BIOGRAFI KI WONGALUS

20160925_082115

Foto: ki wongalus (kiri) bersama ki septian.

Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman wa sai’tan nidâ ‘alaykas salâm
Yâ karîmal akhlâq yâ Rasûlallâh
Shallallâhu ‘alayka wa ‘alâ âlika wa ashhâbika ajma’în

Shalawat dan salam semoga tercurahkan padamu
Duhai pemimpin para pejuang, ya Rasulullah
Shalawat dan salam semoga tercurahkan padamu
Duhai penuntun petunjuk Ilahi, duhai makhluk yang terbaik
Shalawat dan salam semoga tercurahkan atasmu
Duhai penolong kebenaran, ya Rasulullah
Shalawat dan salam semoga tercurahkan padamu
Wahai Yang Memperjalankanmu di malam hari Dialah Yang Maha Melindungi
Engkau memperoleh apa yang kau peroleh sementara semua manusia tidur
Semua penghuni langit melakukan shalat di belakangmu dan engkau menjadi imam
Engkau diberangkatkan ke Sitratul Muntaha karena kemuliaanmu
Dan engkau mendengar suara ucapan salam atasmu
Duhai yang paling mulia akhlaknya, ya Rasulullah
Semoga shalawat selalu tercurahkan padamu, pada keluargamu dan sahabatmu.

=================================

Yth:  Saudaraku Pembaca Setia
Blog Kampus Wong Alus
yang  Kumuliakan

Assalamualaikum wr wb. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah, Muhammad SAW.

Al Hujarat ayat 13 : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

 20160705_092606Ayat ini mengingatkan kita semua untuk menitikberatkan persaudaraan di antara sesama kaum yang beriman. Iman artinya yakin seyakin yakinnya terhadap semua yang ada di dalam Rukun Iman sebagai basis dari kepercayaan kita.

Persaudaraan bisa dikembangkan bila lahir rasa dekat dan saling percaya. Rasa dekat bisa muncul bila kita saling kenal mengenal di antara kita yang dilandasi kejujuran dan kebersahajaan. Rasa akrab dan saling percaya akan sulit terjalin bila kita belum saling kenal mengenal. Apalagi bila dalam hubungan persahabatan itu kemudian muncul rasa iri dengki, saling curiga, apriori, merasa benar sendiri dan merasa harus jadi pemenang, sombong dan congkak, menantang  dan ingin mengalahkan, keinginan untuk mengeksploitasi yang lain, tidak toleran dan tertutup terhadap saran masukan dan kritik.

Persaudaraan oleh sebab itu perlu dikembangkan dimana pun kita berada. Termasuk persaudaraan di dunia maya. Oleh sebab itulah blog KAMPUS WONG ALUS ini hadir untuk merangkai persaudaraan dan persahabatan. Maka dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT kami– tanpa bermaksud ujub, riya, takabur — atas nama penerbit blog KAMPUS WONG ALUS mohon ijin memperkenalkan diri.

2016-03-12 17.46.28Nama saya MUHAMMAD WILDAN, SS dengan nama samaran: KI WONG ALUS.  Saya dilahirkan di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 20 Oktober 1971 dan kemudian dibesarkan di Jawa (Jawa Timur dan Yogyakarta). Mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di Sidoarjo tepatnya di SDN Tebel, SMPN 1 Sidoarjo dan SMAN 1 Sidoarjo. Melanjutkan pendidikan ke Fakultas Filsafat, Jurusan Filsafat Barat, UGM Yogyakarta. Kebetulan Lulus tahun 1996 dengan Skripsi berjudul “KONSEP BEING IDEALISME ABSOLUT JOSIAH ROYCE”. Skripsi ini pernah diplagiat dua kali: Pertama seorang Dekan dan kedua seorang Dosen Metafisika. Yang kedua memasukkan skripsi ke dalam Buku “SISTEM SISTEM METAFISIKA”.

Selama kuliah, saya nyambi sebagai pekerja kasar di bengkel “Mbah Langut” Karangkajen Yogyakarta, Sales Buku Yudhistira, Penulis Lepas Tabloid Mistik dan setelah lulus kuliah berkarya menjadi Wartawan dan selanjutnya Redaktur di Tabloid Nyata dan Tabloid Bunda (Graha Pena Jawa Pos Group), Konsultan di beberapa media komunitas di antaranya Majalah KOMUNITAS PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhid Islam) Jawa Timur, Majalah PERSPEKTIF, Majalah RENBANG, Majalah VISI, Majalah PARLEMENTARIA, Majalah PROSPEK, Penulis Buku Jejak Sidoarjo dari Jenggala Ke Suriname. Kini saya berkarier sebagai pejabat di pemerintahan, Owner perusahaan bibit parfum dan owner CV MOTIVASINDO PERKASA (—usaha jasa konsultan di bidang pelatihan dan pengembangan SDM) dan aktif di berbagai forum komunikasi mistik spiritual .

IMG-20160716-WA0032Sebagai pelengkap, alangkah eloknya bila tidak melupakan jasa para leluhur yang berjasa besar kepada kita dan bersama ini kami mohon ijin memaparkan silsilah keluarga sekaligus agar kita semua bisa meneladani perjuangan mereka dengan sempurna.

Kehadiran blog KAMPUS WONG ALUS ini juga saya dedikasikan kepada mereka. Al Fatihah sent.  


NABI MUHAMMAD SAW 1. Siti Fatimah 2. Imam Hussain 3. Ali Zainal ‘Abidin 4. Muhammad Al Baqir 5. Ja’afar As-Shadiq 6. Ali Uradhi 7. Muhammad An-Naqib 8. Isa Ar-Rumi 9. Ahmad al-Muhajir 10. Ubaidullah 11. Alawi Awwal 12. Muhammad Sohibus Saumi’ah 13. Alawi Ats-Tsani 14. Ali Kholi’ Qosam 15. Muhammad Sohib Mirbath 16. Alawi Ammil Faqih 17. Abdul Malik Al-Muhajir 18. Abdullah Khan 19. Ahmad Jalaludin Khan 20. Jamaluddin Akbar Khan alias  Syaikh Jumadil Qubro 21. Maulana Ishak  + Dewi Sekardadu 22. Sunan Giri 23. Kyai Ageng Mursad Tukun, Mrican Kediri 24. Ki Anom Besari Kuncen Tuban + Nyai Anom Besari 24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari I Ponorogo 25. Ki Ageng Ilyas / Kyai Tegalsari II 26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo 27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa 28. Ki Kasantari 29. Ki Kasan Pawiro 30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu 31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah 32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah  33. MUHAMMAD WILDAN

KLIK:

 GENEALOGI KWA LENGKAP

IMG-20160623-WA0047WUSANA KATA Demikian apa yang bisa saya sampaikan sekaligus permohonan maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan. Sudilah kiranya para Pembaca KWA berkenan memberi masukan, saran dan kritik agar blog ini semakin mampu membawa manfaat untuk kita semua.  Semoga dengan perkenalan singkat ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk saling mengenal satu sama lain semata-mata untuk menggapai ridho Allah SWT.

Wassalamualaikum wr wb.

wongalus
Berumah di http://www.wongalus.wordpress.com
Email: rdrkwa@gmail.com
Phone: 081-234588111 (SMS/wa only)
BANK BNI (kode 009) Rek 0339523244
a.n Muhammad Wildan

@@@

===========================================================

REFERENSI:
BUKU SEJARAH KYAI AGENG MOHAMMAD BESARI

1.      SILSILAH KYAI AGENG MOH. BESARI
Silsilah ini dan sejarah riwayat permulaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. yang menurun ke Tegalsari, Jetis Ponorogo.
Siti Fatimah berputra Baginda Kusen
Baginda Kusen berputra Zainal ‘Abidin
Zainal ‘Abidin berputra R. Alap-alap
R. Alap-alap berputra R. Lumusuh
R. Lumuzuh berputra R. Al – Shodiq
R. Al – Shodiq berputra R. Musarir
R. Musarir berputra R. Samangun
R. Samangun berputra R. Samandakir
R. Samandakir berputra R. Ali Dakir
R. Ali Dakir berputra R. Im. Dja’par Sidik
R. Im. Dja’par Sidik berputra Sjeh Djumadil Qubra
Sjeh Djumadil Qubra berputra Maulana Ibrahim
Maulana Ibrahim berputra R. Rachmad
R. Rachmad berputra R. Satmoto
R. Satmoto berputra Nyai Anom Besari yang wafat dan dimakamkan di Kuncen, Caruban Madiun
Ny. ANOM CARUBAN berputra 3 orang putra :
1.        Kyai Kotib Anom, wafat dan dimakamkan di Klambret desa Srigading Tulungagung.
2.        Kyai Moh. Besari Tegalsari
3.        Kyai Nur Sadiq, wafat dan dimakamkan di Jetis, Tegalsari dan menurunkan Kyai Mukmin, yang wafat dan dimakamkan di Nglawu, Mlarak Ponorogo.
Adapun silsilah dari Kerajaan Majapahit sebagai berikut, Prabu Brawijaya Majapahit berputra Ratu Jenggala Kediri dan yang terakhir ini berputra Pangeran Demang. Pangeran Demang berputra Raden Demang, Raden Demang berputra Kyai Ageng Ngabdul Mursad Tukun Kediri. Kyai Ageng Ngabdul Mursad berputra Kyai Anom Besari, Kuncen Caruban Madiun.
Kyai Muhammad Besari Tegalsari berputra 9 orang :
 1. Nyai Abdurrachman
 2. Kyai Jakub
 3. Kyai Ismangil
 4. Nyai Buchari
 5. Kyai Iskak Coper
 6. Kyai Cholifah
 7. Kyai Ilyas
 8. Nyai Bandjarsari
 9. Kyai Zainal ‘Abidin Raja Selangor
(1). I. Ny. Abdurrachman berputra 7 orang :
 1. Kyai Amad Kasan Malo
 2. Nyai Misbah Taman Arum Madiun
 3. Kyai Nguzer Tegalsari
 4. Kyai Zamdjani Dagangan
 5. Kyai Mohammad Bakir Tegalsari
 6. Kyai Jahuda Magetan
 7. Kyai Mudjaet Tegalsari
(2). II. Kyai Jakub berputra 6 orang, dari 2 orang istri
Dari Istri pertama :
 1. Kyai Achmad Banjarsari Madiun
 2. Kyai Mursid Pintu
Dari istri kedua :
 1. Nyai Adhija Polamon Kediri
 2. Kyai Aruman Prambon Dagangan
 3. Nyai Mukmin Soaten Sala
 4. Nyai Nawawi Tawangrejo Uteran (?)
(3). III. Kyai Ismangil berputra 3 orang :
 1. Kyai Achmad Ngali Jogaten Tulungagung
 2. Kyai Mukibat Tegalsari
 3. Kyai Rukani
(4). IV. Kyai Buchari berputra 67 orang :
 1. Nyai Munoda Sareng Uteran Madiun
 2. Nyai Nawawijah Tawangrejo Uteran Madiun
 3. Kyai Askiram Malo Ponorogo
 4. Kyai Jusup Tegalsari
 5. Nyai Mohammad Tegalsari
 6. Nyai Mudjahit Tegalsari
(5). V. Kyai Iskak Coper berputra 14 orang dari 2 orang istri
Dari istri pertama :
 1. Nyai Aspijah Coper
 2. Kyai Adrongi Coper
 3. Nyai Aspija Coper
 4. Nyai Jusup Coper
 5. Kyai Kusen Coper
 6. Nyai Moh. Tjob Joresan Ponorogo
 7. Nyai Mohammad Jalen Mlarak
 8. Kyai Hisyam Coper
 9. Nyai Ibrohim Coper
 10. Nyai Palung Kastubo
Dari istri kedua :
 1. Nyai Ismangil Tegalsari
 2. Nyai Matohijah Tegalsari
 3. Kyai Haji Abdurrachman
 4. Kyai Martoredjo Coper
(6). VI. Kyai Cholifah berputra 7 orang :
 1. Nyai Zamdjam Dagangan
 2. Kyai Mohammad Tarum Demangan
 3. Nyai Bojamin Demangan
 4. Nyai Djamal Gontor Ponorogo
 5. Kyai Askiram Malo Ponorogo
 6. Kyai Imam Sebaweh (?)
 7. Kyai Imam Tabri
(7). VII. Kyai Iljas berputra 11 orang dari 3 orang istri
Dari istri pertama :
 1. Kyai Kasan Jahja
 2. Kanjeng Kyai Kasan Besari
 3. Kyai Suheb Tegalsari
 4. Nyai Askiram Malo Ponorogo (?)
 5. Nyai Zainal ‘Arif Tegalsari
Dari istri kedua :
 1. Kyai Mangat (Djainal Abidin) Penghulu Madiun
 2. Kyai Sihabudin Gentong Jogorogo
 3. Nyai Mukibat Tegalsari
 4. Kyai Katimul Kasan Tangkep Sawo
 5. Kyai Kitab (Sastroarmodjo) Patih Pacitan
Dari istri ketiga :
 1. Nyai Imam Sibaweh (?)
(8). VIII. Nyai Bin Oemar Banjarsari berputra 8 orang
 1. Nyai Mohammad
 2. Kyai Ali Imron
 3. Kyai Bilawi Giripurno Magetan
 4. Kyai Haji Mohammad Besari
 5. Kyai Paqih
 6. Nyai Nawawi Tawangrejo Uteran (?)
 7. Kyai Belawi Dondong, Kebonsari (?)
 8. Kyai Maolani Dondong, Kebonsari
(9). IX. Kyai Zainal Abidin berputra 2 orang
 1. Kyai Mohammad Mhuhji Raja Selangor
 2. Nyai Ngisah Sultan Johor Malaysia
(7/VII). 1. KYAI KASAN JAHJA putra sulung Kyai Ilyas dari itri pertama berputra 13 orang dari 2 orang istri :
Dari Istri pertama :
 1. Kyai Modjo Tegalsari
 2. Kyai Setrodiwirjo Kroya Gelangkulon
 3. Nyai Imam Tabri
 4. Kyai Kasan Rifangi
 5. Kyai Ngabdullah Uteran Madiun
 6. Kyai Abdurrachman Tegalsari
 7. Kyai Kasanredjo Tegalsari
 8. Kyai Aspari Tegalsari
 9. Kyai Iskandar
Dari istri kedua :
 1. Kyai Munakijat Srandil, Sumoroto Ponorogo
 2. Nyai Makijo Kutu Jetis Ponorogo
 3. Nyai Saidin Tegalsari
 4. Nyai Tirto Mohammad Gondang Ngrukem Mlarak
(7/VII). 2. KANJENG KYAI KASAN BESARI berputra 16 orang dari 7 orang istri
Dari istri pertama :
 1. Bagus Kasan Anom
 2. Kyai Ilham Setono
 3. Nyai Reksoniti Surakarto
Dari istri kedua :
 1. Imam Besari Tegalsari
 2. Nada Besari Tegalsari
Dari istri ketiga :
 1. Ny. Kasanpuro, Gontor Ponorogo
Dari istri ke empat :
 1. Kyai Tirta Besari Ngrukem Mlarak
Dari istri kelima :
 1. R. M. Martopuro Wedono Maospati
 2. R. Aj. Kasan Ritangi Karanggebang
 3. R. Aj. Martoredjo Coper
 4. R. M. Adipati Tjokronegoro Bupati Ponorogo
 5. R. M. Bawadi, wafat semasa masih muda
 6. R. Aj. Andawijah (Salamah)
Dari istri ke enam :
 1. Kyai Kasan Cholipah Tegalsari
 2. Kyai Wongsodipuro Singkil Balong
 3. Kyai Martosari Tegalsari
Dari istri ketujuh : (dari Yogyakarta)
Tidak berputra putri.
* * * * *

Putra ke 7 dari KYAI AGENG MOHAMMAD BESARI Tegalsari ialah KYAI ILJAS menurunkan keturunan sebagai berikut :
Kyai Iljas menurunkan putra sulung dari istri pertama, yaitu :
          Kyai Kasan Jahja
Kyai Kasan Jahja berputra :
          Kyai Setrodiwirjo
Kyai Setridiwirjo berputra :
          Kyai Kasan Munsarif
Kyai Kasan Munsarif berputra :
          Kyai Kasan Mualif
Kyai Kasan Mualif berputra :
          Mohammad Badar
Mohammad Badar berputra :
          Mashjuri dan
          Masduki
Kyai Kasan Munsarif berputra 7 orang :
1.      Kasan Mustadjab, Prambon
2.      Kasan Mustahar, Prambon
3.      Kasan Mualip, Gelangkulon
4.      Kasan Mukali, Gelangkulon
5.      Nyai Ropingi (Rubingah), Gelangkulon
6.      Iskandar, Pucanganom, Purah Pare
7.      Nyai Matsemangin (pongatun) Prambon
I. MUSTADJAB menurunkan putra-putri :
1.      Nyai Somokarjo Carik, Prambon
2.      Nyai Kasandrijo, Prambon
3.      Nyai mBijat, Mundu Gemarang
4.      Kadarisman, Prambon
5.      Nyai Bunti, Prambon
6.      Nyai Wahab, Selosari Prambon
7.      Moh. Rukan, Beketok Banjarsari
8.      Nyai Anomredjo, Pilangrejo Kanigoro
II. MUSTAHAR menurunkan putra putri :
1.      Nyai Mukarom, Prambon
2.      Sudirman, Prambon
3.      Ropijah, Prambon
4.      Gamur, Singgopuro
5.      Marsijah, Prambon
III. KASAN MUALIP menurunkan putra putri :
1.      Kadiran, Gelangkulon
2.      Muhammad Badar
3.      Misiran
4.      Maskur
IV. MUKALI menurunkan putra putri :
1.      Mukisah
2.      Mukiman
3.      Mukinem
4.      Mukimin
V. B. ROFINGI menurunkan putra putri :
1.      Patimah
2.      Buchari
3.      Supeno
4.      Maridjah
5.      Togijah
VI. ISKANDAR menurunkan putra putri :
1.      Asrijah
2.      Katidjah
3.      Asmuni
4.      Asmuri
VII. NYAI MATSEMANGUN menurunkan putra putri :
1.      Nyai Imam Muhji
2.      Nyai Kas Monadi
3.      Nyai Takim
4.      Kastur
5.      Istamar
6.      Nyai Chalil
(7-III). 3. KYAI SUHEB  Tegalsari putra Kyai Iljas dari istri pertama.
Kyai Suheb, Lurah Tegalsari Ponorogo berputra :
          Kyai Basarsari
Kyai Basarsari, Lurah Perdikan Menang, Ponorogo berputra :
1.      R. Karbesari, Lurah Perdikan Menang Ponorogo
2.      R. Nyai Moch. Besari, Pulo Sari Ponorogo
3.      R. Nyai Buyamin Merdikan Menang Ponorogo
4.      Nyai Ngali, Taji Sukorejo Ponorogo
5.      R. Sastroatmodjo, Naib Kecamatan Sukorejo Ponorogo
6.      R. Karjodisastro, Lurah Merdikan Menang Ponorogo
R. Karjodisastro, Lurah Merdikan Menang Ponorogo berputra :
1.      R. Ngt. Insirah – Mangunhardjo
2.      R. Moh. Iksan, Lurah desa Merdikan Menang Ponorogo
3.      R. Soebari Sastrodiredjo
4.      R. Ngt. Moetmainah – Soerodiredjo
5.      R. Rachmad
6.      R. Ngt. Soepinah – Djojoatmo
7.      R. Soeprapto
8.      R. Sewojo
R. Ngt. Insirah – Mangunhardjo berputra :
1.      Soeparti – Hardjobesari (alm)
2.      Sajunah – Harjoutomo (alm)
3.      Soejoed (alm)
4.      soerjadi (alm)
5.      Haji Moh. Akbari Soejonohadipranoto, Jln. Tanjung Torawitan 18 Surabaya.
R. Moh. Iksan, Lurah Merdikan Menang Ponorogo berputra :
1.      R. Ngt. Aspangiah – R. Soerodjo. Jln. Belut 17 Ponorogo
2.      R. Nyai Bening (alm)
3.      R. rr. Soepadmi (alm)
4.      R. Imam Soedjirno
5.      R. rr. Oemiojati (alm)
6.      R. rr. Soebingah – Suami I  : Siswohadiprajitno
Suami II : Hari Wardhono
7.      R. rr. Ngabekti – Koen Padmowijono
8.      R. rr. Koesnijah – Moch Jakoen
R. Soebari Sastrodiredjo, berputra :
1.      R. Parwoto, Jln. Nakula Tumpang – Malang
2.      R. Soewito (alm)
3.      R. rr. Soejatmi (alm)
4.      R. rr. Soelasmi ( alm)
5.      R. Soemantri (alm)
6.      R. Galoeh Soedjarwo, Kapten Purnawirawan TNI – AD
Jln. Gaharu 2 No. 4 Cilandak Jakarta 12430 (Selatan)
7.      R. Soeroso, Pelda Purn. TNI – AD, Jl. Jendral Panjaitan No. 77 Lumajang
8.      R. rr. Soedarmi – R. Soelistyo Mayor Purn, TNI – AD, Jln. Diponegoro No. 164 Surabaya.
R. Ngt. Moetmainah – Soerodirdjo berputra :
1.      Koesminah – Hadiwasito, Garum Blitar
R. Rachmad berputra :
1.      R. Soemewo, Pelda Purn TNI – AD, Jln. Raya Gubeng No. 106 Surabaya.
R. Ngt. Soepinah – Djojoatmo berputra :
1.      Istidjah (alm)
2.      Teguh, Semanding Sumoroto Ponorogo
R. Soeprapto berputra :
1.      R. Moehadib (alm)
2.      R. Martabat (alm)
3.      R. rr. Ilami
4.      R. rr. Iladuni, Jln. Kalimantan 14 ……………………….
5.      R. rr. Taruni ………………………………………………
6.      R. rr. Oemijat …………………………………………….
7.      R. Imam Soedjarot ……………………………………….
8.      R. rr. Ladijoe ……………………………………………..
R. Sewojo berputra :
1.      R. Moedjiati, Jln. Wijayakusuma 216 …………………..
2.      R. Moedjianto
3.      R. rr. Moedjiharti
4.      R. rr. Poedjirahajoe
5.      R. rr. Winarni
6.      R. Bambang Winarno
7.      R. Hadiwinarto
8.      R. rr. Juniati
Penjelasan : tersebut putra putri dari R. Subari Sastrodiredjo dan R. Rachmad adalah saudara kandung dari satu ibu berlainan ayah.
* * * * *
(7) 2. Kyai Sihabudin Djogorogo – Gentong – Putra Kyai Ageng Ilyas dari istri kedua berputra :
 1. Kyai Imam Soepangat alias K. Moh. Musa – Sine
 2. Kyai Imam Gazali Gentong Ponorogo
 3. Kyai Imam Kasani Gentong Ponorogo
 4. Kyai Imam Barnawi Gentong Ponorogo
(7.2). 1. Kyai Imam Soepangat berputra :
 1. Kyai Soediwiryo         – Sine
 2. Kyai Kasantari            – Sine
 3. Kyai Kasanredjo         – Sine
 4. Singodihardjo             – Lurah Banyubiru – Walikukun
(7.2). 2. Kyai Kasantari berputra :
 1. Moh. Hormin – Sine
 2. Kasan Pawiro – Sine === berputra (30) Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu 31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah 32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah  33. MUHAMMAD WILDAN
 3. Ny. Moh. Nawi – Klito – Sine
 4. Ny. Hajjah. Mariyam – Abdullah Karyodikromo – Sine
 5. Salekan
(7.2.1.2. 4. Ny. H. Mariyam berputra :
 1. Roedjiminm – KOMPOL di Purwokerto
 2. Ny. Roekmini – wafat di Malang
 3. Roslan – wafat di Surabaya
 4. Ny. Soemiyati (Kartisoehardjo) – Kuniran – Sine
 5. Ny. Oemiyati – Sine
 6. HUS. Danusubroto. SH. Jakarta
 7. Ny. Soeparman – Pens. Guru – Sine
 8. Ny. Sarmini – Sine
 9. Soekandar (Pens. Letnan) – Sine
 10. Ny. Soedoro (Letn. Kol. Soedoro) – Ujung Pandang
* * * * *
2.      MAULANA MALIK IBRAHIM
Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Syeh Djumadil Qubra. Syeh Djumadil Qubra adalah putra dari R. Imam Dja’par Shadiq. Putra dari Ali Dhahir sampai Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. sudah 11 keturunan.
Ketika tahun 1300 M. Maulana Malik Ibrahim menyiarkan (syiar) Agama Islam di Negeri Cempa. Lama kemudian Maulana Malik Ibrahim mempersunting dan menikahi Putri Cempa, putra putri Sang Ratu yang bernama Dewi Tjondro Wulan mengandung (hamil). Dewi Tjondro Wulan melahirkan seorang putra, diberi nama Raden Rachmad yang akhirnya berdiri sebagai Sunan Ngampel Denta di Surabaya.
Sunan Ngampel Denta berputra Satmoto, atau yang bernama Kyai Ngarobi.
Raden Satmoto berputra putri Ny. Anom Besari yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Kuncen, Caruban Madiun.
Ny. Anom Besar Kuncen, berputra 3 orang :
 1. Kyai Chatib Anom yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Klambret desa Srigading Tulungagung.
 2. Kyai Mohammad Besari yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Tegalsari, Jetis Ponorogo.
 3. Kyai Noer Sodiq yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Tegalsari, Ponorogo dan berputra Kyai Mukmin yang wafat dan berputra Kyai Mukmin yang dan dimakamkan di pemakaman Nglawu Mlarak.
3.      SANG PRABU DI CEMPA
Sang Nata di Cempa bernama Prabu Kuntata, Sang Nata berputra 3 orang putra putri :
 1. Dewi Murdaningrum
 2. Dewi Tjondro Wulan
 3. Raden Tjingkara
Dewi Murdaningrum dipersunting oleh Sang Prabu Kartiwidjojo, Majapahit.
Dewi Tjondro Wulan dipersunting oleh Maulana Malik Ibrahim dan berputra Raden Rachmad (Sunan Ngampel Denta)
Sang Prabu Kartiwidjojo Majapahit yang beristrikan Dewi Murdaningrum berputra Raden Patah Sultan Bintara Demak.
Raden Patah Sultan Bintara Demak adalah saudara sepupu (nak – sederek) dengan Raden Rachmad Sunan Ngampel Denta Surabaya.
4.      RIWAYAT DARI MAULANA ISKAK
Maulana Malik Ibrahim mempunyai saudara lelaki, ialah Maulana Iskak. Maulana Iskak berkedudukan tempat tinggal di Negeri Pasik dan menyiarkan Agama Islam.
Suatu ketika Maulana Iskak mempunyai keinginan untuk menengok putra kemenakannya yang bertempat tinggal di Gresik, yaitu Raden Rachmad Sunan Ngampel. Dan yang kedua berniat akan meluaskan syiar Agama Islam di daerah Gresik.
Setelah selesai mempersiapakan keperluan untuk perjalanan Maulana Iskak berangkat menampang naik perahu milik orang dagang. Sesampainya di Ngampel Surabaya dan setelah sementara 3 bulan lamanya berada di Gresik, hatinya merasa kurang puas, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Selatan – timur, ke Negeri Blambangan Banyuwangi.
Apa mau dikata, setelah sampai di kota Blambangan, kebetulan di waktu itu putra-putrinya Ratu Blambangan yang bernama Dewi Sekar Dadu sedang menderita sakit yang sangat gawat. Sudah diusahakan untuk menyembuhkannya kemana-mana, belum juga sembuh, malahan tambah hari semakin berat sakitnya. Sang Ratu kelewat sedih hatinya memikirkan sakitnya sang putri. Akhirnya mengadakan sayembara sebagai berikut :
“BARANG SIAPA YANG BISA BERUSAHA MENYEMBUHKAN SI NINI PUTRIKU INI, KALAU LELAKI AKAN SAYA AMBIL / JADIKAN MENANTU, JIKALAU PEREMPUAN AKAN SAYA AMBIL MENJADI PUTRI ANGKATKU”.
Sayembara Sang Ratu merata ke seluruh Negeri, tetapi tidak ada yang berani memasuki sayembara, kecuali hanya Maulana Iskak sendiri yang berani dan terus menghadap kehadapan Sang Ratu dengan hatur sebagai berikut :
“DUH YANG MULI SINUHUN, HAMBA MAULANA ISKAK YANG MENGHADAP DI HADAPAN YANG MULI. APABILA HAMBA DIPERKENANKAN, HAMBA AKAN MEMASUKI SAYEMBARA YANG MULIA”.
Seketika itu Yang Mulia Sinuhun Blambangan menerima kata ucapan Maulana Iskak, terus diperintah menyembuhkan putrinya. Setelah sang putri diobati, seketika itu juga sakitnya hilang dan sehat kembali seperti sediakala. Kemudian Maulana Iskak dinikahkan dengan putri Blambangan.
Selama Maulana Iskak berada di Negeri Blambangan menjalankan syiar Agama Islam sehingga rakyat Blambangan memeluk Agama Islam. Disayangkan hanya tinggal Sang Prabu sendiri yang belum mau masuk memeluk Agama Islam. Oleh karena Maulana Iskak merasa belum puas hatinya lalu menghadap kehadapan Sang Sinuhun, dimohon agar Sang Sinuhun masuk memeluk Agama Islam. Namun Sang Sinuhun tidak bersedia masuk memeluk Agama Islam, malah menjadi marah dan menghunus pedang pusaka dan akan ditusukkan kepada Maulana Iskak. Seketika itu Maulana Iskak meloloskan diri dan terus meninggalkan Negeri Blambangan menuju ke Ngampel Dento Surabaya menemui kemenakannya Raden Rachmad, yaitu Sunan Ngampel.
Singkat cerita, setelah Maulana Iskak pergi meninggalkan Negeri Blambangan, Negeri ini dilanda huru-hara yang sangat menakutkan. Wabah penyakit yang besar dan meminta pengorbanan rakyat secara besar-besaran, pagi jatuh sakit sore meninggal, sore jatuh sakit paginya meninggal. Sang Prabu resah hatinya dengan adanya musibah yang membawa kematian rakyatnya yang bergitu tragis. Dicari sebab musababnya huru-hara yang menimpa Negeri Blambangan, akhirnya Sang Prabu mempunyai pengiraan dan memastikan bahwa pembawa musibah Negeri Blambangan tidak lain dan tidak bukan adalah “jabang bayi” yang sedang dikandung Dewi Sekar Dadu, istri Maulana Iskak, putri Sang Prabu sendiri yang sedang hamil baru 6 bulan usianya. Oleh karena bayi itulah yang dianggap menimbulkan huru-hara di Negeri Blambangan, maka Sang Prabu bersabda, bilamana jabang bayi yang dikandung Dewi Sekar Dadu sudah lahir, akan dibuang ke laut.
Setelah bayi lahir, dimasukkan dalam peti tertutup dan dipaku rapat-rapat terus diceburkan ke dalam laut. Peti barisi bayi tersebut terbawa mengikuti arus ombak dan akhirnya terdampar di pesisir Gresik. Seorang wanita janda bernama B. Ratijah yang menemukan peti berisi bayi tersebut di pantai Gresik. Tidak menunggu lama-lama peti kemudian dibuka dan dengan rasa terkejut dan heran bercampur haru setelah diketahui Bahwa di dalam peti berisi seorang anak bayi yang baru lahir dan dalam keadaan hidup. Bayi dikeluarkan dari dalam peti kemudian dibawa pulang diangkat sebagai anaknya dan diberi nama Raden Paku. Setelah dewasa menjadi seorang wali yang disebut Sunan Giri dengan nama asalnya Raden Paku. Raden Paku Alam Sunan Giri adalah saudara sepupu dari Raden Rachmad – Sunan Ngampel. (Nak-sederek).
 5.      SEJARAH RIWAYAT PRABU BRAWIJAYA YANG MENURUNKAN KEPADA TEGALSARI PONOROGO
Sang Prabu Brawijaya berputra Pangeran Demang.
Pangeran Demang berputra Raden Demang yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Badal Ngadiluwih Kediri.
Raden Demang berputra Kyai Ageng Ngabdul Mursad Tukum Kediri.
Kyai Ageng Ngabdul Mursad Tukum berputra Kyai Anom Besari yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Kuncen, Caruban Madiun.
Kyai Ageng Anom Besari Kuncen berputra 3 orang :
1.      Kyai Chatib Anom yang wafat dan dimakamkan di pemakaman desa Srigading, Klambret Tulungagung
2.      Kyai Mohammad Besari Tegalsari, Ponorogo
3.      Kyai Noer Sadiq Tegalsari, Ponorogo
Kedua-duanya tersebut 2 dan 3 di atas dimakamkan di pemakaman Tegalsari Ponorogo.
 * * * * *
Kyai Ageng Mohammad Besari berputra 9 orang :
1.      Kyai Iskak Coper, Ponorogo
2.      Ny. Abdurrachman
3.      Kyai Jakub
4.      Kyai Ismangil
5.      Kyai Buchari
6.      Kyai Choifah
7.      Kyai Iljas
8.      Ny. Bin Cemar Banjarsari
9.      Kyai Zainul ‘Abidin Raja Selangor Malaya
Kyai Noer Sodiq berputra 6 orang :
1.      Ny. Amad
2.      Ny. Zakarija
3.      Ny. Suratman
4.      Kyai Mukmin
5.      Kyai Mubarak
6.      Kyai Idris
6.      RIWAYAT KYAI MOHAMMAD BESARI DI TEGALSARI PONOROGO TH. 1700
Arah sebelah Selatan Timur kota Ponorogo sejauh kurang lebih 12 km terletak suatu desa tempat tinggal seorang Kyai yang alim lagi berbudi luhur dan bijaksana, asih terhadap sesama. Suka memberi pertolongan kepada siapa saja yang menderita kesengsaraan, sesuai dengan peribahasa : “memberi paying kepada orang yang kepanasan, memberi tongkat kepada orang yang berjalan di atas tempat yang licin, memberi obor kepada orang yang kegelapan”, lagi pula didasari banyaknya santri atau muridnya, sehingga tersohor di kiri dan kanan tetangga desanya, malahan sudah kedengaran sampai ke daerah-daerah lain.
Adapun kyai yang dimaksud di atas ialah yang bernama DONOPURO yang berasal dari keturunan Sunan Tembayat.
Setelah Kyai Mohammad Besari mendengar berita ada orang alim berilmu lagi pula berbudi luhur dan bijaksana, Kyai Mohammad Besari bergegas-gegas menghadap ramo ibunya menghaturkan maksudnya : “Duh ayah ibu, kiranya ananda diperkenankan serta diizinkan mencari ilmu di Pondok Sentono, Jetis Ponorogo”. Ramanda menjawab : “Ooo angger, putraku, jikalau engkau mencari ilmu ke Pondok Sentono, Jetis, aku sangat menyetujui dan memantu apa yang telah menjadi niatmu itu. Maka lekas engkau berangkat dan sekalian ajaklah adikmu Noer Sodiq”.
Kedua anak tersebut lalu berangkat bersama-sama menuju ke tempat kediaman Kyai Donopuro di desa Setono Jetis Ponorogo.
Setelah kira-kira 3 atau 4 tahun lamanya Mohammad Besari beserta adiknya berguru pada Kyai Donopuro dan telah semua ilmu Agama Islam dipelajarinya, maka semakin lama semakin disayang oleh Kyai Gurunya. Kemudian Mohammad Besari mempunyai keinginan menjelajah daerah Ponorogo dengan adiknya Noer Sodiq sebagai pengikut.
Ketika perjalanan sampai di desa Mantub – Ngasinan, adiknya Noer Sodiq merasa kehausan dan mengatakan kepada kakaknya : “Kakak, saya merasa haus sekali, saya minta minum”. Setelah Mohammad Besari mendengar permintaan adiknya, merasa sangat hiba hatinya. Karena pada waktu itu masih jarang adanya sumur, mencari air bersih sangat sulit. Kebetulan di desa itu ada seorang Kyai yang bernama Kyai Noer Salim keturunan dari Kyai Dugel Kesambi, Nglupeng Slaung Ponorogo. Kyai Mohammad Besari kemudian bertemu menghadap dan menyatakan niatnya : “Mohon maaf Kyai, sekiranya diperbolehkan kami mohon diperkenankan mengambil kelapa muda yang di pinggir jalan, airnya akan saya minumkan kepada adik saya, sebab dia merasa haus sekali”.
Kyai Noer Salim berbicara sambil ketawa dan katanya : “Iya ambillah sesukamu!”.
Dari rasa senang dan lega hatinya kedua anak itu, terus melambaikan tangannya ke Kepala muda, yang seketika satu janjang Kepala jatuh. Setelah Kyai Noer Salim Mengetahui, lalu berbicara : “Lho lho anak cakap, kalau mengambil kelapa muda jangan seperti itu, coba kemari saya ajari”. Kyai Noer Salim mendekati pohon kelapa. Pohon kelapa dilengkungkan sampai melengkung ke tanah puncaknya, sambil bicara : “Sudah anak cakap, engkau pilihlah, mana yang engkau senangi, jadi kelapanya tidak rusak”. Mohammad Besari mengambil kelapa mudanya lalu diberikan kepada adiknya dan diminumlah airnya.
Sehabis itu Kyai Noer Salim lalu bertanya : “Engkau ini anak mana dan siapa namamu?”. Mohammad Besari menjawab : “Saya muridnya Kyai Donopuro dan berasal dari desa Kuncen, Caruban. Nama saya Muhammad Besari dan adik saya bernama Noer Sodiq.” Keduanya diajak masuk ke dalam rumah untuk diajak berbincang-bincang. Pada akhirnya Mohammad Besari diambil sebagai memantu oleh Kyai Noer Salim ya Kyai Ageng Mantub. Karenanya desa dimana Kyai Noer Salim bertempat tinggal disebut desa Mantub. Disebut desa Mantub karena Kyai Noer Salim merasa mantap mengambil memantu Mohammad Besari.
Setelah dibicarakan seperlunya Mohammad Besari dinikahkan dengan putri sulung Kyai Noer Salim kemudian diboyong ke Sentono.

