MANTRA PENOLAK BENCANA ALAM

MANTRA PENOLAK BENCANA ALAM


Bila kita khawatir bencana alam akan datang maka kita perlu memohon pada Tuhan YME agar tidak terjadi bencana. Cara: Sholat tahajut sepertiga malam terakhir dengan khusyuk dan selanjutnya baca mantra ini:

“MASJID AGUNG PASALATAN, CAGAKKU KAYU ANES, USUK-USUKKU SI KRAMATULLAH, MUSTAKAKU BAGINDA ALI, LUNGGUHKU NABI TINUTUP SALALALLAHU ALAIHI WASALLAM.
MAS SIRA BAGEYA!, INGGIH KAWULA NUWUN GUSTI!, OMAH PARA NGENDI? SAMPUN KULA BEKTA GUSTI!, JENENG SIRA SAPA? INGGIH KULO SUKSMA AGUNG ADI LUWIH GUSTI! LAWAN SIRA WONG SANGKA NGENDI? TIYANG LAMI, GUSTI! NYATANE YEN WONG LAWAS.
SAJAWINING SIFAT INGGIH KAWULO SALETING SIFAT INGGIH KAWULO, MIYAT LANGSE GENDALA GIRI, KASUR BABA PRANGWEDANI INGGIH KULO SAJATINING SUNGLEN, GUSTI INGGIH KULA TIYANG SAKING MEKAH, GUSTI! INGGIH KULA TEDAKTURUNIPUN KANJENG NABI RASULULLAH GUSTI SALALLAHU ALAIHI WASALLAM.
SIRA BAGEYA SANAH MANIRA! LAWAS KATON ANYAR, IYA SLAMET. SIRA TEKA NGENDI? TEKA ING GARBA WONG TUWA. SIRA METU NGENDI? SAPRAYOGANE IDEP LAN ADEP-ADEP. SAPA SING KO’ADEPI? GUSTIKU SALAT PANUTAN, PINATEK ING WARDAYA, PINUNDI ING MASTAKA. SANAK KADANG? BOYA DUWE. KASINGGIHAN? IKI WONG APA? WONG ANGGURAN NYATANE YEN WONG ANGGURAN IDEP LAN ADHEP-ADHEP. SAPA KO’ADHEP-ADHEPI? JAKA KLENDANG, KLETA KLETU, SI SREGEP ADANG ANUT. KETUK CUPRABUT AREPAN. IKI WONG APA? WONG KAYU MALANG, TEGESE YEN WONG KAYU MALANG TUNGGAL ING WOTE. IKI WONG APA? WONG JARIK AMOH, TEGESE WONG JARIK, AMONG ROWAK RAWEK KARI DHEWEK.”

@wongalus,2009

Categories: MANTRA PENOLAK BENCANA ALAM | 1 Komentar