TENTANG SEPULUH HARI TERAKHIR BULAN RAMADHAN DAN LAILATUL QADAR


kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

Assalamu’alaikum Wr. Wb. sedulurku semua… Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya.

Monggo dulur –dulur kita hayati sebentar marilah kita saling mengingatkan, sebentar lagi puasa kita akan menuju,10 malam terakhir di bulan ramadhan , marilah kita sama-sama mencari malam dari seribu bulan, yang penting ikhlas, pasrah , tawadhu, istiqomal, sampai akhir ramadhan. mudah-mudahan ibadah kita semua di rido’i Allah SWT. amin.

Dalam Shahihain disebutkan, dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata : “Bila masuk sepuluh (hari terakhir bulan Ramadhan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengencangkan kainnya menjauhkan diri dari menggauli istrinya), menghidupkan malamnya dan membangunkan Keluarganya . ” Demikian menurut lafazh Al-Bukhari.

Adapun lafazh Muslim berbunyi : “Menghidupkan malam(nya), membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan kainnya.

Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiallahu lanha : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam sepuluh (hari) akhir (bulan Ramadhan), hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. ”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengkhususkan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain, di antaranya:
Menghidupkan malam: Ini mengandung kemungkinan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya, dan kemungkinan pula beliau menghidupkan sebagian besar daripadanya. Dalam Shahih Muslim dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata:
“Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat malam hingga pagi. ”
Diriwayatkan dalam hadits marfu’ dari Abu Ja’far Muhammad bin Ali :
“Barangsiapa mendapati Ramadhan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, lalu puasa pada siang harinya dan melakukan shalat pada sebagian malamnya, juga menundukkan pandangannya, menjaga kemaluan, lisan dan tangannya, serta menjaga shalatnya secara berjamaah dan bersegera berangkat untuk shakat Jum’at; sungguh ia telah puasa sebulan (penuh), menerima pahala yang sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar serta beruntung dengan hadiah dari Tuhan Yang Mahasuci dan Maha tinggi. ” Abu Ja ‘far berkata: Hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah para penguasa. (HR. Ibnu Abid-Dunya).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk shalat pada malam-malam sepuluh hari terakhir, sedang pada malam-malam yang lain tidak.
Dalam hadits Abu Dzar radhiallahu ‘anhu disebutkan:
“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam melakukan shalat bersama mereka (para sahabat) pada malam dua puluh tiga (23), dua puluh lima (25), dan dua puluh tujuh (27) dan disebutkan bahwasanya beliau mengajak (shalat) keluarga dan isteri-isterinya pada malam dua puluh tujuh (27) saja. ”
Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menekankan dalam membangunkan mereka pada malam-malam yang diharapkan turun Lailatul Qadar di dalamnya.
At-Thabarani meriwayatkan dari Ali radhiallahu ‘anhu :
“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membangunkan keluarganya pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melakukan shalat. ”

Dan dalam hadits shahih diriwayatkan :
“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengetuk (pintu) Fathimah dan Ali radhiallahu ‘anhuma pada suatu malam seraya berkata:
Tidakkah kalian bangun lalu mendirikan shalat ?” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Beliau juga membangunkan Aisyah radhiallahu ‘anha pada malam hari, bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melakukan (shalat) witir.
Dan diriwayatkan adanya targhib (dorongan) agar salah seorang suami-isteri membangunkan yang lain untuk melakukan shalat, serta memercikkan air di wajahnya bila tidak bangun). (Hadits riwayat Abu Daud dan lainnya, dengan sanad shahih.)
Dalam kitab Al-Muwaththa’ disebutkan dengan sanad shahih, bahwasanya Umar radhiallahu ‘anhu melakukan shalat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam, ia membangunkan keluarganya untuk shalat dan mengatakan kepada mereka: “Shalat! shalat!” Kemudian membaca ayat ini :
“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. ” (Thaha: 132).

Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengencangkan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli isteri-isterinya. Diriwayatkan bahwasanya beliau tidak kembali ke tempat tidurnya sehingga bulan Ramadhan berlalu.
Dalam hadits Anas radhiallahu ‘anhu disebutkan :
“Dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi isteri-isterinya (tidak menggauli mereka).
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf pada malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Orang yang beri’tikaf tidak diperkenankan mendekati (menggauli) isterinya berdasarkan dalil dari nash serta ijma’. Dan “mengencangkan kain” ditafsirkan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah.

Mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur.
Diriwayatkan dari Aisyah dan Anas uadhiallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada malam-malam sepuluh (akhir bulan Ramadhan) menjadikan makan malam (berbuka)nya pada waktu sahur.Dalam hadits marfu’ dari Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu, ia berkata :
“Janganlah kalian menyambung (puasa). Jika salah seorang dari kamu ingin menyambung (puasanya) maka hendaknya ia menyambung hingga waktu sahur (saja). ” Mereka bertanya: “Sesungguhnya engkau menyambungnya wahai Rasulullah ?”Beliau menjawab: “Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada yang memberiku makan dan minum. “(HR. Al-Bukhari)
Ini menunjukkan apa yang dibukakan Allah atas beliau dalam puasanya dan kesendiriannya dengan Tuhannya, oleh sebab munajat dan dzikirnya yang lahir dari kelembutan dan kesucian beliau. Karena itulah sehingga hatinya dipenuhi Al-Ma’ariful Ilahiyah (pengetahuan tentang Tuhan) dan Al-Minnatur Rabbaniyah (anugerah dari Tuhan) sehingga mengenyangkannya dan tak lagi memerlukan makan dan minum.

Mandi antara Maghrib dan Isya’.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ‘anha :
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika bulan Ramadhan (seperti biasa) tidur dan bangun. Dan manakala memasuki sepuluh hari terakhir beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri dari (menggauli) isteri-isterinya, serta mandi antara Maghrib dan Isya.”
Ibnu Jarir rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam sepuluh hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar.
Karena itu, dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan di dalamnya turun Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi (sebelumnya), dan berpakaian bagus, seperti dianjurkannya hal tersebut pada waktu shalat Jum’at dan hari-hari raya.
Dan tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi dengan berhias secara batin. Yakni dengan kembali (kepada Allah), taubat dan mensucikan diri dari dosa-dosa. Sungguh, berhias secara lahir sama sekali tidak berguna, jika ternyata batinnya rusak.
Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuhmu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu. Karena itu, barangsiapa menghadap kepada Allah, hendaknya ia berhias secara lahiriah dengan pakaian, sedang batinnya dengan taqwa. Allah Ta’ala berfirman :
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. ” (Al-A’raaf: 26).

I’tikaf. Dalam Shahihain disebutkan, dari Aisyah radhiallahu ‘anha :
Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, sehingga Allah mewafatkan beliau. ”
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar untuk menghentikan berbagai kesibukannya, mengosongkan pikirannya dan untuk mengasingkan diri demi bermunajat kepada Tuhannya, berdzikir dan berdo’a kepada-Nya.
Adapun makna dan hakikat i’tikaf adalah:
Memutuskan hubungan dengan segenap makhluk untuk menyambung penghambaan kepada AI-Khaliq. Mengasingkan diri yang disyari’atkan kepada umat ini yaitu dengan i’tikaf di dalam masjid-masjid, khususnya pada bulan Ramadhan, dan lebih khusus lagi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.
Orang yang beri’tikaf telah mengikat dirinya untuk taat kepada Allah, berdzikir dan berdo’a kepada-Nya, serta memutuskan dirinya dari segala hal yang menyibukkan diri dari pada-Nya. Ia beri’tikaf dengan hatinya kepada Tuhannya, dan dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada-Nya. Ia tidak memiliki keinginanlain kecuali Allah dan ridha-Nya. Sembga Alllah memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kita. (Lihat kitab Larhaa’iful Ma’aarif, oleh Ibnu Rajab, him. 196-203)

LAILATUL QADAR
Allah Ta ‘ala berfirman :
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) saat Lailatul Qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala uuusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. “(Al-Qadr: 1-5),

Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh keberkahan. Allah Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.”(Ad-Dukhaan: 3)

Dan malam itu berada di bulan Ramadhan, sebagaimana firman Allah Ta ‘ala :
“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an. “(Al-Baqarah: 185).

Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata :
“Allah menurunkan Al-Qur’anul Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauh Mahfudh ke Baitul’Izzah (langit pertama) pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama 23 tahun.”

Malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan nilainya dan keutamaannya di sisi Allah Ta ‘ala. Juga, karena pada saat itu ditentukan ajal, rizki, dan lainnya selama satu tahun, sebagaimana firman Allah : “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. ” (Ad-Dukhaan: 4).

Kemudian, Allah berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang Dia khususkan untuk menurunkan Al-Qur’anul Karim: “Dan tahukah kama apakah Lailatul Qadar itu?” ( Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 4/429.)

Selanjutnya Allah menjelaskan nilai keutamaan Lailatul Qadar dengan firman-Nya:
“Lailatul Qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan. ” Maksudnya, beribadah di malam itu dengan ketaatan, shalat, membaca, dzikir dan do’a sama dengan beribadah selama seribu bulan, pada bulan-bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar.
Dan seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan.