7.      MOHAMMAD BESARI MEMBUKA TANAH (BABAD) DI DESA TEGALSARI
Sesudah Mohammad Besari menikahi putrinya Kyai Noer Salim Mantub, keduanya (suami-istri) bersama ikut (suwito) Kyai Ageng Donop0uro di Setono. Kyai Ageng Donopuro adalah saudara dari Pangeran Semende dari Tembayat. Kira-kira setelah satu tahun Mohammad Besari dan istrinya berada di Sentono, Kyai Donopuro berkata : “Mohammad Besari engkau bersama istrimu mulailah membuka tanah (babad) di sebelah timur seberang sungai. Itu adalah Tegal milikku dan saya beri nama Tegalsari”. Kemudian, Mohammad Besari dengan istrinya berangkat memulai di tempat yang telah ditunjuk oleh Kyai Donopuro tadi. Lama kelamaan tempat Tegalsari oleh Mohammad Besari dinamakan juga “TEGALSARI”. Bertambah hari muridnya bertambah banyak Tegalsari menjadi tempat pesantren yang besar sekali. Setelah Kyai Donopuro wafat, kejayaannya (Pulung) pindah ke Tegalsari. Pesantren dan Pondok Tegalsari ini tersohor sampai kemana-mana.
8.      BAGUS HARUN (BASJARIJAH) IKUT PADA KYAI AGENG TEGALSARI
Diceritakan bahwa Kyai Ageng Prungkut Sumoroto mempunyai putra lelaki bernama Bagus Harun (Basjarijah) dan dipondokkan oleh ayahnya di Tegalsari, perlu ikut (nyuwito) sekalian belajar ilmu Agama Islam. Bagus Harun berada di Tegalsari sangat tunduk dan patuh kepada Gurunya dan selalu mengikuti segala perintah. Bila Kyai akan bersantap yang melayani adalah Bagus Harun dan ditunggui sampai selesai bersantap. Begitu pula bila mau mandi, Bagus Harunlah yang menimba air.
9.      SINUHUN KARTASURA KE II (SINUHUN KUMBUL) BERTEMU DENGAN KYAI AGENG TEGALSARI TH. 1730 – 1747 WAFAT
Ketika Bagus Harun mondok di Tegalsari, di suatu saat di Tanah Jawa terjadi kegegeran yang sangat mengerikan, yaitu datangnya berandal dari Negeri Cina, merampok dan merampas di Kraton Surakarta.
Hal ini membuat Sang Sinuhun meninggalkan Kraton dan lolos mengungsi ke jurusan timur didampingi Tumenggung Wiratirto di dalam perjalanannya hingga sampai di desa Sawo, Ponorogo.
Karena capai dan lemasnya, kedua pria agung berhenti di lereng gunung Bubuk. Sampai sekarang batu yang pernah diduduki masih ada, berada di sebelah Utara Barat pasar Sawo, Ponorogo. Akan meneruskan perjalanan ke arah timur sudah tidak kuat disebabkan jalan sudah mulai menanjang gunung.
Ketika Sang Sinuhun melihat ada seorang naik pohon kelapa mengambil Nira/Legen, lalu menanyakan kepada Tumenggung : “He, Wirotirto, itu orang naik pohon kelapa kok pakai bumbung segala?” Wirotirto menjawab pertanyaan Sang Sinuhun : “Itu sedang mengambil Legen/Nira (nderes), akan dibikin gula kelapa”. Sang Sinuhun bertanya lagi : “Bolehkah kiranya aku minta legennya untuk diminum?” “Akan saya coba meminta,” Kata Wiratirto. Jadilah Tumenggung Wirotirto minta legen kepada orang yang lagi nderes. Setelah Wirotirto menerima legen terus disampaikan kepada Sang Sinuhun. Setelah Sang Sinuhun selesai minum legen, berkatalah beliau kepada yang memberi legen : “Pak, aku senang sekali atas legen pemberianmu, sungguh berterima kasih aku, mudah-mudahan legenmu oleh Yang Maha Kuasa setelah menjadi gula dijadikan gula yang enak lagi manis sampai turun temurun”. Itulah sebabnya gula kelapa dari desa Sawo enak rasanya, manis dan gurih dan kuning rupanya sehingga tersohor di seluruh daerah Ponorogo.
Kira-kira pukul satu tengah malam, Sang Sinuhun mendengar suatu seperti suara lebah yang sedang kirab (terbang keliling) keluar dari sarangnya, gemuruh karena banyaknya. Bertanya Sinuhun kepada Tumenggung Wirotirto : “Wirotirto, suara apakah itu yang gemuruh ?”. Wirotirto menjawab : “Itu adalah suaranya orang sedang munajad kepada Allah”. “Kalau begitu mari kita datangi mereka, siapa tahu dapat memberikan obat kepada saya!” demikian ajak Sang Sinuhun kepada Tumenggung Wirotirto mendatangi mereka yang sedang munajad.
Adapun yang suaranya gemuruh itu, tidak lain adalah suara Bagus Harun dan Kyai Tegalsari bermunajad, memohon rahmat dan derajat untuk putra cucunya sampai datang kiamat. Setelah Sang Sinuhun bertemu dengan Kyai Ageng Tegalsari kemudian menceritakan dari awal sampai akhir tentang kejadian yang menimpa Negeri Surakarta.
10.  KYAI AGENG TEGALSARI BERDOA DAN DIAMINI OLEH SANG SINUHUN
Cerita selanjutnya, Sang Sinuhun menghendaki Kyai Ageng Tegalsari ikut membantu mengusir berandal Cina. Kelak bila dapat berhasil, Sang Sinuhun akan memberikan hadiah, yaitu akan memberi tanah tanpa dikenakan membayar pajak sampai turun temurun.
Kyai Ageng Tegalsari lalu munajad kepada Allah Swt. dengan jalan shalat hajad. Setelah selesai, kemudian berdoa :
“Ya Allah, semoga jadikanlah Negeri ini, menjadi Negeri yang aman dan tentram. Dan semoga Allah memberi rizqi kepada rakyat semua dengan rizqi yang suci lagi yang halal”.
Sesudah berdoa, Kyai Ageng Tegalsari kemudian unjuk bicara : “Gusti Yang Mulia, saya persilahkan kembali, Negeri Kartasura kini sudah aman dan tentram. Prajurit berandal Cina sudah kembali semua, sebab Tanah Jawa kelihatan sempit sekali, percuma akan memerintah Tanah Jawa”. Sang Sinuhun kemudian berkata, “Saya supaya disertai teman Kyai, kalau kembali ke Solo”. Bagus Harun kemudian diperintah Kyai untuk menemani dan menghantar Sang Sinuhun. Pagi harinya sekira pukul 6 pagi, Sang Ratu, Tumenggung Wirotirto dan Bagus Harun berangkat menuju Solo. Sesampainya di desa Srandil mereka berhenti untuk istirahat menghilangkan lelah.
Beberapa saat setelah istirahat, Sang Sinuhun merasa lapar. Kebetulan ada seorang wanita janda yang membawa kemarang (keranjang dari bambu) yang isinya nasi dan sayur berkuah. Sang Sinuhun bertanya kepada Bagus Harun, “Orang itu menggendong apa, Bolehkah saya minta?” “Coba saya Tanya dahulu !” balas Bagus Harun. Ketika ditanya dengan baik-baik, akhirnya nasi dan sayur diberikan. Nasi sayur kemudian disantap Sang Sinuhun. Sesudah selesai bersantap kemudian bertanya : “Desa ini namanya desa apa?” Bagus Harun kemudian menjawab, “Kalau desa ini belum ada namanya”. Sang Sinuhun berkata lagi, “Enaknya dan sebaiknya dinamakan desa Menang saja, sebab hari ini saya sudah Menang dapat mengusir berandal Cina”. Selanjutnya Sang Sinuhun berkata kepada mbok Rondojian – ibu janda, “Saya sangat senang sekali bahwa engkau telah ikhlas memberi nasi yang saya minta. Maka nanti kalau ada waktu, kelak engkau datanglah ke Solo, ini engkau saya beri surat, adapun tanda-tanda rumahku, kalau ada rumah yang mempunyai halaman lebar, yang itulah rumahku”. Di lain waktu mbok Rondo kemudian datang menghadap ke Solo dan dianugrahi Bumi Merdiko sampai sekarang.
Sang Sinuhun dan Bagus Harun melanjutkan perjalanan ke Solo. Sesampainya di Solo langsung menuju masuk di Kraton dengan selamat.
Bagus Harun di Solo terus masuk Masjid Suronatan, untuk sholat hajad mempertegas memohon kepada Allah. Kurang lebih 40 hari lamanya, Kraton Solo dan daerah kekuasaannya dalam keadaan aman dan tentram. Setelah itu Bagus Harun mohon pamit kembali pulang ke Tegalsari. Sang Sinuhun mengizinkan dan memberi hadiah berupa payung kebesaran dan lampit (tikar dibuat dari anyaman belahan rotan), sebagai tanda jasa (pembelaan). Setelah sampai di Tegalsari, Bagus Harun melapor kepada Kyai Ageng Tegalsari bahwa keadaan yang ditemui di Negeri Solo dari awal sampai akhir. Paying dan lampit pemberian dari Sang Sinuhun sebagai anugerah juga diserahkan kepada Kyai Ageng Tegalsari. Tetapi Kyai Ageng Tegalsari tidak mau menerimanya dan berkata kepada Bagus Harun : “Yang dihadiyahi itu engkau, bukan aku, sebab yang menghantarkan ke Solo adalah engkau.” Bagus Harun tidak menjawab sepatah katapun, tetapi setelah waktu malam tidak dapat memejamkan mata, selalu memikirkan masalah itu yang diberi anugerah tersebut dia sendiri atau Kyai Ageng Tegalsari? Lalu yang menjadi keputusan hatinya ialah pada esok harinya berangkat kembali menuju Solo. Sesampainya di kota Solo dan keadaan cuaca sangat panans, maka paying kemudian dibuka dan dipakai terus sampai alun-alun.
Setelah perajurit Kraton Mengetahui kemudian mereka bersiap sedia karena dikira ada Prajurit Cina yang akan masuk ke Kraton. Bagus Harun kemudian dihujani panah dari segala penjuru terkepung rapat, Namun tidak satupun anak panah mengenai badannya.
Untuk menjaga jangan sampai berlarut-larut, Bagus Harun kemudian melemparkan tongkatnya. Dan seketika itu bubarlah prajurit Kraton tunggang langgang dan banyak yang menjadi korban. Sang Sinuhun setelah mendengar kalau prajurit Cina sudah memasuki Kraton, cepat-cepat keluar memasang Kyai Setomo dan Nyai Setomi untuk menanggulangi musuh. Setelah yang masuk ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Bagus Harun sambil berkata, “Oooo, tidak tahu kalau Kyai, saya kira prajurit Cina datang merampok lagi”. Kemudian Sang Sinuhun minta keterangan kejadian seperti itu tadi. Bagus Harun menjawab, sewaktu ia melewati alun-alun memakai payung, dipanahi dari sebelah kanan-kiri sehingga terjadi pertengkaran.
Setelah Bagus Harun menjelaskan kepada Sang Sinuhun maksud kedatangannya, maka Sang Sinuhun menjelaskan bahwa paying dan lampit tersebut sebagai anugerah untuknya dan untuk selama-lamanya.
Setelah jelas dan ternyata kedua barang tersebut untuknya, Bagus Harun kemudian kembali ke Ponorogo lagi.
Ketika perjalanan Bagus Harun sampai di grojogan (dam) Bang Peluwang di desa Nglengkong, Kecamatan Sukorejo Distrik Sumoroto, ia berhenti dan berpikir tentang paying dan lampit, kata hatinya : “Jika paying dan lampit ini kurawat sampai kelak, pasti anak-cucuku nantinya akan mempunyai pikiran sok besar (gemede), mengandalkan perjuangan ayahnya kepada Negeri. Lebih baik kedua barang ini kutitipkan saja di grojokan sini”. Seketika itu paying dan lampit dijeburkan dalam grojokan dan berkata : “Grojogan, saya titip payung dan lampit, kelak bila anak-cucuku pada bertapa kemari, dan kiranya bakal berhasil maksudnya, muncullah menampakkan diri”.
Karenanya anak-cucu Bagus Harun bila mempunyai hajad, banyak yang menjalankan rialat atau bertapa di situ (grojogan Bang Peluwang).
11.  BAB SEJARAHNYA BAGUS HARUN DAN PERMULAAN ADANYA DESA SEWULAN, DAGANGAN
Sekembalinya Bagus Harun dari Solo, lalu ikut (nyuwito) lagi pada Kyai Ageng Tegalsari. Lama-kelamaan Bagus Harun mempunyai keinginan menjadi orang yang berdiri sendiri lagi mempunyai tanah bukan (babadan) sendiri juga merdeka seperti Tegalsari.
Pada suatu hari Bagus Harun menghadap Kyai Ageng Tegalsari dan menyampaikan keinginan hatinya : “Duhai rama Panembahan, perkenankanlah kami menyampaikan keinginan ke hadapan rama Panembahan”. Kyai Ageng Tegalsari bertanya : “Iya ada Gus, coba haturkan!”. “Saya mempunyai keinginan mempunyai tanah babadan seperti Kyai, lagi pula merdika. Kiranya tanah mana yang dapat saya babad yang dapat saya turunkan kepada anak-cucu?” demikian haturnya Bagus Harun.
Kyai Ageng Tegalsari memberi petunjuk, “Harun, kalau engkau ingin babad tanah, carilah payungmu yang kau buang di grojokan Bang Peluwang dahulu itu, nanti kitari mengikuti hutan, jangan berhenti sebelum ketemu”.
Bagus Harun kemudian berfikir-fikir sejenak di dalam hati, pikirnya bingung, ling lung dan tidak habis fakir.
“Lha payung saya buang di dalam grojokan, jelas saya masih ingat betul, saya kok diperintah Kyai Ageng mencari di dalam hutan, apa ya masuk akal?” demikian kata hati Bagus Harun.
Karena tiada tindakan atau reaksi apa-apa dari Bagus Harun, maka Kyai Ageng berkata, “Lho jangan termangu-mangu dan ling lung Harun, Allah itu mempunyai Kekuasaan Yang Besar, Maha Besar! Kalau engkau ingin segera memiliki tanah babadan, cepat-cepat carilah payungmu sepanjang hutan.
Setelah Bagus Harun mendengar kata-kata Kyai Ageng Tegalsari yang meyakinkan, tanpa menunggu apa-apa ia pun segera berangkat (pepatah Jawa mengatakan “rindik asu digitik” kurang lebih artinya “anjing kalau kena pukul akan lari) melaksanakan perintah Kyai Ageng Tegalsari. Setelah sampai di hutan, dimasukilah hutan sampai berhari-hari dan berbulan-bulan, setelah genap 1000 hari Bagus Harun berada di dalam hutan, ada suatu keanehan. Bagus Harun mencium bau-bauan yang harum dan dari tempat itulah muncullah payung yang berdiri tegak tinggal kerangkanya saja. Bagus Harun mendekati dan ternyata setelah diteliti benar-benar payung tersebut adalah miliknya, terbukti adanya tanda huruf “H” pada gagang payung. Tanda huruf “H” tersebut ia tulis sewaktu akan membuang payung tersebut ke dalam grojogan. Kerangka payung kemudian dibawa pulang dan dihaturkan kepada Kyai Ageng Tegalsari. Dan setelah menerima kerangka payung tersebut Kyai Ageng Tegalsari berkata, “Ya di tempat payung ini engkau ketemukan, dirikanlah sebuah Masjid, dan tempat tersebut beri nama SEWULAN, sebab waktu mencari sampai ketemunya payung ini engkau membutuhkan waktu 1000/sewu (seribu) dina (hari)”.
Maka setelah tempat dimana Masjid berdiri meluas menjadi desa, desanya dinamakan juga desa SEWULAN, sampai sekarang masih ada.
12.  BAB SEJARAHNYA KYAI ZAINAL ‘ABIDIN MENJADI MENANTU RAJA SELANGOR MALAYA
Sepeninggal Bagus Harun pergi menuju ke tempat yang baru (Sewulan) dari Tegalsari, desa Tegalsari menjadi buah bibir orang-orang sebelah timur gunung Lawu sampai ke Cangkring, Pacitan. Putra putri Tumenggung Cangkring Pacitan yang bungsu tidak ketinggalan membicarakan Desa Tegalsari yang sudah kesohor kemana-mana it. Sang putri memberanikan diri menghadap ayahnya dan menyatakan keinginan, “Ayah, kalau ananda dijodohkan kelak, ananda akan menurut asalkan dijodohkan dengan putra Kyai Ageng Tegalsari, Ponorogo”. Tumenggung Cangkring Pacitan setelah mendengar pernyataan putrinya, tidak lama kemudian berangkat menuju ke Tegalsari perlu bertemu dan menemui Kyai Ageng Tegalsari untuk memenuhi permohonan putrinya. Dasarnya memang Sang Putri sudah waktunya berumah tangga dan Tumenggung sendiri ingin segera mempunyai memantu. Sesampainya di Tegalsari Sang Tumenggung langsung menuju ke tempat kediaman Kyai Ageng Tegalsari, yang kebetulan sedang berada di tempat. Sang Tumenggung dipersilahkan duduk dan berbincang-bincang. Setelah istirahat beberapa saat, Sang Tumenggung menyampaikan maksud dan tujuan utamanya kepada Kyai Ageng Tegalsari bahwa kedatangannya disamping bersilaturohmi ada persoalan yang khusus yang akan dibicarakan, yaitu masalah permintaan putrinya dijodohkan dengan putrinya Kyai Ageng Mohammad Besari Tegalsari.
Kyai Ageng Tegalsari kemudian memberi jawaban : “Saya juga mempunyai perjaka, hanya rupanya buruk, tidak rupawan lagi pula perawakannya cebol, apa sekiranya putra putri Tumenggung mau dengan anak saya itu?”
Sang Tumenggung kembali menjawab tanpa melihat putra Kyai Ageng yang dimaksud : “Ya Kyai, saya sudah senang, hanya sebaiknya putra Kyai lelaki supaya datang menghadap ke Cangkring untuk melamar”. Sepulangnya Sang Tumenggung, Zainal Abidin dipanggil ayahnya dan setelah menghadap Kyai Ageng Tegalsari memberitahukan : “He anakku Zainal Abidin, engkau akan ayah nikahkan, saya dapatkan / jodohkan dengan putrinya Tumenggung Cangkring Pacitan, maukah engkau dan senangkah menjalaninya?.
“Duh rama dan ibu, junjungan ananda, ananda akan mengikuti apa yang dikehendaki rama dan ibu, hanya apakah kiranya putri di Cangkring mau menjadi istri ananda? Karena ananda ini bermuka burik (bopeng) lagi pula cebol”. Demikian kata Zainal Abidin.
Kyai Ageng berkata lagi, “Perkara itu sudah cukup di tangan Tumenggung Cangkring sendiri, engkau diminta supaya datang menghadap ke sana, ke Cangkring untuk melamar. Hanya sebaiknya engkau wakilkan kepada kangmasmu Iljas saja!” Zainal Abidin sependapat dan mengiyakan apa kata ayahnya.
Putusnya pembicaraan, Kyai Ageng kemudian memanggil putrinya Iljas. Setelah Iljas menghadap diberitahu dan diperintahkan, “Iljas, hari ini engkau kusuruh mewakili adikmu Zainal Abidin dengan keperluan melamar ke Cangkring Pacitan dan ajaklah seorang anak santri untuk menghantarmu”.
Setelah menerima perintah dari ayahnya, Iljas terus berangkat ke Cangkring Pacitan. Dan sepulangnya dari Cangkring Pacitan terus menghadap ayahnya dan hunjuk atur, bahwa putri Cangkring itu memang cantik betul, dan empat puluh hari lagi Zainal Abidin supaya datang ke Cangkring perlu didaupkan (dinikahkan).
Apa yang terjadi, berangkatnya penganten pria dari Tegalsari diarak oleh para santri yang tidak sedikit jumlahnya dan kelihatan meriah sekali, sepanjang jalan mereka bersorak-sorai menandakan kesukariaan mereka. Singkatnya cerita penganten pria sudah sampai di Cangkring dan dipersilahkan istirahat sebentar di tempat pemondokan sementara. Sesudah satu jam kemudian, penganten akan dinikahkan putri mengetahui kenyataan keadaan penganten pria yang berbadan cebol dan bermuka burik (bopeng), lalu berteriak tidak mau dipertemukan dengan penganten pria, Zainal Abidin. Tetapi mempunyai permohonan supaya dinikahkan dengan yang pernah melamar dahulu, yaitu Iljas. Akhir pembicaraan, penganten wanita dinikahkan dengan Iljas.
Alangkah kecewanya perasaan Zainal Abidin menanggung malu, sebagai lelaki sampai ditolak oleh seorang wanita. Oleh Karenanya seketika itu Zainal Abidin meloloskan diri dari Cangkring terus pulang ke Tegalsari, menghadap rama ibu dan menyampaikan peristiwa yang dialami di Cangkring, Pacitan. Kyai Ageng kemudian berkata : “Ooo ananda, memeng itu bukan jodohmu. Supaya bersabar dan bersyukur kepada Allah Swt engkau diberi coba yang seperti itu”.
Ketika kedua penganten diunduh ke Tegalsari, Zainal Abidin tidak mau memperlihatkan diri, malah sembunyi ke rumah kakaknya Kyai Iskak Coper. Setelah sampai di Coper dan ketemu dengan kakaknya, ia kemudian bilang, “Kak, saya akan pergi, aku sangat malu tinggal di Ponorogo”.
Kakaknya telah memberi nasehat cukup dan selalu membujuk-bujuk kepada adiknya agar sabar dan membatalkan niatnya akan pergi itu. Akan tetapi semua itu tanpa guna. Seandainya tidak takut dosa Kyai Zainal Abidin lebih baik mati dari pada menanggung malu. Cerita selanjutnya, Kyai Iskak membuat keputusan begini, “Sudahlah adik, baiknya sekarang engkau laporkan kepada bapak, bahwa aku dan engkau akan berangkat haji ke Mekah dan mohon diberi ongkos di perjalanan”.
Kyai Zainal Abidin kemudian terus pergi akan menghadap ayahnya dan kebetulan ayah dan ibundanya lagi duduk di beranda. Setelah ayahnya Mengetahui kedatangan Kyai Zainal Abidin, lalu dipanggil dan disuruh duduk di hadapan ayahnya dan ditanya : “Mengapa engkau, sudah agak lama tidak menengok aku dan ibumu?” Jawab Zainal Abidin, “Belum ada waktu dan perkenankanlah ananda akan menyampaikan niatan ananda. Hendaknya menjadikan periksa ayah dan ibu bahwa hari ini ananda berhajat akan Ziarah Haji ke Mekah, semoga ayah bunda memberikan doa restu serta sudi memberikan uang saku secukupnya”. Ayahnya berkata lagi, “Ooo putraku lanang (laki), aku ini tidak berdagang dan juga tidak berlayar, engkau sendiri Mengetahui dan mengerti, kalau ayah ini sehari-hari bekerja mengajar santri, engkau ini bagaimana, kok minta uang saku?”
Zainal Abidin tidak menjawab, hanya diam saja karena merasa iba hatinya terhadap ayah-bundanya. Kemudian ia mohon pamit kembali ke Coper lagi.
Setelah sampai di Coper, ia langsung melapor kepada Kyai Iskak, Kyai Iskak kemudian berkata, “Sudahlah, menghadap kembali dan bilang kepada ayah, mohon uang saku mesti punya”.
Kyai Zainal Abidin kembali menghadap lagi ke Tegalsari mengatakan lagi mohon uang saku. Pun ayah dan bunda geleng-geleng kepala sambil berkata, “Anak ini bagaimana dia diberi tahu, kok masih nekad benar? Kapan engkau berangkat.
Zainal Abidin menjawab, “Besok lusa, dengan kak Iskak Coper”. Ayahnya berkata lagi : “Kalau begitu, besok kalau berangkat singgah dulu kemari”.
Hari lusanya kedua orang (Kyai Iskak dan Kyai Zainal Abidin) bersama-sama pada berangkat, dari Coper menuju ke Tegalsari menghadap rama – ibu mohon doa restu dan uang saku. Setelah datang di Tegalsari, ayahanda masih sujud sunat, maka itu menunggu sampai selesai. Sesudah sujud pun ayahanda kemudian menemui kedua putrinya yang kelihatan susah, Kyai Ageng Tegalsari berkata, “Apa kedua anak ini akan jadi berangkat? Kalau berangkat, kalian berdoa sana buka di bawah pesujudan ada apa kalau ada emasnya ambillah secukupnya untuk dipakai bekal perjalanan”.
Kedua putra Kyai Ageng kemudian menuju ke tempat sujud. Dibukalah tempat sujud ayahnya dan disitu ada emas lantak. Lalu keduanya mengambil secukupnya dan berangkat ke Mekah beribadah Haji. Selesainya ibadah haji keduanya di dalam perjalanan pulang, kapal yang dinaiki keduanya selama 7 hari di pelabuhan Selangor, Malaya. Keduanya menyempatkan waktu untuk ke darat melihat-lihat keadaan. Setelah 7 hari sudah habis, kapalpun siap-siap untuk angkat setelah kapal sudah siap jalan, Kyai Iskak memanggil Kyai Zainal Abidin, “Zainal Abidin, ayo lekas naik, kapal akan jalan”.
Zainal Abidin menjawab ajakan kakaknya, “Kangmas, saya tidak pulang ke Tanah Jawa, saya akan berhenti di sini, di Selangor sampaikan kepada ayahanda dan ibunda hendaknya diberi tambahan doa dan restu, supaya saya dapat berhasil apa yang menjadi idam-idaman hatiku”.
Atas jawaban adiknya itu, Kyai Iskak tidak dapat berbuat apa-apa terus, menaiki tangga kapal yang akan meneruskan pelayarannya ke Tanah Jawa.
Apa mau dikata, Kyai Zainal Abidin tetap tinggal di Selangor dan terus i’tikap di dalam Masjid kota sampai Beberapa bulan lamanya.
Pada suatu ketika, putri Kanjeng Sultan Selangor menderita sakit. Tambah hari bukannya semakin sembuh malahan semakin berat sakitnya. Sudah banyak jampi-jampi maupun dukun-dukun tidak dapat menyembuhkan sakitnya sang putri. Agaknya sudah sangat prihatin, menderita duka sebab memikirkan putrinya yang menderita sakit tanpa ada jampi-jampi ataupun dukun-dukun yang dapat menyembuhkan. Akhirnya Raja mengambil suatu keputusan, yaitu mengadakan sayembara untuk menyembuhkan sang putri. Kepada siapa saja orangnya tanpa pandang bulu yang dapat menyembuhkan siang putri dari sakitnya yang sangat berat akan diberi anugerah dari Sultan Selangor. Kepada yang dapat menyembuhkan sang putri kalau lelaki akan diangkat sebagai memantu. Kalau wanita akan diangkat sebagai anak putri Raja Kanjeng Sultan Selangor. Sayembaranya sang Raja sudah sampai ke seluruh pelosok negeri, banyak para ahli nujum dan para sarjana bijaksana yang memasuki sayembara, Namun masih belum ada seorangpun yang berhasil menyembuhkan sakitnya sang putri.
Diceritakan, Sehabis shalat subuh pada suatu hari Kyai Zainal Abidin yang sudah beberapa bulan belum meninggalkan Masjid (I’tikap) mempunyai keinginan keluar Masjid melihat keadaan suasana di luar Masjid. Setelah kakaknya menginjak gapura Masjid menuju ke jalan, ia mendengar berita bahwa Sang Raja Sultan Selangor mengadakan sayembara, Kyai Zainal Abidin pun meneruskan langkah menuju ke Istana Sultan dan akan menghadap Raja Sultan Selangor. Sesampainya di istana langsung mohon menghadap Kanjeng Sultan. Setelah menghadap dan menyampaikan maksud kedatangannya, Zainal Abidin langsung dibawa ke keputrian dan dipersilahkan untuk mengusahakan penyembuhan sang putri yang masih menderita sakit. Terjadilah, setelah sang putri diobati Zainal Abidin seketika itu juga sang putri sembuh dari segala penderitaan. Tidak dapat diperkirakan, betapa rasa puas dan lega hati sang Raja Sultan Selangor setelah melihat putrinya dapat sembuh kembali seperti sebelum sakit. Maka Zainal Abidin terus dinikahkan dengan putri Raja Selangor. Setelah Raja Selangor wafat, kedudukan sebagai Sultan Selangor digantikan oleh Zainal Abidin dan turun-menurun sampai zaman sekarang.
13.  KYAI BIN OEMAR MEMBUKA HUTAN (BABAD) DI DESA BANJARSARI MADIUN
Sesudah Kyai Ageng Tegalsari Mengangkat semua putra putrinya ke janjang rumah tangga, tinggal seorang putrinya yang bungsu yang belum mendapatkan jodoh sehingga memprihatinkan Kyai Ageng Tegalsari. Beliau memohon kehadirat Allah Swt agar putri bungsunya segera mendapatkan jodoh.
Diceritakan bahwa Kyai Ageng Pugeru mempunyai seorang putra lelaki yang bernama Bin Oemar dilamarkan ke Tegalsari oleh ayahnya. Setelah diterima oleh Kyai Ageng Tegalsari, Bin Oemar kemudian dinikahkan dengan putrinya. Antara 7 hari sesudah hari pernikahan, di Kraton Yogyakarta terjadi suatu kejadian yang menggemparkan yalah hilangnya Pangeran Singosari pergi dari Yogyakarta membuka (babad) hutan di daerah Malang, di desa Singosari mendirikan istana (Kraton) sendiri. Sinuhun Yogya bertanya kepada Tumenggung, “Ki Tumenggung, ini nanti bagaimana akhirnya bahwa Pangeran Singosari tidak mau kembali ke Yogya malah beritanya mendirikan istana Kerajaan di Singosari. Salah-salah nantinya akan ada kejadian peperangan dengan saudara sendiri, sekarang baiknya bagaimana?”
Ki Tumenggung lalu memberikan jawaban, “Gusti, sebaiknya Paduka saya mohon mengirim utusan ke Tegalsari minta pertolongan kepada Kyai, supaya mengajak pulang Pangeran Singosari kembali ke Yogya”.
Sinuhun kembali berkata, “Kalau demikian engkau saya utus pergi ke Tegalsari menyelesaikan persoalan ini”.
Ki Tumenggung menyanggupi kemudian buru-buru berangkat menuju Tegalsari.
Sesampainya Ki Tumenggung di Tegalsari, kemudian menemui Kyai Ageng Tegalsari dan mengatakan maksud dan tujuannya menghadap Kyai Ageng, “Kyai, saya diutus oleh Sinuhun Yogya, untuk memohon bantuan Kyai membawa pulang Pangeran Singosari yang dewasa ini sedang babad di hutan desa Singosari Malang, Dikawatirkan, kalau Pangeran tidak mau pulang ke Yogya, kelak akan timbul perang saudara antara Yogya dan Singosari. Nanti apabila Kyai Ageng dapat membawa pulang Pangeran Singosari, Kyai akan diberi anugerah yaitu bumi merdika yang tidak dikenakan pajak untuk selama-lamanya. Kyai Ageng Tegalsari kemudian memanggil Kyai Bin Oemar, putra mantu yang baru menikah dan memerintahkan, “Bin Oemar, hari ini engkau saya utus ke Singosari Malang, supaya Pangeran Singosari yang sedang membuka (Babad) hutan di sana, Singosari, supaya kembali ke Yogya”.
Kyai Bin Oemar bersedia menjalankan tugas yang baru saja diberikan oleh Kyai Ageng dan segera berangkat bersama-sama Ki Tumenggung.
Setelah Kyai Bin Oemar sampai di Malang, kemudian sholat di perbatasan hutan tanah yang dibuka (babad) oleh Pangeran Singosari. Selanjutnya Kyai Bin Oemar menghadap kepada Pangeran Singosari. Setelah Pangeran mengetahui ada tamu Ki Tumenggung dari Yogya, Sang Pangeran kemudian memerintah Senopati untuk menangkap Ki Tumenggung. Kyai Bin Oemar lalu berkata kepada Senopati bahwa Ki Tumenggung ke Yogya ini bukanlah kemauannya sendiri tetapi menghantarkan Bin Oemar Wakil Kyai Ageng Tegalsari, senopati lalu menghadap Pangeran Singosari, dan menceritakan bahwa Ki Tumenggung Yogya datang ke Singosari itu hanya sebagai pengikut Kyai Ageng Tegalsari. Pangeran kemudian berkata, “Kalau begitu supaya diperintah kemari, biar ketemu dengan aku”. Setelah Pangeran Singosari bertemu muka dengan Kyai Bin Oemar lalu berdoa berbincang-bincang. Akhirnya Pangeran Singosari mau kembali ke Yogya kalau Kyai Bin Oemar mau menghantarkan. Dan keamanan pribadi Pangeran Singosari selama di Yogya menjadi tanggung jawab Kyai Bin Oemar. Kyai Bin Oemar menyanggupi apa yang diminta oleh Pangeran Singosari. Ki Tumenggung diperintahkan berangkat dahulu perlu menghubungi Sinuhun Yogya, supaya kedatangan Pangeran Singosari dijemput para prajurit di batas luar kota. Dan pada akhirnya Kyai Bin Oemar dianugrahi bumi Perdikan Banjarsari Madiun bebas pajak, sampai turun temurun hingga sekarang.
14.  KYAI AGENG KASAN BESARI TEGALSARI TERIMA TRIMAN PUTRI DARI SURAKARTA
Semasa Tegalsari dipegang oleh Kyai Kasan Besari, keadaannyapun makmur aman dan sentosa, rakyat sedesa dan kiri-kanannya pada mantap menghadap dan dengan sungguh-sungguh memeluk Agama Islam. Mereka pada rukun bersatu padu bergotong-royong dan tidak ada bentrok satu dengan yang lain, adanya hanya saling bantu membantu dengan semboyan, “Sakit mari kita pikul bersama, enaknya kita rasakan bersama pula”. Kyai Kasan Besari adalah putra dari Kyai Iljas dan Kyai Iljas adalah putra dari Kyai Ageng Mohammad Besari Tegalsari. Berarti Kyai Kasan Besari adalah cucu dari kyai Ageng Mohammad Besari Tegalsari.
Desa Tegalsari semakin hari menjadi semakin tambah banyak duduknya dan sangat maju dalam hal Agama Islam, sampai-sampai tersohor dimana-mana pesantren Tegalsari.
Kyai Kasan Besari kecuali mengajar para santri juga menjabat sebagai Kepala Desa Tegalsari. Jumlah muridnya ketika itu tidak kurang dari 10.000 orang. Di waktu itu Kyai Ageng Kasan Besari sampai membuat peraturan baru yang selaras dengan Hukum Agama Islam. Orang mencari (maling) apabila tertangkap hukumannya dipotong tangannya, orang yang bertindak zina digebuki sampai 80 kali gebukan. Desa Tegalsari adalah desa yang aman dan tentram, menjadi sumber ilmu Agama Islam. Keamanan dan ketentraman desa Tegalsari membuat iri hati desa-desa yang lain. Sehingga desa lainnya juga akan menerapkan peraturan seperti di desa Tegalsari.
Bupati Ponorogo setelah mendengar bahwa Kyai Tegalsari membuat peraturan sendiri dan nyebal dari peraturan Pemerintah segera melaporkan hal tersebut kepada Sinuhun di Surakarta. Sinuhun merasa terkejut sekali, terus memerintahkan supaya menangkap Kyai Tegalsari untuk dibawa ke Surakarta dikenakan pidana. Sesudah diurus oleh Pengadilan Negeri, Kyai Ageng Kasan Besari mendapat keputusan dibuang (diasingkan/diselong) keluar Jawa, di seberang lautan.
Kyai Ageng Kasan Besari jadi diberangkatkan ke pembuangan. Setibanya di Jakarta terus dinaikkan ke kapal. Begitu jangkar diangkat pertanda kapal mau bergerak berlayar, mendadak sontak mesin mogok, kapal tidak mau jalan. Berulang kali setelah mesin hidup kapal dijalankan, mesin mogok. Kemudian dari fihak penguasa timbul pemikiran, Kyai Ageng Kasan Besari diturunkan dari kapal dan kapal dicoba berlayar tidak mogok. Kemudaian dinaikkan kembali Kyai Ageng Kasan Besari ke kapal. Kapal dijalankan, kembali mogok tidak mau bergerak. Sudah jelas diketahui sebab-sebabnya, karena kekuatan Kyai Ageng Kasan Besarilah. Kyai Ageng tidak jadi diasingkan, tetapi ditawan di dalam Masjid Agung Surakarta.
Di bulan Maulud, Kyai Sebaweh yang tinggal di Tegalsari, mewakili Kyai Ageng Kasan Besari, memberi perintah kepada para santri, supaya pergi ke Surakarta untuk melihat Grebeg Maulud sekalian menengok Kyainya, karena mendengar bahwa Kyai tidak jadi diasingkan tetapi ditawan di Masjid Agung Surakarta.
Para santri semua bergembira ria dan mereka telah mengatur keperluan masing-masing untuk berangkat ke Solo. Tidak kurang dari 500 orang santri pergi ke Solo dan setelah sampai di tempat tujuan mereka langsung menuju ke Masjid Agung dimana Kyai Ageng Kasan Besari ditawan. Mereka menemui dan menyalami Kyai Ageng dan banyak yang meneteskan air mata karena merasa iba hati mereka melihat Kyainya sedang menderita batin, mereka mohon bertanya hal keputusannya. Kyai Ageng memberi jawaban bahwa beliau masih dalam tawanan di dalam masjid ini dan menunggu keputusan Pengadilan Negeri labih lanjut. Para santri mohon bertanya kepada Kyai, apakah diperbolehkan oleh Kyai, kalau bergol (rante) yang mengikat itu diputuskan saja? Ada santri lain yang mengusulkan supaya rentenya ditiup saja, nanti kan copot sendiri, Kyai Ageng Kasan Besari kemudian ketawa sambil menjawab : “Gus, kalau seorang lelaki sejati, sebenarnya kalau Gusti Allah hendak melepaskan belenggu atau rante itu bukannya diputus atau ditiup, tetapi lepasnya harus dari orang yang membelenggu semula. Jadi aku hanya pasrah kepada Allah saja, terserah bagaimana keputusan Allah. Gus baiknya ini adalah bulan Maulud, nanti malam mari semua mengadakan perjanjean-perjanjean dan selawatan Maulud untuk menghormati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Saw. Sebaiknya salah seorang santri pergi menghadap Bapak Penghulu perlu mohon izin untuk mengadakan perjanjen dan selawatan”.
Sesudah seorang santri menghadap Bapak Penghulu untuk memohon izin mengadakan perjanjen dan selawatan di Masjid Agung dan diperkenankan, malamnya perjanjen dan selawatan Maulud dimulai, Suara di Masjid dan kanan-kirinya sungguhnya ramai karena sejumlah 500 orang santri pada melaksanakan semua. Banyak orang yang pada melihat dan merasa heran, sebab pada masa itu belum ada orang yang dapat selawatan Maulud, kalau toh ada yang dapat selawatan, masih jarang sekali. Keadaan yang baru terlaksana ini, membuat puas dan senangnya para pinisepuh di daerah Surakarta sehingga membikin tentramnya pemerintah.
Diceritakan, setelah waktu menunjukkan pukul sat malam, waktunya asrakat, Kyai Ageng Kasan Besari yang bertindak selaku dalang, dasar suaranya baik dan lagi lagunya enak, sehingga kedengaran di dalam Kraton. Para putri di dalam Kraton pada tergiur mendengarkan suara yang enak dan merdu itu.
Malah salah seorang putri Sinuhun mohon bicara kepada ayahnya sebagai berikut, “Ayah, siapakah yang kiranya enak didengar itu?” Ayahnya menjawab, “Yang suaranya baik dan enak didengar itu adalah Kyai Ageng Kasan Besari Tegalsari yang akan diselong tidak jadi”. Sang Putri berkata lagi, “Kalau memang demikian, ananda mohon dijodohkan dengan Kyai Ageng Kasan Besari Tegalsari, kalau kelak ananda tidak dapat dinikahkan dengannya, ananda akan bunuh diri”. Sinuhun menjawab, “Genduk (anak perempuan), nini putri sebenarnya engkau ini sudah kujodohkan dengan putrinya Pangeran Yogyakarta”. Sang putri kembali bicara, “Kalau ananda tidak dapat dengan Kyai Ageng Kasan Besari Tegalsari, lebih baik tidak hidup di alam dunia”.
Singkat pembicaraan, esok harinya Kyai Ageng Kasan Besari dipanggil Sinuhun masuk ke dalam Kraton menerima pembicaraan Sinuhun sebagai berikut : “Bila anda mau dan senang serta setuju, akan saya ambil sebagai memantu, saya nikahkan dengan anak perempuan saya, bagaimana Kyai pendapat anda? Lagi pula Kyai saya bebaskan dari Perkara anda”.
Kyai Kasan Besari hunjuk atur, “Gusti, hamba yang bersedia akan tetapi hamba perkenankan hunjuk atur, karena hamba ini Kyai tukang ngajar pada santri, tidak mempunyai penghasilan apa-apa, karenanya hamba mohon diberi nafkah untuk mencukupi makanannya putri anda Sinuhun”.
Sinuhun berkata kembali, “Ya Kyai, anda akan saya beri sawah seratus bau untuk makannya anak saya perempuan”.
Setelah selesai pembicaraanya, Kyai Kasan Besari terus dinikahkan dengan putri Surakarta. Sesudah kejadian nikah, pamannya Sinuhun yang sedang bertapa di gunung Tidar mendengar berita bahwa cucunya, putri kemenakannya dinikahkan dengan Kyai Tegalsari, lalu pulang ke Surakarta perlu minta keterangan tentang dinikahkan cucu, putri kemenakannya.
Setiba di Surakarta, lalu menanyakan kepada Sinuhun, “Anak angger Sinuhun, bagaimana kok cucuku di nini putri dinikahkan dengan Kyai Tegalsari? Tentunya putra Ratukan ya mendapatkan Ratu, kok hanya dapat santri rendahan (Kendil). Itu kan merendahkan derajat putra Ratu, lagi pula menurunkan kewibawaan”.
Sang Sinuhun kemudian hunjuk atur, “Paman, biarpun dia itu seorang Kyai, kesaktiannya melebihi kesaktian saya maupun kesaktian Paman. Buktinya ketika akan diselong, kapalnya tidak dapat bergerak jalan dan lagi Kyai Tegalsari itu masih keturunan kesatria rembesing madu. Sebab eyangnya masih keturunan Sinuhun Brawijaya Majapahit.
Pamannya ganti bicara dan setengah menentang, “Cobalah, sekarang utusan memanggil Kyai Kasan Besari, saya coba seberapa kesaktiannya dan keprawiraannya.
Sinuhun kemudian mengutus pengawal ke Tegalsari perlu memanggil Kyai Kasan Besari beserta istrinya supaya datang ke Solo. Setelah pengawal tiba di Tegalsari langsung menghadap Kyai Ageng Kasan Besari dan menyampaikan pesan Sinuhun, “Kyai, saya diutus Sinuhun, sampeyan beserta istri dipanggil Sinuhun menghadap di Surakarta, angkutan ke Surakarta sudah tersedia”.
Kyai Ageng Kasan Besari bicara kepada istrinya, “Nyai, seyogyanya hari ini engkau berangkat dahulu, biar diantar oleh pengawal, aku berangkat belakangan saja dan kuda yang dibawa dari Surakarta untukku sebaiknya dibawa kembali saja”.
Nyai Ageng bertanya : “La Kangmas Kyai mau naik apa?”
“Saya akan jalan kaki saja”. Jawab Kyai.
Nyai Ageng dan Pengawal utusan Sinuhun sudah berangkat naik kuda. Perjalanan mereka memakan waktu 7 hari baru sampai di Surakarta. Maklumlah waktu itu keadaan jalan tidak seperti zaman sekarang. Sesudah Nyai Ageng dan pengawal sampai di Kraton, sungguh merasa heran dan bengong, melihat Kyai Ageng Kasan Besari sudah berada di Kraton, bertemu bersama Sinuhun dan pamannya.
Nyai Ageng mohon Penjelasan dari Kyai Ageng, “Kyai kok sudah ada di sini, naik apa dan sudah berapa lama sampai di sini?”.
Kyai Ageng menjawab, “Ya jalan saja dan sudah enam hari berada di Keraton kenapa kalian kok begitu lama, saya tunggu-tunggu kok tidak datang-datang”.
Sinuhun dan Pemannya merasa heran. Tidak antara lama Sinuhun mengadakan pesta kembul bujono (makan bersama) bersama-sama putra-putra Sentono dalem, santap bersama. Ketika Paman Sinuhun mengambil lauk ayam rampadan yang sudah ada di piring, seketika itu lauk ayam jadi ayam hidup, kemudian terbang. Kyai Ageng Kasan Besari merasa dicoba. Lalu mengambil saputangan di buang terus jadi luwak dan menubruk ayam tadi. Paman ambil lauk daging kambing yang ada di rampadan lainnya, dan berubah menjadi kambing hidup. Kyai Ageng Kasan Besari tidak terlena, serban yang dipakai kemudian dilepas dibuang menjadi harimau dan menubruk kambing. Sinuhun kemudian mohon kepada Pamanda dan minta kepada memantu untuk tidak diteruskan.
Akhirnya Pamanda berkata kepada Kyai Ageng Kasan Besari, “Apakah Kyai dapat memanah?.
Kyai menjawab, “Tidak! Akan tetapi kalau yang Mulia mengajak titis titisan, saya hanya mengikuti”.
Pamanda lalu memasang gambar burung di tengah alun-alun digantung, kemudian di lepasi panah dari kejauhan, (dipasang di alun-alun Utara di panah dari alun-alun Selatan) kena matanya gambar burung hanya meleset. Lalu bergantian Kyai Ageng Kasan Besari diperintah melepas panah, sebelum melepas panah berkata, “Mohon maaf Eyang, apakah saya diperkenankan melepaskan panah sambil membelakangi?”
Pamanda menjawab, “Ya Boleh!”
Kyai Ageng Kasan Besari kemudian membelakangi gambar burung menghadap ke Selatan. Panah kemudian dilepas, menuju ke arah Selatan, tetapi kemudian kembali ke Utara mengenai mata pusatnya gambar burung sampai tembus. Selanjutnya Kyai Kasan Besari mengeluarkan guna kesaktiannya sambil berkata kepada Yang Mulya Eyang, “Eyang, cucunda mohon diperkenankan menyampaikan sepatah kata untuk dipergunakan sebagai terakhirnya kepercayaan kepada cucunda. Sekarang beringin kurung itu saya panah. Eyang dipersilahkan memeriksa, kalau nanti ada selembar daun saja yang tidak berlobang, cucunda terima menjatuhkan talak kepada cucunya Yang Mulia. Selanjutnya nanti hamba akan pulang ke Tegalsari Ponorogo seorang diri saja”.
Ceritanya beringin kurung kemudian dipanah, seketika roboh terbelah menjadi dua dan daunnya bolong semua. Disitulah yang Mulia Sinuhun dan yang Mulai Paman Heran sekali dan merasa terkalahkan, karenanya lalu berbicara kepada Kyai Kasan Besari, “Sekarang engkau sudah saya perbolehkan kembali bersama istrimu ke Tegalsari, perlu menentramkan fikiran. Dan bilamana tidak ada panggilan lagi, tidak perlu datang kemari”.
Seketika itu Kyai Kasan Besari mohon pamit lalu kembali pulang ke Tegalsari, dihantarkan putrinya. Pulangnya Kyai Kasan Besari dari Solo, pada putra kerabat Kraton bersama keluar memberi penghormatan dan banyak para putri yang pada mengeluarkan air mata, melihat keberangkatannya Kyai bersama istrinya.
Sepeninggalannya itu, Kyai Kasan Besari sampai mejadi bunga bibir para kerabat dalam Kraton, dan keseluruhan daerah Surakarta, baunya harum mewangi, kok ada Kyai yang bijaksana dan sebegitu saktinya.
15.  BAGUS BURHAN MONDOK DI TEGALSARI
Antara selang bulan sejak Pulangnya Kyai Kasan Besari dari Surakarta, Tumenggung Tjokonegoro, ingin dan tergiur sekali dapat cucup ilmunya Kyai Kasan Besari, kemudian putranya lelaki bernama Bagus Burhan dihantarkan ke Tegalsari, dipondokkan (masuk Pondok/Pesantren). Sesampainya di Tegalsari, putrinya diserahkan supaya dipimpin, dibina pengajian. Disertai seorang pembantu pribadi Onggolyo, juga dari Solo.
Diceritakan Bagus Burhan mondok di Tegalsari antara satu tahun lamanya, selalu membikin tidak amanya Pondok dan mengajak para santri menyabung ayam jago dan plesiran serta judi. Lama kelamaan di Pondok timbul kerusuhan disebabkan dari judi keplek kecek, dadu dan adu jago. Setelah Kyai Kasan mendengar dan melihat keadaan seperti itu, lebih-lebih prihatin dan merasa sedih hatinya dan akhirnya memanggil pembantu pribadinya Bagus Burhan, yang bernama Onggolyo karena Bagus Burhan itu sebaiknya disuruh pergi saja dari pondok sini, sebab dia selalu bikin rusaknya teman-temannya, sehingga menjadikan kotornya Pondok. Hari ini dia supaya pergi dari sini, saya tidak mau ketempatan”.
Onggolyo kemudian mengajak Bagus Burhan dan hari ini juga Bagus Burhan harus pergi dari Tegalsari sini, sebab Kyai sudah tidak mau ketempatan dia. Seketika Bagus Burhan kaget dan sedih hatinya sebab mau pulang ke Solo takut kalau dimarahi ayahnya. Akhirnya ditemukan jalan, pembantunya si Onggolyo diajak pergi arahnya ke Utara, menuju kota Madiun.
Di kota Madiun, Bagus Burhan kemudian berjualan barang-barang pakean dan perhiasan (palen) untuk mencukupi makannya setiap hari. Untungnya juga lumayan, sebab ambilnya cuma sedikit.
Ceritanya, putri Bupati Madiun yang bernama R. Aj. Gombak, pada suatu hari diutus ibunya ke pasar untuk belanja. Setelah melihat orang jualan palen lalu singgah akan mencari cincin. Tetapi tidak ada yang disenangi. R. Aj. Gombak melihat cincin yang dipakai oleh si penjual pakean. Karena hatinya merasa senang melihat cincin yang dipakai di penjual palen, lalu bertanya, “Pak, cincin yang anda pakai itu apakah dijual?”
Se penjual palen menjawab : “Kalau Den Ayu menghendaki cincin yang saya pakai ini, saya persilahkan”.
Raden Ayu Gombak berkata, “Coba saya lihat”. Setelah cincin diperiksa, Den Ayu Gombak senang sekali pada cincin tersebut lalu berkata, “Pak harganya berapa?”
Dijawab, “Harganya terserah Den Ayu”.
Den Ayu Gombak kemudian menawar, “Seumpama saya beli enam gobang ( 1 gobang = 2 ½ sen ) bagaimana?”
Dijawab oleh sipenjual, “Silahkan saja!”
Cincin lalu dibayar, kemudian dibawa pulang. Setelah Onggolyo mengetahui tentang penjualan cincin tersebut kemudian hunjuk atur, “Den Burhan, bagaimana sih, cincin bagusnya seperti itu kok dijual murah, nanti ada apa-apanya”.
Bagus Burhan menjawab : “Onggolyo aku diperintah Eyang, kalau cincin itu diminta orang perempuan, jangan dibeli harus diberikan”.
Setelah Onggolyo mendengar kata-kata juragannya itu ia pun berkata lagi sambil tertawa, “Ya sekarang saya sudah mengerti apa kemauan Den Bagus”.
Sesampainya Den Ayu Gombak di rumah, lalu mengatakan kepada ibundanya dengan buru-buru, “Ibu, Bu, saya membeli cincin harganya murah lagi pula baik sekali”.
Ibundanya berkata agak terkejut : “Coba lihat seperti apa, aku ingin melihat!”
Setelah ibunya mengetahui, terkejut amat. Adapun cincin kira-kira seberat 10 gram apabila emasnya tua, kok hanya dibeli seharga enam gobang (15 sen). Cincin lalu diserahkan kepada suaminya, yaitu Bupati Madiun. Ayahanda Raden Ayu Gombak setelah memeriksa cincin menjadi terkejut dan heran, adapun cincin itu bukanlah buatan dari desa, tetapi buatan dari Kraton dan yang memakai tentunya pada leluhur Keraton di Solo. Bupati Madiun juga masih termasuk darah dari Keraton Solo. Selanjutnya ia memanggil Den Ayu Gombak, “Genduk (panggilan untuk anak perempuan), engkau membeli cincin ini dari siapa, dan harganya berapa?”
Den Ayu Gombak menjawab, “Saya dapatnya membali dari orang yang berjualan palen di pasar, harganya enam gobang”.
Seketika itu juga Bupati memanggil upas/ pesuruh dan berkata memerintah, “Pak Upas, coba orang penjual palen yang ada di pasar yang cincinnya dibeli juraganmu Den Ayu Gombak, dipanggil kemari. Den Ayu Gombak biar menghantar dan menunjukkan dari kejauhan”.
Pak Upas lalu pergi ke pasar. Setelah sudah diketemukan penjual palen. Pak Upas kemudian bertanya, “Pas penjual palen, apakah anda yang menjual cincin kepada anak perempuan itu?”
Dijawab “Iya”.
Pak Upas bicara lagi, “Hari ini juga anda dipanggil Bapak Bupati di Kabupaten bersama saya”.
Bagus Burhan setelah mendengar dipanggil Bapak Bupati, menjadi terkejut dan bertanya kepada Pak Upas, “Ada apa kiranya Pak Upas?”
Pak Upas menjawab, “Tidak mengetahui, saya tidak mengerti”.
Onggolyo menyambung bicara, “Den Burhan, sekarang anda mengetahui sendiri maka itu jangan gampang-gampang menjual cincin dengan harga murah kepada orang perempuan. Sudah sekarang anda berangkat, barang jualannya biar saya yang menunggu”.
Setelah Bagus Burhan sampai di Kabupaten, Bapak Bupati lalu bertanya : “Engkau anak dari mana dan siapa namamu?”
Bagus Burhan hunjuk atur, “Saya santri dari Tegalsari, adapun asal saya dari Solo. Saya berada di Madiun ini mencari bekal”.
Bapak Bupati bertanya lagi, “Engkau anak dari Solo, putrinya siapa?”
Bagus Burhan berkata terus terang, mengaku putrinya Tumenggung Tjokronegoro.
Bapak Bupati terkejut kemudian berkata lagi, “Ayahmu itu dengan aku masih saudara yang dekat sekali, masih saudara sepupu (misanan) jadi engkau ini adalah keponakan saya. Lha engkau kok jual cincin dengan harga murah sekali, itu bagaimana?”
Bagus Burhan berkata terus terang, “Ini menepati perintah Eyang. Kalau cincin ini disenangi oleh wanita, supaya diberikan”.
Bapak Bupati berkata sambil geleng-geleng kepala, “Ya, ya, aku sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Eyangmu. Lha kok kebetulan sekali yang membeli masih saudara sendiri. Memang kehendak Gusti Allah, yang harus begitu itu dan 7 hari lagi aku akan pergi ke Solo, mau Konprensi, apakah engkau ikut?”
Bagus Burhan menjawab, “Tidak!” kemudian mohon pamit untuk kembali ke pasar lagi.
Bapak Bupati berbicara lagi, “Kalau begitu, selesaikanlah apa  yang menjadi tujuanmu!”.
Setelah sampai di pasar, Bagus Burhan berkata kepada Onggolyo, Pak Onggolyo, sebaiknya hari ini kita berhenti berjualan palen, kita bubaran saja. Sekarang mari mencari penghidupan yang lain saja, sebab hari ini aku telah ketahuan oleh Paman Bupati Madiun sini, dan aku harus menjaga nama baiknya Pamanku”.
Onggolyo kemudian berkata atur, “Mencari penghidupan apa to Den sebaiknya!”
Bagus Burhan berbicara, “Sekarang mencari ikan sepanjang kali saja, pendapatan ikan kita jual”.
Onggolyo berkata lagi, “Kebetulan kalau begitu, Den! Mari kita berangkat”. Keduanya berangkat menuju ke desa Caruban, arahnya Utara – Timurnya Kota Madiun.
Diceritakan desa Tegalsari sepeninggalnya Bagus Burhan, disitu terjadi huru-hara yang besar sekali, banyak orang sakit, Wabah penyakit, pagi sore ada orang yang meninggal tanpa berhenti. Di waktu pagi fajar (gagak rahino) tidak ada suaranya ayam jago berkokok, jangkrik ngerik, kutu-kutu belalang pada diam tiada suaranya. Adanya hanya dingin menusuk tulang sungsum, pepohonan pada berhenti tiada daun-daunnya yang bergeming dihembus angin. Karena itulah membuat para santri kembali pulang ke tempat asalnya masing-masing.
Kyai Ageng Kasan Besari lebih-lebih merasa sedih dan prihatin, berkata Kyai di dalam hati, “Apa yang menjadikan sebab musabab sehingga di Tegalsari ada kejadian semacam ini? Ooo, tidak lain dan tidak bukan karena perginya Bagus Burhan, ya barang kali ini?” sebaiknya Bagus Burhan kusuruh kembali ke sini saja”.
Kyai Kasan Besari kemudian memanggil pembantunya yang bernama Kromoliyo, diperintahkan, “Kromoliyo, hari ini engkau saya utus mencari Bagus Burhan, kemana saja perginya sampai ketemu. Kalau sudah ketemu ajaklah dia kembali ke sini, sebab saya mengusir dia itu salah. Sebetulnya, harus kuhantarkan pulang ke Solo, dan ku pasrahkan kepada orang tuanya. Sebab dia ada di sini ini permulaan diserahkan oleh orang tuanya, jadi kalau anaknya hilang tentu sayalah yang disalahkan”.
Kemudian Kromoliyo berangkat. Di perjalanan Kromoliyo berpikir : “Lha iya, saya diutus mencari orang yang tidak karuwan tempat tinggalnya dan lagi tidak diberi ongkos, bagaimana ini usaha saya? Yah sekarang saya ke Utara saja.
“Kromoliyo jalannya lurus ke Utara. Setelah sudah dekat kota Ponorogo, dia melihat orang sedang mengepung harimau, Kromoliyo terus ikut mengepung, harimau ketangkap terus di bagi bersama. Kromoliyo minta kepalanya. Kulitnya diambil untuk dibikin mbarong (ngamen) hasilnya dibuat ongkos perjalanan mencari Bagus Burhan. Desa di mana dikepungnya harimau *Jawa- Simo) sampai sekarang bernama desa Siman. Jalannya Kromoliyo terus ke Utara sampai di kota Madiun. Di alun-alun Madiun, Kromoliyo menari-nari dengan menggunakan kerudung kulit harimau. Banyak orang melihat, sehingga alun-alun menjadi ramai.
Ceritanya Bagus Burhan dan Onggolyo, waktu pulang dari mencari ikan melalui alun-alun. Ada ramai-ramai tidak tahunya yang bikin ramai-ramai adalah temannya sendiri yaitu Kromoliyo, teman di Pondok Tegalsari. Onggolyo ikut menari sekali sebagai pemain pentul, kedua orang itu menari-nari sampai seperti orang kesetanan. Seteleh Kromoliyo mengetahui bahwa yang ikut membantu menari adalah Onggolyo, lalu diceblak (pukulan sebagai isyarat) dan bertanya : “Lho kok Kang (Bang) Onggo, juraganmu berada di mana?”
Onggolyo menjawab, “Sudah tidak perlu tanya Den Bagus , mari kita teruskan saja kita menari-nari ini, soal tanya bertanya (bage-binager / Jawa) nanti saja”.
mBrongnya kedua orang tersebut diteruskan sampai selesai. Sesudah selesai kemudian saling tanya menanyakan keselamatan. Kromoliyo lalu bertanya, “Den Bagus Burhan berada di mana?”
Onggolyo memberi jawaban, “Ada di masjid Agung saja, mari kita ke sana!”
Sesampainya di Masjid Agung dan bertemu dengan Bagus Burhan, Kromoliyo lalu berkata, “Den Burhan, saya diutus oleh Kyai Kasan Besari, Paduka hari ini dipanggil supaya kembali menghadap ke Tegalsari”.
Bagus Burhan menjawab : “ada apa gerangan Kromoliyo? Saya kan sudah diusir dari Tegalsari. Nanti saya menghadap malah dimarahi?”
Kromoliyo ganti menjawab : “Kalau nanti dimarahi saya yang menanggung”.
Cerita selanjutnya, Bagus Burhan kemudian menghadap Kyai Tegalsari. Kyai Kasan Besari kemudian berkata, “Bagus Burhan sekarang ini engkau saya minta kemantapanmu. Apakah engkau menurut atau tidak kepada saya? Kalau tidak menurut, engkau saya antar kembali ke Solo, saya akan serahkan kembali kepada orang tuamu”.
Bagus Burhan menjawab, “Saya akan mengikuti kehendak Kyai dan hari ini saya sudah benar-benar taubat”.
Kata Kyai Kasan Besari : “Kalau demikian mulai hari ini engkau harus menjalani puasa 40 hari lamanya. Untuk bukamu ada pisang di sebelah Barat Pondok, sehari hanya diperbolehkan buka satu buah pisang”.
Bagus Burhan hanjuk atur : “Inggih/Ya!”
Setelah itu ingin mengetahui kebenaran ucapan Kyai tentang pisang. Bagus Burhan lalu pergi ke sebelah Barat Pondok, dan di sana ternyata ada satu tandan pisang yang sudah masak dan jumlahnya benar 40 dari buah pisang.
Selanjutnya Bagus Burhan menjalani bertapa melek (tidak tidur sama sekali) berada di sungai dalam posisi njengking (membungkuk/rukuk). Adapun caranya sebagai berikut, bambu sebatang diletakkan melebar di atas tali (malang) lalu kedua orang Bagus Burhan dan Onggolyo bersama-sama duduk di atas bambu tersebut sampai satu malam suntuk. Kalau sampai terkantuk akan terjatuh kedalam kali. Padahal kalinya dalam sekali dan deras alirnya. Jadi kalau sampai jatuh ya basah kuyub dan harus dapat berenang.
Setelah sudah genap 40 hari, Bagus Burhan bicara kepada pembantunya Onggolyo : “Pak Onggo, besok itu sudah waktunya buka (beruwah). Baiknya nanti malam sekira pukul 2, engkau bikin nasi liwet yang banyak, untuk sarapan pagi”.
Benar, waktu pukul 2 malam Onggolyo bikin nasi liwet. Setelah liwet sudah hamper matang (kasilep) ada sinar clorot-clorot dari arah barat seperti ndaru (pulung), masuk ke dalam Kendil ini nasi liwet. Kemudian kendil terus ditutup, baunya sangat harum sekali.
Setelah pukul 4 pagi Bagus Burhan kemudian berkata : “Onggolyo sekarang sudah pagi (bangun), sebaiknya liwenya dikeduk”.
Kedua orang bersama pergi mendekati liwet. Setelah Kendil dibuka, didalamnya ada ikan bader yang baunya harum mewangi. Onggolyo berkata : “Lha ini kok ada ikan badernya di dalam Kendil. Kalau begitu saya mohon kepalanya saja”.
Bagus Burhan berkata : “Ya, saya badannya”.
Keduanya bersama-sama makan sehingga nasi sekendil habis, juga ikan badernya. Setelah pukul setengah lima pagi, kentongan Masjid serta bedungnya dibunyikan, pertanda sudah tiba saatnya sholat subuh. Bagus Burhan dan Onggolyo pergi ke Masjid.
Dalam perjalanan menuju ke masjid Bagus Burhan berkata, “Onggolyo….”.
Onggolyo menjawab, “Saya juga mengerti Den!”
Bagus Burhan menimpali lagi, “Bagaimana maunya?”
Onggolyo kembali menjawab, “Itu jangkrik pada senang-senang, sebab ketiga istri-istrinya pada berkumpul. Coba saya persilahkan memeriksa!”
Setelah jangkrik diperiksa, nyata-nyata kalau ketiga istri-istrinya pada kumpul. Keduanya meneruskan perjalanan ke masjid, jamaah shalat subuh.
Sewaktu pagi Kyai Kasan Besari mengaji, Bagus Burhan dan Onggolyo juga ikut ngaji. Setelah pukul 9 pagi Kyai Kasan Besari kebetulan berada di serambi Masjid, dihadapi oleh pada santri, di situ ada seekor burung gagak lagi bersuara di Kubah Masjid, Kyai Kasan Besari berkata, “Gus, ini ada gagak bersuara goak-goak, ini ada apa?”
Bagus Burhan hunjuk atur, “Kyai, gagak itu lagi mengeluhkan kepada anaknya 2 ekor yang masih pada indil (piyek), masalah makannya. Sebab sekarang lagi susah pangan. Adapun tempatnya di pohon Cangkring gunung Celumpring Pacitan”.
Kyai Kasan Besari heran sekali, lalu berkata, “Apa benar kata-katamu itu?”
Bagus Burhan menjawab, “Nanti kalau saya berbohong, leher saya supaya dipotong saja”.
Kyai Kasan Besari berkata, “Kalau begitu Burhan, sekarang buktikan, saya sertakan dua orang santri sebagai saksi”.
Ketika orang tersebut pada berangkat ke Celumpring Pacitan. Setelah sudah sampai di desa Celumpring Pacitan, ternyata menunggu gagak itu bersarang di situ, lalu diunduh dibawa pulang di sampaikan kepada Kyai Kasan Besari. Kyai setelah mengetahui terheran-heran. Kemudian Bagus Burhan diwejang Kyai Kasan Besari.
Antara 2 tahun berada di Tegalsari, Ponorogo, Bagus Burhan kemudian diantar pulang ke Solo. Adapun yang menghantarkan adalah Onggolyo dan Kromoliyo.
Setelah datang di Solo lalu diserahkan kepada ayahanda Tumenggung Tjokronegoro. Setelah Kyai Kasan Besari berada di Solo, Tumenggung Tjokronegoro sangat senang sekali. Dari senangnya lalu mengadakan tayuban, Kyai dipersilahkan menari tetapi tidak mau. Lalu diwakili oleh Kromoliyo. Setelah Kromoliyo menari banyak orang pada tertawa, karena Kromoliyo luwes dan lucu.
Sepeninggalnya Kyai Kasan Besari pulang, Bupati Madiun bersama putrinya Raden Ayu Gombak datang di Solo untuk menikahkan Raden Bagus Burhan dengan Raden Ayu Gombak.
Selanjutnya bagus Burhan disuwitakan (diikutkan) pada Sinuhun. Akhirnya Bagus Burhan menjadi kesayangan Yang Mulia Sinuhun Solo. Kalau ada keruwetan praja Bagus Burhan yang diajak pertimbangan. Sebab di dalam dan di luar Kraton bila ada apa-apa, maka Bagus Burhan yang dipercaya mengatasi dan memimpin keadaan, supaya tentram dan aman.
Akhirnya Bagus Burhan diangkat menjadi Pujangga Kraton oleh Yang Mulia Sinuhun dan dianugrahi nama Raden Ngabehi Ronggowarsito sehingga namanya menjadi harum ke seluruh Tanah Jawa.
* * * * *
                                                                                           S e l e s a
Sejarah ini dihimpun oleh R. Poernomo
Tegalsari, Jetis Ponorogo
                                                                      Kemudian diturun dan digubah oleh :
                                                                           Moh. Badar Penghulu Muda
                                                                               K. U. A. DT. II Ponorogo
                                                                                               *****
                                                                                  Selesai, 25 April 1961

