DO’A PEMBANGKIT SEMANGAT


Sword Zulfaqor
zahriealbanani@yahoo.com
222.124.3.13

Bismillahirrohmanirrohim, saya ijazahkan Do’a Pembangkit semangat ini kepada semua ummat yang membutuhkannya…
saudaraku yg kumuliakan,
ada resep agung dari Guru Mulia kita untuk menghapus malas dan lesu, yaitu yg diajarkan oleh Rasul saw kepada putrinya, sayyidah Fathimah Azzahra ra, setiap sebelum tidur, yaitu:
ISTIGHFAR 3X,
SUBHANALLAH 33X,
ALHAMDULILLAH 33X,
ALLAHU AKBAR 33X
LALU DIAKHIRI DENGAN MEMBACA
LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAASYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUAH YII WA YUMIITU WAHUA ‘ALLA KULLI SYAI ‘IN QADIIR
maka saat ia bangun ia akan segar dan bersemangat, resep ini sudah diijazahkan kepada saya, dan kini saya ijazahkan pada anda dan teman teman anda, boleh dicoba, saat anda tidur dg membacanya maka saat bangun akan lebih bersemangat.
NB: Do’a Pembangkit semangat tersebut adalah ijazah dari Habib Munzir Al Musawa (http://majelisrasululloh.org), dan saya di izinkan untuk mengijazahkannya kepada semua ummat yang membutuhkan, tapi di amalkan secara rutin ya… semoga bermanfaat. @@@

Iklan
Categories: DO’A PEMBANGKIT SEMANGAT | 100 Komentar

DOA NUR QOLBI


Anto Bwok
bad_bwok@yahoo.com
64.255.180.165

Pada kesempatan ini, ijin kan ane berbagi suatu amalan doa bagi sedulur yg mau mengamalkan, yaitu DOA NUR QOLBI yang ane dapat ijazahnya dr Al-Habib Tengku Zulkifli bin Tengku Syarif Muhammad bin Syahab, di daerah semarang/Kendal…Ini doanya

“ALLAHUMMA NAWWIR QULUBANA BI NURRI MA’RIFATIKA YA ALLAH YA NUR DZATTUL AHMAD LILHAQ MIN DZATTILLAH”…

diamalkan sehabis shalat 5 waktu 3-7-9 kali, silahkan diamalkan langsung, semoga Ridho, Rahmat dan Syafaat-Nya melalui Rasulullah saw menyertai kita semua…Amiin. @@@

Categories: DOA NUR QOLBI | 90 Komentar

BERLATIH KEWASKITAAN


PARA SEDULUR SEMUA.. BIAR NGGAK TERLALU TEGANG DAN ADA SARANA REFRESHING DI KAMPUS KITA, AYO KITA BERLATIH KEWASKITAAN MEMBACA APA YANG AKAN TERJADI….

SIAPA YANG AKAN JADI PEMENANG PADA LAGA PIALA DUNIA ANTARA JERMAN DAN SPANYOL DINI HARI NANTI?

SIAPA JUARA DUNIA SEPAK BOLA 2010… JERMAN, SPANYOL ATAU BELANDA?

JAWABAN SILAHKAN DIISI DI KOMENTAR DI BAWAH INI

BAGI SAUDARA YANG JAWABANNYA TEPAT, MAKA NAMANYA AKAN DITEMPEL DI PAPAN PENGUMUMAN KAMPUS INI DAN NANTI KITA BERSAMA-SAMA UCAPKAN SELAMAT ATAS KETAJAMAN INTUISINYA. MATUR NUWUN.

REDAKSI

Categories: BERLATIH KEWASKITAAN

BALA TENTARA PULUHAN RIBU MALAIKAT


Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Situasi keamanan, terutama di kota-kota besar semacam Jakarta, dewasa ini memang sangat rawan. Aksi-aksi kejahatan, dengan berbagai macam modus, bisa mengancam siapa saja, dan kapan saja. Salah satu langkah prepentif untuk pengamanan diri adalah dengan mengamalkan ritual gaib, yang insya Allah untuk perlindungan diri kita dari segala macam serangan gaib seperti sihir,tenung,teluh,guna-guna dan lain-lain sebagainya.

”BALA TENTARA 1000 (Seribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

”BALA TENTARA 3000 (Tiga Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124).

Artinya: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

”BALA TENTARA 5000 (Lima Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

”BALA TENTARA (70 Ribu) MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keterangan : Amalan ini multi fungsi, bisa kita manfaatkan agar Doa kita di AMIN-kan oleh Ribuan para malaikat Allah, Caranya bacalah 4 Surat tersebut sebanyak 21 kali, lalu berdoa diawali dengan membaca Shelawat atas Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Mustajab.

NAAS /LARANGAN BULAN DAN TANGGALNYA

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Naas (larangan) Bulan & Tanggal
1. Jika bulan muharram maka Na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
2. Jika bulan shafar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 20
3. Jika bulan maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 1 dan 14.
4. Jika bulan ba’da maulud na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
5. Jika bulan jumadil awal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 11.
6. Jika bulan jumadil akhir na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 14.
7. Jika bulan rajab na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =12 dan 13.
8. jika bulan ruwah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 14 dan 20.
9. Jika bulan puasa na’asnya (larangannya) jatuh tanggal =9 dan 20.
10. Jika bulan syawwal na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 10 dan 20.
11. Jika bulan khidah na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 2 dan 11.
12. Jika bulan besar na’asnya (larangannya) jatuh tanggal 6 dan 20.

Menolak Pengaruh Hari Sial atau Hari Buruk

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Setiap kali kita akan bepergian untuk mengerjakan sesuatu hal, seringkali kita mendengar tentang hari yang buruk, naga hari (nogo dino), hari naas, hari sial, hari sangar ataupun istilah istilah semacamnya. Memang ada kalanya kita tidak ambil peduli dengan segala hal semacam itu, akan tetapi apabila kita telah mengetahui tentang naas hari, maka akan lebih baik jika kita menghindarinya, atau dengan kata lain tidak melawan apa yang telah menjadi ketentuan alam.

Sebab sebagaimana telah kita ketahui bahwa alam semesta, bumi, laut atau apapun yang mempunyai sifat dinamis, maka semua itu mempunyai satu roh atau spirit yang bisa mempengaruhi roh yang lain, seperti roh kita misalnya. Untuk lebih mengenal tentang roh, anda bisa membaca artikel artikel yang telah saya tulis sebelumnya. Seperti artikel tentang Tubuh, Jiwa dan Roh.

Kembali ke masalah hari yang buruk atau sial, sebetulnya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menolak atau melebur pengaruh buruk dari naas hari tersebut, apabila memang dengan terpaksa harus bepergian meskipun tahu bahwa waktu yang kita ambil akan melawan peringatan alam. Sebab dalam dunia roh atau spiritual juga dikenal yang namanya etika, adat atau tata cara dalam versi yang tak tertulis.

Hal atau etika yang harus dilakukan untuk melebur hari sial adalah, jika harus bepergian pada hari:

Minggu
Meraba betis 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Senin
Meraba kemaluan 2 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Selasa
Meraba telapak kaki 1 kali dan dalam 2 langkah pertama harus menahan napas

Rabu
Meraba Bahu 2 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Kamis
Meraba hidung 4 kali dan dalam 4 langkah pertama harus menahan napas

Jumat
Meraba ubun ubun 3 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Sabtu
Meraba dada 4 kali dan dalam 3 langkah pertama harus menahan napas

Uang Berkah
Oleh : Zainal Riyadi (asaz84@gmail.com)

Amalannya : Robbi inni qobalta nafsan far hamha, wa in arsaltaha, an tahfazoha, bima tahfazu bihi `ibadakas sholihin

Do`a ini dibaca 3x, tatkala kita menerima uang dari hasil usaha atau dari pemberian siapapun,setelah didoakan kemudian ditiupkan kepada uang tersebut.

Insya Allah, uang yg sudah kita doakan itu akan menjadi berkah tatkala dibelanjakan lagi. tapi ingat ini bukan sekali-kali “uang balik” ini adalah “uang berkah” yang jika dibelanjakan, maka dia akan memanggil teman-temannya (uang2) secara gaib, meluncur kepada si pembaca do`a tsb. dan ingat lagi, sekali-kali bukanlah uang itu akan datang dan muncul secara tiba2, tetap saja uang datangnya itu melewati jalur dan jalan usaha, atau pergaulan / silaturrahmi.

AMALAN DOA INGIN BERTEMU DENGAN NABI KHIDIR AS

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Nabi Khidir alayhi sallam ialah seorang Nabiyulloh yang masih keturunan Nabi Nuh as, Nama asli beliau adalah Abil Abbas Balya bin Malkan bin Falekh bin Ghabir bin Saleh bin Arfasad bin Sam bin Nuh as.

Tidak ada seorang pun yang mengetahui makam Nabi Khidir, karena Allah Swt saja yang maha mengetahui yang gaib, beliau mengusai berbagai macam kunci Hikmah dan Laduniah. Karena memang sifatnya ghoib bukan berarti anda tidak bisa menemuinya. Ada 2 cara untuk bisa bertemu dengan sang Nabi Khidir ini diantaranya :

1.Bila anda ingin sekali menemui atau ditemui oleh Nabi Khidir as, maka lakukanlah amalan dibawah ini :

– Duduklah di tepi sungai atau di laut pada malam hari selama 40 (empat puluh) malam, dan setiap malam bacalah asma dibawah ini 100 (seratus) kali dengan memohon pertolongan Allah :

Yaa Lathiifan Bikholqihi, Wayaa aaliman bikholqihii, Wayaa khobiiron bikholqihi ulthuf bii.

Artinya :”Wahai Tuhan yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, Wahai Tuhan yang maha waspada terhadap hamba-hambanya, Lindungilah aku.”

– Insya Allah anda akan ditemui oleh Nabi Khidir as, dan sampaikanlah keinginan anda.

– Salah satu ciri beliau ini Ibu Jarinya lunak tak bertulang, Nah, hal ini bisa anda ketahui pada saat anda berjabat tangan dengannya. Maka setiap kali anda di datangi orang saat anda munajat, ajaklah berjabat tangan.

Keterangan : Amalan ini telah di ijazahkan oleh Kyai Mahfudz Sya’roni kepada pengunjung Blog Wong Halus yang ingin mengamalkannya.

2. Cara Kedua untuk bisa bertemu/berjumpa dengan Nabi Khidir ialah dengan membaca doa dibawah ini :

Latinnya:
Bismillahil amaan al amaan, Yaa hanaanul amaan al amaan, Yaa manaan ulamaan al amaan,
Yaa dayaanulamaan al amaan, Yaa subhanul amaan al amaan, Yaa burhaanul amaan al amaan,
min fitnatiz zamaani wa jafaa il ikhwani wa syarrish syaithon wa zulmis sulthon
bi fadhlika ya rohiim ya rohman ya zul jalaali wal ikroom,Wa sallallahu ala khairi khalqi hi muhammadin wa alihi wa as haabi hii ajmaiin bi rahmatika ya arhamar rahimiin.

Tata caranya :

-Ketika anda mau tidur anda berwudhu terlebih dahulu, baca Doanya, lalu segera tidur dan jangan berbicara sedikitpun kepada siapa saja. “Jadi Langsung Tidur.”

– Posisi Tidur anda harus di posisi kanan yaitu Kepala anda di Utara dan kaki anda di selatan, seperti layaknya orang yang mau dikuburkan.

Cara bacanya :

1.Alloohumma sholli alaa sayyidina muhammad, Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11 kali.
2.Baca doa tersebut 15 kali.
3.Lalu ditutup dengan membaca shelawat lagi : Alloohumma sholli alaa sayyidinaa muhammad Wa alaa ali sayyidinaa muhammad 11x.

Insya Allah dalam mimpi anda akan ditemuinya.

