdirNya. Mencari hakekat diri, mengais-ngais kelemahan diri dan tiada henti memohon ampunan atas noda-noda kalbunya yang kerap hentikan langkah perjuangan, hingga di akhir hayatnya.

Kini.. tiada lagi jiwa yang gundah, karena tiap tanya telah terjawab dalam petunjukNya. Walau ujian dan cobaan awalnya, namun semua adalah tanda terbitnya sebuah HARAPAN. Karena harapan adalah masa depan, ia sumber kekuatan. Terutama karena harapan adalah nikmat terindah dan anugerah paling indah yang tidak diberikan Allah pada musuh-musuh Nya.

berikut sebuah ilmu untuk mendapatkan kesehatan, kebugaran, kekuatan:

BISMILAHIROHMANIROHIM. SAMAITA SAMAITU BATU LEMBU TULANGKU SEPERTI BATU. LA HAWLA WALA QUWWATA ILA BILLAH.

Dibaca tahan napas sebelum tidur dan saat bangun tidur 1 x rutin. Bayangkan cahaya putih merambat dari telapak kaki sampai ubun-ubun.

INsya Allah kita mendapatkan kekuatan dan kebugaran, tidak mudah capek lelah dan senantiasa sehat.

@KWA,2016

Categories: ILMU HAQ PEMBANGKITAN KEKUATAN dan KEBUGARAN BADAN | 60 Komentar

ILMU MAHABBAH PELET PENGASIHAN MALAIKAT SYA’ROBUL JALIL


Berikut saya ijasahkan ilmu ILMU MAHABBAH PELET PENGASIHAN MALAIKAT SYA’ROBUL JALIL untuk siapapun yang ingin memanfaatkanya untuk kebaikan yaitu mencari isteri/jodoh. Saya tidak ikhlas bila ilmu ini anda gunakan untuk main-main dan dampaknya silahkan ditanggung sendiri.

ini doa mantranya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
====ALLAHUNAN JAYAPUN HUNAN HAI MALAIKAT SYA’ROBUL JALIL HANCURKAN HATI SI ….. (NAMA TARGET) SEPERTI AIR DALAM DAUN KELADI SUPAYA TUNDUK GAWUK KEPADAKU BERKAT DOA LA ILAHA ILALLAH BERKAT MUHAMMADUR RASULULLAH====

Caranya:
1) Baca mantra ini usai sholat fardhu 1 x selama 3 hari atau  7 hari. semakin lama semakin kuat powernya. Baca  sambil membayangkan target. 

2) Saat berhadapan LANGSUNG dengan orang yang dikasihi baca mantra dalam hati.

Silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: ILMU PELET MALAIKAT SYA'ROBUL JALIL | 90 Komentar

IJAZAH ULANG WIRID SURAT AL INSYIRAH — atau DISEBUT JUGA SURAT ALAM NASYRAH


Ini kisah nyata yg pernah saya alami sendiri… Waktu itu saya terlilit hutang yg sangat berat membuat sya tidak ingin hidup lg karna malu..salah seorang sahabat menyarankan agar saya membaca al insyiroh 40x tiap slesai sholat fardhu.. Dan ternyta benar setelah 3 hari.. Saya mendapat pinjaman dr salah seorang saudara… Dan bahkan saya bisa melunasinya dgn waktu yg sangat singkat…  (sweet.norma@yahoo.com)

BERIKUT BACAANNYA SURAT AL INSYIRAAH atau disebut JUGA SURAT ALAM NASYRAH yang pernah diijasahkan di blog KWA tahun 2010 yang lalu:

alam nasyrah laka shadraka

wawadha’naa ‘anka wizraka

alladzii anqadha zhahraka

warafa’naa laka dzikraka

fa-inna ma’a al’usri yusraan

inna ma’a al’usri yusraan

fa-idzaa faraghta fainshab

wa-ilaa rabbika fairghab

====“Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah pertunjuk)? Dan Kami telah meringankan bebanmu (menyiarkan Islam)- Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesulitan akan disertai kemudahan, bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran, disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai (melaksanakan amal sholeh), maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam berusaha (mengerjakan amal sholeh yang lain), Dan kepada Tuhanmu saja hendaklah engkau memohon.”=====

Surat ke-94 Al-Quran ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 8 ayat. Surat Al-lnsyiraah (Melapangkan Dada)  intinya adalah penegasan Allah SWT bahwa salah satu nikmat- Nya yang dikurniakanNya kepada Nabi Muhammad adalah akan melapangkan hatinya serta mengisi dengan hidayah pertunjuk.

Ada banyak kegunaan dan manfaat Surat Al-Insyiraah bagi kita yang mengamalkannya.

TATA CARANYA:

 1. Siapa pun yang ingin berhajat sesuatu yang besar, misalnya ingin jadi Kepala Desa, Bupati atau ingin meraih jabatan apapun, baca Surah Al-Insyiraah 700 kali atau 1000 kali setiap hari, maka hajatnya akan sukses dan ia akan mendapatkan apa yang diinginkan.
 2. Bila Surah Al-Insyiraah dibaca sebanyak 40 kali pada tiap-tiap lepas sholat fardhu selama tujuh hari berturut-turut, Allah SWT akan membuka pintu rezekinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Manfaat lain surat ini bila membaca Surah Al-Insyiraah 200 kali pada tiap hari ketika matahari naik (waktu dhuha), Allah SWT akan memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib.
 3. Bila ada orang yang merasa sedih karena kehilangan kekasih atau ditinggal mati orang-orang terdekatnya, maka cara menyembuhkannya sebagai berikut: tulis Surah Al-Insyiraah pada piring masukkan air mawar kemudian minumkan padanya.
 4. Surah Al-Insyiraah juga bisa menjadi benteng pertahanan dari sakit-sakitan dengan cara sebagai berikut: Ambillah seurat benang dari kulit kayu dan bacakan Surah Al-Insyiraah. Tiap-tiap membaca huruf “Kaf”, simpulkan benang itu sekali, hingga tujuh kali simpul saja kemudian hentikan. Ikatkan benang itu ke tangan orang yang sakit-sakitan pada pergelangannya di sebelah kiri.
 5. Menghilangkan dukacita, kesusahan dan putus asa bila diwirid usai sholat fardhu. Selain itu, wirid rutin surat ini akan meluaskan rezeki yang halal dan mendatangkan barokah-NYA. Pikiran kita akan terbuka dan sifat malas akan hilang.
 6. Manfaat lain surat ini, bagi mereka yang selama ini belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, bisa diamalkan sebagai berikut: Sembahyang sunat dua rakaat. Pada tiap-tiap rakaat baca Surah Al-Fatihah dan surat (silahkan membaca surat apa saja). Selesai sembahyang, duduk menghadap kiblat dengan tetap bersungguh-sungguh memohon pada-NYA kemudian baca Surah Al-Insyiraah sebanyak bilangan hurufnya. Sesudah membaca Surah Al-Insyiraah, ajukan doa agar apa yang diinginkan terkabul atas ijin Allah SWT.
 7. SEMOGA ADA MANFAATNYA BUAT KITA SEMUA. AMIN YRA @wongalus,2016
Categories: IJAZAH ULANG WIRID SURAT AL INSYIRAAH | 75 Komentar

DOKUMENTASI MILAD KWA KE 7 DAN UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan juga atas syafaat Rasulullah Muhammad SAW, Milad KWA ke 7 yang diselenggarakan di PRPP Semarang Jawa Tengah selesai dilaksanakan dengan lancar sabtu sd minggu 9-10 April 2016.