KATA PENGANTAR
“Bismillahirakhmaanirakhimm”
Suku-suku masyarakat bangsa Indonesia menganut system kekeluargaan yang berbeda-beda. Ada yang menganut system Matriakhat artinya system kekeluargaan berdasarkan garis keturunan fihak ibu, misalnya seperti yang dianut Suku Minangkabau. Ada yang menarik garis keturunan melalui dari fihak ayah, Patriakhat, misalnya Suku Batak, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang menarik garis keturunan melalui dari fihak ayah dan ibu, parallel, misalnya Suku Jawa, Banjar, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Bagi mereka yang menganut system Matriakhat dan Patriakhat, untuk mengenal dan menghimpun silsilah keturunan, tidaklah sulit, sebab, golongan mereka ini sejak mulai nenek moyang telah membuat tanda-tanda yang pasti mengenai silsilah keturunan. Misalnya Suku Batak – nama “Silitonga” seluruh keturunan menggunakan nama famili (famili nama) “Silitongga”. Kalau suku Minangkabau menggunakan nama “Suku misalnya suku Koto, Sikumbang, Caniago dan lain-lain. Tetapi bagi suku Jawa yang menganut system Parental, sampai keturunan ketiga saja sudah tidak saling mengenal, walau mereka itu dari satu keturunan. Kecuali bagi suku Jawa yang pendidikannya agak maju, seperti Keluarga Raja-raja, yang disebut Kaum Ningrat. Mereka membuat silsilah yang dicatat dengan tertib mulia dari nenek moyang yang menurunkan, sampai yang masih hidup sekarang, masih dapat dikenal.
Dan Alhamdulillah, berkat keridhaan Allah jualah maka anak cucu keturunan dari Kyai Ageng Mohammad Besari, Tegalsari, Jetis Ponorogo, masih dapat mengenal sampai beberapa keturunan hingga sekarang ini. Patut kita hormati dan hargai karya dari pembuat sejarah dan silsilah dari Kyai Ageng Mohammad Besari ini, yang dibuat dan dihimpun oleh Bapak Kyai R. Mohammad Poernomo penulis sejarah dan silsilah Kyai Ageng Mohammad Besari Tegalsari ini sangat penting artinya, karena di samping anak keturunan dapat mengambil hikmah sejarah hidup nenek moyang tersebut sebagai Ulama Besar dan sakti, dan pernah menjadi tempat berguru seorang, yang dikemudian hari menjadi Pujanga Besar, di mana beliau untuk pertama kali berguru, R. Ngabehi Ronggowarsito, yang pada masa mudanya pernah nyantri (menjadi santri) di Tegalsari, bernama Bagus Burhan.
Berhubung lusanya wilayah penyebaran keturunan dari Kyai Ageng Mohammad Besari, bahkan ada yang menjadi putra memantu Sultan Selangor di Malaysia, sangat dimungkinkan banyak keturunan yang dihimpun oleh Bapak R. Poernomo yang ditulis dalam Bahasa Jawa. Atas izinnya, kami alih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan maksud agar labih mudah dimengerti tanpa mengurangi makna bahasa aslinya yang juga diikutkan dicetak dalam kitab ini.
Mudah-mudahan usaha penerbit dalam menyajikan sejarah riwayat hidup Kyai Ageng Mohammad Besari ini ada guna dan manfaatnya bagi yang berkepentingan, dan dapat membangkitkan rasa persaudaraan dan persatuan yang luas bagi generasi penerus untuk mengambil hikmahnya. Dan selanjutnya diharapkan kita saling melengkapi silsilah ini, menjadi lebih sempurna, sehingga lebih mudah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kemudian menyadari kita masih dalam lingkungan kerabat dari satu keturunan, tanpa memandang atau membedakan tinggi rendahnya derajat pangkat, kaya ataupun miskin.
Insya’allah, makam Kyai Ageng Mohammad Besari yang berada di Tegalsari, Jetis Ponorogo, akan dapat digunakan sebagai tempat berziarah anak cucu keturunan. Malah sebaiknya dikembangkan untuk dijadikan tempat pertemuan atau reuni Keluarga Besar Kyai Ageng Besari, untuk mempererat persaudaraan dan kesatuan dari satu keturunan, dan dengan demikian tidak akan kehilangan jejak (kepaten obor).Jakarta,    Nopember ‘87
PIMPINAN MAJLIS TASBIH JAKARTA

 

  H. U. S. Danu Subroto, SH.
887 Komentar

887 thoughts on “BIOGRAFI KI WONGALUS

 1. ari1007

  akhirnya tau jg siapa sesungguhnya ki wong alus,…..

 2. ari1007 (tukang becak)

  weh baru nyadar rupanya dapat ngetem yg pertama
  becakkkk becakk ayuh siapa ikut, nuwun sewu ki nderek numpang parkir teng terase panjenengan….

 3. Ach-jun

  @ ki wong alus. Assalamualaikum wr wb…… salam salim salam takzim,…. Mo nanya ki,” kenapa kalo sy sholat kok gak bs khusuk ? kalo sambil merem,pasti ada yg kebayang bayang,ntah itu mslh yg kmrn,atau bayangan” hari esok /kalo melek gak bs fokus. ??? Mohon pencerahannya @ki ?! Matur suwun sakderenge…….

 4. tukang becak

  weleh jisamsune entek, ra enek penumpange………
  tak balik neh ning ngarep kampus , suwun ki alus tepat parkir gratisannipun, mugio welas asih lan asuh panjenengan tetep adem lan tentrem dunia akherat, kawulo namung saged matur suwun tok lah wong becake dereng angsal penumpang….

 5. Assalamu’alaika ki wong alus

 6. bodokeremezken.melasi.banget@com

  salam salim salaman ki alus ,sugeng dalu sugeng sedayanipun

 7. pertapa genit

  salam salim ki wong alus. Salam persaudaraan.

 8. wongbjng

  akhirnya………….. 10 BESAR

 9. wongbjng

  Assalamualaikum ki….
  Mohon ijin untuk sowan ke padepokan njenengan…
  Alamatnya bisa ditransfer ke sanghyangwisnu@yahoo.co.id

  matur suwun terima kasih
  wassalam

 10. Dewa Pelet

  Assalamu’alaikum
  salam hormat dan takzim Ki WA,
  met dini hari all@,
  slm persaudaraan

 11. Assalamu’alaikum wr wb.
  Salam takzim dan salam persaudaraan ki wong alus.
  saya dari indragiri hulu riau. pengennya kenal lebih dekat lagi.
  Wasalam.

 12. yudikwa

  assalamualaikum…
  salam salim takzim, hormat dan persaudaraan to ki WA dan semua bolowongalus,,,

 13. Bajul Kesupen

  BUAT SEDULUR-SEDULUR KWA YANG MAU MENGIKUTI GATHERING KWA SOLORAYA TOLONG COPAS PENDAFTARAN DI ARTIKEL TERBENTUKNYA KWA SOLORAYA DAN KONFIRMASI VIA SMS KE 08783511906,,, gathering dilaksanakan tanggal 5 maret di RUMAH (ALM. ) BAPAK SRIYONO d/a DUKUH PULUMUTAN RT 05 RW I, BANYUDONO, BOYOLALI ( dekat dengan UMBUL PENGGING BOYOLALI ), jam 08.00 WIB

 14. Alhamdulillah ‘ala nikmatillah…….

  Ki Wong Alus…….
  gmna kabar…..
  salam takdzim ……

 15. budiharto

  ass wb ki jalu… sy sdh kirim data2 sy dan permasalahannya tlong dibantu ya ki jalu tks pertolongannya alfatehah tuk ki jalu

 16. kancil

  Alhamdulillah…….salam takzim dumateng Ki Alus

 17. hasibuan

  Alhamdulillah, kalo begitu salam kenal yang lebih mendalam buat saudaraku tercinta yang selalu daku kwangeni Al Mukarrom, Al Ustadz Habib Muhammad Wildan…. semoga Limpahan rahmat dan hidayah Alloh SWT tercurah kepada kepada habib Wildan dan keluarga.
  Sudilah kiranya jika suatu saat saya main ke Sidoarjo saya diperkenankan utk numpang nginap dan numpang ngopi sekedar melepas lelah dan biar irit..(iklan axis he..he..he becanda mas ku yg kwanteng (ganteng maksute) )

 18. hasibuan

  Buatku guruku tercinta Al Ustadz Angker Putro Sapto Argo Al Awwam dan Denmas Kancil dengan gelar Ki Cakra Bayu..salam takdzim dari muridmu yang bodoh..kapan kita kumpul2 lagi…

 19. Kertapati(RSA)

  Subhanalallah……. Maha Suci Alla.
  Salam takdzim sesepuhku.

 20. tiyangalit

  salam.. salim.. pak rektor, di kampus ini saya mendapatkan lautan: ilmu yg diijazahkn dg ikhlas, saudara, ketenangan serta kearifan sesepuh dlm menyikapi perbedaan.. smoga Allah senantiasa meridhoi ‘niat dan gerak pd setiap ibadah kita, amin (alfatehah send)

 21. WONG MEDAN

  Ahmad Suryadharma, Dusun VIII Desa Bangun Sari Baru Tanjung Morawa SUMUT 20362, 081375554425, bk1560ff@yahoo.co.id

 22. arif fianto

  assalamu’alaikum wr.wb

  para sadulur sesepuh anggota KWA. say mau tanya. saya ingin berguru Ilmu kebatinan. agar diri dan hati saya tentram, sekaligus bisa mencari pekerjaan.
  dan intinya saya ingin merantau mencari guru yg bisa mengajarkan ilmu kepada saya.
  saya mohon kepada sedulur sesepuh anggota KWA, apabila tau taempatnya. mohon kirimkan alamatnya melalui email: arif.riffi@yahoo.com atau melalui no HP: 08988654434.
  terima kasih para sedulur sesepuh anggota KWA.
  wassalamu’alaikum wr.wb

 23. Yuan

  Ass.wr.wb. salam takzim buat akhi Muhammad Wildan (Wong Alus)

 24. purwandi

  sip dahhh…..
  monggo…lanjut.

 25. wulung

  Assalamualaikum wr wb.
  Salam Takzim ki wongalus, di blog ini saya banyak belajar dan menambah persaudaraan.
  Salam barokah nur Muhammad

 26. M.RUSLAN ABD GANI

  Assalamu’alaikum,
  Salam takzim Ki Wong Alus n salam kenal.
  Wassalammu’alaikum

 27. Assalamualaikum wr wb.
  Salam Takzim ki wongalus, di blog ini saya banyak belajar dan menambah persaudaraan.
  Salam barokah

 28. Kakanda Tercinta @HASIBUAN : wahhhhhh jangan dipanggil guru masih anak kemaren sore, dan sang pendosa lom layakkk disebutnya sy hanyalah orang awwam yang gemarrrr sekali mengucapkan Qobiltu……..

  jadi marilah kita qobiltu huehehehhehe

  salam takdzim mas hasibuan dan mas kancil serta mas mas yang lain

 29. sugeng injeng wong alus mugi 2 kulo lan panjenengan pikantuk rahmateng Gusti Allah,lan sehat wal afiat kulo lan panjenengan sederek donyo lan akhirat amargi ka iket kalimat laillahaillah Muhamadurosullah. mugi 2 pikantuk syafateng kanjeng nabi Muhamad lan di akui umateng kanjeng nabi Muhamad SAW. salam ta’lim kagem kang alus.

 30. ojibuaku

  assalamualaikum wr wb………
  @wongalus : salam takzim…… 😀 😀
  @All kerabat KWA : salim salaman

 31. kancil

  Salam sejahtera buat buat kita semuanya
  @Ki Alus : Salam sungkem saya tuk sesepuh
  @ hasibuan : Salam kembali tuk kakandaku….saya kancil sang pendosa dan suka dosa jangan di anggap guru, orang saya masih berguru kok.
  cakra bayu apanya sih kakandaku hasibuan, aku malah ga tahu?
  @Angker : salam hormat dan sembah saya
  @ All : salam takzim saya

 32. Salim salaman ki cipto salam kenal dari pujangga sang banyak dosa

 33. Assalamualaikum,, wr.wb para sedulur kwa, moga selalu di rahmati Allah SWT amiinnn,,,, kanggo Mas Muhammad Wildan ( Ki wong Alus) salam hormat dan takjim… salam kenal,,, walau hanya di dunia maya,, InsyaAllah Kalau Allah mengijinkan kita akan bertemu. amiinn,,,,,

 34. nasrudinkb

  Salam Hormat untuk Ki wongalus

 35. salim ugi kang sapto argo mugi tetepangan kulo lan panjenengan saget langgeng lan saget beto berkah lan rahmat sederek dunyo dumugi akhirat heeeeeenembe menopo kang wah kulo nyuwun wejangane ah biar rogo lan ati reget iso resik heeee

 36. Assalamualiku.Wong Alus

  Bolehkah saya ijin materi yg ada di blog ini saya copy di blog saya…

 37. jagar@ksa

  Salam salim salam takdzim Ki Wong Alus,terima kasih sdh menerima saya jd anggota KWA dan ngansu kaweruh di blog panjenengan ini.
  Cukup banyak yg saya tlh dptkan,wawasan kebathinan,perbaikan diri dan yg plg indah adalah bertambahnya saudara dgn dulur2 KWA

  Dari njenengan saya bljr kesantunan budi pekerti
  Dari forum2 postingan saya bljr menghargai perbedaan dan bertmbh nya wawasan keilmuan
  Dari sedlur2 semua,saya belajar indahnya persaudaran..
  Terima ksh Ki Alus dan Kampus Wong Alus….

  Salam Barokah Nur Muhammad….

 38. Mandor

  Assalamualaikum wr wb
  @Ki wong alus salim salam hormat dan takdzim dari hamba yg dhoif ini
  Allahumma sholi ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad.
  Salam barokah nur muhammad.

 39. SINGA MARANTEE

  @ ASSALAMU ‘ALAIKUM WR, WB .
  Buat Ki Wongalus..rektor KWA…betul jg , akhirnya tau mengenai Ki wongalus.., salam dri saya dr jauh..

 40. angdidi

  Salam ta’zim saya buat kang mas Muhamad Wildan, semoga keberadaan rumah ini menjadi penyejuk hati, menata diri, untuk saling berbagi dan menasehati, semoga kita semua tergolong dan digolongkan dengan orang – orang yang beruntung di sisi Allah.
  Amin Allahuma Amin……

 41. bujang hitam

  slm takdzim habib muhammad wildan wong alus.hehe bru th ni to beliau.

 42. ki alif satria

  asslm salam kenal KWA yang di rahmati alloh
  km sangat terpikau dengan niat para sahabat yang terus mengembangkan dan melestarikan kebudayaan suPRANAtural dan budaya bangsa ini…… bangsa ini sudah hampir kehilangaan jatidirinya… Mudahaan2 dengan blog ini kita dapat menjaga jatibangsanya kami….. untuk itu kami bersama KH.syarif rahmat RA.SQ
  pengasuh ponpes UMUL KURO pondok cabe tangsel. kami juga sedang memperjuangkan hal tersebut dengan motto’mengibarkan panji islam dalam bingkai kebangsaan’ sudi kira para sabat dapat silah turahmi dengan kami di fb:padepokankanjengsunansunan@yahoo.co.id
  mari kawan kita balikan kejaayaan bangsa ini dengan ajaraan walisongo
  wasalam

 43. ki alif satria

  KH syarif rahmat RA.SQ.MA
  beliau adalah dosen di PTIQ jakarta
  penasehat di team pemburu hantu
  pehasehat spiritual di FKFF
  beliau sangat serius sekali memperjuangkan budaya bangsa ini dalam spitual
  beliau juga di kenal di kalangan ulama sebagai SUNAN KALIJOGO masa kini

 44. ki alif satria

  dan kebetulaan kami hamba alloh ini sebagai salah satu pengurus taklim beliau..kami mengadakan silahturahmi setiap mingu ke 4 setap bulannya yang di hari para jamaah dan ada pengobataannya sudi kira KWA yang di titipkan ilmu oleh alloh SWT bisa berbagi dan mengamalkan illmu agar jadi manfaat buat saudara2kita yang lain tanpa ada pamrih hanya mengharapkan ridhoi alloh saja… semoga ilmu yang teman2 punya menjadi ladang ibadah buat kita semua
  w2asalam

 45. Adim

  subhanalloh …
  mbah yai ku habib muhammad wildan cucu rosululloh saw..
  teringat kembali kenapa saya kok jadi nyambung saya sama KWA …
  ternyata kita berada pada jalur yang telah di tetapkanNya yaitu
  “inna kuwwatih nakaban natah kitaban natah”
  Tanpa saya sadari ternyata bertahun-tahun ba`da sholat terkirim fatikha ke garis keturunan mas wildan subhanalloh ….

 46. Adim

  NABI MUHAMMAD SAW

  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  16. Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut)
  17. Abdul Malik Al-Muhajir (India)
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan (Syaikh Jumadil Qubro)
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Prabu Sadmata (Sunan Giri)
  23. Ki Anom Besari+Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyi Anshorijah
  33. Muhammad Wildan

  Al-faaatikha… 1x

 47. Wongireng

  Alkhamdulillah… bisa nderek mangertosi secuil sejatine wong alus… maturnewun.. salam tadzim, salam hormat.. semoga Alloh SWT selalu meridhoi langkah khidupan panjenengan khususnya di KWA ini… Amiin…
  hikhikhikkk , hmmmm… punten nderek bungah….. salim..saliim…
  wassalamu’alaikum.

 48. agus12

  absen ……..
  nyimak dari kejauhan.

 49. zaka anandi

  Assalamualaikum wr wb.
  Salam Takzim ki wongalus,
  semoga bisa menambah persaudaraan sesama kwa
  Mohon konfirm nya Ki, markas KWA di sidoarjo ada di mana
  nwun

 50. agus12

  maaf ki, masih ada saudara ama gusdur yaaaa?

 51. Sabdo Sejati

  @ Ingkang Kinurmatan tuwin Minulyo Ki Wong Alus,

  Mbok menawi sampun dados kersaning ingkang murbeng dumadi, serat puniko kagem panjenengan.

  WUS DILALAH KERSANING HYANG WIDI
  RATU PERANGGI ANULYA PRAPTA
  WADYA TAMBUH WILANGANE
  PRAWIRANE KALANGKUNG
  PARA RATU KALAH NGAJURIT
  TAN ANA KANG NANGGULANG
  PULA JAWA GEMPUR
  WUS JUMENENG TANAH JAWA
  RATU PRENGGI BERBUDI KRAS ANGLANGKUNGI
  NETEP NENG TANAH JAWI

  Sugeng rahayu.
  Nuwun

 52. Dewi Pramban wangi

  @ Zaka anandi
  markas KWA JATIM: Balai diklat PEMKAB Sidoarjo Depan RSUD sidoarjo ( tempat ngaji KWA), tiap rabu malam dua minggu sekali.

 53. haidar ali

  assalamu’alaikum.salam salim ta’dzim dumateng ki wong alus,
  Nderek tetepangan,,,
  Kawulo haidar ali saking pekalongan
  salam sih katresnan
  Nuwun,,,,

 54. mama karta

  salam untuk Ki wong alus…
  mudah2n KWA tetap jaya..

 55. salam ta’dzim buat mbah Wildan

 56. Dewi Pramban Wangi

  @ mama karta .. slm kenal sugeng katepangan ..
  @ mbah yai kiwongalus … trimakasih atas auditnya …
  @ haidar salam kenal salam perdamaian dan persahabatan …

 57. Dewi Pramban Wangi

  @ murid sesaat… slm kenal salamm kaharjan

 58. Palui

  Assalamualaikum
  @ Salam Ki Wongalus : hanya terucapa terimaksih pkepada sampeyan karena melalui blog ini saya jadi banyak teman dan sahabat

  Wassalam

 59. Kumbang kelana

  Assalamualaikum,,@KI WONG ALUS,salam salim penuh hormat,,dari saya,,,

 60. aris

  Assalamualaikum,
  Salam persaudaraan buat Ki Wong Alus
  Sekedar tanya dr sy yg sedang mencari…
  Apakah Sunan Giri Rd. Paku punya keturunan yg bernama Ki Ageng Giring, Rd. Badmowinoto (Mbah Bondan Tali Kromo)
  Terimakasih
  Salam

 61. Je.t.s

  Salam salim salam kenal ki wongalus lan poro bolowongalus… Sugeng dalu.. 🙂

 62. REDHO

  terima kasih,,,,banyak,,,,sy baru belajar agama ,,makasih ki dulur

 63. Masagung

  Assalamualaikum,
  Salam persaudaraan buat Ki Wong Alus
  Sekedar tanya dr sy juga sedang mencari…
  Saya punya silisilah juga dari Kyai Kasan Besari, saya pernah ditinggali buku silsilah dari alm ayah saya, tapi sekarang hilang entah dimana. Suatu saat kakak saya pernah ikut kumpulan-e KDT (keluarga Darah Tegalsari). Itupun sekarang tidak punya lagi silsilah. Kalau Ki Wong Alus tidak keberatan untuk saya nyontek sekedar untuk mencari silsilah, tentu boleh ya Ki?. Saya keturunan dari Nglandung-Bapak Imam Soepangat-Simbah Ngali Atmo, terus keatas, sesaudara mbah Mukarar, terus keatasnya ndak tahu. Dekat juga dengan Mangunarsan. Sama Kyai Sahal Gontor, orang2 tua pernah silaturahmi, bapak saya sering main ke Jombang ( Gus UD ?,) waktu saya masih kecil. Mohon saya dipinjami silsilah untuk mencari garis leluhur yang sekarang lagi ndak tahu. Saat ini saya tinggal di Krian dan Insya Alloh saya bisa nyamperin ke markas KWA .
  Terima kasih
  Wasalam

  Masagung
  Krian

 64. wanbiz

  Ki Alus, Salam Barokah Nur Muhammad

 65. FOTONE KOK DIHAPUS LHO….. BOSSSS
  HAYO PASANG MANEH ORA USAH DIHAPUS….
  BIAR JELAS DAN TERANG TREWACO…..
  AJO MAIN PETHAK UPET THO BOSSSS.

  MENGKO TAK OMONGNO KARO LELUHURMU LHO…

 66. di pasang maneh fotone tambah ….cool….

 67. tukang sapon

  sembah sungkem kulo sinambi cium tangan,minongko roso hormat kulo kagem poro leluhuripun simbah danyange soho leluhuripun simbah yai kumitir…..
  @ mbah yai kumitir;(sambil menirukan bahasa yg sering digunakan simbah danyange; IYAA’ BETUULL………)
  kalo masih suka umpet umpetan, nanti no HP leluhurnya simbah danyange , kita SMS bareng2 aja ke njih mbah yai………….

 68. KI EMPU DEWANDJANI

  senyum hangat bahagia sesepuh!!!

 69. salam damai

  ABSEN MENJELANG PAGI

 70. KI EMPU DEWANDJANI

  tiwikrama sesaat

 71. tukang sapon

  PERMISIIIIIII…………..
  nuwun sewu njih…..poro sesepuh lan pini sepuh
  NUWUN IZINIPUN NJIH MBAH DANYANGE, ….tukang sapon mau ngepel dan nyapunin pelataranipun simbah danyang lan poro leluhur…..mbokmenowo angsal barokahe,saget kasinungan lan nyambungaken roso dumateng simbah danyang lan poro leluhuripun…
  PERMISIIIIIIIIII…NJIH…,PERMISIIIIIII,……………..

 72. Bengawan.Candhu

  wah manggilnya terus apa ini….raden habib gus kangmas rektor wongalus muhammad wildan…..waduhhh….ora popo….sing penting sippp….he5x….

 73. septiyan24

  Salam ki wongalus,saya sudah nggak bisa comment pokoknya matur nuwun sanget kagem panjenengan mugi gusti2 paring berkah…amin

 74. adim

  fotonya tokoh sufi modern

 75. agus.wd(2075)

  salam hormat ya KI MUHAMMAD WILDAN(KI WONG ALUS)

 76. Muhammadar-Rasuulullaahi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallama Wa…
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  16. Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut)
  17. Abdul Malik Al-Muhajir (India)
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan (Syaikh Jumadil Qubro)
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. PRABU SADMATA (SUNAN GIRI)
  23. Ki Anom Besari+Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyi Anshorijah
  33. Muhammad Wildan (Wongalus)

  syay-ul-lillaahi lahuu wa lahumul faatihah…(1x)

  Salam Paseduluran, Ki Wong Alus dan sedulur sesepuh KWA tercinta.
  mohon bimbingan dan pengarahan serta kritik dan saran sesepuh dan sedulur sekalian serta do’anya, semoga saya m,enemukan guru sejati saya dan menjadi insan yang sempurna lahir bathin, dunia dan akhirat di mata Allaah Sub-hanahu Wa Ta’aalaa…
  Aamiiin Yaa Rabbal ‘Aalamiiin…

 77. syech lemah abang

  asalamualaiku bang wildan apakabar nya kapan ada acara kopi darat di sidoarjo agar nambah persaudaraan buat kita semua karena saling kenal dengan bertatap muka

 78. aris

  Salam
  Terimakasih atas pencerahannya

 79. atok bujang

  salam hangat sesepuh wongalus
  Shollu ala nabi
  Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad
  (berpelukan khas AHLUSUNAH WAL JAMAAH)

 80. Wong Demak

  Salam salim Ki Wong Alus yang PNS. Akhirnya ketahuan juga. di SKPD mana Ki?

 81. akbar apriyansyah hardani

  aslm ki wildan salam knal,smoga ALLAH SWT slalu mlindungi&mmbrikan cucran rahmat&hidayah-Nya kpd anda,kluarga&rekan2 KWA.Saya tertarik dengan perbincangan ini,bagaimana carnya mnjadi anggota karena saya masih baru bgt disini&bnyak hal yg ingin saya tanyakan.Trimakasih sbelumnya KWA.

 82. rochman

  subhanallah, ternyata zuriyatnya ki wong alus langsung ke rasulullah (Kaum Alawiyyin). salam takzim ki…diruang ini ane sekalian mau minta bantuan ki wong alus, mohon di scan apa yang ada pada diri saya ki…sekaligus mohon dibimbing menuju jalan yang diridhoi Allah Ta’ala.
  nama saya Abdurrahman Abdullah. Penjelasan ki, ane mohon di kirim ke emailku, rochmansyah_rochmani@yahoo.com
  makasih ki….

 83. laskar lembu suro

  aslkm….ki MUHAMAD WILDAN(KI WONG ALUS)yang saya hormati baru tau klo jenengan masih punya silsilah keturunan nabi MUHAMAD SAW ,,salam hormat selalu dari hamba yang doif ini

 84. reomond

  assalamu’alaikum,,,
  izin menyimak dan mengamalkan nya. terima kasih atas ini semua yang dapat membuat hamba ini tau dan kemana harus melangkah dalam ridhonya.
  alam takambang jadi guru,,,

 85. abah hikam

  assalamu’alaikum wr.wb. slam sjahtra bwt sdlur KWA.

 86. mas.rio

  NABI MUHAMMAD SAW
  1.siti fatimah
  2.imam hussain
  3.ali zainal’abidin
  4.muhammad al.baqir
  5.ja’afar as.shadiq
  6.ali uradhi
  7.muhammad an.naqib
  8.isa ar-rumi
  9.ahmad al-muhajir
  10.ubaidullah
  11.alawi awwal
  12.muahmmad sohibus saumi’ah
  13.alawi ats-tsani
  14.ali kholi ‘qosam
  15.muhammad sohib mirbath ( hadhramaut )
  16.alawi ammil faqih ( hadramaut )
  17.abdul malik al-muhajir ( india )
  18.abdullah khan
  19.ahmad jalaludin khan
  20.jamaluddin akbar khan ( syaikh jumadil qubro )
  21.maulana ishak+dewi sekardadu
  22.prabu sadmata ( sunan giri )
  23.ki.anom besari+nyai anom besari
  24.ki.ageng muhammad besari tegal sari ponorogo
  25.ki.ageng ilyas
  26.ki.sihabudin gentong jogorogo
  27.ki.imam soepangat alias ki.muhammad musa
  28.ki.kasantari
  29.ki.kasan pawiro
  30.ki.abdullah syahid+nyai robingu
  31.ki.sukandar+nyai dunainah
  32.ki.subandi+nyi anshorijah
  33.muhammad wildan ( wong alus )
  al.fateha..3x
  ayat kursi..3x
  al.ihklas..3x
  al.falaq..3x
  an-nas..3x
  lahawlawalaquwata illa billah hil aliyil adzim
  asshadualla ila haillallah waasshaduanna muhammad rosulullah
  bismillahirrohmanirrohim
  yaa allah yaa rosululloh
  hamba mohon ampunan mu atas dosa-dosa yang hamba lakukan..
  yaa allah yaa rosulullah..
  hamba mohon keridho’an mu berilah kesehatan lahir bathin untuk muhammad wildan dan sekeluarganya..
  dengan perantara bloq wong alus inilah kami bisa bertemu bersahabat untuk menjalin tali persaudaran,semoga apa-apa yang kami lakukan semata-mata mengharap ridho mu yaa allah.. aamiin aamiiin ya robbal aalamiin..

 87. Salam kenal Ki, moga perkenalan ini memberikan manfaat

 88. Pathamsyah

  ass ki wongalus…ga disangka ga dinyana ternyata….oh ternyata…pantesan berbudi luhur,rendah hati dan penolong sejati tanpa pamrih…bukan main and bukan main main……salam takzim dan semoga Alloh SWT,selalu memberikan kesehatan,umur panjang untuk ki wongalus…sehingga terus dapat berbuat dan berbagi kebajikan dibumiNYA ini…amin….

 89. suripto

  Assalamualaikum wr wb.
  Salam Takzim ki wongalus. Di blog ini, saya banyak belajar dan menambah persaudaraan dan ilmu, semoga bermanfaat.
  Salam barokah

 90. om wawan eeeees

  salam salim salam karaharjan kagem ki wongalus.

 91. abinya arsya

  assalamu,alaikum wr wb. Ki Wong Alus…
  saya ingin bergabung dengan KWA Ki…
  setiap kali saya buka website Ki Wong Alus serasa jiwA saya seolah pulang kerumah atau seperti orang perantauan sekian lama baru pulang ke kampung halaman.
  sungguh sangat kecil sekali di hadapan Allah dengan Ilmu Allah yang sangat Luas. alhamdulillah dengan website ini Ilmu milik Allah diamalkan dari dasar ikatan persaudaraan. “SAMPAIKAN ILMUMU WALAUPUN SATU AYAT”.
  Wassalamu,alaikum wr wb.

 92. oyyik

  Assalamualaikum wr wb
  salam kenal ya habib
  Al Fatihah send bwt Rasulullah SAW, keluarga dan shahabat serta pengikutnya
  Waalaikumsalam wr wb

 93. yayan

  assalamu,alaikum wr wb. Ki Wong Alus..
  saya sudah lama sekali ingin belajar ilmu meraga sukma..saya baru mau daftar..
  salam kenal ki..
  mohon bimbingannya..
  Wassalamu,alaikum wr wb.

 94. hadiyana candra

  salam tkzim ki semoga blog ini menjadi blog terbesar dan terpercaya serta mampu meninggikan khasanah budaya bangsa kita

 95. ya….ya….benar sekali perjalanan ku dan perjamuan yg diberikan oleh leluhurnya…….salam……….

 96. Ki Lurah

  Asalamu alikum semua bolo wong alus
  wabil khusus ka Alus
  semoga sehat dan baayak rejekinya…amin
  om hasibuan …mas rio…mas angker mas wawan sleman……
  apa kabar semuaaaaaaa
  semoga sehat dan baayak rejekinya…amin

  wassalam

 97. Assalaamu’alikum Wr.Wb.
  nDherek langkung, salam kenal untuk semua sedulur “KWA”,
  nDherek nDaftar, Ki…, kangge nJalin tali sillaturokhim “paseduluran” KWA
  Nama kecil : Wakhyudin, Nama Dewasa:Ahmad Wakhyudin,
  Nick name”Wahyugandhung”.
  Saya tinggal di Batang-Jateng. Telp.0285-789-0813
  Terima kasih.
  Wassalam.

 98. PHM

  Salam.

  Alhamdulillah, Insya Allah semoga warisan leluhur diseantero Nusantara dan belahan dunia lainnya bisa mengambil hikmah serta manfaat yang berguna dalam menjalankan dan menanam benih didunia ini untuk kita tuai di kampung akhirat nanti. Amin.

  Salam persaudaran dari bumi Brunei.

 99. hamba allah

  Salam para Sesepuh,ada yg ingin saya tanyakan..didalam Blog ini kan terdapat beberapa Amalan (banyak sebenarnya) kalau saya ingin mengamalkanya, bisa langsung diamalkan atau harus mendaftar dulu untuk menjadi santeri? Satu hal lagi kalau boleh mohon dijabarkan lebih lanjut mengenai istilah istilah yang digunakan dalam Blog ini, seperti (ijasah) (tawasul) DLL maklumilah hamba Allah yg Nubi ini ya Sesepuh..Terimakasih sebesar besarnya atas Ilmu yang bermanfaat semoga amalnya terus mengalir sampai hari perhitungan..AMIN..

 100. Roji Rohmatillah

  Assalamualaikum Wr wb

  Marhaban Ya Habibana
  Kabar yg sangat menggembirakan mengetahui antum yg sebenarnya
  Mohon Do’anya

 101. Ki Menthus

  Assalamu’alaikum Wr.Wb..
  Puji syukur Ke Hadirat Allah SWT..
  Sholawat serta Salam Buat Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW.. Beserta Keluarga dan sahabat beliau..
  Wabil khusus.. Salam hormat buat para sesepuh KWA..
  Mudah2an selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT..

