ASMA MALAIKAT VERSI SUNDA


taofik
malhp69@yahoo.co.id

ASSALAMUALAIKUM YA MALAIKAT MUQOROBIN
ASSALAMUALAIKUM Y MALAIKAT ZIBRIL,MIKAIL,ISROPIL,IZROIL
AING TUNDUK KA PANGERANNA ZIBRIL
ZIBRIL NU AYA DI KULIT JENG HAREUPEUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA MIKAIL
MIKAIL NU AYA DI DAGING JEUNG GIGIREUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA ISROPIL
ISROPIL NU AYA DI TULANG JEUNG TUKANGEUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA IZROIL
IZROIL NU AYA DI GETIH,SUM2 ,LUHUR JEUNG HANDAPEUN AING
HU ALLAH DINA RUH AING
NUR MUHAMMAD DINA RAGA AING
LAILAHAILALLAH MUHAMADARUSULULLAH

Laku amalan:
puasa biruhin 7 hari,amalan dbc 121x jam 12 mlm pd wkt puasa
stlh puasa 3x bda sholat

Fungsi: untuk keselamatan mutlak @@@

Categories: ASMA MALAIKAT VERSI SUNDA | 46 Komentar

ILMU-ILMU HIKMAH TINGKAT TINGGI 2


ILMU TERBANG HARUT MARUT

Ki Hongmankim. Emil: halilintar280579@yahoo.com atau sms/telp ke 02293930036

Berikut adalah salah satu nukhilan ilmu yang diambil dari Kitab Harut Marut dan berkembang luas di setiap lembaran kitab Hikmah, tauhid (Kitab Al Mustadrak Karya Al Hakiim, Al Uqubat karya Ibn Abid Dunya), dan diterangkan oleh rosulullah SAW…

“Maukah kalian berdua (Harut & Marut) memberitahukan kalimat yang dapat menurunkan dan menaikan kalian (Harut & Marut) ke langit dan ke bumi? Ke duanya (Harut & Marut) menjawab:”Bismlillahi A’zham”Salah satunya (Harut) berkata ajarilah di wahai Marut….” (Hr.Abd bin Humaid dan ishaq bin Rahawiyah, dari Ali bin Abi thalib yang musnadnya dari Sabda Rosulullah SAW)

Dibaca 19.000x siang dan 19.000x malam, sandi khusus untuk terbang belum bisa di jelaskan karena belum dapat ijin dari mas Haliilntar guru saya. Namun khasiatnya sangat besar karena Do’a ini digunakan oleh para malaikat Allah@@@

SANDI PENGUASAAN NAMA MALAIKAT HURUF

Saya menerangkan lanjutan sandi penguasaan nama malaikat huruf yang didasari firman-firman allah SWT dan hadist dan manuskrip kuno….

Allah SWT berfirman:

“Rasul telah berirman kepada alqur’an yang diturunkan dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya…(QS 2:285)

Rosulullah SAW bersabda:” Tidak ada makhluk Allah yang lebih banyak dari pada malaikat dan tidak ada sesuatu yang tumbuh kecuali seorang malaikat yang ditugaskan mengurusnya, dan Sesungguhnya langit, bumi dan alam semesta di isi oleh para malaikat, diantara mereka ada yang duduk, ruku’, sujud yang menggigil ketakutan karena takut kepada Allah SWT serta tidak mendurkahai-Nya sekejap matapun sampai akhir kiamat tiba”.(Hr. Ibn Abbas)

Keberadaannya

Tidak ada tempat sejengkalpun kecuali ada malaikat yang berdiri dan bersujud didalamnya. ..(Ath Thabarani)

Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya (QS 2:31)

Ar-Rabi bin Anas, Imam Jafar As Shodiq bin Ali bin Muhammad SAW dari Rosulullah berkata: “Ia adalah nama-nama, tugas, posisi(jabatan), lokasi (keberadaan) dan cara memanggil dari malaikat dan Khodam suci Allah tersebut (Hr.Ibn Jarir dari Ar Rabi’bin Anas dari Rosulullah SAW)

Dialog Rosulullh dengan Jibril AS, untuk mengetahui kelebihan Muhammad SAW dari Nabi/rosul lainnya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu?Jibril menjawab”antara aku dan Allah terhalang 70 penghalang dari api dan cahaya dan setiap 1 lapis penghalang terdapat 70 ribu penghalang dan begitu seterusnya. Seandainya aku melihat hijab yang paling bawah pastilah aku terbakar, karena hanya engkau wahai Muhammad satu-satunya manusia, makhluk, rasul, nabi dari dulu sekarang sampai kiamat yang dapat melihat secara langsung di langit dan dibumi dan setiap saat, karena engkau adalah cahaya-Nya, sedangkan Adam hanya 1 kali sewaktu di surga pada waktu pertamakali diciptakan” (Hr.Anas)

BERIKUT DIBAWAH INI RAHASIA SANDI PENGUASAAN HURUF

Huruf Tsa:

Sandi Pembuka simpul huruf Tsa (didalam huruf terebut terkandung asma:Ats-Tsaabitu, Al Baa’itsu, Al Waaritsu), Sifat Huruf: Panas dan lembab, Watak:Udara

Tsabit qudrotukal laahumma wa wujuuduka fi qodamil qodadami min ghoiri kaifa wa laa tasybiih, khloaqtan nuthfata wal’alaqota wal mudh-ghota wa kasautal’izhooma lahmaa. Waakhroj-that thob’a nafsi, wal ja’altasy syamsa munqoodatun ilaa man jadzabat ilaihi bin tikhoobil amri bisirrith-thobi’is sairil fil qolbi. (Ajibil amro ya khodama harfits TSAA-I bihaqqi faaliqil habbi wan nawaa, Ajib yaa HAMYAA-IIL bisiri man amruhu bainal kaafi wan nuun)

Tata Cara:

Huruf Dibaca 9000x setiap 100 do’a sandi dibaca 21x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Huruf JIM,

andi Pembuka simpul huruf JIM (didalam huruf terebut terkandung asma:Al Jaliil, Al Jaami’u, Al Jabaaru,Al Jaawadu. Sifat Huruf Panas dan Lembab, Watak:Api

Jalabtu bijaahi jalaali jamaalil jabaruti wa bi’izzil ‘azhomati wal kibriyaa-I wa bil waahidi ahadil maajidil qoyyumid daa-imi alladzii laa yamuutu, tajalallaa lil jabali faja’alahu dakkan wa khorro muusaa sho’iqo. Jalabtu mathluubiii biqudroti mahbuubii, laisa lii habiibun siwal qoriibul mujiib. (ajib yaa haarfal Jiim, nima fiika minal birri wal mahabbati wat tahyiij’alaika birobbil’ibaad, alladzii biyadihil amru wal hukmu walaa haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil azhiim, ajib ya tholqiyaaiil, waf’al kadza wakadza aluuhaan2x al’ajal2x as’saata2x)

Huruf KHO

Sandi Pembuka simpul huruf KHO (didalam huruf terebut terkandung asma: Al Khobiir, Al Khooliq, Al Kholaq). Sifat Huruf:Dingin Lembab, watak: air

Do’a

Ya khoobiiru bimaa fiidh domaairi, as-aluka antaksuuni nuuroon min nuurika asyhadu bihi sirrol khoo-I, yaman ya’lamus sirro wa akhfaa, allahu laa ilaaha illaa huwa, lahul asmaa-ul husnaa. Wa bi alfi-alfi laa haula walaquwata illaa billaahil’aliyyil ‘azhiim.washollallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa’alaa aalihi washobihii wa sallam

Tata Cara:

Huruf Dibaca 6000x setiap 100 do’a 1 dibaca 14x, baru dilanjut do’a 2 14x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Huruf ZA

Sandi Pembuka simpul huruf ZA (didalam huruf terebut terkandung asma: Az zakiyyu, al Aziizu, al Muizu), Sifat:Panas lembab, Watak: hawa(Udara)

Do’a1

Zakiyyun ta’aalaaa ‘an shifaatin hawaaditsin fasubhaana robbii sya’nuhu qod ta’azhzhomat, bismika yaa allahu bis sirri akhtafi wa anta muhiithun bii bihujuhin tahajjabat

Do’a2

Zidnillaahumma syauqon ilaika wa roghbatan fiimaa ladaika wa’aamilni bikhofiyyi luthfika waksinii nuuron waa jamaalan asta’iinu bihi’alaa kasyfi asroorin nughtotiil latii min jinsihaa tazalzaltiil jibaalu wa tadak dakat min haibatika ya zakiiyu hayyaa-hayyaa yaa za bi ‘izzati man lam yalid walam yuulad wa lam yakul lahu kufuwwan ahead. Ajib wa tawakkal bikadza wa kadza, bi alfi-alfi lahaula walaquwata illaa billaahil’aliyyil ‘azhiim

Tata Cara:

Huruf Dibaca 9000x setiap 100 do’a 1 dibaca 21x, baru dilanjut do’a 2 21x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Sandi huruf lainnya insya allah akan saya tampilkan…setelah mendapatkan ijin dari mas Halilintar guru saya…amiin…bila saudara benar-benar membutuhkannya dapat menghubunginya saya ke hongmankim@yahoo.com ataupun langsung ke halilintar280579@yahoo.com, sadulur santai saja…beliau mash mudako and easy going….tapi ilmunya mantap karena saya sudah mempelajari ilmu kuno dari beliau bertahun-tahun lamanya…makasih@@@

ASMA SULTHONIN BAHRI WA BARR MINAL MASYRIK MINAL MAGHRIBI (ASMA LAUT, BUMI, CAHAYA/API ANGIN RAJANYA RAJE ) All Versi All Level

Asma ini adalah nukhilan saefi hijib sultonin bahri wa barr dari timur sampai barat, yang merupakan senjata para nabi dan para wali allah..dan dikenal di indonesia dengan berbagai macam sebutan baik disebut Asma Laut Raje, Kayu Raje, dan lain sebagainya…asma ini adalah asma yang ada di setiap mushaf sayidina ADAM AS s.d ISA AS…serta ada di dalam manuskrip kuno Harut marut dan dijadikan bagian ilmu di setiap kitab hikmah…bahkan menjadi terpecah-pecah lagi berdasarkan tingkatan seperti yang beredar di Indonesia, yaman, Baghdad..namun inilaah sejatinya yang menjadi dasar kekuatan asma dari Laut/sunge/kayu singa Raje dsb…masalah kehebatannya tidak perlu diragukan lagi….Bahkan saya melihat guru saya menggunakan ilmu ini dengan berjalan di atas lautan sewaktu menyelamatkan 3 orang di pantai karang Nini dan membelah lau sampai ke garis pantai agar orang-orang terebut bisa berjalan santai di darat pada tahun 2003 dan shalat di atas daun kelapa sewaktu di Cianjur januari Tahun 2009

Berikut Nukhilan dan tata caranya

Fadhilah yang sudah saya buktikan sendiri walaupun baru tingkat menengah dan apa yang dibuktikan dari guru saya karena beliau melakoni syaratnya bertahun-tahun;

1.Berjalan diatas air

2.Berjalan di atas awan dan angin

3.Loncat di di atas dedaunan

4.Mengancurkan batu karang sekali tiup/sentuh

5.Manghancurkan batu karang sebesar rumah dari jauh hanya menggunakan jari, bisla suda sempuna yang saya lihat dari guru saya dapat mengeluarkan sinar warna warni dari jarinya, hal itu sesuai dengan pola pelontaran tenaga

6.Ditabrak mobil, truck, kendaraannya yang penyok (sudah saya buktikan)

7.Bicara dengan Hewan

8.Memindahkan Awan,Hujan hanya dalam hati

9.Ludah bisa jadi api

10.Menciptakan orang dari pasir (terbukti waktu perang desa dan demonstrasi tahun 1999, guru saya iseng menciptakan ratusan orang)

11.masuk ke botol dan Mandi di dalamnya

12.Dan Masih banyak lagi…

Tawassul asma dan do’a hadiah

Bismillahirrahman nirahiim.

Al-Ikhlas 11x

Falaq-Binas 11x

Ayat qursy 11x

Shalawat Tunjina 11x

Shalawat Nariyah 11x

INNI QUWATIN AQSYAMAQOSYIN 2X, AJBAROSYIN 2X,AZLAMUSYIN 2X,AHAYUSYIN 2X,ANUSYIN 2X,ASYMASYIN 2X,ARSYALASYIN 2X,AKHWASYIN 2X, BA’LASAQOSYIN 2X BARYANUSYIN 2X,BARQOSYIN 2X,BARQOMUSYIN 2X,BARQOYUSYIN 2X,BARYANASYIN 2X,BASYAALISYIN 2X,BANA’UKASYIN 2X,BASYAALISYIN 2X,THALTHAUNAUROSYIN 2X,DAQOSYIN 2X,SYAL-SYALISYIIN 2X, SYAQMUNAHASYIN 2X, SYALAASYIN 2X, SYULUUSYIN 2X, SYALWAASYIN 2X, SYAYIISYIN 2X, TOYSYIN 2X,TASYALSYALIN 2X, TARSYADASYIN 2X, TOQOSYIN 2X FALYUNUSYIN 2X , MAHROQOSYIN 2X, MAARISYIN 2X ,NUSYIN 2X, HAUROSYIN 2X, HAYAASYIN 2X, HAALISYIN 2X, HALASYIN 2X ,HAKSYUUSYIN 2X, HASYIN 2X, HAYUSYIN 2X ,HAWSYIN 2X , HALUUSYIN 2X, HALSYAAYISIN 2X,HALYUUSYIN 2X,HALSYALSYIN 2X, HAMUHASYIN 2X, HAYMASYIN 2X, NAWSYIN 2X,MAHFARKUSYIN 2X,YANUSYIN 2X, YA’YUSYIN 2X, YATASYIN 2X,AHYAN SAROIYAN ASMAN SURYANIYYATI KAFANZA IHYA FATAROH KUNFAYAKUN ALLA ALAYA

Tata cara

1.Berpuasa selama 40 hari dengan berbuka tidak boleh memakan makanan yg bernyawa

2.Selama berpuasa membaca Asma di atas 333x setiap selesai Sholat Fardhu dan malam (Shalat Hajat 3333x)

3.Setiap membaca Ayat di atas harus selalu memakai wangi-wangian baikMisyk atau Bukhur

Kondisi Saat Puasa:

Setelah sempurna puasa 40 hari maka akan terbakarlah/tersingkaplah Hizab/penutup yang menutupi penglihatan anda dari Alam Ghaib, Anda akan masuk kesalah satu Alam ghaib dan melihat sebuah kota yg berwarna Putih di sekeliling kota tsb mengalir 2 sungai yang sangat indah dan di tepian kedua sungai tsb terdapat kebun yang di penuhi oleh pohon – pohon Marzan dan anda akan melihat di tengah- tengah kebun terdapat sebuah Qubbah yang ditutupi dengan kain Sutra berwarna Putih di dalam Qubbah tsb terdapat Kursi yang dihiasi oleh batu-batu mulia Yaqut & Mutiara, Maka bangunlah anda dan bertawakkal lah pada Alloh yg maha hidup dan tidak pernah mati, Setelah membaca Asma Sulthonin Bahri, Maka akan datang kehadapan salah seorang maharaja dari golongan raja-raja Jin seraya mengucapkan salam, maka balaslah salamnya kemudian sibukkan kembali diri kita dengan mengulang-ulang bacaan Asma Sulthonin Bahri, Maka kita akan melihat Bala tentara yang sangat besar telah memenuhi Ufuq barat sampai timur, Bala tentara tsb dipimpin oleh seorang maharaja Jin penjaga Ayat dan Asma-asma allah yang diangkat allah menjadi malaikat penjaga Asma dan Ayat allah SWT, dan beliau yang sangat agung dan berwibawa yang berpakaian serba putih dan memegang sebilah Tombak yang terdapat bendera dari kain Sutra berwarna putih tertulis pada bendera tersebut Asma Sulthonin Bahri, Maka ucapkanlah salam pada Raja tsb 3 x salam, Maka raja tsb akan membalas salam anda yang kemudian dia akan berbicara pada anda dengan bahasa Suryaniyyah, Namun Alloh S.W.T akan memberikan kefahaman pada anda tentang mak’na dari bahasa Suryaniyyah tsb, Kemudian kita akan dibawa ke istananya yang luar biasa besarnya, megah, dan ubin laintainya terbuat dari berlian. Disana kita akan bertemu dengan keluarga dan pembesar jin dari seluruh alam semesta ( Shugol, Dimriyat, Man’iq, Hadliyaz, Abu Yusuf, Kandiyas, Dsb) mereka akan member kalian selamat dan hadiah, baik harta, wanita/pria dari golongan jin tingkat tinggi…namun mintalah cincin/benda pusaka diluar harta (karena akan menjadikan kita budak dunia) dan bila wanita/pria (kita akan dinikahkan dengan bangsa jin dan tidak bisa menikah kembali dengan bangsa manusia lagi)…bila memilih cincin/pusaka, maka Raja Jin tsb akan memberikan anda sebuah cincin yang tertulis pada cincin penunduk seluruh dimensi Alam Jin, karena pusaka di alam Maharaja Jin tersebut sangatlah banyak dan hebat-hebat diluar jangkauan akal manusia biasa. Khodam ini merupakan rahasia yang sangat besar di dalam hajat atau keinginan manusia tentang Khowariqul ‘Adah ( adat-adat diluar kebiasaan manusia ).

Bila sudah terkuasai maka khodam anda tidak akan pernah bisa ditarik oleh ilmu apapun, karena ilmu ini langsung berkhodam suci…bila tidak mencapai tahap ini, maka khodamnya hanyalah tingkatan biasa dan dapat ditarik kapan saja..karena yang menjadi khodam anda bukanlah khodam malaikat yang di beri kekuasaan oleh allah SWT namun khodam jin tingkat tinggi, yang kapan saja bisa membuat diri kita dalam kesesatan…seperti contohnya bila kita mempelajari ilmu-ilmu yang tidak didasari oleh akhlak dan iman..selalu mengatakan tingkatan, besar/kecilnya energy.padahal nafsu jin tersebut telah menguasai kita tanpa sadar.karena bila sudah mencapai tingkatan suci/malaikat walaupuun khodam malaikat yang diangkat allah dari bangsa jin yang mempunyai ketaqwaan dan kesalehan sangat tinggi, tidak akan mejerumuskan kita dalam menilai sesuatu…Bila ada kesulitan sadulur bisa menghubungi guru saya mas halilintar di emailnya halilintar280579@yahoo.com atau sms/telp ke 02293930036, karena secara jujur saya belum menguasai sempurna…dan untuk berjalan di atas air dengan do’a asma ini baru terhitung 30 menitan begitu pula untuk ringan tubuh saya

untuk penguasaan secara sempurna silahkan lihat rumus penguasaan simpul nadi, asma, malaikat yang telah saya jabarkan sebagian kecil namun cukup untuk mencapai tahapan yang luar biasa..terimakasih semuanya@@@

ASMA’ BARHATIHIN DARI DAERAH HADROMAUT YAMAN SELATAN

Berikut asma’ Barhatihin dari daerah HadroMaut Yaman selatan dari manuskript kuno kitab Durrotul Bahiyyah Fi Jami’il Asrori Ar-Ruhaniyyati yang menjadi bagian terkecil dari Saefi asma Sultonon Bahri versi ibroni lama…

BISMILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIMIR ROHMANIR ROHIMI BI ‘IZZATI BARHATIHIN 2 X, KARIRIN 2 X, TATLIHIN 2 X, TOURONIN 2 X, MAZZALIN 2X, BAZZALIN 2X, TARQOBIN 2X, BARHASYIN 2X, GHOLMASYIN 2 X, KHUTIRIN 2 X, QOLNAHUDIN 2 X, BARSYANIN 2 X, KADZHIRIN 2X, NAMUSYALAKHIN 2 X, BARHAYULAN 2 X, BASKAYLAKHIN 2 X, QOZMAZIN 2 X, ANGOLULAYTIN 2X, QOBROTIN 2X, GHOYAHA 2 X, KAYDAHULA 2X, SYAMKHOHIRIN 2 X, SYAMKHOOHIIRIN 2 X, SYAMHAAHIRIN 2X, SYAMHAHIIRIN 2 X, BIKAHTUNAYHIN 2 X, BASYARISYIN 2 X, TUNISYIN 2X, NAMUKHIN 2X, SYAMKHO HUWA BARUKHIN 2 X, NURUN 2 X, SUBBUHUN 2 X, QUDDUSUN 2 X, ROBBANA WA ROBBUL MALAIKATI WAR RUHI AJIIBUU AYYUHAL ARWAHAR RUHANIYYATI BIHAQQI HADZAL ‘AHDIS SYARIFI ALAIKUM WA TO’ATUHU LADAYKUM WA AWFUU BI ‘AHDILLAHI IDZA ‘AHADTUM WA LA TANQUDUUL AYMANA BA’DA TAUKIDIHA WA QOD JA’ALTUMULLOHA ‘ALAIKUM KAFIILA INNALLOHA YA’LAMU MA TAF’ALUUNA, FA MAN NAKSA FA INNAMA YANKUSU ‘ALA NAFSIHI WA MAN AWFA BIMA ‘AHADA ALAIHULLOHA FA SAYU’TIHI AJRON ‘ADZIMA , AYNAMA TAKUNUU YA’TI BIKUMULLOHU JAMI’AN INNALLOHA A’LA KULLI SAY IN QODIRUN WA HUWA ‘ALA JAM’IHIM IDZA YASYA U QODIRUN IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMII’IL LADAYNA MUHDORUN AJIIBUU YA MA’ASIROL ARWAHIR RUHANIYYATI WAL MULUKIL KIROMIT TOHIROTIZ ZAKIYYATI WAL ASKHOSIL JAWHARIYYATI WAL ASBAHIN NURONIYYATI IHBITUU ‘ALAL MULUKIL ARDIYYATI WA TAWAKKALUU BI JALBIL MANAFI’I ILAYYA WA DAF’IL MADORI ANNI WA AMMAN TUHITU BIHI SYAFQOTI BI HAQQI ISMILLAHIL ADZIMIL A’DZOMI ALLADZI AWWALUHU ALIN WA AKHIRUHU ALIN WA HUWA ALIN SYAL’IN YA’WIN YAUBAYHIN, BAYHIN, YAHIN YAHIN AYAHIN AYAHIN AHIN AHIN AHIN AHIN WAHIN WAHIN BITAKHIN BITAKFALIN BI SO’YIN KA’YIN YA’YIN MAMYALIN MUTI’IN LAKA YA ALIN MA A’DZOMA ISMUKA RUHUN WA ‘ASOHU ILLA WA QOSSOT JANAHAHU WA SO’IQO WAKHTAROQO IS’IQ YA ALIN JALLA ZARYALIN WA DZARYALIN AHTARIQU MAN ‘ASO ISMAKA YA ALLOHU AQSAMTU WA ‘AZAMTU ALAIKUM BI ‘ALIMIL GHOYBI WAS SAHADATIL KABIRI L MUTA’ALI WA BIL ISMILLADZI TA’AHADTUM BIHI INDA BABIL HAYKALIL KABIRI WA HUWA BA’LASYAQOSYIN 2 X, MAHROQOSYIN 2 X, AQSYAMAQOSYIN 2 X, SYAQMUNAHASYIN 2 X, WA MAN YU’RID AN DZIKRI ROBBIHI YASLUKHU ‘AZABAN SO’ADA WA BIHAQQI AHYAN SYAROHIYAN BAROHIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA WA BISIRRI BATODIN AJHAZATIN FALA UQSIMU BI MAWAQI’IN NUJUMI WA INNAHU LA QOSAMUL LAUTA’LAMUUNA ADZIMUN INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TA’LUU ‘ALYYA WA’TUNII MUSLIMIINA MASRU’IINA TOI’IINA LI ASMAILLAHI ROBBIL ‘ALAMINA WA MAN YUZIG MINHUM AN AMRINA UDZIQHU MIN ‘ADZABIS SA’IRI YA QOUMANA AJIIBU DA’IYALOHI WA AMINUU BIHI YAGFIR LAKUM MIN DZUNUBIKUM WA YUJIRKUM MIN ADZABIN ALIIMIN WA MAN LA YUJIB DAIYALLOHI FA LAYSA BI MU’JIZIN FIL ARDI WA LAYSA LAHU MIN DUUNIHI AULIAI ULAIKA FI DOLALIN MUBIININ WA KHUSIRO LISULAIMANA JUNUDUHU MINAL JINNI WAL INSI WAT TOYRI FAHUM YU JA’UUNA WA HASARNAHUM FA LAM NUGODIR MIN HUM AHADA WA QOLUU SAMI’NA WA ATO’NA GUFRONAKA ROBBANA WA ILAIKAL MASIRU HAYYAN HAYYAN ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA’ATU AS SA’ATU BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM. @@@

Categories: ILMU-ILMU HIKMAH TINGKAT TINGGI 2 | 167 Komentar

AMALAN MEMPERLANCAR REZEKI


Wahyu (Wahyu@yahoo.co.id)

“PURBO WASESO ALLOH KANG AMISESO, IBU BOPO KULO NYUWON SANDANG PANGAN SAKING BUMI JAGAD SUMBER SEGORO WETAN KIDUL KULON LOR, ADOH PAREK, PAREKO MARANG INGSUN, TEKO WELAS TEKO ASIH, ASIHO MARANG INGSUN. GO WASESO ALLOH KANG AMISESO, MARMADI KAKANG KAWAH ADI ARI ARI, GETIH PUSER SEDULUR INGSUN SING KARUMATAN LAN ORA SING KARUMATAN, SONGKO MARGO INO LAHIR BARENG SIDINO. IBU ONO NGAREP BOPO ONO MBURI, AYO PODO BEBARENGAN GOLEK SANDANG PANGAN. SLAMETO BUDIKU LUHURO KADRAJATANKU, SAK TINGKAH POLAHKU SLAMET OLEH REZEKINE ALLOH, LA ILA HAILLALLOH MUHAMMADARROSULULLOH. di bc di wktu tngah mlam, menghdap timur, selatan,brat n utara, msing di bc 7x. Insya Alloh, rejiki kita kn lancar n usha pun lancr. @@@

Categories: AMALAN MEMPERLANCAR REZEKI | 87 Komentar

MANTRA MENYAN PUTIH


BAYU PAMUNGKAS

bayu_pamungkas24@yahoo.co.id

Mantra menyan putih untuk mempermudah hajat kita.

bakar menyan putih sambil baca

“BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM NIAT INGSUN NGOBONG DUPO MENYAN PUTIH NYAOSI DHAHAR SEKAR PETHAK GONDO ARUM NYAI DHANYANG KYAI DANYANG,SUPADOS AWAK INGSUN SAGET KABUL PANYUWUN INGSUN.MUGI MUGI GUSTI ALLAH MARINGONO MARGO GAMPANG”

lakukan 7mlm berturut2. Jam 12 mlm

gunanya untuk mempermudah hajat kita. @@@

Categories: MANTRA MENYAN PUTIH | 6 Komentar

ILMU PELET DENGAN SEKALI COLEKAN


Oleh: Ki Tampar Petir (kitamparpetir@yahoo.com)

Saya akan ijasahkan ilmu Pelet dengan colekan atau 1x sentuhan langsung tergila-gila bisa buat pengeretan dll.

Syarat yg harus ditempuh 1. sediakan sajen 2. minyak seribu bunga atw melati 3. menyan arab(hanya digunakan pd mlm trakhr pas ngebleng) 4. kopi pahit teh manis,susu masing2 1 gelas 5. sebelumnya mandi keramas 6. puasa 3hari mutih ngebleng 1 mlm dimulai hr selasa,rabu n kamis mlm jumat ngebleng(tdk tdr n ddlm ruangan bersih n tdk kena cahaya sdkitpun gelap gulita sambil bakar menyan arab dan 7. shalat sholat tobat 2rakaat lalu istgfar 1000x 8. hajat 4 rakaat 9. tawasul lalu niat minta ilmu pelet ini.

Mantranya Shirotol ladzina
baca sesuai hari kelahiran kelahiran misalnya senin 444x selasa 333x rabu 777x kamis 888x jumat 666x sabtu 999x minggu 555x amalkan subuh n magrib sesuai hari kelahiran anda sprti yg diatas jg. amalkan sewaktu sholat hajat sesuai hari kelahiran n pas ngebleng hari trakhr ga pakai hitungan sampai ktmu khodam pemilik ilmu ini.

Waktu wirid oleskan dtangan kanan minyak sribu bunga lalu gosokan supaya kena smwa jari2 yg kanan cara penggunaanya baca 3x tahan nafas Bila ada pertanyaan silahkan email dan akan saya bimbing sampai anda berhasil.

SELAMAT MENCOBA SEMOGA SUKSES. Wassalam

Categories: ILMU PELET DAN PENGASIHAN | 182 Komentar

SHALAWAT PENARIK REJEKI


Oleh  Wong Cilik <hijack2008@aim.com>

SHALAWAT PENARIK REJEKI

Pengantar

Banyak sekali keutamaan yang bisa kita peroleh dari bershalawat. Sebelum membahas mengenai shalawat penarik rejeki terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar-dasar (dalil) bershalawat sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 56 “INNALAAHA WAMALAA IKATAHU YUSHALLUUNA ‘ALAN NABII YAA AYYUHALLADZIINA AAMANUU SHALLUU ‘ALAIHI WA SALLIMU TASLIIMAN” “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNYA bershalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kepadanya dan berilah salam dengan sungguh-sungguh”

Berikut ini saya paparkan dua buah shalawat penarik rejeki yang diambil dari kitab Sirrul Jallil karya Sayyid Hassan As-Syadzilli yaitu SHALAWAT NURUD DZATII dan SHALAWAT AL FATIH oleh Sayyid Muhammad Bakry yang Insya Allah atas ijinNYA sebagai shalawat penarik rejeki.

Hendaknya sebelum bershalawat dibawah ini lakukan tertib sebagai berikut: a.      Berwudhu b.      Mendirikan sholat hajat dan sholat tahajud c.       Banyak membaca shalawat tersebut Selain dibaca setelah sholat hajat dan sholat tahajud, lebih baik lagi jika dibaca setiap bakda sholat fardhu. Lakukakan dengan istiqomah semoga Allah meridhoi hajat saudara2. Tetapi usaha lahir hendaknya tetap terus diupayakan disamping usaha batin.

SHALAWAT NURUD DZATII

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN  NUURIDZAATII WASSIRRIS SAARII FII SAAIRIL ASMAAI WASHSHAFAATI WA’ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WASALLIM

SHALAWAT AL FATIH

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADINIL FAATIHI LIMAA AGH LIQA WAL KHAA TIMI LIMAA SABAQA WANNAASHIRIL HAQQI WALHAADII ILAA SHIRATTHIKAL MUSTAQIIMI SHALLALLAAHU’ ALAIHI WA’ALAAA AALIHI WA ASHAABIHI HAQQA QADRIHI WAMIQDAA RIHIL A’DZIIM

Wong cilik

Categories: SHALAWAT PENARIK REJEKI | 94 Komentar

WIRID IMAM NAWAWI


Oleh  Wong Cilik <hijack2008@aim.com>

Assalamualaikum Wr Wb, Kepada para sedulur di blog Kampus Wong Alus. Berikut saya beberkan Wirid Imam Nawawi yang Insya Allah atas ridhoNYA wirid ini berfungsi sebagai keselamatan lahir & batin. Lakukan wirid ini secara istiqomah paling tidak sehabis bakda sholat maghrib dan bakda sholat subuh. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karomahnya. Amin Wirid Imam Nawawi

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، أقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ  وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ . بِسْـمِ الله اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَمِنَ اللهِ، وَاِلىَاللهِ، وَعَلىَاللهِ، وفِىاللهِ ، وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ عَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى نَفْسِيْ ، بِسْـمِ اللهِ عَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَىاَ صْحَـابِيْ، بِسْـمِ اللهِ عَلَىكُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ، بِسْـمِ اللهِ رَبِّ السَّمَوَتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلاَرَضِيْنَ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلعَرْ شِ اْلعَظِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ الَّذِيْ لاَيَضُـرُّ مَعَ اسْمِـهِ سَيْءُ فِىاْلاَرْضِ وَلا َفِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ ( نَلاَنا ً) بِسْـمِ اللهِ خَيْرُاْلاَاسْمَآءِ، فِىاْلاَرْضِ وَفِىالسَّمَآءِ بِسْـمِ اللهِ اَفْتَتِحُ ، وَبِهِ اَخْتَتِمُ، اَللهُ، الله،ُ اللهُ، رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ اَحَداً ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، َلآاِلَـهَ اِلاَّ هُوَ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، أَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ( نَلاَنا ً) اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَـِّر غَيْرِيْ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّيْ ، بِكَ اللَّهُمَّ اَحْـتَرِزُ مِنْهُمْ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اّدْرَأُ فِى نُحُوْرِهِمْ، ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اَعُوْذُ مِنْ شُرُوْرِهِم، ْوَأَسْتَكْفِيْكَ إِيَّاهُمْ، وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ وَاَيْدِيْهِمْ، وَاَيْدِيْ مَنْ اَحَاطَتْهُ عِنَايَتِيْ وَشَمِلَتْهُ أحَاطَتِيْ . بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ( قُلْ هُوَاللهُ اَحَدُ.اَللهُ الصَّمَدُ) أَلْإخْلاَصْ ( ثلاَثا ً) وَمِثْـلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَيْمَانِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شِمَالِيْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ اَمَامِيْ وَاَمَامَهُمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خِلْفِيْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِيْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ تَحْتِيْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَحِيْطٌ بِيْ وَبِهِمْ وَبِمَا اَحَطْنَا بِِهِ. اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ لِيْ وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ اَلَّذِيْ لاَ يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ وَاِيَّاهُمْ فِى حِفْظِكَ، وَعِيَاذِكَ، وَعِبَادِكَ، وَعِيَالِكَ، وَجِوَارِكَ، وَاَمَنِكَ، وَاَمَانَتِكَ، وَحِزْبِكَ، وَحِرْزِكَ، وَكَنَفِكَ، وَسَتْرِكَ، وَلُطْفِكَ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ، وَإنْسٍ وَجَـآنٍّ، َوبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَسَبُعٍ وَحَيَةٍ وَعَقْرَبٍ. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتَهِا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوْبِيْنَ، حَسْبِيَ الخَالِقُ مِنَ اْلمَخْلُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ اْلمَرْزُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ السَّاتِرُ مِنَ اْلمَسْتُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ النَّاصِـرُ مِنَ اْلمَنْصُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ اْلقَاهِرُمِنَ اْلمَقْهُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ الَّذِيْ هُوَ حَسْبِيْ، حَسْبِيْ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِيْ، حَسْبِيَ الله ُوَنِعْمَ اْلوَكِيْلُ، حَسْبِيَ الله ُمِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ. ( اِنَّ وَلِِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّا لِحِيْنَ ) وَاِذَ اقَرَأْتَ اْلقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاْلأَخِرَةِ حَجِابًا مًسْتُوْرًا، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِى اَذَانِهِمْ وَقْرًا، وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبْكَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا )( فَاِنْ تَوَلَوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لآاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ اْلعَرْشِ اْلعَظِيْمِ ) (x 7) وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .) وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَّمَدْ اِلنَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . Kemudian meniup ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang masing – masing 3x خَبَأْتُ نَفْسِيْ فِى خَزَاِئنِ بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، اَقْفَالُهَا ثِقَتِى بِـاللهِ، مَفَاتِيْحُهَا لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ إِلاَّ بِـاللهِ ، اُدَافِعُ بِكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِيْ مَـا اُطِيْقُ وَمَا لاَ اُطِيْقُ ، لاَ طَاقَةَ لِمَخْلُوْقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ، بِخَفِيِّ لُطْفِــاللهِ، بِلَطِيْفِ صُنْعِ اللهِ بِجَمِيْلِ سِتْرِاللهِ، دَخَلْتُ فِى كَنَفِ اللهِ ، تَشَفَعْتُ بِسَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللهِ، تَحَصَّنْتَ بِأَسْمَـآءِ اللهِ ، اَمَنْتُ بِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىاللهِ اِدَّخَرْتُ اللهَ لِكُلِّ شِدَّةٍ . اَللَّهُمَ يَا مَنْ إِسْمُهُ مَحْبُوْبُ، وَوَجْهُهُ مَطْلُوْبُ، اِكْفِنِيْ مَا قَلْبِيْ مِنْهُ مَرْهُوْبُ، اَنْتَ غَالِبٌ غَيْرُ مَغْلُوْبٍ ، وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَــلَّمَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ . Kemudian membaca : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ ( 70x ) وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَىاللهِ ، اِنَّ اللهَ نَصِيْرٌ بِاْلعِبَـادِ ( 11x Disamping secara istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu, jangan lupa untuk melakukan shalat Dhuha karena memiliki keutamaan yang sangat besar yang Insya Allah untuk kelapangan rejeki lahir dan batin. Semoga Allah SWT memuliakan kita semua. Amin Wassalamualaikum Wr Wb, Wong Cilik

Categories: WIRID IMAM NAWAWI | 19 Komentar

HIZIB MAGROBI VERSI CIREBON


Oleh Ki Jatiraga Jatiraga2@yahoo.com

”Hizb Maghrobi Cirebon (syeh magelung sakti)”

HANYA SEBAGAI TAMBAHAN KAWRUH DAN PENGETAHUAN. TIDAK  UNTUK DIIJAZAHKAN.

Tatalaku pengamalannya dimulai dari Pengijasahan serta Pengisian.

Tawassul/kirim alfatiha kpd sbb :
– Nabi Muhammad SAW & keluarga
– Khollafaur rasyidin: abu bakar, umar, utsan dan ali ra.
– Malaikat muqorobin qoribiun: jibril, izroil, isrofil, mikail
– Nabi khidir AS Balya bin malkan.
– Syeh abdul qodir jaelani
– Syeh buju tumpeng pamekasan madura
– Syeh Syarif hidayatullah Sunan GN Jati cirebon
– Pangeran cakrabuana mbah kuwu sangkan cirebon
– Syeh magelung sakti
– Man ajazzani

Doa pembuka/penutup
Bismillahirohmanirrohim

TK1: BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL QUWWAH,
TK2: MALKHAN MALKHIN MAYAKHAL MAYAKHIL QUWWAH,
TK3: JABALAL JABALIL KAF KAF QUWWAH,

TAMBAHAN UNTUK HIZIB MAGROBI VERSI CIREBON

Oleh Haji Ahmad (wanl@hotmail.com)

TK 4. BARNAKHIL BARNAKHIL BARNULUHUM BARNULUHUM QUWWAH

Versi Cirebon ada 7 tingkatan. Ana cuma ada 4 saja. Silahah tambah kalau yang sudah punya….,.

TAMBAHAN UNTUK HIZIB MAGROBI VERSI CIREBON

Oleh: <gumilang.xxx@gmail.com>

@ ilahadroti nabiyil mustofa muhamadin saw.alfateha

@ ilahadroti nabiyulloh khidir balya bin malkan.alfateha

@ ilahadroti sulthon auliya syeh abdul qodir jaelani waliyulloh.alfateha

@ ilahadroti syarif hidayatulloh sunan gunung jati cirebon.alfateha

@ ilahadroti umi…(nama ibu) wa abi…(nama bapak).alfateha

AMALAN UTAMA:

1. BALYAKHAN BALYAKHIN
BARNABAL BARNABIL QUWWAH. 1000kali

2. MALKHAN MALKHIN
MAYAKHAL MAYAKHIL QUWWAH. 1000kali

3. JABALAL JABALIL
KAF KAF QUWWAH. 1000kali

4. BARNAKHIL BARNAKHIL
BARNULUHUM BARNULUHUM QUWWAH. 1000kali

5. KUN BALYAKHAN

KUN BALYAKHIN

KUN QUWWATAH

KUN QUWAATIH. 1000kali

cara menggunakan:

tahan napas baca amalan 7x,terserah tingkat keberapa juga,hentakkan tangan kedepan sekuat tenaga.

WASSALAM
PENGIJAZAH
“dividi”

@@@

Categories: HIZIB MAGROBI VERSI CIREBON | 230 Komentar

TIPS BUAT YANG SUKA UJI NYALI


Oleh Wong Cilik (ernest.triputra@gmail.com)

Buat para sedulur yang memiliki mental kuat dan ingin uji nyali bertemu makhluk gaib sebangsa kuntilanak, gendruwo dan sebangsanya. Saya ingin berbagi sedikit informasi. Silahkan coba cara dibawah ini:
Siapkan penggorengan dan minyak jelantah kemudian siapkan ikan asin. Bawalah ketempat yang dianggap angker. Nah….monggo ikan asinnya digoreng ditempat tersebut dengan cukup diniatkan bertemu tanpa mantra apa pun mudah-mudahan atas ijinNYA kedatanganan tamu tersebut. Lebih afdol lagi sambil bakar dupa…………
Cara ini saya dapatkan dari seorang dayak di Kalimantan timur sewaktu saya masih duduk di sekolah menengah atas. Waktu itu saya dan kawan2 mau camping di hutan pinggiran jalan penghubung Balikpapan – samarinda. Tapi ingat kalau gak kuat jangan sekali-kali dilakukan apalagi yg punya penyakit jantung saya tidak bertanggung jawab.
Mohon maaf buat Ki Wong Alus dan para sedulur atas tips yg nyeleneh ini buat sekedar berbagi info @@@

Categories: TIPS BUAT YANG SUKA UJI NYALI | 17 Komentar

ILMU PANGLIMUNAN


Bayu pamungkas (bayu_pamungkas24@yahoo.co.id)

ilmu ini adalah ilmu warisan leluhur yg harus diuri2.  Ijazah dari ki maeso sura pacitan.
“kun sari Allah awal Allah ‘alimun gaib ”
puasa 7 hari mutih mulai rabu pon
pati geni 1 hari 1 malam.
Hbs sholat bc 7x
klo gunakan bc 7x tahan nafas.
Mohon maaf bagi sedulur yg mau mengamalkan mohon jgn di gunakan sembarangan. Klo dgunakan sembarangan bs dpt kutukan dari leluhur ki maeso sura. Trimakasih wassalam @@@

Categories: ILMU PANGLIMUNAN | 33 Komentar

RAHASIA AMALAN UNTUK MENDAPATKAN ILMU DARI ALAM GHAIB DENGAN CEPAT


Oleh Raden Arya Kelana (radenaryakelana@ymail.com)

Salam sejathtera untuk
semua pemburu ilmu.

