AMALAN MEMBUAT HIDUP MUSUH PORAK PORANDA JARAK JAUH


WIRIDKAN 100  X TIAP MALAM —SEMAKIN BANYAK MALAM SEMAKIN KUAT PENGARUHNYA— DENGAN MEMBAYANGKAN WAJAH MUSUH. BERIKUT WIRIDNYA: Bismillahir Rahmaanir Rahiim.  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. 1.     Idzal samaa-un fatharat. Apabila langit itu pecah. 2.  Wal idzal kawaakibun tatsarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. 3.   Wa idzal bihaaru fujjirat.  Dan apabila lautan…