Saya haturkan rasa terima kasih kepada:

 • Bang Krisna, Rakamas Jambrong selaku Pengasuh Majelis Dzikir Al Hidayah beserta pasukan Laskar Surodadu yang telah “babat alas” mulai dari perijinan, penyelenggaraan dan semua dukungan material morilnya sehingga acara Milad berlangsung lancar dan sukses. (Juga terima kasih setulusnya atas pengangkatan saya sebagai Anggota Kehormatan Majelis Dzikir Al Hidayah beserta pasukan Laskar Surodadu)
 • Pengijazah-pengijazah online maupun offline baik pada saat sebelum acara dilaksananan maupun saat Milad digelar di PRPP. Pengijazahan berbayar yang dilakukan dalam rangka Milad ini digunakan dalam rangka pengumpulan dana untuk kegiatan sosial. Baik untuk pengadaan kaos gratis untuk peserta maupun untuk perijinan, donor darah dan kegiatan lainnya.
 • Para donatur Milad di antaranya: KI SUNAN IRZAN, NYAI SEKAR KAHURIPAN, KI TONO, KI IMAM, KI FIAN, KI CAHYA, KI DONI, dan lain-lain. Allah SWT akan mencatat amal perbuatan Anda dan membalasnya dengan berlipat ganda. Lahumul fatihah sent.
 • Ketua Panitia KI BAYU PENANGGUNGAN dan KI BENGAWAN CANDHU yang telah bersusah payah untuk menghandle acara ini dan;
 • Semua Panitia Milad yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
 • Semua yang berkenan hadir di acara Milad tanpa terkecuali sehingga Milad KWA berlangsung dengan baik.
 • Semua pihak baik yang terah mendukung berlangsungnya Milad secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa harapan yang anda pendam dalam hati membuat Milad ini berlangsung dengan damai dan tenang tidak kurang suatu apa.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini menjadi berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin YRA. Terima kasih dan salam paseduluran.

@KWA,2016

DOKUMENTASI MILAD KWA KE 7

LINK YOUTUBE silahkan dicopas:
https://www.youtube.com/watch?v=Wttf26K2isc

12933017_832397190203905_256548515272899295_n

20160409_182306

IMG-20160410-WA0030

IMG-20160409-WA0023 (1)

IMG-20160408-WA0049

IMG-20160408-WA0035

IMG-20160408-WA0041

20160409_101122

20160409_101110

IMG-20160410-WA0042

IMG-20160410-WA0046

IMG-20160412-WA0000

IMG-20160409-WA0025 (1)IMG-20160410-WA004012963552_832397246870566_4450440220404015242_n12963784_832396956870595_6037925908759250758_n13000146_832396883537269_4579156118027770592_n 12998697_832397093537248_1387088965206204292_nIMG-20160410-WA0014

IMG-20160411-WA0018

IMG-20160411-WA0019

IMG-20160411-WA0016

Categories: MILAD KWA KE 7 TAHUN 2016 | 7 Komentar

HADIRI MILAD KWA KE-7


Kegiatan Milad VII ini akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu – Minggu, 9 – 10 April 2016
Waktu : Hari Sabtu Pukul 08:00 – Hari Minggu Pukul 14:00 WIB
Tempat : Puri Maerokoco
PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan)
Jl. Puri Anjosmoro, Semarang, Jawa Tengah.

SILAHKAN HADIR SEDULUR SEMUA….. UNTUK MENYAMBUNG TALI SILATURAHIM….. UNTUK MENDAPATKAN ILMU DAN BERKAH. SALAM PASEDULURAN.

=========================================

Milad Pertama yg memberikan Kaos Cotton Combed gratis kepada 100 orang pendaftar pertama
Milad Pertama yang diliput oleh Majalah Posmo
Milad Pertama yang memberikan Doorprize berupa Pelatihan Program Guru KWA
========================================================================

Assalamu alaikum Warohmatullahu Wabarokatuh.
Dengan Hormat,
Kepada Pendiri KAMPUS WONGALUS, Muhammad Wildan, para Pinisepuh, Sesepuh, yang yang kami hormati dan anggota KWA lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kampus Wong Alus (KWA) adalah blog supranatural terbesar di Indonesia dan telah dikunjungi oleh 63.886.205 orang (data per tanggal 2 April 2016 pukul 00:50 WIB) dengan jumlah kunjungan 20 RIBU orang perhari. Dengan jumlah kunjungan itu KWA memiliki banyak pembaca setia blog yang tersebar di seluruh penjuru nusantara ini. Untuk menjalin tali silaturahmi dan saling mengenal diantara para pembaca blog KWA ini maka akan diadakan Milad KWA VI. Dalam Milad ini akan diadakan kegiatan Bakti Sosial dari seluruh civitas akademika KWA. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh masyarakat umum dan sekitarnya.
Selain sebagai ajang silaturahmi sesama anggota KWA, bagi yang membawa anggota keluarganya dapat menikmati rekreasi di dalam area Puri Maerokoco yang memiliki luas 23,84 Ha dengan anjungan dari 35 daerah kabupaten/ kotamadya Dati II se-Jateng. Selain itu hanya berjarak 15 menit berjalan kaki dari Pantai Marina. Bagi yang membawa keluarga, tersedia tempat penginapan yang murah mulai dari yang bertarif Rp 50 – 300 rb/kamar/hari. Makanan tersedia 24 jam non stop di luar area Puri Maerokoco. Jadi bagi yang membawa keluarga tidak perlu khawatir karena semua tetap nyaman bagi anggota keluarga yang tidak mengikuti acara Milad Nasional KWA ini.
Kegiatan Milad VII ini akan diadakan pada :
Hari / Tanggal : Sabtu – Minggu, 9 – 10 April 2016
Waktu : Hari Sabtu Pukul 08:00 – Hari Minggu Pukul 14:00 WIB
Tempat : Puri Maerokoco
PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan)
Jl. Puri Anjosmoro, Semarang, Jawa Tengah

Taman Wisata Puri Maerokoco
Nama Puri Maerokoco diambil dari salah satu bagian epos Mahabarata yang menceritakan tentang keinginan salah seorang dewi memiliki seribu bangunan hanya dalam waktu satu malam. “Taman Mini” Maerokoco diresmikan pada tahun 1980an oleh Gubernur Ismail. Puri mareokoco merupakan perwujudan dari miniature propinsi jateng yang terletak di sebelah barat PRPP-Tawang Mas, Semarang, 3 km dari Bandara Achmad Yani ke timur atau di jalan lingkar utara kota semarang. Taman ini dibangun pada tahun 1993. Miniatur ini menempati areal seluas 23,84 ha. Yang terdiri dari anjungan-anjungan dari 35 daerah kabupaten/ kotamadya Dati II se-Jateng, dengan desain bercirikan arsitektur khas Jateng. Taman ini diwujudkan dengan pulau yang merupakan gambaran miniatur Jawa Tengah dibatasi oleh laut Jawa dan Samudra Indonesia dan lahan Jawa Barat serta Jawa Timur. Di luar miniatur ini terdapat jalan keliling lebar 6 m yang bisa dipakai untuk kereta mini dan sebagainya.
Puri Maerokoco atau sering disebut Taman Mini Jawa Tengah Indah adalah sebuah objek wisata yang berada di Jalan Yos Sudarso, Semarang, kurang lebih 5 Km dari Tugu Muda, adalah salah satu bagian taman dari kawasan PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan) Jawa Tengah. Sebagai Taman Mini Jawa Tengah yang merangkum semua rumah adat yang disebut dengan anjungan dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Di dalam rumah-rumah tersebut digelar hasil–hasil industri dan kerajinan yang diproduksi oleh masing-masing daerah. Selain menampilkan rumah-rumah adat, objek wisata ini dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air seperti : sepeda air, perahu, juga kereta bagi pengunjung. Dibuka untuk umum dari jam 08.00 sampai 18.00. Dapat dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Acara Bakti Sosial ini meliputi kegiatan :
1. Donor Darah
2. Street Magic Show
3. Pengobatan Non Medis
4. Pengobatan Metode Ruqyah
5. Pengobatan Metode Pijat & Totok
6. Pengobatan Gurah (Mata, Tubuh)
7. Pembersihan Aura Tubuh
8. Pengisian & Booster Tenaga Dalam
9. Konsultasi berbagai permasalahan hidup
10. Pengisian energi ke benda-benda pusaka (keris/tombak, dll)
11. Konsultasi Supranatural semua masalah (rejeki, pengasihan, keselamatan, dll)
12. Pengijasahan Keilmuan secara langsung oleh Sesepuh/Senior/Anggota KWA