Rahasia amalan untuk mendapatkan ilmu dari alam ghaib dengan cepat.

Ilaa hadrotin nabiyyil musthofa sayyidina wal maulana muhammadin saw,
al-fatihah 1x.
Ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin abu bakar wa umar wa utsman wa ali, al-fatihah 1x.
Ilaa hadroti malaikat jibril as wa malik as wa isrofil as
wa izroil as, al-fatihah 1x.
Ilaa hadroti nabiyullah khidir as, al-fatihah 1x.
Ilaa hadroti syeikh abdul qodir al-jaelani ra, al-fatihah 1x.

Kemudian berdoa :

Ya Allah sang pemilik rahmat berikanlah rahmatmu kepadaku,
Ya Allah sang pemilik cahaya sempurnakanlah cahayaku,
Ya Allah sang pemilik ilmu
tambahkanlah ilmuku,
Ya Allah sang pemilik kemudahan mudahkanlah
semua urusanku,
Ya Allah sang pemilik rizki
limpah ruahkanlah rizki ku.

Sesudah itu bacalah surat al-fatihah sebanyak 121x
kemudian baca asma sunge rajeh versi apa saja sebanyak 1111x,
lakukanlah amalan ini secara rutin setiap malam
paling lama 1 minggu maka akan ada sesuatu yang datang, pasti !!!
Dan anda tidak boleh takut.

silahkan di amalkan semoga bermanfaat @@@

TAMBAHAN UNTUK SHOLAWAT SYEIKH ABDUL QODIR AL-JAELANI RA

Assalamu’alaikum wr.wb
Saya ingin mengupas sedikit tentang sholawat yaitu Mengenai SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI, maaf ki wongalus saya hanya memberikan sedikit keterangan saja yg aki Ijazahkan tersebut adalah sholawat SHOLAWAT DAA-IMAH BIDAWAAMIKA ciptaan syeikh abdul qodir al-jaelani dan saya akan memberikan sedikit keterangan mengenai sholawat tersebut dengan bacaan lengakapnya sebagai berikut :

SHOLAWAT DAA-IMAH BIDAWAAMIKA.
(SHOLAWAT SYEIKH ABDUL QODIR AL-JAELANI RA)

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADINIS SAABIQI LILKHOLQI NUURUHUU WA ROHMATUN LIL AALAMIINA ZHUHUURUHUU ADADA MAN MADHOO MIN KHOLQIKA WAMAN BAQIYA WAMAN SA’IDA
MINHUM WAMAN SYAQIYA SHOLAATAN TASTAGHRIQUL ADDU WA TUHIITHU BILHADDI SHOLAATAN LAA GHOOYATA LAHAA WALAA MUNTAHAA WALANQIDHOO’A SHOLAATAN DAA IMATAN BIDAWAAMIKA
WA ALAA AALIHII WA SHOHBIHII WASALLIM TASLIIMAN KATSIIRON MITSLA DZAALIKA.

Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang cahayanya bagi mahluk telah mendahului dan kemunculannya merupakan
rahmat bagi seluruh alam
semesta, sebanyak jumlah mahlukMu yang lalu maupun
yang akan datang, serta yang berbahagia maupun
yang celaka, dengan rahmat yang menghabiskan
segala hitungan dan meliputi segala batasan,
dengan rahmat yang tidak akan habis, berakhir dan selesai, serta dengan rahmat yang terus menerus dengan keabadianMu, juga kepada keluarganya. Limpahkanlah pula rahmat dan kesejahteraan seperti itu.

Pensyaroh kitab Dala-il mengatakan bahwa Sayyid
Syeikh Abdul Al-Jaelani menutup hizibnya dengan sholawat ini. Dinukil pula dari ucapan As Sakhowi bahwa sholawat ini mempunyai keistimewaan, satu sholawat ini berbanding 10.000 sholawat lainnya serta mempunyai khasiat dan manfa’at yang sangat banyak untuk 1001 hajat. Sementara Imam Muhyidin Al-Yamani yang bergelar Junayd dari negeri Yaman, mengatakan “Barangsiapa yang membaca sholawat ini 10 kali pagi dan sore, maka ia berhak mendapatkan keridhoan dari Allah Yang Maha Besar,aman dari kemurkaan-Nya, mendapatkan curahan rahmat yang melimpah, terpelihara dengan pemeliharaan Ilahi dari segala mara bahaya dan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan”

Demikian saya jelaskan sedikit tentang shalawat tersebut mudah-mudahan sangat berguna untuk berbagai hajat dan keperluan anda.
silahkan amalkan shalawat tersebut yg saya izajahkan kepada para pembaca blog ki wongalus semoga bermanfaat dunia akherat. amin….

Wassalam

Raden Arya Kelana

@@@

Categories: RAHASIA AMALAN UNTUK MENDAPATKAN ILMU DARI ALAM GHAIB DENGAN CEPAT | 228 Komentar

ILMU GAIB KOLEKSI KI BAYU DIGDOYO 2


AMALAN MENARIK JIN / AURA NEGATIF DI TUBUH
( Cara tanpa pengisian minyak khusus )

Oleh Ki Bayu Digdoyo

CARANYA:-
Sholat hajat 2 rakaat.
Baca ayat qursy 11x
Al Fateha khusus kepada Rasullullah swt 1x
Al Fateha khusus kepada Syech Abdul Qadir Jailani 1x
Al Fateha untuk orang yg ingin diobati 1x
1. Ambil pakaian / pakaian dalam org itu dan sebut namanya dan ibu kandungnya.
2. Lempar pakaian itu di depan.
3. Doa : Ya allah saya mohon maunahmu atas hajatku yang satu ini. Ya allah saya mohon karomahnya Syech Abdul Qadir Jailani. Ya allah saya niat mengambil aura negatif / jin kafir yang telah merasuki ( namanya / ibu kandungnya ) dengan pertolongan karomah Syech Abdul Qadir Jailani, agar aura negative / jin kafir tersebut hilang untuk selama lamanya ditubuh ( namanya / ibu kandungnya ) agar ianya kembali ke alamnya semata mata mengharap redho dari mu dan kerana allah ta’alla.
4. Baca selawat nabi 11x dan al fateha 3x.

AYAT MEMBALIKKAN HATI SESORANG YG BERMASAALAH DGN KELUARGA / SAUDARA / TEMAN DLL.

CARANYA:-
Sholat hajat 2 rakaat.
Al Fateha untuk orang yg bermasaalah 33x. ( lebih baik sebutkan nama penuh dan ibunya jika tahu namanya )
Baca surah Yasin 1x.
Baca ayat dibawah ini dan bayangkan wajah orang yg bermasaalah itu.
Yaa Mukolibal Kulip Sabbit Kolbi ‘Ala Dinika
7x ( Satu nafas )
Insya’allah hatinya bisa berbaik semula. @@@

MEMBANTU MEMPERCEPATKAN KONSENTRASI, MUDAH DAPAT ILHAM, MELIHAT DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PENGHUNI ALAM GHAIB / PUSAKA ( CARA TANPA PENGISIAN MINYAK KHUSUS )

CARANYA:-
Laksanakan di tempat sunyi, gelap & bersih. Anda harus benar benar siap mental pada saat perlaksanaannya.
Ambil wudhu, lalu baca: Ayat Qursy 3x, Surat AI-Iklas 1x, Surat An-Nas 1x, Al-Fatihah 1x.
Niat & Doa: ” Ya Allah saya mohon maunahmu, izin & pertolonganmu. Saya mohon diberikan karomahnya Syech Abdul Qadir Jaelani. Ya Allah saya mohon terimalah hajat saya ya satu ini ( sebutkan ) semata mata keranamu Ya Allah. Amien Ya Robbal ‘Alamin.
Baca “YA BATHIN” 7000x sambil mata di pejamkan & harus consentrasi & tenang. Ingat!! Mata jangan dibuka walaupun sedikit & hati serta fikiran tertuju hanya pada Allah.
Untuk pertama anda boleh melihat dengan mata bathin.Adanya kumpulan awan putih yang nantinya akan melihat titik cahaya. Lihatlah titik cahaya tersebut sehingga membesar & barulah anda dapat melihat / masuk ke Alam Gaib.
Bila anda sudah dapat melihat Alam Gaib, nanti anda boleh berkomunikasi dengan pengununya & boleh menarik benda pusaka.
Jangan sekali kali minta pertolongan selain pada Allah/musyrik.
Lebih bagus lagi sambil bakar wangi wangian. Lakukan setiap hari sehingga berjaya. @@@

PUTAR GILING (UNTUK MEMANGGIL ORANG YG HILANG) ( CARA TANPA PENGISIAN MINYAK KHUSUS )

CARANYA:
Baca amalan ini 415x : PUTER GILING YO ILMUKU. SUSUHANAN JENG PANGERAN. TAK JALUK BALIKE JABANG BAYINE ( SEBUT NAMANYA ) BALIK MARANG AKU SOKO DOYO GOTROKU BALING SAKING KERSANE GUSTI.
LAKUKAN 3 / 7 MALAM BERTURUT TURUT!

@@@

MEMINJAM KESAKTIAN

CARANYA:
Baca amalan ini: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. NIAT INGSUN JIKUK AJI ( SEBUTKAN ILMU ANDA KEHENDAKI ) SAWETORO KANGGO MUNGSUH BEBOYA MIEBUO DADI SIJI MARANG BADANKU SING NENG AWAKKU JIKUKNO SAETORO AJI ( __________ ) KANGGO KESELAMATANKU. ( SATU NAFAS SEBANYAK 11X ) ( LAKUKAN 7 HARI DITEMPAT YG SUNYI) @@@

Bila da yg mw mengijasahkan ilmu nh silahkan transfer pulsa seikhlasnya saja hub saya ki bayu digdoyo 08561470630 karna sangking bnykny yg nanya saya tekor pulsa mohon mf sblmny tp demi kepentingan brsama @@@

Categories: ILMU GAIB KOLEKSI KI BAYU DIGDOYO | 88 Komentar

BENTUK/POLA RUMUS DASAR PENGUASAAN ILMU


Oleh: hongmankim (hongmankim@yahoo.com)

Kesemua ini berdasarkan pengalaman saya selama belajar dengan mas Halilintar di Bandung selaku masih keturunan langsung dari para wali yang sanad keluarganya sampai ke rosulullah dari sayidina Husein, namun bila memang ada kesulitan anda bisa menghubungi ke alamat email beliau…semua yang saya share telah berdasarkan ijin dan ijazah beliau. Berikut bagian terkecil teknik penguasaannya

1. Ruang (lokasi), arah dan Waktu:Berfungsi untuk mengetahui jam baik/buruk dan lokasi dimana potensi energy yang akan muncul dan portal dimensi antara kita dengan malaikat&khodam malaikat/jin penjaga asma,hirz,saefi,hari, bulan, tahun, rizalul ghaib, penjaga & penyampai doa dari lapisan langit dan bumi
2. Hisab Nama Pribadi, Do’a, Asma, Hirz,saefi, Azimah:Berfungsi untuk mengakses energy
3. Kekuatan nama Malaikat/Khodam Asma, Hirz, Do’a, Saefi: berfungsi untuk membuka potensi kekuatan terpendam dari setiap planet dan memanggil ruhaniyyah-nya..
4. Nama Bintang & malaikat/khodam planet/bintang: berfungsi untuk mengakses energy dan cahaya dari planet yang bersangkutaan. biasanya dipakai untuk mengisi atau memperkuat Hirz, Asma, Saefi,azimah Asma, do’a Perintah: berfungsi untuk memaksa khodam penjaga untuk mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan..
5. Asma, doa Penghancur: berfungsi untuk menghukum setiap makhluk yang mengganggu proses ritual atau khodam penjaga yang tidak patuh dll.. karena pada umumnya prosesi ritual biasanya tidak akan lancar-lancar saja… ada saja gangguan baik fisik (lintasan hati/dengan kata lain menghayal) maupun metafisik oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang sebelum memulai ritual dengan membentuk sebuah lingkaran energy yang kuat dan rumit menjadi suatu yang sangat wajib bagi mereka yang akan melakukan ritual dengan hirz, asma, Saefi
6. Tekhnik Nafas & Simpul nadi syaraf: Berfungsi memudahkan penyaluran kekuatan doa, Hirz/Hijib,Asma,Saefi ke 365 simpul nadi syaraf dan simpul sekunder dan simpul utama sehingga akses dan pola energy terfokus baik di internal & external tubuh.sehingga dapat digunakan kapan saja baik di 2-3 dimensi maupun diluar dimensi yang diluar jangkauan akal.

RUMUS ARAH

Didasari oleh arah Rijalul Ghaib bermanfaat khususnya Ilmu Hikmah dan juga membuat intuisi pengamalnya semakin kuat..manuscript kuno ini dikutip kembali oleh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni dalam kitab mistik kuno yang berjudul Manba Ushul Al-Hikmah-nya menjelaskan tentang rijalul ghaib ini sebagai berikut:
“Ketahuilah, bahwa Allah Yang Maha Agung dan Maha Luhur dengan kemurahannya yang besar terhadap manusia, Ia menciptakan ruh-ruh berkarakter malaikat yang berkeliling diseluruh penjuru bumi. Para ruh tersebut membahagiakan orang-orang yang memiliki hajat dengan membantu menunaikan hajat-hajat mereka dan membantu mencapai keinginan-keinginan mereka. Maka barangsiapa yang bertepatan waktu hajatnya dengan arah dimana para rijalul ghaib itu berada dan berdoa kepada Allah pada saat itu juga, para rijalul ghaib itu akan mengamini doanya tersebut maka akan terkabulkan hajatnya serta tercapai apa yang ia minta”.

Para Rijalul Ghaib merupakan hamba-hamba Allah yang shaleh yang banyak diberi pengetahuan hal yang ghaib oleh Allah SWT. Mereka bertebaran dimuka bumi dab disamarkan oleh Allah dari kebanyakan makhluqnya, dan karena keshalehannya doanya diijabah Allah.

Hujjah para syaikh didasari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la, Ibnu al-Sunni, and At-Thabrani dalam al-Mu`jam al-Kabir bahwasanya Rasulullah bersabda:”Apabila seorang daripada kamu kehilangan sesuatu atau memerlukan pertolongan sedangkan dia berada di suatu tempat yang tiada orang dapat menolongnya, maka hendaklah dia berseru: “Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku..!! (yaa ‘ibaadallaah aghiitsuunii)” sesungguhnya bagi Allah itu ialah hamba-hamba yang kita tidak nampak.”

Olehkarenanya banyak orang yang bertawassul kepada mereka agar Allah mengijabah doa mereka dengan keramat para Rijalul Ghaib tadi..Kemudian diperkuat oleh Ali dengan Sanadnya Rosulullah Mengajarkan kepada para sahabat, Auliya, dan Turunannya dari Hasan serta Husein, sampai Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bacaan salam kepada mereka ( diaplikasikan sambil menghadap ke arah mereka berada sesuai yang diajarkan Imam Ahmad bin Ali AlBuni) sebagai berikut:

Berikut SALAM KEPADA RIJALUL GHAIB

Assalaamu’alaykum Yaa Rijaalul Ghaaib,
Assalaamu’alaykum Yaa Ayyuhal Arwahil Muqadassah,
Yaa Nuqobaa..Yaa Nujabaa..Yaa Ruqoba..Yaa Budala..Yaa Awtad Al-ardl..Yaa Awtad Arba’ah..Yaa Imaaman..Yaa Quthb..Yaa Fard..Yaa Umanaa..
Aghiitsunii Bi Ghawtsatin, Wan-zhuruunii Bi Nazhrotin,
War-hamuunii Wa Hash-shiluu Muroodii Wa Maqshuudii, Wa Quumuu ‘Alaa Qodloo-i Hawaa-ijii (Hajatnya) ‘Inda Nabiyyinaa Muhammadin Sallalaahu ‘Alaihi Wa Sallam, Sallamukumullahu Fiddunyaa Wal Aakhirah..
Allahumma Shalli ‘Alal Khidr..
Al-Fatihah

ASMA RIJALUL GHOIB

Dilanjutkan dengan Asma RIJALUL GHOIB (Kunci Pembuka Portal Ghaib dengan Rizalul Ghoib), yang dikutip dari Saefi Asma Hirz Sultonin Bahri wa Baar (Hijib Hijib Pedang Raja Lautan dan Daratan/Rajanya asma, campuran dari bahasa ibroni, suryani dan arab) termaktub/dipopulerkan dengan asma Sunge Raja salah satu versi Baghdad dan oleh para Auliya, Syaikh, Sunan/wali,Ajengan, Kyai di Indonesia dijadikan pola asma sunge raja dengan banyak versi

Berikut ASMA RIJALUL GHOIB

بسم الله الرحمن الرحيم
يا حيو ياقيمو يملكيومدين ِيكنبٔدو وِيكنستعن ياحيى ياقيمو يربى او اوم حو اوم رحن نسرن برنا ايى يرم حنسا اووم انمو مجرنيه ملكه املكه ادبه امحبه ورثا اسمن كفنج ومنك وسك وار اوريا امهو كلم ملك اشمين كسنه بحنه

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
YA HAYYU YA QOYYUMU YA MALIKI YAUMID DINI IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’INU YA HAYYU YA QOYYUMU YA ROBBI AW UM HUWA UM ROHINA NASRIINA BARINA AYII YARUM HANSA AW UM ANMUU MAJRONIYYAH MALIKAH AMLIKAH ADABAH AMHABAH WARITSA ASYMAN KAFANJAN WA MANKA WASYIKI WA ARO URIYAA AMHU KALAMA MULUKA ASYMIINA KASANAH BAHANAH.

TAWASSUL & DOA HADIAH
Dengan Mengumandakan 99 asmaul husna sebanyak 3x dan Doa hadiah yang sanadnya ke rosulullah, sahabat, nabi, malaikat, auliya, orang tua dan pemberi ijazah (Sohibul Ijazah)mas Halilintar, ruh dan jasad Diri sendiri.