AMALAN INGIN BERTEMU SUNAN KALIJAGA
Oleh : Zainal Riyadi (asza842gmail.com)

Amalan ini telah di ijazahkan oleh Romo Kyai Drs.Hartoyo dan guru-guru saya yaitu bila kita ingin bertemu dengan Sunan Kalijaga. Walau Kanjeng Sunan Kalijaga sudah wafat, bukan berarti tidak bisa ditemui. Jika anda ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, cobalah lakukan hal berikut ini :

1.Anda Berendam di sungai yang bening pada tengah malam sampai jam 03.00 (menjelang fajar sidiq).
2.Sambil berendam anda membaca :
– Asyhadu alla ila haillallah, Wa Asyhadu anna Muhammadarasulullah 1x
– Allohu Akbar 11x
Keduanya anda amalkan dengan menahan nafas.

3.Lakukanlah 7 (tujuh) kali ulangan, Insya Allah anda bisa bertemu dengan beliau bahkan ada kemungkinan beliau mau berkenan mengajarkan suatu ilmu.

Dan sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Sunan Kalijaga adalah wali Allah yang memiliki khodam ilmu teramat banyak, karena ia seorang wali yang hidup dan dibesarkan dari dua Kultur yaitu Kultur Jawa yang sarat akan dengan laku tirakat,dan Kultur Sufi keislaman.

Dengan kata lain yang terdapat dalam pribadi Kanjeng Sunan Kalijaga adalah dua energi tinggi dari laku batinnya sebagai orang Jawa dan laku spiritualnya sebagai penyebar Agama. Sehingga beberapa pengamat menyakini bahwa selain memiliki Karomah (langsung dari Allah SWT) Kanjeng Sunan Kalijaga juga banyak menyimpan atau memiliki ilmu Kejawen yang telah di islamkan oleh beliau.

Cara yang kedua :

Pada tengah malam, terlebih dahulu anda sudah wudhu dan mengirimkan Hadiah Al-Faatihah sekali untuk beliau, lalu anda tidur di pinggir sungai atau kali.Insya Allah makbul.

Keterangan : Ketika anda tertidur pulas di pinggir sungai atau kali, Insya Allah dia akan datang dan membangunkan anda, Jangan lupa berikanlah hormat Salam kepadanya.

Dulu ketika saya sedang meditasi dan berzikir didalam kali, saya pernah ditemui olehnya dan ia dengan tangan kanannya memeggang kepala ubun-ubun saya. Sekedar pengalaman saja buat pengunjung Wong Halus.
Semoga semua amalan yang saya sertakan kedalam Blog Wong Halus ini bisa bermanfaat bagi anda. Terima Kasih. @@@

BALASAN BAGI YANG MENINGGALKAN SHOLAT”

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Di Riwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab yang masuk kedalam mesjid dengan menangis. Apabila Rasulullah S.A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, “Wahai orang muda kenapa kamu menangis?” Maka berkata orang muda itu, “Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya.”

Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.a mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, “Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam.”

Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, “Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?” Berkata orang muda itu, “Sebenarnya ayahku ini tidak mau untuk mengerjakan sholat.”

Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, “Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam.”

Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka mencoba membunuh ular itu. Apabila mereka mencoba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, “Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah, mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya sehingga sampai hari kiamat.

Lalu para sahabat bertanya, “Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?”

Berkata ular: “Dia telah melakukan tiga kesalahan, di antaranya.”

Apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sembahyang berjamaah.
Dia tidak mau keluarkan zakat hartanya,Dia tidak mau mendengar nasehat para ulama.
Maka inilah balasannya!”

10 ORANG YANG SHOLATNYA TIDAK DITERIMA ALLAH SWT

Pada kali ini saya akan memberikan suatu hikmah kepada pengunjung Wong Halus mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran yang berarti dalam beribadah kepada Allah SWT.

10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

1.Orang lelaki yang shalat sendirian tanpa membaca sesuatu.
2.Orang lelaki yang mengerjakan shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
3.Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.
4.Orang lelaki yang melarikan diri.
5.Orang lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya (Taubat).
6.Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.
7.Orang perempuan yang mengerjakan shalat tanpa memakai tudung.
8.Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.
9.Orang-orang yang suka makan riba.
10.Orang yang shalatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar.

AZAB MENINGGALKAN SHALAT

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda : “Barangsiapa yang mengabaikan shalat secara berjamaah maka Allah S.W.T akan mengenakan 12 tindakan yang berbahaya ke atasnya. Tiga darinya akan diberikan semasa di dunia antaranya :

1.Allah S.W.T akan menghilangkan berkat dari usahanya dan begitu juga terhadap rezekinya.
2.Allah S.W.T mencabut nur orang-orang mukmin daripadanya.
3.Dia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman.

Tiga macam bahaya adalah ketika dia hendak mati, antaranya :
1.Ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan yang sangat haus walaupun ia telah meminum seluruh air laut.
2.Dia akan merasa yang amat pedih ketika ruh dicabut keluar.
3.Dia akan dirisaukan akan hilang imannya.

Tiga macam bahaya yang akan dihadapinya ketika berada di dalam kubur, antaranya :
1.Dia akan merasa susah terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang sangat mengerikan.

2.Kuburnya akan menjadi cukup gelap.
3.Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang rusuknya berkumpul (seperti jari bertemu jari).

Tiga lagi azab nanti di hari kiamat, antaranya :

1.Hisab ke atasanya menjadi sangat berat.
2.Allah S.W.T sangat murka kepadanya.
3.Allah S.W.T akan menyiksanya dengan api neraka.

Khasiat shalawat Kepada Nabi SAW
Oleh : Zainal Riyadi

Rasulullah S.A.W telah bersabda bahwa, “Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail A.S. telah berkata kepadaku.”

Berkata Jibril A.S. : “Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar.”

Berkata pula Mikail A.S. : “Mereka yang berselawat ke atas kamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu.”

Berkata pula Israfil A.S. : “Mereka yang bersalawat kepadamu akan aku sujud kepada Allah S.W.T dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah S.W.T mengampuni orang itu.”

Malaikat Izrail A.S pula berkata : “Bagi mereka yang berselawat ke atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi.”

Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah S.A.W.? Para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat ke atas Rasulullah S.A.W.

Dengan kisah yang dikemukakan ini, kami harap para pembaca tidak akan melepaskan peluang untuk berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah, Rasul dan para malaikat.

Kelebihan Puasa 10 Muharam
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda : ” Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah S.A.W yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka.”

Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : ”Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?”. Maka berkata Rasulullah S.A.W : ” Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s pada hari Asyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura “.

Tujuh Macam Pahala Yang akan Mendapat Berkah Setelah Mati
Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya.

1.Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi mesjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadah di dalamnya.
2.Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya.
3.Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya.
4.Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.
5.Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.
6.Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.
7.Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ia selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar baginya yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur’an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : “Apabila telah mati anak Adam itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam :

1.Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)
2.Ilmu yang berguna dan diamalkan.
3.Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya.

Telah diceritakan bahawa Allah S.W.T telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad s.a.w agar menjawab segala pertanyaan yang baginda tanyakan padanya. Pada suatu hari Iblis pun datang kepada baginda dengan menyerupai orang tua yang baik lagi bersih, sedang ditangannya memegang tongkat.

Bertanya Rasulullah s.a.w, “Siapakah kamu ini ?” Orang tua itu menjawab, “Aku adalah iblis.”

“Apa maksud kamu datang berjumpa aku ?”

Orang tua itu menjawab, “Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanyakan kepadaku.”

Baginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya, “Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umat-umatku ?” Iblis menjawab, “Lima belas.”

Diantaranya :
1.Engkau sendiri hai Muhammad.
2.Imam dan pemimpin yang adil.
3.Orang kaya yang merendah diri.
4.Pedagang yang jujur dan amanah.
5.Orang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk.
6.Orang Mukmin yang memberi nasihat.
7.Orang yang Mukmin yang berkasih-sayang.
8.Orang yang tetap dan cepat bertaubat.
9.Orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram.
10.Orang Mukmin yang selalu dalam keadaan suci.
11.Orang Mukmin yang banyak bersedekah dan berderma.
12.Orang Mukmin yang baik budi dan akhlaknya.
13.Orang Mukmin yang bermanfaat kepada orang.
14.Orang yang hafal al-Qur’an serta selalu membacanya.
15.Orang yang berdiri melakukan solat di waktu malam sedang orang-orang lain semuanya tidur.

Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, “Berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku ?” Jawab iblis, “Sepuluh golongan” :

1.Hakim yang tidak adil.
2.Orang kaya yang sombong.
3.Pedagang yang khianat.
4.Orang pemabuk/peminum arak.
5.Orang yang memutuskan tali persaudaraan.
6.Pemilik harta riba.
7.Pemakan harta anak yatim.
8.Orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat/sering meninggalkan sholat.

9.Orang yang enggan memberikan zakat.
10.Orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah.

Mereka semua itu adalah sahabat-sahabatku yang setia.” Itulah di antara perbualan Nabi dan iblis. Sudah sepatutnya kita maklum bahwa sesungguhnya Iblis itu adalah musuh Allah dan manusia. Dari itu hendaklah kita selalu berhati-hati jangan sampai kita menjadi kawan iblis, karena barang siapa yang menjadi kawan iblis artinya menjadi musuh Allah. Demikianlah sebaliknya, barang siapa yang menjadi musuh iblis bererti menjadi kawan kekasih Allah.

Mudah-mudahan para pengujung Blog Wong Halus dapat mengambil hikmah didalam riwayat Nabi Muhammad SAW ini. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 58 Komentar

BERBAGI KEILMUAN HIKMAH ISLAMI


Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Bismillaahirrohmanirrohim, Assalaamu’alaikum Wr,Wb.

Salam sejahtera bagi semua pengunjung Blog WongAlus, dan pada kali ini ijinkan saya mengijzahkan berbagi amalan yang saya miliki dan telah di Ijazahkan oleh guru saya yang termasuk murid Sunan Kalijaga dan Nabi Khidir as untuk kemaslahatan umat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anda anda. Amiin..
Perhatian!!

Janganlah kita bersikap sombong dan takabur, sebab segala ilmu yang kita miliki di dunia ini hanya Setetes Ilmu ALLAH Swt. Bila anda melanggarnya maka otomatis ilmu yang anda miliki akan menipis sedikit demi sedikit.

Pesan saya:

Jika engkau menginginkan dunia capailah dengan ilmu, Jika engkau menginginkan akhirat capailah dengan ilmu juga, Hanya orang yang mau belajarlah Derajatnya akan di Tinggikan dan di Muliakan Allah Swt.Sertailah dengan Niat ikhlas dan Sikap yang terpuji, Insya Allah.. ilmu yang anda miliki akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amiin.

Dalam proses mengamalkan suatu ilmu apa saja haruslah di iringi sikap sabar dan tawakal, Jangan berhenti sebelum terbukti, Jangan putus asa sebelum terasa, Sesungguh Allah beserta orang-orang yang istiqomah dalam ibadah.

“ILMU TEGUH IMAN”

Bismillaahirrohmaanirrohim, Shallallaahu alaa muhammad,Alloohumma robbana Ya Hayyu Ya Qoyyum,Ya Bathiinu,Ya Robbal aalamiin, Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim,Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshooro wahuwal lathiiful khobiir, Fain tawallaw faqul hasbiyalloohu laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wahuwa robbul arsyil azhiim, Walaa haula walaa quwwata illa billaahil aliyyil azhiim.

Artinya: Dengan nama Alloh yang maha pengasih lagi maha penyayang.Semoga Alloh melimpahkan rahmat dan keagungan atas Nabi muhammad,Wahai Alloh,Wahai Tuhanku,Yang Maha hidup,Yang Maha berdiri sendiri,Yang Maha tak kelihatan dzatNya, Wahai Tuhan semesta Alam,Dialah Alloh Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia,Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata,Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui, Jika mereka berpaling (dari keimanan),maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku: tidak ada Tuhan selain Dia,Hanya kepadaNya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”.Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Alloh yang maha Luhur lagi Maha Agung.