Susunan Panitia Milad KWA VII :

Sohibul Bait :

RAKAMAS JAMBRONG DAN MAJELIS DZIKIR AL HIDAYAH

=====================================
Ketua Panitia : Ki Ageng Bayu Penanggungan
MC : Bengawan Candhu
Seksi Penggalangan Dana : Ki Ageng Bayu Penanggungan, Ki Trisaptono
Seksi Perijinan & Humas : Bengawan Candhu, A.A. Kurniawan
Seksi Pendaftaran Peserta Milad : Ki Trisaptono, Ki DragonShen
Seksi Pendaftaran Anggota KWA : Ki Adi, Ki Imam
Seksi Pendaftaran Panitia : Teguh Parjiyanto, Torro
Seksi Pendaftaran P B : Ki Sunan, Ki Riza
Seksi Pendaftaran Alumni KWA : Ki Riza
Seksi Pendaftaran Lapak Tarot : Ki DragonShen
Seksi Pendaftaran Lapak Lukis : Takiyan
Seksi Lapak Bersama : Teguh Parjiyanto
Seksi Donor Darah : Ki Adi
Seksi Dokumentasi : Ki Sunan
Seksi Komsumsi : A.A. Kurniawan, Ki Imam
Seksi Perlengkapan : Wa Kasan, Torro
Seksi Pengarah Peserta : Ki Trisaptono, Takiyan, Ki DragonShen, Ki Riza, Torro
Seksi Penjagaan Pendopo Banyumas : Ki Adi
Seksi Penjagaan Pendopo Cilacap : Wa Kasan
Seksi Wara-Wiri : Torro, Laskar Surodadu
Seksi Keamanan : Laskar Surodadu

Tim Pengijasah & Team Leader :
1) Ki Agus Aleq Kurniawan
2) Ki Ageng Bayu Penanggungan
3) Ki Daeng Pangrukti Wisesa
4) Suhu Bobby
5) Lintang Kusumo

Koordinator Jabotabekser :
1) Anyabrea Valentine/Ki Ageng Bayu Penanggungan (0877 7557 3775)

Wilayah Bandung :
1) Ki Selor (0813 3220 4258)

Wilayah Semarang, Salatiga, Solo Raya :
1) Shang Jalak Jiwo (0899 5905 071)

Wilayah Jepara, Kudus :
1) Agus Aleq Kurniawan aka Abine Roro Afrizal (0852 2587 2432)

Wilayah DIY dan Magelang :
1) Garuda 99 (0818 0276 4393)
2) Ki Taskiyan (0857 2902 9789)

Wilayah Jatim :
1) Wa Kasan Mbelink (0896 7211 7505)
2) Gus Duro (0888 5009 569)

Dan Berikut kami sampaikan daftar sementara para sohibul ijazah yang berkenan mendarma baktikan ilmu dan kasepuhannya buat disampaikan dan diberikan kepada para bolowongalus nusantara.

Pengijasahan Keilmuan (Gratis) :
1) Ki Agus Aleq Kurniawan aka Abine Roro Afrizal (Jepara) –> Asma Klelap
Asma Klelap berfungsi sebagai perlindungan dan dijaga oleh khadam macan, disamping bisa untuk menggetarkan amarah atasan/lawan menjadi lunak berbalik menjadi diam/lulut.

2) Ki Ageng Bayu Penanggungan (Jakarta) –> Amalan Gurah Mata
Bila anda rutin melakukan nya Insya Allah lekas sembuh dari sakit mata khususnya dan akan menambah tajam pandangan.

3) Ki Gede Panembahan Suntika Penanggungan (Tangerang) –> Ilmu mendayagunakan sedulur papat versi kasepuhan, yg Insha Allah utk membantu segala hajat dan niat dlm kehidupan sehari-hari.

4) Ki Daeng Pangrukti Purbawisesa (Bekasi) –> Aji Kulhu Dergo Balik
Merupakan keilmuan yang sangat terkenal sejak dahulu, hingga sekarang. Aji ini memang sangat baik untuk keselamatan dan perlindungan diri dari segala bahaya dan serangan ghaib, mereka yang berniat buruk dan menyerang seperti dengan santet, sihir atau energi negatif lainnya maka akan berbalik dan terkena sendiri dengan amalannya.
Aji ini juga dapat digunakan sebagai pagaran/pelapis tubuh dan mengobati orang yang terkena serangan santet atau energi negatif lainnya.

5) Ki Lie Marco (Lampung) –> Hizib Hikmah
Merupakan salah satu rahasia kunci hikmah, insya Allah, membuka wadah batin terutama bagi yang awam, mampu membantu orang dengan berbagai cara entah tiupan ke media, sentuhan maupun jarak jauh memancarkan karisma dan mencerahkan aura, yang memandang timbul rasa kasih dan hormat, membuka pintu rezeki, mempercepat segala hajat, cocok untuk yang sering di dilecehkan, dihina, difitnah dan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah.

6) Ki Nenggala Cahya Penanggungan (Palembang) –> Syahadat Putih
Fadillahnya sangat banyak, diantaranya anti silet dan anti cukur.

7) Ki Wong Alus (Sidoarjo) –> Ilmu Rezeki 4 Tingkat Sempurna
Semoga dengan doa-doa ini, Allah SWT memberikan kemudahan rejeki yang terus mengalir dan barokah kepada kita.

8) Gus Itsna Hambali (Blitar) –> Keilmuan yang masih dirahasiakan

9) Raka Mas Jambrong (Semarang) –> Asmaul Kubro
Doa membangkitkan potensi diri yang terpendam, mengaktifkan tenaga gaib dari para leluhur. Bila diasah membangkitkan energi keselamatan/kebal, bisa dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain/hipnotis, beladiri gaib.

10) RM Haryo Lintang Kusumo (Yogyakarta) –> Asma Pamungkas Tk I
Keilmuan ini asli di ciptakan oleh Guru besar Padepokan Haryo Kusumo, RM Haryo lintang Kusumo dimana keilmuan ini berfungsi untuk :
– Membersihkan energi negatif yang menutupi gerbang gerbang gaib di tubuh seseorang sehingga dalam mempelajari suatu keilmuan menjadi lebih mudah/enteng.
– Membuat mata batin dan energi batin kembali bersih dari energi negatif yang tercipta dari pikiran jelek, demit/khodam negatif yang ikut menempel di badan (tanpa sepengetahuan kita).

11) …

Pengijasahan Keilmuan (Berbayar) :
1) Ki Agus Aleq Kurniawan aka Abine Roro Afrizal (Jepara) –> Aji Idhu Putih
Aji Idhu Putih adalah salah satu ilmu kebal. Kita dapat menahan panasnya logam dengan jilatan ludah saja. Hebat kan, tapi tingkat keberhasilan dari ritual ini mayoritas tergantung pada keikhlasan dan keyakinan dari sang pelaku yang mengamalkannya. Apabila ilmu ini berhasil Anda kuasai, Insya Allah logam panas jenis apapun itu akan bisa Anda jilat dangan leluasa tanpa merasakan rasa panas sedikitpun. Mahar Rp 150.000.

