AMALAN KESELAMATAN LAHIR BATIN


Wahyu taqwa wahyu.taqwa.cirebon@gmail.com SUBHANA DZIL ‘IZZATI WAL JABARUUT 313X SELAMA 7 HARI SUBHANA DZIL QUDRATI WAL MALAKUUT 313X SELAMA 7 HARI SUBBUUHUN QUDDUSUN RABBUNA WA RABBUL MALAAIKATI WAR RUUH 313XSELAMA 7 HARI TA’AZZAZTU BIDZIL-’IZZATI WAL JABARUUT, WA TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL-LADZII LAA YAMUUT, SYAAHATIL WUJUUHU WA ‘AMIYATIL-ABSHAARU, WA TAWAKKALTU ‘ALAL- WAAHIDIL QAHHAAR. 313X SELAMA 7 HARI…