Beberapa Khasiatnya :

ini suatu amalan yang memang multi fungsi dan baik sekali di amalkan diantaranya :

Membuka mata batin/ indera ke-enam anda secara baik.
Mempunyai Daya pengasihan yang luar biasa hebatnya.
Otomatis bila anda dalam keadaan bahaya terdesak akan di Ribuan Malaikat Allah yang akan membantu.
Melipat Bumi yaitu berjalan secepat kilat.
Untuk memohon segala Hajat atau keperluan apa saja kepada Allah.
Ditakuti bangsa Halus Jin, Syetan, Kuntilanak dan Genderuwo, karena Aura pengamalnya bersinar terang yang membuat ia tak sanggup untuk mendekati kita.
Terawangan untuk melihat keghoiban atau melihat orang yang jauh.
Rezeki akan lancar dan tak di sangka-sangka dari segala arah.
dan masih banyak lagi dan hanya Allah-lah yang maha mengetahui segalanya.

Tata cara mengamalkannya :

1.Tanpa puasa yaitu selama 40 hari anda harus shalat secara berjamaah baik di Masjid ataupun dirumah. Bila anda shalat berjamaah dirumah minimal 2 orang dan harus dijalani tanpa putus-putus, Bila putus harus mengulang dari awal lagi.

2.Setiap selesai shalat fardhu amalan ini dibaca 21x dan Shalat Hajat 313x secara istiqomah.

3.Sebelum membaca amalan dahului dengan Tawassul seperti ini:

1.Illahi Anta Maqsudi Waridhoka Matlubi atini Mahabbataka Wa Makrifataka. Laa Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyul Azhiim. Al-Faatihah (1x).

2.Liridho lillahi ta’alla Wa’alaa Niyyati (Sebut ilmu yang ingin diamalkan) Lillahi Ta’alla Al-Faatihah… (1x).

3.Ilaa Hadroti Rasuulullaah Sayyidinaa Wa Maulaanaa Nabiyyil Musthafaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam, Al – Faatihah …… (1x).

4. Asyhadu Allaa Illaaha Illallaah, Wa Asyhadu Annaa Muhammadar Rasuulullaah (3 x).

5. Allaahumma Shalli Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wa ’Alaa Alii Alaa Sayyidinaa Muhammad…. (11x).

6.Wa Ilaa Hadhroti Malaa’ikati Jibril, Wa’Mikail, Wa’Isrofil, Wa’Izroil,,Wa Hamalatil Arsy,Wal Hafadzoh,Wal Karrubiyyin Wal Malaa’ikatil Muqorrobin wa Qorribin Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah…. (1x)

7.Wa Ilaa Hadhroti Arba’atil Khulafaa’ir Roosyidiin sayyidinaa Abii bakrin wa Umaro wa Utsmaana wa Aliyi Rodhiyallaahu Anhu, Wa Ilaa baqiyyatish shohaabati ajma’iina Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah…. (1x)

8.Wa Khushushon Ilaa Hadhroti Nabiyyi Khidir Abil Abbas Balyan Ibnu Mulkan Alayhi Salam….. Al-Faatihah (1x)

9. Wa Khushushon Ilaa Hadroti Sulthonul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani Al-Baghdadi Radhiyallaahu Anhu, Al – Faatihah …… (3x).

10.Wa Ilaa Hadroti Wali Qutub Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili Radhiyallaahu Anhu, Al-Faatihah (3x).

11. Wa Ilaa Hadroti Jamii’i Waliyullooh minal awal ilal akhir Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah.. (1x).

12.Wa Ilaa Hadhroti Wali Songo : Raden Ahmad Ali Rahmatulloh Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Syekh Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri, Raden Qosim Sunan Drajat, Raden Maqdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Said Sunan Kali Jaga, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Ja’far Shodiq Sunan Kudus, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syai’u lillahi lahumul Al-Faatihah (1x)

13.Wa Ilaa Hadhroti Ummi Wa Abii, Wa Ilaa Jamii’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati Al-ahya’i minhum wal amwat Syai’u Lillahi Lahumul Al-Faatihah (1x)

14.Wa Khushushon Ilaa Hadhroti Shokhibul Ijzaah (Zainal Riyadi) Al-Faatihah (1x).

15.Wa Khushushon Ilaa Ruuhi Wajasadi Shokhibul Hajat (Nama anda dan ibu kandung) Wal Qorini Al-Faatihah (1x).

16.Wa Khushushon Ilaa Haajatii (Hamba mohon diberikan mu’jizat dan karomah serta ma’uunahNya ilmu Teguh Iman) Lillaahi Ta’aala, Al-Faatihah (1x).

17. Lalu anda baca Al-Faatihah untuk pemegang semua kunci Ilmu Hikmah dibawah:

Bimu’jizati Sayyidina Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x
Wabibarokati Sayyidina Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x
Wa ilaa ruuhi Nabiyyi Khidir Alayhi Sallam Al-Faatihah 1x

18.Kemudian Berdoa kepada Allah :

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Allaahumma innii Atawassalu Anisy Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani Wa’Anisy-Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili Bihizbil Ghoutisyahika Wabikaroomatiha Wassalaamatiha Wal’aafiyatiha, Wabihurmati Jamaalikal Baaqii Wawajhikal A’zhomi Wabihurmati Nabiyyinaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam Antaqdhiya Haajatii (sebut ilmu yang diamalkan).

19.Baca Asma pembuka dan penutup Wadag ilmu gaib. (agar wadag anda terbuka).
-Asyhadu alla ila haillallah, Wa Asyhadu anna Muhammadarasulullah 3x (Tahan Nafas) -Allahuma sholi ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayidina Muhammad 3x (Tahan Nafas) -Astagfirullahil Adzim, alladzi lailaha ilallah Huwal Hayyul Qayyum Wa-atubu Ilaih 3x (Tahan Nafas) -Ya Qayyum 3x (Tahan Nafas) -Yaa Fattahu 3x (Tahan Nafas) -Allahu Akbar 3x (Tahan Nafas) -Laa haula Walaa Quwwata Ilaa Billahil Aliyyil Azhiim 3x(Tahan Nafas) Setelah dibuka Wirid Amalannya yang diamalkankan : Misalnya: Ilmu Teguh Iman lalu ditutup kembali dengan asma diatas, biar wiridnya tidak memuai / kemana-mana dan kalau bisa juga dikunci.

ILMU PEMBUKA PINTU KHASAF

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com)

Khasaf merupakan tabir antara yang tampak dengan yang tak tampak. Seandainya tabir ini telah terbuka, maka akan terlihatlah segala yang tersembunyi. Pintu Khasaf merupakan pintu penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar akan menuntun orang untuk memahami alam yang ada diluar dirinya seperti alam gaib yang menyimpan begitu banyak misteri yang hanya dengan ilmu Allah SWT sajalah yang akan terbuka rahasianya.

Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan diberi kemudahan untuk merasakan, membaca dan melihat segala sesuatu yang akan terjadi ataupun berada jauh diluar kemampuan indera fisiknya. Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan terbuka pula indera Keenam ataupun Mata Ketiganya. Bila kita telaah lebih jauh, sebenarnya Pintu Khasaf merupakan pintu yang diperuntukan bagi orang yang berhati suci dimana batas antara hamba dan khalik sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kesucian hati menjadi mutlak sebelum membuka Pintu Khasaf.

Pembukaan Pintu Khasaf dapat dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya dengan cara yang relative aman namun tetap efektif, yaitu dengan mengamalkan doa atau ayat suci Al-Quran tertentu dengan jumlah dan tata cara tertentu. Tata cara yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan keyakinan yang akan menstimulasi organ-organ tertentu dari sifat fisik dan kimia tubuh manusia sehingga memiliki frekwensiyang memungkinkannya untuk mendeteksi hal-hal diluar indera. Tentu saja, ini semua tidak terlepas dari ijin dan ridho Allah SWT sebagai pemilik suatu ilmu.

Ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membuka Pintu Khasaf. Pertama adalah niat dan kesungguhan. Niat menjadi penting artinya mengingat segala sesuatu sangat tergantung kepada niat kita. Niat yang kuat akan menghasilkan energi terfokus, sebaliknya niat yang lemah hanya akan menyebabkan energi terpecah.

Sedangkan yang kedua adalah besar kecilnya potensi batin yang dimiliki seseorang turut pula mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini. Potensi batin terkadang sangat terkait dengan kesinambungan rohani kedua orang tua, keinginan untuk meluruskan hati dan pemahaman yang sempurna akan segala sesuatu yang bersifat hakiki. Kesungguhan dalam mengasah batin, turut pula menetukan besar kecilnya potensi batin seseorang.

Orang yang telah terbuka Pintu Khasafnya akan memiliki begitu banyak kelebihan. Diantaranya akan mampu membaca apa yang telah, sedang dan akan terjadi, mampu melakukan teropong gaib dari jarak yang tak terbatas, mampu membaca isi hati orang lain, mengukur ilmu lawan, menangkap getar-getar dari alam gaib, melihat mahluk dari dimensi lain dan sebagainya yang bermuara pada ketajaman Alam Bawah Sadar. Semua orang sakti mengandalkan intuisi semacam ini untuk menunjang kesaktiannya.

Dalam menguasai ilmu ini tidak perlu melakukan puasa atau ritual ditempat-tempat angker. Cara inipun tidak menggunakan bantuan jin, namun murni memohon kemurahan Allah SWT. Yang berat dalam menempuh cara ini hanyalah kesanggupan untuk menahan nafas selama mungkin. Semakin lama kita mampu menahan nafas, menunjukan kalau kita semakin mampu melawan nafsu dan dan mengendalikan diri. Demikian sebaliknya Apabila kita belum mampu menahan nafas menurut yang semestinya, kita harus melatihnya setahap demi setahap sampai kita mampu membaca semua bacaan dalam satu tahanan nafas.

Berikut ini akan dikemukakan bagaimana cara membuka Pintu Khasaf dengan menggunakan Ayat suci Al-Quran.

Tata cara membuka Pintu Khasaf :

Setiap selesai Sholat Maghrib dan ketika hendak tidur, bacalah:
Surat Al-Fatihah 1x
Surat Al-Ikhlas 1x
Surat Al-Falaq 1x
Surat An-Naas 1x
Ayat Kursi 1x
Walau Anna Qur’aanaan Suyyirat Bihil Jibaalu Aw Quththi’at Bihil Ardhu Aw Kullima Bihil Mautaa Bal Lillahil Amru Jamii’aa, La haula wala quwwata illa billahi’aliyyil’adziim. 1x

Semua bacaan diatas harus dibaca dalam satu satu tahanan nafas sambil dalam hati memohon kemurahan Allah SWT untuk membuka Pintu Khasaf.

Bila memang belum sanggup membaca bacaan di atas dalam satu nafas, cobalah pada tiga hari pertama mengamalkan bacaan 1 sampai 3 dalam satu tahanan nafas. Tiga hari berikutnya mengamalkan bacaan 1 sampai 4 dalam satu tahanan nafas. Tiga hari berikutnya mengamalkan bacaan 1 sampai 6 dalam satu tahanan nafas dan setelah itu mengamalkan keenam bacaan diatas dalam satu tahanan nafas.

AMALAN AGAR MEMPUNYAI AURA TUBUH YANG BERSINAR

Oleh : Zainal Riyadi (asza84@gmail.com) Bila anda menginginkan Aura tubuh dan Wajah anda bersinar sehingga banyak orang yang memandang anda, cobalah amalan ini.

Bacalah Doa ini setiap kali anda mandi,bercuci muka, dan menyisir rambut, agar doa ini meresap kedalam tubuh,maka caranya lebih tepat dengan mandi Junub atau Mandi Hadas Besar
Caranya : Niatlah dalam hati anda hendak mandi besar, kemudian ambil nafas sedalam mungkin dan tahanlah sambil menyiramkan air di kepala bacalah doa tersebut 1x lalu guyurkan air ke kepala hingga sekujur badan, demikian lakukan hal tersebut sebanyak 7x.
Doanya :

Bismillahirahmanirahim
Robbana at-mimlana nurrona waghfirlana innaka ala kulli syai’in qadir Artinya : “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qs.At-Tahrim :8).