  Alhamdulillah.. Sejak Saya buka blog ini halaman per halaman..
  ada nuansa berbeda dalam diri saya..
  Perkenalkan..
  Nama : Yudi Sumono
  Tmpt/tgl lahir : Surabaya, 15 Juli 1972
  Alamat : Ds. Sambibulu Rt 07 Rw 02 Taman, Sidoarjo..

  Mohon Kiranya, bisa menjadi mahasiswa di Kampus Wong Alus ini..
  Matur Suwun..
  Wa salamu’alaikum Wr.Wb

 102. AlhamdulILLAH, ini kampus yang Aku banget…
  Perkenalkan Nama Ku Jhaenet, bagaimana caranya agar Aku juga bisa menulis dan menjadi Mahasiswa dikampus Wong Alus ini…
  Terimakasih
  Wassalam…

 103. guS nuR

  Salam Rahayu, salam kenal kagem kang mas ki wongalus….mantabz

 104. 7akaerede

  mantap, sukses selalu untuk Yang Mulia Kanjeng Agung Kang Mas Mbah Ki Wong Alus

 105. mas haryo

  ass. wr wb Ki Wong Alus dan poro Sedulur KWA,,,,,,
  sy bru 5 hr mmbaca blog ini, krn da tmn yg ngasih thu.. kmdian sy berminat untuk mengamalkan apa yg tertera pd blig ini.. YG ingin sy tanyakan bagaimana cara mengamalkan nya??? mohon jawabannya .. sblmnya trimaksih kpd Ki Wong Alus.. WASALAM…………

 106. triyono

  salam kenal ki wong alus poro sesepuh lan poro sedulur kabeh.

 107. Kentut Loro

  Salam Ki Wong Alus…

  Moga Blog ini Banyak Manfaatnya dan Menjalin Silaturrahmi. Amin

  Sembah Nuwun

 108. Satrio Mataram

  ASS…

  Salam kenal buat Ki WOngalus…….ijin gelar tiker……

 109. Ass.Wr.wB.
  Numpang lwt,,trnyta mmpir di blok ini, slam buat ki wong alus slm kenal (dari orang timur indonesia) mdh2n sya bisa di terima d kampus ini. Amin

 110. Schurats (ternate ) email : schuratsrats@ymail.com

 111. jaka

  ass,,,,,,,,,,,,,, salam kenal buat Ki WOngalus…….ijin bakar dupa……

  Alhamdulillah, Insya Allah semoga warisan leluhur diseantero Nusantara dan belahan dunia lainnya bisa mengambil hikmah serta manfaat yang berguna dalam menjalankan dan menanam benih didunia ini untuk kita tuai di kampung akhirat nanti. Amin.

 112. sulisman yusuf

  salam rahayu ki Alus

  subhanallah, ternyata panjenengan adalah salah satu penerus kanjeng nabi, tidak salah saya menjadi anggota kampus tercinta ini.

  semoga barokalloh

 113. toto

  terima kasih atas segala dedikasinya telah membuat sarana silaturahim yang sangat luar biasa. akhirnya saya tahu siapa nama asli ki wong alus. salam kenal

 114. asmakula

  terima kasih untuk wong alus yang telah membuka pintu silaturahmi menuju kebaikan bersama
  izinkan aku jadi mahasiswanya

 115. Nawiazky

  Assalamualaiakum….
  Ki Wong Alus … salam kenal dan hormat dari saya…
  Begitu juga dengan para sesepuh dan rekan-rekan di atas, yg tidak dapat saya sebutkan satu persatu…..
  Semoga Blog ini dapat merangkai persaudaraan dan persahabatan…
  wassalam

 116. Suruk Golap

  Mohon daftar jadi anggota KWA:
  Nama : Donwal Ramlan Napitupulu
  Almat : Jalan Budi Mulya Rt 008 /Rw 011 Pademangan Jakarta Utara
  Hp: 081380582200. terima Kasih
  Wassalamu Alaikum Wr. Wb

 117. hadi metalektra

  aslkum, salim salim dan takzim kepada ki wong alus, kisabdo langit mas kumitir lan sedoyonipun sesepuh
  alfatihah sent
  mohon izin tuk bimbingane nyantri teng kampus KWA mugi diberkahi slamet barokah salam maniez n takzim@all sedulur
  waslkum

 118. Mang Nur

  Assalamualaiakum….
  Ki Wong Alus ( Ki Muhamad Wildan) … salam kenal dan hormat
  Begitu juga dengan para sesepuh KWA, yg tidak dapat sebutkan satu persatu…..
  Semoga blog KWA ini dapat merangkai persaudaraan dan persahabatan serta barokah …amin3x Al Fatehah Sent….
  Salam Rahayu
  wassalam

 119. nderek tumut paseduluran kangmas alus….

 120. mlegedu

  salam takzim Habib Muhammad Wildan.

 121. Roni Septian

  NAMA: RONI SEPTIAN
  ALAMAT: KR REJO RT 13 NO 52 BALIKPAPAN KALTIM
  NO HP: 0542 8015645 / 0542 413056
  USIA 28 TAHUN

  izinkanlah saya bergabung dalam keluarga besar KWA.Dalam rangkameningkatkan ukhuwah silturahim

 122. saya ketinggalan info yang ada acara pertemuan keluarga besar kwa di ragunan huhuhuhuhuhuhu hiks hiks hiks…
  Kira-kira kapan ya ada lagi pertemuan itu dijakarta ?

 123. munari_mermo

  Assalamu’alaikum wr wb. kangmas Wildan………….
  nyuwun keparengipun badhe sowan lan tetepangan saha nderek kempal wonten ing kampus………..
  matur suwun
  Wassalamu’alaikum wr wb_

 124. mama karta

  as.ki wong alus yang saya hormati,kalau saya punya ide untuk kemajuan blog ini, harus di kirim k mana ya?soalnya saya gak tau no telp ato email aki?terimakasih sebelum nya. Maaf seribu maaf atas kelancangan saya!!!
  Herdi

 125. mohan

  mudh2an setelah mengenal bermanfaat………
  saling menasehati dlm kebaikan ki………

 126. zakaria bin yaakub

  Assalammu Alaikum Ki Wong Alus,

  Moga Tuhan Rabbul Jalil memberkahi hidup Ki serta keluarga dan para sesepuh KWA dunia wal Akhirat. Dari hamba di Jeddah, Arab Saudi

 127. sedayu

  Assalammu Alaikum Ki,
  nderek tetepangan Ki, kulo tiyang kampung lan kampungan kulo nyuwun idzin lan
  pangestu nderek ngangsu kawruh wonten kampus panjenengan ingkang misuwur
  lan katah murid ipun, nyuwun idzin njih ki ….. salim riyin ki

 128. bagus yudo. s

  ass wrwb. salam kenal buat ki wong alus dan para sesepuh… izin bergabung.

 129. pitulikur

  sembah sungkem dumateng poro guru sesepuh lan sedulur…..al fatehah sent….

 130. Salam kenal smua
  saya juga mau gabung di blok ini
  semoga sodara2 smua mau menerima saya kutan disini
  aamiin

 131. assalamu allaikum wong alus

 132. adun

  assalamu allaikum wang halus saya dari malaysia selamat dan terima kasih

 133. Haji Ahmad al Jamali

  Assalamu’alaikum Saudara ku MUHAMMAD WILDAN: WONG ALUS dan salam sejahtera kepada semua sdlur KWA serta kasih saya kepada ahlul bait. Salam berkenalan.

  Allahumasalli’ala Muhammad, wa’ala ali Muhammad.

  Kuala Lumpur

 134. AS’SALAM KEPADA SEDULUR SAUDARA2 MUSLIM KU YANG BERADA DI INDONESIA…
  SAYA HARAP SAUDARA SEKALIAN SENTIASA DALAM KEADAAN AMAN DAN MAKMUR…
  KITA ADALAH BANGSA YANG SAMA,YANG MEMBEZAKAN KITA ADALAH TANAH YANG KITA DUDUKI…KITA ADALAH DARI DARAH YANG SAMA DAN DARI KETURUNAN CUCU CICIT NABI IBRAHIM A.S.
  SEMOGA SUATU HARI NANTI KITA AKAN BERSATU SEMULA DARI BANGSA LAUT, DARAT DAN GUNUNG YANG DAHULUNYA BANGSA YANG DIGERUNI…AGAR KITA BISA MEMBAWA PANJI HITAM UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN AGAMA KITA DAN MEMBANTU SAUDARA2 KITA YANG SEMAKIN DITINDAS…..SEMOGA KITA AKAN BERSATU SUATU HARI NANTI…INSYAALLAH…..

 135. wong faqir

  alhamdulillah,,,,
  sekian lama dalam hati bertanya-tanya tentang Ki Alus, akhirnya informasi itu bisa saya baca,,,,, 😉

  @ Ki Alus……….alfatiha sent

 136. mufqi

  assalamualikum..,
  shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat.

 137. angger cemani

  NAMA RINO ALAMAT KAMPUNG PNDK BLIMBING RT003/004 PONDOK AREN TANGERANG .IJIN KN SAYA UNTUK JADI ANGGOTA KWA

 138. marino

  assalamualaikum
  salam kepada semua sesepuh dan anggota kampus wong alus.
  sya mohon ijin untuk jadi anggota KWA.
  nama : marino
  alamat : jl. pelda rt,06 rw,01 warudoyong
  kota sukabumi
  no hp : 085782484506

  mohon bantuannya, assalamualaikum….

 139. lemots

  Assalamualaikum wr wb

  subhanallah saya baru tau Ki wong alus sanad nya langsung ke kanjeng Nabi,.mohon Do’anya Ki.

 140. kelana

  salam ta’zim buat ki wong alus.
  maaf ki mau tanya gimana caranya daftar jd member KWA ini?
  trims

 141. Jalu kusumah

  Assalamualaikum wr.wb.

  Sdr. Muhammad Wildan ( Ki wong Alus) salam hormat dan takzim, salam kenal dari saya sesama hamba Allah yg senantiasa mengharap keridhloanNya.
  Suatu kehormatan besar bagi saya untuk ikut gabung di KWA, mohon maaf saya bila sampai saat ini ada yang kurang berkenan di hati anda.
  Suatu kehormatan besar bagi saya untuk ikut menyumbangkan sedikit ilmu yg saya miliki untuk membantu sesama hamba Allah yg membutuhkan pertolongan, melalui blog kita tercinta ini. Dan tak lupa mohon izin dan keikhlasannya serta kerelaannya.

 142. lemots

  Ki Jalu Kusumah : terima Kasih Ki atas Arahan dan pencerahannya, maaf selalu mengganggu kesibukan Aki (maklum orang awam Ki hehehehehe) Salam Pesaudaraan Ki, semoga Ki Jalu dan sekeluarga selalu dalam naungan Allah SWT,… Al fatihah Sent

 143. yahya

  mohon diterima sebagai anggota blog ini

 144. ali mustofa

  asslmkmwwbkth salam kenalan&paseduluran.nama saya ali mustofa asalpare kediri jatim tmp tinggal skrg lamaru rt15 no15 balikpapan kaltim.ijinkan saya ikut nyantridan luru ilmu dan ngilmu walaupun lewat dunia maya.saya ingat dawuhnya rasul,carilah ilmu sekalipun sampaikenegri cina.skrg jaman udah canggih apa salahnya ngudi kaweruh lewat duniamaya asiiik deh.maaf gus wildan nglanturnih.mohon dibalas loh.trmksh wasslmkm.

 145. Djoko Kendil

  Assalamualaikum wr.wb.

  Salam dan hormat buat Ki Wong Alus ( Ki Muhamad Wildan) smoga panjenengan diparingi barokah sangking GUSTI ALLAH SWT. AMIN

 146. Mondonk Sejati

  SALAM HORMAT KI….MGA KWA N ANGGOTA SLLU D BRI RAHMAT OLH NYA.

 147. Patrick

  Salam hormat ki.mohon ditrima dlm klrg besar KWA.
  Nama:
  Sapto pratikno
  Alamat:
  Jl. Pramuka.Segala mider,kec. Pubian,lampung tengah.
  Nope:
  085269820593.

 148. Kak … Bisa Pasang Banner Iklan Ngga DI Blog Kakak Ini ? Kalo Bisa, Mungkin Bisa Dikasih Informasi Harga Pemasangan Bannernya. Terima Kasih

 149. agungsedayu

  Assalamualaikum…ki Alus lan sepuh kwa ugi bolo kwa sedoyo.
  @ki Alus;laa…ngoten lo ki…pun kawit mben klo penasran”sing ndi tooo piyayine ?…laa.. teng riki nembe kepanggih.ngih ki Alus salam salim tansaho rahayu wilujeng ki Alus lan se kluargo.amiin.. Nderek ngangsu teng ngriki ngih ki..mtur sembah nuwun.

 150. Damar Sultan

  Assalamualaikum Wr.Wb…
  Salam hormat dan kenal buat pengurus dan siswa Blog KWA… saya dari Tangerang

 151. kok baru nadar kalau disini sangat komplit denagn apa yang sedang aku cari

 152. sepriyandi

  lam kenal bro ..maju trus sebarkan kebenaran hakiki..

 153. sepriyandi

  manusia terbuat dari tanah, jika unsur tanah lebih dominan maka stiap hari engkau menginjak dirimu sendiri dibawah telapak kakimu (tanah)…terbanglah melintas hakikat..agar kaki tidak menginjak bumi..kaya wong alus yang ga nginjak bumi he he he..ojo alus alus bgt mas. andi – riau

 154. sepriyandi

  aku daftar jadi anggota mas alus, sepriyandi, pekan baru-riau,tapi ojo didaftar jadi wong alus yo bos..salampersaudaraan..salam hakikat..salam damai….salam kesederhanaan…salam apa adanya…selamat menempuh perjalanan ke keraknya hakikat..salam buat semua guru guru di langit dari debu kotor di kulit bumi…..

 155. rizal

  kalau semua keturunan para sunan, ikut aktif di blog ini pasti sangat bagus buat bangsa dan negara

 156. sepriyandi

  norman si polisi india melakukan tarian ritual polisi..dipuja..diaplaus..diagungkan..gerak tarian banyak menggunakan tangan..mudah mudahan gerakan ini tidak dilakukan dijalan raya oleh para polantas..apa lagi kalo telapak tangan arahnya keatas..nanti malah dikira…????? semakin jauh negara dan bangsa ini dari memahami kebenaran hakikat..pie mas halus..apa boleh gua menari di blog jenengan atau mari kita semua menari saman. menari rumi sambil menikmati musiknya para malaikat…huuu alllah huuualllah…dilarang menari india di blog ini…he he

 157. Asslmu’alaikum, salam rahayu dumateng ki w alus dan sedulur-2 KWA, mohon ijin ngangsu kaweruh d padepokan agung njenengan ki.. Nm sy: abdul syukur srby, jl tmbok sayuran mei/20, hp: 081332700038, sudilah Aki mengirimkan no hp & alamat ke nmer hp saya, saya butuh sekali PENCERAHAN dLM menjalani kehidupan, sblumnya mhn maaf& matur nuwun Ki

 158. hamba ALLOH

  asslm Yth.KWA
  salam kenal…nama saya hamba ALLOH
  saya ingin curhat..saya malu pada diri saya sendiri..saya orang yang cacat molimo penuh tattoo hidup di dunia hitam..saya malu mau bicara…saya ingin tobat menebus dosa2 hidup saya,saya ingin belajar di KWA..baca quran pun ga tau..boleh saya mohon bimbingan KWA untuk memperbaiki hidup saya lahir dan batin karena saya orang yang ga punya dan buta hati..saya ingin ingin belajar ilmu dari KWA untuk membantu masyarakat dengan keikhlasan ridho alloh sebagai wujud penebusan dosa2 saya dimasa lalu,mohon jikalau KWA sudi membimbing hati saya,saya pernah mau belajar tobat n belajar ilmu tapi dimintai uang yang sangat besar tapi saya ga mampu krn hdp saya pas2an..apakah alloh memaharkan ilmu dan taubat pada kaumnya dalam hati saya berucap..akhirnya saya pun kagol dan kembali kedunia hitam lg..mohon bimbingannya…dari hati yang dalam saya meminta keikhlasan KWA
  maturnuwu
  salam dari jogja

 159. xcalbr8

  Assalamu Alaikum to all and to Wong Alus

  I’m interested to become a student of Asmak Suryani and Asmak Sunge Raja. anyone who could teach the method in english? please email me at eric.nagal@yahoo.com Alhamdulillah

 160. maria

  salam kenal mas wildan ,baru tahu wongalus ternyata panjenengan . leluhur saya

 161. salah satunya sunan ampel , mudah2an situs ini bisa membawa manfaat untuk sedulur semua dan mendapat ridoh Alloh , amin.

 162. achmad yani

  assalamualaikum ki won alus… saya sangat berminat dengan ajian/amalan di blog ini . mohin ijin masuk anggota… dan klo pengen jalanin amalan harus mulai dari mana dulu untuk mendasarinya.. mohon maklum dan terima kasih. wasalam

 163. Arum Manis

  terima kasih sekali ki wongalus,
  sebagai orang baru, saya berterima kasih sekali dgn adanya bloq ini, dimana semua gratis. banyak amalan yg bisa jadi rujukan bagi saya, dan saya akhirnya bisa berkembang jadi seperti ini.
  semoga amal ibadah panjenengan dipun tampi gusti allah ingkang murbeng dumadi. amien.
  salam KWAngen

 164. Kibodas

  Assalamualaikum… tiyang cerbon ngiring gabung mas mohon diterima…

 165. bajing ireng

  Assalamualaikum. . . Mohon ijin untuk bergabung d blog tercinta ini. . , karna sy yg tidak tau apa2 ingin sekali belajar dan mencari ilmu yg bermanfaat d dunia dan d akhirat kelak. . , Amin. .

 166. kulo

  bagaimana cara menjadi anggota para sepuh….

 167. nurulali

  ingin tanya… pada ilmu yang sudah di isytihar ijazah.. boleh ka di amalkan terus? atau perlu lagi cari guru mursyid di tempat saya? saya tertinggal banyak ilmu yang sudah di poskan.
  banyak tulisan yang ada quran dan hadis amat menarik perhatian. saya tertarik dengan amalan hizb kesemuanya. ingin tau sahaja , adakah boleh terus saya amalkan hizbnya berserta tawasulannya? beserta ilmu hikmah lainnya?

 168. absen

 169. mbah hong

  Mpun dangu mboten absen…..

 170. andry

  Astagfirullahhalaziim… janganlah kamu saling tolong menolong dalam kejahatan,. kesyrikan dan kemusyrikan,.. apa yang mau kita cari didunia ini saudaraku?… hanya sekedar dunia dan isinya?…. sehingga kamu mau bersekutu dengan syaitan?… maaf ..saya tidak mau mengajari tapi tanyalah hati kita yakinkah kita meminta kepada Allah? atau kah kita hanya beralih2 meminta kepada Allah padahal kita sesungguhnya bersekutu dengan syaitan?. janganlah kita mempermainkan ayat ayat Allah wahai saudaraku… taukah sesungguhnya ketika kita membaca ayat2 Allah sekalipun, syaitan hadir dengan tipu dayanya dengan sejuta atas nama dari Nabi sampai Wali Allah termasuk Khadam dan sejenisnya…. Naudzubillah…

 171. joko linglung

  Assalamu’alaikum wr.wb…….mohon ijin mengamalkan
  man ajazani ila muntaha al-fatihah 3x….

 172. baco puraga

  Assalamu ‘alaikum wr. wb….
  Salam kenal nih buat sesepuh2, guru2 & seluruh sedulur2 wongalus….
  sy mohon maaf yg sebesar-besarnya… krn selama 1 bulan ini.. selalu nonkrong di sini.. nyimak2 sambil KOPAS beberapa postingan artikel… tuk sy file kan..
  Olehnya itu.. dengan rasa bersalah sy mohon RIDHO & Izin admin, sesepuh, para pengijasah, agar yg sudah sy kopas.. bisa bermanfaat kelak.. dimasa mendatang, Lillahi Ta’ala…
  ———
  Sekalian.. sy mohon Admin agar.. sy bisa dimasukin sbg salah satu penggemar berat dari KWA.. moga dapat “barakallahu”…. Amiin
  ——–
  Tiada hari yang indah, siang dan malam, benar dan salah, hitam dan putih, senang dan susah… kiri dan kanan, muka dan belakang, atas dan bawah…. semuanya memberikan KESADARAN bagi kita semua tuk berpikir, MENGENALI & akhirnya mencintai Ilahi Rabbi…
  Jangan pernah hilang dari peredaran KWA… semoga Allah selalu ijabah semua posting2 ini sebagai amal jariyah.. dan dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan ummat… Amiin
  K = Kamulah, W = warahmatan A = Amaliah…
  Sukses selalu
  Wassalam

  (Baco Dg. Puraga / Muhammad Rusli, As.)
  Moncongloe – Maros – Sulsel

 173. BAYU PAMUNGKAS

  ki kenapa dtu2p, comentar artikel2ny.

 174. === jangka sewu ===

  asalamualaikum wr wb

  salam harmat dan ta’zim setinggi tingginya ma pamilik dan pengurus blog ini
  maaf sy cm mau tanya .
  knapa di tutup comentnya ? sy heran pas masuk ko g bs coment. apa terjadi masalah atw gimana ? apa karna mas wong alus di pojokan wktu mosting tentang asal usul jin !

 175. gusbonex

  e………aaaa……iiii…..u………..o………..lhaaaaaa…….lhiiiiii……lhoooooo……..kok pada ngiiilang yaaaa………eeeeeeee……ternyaaaata kuennnceng juuuga yaaa hembusan anginnyaaaaa……e…..diiimaaana iiiiniii aaaneeee……?????…..eeee…..ternyata ane ada dipucuk pohon wit blimmmbing……eeeee…..lhaaa..kok mroooootol-li ceeeeemuuua dahan-dahan pengobatannya yaaaa…..eee….yooo wizzz lhaaaa……tak kipas -kipas ae lhaaa…ati ane yang zuuuper zummmpek ini….hihihihihihi………….

 176. Ya Allah……1000x
  semoga gemah ripah

 177. Bocah lawu

  Salam hormat ki Wongalus…
  Semoga blog kwa tambah baik kedepannya dan diridhoi Alloh SWT. Amin

 178. Alhamdulillah…akhirnya saya dapat mengetahui siapa sebenarnya Ki Wong Alus…salam persaudaraan Untuk Mas Muhammad Wildan ( Wonga Alus )…blog panjenengan telah menjadi media pemersatu kami….dan saya antusias atas kembalinya blog wongalus ke rel yang semestinya….dalam manajemen Ki Wongalus…

 179. ASS…
  salam takzim dhumateng ki wong alus,,
  nderek tetepangan ugi ngangsu kawruh,,
  salam karaharjan,,,,

 180. Ass wr wb
  Nderek Gabung…
  Ada yang tau nabi – nabi dan malaikat – malaikat penguasa/pemilik hari senen, selasa, rabu, kamis, jum’at, sabtu, minggu ?
  matur suwun.

 181. angin barat

  Ass wr wb
  saya angin barat
  memohon izin kepada para sesepuh KWA
  untuk dapat bergabung kedalam
  alfatiah…..3x

 182. Rudi

  Ass WR WB.

  Salam untuk semua poro sesepuh KWA dan poro sedulur semua. saya mohon izin untuk ikut dalam KWA.
  Kalau di izinkan saya juga mohon petunjuk untuk Ilmu apa yang cocok untuk olahraga bola voli khususnya agar bisa melompat lebih tinggi dan dapat memukul bola dengan keras.
  Mohon maaf jika poro sesepuh kurang berkenan dengan permohonan saya ini.

  Matur nuwun
  Rudy

 183. Nur Langit

  asslkum..wr.wb. mohon izin mendaftar dan menjadi sedulur
  di KWA INTERNASIONAL,identitas ku :

  NAMA : WARISO / nick name : Nur Langit
  ALAMAT : JL. MERAK NO.138 KAMPUNG SAWAH LAMA KEC. TANJUNG KARANG TIMUR KOTA. BANDAR LAMPUNG PROP. LAMPUNG
  NO. HP : 085269338394
  EMAIL : w4r150@gmail.com

  Terima kasih atas perhatiannya

 184. ki asep

  maf, untuk artikel yg ad paswodya, gmn cra bukanya

 185. suryo

  terima kasih ki

 186. SHOLAHUDDIN HARIYANTO

  ki wongalus salam kenal dari saudaramu! smg perkenalan ini bermaanfaat.

 187. SHOLAHUDDIN HARIYANTO

  Assalamu’alaikum.
  Ki wongalus mohon diijinkan untuk menjadi anggota dan keluarga KWA. identitas saya :
  nama : S. Hariyanto
  Alamat : Ds. Petis rt o2/rw o2 Duduksampeyan, Gresik, Jawa Timur
  Email : s.hariyanto98@yahoo.com
  Fb : sholahuddin hariyanto
  HP : 08563003798
  Flexi : (031) 78366397

 188. Hamba Allah

  asslkum..wr.wb. mohon izin mendaftar dan menjadi sedulur
  di KWA Ki

  NAMA : Bayu Abdila / nick name : Hamba Allah
  ALAMAT : Jl Jawa, pematangsiantar, Sumatera Utara
  NO. HP : 083196400112
  EMAIL : arkairwansyah@ymail.com

  Terima kasih atas perhatiannya Ki
  salam dan Hormat Saya kepada Sedulur di blog ini

 189. Cucu Adam

  asslmualaikum wr.wb
  salam hormat saya kpada Ki wongalus dan sedulur smua yg ada di blog ini
  izinkan saya bergabung dengan blog ini Ki, yang telah mmbuat perubahan dalam hidup saya yg singkat ini Ki.

  Nama : Bayu Abdilah
  Nickname : Cucu Adam
  no Hp : 083196400112
  email : arkairwansyah@ymail.com
  alamat : jln Jawa , pematangsiantar, sumatera utara
  fb : facebook.com/dQrHeACKERz
  ym : arkairwansyah@ymail.com

  terimakasih atas perhatiannya ki

 190. Salam takzim saya buat Ki Wong Alus dan sodara semua, khusus yang ada di kampus wong alus ini. Salam untuk lebih kenal, lebih dekat dalam satu cipta, satu rasa dan satu karsa dalam naungan dan lingdungan Allah.

 191. Sam Hawe

  Ass WR WB.

  Salam hormat dan salam kenal kpd para punggawa & keluarga besar KWA, bila diijinkan saya mau bergabung & ngangsu kaweruh.

  Mohon maaf sebelumnya jika ada hal2 yg kurang berkenan dengan permohonan saya ini.

  nuwun.
  Sam Hawe

 192. wisnu

  asslmualaikum wr.wbizinkan saya bergabung dengan blog ini Ki

 193. mispan

  Assalmu ‘alaikum Wr.Wb
  Salam kenal Ki Wong Alus
  sholawat & salam semoga tercurah buat Baginda Rosul Muhammad SAW
  Saya percaya Ki Wong Alus memiliki segudang ilmu bermanfaat untuk membantu banyak orang.
  Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kiranya Ki wong alus mau mengajarkan/ mengijazahkan kepada saya ilmu/ajian
  “membidik sasaran dengan tepat” atau yang biasa disebut ajian Sirwenda.
  Atas bantuannya, kami haturkan Terima kasih banyak
  Wassalamu ‘Alaikum Wr.wb

 194. assalamu’alaikum wr.wb
  untuk bs mnulis/berbagi artikel gmn caranya dan kmna sy hrs dftr jd anggota.mohon pncerahannya 085811510510

 195. ki vienzchen anak wong alus majalengka99

  salam tali persodaraan silih asih dan asuh dengan mengharap rido alloh semata

 196. arifin

  @nur khoiron arif
  untuk mengirim artikel/naskah silahkan langsung anda kirim ke: rdrkwa@gmail.com

  salam peseduluran.

 197. Renno Al-Ikhlas

  Assalamualaikum.wrb,
  Salam hormat buat Ki Wong Alus dan rekan2 sedulur di Blog KWA yang dicintai dan dirahmati oleh Allah.swt,
  Sudilah kiranya Ki Wong Alus dan Sedulur semua menerima saya menjadi Anggota blog ini.
  Nama : Dis Reno Chandra
  Nikc Name :mencari Jati Diri
  Alamat : jln perum aur duri,kel.kenali besar.kodya Jambi.
  Telp: 081275559993
  Fb : Renno-Al-Ikhlas
  Email : dis_reno_chandra@yahoo.co.id
  Telp : 081275559993
  terimakasih atas perhatianya sedulur semua.
  Wassalam….

 198. bullshittt@yahoo.com

  MEMANG MANUSIA KALAU SUDAH HILANG AKAL , PIKIRANNYA DAN IMANNYA AKAN MUDAH BERSEKUTU DENGAN JIN,. GUNAKAN ALQUR’AN DAN HADIST MAKA ANDA TIDAK AKAN TERSESAT!!!!!…. APA BEDA ANDA DENGAN JIN ITU SENDIRI.. TUNGGU DALAM BEBERAPA HARI!! DAN ANDA LIHAT APA YANG AKAN TERJADI PADA ANDA… AMIN

 199. bullshit jgn menuduh sembarangan…….sabar2 sabar spruh dri iman… ilmu di wong alus ini bukan ilmu jin atau setan … ilmu nya banyak kebatinan. ilmu nya semua ilmu allah kok.

 200. Bambang irawan

  Ijin bergabung
  nama(bambang irawan)
  alamat(jl teluk gedang rt3 rw1 no 90.kotabaru,kalimantan selatan)
  no hp(087817139347)

 201. Assalamualaikum ya Allah ya Allah ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Malaikatullah, ya Ayuhanabiyu warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib wa ya Rijalullah …

  Ila hadrati .. nabiyil mustofa syafaati rosulillah salallahu alaihi wasalam wa ala alihi washohbihi wa aswajihi wandzuriyatihi wa baitil kirom, lahu… alfatihah
  Ila Ruhi fil jasadti wa bathini ibu(…) bapak (…) lahu… alfatehah.

  Salam kenal untuk poro sesepuh..ki wong alus..ki kumitir.. poro sepuh pini sepuh
  ngaturaken sugeng tepang, kawulo nami Yudha Septiarso Miyarjo..pun asma saking bapak ibu..Ronggo Sentot..pun nami saking Guru sejati
  nuwun ijin dados pamiyarso lan menawi sampun wayahipun mbok menawi saged dados anggotanipun kampus puniko
  sumonggo mampir dateng http://tawasulullah.blogspot.com/
  matur nuwun

 202. ki Banyuaji

  Al-faatihah,,,,
  Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas semua KWA suguhkan diantara waktu dan ilmunya,,,semoga menjadikan yang bermanfaat dan di manfaatkan untuk kebaikan umat,,,,Amin

 203. Sinar

  Ass.w.wb
  Salam hormat Ki Wong Alus, dan salam persaudaraan kepada seluruh anggota KWA.
  Saya mohon didaftarkan sebagai anggota KWA
  Nama : Sinar Syah
  T.Tinggal : Medan
  HP : 081334345456
  email : s1n4rrambey@yahoo.co.id

 204. ikut anggota ya

 205. rafifoke

  lam kenal……numpang nyundul………..

 206. abangbirang/ no hp: 6284416659

  maaf kalo salah bicara tentang keturunan wong alus di atas, kalo wong alus itu masih keturunan sunan giri sekali gus keturunan mohomad wildan itu berti wong alus sendiri masih satu darah ataupun satu keturunan dengan kiayi ACHMAD ASRORI atau lebih dikenali sebagai kayai NUM yang belum lama wafat, ya nggak? mohon dijawap…….. sekali lagi maaf saya cuma pingin tau aja permisi………….

 207. mbah semar kuning

  askum, salam hormat buat sodara smunya

 208. @sdr abangbirang: KYAI ACHMAD ASRORI memiliki silsilah sbb: Ahmad Asrori Al Ishaqi – Muhammad Utsman – Surati – Abdullah – Mbah Deso – Mbah Jarangan – Ki Ageng Mas – Ki Panembahan Bagus – Ki Ageng Pangeran Sedeng Rana – Panembahan Agung Sido Mergi – Pangeran Kawis Guo – Fadlullah Sido Sunan Prapen – Ali Sumodiro – Muhammad Ainul Yaqin Sunan Giri – Maulana Ishaq – Ibrahim Al Akbar – Ali Nurul Alam – Barokat Zainul Alam – Jamaluddin Al Akbar Al Husain – Ahmad Syah Jalalul Amri – Abdullah Khan – Abdul Malik – Alawi – Muhammad Shohib Mirbath – Ali Kholi’ Qasam – Alawi – Muhammad – Alawi – Ubaidillah – Ahmad Al Muhajir – Isa An Naqib Ar Rumi – Muhammad An Naqib – Ali Al Uraidli – Ja’far As Shodiq – Muhammad Al Baqir – Ali Zainal Abidin – Hussain Bin Ali – Ali Bin Abi Thalib / Fathimah Binti Rasulullah SAW.

  Silahkan dibaca genealogi lengkap Sunan Giri dan kita akan mengetahui dimana letak posisi percabangan dengan keluarga kami. Insya allah kami semua adalah bersaudara. Demikian jawaban kami. matur nuwun.

 209. suwandi

  assalamualaikum.. mohon doa restu poro sedulur kwa.. aye mo kerja di laut amerika.. mohon doanya agar senantisa dalam keselamatan dan perlindungan allah swt.. amiiin ya allah ya robbal’alamin.. trims. 087732573277(kebumen).. wassalam

 210. allahummaj’alniy bikaromati auliyai syekh abdul qodir jailani wa auliyai tis’ah fi baladina jawa…

 211. EKA

  PGN DADI SNTRI TELADAN CAH BLITAR KRJ NG SBY 081515966606

 212. monggo ndak ajeng ngajak paseduluran… 085727677771

 213. abi.

  Assalamualaikum
  khususnya buat ki wongalus dan para sesepuh serta sedulur sekalian yang di mulia kan oleh Allah swt.mohon maaf jika kalimat hamba Allah ini di rasa kurang berkenan di hati.tapi besar harapan saya dapat bergabung dalam keluarga besar KWA.

  Nama : Arbiansyah
  Alamat : Jl.Ladeleng rt.01 desa Mpt. kec.Kusan hilir kab.Tanah bumbu kalsel 72273
  email : arbiansyahcool@yahoo.co.id
  no.hp : 085249131809

  mohon izin untuk daftar ya ki….
  wassallam.
  by.abi,salam persaudaraan.

 214. om arum manis

  daftar anggota nya disini klik => https://wongalus.wordpress.com/2011/04/05/daftar-anggota-kwa-12/

  trims salam

 215. Salam salim dumatheng Ki wong Alus (Habib Muhammad Wildan)
  Fatehah sent
  tiba saatnya jadi mahasiwa Kampus Wong Alus
  yang baik diambil yang buruk ditinggal
  (bukan ambil sandal dimasjid loh ya)

 216. salam kenal….pengen belajar mohon bimbingannya..butuh pembimbing tapi saya ada di cepu JATENG

 217. Assalaamu ‘alaikum.
  Apa kabar Oom Wildan? Lama kita tak berkomunikasi yah…Mohon kirim no kontak ke email saya!
  Salam buat keluarga
  Wassalaam

 218. salam kangen om didin sutandi. sudah saya kirim via email. salam buat keluarga juga. trims.

 219. jajang

  assalamu alaikum wr wb, saya baru buka blog yang dicari…,bagus.
  salam kenal salam persaudaraan.

 220. assalamu alaikum wr wb, saya baru buka blog yang dicari…,bagus.
  salam kenal salam persaudaraan.

 221. bagus

  absen malam sedulur kabeh

 222. ibensuwar

  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. KI WONG ALUS

  al fatihah.,.,.1 x

 223. Kusumo Darmoko

  assalamu alaikum wrwb,, salam kenal Ki Muhammad Wildan

 224. abi.

  askum….
  selamat sore para sedulur sekalian dmana pun berada.semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dan rahmat serta kesehatan dari Allah swt.amin..amin ya rabbal allamin.
  buat om arum manis trimksh sdh di beri alamat link buat daftar.ternyata selama ini salah masuk…he..he…jadi malu.mudah2an segera dpt nmor anggota dan sandi.
  wssllam.

 225. asalammualaikum, terimalah salam kami dari malaysia , kami jua cintakan ilmunya Allah, lama sudah kami mengikuti perkembangan kampus wong alus, nampaknya makin hari makin meningkat bilangannya orang yang berminat akan pengetahuan yang di sampaikan, kami terima persaudaraannya.amin

 226. Abi Lu'ay

  Assalaamu ‘alaikum Wr Wb.
  Salam kenal dari saya nick name : Abi Lu’ay (H.R. ABDUSSALAM MAHMUDIN)
  Ki Alus Kanjeng Habib yg saya hormati, sudilah kiranya Kanjeng Habib Menerima salam silaturrohim saya dan menerima saya menjadi ikhwan dengan mendaftar di KAMPUS WONG ALUS, atas segala kebaikan dan keikhlasan Panjenengan hanya Alloh SWT yg layak membalas atas semua itu, saya yang dlo’if dan hina ini yg sangat berharap akan Syafa’at Rosululloh SAW mudah2an dengan di terimanya saya menjadi ikhwan K.W.A oleh Panjenengan Kanjeng Habib sebagai cucuNya maka harapan saya sekeluarga di qobul oleh Alloh SWT, Amiiin.
  Nama saya : R. Abdussalam Mahmudin
  lahir di Bandung 9 maret 1977
  tempat tinggal di Bandung, Pondok Pesantren Salafiyyah ILYAASIYYAH Jl. Cilengkrang I Kel. cisurupan Kec. Cibiru Kodya Bandung. Hp : 081220464670
  e-mail : akyas@yahoo.com, a.doedoe@gmail.com
  mungkin itu biodata yg saya berikan sesuai dengan yg Kanjeng Habib syarat kan untuk menjadi ikhwan K.W.A.
  Syukron Katsiir…
  Mohon maaf jika perkataan saya tidak berkenan dan su’ul adab.
  BAAROKALLOOHU LAKUM YAA DZURRIYYATARROSUULILLAH SAW……
  Wassalaam… Wr Wb.

 227. wongjowotuleen

  assalamu’alaikum Wr Wb
  Semoga kita selalu dalam lindungan-NYA
  khususon-Habib Wildan,serta seluruh sesepuh,anggota yg tergabung dlam KWH(keluarga wong alus),,yang dimuliakan allah swt..amin,,
  setelah dlam kurun waktu,,saya pribadi menyimak serta mengikuti perkembangan pada blog ini.
  saya memberanikan diri,,dengan segala kerendahan hati,,,untuk menjadi salah satu anggota KWH,,dari sekian banyakny anggotanya.
  Sudilah kiranya,,Habib serta para sesepuh dan anggota KWH,menerima saya menjadi anggota baru di di blog ini.besar harapan saya,mengingat saya mempunyai banyak kekurangan serta kekhilafan.
  Nama : Anank sudrajat
  alamat : jl.progo cilacap jateng

  Terima kasih atas kebesaran hati habib dan keluarga wong alus semua.
  salam kenal dari saya,,,
  wassallam.

 228. mohon amalanya cara mendatangkan khodam abdus shomad dan maaf saya bayar maharnya berapa? tlg di emailkan ke dekatransfer@gmail.com terimakasih

 229. Rizal Aspani

  Semoga Bloq ini ada selamanya u menuntun jiwa yang haus akan Siraman qolbu… Salam..

 230. al-faqir

  assalamu’alaikum, Mohom maaf Saudaraku..
  Sudah Cukup Idad Ma’ani kalian, bergabunglah dengan jamaah jihad Fi sabilillah. islam membutuhkan Kalian, Do’akan Kami dengan Amal Baik Kalian.

  لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّيْنُ قَائِماً يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ
  “ Dien ini akan senantiasa tegak, sekelompok umat Islam berperang di atas dien ini sampai tegaknya hari kiamat.”
  Maka, thaifah manshurah adalah kelompok ilmu dan jihad : kelompok yang berada di atas manhaj salafu sholih, berdasar ilmu yang shahih dan menegakkan Islam dengan jalan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, setelah menyebutkan pendapat imam Bukhari dan Ahmad yang menyatakan bahwa thaifah manshurah adalah ashabu hadits, imam An Nawawi berkata :
  وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةً بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ وَمِنْهُمْ فُقَهَاءُ وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَناَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أََهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِيْنَ، بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرَّقِيْنَ فِي أَقْطَارِ اْلأَرْضِ

  “ Boleh jadi thaifah manshurah ini tersebar di antara banyak golongan kaum mukmin ; di antara mereka ada para pemberani yang berperang, para fuqaha’, para ahli hadits, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang beramar makruf nahi mungkar, dan juga para pelaku kebaikan lainnya dari kalangan kaum mukmin. Mereka tidak harus berkumpul di satu daerah, namun bisa saja mereka berpencar di penjuru dunia.”
  http://jahizuna.com/list-catalog

 231. selamat iedl fitri buat ki wong alus dan seluruh keluarga besarnya juga buat all komunity kwa indonesia,trims.

 232. ihsan

  assalamu’alaikum wr wb

  salam kenal kangmas Wildan, tepangaken kulo Ihsan. asli ponorogo, sakniki macul wonten kudus. kawulo taksih dzuriahipun mbah kyai ageng Muhammad besari -tegalsari. nuwun sewu sakderenge, r Satmoto (romo Nyai ageng Anom Besari). versi silsilah panjenengan r Satmoto meniko Sunan Giri, ananging menawi dipun runut jaman sunan giri kaliyan nyai anom besari kados2 kok tebih. kawulo browsing2 nemokaken bilih r satmoto (romo nyai ageng Anom besari wau mboten sunan giri, ananging r Satmoto al amin -dzuriah sunan Drajat.

  sumber: http://www.silsilahenyong.blogspot.com/

  silsilah kawulo :
  http://id.rodovid.org/wk/Istimewa:Tree/267649?showfulltree=yes

  nyuwun pangampunten bilih mboten reno ing penggalih

  salam

  Ihsan

 233. Atok Bujang

  ‘FALAA TA LAMU NAFSUN MAA UKHFIYA LAHUM MIN QURRATI A’YUNIN JAZAA-AN BIMAA KAA­NUU YA ‘MALL’UN”

  (Seseorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan).

  _SENYUM_

 234. yusup

  Hduh… Saking pengenya silaturahmi langsung ktemu sesepuh sesepuh,

  jd k’bwa mimpi dch..

 235. asep

  assalamualaikum,mas muhamad wildan.semoga kehadiran blog ini bermanfaat dalam menyebarkan ilmu2 yang terpendam di seluruh nusantara ini.dan bagi yang di beri kelebihan dalam hal ilmu2 gaib semoga mau terus berbagi di kampus ini.dan sy kirim alfatihah buat bolo wong alus,semua.

 236. jolobos

  assalamualaikum, salam kenal dan bergabung mas.
  Semoga kehadiran blog ini bermanfaat dalam menyebarkan ilmu.
  wassalam

 237. jolobos

  assalamualaikum,
  mohon Ijin mengamalkan ilmu2 yang ada di blog ini mas.(ijazah)

 238. abdullah...

  semangat siang…
  Sugeng siang ki wong alus…
  Smoga ki wong alus sllu diberi umur yg panjang.
  Biar bisa membagikan ilmux kpda kami smua yg bodoh ini…
  Salim+cium tangan dugi kulo ki…

 239. m.As'ari

  Alhamdulillah, kalo begitu salam kenal yang lebih mendalam buat saudaraku tercinta yang selalu daku kwangeni Al Mukarrom, Al Ustadz Habib Muhammad Wildan…. semoga Limpahan rahmat dan hidayah Alloh SWT tercurah kepada kepada habib Wildan dan keluarga.
  Sudilah kiranya jika suatu saat saya main ke Sidoarjo saya diperkenankan utk numpang nginap dan derek nyambung ngumpulne balung pisah insyaalloh sami sami turun ki Ageng Hasan besari, sy dari ngunut Babadan Ponorogo )

 240. Ahmad Zahar

  Assalamualaikum. Saya adalah Ahmad Zahar dari Malaysia. Saya peminat Laman Web Kampus Wong Alus selama 2 tahun Banyak amalan telah saya download untuk praktik dan ada yang berhasil dan ada kurang berhasil dengan izin Allah Maha Esa. Alhamdullillah.
  Dengan ini saya mohon dengan ikhlas izin saya amalkan. Saya juga mohon bantuan nasihat dari pihak Tuan Guru Kampus Wong Alus,.untuk menangkis serta menundukkan musuh golongan sihir terhadap diri dan keluarga saya Qobiltu. Alfatihah!. Sekian. Terima kasih
  E -mail Kuahmd@yahoo.com
  HP 012-5269645

 241. masBb

  silaturahim ke mas wildan (ki wong alus)..
  n sedulur smua mahasiswa/i kampus wong alus

  salam kenal
  salam paseduluran
  salam sukses..

 242. hassanalias

  terima kasih buat ki semua, kerana adanya kampus ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu, semoga diberkati Allah selamanya,

 243. totok topo s

  persaudaraan dan ilmu adalah hal yg tak bisa dipisahkan……orang berilmu pasti menginginkan persaudaraan….orang bersaudara pastilah orang yang berilmu…….maju terus kampung wonga alus……mohon ijin mampir di blognya….toto surabaya

 244. @salam kenal mas totok> terima kasih.

 245. Assalamualaikum,
  Salam persaudaraan buat Ki Wong Alus

 246. salam kenal goes kun

 247. Muhammadar-Rasuulullaahi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallama Wa…
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  16. Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut)
  17. Abdul Malik Al-Muhajir (India)
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan (Syaikh Jumadil Qubro)
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. PRABU SADMATA (SUNAN GIRI)
  23. Ki Anom Besari+Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyi Anshorijah
  33. Muhammad Wildan (Wongalus)

  syay-ul-lillaahi lahuu wa lahumul faatihah…(1x)

  Salam Paseduluran, Ki Wong Alus dan sedulur sesepuh KWA tercinta.
  Walaupun agak telat Met MIlad @ki Wong Alus .
  Aamiiin Yaa Rabbal ‘Aalamiiin…

 248. Ym. Go Man, Ym ivankuncoro dan Ym. Raden Anom Arya Kamuning.. terima kasih ya mas.. alfatihah sent

 249. orang yang mengukir ilmu memang luar biasa

 250. ferry

  Assalamualaikum.wrb,
  Salam hormat buat Ki Wong Alus dan rekan2 sedulur di Blog KWA, semoga kita semua selalu dalam lindunganNya dan di jalan yang benar.
  Sudilah kiranya Ki Wong Alus dan Sedulur semua menerima saya menjadi Anggota kampus ini. dan infonya apabila ada istighosah atau kumpul2 KWA.
  Nama : Ferry adi firmansyah
  tujuan: menggali potensi diri membuka aura dan cakra dalam diri dan memperkaya batiniah.
  Alamat : Denpasar Bali
  Email : ferry.adi@gmail.com
  terimakasih atas perhatianya sedulur semua.
  Wassalam….