Lalu Allah memberitahukan keutamaannya yang lain, juga berkahnya yang melimpah dengan banyaknya malaikat yang turun di malam itu, termasuk Jibril ‘alaihis salam. Mereka turun dengan membawa semua perkara, kebaikan maupun keburukan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah. Mereka turun dengan perintah dari Allah. Selanjutnya, Allah menambahkan keutamaan malam tersebut dengan firman-Nya :
“Malam itu (penuh) kesejahteraan hingga terbit fajar” (Al-Qadar: 5)

Maksudnya, malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan seluruhnya, tak sedikit pun ada kejelekan di dalamnya, sampai terbit fajar. Di malam itu, para malaikat -termasuk malaikat Jibril- mengucapkan salam kepada orang-orang beriman.

Dalam hadits shahih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan keutamaan melakukan qiyamul lail di malam tersebut. Beliau bersabda : “Barangsiapa melakukan shalat malam pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. ” (Hadits Muttafaq ‘Alaih)

Tentang waktunya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Carilah Lailatul Qadar pada (bilangan) ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. ” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

Yang dimaksud dengan malam-malam ganjil yaitu malam dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh, dan malam dua puluh sembilan.

Adapun qiyamul lail di dalamnya yaitu menghidupkan malam tersebut dengan tahajud, shalat, membaca Al-Qur’anul Karim, dzikir, do’a, istighfar dan taubat kepada Allah Ta ‘ala.

Aisyah radhiallahu ‘anha berkata, aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di dalamnya?” Beliau menjawab, katakanlah : “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai Pengampunan maka ampunilah aku. ” (HR. At-Tirmidzi, ia berkata, hadits hasan shahih).

Pelajaran dari surat Al-Qadr :
Keutamaan Al-Qur’anul Karim serta ketinggian nilainya, dan bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar.
Keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar, dan bahwa ia menyamai seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya.
Anjuran untuk mengisi kesempatan-kesempatan baik seperti malam yang mulia ini dengan berbagai amal shalih.

Jika Anda telah mengetahui keutamaan-keutamaan malam yang agung ini, dan ia terbatas pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan maka seyogyanya Anda bersemangat dan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari malam-malam tersebut, dengan shalat, dzikir, do’a, taubat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan demikian Anda mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga Anda berbahagia dengan kebahagiaan yang kekal yang tiada penderitaan lagi setelahnya Di malam-malam tersebut, hendaknya Anda berdo’a dengan do’a-do’a bagi kebaikan dunia-akhirat, di antaranya :
“Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan penjaga urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya adalah kehidupanku, dan perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya aku kembali, dan jadikanlah kehidupan (ini) menambah untukku dalam setiap kebaikan, dan kematian menghentikanku dari setiap kejahatan. Ya Allah bebaskanlah aku dari (siksa) api Neraka, dan lapangkanlah untukku ritki yang halal, dan palingkanlah daripadaku kefasikan jin dan manusia, wahai Dzat Yang Hidup dan terus menerus mengurus (makhluk-Nya)”

“Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari siksa Neraka. Wahai Dzat Yang Hidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemulyaan. ”

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon hal-hal yang menyebabkan (turunnya) rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, keteguhan dalam kebenaran dan mendapatkan segala kebaiikan, selamat dari segala dosa, kemenangan dengan (mendapat) Surga serta selamat dari Neraka. Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan terus menerus mengurusi makhluk-Nya, Wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. ”

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu pintu-pintu kebajikan, kesudahan (hidup) dengannya serta segala yang menghimpunnya, secara lahir-batin, di awal maupun di akhirnya, secara terang- terangan maupun rahasia. YaAllah, kasihilah keterasinganku di dunia dan kasihilah kengerianku di dalam kubur serta kasihilah berdiriku di hadapanmu kelak di akhirat. Wahai Dzat Yang Mahahidup, yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. ”

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, ‘afaaf (pemeliharaan dari segala yang tidak baik) serta kecukupan. ”

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan maka ampunilah aku. ”

“Ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu maka janganlah Engkau pikulkan (bebanku) kepada diriku sendiri meski hanya sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. ”

“Ya Allah, jadikanlah kebaikan sebagai akhir dari semua urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. ”

“Ya Tuhan kami, terimalah (permohonan) kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Hidup, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. ”

Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah . Wassalamu alaikum wr. Wb.
==Kiageng Jembar Jumantoro==

Iklan

TATA TERTIB HADIR DI ACARA SILATURAHIM


SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DILAKSANAKAN SILATURAHIM KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS PADA 17 SEPTEMBER 2010 PUKUL 15.00 WIB DI PANTAI PARANGKUSUMO, MAKA PANITIA AKAN MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. UNDANGAN BERSIFAT TERBUKA (BOLEH DIIKUTI OLEH SIAPA SAJA, DARI MANA SAJA, TANPA MEMANDANG SUKU, AGAMA, RAS, GOLONGAN DLL). TIDAK MENDAFTAR JUGA TIDAK JADI SOAL ASALKAN DATANG DENGAN NIAT YANG BAIK.
2. UNDANGAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA SAMA SEKALI.
3. ACARA DILANGSUNGKAN DI PANTAI. PANITIA TIDAK MENYEDIAKAN KURSI, SEHINGGA ACARA DISELENGGARAKAN SECARA LESEHAN DI PASIR PANTAI.
4. PANITIA TIDAK MENYEDIAKAN MAKANAN, MINUMAN, UANG SAKU, AKOMODASI, KAMAR, ANGKUTAN DLL. BAGI SEDULUR YANG INGIN HADIR SECARA BERKELOMPOK DIPERSILAHKAN UNTUK MEMBENTUK PANITIA DI SETIAP KOTA/WILAYAH MASING-MASING.
5. TUJUAN ACARA INI ADALAH MURNI UNTUK MENYAMBUNG TALI SILATURAHIM. TUJUAN ACARA INI BUKAN UNTUK \PENGIJAZAHAN ILMU/AMALAN DLL. TIDAK ADA DEMO MAUPUN PRAKTEK ILMU YANG SUDAH ANDA PELAJARI DI BLOG KAMPUS WONG ALUS. INI PERLU KAMI TEKANKAN AGAR TIDAK MEMANCING RASA PERMUSUHAN DENGAN KELOMPOK MANAPUN.
6. BILA MEMANG ADA DOOR PRIZE/HADIAH-HADIAH YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH PARA SESEPUH (SEPERTI ROMPI, CD, TASBIH, SURBAN DLL) MAKA HAL ITU TERSERAH KEPADA SESEPUH YANG BERSANGKUTAN. PANITIA TIDAK AKAN MENGKOORDINIR HADIAH-HADIAH INI KARENA BUKAN TUJUAN SILATURAHIM. KHUSUS MENGENAI ROMPI, PENGIJAZAHAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP DAN PENERIMA AKAN DITELEPON SECARA PRIBADI OLEH PENGIJAZAH.
7. PESERTA SILATURAHIM DIHARAPKAN MENJAGA ETIKA, TATA TERTIB, SOPAN SANTUN DAN ATURAN YANG TELAH ADA DI MASYARAKAT DI SEKITAR PANTAI PARANGKUSUMO. INGAT KITA ADALAH TAMU YANG HARUS MENGHORMATI TUAN RUMAH, WARGA YOGYAKARTA.
8. BILA AWALNYA KITA SEPAKAT MENGGUNAKAN BAJU WARNA HITAM DAN PAKAI IKAT KEPALA, MAKA UNTUK MENJAGA AGAR KEHADIRAN KITA TIDAK MENIMBULKAN KECURIGAAN BAHWA KITA SEDANG MELAKUKAN HAL-HAL NEGATIF MAKA KESEPAKATAN ITU DITIADAKAN. JADI PESERTA BEBAS BERPAKAIAN APA SAJA SEBAGAIMANA MASYARAKAT UMUM YANG LAIN.
9. KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS BUKANLAH KELOMPOK ATAU ORGANISASI EKSKLUSIF. BUKAN ORGANISASI BELA DIRI ATAU ORGANISASI KEAGAMAAN TERTENTU. SIKAP-SIKAP EKSKLUSIF, MERASA SOK BENAR SENDIRI, SOMBONG, AROGAN, PETENTANG-PETENTENG, EGOIS DLL PERLU DIJAUHI.
10. KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS WAJIB UNTUK RENDAH HATI, MENGHORMATI ORANG LAIN, SUKA MENOLONG ORANG LAIN BERDASARKAN ASAS MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT. DAN DASAR IDEOLOGI KITA SAMA DENGAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA YAITU PANCASILA DAN UUD 1945.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian sedulur yang sudah berencana hadir di acara tersebut. Apabila ada kekurangan dalam pengumuman ini maka akan dilakukan penyempurnaan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi aktual yang berkembang. Terima kasih. Salam paseduluran. @@@

MELEPAS IKATAN GAIB 2


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

KHUSUS SANTET BERAT
Assalamu alaikum saudaraku semua dan pengelola blog wongalus yang saya hormati.Memenuhi permintaan sebagian saudaraku yang mungkin lagi dirundung santet disini saya mau berbagi amalan untuk melebur santet yang bertaraf bertaraf berat.Insya alloh amalan ini bisa menetralisir segala macam serangan santet baik yang berupa sakit,pembangkrutan usaha, ataupun ikatan jodoh.

