NAZHOM JALJALUT KUBRO(bait syair 79-83)


salawar rabit bondan@yahoo.co.id -WA ARSIL LI ADDUNYAA BITHOO’IN WA THOO ‘ATIN,BI ISMIN QORIIBIN YAA MUJIIBU TAYASSAROT. Berikanlah saya harta benda dengan mudah.Dengan Asma Allah “Qoriibun” Wahai Dzat Yang Mahamengabulkan semua menjadi mudah. -WABIS’SA’DI ARDIFHAA ILAYYA WABISHSHOFAA,WABILJAAHI WASSULTHOONI WAMULKI ARDAFAT. Sertakanlah keberuntungan & harta benda kepadaku,dengan hati yang cerah,kedudukan,kekuasaan, & kerajaan menjadi satu. -WA HABLII MIN…