RAJAH SANDAL RASULULLAH

RAJAH BENTUK SANDAL RASULULLAH


KETIGA RAJAH DIBAWAH INI BERBENTUK SANDAL DARI RASULULLAH SAW YANG MENGANDUNG MAKNA KITA PERLU MENCINTAI RASULULLAH SAW.  SANDAL DI TELAPAK KAKI RASULULLAH LEBIH MULIA DAN LEBIH BERTUAH DARIPADA APAPUN ATAS IJIN ALLAH SWT. ORANG YANG MENGENAL CINTA AKAN MENGALAMI FANA-UR-RASUL SEBAGAI MAQOM MENUJU FANA FI ILLAH .

BENTUK SANDAL  MENJADI SIMBOL KEPADA PARA PENCINTA RASULULLAH SAW SEHINGGA SEGALA TINDAK-TANDUK, AMAL-PERBUATAN, BAHKAN APA SAJA HENDAKLAH SENTIASA ATAS JALAN DAN DI BAWAH PETUNJUK MUHAMMAD S.A.W. AGAR HIDUP KITA TIDAK MENYIMPANG MENUJU RIDHO ALLAH. SEHEBAT-HEBAT MAHKOTA PARA RAJA/PENGUASA TIDAK BISA DIBANDINGKAN DENGAN SANDAL  RASULULLAH S.A.W.

RAJAH SATU

jimat kwa 5Rupa bentuk rajahan ini tercatat dalam kitab Jawahirul Bihar karangan Syaikh Yusuf bin Ismail an Nabhani.

Apabila rajahan ini disimpan dalam rumah, maka rumah tersebut selalu mendapat perlindungan Allah dari berbagai marabahaya seperti kebakaran, kecurian dan sebagainya, serta penghuni-penghuni rumah tersebut akan memperolehi rahmat, barakah, keamanan, selama di rumah tersebut tiada suatu apapun yang menjadi pantangan masuk malaikat rahmat ke dalamnya.

Apabila rajah ini dibawa berpergian, maka perjalanannya diberkati dengan keamanan dan selamat serta berhasil. Apabila ditaruh di badan orang sakit, maka insya-Allah cepat disembuhkan Allah dengan keberkatan Sayyidina Empunya Rajah.

RAJAH DUA

jimat kwa6Bermuatan kecintaan kepada Junjungan Muhammad SAW. Demi kecintaan kepada Rasulullah, rajah ini dibuat mengandungi keberkatan rahasia dan keistimewaan di kalangan ulama sehingga dijadikan simbol bagi Thoriqot Ahmadiyyah Rasyidiyyah Dandarawiyyah di Mesir.

Kelebihannya ditulis Imam al Qasthaalani dalam kitabnya al Mawaahibul Laduniyah: disampaikan Syaikh Abu Ja’far Ahmad bin Abdul Majid: “Aku telah membuat rajah ini untuk seorang muridku, maka dia telah berjumpa denganku pada suatu hari dan dia mengatakan telah melihat tuah rajah ajaib ini. Isteriku telah ditimpa sakit yang berat hingga hampir meninggal, maka aku letakkan rajah pada tempat sakitnya dan berdoa “ALLOHUMMA ARINIY BAROKATA SHOHIBI HADZAN-NA’LI” ( Ya Allah, tunjukkanlah aku keberkatan Junjungan Nabi SAW), lalu dia disembuhkan Allah pada waktu itu juga.

Abu Ishaq  menulis telah berkata Abul Qaasim bin Muhammad : siapa yang membawa rajah ini dengan niat untuk mengambil berkat jadilah dia selamat daripada kejahatan penjahat, memperoleh kemenangan atas musuh dan mendapat penjagaan dari setan serta dipelihara dari kedengkian orang-orang yang hasud. Jika dibawa oleh orang perempuan hamil yang sakit karena akan bersalin maka akan segera melahirkan dengan pertolongan dan kekuatan Allah SWT.

RAJAH TIGA

jimat kwa7Rajahan ini berisi sanjungan kepada Rasulullah SAW. Syaikhul Hadits Maulana Zakaria al Kandahlawi dalam catatannya untuk kitab Syamail atTirmidzi menyatakan: Gambar rajah ini khasiatnya sangat banyak. Dengan menyimpan rajah ini, insya allah akan bertemu Rasulullah SAW, lepas dari ancaman orang zalim, mencapai kemasyhuran dan sukses cita-citanya.

SILAHKAN DIPRINT. SEMOGA BERMANFAAT

@wongalus,2014

Categories: RAJAH SANDAL RASULULLAH | 91 Komentar