CARANYA:BERPUASA BIASA 3 HARI PADA HARI SELASA-RABU-KAMIS.PADA MALAM SELASA ANDA SHOLAT HAJAT 2 ROKAAT SETELAH SALAM WIRID KHASBUNALLOH WANI’MAL WAKIL 950X.
LALU SHOLAT HAJAT LAGI 2 ROKAAT LAGI SEHABIS SALAM WIRID LAGI KHASBUNALLOH WANI’MAL WAKIIL 950X.
LALU SHOLAT HAJAT LAGI 2 ROKAAT LAGI SETELAH SALAM WIRID LAGI
KHASBUNALLOH WANI’MAL WAKIL 950X.

Keterangan:dikerjakan selama malam selasa rabu kamis waktunya sehabis tidak apa2.Siang harinya puasa biasa.Godaanya walaupun anda jago begadang namun bila anda benar2 kena santet waktu mengerjakan terutama dimalam ke 2 dan ke 3 rasanya ngantuk tak tertahan dan badan lemas.Reaksi wirid ini bila anda benar kena santet terasa ada yg keluar dari lubang2 tubuh. Entah hidung, telinga,mata dll.Terasa namun tdk ada ujudnya.Kadang ada yg muntah atau seperti ada yg tercabut dari tubuh.

SARAN:KALAU ANDA KERJAKAN 3 HARI KELUHAN HILANG SAMA SEKALI ANDA SUDAH CUKUP.NAMUN BILA DIKERJAKAN 3HARI KELUHAN BELUM HILANG TOTAL TAPI ANDA MERASAKAN PERUBAHAN LANJUTKAN SHOLAT HAJAT DAN WIRIDNYA SAJA TDK USAH PUASA. BAGI YANG SAKIT BERAT KARENA SANTET YANG TIDAK MEMUNGKINKAN UNT MENGERJAKAN WIRID INI CUKUP KHASBUNALLOH WANI’MAL WAKIL DIWIRIDKAN 3000X SAMBIL BERBARING SELAMA 7HARI.KALAU SETELAH 7HARI ADA PERUBAHAN HARI SELANJUTNYA SUPAYA DILANJUTKAN WIRIDNYA SAMPAI KELUHAN HILANG TOTAL.

Perhatian bila anda mengerjakan wirid melepas ikatan yang saya tulis pertama atau kedua ini tidak merasakan reaksi apapun berarti 100% anda tidak kena santet.Walaupun mungkin puluhan paranormal yg telah anda hubungi anda kena santet.Untuk sekedar mendeteksi dg senang hati akan saya bantu unt mendeteksi kl memang anda tdk kena santet.Karena bnyk fenomena mistis yg blm kita ketahui selain santet.Karena kurangnya informasi tentang fenomena mistis maka bila anda mengalami problem entah penyakit atau usaha hancur dll anda datang ke paranormal siparanormal mengatakan anda kena santet pasti anda mengiyakan saja.

Namun dalam kenyataan kasusnya tidak tuntas2 walaupun anda telah mendatangi paranormal.Sebenarnya sejak saya menulis diblog ini ada beberapa fenomena mistis yg saya infokan ke anda kl anda mencermatinya.Sehingga dg info itu saya harapkan anda bisa menganalisa problem anda tanpa bantuan paranormal.

SEKILAS TENTANG
PAGAR GAIB:saya sering menemui kasus orang yang katanya rumahnya telah dipagari pagar gaib oleh paranormal namun dia tetap mempan disantet.Dukun santet sekarang juga banyak kreasi dia tdk lg memasang sarana santet dirumah target tapi bisa saja diperempatan2 jalan yg sering anda lewati.Apakah paranormal anda disuruh memagari seluruh perempatan seluruh kecamatan di daerah yg anda tempati? Dan untuk dukun memendam barang santet dari jarak jauh bukanlah hal yang sulit. Solusinya sebenarnya pagar itu terletak pada diri sendiri.

SEKILAS SANTET TEMPAT USAHA:tempat usaha yg kena santet ada tanda2nya:selalu ngantuk malas dan emosi dtempat usaha namun bila anda mencoba keluar dr tempat itu rasa kantuk dllnya hilang.Biasanya yg ditanami energi negatif bukan tempat usahanya saja tp jg orang sipemilik usaha jg dmasuki energi negatif oleh dukun.Menghadapi kasus ini kurang lengkap bila anda minta bantuan paranormal lalu disuruh membersihkan tempat usaha lalu memagari tempat usaha anda.Mintalah sekalian dibersihkan badan anda dr energi negatif. Biasanya orang yg dmasuki energi negatif krn persaingan usaha ada keluhan dileher belakang dan kepala.Tanda ini blm 100%mutlak namun kebanyakan begitu.Demikianlah tulisan saya semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bg anda yang lagi dirundung problem santet. @@@

YANG MAU LEWAT


UNTUK SEMUA SEDULUR YANG INGIN BERBAGI AMALAN/ILMU DIHARAPKAN TIDAK MENINGGALKAN ARTIKEL DI KOMENTAR-KOMENTAR BLOG INI. SUDILAH KIRANYA ANDA MEMBANTU KAMI YANG TIDAK SEMPAT MEMBUKA KOMENTAR SATU PERSATU DAN SILAHKAN KIRIM ARTIKEL ANDA KE EMAIL kiwongalus@gmail.com. TERIMA KASIH ALIAS MATUR NUWUN. @@@

UNTUK MENDAPATKAN/MEMPERTAJAM MATA BATIN


ustadz_komarudin@yahoo.co.id

1.YA ALLAH YA BATHIN.(33 X JN HSF)
2.YA ALLAH YA ZHOHIR YA BATIN.(33 X JN HSF)
3.YA ‘ALIMUL GHOYBI WASY SYAHADAH.(21 X JN HSF)
4.ROBBIY INNI MAGHLUBUN FANTASIR.(13 X JN HSF)
5.YA QOWIYYU YA MATIN.(21 X JN HSF)
6.’ALA YA’LAMU MAN KHOLAQO WA HUWAL LATHIFUL KHOBIR.(9 X JN HSF)
(JN HSF=JANGAN NAFAS,HABIS SHALAT FARDHU)
sy ijazahkan tulus ikhlas karena allah bagi yg berminat mengamalkan nya.semoga barokah dan bermanfa’at dunia-akhirat.amien. Untuk ijazah khusus,silahkan mengirimkan email atau sms ke no.085692244000.wassalam. @@

ILMU GURIS API


Freedo Abdullah
tiangtunggal@yahoo.com

Assalamualaikum.wr.wb
Salam persaudaraan @ kiwongalus. Lewat ini saya perhatikan pengiriman artikel agak kurang rancak, mangkali para sesepuh semua sedang khusyu’ mendapatkan kelebihan datangnya lailatul qadar. Maka untuk terus mewarnai blog ini ijinkan saya tiangtunggal berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Ilmu ini dinamakan Guris Api dan ini ayatnya :

GURIS KU SI RAJA API
PANAS KATA PANAS LAGI PANAS
TIADA DAPAT BERGERAK
DISUMPAH MENJADI SI TUNGGAL BERDIRI
TIADA BERGERAK SEKALI-KALI
BERKAT AKU MEMAKAI DO’A KATA GURIS.

Kegunaannya sama seperti Aji Tunggeng Mogok cuma mungkin beda dari segi tatacara penggunaan. Untuk menguasai ilmu ini ngak perlu puasa. Bisa langsung digunakan setelah dihafal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan memperkaya khaszanah keilmuan nusantara. Wassalam. @@@

PANTAI PARANGKUSUMO, KANJENG RATU KIDUL DAN PANEMBAHAN SENOPATI


WONGALUS

Sangat mengasyikkan menelusuri jejak-jejak magis pantai Parangkusumo dalam hubungannya dengan kekuasaan para Raja Mataram. Jadi nanti sambil bersilaturahim, Keluarga Kampus Wong Alus (K.W.A). bisa menerawang ke masa lalu untuk melangkah ke masa depan.

AKHIR KEJAYAAN PAJANG…
Tahun 1584. Sesaat setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal, Ki Juru Martani menghadap Sultan Hadiwijaya, untuk memilih siapa di antara enam putra pemanahan yang akan diangkat sebagai penerus kerajaan Mataram yang baru saja dikembangkan saat babad alas mentaok. Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan Majapahit dari garis ayah dan keturunan Nabi Muhammad dari garis ibu. Sementara Ki Juru Martani adalah ipar dan penasehatnya.

Sultan Hadiwijaya kemudian memilih Danang Sutawijaya, putra sulung Pemanahan dan diberi gelar Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panotogomo. Sementara Ki Juru Mertani diserahi tugas untuk menjadi penasehat Mataram dengan gelar Adipati Mandaraka. Keduanya diizinkan untuk tidak usah sowan ke Pajang selama satu tahun agar dapat konsentrasi membangun Mataram. “Kalau sudah setahun, datanglah kemari jangan terlambat,” titah Sultan Hadiwijaya.