Categories: ILMU HIKMAH ISLAMI | 214 Komentar

PARTISIPASI KI UMAR JOGJA UNTUK KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS DALAM ACARA SILATURAHIM


Rasa Sejati rasa.sejati@yahoo.com

Assalamu alaikum wrwb, Alhamdulillahi rabbil alamiin, Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para pengikutnya. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kita semua.

Salam persaudaraan untuk kampus wongalus dari kami keluarga besar Rasa Sejati di Jogjakarta. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca di blog kampus wongalus akan diadakannya acara Gathering yang rencananya akan dilaksanakan di Pantai Parang Kusumo Jogjakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, jika diperkenankan kami ingin turut berpartisipasi dengan:

Menyediakan Minuman dan Snack sebanyak 100 kotak.

Makan malam untuk 100 peserta.

Kenang-kenangan berupa Serban dari Ki UmarJogja, InsyaAllah bermanfaat untuk Pagar diri ghaib (keselamatan), menumbuhkan aura Kewibawaan dan Pengasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sesepuh semua di kampus wongalus, hanya sekedar berbagi kenang-kenangan bagi 20 peserta yang berminat saja.

Demikian partisipasi kami dalam acara ini. Jika disetujui mohon memberikan konfirmasi dengan membalas email ini. Mohon saling koordinasi, khususnya jumlah peserta yang hadir. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan demi suksesnya acara ini.

Nuwun,

ttd,

Ki UmarJogja

Categories: >SILATURAHIM NASIONAL KWA 2010 | 81 Komentar

ASMA SURYANI: INI RAJAHNYA


A Setiawan
ijazahkubro@gmail.com

BAGI PARA SEDULUR YANG INGIN MENGAMALKAN ASMA SURYANI DAN MEMBUTUHKAN RAJAHNYA, SILAHKAN MENGCOPI PASTE GAMBAR RAJAH BERIKUT INI DAN KEMUDIAN SILAHKAN DI PRINT. MATUR NUWUN KAGEM MAS A. SETIAWAN YANG TELAH BERKENAN MENGIRIMKAN RAJAH ASMA SURYANI VIA EMAIL KE SAYA. SEMOGA AMAL IBADAH PANJENENGAN DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.  (WONGALUS)

Categories: ASMA SURYANI | 62 Komentar

ILMU MADANI KAWERUH


Ki. Aji Setiawan
ijazahkubro@gmail.com

Ini ijazah dari saya namanya ilmu MADANI KAWERUH, memiliki ilmu ini ibaratnya memiliki semua ilmu, karena pada intinya mirip asma sabdo, bisa digunakan untuk membuat wadah ilmu dalam diri kita, tinggal tergantung niatnya…bisa untuk membuka tenaga dalam, menyamai ilmu musuh, jadi musuh bisa terbang kitapun insya Allah juga bisa dll,

Bisa untuk mengambil pusaka dengan cara amalan ini digunakan untuk uluk salamnya, wiridnya terserah pakai amalan apun bisa, Nurbuat, Yasin, Waqiah, Kulhu dll (insya Allah akan saya Ijazahkan nanti ASMA SINGO BARONG untuk sedot pusakanya, ilmu ini juga bisa untuk penyerta ilmu/amalan lain yang tidak bisa jalan, kurang terasa kasiatnya..

ini adalah dasar amalan yang harus dijalankan di SPKM sedangkan untuk merasakan lebih cepatnya masuknya khodam ilmu menggunakan ASMA KONTAK AL JABAR atau bisa dengan ASMA AL MADAD, tapi jalankan ini dulu untuk selanjutnya akan dibabar pelan-pelan..amalan ini fleksibel saya diijazahi oleh 3 orang Guru Yaitu alm Mbah Abdul Karim, alm Mbah Abdul Salam dan Mbah Yon yang kesemuanya berakar dari Mbah Wali Dimyati dan Mbah Raden Sunandar Cirebon (makamnya didaerah surabaya yang terkenal dengan makam yang selalu mengeluarkan cahaya) dan disurabaya ada juga SPKM (Surabaya Pencak Kordo Manyuro) dibawah asuhan Abah Mi’un…

inti dari amalan ini harus dicoba disetiap saat biar akrab, rasakan efeknya walau hanya sedikit untuk mendidik hati bagaimana merasakan sebuah keberhasilan, tidak usah berharap yang ekstrim-ekstrim, yang keajaiban kecil lebih bermakna daripada mengharapkan keajaiban besar namun tidak pernah kita rasakan keberadaanya..semoga bermanfaat

MANTRANYA : BISMILLAHIRROHMANIROHIM.. SIRI ROSO NIRO – LUNGGUH IRO – ROH IDOFI PANUTAN IRO KANJENG NABI SULAIMAN KANG DEN NGISAK-AKE AKU MAIN SILAT 100% CIMANDE LAN TENAGA DALAM, AKU ISO MAIN SILAT LAN TENAGA DALAM SAKING KERSANING ALLAH LAILAHA ILALLAH MUHAMMADARASULULLAH

KATA KATA KANG DEN…………………………BISA DIISI SESUAI KEINGINAN KITA : NGISAKAKE AKU MAIN SILAT 100% CIMANDE LAN TENAGA DALAM

AKU ISI……………………………………………DIISI SAMA PERSIS DENGAN NIAT DIATAS

tidak ada puasa, tirakatnya melek sehari semalam, malamnya dibaca seikhlasnya, misal 11x ditempat terbuka tapi harus diperbanyak dzikir ismu dzatnya (dzikir Allah…Allah…) ya paling tidak 5000 -11 ribu untuk pembersihan diri di titik2 lathoif kita , inti dzikir adalah ingat Allah, me-non aktifkan mind sejenak dari hiruk pikuk dunia…jika kita benar – benar ingat, Insya Allah masuknya ilmu ini bisa kita rasakan untuk tawasulannya sama dengan Asma Suryani. @@@

Categories: ILMU MADANI KAWERUH | 86 Komentar

AMALAN AGAR MUKA BERSERI


rama cinta

amalan ini untuk sedulur semua yg mau mengamalkanya, untuk laki-laki
maupun perempuan, biar terlihat ganteng/cantik di pandang lawan
jenisnya.

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim holakod dunya minan nuuri walakho adama wa’tini
cahaya nur muhammad.

“CARA PENGAMALAN’NYA”
amalanya di baca 21x atau lebih, setiap selesai shalat fardu 5 waktu.

“AMALAN AGAR SELURUH TUBUH BERSINAR”

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim robbana at’mimlana nurrona waghfirlana innaka
ala kulli syai’in qadir.

“CARA MENGAMALKAN’NYA”
baca doa ini 3x tahan nafas, setiap anda akan mandi, bercuci muka, dan
menyisir. Untuk cara mengamalkan di sa’at anda mau mandi, anda baca
amalanya sambil di barengin dengan mengguyur seluruh tubuh dengan air,
begitu juga dengan mencuci muka dan menyisir. RITUAL DI LAKUKAN SAMPAI
BERHASI.

“AMALAN AGAR TANGAN TIDAK PERNAH SEPI DARI UANG”

ini adalah amalan rahasia para kiayi agar uang tiada habis-habisnya
selalu menjumpai kita, selalu ada saja rejeki yg tidak terguga
menjumpai kita, INTINYA ingsya allah jika anda mengamalkan amalan ini
setiap tahunya anda tidak akan pernah kehabisan uang.

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim muhammadun rosulullahi shollallahu alaihi
wassalam, ahmadur rosulillahi shollallahu alaihi wassalam.

“CARA MENGAMALKAN’NYA”
amalanya di baca pada malam jumat terakir di bulan rajab, dan amalanya
di baca 35x. @@@

Categories: AMALAN AGAR MUKA BERSERI | 524 Komentar

MOHON MAAF SEDULUR


@Abah R: rekan sedulur semua diwong alus dan khususnya kiwong alus bilamana sy ada kata2 yg tak berkenan sy minta maaf.dan juga buat kiwong alus bila amalan yg sy tuliskan membawa banyak kesalah fahaman pendapat lebih baik amalan sy dihapus saja.akhirul kalam.salam silahturahmi buat semuanya.wassalam….

+++maju terus abah.. masih banyak saudara kita yang membutuhkan pencerahan dan bimbingan. Kalaulah ada kerikil yang mengganjal perjalanan tidak perlu membuat langkah kaki kita berhenti.. kita perlu terus berjalan dengan istiqomah. Insya allah, kerikil tersebut nantinya akan hilang dengan sendirinya. Tidak terhitung berapa puluh atau mungkin ribuan kali saya dicap sesat dan kafir, dan saya akui saya memang sesat dan kafir.. ribuan kali saya dianggap bodoh dan tidak berilmu dan saya akui saya memang bodoh dan tidak berilmu, ribuan kali pula saya dianggap gila alias gendeng namun saya akui saya memang gendeng.. tapi saya hingga detik ini tetap bisa tersenyum dan ngopi bareng karena hidup memang harus terus berjalan. Baik di mata manusia, belum tentu baik di “mata”NYA, buruk di mata manusia belum tentu buruk di “Mata”-NYA. Jadi saya santai saja, sambil sesekali berharap agar suatu saat saya berubah menjadi lebih baik dan lebih mulia. Monggo abah, dilanjut mewedar ilmu-ilmunya… nuwun.

Ini adalah salah satu komentar dari abah R yang kemudian saya tanggapi dengan komentar yang sama di blog wong alus. Saya terus terang saja terenyuh dengan komentar-komentar para penulis artikel semacam ini yang berniat menghentikan pengiriman artikel gara-gara ada sekelumit sedulur yang berkomentar tidak bijaksana. Kadang saya geregetan dengan komentar yang kritiknya kebablasan, alias tanpa rem lagi. Komentar yang sudah tanpa rem alias remnya blog, sungguh bisa membuat orang lain yang mendengarkan atau membaca bisa langsung marah…

Para sedulur yang berkomentar tidak bijaksana ini umumnya masih muda usianya. Sekitar belasan tahun hingga tiga puluh tahun. Mereka adalah anak-anak muda dan baru saja menginjak usia dewasa. Belum mengenal bagaimana ‘menep’nya hati. Mereka masih ingin menguji dan mengasah ilmu-ilmunya, menantang duel, ingin mengalahkan orang lain. Bila ada orang lain yang ingin berbagi keilmuan, dia tidak terima dan merasa ilmunya lebih unggul. Biasanya mereka adalah pendekar-pendekar kampung yang baru saja turun gunung dan merasa ilmunya nomor satu.

Bila ada sedulur pembaca yang merasa punya perilaku semacam ini, mohon dapatnya diubah. Tidak bisa frontal tidak apa-apa, yang penting ada niat langkah untuk berubah. Saya tahu, anda memiliki ilmu dan banyak amalan. Namun ilmu yang anda bangga-banggakan itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya kok. Setinggi-tingginya ilmu-ilmu ‘karang’ (hasil karang-karangan) semacam itu akan dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang yang berbudi luhur. Maka, beranilah untuk mengalah maka derajat anda akan lebih tinggi. Anda akan jadi pemenang…. Ingat rumus pemenang??? Menang adalah tidak mengalahkan orang lain, namun mampu membuat orang lain menang dan anda harus berani mengalah…. “Wani Ngalah Dhuwur Wekasane”

Komentar yang anda sampaikan kepada orang lain itu membuktikan bahwa diri anda sendirilah yang seperti itu… Padahal anda yang anda sampaikan itu adalah diri anda yang palsu. Kenapa palsu? Karena sesungguhnya kodrat manusia itu baik. Tuhan tidak pernah mentakdirkan seseorang itu menjadi penjahat. Yang menjadikan penjahat seseorang itu dirinya sendiri. Maka mumpung masih ada waktu, saatnya bertobat dan memohon maaf kepada orang-orang yang pernah anda sakiti.

