WIRID KESUKAAN RASULULLAH: AL IKHLAS


Wongalus QUL HUWA ALLAAHU AHAD Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. ALLAAHU ALSHSHAMAD Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu LAM YALID WALAM YUULAD Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan WALAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia Surat Al-Ikhlas (Memurnikan Ke-Esa-an Alloh SWT) adalah Surat ke-112 dalam…

WIRID AL-IKHLAS


Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika bersabda: ”Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, sesungguhnya QUL HUWALLAHU AHAD itu tertulis di sayap malaikat Jibrail a.s, ALLAHHUS SOMAD itu tertulis disayap malaikat Mikail a.s, LAMYALID WALAM YUULAD tertulis pada, sayap malaikat Izrail a.s, WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s.”  Itu adalah salah satu fakta…