 251. assalamualaikum

  saya enjang dari garut mohon minta bantuanya untuk menyembuhkan ibu kami
  yang lagi sakit bathinnya, nama ibu kami, ibu popon, tinggal di desa tanggulun, kec
  kadubgora, kab. garut, beliau terkena guna2, apabila ada yang bisa neropong dari jarak jauh, mohon sekiranya untuk saranya agar ibu kami bisa sembuh seperti semula
  atas perhatianya kami ucapkan terima kasih

  Wassalam

  Enjang Hendrawan
  ananda ibu popon

 252. Tajuk65

  Ass. Lam knal, maaf telah lancang membaca

 253. Aqshalfaz

  Ass…salam kenal buat pembaca blog Wong alus trutama bwt ki Wong alus. Ma’af kalo sy lancang untuk hal ini.’Sy hanya ingin kenal tdk lain hanya ingin menjalin tali silaturahmi.

 254. assalamu’alaikum.wr.wb….salam kenal ki,.smoga jalinan silaturohim melaluli blog kwa bisa menambah erat persaudaraan kt,.n smoga mendapat ridho saking gusti ALLOH..amin.

 255. juliusjoe68

  Salam sejahtera
  Mohon maaf sebelumnya
  Saya beragama Kristen, tapi saya tertarik untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu utk sesama. Apakah boleh saya bergabung dan mohon bimbingan dari saudara2 yg ada di bandung.
  Bila berkenan mohon bimbingan dari sadulur di email juliusjoe68@yahoo.com
  Terima kasih sebelumnya.

 256. joko lelono

  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. KI WONG ALUS
  faatihah…(1x)

  Assalaamu’alikum Wr.Wb.
  nDherek langkung, salam kenal untuk semua sedulur “KWA”,
  nDherek nDaftar, Ki…, kangge nJalin tali sillaturokhim “paseduluran” KWA
  Nama joko lelono
  Saya tinggal di jombang asal madiun. Telp.081803377600
  saya tunggu konfirmasinya ki, walau hanya sebatas sms,,
  Terima kasih.
  Wassalam.

 257. PUTRA BUMI SUMATRA

  assalamu’alaikum.wr.wb
  salam kenal untuk warga KWA,dan salam kenal untuk moderator KWA,bagi warga KWA yang ada di medan.alangkah baik nya apa bila kita bergandengan tangan untuk melebar kan sayap KWa kita tercinta ini… bagi yang ingin share kebathinan bisa hubungi saya ke no 081397225597.terima kasih banyak KWA

 258. assyakhaj

  asssalamualaikum wr wb salam sedulur buat ki wong alus, sya maw tanya apakah kegunaan lmu /ajian gendring songgo buono

 259. Assalaamu’alikum Wr.Wb.
  salam kenal untuk semua sedulur “KWA”,
  kangge nJalin tali sillaturokhim “paseduluran”

 260. help

 261. assalamu alaikum ki mohon bantu saya

 262. dian. riau pekanbaru ngebuuut@yahoo.co.id,hp 085262254703

 263. peace

  Ass,salam kenal

 264. Muhammad Fauzi

  ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABRAKATUH
  Salam kenal mbah—

 265. wandi

  assalamualaikum ki juga sedulur KWA,salam kenal saya wandi dri medan sumatera utara,mau minta tolong bantuan ki wongalus untuk mengatasi masalah saya.no hp;087869366556.email;paijobejo24@rocketmail.com,saya sangat mohon ki wongalus mau bantu saya,terimakasih

 266. jolobos

  ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABRAKATUH
  nderek nyecep ilmu para sesepuh kwa
  salam sedulur sedaya

 267. Assalamu’alaikum, salam kenal buat saudara2 di komunitas blog wongalus. Mohon bimbingan buat saya yang blom ngerti sama sekali tentang ilmu2 yang dibahas di Blog ini. Blognya sangat informatif dan edukatif.

  Salam.
  Deni

 268. akbar

  ass,salam kenal dari nun jauh di papua..smg Allah selalu meridhai kita…amien

 269. rama

  Assalamualaikum wr.wb
  Salam kenal persaudaraan buat sesepuh dan semua..,
  mohon sudi saya diterima disini untuk menimba ilmu yg manfaat
  dan smoga semua selalu mendapat rahmat hidayah ALLAH SWT Amiin yaa ROB…

  Rama -Ciputat.

 270. ass, salam kenal buat semua nya yg adaa……..

  mohon sudi kira nya saya disini untuk menambah iLmu yg bermamfaat

  bagi smua umat manusia….

  gal4n9-medan

 271. busrani

  Assalamualaikum wr.rb…Sallallah ‘ala MUHAMMAD…Salallah ‘ala KWH…mohon di bai’at dzahir bathin ini..mohon juga di ikhlaskan smua ilmu yg tak ternilai harganya ini…amiiiin ya Rabbal ‘alamin…wassallamualaikum wr.wb

 272. salam kenal ki…

 273. Arya anami

  Salam kenal dan salam persaudaraan kepada ki wong alus dan sesepuh disini..semoga kehadirannya memberi manfaat. Amin

 274. Arya anami

  Salam kenal ki wong alaus dan sedulur semua..

 275. Qubrosapujagad

  Asalamualaikum wr wb..
  Salam kenal buat ki wong alus, semoga bisa bermanfaat untuk sedulur kabeh.

 276. Qubrosapujagad

  Mohon di ijinkan untuk mengamalkan dzikir dan wirid yang ada di blog KWA
  matur suwun

 277. Satori

  Lingk.kebanyakan tegal Rt 003/001.Desa Sukawana Serang-Banten

 278. tilung

  Ini kiyai satori yang dari arjowinangun cirebon bukan ya?

 279. muhammad hasan achyar

  salam kenal juga Ki.

 280. assallamu’akum ki,dari saya,salam kenal

 281. Asalamualaikum wr wb,
  Salam kenal, saya baru beberapa hari ini baca Blog Kampus wong alus,
  saya dari Tlatah banyumas, namun saat ini merantau di Riau Daratan..

  Salam

 282. HM.SAIFUL ANWAR

  Assalamualaikum akhi,salam silaturahmi dari saya.mohon di perkenankan untuk bergabung di blok ini.sekaligus unduh amalan- amalannya kalau kyai berkenan mengijazahkan untuk saya.syukron

 283. P.Eko

  Assalamualaikum Wr. Wb
  Salam kenal buat semua,mohon ijin untuk mengamalkan amalan- amalannya dan mohon ijin untuk ijazahannya untuk saya. semoga barokah. amin

 284. Ridwan

  Ass…salam kenal buat ki Sadewa.

 285. Slamet riyanto

  Salam kenal ki wong alus.nyuwun sewu sak dereng ipun.gimana cara meditasi bagi pemula.mohon pencerahannya.

 286. assalamualaikum slam kenal dari saya dan salam peduluran buat para sesepuh dan admin kwa ….salam hormat dan ta’zim dr saya …

 287. Tri Hadi Prayanto

  assalamuálaikum wr wb salam kenal ki wongalus saya minta izin untuk mengamalkan amalan – amalan dan keilmuwan dari perbendaharaan yang ada di blog ini. mohon sangant ya ki. Dan juga saya ingin mendaftarkan diri sebagai anggota kwa dengan sangat pula ki wongalus menerima comment sya sebagai anggota yang setia dan tetap di blog wong alus ini. Nama saya Tri Hadi Prayanto . alamat : jln, ancol selatan Rt/Rw 09/01 no. 27 Jakarta utara. Telp Hp : 085780588753 . esia : 98015617. Yahoo messenger dan Facebook : tg_priok@yahoo.co.id. mohon dengan sangat saya diterima di blog ini sebagai anggota kwa karena saya sebagai ustadz dengan maksud mengamalkan blog ini sebagai perbendaharaan bekal di masyaraka. terima kasih ki wongalus. wasalamuaálailkum wr wb

 288. M. Zahid .D

  Assalamualaikum
  Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan barokah buat kita semua..
  Salam kenal buat Ki Wong Alus juga semua keluarga besar KWA..Mohon ijin mengamalkan amalan2 yang ada di KWA dan ijinkan saya menjadi anggota KWA :
  Nama : Muhammad Zahid Djamaluddin
  Alamat : Kel. Kalumpang – Kota Ternate – Maluku Utara
  Email : mas_zahid@yahoo.com
  Tlp : 085240608907 – 085756060734
  Wassaalam.

 289. Bagi yang berkeinginan untuk bergabung dalam keluarga besar KWA, dipersilahkan untuk klik di :

  https://wongalus.wordpress.com/2011/07/27/daftar-anggota-kwa-seluruh-dunia-13/

  Salam Paseduluran

 290. rumadhi

  Assalamu Alaikum WW…
  Salam kenal…Salam 1000 000 Salam…ingin belajar,mohon bimbingan dan binaannya Ustadz.
  Wassallamu Alaikum WW…

 291. Assalamu Alaikum WW…
  Salam kenal…Salam 1000 000 Salam…Salam Takzim Ki KWA.
  fakkir ini mohon ijin ingin belajar,mohon bimbingan dan binaannya Ustadz.
  Wassallamu Alaikum WW…

 292. rumadhi

  Assalamu Alaikum WW…
  Salam kenal…Salam 1000 000 Salam…Salam Takzim Ki KWA.
  fakkir ini mohon ijin ingin belajar,mohon bimbingan dan binaannya Ustadz.Sukron Katsira
  Wassallamu Alaikum WW…

 293. Assalamu’alaikum….

  Salam kenal…..
  Sblumnya mhn Maaf….., Ki, sy mhon nanya….., Kr2 ada ga’ diantara para sesepuh kita di KWA yg berdomisili di daerah Jakarta, yg dpt sy mintai batuannya untuk pengijazahan ilmu secara langsung Ki…?.

  Mhon bimbingan dan petunjuknya Ki….

  Salam santun….

  Terimakasih.

 294. Assalamu’alaikum….

  Salam kenal…..
  Sblumnya mhn Maaf….., Ki, sy mhon nanya….., Kr2 ada ga’ diantara para sesepuh kita di KWA yg berdomisili di daerah Jakarta, yg dpt sy mintai batuannya untuk pengijazahan ilmu secara langsung Ki…?.

  Kl ada, mhon bantuan informasinya ke E-Mail sy : mlnovs0@gmail.com

  Mhon bimbingan dan petunjuknya Ki….

  Salam santun….

  Terimakasih.

 295. asalammualaikum….. slm kenal ki,mohon ijin ikut gabung.slm jg bt sdara tua sy di KWA

 296. assalamulaikum…salam kenal ki wong alus dan salam peduluran buat para sesepuh dan admin kwa ….salam hormat dan ta’zim dr saya …

 297. AssWrwb.. Sallam Kenal, Sallam Persahabatan n Sallam Rahayu utk semua sesepuh/Sedulur KWA.

 298. tbjamaluddin

  Assalamu ‘Alaikuum, salam kenal dan ijin ngangsa kaweruuh, mugi barokahhh

 299. Salam kenal salam seduluran dan salam segala salam kebaikan,
  mohon ijin ndeprok di KWA, semoga menjadikan jalinan silaturahmi yang Hakiki.amien

 300. wijaya

  Salam knl wong alus..jg kerabat smua’a….!!

 301. ass,.punten slm knal

 302. Mohon pengijasahan wirid kwa.

 303. ssalamualaikum slam kenal dari saya dan salam peduluran buat para sesepuh dan admin kwa ….salam hormat dan ta’zim dr saya …

 304. ass..

 305. Sarawa Cabiak

  Assalamu’alaikum..
  Salam kenal para sesepuh sekalian..

 306. Cagak Alam

  Alhamdulillah ……………… Kang Habib Womg Alus

 307. Iwan Kurniarahman

  Assalamualaikum ki alus, mau tanya, cara daftar di blog ini gmn y?saya cari tab daftar kok tdk ada, dan cara daftar ijazahan RDR seperti apa?mohon bantuannya. suwun

 308. xsov

  Lam knl ki

 309. xsov

  Assalam,ki mau nanya nih ,saya sering latihan terawangan, ko msh blm bisa liat alam gaib ya ki?

 310. Raden Ajeng Putri

  Jika ingin berbuat kebajikan tidaklah harus bersyarat Harta…. menolong sesama adalah berkah… aku cuma sebuah hati… Moga ALLAH selalu beri keberkahan untuk blog ini tanpa kehendaknya kita bukan lah apa apa…

 311. Raden Ajeng Putri

  tahunan sudah hanya melihat dan membaca.. tapi cara tuk menjadi penduduk KWA lum paham paham… hikx

 312. salam tak’zim…ki guru tolong sy dong.sy dah sering kiri biodata untuk jd anggota di KWA,tp blm ada balesan trs nomor nik sy brapa,mohon bimbingan..wasalam

 313. Asalamu alaikum wr.wb,,,yth: ki wong alus(bapak muhamad wildan)mohon maaf sy perkenankan
  nama:dr nurhadi jaya
  tempat tgl lahir:bekasi,30-12-1970
  alamat tinggal:bekasi jabar
  izinkan sy untuk menjadi anggota kwa yg terhormat,karna menurut sy blog ini sangat bermanfaat khususnya buat saya,atas kesediaan kwa untuk menerima sy,,,sy ucapkan btk,,wasalamualaikum wr.wb

 314. aslm’alaikm
  niatan hati ingin jadi bagian dari keluarga besar kwa. Semoga bisa diterima 🙂

 315. salam kenal kangge sedulur KWA
  nama saya bintang kristanto
  saya berasal dari jawa tengah
  salam kenal untuk semuanya

 316. salam kenal untuk sedulur KWA
  nama saya bintang kristanto
  saya berasal dari jawa tengah
  umur saya 16 th
  salam kenal utk semuanya

 317. assalamuailaikum….
  mohon penjelasan istri saya mimpi dirias untuk menjadi pengantin, apa ya kira-kira tafsirnya? kok saya jadi gak enak hati…. terimakasih..

 318. kabayan

  Assalamualaikum…salam kenal untuk sedulur KWA
  nama saya Yayan Iyar Atmaja dari ,sukabumi jawa barat.
  Nom telepon : 081572967455,mohon daftar sebaga
  i anggota ki wongalus,terimakasih
  Untuk Zenky Mas agus di NTB,terimakasih telah sudi membalas
  sms dari saya.Al fatihah 3 kali
  Wassalamualaikum.

 319. damar bodas

  salaaam rahayu..salaam hormat sy ki Wong alus…..juga saudara semua.semoga berkah dan hidayah,,
  alloh…senantiaasa .tercurah..kepada kita juga para leluhur kita smua…..amiiin

  Seorang hamba manakala taat pada Alloh memberinya rejeki seteguk air dari sumber ma’rifat…..

  Tiada dua orang beriman yang bertemu, yang keduanya berdzikir kepada Alloh, melainkan Alloh menambah cahaya ma’rifatullah pada kedua hatinya, sebelum keduanya berpisah

  Sesungguhnya Alloh memunculkan ahli ma’rifat di atas puncak gelombang lautan intuisi qalbu dan memuliakan mereka di atas perbendaharaan rahasia serta rahasia pengetahuan yang tak terhingga jumlahnya, tidak pernah putus uraiannya,…

  tidak pernah ditemukan ujung dalamnya, tidak sirna keajaibannya, hingga mereka menyelami cahaya ma’rifat, dalam kedalaman isyarat yang terpendam, dalam makna-maknanya yang tersembunyi,….

  hingga keluar dengan keajaiban satriguna dan kelembutan bekal-bekal melimpahnya, hakikat-hakikat dan isyaratnya, yang membakar qalbu para pecinta, memesrakan ruh para penempuh…..

  Itulah cahaya dari cahaya hidayah, dimana seorang hamba meraih petunjuk dari kebajikan ri’ayah (penjagaan jiwa) jika meraih Taufiq dan ‘inayah……

  semoga…kita semua di jadikan oleh alloh..sebagai….pencinta,,,dan kekasih-kekasihNYA…

  AMIIIN…..

 320. damar bodas

  Setiap hikmah ada ahli dan zamannya, dan zaman itu telah berlalu dengan sejumlah besar ahlinya, sedangkan yang tersisa kini hanyalah musibah. Maka kami dari Alloh, dan akan kembali. kepada alloh..

  Carilah lampu-lampu kalam kaum ‘arifun sebelum mereka wafat, suatu nikmat yang kalian rasakan kemuliaannya, keutamaannya yang paripurna, dan Luqman dipilih oleh Alloh dengan hikmah, karena kemuliaan hikmahnya. Hikmah itu shiddiqun, kebanggan muttaqun, firadus para ‘arifun, warisan para nabi dan Mursalun. kejar dan dapatkan sebelum sirna….

  Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi
  Merekalah Ulama generasi mulia
  Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah
  Bagai purnama yang membias tanpa awan…..

 321. syam yahuda

  s

 322. syam yahuda

  assalamualaikum ki,salam kenal dari kejauhan

 323. Assalamualaikum…salam kenal untuk sedulur KWA
  ijin anggota ki wongalus,online terimakasih
  Al fatihah 3 kali
  Thoreqotul Hidayah merupakan padepokan tempat orang-orang yang ingin atau telah mendapatkan petunjuk Tuhan untuk kembali bernaung mencari solusi hidup pengobatan lahir maupun batin juga pembinaan mental dan spiritual.

  Padepokan Spirit Thoreqotul Hidayah dibangun bertujuan mendidik, mengobati, dan tempat bernaung untuk semua golongan tanpa memandang ras, suku, Agama, dan warga negara.

  Baru Pertama kali ini di kabupaten Purwakarta ada tempat Thoreqotul Hidayah Penyembuhan alternatif yang memberikan layanan penyembuhan beberapa penyakit juga hal-hal gaib yang bersifat positif kepada seluruh insan masyarakat dan dunia.
  setiap insan yang lahir di Dunia dilahirkan sempurna oleh Tuhannya yang maha kuasa, keanekaragaman manusia menjadikan inspirasi didirikannya padepokan Thoreqotul Hidayah Penyembuhan alternatif yang luasnya kurang lebih 12000 m2, semua bertujuan untuk menyatukan manusia di seluruh dunia untuk di do’a kan, di obati dan di mintakan hajatnya supaya terkabul demi perdamaian dunia tanpa memandang dari segi apapun.
  kaya, miskin, tua, muda dan semua golongan lain berbaur menjadi satu demi terciptanya dunia yang aman dan sentosaseperti awal manusia tercipta. setiap perbedaan bukan penghalang untuk menyatu terutama orang Islam di seluruh Dunia yang kini tercerai-berai dengan aliran ambisi dan nafsu duniawi sehingga merupakan asal kejadiannya.
  Thoreqotul Hidayah merupakan suatu wadah untuk pertobatan, pengobatan, pendidikan, pelatihan, pembinaan mental dan spiritual. untuk kembali kepada sang Penciptanya serta tujuan hidup yang sejati apa dan untuk apa, manusia tercipta.
  Wassalamualaikum.

 324. Bejo

  Salam kasih dalam persaudaraan Ki Wongalus.

 325. juanzah

  ass wrwb.. Salam kenal Ki Wongalus.. mohon ijin menyimak. dan bimbingannya untuk mengenal dunia spiritual(pengobatan).. wss wrwb

 326. saya ingin menjadi anggota subud. bagaimana persyaratannya?.

 327. rendra

  assalamualaikum
  perkenalkan saya RENDRA PRAMANDANU saya ingin mendalami ilmu agama… tolong bimbing saya 085643038160

 328. Salam Kenal,…

 329. saya ingin mengetahui cara mengelak pukau (mungkin belut putih) saya kurang fasih bahawa jawa…harap maklum…sudah kritikal kawasan perumahan saya.di puncak alam selangor malaysia

  salam berkenalan.

 330. yu edi

  Ass.mohon maaf atas kedatangan surat yg mungkin tak berarti buat smua saudaraku smuanya.saya hanya ingin menanyakan tentang diri saya apakah saya bisa mempelajari dan mengamalkan keilmuan yg pas dan cocok buat diriku di karnakan saya mualaf dan blm sepenuhnya mengetahui tentang agama dan keilmuan yg saudara smua wedarkan.terimakasih atas waktunya dan km tunggu jawabannya dr smua saudaraku di manapun berada.

 331. abdull

  Ok

 332. ki pundhung kranggan

  assalamualaikum salam, ki wong alus lan sedulur sedoyo. salam kenal sedoyo njeeh. mugi allah tansah paling kesehatan serta afiah yang terus menerus dunia akhirat. amin

 333. alhamdulillah saya menemukannya

 334. Assalamu alaikum , Ki Wong Alus dan Para sesepuh KWA dan para sedulur semua, salam kenal, semoga diberikan kesehatan dan dikabulkan Gusti Allah doa permintaannya. Mohon ijin dapat mengamalkan dan bimbingannya. Terima kasih.

 335. firdiansyah

  asalamualaikum wr wb….salam kenal KI WONG ALUS perkenal kan saya
  nama: KGS A Firdiansyah dr kota palembang tanggal lahir 17 januari 1985 no hp 081287212009
  saya bermaksut meminta izin tuk mengamalkan dan menjadi anggota KWA mohon bimbingan KI WONG ALUS
  TERIMAKASIH

 336. slam knal numpng nyimak

 337. salam kenal, salam hormat dan salam sejahtera bagi para komunitas kwa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat para wong alus yg telah bersedia memberikan solusi masalah hidup, apalagi mengingat usia saya yg tengah mengalami masa sulit, semoga semua yg telah di sajikan oleh para wong alus bermanfaat buat buat kami, dan buat saya khususnya, mohon izinkanlah saya untuk menjalani atau mengamalkan apa yg telah di berikan lewat situs ini dan semoga bermanfaat bagi hidup saya amiiiin yarabbal alamiiin…

 338. Salam buat keluarga besar KWA ijin kan saya yg doib ini utk mangkal di blok kumpul nya bragam pengetahuan warisan para leluhur bumi nusantara sekalian menimbah penetahuan dari saudara seiman sebangsa dan serumpun ,mudah2an kita semu mendapat limpahan rahmat maupun hidayah dari pada nya sampai yaumil akhir alfatiha …..

 339. mbelinkblank

  salam kenal untuk keluarga kampung wong alus

 340. ASS…..KI….BAGAIMANA CARANYA MO MENJADI KELUARGA BESAR KWA…? ADAKAH YANG DI JKT…..??? KALO ADA BOLEH KITA SALING KENAL..? BIAR TAMBAH SILATURRAHIMNYA…

 341. Assalamu’alaikum Kepada Yth. Keluarga Besar Kepengurusan Kampus Wong Alus, saya mhn bisa bersilaturrahim, terima kasih.

 342. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……..
  Salam kenal,sekaligus DAFTAR sebagai keluarga besar KWA dengan harapan untuk mendapatkan petunjuk dan RIDLO ALLAH SWT melalui majelis ilmu KWA,semoga rahmat dan karunia ALLA SWT diberikan pada kita semua amin

 343. Ali Ridho alias Wong Sesuluk

  Ass. Wr. Wb.
  Nuwun sewu nderek tepangan ki……
  mohon bimbingan spiritual dumateng kulo ingkang taseh ijo niki
  semoga menjadi saudara islam sebagaimana kandungan ayat yang panjenengan aturke
  matur sembah nuwun
  Wass. Wr. Wb.

 344. kasep_mx

  Assalamu’alaikum wr. wb
  saya mohon bisa bersilaturrahim,terima kasih.

 345. LUTFI

  ASSALAMU’ALAIKUM WR WB..
  RAHAYU..
  SALAM KENAL DAN SALAM HORMAT DUMATENG KELUARGA BESAR KWA SEDOYO..

  ALFATIHAH SEND DUMATENG:
  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. KI WONG ALUS

  MATUR SEMBAH NUWUN..
  RAHAYU..
  WASSALAMU’ALAIKUM WR WB..

 346. SUGENG SIANG KI WONG ALUS….SALAM TAKDZIM…..

 347. Taubin.T

  Asalamualaikum dan salam kenal untuk saudara2ku semua di kwa, semoga segala niat baik kita semua diterima Allah SAW

 348. gabung ya ki

 349. mohon izin mengamal kan segala amalan2 nya

 350. Toha

  Assalamua’laikum ki.,izinkn sya yg fakir ini singgah di ruang ini..hanya mengharap tali persaudaraan dan menambah pengetahuan untuk sya yg bodoh ini..,makash bnyak ki..

 351. Makasih buat para kwa dan ki wong alus yang udah banyak share ilmu saya sangat menghargai kemurahan hati para sesepuh yang tak tanggung2 berbagi ilmu……buat para kwa mohon pencerahan apabila ada yang punya ilmu mahabah suryani

 352. Elly Yuliansyah

  Ass…..salam kenal untuk KI Wong Alus jg keluarga kampung wong alus.
  mohon izin mengamal kan segala amalan2 nya n mh bimbingannya Ki….trims

 353. Bayu

  Salam kenal
  Sebelumnya mohon maaf kpd pengasuh KWA telah lama ku ikuti dn membuka web ini namun sempat off karena web tdk bisa di bka full site di hp dgn opera mini,tp ALhamdulillah skrang dah bisa full site ,ijin nyimak monggo di lanjut ,maju terus KWA yg byk memberikan pemuas dahaga bg km yg haus akan ilmu dn pengetahuan,matur nuwun wassalam

 354. harianto

  assalamualaikum , sugeng katepangan ki. dalem harianto saking djombang .salam persaudaraan.
  minta ijin nimbo kaweruh di blog ini.terima kasih wassalamualaikum.

 355. solahuddin

  Salm persaudaraan

 356. Afdhol

  Assalamu’alaikum wr wb
  Gus dan para sedulur sekalian, nyuwun izin nyimak dan mengamalkan apa yang dijabarkan di blog ini.
  Matursuwun
  wassalam

 357. assalamu’alaikum wr wb
  salam kenal mbah…lan para sederek sedoyo…
  minta izin dan pangestunya untuk belajar dan mengamalkan ilmu ingkang manfaat mbah…
  amien…

  al fatikhah…

  wassalamu’alaikum wr wb

 358. awing

  Aslm.
  salam takzim.
  semoga bisa terus menjalin silaturrahmi.
  terimakasih.
  wasslm.

 359. Ki Daun Lumbung

  “Pertemuan dengan Ki Wongalus”

  Intro:

  Setelah Hampir satu tahun keinginan bertemu beliau menngendap…Akhirnya…..

  Sabtu 17 Desember 2011 mendung tebal menghias kota surabaya dan sekitarnya, sesaat kemudian hujan deras mengguyur. Tak menggoyahkan Janji menemui Saudara Kinasih Ki Wongalus yang telah menunggu di tempat yang ditentukan.
  Hujan terus mengguyur deras disertai tiupan angin dingin, walau sudah memakai mantel hujan, rasa dingin terasa menusuk tulang. Sepeda Motor kupacu dengan kecepatan sedang.
  Takut kesasar kutepikan kendaraan mencoba Call beliau….Ayem..ternyata tempat yang dituju sudah dekat.
  Hujan masih turun, kurang lebih jam 4 sore sampailah ditempat Ki Wongalus.

  Kumatikan Mesin sepeda motor dan kutuntun memasuki regol pendopo, nampak seseorang duduk bersila menatap kedepan, kemudian melontarkan senyum padaku….Hmmm…Maknyes!! terasa hangat menyentuh hatiku, sampai tak terasa badanku yang menggigil kehujanan sepanjang perjalanan menjadi hangat.
  Jarak 4 meter beliau sudah menyapa dengan sangat ramah ” Monggo…Monggo Mas”.
  Balas kusapa beliau ” Dimas Wildan ?”
  Senyum teduhnya kembali mengembang sambil mengangguk….
  Plong….Rasane ati, desakan ingin bertemu beliau sudah mengendap hampir setahun akhirnya terwujud [Maturnuwun Ki Ageng JJ yang menjembatani pertemuanku dengan beliau]

  Extro:

  Jelang Magrib Pertemuan dengan Saudara Kinasih usai sudah.
  Pertemuan Yang Luar Biasa !!! satu anugerah terindah untukku, Jabat Tanga dan Pelukan Hangat penuh kasih dari Beliau mampu mengolah keruh hati menjadi “Bening”.
  Matur nuwun Ki Alus….sebaris kata dan doa dengan penuh kasih serta transfer energy panjenengan, mampu mengusir gejolak menjadi rasa tentram penuh ikhlas dan pasrah kepada Sang Pencipta.

  Salam Ta’dzim menjura katur Ki Wongalus, Alfatihah terkirim untuk panjenengan sekeluarga, Mugi tansah Rahayu Pinaringan Sih Rahmating Gusti Ingkang Murbeng Dumados.

  Ki Daun Lumbung
  KWA 2975

 360. mayo

  asalamu’alaikum
  Mohon izin untuk mencari ilmu ALLAH.SWT

 361. ahmad asyhar

  assalamu alaikum wr wb
  mohon ijin bergabung di kwa dan mohon ijazah setiap ilmu yang saya terima dan saya baca di kwa ini. Mohon do’a restunya, mugi-mugi pinaringan manfaat, barokah, sehat, hasil maksude, dowo umure, sugih bondo, rahayu uripe, selamet ndunyo lan akhirate. Amin Yaa Robbal Aalamin
  nama: Ahmad Asyhar
  no hp :081231086877

 362. ahmad asyhar

  ahmad asyhar

  assalamu alaikum wr wb
  mohon ijin bergabung di kwa dan mohon ijazah setiap ilmu yang saya terima dan saya baca di kwa ini. Mohon do’a restunya, mugi-mugi pinaringan manfaat, barokah, sehat, hasil maksude, dowo umure, sugih bondo, rahayu uripe, selamet ndunyo lan akhirate. Amin Yaa Robbal Aalamin
  nama: Ahmad Asyhar
  alamat : Sidokumpul Bungah Gresik
  no hp :081231086877

 363. nizam

  salam semua, saya di sini mencari ilmu/amalan pembenci..ada ngak yg sudi..tq

 364. O injih, kagem Ki Daun Lumbung matur nuwun
  Sedulur pembaca yg budiman, salam takzim..
  Rahayu kang sami pinanggih…

 365. pelan_pelan_saja

  hbs baca comment Ki Daun Lumbung jd penasaran pengin ketemu mas wildan.tar ah klo istri dah lahiran n ada rejeki tak main ke tempat nya mas wildan.hbs g bisa trawang triwing.jd g bisa liat dr jauh.paling2 liat nya klo pas lg ada foto di kwa.hehehe

 366. Assalamualaikum Ki,,,mohon mohon di ijinkan saya ikut jadi anggota KWA, nama saya Teguh Wiyono ,tgl lahir 12 September 1974, terima kasih sebelumnya, mohon kami di ijinkan mengamalkan keilmuan yg ada di blog ini,

  Nuwun

 367. Alamat email saya teguh_w32pk@yahoo.co.id
  No hp: 08174100864

 368. gugun handoyo

  asalamualaikum wr..wb ki wong alus sy mohon ijin utk jadi anggota kwa . nama sy : hendra
  asal dari kalbar.
  mohon petunjuk utk bisa mempelajari ilmu2 yg ada di kwa dan harus mulai dr mana. trim’s wassalam

 369. Nurul Al Latif

  mantapzzzzz

 370. SUMADI

  asalamualaikum nderek nimbrung salam knal ki wong alus lan sdoyo mawon kluarga KWA

 371. angga

  assalamualaikum wr wb
  saya minta izin ki wong alus , untuk mengamalkan amalan amala yang ada di blog ini , sebelumnya trimakasih dan mohon bimbimgannya.
  wassalamualaikum wr wb

 372. Assalamualaikum wr.wb………..Ki Wong Alus
  Nuwun sewu derek dados angota KWA
  Nami kulo : Turmudi
  Alamatipun : Rejosari Magersari 07/06 Magelang
  Email :dua_ermgl@yahoo.co.id
  Mugi Ki Wong Alus kalian sesepuh KWA nampi kulo tiang inkang awon niki,
  dados sederek.
  Matur suwun

 373. Assalamualaikum.
  Nama Saya Robi Azis Faisal, Usia Baru Genap 18th, Saya Tinggal Di Daerah Ciamis, Jabar.
  Kpd Semua Sesepuh KWA Yg Saya Hormati, Ijinkan Saya Belajar Di Blog Tercinta ini . Salam Persaudaraan Dari Saya Ya !! Salam Kenal Semua ..
  Wassalam..

 374. Mohon izin semua amalan ke ilmuan yang ada di blog KWA kami amalkan

  Sukses Buat pemilik Blog KWA,begitu mulia niatmu

  wassalam
  a-situbondo

 375. iwan kartiwa

  Assalamualikum dan salam silaturahmi kpd semua sesepuh KWA saya ingin menjadi anggota KWA, dan bisa bersilatuhrami secara langsung dengan sesepuh KWA semuanya. saya mohon izin untuk mencoba mengamalkan amalan dari Blog KWA mohon izin dan mohon doanya, amin

  wasalam
  kang One dari Bandung

 376. Assalamu’alaikum wr wb.
  Salam takzim dan salam persaudaraan ki wong alus.
  saya dari Pontianak Kalbar. pengen kenal lebih dekat lagi.
  Wasalam.

 377. akang arman

  assalamualaikum…kang…salam kenal….

 378. Assalamu’alaikum wr wb.
  Salam takzim dan salam persaudaraan ki wong alus.

 379. Deni M

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Salam hormat dan salam kenal Ki Wong Alus
  Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rakhmat-Nya untuk kita semua Amin….

 380. salam

  salam kenal ki wong alus,salam perseduluran.

  nama saya akhirunsalam

  nick name di kwa :salam/kirun
  ki wong alus mau nanya nie ;pasword buka daftar anggota kwa 13 apa ya ki soalnya saya termasuk anggota angkatan 13 .saya mau buka gak bisa pdhal dulu gak ada paswordnya.terima kasih.

 381. terimah kasih sebesar-besarnya buat kak wong alus beserta semua kerabat kampus wong alus yang telah sangat banyak membantu. melalui perantaraan blog ini. sudih kiranya Kak wong alus dapat memberiku ijin agar bisa mengamalka Ilmu-ilmu yang terterah di dalam blog kampus wong alus ini.

  Salam Kenal

  Dari Belahan Bumi Timor Leste, Dili.

  Delrey

  carinton@windowslive.com
  http://www.ostico.webs.com
  +6707245881

 382. jefry

  asm ki sy minta no tlp cabang kwa di sukabumi dan alamatnya lengkap . fr jefri salam kenal wasalam

 383. Salam kenal ki, saya ingin memepelajari ilmu2 aki caranya gimana yah ?

 384. Kriscahyono Nugroho

  Assalamu’alaikum, salam kenal kangmas Wong Alus dan sedulur KWA semua
  mohon didaftarkan sebagai anggota Kampus Wong Alus
  nama : Kriscahyono Nugroho . nick name : Keris_nugroho
  alamat : Jalan Kuala Selangor, BATU22, iJOK, 45620, Selangor, Malaysia
  telpon : +60176152207

 385. Kriscahyono Nugroho

  Assalamu’alaikum, salam kenal kangmas Wong Alus dan sedulur KWA semua
  mohon didaftarkan sebagai anggota Kampus Wong Alus
  nama : Kriscahyono Nugroho . nick name : Keris_nugroho
  alamat : Jalan Kuala Selangor, BATU22, Ijok , 45620, Selangor, Malaysia
  telpon : +60176152207

 386. halili

  asslamu’alaikum…
  mohon ijin dan ijazahnya untuk mengamalkan yang ada di situs ini…

 387. Selamat siang dan Salam rahayu untuk poro sedulurku semuanya di KWA ini.

  Bersama ini, ijinkan saya untuk meminta bantuan ke semua poro sedulurku yang tinggal dan menetap di Lampung, tepatnya di daerah Pringsewu.

  Apakah di antara poro sedulurku di KWA ini, ada yang tinggal di daerah tersebut ?.

  Bila ada, mohon saya di pandu untuk perjalanan malam Jumat besok. Bila berkenan, dapat menemani saya dari Pelabuhan Bakaheuni ke Pringsewu.

  Hal ini saya lakukan, dikarenakan saya ke sana naik Mobil pribadi dan saya hanya seorang diri. Dan, saya sama sekali belum mengetahui daerah-daerah di sana.

  Salam dan terima kasih,
  Hetta

 388. Assalamu’alaikum.Wb.Wb..
  Salam kenal dan salam hormat akang wong alus dan sedulur kwa semuanya,sy mohon ke ikhlasan dan izin dan ijazahnya untuk mengamalkan yg ada di situs ini.sy mo daftar sebagai anggota kampus wong alus.nama:ahmad,,
  Almt:Rancah-ciamis 46387
  no hp:082195948888

 389. rejha

  Assalamualaiakum….
  Ki Wong Alus … salam kenal dan hormat dari saya…

 390. irwan

  Assalammualaikum wr.wb

  Salam hormat dan salam kenal dari saya…
  Terima kasih kepada Ki Wong Alus, yang telah membuat BLOG KWA ini…..
  yang telah mempersatukan kita….untuk dapat saling kenal dan berbagi…….
  Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M.Wildan selaku pendiri KWA…Semoga mendapat ganjaran serta amal ibadah buat Panjenengan…..Amiin………

 391. CAK SUBUR

  Assalamualaikum,wr,wb Salam kenal dan salam hormat buat ki Wong Alus dan poro sesepuh di padepokan KWA. Alkhamdulillah dengan adanya padepokan KWA saya sedikit banyak mengetahui ilmu leluhur yang sedikit agak muspro(HILANG GAK TAU TEMPATNYA).Untuk ki Wong Alus dan semua sesepuh di KWA saya hanturkan beribu-ribu terima kasih DAN UNTUK MAS M.WILDAN saya ucapkan JAZAKUMULLOH KHOIRON KATSIRO.

  JAYA DAN MAJU TERUS BLOG KWA

 392. Gus'e solo

  assalamualaikum mas m.wildan..
  salam hormat untuk sesepuh dan para pinisepuh KWA.

 393. kyai al rashid al maghrobi

  Salam kenal semoga dalam redho dan rahmatnya ….ameeeeeen

 394. Assalamualaiakum…salam kenal ki wong alus dan para sesepuh KWA, saya Danu..
  setelah membaca beberapa topik dan diskusi dari blog ini saya menemukan wawasan2 baru, dan termotivasi untuk semakin menjaga kelestarian budaya spiritual indonesia, mengenal keilmuan batin, memperbaiki kepribadian, dan secara absolut semakin termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT..

  mhn izinnya untuk menambah wawasan dan ilmu dari blog KWA..
  semoga budaya bangsa indonesia tetap lestari dan persaudaraan KWA tanah air indonesia langgeng jaya..
  terima kasih.. danu.ferd@gmail.com

 395. GANDRUNG

  Assalamu’alaikum…salam sejahtera buat para sedulur di KWA ini,smoga para sedulur smuanya slalu di berikan rahmat n hidayah oleh Allah swt.amin.

 396. E.putra.

  Assalamualaikum wr wb.
  Salam Takzim ki wongalus, di blog ini saya banyak belajar dan menambah persaudaraan.
  Salam barokah E. saputra. sy di Kalimantan barat asli dr palembang. sumsel. SALAM KENAL.

 397. kafabih wakila

  Assalamu’alaikum ndere’aken murih selamet

 398. imam taohid

  ki..gimana caranya daftar jadi anggota KWA
  terus kalo bukan anggota apa bisa mempelajari ilmu2 yang ada di artikel KWA
  tolong dibales ke alamat saya imam.taohid.supramono@gmail.com

 399. abdullah

  Assalamu’alaikum wr.wb,

  Perkenalkan saya abdullah, tinggal di BOGOR. Kepada seluruh member senior KWA dan Ustad Wildan saya mohon izin gabung dan sudilah kiranya membimbing alfakir , saya hanyalah al-faqir dan awam yang haus ilmu yang selalu ingin belajar dan terus belajar..saya bersyukur menemukan blog ini yang penuh dengan samudera ilmu..

  Biidznillah dan memohon ridho ALLAH SWT., izinkanlah saya mengganggap ustadz Wildan sebagai saudara dan guru dalam satu ukhuwwah islamiah. Dan sudilah kiranya ustadz untuk memberikan ijazah kpd saya untuk mengamalkan keilmuan yang ada pada blog ini. Semoga dengan ini akan tercipta persaudaraan batin yang kuat yang diridhoi ALLAH SWT.

 400. firdaus alami

  Assalamualaikum wbth.

  Salam perkenalan dan silaturrahim saya dari malaysia. Saya juga mohon untuk dibimbing dan seterusnya menjadi salah seorang warga KWA. Saya juga masih teramat mentah dalam mencari ilmu dan sememangnya memerlukan bimbingan dalam mencari ilmu yang benar. Mohon supaya diberikan ijazah untuk saya bisa mengikuti pelajaran dan bimbingan ilmu yang terdapat di sini. Moga2 ALLAH merahmati para guru-guru, dan sahabat sekelian dan moga2 kita semua sentiasa berada dalam rahmat ALLH. Mohon untuk saya belajar dan mengukuhkan tali silaturahim antara dua negara ini.

  terima kasih

 401. salam kenal

 402. suroso bayu aji

  SAYA PRIBADI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APA YG SELAMA INI TELAH DIBUAT OLEH SAUDARA SAYA MUHAMMAD WILDAN SELAKU ADMIN WONG ALUS KARENA MELALUI PERANTARA BLOG YANG DI ASUH OLEH BELIAU SAYA PERIBADI MENDAPAT TAMBAHAN MENGENAI LUASNYA SUATU ILMU. JADI SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH DAN SALAM KENAL JUGA KEPADA PORO SESEPUH YANG LAIN .

 403. murizal

  assalamualaikum…
  salam kenal buat para sedulur semua..

 404. wong bodho

  assalamualikum wr wb. Kulo tiang bodo lan miskin ttp alhamdullilah brsyukur walaupun gali lubang ttup lubang. Kulo kepenen seduluran kaleh pnjenengan sedoyo. Mbok menowo mangke tmbah pengalan seng sae kagge urep kulo teng alam ndonyo. Kulo menungso seng minim skli pendidikan agama dan bangku sekolah. Bias tiang deso ekonomine pas pasan. Mbok panjengan sedoyo ngijini dados sedulorku sget hbungi no hp kulo. 087716782524. Kulo sakeng pati jateng. Kulo entosi nggeh? Suwon. Sugeng ndalu.

 405. afit vino

  ass. wr. wb…… salam kenal semua buat sesepuh dan warga KWA…
  saya Apit agripino panggilan pino dari kec. benai kab. kuantan singingi prop. riau
  saya mendaftarkan jadi anggota wong alus…
  saya ingin mengamalkan ilmu2 yang bermanfaat…
  mohon bantuanya, nomor telpon hp saya 081366067447, 087791732290…

 406. afit vino

  alamat email saya vino.rkuan@gmail.com
  mohon bimbingannya agar saya tidak tersesat….

 407. Fajar Pangrawit

  Ass..
  Salam Kenal buat para sedulur2 KWA..

 408. firdaus alami

  Assalamualaikum wbth.

  Salam perkenalan dan silaturrahim saya dari malaysia. Saya juga mohon untuk dibimbing dan seterusnya menjadi salah seorang warga KWA. Saya juga masih teramat mentah dalam mencari ilmu dan sememangnya memerlukan bimbingan dalam mencari ilmu yang benar. Mohon supaya diberikan ijazah untuk saya bisa mengikuti pelajaran dan bimbingan ilmu yang terdapat di sini. Moga2 ALLAH merahmati para guru-guru, dan sahabat sekelian dan moga2 kita semua sentiasa berada dalam rahmat ALLH. Mohon untuk saya belajar dan mengukuhkan tali silaturahim antara dua negara ini.

  terima kasih

  Nama: Ayub Abd Karim
  Nick/id: firdaus alami
  Alamat: Bangi, Selangor
  Telp: +6019 3867921
  email:funds2gold@yahoo.com

 409. Mas Joko

  Assalamu’alaikum..Ki
  ijinkan sya mnjafi bagian dari saudara Panjenengan..

 410. Mas Joko

  Salam Takzim Ki..
  ijinkan saya mnjadi bagian dari saudara Panjengan..
  087713594126.

 411. Rifan Alhawari

  Salam kenal semua kepada dulur2 KWA, ikut belajar ngilmu dumateng ki wong alus

 412. Japung

  Assala’mualaikum…
  salam salim knal persodaraan ki wong alus.
  Wassala’mualaikum…

 413. tejo arum

  salam kenal ki,semoga malam ini mnjadi awal yang baik untuk mempelajari ROSO,jinkan saya mnjadi bagian dari saudara Panjengan

 414. danang

  salam knal ki’
  ,sya danang dri clcap’,.sya minta bimbingan nya ki’ , sya pernah mengamal kan amalan dri kwa pi sya rasa da yg brubh dri sya’, , pa ki’ bsa tlong trwangkn pa d’tbuh sya da kodam y’ ,,klo da bgaimana sya kmuniksi dngan y?’
  ,sya mhon ki’ tlong bimbingan y’
  ,sblum y sya minta mf’
  ,ni no tlfn sya’ 087719947675
  ,klo da wktu ki tlong hubngi sya
  Trima kasih

 415. aha tahawfan

  alus tidak sama dengan kasar. kasar tidak sama dengan alus. neng, opo seng kasar iku mesti ora alus ? terus, opo yo seng alus kuwi ora mesti kasar ? terus kalebu opo yen ra pati alus lan ra pati kasar ? ra pati alus opo podo karo kasar? lan yen ora pati kasar iku yo podo karo alus? Aku jujur ora ngerti KWA ki termasuk alus opo ra pati kasar ? sebab dedikasikan kepada mereka. Al Fatihah sent.

  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin. sahabat seper Abu Bakar, Umar, Usman …?