DOA QUTB
Ditutup dengan doa Qutb /doa Rijalul Ghaib yang diriwayatkan oleh Syeikh Ahmad Al-Ghazaly (saudara kandung dari Imam Muhammad Al-Ghazaly) yang dikutip dari Rosulullah SAW ke Ali bin Abi Thalib RA, Usman bin Affan, Abu bakar ash-shodiq dan para sahabat dan Auliya Allah lainnya berdasarkan Riwayat sejarah Para Nabi sebelumnya. Do’a ini adalah terjemahan Arabic yang dirubah rosulullah SAW dari bahasa ibroni lama (zaman Musa AS), Do’a ini ini sangat luar biasa baik dan dapat digunakan untuk banyak hajat/khusus

Berikut DOA QUTBH/RIZALUL GHAIB
Allahumma sholli ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin wa sallim, robbi adkhilni fii lujjati bahri ahadiyyatika, wa thomthoomi wahdaaniyatika, waqowwini biquwati sathwati qudrotika, hatta akhruja ilaa fadhoo-I sa’ati rohmatika, wa ii wajhi lam’aani barqil qurbi min aatsaari rohmaaniyyatika, marri-an bi haibatika, azzizan bi’inaayatika, mubajjalan, mu’azh-zhoman, mukarroman bitakriimika wa ta’azhiimika,wa albbisni minka khul’al ‘izzi wal qobul wa sahhil lii manaahijal washlati wal wushuul wa tawwijnii bitaajil karomati wal waqoorr wa allif baini wa baina ahibba-ika fi daarid dunya wal daaril qoroor, warzzuqni min nuuris mika haibatan tanqoodu ilayyal quulubul wal arwaahu, wa tahdho’u ladayyan nufuusu sal asybaah, yaa man dzallat lahu riqoobul jabaabiroti, wa khodo’at a’naaqul akaasiroti, laa malja-a illa ilaika walaa I’aanata illa bika, walat tikaala illaa’alaika, idfa’anii kaidal hasidin wa zhulumaatil mu’anidiin wa adkhilnii tahta suroodiqoti ‘arsyika yaa akromal akromiin ayyid zhoohiri lit tahas-shuli ‘alaa maroodhiika, wa nawwir qolbii wa sirii lil ithlaa’I ‘alaa manahiji masaa’iika ilaahi kaifa asdhuru ‘an baabika bihaibatin minka wa qod rodadtanii’alaa tsiqotin minka, wa kaifa tai asunii min’athooika waqod amartanii bi du’aaika wa haa ana muqbilun’alaika multaji-un ilaika, baaid baini wa baina a’daa-ii kamaa baa’adta bainal masyriqi wal maghribi, wakhthuf abshorohum biinuuri qudsika wa tsubuuti ‘izzatika, innaka antal mu’thi bijala-ilin ni’ami birohmatika yaa arhamar roohimin
Allahumma innii as-aluka’ilman naafi’an wa’amalan mutaqobbalan wa rizqon halaalan thoyyiban waasi’an fid dunyaa wal akhiroh
Allahummaj’al badanii khozaanataa arzaqil abdaani wa lisaani khozanaata qulubi ahlil iiman, farzuqni lathoifat tauhiid wa khsoshooishot tamjid, innaka antallahul hamiid, al fa’aalu lima yuriid, birohmatika ya ahamar roohimiin, wa sholallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa ‘alaa aalihi wasohhi wa sallam wal hamdulillaahirobbil’aalamin

ASMA PENGHANCUR DAN PENJAGA
Dilanjutkan dengan Asma Jabarut (Kunci Pembuka Portal Ghaib dengan Malaikat di alam Jabarut), yang dikutip Rosulullah SAW sewaktu isro miraj, saat beliau naik ke ke Langit Ke7 (alam Jabarut), dimana di dinding cahaya langit ke 7 terlihat tulisan asma-asma allah, dan saat beliau bertanya kepada jibril AS, Jibril menjawab bahwa itu adalah nama asma-asma Allah yang sudah tercipta sebelum adanya aku (malaikat), makhluk dan Alam semesta. Berikut adalah bagian yang seringkali para ulama/auliya gunakan sebelum memulai doa/memohon hajat. Dan asma ini sangat panjang sekali (berlembarlembar) berupa campuran bahasa arab, suryani lama, ibroni lama dan sebagian ada dalam mushaf para nabi baik Adam AS, Tsist As, Idris AS, Daniel AS, Nuh AS, Ibrohim AS,Musa As, Daud AS, Isa AS, Muhammad SAW, Asma jabarut ini menjadi dasar asma suryani, Ibroniyah (sudah pernah dishare di kampus wong alus), Asma Barhatihin (nanti saya akan Share sebagai pelengkap/mungkin sudah banyak yang tahu),Saefi Raja Hijib Lautan dan Bumi, dsb. Karena didalam asma ini terdapat pembukaan kunci-kunci pembuka portal dimensi ghaib (alam jin & Malaikat) yang berguna menghilangkan sihir, memisahkan seseorang, dsb.

DOA ASMA JABARUT dibaca 7x:
ALLOHUMMA YA NURU TANAWWARTA BINNURI WANNURU FI NURI NURIKA YA NURU, YA ‘AZIJU TA’AZZAJTA BIL IZZATI WAL IZZATU FI IZZATI IZZATIKA YA A’ZIJU, YA JALILU TAJALLALTA BIL JALALI WALJALALU FI JALALI JALALIKA YAJALILU, YA WAHIDU TAWAHHADTA BIL WAHDANIYYATI WAL WAHDANIYYATU FI WAHDANIYYATI WAHDANIYYATIKA YA WAHIDU, YA FARDU TAFARRODTA BIL FARDANIYYATI WAL FARDANIYYATU FI FARDANIYYATIKA YA FARDU, YA JAMILU TAJAMMALTA BIL JAMALI WALJAMALU FI JAMALI JAMALIKA YA JAMILU, YA A’DZIMU TAA’DZOMTA BIL A’DZOMATI WAL A’DZOMATU FI ADZOMATI ADZOMATIKA YA ADZIMU, YA KABIRU TAKABBARTA BIL KIBRIYAI WAL KIBRIYAU FI KIBRIYAI KIBRIYAIKA YA KABIRU, YA SALAMU TASALLAMTA BI SALAMI WAS SALAMU FI SALAMI SALAMIKA YA SALAMU YA SAMI’U TASAMMA’TA BIS SAM’I WAS SAM’U FI SAM’I SAM’IKA YA SAMI’U YA MUJIBU YA ALLOHU YA AZIJU YA MAN LA ILAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA ILAIHIL MASIRU YA QUDDUSU AS ALUKA AN TUSOLLIYA ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD WA ANTAGFIROLI DZUNUBI WA TARHAMNI WA TATUBU ‘ALAYYA WA AN TAQDIYA HAJATI WA TAKFINI MUHIMMATI WA TASTAJIBA DA’WATI WA TAQBALA IBADATI BI ROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.

Berikut Doa HIFIZH atau terkenal dengan Hijib Hafizoh, Asy-Syifa (Penyembuh) dan orang yang menguasai hijib ini dengan sempurna bisa menjadikan air hujan setajam baja, seperti Kyai di Tasikmalaya melawan Tank Kompeni dengan membaca do’a ini tank kompeni tersebut rusak berat tertembus peluru anti tank dengan dasar bahannya air hujan.
Kemampuan hijib ini yang telah saya rasakan:
• Membuat air kolam menguap dalam 30 menit,
• Kemudian dicoba dengan menantang tarung dengan preman Peti kemas Tanjung Priok, saya hanya berdiam diri di hajar, ditusuk baik mata, maaf “alat kelamin” oleh alat-alat berat, senjata api, dan tajam namun Alhamdulillah tidak ada satupun senjata yang menembus dan merobek baju.
• Di taman safari Bogor saya turun dari bus parawisata dengan mendekati para singa dan memberi makan kemudian memeluk dan menunggangi mereka sehingga membuat tercenggang kawan-kawan yang berada di bus parawisata.
• Membuat salju sebagian puncak Jayawijaya meleleh karena doa Hifizh ini meningkatkan temperature udara radius 10meter (do’a ini dicoba bersama Mas Halilintar dengan 12 sahabat saya (sekaligus murid saya) sewaktu mendaki Gn.Jayawijaya untuk berkhalwat meningkatkan ilmu hikmah, mengalami halusinasi karena kedinginan yang amat sangat), Berikut cuplikan
DOA HIFIZH (12 ayat penjaga):
1. Surat Al-baqoroh ayat 255 الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ وَهُوَ حِفْظُهُمَا ؤُودُهُ يَوَلاَ
2. Surat Al-An’am Ayat 61 حَفَظَةً عَلَيْكُم وَيُرْسِلُ
3. Surat Hud Ayat 57 حَفِيظٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىَ رَبِّي إِنَّ
4. Surat Yusuf Ayat 64 الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ وَهُوَ حَافِظاً خَيْرٌ فَاللّهُ
5. Surat Ar-Ra’d Ayat 11 اللّهِ أَمْرِ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفِهِ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنِ مِّن مُعَقِّبَاتٌ لَهُ
6. Surat Al-Hijir Ayat 9 لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا
7. Surat Al-Hijir Ayat 17 رَّجِيمٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِن وَحَفِظْنَاهَا
8. Surat Al-Anbiya Ayat 32 مَّحْفُوظاً سَقْفاً السَّمَاء وَجَعَلْنَا
9. Surat As-Soffat ayat 7 مَّارِدٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِّن وَحِفْظاً
10. Surat Fussilat Ayat 12 الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِكَ وَحِفْظاً
11. Surat Saba’ Ayat 21 حَفِيظٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَرَبُّكَ

12. Surat Asy-Syuroo’ Ayat 6 بِوَكِيلٍ عَلَيْهِم أَنتَ وَمَا عَلَيْهِمْ حَفِيظٌ
13. Surat Al-Infitor Ayat 10, 11, 12 تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كِرَاماً لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ
14. Surat At-Toriq Ayat 4 حَافِظٌ عَلَيْهَا لَّمَّا نَفْسٍ كُلُّ إِن
15. Surat Al-Buruj Ayat 12-22 الْمَجِيدُ الْعَرْشِ ذُو الْوَدُودُ الْغَفُورُ وَهُوَ وَيُعِيدُ يُبْدِئُ هُوَ إِنَّهُ لَشَدِيدٌ رَبِّكَ بَطْشَ إِنَّ

تَكْذِيبٍ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ بَلِ وَثَمُودَ فِرْعَوْنَ الْجُنُودِ حَدِيثُ أَتَاكَ هَلْ يُرِيدُ لِّمَا فَعَّالٌ

مَّحْفُوظٍ لَوْحٍ فِي مَّجِيدٌ قُرْآنٌ هُوَ بَلْ مُّحِيطٌ وَرَائِهِم مِن وَاللَّهُ

Rumus dasar dan sederhana cukup bacakan kalimat diatas dan tiupkan ketongkat besi atau kapur ataupun jari anda, dan buatlah sebuah lingkaran.

Selanjutnya Do’a Ibtidaul ‘Azaim, berfungsi untuk memulai permulaan membaca Qasam, azimah, Do’a, Hirz, Saefi,dsb. Khusunya membuat para Khodam jujur dan ikhlas membantu kita.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
A’JAMU ALAIKUM YA MA’SYAROL JAAN BI QOULILLAHI TA’ALA ”
Qul uhiya ilayya annahustama’a nafarum milnal jinni fa qalu inna sami’na qur’anan ’ajab. (al-Jin:1)

WA BIQOWLIHI TA’ALA A’JAMU ALAIKUM AN TAHDURUU ILA HADROTII HADZIHI WA MAQOMII HADZA
In kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum jami’ul ladaina muhdarun (Yasin: 53)

KADZALIKA TAHDURUUNA BI QOULIHI TA’ALA
wa iz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami’unal qur’an, fa lamma hadaruhu qalu ansitu, fa lamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin (Al-Ahqof:29)
Qalu ya qaumana inna sami’na kitaban unzila mim badi musa musaddiqal lima baina yadaihi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim (Al-Ahqof:30)
Ya qaumana ajibu da’iyallahi wa aminu bihi yaghr lakum min zunubikum wa yujirkum min ’azabin alim(Al-Ahqof:31)
Wa mal layujib da’iyallahi fa laisa bi mu’jizin fil ardhi wa laisa lahu min dunihi auliya, ulaika fi dalalim mubin (Al-Ahqof:32)
FA AJIBUU WA ATI’UU
Wala takunu kal lazina qalu sami’na wahum la yasma’un (Al-An fal:21)
Inna syarrad dawwabbi’indallahis summul-bukmul lazina la yaqilun (Al-An fal:22)
Walau ’alimallahu fimim khairal la’asma’ahum wa lau asma’ahum latawallauw wa hum muridun (Al-An fal:23)

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
AJIBUU WA ‘AJJILUU BIL AJNIHATIT TOYYAROTI WAL LUGHOTIL MUKHTALIFATI WAL ASNAFIL ‘AJIBATI INNALLOHA ‘ALA JAM’IHIM IDZA YASYA U QODIRUN AINAT TOYYARUNA FIL HAWA I FIL HAWAI AINAL MUSTAROQUNAS SAM’I MINAS SAMA I AINAL GHOWASUNA TAHTA ATBAQIS TSARO AINAL ITSNANI WA SAB’UUNA QOBILATIN MIN QOBAILIL JINNI AL MA’DZUNATI BIT TO’ATI TAHATAD DAIROTI KHOTAMI SULAIMANA IBNI DAWUUDA ALAIHIMAS SALAM BIHAQQI

Ala ’ifrituhum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni ’alaihi laqawiyyun amin (An-Naml: 39)
Qalal lazi indahu ilhum minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartad da ilaikatarfuk, falama ra’ahu mustaqiran ’indahu qala haza min fadli rabbi, li yabluwani a asykuru am akfur, waman syakara fa innama yaskuru linafsih, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim (An-Naml: 40)

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MAN KANA MINKUM MIN ASYBAHI ARWAHIL YAHUDI FAINNI AQSAMTU ALAIKUM BIL ‘UHUDI WA MIMMA KUTIBA FI AYATIS SUURI WA INKUNTUK MIN ASYBAHI ARWAHIN NASORO FA INNI AQSAMTU ALAIKUM BI INZILA ISA WA IN KUNTUM MIN ASYBAHI ARWAHIL MUSLIMINA FA INNI AQSAMTU ALAIKUM BI MUHAMMADIN KHOTAMIN NABIYYINA

Wa husyira li sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tairi fa hum yuza’un (An-Naml: 17)
Innahu min sulaimana wa innahu bismillahirohmanirrohim (An-Naml: 30)
Alla ta’lu alayya wa’tuni muslimin (An-Naml: 31)

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MA DA’AWTUKUM ILLA FI QODOI HAWAIJIL MUSLIMIN BAROKALLOHU FIKUM WA ‘ALIKUM WA JADAKUMULLOHA NURUN ‘ALA NURIN WAL HAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMINA.

semoga bagian terkecil ini bisa membantu anda dalam mengamalkan suatu ilmu…..yang sesuai dengan sanad rosulullah SAW, sekian terimakasih@@@

Categories: RUMUS DASAR PENGUASAAN ILMU | 65 Komentar

ILMU PELET


Oleh: Adimas Ali Hasan (queen_ofnazareth@yahoo.com)

Bismillahirohmanirohim….
Salam Mulia…Di sini saya mau ijazahkan keilmuan yang hanya di miliki satu orang di dunia dan beliau baru saja meninggal dunia di umurnya yang ke 110 tahun. Sebelum meninggal ilmunya di wariskan ke saya yaitu ilmu pelet:

BISMILAHIROHMANIROHIM…
” MANGUN NJANA MANGUN NJANI LES TURU TUNGGAL RASA,
RASANE …….. TUNGGAL RASAKU, ONO RASA KERSANING ALLAH , LAILLAHAILALLAH MUHAMAD ROSULULLAH ”

Di baca saat mau tidur sambil membayangkan orang yang anda tuju atau amalkan setiap hari seiklasnya..!!pada titik-titik diatas ” Rasane …..” itu nama yang di tuju/ sasaran……..semoga bermanfaat. @@

Categories: ILMU PELET PENGASIHAN | 428 Komentar

PENGUMUMAN


Pembaca yang dimuliakan Allah SWT,

KI ARYA KUSUMA DEWA telah mengijinkan kita semua untuk mencicipi anugerah Ilahi yaitu berbagai amalan yang sebelumnya terpassword dan sudah ada diblog KAMPUS WONG ALUS di bawah ini, yaitu:

1. ILMU GENDAM SAJADAH

2. KUNCI TARIK UANG GHAIB WARISAN LELUHUR

3. TRAWANGAN MATA TERBUKA

4. AJIAN GENDRING SONGGO BUWONO

5. PENGIJAZAHAN AJIAN CAKRAJAYA MAHKOTA RASUL

Untuk detail teknis pengamalan beserta pengijazahan silahkan langsung saja menghubungi beliau.

Saya mengharapkan semua pihak untuk arif bijaksana menyikapi perbedaan pandangan. Bisa menahan diri dan santun dalam berperilaku dan bertutur kata karena tujuan kita adalah ikhlas mencari keridhoan Allah SWT semata. Dimohon untuk tidak mencari musuh karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita cari teman sebanyak-banyaknya di blog ini sehingga kita mendapatkan banyak manfaat pengetahuan dan kearifan untuk hidup.

Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih.
@wongalus,2010

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA

ILMU PENYEMBUHAN MEMINDAH PENYAKIT


Oleh: Ki Bayu Digdoyo

BISMILLAHIR ROHMAN NIR ROHIM INNA ANNA AMANNA LAA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIM LAA YUHIB BULLAAHUL JAHRA BIS SUU’I MINAL QAULI ILLA MAN ZHULIMA WA KAANALLAAHU SAMII’AN ‘ALIIMA. WAQUL JA AL HAQQU WAZAAHAQOL BATILU INNAL BATHILA KAANA ZAHUQOO.WAIDZ QOTALTUM NAFSAN FADDARA’TUM FIIHAA WALLAAHU MUKHRIJUM MAA KUNTUM TAK TUMUUN.

Cara lakunya:
Puasa 7 hari dengan tidak makan yg bernyawa seperti ikan, daging ,telor dll
baca 111 x habis sholat wajib
habis sholat hajat sebanyak2nya

Cara munggunakan:
air putih 1/2 gelas
khususkan dulu baca Al Fateha 1x untuk orang yg mau di obati
terus baca amalan diatas 3x trs bc Aafi… Sebutkn nama yg akan diobati. Tiupkan ke air 3 x dan diminum

klw mw dipindahin ke telor baca smwa amalan telor ditaro dtempat yg sakit tambah baca al fateha 7x tahan nafas.biasanya telor yg ditempelkan yg sakit akan bergetar gulung2kn ditempt yg sakit setelah selesai pendam telor itu dihanyutkan disungai atw dilaut
Klo penyakit santet bisa dtambah media telur ayam kampung 2 biji crny baca semua amalan sampe selesai trs tiupkan ketelur minta sama allah untuk mindah penyakit ke telur trs bc al fateha 7x tahan nafas sambil mengulung2kan telur pada yg sakit dan di ulang2. Klo memang orang tu kena santet brg yg dkrm nanti ada didalam telur klo dipecah. Tp buanglah jauh2 telur yg untuk mindah penyakit klo bsa di pendam @@@

BERTEMU KUNTILANAK

Oleh: Ki Bayu Digdoyo

Bagi yang pengen ketumu sama kuntilanak amalannya:
Sajennya:
Daun nangka sama minyak jelantah yg diolesi ke daun nangka
bakar menyan atw dupa

MANTRANYA BUAT MANGGIL 1 KUNTILANAK
KUN ROBUNA NURIIL JAKIM

MANTRA BUAT MANGGIL 1 BATALYON KUNTILANAK
KUN ROBUNA JAMI’IL JAKIM

bagi yg takut jgn coba2 mohon perhatianya!!!! Bagi yg hobi Uji nyali silahkan…. Gunanya bs minta apapun Hajat anda @@@

Categories: ILMU GAIB KOLEKSI KI BAYU DIGDOYO | 77 Komentar

BIMBINGAN GRATIS DATANGKAN BANTUAN JIN ISLAM


Oleh Dwi SaryantoUntuk saudaraku semua yg membutukan bantuan.,saya bantu dengan ijasah amalan datangkan bantuan jin islam (jin maimun), saya bantu sampai berhasil. Untuk menghidari kritikan dan cemoohan orang2 yg tdk sependapat saya dgn amalan ini saya hanya berniat membantu bukan ada pamrihnya saya iklas membantu sedulur semua. Sekali lagi, saya akan mengijazakan amalan panggil jin maimun dan akan dibimbing sampe bisa dan gratis silahkan hbgi sy lewat mail dwi_saryanto36@yahoo.co.id
Mohon maaf bagi yg tdk sependapat trimakasih buat ki alus, dan semua sesepuh wassalam
(dwi saryanto)

Categories: BIMBINGAN GRATIS DATANGKAN BANTUAN JIN ISLAM | 174 Komentar

AMALAN DO’A MUSTAJAB


Oleh Bayu Pamungkas

Doa ini sudah banyak riwayat hadis2 yg mengakui keunggulan doa ini. Satu riwayat yg menyebutkan “bahwa tidak ada orang mukmin yg membaca doa ini pasti dikabulkan doanya” disampekan maksud dan hajatnya maka pada kesempatan kali ini saya tularkan kawruh sy. Mudah2 dpt bermanfaat bagi sedulur semuanya
caranya
~jam 12 mlm sholat hajat 4 rekaat . Sholat hajat khusus
~tawasul fateha
nabi muhammad 1x
syeh abdul qodir 1x
nabi yunus 1x
doanya:
LA ILA HAILLA ANTA SUBHANAKA INNII KUNTU MINADH DHAALIMIIN 1000X
LAA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYIL ADHIM 300X
trs baca” YA ALLAH KULO NYUWUN KALEH PANJENENGAN, LANTARAN DOA NABI PANJENENGAN GEH PUNIKU NABI YUNUS. HAI NABI YUNUS,KULO WOCO DOA PANJENENGAN. RIKOLO SENGSORN PANJENENGAN TENG LEBETE PADARAN ULAM HIU. KULO SUWUN BERKAH LAN KASIATIPUN DOA PANJENENGAN SUPADOS KULA….