Setelah diangkat tersebut, itu berarti Sutawijaya yang sudah bergelar Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panotogomo alias Panembahan Senopati adalah Raja Pertama Mataram. Setahun lamanya, Panembahan Senopati menata sedikit demi sedikit kerajaan baru tersebut sehingga tiba saatnya dia sowan ke Pajang (eks Demak) sebagai tanda “ngabekti”nya Mataram ke Pajang. Namun, karena alasan khusus Sang Panembahan Senopati enggan sowan ke Pajang. Sultan Hadiwijaya pun mulai curiga dan mengirim utusan terpercaya Ngabehi Wuragil dan Ngabehi Wilamarta untuk mencermati perkembangan Mataram.

Meskipun sebagai utusan Raja, dua Ngabehi ini tetap andap asor dan turun dari kuda lebih dulu ketika menemui Panembahan Senopati yang tetap duduk di punggung kuda. Kalau dilihat dari segi etika, hal ini tentu tidak pantas dan menunjukkan sikap merendahkan bahkan menantang tidak hanya utusan itu tetapi juga yang mengutus. Dengan sopan, utusan Pajang menyampaikan amanat Sultan Hadiwijaya bahwa Panembahan Senopati segera sowan menghadap ke Pajang, tidak mengadakan jamuan pesta dan tidak berambut gondrong.

Tetap duduk di punggung kuda, Panembahan Senopati menjawab, “Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, saya tidak akan menghentikan pesta karena saya masih suka, saya disuruh cukur lha wong ini rambut-rambut saya sendiri. Saya diisurun menghadap ke Pajang ya mau saja asalkan Sultan menghentikan kesukaannya mengambil isteri para abdinya,.”

Dua utusan Pajang itu pun pulang dan melaporkan sebagai berikut bahwa Panembahan Senopati segera menghadap dan baik-baik saja. Soal Mataram sedang membangun tembok mengelilingi kerajaan dan sikap serta ucapan menantang Raja Pajang tidak mereka laporkan.

Semuanya mengalir apa adanya sesuai dengan jalan dan kehendak sejarah…

PANEMBAHAN SENOPATI: SOSOK WASIS-WASKITA
Panembahan Senopati adalah sosok yang pandai menyerap energi kekuasaan dan kekuatan alam semesta demi membangun kerajaan Mataram. Mulai dari membina hubungan dengan penguasa Kedu dan Bagelen di sisi barat Mataram. Termasuk membangun kesatrian yang berhasil memiliki 1000 tentara pilih tanding dalam olah perang. Melihat gelagat egoisme Panembahan Senopati yang berlebihan ini, Ki Juru Martani menegur dan memberikan nasehat:

“Ada tiga kesalahan yang kamu buat ngger… Kamu memusuhi Raja Pajang Kanjeng Sultan yang tak lain orang tua dan gurumu. Saya malu karena kita yang ada di kerajaan Mataram sepertinya tidak tahu membalas budi baiknya. Bukankah kita telah diberi tanah dan wilayah untuk kita tempati dan kita bangun ini? Saya minta ngger, sekarang mintalah kepada Allah dengan teguh agar nanti bila Kanjeng Sultan sudah wafat, kamu bisa menggantikan keratonnya. Tapi sekarang jangan sekali-kali memusuhi beliau. Justeru sebaliknya, balaslah kebaikannya agar batinnya rela nanti kamu yang menggantikan kedudukannya sebagai raja”

Panembahan Senopati kemudian memenuhi petunjuk Ki Juru Mertani. Ia kemudian berangkat ke Lipura untuk bertapa. Di sebuah tempat sepi, dia melihat sebuah batu hitam mengkilat yang cucuk untuk dipakai meditasi. Batu indah ini dikenal sebagai “Sela Gilang” dan di batu ini pula Panembahan mendapatkan WAHYU KERATON, yaitu sebuah wisik gaib yang jelas dan terang berbunyi: “KAMU AKAN MENJADI RAJA MATARAM SEJATI MENGALAHKAN PAJANG DAN KERAJAAN-KERAJAAN LAIN, BEGITU JUGA DENGAN ANAK CUCUMU. TETAPI CICITMU KELAK JUGA AKAN MENJADI AKHIR KERAJAAN MATARAM….”

Selesai bertapa, Panembahan Senopati menghadap Ki Juru Mertani dan Ki Juru mengatakan bahwa pekerjaan besar baru dimulai sekarang. Pekerjaan besar yang dimaksud Ki Juru adalah mencari dukungan kekuatan adikodrati dari alam gaib. Panembahan Senopati diminta pergi ke pantai segara kidul (laut selatan) dan Ki Juru sendiri pergi ke gunung Merapi.

Di mata seorang Ki Juru yang waskita ini, dua tempat ini dikuasai oleh sosok penguasa di alamnya masing-masing. Penguasa samudra yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan penguasa gunung berapi yaitu Kyai Sapu Jagad dan kadang juga muncul sosok bernama Kanjeng Ratu sekar Kedhaton. Selain itu masih ada dua penguasa gaib lagi yang perlu untuk diminta bantuan agar kerajaan Mataram ini bisa kuat yaitu Kanjeng Sunan Lawu di timur kerajaan, dan Sang Hyang Pramoni dan di barat yang menguasai hutan Krendhawahana.

MEDITASI DI PANTAI PARANGKUSUMO
Sejak dulu, pantai Parangkusumo cukup dikenal kalangan mistikus. Pantai yang terletak di sebelah barat Pantai Parangtritis yang kini ditandai dengan Bangunan Cepuri ini konon merupakan titik dimana pintu gerbang Kerajaan Gaib Segara Kidul berada. Bila anda melakukan meditasi di pinggir pantai menghadap ke laut maka di kejauhan akan tampak Pintu Gerbang Kerajaan Segara Kidul terbuat bahan berwarna emas dengan tinggi menjulang puluhan meter dari lautan. Jadi bentangan pantai dari barat ke timur adalah alun-alun Kerajaan Segara Kidul tersebut. Sebuah penampakan yang indah yang bisa dinikmati oleh para pejalan spiritual.

Tiba di pantai Parangkusumo, panembahan Senopati segera berjalan di bebatuan karang di pantai. Di sebuah batu kecil dan menonjol, dia duduk dan melakukan meditasi. Menyatukan semua pancaindera ke satu titik dan menata batin untuk berdoa agar Tuhan Semesta Alam berkenan memberikan bantuan.

Tuhan tentu saja punya puluhan, ratusan, jutaan, milyaran cara untuk membantu orang yang ingin ditolong-NYA. Salah satu cara itu adalah mengutus Kanjeng Ratu Kidul untuk menemui Panembahan Senopati. Sebagaimana hukum alam yang berlaku, bantuan dan pertolongan Tuhan ini pastilah ada kisah dan cerita uniknya.

Panembahan Senopati yang memang dikenal sakti ini memulai untuk bertapa. Laut selatan yang semula bergelombang alamiah tiba-tiba menampakkan keanehannya. Ombak laut bergulung-gulung semakin membesar. Dinginnya air laut selatan sedikit demi sedikit berubah menjadi panas hingga mendidih. Penghuni lautan pastilah terganggu. Ikan-ikan serta binatang laut lainnya banyak yang mati akibat panasnya energi spiritual yang terpancar dari batin Panembahan. Setiap Panembahan masuk ke lebih dalam wilayah “NING” atau keheningan dan satu kulit batin terkelupas maka satu kulit itu menjadi energi panas yang membakar alam sekitar. Proses yang alamiah terjadi itu hampir sama persis saat seseorang melakukan matek aji atau matek hizib dan mantra yang mengeluarkan hawa panas ke lingkungan sekitarnya.

Para prajurit dan punggawa kerajaan Segara Kidul kuwalahan membendung energi panas yang terpancar dari tubuh Panembahan Senopati. Segala kesaktian dan kekebalan ratusan ribuan makhluk halus ini tawar dan membuat tubuh mereka melemas. Cukup berbahaya bila tidak dilakukan pencegahan karena jagad lelembut dan jagad fisik laut selatan semakin banyak yang tewas. Di saat yang genting itu, muncullah Kanjeng Ratu Kidul.

Ternyata begitu melihat penyebabnya semua ini adalah Panembahan Senopati yang sedang “manekung” atau “maneges”, Kanjeng Ratu kemudian membangunkan kesadaran Panembahan Senopati. Setelah berdialog, lahirlah sebuah konsensus atau perjanjian gaib antar dua makhluk di dua dimensi yang berbeda ini. Perjanjian gaib itu berbunyi: KANJENG RATU KIDUL AKAN MENDUKUNG PENUH KEJAYAAN DAN KEMAKMURAN ANAK KETURUNAN PENGUASA MATARAM BILA MEREKA SELALU SETIA DENGAN PERNIKAHAN MEREKA.