 416. Salam kenal buat para sesepuh KWA handai taulan. Izinkan saya belajar disini.

 417. Rachmat Setiawan

  Assalamualaikum wr wb
  Salam kenal ki, nama saya Rachmat setiawan Kepada seluruh member senior KWA saya mohon izin untuk gabung dan sudilah kiranya membimbing alfakir , saya hanyalah al-faqir dan awam yang haus ilmu yang selalu ingin belajar dan terus belajar..saya bersyukur menemukan blog ini yang penuh dengan samudera ilmu. terus teran saja ki saya mau minta kunci pengasihan kembar siam yang Posted on 18 May 2011 by wongalus. mohon kirim lewat email saya ki.
  terima kasih yang sebesar-besarnya. (rahmat_zairy@ymail.com)

  Wassalamualiakum wr wb

 418. pencari ilmu

  Salam sejahtera…!!!saya perlu bantuan…saya memiliki masalah yang sangat berat….

 419. deki

  salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh
  salam kenal buat semua saudara di blog kwa , izin nyimak belajar dan mengamalkan…
  semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. amin.
  demi masa
  sungguh, manusia berada dalam kerugian
  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran..

 420. Puji Lanang

  assalamualaikum Ki Wong Alus dan Sedulur sesepuh. Salam kenal, saya baru masuk dalam keluarga ini, saya mohon izin mempelajari dan mengamalkan semua ilmu bermanfaat yang ada di KWA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

 421. Abu Ishaq

  Assalam Mualaikum Wr.Wb
  Nama : Budiono
  Nick Name : Abu Ishaq
  Alamat : Malang Jawa Timur
  Email : sambudi_85@ymail.com
  Saya ingin dan bila diberi izin untuk menjadi saudara semua anggota KWA…Matur suwun…wassalam

 422. ass.wr.wb salam kenal buat keluarga besar KWA mohon ijin mengamalkan …bila dibri ijin menjadi anggota KWA…wassaalam..!

 423. SALAM KENAL KI WONG ALUS…. MOHON IZIN JUGA UTK MENGAMALKAN, SERTA SALAM BUAT SMUA ANGGOTA KWA…!!

 424. Yazid wong jompo

  Mhon ijn gabung bos,nama.Yazid wong jompo.Alamat.Jompo kàalimanah purbalingga.Jateng.Tlp.085865354865.Email.Syafiqbae@gmail.Com

 425. gus axsan

  Assalamu’alaykum…
  salam kenal ki..dan salam kenal juga kepada seluruh anggota KWA,
  saya Agus dari Bandung Jawa Barat, mohon izin nyimak semua posting di Blog ini,
  Terima Kasih….

 426. Cakra Buana

  Assalamu’alaikum Wa RohmatULLAH Ki Wong Alus, Para Sesepuh & Bolo Alus Seluruh Dunia..

  AlhamdulILLAH Wa SyukurILLAH..

  Akhirnya Sy Dapat Mengetahui Sosok Ki Wong Alus Atau Habib Muhammad Wildan Yg Selama Beberapa Bulan Ini Sering Sy Bc Postingannya..

  Sy Merasa Amat Bahagia Bs Mengetahui Sanat Silsilah Panjenengan, Berarti Sanat Silsilah Keluarga Panjenengan & Keluarga Sy Di Khasmir INDIA Bertemu Di Abdullah Khan Atau Datuk Adzmatkhan..

  Salam Taksim Penuh Kedamaian & Cinta Dari Sy Untuk Panjenengan Habib Muhammad Wildan..

  Dari Saudara Seaqidah Yg Jauh Di Ujung Timur Indonesia (Jayapura-Papua)

  Cakra Buana Atau Fadli Syamsuddin Bin Syamsuddin Bin Abdul Wahid Khan Al Bunai (Bone- Sulawesi Selatan)

  Wassalamu’alaikum Wa RohmatULLAH..

  .
  .
  .
  :’-)
  .
  .
  .

 427. Welly Andryanto

  Assalamualaikum.wr.wb. Salam hormat untk Ki Wong Alus dan rekan rekan sedulur K W A. Sudilah kiranya Ki Wong Alus dan sedulur semua , menerima saya menjadi anggota dan keluarga besar Kampus wong alus . Nama ; Welly . Andrianto Alamat ; Apotik Nadya . Jl.D.I.Panjaitan.No.58 Plaju. Palembang. Telp ; 082179005661 Terima kasih Wassalam

 428. Ahmad zuhri shaleh amin

  Assalamu’alaikum..warrahmatullahi wabarrakhatu…

  Salam persaudaraan bagi kita semua…
  Salam sejahtera untuk ki wong alus(m.wildan)selaku pendiri blog dan para sesepuh di KWA. dan juga bagi para sedulur di KWA.

  Saya ingin sekali belajar di blog ini,
  saya ingin sekali menjadi anggota/keluarga/murid.?

  Dan saya mau bertanya kepada ki wong alus(m.wildan)
  Apa ada syarat khusus untuk menjadi anggota/keluarga/murid..? Di blog ini? Jika ada tolong.. Mohon di jelaskan kepada saya… Dan jika tidak ada.. Saya mau belajar dan mengamalkan postingan-postingan amalan para sesepuh dan para sedulur di blog KWA ini. Apa bisa langsung saya amalkan?
  Atau harus bagaimana dulu?
  Karna saya kurang enak(sungkan)kalo minta izinya kurang tepat..

  Saya tertarik sekali dg pelajaran-pelajaran ilmu kehidupan yg ada d blog ini.

  Bisa menenangkan hati saya yg saat ini sudah lebih baik berkat ALLAH yg memberi petunjuk untuk masuk ke blog KWA ini,sehingga saya bisa lebih bisa mensyukuri hidup,slalu bisa yakin di balik kehilangan pasti ada pergantian dan pergantian itu pasti lebih baik dari sesuatu yg hilang itu.. Dan pasti barang tentu akan lebih bisa menjaga sesuatu yg baru itu…

  SEMOGA BERKENAN UNTUK MENJAWAB PERTANYA’AN SAYA

  Sekian dan terima kasih banyak dari saya…

 429. ilhamfaris

  Assalamualaikum salam kenal semua saudaraku di blog KWA

 430. suprayitno

  assalamu’alaikum…ki wongalus. apakah orang awam sprti saya boleh jd anggota blog Kwa.? sy ingin inderek ngangsu kawruh.

 431. Salam kenal juga ki ..
  Mohon izin ngamalin semua isinya..semuga bermanfaatt.
  amin.
  alfatihah..sent

 432. Atok Bujang

  semangat dalam bersilaturahmi bersama akhi wongalus

  senyum

 433. alfaqir Sapta

  Semoga Kang Wildan slalu dlm bimbingan-Nya.
  Mhn ijin ngamalin postingan ilmu d blog ini

 434. salam cinta untuk KI WONG ALUS slalu…qt sm2 dr kalimantan KI…moga berkah,rahmat,ridho n rezeki slalu terlimpahkan untuk KI WONG ALUS beserta keluaga besarnya…amiiiiin YA WAHID YA AKBAR YA RABBAL ‘ALAMIN…TRIMA KASIH YG BANYAK… 🙂

 435. moga jaya slalu lah WONG ALUS beserta segenap anggotanya…amin

 436. lodaya

  assalamualaikum…
  salam kenal Ki Wong Alus…. niat ingsun silaturrahim lan thalabul ilmi mohon bimbingannya… semoga menjadi ibadah aamiin…
  fatihah sent

  wasssalam

 437. mbahronggo11

  Ki wong Alus, salut ulasannya di majalah 2 mingguan terbitan Surabaya

 438. Mistik Alami

  Salam seNusantara….salam damai….salam seagama…..salam ukhwah….ikhlas dariku Mistik Alami,Sabah,Borneo Utara

 439. SANTOSO

  assalamualaikum Ki Wong Alus dan Sedulur sesepuh. Salam kenal, saya baru masuk dalam keluarga ini,
  saya mohon izin mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu bermanfaat yang ada di KWA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

 440. wonk kancil, brebes

  assalamu’alaikum, almukarrom/ al habib, numpang nama aja, tp is the best bwt wong alus community always.

 441. Mugni

  Assalamualaikum Ki.. Slam knal, sya ingin mendaftar jdi anggota kwa ki..
  Nama:mugni
  alamat: lampung
  no telepon: 08972025147

 442. Reza

  assalamualaikum para sedulurku, ijinkan saya untuk bergabung dalam keluarga besar KAMPUNG WONGALUS, sekirannya para sesepuh atau senior memberikan binaan kepada saya yg masih hijau ini.
  Nama : Reza Firmansyah lukita putra
  alamat : Malang
  e-mail : Reza_FLP@yahoo.co.id

 443. Assalamu’alaikum..
  salam kenal buat guru2 dan sepuh2 semua.,
  izin gabung dan mohon bimbingan bathin khusunya kepada Bapak MUHAMMAD WILDAN yg saya hormati..
  terima kasih sebelumnyaa.,,

  Rahmadani
  Kalsel

 444. ASSALAMU ALAIKUM …
  salam kenal dari hamba yang hina ini ..
  izin belajar di kampus wong alus..

  wassalam

 445. assalamu alaikum ..
  hormatku ki wong alus dan para sedulur2 lainnya ..

  ki saya mau tanya apakah saya boleh mengamalkan ilmu yang berada di website ini ..?

  saya ini berumur 15 tahun.
  mohon penjelasannya

 446. ASALAMMUALAIKUM WR WB

  KEPADA YG TER HORMAT OM WAWAN ES SELAKU MENJADIPRESIDEN KWA.DAN PARA SESEPUH KWA.SAYA DI SINI INGIN MEMINTA IJIN KEPADA SEMUA ANGGOTA KWA UNTUK IKUT MEMBAGI AMALAN ILMU YG BERMANFA`AT AGAR KITA SEMUA BISA MENJADI UMAT MANUSIA YG BAIK.

  MASALAMUALAIKUM WR.WB

 447. Rizef Zulvie Assyafiq

  assalamu’alaikum wr wb.
  salam silaturahmi KWA,,
  ada beberapa pertanyaan untuk pengurus KWA,, bagi saya yang ingin ikut bergabung serta belajar dikampus wong alus bagaimana caranya? tolong jawabannya,, syukron..

 448. Asalamu’alaikum wr. wb
  Salam Super dan Hormat selalu

  Mohon ijin Gabung semoga menjadi seduluran.
  Sekiranya ingin berbagi pengalaman.
  karena saya bingung dengan kondisi saya sendiri
  karena dalam tubuh saya ada beberapa makhluk dengan kepribadian yang berbeda beda. Kadang Bijaksana, Kadang nakal dan penuh maksiat, kadang taat.

  Wassalam.
  085648910387

 449. windo

  ..assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
  salam kenal saudaraku, mohon ijin untuk mempelajari keilmuan di blok ini an share dengan saudara saudara kita yang lain. semoga jadi amal. terima kasih

  wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  windo

 450. abd. Rohim

  ass, ahirnya tau jenengangan juga ki, wlaupun lambat tp lbih baik dr nggak kan? Thanks

 451. saya dukung kwa dan semoga jadi lebih baik lagi……….

 452. Salam kenal Ki, smoga perkenalan nie sarat manfaat. ^^

 453. supranadi

  alhamdulilah.dgn ini kta sbgai pmbaca tau asal usul silsilah blog wong alus.smga bg kta sebagai pembaca bisa mempelajari apa yg di paparkn dlm blog wg alos.dn jga kt sbgai pembaca bsa mengamalkan apa yg di ijayahkn pda kta smua brmangfaat.amiin.

 454. Buyut Aki Songket

  Assalamu’alaikum all…. turut bergabung dalam forum ini

 455. solehan

  ki saya yg bdh ini mau konsultasi ma ki wong alus tp sy gak punya no hp ki…. kl gak trganggu blh krmkan ki…

 456. Radjapasi Djatilangit

  AnAss. Salam kenal semua sedulur KWA
  Perkenalkan nama saya Rajapasi Djatilangit..
  Saya ingin berbagi pendapat pada rekan-rekan semua disini dan saya pribadi memohon maaf apabila nantinya terdapat kata2 saya yang kurang berkenan, saya hanya ingin berceritra dan menyampaikan petuah yang saya dapat dari seorang tua kepada saya, dan saya pun berkewajiban pula menyampaikan hal ini kepada sedulur semua disini, saya hanya ingin menyampaikan satu bait syair yang beliau berikan kepada saya sebagai bahan perenungan saya, dan juga semoga menjadi bahan perenungan kita semuua disini..
  Jika Kail Hanya Sejengkal
  Lautan Dalam Jangan Diduga
  Jika Pendek Fikir Dan Akal
  Lautan Berlian Disangka Kaca

  Dimanakah Awalnya Ilmu
  Dan Dimanakah Akhirnya Ilmu
  Jika Sudah Tau Namanya Akar
  Kenapa Masih Berbicara Dahan

  Salaj pendapat menjadi Kufur
  Salah Fikir menjadi kafir
  Tinggi Ilmu Tiada gua
  Jika Tiada Tau sifat Yang Dua

  Mohon maaf sebelumnya
  Ass.wr.wb..

 457. maaf baru2 ini saya melihat blok ini. saya mohon ijin menyimak di tulisan ini kalo boleh mohon ijin gabung dan ikiut mengamalkan

 458. saef

  Ass.wr.wb. Salam kenal Ki Wong Alus dan keluarga besar KWA..saya minta ijin mendownload ebook KWA..dan sekali gus minta ijin untuk mempelajarinya…mengijasahh kan kepada saya dgn iklas…dgn sujud saya ucapkan terima kasih..Al fattiha..KWA

 459. ki ageng mbaderan

  Ass. wr.wb
  salam taklim. saya senang membaca tulisan yang diulas di KWA namun saya belum mendapatkan isi buku yang dikarang syeh siti jenar yaitu Kitab Talmisan, baral Mubarak dan al Musyakhaf. kalau saudaraku punya tolong saya dihubungi : supri 0811584195. kalau kitab Sasongko Jati saya telah lama mempelajarinya. trim

 460. salam silaturahmi

 461. wisnugendeng

  ki,gmn bs tau kalo adanya penipuan di blog ini…kasih infonya saya masih awam…mksh.

 462. bikaMedan22

  semoga bermanfaat buat kita semua…….amin.

 463. andhy

  Assalamu’alaikum,,
  mohon pencerahan,, apa ada cabang KWA atau member KWA yang menetap di Kota Pekalongan,, biar bisa belajar dan bersilaturahmi secara langsung…

 464. akhmad fatikh

  assalamu’ailaikum wr wb…
  salam kenal kang wildan kulo fatikh,,,
  angsal mbten nek kulo kenal scra pribadi x kang wildan, nek angsal hub. ngangge email (fanis_89@ymail.com) utawi sms/telf (085727211779)

 465. ass para sesepuh kwa
  perknalken saya andiz yg ska
  menynyimak keilmuan di sini
  saya ad sdkt masalah dan
  kalo ad yg tau mohon kasih
  saya doa agar kluarga saya trhindar dari gangguan jin yg
  buas soalnya rumah saya
  dekat sama pabrik conon
  pabrik tersbut blump
  mendapatkan tumbal dan
  kejadian”aneh sering muncul yg saya tktkan adalah
  kponakan saya yang msh kcl
  conon pabrik trsbt nyarinya
  tumbl yg msh sgar dan kmren
  ibu saya brmimpi ad kakekake
  yg bilang katanya hati hati kponakan anda jangan
  sampay lengah dari pangkuan
  anda trima kash kalo ad yang
  tau doanya mohon kasih tau
  kami salam smoga sadulur
  smuanya slalu ad dalam rahmat allah swt

 466. assalamu’alaikum..
  baru kali ini saya membuka blog ini. dan ternyata sangat menarik, seperti menjawab pertanyaan (pencarian) saya selama ini. saya minta restu untuk mengamalkan apa apa yang sedulur-sedulur tuang di sini, dan semoga Allah memberikan berkah kepada sedulur sedoyo. dan hanya Allah yang akan membalas budi luhur poro sedulur..
  maturnuwun. rahayu..

 467. saichu

  Sedulur kabeh wong alus !
  saya titip pesan jika hikmahnya bagi para pembaca yang lain ! Agar hidup ini gak sia-sia sbb : Wit iman babakan wali lan mukmin pang poro panditho godong poro wali kembang senen kemis Wohe Telogo mulyo kinabulan maring alloh La illa haillalloh Muhamad Rosullulloh smga bisa ambil hikmahnya. Jadilah manusia bijak ! belajar dari kehidupan ini dari alam yang membuka mata batin kita,agar kita bisa mengenal hidup & kehidupan agar tidak asal hidup ! ngerti asal usule urip & ngerti sangkan parane urip
  Mugo gusti paring dalan padang marang kang ngerteni uripe

 468. Awaludin

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Salam Kenal Buat KWA dan sedulur semuanya,
  Mudah2 an diterima jadi sedulur…

  Waalaikumsalam Wr. Wb.

 469. masboko sukendro s.

  KWA, apa kan terjadi …, hasil percakapan Bapak dengan Ki Semar.. (goro-goro).. di negeri tercinta ini. Duh..dimana-mana mahasiswa berdemo tentang kenaikan minyak..!! Ya…Allah ampuni hambaMu, selamatkan negara Indonesia tercinta dari “kemungkaran”, amin…

 470. Pangeran Rincik

  Salam karahayuan ….ijin nyimak Ki …

 471. apik2 ae…

 472. Kahlil

  Asa.wr.wb. Sy bingung cara mendaftar, krn diregistrasi “closed” ? Hrp sy difaftarkn n sy ucapkan jazakumullahu ah’zanal jaza: Kahlil Arfah D/A Seblak Kwaron Diweik Jombang, Hp. 081334645678

 473. minta izin tuk mengamalkan

 474. Izin belajar dan mengamalkan

 475. Yudo paku ningratan

  Lam kenal juga..Salam persaudaraan…

 476. ilhmfaris

  waalaikum salam,trims atas masukannya ki.

 477. nur cahyo

  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. KI WONG ALUS
  faatihah…(1x)

  Assalaamu’alikum Wr.Wb.
  nDherek langkung, salam kenal untuk semua sedulur “KWA”,
  nDherek nDaftar, Ki…, kangge nJalin tali sillaturokhim “paseduluran” KWA
  mohon petunjuknya,saya pengin ikut acara besok silaturahmi di jogja,trus gimana caranya,
  makasih….
  ini no hp saya mohon petunjuknya walaupun cuman sms : 087739294258

 478. rizka(ros)

  hi
  lam kenal to all people makhluk mulia di muka bumi ini untuk semua sedulur kwa.terutama buat ki gus nur ,h budi jabar,ki bayu,ki selor,ki wong alus dan semua pengurus kwa dalam keadaan sehat walafiat panjang umur jaga silaturahmi kokoh kuat jgn putusputus(ros(9.terimakasih.

 479. a.thorieq hidayatullah

  assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh…salam takdzim..buat habib muhammad wildan cium tangan bolak balik

 480. Muhamad Enjang

  Alhamdulillah wong alus telah berani membuka ilmu-ilmu hikmat tingkat tinggi yg oleh guru-guru dirahasiakan semoga wong alus selalu dirahmati ALLOH aamiin. kalau mau ikut jadi anggota kwa dan ijazah ilmunya bagaimana caranya?

 481. Nderek ngangsu kaweruh mugi dados amal sae.

 482. anto

  salam kenal kepada saudara2 kwa semua
  saya anto 37 tinggal di malang skrg kerja di jkt , saya selalu tertarik penasaran dengan dunia spiritual YM bakso.malang75@yahoo.co.id

 483. Joni

  Assalamualaikum warohmatullohi taala wabarokatuh. Ijinkanlah kawulo ngangsu pitedah saking njenengan.

 484. salam ta’dzim dan salam kenal kagem Ki Wong ALus dan Poro Sedulur sedoyo
  Smoga snantiasa dalam kebrkahan-NYA dan dalam bimbingan-NYA.amin
  nderek sinau nggih Ki.
  Maturnuwun

 485. Cahaya

  as salamu alaikum wr wb
  Salam kenal kagem Ki Wong Alus lan sederek sedoyo. Nderek Ngaji lan ngamalake.
  Mugi berkah Angsal Ridho saking Allah Ta’ala. AMin.
  Wa alaikum salam wr wb

 486. madinah

  salam, “kwa”, saya ingin bertemu mata dengan “kwa”. saya dari malaysia. bisa saya berhubung terus dgn ‘kwa”?

 487. madinah

  ‘kwa’ pasti tahu hajat saya.. minta dipanjangkan silraturahimnya.. amin.

 488. Assalamu’alaikum….. saya ingin gabung dng KWA, telat kali ya………?

 489. Ass…kwA….sy minta maaf.. Sy punya kesalahan say minta izin blm di izini sudah say amalkan yaitu hizib nagrobi sama asma sengeraje versi cirebon tingkat 1 sampai 5 terus hizib magrobi tingkat 1 versi cirebon..sekarng badan saya mati sebelah saya betul2 minta maaf yng sebesar2nya kepada sesepuh KWA EMUA.. DAN SAYA BETUL2 MINTA TOLONG DI NOIRMALKAN KEMBALI NAMA SAYA MARSU LAHIR SENEN WAGE UMUR 51TH TINGGAL DI SAMARINDA KALIMATAN TIMUR.DEMIKIAN KELUHAN SAYA DAN SAYA FOSTING LEWAT HP GAK PUNYA EIMIL NO HP SAYA 081346589088 BILA SESEPUH KWA BERKENAN MEBANTU MENGUBATI SAYA.. SAYAUCAPKAN BERIBU2TERIMAKASIH SEMOGA TUHAN YANG MEBALAS DUNIA AKHIROT AMIN .. SAYA BETUL2 MENGHARABKAN BANTUHAN PENGOBATAN UNTK DIRI SAYA SENDIRI INI DARI KELUARGA BESAR KWA…..

 490. NdERek tepang kalian ms wildan

 491. izul

  Salam Kenal..?

  semoga ki wong alus akan di tambah barokahnya karna mensheringkan ilmu2nya.

  tahnks

 492. Assalamu’alaikum KWA..
  Salam kenal & mohon izin tuk ngangsu kawruh.

  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. M.Wildan

  al fatehah..

  maturnuwun.

 493. rahmad sujianto

  ikut gabung ya ke group in to jd Anggota…

  Rahmad Sujianto,23.05.1984,Pasuruan-Jatim

 494. ass…….ki,tlg keluarkan batu merah di blkang rmh saya ki…?
  by:
  didit yulianto

 495. Galoeh Pangerant

  Asslm….wwb….
  Salam hormat poro ssepuh…
  Dalam hidup ini,saya banyak mengalami permasalahan,dari luar maupun dari dalam,dari lahir maupun dari batin,dari teman maupun dari lawan.
  Saya mohon keiklhasan bantuan poro sedulur smua,nasehat & masukannya.
  Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih…..
  Dan ma’af seandainya ada yg kurang berkenan di hati poro sedulur kabeh….
  Saya gak tau bagaai mana caranya,mohon bantuannya….

 496. Trims for yourinfor

 497. punggawa-nusantara

  mbah sy penegn ikutan nich

 498. Assalamu’alaikum wr.wb

  Salam hormat dan terimakasih saya untuk bisa mengijinkan bergabung di komunitas ini
  Salam persaudaraan untuk para warga blog wong alus semua
  Mohon Perkenankan untuk saya dan keluarga belajar dan angsu kawruh dan bimbingan dari para sesepuh semuanya.
  Mudah-mudahan para sesepuh disini mengijinkan dan mengijasahkan ilmu yang telah dibabar dengan ikhlas, semoga ilmu yang telah didedikasikan disini berguna bagi kita semua dan barokah khususnya untuk keluarga saya

  Amin yaa Robbal’alamiin

  Wassalamu’alaikum wr.wb
  widi sekeluarga

 499. Sinergi

  Mohon info hubungannya sunan ampel dan hasan ali surati, thx sebelumnya.

 500. Rahayu ki wong alus.dri kami ck.PAIDI .Klo tempat pertemuannya berubah mhn. Sms no.ku 083587278276.hbs krang phm bk. Situsnnya.aq gaptek

 501. che hasmizan bin che ismail

  assalamualaikum,..salam prkenalan.sy dr malaysia che hasmizan che ismail..sy sgt brminat dlm ilmu kebatinan. jd x salah klu sy msk btanye kbar ahli2 d sini..semoga ptalian sesama islam lebih erat lg

 502. Isnan

  Assalamualaikum
  ki daftar member kwa dimana or gimana?
  Nama: Isnan Muhiba Pristiana Putra
  Alamat: Lamongan, dan Surabaya
  Isnangaara@yahoo.co.id
  0838 322 84141

 503. miftakhulrozaq

  assalamu’alaikum
  saya izin daftar jd anggta kwa
  ki nama saya miftakhul rozaq,saya anak malang
  email saya;zackmip@yahoo.co.id
  085852053875

 504. Salam peseduluran ki.

 505. Budimantara Langlang Buana

  assalamu;alaikum
  ki sy izin mao jd anggota KWA

 506. Her San Paris

  Assalaam wr wb.. Mas Wildan….. Saya ngekor di belakang saja. Makasih atas tumpangannya. Salam bahagya dan damai di hati.

 507. Her San Paris

  Kepada seluruh sahabat di sini….. Salam kenal dari saya…… moga banyak manfaat yang kita dapat…. Amin ya rabbal alamin.

 508. moch fahmi rizal

  ijin download e-booknya, mogabermanfaat. aamiiin

 509. Andi Irsam

  Assalamualaikum Wr.Wb
  Salam kenal dari saya. Mohon izin untuk bergabung menjadi anggota KWA
  Nama: Andi Ahdiar Irsam
  Alamat: Jln.PK 7 52/A, Makassar, Sulsel
  Terimakasih sebelumnya
  Wassalam….

 510. Alahmadulillah,. akhirnya tau siapa sesungguhnya ki wong alus ini.
  Bagi-bagi pengalaman donk ki dgn anak muda seperti saya ini,. yg belum mengerti apa-apa dalam dunia kerja, pendidikan, ke’ilmuan, teknologi, dan keduniawi’an ( kehidupan ).”

 511. Assalamualaikum,salam kenal,mohon restu agar amalan mendapat rahmat Allah SWT,amin

 512. sawaluddin

  Assalamu ‘alaikum Wr. Wb

  salam ta’aruf perkenalkan :

  nama : sawaluddin
  alamat : Pasaman Simpang IV sumbar

  mohon izin bergabung menjadi anggota KWA
  terima kasih

  wassalamu ‘alaikum Wr. Wb

 513. EKA PAMUNGKAS

  ASS,, MAS KI ALUS,,,slm hormat
  kapan kelas nya d buka lagi ngumpul22 bareng lagi saya pengen sekolah biar pinter ngaji kaweruh dateng panjenengan,,, saya orang awam yg belum tau sama sekali pengen kapan kumpul,, sharing22,, belajar yang nantinya ilmunya bisa dan dapatnya bermanfaat buat saya dan dapat di amalkan

 514. prabu WIRASINGA

  salam kenal dan salam hormat kpd.ki wong alus nama lengkap saya ahmad hariri dari jasinga-bogor,ketika melihat terawangan anda seolah saya begitu dekat dengan anda sampai terjadi mimpi di dalam mimpi,subhanallah…..semoga kejayaan islam terjadi di indonesia saat ini atas ijinnya dengan langkah anda trims

 515. TT

  Assalamualaikum , sy mau tanya bagaimana caranya menjadi anggota n mendapatkan password untuk ilmu menceraikan pasangan selingkuh , ilmu mata setan , ilmu penghancur musuh serta ilmu yg dipassword . Saya sangat membutuhkan untuk keutuhan keluarga saya terimaksih atas perhatiannya

 516. Javanto 2012

  Assalammualaikum wr. wb.
  Salam Tak’zim Ki Wong Alus, dari blok ini saya banyak belajar dan menambah persaudaraan.. salam asih, asah, dan asuh untuk semua sedulur… nuwun..

 517. Assalamu ‘alaikum Warrohmatullahi Wa Barokatuh

  Salam sejahtera bagi para sesepuh semua…

  Saya Ingin belajar di Kampus Wong Alus bagaimana Cara mendaftarnya??
  Saya Serius Untuk Belajar Kepada Para Sesepuh Semua..

  Mohon Informasinya

  Salam Saya Hasan Ally Musthofa

  ally_part_dua@yahoo.com
  hasanallymusthafa@gmail.com

 518. Rudi gunawan

  Assalamualaikum

  Kepada pengurus Kampus Wong Alus yang terhormat, kiranya saya dapat bergabung di kampus ini, berikut data pribadi saya :

  Nama : Rudi gunawan
  Alamat : Jl. Tanah Putih Kp.Ketapang cipondoh Tangerang Banten
  email : rudi.gunawan@pratama.net
  hp : 0857 1650 1349

  Trimakasih
  wassalam

 519. cakdi

  As.Wr.Wb
  Mas Wildan kemarin malam jam 21.15 saya ke BALAI DIKLAT KABUPATEN SIDOARJO Jl. Majapahit 5 Sidoarjo, berharap bisa bertemu sedulur Wong Alus untuk menambah paseduluran dan bermaksud ingin ngangsu kaweruh, namun kok sepi tidak ada aktivitas sama sekali disana. Apa pelatihan olah batin setiap Jumat yg pernah saya baca di blog ini sudah selesai? Dimana tempat kumpul2 Wong Alus di Sidoarjo / Surabaya? Matur suwun

  Wassalam
  Cakdi

 520. gus faiz al qudsy

  assalaamu’alaikum.. mohon ijazah ki.. mari kita ber amar ma’ruf nahi munkar dengan ilmu-ilmu Alloh…

 521. assalamualaikum wr wb mau daftar, Nama saya : Ahmad Romul Alamat : Jl.Raya Citapen No.203 desa citapen kec.Cihampelas Kab: Bandung Barat Jawa Barat

 522. JEMENANG RIAUSIRUT

  assalamu’alaikum wr wb
  mas wildan,….
  umurku baru aja seminggu berada di blog ini.
  rasanya saya telah semakin jauh,semakin dalam masuk ke blog ini.(dan itu memang ‘azzam saya)sy slalu berdoa mudah-mudahan sy diterima dengan kelapangan ditengah-tengah sedulur semuanya.
  sy brharap semoga kesampaianlah niat saya mendapat butiran hikmah yang terserak
  dari jiwa sedulur semua yang ikhlas berbagi,memberi dan menerima.
  dari tanah Bengkulu.dari sini sy bacakan n sy kirimkan al fatiha ntuk mas M.Wildan sekeluarga berjenjang bertingkat lurus ke atas terhingga sampai ke nabi Adam as.

 523. Musda pinem skulat

  Saya ingin bergabung:alamat saya:nama musda
  Alamat:aceh selatan
  Kota tapak tuan
  Kecamatan:kluet timur
  Kode pos:23772

 524. @Cak Adi: mohon maaf karena gedung diklat dipakai untuk kegiatan pembelajaran dan pesertanya diasrama, maka kegiatan KWA sementara ditunda. Nanti kalau kegiatan diklat sudah selesai maka aktivitas KWA dijalankan lagi seperti sedia kala. Mohon maaf dan salam paseduluran. Nuwun Cak.

 525. waalaikum salam wr wb,

  ki wong alus,
  maaf sebelumnya, main nyelonong aja nih hehe,
  saya orang awam yang ingin sekali belajar ilmu2 kebatinan sprti ini,
  tapi tidak ada yang membimbing saya / mengajari saya ki,
  kalau saya ingin belajar sendiri dengan melihat tutorial2 di blog ini saya ngeri salah langkah ki,..
  bisakah ki wong alus mengangkat saya jadi murid ?

  oiy, sekilas tentang saya , saya hanya bocah berumur 15th, pantaskah/sudah cukup umur kah saya mempelajari ilmu2 untuk mengolah kebatinan saya?

  mohon jawabannya ki, syukron

 526. Ayi Kosasih

  Assalamu alaikum wr, wb..
  Salam silahturahmi dari ” Ayi Kosasih ” buat Muhammad Wildan (wong alus) saya ingin jadi anggota dan mohon izin untuk mengamalkan amalan2 yang ada di kampus wong alus
  terima kasih. kami tunggu Konfirmasinya
  Wassalamu alaikum Wr Wb….

  Ayi Kosasih
  scibeureumenam@yahoo.com
  085320074242
  FB : R Muhammad Ayi Kosasih

 527. Assalamu ‘alaikum ki,
  salam paseduluran buat konco-konco di-KWA
  dan saya ingin menjadi anggota di-KWA

  Terima kasih.
  Wassalamu ‘alaikum

  SARDIAN
  sardians@gmail.com
  0821 3422 6010

 528. salamu alaikum..

 529. assalamualaikum??biodata saya sudah saya kirim,,,
  tolong bimbinganya,,,,,,,

 530. m.as'ari

  assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh allahumma sholli ala syayyidina muhammad wa alihi washohbibihi wa ikhwanih wa ummatihi ajmaiin allahumma a izzil islam wal muslimin bilwasilati kw Alus Amin.M.As’ari Bangil

 531. ibnu roji

  assalamualaikum wrwb.
  salam takzim pd dewan guru dn guru sepuh serta seluruh sedulur2 yg ada di KWA dimanapun berada. smg Alloh memberikan rahmat dn limpah kurnianya serta keselamatan fiddunya wal akhiroh. Alfatihah..
  mhn ijin kami suami istri masuk anggota KWA. agar kami bisa belajar dan mempergunakanya utk kepentingan da’wah ilalloh serta membantu sesama.
  Nama; ibnu roji (SUAMI)
  Nama ; siti nurjanah (Istri)
  Alamat; jl.diponegoro Tg.pinang KEPRI
  Email ; pasha_muhammad071@yahoo.co.id

 532. Arjuna mencari TUHANnya

  Ass.wr.wb…
  kii Wong Alus saya berminat belajar kebatinan di kampus ini,
  bagaimana caranya dan apa saja yang harus di lakukan???
  wss.wr.wb..

 533. Luar biasa, Mas. Masih bisa mengetahui silsilah hingga Nabi Muhammad. Btw, ternyata pendiri pondok Gontor dengan Gus Dur masih ada hubungan keluarga ya…..Blog yang luar biasa…..

 534. EKA PAMUNGKAS

  asss,, slm rahayu MAS.wildan kpn pelatihan & kumpul d balai dikalt d mulai lagi????????

 535. alex gunadi

  akhirnya ak tau moh wildan.hehehe…

 536. Eko-okE

  Assalamu’alaikum Mas Wildan atw Ki Wong Alus salam kenal, salam salim rahayu wilujeng. . .
  Sem0ga Kampus Wong Alus Jaya slamanya untuk membangun kerukunan dan menyambung tali silaturahmi antar sesama. . .
  Duduk manis diparkiran sambil nyruput kopi dlu (clingg*)

 537. masdik96

  nderek ngangsu ilmu.. nuwun

 538. Eko

  Nuwun sewu,
  Boleh ikut gabung dan ikut mengamalkan dan melestarikan ilmu~ilmu tersebut. Apakah diperlukan ijazah secara khusus untuk mengamalkannya?
  Mohon petunjuknya.
  Matur nuwun!

 539. Asas

  asas
  10 mei 2012
  Askum…….
  Mohon petunjuk bisa bergabung dg KWA dan mohon izin mengamalkan ilmu2 dalam KWA
  Syukran Jaziilaa Wa jazaakumulloohu Khoiron katsiiraa
  Wa Askum…..

 540. ivan setiarso

  asslm…. Ki wong alus nama sy ivan setiarso, sy asli jawa/pekalongan n skrg tinggal di sorong papua… Sy ingin jd anggota KWA utk mempererat tali persaudaraan… Gmn caraX agar sy bs menjadi anggota KWA… Terima kasih sblmx n salam kagem sesepuh KWA n smua anggota KWA…

 541. agunk

  assalamulaikum bpk yg saya hormati ( wong alus ) salam kenal dari saya,sudi kiranya bapak menjalin silatuhrahmi dengan saya

 542. EKA PAMUNGKAS

  asssslkummm,,, waduuhhh guanteng tenan ki photone meniko wonten yogja y??????/pntai mana ki kpn pelatihan di diklat sidoarjoooo d awali lagi

 543. nuwun sewu nderek mangayu bagyo, hanguri hangluluru sastro soho elmi leluhur,
  katur salam soho panuwun palilah dateng ki wong alus, mugi dalem kepareng nderek ngamal soho ngempalaken pinten2 kawruh lan ilmu ingkang kamot, tuwim salam paseduluran dateng sedoyo derek2 ing KWA Nuwun .
  Raden Eyang
  PASEDULURAN PECINTA SASTRA MIGUNA & KARYA SENI LELUHUR
  Phone ( 0341-4459026 /085855457745

 544. kang anom

  assalamualamualaikum.wr.wb.smoga slalu ada dlm rido dan lindungan Alloh salam perseduluran ki dari saya.

 545. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
  Salam kenal Kang, mugi tansah ing ndalem kasih sayang Gusti Allah, tansah pinaringan sehat wal afiat lan barokah
  Salam Ukhuwah sangking kulo, dereng dangu niki kulo di paringi Naskah Silsilah sangking leluhur teng Blitar “Shilatul Arhaam Ittihaadu Aali Imam Ghozaly” Ponorogo
  kebetulan taseh sambung silsilah kaleh Panjenengan Kang,
  kulo

  M.Farhan
  bin M.Mukhid
  bin Dahlan
  bin KH.Umar Idris + Nyai Umar Idris (Nyai Dandang)
  bin Zakariya
  bin KH.Imam Ghozali
  bin Kyai Nawawi
  bin Kyai Nurruddin
  bin Kyai Khotib Anom
  bin Kyai Anom Besari + Nyai Anom Besari

  Mbah KH.Imam Ghozali anak dari Nyai Nawawi anak putri dari Nyai surat (Majasem) anak putri dari Nyai Nur Syahid (Keradenan) anak putri dari Kyai Noyo Dipuro, anak dari Kyai Ratmojo anak dari Pangeran Kabu, anak dari Pangeran Sumende anak dari Pangeran Bayat (Sunan Tembayat) Beliau adalah Kyai Ageng Pandanarang, bekas bupati Semarang,

  Sepurone kang, ngoten ingkang tertulis teng buku Naskah Silsilah leluhur kulo,
  menawi wonten kerabat teng mriki,
  Salam Kenal, Salam Ukhuwah,
  Salam takzim sangking kulo
  Muhammad Farhan

 546. kigebleksaestu

  Salamun Qoulam Mir-rob-bir-rohim…
  Salam kenal dan takzim untuk Ki WA lan sedulur KWA sekabehe

  Ada istilah “satu musuh terasa lebih banyak daripada seratus teman..”
  lha…kok kita ndak bermusuhan tho..?! khe…khe…khe…

  Karena, katanya… sudah dari sononya kita bersaudara..
  “Awal Muhammad, Nurani”
  “Jasad Muhammad, Insani”
  “Hati Muhammad, Robbani”
  “Akhir Muhammad, Ruhani”

  khe…khe…khe…
  numpang nglindur ini Ki..
  maklum, hadirnya dini hari

  Nuwun,
  Wamtaazul Yauma Ayyuhal Muj-rimuun…

 547. suhartanto

  Assalamualamualaikum.wr.wb.smoga kt semua slalu ada dlm rido dan lindungan Alloh SWT, salam perseduluran ki dari saya.

 548. surawan.bawor

  salam pesaudara’an..smg amal ibadah kita di terima ALLAH SWT..AMIIN

 549. Assalaamualaikum
  Salam sejahtera buat ki wongalus saya sangat bersyukur atas adanya blog ini, karena dari blog ini saya mengerti akan ilmu dan bnyk yg saya ambil saripatinya melalui blog ini, ibaratnya saya menemukan setitik cahaya dikegelapan. salam jg buat siswa-siswa kwa di seluruh penjuru bumi. wassalaamualaikum.

 550. mualim

  Assalamualaikum ki wongalus ugi poro sesepuh kwa. menawi kepareng badhe nyuwun dipun ijazahi amalan rezeki agung barokah wonten ing dunyo dugi akhirat.nyuwun dipun krm ke 082223277738. matur suwun sak derengipun,wassalamualaikum wr wb

 551. Ajuih

  Test

 552. Tolong Ki minta amalannya supaya bisa beli rumah,soalnya saya kerja udah 20 th belum bisa beli rumah.
  Oh ..ya saya anggota KWH no urut 4079

 553. Astokinaryojopo

  Assalamu’alaikum…..
  Salam takzim…..salam kenal….salam paseduluran .
  Nyuwun ijin nderek ngangsu ilmu wonten blog panjenengan…..
  Wassalamu’alaikum……

 554. kigebleksaestu

  khe…khe…khe…
  untuk wiro sableng lan sedulur yg pingin cepet sugih utowo kaya, bisa beli rumah, beli sukhoi, beli hammer lan sekabehe,, asma’ ini namanya Qorofa Kubro. jika ingin diamalkan co2k buanget untuk maksud seperti yang dikatakan wiro sableng.
  lha..ini bunyi asma’ nya, ndak perlu puasa2 utowo tirakat lainnya :
  bacaannya “yaa gayus..yaa sondakh..yaa qorruuf..” diwoco kaping 1000 saben dino

  khe…khe…khe…
  mugi-mugi…

 555. glendeh

  assalamu’alaikum wr,wb….
  kepada sesepuh kampus wong alus,saya minta ijin mengamalkan dan masuk ke KWA.
  dan minta ijazah amalan yang saya pelajari dari KWA.
  nama: KARSIYANTO
  Tempat dan tanggal lahir: KEBUMEN,13,DESEMBER,1988
  Kota: KEBUMEN,jawa tengah.
  NO HP:085292709694
  salam sadulur…….
  wassalamu’alaikum wr,wb…..

 556. Salam ki wong alus
  saya dari malaysia mau tanya boleh tak kalau saya mahu amalkan segala ilmu yg ada dlm blog KWA ini?

 557. asrilms

  Assalamualaikum ki wong alus,
  Salam perkenalan dari sy dibekasi.

 558. yusuf

  Asalamu alaikum wr.wb,,,yth: ki wong alus(bapak muhamad wildan)mohon kesediaan bapak menerima saya sebagai murid kaena saya ingin sekali belajar ilmu kebatinan yg sesuai dengan syariat islam dan klu boleh saya ingin dtg ke alamat rumah bapak atau pesantren klu bapak berkenan sudilah kiranya bapak memberitahu saya alamat bapak dan no hp bapak melalui sms ke nomor hp saya atau email saya.dan saya mohon izin untuk mengamalkan semua ilmu yg di ijazahkan di blog KWA ini semoga ALLAH memberikan rahmat dan karunianya kpd bapak wildan dankeluarga ….amin
  nama: MUHAMMAD YUSUF
  tempat tgl lahir: .R.prapat sumut,28-03-1977
  alamat tinggal :jln.nenas no 72 R,prapat labuhan batu sumut
  No Hp . 0853 599 58 999
  email. .cellanugerah@yahoo.co.id
  izinkan sy untuk menjadi anggota kwa yg terhormat,karna menurut sy blog ini sangat bermanfaat khususnya buat saya,atas kesediaan kwa untuk menerima sy,,,sy ucapkan btk,,wasalamualaikum wr.wb

 559. raden putoro

  salam peseduluran..salam takzim…
  alhamduliillah sy mengucap syukur bisa mengenal habib muhammad wildan (ki wongalus)
  dan mendapat banyak manfaat d blog ini..saling share ilmu dan mengamalkanya..
  insyaallah berkah..menjadi jaya.. jaya d dunia selamat d akherat…aaamiiiin..!
  mohon ke ikhlasanya dalam mengijazahkan keilmuan d blog ini sekaligus bimbinganya…
  nuwun…wassalamualaikum wr.wb…. Raden putoro d jakarta

 560. ENO SUGIONO

  Assalamu’alaikum Habib,,,,,,,salam kenal , mohon izin tuk gabung dalam persaudaraan ini, semoga berkah dan selalu mendapatkan hikmah,,,,, amin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 561. dadang.bdg

  assallamu’alaikum..wr. Wb. yth.ki wongalus serta pra ssepuh kwa, jga bolowongalus ,salam persaudaraan dan persahabatan.

 562. edo

  assallamu’alaikum..wr. Wb. yth.ki wongalus serta pra ssepuh kwa, jga bolowongalus ,salam persaudaraan dan persahabatan.

 563. bahtiar

  assalamualaikum ki, salam saya kepada ki wong alus muhammad wildan yang saya hormati. salam kenal dari saya bahtiar dan ki cancang dari cipete utara. semoga kita semua dalam lindungan-NYA dan tetap pada jalan-NYA dalam memberikan petuah dan ilmu yang kita sampaikan kepada bolo wong alus sejagat dan seindonesia ini.

 564. bahtiar

  salam juga buat sesepuh KWA yang saya cintai ini, salam persaudaraan dan persahabatan dari kami Bahtiar dan Ki Cancang

 565. Gakkusei Blog

  Assalamu alaikum ki Wong alus/Mas wildan..Izinkan kami untuk mengunduh Naskah kwa dan ilmu yang kami bisa manfaatkan yang telah di share oleh para sedulur KWA,Atas izin dan ridho Allah tentu nya..,,dengan ada nya blog ini kami jadi punya banyak pengetahuan tentang Ilmu-ilmu ALLAH..Wassalamualaikum wr..wb..

 566. Asalmalykum wrwb,salam cinta dan hormat kpda mas,wildan.salam perkenalan dari saya kelingkuning.sekali lagi salam cinta dan hormat dari saya wahai anak cucu keturunan baginda nabi MUHAMMAD saw.mohon doa dan restu,meraih manfaat dari dari persodaraan di sini (kawa).trimakasi wasalam alykum wrwb….