Saya rasa, siapapun orangnya apakah itu sesepuh atau bukan pasti marah bila kritik yang disampaikan sudah keterlaluan. Kritik yang tidak etis dan tidak sopan akan membuat bunga api permusuhan kian membesar dan itu akan membuat kontraproduktif. Hidup yang dipenuhi dengan bara api permusuhan tidak akan membuat bahagia. Nah, si penyulut api permusuhan tersebut biasanya memang hidup tidak bahagia. Bisa jadi dia kaya harta, kaya ilmu, kaya kedudukan, kaya pangkat dan derajat… namun dia miskin dengan kebijaksanaan dan ini akan membuat dia kehilangan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bisa diraih bila kita tidak punya setitik api permusuhan di dalam dada. Dada yang bersih dari niat jahat dan buruk, yang selalu pasrah dan ikhlas menerima ketentuan-NYA, dada yang selalu memohon ampun kepada-NYA, akan senantiasa merasa lapang dan jembar…..

Saya wong alus, dengan ini menghimbau kepada para sedulur yang berkomentar tidak bijaksana dan menyulut permusuhan..mohon kiranya anda memohon maaf pada yang anda musuhi. Mumpung masih ada kesempatan. Hidup hanya sekelebat bayangan… Lalu kita semua mati terkubur tanah kotor.

Terus terang saya, para sesepuh, para sedulur di Kampus Wong Alus memang bukan orang-orang suci dan bukan orang baik. Saya apalagi… orang yang paling banyak berdosa, tidak tahu agama alias goblok soal syariat tarekat hakikat makrifat…. iblis laknat intipe neroko jahanam… Bajingan Bangsat paling bobrok di Jagad Raya…. Dan pada kesempatan kali ini ijinkanlah kami memohon maaf bila ada perbuatan dan perilaku yang salah kepada anda. Matur nuwun.

@wongalus,2010

Categories: SAYA ITU IBLIS

GENDAM HIPNOTIS UNTUK PRIA


Ki arya Wisesa.

Alfatikhah untuk Kiwong Alus beserta sesepuh dan sedulur semuanya yg senantiasa setia diblog wong alus. Sedulur-sedulurku insya alloh saya dengan ikhlas mengijazahkan “ILMU GENDAM HIPNOTIS PRIA” Pada sedulur semuanya.Ilmu ini saya dapat dari guru saya didaerah pesisir BANTEN.berikut manfaat dan tata cara mengamalkanya
Ilmu ini merupakan ilmu pengasihan tingkat tinggi karena dengan mengamalkan ilmu ini akan tercipta medan pesona pengasihan dan penglarisan dan ilmu ini bisa digunakan untuk menaklukan khusus perempuan,karena ilmu ini merupakan media pemikat yang sangat ampuh untuk membuat perempuan selalu merindukan sipengamal,akan terbayang-bayang,ingin selalu ketemu,membuat orang yang ditaksir katut/tunduk,nurut dg kemauan kita.Untuk pengijazahan silahkan hub KI ARYA WISESA ( 081364574565 ).

CARA MENGAMALKAN:
Puasa 7 hari dimulai hari selasa kliwon
Selama puasa jangan makan yg bernyawa
Tiap malam (paling sore jam 9 malam) selama puasa baca mantera 77X

MANTERA :
Sabdo Alloh kun fayakun wis manjing ing pangucapku.Pangucapku sabdho cipto DADI,DADIYO ING CIPTOKU DADIYO ING KARSOKU, YO INGSUN IKI LELANANGING JAGAT SANG ARJUNA SEWU CAHYOKU MA EWU-EWU .
ANAKLUK AKE SOPO WAE SING NYAWANG NDULU WERUH JABANG BAYIKU………….{SEBUT NAMA SENDIRI}, SUWARAKU NGEDERAKE JANTUNG ATINE………{SEBUT NAMA YG DITUJU/WONG SEJAGAT,BILA UNTUK UMUM}, SOPO WAE SING TAK TUJU PODHO ILANG FIKIRE.CUPET ANGEN-ANGENE,MATI ROSONE,JUBLEK MBLEK LELAH LELOH,BINGUNG LINGLUNG,EDAN LORO,WUYUNG TIBO WELAS ASIHE NURUT MANUT SAK UCAPKU SAK KAREPKU. KUN FAYAKUN MANDI NING SABDO CIPTOKU DADI KASUNYATAAN,ASIH,ASIH SAKING KERSANE ALLOH.

CARA MENGGUNAKAN:
Baca 3X lalu tiupkan kesegelas air,untuk menundukan lawan/pengasihan.
Baca 41X,untuk mengisi susuk.
Baca 41X,untuk mengisi batu cincin,tasbih,sabuk,rompi dll.
Pakai cara nomor 1-3 saat orang lain membutuhkan bantuan kita.dan untuk diri sendiri,selama baca mantera bayangkan wajah perempuan yg kita tuju. Tiap selesai baca mantera tutup dengan doa sbb :
SEJATIKU DALAM GENGGAMAN SEJATINYA ALLOH,ATAS IJIN ALLOH AKU MENUNDUKAN SIR , BUDI , CIPTA , RASA SI ………….(sebut nama yg dituju),KUNFAYAKUN 3X ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN YAHU ALLOH ILLA NUR ALLOH,NUR MUHAMAD,NUR ADAM SEJATINE SI ………….(sebut nama yg dituju).AlFATIKHAH 3X.

“MOHON JANGAN DISALAH GUNAKAN,AMALKANLAH UNTUK MENOLONG SESAMA DALAM KEBAIKAN”.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 131 Komentar

MAHABBAH KHUSUS


By satria_kelana
satria_cahaya@gawab.com

Kepada sedulurku smua di kampus wongalus yg dirohmati Allah .
Ijinkan saya di sini berbagi pengalaman jiwa dari pengamalan mahabbah khusus yg saya ambil dari kitab silahul mukmin ,adapun hal ini saya maksudkan dikarenakan banyaknya ijazah pelet yg ada di antara sedulur smua malah bingung mana yang diamalkan sehingga malah tidak yakin dengan ilmu tsb yg akhirnya malah tidak merasa manfaat setelah ditirakati .adapun hal tsb diatas bukan karena ilmu yg di share tidak ampuh melainkan adlah karena daya rasa cipta karsa qta yg tdk di imbangi keyakinan berhasilnya niat atau mungkin malah kurang tau apa ‘tujuan’ menirakati ilmu tsb ,dlm hal ini ilmu mahabbah .

Hal sederhana tentang tujuan ,khusus para sedulur yg lagi mencari kekash/istri ,jika qta mencintai seseorang ,berniat menjdikan dia pasangan qta ,tpi dia tdk/blm mencintai qta ,lalu qta berikhtiar mengamalkan ilmu/do’a ,sudahkah qta tau tujuan utk apa sbenarnya qta mengamalkan ilmu mahabbah ato berdo’a tdi..? Cinta kasih sayang antara pria dan perempuan adlah salah satu tanda kebesaran Allah ,sudahkah qta siap jika Allah mengabulkan doa qta ..? Allah maha membolak balik hati hambaNya ,Dia maha mengumpulkan manusia di hari akhir ,tidak dan tidak akan sulit bagi Allah mengumpulkan jiwa raga dua orang hambaNya ,jika do’a qta dikabulkan ,Allah yg menjdi saksi di amiini para malaikatnya bhwa qta menjdi satu dengan yg qta cintai ,jika qta menghianati pasangan qta berarti qta menghianati do’a qta kpd Allah ,qta lupa utk apa qta berdoa kemarin ,qta lupa tujuan qta ,qta berpaling dr salah satu tanda kebesaran Allah..maka mantabkan tujuan ,yakini do’a qta , jangan berkhianat ,jangan pula beralasan ‘berpaling dari salah satu tanda kebesaran Allah utk melihat tnda kebesaran yg lain’.
Hal diatas adl pengalaman jiwa saya ,adapun scra pengalaman kasat mata tidak bisa saya sampaikan karena menyangkut pribadi berdua.

Adapun yg saya Amalkan dulu..
YAA JAMI’ANNASY LI YAWMIL LAA ROYBA FIIHI ,INNALLAHA LAA YUKHLIFUL MII’AAD ,ALLAHUMMA SAKHIR LII ..BIN/BINTI ..ALA MAHABBATI WAMAA WADDATI WAQODHO’I HAAJATI ,NASHRUN MINALLOHI WAFATHUN QORIIB .100x tiap malam/100x habis sholat hajat.

Adapun saya mengamalkan 1 malam sampai shubuh ,alhamdulillah Allah mengabulkan ,dan walaupun banyak reko doyo dan akal pokal dukun dan orang” yg memisahkan ,alhamdulillah tdk memisahkan ruh kami berdua ,bahkan saking bersatunya kami seakan ada ikatan telepati yang sgt tinggi. Demikian yg saya cba share ,bukan menggurui dan bukan keminter ,insyaALLAH sbelumnya sudah minta saran sesepuh ki bayu pamungkas akan hal ini ,buat yg mengamalkan monggo ,yg tdk mau y monggo ,yg utama brprasangka baik sama sesama ,brprasangka baik sama Allah. Khusus ki wongalus ,trimakasih pelajarannya slama ini yg mencerahkan saya yang dhoif ini.wass. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 220 Komentar

MEMBUAT PENCURI MENGEMBALIKAN BARANG CURIAN DENGAN ASMA SUNGE RAJA


Herjuno Boudhitama
boudhitamah@yahoo.com

-sholat tobat,sholat hajat khusus,silsilah
-asr dibaca 41x.tiap 1x tiup ke air dalam gelas.untuk dipercikan ditempat barang yang dicuri
-selesai dipercikan,berniat agar sipencuri kepanasan,dikejar macan putih atau terserah anda.
-lakukan pada tengah malam.

MEMBUAT PANAS PENCURI

Caranya:
-baca surat yasin 3x,setiap 1x berdoa kepada Alloh agar barang yg dicuri dikembalikan.
-ambil tanah yg diinjak pencuri lalu digoreng dlm wajan dgn minyak.
-ketika menggoreng berucap:”maksudku bukan untuk menggoreng tanah tetapi menggoreng pencuri barangku.jangan dingin selama belum mengembalikan barangku,siapa adanya orang itu.”
-setelah digoreng selama 10menit angkat dan simpan .insya Alloh jika Alloh mengizinkan akan berhasil. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 72 Komentar

RAGAM AMALAN BERMANFAAT


Syar kowi
syarkowi@gmail.com

Mantra sebelum mandi agar aura bersinar terang

Aura manusia kadang2 redup, nah untuk membuat aura tubuh kita terus bersinar sehingga kita disenangi dan di segani dalam pergaulan kita sehari-hari biasakan setiap sebelum kita mandi membaca ” Niat ingsun adus, banyu telaga al – kautsar negdusi sedukurku papat, kelimo badan, keenem nyowo, kepitu sukma, semar mesem senyumku, nabi yusuf raiku, nabi muhamad pangadepku, nabi daud suaraku, nabi khidir pangucapku, wong sewu podo tunduk, wing seleksa podo welas, wong saketi podo asih. tuntuk, welas, asih saking kersaning Allah.
terus mandi sebagaimana kita mandi seperti biasanya. insyaallah bila anda rajin melakukan hal ini aura anda akan berinar terang.

2. Kunci kekuatan badan

Tubuh manusia memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh agar tubuh tidak mudah lelah, capek dan tidak mudah terserang penyakit. Di kalangan para ahli tenaga dalam asmaul husnah ada tips agar sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit terus berkembang sehingga tubuh kita kuat, sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Biasakanlah secara rutin setiap kita makan pada setiap suapan nasi yang kita makan kita membaca asma Allah ” Yaa Wajiidu ” membacanya cukup dalam hati saja. jadi membaca asma tersebut dalam hati sekali dan terus suapkan nasi yang kita makan, jika kita rutin insyaalah tubuh menjadi kuat sehat dan tidak musah sakit.