Jadi dengan perjanjian tersebut, maka Para Raja Mataram sejak Panembahan Senopati hingga saat ini harus menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul dan setia dengan perjanjian ini. Pernikahan ini juga secara filosofis bisa diartikan sebagai kewajiban Raja-Raja Mataram untuk wajib nguri-uri atau memelihara adat istiadat dan budaya Jawa karena ini sudah merupakan perjanjian. Bila perjanjian ini dilanggar, maka Kanjeng Ratu Kidul berpesan dirinya tidak akan menjamin lagi keamanan dan kesejahteraan kerajaan Mataram. Sebab secara alamiah tanah Mataram memang terkenal tanah yang sesungguhnya menyimpan potensi bencana. Bencana gempa bumi akibat pergeseran-pergeseran lempeng bumi dan bencana gunung berapi.

Setelah selesai bertemu dan mengadakan perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul maka Panembahan Senopati menyelesaikan meditasinya. Momentum selesainya meditasi sang Panembahan ini adalah datangnya Sunan Kalijaga yang mengijazahkan pusaka Kyai Tunggul Wulung untuk dimiliki Raja-Raja Mataram secara turun temurun. Sunan Kalijaga akhirnya berpesan kepada Panembahan Senopati jangan terlalu mengandalkan kesaktiannya. Tidak lupa berdoa dan ikhlas menyerahkan hasil usahanya pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

BENDE KI BICAK DATANGKAN KANJENG RATU KIDUL
Bala bantuan pasukan gaib Kanjeng Ratu Kidul itu dalam sejarah benar-benar terbukti. Suatu ketika Kerajaan Pajang berkekuatan 10.000 orang yang dipimpin langsung Kanjeng Sultan Hadiwijaya menggempur kerajaan Mataram berkekuatan 1000 orang dipimpin Panembahan Senopati. Di wilayah Prambanan, kedua pasukan ini bertemu dan terjadilah peperangan yang berat sebelah.

Menyadari kekuatan pasukan Mataram yang kecil, Juru Martani mendapat wisik agar menabuh bende Ki Bicak. Bende ini peninggalan Ki Ageng Sela. (Bende ini pun ada sejarahnya. Konon sewaktu menanggap wayang dengan dalang Ki Bicak, Ki Ageng Sela jatuh hati pada isteri sang dalang. Ki Ageng kemudian membunuh Ki Bicak dan mengambil usteri serta gamelan termasuk bende. Menurut Sunan Kalijaga, bende itu nanti akan menjadi pusaka Keraton Mataram dan bila bende itu dibunyikan maka bunyinya menggelegar memenuhi angkasa dan penabuh akan menang perang.)

Suara Bende yang ditabuh menggelegar ini pula yang kemudian terdengar oleh Kanjeng Ratu Kidul. Itu tanda bahwa Mataram butuh bantuan sehingga Kanjeng Ratu beserta puluhan ribu bala bantuannya datang menyerang pasukan Pajang. Sementara penguasa gunung Merapi yaitu Kyai Sapu Jagad membuka kunci kawah gunung tersebut. Gunung Merapi meletus di tengah kegelapan, hujan lebat, banjir dan gempa bumi. Bala bantuan gaib yang berpadu dengan kekuatan alam yang hebat itulah yang membuat pasukan pajang berkekuatan lebih besar itu morat marit. Sultan Hadiwijaya sosok yang sakti mandraguna —yang mudanya disebut Jaka Tingkir dan punya guru sakti yaitu Ki Ageng Sela—ini pun harus terjatuh dari gajah tunggangannya dan harus melarikan diri dalam keadaan terluka yang parah.

Panembahan Senopati terus mengejar dengan 40 orang pasukan khususnya hingga masuk ke wilayah Pajang. Tahu kekuatan Panembahan yang tidak seberapa itu, pasukan Pajang yang dipimpin Benawa, anak Sultan Hadiwijaya segera siap melakukan penghadangan dan penumpasan. Namun Benawa diwejang sang ayah agar tidak membunuh Panembahan Senopati

“Jangan berani terhadap kakangmu (panembahan senopati), karena kalau aku sudah wafat maka kakangmu itu yang menjadi penggantiku. Rukun dan berbaktilah padanya” ujar Sultan Hadiwijaya yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1587 atau tiga tahun setelah ayah Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan wafat.

Memang sudah menjadi takdir bahwa Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun itu. Namun konon salah satu lantaran sebabnya adalah berikut ini. Ki Juru Taman, seorang raja Jin abdi Panembahan Senopati menawarkan jasa untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Mendengar tawaran itu, Panembahan Senopati berkata: “Saya tidak punya niat seperti itu, tapi jika engkau ingin membunuhnya maka terserah dan saya tidak memberi perintah padamu tapi juga tidak melarangmu!”

Tahu dan tanggap sasmita narendra apa yang diinginkan sang Panembahan, Raja Jin Ki Juru Taman segera melakukan aksi membunuh Sultan Hadiwijaya dengan kesaktiannya. Jenazahnya dimakamkan oleh masyarakat di Makam Kota Gede, yang berjajar dengan Makam Nyai Ageng Enis, ibu Ki Ageng Pemanahan dan Pangeran Jayaprana— leluhur Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta.

@wongalus,2010

TITIK GAIB DALAM TUBUH MANUSIA


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum saudaraku semua jg kepada sesepuh sekaligus pengelola blog ini.Saya mau berbagi sedikit pengertian terutama bagi yang baru memasuki dunia supranatural.Dengan tujuan bg yang masih awaw sedikit demi sedikit bisa menambah wawasan.Saya mau membahas sedikit titik-titik yang ada dalam tubuh kita yg berhubungan dg gaib.Namun maaf karena dg keterbatasan saya tdk bisa menjelaskan semua namun sy akan menjelaskan sebagian saja.Semoga penjelasan ini berguna bg kita
khususnya bg yg sering menerapi penyakit gaib. Untuk mendeteksi penyakit gaib ataupu gangguan gaib pada manusia sangatlah mudah tanpa anda mengusai ilmu terawangan.

CARANYA:PIJATLAH AGAK KERAS PANGKAL JARI TENGAH KAKI KANAN ATAU KIRI BERGANTIAN. MEMIJITNYA DARI SISI KANAN DAN KIRI JARI TENGAH KAKI BUKAN DARI ATAS BAWAH.

kalau jari tersebut anda pijit biasa saja alias tidak sakit 99% anda no problem dg gaib negatif.Tapi bila dipijit rasanya sakit sekali berarti sudah ada yg tak beres dalam tubuh anda. Hal ini jg bisa unt mendeteksi keluarga anda sakitnya medis atau non medis.Atau bisa untk mendeteksi orang yang telah diterapi oleh paranormal.Penyakitnya benar2 bersih belum.Dalam kenyataan sehari2 siparanormal mengatakan penyakitmu sudah saya bersihkan semua.Coba anda cek dg cara tadi kl memang dipijit sudah tdk sakit berarti benar2 sdh bersih.

Tp kalau ditempat itu dipijit masih sakit walaupun keluhan rasa sakit sudah tdk ada tp suatu saat akan kambuh lg.Sekali lg memijitnya pangkal jari tengah yg paling pangkal.Ada lagi paha bagian dlm diatas lutut sedikit tapi bagian dalam disitu coba jg dipit dg agak keras.Sebenarnya masih banyak titik2 tertentu dlm tubuh yg berhubungan dg gaib.Namun karena keterbatasan saya hanya bisa menyampaikan sebagian saja.Kalau sudah tahu bekal kaya gini anda tidak usah cari paranormal unt mendeteksi gangguan gaib. Dan insya alloh 99% akurat. Semoga bermanfaat bagi kita semua@@@

AMALAN LAILATUL QODAR


ustadz_komarudin@yahoo.co.id

1.shalat sunat 4 raka’at.niatnya : usholli sunnatan lailatal qodri arba’a roka’atin lillahi ta’ala.
Tiap roka’at membaca :
-al fatihah
-at takatsur 1 x
-al ikhlas 3x

2.wiridan nya :
-ALLAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN KARIM TUHIBBUL ‘AFWA FA’FU ‘ANNIY.400 X
-LAILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LA SYARIKALAH.LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYI WA YUMITU WA HUWA ‘ALA KULLI SYAY-IN QODIR.200 X
-SUBHANALLAHI WA BIHAMDIH SUBHANALLAHIL ‘AZHIM ASTAGFIRULLAHAL ‘AZHIM.200 X

3.-perbanyak taubat
-perbanyak do’a
-perbanyak shalat sunnah
-perbanyak membaca al qur’an
-perbanyak sedekah
-perbanyak sholawat
-lebih utama tidak tidur pada malam itu.
Barangsiapa yang mengerjakan amalan-amalan tersebut maka di mudahkan oleh allah ta’ala keluar ruh nya pada saat sakarotul maut,di selamatkan dari siksa kubur,di beri oleh allah ta’ala 4 tempat di akhirat nanti dari cahaya.tiap cahaya itu seribu gedung di dalam syurga.