 567. akbar

  Assalamu alaikum ki wong alus… salam kenal. saya dari sulawesi mohon restu untuk mempelajari apa yang dapat saya amalkan dari blog ki wong alus ini. dan salam buat sesepuh yang lainnya Terima kasih Wassalamu alaikum wr wb

 568. TIMOR LESTE (GAY PATAH HATI)

  kepada YTH
  Wong Alus di tempat.
  melalui surat ini saya ingin sampaikan rasa syukur yang tiada tara. karena selama ini saya selalu memendam rasa dan mencari situs-situs mengenai ilmu-ilmu supora natural dan ajian-ajian pelet dan lain-lain sebagainya yang menyangkut ilmu alam namun baru beberapa hari ini saya mendapatkan alamat situs KAMPUS WONG ALUS dan saya sangat bersyukur. hal ini karena saya mempunbya masalah pribadi dengan kekasih saya yang selama ini tidak ada jalan keluarnya dan bahkan saya sudah sangat putus asah dan beberapa kali pernah mencoba untuk bunuh diri karena masalah cinta.beginilah masalah saya dan saya mohon Bapak wong alus bisa membantu saya secara spiritual yg dimiliki Bapak.
  saya adalah seorang gay/Bisexual, saya telah menjaling hubungan kasih dengan mantang pacar lelaki saya (pasangan homo saya) kurang lebih 6 tahun. awal dari pertemuan dan masa pacaran kami rasa sangat indah, saya sangat sayang padanya bahkan melebihi diri saya maupun keluarga saya. Kami hidup dalam satu kost-kosan dan satu kamar, segala keperluan dia sehari-hari mulai dari banggung tidur kembali tidur saya yang tanggung semua, saya membiaya sekolah dia dan membeli motor untuk dia dengan alas an untuk mempermudah dia saat dia ke sekolah. Namun masalah muncul setelah saya membelikan motor untuknya. Motor yang dia pakai dia gunakan untuk berselingkuh dengan orang lain dan sering mengantar cewek-cewek dan untuk berhura-hura ke tempat-tempat hiburan dan ini dia lakukan tampa sepengetahuan saya. Dan pada akhirnya semua kedok dia yang dia lakukan selama ini terbonggar dan saya sangat marah sekali namun kami baikan kembali karena saya sangat mencintai dia maka saya memaafkan dia.
  Singkat cerita empat bulan yang lalu saya perkok dia sedang selingkuh dengan istri orang dan kini dia memanfaatkan wanita bersuami itu, hal ini menyebabkan saya sangat marah sekali dan kami berantam, setelah kemarahas saya reda pada saat itu juga kami saling memaafkan naun hubungan kami udah tidak langen lagi karena dia mulai melakukan selingkuh dengan laki-laki maupun istri orang lain hanya untuk mengais uang mereka. Dan dia sendiri saat ini sudah tidak bersekolah lagi.
  Dia telah memutuskan saya kurang lebih 4 bulan yang lalu, mnamun sampai sekarang dia masih sering datang tetapi dia berkata kami sudah tidak ada hubungan apa2 lagi, yang ada hanya teman jadi dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Dan ini sangat menyakitkan hati saya karena sampai saat ini saya masih mencintai dia dan mengharapkan dia kembali untuk saya, namun apa daya saya. Maka dari itu saya sangat berharap kepada Bapak WONG ALUS agar sudilah kiranya bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Melalui media pellet dan pengasihan yang dimiliki Bapak.
  Sekali lagi sudilah kiranya Bapak dan teman-teman Bapak mengulurkan tangan kepada saya yang tak berdaya melalui kemampuan dan kelebihan supra natural yang dimilik Bapa-Bapak sekalian baik itu berupa pelet maupun susuk yang bisa di kirim dari jarak jauh karena saya berada di Timor Leste.
  Sekali lagi saya mohon kemurahan dan kemuliaan bapak kepada saya, dan hanya Tuhan yang dapat membalas semua kebaikan Bapak serta keluarga Bapak.
  Sebagai tambahan mengenai identitas lengkap saya dan mantang pacar saya:
  Nama mantang pacar : AUGUSTO DA COSTA PEREIRA
  Nama panggilan : MARIANTO
  Tanggal Lahir : 23 MARET 1991 (tidak pasti tetapi hanya dalam akta kelahiran)
  Ttinggal di : Dili/Timor leste
  Nama saya : ANGELO PEREIRA
  Panggilan : ANJELO
  Tanggal lahir :19 maret 1977 (Tidak pasti, hanya diperkirakan orang tua saya)
  Tinggal di : Dili/Timor-Leste
  Demikianlah sedikit informasi mengen ai masalah saya dan kiranya Bapak dapat membantu saya.
  Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih
  Hormat saya.

 569. mas kais

  q ingin tau ki ? Ajian ngrogoh sukmo.dan cra2 mengamal kanya. Mohon dbri pnjelasan ya ki ?

 570. djanoko

  assalamualaikum wr.wb…nUwun sewu,nuwun agunging pangapunten…kulo badhe nunut tetepangan,kulo.tiyang mualaf,mugiyo ki wongalus sageto paring pitedhah supados iman kulo saget tambahhh…matur agunging panuwun saderengipunn…

 571. assalammualaikum ki wong alus
  khususon surotul fateha kagem :
  NABI MUHAMMAD SAW
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath
  16. Alawi Ammil Faqih
  17. Abdul Malik Al-Muhajir
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan alias Syaikh Jumadil Qubro
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. Sunan Giri
  23. Ki Anom Besari + Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyai Anshorijah
  33. M.Wildan
  ijinkan saya ngawruh ilmu dateng panjenengan ki wong alus

 572. Assalamu’alaikum Wr.Wb..
  Puji syukur Ke Hadirat Allah SWT..
  Sholawat serta Salam Buat Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW.. Beserta Keluarga dan sahabat beliau..
  Wabil khusus.. Salam hormat buat para sesepuh KWA..
  Mudah2an selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT.
  perkenalkan
  Nama ASEP KASIYANTO
  Alamat: perum bumi palir sejahtera ( palir utama dalam no. B 296) Kelurahan podorejo ngaliyan semarang
  no hp: 085713024518
  email: azkamuzzaka@yahoo.co.id
  ingin menjadi anggota kwa,, sekaligus pengen konsultasi langsung dengan raja ryzal khalayang gmn caranya,,???
  maksih atas jawabannya,,,

 573. Assalamua’laikum
  Saya tw memang dah trlmbat tux jd anggota (xlalu gtu, 2011 kmaren gtu juga), mohon siapa aja yg ad d blog ne, klw bsa ksh tw sy yach klw udah ad pndftran lg,,,, tp klw bsa, d dftr skrng ea,,,, mohon bantuannya. Mari sama2 kta menjalin hubungan silaturrahmi…
  Nama : Gunarwan
  Alamat : Jln. Merdeka Barat, Cunda, Aceuh Utara (NAD)
  No. Hp : 087747704896.
  Mohon izinnya, dan semoga di rahmati slalu ne blog, amiennn
  Wassalamu’alaikum Wr.Wb

 574. Salam dari Malaysia, semoga website ini diBARKAHI, dan terima kasih kepada WONGALUS, dan semua yang MENGIJAZAHKAN ilmu mereka kepada anggota KWA.

  ALLAH HU AKBAR!

 575. Amin ya robbal alamin.. terima kasih pada sedulurku semua yang telah berkunjung di Blog KWA dan semoga persahabatan kita ini mendapat ridho NYA.. amin

 576. Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
  Semoga Para pengurus dan anggota KWA senantiasa dalam lindungan Allah, Amiin
  Saya juga ingin jadi bagian dari KWA

  Nama : Dadang Nurdiansyah (Abah Dekok)

  Alamat : Komplek Permata Hijau Blok F No. 23 Rancaekek Bandung Nomer hp : 081321458098

  Mohon ijin untuk gabung dan belajar di KWA, Matur Nuhun sebelumnya.

  Mohon Informasi KWA Bandung

  Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 577. laskar sriwijaya

  Assalamu’alaikum,
  Salam takzim Ki Wong Alus n salam kenal.
  Wassalammu’alaikum…..

 578. soepri16@yahoo.com

  gimana cara daftar jd anggota kwa?

 579. ekosiswadi

  Assalamualaikum Wr. Wb. nderek nyimak plus Qolbitu makalah yg ada di KWA ini,sinten ngertos dados paseduluran,manuggal roso,manunggal jiwo lan manunggal bongso, Bongso Nuswantoro,Salam kenal mugi saged dodos keluargo/anggota KWA,kulo tyang alit asli dusun alit pinggir gunung wonten tlatah Ponorogo, selajengipun mbok menawi wonten prakata kulo ingkang mboten trap nyuwun genge pangaksami, Wassalam.

 580. EKA PAMUNGKAS

  Mas wildan kpn kmpullll brg lagi d sidoajoooo, kok lama gk kmpul22 lagi kpn d awali lagi prtemuannya????????????????????salam rahayu

 581. Salam kenal mas wildan alias ki wong alus..blog yang sangat membantu kami yang membutuhkan pelajaran spiritual yang sejati..
  kalo boleh saya minta no hp pribadi nya dan ingin ngobrol dengan mas wildan..

 582. salam kenal buat semua saudara2 seiman….. assalamualaikum….

 583. salam kenal buat mas wildan….

 584. waone

  asss

 585. sssiiiiip

 586. aditya.k

  Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

  ijin bergabung ke blog kwa ini untuk persaudaraan dan tambah wawasan

  nama : aditya kusuma
  alamat : gusti putri 4 no 9,.semarang,jawa tengah

 587. Aang Herman

  Assalamu’alaikum Wr Br— Nama : Aang Herman Effendi–izinkan Saya Bertanya : Alamat KWA +Yg Bisa di Hubungi & no Telp…di BANDUNG..) Terima Kasih, WassaLam

 588. assalamu’alikum, rahayu….. rahayu…. rahayu…, sugeng tetepangan poro sedulur, tepangaken kawulo el-fakir alit miftach el-nour el-a’iny, saking tlatah madiun, anggen lawulo sowan meniko sepindah silaturrochmi, kaping kalih ipun kawulo bade derek ngangsu kweruh lan ngudi elmu ingkang luhur, murih ridhone ingkang kumawoso lan amurbo amiseso inggih meniko sang hyang wenang alloh swt.

 589. assalamu allaikum wr’wb
  nuwun sewu Ki wong alus lan sedoyo sesepuh ingkang wonten blog niki, kulo rokhman saking rembang’ kulo bade nyuwun izin lan do’a panjenengan sdoyo, anggen kulo bade nglampai tirakat sdoyo amalan2 ingkang wonten blog Ki wong alus niki mugi2 dikabulke Allah swt. mbok bileh wonten klinta_klintune kulo nyowon pangapunten lair batin sdoyo kluarga besar Ki wong alus.
  wassalamu allaikum wr’wb

 590. Assalamu’alaikum wrwr Ki Wong Alus yang dirahmati Allah
  Salam takzim… salam kenal… saya Sutendi Suparin, 46 thn, tinggal di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Saya sudah 10 thn menjadi pengembara mencari Guru Linuwih Sejati. Mohon ijin Ki Wong Alus, secepatnya saya akan sowan ke Padepokan Aki di Lagoa. Semoga Allah SWT meridhoi. Salam rahayu…

 591. assalamualaikum,rahayu,rahayu,rahayu,sugeng dalu, Ki wong alus lan sesepuh2 KWA sedoyo,salam peseduluran,,,,,

 592. Wong pegagan

  assalamualaikum ..

  Nama Saya Muhammad Mutizar Al Makri

  Saya pernah daftar anggota kwa wong alus di bulan februari, tapi pas saya cek hari ini ko hilang y??
  knapa?ada apa?

  Saya ingin sekali berbagi cerita dengan sedulur sekalian masalah dunia mistis dan ghoib….

  terimakasih

 593. EKA PAMUNGKAS

  salam rahayu,,,,sedulur kpn ngumpul ngopi brg d sidoarjo d mulai lagi

 594. Rahmad syahputra

  salam sejahtra untuk kita smua yg di rahmati allah…maaf aq orng yg gak bisa membuat kata2 yg indah tapi ju2r aq pingin bergabung dengan blok ini dan mendapatkan ijazah akn ilmu yg ad di blok ini…mohon di perkenankan…salam persaudaraan….

 595. Sofyan A

  Assalamu alaikum ki wong alus dan sedulur semua.. terima kasih atas adanya blog ini.. saya mohon pengijazahan agar dapat mengamalkan ilmu yang ada di blog ini.. terima kasih.. semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Berkahnya pada kita Semua.. Amin… Wassalam..
  Nama saya Sofyan Agus.. umur 40 tahun tinggal di Kalimantan Timur.. HP. 081386477010

 596. Nur Husni

  Assalamualaikum Mas Wildan salam kenal dari saya Husni dari riau. mohon izin dan restunya untuk menyimak blog KWA serta mengamalkannya, dan salam kenal semuanya buat saudara ku KWA,,,semoga kita semua mendapat rahmad serta ridho dari allah amin

 597. wong pegagan

  assalamualaikum…
  wong pegagan melok nimbrung…salam kenal buat semua….
  makasih atas sharingnya di blog ini…………salam sedulu…

 598. pramono

  salammualaykum,

  ada web indonesia yang menjelekkan islam dan membuat karikatur kanjeng Rosul Saw.
  address indonesia.faithfreedom.org

 599. ASSALAMMUALAIKUM KI MOHON IJIN UNTUKI MENDAFTAR
  NAMA SAYA TIYAS HENDERA IRAWAN BIN ABD RAHMAN
  ALAMAT: lOT 22101, tAMAN DATO ALI PARIT SAYANG 82200,
  BENUT, PONTIAN, JOHOR, MALAYSIA
  NO HP: 0136411449

 600. asslamualaikum ki wongalus,sya asep kurniawan,umur 29 thun,sya tinggal d dpok,sya ingin skali bljar ilmu kbatinan. mhon maaf sblum’y sya sudah bebrapa bulan ini mlihat ilmu2 yg ada d kwa ini,dan sudah smpet ngamalin jga.tpi blum ada yg brhasil, mhon kira’y ki wongalus brkenan mngajarkan org yg hina ini.dgn sngat sya brharap.ne almat email sya, bagol_imoet@ymail.com.dan sya ingin brgbung d kmpus KWA trcinta ini.slam prsaudraan bwt para sadulur dan pini sepuh d KWA. wsalamualaikum.

 601. assalamualaikum bwt para sadulur dan pini sepuh srta ki wong alus,sya asep kurniawan.tinggal d dpok.sya ingin skali bljar kbatinan mhon kira ki wongalus dan para pini sepuh brknan mengajari sya. sya mhon dengan sngat kra’y ki wong alus mngajari org yg fakir,hina dan brdosa ini.wsalamualaikum

 602. sang pencari bintang

  Aslamualaiku para KWA,yg saya hormati & takmengurangi rasa penghormatan bagi yg mempunyai blog KWA. Syukjr alhamdulilah, saya herry &saya ingin bergabung di situs ini gimana caranya? Mohon bantuanya.alamat saya,surabaya selatan balong sari tama no49. No hp saya;083830179887. Mohon bantuanya.

 603. assalamu’alaikum para Wong aLus…
  Kwa sangat menarik bagi saya untuk menuntut ilmu kebatinan tapi saya gak tau harus mulai dari mana?

  kata teman “EMPAKNO (HIDUPKAN) BATINMU”

  yang membuat bingung saya itu, saya harus mulai dari mana dan bagaimana?
  mohon pencerahanya…
  matur nuwun

 604. assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Wong aLus…
  Salam kenal rumiyen kawulo saking kuto Magetan kec. Barat ?
  Nami kulo Salman Alfaris, sakniki merantau wonten Kalimantan barat (Pontianak)
  Seneng kawulo saget kenalan kaliyan panjenengane Wong Alus,

  Cekap semanten hatur kawulo menawi wonten wedalmalih sageto kisambung malih sakderengipun nyuwun pangaputen pangaksami sedoyo mawon.

  Wasallamu ngalaikum Wr. Wb

 605. ardan

  Pusingggggg….!!!!!! smua ngaku bisa ini bisa itu……… Maaf sebelumnya kepada sesepuh KWA klo bener ada yang bisa bantu,…..ini murni niat saya untuk menolong saudara saya yang bangkrut dan terbelit utang sama rentenir dan sebentar lg rumahnya akan dilelang sama rentenir……Mohon bagi yang benar-benar bisa membantu,…..SAYA ADA BARANG PUSAKA YANG AMPUH dan kalau memang ada yang BISA MEMPROSES silahkan hub saya…perlu di ketahui saya tidak punya uang untuk syarat ini itu…..hanya Pusaka itu yg saya punya…setelah ada hasil silahkan dinikmati bersama,…karena saya yakin uang itu milik orang yatim piatu,fakir miskin,tempat ibadah dll.
  BAGI YANG BENAR-BENAR BISA MENOLONG Silahkan Hub saya :081936278004 (ardan)

 606. tambunau

  asalamualaikum
  saya mau tanya bagaimana cara menjadi kan batangan kuningan soekarno menjadi emas asli terima kasih

 607. kholil

  Asalamualaikum ,nderek nepangaken asmo kulo kholil asalipun saking kendal, nyuwun ijin badhe nderek nimbo ilmu wonten mriki mugiyo saget manfaat fiddini wadunnya wal akhiroh…aminn. matur suwun

 608. ASSALAMU ‘aLAIKUM wR. wB.

 609. Muhamad solihin

  Assalamu’alaikum. wr.wb
  saya solihin— ki —biasa di panggil join—kalo boleh dan di ijinkan saya mau belajar jadi santri di pondok KWA ini, sebelumnya saya mohon maaf karena saya orangnya pendiam jadi kemungkinan saya hanya akan melihat memperhatikan dan mengambil hikmahnya tanpa akan banyak komentar
  saya tinggal di priok—mohon bimbingannya—apakah di priok ada guru yg cocok dengan saya jika ada mohon alamat dan referensinya
  mohom maaf dan terimakasih

 610. hamba Allah yang mencari ridho-Nya

  Assalammualaikum, kepada sesepuh Kampus Wong Alus dan sedulur semua mohon ijin mendaftar di KWA
  nama : Badar
  nick name: hamba Allah yang mencari ridho-Nya
  alamat : Kalimantan Timur
  email : ar25901@gmail.com

 611. feltok's

  Assalamu alaikum wr wb.
  Hohon izin bwt nyimak sekalia + pengetahuan.

 612. assalamualaikum wr.wb,kepada sesepuh dan sedulur KWA sy mohon ijin mendaftar di KWA jg.
  nama :saepuloh
  alamat :jl.lumbung sari raya no.10,semarang-Jawa Tengah
  email:saepulohr@rocketmail.com

 613. Assalamualaikum Ki Wong Alus,
  Saya ingin mendaftar KWA,
  nama : wiwit kurniawan
  asal : Jl. Teuku Umar No. 25. Gajah Mada – kec. pekalongan barat – Kota pekalongan
  sekarang saya sedang kuliah di Udinus Semarang. 51114
  wiwit619@gmail.com

 614. Arie Cakrakusuma

  Assalamu’alaikum Saudaraku semua, terutama buat Sdr M. Wildan, semoga Allah SWT selalu memberikan Ridho Nya kpd kita semua ….. Amin, Salam Sejahtera …….

 615. zainuri

  Assalamu’alaikum. Wr. Wb, Maaf …. izinkan saya bergabung…. menyambut kawan2 kwa..

 616. atig

  Assalamualaikum wr.wb. Salam kenal dari ikhwan baru.

 617. atig

  Bagaimana menjd anggota KWA? Ki..

 618. bagoes

  assalamualaikum wr.wb
  salam peseduluran..salam takzim…
  alhamduliillah saya mengucap syukur bisa mengenal KWA
  dan mendapat banyak manfaat d blog ini..…aaamiiiin..!
  mohon ke ikhlasanya dalam mengijazahkan keilmuan d blog ini sekaligus bimbinganya…
  nuwun…wassalamualaikum wr.wb

 619. “assalamu’alaikum
  saya mau tanya caranya gabung gimana ya
  makasih
  wassalamu’alaikum”

 620. dyan utama mahardhika

  assalamualaikum wong alus kang di muliakan allah sy dyan utama mahardhika dari jepara….sya bherharap kwa wong alus bsa hadir di tempat kami untk membhs untk perbaiakn negara dan amanah islam sejati….karena kmi hanya organisasi kecil yg tak memepunyai sarana memedai untk menempuh smwa itu….sya berharap wong alus menanggapi hal ini deng baik…..sejatinya qur’an adalah hidup qt yang tlah di janji oleh allah…wassalam

 621. amirullah

  Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
  selamat malam buat sesepuh yg ada disini..saya minta izin buat mengamalkan ilmu” yg ada di blog ini..semoga bisa memberikan manfaat dan menjadikan kita semua semakin bertaqwa kepada Allah SWT..terima kasih..

 622. salam hormat anggota baru

 623. assalamualaikum ki wong alus,.,.,.,
  izinkan hamba allah yg hina in memplajari amalan2 yg ada d blok aki in,.,.,
  smoga amalan2 yg hamba plajari d blok kwa in bsa mangkus kpada hamba dan bsa mnolong sesama jg,.,.,.,
  aamiin amin ya roball allamin ya allah,.,.,.,.,.

 624. newbie.anyaran

  Assalamu’alaikum wr.wb
  Salam sejahtera bagi yang beragama lain.

  Mohon ijin nderek nyimak,mohon bimbingan lan ngamalken ilmu dari kampus wongalus,semoga diberkahi Allah swt dan bermanfaat semua.

  Amin 3x yaa rabbal alamin
  Maturnuwun..
  Wassalamualaikum wr.wb
  Newbie.anyaran_djogja
  083869881015

 625. eko

  mohon ijin dan doa restu juga bimbinganya kepda sesepuh KWA untuk belajar buat saya yang awam ini. Semoga yg ada diblog ini bermanfaat untuk sesama.. Amin

 626. EKA PAMUNGKAS

  ASSSLKUUM KI KPN NGOPI LG BULAN RAMADHAN MOHON IJAZAH ILMU TETULUNG BWT SGALA HAJAT

 627. Ariffin

  Assalamualaikum WBT Ki Wong Alus dan Para Sesepuh KWA,
  Alhamdulillah, syukur ke Hadrat Allah SWT.Sholawat serta Salam Buat Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabat2nya. Salam hormat buat para sesepuh KWA semoga selalu berada dalam bimbingan, diberkati, dirahmati, dan sentiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT. Saya mohon izin untuk belajar, semoga nantinya ada ilmu-ilmu yang berkaitan dan diperlukan untuk diamalkan oleh saya demi untuk kebaikan tanpa kemudaratan, mohon agar boleh dijazahkan dengan seikhlasnya dari Ki Wong Alus (Pak Muhammad Wildan) dan para sesepuh KWA kerana Allah SWT.

  Selamat menjalani ibadah puasa, Ramadhan Kareem. Maaf & Terimakasih sebelumnya, Wassalam

 628. Moeslim Al-Kalantani

  Assalamualaikum Ki Wong Alus,

  Mohon pengijzahan utuk meneruskan amalan dengan penuh berkat. Apakah syarat yang harus saya lunaskan.. Mohon kembali pada saya.. Terima Kasih!

 629. ajie

  ass..mohon mf sblumnya…
  ki saya ingin sekali bergabung,apakh sy boleh bergabung…
  dan sy jg ingin belajar pd smuanya yg ada di KWA.
  mohon doa restunya…

 630. ajie

  oh ya ki sy boleh minta email ki wong alus..soalnya ada yg mau sy tanyakan…dan kl boleh sy jg mau datang lgsung ketmpat ki wong alus…
  email sy ajiajr48@gmail.com

 631. Ul Haq

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Ana baru ketemu Blog yang sangat luar bisa dan terlengkap dalam membedah dan mengajarkan ilmu-ilmu hikmah dan rahasia. Semoga Allah memberikan RahmatNya kepada kita semua dan bil khusus kepada pemilik Blog. Saya ikut gabung Ki dan Saya Mohon Izin untuk membaca dan Mengamalkan segala keilmuan yang di ajarkan.

 632. Assallamualaikum,
  Saya berharap dapat bergabung di Blog ini.
  Bagaimana caranya.
  Ijjinkan saya untuk ikut menyimak isi blog, dan mengamalkan yang cocok untuk saya.
  hormat saya, wassalam

 633. Panji Hitam

  Salam…

 634. asalamu alaikum wr wb
  Saya nomeng aji k.
  ,doa q hanya ALLAH yg tw,
  Mas wildan, sblm y saya minta 5af bila smw yg akn sy katakan kurang sopan, saya mw tanya, apa boleh dan bisa jika saya ingin silaturakhm lgsung dg mas wildan,? Dan saya mw tanya alamat lengkap y, jika boleh tolong xmx ke no 087749912599, mohon 5af bila saya nda sopan mas,dan trma kash sblm y, jika mas bisa bantu saya, saya brharap bgt ingn cita2 saya trcapai dg keinginan untk bsa mnolong smw org yg mmbutuhkn,trma kasih,/// BREBES JATENG

 635. bocah48

  assalmualaikum ki…
  mohon maaf sebelumnya…saya niat bergabung dan ingin belajar pada ki wong alus..
  agar nambah wawasan dan ilmu saya..
  nama saya: ajiwibowo
  alamat: desa resongo kec kuripan probolinggo
  hp:081944849124/ 081515168883
  mohon izinnya…
  oh ya ki bolehkah sy mengikuti silaturahmi KWA…
  atas perhatiannya saya ucapkan terimaksih…

 636. Alhamdulillah…Ki Wong Alus memberikan identias lengkap, dan ternyata Ki Wong Alus masih dzuriah Kanjeng Nabi, Sembah Sungkem Ki, saya bersyukur bisa bertemu dengan dzuriah Kanjeng Nabi, di Indonesia, Negara kita ternyata mendapat limpahan berkah dari Alloh swt, dengan banyaknya dzuriah Kanjeng Nabi bertebaran di bumi Nusantara. Saya banyak berkenalan dengan dzuriah-dzuriah Kanjeng Nabi, dan mereka memang sebagian besar pelaku-pelaku spiritual yg hebat. Subhanallah… semoga ini pertanda bahwa bumi Nusantara akan benar-benar gemah ripah lojinawi. Menjadi negara yang “baldatun toyibatun warobbul ghofur” (amiin….amiin….amiin). Sungguh bersyukur mahasiswa mahasiswa KWA yang menjadapat bimbingan dan asuhan dari dzuriah Kanjeng Nabi. Semakin mantap bahwa blog ini harus dijaga kelestariannya dan tidak menyimpang dari VISI & MISI nya. Terimakasih banyak Ki Wong Alus. Al Fatihah sent untuk seluruh keluarga dan dzuriah Ki Wong Alus, Salam hormat.

  Sembah Sungkem
  SUWUNG

 637. Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
  Semoga Para pengurus dan anggota KWA senantiasa dalam lindungan Allah, Amiin
  Saya juga ingin jadi bagian dari KWA.

  Nama : Sriyanto
  TTL :klaten 25-09-1982
  Alamat : kp.bojonggenteng 12/04,bojonggenteng,sukabumi
  phone : 082123337475
  Mohon ijin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA,serta mengamalkan ilmu yg ada
  di blog KWA
  Mohon maaf sedoyo kalepatan,menawi wonten kelancangan atur kulo.maturnuwun

  Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 638. Ferdian Subhan

  Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  Semoga Para Pengurus dan Anggota KWA senantiasa dalam lindungan Allah SWT,AAMIIIN.

  Saya ingin menjadi bagian dari KWA

  Nama : Ferdian Subhan
  TTL :klaten 29-01-1980
  Alamat : Jl.Mesjid No.05C cunda Lhokseumawe, Aceh
  phone : 081377101330
  Mohon ijin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA,serta mengamalkan ilmu yg ada
  di blog KWA

  Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 639. Benny Prayitno

  Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon Maaf lahir dan Batin

  Semoga Para Pengurus dan Anggota KWA senantiasa dalam lindungan Allah SWT,AAMIIIN.

  Saya ingin menjadi bagian dari KWA

  Nama : Benny Prayitno

  Alamat : Sepanjang (Sidoarjo)
  Phone : 087852345557

  Mohon ijin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA,serta mengamalkan ilmu yg ada
  di blog KWA

  Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 640. Ass wr wb, ada yang ingin saya tanyakan tentang “AJIAN MATA SOYA DAN BATU MATA SOYA”. Saya pernah mendapatkan bacaan sbb :
  BISMILLAHIRAHMANNIR….
  INGSUN MATEK AJIKU SI MATA SOYA
  AJI PENGAWASAN SAKA SANG HYANG JAGAD NETRA
  BYAR PADANG TERAWANG PENGAWAS INGSUN
  SAKABEHING SIFAT KATON SAKA KERSANE ALLAH
  LAILLAHAILALLAH MUHAMMADAROSULULLAH
  Mohon bantuan dan infonya…….
  Terima kasih dan salam persaudaraan WONGALUS

  eko b ribowo
  palembang/085273888631

 641. sigit heri prasetio

  Assalamu’alaikum Wr.Wb. Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon Maaf lahir dan Batin Semoga Para Pengurus dan Anggota KWA senantiasa dalam lindungan Allah SWT,AAMIIIN. Saya ingin menjadi bagian dari anggota KWA Nama : sigit heri prasetio Alamat : menggala (tulang bawang, lampung) Phone : 081369378827 Mohon ijin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA,serta mengamalkan ilmu yg ada di blog KWA Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 642. assalamualaikum wr wb
  minta ijin jadi anggota kwa
  asal indramayu
  umur 20 tahun
  saya bener2 orang yang gx tao arah hidup
  mohon bimbingannya…!!!
  no hp 089667323813

 643. victor d tanjung

  Ki, tanpa tahu cara dan prosedur mengamalkan ilmu ilmu dari wang alus, apakah boleh Ki, cuma via internet

 644. victor d tanjung

  ampun dan maaf Ki, agak lancang bertanya

 645. joni

  maaf ki,saya cm mw bertanya pernah gak dengar nama MARSAHID SECANALA ???

 646. her.to

  assalamualaikum sepurone. saya orang awam dengan ilmu tapi sy pingin gabung menimba ilmu dari wong alus boleh ndak bergabung walaupun saya tdk bisa apa apa.saya dari paiton probolinggo no hp 085649246233

 647. Assalamu’alaikum Ki…perkenankan Hamba yang Dloif ini menjadi keluarga KWA yang kita Cintai

  Nama : Wawan Kurniawan
  Alamat : Rajeg Mekarsari – Pasar Kemis Tangerang – Banten 15540
  h/p : 085776786281
  email : one2.4all@yahoo.com

 648. syarif

  Mohon ijin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA,serta mengamalkan ilmu yg ada
  di blog KWA

 649. Cah cilik

  Salam taklim Gus Wildan………………………..

 650. Kodok ijo

  Assalamualaikum.. ki wong alus lan sedherek2 sedoyo,saya eko arif handoyo,mhn bimbingan guruku (ki wong alus) dan saudara2ku smua dalam mengamalkan amalan di blog ini…Senang hati ini bisa diterima bergabung di blog ini…

 651. anto

  aslm.menawi ten jogja latihane enten mboten geh,,menawi enten papan lan wedale kapan.suwun

 652. nimas

  assalamualaikum…
  ki sembah sungkem kawulo aturaken….
  menawi kepareng kawulo nyuwon no hp ingkang saget kulo hubungi
  sembah nuwon sak derenge …

  salam takzim Nimas sekar ndalu

 653. wong edian bikin repot

  hadirr

 654. Adi ratman

  Asalamuallaikum wr wb..salam hormat kepd para sesepuh kampus wong alus.sebelumnya sya mhon maaf karna tlah lancang brada disini tanpa izin..serta kerap kali mengintip elmu/amalan2 yg sesepuh beberkan. Para sesepuh sekalian pada kesempatan ini saya ingin menanyakan….apakah saya pantas mempelajari dan mengamalkan elmu2 hikmah?,2.jika pantas bagaimana caranya saya menerima penyelarasan dan pengijazahannya..sebelumnya saya ucapkan beribu maaf dan terima kasih.wasalam

 655. chaerul anwar

  slm kenal kgem sedanten pemerhati kwa.kul chaerul anwar saking tamanwinangun kebumen.hp 081510063517 mhn bimbinganipun khusus dateng pendiri kwa ki wong alus wa usulihim wafurungihim sainlillahi fatikhah.tak tg sms balekipun.

 656. ahmad

  assalamu,alaikum wr wb. Ki Wong Alus..
  saya sudah lama sekali ingin belajar … baru mau daftar..,serta ijin untukcopas
  salam kenal ki..
  mohon bimbingannya..dan semoga rahmat serta berkah-NYA beserta kita

  Wassalamu,alaikum wr wb.

 657. Maaf kadang saya pengen tau sama mas wildan ini, bener gak sech, kalo mau ngetes saya silahkan mau ktm lsg saja saya siap, atau metafisikpun saya siap, bukan menantang hanya ingin tau saja…….. Benar tidak ini wong alus vs joko petir… ditunggu… nanti saya inbox no HP saya….

 658. Salam Saudara … Kami mau nanya dan minta pencerahan….
  Siapakah sebenarnya ISTRI dari Kyai KASAN BESARI yang dari putri kerjaan SURAKARTA
  itu yang menjadi tanda tanya selama ini…..

 659. eka sakti

  ASWBR…SMOGA KI ALUS,MBAH SAREP , PARA SEDULUR PECINTA BLOG KWA SENANTIASA MENDAPAT LIMPAHAN RAHMATNYA,.AMIN 3 X YA RABBAL ALAMIN…

 660. ABDUL

  Salam Takzim kp sesepuh wong alus,izinkan sy menimba ilmu dan mengamalkan ijazahan di sini..matursuwun..

 661. abgibun

  gibunmaulana
  salam takwin tuk semua para sesepuh KWA dan ANggota…dan mohon ,mengamalkan semua ilmu dan ijazahnya…suwon

 662. haryono

  orang jawa bilang….bibit..bebet..bobot’e apik…lha aku iki turunane sopo..yo….who am i….No body knows…salam hangat buat kang Wildan….nderek ngeyup njih…suwun

 663. deddy wong gunung wilis

  salam dari lereng wilis buat teman semua

 664. ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB, SALAM TAKHZIM SEDULUR BATHIN KELUARGA BESAR KAMPUS WONG ALUS…KAMI KELUARGA ASRORUL ANBIYA MENGHATURKAN SENANDUNG RINDU KEHADIRAT ALLAH SWT, SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA TEGUH SETIA MEWAKILI ILMUNYA ALLAH DAN MEMANCARKAN CAHAYA PERDAMAIAN YANG MENEBAR MANFAAT DUNIA DAN AKHIRAT. TERUSKAN DAN LANJUTKANLAH TALI SILATURAHMI YANG DITEBARKAN KELUARGA BESAR KWA, UNTUK MENUMBUH SUBURKAN SAUDARA SEIMAN MENURUT ALLAH DAN RASULNYA. SEMOGA ALLAH MELIMPAHKAN RAHMATNYA KEPADA GURU-GURU KITA YANG TELAH BANYAK BERJASA DAN MARILAH KITA TEGAKKAN PILAR – PILAR ASRORUL ANBIYA DENGAN MENGIKUTI JEJAK LAMPAH PARA WALI TANAH JAWA DAN PARA WALI INDONESIA (NUSANTARA) YANG BERITI’BA “MINNA NABIYYINA WASHIDDIQINA WA SYUHADA’I WA SHOLIHIN”..AL FAKIER MOHON MAAF LAHIR BATHIN DENGAN KEKURANGAN DAN KELEMAHAN FAKIER BERHARAP SEMOGA KITA MAMPU DAN BERHASIL MENEGAKKAN BUDI PEKERTI LUHUR DI NUSANTARA INI..WA UFAWWIDU AMRI ILLALLAHI, LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH HIL ALYYLIL A’DZHIM….SALAM TAKHZIM DZAHIRON WA BATHINAN..WA SALLAM KELUARGA BESAR ASRORUL ANBIYA….WAULLAHUL MUAFIQ ILLA AQWAMITTHORIQ…WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

 665. muhammad isa w.s

  assalammu’alaikum,,,
  hu Allah

 666. bintang

  alhmdlh

 667. Assalaamualaikum.Alhamdulillah..Ki WONG ALUS keturunan KANJENG NABI MUHAMMAD SAW.ROSULULLOH ada di Sidoarjo.Sungkem Ki.nderek gabung meguru menawi kepareng..Alhamdulillah Yaa ALLOH.kulo saget pinanggih blog KWA..

 668. POKOKNYA BLOG KWA MAJU TERUS. SANGAT MEMBANTU. DAN KEPADA MEREKA YANG MEMBERIKAN ILMUNYA DI KWA BUAT KITA SEMUA, SEMOGA SELALU IKHLAS DAN MENGIJAZAHKANNYA BAGI MEREKA YANG SANGAT MEMBUTUHKAN, UCAPAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA HANYA ALLAH YG AKAN DAPAT MEMBALASNYA. TERUTAMA BAGI KI WONG ALUS PENDIRI BLOG INI. AAMIIN YA ROBBAL ALAMIN.

 669. ASSALAMU’ALAIKUM, ADA BERITA NIH: DI DESA SAYA, DESA DUMPIL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI JATENG, BARU SAJA DITEMUKAN MAKAM YANG KATA SEORANG KIYAI DARI JEPARA, KATANYA MAKAM SUNAN DALEM, ANAK SUNAN GIRI. SAUDARA WILDAN KAN MASIH KETURUNAN BELIAU SUNAN GIRI, KAN SUNAN DALEM MAKAMNYA ADA DI SEBELAH MAKAN SUNAN GIRI, LALU BAGAIMANA DENGAN MAKAM YANG DITEMUKAN DI DESA SAYA TERSEBUT? KALAU BOLEH, SAYA PERSILAHKAN SAUDARA UNTUK NGECEK LANGSUNG, DAN BISA HUBUNGI SAYA. MUHADI – KEPALA DUSUN (081326171679), SUNDOYO – SEKRETARIS DESA (081326465413)

 670. teddy

  Teddy

 671. teddy

  izin mw gabung ke KWA

 672. teddy

  nama Teddy jl surya dharma no 25 tangerang banten email tatsyahyudi@gmail.com

 673. teddy

  sedulur yang ada di tangerang, info jika ada acara

 674. assalamualaikum.perkenalkan saya alfaqiir ila rohmatillah sama’un ingin sekali menjadi anggota kwa bagaimanakah caranya?….agar saya bsa mengamlkan apa yg saya dpt dri blog kwa dngn sempurna

 675. febry kamakshy

  Assalamu’alaikum Ki…minta izin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA

 676. febry kamakshy

  Assalamu’alaikum Ki…minta izin untuk bergabung dan menimba ilmu di KWA
  daftar
  nama : papo febryanto
  alamat : tipes, serengan, surakarta, jawatengah
  tlp : 085647531557
  e-mail : febry_kamakshy@yahoo.com

 677. salamu’alaykum ki alus

  kalau boleh tahu sent itu silsilah Thariqat apa ki…?

 678. maksud saya
  kalau boleh tahu itu silsilah thariqat apa ki alus
  wasslam’alykum

 679. Muhammadar-Rasuulullaahi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallama Wa…
  1. Siti Fatimah
  2. Imam Hussain
  3. Ali Zainal ‘Abidin
  4. Muhammad Al Baqir
  5. Ja’afar As-Shadiq
  6. Ali Uradhi
  7. Muhammad An-Naqib
  8. Isa Ar-Rumi
  9. Ahmad al-Muhajir
  10. Ubaidullah
  11. Alawi Awwal
  12. Muhammad Sohibus Saumi’ah
  13. Alawi Ats-Tsani
  14. Ali Kholi’ Qosam
  15. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  16. Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut)
  17. Abdul Malik Al-Muhajir (India)
  18. Abdullah Khan
  19. Ahmad Jalaludin Khan
  20. Jamaluddin Akbar Khan (Syaikh Jumadil Qubro)
  21. Maulana Ishak + Dewi Sekardadu
  22. PRABU SADMATA (SUNAN GIRI)
  23. Ki Anom Besari+Nyai Anom Besari
  24. Ki Ageng Mohammad Besari Tegalsari Ponorogo
  25. Ki Ageng Ilyas
  26. Ki Sihabudin Gentong Jogorogo
  27. Ki Imam Soepangat alias Ki Muhammad Musa
  28. Ki Kasantari
  29. Ki Kasan Pawiro
  30. Ki Abdullah Syahid + Nyai Robingu
  31. Ki Sukandar + Nyai Dunainah
  32. Ki Subandi+Nyi Anshorijah
  33. Muhammad Wildan (Wongalus)

  syay-ul-lillaahi lahuu wa lahumul faatihah…(1x)salam buat sesepuh semunya ,,,

 680. ijin gabung jadi keluaRGA wong alus
  nama:khoirur rohman
  alamat jl halmahera rt 07 rw 10 mintaragen tegal
  no hp 083895791199

 681. rizal

  asslamualaikum.wr.wb
  sya ingin gabung tapa tebatas waktu….
  nama:rizal ruchmanto
  alamat:mojosari no.57 kec.sumbersuko kab.lumajang
  Hp:-

  saya abis baca blog panjenengan,,saya tertarik asma’ sunge rajeh versi bagdad mohon ijazahnya n sya minta jg tata cra’,krim alfthah ke spa sja coz kurang jlas, pa da jg pantangannya cz sya mrasa bkn org yg baek masian jd tkut..mohon dkirimkan segera krna sya bnar2 btuh n sngat genting krim ke: jabalkat_lumajang@yahoo.com

 682. borosngora

  ki wong alus ada fb nya? trus di bandung ada cabang RGA

 683. Ass.Wr.Wb. Salam hormat poro sesepuh KWA. Khususon Ki Wong Alus, Al Fatehah sent allways. Sungkem saya selaku santri yg bodoh ini. Terimakasih Ki Wong Alus yg selalu ikhlas dan sabar membabarkan ilmu ilmu yg Alloh titipkan. Meskipun ada banyak fitnah dari poro sedulur tentang beberapa ilmu tsb (yg musrik, syirik, ilmu setan, murtad dsb). Namun Ki Wong Alus menerima semua itu dengan jiwa besar, tidak memusuhi, memang semua kita kembalikan kepada Robbi Izzati sang pemilik segala galanya. Hanya Dia yg tahu kebenaran sejati. Orang sekelas Syech Siti Jenar aja masih bisa menemui salah, apalagi kita. Namun sesuai filsafat “GUNUNGAN” dalam pewayangan, semuanya akan kembali ke satu ttitik. Manusia hanya bisa mendekati benar karena kebenaran hanya milik Alloh. Beberapa ilmu di blog ini sudah saya amalkan dan alhamdulillah banyak merubah jalan hidup saya untuk terus menuju kepada-Nya. Bahkan banyak membimbing saya dalam menempuh jalan jalan spiritual. Guna melengkapi perjalanan saya Ki, dan merentang jalur persaudaraan, saya mohon sudilah kiranya Ki Wong Alus menerima saya apabila suatu saat nanti berkunjung ke dalem Ki Wong Alus. Sudah lama saya ingin sekali bertemu langsung dengan Ki Wong Alus, namun Alloh masih belum mengijinkan. Semoga di bulan depan ini Alloh meridhoi saya untuk berkunjung ke dalem Ki Wong Alus. Rasanya kurang lengkap kalau belum bertemu dengan pembimbing dan sesepuh KWA. Dan iinsya Alloh sebenarnya Ki Wong Alus dalam jalur keturunan sama dengan istri saya. Terimakasih Ki, Salam hormat…

  Sembah Sungkem
  SUWUNG

 684. nuari widy handoko

  salam takzim ki,,,
  sepindah ngaturaken sedoyo kelepatan kulo…
  kapeng kaleh ngaturaken sembah sungkem…
  dengan segala kerendahan hati,,saya ingin jadi murid njenegan ki,,
  nuyuwun alamat utawi nomer handphone…
  matur suwun sakderenge..

 685. Kodok ijo

  ki,Sebagai anggota bru KWA sya mash awam dan msh bth bnyk bimbingan para senior dan sesepuh kwa …Mhn diterawang ilmu apakah yg cocok dg sya sbgai pemula?

  nama : eko arif handoyo
  tgl lhr : 21-01-1984

  -trima kasih-

 686. yous

  assalamualaikum Wr.Wb
  Nama saya Yusuf
  Alamat : Sb.Pc, Malang
  Untuk menaambah wawasan ilmu dan persaudaraan mohon diizinkan gabung dengan teman teman di KWA
  Wassalam

 687. Ass. Wr. Wb

  Nama saya : Dwimanto
  Alamat : Jl alzimar II Gang Pelita No 74, Bogor
  Hp : 0858 7888 4600

  Salam persodaraan… Kepada seluruh sodara2 dan para sesepuh di KWA
  Mohon ijin bergabung di komunitas ini, sambil menyambung tali silaturahmi bersama seluruh anggota KWA dan para sesepuh KWA.
  Saya sangat ingin sekali menimba ilmu dan saya mohon bimbingannya dari para sesepuh KWA.
  Smoga menjadi berkah dan bermanfaat.
  Saya mohon maaf, jika saya tidak “kulonuwun” pada para sesepuh di KWA,
  dan langsung meminta ijazah sebelumnya.
  Para sesepuh & anggota KWA…. Al Fatekhah….

 688. akuy

  assalamualaikum…..sadulur abdi tyasa ukeun alamat wong alus??saya ingin menambah wawasan..

 689. Kodok ijo

  Andai ada sdulur2/sesepuh yg mau menjwb pertanyaan sya diatas,tlng di smskan ke : 085 786 816 267
  sy mhn bimbingannya..
  Trimakasih

 690. muchlisthobroni

  asslamu’alaikum wrwb.nderek tetepangan katur WONG ALUS mugi saget dados pasederekan,sinauso kulo tiang kasar jeh ki !!!!!!!

 691. Assalam mu’alaikum salam kenal dari ku untuk semua anggota dan pengasuh KWA. semoga kita dalam lindingan Nya… aku pengen menimba ilmu lebih dalam lagi dar kwa, agar dapat berguna tuk masyarakat, mohon bimbinganya yaaa kiii. aku putra jawa tapi tinggal disumatr. sangat sadar aku buth kwa tuk membimbing diriku…boleh khaan kiii

 692. Ji santang

  Aslm wr wb..salam rahayu
  ijin bertanya..mohon d jawab..apa benar tidak yg namanya SYEH JOKO SANTOSO PADEPOKAN SANGGAR MACAN..karena sy sdh tranfer uang 3 minggu tdk ada kabarnya..sy dpt info dia melalui web d bawah ini ;
  1. http://cepatlunasihutang.blogspot.com/
  2. http://solusicepatlunas.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
  3. http://indonesiaindonesia.com/f/77706-1-hari-hutang-lunas/

 693. zulkifli

  aslkm…..sejahtera atas dikau……dan seluruh alam hendaknya……..semoga di restui………jua..alfatihah ilahadrotin kepada nabi mohd. s.a.w… nabi khidir a.s. nabi..isa. a.s… malaikat muqaraabin.. sh abdul kadir jailani,, wali2 akbar… wali2 9, sunan jati, sunan muria, embah kuwu chakra buana, adi buana, guru laksamana,,guru naga,,guru2 rohani, guru sejati, ,,,,,

 694. kalau di izinkan oleh tuhan…..ingin ku datang ke sana,,,,,,,untuk merapatkan persaudaraan.dan belajar…dari zul pahang malaysia

 695. syaiful

  Assalamu’alaikum, slm knal dn slm sejahtera bwt para sesepuh dn sedulur Wongalus,,, mohon izin tuk menimba ilmu di KWA srta mhon ijin tuk mngamalkan ilmunya…..
  Nama: Syaiful Nazar Irwanto
  Alamat: Papringan RT 13/02, Ds dukohkidul, Ngasem, Bojonegoro
  Tgl Lahir: 16-12-1991
  Hp: 085733448293

 696. salam kenal dan salam paseduluran ki..