3. Menghadap untuk minta bantuan

Bila kita menghadap orang untuk minta bantuan agar perkataan dan permintaan serta usulan kita didengarkan orang tersebut atau saat kita dipanggil atasan karena kita melakukan sedikit kesalahan, lantas kita takut kalau Dia marah besar. Untuk mengatasi hal tersebut ada sedikti ritual ringan tapi bila dilandasi dengan keyakinan yang kuat makan efeknyapun akan besar pula.
sebelum pergi menghadap Orang tersebut baca lafal : Kaf Ha Ya Ain Shod ( Aku dijaga ) Ha Mim Ain Shin Qaf ( Aku dicukupi ). Sebelum membacanya semua jari kita dalam keadaan terbuka : pada saat mengucapkan lafal Kaf jari kelingking ditutupkan ke talapak tangan, pada saat mengucapkan lafal Ha jari manis ditutupkan ketelapak tangan, terus pada saat mambaca Ya jari tengah hingga terakhir membaca Shod ibu jari yang ditutupkan terakhir membaca dalam hati (Aku dijaga) dengan penuh keyakinan,sehingga selesai membaca huruf2 diatas posisi tangan kanan dalam keadaan mengepal. Bagitu juga dengan lafal Ha Mim Ain Shin Qaf lakukan hal yang sama tapi pada tangan kiri kita setelah posisi mengepal baca dalam hati (Aku dicukupi).
Lalu pergilah temui orang yang dimaksud terus genggam kedua tangan anda tersebut, setelah bertemu muka lepaskan genggaman anda dan jabat tangannya, pada saat menjabat tangan niatkan untuk melepaskan energi dari lafal yg kita baca.

4. Tips memperkuat zakar
Sebagian ada dari para suami yang mengeluh mungkin karena masalah dengan kejantannya bukan berarti mengajarkan hal2 yang aneh dalam blog ini tapi ini mungkin bisa menjadi solusi bagi mereka yang mengalami hal tersebut. Cubalah lakukan hal ini untuk menguatkan Zakar anda yang lemah. Hendaklah membaca doa ini sebanyak 7 kali sambil tahan nafas lalu tiupkan kepada air hangat yang suam2 kemudian mandikanlah Zakar anda dengan air yang sudah dibacakan tadi. Cobalah amalkan sehingga 7 hari berterusan, Insya-Allah

Bismillahirrohamirrohiim
Yaa Qahar, Lailla Haa illallah, Wahidul Qahar.

5.Meditasi Zikir Qalbu ( Pembersihan dan Pembangkitan Cakra )
Latihan Meditasi ini penting dalam rangka membersihkan dan membangkitkan Cakra-cakra kita, apabila cakra tersebut bersih maka energi dengan mudah mengalir dan masuk ke tubuh kita. Silahkan duduk bersila dengan seperti biasanya tulang punggung tegak lurus, lebih baik didahului dengan shalat 2 rakaat. sesudah salam menghadiahkan al-fatiha kepada kanjeng nabi Muhamad, Sahabat empat, Syek Abdul qodir al Jaelani. Setelah itu dengan tenang mulailah memejamkan mata. Zikir yang akan kita pakai disini adalah lafaz “ Hu Allah “ tahap pertama konsentrasikan segenap pikiran anda pada cakra dasar letaknya di bawah tulang punggung antara tulang punggung dan anus. Lalu perlahan ucapkan lafaz tersebut dalam hati dan dipusatkan ke cakra dasar tersebut, seolah – olah sumber bunyi lafaz tersebut ada di cakra tersebut. Bunyi lafaz zikir hendaknya dibuat dengan nada gema, jadi ketika kita pusatkan pikiran dan zikir kita ke cakra dasar seolah-olah lafaz zikir tersebut terdengar di cakra dasar kita, bahwa di cakra dasar tersebut terdengar lafaz “ Hu Allah “ dengan nada yang agak menggema jadi bunyinya menjadi “ Hu Alloooooh “. Atus nafas seringan dan serileks mungkin keluar dan masuknya nafas berirama setiap menghirup nafas baca lafaz tersebut 1kali, pusatkan bacaan lafaz di Cakra yang kita maksud, begitu pula setiap mengeluarkan nafas baca lafaz tersebut 1 kali dengan teori seperti yang sudah di terangkan sebelumnya. Lakukan dengan pemusatan zikir lafaz ke cakra dasar lebih kurang 3 menit.
Setelah kurang lebih 3 menit kita memusatkan konsentrasi dan zikir kita ke Cakra Dasar, lalu pindahkan konsentrasi dan zikir anda ke Cakra kedua letaknya sekitar lima jari di bawah Pusat kita. Disini adalah pusat dari energi ( Chi ) kita yang tersimpan disini pula sumber tenaga dalam kita. Buat lafaz zikir tersebut seolah-olah bergema di Cakra tersebut. Lakukan kurang lebih 3 menit.
Setelah itu pindah lagi ke Cakra yang ketiga, yaitu di pusat kita. Lakukan dengan metode yang sama selama kurang lebih 3 menit pula. Lalu pindah lagi ke Cakra yang keempat di jantung kita, lakukan pula kerang lebih 3 menit. Dari jantung pindah lagi ke Cakra yang kelima letaknya di leher kita tepatnya di kelenjar Pienal. Cakra keenam di kening kita letaknya diantara kedua mata agak keatas sedikit latihan dicakra keenam ini sangat berguna untuk membersihkan dan menajamkan kekuatan cakra ini. Menguatnya energi di cakra ini akan memberikan kita kemampuan kekuatan mata bathin. Dan yang terakhir adalah cakra mahkota kita letaknya di ubun-ubun, Cakra mahkota ini sangat penting karena ini adalah pusata dari keluar masuknya energi alam semesta ke tubuh kita. Bila cakra mahkota kita telah terbuka maka kita akan lebih mudah menyelaraskan energi diri kita dengan energi alam semesta.
Lakukan Meditasi Pembersihan dan pembangkitan tersebut minimal 11 malam berturut-turut, lebih lama lebih baik. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 99 Komentar

AGAR DAPAT MENJALANKAN IBADAH HAJI SETIAP TAHUN


Golo Sentot
balah_sarindit@yahoo.co.id

AGAR DAPAT MENJALANKAN IBADAH HAJI SETIAP TAHUN.

Barang siapa kepingin dapat menjalankan ibadah haji setiap tahun bahkan ke Mekkah setiap saat,maka lakukanlah khalwat (tinggal di tempat yang sepi),memakai pakaian yang baru/bagus,jangan lupa memakai minyak wangi(minyak misik) & membakar kemenyan setiap malam.Setiap malam membaca asma Allah (yaa Waa’si’) 20.000x,& pada siang hari 20.000x selama 1 tahun.Selama 1 tahun harus rajin menjalankan solat pada waktunya & harus puasa setiap hari.Makannya hanya yang baik saja,tidak mengandung nyawa atau keluar dari yang bernyawa.Setelah cukup 1 tahun tinggal di dalam tempat khalwat dengan mengamalkan semua yang telah disebutkan di atas,maka muncullah seorang khodam dari asma Allah AL-WAA’SI’ tersebut berwujud seorang laki-laki berkulit merah memakai pakaian berwarna merah pula.Di kepalanya mengenakan mahkota yang dihiasi yaqut berwarna merah lalu memberi salam kepada anda,maka jawablah salamnya itu.Ia lalu bertanya kepada anda, ”Wahai hamba Allah yang beribadah yang diam di dalam khalwat selama setahun dengan menyebut asma Allah,apakah gerangan yang anda inginkan dari saya?” Anda jawab: ”Saya mengharap dari Allah & dari anda agar anda menjadi sahabat bagi saya,& anda mau membawa saya setiap hari Arafah ke Tanah Suci Makkah agar saya dapat menjalankan ibadah haji & agar saya dapat menjalankan sholat fajar setiap pagi di antara rukun Yamani & Makam Ibrohim serta saya dapat terbang di udara seperti dilakukan oleh para Waliyyulloh. Disamping itu bukakanlah hijab yang ada pada hati manusia sehingga saya mampu mengetahui pikiran mereka.” Maka khodam tersebut lalu memberi apa yang anda sebutkan di atas & ia memberi janji kepada anda selalu bertaqwa kepada Allah selama hidup lalu anda diberi cara-cara apabila anda melakukan maka anda mampu melakukan apa yang telah anda sebutkan di atas tadi.Silakan mencobanya namun harus dengan hati yang mantap & penuh keyakinan. Jangan hanya sekedar mencoba-coba. Hal itu tidak akan membawa hasil seperti yang diharapkan. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 5 Komentar

AMALAN UNTUK MENCARI TAHU PEKERJAAN YNG COCOK


ampel
Webimoovet@yahoo.com

Pertama puasa hr kmis dan mlmnya shlt 2 roka’at stlh selesai laku mmbca istighfar 100x.sholawat 100x.lalau doa dbwh ini.”Wamang qudira alaihi rizqahu falyun fiq mimma ataahullahu nafsan illa maa aa taa haa”

WIRID AL-WAQIAH

Puasa mutih 7 hri dimulai hr jum’at,tiap slsai shlt fardhu wird al-waqiah 25x mulai wrd malem jum’t stlh shlt magrib dan trhr isya hr jum’t(mlm jum’at)jadi total mmbc 35×25=875 dan dtmbh 125x pda mlm trhr, dan jk sdh slsai wrd lg 1x. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 5 Komentar

SHOLAWAT SERBA GUNA


Ki Maghrobi
yuhandrepane@yahoo.com
Saya ijasah kan “SHOLAWAT SERBA GUNA” dengan tulus ikhlas karena ALLAH SWT………. saya mendapatkan ilmu ini dari seorang kiyai di jawa timur yang bernama KH.ABDUL LATIF MUHAMMAD……
caranya : Puasa 3 hari, dimulai hari Selasa,rabu dan kamis, selama puasa selesai sholat membaca bacaan dibawah ini dan setelah selesai puasa amalan tetap di baca 100x setiap harinya inilah solawat nya
BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM
ILLAHADRATIN NABIYIL MUSTOFA MUHAMMAD SWA….ALFATIHA….1X
ILLAHADRATIN SAYYIDINA NABI ALLAH ISYA AS………….ALFATEHA….1X
LLAHADRATIN SAYYIDINA SHOHABAT UMAR BIN KHOTOB ..ALFATEHA…1X
ILLAHADRATIN IMAM SAFII R.A………………………………ALFATEHA….1X
ILLAHADRATIN SYEKH ABDUL KODIR AL JAELANI………..ALFATEHA….1X
BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM
ALLOHUMMASOLLI’ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD……300X
ILLAHADRATIN SAYYIDINA UMAR SHOHABAT UMAR BIN KHOTOB…..ALFATEHA….1X
Lalu : Membaca solawat tersebut 3x tahan napas sambil meminta selamt dunia dan akhirat. Membaca solawat tsbt 3x tahan napas sambil meminta panjang umur Membaca solawat tsbt 3x tahan napas sambil minta rezeki yang halal dan toyyibah.
CARA MENGGUNAKAN SOLAWAT SERBA GUNA SEWAKTU ADA HAJAT
1.HADIAH FATEHA KEPADA NABI
2.HADIAH FATEHA KEPADA SHOHABAT UMAR BIN KHOTOB
3.MEMBACA SOLAWAT 3 X TAHAN NAPAS
4.MEMBACA DOA ” YA….ALLAH….KULO WASILAH DATENG KANJENG NABI MUHAMMAD LAN SHOHABAT UMAR BIN KHOTOB LAN KAROMAH SOLAWAT SERBA GUNA SEJO KULO MUGI MUGI…(….MASUKKAN HAJAT….) PANJENENAGN PARINGI…”
KALAU MINTA:
@Anti tembak membaca solawat 21x tahan napas
@Anti bacok membaca solawat 7x tahan napas
@Pukulan jarak jauh membaca solawat 6x tahan napas
@Bolo goib membaca solawat 11x tahan napas
@Menundukkan musuh membaca solawat 9x tahan napas
@Mahabbah umum membaca solawat 5x tahan napas
Dan apabila ingin menggunakan untuk keperluan lain selain yang diatas umpama
@agar dagangan laris
@menyembuhkan penyakit kronis
@agar cepat dapat jodoh
@meruwat orang
@melamar pekerjaan
dll…..Cukup hadiah fateha 1x kepada Rasul dan Umar bin khotob lalu membaca solawat 3x tahan napas lalu membaca doa “Ya….Allah kulo wasilah dateng kamjeng nabi MUHAMMAD lan Sohabat Umar bin khotob lan karomahe sholawat serba guna mugi mugi ….diisi hajat…..lalu membaca solawat 100x…..Diamalkan setiap habis solat fardhu…..atau pagi dan sore sampai hajat berhasil ……WASSALAMMMMMM…….
NB: amalan diatas bukan untuk di tes tes tapi amalkan saja untuk mencapai ridho ALLAH……..NUWUN…… @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 28 Komentar