4.beberapa ciri lailatul qodar di antara nya ialah :
-malam yang terang dan bercahaya
-udara nya tidak panas dan tidak dingin
-tidak ada mega
-tidak ada hujan
-tidak ada bintang yang di lempari
-pagi hari nya matahari terbit terang yang tak berpancaran.wallahu ‘alam.

Saya ijazahkan tulus ikhlas karena allah bagi yang berminat mengamalkan nya.bila ada yang perlu di tanyakan silahkan kirim email atau ke no hp sy 085692244000.semoga bermanfa’at.wassalam.
@@@

DOA MULTIGUNA DAN MULTIFUNGSI


ALLAHUMMA SHOLLI WA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD KHODHO HAD HILLADZI ADZIKRINA YA ROSULULLAH.

Dibaca untuk memohon pertolongan Allah SWT. tidak ada bilangan jumlah tertentu dan tergantung kemantapan dan keyakinan. Terima kasih.

*) Kalau ada salah lafadz mohon dibenarkan. salam.

@wongalus,2010

PETA PENUNJUK LOKASI SILATURAHIM K.W.A.


PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS (K.W.A) BERENCANA MENGADAKAN SILATURAHIM DENGAN LOKASI DI PANTAI PARANGKUSUMO, JOGJA. BERIKUT PETA PANDUAN KE LOKASI TERSEBUT YANG DIGAMBAR OLEH SAUDARA M. ABDUL KHAFIDZ (EMAIL dcakra32@yahoo.co.id).  TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KE BELIAU. SALAM PASEDULURAN.

PENGIJAZAHAN HIZIB SAIFI GENI


ustadz_komarudin@yahoo.co.id

ALLAHUMMA TAQOBBAL DU’A-A FI KULLI HAJATIN HAJATI BI HAQQI KULLI DU’A-IN HUWA LAKA ZHOHIRON WA BATHINAN WA BI HAQQI ASMA-IKA FI MANZILIKA MINAS SAMA-I AHIYYAN SYAROHIYYAN ASHBU-UTIN 3 X

FATAQOBBAL DU’A-A SAIFI YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH YA ROBBI YA ROBBI YA ROBBI YA ALLAH YA HAYYU YA QOYYUM YA BADI’AS SAMAWATI WAL ARDHI YA DZAL JALALI WAL IKROM YA ILAHI WA ILAYHI KULLU SYAY-IN ILAHAN WAHIDAN,LAILAHA ILLA ANTA WAHDAKA LA SYARIKALAKA KAF HA YA AIN SHOD.HA MIM AIN SIN QOF BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.AMIN…

Puasa 7 hari,baca 40 x tiap malam.dan setelah tamat puasa,dawam di baca 1 x setiap pagi.
Khasiatnya supaya di lindungi dari musuh ghoib atau dari sihir.juga dari musuh zhohir dan agar semua urusan nya selalu di bela dan di tolong oleh allah.swt.

Saya ijazahkan tulus ikhlas kepada siapapun yg berminat untuk mengamalkan nya.bagi yang ingin bertanya atau memperoleh ijazah secara khusus.bisa menghubungi saya melalui email atau di no hp 085692244000.dengan menuliskan nama,nama ibu dan alamat lengkap.kepada ki wong alus serta rekan-rekan semua,terima kasih telah di izinkan untuk posting amalan di blog ini.sekaligus ini sebagai permohonan izin saya untuk bergabung di tempat ini.wassalam. @@@

PENGIJAZAHAN MAHABBAH SULTHONIYAH


GUS SANTRI
muhammadmubarok17@gmail.com

Assalamu’alaikum, salam hormat takdzim dan menjura dalam kepada Ki Wong Alus, Sang Rektor KWA. Perkenankanlah saya memberikan ijazah MAHABBAH SULTHONIYAH yang sudah lama saya janjikan kepada panjenengan dan para sedulur yang membutuhkan.

MAHABBAH SULTHONIYAH adalah sebuah amalan mahabbah umum agar dicintai orang banyak dan diberi kewibawaan. Digunakan ketika akan tampil di muka umum seperti berpidato bg Muballigh,mengajar bg Guru atau Ustadz, bercakap cakap dg siapapun.

Pengamalnya dg izin ALLAH akan mudah menyampaikan maksudnya, didengarkan, dicintai, dan dijaga dr hal hal yg tidak pas atau merugikan diri sendiri. Mengapa disebut SULTHONIYAH yg berarti KESULTANAN atau KERAJAAN karena ilmu seperti ini sangat dibutuhkan bg para pemimpin khususnya SULTAN atau RAJA agar selalu dicintai rakyatnya. Alasan kedua, karena adanya lafadz SULTHON dalam ayat yg diamalkan.

AMALAN MAHABBAH SULTHONIYAH:

Berpuasa biasa selama seminggu, mutih lebih baik. Selama puasa mewiridkan ayat MAHABBAH SULTHONIYAH 7X setelah sholat lima waktu. Setelah selesai puasa dilanjutkan terus amalannya secara istiqomah selamanya. Minimal setelah subuh dan maghrib. Berikut wiridnya:

1. Hadiah alfatihah masing2 satu kali kepada NABI MUHAMMAD SAW, NABI IBROHIM AS, NABI ISMA’IL AS, NABI DAWUD AS, NABI SULAIMAN AS, NABI YUSUF AS, PARA NABI DAN ROSUL, PARA MALAIKAT KHUSUSNYA JIBRIL MIKAIL ISROFIL ‘IZROIL, SEMUA SAHABAT NABI KHUSUS ABU BAKAR ‘UMAR BIN KHOTOB UTSMAN BIN AFFAN ALIBIN ABI THOLIB, SYEKH ‘ABDUL QODIR AL JAILANI, WALI SONGO, ABI WA UMI, K YUSUF DAWUD KEDIRI, MAN AJAZANI, ORANG ORANG YANG DIHADAPI ATAU DITUJU

2. Membaca ayat MAHABBAH SULTHONIYAH, yakni surat Bani Isra’il/Al Isra’, juz 15, ayat 80:

WA QUR ROBBI ADKHILNII MUDKHOLA SHIDQIW WA AKHRIJNII MUKHROJA SHIDQIW WAJ’AL LII MIL LADUNGKA SHULTHOONAN NASHIIROO 7X

Amalan diatas saya dapat dari K YUSUF DAWUD, pengasuh PP TARBIYATUL QUR’AN KEDIRI. Beliau jg merupakan sesepuh JAM’IYYATUL QURRO’ WAL HUFFADZ TK NASIONAL INDONESIA.
Saya sendiri jg selalu mengamalkan wirid tersebut. Dan saya ajarkan pada santri santri yg belajar di pesantren kami. Mudah mudahan manfa’at dan barokah..
Wassalamu’alaikum wr wb.
@@@

PUKULAN PIDOREH


Anak_muslim
Islamagamaku19@yahoo.Com

Assalamualaikum.Wr.Wb.Izinkan saya anak kecil yg bodoh ini utk menyumbang ilmu di blog kita yg tercinta ini

PUKULAN PIDOREH:
KULI KACO MADUM DI KADUO TANGANKU
KO NABI MUHAMMAD NAK LALU
MAMBUJU LALU MALINTANG PATA
HAK ALLAH

ilmu ini kegunaanya utk penderas pukulan,tapi hanya bisa di gunakan pada waktu terdesak saja. cara menggunakannya cukup di baca pada saat melawan musuh,terserah mau di baca berapa kali. pantangan:apabila mantra ini sudah di baca di depan musuh.Tidak boleh berbicara/mengeluarkan suara apapun itu katanya,sebab tuah ilmunya akan hilang

WASSALAM….

Anak_muslim

PENDERAS PUKULAN ( PENAMBAH BOBOT )


SINGA MARANTEE
sandec.agam@gmail.com

Kadang kita yang bertubuh kecil, apalagi kurus sering kalah mental dengan lawan kita yang lebih kuat dan bertubuh besar, untuk menambah wawasan kita di KWA ini saya juga kembali mengijazahkan ilmu penderas pukulan dari Tanah Melayu Langkat, SUMUT, dari wak Nawi yang pernah jadi kepala Sekuriti di PT. RGM kec. Besitang, SUMUT.

Pukulan ini tidak langsung mematiakan lawan, hanya menambah bobot pukulan saja, paling banter tulang jadi patah, atau lawan kita pingsan karenanya, ilmu ini pernah di praktekkan adik sepupu saya yang kerja di perusahaan tsb, dia bertubuh kecil, kurus, jangkung, sedikit temperamen, pada suatu malam waktu shift malam, terjadi keributan kecil antara Adik sepupu saya dengan temannya, karena emosi, adik saya merapal penderas ini, lawannya langsung jatuh setelah terkena pukulan dikepalanya, bekas pukulan membengkak di kepalanya, bahakan lawannya pagi harinya baru bisa menggerakkan badan karena pingsan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim…. saya ijazahkan kepada para sedulur di KWA….

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM……

MINHUM MAAYAM FADHU,
INNALLAAHA INNAKUM BAAA…. ( GENGAM TANGAN KITA )
HAK KATA ALLAH ( PUKULLAH LAWAN KITA )

Cara :
– Tanpa puasa hanya di amalkan setelah shalat fardhu 41 x, sebelumnya shalat hajat dahulu baru amalkan ilmu ini.
– Waktu mau di gunakan baca 3 x atau 1x. @@@

ADAB PUASA


Assalamu’alaikum Wr. Wb. sedulurku semua… Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya.