 697. slam kenal sedulur kabeh….mohon izinkan untuk mengcopy dan mengamalkan amlan yg da di blog ini

 698. mohon izin kan sya mengamalkan doa tau amalan yg ada di blog ini
  dan sya bnyak mengcopy dri kmren2 krna sya msih blum dpet izin dri pmlliknya
  mohon izin untuk mngamalkannya

 699. Bani Adam

  mohon ijin jadi anggota wong alus bagaimana

 700. Bani Adam

  Assalamu’alaikum, slm knal dn slm sejahtera bwt para sesepuh dn sedulur Wongalus,,, mohon izin tuk menimba ilmu di KWA srta mhon ijin tuk mngamalkan ilmunya…..
  Nama: y.Ruhyat
  Alamat: neglasari kecamatan pamarican kab.ciamis jawa barat
  Tgl Lahir: 16-05-1975

 701. salam sejahtra utk semua sedulur KWA dan trutama utk ki alus..
  n ki aku mau tny, aku sering bca di blog yg bahas soal ilmu sprt di blog ini, klo belajar dr buku ato dr blog ilmu sprt ini tnpa bmbingan lngsung dr seorg guru maka akan percuma dan yg di amalkan akan sia sia, tp aku sngat ingin bisa supaya bisa memperbaiki kualitas hidupku. mohon petunjuk ki…

  salam dan terima kasih…

 702. barey aldi

  ass ki wongalus.gini ki saya pernah bermimpi dsuruh mbaca: bismillahi kun fayakun laa haula wala quwwata billah.apa fadhilah ayat ini dan bgaimana cara mengamalkanya.saya mohn tolong saya bagi yg mengetahui ayat ini

 703. DIDING ROBIANSYAH

  Salam sadulu KWA .
  salam hormat kepada sesepuh K W A
  Nama saya DIDING ROBIANSYAH BIN JAHAR saya dulu
  aku punya seseorang istri yang bernama MIMI BINTI LANDRA yang ku nikahi di KAPUK PS.TIMBUL selama hampir 3 tahun tanpa di karunia seorang anak dan selama ini dia selalu berbohong kepadaku tapi aku selalu memaafkanny
  a dan itu selalu terjadi berulang kali tapi aku sebagai suami yang selalu ingin mempertahankannya selalu memaafkannya tetapi tiba-tiba kepergok selingkuh dengan lelaki lain sampai 2 kali dan rumah tanggaku yang dulu bahagia kini bagaikan sebuah neraka dia (istriku) selalu kuingatkan bahwa ia mempunyai seorang suami tapi tidak pernah digubris atau diperhatikan meskipun aku sakit sekalipun ketika dia (istriku) aku pergok berulang kali bertelepon dengan selingkuhannya selalu berbohong dia bilang hanya teman kerja atau tante, bibi entah apalagi, saat itu rumah tangga ku mulai ketahuan hancur istriku kabur dengan membawa buku nikah yang dulu adalah bukti janji kami berdua dengan alasan kerja padahal ia ingin lebih leluasa dengan lelalki lain yang berada sekitar kapuk, tiba-tiba dia datang bersama pamannya untuk minta cerai padahal aku sama sekali tidak menceraikan baik itu kata-kata maupun surat bahkan di berani berkata kapada tetangga , teman maupun saudaranya bahkan selingkuhannya ia sudah bercerai dengan suaminya, aku mecari kesemua tempat baik disekitar kapuk mauoun cengkareng bahkan aku telepon dia pun tidak menjawab tiba-tiba aku mendapat kan informasi bahwa dia sudah menikah dengan selingkuhannya di kapuk itu hal yang sakit dia pergi bulan APRIL 2010 yang lebih sakit lagi aku selalu mengadu kepada orang tuanya TENTANG KELAKUANNYA baik dia sering berbohong sampai dia bertelepon dengan selingkuhannya kepada orang tuanya tapi malah justru mendukungnya, sekarang aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, tolong berikan aku petunjuk apa yang harus aku lakukan minta tolong ke POLISI rasanya tidak mungkin, mencari dia rasanya tidak mungkin aku tidak tahu dimana dia tinggal , jadi tolong bantu aku dan petunjuk dari kalian, sekarang bagiku …..!!!! Bagaimana caranya MIMI BINTI LANDRA bisa kembali kepada saya lagi , saya minta tolong kepada sadulur KWA WONG ALUS maupun SESEPUH KWA, saya masih mencintainya meskipun sakit apabila mengingatnya, tolong tolong saya,, nama saya DIDING ROBIANSYAH
  JL. PEDONGKELAN BARU RT.003 RW.016 NO.106 JAKARTA BARAT 11720 TELP-021 94143189 TOLONG SAYA……///
  DIDINGROBIANSYAH@YAHOO.COM

 704. Kundhori

  Assalamu’alaikum wr wb salam hormat smoga Alloh SWT sntiasa mmberi rahmat,hidayah dan prtolongan pd pendiri,anggota,pembaca serta guru2 pengijazah smua amalan dzikir di blog Wong Alus ini,..dan skaligus sy kundhori mhon ijin utk mgamalkan ilmu yg ada diblog ini.mkasih wassalamu’alaikum wr wb

 705. Mantap..ni br ki wong alus.. slm knal bwt smua

 706. salam….insyaalah…akan zul wasilah n bertawasul ke atas….33 orang nama itu alfatihah…

 707. asri

  sya pengen gabung.
  nama : asri
  ttl : kendari 27 desember 1994
  alamat : kendari
  email : asrhy@rocketmail.com
  mohon gabung

 708. asri

  no hp
  085372026444

 709. ijin ndherek ndeproxx Ki…

  salam kenal…

 710. jay

  Assalamualaikum,
  Mohon ijin untuk menimba ilmu di kampus ini, menjalani amalan yang diberikan mohon diberikan keikhlasan dari para sesepuh sekalian. Al fatiha sent.

 711. Perihal : Kisah dan Permohonan
  Kepada Yth , Bapak / Ibu / Saudara / i
  Assalamu `alaikum Wr. Wb.
  Dengan Hormat , Perkenankan saya Mengenalkan diri , Nama Saya Mufti Mulia , saya berasal dari Padang , saya Mengelola Pesantren di padang , saya akan ceritakan kisah perjalanan saya sampai berada di Jogja ini , Pada Bulan Mei 2011 saya rencana Ingin Membangun Asrama Putra Pesantren 2 Lantai , saya yang menelan dana Rp. 400Juta ,waktu itu saya Menemukan Bisnis Investasi di Internet, saya berpikiran dengan ikut Investasi tersebut bisa Membantu Pembangunan Asrama Putra pesantren , saya langsung berdialog dengan Direkturnya melalui Chattingan, SMS dan Telpon Menanyakan tentang Keamanan berinvestasi di Perusahaannya , dia menjelaskan Bahwa dana Investor diPerusahaan kita sangat aman karena di kelola di Bidang Usaha Ril Seperti : Apotik , Warnet , Home Industri , Perikanan , Peternakan , Kebun Emas dan kita buatkan MOU , waktu itu saya masih belum percaya , saya ada kenalan Polisi di yang berdekatan dengan Kantornya , saya suruh untuk bertemu sama direkturnya , dan polisi tersebut percaya dengan perusahaan tersebut , saya langsung percaya dan saya mengajak orang tua saya dan semua guru2 di pesantren saya , Bulan Juni 2011 saya resmi Menjadi Investor di perusahaan tersebut , bulan depannya Alhamdulillah saya menerima Keuntungan 25% Rp. 8Juta dari Modal waktu Rp. 32.000.000,- Keuntungan itu langsung saya berikan ke ortu saya dan Guru2 di pesantren , bulan Juli Pendaftaran kedua banyak yang ikut nitip kesaya sampai 20 orang dengan dana total Rp. 114juta, Profit berjalan dengan lancar sampai bulan Januari 2012 dan mulai macet bulan maret dan orang yang ikut nitip ke saya sampai mencapai 300 orang dengan total dana Modal Rp. 4.5 MILYAR , Perusahaan tersebut mulai bulan maret 2012 hanya memberikan Janji terus sampai Bulan Juli 2012 , tidak pernah di realisasikan , ampir tiap menit ratusan orang menelpon dan SMS menanyakan ke saya modalnya , saya tidak bisa berbuat apa2 karena saya juga sebagai korban, saya langsung berangkat ke Perusahaan tersebut dari Padang ke Jogja dengan bermodalkan ongkos pergi saja dengan harapan bisa ketemu dan minta modal kita dikembalikan, Saya ampir udah 1 ½ Bulan berada di Jogja , tidur di kantor teman dengan alas tikar dan makan telantar selama 1 ½ Bulan tersebut , karena saya udah tidak tahan lagi ulah Perusahaan tersebut , saya resmi melaporkan ke Polda orang tersebut beserta kawan2 , pada tanggal 2 Juli 2012 dengan LP / 453 / VII / 2012 / DIY / Ditreskrim , Tindak Pidana Penipuan , orang yang menipu saya tersebut adalah Namanya : NANANG ARIS MUNANDAR , Direktur CV. BINA MITRA BAROKAH Yang beralamat : Jl. Parangtritis Km 9,5 , Gabusan , Bantul , Yogyakarta , Samping Pasar Seni Gabusan, Jika NANANG ARIS MUNANDAR tidak ada NIAT baiknya akan saya tuntut Penjara Sampai MATI , dan pada tanggal 10 Juli 2012 waktu saya dalam pemeriksaan pelapor , saya didatangi oleh Puluhan Wartawan dari Media TV dan Koran , saya di mintak keterangan oleh wartawan tersebut tentang NANANG ARIS MUNANDAR dan Perusahaannya CV. BINA MITRA BAROKAH , saya ungkapkan semua tentang modus penipuan ini di depan semua wartawan.
  Saya Memohon Bantuan Saudara2 baik amalan atau Kelebihan rezki agar saya bisa buka usaha untuk mengembalikan dana2 orang yang telah terzolimi oleh nanang , kalau ada yang bisa bantu saya baik sedekah/ zakat / infak , saya ikhlas menerimanya bisa melalui rekening saya Mandiri No. 1110005217993 a.n. MUFTI MULIA , Mohon SMS saya jika ada yang bisa bantu modal saya seikhlasnya ke 081266642061
  Ini BUKTI saya kena TIPU
  http://jogja.tribunnews.com/2012/07/12/mufti-urus-uang-hingga-kehabisan-bekal
  Alamat saya : Komplek Pesantren Darul Mursyidin Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat .

 712. Asslamu ‘alikum mas wil;dan, mhn ijin ikut ngemper ilmu di blog ini, jika ingin ketemu rekan se ide- se irama di solo dimana mas ? wasalam eko.solo

 713. SIAPA SEJATINYA kYAI TIRTO YG WUJUD D ALAM NDUNYO?

 714. NOGO TAKSOKO

  nderek ngangsu kawruh dumateng kampus wong alus

 715. ASSALAMU’ALAIKUM
  MOHON IJIN UNTUK MENJADI ANGOTA KAMPUS WONG ALUS,
  DAN MOHON IJN UNTUK MENGAMALKAN ILMU-ILMU YG AD DI BLOG WONG ALUS,
  KARENA SAYA SANGAT NIHIL SOAL ILMU ALLAH SWT.
  (LORA TELER HARJA ALIAS NURUL YAKIN DARI PAMEKASAN MADURA)
  EMAIL: loratelerharja@yahoo.com

 716. Susilo Rahardjo

  Kepada para sesepuh KWA, Mohon ijazah dan bimbingan tuk dapat belajar dan mengamalkan asma sunge raja, karena saya seorang pemula

 717. ninggalin jejak ah sambil ngikut ndeprok di lapak sesepuh 😀

 718. A hidayatullah humaynei al hajisyah

  @Salam takzim kagem ki wong alus…dan salam ber1000 salam buat sodaraku wong kasar sedoyo…
  Semoga ki wong alus dan sesepuh serta kita semua tetap teguh dalam peseduluran…amein

 719. munif, rembang

  assalamu’alaikum wr.wb.
  Salam ki wong alus, mohon ijin untuk belajar di blog ini.

 720. ahmad munasir

  Assalamualaikum salam takdzim kang mas wildan.semoga gusti ALLAH selalu mengayomi panjenengan sekaluarga dan semua anggota kwa.mohon izinya tuk belajar di kampus panjenengan..wassalamualaikumwarokhmatullah hiwabarokatuh.

  ahmad munasir lembah tidar magelang

 721. Roikhu

  semoga damai adanya

 722. mohammed zulkifli razi

  MOHON KI NAK JADI AHLI KAMPUS WONG ALUS.NAMA : MOHAMED ZULKIFLI RAZI. TELEPON : 016 8348683, Negeri : Sabah, malaysia.
  e-mail : alyz43@yahoo.com.Semoga kiyai-kiyai di kampus wong alus mrndapat berkah,rahmat,redho serta magfirah dari ALLAH
  SEMOGA ISLAM BERCAHAYA DI NUSANTARA..JANJI RASULULLAH PASTI BENAR ISLAM AKAN BANGKIT DARI TIMUR.

 723. suparto broto

  Salam kenal Ki, nderek tepang nama saya Soparto broto, hp: 081 325577455, dari Desa Wirosari Grobogan-Jateng, e-mail: mulyapati@gmail.com.semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat bagi sesama.

 724. dedi deswandi

  DEDI D

 725. firman muchtar

  Mohon izin utk menjadi anggota KWA
  Nama : Firman Muchtar
  Alamat : Jln.Kampung Baru Raya Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas Jakarta Timur
  HP : 081513583908
  Email : pangeran.cakrabuana.3577@gmail.com

 726. Joko candra

  Asalamualaikum…
  Kalau kwa brkhndak saya mohon di beri amalan atau ilmu pandangan mata…. Untuk menjaga diri… Trmksh.. Wasalam

 727. asssalamualaikum slm knl. nama : m. shonhaji almt : Tbk cemandi sedati sidoarjo mhn ijin bljr di blog KWA. trims

 728. Tomingse

  Alhamdulilah

 729. alipinang

  ass ikutan pak kyai wong alus……

 730. alipinang

  lek….. ikutan boleh lek….dari taiwan

 731. salam paseduluran…

  langit.ati@gmail.com

 732. kakangdjatnika

  Salam silaturahim untuk semua anggota KWA…….dan semua pengasuh KWA.

 733. mohon izin tuk bergabung saudara ku

 734. supriyanto

  aslmualaikum wr.wb ki wong alus matur nwn sampun saged ttpangan..kulo saged ngangsu kawruh saking blog kwa,suwun.

 735. Assalamualaikum..salam salim rahayu buat Ki wong alus dan semua pini sepuh di KWA..semoga sehat selalu dan diberi lindungan oleh Allah SWT..amiin

 736. andewaputrasakti

  asalamu alaikum bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ijayah keilmuan di kampus wong alus secara sempurna sedangkan saya belum pernah memeliki satupun pengalaman dalam hal keilmuan dan bagaimana(ragat sarat)? dan mohon maaf segala kekurangan wasalamu alaikum

 737. salam rahahu,dan salam paseduluran.
  JANUAR WAHYUDI AMIN
  SERANG_BANTEN
  082112655580

 738. jhon mleketho

  assalammualaikum… dari td sy nyaria” alamat tetap KWA kok g ketemu ya… sbetulnya di mana ya…

 739. assalamualaikum ki,.,.,.,.,

  ki sya mw nyampaiin psan bhawa saya tdi mngirimkan psan e-mail k email ny aki,
  ttnang suatu tanda tanya bsar yg ada d kpala sya slama ini ki,

  jd sya mhon d baca dan masukkan n y jga y ki,.,.,.

  sya tnggu skali ki balan ny dari aki ki,.,.

  Wassalamualaikum wr. wb ki,.,., 🙂

 740. tolong ki,izinkan sy tuk bs menjadi bagian dr keluarga KWA

  JANUAR W A
  SERANG-BANTEN
  januarwahyudia53@gmail.com

  .

 741. Muhammad zukur

  asslamu alaikum untuk smua saudara n para sesepuh ,
  mohon izin untuk bisa bergabung bersama keluarga besar K.W.A
  n juga untuk mendapat bimbingan hisup .
  nama : muhammad zukur.
  alamat : ciputat, tangerang selatan
  no telp : 08888707032, 02199379107

 742. Dwi

  Assalamu’alaikum,
  slam Santun Ki Wong Alus,
  izin nyimak yah,
  tata cara jdi Anggota KWA gmana yh Ki ?

  Sya Dwi Rustiawan
  dri Tangerang Banten,
  hp.085776813532..
  ,Btuh ssok Guru tukh pencerahan,
  Mhon Bimbingan’y Sedulur,

  nuwun,
  wassalam..

 743. Salam buat para pengurus kwa
  Ki mau tanya kalau saya udah diakui jadi anggota kwa, kalau ga salah saya isi data itu tanggal 4 agustus 2012,
  mohon maaf kalau saya lancang.
  terima kasih banyak

  dadang nurdiansyah (abah dekok)

 744. SYAMSUL LUTHFI

  salam hormat saya untuk sesepuh wong alus..
  ingin bertanya, apakah ada no yg bs dihubungi untuk berkonsultasi. mohon petunjuknya. hatur terima kasih.

 745. alamatnya di mana ki….?

 746. Ass…. ki wongalus
  mohon ijin update amalan/ilmu/aji/hizib/asma pembuka simpul cupu-cupu dalam tubuh.
  haturnuhun

  wasalam

 747. putra sang raja

  buat para sesepuh KWA tolong dilihat energi amalan yg saya miliki ini dari kakek saya…
  ALLAHU YASSIR ALAYA ROHMATIKA WA KUATIKA WA KUDRATIKA ALLAHU AKBAR.
  ANTA ROHMANUROHIM…11X.

 748. ROZAQ

  assalamualaikum

 749. Ayah Rara

  Assalamualaium…… Salam kenal aja mas

 750. Aman Al-asmata

  Assalaamu ‘alaikum Ki..! Saya dari Kalimantan, saya ingin jdi anggota KWA tapi cara daftarnya gimana Ki?

 751. dwi anggoro

  Assalamualaikum wr.wb………..Ki Wong Alus
  Nuwun sewu derek dados angota KWA
  Nami kulo : DWI ANGGORO
  Alamatipun : Dsn. Ngrendeng RT 03 RW 02, Ds. Ngrendeng, Kec. Selorejo, Kab. Blitar, Prov. Jatim.
  Email :dwianggoro12@ymail.com
  Mugi Ki Wong Alus kalian sesepuh KWA nampi kulo tiang inkang awon niki,
  dados sederek.
  Matur suwun
  salam paseduluran

 752. wongalus

  matur nuwun dulur semua… salam paseduluran

 753. kribolaju

  Assalamualaikum wr.wb.

  Ki, saya ingn bertanya kepada anda.
  mohon dijawab karena ini penting sekali menurut saya.
  ada orang yang menawarkan kepada saya, dia menawarkan sebuuah pegangan kepada saya. yaiutu khodam, terus pertamanya saya bilang setuju tapi mahar belum saya lunaskan, saya baru bayar separuh. terus besok nya saya batalkan, kata dia kalo sudah setuju tidak bisa di batalkan, kalau tidak akan dapat celaka, atau harus puasa mutih 4hari4malam. gimana itu ki? saya sangat butuh jawaban ki wong alus.

 754. kribolaju

  mohon dijawab lewat email atau sms ki,

  email : kribolaju@yahoo.com
  hp: 089640579566

 755. === bicarakan baik-baik secara dewasa dan bijaksana. meskipun bisa jadi apa yang dikatakan orang yang menawarkan khodam itu salah (atau bisa jadi benar wallahu a’lam), akan tetapi bagaimana komitmen dan perjanjian awalnya?===

 756. mohon diijazahkan ilmu didalam K.W.A ini dengan kiriman AL-FATEHAH

 757. dwi anggoro

  Assalamualaikum WR. WB.
  Saya mohon ijin, agar saya dijadikan ANGGOTA KAMPUS WONG ALUS.
  Nama : DWI ANGGORO
  Alamat : DSN NGRENDENG RT 03 RW 02, DESA NGRENDENG,
  KECAMATAN SELOREJO,KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JATIM
  Umur : 18 Tahun
  Profesi : Pelajar
  E-mail : dwianggoro12@ ymail.com dan dwianggoro654@yahoo.com
  No. Telefon : 085258700856
  Terimakasih atas bantuannya selama ini, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat-NYA.
  Besar harapan saya agar saya dapat diterima menjadi anggota di dalam KWA ini.
  Salam Persaudaraan dan Paseduluran.

 758. rid-1

  trm ksh ki WA atas blog-nya yang dengan ridlo membegikan ilmunya dan apakah boleh kami ikut mengamalkannya

 759. rid-1

  trm ksh atas pengetahuan dan pengalamannya, mhn izin utk ikut bljr melalui blog Ki WA

 760. MOHAMAD YAZID JAINAL

  Assalamualaikum WR. WB.
  SAYA MOHON UNTUK MENJADI SALAH SEORANG AHLI KAMPUS WONG ALUS.
  NAMA : MOHAMAD YAZID JAINAL
  TELEFON : 016 5722488
  NEGERI : SARAWAK, MALAYSIA.
  E-MAIL : 81yzid88@gmail.com
  Diharap permohonan untuk menjadi Ahli akan diterima dan semoga kiyai-kiyai di kampus wong alus mrndapat keredhaan dari ALLAH. Salam Perkenalan buat semua……

 761. Salam hormat buat pengasuh blok KWA
  Sudi kiranya menerima sy menjadi anggota
  Semoga nantinya berkah dan bermamfaat..aminnn..

 762. assalamu’alaikum Al Ustadz Habib Muhammad Wildan

 763. asslmkm
  para dulur2 sadaya,,,
  brangkali ada yg punya nbr hp sdr syamsul ma_arif yg mbuat artikel uang bi2it,, taun 2011 lalu,, sy mau knsultasi skaligus mau minta petunjuk,,, haturnuhun

 764. aslmkm

 765. penyampaiyan kabar pada saudara 2 ku di wog alus, bahwa saudara2 kita seagama, di burma megalami pederitaaan yang sangat luwar biyasa, pemerintahan di burma melakukan ketidak adilan pada saudara 2 kita karena perbedaan agama mereka dengan agama islam,saya berharap doa saudara 2 ku di wong alus ,dapat membantu saudara 2 kita sekeyakinan di burma ,saya di u s a ini dan perkumpulan majelis islam, di new york, berusaha membantu saudara2 kita diburma ,pemerintahan di burma berusaha menutupi kezolimanya di media tv , redio dan iklan2. saya berharap para wali2 allah diwong alus ini dapat mebantu dengan segala keyakinan anda, di bulan yang suci ini wajib kita bejihat menurut kemampuwan saudara2 ku di majelis wong alus ini ,.asalam mu’alaikum

 766. retno

  Saya sering buka web ini….penasaran dengan alamat yang diberikan, akhirnya juni kemarin bertepatan dengan liburan anak saya ke Surabaya (saya sekarang tinggal di Jakarta) dan mampir ke alamat yang pean berikan di Sidoarjo……weee lah dalah lha koq itu bekas sekolah ku dulu SPP-SPMA Sidoarjo, … saya dulu masuk tahun 1979…..malah ketemu pak Zaini segala….tapi karena pas maghrib dan mau sholat ga ada air (trus ketemu pak Zaini katanya mau ngidupin jenset) dan saya sudah terlanjur mau masuk mobil karena mau maghriban dan ketemu teman di Candi akhirnya wurung ngobrol dengan pak Zaini ini….. kapan- kapan saya akan kesana lagi……

 767. yaya [ jarum super ]

  Assalam wr wb saya pernah belajar amalan itu di ponpres cilogokan limbangan dgn guru bpk haji ayi tapi hampir setahun belum terasa apa-apa.dengan alasan harus nginap 10 hari di sana. gimana caranya agar amalan ismul Adhom itu terasa barokahnya?

 768. Assalamu Alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh.
  Semoga Selalu Dalam Naungan Allah Dan Di Beri Kebaikan Oleh Allah.

 769. gimana caranya m ikit belajar ato tanya2 langsung ya……

 770. helmi albanjari

  Alhamdulillah…
  Sekarang ana tau wong alus yang sebenarnya. Syukron ya Habib..

 771. helmi albanjari

  Alhamdulillah…
  Sekarang ana tau wong alus yang sebenarnya. Assalmu’alaikum ya Habib..

 772. @Mas Helmi: Waalaikumsalamwarohmatullohiwabarokatuh

 773. nderek ngangsu kaweruh ki wong alus

 774. kang mas, salam kenal

 775. Assalammualaikum Tuan,
  Saya dari Malaysia mohon menjadi keluarga KWA
  Nama : Norman b Zainal
  Alamat : Bahau, Negeri Sembilan, Malaysia.
  No Tel : 019-4268989
  email : nbzonline@gmail.com

  Semoga tuan terus dirahmati Allah SWT

 776. muh.nasruki

  .salam buat para gru KWA dan
  anggota KWA smunya..
  .saya minta tolongnya buat gru
  KWA n buat anggota KWA
  semuanya..
  .saya pngen mempunyai ilmu tnaga
  dalam..
  .tolong minta bntuannya..gmn
  cranya..?
  .klo ada yg mau mnolong..
  .hubungi saya di
  .nama:muh.nasruki
  .kota:kediri
  nomer:085784569569
  .terimakasih..wasalamualaikum.wr.
  wb

 777. Assalamualaikum Ki Wongalus,

  Minta tolong deh, gimana saya dapatkan kata sandi untuk blog2 private. T kasih. Email saya amdabdullah007@gmail.com.

  Wassalam.

 778. ASS…SALAM HORMAT PARA GURU DAN ANGGOTA KAMPUS WONG ALUS…WEB INI SANGAT BAGUS DAN BERGUNA BOLEH SAYA BERGABUNG DAN GIMANA CARANYA…MAKSI SBLMNYA

 779. syamsul

  السلام علیکم ورحمةالله وبركاته
  mohon jadi anggota kwa
  nama : syamsul hidayat
  alamat : watugaluh jasem rt. 02/06 kec.diwek kab.jombang jatim
  no. hp : 083849646612/085731878435
  email : syamsulpyeek@gmail.com

 780. Jaya Niskala

  Assalamu’alaikum Wr, Wb..
  Salam Salim Buat KWA…Salam Kenal Dari Ane…Orang Bekasi…

 781. Ragil Bungsu

  Assalamualaikum Wr.Wb…

  Salam hormat sy haturkan kepada para sesepuh, guru dan anggota KWA semuanya.
  Dalam beberapa waktu terahir ini sy berkunjung ke WEB ini dan mencermati berbagai tulisan dan topik didalamnya. Alhamdulillah sy takjub dan senang bisa mendapatkan banyak tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya bertambahnya pengetahuan tentang keghaiban manusia dan alam sekitarnya. Subhanallah……
  Demikian sy ada beberapa pertanyaan yg akan disampaikan, sbb
  – Bagaimana caranya mengirimkan suatu topik/tulisan agar di muat di WEB ini, untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman (walaupun sekedar bagai melempar sebutir garam ke lautan luas), khususnya guna mendapatkan imbal balik dalam memperluas ilmu bagi penulis.
  – Bagaimana cara membuka topik yg privat / mendapatkan kata sandi?
  Demikian tulisan awal sy ini sebagai salam perkenalan kepada seluruh pecinta dan anggota KWA, sy ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatannya menanggapi tulisan ini.

  Wass.

 782. Sedyo Husodo

  ass wr wb. Salam kenal salam peseduluran sehat selalu utk ki Wong Alus. Mohon berkenan kiranya sy dpt diterima menjadi anggota KWA trmksh. wsslm.
  Nama : Sedyo Husodo
  Alamat : Purbalingga
  Umur : 38th
  Pekerj : Kary Swasta

 783. Assalamu’alaikum wr wb. Salam kenal salam peseduluran sehat selalu utk ki Wong Alus. Mohon berkenan kiranya sy dpt diterima menjadi anggota KWA trmksh. wsslm.

 784. Agus Ali Nurdin

  Assalamu’alaikum wr wb.
  Mohon berkenan kiranya sy dpt diterima menjadi anggota KWA trmksh.
  Wass

 785. Febryan

  Assalamualaikum, salam kenal salam sejahtera sehat selalu utk ki Wong Alus dan sedulur sekalian Mohon berkenan kiranya sy dpt diterima menjadi anggota KWA, besar harapan kita dapat berbagi wawasan keilmuan dan pelestarian budaya. Trmksh. wsslm.
  Nama : Febryan
  Alamat : Margonda Raya – Depok Jawa Barat
  Umur : 31
  Pekerj : Karyawan Swasta

 786. nur sejati

  Asalamualaikum ki wong alus
  Q punya barang gimana cara menyuruhnya untuk parewangan

 787. andri widodo

  ijin download ebooknya

 788. kuswanto

  minta jin download ebooknya

 789. Assalamualaikum.Sedulur sedulur kulo sakeng sragen pripun carane gabung dados anggota KWA niki no hp kulo 087836201571 .salam taklim kulo dumateng mas muhamad wildan.wassalamualaikum.

 790. Jawareh

  AssWrWb….. Salam hormat n salam kenal.
  mhn ijin down-load ebook. Tks

 791. Assalamu’alaikum.,
  kang kalo mau gabung di K.W.A apakah masih bisa.,???

 792. salam sejahtera n makmur sentosa bagi para saudara muslim n muslimah

 793. kumadurasa

  izin gabung
  nama : wawa
  alamat : bandung
  hp: 085794712422
  email : wawa.prabu@yahoo.co.id

 794. ahmad

  assalamualaikum
  izin daftar
  nama ;ahmad
  alamat ;cirebon
  email ; jhonycraf@gmail.com

  matur nuwun wassalamualaikum

 795. Slamet Wilujeng

  Assalamu’alaikum…
  Mohon gabung dan izin utk belajar.
  Nama: Slamet Wilujeng
  Alamat:Blitar
  Telp.: 087756350155
  E-mail: onoparing@yahoo.co.id
  Maturnuwun.. Wassalam..

 796. gugun gunawan

  assalamu’alaikum..
  saya ingin bergabung/mendaftar, mohon petunjuknya
  Nama: Gugun Gunawan
  Alamat: Rangkasbitung, Lebak, Banten
  termikasih, wassalamu’alaikum…

 797. LUKMAN GAIB

  Assalamu’alaikum
  Ijinkan saya bergabung/mendaftar sebagai anggota dari perkumpulan KWA

  Nama : LUKMAN GAIB
  Alamat : Kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah)
  No.Telp/HP : 085341105446
  Email : lukman.gaib2014@yahoo.com

  Semoga di Rahmati Allah SWT, Wassalamu’alaikum

 798. fajargaluh

  Assalamu’alaikum
  Ijinkan saya bergabung/mendaftar sebagai anggota dari perkumpulan KWA

  Nama : FAJAR KHUSAENI
  Alamat : Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta
  No.Telp/HP : 081804258248
  Email : khusaenifajar@gmail.com

  Semoga di Rahmati Allah SWT, Wassalamu’alaikum

 799. tittok kiwarsito

  assalamu’alaikum wr.wb
  kagem ki wong alus dan sedulur sedulur semua,puji syukur kita panjatkan kpd allah SWT,
  MOHON maaf ki..saya mau tanya…
  setelah saya mempelajari banyak ilmu dari blog panjenengan,ternyata banyak yg berhasil terutama mengaktifkan sekaligus membuka 7 cakra,dan masih banyak lagi spt menerawang dll.
  yang mau saya tanyakan ki….apa saya ini mempelajari ilmu ilmu ini tanpa guru atau saya ini termasuk murid dari ki wong alus…matur sembah nuwun

  assalamualaikum.wr.wb

 800. azwar anas

  assalamu’alaikum Ki Wong Alus
  mohon ijin jadi anggota
  nama : m.azwar anas
  alamat : tuban
  email : setrodamar64@gmail.com

  wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 801. assalamualaikum Ki Wong Alus.
  Mohon Izin menjadi anggota dan dapat menimbah ilmu dengan Ki Wong Alus.
  Nama : Agusur Budi Syahputra
  Alamat : Grogol Indah I B Denpasar
  Email : agusbudi704@ymail.com
  Besar harapan saya dapat diterima menjadi anggota Ki Wong Alus karena saya ingin mengabdi di jalan yang Allah SWT Ki.

  Wassalamualaikum wr.wb

 802. khoir

  Asslamlikum sent al fatihah…salam ta’dim buat ki wong alus,salam knal dari sukawangi cianjur selatan…mohon do’a restu husus buat diri dan keluarga saya…Emus Khoerudin(Khoir)…mohon izin ki wong alus.kalo ada amalan uang sinkit,info uang singkit mohon di sms ke saya 081519432158,085810408313…insyaAlloh bukan niat memper kaya diri sendiri tapi untuk (bayar utang)dan keperluan umum keagamaan(insyaAlloh untuk membangun Mesjid)…maklum di kampung saya warga nya hanya 44 rumah dan kbanyakan nya jompo dan kurang mampu….salam hormat

 803. Suhro Wardi

  assalamu’alaikum ki… ki saya mau minta tolong… saya sudah susah payah setia ke pacar saya,tapi dia selingkuh,saya udah coba puasa tapi tetap saja tak ada effectnya ki… mohon bantuannya bagi yang bisa dan ikhlas membantu saya… saya mohon,…. terimakasih

 804. Saya ingin sekali belajar ilmu terawangan atau bisa melihat bangsa ruh tapi saya ragu dengan ilmu yang nanti saya amalkan…..apakah sesuai syari’at atau tidak ? karena banyak sekali ilmu kejawen yg sering di ajarkan oleh guru guru spiritual..

 805. abdulhayat

  salam pamuji rahayu dumateng Kiwong alus lan sedoyo keluarga kwa,,

 806. Teguh priharjanto

  mohon bimbinganya ki wong alus,,,,,

 807. ass. wong alus

  senang berkunjung di blog in, semoga blog ini menjadi “cahaya” bagi mereka yang “gelap” dalam mencari ilmu

  salam
  anto banjar

 808. semoga amal ibadah ki wong alus untuk menjalin dan menjaga silaturahmi antar sesama makhluk Allah menjadi “tabungan” di akhirat kelak

  salam
  anto banjar (kalsel)
  0852 4846 3545

 809. Danny Kusmayadi (Kang Dopas)

  Assalammualaikum wr wb… kahatur ki wong alus salam ti abdi Danny Kusmayadi (Kang Dopas) nampi abdi amalan-dzikir-hizib-ratib-asma anu teuacan di gaduhan ku abdi… jhatur nuhun..mugi di bales ku gusti nu maha agung Allah SWT

 810. Assalammualaikum wr wb ki wong alus,mohon kiranya saya bisa di masukan menjadi anggota KWA
  berikut data saya :
  Nama : wisnu
  almt : rajeg asri,tangerang selatan
  nope : 02192426649
  email : wisnugundul@gmail.com

  sebelum dan sesudahnya sy haturkan terimakasih

 811. Kodrat Idris

  Ass.War.Wab.Ki Wong Alus, saya berminat untuk menjadi anggota KWA saya mohon agar dapat diterima berikut identitas saya 1. nama : Kodrat Idris 2. HP.082147820878 alamat Jalan gatot subroto RT.07 RW.02 Kelurahan sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB alamat email : yhat009@gmail.com. Syukron Ki

 812. asalamualaikum ki…… kulo agus asli bojonegoro
  kulo krja teng surabya….. kulo pngenn bljarr tntng kbthinan…
  dan istiqhosan di sidoarjo hari apa..n slesainxa sampek jam brapa…

  niki noe hpne kulo 087700953510

 813. riyanto

  Tolong bisa gak di carikan sisilah kyai haji Tasleman kunti sampung ponorogo jawa timur

 814. Assallamualaikum… Ki wong alus, matur suwun njih..

 815. Herman

  Para ulama sering menjelaskan tiga prinsip yang harus jadi pegangan setiap muslim. Jika prinsip ini dipegang, barulah ia disebut muslim sejati.
  Para ulama mengatakan, Islam adalah:
  الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
  “Berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan-Nya, patuh kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik.”

  Prinsip pertama: Berserah diri pada Allah dengan bertauhid
  Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selain-Nya (artinya: Allah itu diduakan dalam ibadah), maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata, itulah yang disebut muwahhid (ahli tauhid).
  Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam, orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan.

  Allah Ta’ala berfirman,
  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
  “Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. At Taubah: 31).

  Begitu pula Allah Ta’ala berfirman,
  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
  “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5).

  Dalam ayat lain, Allah menyebutkan mengenai Islam sebagai agama yang lurus,
  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
  “Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Yusuf: 40). Inilah yang disebut Islam. Sedangkan yang berbuat syirik dan inginnya melestarikan syirik atas nama tradisi, tentu saja tidak berprinsip seperti ajaran Islam yang dituntunkan.
  Prinsip kedua: Taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan
  Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid (meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah) tanpa ada amal.
  Prinsip ketiga: Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik
  Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci.
  Demikianlah dicontohkan oleh Ibrahim ‘alaihis salam di mana beliau dan orang-orang yang bersama beliau[1] berlepas diri dari orang-orang musyrik.

  Saksikan pada ayat,
  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
  “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah.” (QS. Al Mumtahanah: 4).

  Ibrahim berlepas diri dari orang musyrik dan sesembahan mereka.
  كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
  “Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” (QS. Al Mumtahanah: 4).

  Dalam ayat lain disebutkan pula,
  لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
  “Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (QS. Al Mujadilah: 22).

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
  “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. At Taubah: 23).
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia.” (QS. Al Mumtahanah: 1).
  Demikianlah tiga prinsip agar disebut muslim sejati, yaitu bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik.
  Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hambaNya yang bertauhid.

 816. Herman

  Padahal dalam al-Qur’an, begitu gamblang dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal ghaib hanyalah dimiliki Allah tabaraka wa ta’ala, Rabb semesta alam.

  “قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّه”
  Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad), “Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah.” (QS. An-Naml: 65).

 817. salam ki…
  perkenalkan saya selamat muliadi
  dari pekan baru -riau
  hp 081276005538
  email akangtea04@gmail.com
  sekiranya berkenan mohon izinnya diterima menjadi anggota kwa ki…
  salam…..

 818. Asslamulaikum
  mohon ijin untuk jadi anggota

 819. Saya mohon bantu jadi kaya saya pun buka muda tiada banya masa persugihan kawin jin paling cepatkah?pasti jadi atau kena tanya dulu puteri jin?Bolehkah tuan tolong saya,atau jika ada cara lain seperti tangkal sabuk MERAH yang tuan buat,cuma tumpukan jin dalam hal rezeki kaya,atau ditingkatkan jumlah jin.Bolehkah tuan bantu?aloev165@gmail.com

 820. HASBI SYAM

  Ass. Saya adalah pembaca setia Blog KWA, Mohon ijin untuk jadi anggota KWA :

  Nama : Hasbi Syam
  Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
  Alamat : Jl. A. Makkasau No. 35 Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
  Email : hasbi.kemenagsulbar@gmail.com
  Telp. : +62823 9345 1911

 821. tdy

  ass… sy kesengsem ama blog KWA , Mohon ijin untuk menjadi anggota KWA

  Nama : Muhammad Teddy Palapa
  Alamat : Jln.Apt.Pranoto no.10 Kab.Berau Kaltim
  email : Palapateddy@gmail.com
  telp : 082157012515

 822. joko tole

  asalamulaikum, sugeng siang, puji rahayu salam paseduluran….
  yang saya hormati para pinsepuh dan suadara sekalian, mohon ijin meperkenalkan diri, nama : heru purwanto, alamat : jalan bhayangkara no 4 kab. bulungan kaltara, email : cupumunyu@gmail.com mohon kiranya diterima untuk bergabung menjadi anggota kwa. terimkasih…

 823. joko tole

  selamat merayakan hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin

 824. dumateng ki kampung wong alus dan yang mengijasahkan semua ilmu saya mau mengamlkan nya mhon di bantu dengan doanya….

 825. hermawan

  assalammualaikum wr wb ,
  Terima kasih atas sadulur sadulur di KWA banyak memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua walau dalam media yg saat ini menjadikan sebuah pertemuan. semoga kita semua selalu dalam ikatan silatuhrahmim tidak terhalang waktu tempat yang mengisi ruang ini jika allah berkenan mudah mudahan ada pertemuan diantara kami semuanya sadulur sadulur tanah jawa barat (banten) dan saya memohon doa restu untuk mendownload ebook yang telah terangkum dalam KWA untuk mengamalkan dan menjadikan diri ini yg kotor dan hina lebih baik lagi juga menambah wawasan dalam kehidupan, semoga allah memberi timbal balik sebagai benih kebaikan kepada sadulur semua yg berada KWA amien amien ya robbal allamin ..

 826. Karta

  ASS.WR WB SALAM SILATURAHMI ….MHN MA’AF SEBELUMNYA SAYA MOHON IJIN INGIN MEMPELAJARI BEBERAPA AJIAN MUDAH2AN DAPAT RIDHO ALLAH DAN PA WILDAN,…..TKS

 827. salam rahayu…saking bumi jombang beriman…
  kulo mboten pengin nopo-nopo lan mboten pengin dados nopo-nopo, namung saged dunga aken panjenengan sedoyo, supados slamet dunyo akhirat sak keluarganipun…amin..

 828. wachid cahyadi w

  assalamu’alaikum…..
  salam buat ki wong alus dan teman” KWA semuanya… mohon doanya agar selalu dimudahkan dalam segala urusan…. ijin ikut gabung
  Terimakasih

 829. Iwan s

  Salam sedulur kabeh. .

  Blog yang sangat bagus
  Mohon ijin mau mengamalkan ilmunya

 830. infonya sangat menarik untuk di simak gan http://goo.gl/NwoZwM

 831. rudy

  asalamualaikum wr. wb.
  salam persahabatan semuanya,
  saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata2 yg salah
  disini saya mau bertanya kepada ki wong alus & para sahabat semuanya,
  bila saya mengamalkan suatu hijib tanpa ada guru atau yg mengajarkdan hanya mendapatkan hijib tersebut lewat internet, apa bisa saya kerjakan hijib tersebut, & apa yg akan terjadi apabila saya tidak sanggup / tidak kuat dengan hijib tersebut,,? teri
  terimakasih kepada ki wong alus & sahabat yg mau menjawab, mohon kiranya untuk dijawab, salam hotmat saya kepada ki wong alus, asalamualaikum

 832. Assalammualaikum wr wb..
  Salam Peseduluran ki wong alus,Serta Buat Sahabat Semua..
  Saya Ingin Belajar membersihkan diri( in/out ) Tapi Saya tdk tahu, mau memulai dari mana,.. Mohon Pencerahan nya..
  Namun Sebelum nya Saya juga Mohon izin agar bisa di daftarkan menjadi anggota KWA
  berikut data saya :
  Nama : Budi Ari Sandi
  almt : Percut sei tuan, Deli Serdang, Sumut
  No.Telp/Hp : 081375664541
  email : Boediaditya@yahoo.co.id
  Atas Perhatian nya sy Ucapkan terimakasih..

 833. A. Mahadi Bin A Mahmud

  salam serumpun salam perpaduan.. saya melihat site ini begitu baik dan membina serta dapat membantu para muslimin dan muslimat dalam memperdekatkan diri kepada Allah. mohon izin dowload dan mengamal riadah yang terdapat di site ini. sesungguhnya hati ini ingin menjadi sebahagian darai keluarga besar KWA namun ada sedikit kesulitan. namun jika dipermudahkan hajat saya maka saya menerimanya dengan tangan terbuka. silalah email saya di –
  email- borneodee2@gmail.com

  asalamualaikum….

 834. A. Mahadi Bin A Mahmud

  salam dari sabah, malaysia

 835. asalmualaikum..
  salam dari romli. ciamis
  mau tanya nih ki dan sesepuh kenapa yah di alis aku klo merem suka berdenyut’denyut..?
  dan di leher sampei pinggang terasa panas,
  mohon bantuan nya ki

 836. abdul jabbar

  Tahun 1980an saya pernah belajar al-hikmah sampai mendapat izin untuk menjadi perawat / pembina artinya boleh mengajarkan kembali kepada ikhwan, sekarang saya ingin mendaftar menjadi anggota kwa

 837. asalamualaikum warakhmatullahi wabarakatuh

  salam kenal Ki Wong Alus,
  walau baru kenal via blog-blog semacam ini, tetapi begitu membaca runtutan nasabnya, saya jadi merasa dekat karena seiman, seislam, seagama dan seperjuangan menegakkan qalam Illahi. nama saya Agus Suksestioso, nama haji saya Ilman Barkah, wasalam…..

 838. saya izin untuk mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang dipublikasikan di blog ini…

 839. nanang urang cisarua bogor

  buat sadulur mohon kirim sambungan hijib barr yang ditampiulkan oleh KWA bila ada atau yang sudah punya di tunggu trimakasih sebelumnya

 840. nanang urang cisarua bogor

  kepada muhamad wildan SS(Ki Wong halus) mohon di daftarkan menjadi anggota KWA

 841. Cah Pinggiran Ndeso

  Assalamu’alaikum Wr..Wbr,
  Mohon izin mendaftar menjadi anggota KWA, mohon
  bimbingannya..
  Nama. : Yanto
  Alamat : Jateng-Blora-kunduran.
  No hp. : 085695778711
  Email. : jalakuren40@gmail.com
  Terima kasih , Wassalam

 842. Assalamu’alaikum Wr. Wb Saya Mohon Izin Untuk Mendaftar Untuk Jadi Murid Atau Anggota Ki Wong Alus (Kwa) Sekaligus Mohon Ijazah Kwa Untuk Semua Keilmuan
  Nama : Arif Kurniawan
  Tempat Tanggal Lahir: Kudus ,9 Maret 1987
  Alamat Lokasi : Jln Raya Agil Kusumadya Kudus. Desa Ploso Rt 06 Rw 05 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
  Hp : +087831832729
  Alamat Email : Arifkurniawan906@Yahoo.Co.Id
  Ilmu Yang Diminati : Keilmuan Hikmah Alternative , Keilmuan Kejawen Alternative , Mata Batin, Ruqyah, Pengasihan/Mahabah, Pengobatan Aternatif Medis Dan Non Medis,. Reiki, Trawangan Atau Mata Batin, Raga Sukm, Kekebalan, Kere