Titik2 diisi permintaan kita”umpama minta biar dapat bayar utang. Bagi sedulur yg mau ngamalkan monggo. Wassalam@@@

Categories: AMALAN DO’A MUSTAJAB | 151 Komentar

SAEFI HIRZ MAGHRIBI


SAEFI HIRZ MAGHRIBI (سيفي مغربى )

Oleh: KI HONGMANKIM hongmankim@yahoo.com

Saya share salah satu hirz maghribi beserta izazahnya dan cara pengamalannya, suatu ketika saya akan beri tau pula yang lainnya serta rumus-rumus pembuka simpul saefi Hirz Maghribi ini……..Yang dikenal di tanah Arab dan Mesir dengan SAEFI HIRZ MAGHRIBI (سيفي مغربى )
(semua do’a, cara, dan izazah utama merujuk dari Kitab Sirrul Jallil karya Al-Imam Al-Qutub Hasan Asy-Sadzili R.A, hal 33 )

Puasa 7 hari mulai Minggu, baca tiap sholat HASBUNALLOHU WA NI’MAL WAKILU 1000 x dan hizib Sayfi Magribi 7 x

Do’a Hizib Sayfi Magribi:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI
WA SOLLALLOHU ‘ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM 3 X ALLOHUMMA INNI AS ALUKA (YA ALLOHU 3X ) ( YA ROBBI 3 x ) ( YA ROHMANU 3 X ) ( YA ROHIMU 3 X )LA TAKILNI ILA NAFSI LAMMA ANTA A’LAMU BIHI MINNI WAM DADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL HAFIDZIL LADZI HAFADZTA BIHI NIDOMAL MAUJUDATI WAK SINI BIDZ DZAR’I MIN KIFAYATIKA WA QOLLIDNI BI SAYFI NUSRIKA WA HIMAYATIKA WA TAWWAJNI BI TAJI ‘IJJIKA WA MAHABATIKA WA KAROMIKA WA RODDINI BI RIDA I MINKA WA ROKIBNI MARKABAN NAJATI FIL MAHYA WA BA’DAL MAMATI BI HAQQI FAJASYIN TSADKHOZIN ( Bisa dibaca Fa Jim Syin Tsa Dzo Kho Jay ) AMDADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL QOHHARI TADFA’U BIHA ANNI MAN ARODANI BI SUUIN MIN JAMI’IL MU’DZIYATI WA TAWWALANI BI WILAYATIL ‘IJJI YAKHDO’U LI BIHA KULLA JABBARIN ‘ANIDIN WA SAYTONIN MARIDIN ( YA ALLOHU YA ‘AZIZU YA JABBARU 3 X ) ALLOHUMMA ALQI ALAYYA MIN ZINATIKA WA MIN MAHABBATIKA WA KAROMATIKA WA MIN HADROTI RUBUBIYYATIKA MA TABHARU BIHIL ‘UQULU WA TADZILLU BIHIN NUFUSU WA TAKHDO’U LAHUR RIQOBU WA TARIQQU LAHUL ABSORU WA TUBADDIDU LAHUL AFKARU WA YASGHORU LAHU KULLA MUTAKABBIRIN JABBARIN WA YASKHORU LAHU KULLA MALIKIN QOHHARU ( YA ALLOHU YA MALIKU YA JABBARU 3 X ) ( YA ALLOHU YA WAHIDU YA QOHHARU 3 X ) ALLOHUMMA SAHHIR LI JAMI’A KHOLQIKA KAMA SAHHORTAL BAHRO LISAYYIDINA MUSA ALAIHIS SALAMU WA LAYYIN LI QULUBAHUM KAMA LAYANTAL HADIDA LI DAWUUDA ALAIHIS SALMU FA INNAHUM LA YANTIQUUNA ILLA BI IDZNIKA NAWASIHIM FI QOBDOTIKA WA QULUBUHUM FI YADIKA TASRIFUHA KAYFA SI’TA ( YA MUQOLLIBAL QULUBI 3 X ) ( YA ‘ALLAMAL GHUYUBI 3 X ) ATFA’TU GODOBAHUM BI LAILAHAILLALOHU WASTAJLABTU MAHABBATAHUM BI SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN ROSULULLOHI SOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM FALAMMA ROAYNAHU AKBARNAHU WA QOTO’NA YADIYAHUNNA WA QULNA HASA LILAHI MA HADZA BASYARON IN HADZA ILLA MALAKUN KARIMUN WA SOLLALLOHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM WAL HAMDU LILAHI ROBBL ‘ALAMIN

Khasiat & Fadilah (خسيت & فضلح):
a. Menarik Hati semua mahluknya Alloh
b. Pengasihan ( Pelet )
c. Menarik Orang yang kabur hingga kembali
d. Di ta’ati semua mahluk

Tata cara (تت ڽر):
a. Berpuasa selama 7, 9, 21 yang di mulai hari Minggu atau Selasa
b. Berbuka (makan-minum) hanya dengan Buah-buahan, bukan di juice/peras namun langsung dari buah…dan bukan air kelapa..karena kepa ya ada airnya…artinya mas rizal dan sadulur semua cari buah-buahan yang mengandung air cukup banyak biar tidak haus, seperti mentimun, jeruk,dll
c. Selama berpuasa Membaca Saefi hasbunallah wanimal wakil 1000x setiap Ba’da Fardu doa saefi dibaca 7x
d. Tiap malam Ba’da Sholat sunat Tahajjud membaca Saefi 70 x

ok sekian dulu share dari saya…@@@

HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIIL

Oleh: KI HONGMANKIM hongmankim@yahoo.com

Saya melengkapi doa penjagaannya dari hasbunallah, karena isi kitab yang membongkar rahasia kalimah HASBUNALLAAHU WA NI’MAL WAKIIL tersebut berisi mengenai mahabah, tafriq, kekayaan, menghancurkan, dsb. Berikut do’a dan ijazahnya dari saya….amiin.

baca:HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIIL SEBANYAK 450 KALI , kemudian membaca doa berikut 3 kali:

ALLAAHUMMA INII AS-ALUKA BISIRRIDZ-DZAATI
WA BIDZAATIS-SIRRI
HUWA ANTA WA ANTA HUWA
LAA ILAAHA ILLA ANTA
IHTAJABTU BINURILLAAHI
WABINUURI ‘ARSYILLAAHI
WA BIKULLISMIN HUWA LILLAAHI
MIN ‘ADUWWIY WA ‘ADUWWILLAHI
WA MIN SYARRI KULLI KHALQILLAAHI
BIMI-ATI ALFI ALFI LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI
KHATAMTU ‘ALAA NAFSIY WA DIINIY WA AHLIY WA WALADIY WA JAMII’I MAA A’THOONIY ROBBIY BIKHATAAMILLAAHIL QUDDUUSIL MANII’IL LADZII KHOTAMA BIHII ‘ALAA AQTHAARIS-SAMAAWAATI WAL ARDL
HASBUNALLAAHU WA NI’MAL WAKIIL
WALA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHI-’ALIYYIL ‘AZHIM
WA SHALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA

dari kitab itab Sirrul Jalil fii khawwash hasbunallah wani’mal wakiil , karya syaikh abul hasan as syadzilili mengenai rahasia hasbunallah. Doa penutupnya biar lengkap sbb..

ALLAHUMMA INNI AS-A-LUKA BI’ULUWWI MAKAANIKA,
WA BI-’IZZATI SHULTHOONIKA,
WA IRTIFA’I QADRIKA
WA BI-A’ZHOMI ASMAA-I-KA,
YAA ALLAHU.. YAA MUTA’AALI.. YAA ‘AZIIZU.. YAA ‘ALIYYU.. YAA ‘AZHIIMU.. YAA RAFII’U.. YAA KABIIRU..
AS-A-LUKA BIKA ILAYKA, WALAA AS-A-LU AHADAN GHAIROKA,
AN-TAJ’ALA LIYYAL I’ZZATA ‘ALAA KHALQIKA,
WA ‘AZH-ZHIMNII FII A’YUNIHIM,
WAJ-’ALA LIYYAL HAYBATA FII QULUUBIHIM,
YAA SAMII’U.. YAA QARIIBU.. YAA MUJIIBU..
SAKH-KHIRLIYY QULUUBA KHALQIKA AJMA’IINA.. YA ALLAH…
DIBACA 450X

ok sekian….inipun sudah saya beri dengan plus izazahnya…semoga bermanfaat….makasih…@@@

10 KALIMAT DAHSYAT

Berdasarkan rujukan manuscript aslinya yang tidak ditambahkan/dikurang oleh siapapunnya yaitu Sirrul Jallil dari syaikh abul hasan asy-syadzili….inilah petikan do’a dan hadist rosulullah SAW dalam kitab tersebut….”dan telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengucapkan sepuluh kalimat setelah shalat dipagi hari, niscaya ia mendapati Allah dalam setiap kalimat itu yang akan mencukupi dan memberikan ganjaran padanya, 5 untuk dunia, 5 untuk akhirat:
HASBIYALLAHU LIDIINIY
HASBIYALLAHU LIMAA AHAMMANIY
HASBIYALLAHU LIMAN BAGHAA ALAYYA
HASBIYALLAHU LIMAN HASADANIY
HASBIYALLAHU LIMAN KAADANIY BISUU-IN
HASBIYALLAHU ‘INDAL MAWT
HASBIYALLAHU ‘INDAL MAS-ALATI FIL QABR
HASBIYALLAHU ‘INDAL MIIZAAN
HASBIYALLAHU ‘INDASH-SHIRAATH
HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA ‘ALAYHI TAWAKKALTU WA ILAYHI UNIIB

Bila ada tambahan kalimat itu entah dari siapa, tapi semua ini berdasarkan rujukan yang jelas dan termaktub dalam hadist serta manuskript kuno dari seorang syaikh….makasihh@@@

Categories: SAEFI HIRZ MAGHRIBI | 106 Komentar

SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI


Sebagai rasa terima kasih saya kepada Para sedulurku semua, Para Pinisepuh serta Pembaca Kampus Wong Alus yang telah berkenan mampir di gubuk reyot ini –sehingga statistik blog mencapai angka 1000.000 (Satu Juta) pembaca sejak April 2009 — maka dengan ini:

Pada hari ini, Sabtu 22 Mei 2010 pukul 00.00 WIB, saya ijazahkan SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI kepada para pembaca Kampus Wong Alus yang budiman dimanapun anda berada yang ingin mengamalkan…

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIS SABIQI LILKHALQI NUURUH. WAROHMATULIL ALAMIINA DZUHUURUH. ADADAMAN MADHOO MINKHALQIKA WA MAN BAQIYA WA MAN SAIDA MINHUM WA MAN SYAQIYA. SHOLATAN TASTAGHRIQUL ADDA WATAKHIIDU BILKHOLDII SHOLAATAL LA GHOYATALAHA.

“Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad yang cahayanya telah mendahului penciptaan makhluk, dan kemunculannya merupakan rahmat bagi semesta alam, sebanyak jumlah makhluk-MU yang lalu maupun yang akan datang serta yang berbahagia di antara mereka maupun yang celaka, dengan sholawat yang menghabiskan segala hitungan dan meliputi segala batasan, dengan sholawat yang tidak akan habis, berakhir dan selesai”

(Hapalkan dan baca usai sholat fardhu dengan jumlah ganjil, misalnya 3 x, 7 x, 9 x dst)

Sholawat ini untuk 1001 macam hajat keperluan(keamanan/keselamatan, ketaqwaan/keimanan, karomah/kesaktian dll) dengan cara baca 3 x dan tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh kita. Saat yang darurat, genting dan berbahaya dibaca sebanyak-banyaknya dengan niat memohon pertolongan Allah SWT.

wongalus@2010

Categories: SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI | 210 Komentar

ASMA TAWAKAL AHADI


Oleh: Irfan (trustwest@yahoo.com)

Asma yg memiliki fungsinya yang sangat banyak, sama seperti asma yang lain. Di antaranya keamanan dan jaga diri dari bahaya mengancam•, keberkahan hidup dunia dan akhirat, kekuatan batin, menolak kekuatan sihir, santet, jengges dan tenung, pelet pengasihan, kekuasaan atas banyak orang/umat atau saat terjadi huru hara pengamalnya maka akan diselamatkan atas ijin Allah.

Dahului dengan sholat hajat mohon diberi ilmu ini. Tawasul seperti biasa dan lanjutkan dengan membaca amalan di atas sebanyak 21 x ditiupkan ke air dan diminum. Selanjutnya rutin membaca 7x setelah sholat fardlu. Inilah doanya:

BISMILLAHIROHMANIRROHIM, BISMILLAAHI WA SHOLLALLAAHU ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMAD, HASBIYALLAAHU LI DIINII, HASBIYALLAAHU LIMA AHAMMANII, HASBIYALLAAHU LIMAN DHOLAMANII, HASBIYALLAAHU LIMAN KHASADANII, HASBIYALLAAHU KAADANII BISUU, HASBIYALLAAHU BAGOO ALAYYA, HASBIYALLAAHU INDAL MIIZAAN, HASBIYALLAAHU INDAL SHORAATI, HASBIYALLAAHU LAA ILAA HA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA ILAHI UNIIB.

@@@

Categories: ASMA TAWAKAL AHADI | 55 Komentar

HIZIB MAGROBI


Oleh Taofik (malhp69@yahoo.co.id)

BALYAKAN BALYAKIN BARNABAL BARNABIL QUWAH
MALKAN MALKIN MAYAKAL MAYAKIL QUWAH

Di baca 1000x selama 3,7,atau 11 hari. Tawasul : Alfatihah kpd Rasulullah SAW, malaikat muqorobin, Khulafatu Rasidin, Syech Abdul Qodir Jailani, Abi sunan gunung jati, Aba wa Umi, ila hajati…  Smoga bermanfaat. @@@

Categories: HIZIB MAGROBI | 173 Komentar

ASMAK RAZHAIL


Oleh: Irfan (trustwest@yahoo.com)

Ada buanyak asma dalam khasanah ilmu hikmah. Salah satu asma untuk berbagai keperluan termasuk untuk perang supranatural antar pendekar yang sangat tangguh. Cukup dengan menggambar dalam batin maka musuh akan tewas dengan luka yang cukup mengerikan. Tubuhnya terbakar dan gosong:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM….

هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Cara mengamalkan untuk perang supranatural sebagai berikut: baca 313 x selama 21 hari dengan puasa. Malam terakhir ngebleng tidak boleh mengantuk apalagi tertidur. Tidak memakan makanan yang bernyawa. Sementara bila digunakan untuk beragam keperluan yang lebih berat maka diamalkan 313 x selama 40 hari. @@@

Categories: ASMAK RAZHAIL | 22 Komentar

ASMA DZULFAQOR


Oleh Ki Joko di Tegal (087830162358)

Ini amalan untuk kekebalan, tolak santet tenung, tolak pelet, kekuatan, dan pukulan jarak dekat maupun jarak jauh. Caranya dimulai dengan tawassul seperti biasa khususnya SAYIDINA ALI.

Doanya:
BISMILAHIRROHMANIRROHIM, WABUNA WALLA BATUNA WAFINA WAFU’ANHU LAFATAN ILA ALI WALA SYAIFA ILA DZUL FADHIL ADZIM dibaca 129 x selama 7 hari ba’da sholat maghrib dan subuh. Setelah rampung cukup dibaca 3 x ba’da sholat maghrib dan subuh. Bila mau menggunakan cukup dibaca sekali.
@@@

DOA UNTUK MEMINTA BANTUAN SEDULUR PAPAT LIMO PANCER

Doa ini dibaca sewaktu-waktubula butuh untuk tujuan apa saja. Doanya: ASSALAMUALAIKUMSALAM, SEDULUR KAKANG KAWAH ADI ARI-ARI SEDULURKU PAPAT KALIMO PANCER, SEDULURKU KAWAHIYAH TITIHIYAH SURIAH HARIYAH, SEDULURKU BUNGKUS MAR MARTI KULO SUWUN MANJING MANUNGGAL TENG GUWO GARBO

Selanjutnya tarik napas kemudian memohon:
HAI SEDULURKU KABEH, TAK JALUK SUWUNAKEN MARANG GUSTI ALLAH HAJATKU ……….. (DIISI DENGAN KEPERLUAN KITA)

Selanjutnya dibatin yang diminta agar terlaksana dan melakukan meditasi hingga batin tenang dan mantap. Keluar masuknya nafas diatur sambil menyebut ALLOH, ALLOH .. dalam hati. Bila mendesak cukup mengucap SEDULURKU KABEH, AKU NJALUK PANGUWOSOMU JANGKUNGEN JIWO ROGOKU …. (sampaikan yang diminta).

@@@

Categories: ASMA DZULFAQOR | 88 Komentar

AMALAN MENGOBATI ORANG SAKIT


Oleh BAYU PAMUNGKAS
(bayu_pamungkas24@yahoo.co.id)Ass, ki wong alus, sesepuh dan para sedulur semua untuk melengkapi ilmu2 tdk ada salahnya kita memperdalam ilmu penyembuhan siapa tahu bermanfaat untuk semua.

Saya ijazakan untuk siapa saja yg mau mengamalkan:

BISMILLAHIR ROHMAN NIR ROHIM INNA ANNA AMANNA LAA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIM LAA YUHIB BULLAAHUL JAHRA BIS SUU’I MINAL QAULI ILLA MAN ZHULIMA WA KAANALLAAHU SAMII’AN ‘ALIIMA. WAQUL JA AL HAQQU WAZAAHAQOL BATILU INNAL BATHILA KAANA ZAHUQOO.WAIDZ QOTALTUM NAFSAN FADDARA’TUM FIIHAA WALLAAHU MUKHRIJUM MAA KUNTUM TAK TUMUUN.

Cara lakunya:
Puasa 7 hari dengan tidak makan yg bernyawa seperti ikan, daging ,telor dll
baca 111 x habis sholat wajib
habis sholat hajat sebanyak2nya

Cara munggunakan:
air putih 1/2 gelas
khususkan dulu baca Al Fateha 1x untuk orang yg mau di obati
terus baca amalan diatas 3x trs bc Aafi… Sebutkn nama yg akan diobati. Tiupkan ke air 3 x dan diminum. Semoga bermanfaat wassalam @@@

Categories: AMALAN MENGOBATI ORANG SAKIT | 73 Komentar

SHOLAWAT PENGABUL HAJAT


Oleh UST. ARIEF,S.AG (joshy_bushy@yahoo.com)

ASSHOLAATU WASSALAMU ALAIKA WA AALIKA YAA SAYYIDII YAA R0SULALLAH AGHITSNII SARII AN BI IZZATILLAH.

Solawat tsb dibaca secara dawam bakda solat 5 waktu. Terutama malam Jumat.  Insy allah akan sgera dikbulkan oleh Allah SWT hajatnya.  Sholawat ini sya dpt dr KH.M FAQIH beliau mendapatkan dari KH.Maz Idris Noor dan saya teruskan pada pembaca wongalus sbg ilmu yg harus kita bagikan pd sesama umat Islam. Smg bermanfaat. @@@@

Categories: SHOLAWAT PENGABUL HAJAT | 61 Komentar

ILMU KARANG JATI


Oleh: Ki Wong jowo <nozzle_bikes@yahoo.com>

Salam Pamuji Rahayu dalem ingkang kangmas Ki wongalus dan sedulur semuanya saya Wong Djowo yang ndeso ini. Ijinkan saya pada kesempatan jum’at yang indah ini berbagi ilmu yang saya miliki. Sebagai sarana memperkaya khasanah keilmuan nusantara dan menjaga warisan leluhur kita agar tetap lestari sampai anak cucu nanti. sebelumnya mari kita bedah sedikit mengenai ilmu ini.

Ilmu Karang jati sejatinya adalah ilmu untuk pengaktifan empat unsur kekuatan yang ada di diri kita dan alam semesta. sebenarnya ilmu ini tidak ada namanya saat saya menerimanya dan diajarkan oleh leluhur saya di alam langgeng. Namun mengingat kekuatannya saya namakan ilmu karang jati. yang memiliki Makna Karang = Keteguhan. Dan Jati = Diri sejati / ingsun yang sejati. Maka bermakna keseluruhan ilmu keteguhan akan diri kita yang sejati. Apapun makna perhuruf adalah :

ALIF : disebut Ismu Zat tidak ada daya selain dia sang penguasa alam yang berdiri sendiri tanpa kekuatan apapun.
LAM : Yang bermakna Indera / ilmu yang pertama di diri manusia / Lisan dapat di artikan sebagai komunikasi kepada sang pencipta.
HA : Disebut juga dengan jantung Huwiya atau jantung pengetahuan atau Hidayah.

Ilmu ini memiliki empat unsur yang ada di alam semesta dan di diri kita, Orang jawa sering menyebutnya papat sedulur kalima pancer. dalam ilmu ini terkandung 4 huruf yang mewakili kekuatan semesta yakni ALIF, LAM, LAM, HA digabungkan akan bermakna ALLAH. Karena di dalam diri manusia terdapat zat Illahi yang senantiasa terhubung dengan sang pencipta. Didalam ruh ada sukma didalam sukma ada rahsa didalam rahsa ada nurrizzati atau cahaya illahi inilah konsep manunggaling kawulo gusti prinsip saya bahwa Allah dekat dengan kita apapaun tindakan kita semua akan bermuara dan dipertanggungjawabkan.

Adapun saya didatangi langsung oleh ruh leluhur yang menurunkan adalah Syekh Magrobi.. Ilmu karang jati lebih utamanya bukan sekedar sakti tapi juga menjadi manusia yang sempurna lahir batin. Inilah tata cara ngelmu karang jati mudah – mudahan bisa memperkaya pustaka ilmu leluhur.