ILMU PAMANIH MUKO


AI BANAMO SARI RAYO AKU SAUK BAKURAH-KURAH
TAGAK AKU SEPERTI PAYUANG DUDUK AKU SEPERTI BULAN
INDAK ADOH AKU DUDUK SAURANG JUO BINTANG TABIK DI KANIANG AKU SARI MANIH TANGGULI BUKAN TANGGULI NAN MANIH AKU NAN MANIH DI PANDANG (URANG NAN BANYAK) BERKAT KALIMAT LAILAAHAILLAH MUHAMMADARASULULLAH
Baca mntranya 1X setelah bangun tidur pagi, trus kasih tnda tmbah (+) di kening/jidat/batuk kita sma jri telunjk tngan kanan. klw mo untk satu org kata URANG NAN BANYAK d gnti sma nama org yg kta tuju.
sblumnya n sesdhnya mhn maaf. Thank @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 86 Komentar

Diproteksi: KUNCI ILMU DAUN MENJADI UANG


Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Categories: KUNCI ILMU DAUN MENJADI UANG | Masukkan password Anda untuk melihat komentar.

ASMA’ SUNGE RAJEH VERSI ACEH


Ki nur jati
Jaelanifernando@yahoo.co.id
085691354319

DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLOH DAN SYAFA’AT ROSULULLOH SAYA MENGIJAZAHKAN ASMA’ SUNGE RAJEH VERSI RUM ATAU DI INDONESIA DISEBUT VERSI ACEH….

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INNA QUWWATIKA QUWWATIH QUWWATI’BAH QUWWATIMA

** DIBACA 1000X SELAMA 7 HARI.

TAWASULAN**

1 NABI MUHAMAD.
2 NB KHIDIR,NB DAWUD,NB SULAIMAN,NB MUSA,NB NUH,NB YUSUP WA ‘ALA JAMI’IL ANBIYA I WAL MURSALIN
3 4 MALAIKAT.
4 4 SAHABAT.
5 SYEKH ABDUL QODIR JAELANI, SEKH ABIL HASAN ASY SYAZILI,SULTAN SAQOFI,HAQYIN NAZILI,AL IMAM GOZALI,JALALUDIN SAYUTI,ALI AL BUUNI, IBNI ALWANA, IBROHIM DASUQI, SYEKH SYARIF HIDAYATULLOH GUNUNG JATI, MBAH KUWU SANGKAN, PANGERAN PAPAK, MBAH MERSANI, SYEKH MAULANG YUSUF, SYEKH HASANUDIN, ABUYA ARMIN, ABUYA ASNAWI, ABUYA MA’SHUM, SYEKH SAIDUN ABAH JANGGOT, MAMA ABDILLAH, MAMA MADSHOHEH, MAMA MUHYIDIN.
6 ORANG TUA DAN PARA MUSLIMIN MUSLIMAT MU’MININ MU’MINAT.
7 SOHIBUL IJAZAH.
8 DIRI SENDIRI.
9 HAJAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN UNTUK UMUM.

Untuk Mahar asma ini sodaqoh atau infak ke masjid atau ke anak yatim supaya ilmu lebih berkah dan barokah dan DImudahkan oleh Alloh SWT dalam mengamalkannya. Untuk penyelarasan kirim data ke saya ke nohp saya supaya ASR versi rum bisa diselaraskan untuk sadulur semua yang mau mengamalkan asma ini,
@@@

Categories: ASMA’ SUNGE RAJEH VERSI ACEH | 138 Komentar

HIZIB SAEFI ALI DZULFIKAR/HIZIB SIBA’


Lang_lang Buwana
Asror_syahadat@gmail.Com
203.78.120.10

SHOLAT 2 ROK’AT BDA ALFATIHAH BACA AYAT QURSI SAMPAINYA (WALA YAUDDUHU YAUDUHU HIPDUHUMA WAHUAL ‘ALIYUL ADIM DIBACA 3X BULAK BLIK ) LALU BACA ALLOHUMMA HULU BAINI WA BAINA KHOLKIKA KAMA HULTASSAMA A WAL ARDHO WALJIM PAHU ‘ANNI KAMA ALJAMTAS SIBA’A ANDANIYALI ‘ALAIHIS SALAM BIHAQQI SAYYIDINA MUHAMADIN S.A.W
BA’DA SALAM BACA ISTGFAR 68X,
SHOLAWAT 100X
AYAT QURSI 83X
WAMAKARU WAMAKAROLLOHU KHOIRUL MAKIRIN 1X
AHMA HAMITAN ATHMA THOMISAN LAHAOLAWALA QUWTA ILLABILLAH 83X
SYAHADAT 33X
INALILAHI ..DST 33X
PAYUMU YARJUQU MAYASYA U QUWAH 33X
LAFATAN ILLA ‘ALI WALA SAIFA ILLA DZULFIQOR LA MAUTA ILLA BIL AJALI WALIL KAROMATI ILLA BIL ISTIQOMAHI KULLU NAFSIN DZAIKOTUL MAUT 33X
ALLOHUL JABBARU ALLOHUL JADIRU YA ALLOHU ‘ABDUKA ‘ABDUL JABBAR WAYA JABIRO KULLI KASIR UJBURNI PI PADOI HAJATI WALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN 33X

Tambahan sebagian faedahnya hizib siba’ ini yaitu buat menyerap ilmu lawan kita. Seandainya kita tidak punya ilmu yg lawan kita punya dengan hizib ini otomatis ilmu lawan akan lenyap dan jadi milik kita dalam artian ilmunya berbalik dan lawan akan tawar ..

Insyalloh saya ijazahkan hizib syaefi ali zdulfikar/hzib siba’ dan tambahan hizib saefi yaman /saefi angin nya. Hizib2 ini hizib tingkat tinggi .. Jadi untuk yg mau ijazahnya bisa sms ke no. 083826246168 jangn lupa biodata, untuk yg terhormat ki wong alus sy ucapkan terima kasih banyak saya hanya ingin sedikit berbagi ilmu buat yg benar2 membutuhkan .. WslamUalaikm @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 46 Komentar

MENDATANGKAN HARTA DENGAN PERANTARA MALAIKAT JIBRIL


Satria dananjaya
Kentaro_rizuku@yahoo.co.id
64.255.164.12

– Berpuasa 7 hari bilaruh.
– Ilaa hadroti Malaikat Jibrili’ alaihis salamu. al Fatihah 7x
– Baca surat Ikhlas 1 hari 1 malam 14.300x jadi kalo diamalkan selama 1 minggu berarti totalnya genap 100 ribu lebih
– setelah selesai membaca surat ikhlas 14.300x kemudian memba doa 3x

LIYUNFIQ DZUU SA’ATIN MIN SA’ATIH WAMAN QUDIRA ALAIHI RIZQUHU FALYUNAFIQ MIMMAA AATAAHULLAAHU LAA YUKALLIFULLAAHU NAFSAN ILLAA MAA AATAAHAA. SAYAJ’ALULLAAHU BA’DA USRIN YUSRAA

Na yuk kita kaji ni Amalan jadi seperti kita tahu surat ikhlas itu dijaga oleh 3 orang khodam yaitu syeh abdul wahid, syeh abdul shomad, syeh abdul salam(maaf kalo salah dalam penyebutan nama) mereka ini mempunyai tugas selain jabul rizqi juga dapat mengambilkan emas dari perut bumi dan lain2 tapi dalam amalan diatas kenapa melalui malaikat Jibril kenapa gak Syeh Adul Wahid aja na gini ceritanya saya pernah dengar sebuah cerita dari salah seorang kyai, Rasulullah bersama kaum mukmin sedang dalam perjalanan untuk menguburkan si Fulan tetapi dalam perjalanan mereka menemui rintangan sehingga Rasulullah berkata Apakah si Fullan masih memiliki hutang maka salah seorang penggiring mengatakan Masih Ya Rosulullah

Maka Rosullah berkata sholatkanlah jenazah ini aku tidak mau menyolatkan jenazah yang masih menanggung hutang maka dengan seijin Allah turunlah malaikat jibril kemudian Malaikat Jibril berkata Sholatkanlah jenazah ini ya Rosulullah saya yang akan membayarkan hutangnya Maka Rusulullah berkata ya jibril apa yang dia perbuat sehingga dia mendapat kemulian yang sedemikian besar maka jibril menjawab Si Fulan mengamalkan surat ikhlas 100x setiap hari sehingga si Fulan mendapatkan kemulyaan, na dari cerita inilah amalan diatas dibuat fungsinya untuk mendapat harta atau untuk melunasi hutang dll @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 92 Komentar

ILMU KEKAYAAN MUSLIM


RADEN JAPURA hp 081313494001
raden.japura@yahoo.com

BACA SETELAH SHOLAT SUBUH

– LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIM baca 12000x
setiap 300x baca:
– ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN 7X tahan nafas
-SYAHADAT 3X
-SHOLAWAT 3X
-BISMILLAHIRROHMANIRROHIM YA ALLAH YA ROBBI SAYA MOHON DIBERIKAN MILIK REJEKI UANG NYATA LANGSUNG KONTAN BUKTI NYATA.UNTUK KEBUTUHAN HIDUP DAN BEKAL IBADAH SAYA.SERTA MINTA KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIN.

ILMU MERUBAH DAUN JADI UANG

caranya: kumpulkan daun sirih bertemu ruas.masukan kedalam gentong ( tempat air yang terbuat dari tanah )sehabis solat hajat kusus lalu bertawasul kusus.baca kunci pembuka ilmu.dan baca:

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAI-AN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 5001X/100.000X.

LALU BACA DO’A KUNCINYA
INSYA ALLAH.daun sirih tersebut akan menjadi uang.kusus 100.000x pengamalan boleh dicicil.cara selengkapnya silahkan menghubungi sy.sertakan data anda.nama lengkap.nama ibu dan alamatnya.WASALAM@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 228 Komentar

ASMA SYAHADAT PUTIH


Senopati mataram

monyong99@yahoo.com

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan memohon Ridho Allah SWT, Saya ijazahkan ASMA SYAHADAT PUTIH untuk sedulur Kampus Wong Alus yang ingin mengamalkannya…..

Cara mengamalkannya:

  1. Tawassul seperti ASR biasanya.
  2. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM…. INNA QUWWATA SYAHADATIN SYAHADATAN KAKABAN KATABAN QUWWATA 1000 X selama 7 Hari.

