WIRID AL IKHLAS

WIRID KESUKAAN RASULULLAH: AL IKHLAS


Wongalus

QUL HUWA ALLAAHU AHAD
Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

ALLAAHU ALSHSHAMAD

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu

LAM YALID WALAM YUULAD

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan

WALAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

Surat Al-Ikhlas (Memurnikan Ke-Esa-an Alloh SWT) adalah Surat ke-112 dalam Al-Qur an. Surat ini tergolong Surat Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan ke-Esa-an Alloh dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya.  Sangat banyak fadhilah dan manfaat wirid Al Ikhlas sebagaimana yang pernah ditulis di blog KWA https://wongalus.wordpress.com/category/wirid-al-ikhlas.

Berikut tambahan artikel di atas…

Dari A’isyah r.a., bahwasanya Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam pernah mengutus seorang shahabat dalam sebuah pertempuran. Lalu dia mengimami sholat dan selalu membaca surat Al-Ikhlas. Tatkala mereka kembali dari pertempuran mereka adukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda: “Tanyakan kepadanya apa yang melatarbelakangi dia berbuat seperti itu, merekapun menanyakannya.

Lalu dia pun menjawab: “Karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu mengandung sifat yang dimiliki oleh Ar-Rohman (Alloh SWT) dan aku suka untuk membacanya. Maka Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kabarkan kepadanya bahwa Alloh subhanahu wata’ala mencintainya” (HR. Al-Bukhari no.7375).

Terakhir monggo disimak salah satu Sabda Rasulullah SAW yang lain:

Demi Alloh yang jiwaku ditangan-Nya, sesungguhnya
“Qul Huwallohu Ahad” itu tertulis di sayap malaikat Jibril a.s,
“Allohush-shomad” itu tertulis di sayap malaikat Mikail a.s,
“Lam yalid walam yuulad” tertulis pada sayap malaikat ‘Izroil a.s,
“Walam yakullahu kufuwan Ahad” tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s.

“Qul Huwallohu Ahad” itu tertulis di dahinya Abu Bakar As-shiddiq .r.a.,
“Allohush-shomad” itu tertulis di dahinya ‘Umar bin Khattab r.a.,
“Lam yalid walam yuulad” tertulis di dahinya ‘Utsman bin ‘Affan r.a.,
“Walam yakullahu kufuwan Ahad” tertulis di dahinya ‘Ali bin Abi Tholib r.a..
@@@

Categories: WIRID AL IKHLAS | 25 Komentar

WIRID AL-IKHLAS


Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika bersabda: ”Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, sesungguhnya QUL HUWALLAHU AHAD itu tertulis di sayap malaikat Jibrail a.s, ALLAHHUS SOMAD itu tertulis disayap malaikat Mikail a.s, LAMYALID WALAM YUULAD tertulis pada, sayap malaikat Izrail a.s, WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s.”

 Itu adalah salah satu fakta tentang kebesaran surat Al Ikhlas. Surat ini bunyinya cukup pendek yaitu: QULHUWALLAHUAHAD. ALLAHUSSAMAD. LAM YALID WALAM YU-LAD. WALAM YAKUL LAHU KUFUWANAHAD.

Surah Al-Ikhlas “Memurnikan Keesaan Allah” adalah surah ke-112 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. Kalimat inti dari surat ini adalah “ALLAHU AHAD, ALLAHUS SHAMAD” (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung). Peristiwa yang mendahului turunnya surat ini (asbabun nuzul) adalah ketika Bani Quraisy di Mekkah menanyakan siapa leluhur Allah SWT. Kemudian peristiwa berikutnya terjadi di Madinah dimana orang Nasrani atau orang Arab lain menanyakan gambaran Allah sehingga Allah SWT kemudian turun surat ini.

Kebesaran surat al Ikhlas yang lain terungkap dalam dua hadits berikut ini:

 Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
Ketika saya(Rasulullah SAW) isra’ ke langit, saya melihat Arasy diatas 360,000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12,000 dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka: ”Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik lelaki maupun perempuan.”

 Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena ia sering membaca surat ini. Dan karena banyaknya malaikat yang diutus, Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya dan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.

 MANFAAT MEMBACA AL IKHLAS

  1. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum masuk rumah kemudian langkahkan kaki kanan dan dengan membaca bismillah maka rumah yang akan  dimasuki dipenuhi cahaya surga, aman tentram dan sejahtera atas ijin-NYA
  2. Rasulullah S.A.W bersabda: Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke syurga.(HR Qurthuby).
  3. Membaca Al Ikhlas tiga kali pahalanya sama dengan membaca seluruh isi Al Qur’an. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya yang mengudang teka-teki kepada umatnya; ”Siapakah antara kamu yang dapat khatam Qur’an dalam jangka waktu sangat singkat?” Tiada seorang dari sahabatnya yang menjawab. Saiyidina Umar RA bahkan mengatakan bahwa mustahil untuk khatam Al Qur’an dalam begitu cepat. Akhirnya Saiyyidina Ali RA mengangkat tangan dan membaca surah Al-Ikhlas tiga kali. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Saiyidina Ali betul. Membaca surah Al-Ikhlas satu kali pahalanya sama dengan membaca 10 juz. Lalu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali sama dengan membaca 30 juz Al-Quran.

 @wongalus,2010

Categories: WIRID AL IKHLAS | 60 Komentar