IJazah :

Bissmillah Dengan atas ijin Allah dengan sempurna Ku ijazahkan Ilmu Karang jati dengan sempurna kepada KI Wongalus dan pembaca pada umumnya. (Terima ijazah kirim alfatihah ke Syeh Magrobi)

Amalan Karang jati :

Untuk Berbagai Hajat :

Ingsun amatek ajiku karang jati, aku sang satria pringgondani, pancer papat kiblat Jibril, israil, izrail, mikail kuasaning jagad sak buwono. Napasku Sulaiman, Bayuku Muhhammad rosoku magribi. Kaping papat kuasaning Alloh Aliiif, Laaam, Laaam, Haaa. Huu Allah 3X (tahan Napas) ……….(disebutkan hajatnya )…. Ajiku Karang Jati sejatine kuoso, Digjaya kepareng kuasaning Alloh . Ajiku Karang Jati Padang atiku lan kuasaning gusti Alloh. (tahan Napas keluar pelan 7X) Dalam hati zikir ya qohharr7x, Ya Bathin 7x, Ya Latif7x. Tutup Allahu Akbar buang napas pelan2. (Baca setiap selesai salat 5 waktu selama Puasa)

-Puasa ngeruh (tanpa makan asalnya bernyawa) 21 Hari Kamis Jatuh malam Jumuah Kliwon. Aji dirapal selesai salat 7x.

-Baca Tawasul Karang Jati sebelum memulai amalan Karang Jati:

A. ISTIGHFAR 3X
B. ILLA HADARATIN NABIYUNA MUHAMMADIN SAW ALFATIHAH (BACA 1X)
C. ILLA HADARATIN AL FATIHAH KHUSUSON FII ARWAHI KHALAFUR ARASYIDIN ABU BAKKAR ASSIDDIQ WA UMMARRUBNUL KHOTTOB WA USTMAN NUBNUL AFFWAN WA ALIYYUBNU ABI THALIB ALFATIHAH (BACA 1X)
D. ILLA HADARATIN AL FATIHAH KHUSUSON FII ARWAHI NABIYULLAH KHIDIR BALYA IBNU MALKHAN AS (BACA 1X)
E. ILLA HADARATIN AL FATIHAH KHUSUSON FII ARWAHI MUHYIDDIN SULTHONUL AWLIYAA SYEKH ABDUL QADIR JAYLANI AL BAGHDADI (BACA 1X)
F. TSUMMA ILAIHI KHUSUSON AL FATIHAH FII ARWAHI AULIYAA SYEKH MAGROBI (BACA 1X)
G. TSUMMA ILAIHI KHUSUSON AL FATIHAH FII ARWAHI : DALEM INGKANG SINUWUN KANJENG SUNAN KALIJOGO RADEN MAS SAID WALIYULLOH ING BUMI MATRAM AL FATIHAH (BACA 1X)
H. TSUMMA ILAIHI KHUSUSON AL FATIHAH FII RUUHI : (sebutkan nama sendiri)
I. TSUMMA ILAIHI KHUSUSON AL FATIHAH MINAL MUSLIMIN WAL MUSLIMAT AL AHYAAI MINHUM WAL AMWAAT MINAL QAADIHAL HAAJAAT (BACA 1X)

Benteng Ghoib:

INGSUN AMATEK AJIKU KARANG JATI, AKU SANG SATRIA PRINGGONDANI, PANCER PAPAT KIBLAT JIBRIL, ISRAIL, IZRAIL, MIKAIL KUASANING JAGAD SAK BUWONO. NAPASKU SULAIMAN, BAYUKU MUHHAMMAD ROSOKU MAGRIBI. KAPING PAPAT KUASANING ALLOH ALIIIF, LAAAM, LAAAM, HAAA. HUU ALLAH 3X (TAHAN NAPAS) MUNGSUH NING NGIDUL ABYAR KABEH, MUNGSUH NING WETAN KEKES KABEH, MUNGSUH NING KULON WUTO KABEH, MUNGSUH NING NGALOR BUBAR KABEH. AJIKU KARANG JATI SEJATINE KUOSO, DIGJAYA KEPARENG KUASANING ALLOH . AJIKU KARANG JATI PADANG ATIKU LAN KUASANING GUSTI ALLOH. (TAHAN NAPAS KELUAR PELAN 7X) DALAM HATI ZIKIR YA QOHHARR7X, YA BATHIN 7X, YA LATIF7X. TUTUP ALLAHU AKBAR BUANG NAPAS PELAN2.

– Puasa ngeruh (tanpa makan asalnya bernyawa) 21 Hari Kamis Jatuh malam Jumuah Kliwon. Aji dirapal selesai salat 7x.

– Malam Hari tepat jam 0.00 keluar rumah baca amalan dengan menghadap arah mata angin yang berbeda ngidul, ngalor, wetan, gulon masing2 satu kali searah jarum jam sehingga kembali ke posisi semula dan setiap rapal (diharuskan menahan napas karena dengan menahan napas semua kekuatan ghaib akan terhimpun dengan sempurna)

Hirup Hawa Ghaib atau Himpun kekuatan leluhur

INGSUN AMATEK AJIKU KARANG JATI, AKU SATRIA PRINGGONDANI, PANCER PAPAT KIBLAT JIBRIL, ISRAIL, IZRAIL, MIKAIL KUASANING JAGAD SAK BUWONO. NAPASKU SULAIMAN, BAYUKU MUHHAMMAD ROSOKU MAGRIBI. KAPING PAPAT KUASANING ALLOH ALIIIF, LAAAM, LAAAM, HAAA. HUU ALLAH 3X (TAHAN NAPAS) “INGSUN NGIRUP KEKUATANNE LELUHURIPUN ….. (SEBUTKAN LELUHURNYA )“ TES NRETES ING AWAKKU WIJIL ING SUKMAKU NJALMO ING BADANKU. TEGUH BATIN INGSUN LAN KUAT DIGJAYA ING KEPARENG KEKUATANE GUSTI ALLOH. LAHAULAWALA QUWWATA ILLABILLAHIL ALIYIL ADZIIM.

– Salat Taubat 2 rakaat lanjut salat hajat 4 rakaat

– Posisi Meditasi Lotus (Pusatkan konsentrasi baca amalan lakukan di pernapasan dada visualisasi energy semesta dan leluhur terserap dan kunci di dada ) lakukan minimal 7 hari berturut2.

Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi pembaca keseluruhan. @@@

Categories: ILMU KARANG JATI | 34 Komentar

ASMA WALISONGO


Oleh: <gumilang.xxx@gmail.com>

WASILAH/HADIAH FATEHA:

illa hadroti nabiyil musthofa muhamadin saw wa’ala alihi wa’ashobihi wajamiil ambiya’i walmursalin,wal’auliya solikhin wal malaikatil mukorrobin,wakhususon ila hadroti abina adam wa ummina hawa,wakhususon ila hadroti sayidina mauhab wakhususon ila hadroti sultonil auliyail arifina assayyidi syeh abdul qodir jaelani rodhiyallohu anhu,wa ahli baitihi wafuruihi wa syaikhihi wa masyayikhi wakhususon ila hadroti auliya illahil ghoibi,rukoba nukoba nujaba abdal autad ghoushu qutub,wakhususon ila hadroti auliya’i tis’i ulahum sunan rohmatillah ngampel,wakhususon ila hadroti sunan maulana ibrohim asmoro qondhi gresik,wakhususon ila hadroti sunan maulana maqdum ibrohim bonang,wakhususon ila hadroti sunan paku ainil yakin giri,wakhususon ila hadroti sunan drajat sedayu,wakhususon ila hadroti sunan ja’far sodiq kudus,wakhususon ila hadroti sunan sa’id muria,wakhususon ila hadroti sunan abdul qodir gunung jati cirebon,wakhususon ila hadroti sunan kalijogo raden sahid kadilangu demak,qoddasallahu sirrohum wanawwarro dhorihahum wakhususon ila hadroti man ajazani wasyaikhihi wamasyayikhihi wakhususon ila hadroti walidayya wajami’il muslimina wal muslimat wal mu’minina wal mu’minat al ahya iminhum wal amwat.AL FATEHA 1 KALI

BACAAN UTAMA:

@ bismilahirohmanirrohim.qulhu allohu ahad,allohus shomat,lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan. 3kali

@ bismilahirohmanirrohim laqodja akum rosulum ming angfusikum azizun alaihima anittum kharitsun alaikum bil mukminina roufurrohim faing tawallau faqul hasbiyallohu laila haila huwa alaihi tawakaltu wahuwa arsyil adhim. 7 kali

@ bismilahirohmanirrohim wa anzalnal hadida fihi ba’sun syadidun wamana fi’u linnasi wa liya lamallahu mayansuruhu warosulahu bil ghoib innallaha qowiyyun aziz. 3kali

@ bismilahirohmanirrohim walaqod ataina dawuda minna fadhla ya jibalu awwibi ma’ahu watthoiro wa allana lahul khadid. 3kali

@ bismilahirohmanirrohim bismillahilladi ya yadhurru ma asmihi syaiun fil ardhi walaa fissama’i wahuwas samiul alim. 3 kali

@ bismilahirohmanirohim bismilahil gholiqil akbari wa harriz minna akhofu wahdaru la kutrota lil mahluki ma’al kholiqi (kaaf haa yaa ain shoth) (khaa miim ain shiin qoof) wa’annatil wujuhu lilhayyil qoyyum wa adkhobaman khamala dhulman wa hasbiyallohu wanimal wakil laa haula wala quwwata illa bilahil alliyil adhim (robbi najjini minal qaumiddholimin 3kali) (wa alifun la yamitu syaiun illa bi’idnillah. 3kali

@ bismilahirohmanirrohim asyhadu anla ilaa hailallah wa asyhadu anna muhamadar rosulluloh SAW. 3kali

@ jobo allah jero allah wa khoiruk haqqi gedung allah tutup nabi kancing allah.allah wujud muhamad lagi wujud opo maneh liyo liyone hiyo durung wujud. 1 kali

@ bismilahirohmanirohim anekot ake urip mlebu allah metu allah,anekot ake urip utek dunungno kodrat,haq adam sumingkiro haq allah ono ing kene. 1kali

@ bismilahirohmanirohim ashadu anla illa hailallah wa asyhadu ora ono opo opo sak soro sumingkiro allah mareko SAW,sut gemolong kendang gemolong teguh kikat kikut kakang karut aku ngersoyo karo kowe.sekehe lancip sekehe landhep sekehe pamor kuwi kang darbeni inggih kulo rumeksani,mbok dewi perti ingkang manggen wonten puseri bumi kulo yen lepat sampeyan emotaken.sopo bopo semar togok arane,petheng dedhet tan katingal ya alloh ya rosulalloh kemul alloh

@ bismilahirohmanirohim latutrikuhul absor wahuwa yudrikul absor wahuwa latiful khobir,wa alallahi falyatawakalil mukminuna wafissamai rizqukum wamaa tuu’aduun. 7 kali

cara mengamalkan:

baca amalan di atas minimal sehari satu kali setelah sholat isya

KUNCI KEILMUAN:

“IBADALLAH AGHITSUNI TA’ALA WANGSURU LILLAH”

anda baca tanpa hitungan dalam satu kali penahanan nafas yg disertai niat hajat anda.

WASSALAM

PEMBERI IJAZAH

“DIVIDI”

Categories: ASMA WALISONGO | 69 Komentar

HIZIB MAGHROBI


Oleh Herjuno (boudhitamah@yahoo.com)

Hizib ini bukan amalan Maghrobi. Saya dapat dari kawan saya seorang paranormal di Jakarta. Hizib ini seperti Asma sunge raja, bila dibacakan ke elektronik maka akan menyebabkan barang elekronik itu rusak.Hizib ini didapatkan dari Banten. Khasiatnya banyak diantaranya:

1. Untuk menyembuhkan kesurupan

Hizib dibaca 3x tahan nafas tiupkan ke ubun – ubun penderita. Dibacakan ke air putih 3x, sebagian untuk diminumkan dan sisanya untuk dibasuhkan ke muka pasien.

2. Untuk memasuki daerah angker dibaca 3x

3. Untuk membubarkan tempat maksiat seperti kumpulan para penjudi. Ambil kerikil kecil atau pasir segenggam dibacakan hizib 7x. tiap 1x tiupkan dan lempar ke lokasi.

4. Untuk menangkal hujan,siapkan batu koral 4 buah. masing – masing dibacakan 7x untuk diletakan di 4 penjuru angin sebelah utara,barat,selatan dan timur rumah.

5.Kekebalan,pengasihan dsb

Lelaku:

1.Puasa biasa 4 hari dimulai hari senin

2. Selama puasa hizib dibaca 33x setelah selesai sholat fardhu.

3.Sebelum membaca hizib membaca:

-Basmallah 1x

-Istighfar 3x

-Inna lillaahi wa inna ilaihi roji’un 3x

4. Inilah bunyi Hizibnya:

“ALLAHUMMA SUKMA BAHUM FII SAYKAL ‘ABUUN FARTAQIID INNAHUM MURTAQIBUUN.”

5. Selesai puasa diwirid 3x setelah selesai sholat fardhu tnpa basmallah dsb.

6.Lebih bagus lagi pada sat puasa malam harinya hingga malam jum’at dri jam 22.00 s/d pukul 01 pagi diwirid hizibnya saja. @@@(Herjuno di Bogor)

Categories: HIZIB MAGHROBI | 238 Komentar

KEILMUAN PERGURUAN CAKRABUANA MAGETAN


Oleh yofhi siswoadiguna <yofhi.siswoadiguna@gmail.com>

Ijinkan saya berbagi keilmuan asuhan Perguruan Cakrabuana Magetan Bpk. Gatot Margono

RAJAH KALACAKRA

Yamaroja-Jaromaya
Yamarani-Niramaya

Yasilapa-Palasiya
Yamidora-Radomiya
Yamidosa-Sadomiya
Yadayuda-Dayudaya
Yasiyaka-Kayasiya
Yasihama-Mahasiya

Setiap pagi dibaca 3x

RAJAH KEBAL SEJATI

“Bismillah, sun amatek Aji Kebal Sejati, Hawa geni, banyu, angin lan lemah, kakang kawah adi ari-ari, getih lan puser. Laa ilahailallah, Muhammad Rasululloh SAW. Wal Yatalathof, Yaa Qowiyu – Yaa matiin”

Catatan :

Pagi dan sore dibaca 3 x Untuk baris paling bawah (Wal Yatalathof…..) untuk dzikir. Baca sebanyak-banyaknya.

MEDAR SUKMA PANGLIMUNAN

“Dene Dzat Alloh Ngijini, Aku medar sukma panglemunan. Bismillah – Bismillah – Bismillah”

@@@

Categories: KEILMUAN ASUHAN PERGURUAN CAKRABUANA MAGETAN BPK. GATOT MARGONO | 99 Komentar

AMALAN MENGHADIRKAN PENGAWAL JIN MUSLIM


Oleh Wong Cilik <hijack2008@aim.com>

Assalamualaikum Wr Wb,

Kepada saudaraku di Blog Kampus Wong Alus, berikut saya ijazahkan amalan pengawal jin muslim. Dengan mengamalkan amalan ini secara istiqomah Insya Allah akan diberi empat sosok pengawal gaib yang bernama: Jin Arsan, Karsan, Ababil dan Kholbi. Keempatnya adalah jin muslim yang memiliki kesaktian sangat tinggi. Amalan ini diijazahkan dari seorang pengurus pesantren di Rangkas Bitung Banten. Insya Allah dengan ijinNYA para jin muslim yang saya sebutkan tadi akan melindungi dan membentengi anda dari gangguan serangan fisik maupun gaib. Bisa dipergunakan untuk hajat lain tentunya untuk tujuan baik yang di ridhoi Allah SWT.

Sebelum mengamalkan wiridnya lakukan tawasul  sebagai berikut:

1.       Illa hadroti Nabiyullah Muhammad SAW Alfatihah…..(baca surah Al Fatihah 1 kali))

2.       Illa hadroti arba’ati sohabatin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usaman wa Ali rodiyallahu ‘anhum Alfatihah…..(baca S.Alfatihah 1 kali)

3.       Illa hadroti Syech Abdul Qodi Jailani Alfatihah (baca S.Alfatihah 1 kali)

4.       Khususon illa hadroti Jin Arsan, Karsan, Ababil, wa Kholbi Alfatihah (baca S.Alfatihah 1 kali)

Setelah selesai tawasul dilanjutkan dengan mewiridkan amalan ini:

1.       Bismillahirrohmaanirrohiim 10.251 kali

2.       Ya Latifu Ya Khobiru 16.641 kali

3.       Wa sholatu wa salamu’alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah, hud biyadika ‘alaika Ya jin Arsan, ya jin Karsan, ya jin ababil, ya jin kholbi (dibaca 101 kali)

Ritual dimulai setelah sholat Isya sambil membakar salah satu buhur (menyan arab): buhur  magrobi, sulaeman atau yamani. Lakukan puasa 3 hari dimulai hari selasa (boleh puasa mutih atau puasa normal seperti puasa ramadhan)

Peringatan keras: jangan sekali-sekali melanggar perintah agama. Bersihkan niat dan lakukan sholat 5 waktu secara istiqomah.

Wassalamualaikum Wr Wb,

Wong Cilik

Categories: AMALAN MENGHADIRKAN PENGAWAL JIN MUSLIM | 77 Komentar

PENGUMUMAN


PENYELARASAN ENERGI DENGAN CARA ATTUNEMENT ATAU SHAKTIPAT JARAK JAUH DENGAN MEMANFAATKAN 5 UNSUR INTI ALAM SEMESTA SECTION KE-2

Assalamualaikum wr wb.
Salam pamuji rahayu katur ki wong alus ugi poro sedulur semua

@Poro kadang sedulur: karena banyak permintaan penyelarasan dari para pembaca blog kampus wongalus yang di alamatkan baik lewat email atau sms ke alamat kami maka kulo nyuwun kalean wong alus untuk di informasikan pengumuman ini ke pada pembaca di blog ini, bahwa nanti

Pada hari Kamis depan malam Jum’at tangal 27 Mei 2010 padepokan Jumantoro akan melakukan “Penyelarasan energi dengan cara attunement atau shaktipat jarak jauh dengan memanfaatkan 5 unsur inti alam semesta section ke-2 : angin,air,api,tanah dan emas ” pukul 12 malam selama lebih kurang 30 menit dengan kami sebagai transmitter dan anda (pembaca) sebagai receiver. Silahkan bagi Poro kadang sedulur yang berminat menerima penyelarasan energi dari kami agar melakukan langkah langkah berikut:

1. Pada Jam 00.00 Duduk bersila di atas tanah atau ubin kemudian meditasi dan tenangkan fikiran kalau ada tempat di luar rumah atau lapangan.

2. Tarik napas dari hidung kanan keluarkan dari hidung kiri ,Keluar masuknya nafas benar-benar dirasakan adanya energi hidup (atma/chayu/kayu/kayun) sembari mengucap mantra dalam hati/batin saja. Mengucap “hu”/ Allah pada saat nafas ditarik dari puser ke arah ubun-ubun. Lalu mengucap “ya”/hu pada saat keluarnya nafas yakni turunnya nafas dari ubun-ubun ke arah pusar, dengan sugestikan memasukkan Zat Allah/Zat Tuhan.

3. Apapun kata dan bahasa yang digunakan dalam mantra toh tidak ada pengaruh dalam keberhasilan Penyelarasan energy. Letak keberhasilan Penyelarasan energy bukan pada ucapan, namun bagaimana kita harus memahami dan menghayati makna hakekat dari hu – ya, allah – hu, maupun lailah – hailallah. Jangan terjebak oleh rangkaian kata-katanya namun konsentrasi harus di fokuskan kepada getaran Zat Mahamulia. Hu atau ha atau a atau the berarti “sesuatu”, yakni menggambarkan sesuatu yang paling dan maha, tidak lain adalah eksistensi Zat tertinggi yang tanpa nama sebagai tingkat pemahaman akan tataran hakekat Zat.

4. Lalu berdoa agar anda di perkenankan untuk mengakses penyelarasan energi dengan cara attunement atau shaktipat jarak jauh yang kami pancarkan.

5. Sediakan angin,air,api,tanah dan emas ,air putih 1 gelas dan minum setelah penyelarasan energi dengan cara attunement atau shaktipat jarak jauh selesai. (angin alam di luar rumah/lapangan/udara yang kita hirupa apa bila dalam ruangan, api dengan nyalakan 5 lilin boleh merah / putih /di campur, segumpal tanah di bentuk bulat seperti bola tenes/kasti di taruh di atas mankok , emas cincin /gelang taruh di atas mankok )

6. Selama proses penyelarasan energi apabila anda merasakan getaran yang menjalar di sekujur tubuh ikuti saja dan jangan di lawan, karena termasuk proses penyelarasan energy.

Penyelarasan energy ini bisa diikuti oleh siapapun yang berminat, adapun kegunaan nya antara lain:

1. Menambah energi batin
2. Membantu membuka 7 cakra utama kundalini mulai dari cakra dasar sampai ke cakra mahkota dengan memanfaatkan 5 unsur inti alam semesta: angin,air,api,tanah dan emas ”

Demikian pemberitahuan dari kami dan bagi yang belum jelas silahkan menghubungi 0813811391 35 dengan KIAGENG JEMBAR JUMANTORO pada pukul 21.00 wib s/d 22.00 wib.