2) Ki Ageng Bayu Penanggungan (Jakarta) –> Hizib Maghnatis
Ilmu Hizib Maghnatis adalah jenis ilmu hikmah yang sangat jarang dimiliki pendekar. Karena ilmu ini sejenis ilmu goib “Lampah Lumpuh” dimana dalam keadaan mendesak musuh yang terkena akan mengalami kelumpuhan. Mahar Rp 150.000.

3) Gus Itsna Hambali (Blitar) –> Doa Maghnatis (Fadillah untuk Pengasihan)
Setiap yang mengikuti pengijasahan Doa Maghnatis akan mendapatkan Rajah “Hizib Andarun” yang sangat legendaris. Mahar Rp 150.000

4) Ki Daeng Pangrukti Purbawisesa (Bekasi) –> Asmak Maghrobi
Merupakan asma multifungsi untuk setiap hajat, asma ini amat sangat mujarob terasa saat kita mendzikirkannya, tubuh akan merasakan energi getaran dan kekuatan dari asma.
Faedah kegunaan asma ini dapat sebagai pengasihan, kewibawaan tingkat tinggi, puter giling, pengobatan, pagar badan/pekarangan rumah, menyerang kedzholiman, penglarisan, kerezekian, dan masih banyak lagi sesuai hajat kita.
Dan barang siapa yang sering mengamalkan asma maghrobi ini tiap malam jumat maka cahaya ilahi akan menggelilingi seluruh tubuhnya hingga orang yang memandangnya akan bersimpatik menaruh hati padanya.

Asma ini ada 2 tingkatan dengan mahar :
Tingkat I Rp 125.000
Tingkat I dan II Rp 200.000

5) Ki Gede Panembahan Suntika Penanggungan/Suhu Bobby (Tangerang) –> Ilmu Lembu Sekilan
Ilmu Lembu Sekilan versi lima unsur utk kekuatan dan kejadukan. Dlm tahap lanjut energi ilmu ini bisa dipergunakan untuk segala hajat seperti pengobatan, pelet, pengasihan, dll.
Setelah diijazahkan dan diselaraskan maka setelah dibaca akan memainkan jurus-jurus silat ghaibnya lembu sekilan versi lima unsur dengan sendirinya full power atau slow motion tergantung niat pembacanya. Mahar Rp 200.000.

6) RM Haryo Lintang Kusumo (Yogyakarta) –> Asma Surya Pamungkas Tk I
Keilmuan ini asli di ciptakan oleh Guru besar Padepokan Haryo Kusumo,RM Haryo lintang Kusumo dengan fungsi :
– Full pengobatan fisik ( penyakit tubuh)
– Full pengobatan non fisik seperti, kiriman santet, teluh, demit/khodam
– Dapat melancarkan jalur jalur energi yang tersumbat dikarenakan energi negatif yang ada di badan
Mahar Rp 150.000.

7) …

Talk Show :
1) Ki Abdul Jabbar (Cikarang) –> Makdum Sarpin dan tata cara menariknya
Ketika Ruh ditiupkan masuk kedalam jasad, bayangannya menjadi 7 warna, 3 warna tsb adalah manefestasi dari Makdum Sarpin yg berkilau putih seperti sinar rembulan, Mar dan Marti yg berwarna putih kemilau dan merah, sedangkan 4 warna yg lain adalah merah, hitam, kuning dan putih perwujudan dari darah, tali pusar, ari-ari dan air ketuban. Mereka berbentuk Roh yang menjaga agar bayi tumbuh sehat dan selamat. Kekuatan Roh dari mereka itulah yg menjagi pamomong kita, yang jika diberdayakan akan memiliki kekuatan adi kodrati yg bisa menjaga dan membantu kemudahan kehidupan dari pancernya.

2) Sesepuh KWA –> Ilmu Hikmah

3) …..

Lapak Konsultasi :
1. Gus Itsna Hambali (Blitar) –> Perjodohan dan Karir dengan Ilmu Falak Nama
2. Ki Ageng Prasetya Trowulan (Jakarta) –> Pengobatan Non Medis
3. Nyai Sekar Kahuripan (Sidoarjo) –> Tarot Reading
Setiap yang berkonsultasi di lapak tarot akan mendapatkan minyak Mahabbah & Pengasihan 3 ml. Mahar Rp 50.000/org.
4. Ki Risyandi (Yogyakarta) –> Melukis Khadam Diri/Benda Pusaka
Mahar Rp 50.000/org.

Lapak Dagang :
1. Ki Agus Aleq Kurniawan (Jepara) –> Minyak Pelet/Gendam, Hajar Hentak
2. Ki Ageng Bayu Penanggungan (Jakarta) –> Jaket, Kaos, Topi KWA
3. RM Haryo Lintang Kusumo (Yogyakarta) –> Minyak Pengasihan, Gelang Tasbih
4. ….. –> …..

Doorprize :
a) Ki Agus Aleq Kurniawan (Jepara) –> 3 Botol Minyak Pelet Rintihan Putri Duyung
b) Ki Imam (Ponorogo) –> 11 Batu Alam berbagai jenis dan ukuran
c) Mas Yandi (Yogyakarta) –> 7 botol Minyak Takluk Tresno
d) Teguh Parjiyanto (Jakarta) –> 1 Batu Alam dan 1 Cincin Batu Akik
e) Raka Mas Jambrong (Semarang) –> 10 Batu Mustika Pengasihan
f) Saraswanto Abdul Jabar (Bekasi) –> 7 CD, Makalah dan Aktifasi Sedulur Papat 5 Pancer
g) Ki Wong Alus (Sidoarjo) –> 1 Beasiswa Pelatihan Program Guru KWA

Penghargaan kepada 4 (empat) besar Donatur Milad VII :
1. Ki Sunan Irzan Trowulan, Singapore Alumni KWA XXVII
2. Ki Panembahan Ramlan Mataram, Malaysia Alumni KWA XXXII
3. Ki Nenggala Cahya Penanggungan, Palembang Alumni KWA IV
4. Ki Ageng Riza Jenggala, Banjarmasin, Kal Sel Alumni KWA XXVIII

Susunan Acara Milad KWA VI
1. Jam 08:00 – 09:00 WIB
Acara :
Menerima kedatangan peserta milad, absensi peserta, pendaftaran anggota baru KWA, absensi panitia milad dan informasi tentang kegiatan Milad KWA VI. Peserta diberikan atribut milad, Panitia diberikan atribut panitia dan kupon makan siang.
Perlengkapan:
Alat tulis menulis, formulir absensi peserta/panitia, formulir pendaftaran anggota baru KWA, atribut peserta/panitia dan jadwal acara.
Pos Absensi : Panitia Pendaftaran Panitia/Peserta/Anggota KWA

2. Jam 09:00 – 10:00 WIB
Acara :
Pembukaan acara Milad KWA VI yang akan diisi oleh sambutan Ketua Panitia Ki Ageng Bayu Penanggungan dan Pemilik sekaligus guru besar KWA, Ki Wong Alus. Dalam acara ini juga akan diperkenalkan panitia dan para alumni KWA.
Perlengkapan : Sound System
Pos Pembukaan Acara : MC, Kiwa dan Ki Ageng Bayu

3. Jam 10:00 – 12:00 WIB
Acara : Talk Show “Makdum Sarpin dan tata cara menariknya”
Pos Seminar : Ki Abdul Jabbar (Cikarang)