Monggo dulur –dulur kita hayati sebentar Adab Puasa yang di syari’atkan monggo…..dan silahkan di nikmati kajian meniko.
semoga bermanfaat.

1. Ketahuilah -semoga Allah merahmatimu-, bahwasanya puasa tidak sempurna kecuali dengan merealisasikan enam perkara:
2. Menundukkan pandangan serta menahannya dari pandangan-pandangan liar yang tercela dan dibenci.
3. Menjaga lisan dari berbicara tak karuan, menggunjing, mengadu domba dan dusta.
4. Menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap yang haram atau yang tercela.
5. Menjaga anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa.
6. Hendaknya tidak memperbanyak makan.
Setelah berbuka, hendaknya hatinya antara takut dan harap. Sebab ia tidak tahu apakah puasanya diterima, sehingga ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, ataukah ditolak, sehingga ia termasuk orang-orang yang dimurkai. Hal yang sama hendaknya ia lakukan pada setiap selesai melakukan ibadah. (Lihat Mau’idzatul Mukminiin min Ihyaa’i Uluumid Diin, hlm. 59-60.)

Ya Allah, jadikanlah kami dan segenap umat Islam termasuk orang yang puasa pada bulan ini, yang pahalanya sempurna, yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan beruntung menerima hadiah dari Tuhan; wahai Dzat Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya.

Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah .

Wassalamu alaikum wr. Wb.

Kiageng Jembar Jumantoro

ILMU PENGHANCUR ILMU HITAM DARI LOMBOK


syahnun@mediacitra.net

Dear Ki Wong Alus, Berikut saya kirimkan ilmu “SELEBUR SENGGESENG” yang berasal dari pulau lombok serta di share buat sedulur yang ada di Kampus Wong Alus

Tata Cara:
1. Gak pakai puasa cukup di hapalin saja do’anya dan kalau mau di
pergunakan cukup di baca do’anya 3 kali pada segelas/wadah air putih
kemudian di minumkan atau di siram pada tempat yang kena sama ilmu hitam

Fungsi:
menghancurkan/memusnahkan tenung, santen, guna-guna, gendam dll

do’anya
IHWONG CANGKEMKU BRAHME KILAT NAGE
SEGARE PETENG SEGARE LEBUR
NINJING GESENG MAPAN AKU NGADOH SELEBUR SENGGESENG
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD ROSULULLAH

Amalkan & Pergunakan Ilmu ini di jalan Allah.

Regard;
Syahnun HaryadiIlmu @@@

ILMU PUKULAN BATIN


SINGA MARANTEE
sandec.agam@gmail.com

Bismillahirrahmaanirrahiim……. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang beserta RasulNya, saya SINGA MARANTEE mengijazahkan beberapa ilmu pukulan jarak dekat warisan kakek saya serta dari guru saya Pak Kamaruzzaman ( pak kaman ).

Dari Pak Kaman ( PUKULAN RUH )
1. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM…..
ASYHADU ALLAA ILAAHAILALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARRASUULULLAAH,
INNA SYAANI AKA HUWAL ABTAR.

Cara :
– Tanpa puasa hanya di amalkan setelah shalat fardhu 50 x, sebelumnya shalat hajat dahulu.
– Pukulan ini membuat musuh pucat tubuhnya dalam tempo cepat, paling lambat sebulan, dan bisa menyebabkan kematian, kecuali dia punya pertahanan batin yang kuat.
– Biasanya lawan yang terkena pukulan ini tidak mau membalas, kebanyakan dia akan gentar mentalnya karena tubuhnya lemas.

Pengalaman saya, lawan saya meskipun ada pagar Ghaibnya dia tidak berani membalas.

2. Dari Atuk ( kakek ) Mahmud / Penghulu Mud.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM…..
TI KATA ADAM,
MIN KATA MUHAMMAD
TAMTI KATA ALLAH,
HUU…ALLAH… ( AMBIL ORANG-ORANGAN DI MATA KITA / GAMBAR BAYANGAN DI MATA KITA )

Lalu pukullah lawan kita, Hati-hati karena pukulan ini berbahaya, lawan bisa mati karena ini pukulan makrifat, waktu mau memukul bayangkan lawan kita putus tali jantungnya, atau pembuluh ke jantungnya putus, walau pun saat kita pukul lawan kita mengelak, kalau makrifat kita pas,dia bisa mati juga, sebaiknya gunakan pada lawan yang ingin membunuh kita.

Demikian, semoga bermanfaat bagi sedulur di KWA ini. @@@

AMALAN PELET AMPUH


dewapelet@ymail.com

Assalamu’alaikum. Salam hormat dan takzim buat Ki Wongalus, ijinkanlah sy kali ini untuk berbagi pengalaman pd bolowongalus agar bs dipelajari dan diambil hikmahnya,tanpa ada niat untuk membanggakan diri.. Pada tahun 2002 silam, saya menikahi seorang gds cantik,tepat saat ultahnya yg ke-16,dan diberi putri yg cantik pula. Tapi karena pd dasarnya manusia tak pernah puas dg apa yg sdh dimiliki,sy tetap sj mencari kesenangan diluar,berbekal amalan yg sy wirid tiap subuh dan maghrib,sy slalu menggaet dan mengencani

Teman saya lbh parah dr sy, dia punya 2 istri dan banyak pacar,tp istri pertamanya skarang gila, katanya itu krn tulah dr amalan tsb… agar smua tak penasaran,inilah amalan yg sy baca tiap slesai shalat subuh dan maghrib:

1. IN KUNTUM TUHIBBUNALLAHA FAT-TABI’UUNII YUHBIBKUMULLAH WA YAGHFIRLAKUM DZUNUBAKUM WALLAHU GHAFUURUR RAHIIM (QS ALI IMRAN:31) 3X
2. FAZ KURUUNII AZ KURKUM WASY KURUU LII WA LAA TAKFURUUN (QS AL BAQARAH:152) 3X
3 FAMAN TAWALLAA BA’DA DZAALIKA FA UULAAIKA HUMUL FAASIQUUN ( QS ALI IMRAN:82) 3X– @@

WASPADA


PARA SESEPUH DAN SEDULURKU SEMUA WARGA K.WA. KAMI HARAP BERHATI-HATI SAAT ACARA SILATURAHIM DI PARANGKUSUMO JOGJA NANTI…

gondo_mayyit
iwan.promono@yahoo.com
64.255.164.11 2010/08/26 at 17:56

oalah..kok yo percoyo bareng koyok ngene..blas ga trbukti. aku sing pertama mbacok lek oleh,,lek perlu seng nguwehi ijasah seng paling sakti..omong kosong.

gondo_mayyit
iwan.promono@yahoo.com
64.255.164.11 2010/08/26 at 17:56

masih ribut masalah ASR ternyata..hahahahaha… nanti aja brader diparangtritis,,ane mau adu jotos ama yg paling sakti,,rompi malaikat apalah,,kebohongan kok diumbar.
ga trima ma omdo ane tar ktmu dparangtritis ja,,salah kok ngotot..pinter tp goblok.

MEMPERTAJAM INDERA KE ENAM


Macan Kumbang
hintalu_panyu@yahoo.co.id
125.160.66.29

‘Ya’ lamu maa yaliju fil ardhi wa maa yakhruju minHaa wa maa yanzilu minas samaaa-i wa maa ‘ya’ ruju fiiHaa, Wa Huwar rohiimul ghofuur.
(Q.S. Saba’ : 2)
Artinya:
“Dia Mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana.
Dan Dia Maha Penyayang dan Pengampun”.

-Diamalkan secara rutin tiap usai sholat Isya sebanyak 7x, insya Allah pengamalnya akan memiliki ketajaman indera ke enam/indera batin/mata batin dan peka terhadap isarah-isarah
@@@

BADANKU DIDUNIA TAPI RUHKU ADA PADA GENGGAMAN-NYA


Wimans
santosoimanwahyu@yahoo.com

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salawat dan salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Salam untuk semua sedulur dan sesepuh di KWA ini.

Saya mencoba menjawab yg ditanyakan Sedulur bodokeremezken. dengan minimnya ilmu saya dan keterbatasan saya: Bismillah : Apa yang dimaksud dengan ;meskipun badanku didunia tpi ruhku ada pada genggamanya dan bagaimana cara memposisikanya?

Mengkaji ruh memang sedikit mendalam jika di kaji untuk mencari keberadaannya waktu hidup maupun setelah wafat maka kita memasuki hukum haram untuk sebagian ulama secara syariat : berdasarkan Al Quran : “Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan kalian hanya diberi sedikit pengetahuan’.” – QS Al-Isra’ (17): 85.

tapi jika kita mengkaji bukan mencari keberadaan Ruh dikarenakan sebagai pendalaman menuju Makrifatullah maka akan menjadi boleh (Insya Allah…Wallahu alam)
“ Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. “ [QS Surat 39.ayat 42]

::Habib Syaikh bin Ahmad Al-Musawa, dalam karyanya berjudul Apa itu Ruh?, menyatakan, definisi ruh adalah, “ciptaan/makhluk yang termasuk salah satu dari urusan Allah Yang, Mahatinggi. Tiada hubungan antara ia dengan Allah kecuali ia hanyalah salah satu dari milik-Nya dan berada dalam ketaatan-Nya dan dalam genggaman (kekuasaan)-Nya.