Note: @: Untuk para pinisepuh mohon bantuan Do’a .Semoga Allah SWT meridhoi Penyelarasan energi dengan cara attunement atau shaktipat jarak jauh dengan memanfaatkan 5 unsur inti alam semesta section ke-2

Bagi poro kadang sedulur yang belum mengikuti penyelarasan silahkan mengikuti penyelarasan daftarkan terlebih dahulu lewat email nama, nama ibu , nama bapak, umur ,alamat .
Silahkan kirim ke alamt email ini : kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

Semoga bermanfaat

Wassalamualaikum wr wb..

KIAGENG JEMBAR JUMANTORO
(PADEPOKAN JUMANTORO)

Categories: TUJUH CAKRA UTAMA KUNDALINI | 33 Komentar

KOLEKSI ILMU-ILMU HIKMAH


HIZIB NABI KHIDIR AS

Oleh: Taofik (malhp69@yahoo.co.id)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*
*ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAM,*
*ALLAHUMMA KAMAA LATHAFTA FII ‘ADHAMATIKA DUUNALLUTHAFAA, WA ‘ALAWTABI‘ADHAMATIKA ALAL ‘UDHAMAA, WA ‘ALIMTA MAA TAHTA ARDHIKA KA’ILMIKA BIMAAFAUQA ‘ARSYIKA, WA KAANAT WASAAWISASSHUDUURI KAL’ALANIYYATI ‘INDAKA, WA‘ALAA NIYYATILQAULI KASSIRRI FII ILMIKA, WANQAADA KULLU SYAYIN LI‘ADHAMATIKA, WA KHADHA’A KULLU DZI SULTHAANIN LI SULTHAANIKA, WA SHAARAAMRUDDUNYA WAL AKHIRATI KULLUHU BIYADIKA. *
*IJ’AL LII MIN KULLI HAMMIN ASHBAHTU AW AMSAIYTU FIIHI FARAJAN WA MAKHRAJAA,*
*ALLAHUMMA INNA ‘AFAWAKA ‘AN DZUNUUBIY, WA TAJAAWAZAKA ‘AN KHATHII’ATHIY, WASITRAKA ALAA QABIIHI A’MAALIY, *
*ATHMI’NIY ‘AN AS’ALUKA MAA LAA ASTAWJIBUHU MINKA MIMMA QASHHARTU FIIHI,AD’UUKA AAMINAN, WA AS’ALUKA MUSTA’ANISAA. WA INNAKALMUHSINU ILAYYA, WAANALMUSII’I ILAA NAFSIY FIIMA BAYNIY WA BAINAKA, TATAWADDADUU ILAYYABINI’MATIKA, WA ATABAGGHADHU ILAIKA BILMA’ASHIY, WALAKINNATTSIQATA BIKAHAMALATNIY ALAL JARAA’ATI ‘ALAIKA, FA’UD BIFADHLIKA WA IHSAANIKA ALAYYA.INNAKA ANTAT TAWABURRAHIIM ,WA SHALALLAHU ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHIWA SHAHBIHI WA SALLIM.*@@@

AJI SAMPURNANE JAYA

Oleh Taofik (malhp69@yahoo.co.id)

Aji Sampurnane Jaya konon merupakan suatu aji kesaktian yang diantara kegunaannya untuk menyempurnakan kesaktian seseorang.orang yang sakti belum tentu dikatakan sempurna kesaktian yang dimilikinya kalau belum memiliki Ajian yang satu ini.kalau dijabarkan maka kata Sampurnane mengandung arti:sempurna,sedangkan kata Jaya mengandung arti:Sakti.jadi kalimat Sampurnane Jaya mengandung arti:sempurnanya kesaktian.

Aji Sampurnane Jaya ini kegunaannya sangat banyak,diantaranya yaitu:kewibawaan,kekuatan pukulan,pengasihan,pagar badan.merontokan susuk,untuk kebal strom bila digabungkan dengan aji kubu2,dan masih banyak lagi kegunaannya.
menurut dari tutur turun temurun bahwa Aji Sampurnane Jaya adalah ciptaan Sunan Kalijaga.memang dianatara wali sanga,Sunan Kalijaga lah yang banyak menciptakan ilmu/aji kesaktian.bahkan Sunan Kalijaga suka merubah Aji Kesaktian orang hindu menjadi Aji Kesaktian yang bersifat ISLAMI(boleh dimiliki orang islam).
untuk mendapatkan kehebatan Aji Sampurnane Jaya ini,dengan cara sebagai berikut:

a.dipuasai sunnah 7 hari,puasanya dimulai pada hari kelahiran anda,kalau tidak tahu hari lahir,puasa dimulai hari rabu.buka puasanya tiap-tiap menjelang sholat maghrib,kalau mau berbuka puasa dan juga kalau mau sahur anda boleh makan dan minum apa saja

b.sebelum puasa anda mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama,sebaiknya kalau bisa setiap hari selama puasa.dan baca mantera mandi keramasnya dibawah ini sebanyak 3x,inilah manteranya:

“BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM
NIAT INGSUN AREP NGELAKONI
CEGAH DAHAR
SRI PUWACI BUDUG BASUH
SIRA AJA NGODA MARING INGSUN
SIRA TAK NDODOKENA
ANA ING PUSERE GUNUNG SEGARA
LAMON NJALUK INGSUN WIS KETEMAHAN
SIRA TAK BALENI MANING”

c.selama anda memuasai Aji Sampurnane Jaya ini,pada tengah malam(pukul 24:00)anda sholat taubat sebanyak 2 rakaat.kemudian anda lanjutkan sholat hajat khusus 4 rakaat,tiap mendapat 2 rakaat anda salam.setelah selesai sholat hajat khusus terus berdoa pada ALLAH mohon padaNYA agar keramatnya Aji Sampurnane Jaya ALLAH masukan kedalam tubuh anda.setelah itu anda silsilah(kirim doa untuk arwah)dilanjutkan mewiridkan Aji Sampurnane Jaya semampu anda.semakin banyak semakin bagus.tiap-tiap mendapatkan 7x bacaan,anda berdoa agar anda dapat keramatnya Aji ini.perlu diketahui,setiap anda membaca mantera Aji Sampurnane Jaya ini setiap mendapat 1x bacaan anda tahan nafas,terus pukulkan tangan kanan anda kebumi sebanyak 3x,bila anda berdiri,gunakan kaki kanan anda untuk menjejak bumi sebanyak 3x.
d.selama anda puasa,setelah selesai sholat 5 waktu mantera Aji Sampurnane Jaya ini anda baca 7x.kemudian anda berdoa agar mendapat keramat Aji ini.
mantera Aji Sampurnane Jaya:
“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM
NIAT INGSUN NGUCAPAKEN SAMPURNANE JAYA
GENI SUKMA ALLAH
WAJA WESI SUKMA ALLAH
RONGRONG GODONGAN SUKMA ALLAH
AMIS BACIN SUKMA ALLAH
REGEDENG MILI SUKMA ALLAH
SEDAYANA SUKMA ALLAH
NUR PUTIH PANGAPURA
NUR ABANG PANGAPURA
NUR KUNING PANGAPURA
NUR IRENG PANGAPURA
NUR DADU PANGAPURA
NUR DAT SAMPURNANE JAYA
EMBAH SUNAN KALIJAGA
EMBAH SUNAN KALI AMPEL
EMBAH SULTHON
EMBAH SURO
EMBAH PANGGUNG
EMBAH GUNUNG JATI
PARA WALI PEDALEMAN CIREBON
PATANG PULUH WALI SANGA SELINGKUNGAN
KULA NYUWUN SEPENYUWUN KULA NYUWUN DIIJABAH
KULA NYUWUN SEPENYUWUN KULA NYUWUN DISUKANI
PARA MALAIKAT AWAS AJA PADA KELIWAT
LAN AJA PADA KETINGGALAN
SAKING KERSANING ALLAH TA’ALA”

nb:selama anda mewiridkan mantera Aji Sampurnane Jaya ini baik selama anda puasa atau selesai puasa,setiap mendapatkan 1x bacaan anda tahan napas,terus pukulkan tangan kanan anda kebumi sebanyak 3x,kalau anda berdiri,gunakan kaki kanan untuk menjejak bumi sebanyak 3x.bila anda ingin aji ini bertahan dan makin kuat daya nya bacalah mantera ini setelah selesai sholat 5 waktu sebanyak 3x saja.

untuk menggunakan ilmu/aji ini,anda gantilah kalimat:’kula nyuwun sepenyuwun kula nyuwun diijabah,kula nyuwun sepenyuwunn kula nyuwun disukani”,dengan apa yang anda inginkan/perlukan pada saat itu,misalkan:”saya minta tubuh saya penuh kewibawaan”.dan hentakan kaki kanan kebumi 3x. @@@

AJI SAHADAT CIREBON

Oleh Taofik (malhp69@yahoo.co.id)

Aji Sahadat Cirebon adalah salah satu ajian langka yang ada di tanah jawa,aji ini sifatnya seperti sifat mahkluk ghaib/siluman,karena bisa merubah bentuk tubuh dalam pandangan mahluk hidup,dalam istilah suku jawa”mencolo putra mencolo putri”.ajian ini bisa mengelabui penglihatan semua mahluk yang akan mengganggu,merugikan,membahayakan keselamatan anda.
keunikan ajian ini terletak pada satu baris manteranya,yaitu:”lumaku pada rupane”yang kalau diartikan dalam bahasa indonesia”berjalan sama rupanya”.makanya tidak heran bila orang yang memiliki ajian in ketika berada di hutan,lalu berpapasan dengan harimau,harimau tersebut melihat orang tadi seperti melihat”rajanya atau ratunya”maka harimau itu akan menjauh.begitu seterusnya,baik didarat,laut dan udara.

Aji ini konon ciptaannya Mbah Kuwu Cakra Buwana(Mbah Kuwu Sangkan.Putra dari Sri Maha Prabu Siliwangi hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang,murid syeh kuro.
antara lain kegunaan dari Aji Sahadat Cirebon adalah sebagai berikut:

1.bila anda bertemu dengan musuh yang dapat merubah dirinya menjadi raksasa dalam pandangan anda(seperti aji tiwik rama miliknya Prabu Kresna dalam cerita pewayangan).dengan membaca Aji Sahadat Cirebon secara khusuk,mohon pertolongan pada ALLAH.insya ALLAH musuh akan ketakutan sendiri melihat tubuh anda seakan-akan jadi raksasa melebihi dirinya yang jadi raksasa.

2.bila anda masuk kedalam hutan bacalah aji ini sebanyak 7x dan bertemu segala hewan berbahaya seperti harimau,ular atau hewan berbahaya lainnya,insya ALLAH,akan selamat.

3.bila melewati tempat angker,bacalah mantera sebanyak 7x,bila di tempat itu ada mahluk ghaibnya,maka mahluk ghaib itu akan melihat kita seperti raja atau ratunya,dan tidak akan mengganggu. Intinya adalah setiap mahluk yang mengganggu akan melihat kita seperti raja atau ratunya. Untuk memperoleh kehebatan Aji Sahadat Cirebon ini, caranya sebagai berikut:

a.puasa sunnah 7 hari,puasanya dimulai pada hari kelahiran anda,bila tidak tahu hari lahir anda.puasa pada hari rabu,buka puasa tiap-tiap menjelang sholat maghrib,kalau mau berbuka dan mau sahur anda boleh makan apa saja.

b.sebelum puasa anda mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama,sebaiknya kalau bisa setiap hari mandi keramas selama puasa.dan membaca mantera mandi keramas sebanyak 3x,inilah mantera mandi keramas:

“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
NIAT INGSUN AREPNGELAKONI
CEGAH DAHAR
SRI PUWACI BUDUG BASUH
SIRA AJA NGODA MARING INGSUN
SIRA TAK NDODOKENA
ANA ING PUSERE GUNUNG SEGARA
LAMON NJALUK INGSUN WIS KETEMAHAN
SIRA TAK BALENI MANING”

c.selama anda memuasai aji ini,pada tengah malam(pukul 24:00)anda sholat taubat sebanyak 2 rakaat.kemudian lanjutkan dengan sholat hajat khusus sebanyak 4 rakaat,tiap mendapat 2 rakaat,anda salam.setelah anda selesai sholat hajat khusus lalu anda berdoa pada ALLAH,mohon agar mendapat keramatnya Aji Sahadat Cirebon.

d.selama anda puasa,setelah sholat lima waktu baca mantera dibawah ini sebanyak 7x,dan memohan agar ALLAH memasukan keramat AJI ini ketubuh anda
inilah manteranya:
“BISMILLAAHIRROHAMAANIRROHIM
ASHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH
WA ASHADU ANNA MUHAMADURASULULLAH
SADAT KENCANA KURUNGAN EMAS
KULIT JATI JATI SUKMA
SUKMA DINAWA MATI
SIR MATA ANA KANG KARI
SUKMA ILANG JIWA ILANG
LUMAKU PADA RUPANE
KHUSUSON ILAA RUUHI MBAH KUWU CAKRA BUANA WALIYULLAH YANG ADA DI CIREBON GIRANG SYAIUN LILLAAHI LAHUMUL FATIHAH,BACA ALFATIHAH SEBANYAK 1X
DAT LAP ILANG MUSNAH TANPA KRANA”

e.dan bila mau di gunakan,setelah anda membaca manteranya sebanyak 7x terus anda berkata:”MBAH KUWU CAKRA BUANA DI CEREBON GIRANG,SAYA MINTA KERAMATNYA AJI SAHADAT CIREBON YANG MBAH MILIKI”,terus tahan napas,kemudian kaki kanan anda jejakkan kebumi 3x sambil dalam hati berkata”ALLAHU AKBAR,ALAHU AKBAR,ALLAHU AKBAR”
kalau aji ini hendak di wariskan,harus pada hari jum’at(pagi,siang sore,malam)
nb:bila anda mau menajamkan ajian ini,bacalah manteranya 3x setelah sholat lima waktu.
dan bila mau mengobati orang yang kesurupan,caranya;anda baca mantera sahadat cirebon sebanyak 7x.tiap-tiap mendapat 1x bacaan ditambahi mantera dibawah ini,inilah manteranya:
“BISMILLARHIRROHMAANIRROHIIM
JIN SETAN DAMYANG MERKAYANGAN
IKI DUDU PANGGONAN SIRA
PANGGONAN SIRA
NING ALAS GUNG LIWANG LIWUNG
SIRA AGE NYINGKIRA
LAMON BELI NYINGKIR
TAK TUTURAKEN NING SYANGHYANG WENANG”
kemudian tiupkan ke air putih dalam gelas,setelah mendapat 7x bacaan,air tadi minum(jangan ditelan)lalu semburkan kepada orang yang kesurupan tadi.atas ijin ALLLAH sembuh. @@@

Categories: KOLEKSI ILMU-ILMU HIKMAH | 56 Komentar

AJI PENGASIHAN TARUB JODOH


Oleh : Nita Amelia
Ini merupakan salah satu ilmu pengasihan tingkat tinggi yang pada zamannya hanya dikuasai oleh bangsawan Majapahit. Bisa mengikat pasangan yang nakal…. Jodoh memang sebuah misteri yang sulit diterka. Kadangkala, seseorang yang berpenampilan menarik malah sulit mendapatkan jodoh. Sebaliknya, seorang yang berpenampilan pas-pasan malah bisa dengan mudah mendapatkan jodoh yang diinginkannya.

Kegalauan mendapatkan jodoh terutama sekali dialami oleh kaum wanita. Pasalnya, wanita memang akan lebih terjaga privasinya bila pada usia yang cukup sudah mendapatkan jodoh yang serasi dengannya. Sebaliknya, bila wanita belum mendapatkan jodoh dalam usia yang cukup, maka privasinya di mata masyarakat akan rusak. Tudingan-tudingan miring pasti tertuju padanya. Kendati ini tidak semestinya, tapi demikianlah situasi yang sudah telanjur tumbuh dalam lingkungan masyarakat kita yang masih terpola oleh pandangan-pandangan yang tradsional.
Agaknya, karena gampang terhadap masalah perjodohan ini, maka leluhur kita sejam tempo doeloe telah menciptakan sebuah ilmu pengasihan yang dikenal dengan nama Aji Tarub Jodoh. Di samping untuk melancarkan mendapatkan pasangan hidup pria atau wanita yang telat jodohnya, ajian ini juga berguna untuk menautkan jodoh sepasang kekasih yang lama pacaran. Maksudnya agar mereka tak bisa dipisahkan oleh pihak ketiga atau suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Lebih dari itu, Aji Tarub Jodoh juga sangat berguna untuk mengikat suami isteri agar jodohnya langgeng sampai mati. Suami atau isteri yang selingkuh akan kembali setelah dirituali dengan ilmu pengasihan tingkat tinggi semasa berdirinya kerajaan Majapahit ini. Begitupun dengan sepasang muda-mudi yang takut kehilangan kekasihnya. Dengan mengamalkan ajian ini jodoh mereka akan bertaut erat dan paten.
Menurut Nita Amelia, Aji Tarub Jodoh juga berguna untuk kepentingan melancarkan bisnis atau usaha. “Ini berangkali sesuai dengan sifat ajiannya yang berfungsi untuk mengikat perhatian dan memancarkan pesona,” kata spiritualis wanita yang berdomisili di Kudus, Jawa Tengah itu.Sebagai salah seorang pewaris ilmu Aji Tarub Jodoh. Nita Amelia bersedia membeberkan mantera dan lelaku untuk menguasai kekuatan pengasihan tersebut.
Manteranya:
AJI PENGASIHAN TARUB JODOH
TAK JALUK GUNO KUOSOMU
LAN PARINGONO SI JABANG BAYINE….(SEBUT NAMA YANG DITUJU)
EDAN LAN KESENGSEM MARING AKU
NGANTI MENUNGGALING JIWO TARUB JODOH PAMUNGKAS
KASIL…KASIL…KASIL…. KERSANING GUSTI.

Lakunya:
1. Puasa 1 hari. Sebaiknya dilakukan pada hari Jum’at.
2. Baik pada waktu sahur maupun berbuka minumlah abu foto orang yang dituju (tentu sebelumnya harus Anda bakar dulu) dengan cara mencampurkannya ke dalam segelas air.
3. Sebelum meminum air bercampur abu foto tersebut harus terlebih dahulu mewiridzkan mantera Aji Tarub Jodoh sebanyak 33 kali.
4. Lebih afdol ritual ini dilakukan pada waktu tengah malam saat orang yang kita tuju sedang tidur sehingga kekuatan ajian bisa lebih mudah merasuk ke dalam sukma orang tersebut.

Menurut penuturan Nita Amelia, kekuatan Aji Tarub Jodoh ini terbukti sangat mujarab, terutama untuk mengikat suami isteri yang rumahtangganya mulai oleng. Tentu dengan satu catatan, semua petunjuk lelakunya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan keyakinan yang kuat. @@@

Categories: AJI PENGASIHAN TARUB JODOH | 165 Komentar

PENGIJAZAHAN ASMAK SURYANI


Pengijazahan ASMAK SURYANI oleh AJI SETIAWAN (ijazahkubro@gmail.com) kepada Pembaca KAMPUS WONG ALUS…..