4. Jam 10:00 – 14:00 WIB
Acara : Donor Darah
Pos Donor Darah : Panitia Donor Darah

5. Jam 12:00 – 13:00 WIB
ISHOMA (Istirahat, Shalat, Makan)
Panitia langsung datang ke warung Al Hidayah untuk mengambil makan siangnya dengan menunjukkan ID Card Panitia/Peserta ke panitia bagian komsumsi yang ada di warung Al Hidayah.
Pos Komsumsi : Panitia Komsumsi

6. Jam 13:00 -18:00 WIB
Acara : Pengijasahan Keilmuan Berbayar (PB)
Pos Pengijasahan : Tim Pengijasah, Panitia PB, Panitia Pengarah Acara

7. Jam 13:00 – 18:00 WIB
Acara : Pembukaan Lapak Pengobatan, Tarot, Melukis Khadam dan Lapak Dagang
Pos Lapak : Panitia Pendaftaran Lapak, Panitia Pengarah Acara, Panitia Lapak Bersama

8. Jam 18:00 – 19:00 WIB
ISHOMA (Istirahat, Shalat, Makan)
Panitia langsung datang ke warung Al Hidayah untuk mengambil makan siangnya dengan menunjukkan ID Card Panitia/Peserta ke panitia bagian komsumsi yang ada di warung Al Hidayah.
Pos Komsumsi : Panitia Komsumsi

9. Jam 19:00 – 19:30 WIB
Acara : Street Magic Show
Pos Magic Show : KelvinD Magic

10. Jam 19:30 – 21:00 WIB
Acara : Talk Show “Ilmu Hikmah”
Pos Talk Show : Sesepuh KWA

11. Jam 21:00 – 22:30 WIB
Acara : Lelang Benda Pusaka
Pos Lelang : MC

12. Jam 22:30 – 00:00 WIB
Acara : Kelompok Bersama Team Leader (TL) masing-masing
Pos Pelatihan : Semua Team Leader bersama kelompoknya. Panitia Pengarah Acara

13. Jam 00:00 – 02:00 WIB
Acara : Cangkrukan Panitia Milad
Pos Intern : Semua Panitia Milad

14. Jam 07:00 – 08:00 WIB
Acara : Daftar Ulang Peserta Milad dan pembagian kaos KWA untuk 100 Orang pendaftar
pertama di hari sabtu
Pos Pendaftaran : Panitia Pendaftaran Peserta Milad

15. Jam 08:00 – 10:00 WIB
Acara : Pengijasahan Keilmuan Gratis (PG)
Pos Pengijasahan : Tim Pengijasah dan Sohibul Ijasah lainnya, Panitia Pengarah Acara

16. Jam 10:00 – 12:00 WIB
Acara : Demontrasi Keilmuan
Pos Demontrasi : Semua Pengijasah dan Sukarelawan lainnya

17. Jam 12:00 – 13:00 WIB
Acara :
1) Pembagian Doorprize Milad VII
2) Diskusi/tanya jawab antara peserta milad dengan Sohibul Ijasah dan Sesepuh KWA
Pos Diskusi : Semua Panitia dan Peserta Milad

18. Jam 13:00 – 13:30 WIB
Acara : Penutupan dan Doa
Panitia, Alumni KWA, Sesepuh KWA dan Sohibul Ijasah lainnya bersalaman dengan Peserta Milad.
Pos Penutupan : Kiwa, Sesepuh KWA dan Sohibul Ijasah

19. Jam 13:30 – 14:30 WIB
Acara : Intern Alumni Program Guru KWA
Pos Intern : Kiwa dan seluruh Alumni KWA

Rute ke Lokasi Milad VII :
1. Bandara Achmad Yani (Semarang)
Naik taxi ke lokasi Rp 30 rb.

2. Kereta Api
Jakarta-Semarang (ekonomi) –> turun di stasiun Poncol
Jakarta-Semarang (bisnis) –> turun di stasiun Tawang

Surabaya -Semarang (ekonomi) –> turun di stasiun Poncol
Surabaya -Semarang (bisnis) –> turun di stasiun Tawang

3. Bis ekonomi maupun AC
Jakarta- Semarang AC/Non AC –> turun di terminal Terboyo
Surabaya – Semarang AC/Non AC –> turun di terminal Terboyo

Naik bus jurusan Karangayu Rp 3.500 atau, turun di gerbang PRPP, sambung naik ojek (kalau mau).
Naik bus jurusan Boja Rp 5 rb, turun di gerbang PRPP, sambung naik ojek (kalau mau).

3. Untuk rute dari Rembang, Pati, Kudus, Demak dapat menyesuaikan dengan rute bis Surabaya-Semarang.

4. Untuk rute dari Pekalongan, Tegal, Pemalang, Cirebon dapat menyesuaikan dengan menggunakan jadwal Kereta Api ataupun bis.

5. Kendal dan sekitarnya, dapat naik bis Semarang turun di Terminal Mangkang. Naik bus jurusan Karangayu Rp 3.500, turun di gerbang PRPP, sambung naik ojek (kalau mau).

6. Untuk rute dari Blora, Purwodadi, Grobogan, Gubug, Tegowanu, dapat naik bis jurusan “Blora- Semarang” atau“Purwodadi – Semarang”(tarif Rp 20-30 rb) sampai Terminal Penggaron.

7. Ojek
Dari Poncol Rp 30 rb
Pasar Karangayu Rp 10 rb

8. Ojek Al Hidayah (Panitia Milad KWA VII)
Dari gerbang PRPP Rp 5 rb
Pasar Karangayu Rp 10 rb

Begitu sudah sampai di Puri Maerokoco, ada biaya restribusi :
a. Orang –> Rp 7.000/orang (Sabtu)
Orang –> Rp 8.000/orang (Minggu)
a. Motor –> sukarela
b. Mobil –> sukarela

Tarif sewa penginapan :
1. Memakai kamar di dalam area Puri Maerokoco :
– Kamar AC (Kamar mandi dalam, TV) = Rp 350 rb/hr –> Habis
– Kamar Non AC (Kamar mandi dalam, TV, Kipas Angin) = Rp 250 rb/hr
– Kamar Non AC (Kamar mandi luar, TV, Kipas Angin) = Rp 200 rb/hr

2. Penginapan di luar area Puri Maerokoco
– Sekitaran 10 menit dr lokasi acara : Hotel Siliwangi (Rp 200 rb/hr), dll
– Sekitaran Stasiun Poncol : Hotel Arjuna (Rp 50 rb/hr), dll
Atau bagi yang ingin menginap ekonomis, bisa lesehan dan tidur bersama di pendopo yang telah disewa oleh panitia milad.
Perlu kami sampaikan disini bahwa udara di area Puri Maerokoco cukup panas mengingat kota semarang adalah kota yg memiliki pantai. Kami menyarankan untuk membawa pakaian lotion anti nyamuk (tidak jauh dari lokasi ada areal tambak), perlengkapan shalat dan obat-obatan pribadi.