Berkaitan yg sedulur tanyakan tadi maka secara otomatis disadari atau tidak memang hal itulah yg sebenar-benarnya terjadi bagi smua mahluk.. Bagi orang yg beriman demikianlah ketentuannya yg harus dijalani : Badan di dunia tapi ruh ku ada di gengamanNya… berlakulah sifat dari ” Laa Haw La walaa Quwata ilaa bilallah” sesungguhnya kita hidup ini adalah tidak punya daya..melihat karena Allah menghendaki kita melihat..bergerak karena Allah menghendaki kita bergerak…kita hanya Wayang…contoh umumnya kita ada janji tiba-tiba kita sakit…itu menandakan kita tidak mempunyai kuasa untuk badan kita..oleh karena itu pada Sholat kita yg pertama waktu bergerak adalah takbir..Allahhu Akbar..ini menunjukan bahkan pada sholat pun kita tetap kecil..sehingga Allah sangat melaknat orang yg sombongnya karena berarti ingin menjadi tandingannya..

Al-Ghazali, dalam Ihya’-nya, menyebutkan, kata-kata ruh, jiwa, akal, dan hati, sejatinya merujuk pada sesuatu yang sama, namun berbeda dalam ungkapan. Sesuatu ini, jika ditinjau dari segi kehidupan jasad, disebut ruh. Jika ditinjau dari segi syahwat, ia disebut jiwa. Jika ditinjau dari segi alat berpikir, ia disebut akal. Dan jika ditinjau dari segi ma’rifat (pengetahuan), ia disebut hati (qalb)/qalbu. Sehingga Syeh Siti Jenar berkata : bahwa kita ini sebenarnya Mati karena hidup yg sebenarnya adalah akhirat nanti..jika kita hubungkan dengan Al Quran sesuai dengan ayat diatas tadi..

Jadi kesimpulannya sudah seharusnya Manusia menyadari bahwa Badan di dunia tapi ruh ku ada di gengamanNya…mutlak sebagai hal yg dipahami..sehingga jika kita memeluk Agama Islam itu bukan suatu pilihan yg begitu saja terjadi tapi Hidayah Allah yg membuat kita menjadi Muslim. Demikian jawaban saya yg daif dan terbatas pengetahuannya.. Yang benar semata-mata datang dari Allah kalau salah pasti datang karna saya.

Wallahu alam.
Wassalamualaikum Wr. WB.

AYAT 4


Kelabang ireng
Ireng258@yahoo.co.id

Saya ijazahkan buat sadulur semua ayat 4 dengan mengharap ridho Alloh semoga berkah.

Tawasul.nabi muhamad saw.nabi khidir.4 sahabat.syekh abdul qodir jaelani.wali songo.mbah kuwu sangkan.man ajazani.ortu.diri sendiri

1 LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTUM MINAZH ZHOLIMIN 33X.
2 WALLOHU GOLIBAN ‘ALA AMRIHI 33X.
3 YAA HAYYU YAA QOYYUM 33X.
4 YAA ZAL JALALI WAL IKROM 100X.

Tata caranya: puasa sunah 7 hari.amalan dibaca tiap sholat fardu ma sholat hajat malam.pas hari terakhir kungkum disungai sambil membaca ayat 4.

Fungsinya untuk keselamatan mutlak.pager gaib.dan lain lain.amalkan ayat 4 ini hanya mencari ridho Alloh semata @@@

IJAZAH KITAB SIRRUL JALIL (lanjutan)


Gus Santri
muhammadmubarok17@gmail.com

Ijazah kitab sirrul jalil, menerangkan khasiat ayat hasbunallohu wa ni’mal wakiil

Assalamu’alaikum, salam hormat takdzim dan menjura dalam kepada Ki Wong Alus, Sang Rektor KWA. Perkenankanlah saya melanjutkan pengijazahan kepada para sedulur yang membutuhkan. Assalamu’alaikum wr wb. Dengan mengharap ridho ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA. Kami lanjutkan pengijazahan isi kitab sirrul Jalil kepada semua warga Kampus Wong Alus.

Bismillahirrohmanirrohiim..
Kita teruskan ngaji kitab sirrul jalil.

Ini masih lanjutan dari bab pendahuluan. Ringkasan pendahuluan berupa tahmid, sholawat dan beberapa petuah serta berisi beberapa wirid hasbunalloh dari Rosululloh. Saya menyampaikan yang wiridnya saja. Dan ini langsung bisa diamalkan oleh para Sedulur KWA sebagai tambahan wirid dan pendorong keberhasilan berbagai maksud panjenengan semua.

Dalam Bab Pendahuluan terdapat empat wirid. Yang dua sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi sekarang saya mengijazahkan wirid ke 3 dan ke 4 dari Paendahuluan As-Sirrul Jalil.

3. Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash berkata (artinya saja): Barang siapa membaca kalimat berikut 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka dia akan berada di benteng ALLAH (aman sentosa), Satir atau Penghalangnya ALLAH (selamat dari gangguan segala makhluk), dan Tanggungan ALLAH (dicukupi segala kebutuhannya). Demikian ini selama tidak dirusak oleh perbuatan DOSA BESAR (musyrik,membunuh,berzina,durhaka kepada orang tua,mencuri sampai batas potong tangan dlm hukum islam,memutuskan tali silaturrahmi,dll).
Kalimat tersebut adalah:

hasbiyallooHu wa ni’mal wakiil 3x pagi & sore
(ALLAH yang mencukupiku dan DIA-lah sebaik baik Dzat Yang diserahi segala urusan)

4. Nabi bersabda: Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat berikut 7 kali, maka ALLAH akan berfirman: Niscaya AKU pasti akan mencukupinya, baik dia jujur dengan perkataannya itu atau dia bohong.
Kalimat tersebut adalah :

hasbiyallooH 7x
(ALLAH yang mencukupiku)

Nb. Mengingat 2 amalan di atas terasa sangat mudah dan ringan. Maka yang diperlukan hanyalah keyakinan yang kuat saja. Apabila belum kuat keyakinannya bisa dilatih dengan cara melanggengkan wirid di atas sebnyak banyaknya, terserah waktunya, sampai timbul keyakinan kuat di dalam diri..

Dan apa yang saya tulis bisa diup load atau di share kepada pihak lain supaya lebih bermanfa’at kepada orang banyak. Terima kasih.. (bersambung..) Wassalamu’alaikum wr wb. @@@

MEMBANGKITKAN TENAGA BATIN


Macan Kumbang
hintalu_panyu@yahoo.co.id

“WAULLOOHU SYAKUURUN HALIIM, ‘AALIMUL GHOYBI WASY SYAHAADATIL ‘AZIIZUL HAKIIM”. (Q.S. At-Taghobun: 17-18)
artinya:
“Dan Allah sangat pembalas jasa dan Maha Penyantun. Dialah Tuhan Yang
Mengetahui yang ghoib dan yang nyata, yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana”.

-Seseorang yang menghendaki bangkit tenaga batinnya, meningkat kharisma dan wibawa sehingga disukai dan disegani banyak orang serta memiliki ilmu spiritual hendaknya selama 40 hari mengamalkan ayat di atas tersebut sebanyak 40x setiap usai sholat fardhu. Selanjutnya ia cukup mewiridkannya 7x setiap usai sholat Subuh dan Maghrib. @@@

MAHABBAH AL-MULUK


Sugik_Sawunggaling
singarajeh_madura@yahoo.com

Amalan mahabbah ini, insyaallah hanya butuh waktu 1 malam untuk mendatangkan orang yang disukai/dicintai untuk menemui anda……………

Tawassul fatihah:
Nabi Muhammad 1x
Malaikat 4 1x
Sahabat 4 1x
Nabi Yusuf,Nabi Daud, Nabi Sulaiman 1x
Syeh Abdul Qodir Jailani 1x
Syeh Maghrobi 1x
Abi wa Ummi 1x
Si Cewek…sebut juga nama bapak dan ibunya si cewek 1x

Bacalah SURAT AL- MULUK 41x

Caranya:
Ambil tanah bekas telapak kaki si cewek.
Puasa mutih pada hari kamis
Malam jumat jam 23.00/11 malam lakukan solat hajat husus 4 rokaat 2 salam.
Lalu bacalah Surat Al-Muluk 41x sambil duduk di atas tanah bekas kakinya si Cewek
Bayangkan wajah si Cewek, kalau bisa sambil memegang fotonya. YANG PENTING HKUSUK!

NB: amalan ini hanya boleh diamalkan kalau mau di nikahi.kalau hanya untuk buat main main saya tidak rela dan tidak ikhlas. @@@