TAWASULAN KEILMUAN

Para Guru-guru dan ahli silsilah Keilmuan Silat Pencak Kordho Manyuro (SPKM) CAMPURDARAT TULUNGAGUNG

penulis AJI SETIAWAN

PENGANTAR
Dalam pengamalan sebuah keilmuan saya sangat mengandalkan tawasulan, karena pesan Guru saya, lebih mudah mendapatkan KERAMAT GANDUL daripada KERAMAT HAKIKI, keramat gandul ibaratnya LINK energy ke BOSTER yang lebih kuat powernya, jadi pijar lampu kita akan menyala terang, dalam sebuah guyonan anak-anak pondok Keramat Gandul diibaratkan seorang SOPIR yang lagi menghantarkan sang Kyai pada saat Makan-minum maupun AMPLOPANnya kadang-kadang bisa sama dengan Pak Kyainya. Asma’dibawah ini niatkan MENGAMBIL IJAZAH dari orang / Waliyullah yang pertama mengijazahkan Asma’………….jadi LINKnya jangan ke saya, saya cukup perantara saja. Dengan demikian Insya Allah Powernya lebih Ampuh dan waktu baiat biasanya tangan menjadi membesar, mengeras dan ada energi yang merasuk dan menjalar, tapi jika menjalarnya masuk kejantung (Kecer ati / pulung hati) harus niat dalam diri sendiri untuk dihentikan, agar tidak membekukan jantung) dan Khodamnya bagi yang sudah terbuka biasanya hadir disekitar tempat Pengijazahan

TAWASULANNYA

 1. Biniyati Liridho Ilahi ta’ala Warohmatihi, wataufikihi, wa hidayatihi, wa Nurri Subhanahuwata’ala Al-Fatehah

 2. Ilahadrati Nabi Muhammadin Saw. Aj-wajihi waduriyatihi wa Ahli Baitihi Al-Fatehah

 3. Ila hadrati Malaikat Jibril, Mikail, Izrofil, ‘Ijroil Al-Fatehah

 4. Ila Hadrati Sayidina Khidir Balya Bin Malkan Al-Fatehah

 5. Ila hadrati Nabi Adam as, Nabi Ibrohim as, Nabi Yusus as, Nabi Sulaiman as, Nabi Musa as, Nabi Ayub as, Nabi Isa as. Al-Fatehah

 6. Ila hadrati Sahadatina Abi Bakrin, Wa Umaru, Wa Ustmanu, Wa Ali Radiyallahu anhu Al-Fatehah

 7. Ila hadrati Sayid Syech Muhyidin Abdul Qadir al Jilani Ra, Wa ila Hadrati Quthbi Jami’il Makom Wa Ghautsil A’dhom Sulthanu Auliya’i Arifina Sayid Syech Abi Hasan Ali As Syadzily Ra. Al Fatehah

 8. Ila Hadrati Syech Imam Al Ghozali, Syech Imam Ahmad Ali Al Buni, Syech Makruf Al Kharakhi, Syech Aqil Manjabihi, Syech Ngiyat Abi Qoyisin Al-fatehah

 9. Ila hadrati Para Wali Songo, khususipun Kanjeng Sunan Kali Jogo, Kanjeng Sunan Gunung Jati & Syech Subakir Al Fatehah

 10. Ila Hadrati Syaikhina Wa Mursidina Wamurobi Ruhina Al Alim Alamah Abu Muhammad Bahaudin Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Hasim Bin Yahya, wa ila Hadrati Syakhi Quthbi Simbah Abdul Malik Bin Ilyas Bin Yahya, Wa ila Syaikhina Mujiz Kyai Muhammad Ibnu Mu’thi Al-Fatehah

 11. Ila Hadrati Kanjeng Pangeran Benowo, Kanjeng Pangeran Diponegoro, Syech Basarudin, Mbah Sunan Kuning, Syech Magelung Sakti, Mbah Wali Bujuk Tumpeng, Pangeran Cakra Buana, Syech Kholil Bangkalan & Mbah Yai Damanhuri Pamekasan Al Fatehah

 12. Kobiltu Fi-ijazati Mbah Buyut Mundzir Campurdarat, mbah wali Dimyati Campurdarat, Mbah Raden Sunandar Suroboyo, Romo Yai Njosremo Suroboyo, Mbah Suro Ponorogo, Mbah Sihab Tulungrejo, Mbah Munawir Krapyak, Mbah Yai Khozin Malang, Mbah Miran Cembung, Mbah Abdul Karim, Mbah Ramelan, Mbah Abu, Mbah Dul Salam, Gus Maksum Dzauhari, Mbah Yon, KH. Ali Musta’in, Syech Muhammad Zaenal Arif Kediri & Syech Samsul Arifin wa Ila Hadrati Man Ajazani ila muntaha Wa Karomatihi Amin Al –Fatehah

 13. Khususon Para Leluhur Al Fatehah

 14. Khususon Lijasati Abi wa Umi (Ibu-Bapak) Al-Fatehah

 15. Khususon Cikal Bakal Desa (tempat kita)…….Al-Fatehah

 16. Khususon Badanku Pribadi : Mar-Marti, Kakang Kawah Adi Ari-ari, getih puser, sedulur ingsun kang krumatan, sedulur ingsung kang ora krumatan, sedulur ingsun kang metu soko margo hino, sedulur ingsun kang ora metu soko margo hino, lan sedurlur ingsun kang lahir bareng sedino, Bapak ono ngarep ibu ono mburi, ayo podo rewang-rewangono anggonku………. (isi niat / ilmu yang ingin dimasukkan) rumasuko marang Sumsum, Balung, Getih, Daging, Otot, kulit, ulu, rambut lan utek manjingo marang Paningal, pangambu, pangrungu, pangucap, panjongko, pangasto lan pangrosoku berkat kalimah Lailaha Ilallah Muhammadarasulullah Al-Fatehah

 17. Ila Jami’il Khodami Ayat, Wal Mu’jizati karomatil Ayat Al-Fatehah (tidak perlu dibaca bagi yang belum pernah bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Saw.)

 18. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi Al-Fatehah

 19. Baca Al-Ikhlas 11x Falaq –Annas – Ayat Kursi masing – masing 7x

 20. Asma Pembuka dan Penutup segala Keilmuan :

 • Ashadu Alla ila Ha ilallah, Wa Ashadu anna Muhammadarasulullah 3x

 • Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad 3x

 • Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim 3x

 • Astagfirullahil Adzim, aladzi Lailaha ilallah Huwal Hayul Qayum Wa-atubu Ilaih 3x

 • Ya Qayum 3x

 • Allahu Akbar 3x

 1. Setelah dibuka Wirid Asma yang diinginkan : Misal Sunge Rajeh, Suryani dll lalu ditutup kembali dengan asma diatas, biar wiridnya tidak memuai / ngabar dan kalau bisa juga dikunci Insya Allah Mustajab

ASMA’ SURYANI

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

WAMANG KANA WA-INAHU

AKAU THOU-THOU KAUSI

WAMA KANA ROSULIHI

AKAUTIN TUSI

Mahar Asma’ Suryani ; Saat Pertama kali membaca Tulisan ini langsung saja ambil uang seikhlasnya (jika diberikan orang,orang yang diberi itu langsung kaget, tapi kagetnya jangan karena terlalu sedikit he2..), genggam tangan kiri/kanan terserah, baca Alhamdulillah 9x wujud rasa syukur mendapatkan asma ini, lalu keluar rumah jika ada orang baik itu anak atau orang dewasa / kotak amal /masjid jika disitu hati anda merasa tersentuh dan ingin memberikan uang tersebut langsung berikan, niatkan sodakoh. Lalu dalam perjalanan cari batuan yang sekiranya menarik hati entah karena unik, bagus, ada nilai beda dll ambilah batu itu yang nantinya bisa anda guna untuk proses pentransferan asma’ Suryani, biasanya ada orang yang menawari entah itu batu akik, kul buntet dll

Sejarah sepintas mengenai asma’ suryani

Konon asma’ suryani dimiliki oleh ulama besar dan tokoh pejuang proklamasi, beliau adalah kanjeng pangeran diponegoro, beliau berguru pada seorang ahli filosofi arab untuk memperoleh ilmu ini.

Pada suatu hari beliau berjalan-jalan sampai di suatu daerah, daerah tersebut sunyi dan hening, ternyata keheningan tersebut karena keserakahan dan kebiadaban belanda, betapa kegetnya beliau ketika melihat orang belanda menganiaya seorang Indonesia, lalu beliau mengambil kacang hijau dan berdoa pada Allah dengan membaca asma’ suryani, kemudian menyebarkan kacang hijau tersebut ke segerombolan orang belanda tersebut dan anehnya seketika itu juga kacang hijau tersebut berubah jadi ratusan tentara, sehingga belanda lari terbirit-birit.

CARA MEMILIKI ASMA’ SURYANI

 • Tanpa puasa tapi harus hafal

 • Kalimat dirahasiakan ( tidak boleh ditulis dan dibaca keras-keras, didengarkan orang yang tidak memiliki asma’ ini, jangan sampai didengarkan orang yang sedang hamil, karena bisa keguguran )

 • Setelah orang yang dituruni ilmu asma’ ini hafal, kemudian orang tersebut dikasih minum air azimat

Inilah rajahnya (sudah saya modifikasi bentuknya biar mudah dibuatnya, tanpa mengurangi atau menambah dari rajah aslinya, ini merupakan rajah tajrib (menurut Guru saya dari Kediri, merupakan surat Al Fiil /alamtara yang pada bacaan TARMIHIMTAR) :

Setelah jadi azimat dilipat segi empat, terus dikasih batu lalu dilipat satu kali lipatan, kemudian diikat pakai benang dan direndam ke dalam gelas yang beriisi air, Sebelum minum salami dulu orangnya, bacakan 7x tapi suruh orang yang ditransfer tahan nafas, stelah selesai ganti orang tersebut yang anda tuntun membaca sampai hafal lalu tiupkan keair dan kemudian diminumkan kepada orang yang sudah dituruni asma’ ini, selanjutnya orang tersebut selama tujuh malam berturut-turut sehabis sholat isya’ harus membaca asma’ suryani min 100 x untuk pribadi sedangakan untuk BOSTER / GURU Minimal diamalkan sebanyak 6666x, insya Allah kekebalan orang tersebut bisa dicoba selama orang tersebut  masih hafal asma’ ini.

Faedah dan keistimewaan asma’ suryani

 1. Mendatangkan seribu keinginan

Cara : sholat haja dua rekaat, setelah salam membaca asma’ suryani 313 x tapi sebelumnya mintalah pada Allah apa yangdiinginkan, insya Allah dikabulkan.

 1. Mahabbah atau pelet ampuh

Cara : duduk bersila menghadap kiblat, konsentrasi (bayangkan wajah orang yang dimaksud, seolah-olah dia tersenyum pada anda)

Lalu bacalah do’a penyalur aura ini :

ILAA KHADZOROTI KHUSUSON……(sebut nama yang dituju) SUPAYA……(sebut hajat anda), LAHU (jika laki-laki) LAHA (jika perempuan) LAHUMA (jika dua orang) LAHUM (jika orang banyak laki-laki aatau perempuan) LAHUNNA (jika khusus untuk rombongan wanita) ASMA’ SURYANI ” (asma’nya dibaca)

 1. Kekebalan dan pengisian kepala

Cara : baca asma’ suryani 3 x tanpa nafas, kemudian bayangkan seolah-olah asma’ suryani masuk keseluruh badan atau kepala, insya Allah jika kepala dihantam pakai genteng tidak apa-apa (harus masih hafal asma’ suryani)

 1. Pengisisan tangan dan kaki

Cara : sholat hajat 2 rekaat, setelah salam, niatlah anda mengisi balsem untuk kekuatan tangan dan kaki, lalu asma’ dibaca 100 x dan ditiupkan ke balsam 3 x, kemudian balsam dioleskan ke tangan dan kaki, insya Allah menambah pukulan, tendangan, dan loncatan.

 1. Menagih hutang agar cepat dibayar

Cara : sholat hajat 2 rekaat, setelah salam membaca :

ILA KHADZOROTI KHUSUSON … (sebut orang yang punya hutang)SUPAYA MAU MELUNASI HUTANGNYA DENGAN SEGERA, JIKA TIDAK TERKENA SIAL SEUMUR HIDUPNYA LAHU / LAHA asma’ suryani (asma’nya dibaca)

 1. Pengisian gawang supaya bola tidak bisa masuk

Cara : bacalah asma’ pada tiang gawang kanan 7x dan gawang kiri 7 xsambil ditiupkan 3 kali 3 kali, lalu didepan gawang dibacakan 7 kali.

 1. Pengisisan kaki untuk permainan sepak bola

Cara : baca asma’ 7 kali, lalu ditiupkan ke kaki 3 kali atau balsem

 1. Menghancurkan orang dhalim (santet)

Cara : sebelumnya bayangkanlah wajah orang yang mau dihancurkan dan bacalah :

ILA KHADZOROTI KHUSUSON … (sebut namanya) SUPOYO … (terserah keinginan anda) SUPOYO HANCUR LAHU / LAHA / LAHUM / LAHUNNA asma’ suryani (asma’nya dibaca)

Keterangan :

 • Jika yang dituju laki-laki satu : LAHU

 • Jika yang dituju perempuan satu : LAHA

 • Jika yang dituju laki-laki / permpuan dua : LAHUMA

 • Jika yang dituju laki-laki / perempuan banyak : LAHUM

 • Jika yang dituju perempuan banyak : LAHUNNA

 1. Ilmu ini pada intinya adalah ilmu atraksi dipondok pada waktu pengijazahan dulu bisa untuk atraksi makan beling, kekebalan dll sedangkan ditempat saya melatih silat Kordho Manyuro bisa untuk atraksi berjalan diatas 2 lembar koran, pukulan jarak jauh, kebal pukul, silat karomah, beratkan benda, tarik mobil, kebal iris, mengeraskan orang, anti api, meringankan tubuh, lari cepat dan untuk meringankan tubuh & lari cepat digabung dengan Asma Karomatul Husna, mantra klambi watu, aji tapak angin dan asma al-Karim (asma yang jika dibaca dengan khusuk akan datang angin yang membuat kita melayang)

Asma karomatul Husna tingkat 1

Wiridkan Ya Allah Ya Qadim 20.000an sampai terasa ada sesuatu yang merasuk, atau dengan cara tangan dikepalkan posisi diangkat lalu genggam/kepalkan sekuatnya sampai ada sesuatu yang menarik / menghempaskan tubuh kita, berarti asma ini sudah masuk

Asma Klambi Watu

(ijazah dari Bpk K. Erisman dari Banten)

Asma ini cukup dibaca ketika mau digunakan saja, ibaratnya ini sebagai pelurunya dan asma’ Suryani sebagai Powernya, jadi pelurunya bisa apa saja asalkan powernya bagus Insya Allah Bisa diuji cobakan. Asma ini pemasukkan awalnya cukup dibaca 313 ditiupkan diair lalu diminumkan

Asma’nya : Suntuk Kluntung Klambi Watu, niat isun ngaji kapuk hampang silamba-lamba

Kunci : Buka dulu ilmunya dengan doa bukaan ilmu diatas lalu ucapkan Ya Allah 3x Ya Rasulullah Ya Syech Abdul Qadir Al Jilani, Ya Syech Abi Hasan Ali Assadzily saya mohon karomah Asma Suryani untuk….Meringankan tubuh/lari cepat/anti senjata dll…

Catatan : ketika praktek untuk jalan diatas koran mata melihat keatas/mlorok/seperti orang tidur dan tahan nafas, ketika nafas jebol biasanya koran juga ikut jebol, untuk lari harus ditanah lapang yang luas dan ada yang menunggu diujung ketika berlari mata tidak boleh terpejam. Sedangkan untuk kekebalan dll metodenya sama dan atraksi bisa disesuaikan selera. Untuk asma Al-karim masih dalam tahap uji coba, keberhasilan masih 50%, banyak makluk halus yang datang melihat, pesertanya yang hafal Cuma 25% yang lainya mengganggu konsentrasi, suara angin menderu-nderu sudah datang, tapi hanya berputar-putar saja tidak mau turun sedangkan kaki saat duduk bersila sudah terangkat, badan menegang, tapi segera saya hentikan, karena dulu pada waktu pemasukan asma karomah Abdul Jabar (dasar semua asma) ada yang sampai kesurupan takut terulang lagi…mohon doanya jika berhasil Insya Allah langsung saya sharingkan disini. tapi penasaran itu menyakitkan he2…jadi saya kasihkan amalannya sekarang, kalau bisa langsung dicoba ya.. dan mencobanya jangan sendirian beramai-ramai ditempat yang tenang, wiridnya Cuma 600x, kemarin masih 100x sudah datang anginnya dll…usahakan wiridnya lepas tasbih saja, biar konsen pada wirid bukan target jumlah bacaan. Asma ini diijazahkan oleh Mursid saya Kyai Muhammad Ibnu Mu’thi. Asma’nya :

Allahuma Fil Imanil Karim,Wafi Nus-khotihal Karim 600x

Semoga bermanfaat. amin

@@@

Categories: ASMAK SURYANI | 331 Komentar

AJIAN JAGAD PAMUNGKAS


oleh: Wong Djowo nozzle_bikes@yahoo.com

Salam Pamuji Rahayu dalem ingkang kangmas Ki Wongalus, Pada kesempatan ini ijinkan saya Wong Djowo berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Ilmu ini adalah di ajarkan langsung oleh leluhur saya di Alam Langgeng. Adapun leluhur yang mengajarkan tersebut adalah KYAI AGENG ATAS ANGIN leluhur saya langsung. Atas ijin beliau saya coba beberkan sedikit amalan ini pertimbangan sebagai sarana melestarikan warisan budaya kita yang kian punah termakan zaman.

Bissmillah saya ijazahkan Ilmu Kadigjayaan leluhur Aji Jagad  Pamungkas kepada Ki wongalus dan pembaca secara sempurna dan atas izin Allah SWT. (Terima ijazah kirim doanya Al fatihah dikirimkan ke leluhur saya KYAI AGENG ATAS ANGIN SUMARE ING TEMUIRENG KARANGANYAR)

AJIAN JAGAD PAMUNGKAS

Mantranya :

INGSUN AMATAK AJIKU JAGAD PAMUNGKAS.
GUNTUR NANG TANGANKU.
KILAT NANG MRIPATKU.
ONO BUMI LANGITE JAGAD.
KABEH AJI TUNDUK MARANG AJIKU.
KABEH JIN HANCUR MARANG AJIKU.
JAGAD SURYO NANG DODOKU.
YA AJIKU JAGAD PAMUNGKAS.
LANGIT,SURYO,BIMOSAKTI DADI SIJI.
LAN KERSANING KEKUATAN ALLOH.

SIBGOTOLLAH 7X LAHAULA WALA QUWATA ILLABILLAHIL ‘AYIYIL ‘ADHIIM. (MANTRA DIBACA 7X SETIAP HABIS SALAT)

Lakunya puasa 7 hari mutih mulai hari anggoro kasih selasa kliwon buka jam 12 malam. lanjut puasa ngerowot 3 hari.

Selama puasa sehabis baca mantra tambahkan baca lahaula wala quwata illabillahil ‘ayiyil ‘adhiim 70x. (tahan napas di dada atau perut)

Kegunaan :

1. Cabut Ilmu seseorang : caranya Baca 1x lalu sedot dengan tarikan napas yang dalam (visualisasi ilmu orang tersebut tersedot dan arahkan energinya ke badan atau diri kita atau ke benda dan kunci)
2. Lawan santet : Puasa semalam dan di wiridkan semalam suntuk sebelumnya salat hajat dulu. Paginya buncengan bagikan ke anak yatim.
3. utk pengobatan juga bisa ,cuma caranya kalo utk pengobatan[kirim dulu sama yg sakit misalnya wa illa hadaitan filjasadi ruuhi…….nama yg sakit…al fatiaha .terus tangan kita tempelin yg ditempat yg sakit
4. Untuk menundukkan Musuh yang sakti baca dalam hati 1x tahan napas.

Demikianlah yang dapat saya dapat sampaikan semoga bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan nusantara. @@@

Categories: AJIAN JAGAD PAMUNGKAS | 59 Komentar

HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI PEMULA PENGAMAL ILMU GHAIB/MISTIK


Artikel kiriman sdr Wong Cilik <hijack2008@aim.com>

Assalamualaikum Wr Wb,  Dengan memohon ridho Allah SWT tulisan ini berusaha menelaah hal yang perlu diketahui pengamal ilmu ghaib yang baru belajar (pemula). Penekanan ilmu ghaib disini tentunya yg beraliran “putih”. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi pemula yang belajar ilmu ghaib/mistik adalah sebagai berikut:

1.       Niat
2.       Kemauan
3.       Keyakinan

4.       Disiplin menjalankan “laku” yang dipersyaratkan
5.       Giat berlatih/mengasah ilmunya

6.       Kepribadian yg matang (Mampu menjaga emosi)
7.       Sikap welas asih terhadap sesama, alam dan lingkungan sekitarnya
8.       Rajin beribadah

Alangkah baiknya didalam mengamalkan ilmu ghaib perlu dibimbing oleh seseorang yang memahami ilmu ghaib tersebut (guru) hal ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan yang terjadi disamping itu pula dengan adanya guru memudahkan pengawasan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tidak heran jika ada seorang guru ada yang mensyaratkan “umur yang cukup” artinya sudah dewasa dan dianggap matang karena ada beberapa ilmu ghaib yang tidak sembarangan diajarkan karena berefek buruk pada diri pengamal tersebut.

Efek yang terjadi yang kemungkinan menimpa pengamal ilmu ghaib yg kurang matang adalah mudah emosional, ada rasa sombong, nafsu birahi tinggi (biasanya yg belajar ilmu pengasihan), terkadang suka iseng ingin menjajal kemampuannya, pada taraf yang akut menjadi gila.

Belajar ilmu ghaib jika dilandasai dengan niat yang tulus semata-mata mengharap ridhoNYA Insya Allah karomah yang diberikan oleh Allah kepada ilmu ghaib tersebut akan membawa berkah. Bagi yang belajar ilmu pengobatan akan ikhlas membantu orang sakit yang tidak mampu, yang belajar ilmu kanuragan mempunyai jiwa melindungi terhadap yang lemah dan yang belajar ilmu kerejekian rajin berinfaq & sadaqoh. Banyak sekali manfaat yang bisa digali. Jadi semua awalnya kembali lagi yang pertama adalah pada niat masing2 pengamal

Bagi para sesepuh di Kampus Wong Alus mohon dikoreksi atau ditambahkan mudah-mudahan tulisan yang ringkas ini bisa membawa pencerahan bagi pengamal ilmu ghaib. Jika ada yang salah itu semata-mata dari kekhilafan saya sebagai manusia dan kebenaran semata-mata dari Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum Wr Wb. (Wong cilik) @@@

Categories: PENGANTAR UNTUK PEMULA | 24 Komentar