Bagi yang tinggal di dalam wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang akan berangkat ke lokasi Milad Kampus Wong Alus (KWA) VII di Puri Maerokoco, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 9 – 10 April 2016, dapat memilih alternatif perjalanan sebagai berikut :

Pemberangkatan Kolektif (bersama-sama) :
i) Bersama saya menggunakan kendaraan carteran Toyota Kijang dengan kapasitas tempat duduk 8
orang. Saweran sudah termasuk tiket masuk Taman Maerokoco.
Titik penjemputan : di halte bus Sekolah (depan sekolah militer, sblm terowongan flyover cawang)
Saweran : Rp 350 rb/orang
Kursi tersisa : 2 kursi

Dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Milad Kampus Wong Alus (KWA) VII (2016), maka Panitia Milad KWA VII akan menjual merchandise :
– 1 Jaket Harajuku, dipakai oleh Tim Pengijasahan Jarak Jauh (PJJ) Milad VII
– 1 Jaket Harakiri
– 2 Jaket Naruto (semasa kecil)
– 2 Jaket Naruto Shippudden
– 11 T-shirt (Kaos Berkerah)
– 5 Kaos Raglan, dipakai oleh Panitia dari Tim Pengijasah
– 16 Topi Snapback Jaring, dipakai oleh Panitia dari Tim Pengijasah

Untuk lebih lengkapnya penjelasan menegani merchandise Milad KWA VII ini dapat dilihat di
https://www.facebook.com/anyabrea

Silahkan datang ke acara gathering nasional dan bakti sosial ini. Pengumunan diatas silahkan dibaca dengan teliti dan lengkap, demi keamanan kenyaman dan kejelasan perjalanan Panjenengan semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan siapkan rencana dan ajukan cuti mulai dari sekarang bila memang diperlukan.
Panitia Milad KWA VII menerima semua bentuk sumbangan baik itu atas nama perorangan, institusi ataupun perusahaan. Sumbangan dapat berbentuk materi, uang, tenaga maupun pikiran.
Panitia juga menerima hibahan berupa benda untuk acara door prize dan menerima siapapun yang berkenan untuk menjadi Sohibul Ijasah yang akan mengijasahkan keilmuannya.

Wassalamu Alaikum Warohmatullahu Wabarokatuh.

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 17 Komentar

AMALAN AGAR ORANG TUA SETUJU DENGAN PILIHAN JODOH ANAK


Ada kalanya seorang anak (perempuan atau laki-laki) yang sudah dewasa memiliki kekasih hati/pacar dan siap melamar/meminangnya. Namun orang tua tidak setuju dengan pilihan jodoh anak. Bahkan kadangkala orang tua memiliki pilihan lain yang belum tentu dicintai anak.

Nah, berikut ada amalan agar orang tua menyetujui dan merelakan agar anak menikah dengan pilihan hatinya.

wiridkan doa ini:

YAA ABATI ISTA’JIRHU INNA KHAYRA MANI ISTA’JARTA AL QAWIYYU AL- AMIINU

“Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Al Qashash 26.

Ayat  ini bila diwiridkan 1000 x selama 7 hari dan di hari terakhir setelah selesai wirid maka tiuplah ke air dan diam-diam campurkan air tersebut ke minuman orang tua, maka dengan ijin Alah SWT hati orang orang tua akan luluh dan setuju dengan pilihan jodoh anak.

Demikian terima kasih.

@wongalus,2016

Categories: AMALAN AGAR ORANG TUA SETUJU DENGAN PILIHAN JODOH ANAK | 16 Komentar

IJAZAH ILMU PELUMPUH


Apabila anda menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan (perampok pembunuh begal dll) maka jangan khawatir. Allah SWT akan melindungi  anda dengan lantaran doa pendek yang ada di Surat Al Abasa ayat 18-19 ini.

Caranya: saat bertemu mereka baca doa ini dalam hati sebanyak semampu anda dengan TAHAN NAPAS.

MIN AYYI SYAY’IN KHOLAQOHU

MIN NUTFATIN KHOLAQOHU FAQODDAROHU

Orang yang berniat jahat itu tiba-tiba menjadi lumpuh — tidak berdaya –musuh jadi kehilangan tenaga — atau keadaan lain dimana dia tidak mampu meneruskan aksinya dan anda akan selamat dari kejahatan mereka.

Demikian ijasah selesai dan sempurna.

@kwa,2016

Categories: ILMU PELUMPUH | 71 Komentar

RITUAL TOLAK BALAK TRADISI PONPES LIRBOYO: SHOLAWAT DA’FIL BALA’


santri-lirboyo-kediriKediri mendapat julukan “kota santri”, karena saking banyaknya pondok pesantren yang ada di daerah ini. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dan terbesar adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Berikut ini sekelumit sejarah Pondok Pesantren Lirboyo yang kini telah berusia satu abad lebih.

Lirboyo adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto Kotamadya Kediri Jawa Timur. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Berdiri pada tahun 1910 M. Diprakarsai oleh Kyai Sholeh, seorang yang Alim dari desa Banjarmelati dan dirintis oleh salah satu menantunya yang bernama KH. Abdul Karim, seorang yang Alim berasal dari Magelang Jawa Tengah.

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula KH.Abdul Karim menetap di Desa Lirboyo sekitar tahun 1910 M. setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hannah dari perkawinannya dengan Nyai Khodijah (Dlomroh), putri Kyai Sholeh Banjarmelati. Perpindahan KH. Abdul Karim ke desa Lirboyo dilatarbelakangi atas dorongan dari mertuanya sendiri yang pada waktu itu menjadi seorang da’i, karena Kyai Sholeh berharap dengan menetapnya KH. Abdul Karim di Lirboyo agama Islam lebih syi’ar dimana-mana. Disamping itu, juga atas permohonan kepala desa Lirboyo kepada Kyai Sholeh untuk berkenan menempatkan alahsatu menantunya (Kyai Abdul Karim) di desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram.

Betul juga, harapan kepala desa menjadi kenyataan. Konon ketika pertama kali kyai Abdul Karim menetap di Lirboyo, tanah tersebut diadzani, saat itu juga semalaman penduduk Lirboyo tidak bisa tidur karena perpindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang.  Tiga puluh lima hari setelah menempati tanah tersebut, beliau mendirikan surau mungil nan sederhana.

Adalah seorang bocah yang bernama Umar asal Madiun, ialah santri pertama yang menimba ilmu dari KH. Abdul Karim di Pondok Pesantren Lirboyo. Kedatangannya disambut baik oleh KH. Abdul Karim, karena kedatangan musafir itu untuk tholabul ilmi , menimba pengetahuan agama. Selama nyantri, Umar sangat ulet dan telaten. Ia benar-benar taat pada Kyai.Demikian jalan yang ditempuh Umar selama di Lirboyo. Selang beberapa waktu ada tiga santri menyusul jejak Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal KH. Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Shomad Dan Sahil.

Tidak lama kemudian datanglah dua orang santri bernam Syamsuddin dan Maulana, keduanya berasal dari Gurah Kediri. Seperti santri sebelumnya, kedatangan kedua santri ini bermaksud untuk mendalami ilmu agama dari KH. Abdul Karim. Akan tetapi baru dua hari saja mereka berdua menetap di Lirboyo, semua barang-barangnya ludes di sambar pencuri. Memang pada saat itu situasi Lirboyo belum sepenuhnya aman, di Lirboyo masih ada sisa-sisa perbuatan tangan-tangan kotor. Akhirnya mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Mereka pulang ke kampung halamannya.

Kisah Berdirinya

Tahun demi tahun, Pondok Pesantren Lirboyo semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyaklah santri yang berdatangan mengikuti santri-santri sebelumnya untuk bertholabul ilmi , maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh Syamsuddin dan Maulana, dibentuklah satuan keamanan yang bertugas ronda keliling disekitar pondok.

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pondok pesantren, yang dianggap sebagai tempat ummat Islam mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan, sebagaimana praktek sholat berjama’ah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bukan merupakan hal yang aneh jika dimana ada pesantren disitu pula ada masjid, seperti yang dapat kita lihat di Pondok Pesantren Lirboyo.

Asal mula berdirinya masjid di Pondok Lirboyo, karena Pondok Pesantren yang sudah berwujud nyata itu kian hari banyak santri yang berdatangan, sehingga dirasakan KH. Abdul Karim belum dianggap sempurna kalau ada masjidnya. Maka dua setengah tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, tepatnya pada tahun 1913 M. timbullah gagasan dari KH. Abdul Karim untuk merintis mendirikan masjid di sekitar Pondok.