@@@

Categories: ASMA SYAHADAT PUTIH | 208 Komentar

AJI ASMORO WENGI


Aryo Gupito
gupito@yuurok.com
Sore hari siapkan seember air dg kembang 5 macam dan zafaron dicampur ke air.. digunakan utk mandi. stl mandi, sejak detik itu selama 7 hari jngn makan makanan yg berasal dari yg bernyawa dan jngn berhubungan sex. Tengah malam keluar rumah yg tdk tertutup oleh buatan manusia. dilakukan 7 malam berturut turut. Kmdian BACA: BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. SUKMA MULYA SIFAT LANGGENG, URIP SEJATI WASESA, SEJATI KUN FAYYAKUN. TENGAH WENGI TELENGING RATRI, SUN ANGGUGAH SUKMA SUCI TALI ARI JABANG BAYINE SI… (SEBUT NAMA 7X TAHAN NAFAS DAN BAYANGKAN WAJAH TARGET) TEKA SUJUD SUMUYUD NDELENG RUPAKU, MANUT SAK PANGUCAPKU, TRESNA LULUT ASIH KASMARAN, YA KEPARENG KEPARENG SAKING KERSANING ALLOH. kmdian jejakkan kaki ke tanah 3x dan tdk boleh pkai alas kaki, krn ilmu ini bekerja lwt bumi. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 45 Komentar

AMALAN SEMBUHKAN PENYAKIT KRONIS


bodokeremezken
herianto53@rocketmail.com
Assalamu’alaikum
-.syahadatain 3×
-.lailahailallah3×muhamadurosulullah
-.yaa allahu yaa muhamad 3×
-.yaa rosulallah yaa muhamad 3×
-.sholollahu’alaihiwasalam 3×
Ket.sekali baca dibaca 700× selama 7hari sediakan janur kuning 9 biji dan 11 biji ,setiap dpt 100× hembuskan pd air putih 1 gls. Bgi pembaca yg ada penyakit kronis dan ada vonis dokter silahkan amalalkan.klu 3hr cek dokter klu penyakit tmb baik atau parah lanjutkan tpi klu tanda2 itu tdk ada silahkan hentikan.
Salam rahayu
Wass. Wr wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 32 Komentar

AMALAN MENGETAHUI KHASIAT BENDA BERTUAH


Guru
wawa.tery@yahoo.co.id
180.214.232.25

Assalamu’alaikum wr.wb kepada dulur2,sesepuh kampus wongalus khususnya ki wongalus yg saya hormati,sy mohon ijin untuk menguraikan amalan untuk mengetahui khasiat keris/benda bertuah sebelumnya lakukan sholat sunah istikhoroh 2raka’at setelah itu ambil keris/benda bertuah lalu pegang ditangan/diletakan terus baca :istighfar3x sahadat3xlahawla walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim3xlailahaillalloh3xmuhammadur rosullulloh salawat3x(yg mana aja)tawasul seperti yg ada dibuku tahlil/tawasul yg suka diamalkan lalu surat al-ikhlas3xal-falaq1xan-nas1xayat kursi3x terus baca do’a ini

BISMILLAHIRROHMANNIROHIM YAA JABBARU YAA MUBIINU YAA ‘ALLAMAL GHUYYUB ARINII FII MANAAMII BIKHASIYYATI HADZA…..11x,(diisi contohnya : hadza keris/hadza batu/benda bertuah lainnya setelah semua dijalani letakan keris/benda bertuah ketempat semula/dibawah bantal/lain2nya (terserah itu hak anda) silahkan anda langsung tidur insyaalloh akan mimpi/nanti ada firasat ttg khasiat keris/benda bertuah selamat mencoba.

Kalau blm berhasil (jangan menyerah) Semoga iman kita tetap terjaga jng sampai luntur dengan khasiat keris/benda bertuah hendaklah semua kita kembalikan dng kekuasan alloh.saya mohon respon/saran/kritiknya/lain2nya agar sy dapat memperbaikinya,sbg manusia biasa yg tdk luput dari keikhlafan,kesalahan dan dosa mohon maaf yg sebesar2nya wassalamu’alaikum wr.wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 82 Komentar

MENDATANGKAN KHODAM MALAIKAT RUMIYAIL


Syar kowi syarkowi@gmail.com

Assallamuaallaikum warrohmatullahi wa barokatuh…..!!!!

Izinkanlah kami berbagi ilmu pengetahuan dalam blog ini dalam rangka memperkaya pengetahuan ghaib kita dan melestarikan khasanah ilmu ghaib di bumi nusantara ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menshare ilmu hikmah tingkat tinggi dengan kekuatan khodam malaikat RUMIYAIL. Ilmu ini diijazahkan oleh Kyai H. Mahfud A. Zahwan.

Himbauan bagi yang baru belajar ilmu ghaib dan baru coba2 terjun ke dunia Supranatural jangan mencoba amalan yang satu ini, karena dikhawatirkan tidak kuat, lagi pula ini adalah ilmu Hikmah tingkat tinggi yang hanya orang2 tertentu saja yang mampu menguasainya. Ilmu ini dikhususkan bagi orang2 yang ahli ibadah dan sudah mempunyai bekal atau dasar ilmu2 yang lain. Tatacara penguasaannyapun cukup sulit bagi pemula, tapi apabila bagi orang2 yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah SWT hal ini tidaklah akan terasa sulit.

Baiklah mari kita bahas langsung saja : Selama beberapa hari anda berdiam di dalam kamar, masjid, musholah atau yg lainnya mengerjakan shalat 5 waktu, selama beberapa hari tersebut anda terus mewiridkan asma Allah ” MALIKUL MULKI ” secara terus menerus sampai asma tersebut mendarah daging dengan jiwa dan raga anda.

Setelah anda betul2 siap, barulah anda pergi ketempat yang sepi ditengah hutan yang jauh dari keramaian orang2, berpuasa sebagaimana kita puasa dibulan ramadhan, memakai pakaian yang suci tidak melakukan hal2 yang doa dan tidak ada gunanya, terus terjaga dan tidur apabila mmang sudah mengantuk betul, tidak berbicara kecuali seperlunya saja.
Pada saat berkhalwat tersebut siang hari anda mewiridkan asma ” MALIKUL MULKI ” sebanyak 8.000 kali dan 12.000 pada malam harinya. teruslah berkhalwat di tempat pertapaan anda tersebut dan amalkan asma tersebut, hingga beberapa bulan kemudian bila sudah saatnya tiba, pada malam hari akan datang khodam dari golongan malaikat yang berwujud seorang laki-laki berkulit putih, berpakaian layaknya seorang raja dan memakai mahkota dari Yaqud berwarna merah.

Apabila beliau sudah datang dan mengucapkan salam maka jawablah salamnya, dan apabila Dia bertanya ” apa yang engkau kehendaki wahai hamba Allah ? Maka jawablah : Aku ingin bersahabat dengan anda wahai Mahluk Allah. Maka tak lama kemudian Dia akan memberikan kepada anda sejenis Tongkat Pusaka dari Perak. Dan Diapun memberikan persyaratan2 diantaranya menjalankan shalat 5 waktu, menjauhi perbuatan dosa, Dll yang dilarang agama Allah SWT.

Apabila anda hendak memanggilnya panggilah namanya dan baca asma ” MALIKUL MULKI ” 3 kali dan dia akan datang, serta siap memenuhi dan melayani anda. Kyai H. Mahfud A. Zahwan pernah melakukan pengobatan massal dengan pasien berjumlah ratusan orang dihadapan beliau, dengan penyakit yang berbeda-beda, dengan menggunakan kekuatan khodam mahluk halus dari golongan malaikat ini alhamdulillah ratusan pasien dapat tertolong, bahkan yang lumpuh seklaipun dengan sekali sentuhan langsung dapat berjalan. Puji syukur itulah kedahsyatan Asma Allah SWT. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.

Wasallam…@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 94 Komentar

ILMU HIBBUL JAN


BAYU PAMUNGKAS
bayu_pamungkas24@yahoo.co.id

Ass, Untuk para sedulur yg mau berhubungan makhluk2 ghoib agar kita aman dari mereka dan dapat menundukkan mereka maka saya ijazahkan bagi mereka yg mau mempelajarinya ilmu ini dikenal dgn Ilmu Hibbul jan.

TATA CARA:
puasa mutih 21 hari
mantranya dibaca 33x habis sholat fardhu n malam habis shalat hajat dibaca 313x
“QOSAMTU ‘ALAIKUM YA AYYUHAL JINNU WASSYAYATINU WAL IMARUL LADZI FII HADZAL MAKANI INSHARIFU BAHIN BISALAMIN MIGH DARUHU WALAHU MUZARIN, AL WAHA 3X AL AJILU 3X AS SA’ITU 3X ”
ilmu ini dulu memang pernah sy amalkn n krna skrng sy rasa sudah saatnya ilmu ini buka n bagi sp saja yg mau ngamalkn silahkn, n bagi para sesepuh sy mhn maaf dn bila ada sesepuh yg sdh mengusainy mohn apa bila penulisan mantrany ada yg salah tulis ato kelewat mhn dikoreksi, wass.@@@

Categories: ILMU HIBBUL JAN | 45 Komentar

SAEFI RIZAL/LANANG


Ki Ampel

Web imoovet@yahoo.com

Salam untuk semua sesepuh di kampus ini saya minta ìjin nitip ilmu(saefi rizal/lanang)
SAEFI HIDAYATULLOH RUH ING ALLAH URIPING PANGERAN ZUHUD WALI HADIST WAJIB URIPING NABI LAILAHAILLALLOHU MUHAMMADUROSULULLOH BIROH MATIKA YA ARHAMAR ROHIMIIN

TATA CARA
(1) Puasa 7 hari bilaruh puasa dimulai hari kelahiran

(2) Saefi dibaca selesai sholat fardhu 70x, dan padatengah malam berendam di sungai dan membaca saefi 33x,ketika keluar rumah dibaca 3x dan tiupakn ketangan lalu usapkan ke anggota tubuh.

KHASÌAT  (1)ini adlh ìlmu pembuka dan pndingin semua jenis saefi(2)untk dihapusnya dosa(3)untuk berperang melawan musuh,caranya sholat hajat 4 roka’at dan membaca saefi 3x maka senjata apapun tidak akan mengenainya(3)kebal api,tidak akan tenggelam di air, menundukan musuh@@@

Categories: SAEFI RIZAL/LANANG | 28 Komentar

ILMU PANGASIHAN MALAIKAT SI BAYANG-BAYANG


Syar kowi
syarkowi@gmail.com

Dengan mengharap ridho dan rahmatnya saya berniat mengijazahkan ilmu Pangasihan Malaikat Si Bayang-bayang. Saya mohon maaf pula bila ada perbedaan dengan sesepuh yg lain.
Pangasihan ini berasal dari Melayu, Lelakunya tidak terlalu berat hanya modal keyakinan insyaallah kita bisa mengamalkan ilmu ni bagi yang membutuhkannya. Sebuah ilmu meskipun tanpa lelaku yang berat dengan Niat yg tulus dan keyakinan yg kuat insyaallah manjur.

Mantranya :

Bismillahirrahmannirrahim
Kucur manik, kucur manik
Kau ditikahkan dikalam Allah
Darah abang mengandi ibumu
Darah putih mengad rame
Terlilit hati si…… kepadaku
Hai malaikat si bayang-bayang
Gari adikku!
Pergi siang datanglah siang
Pergi malam pulang malam
Kalau tak mendengarkan kataku,
Kau-lah disumpah Allah Ta’ala

Tata cara lelakunya

1. Pada tengah malam bangun kerjakan Shalat hajat 2 rakaat (usahakan pada waktu si Dia/sasaran yang akan kita pelet telah tidur lelap).
2. Setelah shalat selesai salam Tawasul al-fatiha untuk Nabi Muhamad, Sahabat Empat, Malaikat Empat, Syekh Abdul Qadir Al – Jaelani, Wali songo, Kedua Ibu Bapak, Orang yang dituju masing2 satu kali. Setelah itu baca amalan Diatas dengan kelipatan 10 ( Bisa 10, 20, 30, 40 dan seterusnya) ampai Anda merasakan seakan-akan ada energi yang berangkat ke luar dari tubuh Anda.
3. Selama membaca jangan lupa tiada henti-hentinya membayangkan wajah si Dia
4. Dengan Niat yang tulus dan Keyakinan yang kuat insyaallah ritual ini akan berhasil Amin. @@@

Categories: ILMU PANGASIHAN MALAIKAT SI BAYANG-BAYANG | 147 Komentar