Semula masjid itu amat sederhana sekali, tidak lebih dari dinding dan atap yang terbuat dari kayu. Namun setelah beberapa lama masjid itu digunakan, lambat laun bangunan itu mengalami kerapuhan. Bahkan suatu ketika bangunan itu hancur porak poranda ditiup angin beliung dengan kencang. Akhirnya KH. Muhammad yang tidak lain adalah kakak ipar KH. Abdul Karim sendiri mempunyai inisiatif untuk membangun kembali masjid yang telah rusak itu dengan bangunan yang lebih permanen. Jalan keluar yang ditempuh KH. Muhammad, beliau menemui KH. Abdul Karim guna meminta pertimbangan dan bermusyawarah. Tidak lama kemudian seraya KH. Abdul Karim mengutus H. Ya’qub yang tidak lain adik iparnya sendiri untuk sowan berkonsultasi dengan KH. Ma’ruf Kedunglo mengenai langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan masjid tersebut.Dari pertemuan antara H. Ya’qub dengan KH. Ma’ruf Kedunglo itu membuahkan persetujuan, yaitu dana pembangunan masjid dimintakan dari sumbangan para dermawan dan hartawan. Usai pembangunan itu diselesaikan, peresmian dilakukan pada tanggal 15 Rabi’ul Awwal 1347 H. / 1928 M. Acara itu bertepatan dengan acara ngunduh mantu putri KH. Abdul Karim yang kedua , Salamah dengan KH. Manshur Paculgowang.

Dalam tempo penggarapan yang tidak terlalu lama, masjid itu sudah berdiri tegak dan megah (pada masa itu) dengan mustakanya yang menjulang tinggi, dinding serta lantainya yang terbuat dari batu merah, gaya bangunannya yang bergaya klasik , yang merupakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan gaya arsitektur negara Timur Tengah. Untuk mengenang kembali masa keemasan Islam pada abad pertengahan, maka atas prakarsa KH. Ma’ruf pintu yang semula hanya satu, ditambah lagi menjadi sembilan, mirip kejayaan daulat Fatimiyyah.

Selang beberapa tahun setelah bangunan masjid itu berdiri, santri kian bertambah banyak.

Maka sebagai akibatnya masjid yang semula dirasa longgar semakin terasa sempit. Kemudian diadakan perluasan dengan menambah serambi muka, yang sebagian besar dananya dipikul oleh H. Bisyri, dermawan dari Branggahan Kediri. Pembangunan ini dilakukan pada tahun sekitar 1984 M. Tidak sampai disitu, sekitar tahun 1994 M. ditambahkan bangunan serambi depan masjid. Dengan pembangunan ini diharapkan cukupnya tempat untuk berjama’ah para santri, akan tetapi kenyataan mengatakan lain, jama’ah para santri tetap saja membludak sehingga sebagian harus berjamaah tanpa menggunakan atap. Bahkan sampai kini bila berjama’ah sholat Jum’at banyak santri dan penduduk yang harus beralaskan aspal jalan umum. Untuk menjaga dan melestarikan amal jariyyah pendahulu serta menghargai dan melestarikan nilai ritual dan histories, sampai sekarang masjid itu tidak mengalami perobahan, hanya saja hampir tiap menjelang akhir tahun dinding-dindingnya dikapur dan sedikit ditambal sulam.

Pondok Pesantren Lirboyo, sejak zaman kolonial Belanda merupakan salah satu diantara sekian banyak pesantren yang ikut berjuang mengusir penjajah dari bumi nusantara tercinta. Hal ini dapat dibuktikan pada waktu tentara Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah dengan dalih demi kemakmuran Asia Timur Raya. Ketika mereka mengundang para Ulama le Jakarta, maka  KH. Abdul Karim selaku pengasuh Pondok Pesantren berkenan hadir bersama KH. Ma’ruf Kedunglo dan KH. Abu Bakar Bandar Kidul dengan dikawal oleh Agus Abdul Madjid Ma’ruf. Ketika Jepang mengadakan latihan di Cibasura Bogor, Residen Kediri, R. Abd. Rahim Pratalikrama memohon kesediaannya KH. Mahrus Ali untuk berangkat sebagai utusan daerah Kediri. Berhubung beliu berlangan untuk hadir, maka diutuslah beberapa santri, antara Thohir Wijaya Blitar, Agus Masrur Lasem, Mahfudz Yogyakarta dan Ridlwan Anwar Kediri.

Usai menghadiri pertemuan di Bogor, segala hal dan ihwal yang mereka ketahui di sana, segera disampaikan pada seluruh santri Lirboyo. Semua itu adalah merupakan satu usaha mngambil manfaat dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Jepang. Akan tetapi dibalik itu ada maksud lain, yaitu sebagai persiapan Indonesia merdeka. Para utusan yang telah mendapat ilmu tentang kemiliteran, segera mengadakan latihan baris berbaris di Pondok Pesantren Lirboyo. Waktu itu sekitar tahun 1943-1944 M., yang mana di Kediri sudah dibentuk barisan Hizbullah dengan kepemimpinan KH. Zainal Arifin di tingkat pusatnya.

Pada masa itu adalah merupakan masa-masa penuh harapan rakyat Indonesia untuk terlepas dari cengkraman penjajah dari kepemerintahan negara yang dikenal dengan negeri Sakura itu. Rakyat sudah muak dengan segala tindakan penjajah. Mereka sangat rindu damai dalam merdeka. Betul juga, beberapa hari sesudah Hirosima dan Nagasaki yang merupakan dua kota besar di Jepang kejatuhan bom tentara sekutu, Jepang pun menyerah tanpa syarat. Akhirnya Indonesia yang sudah lama menunggu kesempatan amas dan hari-hari bersejarah itu segera memproklamirkan kemerdekaannya, tepat pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945, kebahagiaan bangsa Indonesia termasuk santri Lirboyo tidak dapat terlukiskan lagi.

Pelucutan Senjata Kompitai Dai Nippon

Adalah Mayor Peta H. Mahfudz yang mula-mula menyampaikan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia itu kepada KH. Mahrus Ali, lalu diumumkan kepada seluruh santri dalam pertemuan diserambi masjid. Dalam pertemuan itu pula, para santri diajak melucuti senjata Kompitai Dai Nippon yang bermarkas di Kediri (markas itu kini dikenal dengan dengan Markas Brigif 16 Brawijaya Kodam Brawijaya) .

Tepat pada jam 22.00 berangkatlah santri Lirboyo sebanyak 440 menuju ke tempat sasaran dibawah komando KH. Mahrus Ali, Mayor Mahfudz dan R. Abd. Rahim Pratalikromo. Sebelum penyerbuan dimulai, santri yang bernama Syafi’I Sulaiman yang pada waktu itu berusia 15 tahun menyusup ke dalam markas Dai Nippon yang dijaga ketat. Maksud tindakan itu adalah untuk mempelajari dan menaksir kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa sudah cukup, Syafi’i segera melapor kepada  KH. Mahrus Ali dan Mayor Mahfudz. Saat-saat menegangkan itu berjalan hingga pukul 01.00 dini hari dan berakhir ketika Mayor Mahfudz menerima kunci gudang senjata dari komandan Jepang yang sebelumnya telah diadakan diplomasi panjang lebar. Dalam penyerbuan itu , kendati harus harus mengalami beberapa insiden dan bentrokan fisik, pada akhirnya penyerbuan itu sukses dengan gemilang.

Walaupun kemerdekaan masih sangat “muda” namun Indonesia sudah berhak mengatur negaranya sendiri. Tidak dibenarkan jika ada fihak luar yang turut campur. Akan tetapi tidak bagi Indonesia pada waktu itu. Baru saja Indonesia merasakan nikmatnya kemerdekaan, tiba-tiba ada sekutu yang di”bonceng” Belanda yang mengatasnamakan NICA, pada tanggal 16 September 1945 mendarat di Tanjung Priuk untuk menjajah kembali. Kemudian disusul tanggal 29 September 1945dengan pasukan dan peralatan perang yang lebih komplit. Karuan saja, kedatangan mereka disambut dengan pekik “merdeka atau mati”. Begitulah semboyan bangsa Indonesia. Termasuk para ulama yang waktu itu tergabung dalam dalam perhimpunan Nahdlatul Ulama (dulu HB NU), pada tanggal 21-22 Oktober 1945 memanggil para ulama NU yang ada di Jawa dan Madura untuk mengadakan pertemuan di kantor PB NU jalan Bubutan Surabaya.

Tujuan pertemuan itu adalah membahas ulah Belanda yang hendak merampas kembali kemerdekaan Indonesia.Sebagai tokoh NU, KH. Mahrus Ali turut hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu para ulama mengeluarkan resolusi Perang Sabil. Perang melawan Belanda dan kaki tangannya hukumnya adalah wajib ain. Rupanya keputusan inilah yang menjadi motifasi para ulama dan santrinya untuk memanggul senjata ke medan laga, termasuk pesantren Lirboyo.

Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin AWS Mallaby mendarat di Tanjung Perak Surabaya. Tindakan mereka semakin brutal,, pada tanggal 28 Oktober mereka mulai mengadakan gangguan-gangguan stabilitas, mereka merampas mobil, mencegat pemuda-pemuda Surabaya , merebut gedung yang sudah dikuasai Indonesia. Yang lebih menyakitkan, mereka menurunkan sang Merah Putih yang berkibar diatas hotel Yamato, dan digantinya dengan Merah Putih Biru. Pemuda Surabaya marah, terjadilah pertempuran selama tiga hari, 28,29,30 Oktober 1945, hingga terbunuhlah AWS Mallaby, Jendral andalan Inggris yang masih berusia 45 tahun.

Dalam situasi demikian itu, Mayor Mahfudz datang ke Lirboyo menghadap KH. Mahrus Ali untuk memberikan kabar bahwa Surabaya geger. Seketika KH Mahrus Ali mengatakan bahwa kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian KH. Mahrus Ali mengintruksikan kepada santri untuk berangkat perang ke Surabaya. Hal ini disampaikan lewat Agus Suyuthi. Maka dipilihlah santri-santri yang tangguh untuk dikirim ke Surabaya.

Dengan mengendarai truk , para santri dibawah komando KH. Mahrus Ali berangkat ke Surabaya. Meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing, mereka bersemangat berjihat menghadapi musuh. Santri yang dikirim waktu itu berjumlah sebanyak 97 santri.

RITUAL TOLAK BALAK

Cara mengusir wabah penyakit atau pagebluk bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Bagi kalangan santri salaf, mengusir wabah dengan shalawat tidaklah asing. Bila pagebluk seperti demam, batuk, dan gatal yang menyerang ratusan santri, sang kiai terkadang mengajak santri-santrinya untuk membaca wirid dan doa-doa.

KH Idris Marzuki pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri Jatim pernah menggalakkan ribuan santrinya untuk membaca shalawat sebanyak 1.217 kali sambil mengelilingi lokasi pesantren. Pelaksanaan ritual shalawat nabi itu untuk mengusir atau meruwat wabah penyakit (pagebluk) yang sedang melanda ratusan santrinya.

Shalawat yang dibaca adalah shalawat Daf’il Bala’. Shalawat ini dibaca  selama tujuh  hari sambil mengelilingi pondok. Hal ini pernah dilakukan 2 kali yaitu tahun 2004 dan 2008 dan hasilnya sembuh total sebagaimana diharapkan. Doa tolak bala massal itu menjadi amalan untuk mengusir pagebluk. Saat tengah malam tiba, ratusan santri berbaris di depan pondok. Mereka kemudian berjalan kaki berjalan mengelilingi pondok sambil mendengungkan sejumlah kalimat shalawat terhadap junjungan Nabi  Muhammad SAW.

Adapun shalawat yang dibaca adalah  ===LIKHAMSATUN UTHFI BIHA HARAL WABA ILHATIMA-ALMUSTHAFA WALMURTADLA WABNAHUMA WAFATIMA=== sebanyak 1.217 kali. Bagi kalangan santri di pesantren tradisional, shalawat tersebut sudah mafhum alias dipahami.

Pesantren Lirboyo yang sudah berdiri sejak 1910 itu kini memiliki lebih dari 10.000 santri dan dikenal banyak mencetak kyai yang kemudian juga mendirikan pesantren di pelosok nusantara. Sejak malam Jumat kemarin para santri digalakkan untuk membaca shalawat Nabi sebagai washilah untuk tolak balak terhadap semua musibah di Tanah air.

“Saat mengimami salat, Pak Kiai Idris Marzuki mendengar para santrinya batuk semua seperti tabuhan keroncong, akhirnya disuruh untuk melakukan ritual ini. Ini bisa dijadikan pagar gaib untuk menangkal wabah penyakit” kata juru bicara Ponpes Lirboyo, Khoirul Anam, di sekretaritat pondok.

Dulu malah pernah mengelilingi sampai ke kampung-kampung, tapi untuk saat ini hanya lokasi pondok saja. KH Ahmad Idris Marzuki mengatakan pelaksanaan ritual seperti itu merupakan  bentuk tolak bala’ dari ancaman segala macam musibah. Sebab, saat ini memang sedang musim wabah penyakit yang menyerang masyarakat. Menurutnya, ritual seperti itu manjur untuk menangkal datangnya segala wabah penyakit. @@@

sumber: satuislam

Categories: SHOLAWAT DA'FIL BALA' | 6 Komentar

IJAZAH ILMU PUTER GILING: MENGEMBALIKAN CINTA, ORANG PERGI TANPA PAMIT, BARANG HILANG DAN LAIN-LAIN


Mengenang wafatnya Al Maghfurlah KH Abdul Wahid Aziz Bisri (Gus Wahid), yang lahir di Jombang Mei 1953 dan Wafat di Jakarta 28 Agustus 2011 dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga KH M.Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang.

=Fadhilah: mengembalikan orang hilang atau barang hilang, Isteri/suami/kekasih yang dulu cinta sekarang benci agar kembali jadi cinta, mengembalikan rejeki yang dulu lancar kini seret agar lancar kembali, dan lainnya=

TATA CARA MERASUKNYA ILMU KE ANDA

Amalkan dengan berpuasa mulai hari senin, dan pada saat berpuasa setiap selesai sholat fardhu selama 7 hari.

YA HAFIDZ  (119 X)

YA BUNAYYA INNAHA IN TAKU MITHQOLA HABBATIN MIN KHARDALIN FATAKUN FII SAKHRATIN AUFII AL SSAMAWATI AUFII AL-ARDI YA’TI BIHA ALLAHU INNA ALLOHA LATIIFUN KHABIIR  (100 X )

SELAMA 7 HARI.

Setelah selesai mengamalkannya maka insya allah anda sudah memiliki ilmu puter giling.

UNTUK PRAKTEK BACA YA HAFIDZ 3X DAN YA BUNAYYA 1X

Atas ijin Allah yang hilang akan kembali lagi.

Saya ijasahkan kepada anda yang membaca ijasahan saya ini. Terima kasih. Salam.

@wongalus,2016

Categories: ILMU PUTER GILING | 123 Komentar